Page 1

GY & VUX

s l e d e m o r ä L n e g o l kata AT U R FR ÅN N

2013

R & K U LT U


Det

klassrummet! Hos Natur & Kultur hittar du digitala läromedel, pedagogiska produkter som främjar undervisning och inlärning. De fungerar på de flesta digitala plattformar som m till exempel Mac, PC, interaktiva skrivtavlor och iPad.

Digitalböcker De flesta läroböcker finns som digitalböcker där all text är inläst med naturligt tal. Dessutom finns sökbart innehåll, möjlighet att anteckna, stryka över och bokmärka samt zoomning till större text för elever som behöver. Leta efter den här symbolen:

Genomgångar i klassrummet Digitalböckerna passar även utmärkt för genomgångar i klassrummet med hjälp av projektor eller interaktiv skrivtavla.

Digitalbok Symbolen betyder att det finns en eller flera digitalböcker med intalad text av en autentisk röst. Produkten säljs som abonnemang på webben, i de flesta fall 12 månader.

Läromedelswebb Symbolen betyder att det finns mer material till läromedlet på webben att hämta både för lärare och elever. Läs mer på www.nok.se/laromedel.

Smakprov På www.nok.se hittar du smakprov ur de flesta titlar.


Innehåll Webbövningar

Svenska

Till våra läromedel i moderna språk och engelska har vi utvecklat nya webbövningar som ingår i köp av elevböcker eller lärarhandledningar. I lättnavigerade och tydliga webbövningar får eleverna möjlighet att öva på ord och testa sig på grammatik om och om igen. Läs mer på sidan 30.

Uttalsträning Eleven kan öva på uttal genom att spela in sig själv och lyssna på resultatet.

Läromedelswebbar Till flera basläromedel finns en läromedelswebb med kompletterande material. Läromedelswebbarna riktar sig både till dig som lärare och direkt till dina elever och kan t ex innehålla filmer, övningar, facit, webbövningar och bedömningsunderlag.

Produktion: Boostock. Omslag: Helena Lunding Hultqvist.

Leta efter den här symbolen:

Prova-på-kod Beställ gratis prova-på-koder till våra digitalböcker på www.nok.se/testkod Varje kod gäller för att prova en digitalbok i 10 dagar.

Kontakt och beställning Vill du veta mer om något av våra material? Ring 08-453 87 00 eller mejla till produktinfo@nok.se. Du kan också kontakta en säljare för att fråga eller boka ett besök. Se sista sidan för kontaktuppgifter. Där finns också beställningsuppgifter.

2

Svenska som andraspråk

15

Engelska

18

Spanska

24

Franska

28

Webbövningar

30

Språk

31

Italienska

32

Historia

34

Religionskunskap

38

Samhällskunskap

42

Psykologi

44

Filosofi

46

Entreprenörskap

47

Matematik

48

Fysik

54

Naturkunskap

56

Biologi

58

Kemi

60

Naturvetenskap

61

Naturbruksprogrammet

62

Lärarlitteratur

66

Övriga titlar

68

Författarregister

70

Titelregister

71

Försäljningsvillkor

72

Priser i katalogen De priser som anges är f-priser exklusive moms (p = preliminärt f-pris). Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Fullständiga villkor för försäljning av läromedel hittar du på s 72. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


SVENSKA

Ekengrens svenska – ny upplaga för Gy 2011 Nu finns den mycket populära och uppskattade serien Ekengrens svenska i ny upplaga. Böckerna är uppdaterade och svarar mot det centrala innehållet i ämnesplanerna för Gy 2011. Litteraturen Liksom i tidigare upplaga är Litteraturbok 1 och Litteraturbok 2 allt-i-ett-böcker där skönlitterära texter kopplas till respektive litteraturhistoriskt avsnitt. Med en tydlig författarröst lotsas eleverna genom epokerna och ett antal centrala texter och författarskap. Litteraturbok 1 inleds med ett kapitel om myter och avslutas med ett avsnitt som behandlar realismen och naturalismen. Litteraturbok 2 tar vid med det nyskrivna kapitlet ”Moderna strömningar och ismer”. Därefter presenteras 1900-talets litteratur och ett antal betydelsefulla författarskap ända fram till vår egen tid. Boken avslutas med kapitlet ”Litteratur i vår tid” som diskuterar 2000-talets perspektiv på litteraturen.

2

Språket Språkbok 1 tar upp de språkliga delarna i kursen Svenska 1 och Språkbok 2 täcker in språkmomenten i kurserna Svenska 2 och Svenska 3. Tydlig struktur Med de totalt fyra böckerna i serien behandlas det centrala innehållet i ämnet svenska. Den tydliga uppdelningen av stoffet mellan böckerna och strukturen i respektive bok gör det dessutom enkelt för dig som lärare att välja de delar som passar din undervisning och dina elever. Digitalböcker I serien ingår också digitalböcker. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjlig-

heter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig.

Författare: Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren EKENGRENS SVENSKA 3:E UPPLAGAN Litteraturbok 1

27-42187-5

384 s

307:-

Litteraturbok 1 Digitalbok ljud

27-42494-4

Litteraturbok 2

27-42188-2

336 s

276:-

Språkbok 1

27-42189-9

176 s

235:-

Språkbok 1 Digitalbok ljud

27-42495-1

Språkbok 2

27-42190-5

256 s

287:-

Äldre upplaga se s. 68. Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

102:-

92:-


SVENSKA

För Svenska 1 enligt Gy 2011 Tydliga arbetsgångar ger struktur Sammanfattande uppgift avslutar varje kapitel Konkretiserade kunskapskrav ger stöd för bedömning

Text & tal Text & tal fokuserar på de delar av det centrala innehållet i kursen Svenska 1 som handlar om att tala och skriva. Varje kapitel avslutas med konkretiserade kunskapskrav. Text & tal består av nio kapitel med rubriker som ”Referat och källkritik”, ”Argumenterande text” och ”Språksociologi”. Här finns dessutom kapitel som behandlar språkriktighet, till exempel textbindning och skillnaden mellan formellt och informellt språk. Varje kapitel innehåller ett stort antal övningar som leder fram till en examination. Kapitlen avslutas med konkretiserade kunskapskrav som tydliggör vad som krävs för att nå upp till betygsnivåerna A–E.

Digitalbok Text & tal finns också som digitalbok. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig.

Författare Frida Bexell och Erika Granholm

Författare: Frida Bexell, Erika Granholm TEXT & TAL Text & tal

27-42540-8

Digitalbok ljud

27-42748-8

192 s

204:68:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

3


SVENSKA

Det centrala innehållet i Svenska 1 enligt Gy 2011 För yrkesprogrammen Tydlig uppgiftsstruktur i fyra nivåer: från tankeväckare till utmaningar Även som digitalbok

Söker du efter en riktigt bra grundbok för kursen Svenska 1 till dina elever på yrkesprogrammen? Nu kan du sluta leta. Här är …

Respons Med Respons får du det centrala innehållet i ämnesplanen för kursen Svenska 1 presenterad på ett sätt som du direkt kan omsätta i praktiken. Under rubriker som exempelvis ”Att tala”, ”Texter som verktyg i vardagen”, ”Att söka och använda information” och ”Språk och stil” hittar du förklaringar, beskrivningar och uppgifter som hjälper dina elever att utveckla sitt språk. I det här materialet finns grunderna som förenklar din lärarvardag samtidigt som du får möjlighet att komplettera med just de texter och de författarskap som du vill att eleverna ska möta. I Respons finns uppgifter på fyra nivåer,

4

allt för att du som lärare ska kunna individanpassa din undervisning och möta alla elever på rätt nivå och dessutom kunna utmana dem. Respons finns som tryckt bok, digitalbok och som ljudbok i mp3-format som säljs både som elevlicens och skolenhetslicens. Digitalbok Respons finns också som digitalbok. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig.

Författare Pär Larsson och Anna Åhlgren

Författare: Pär Larsson, Anna Åhlgren RESPONS Respons

27-42093-9

Digitalbok ljud

27-42497-5

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

176 s

189:63:-


SVENSKA

Beställ kostnadsfri Lärarguide för Fixa genren på nok.se/laromedel

Innehåller bedömningsmatriser enligt Gy 2011

Fixa genren Hur lär vi eleverna att skriva bra debattartiklar, vetenskapliga rapporter och essäer? Och vad utmärker egentligen ett reportage? Kan en krönika handla om vad som helst? Fixa genren presenterar genrer från recensioner och reportage till blogg-inlägg och högtidstal. Boken är indelad i elva kapitel som alla har samma struktur: kapitlen inleds med en eller flera mönstertexter, därefter följer fakta om genren, olika slags uppgifter och avslutningsvis en skrivuppgift i den aktuella genren. I Fixa genren finns dessutom Uppslaget som innehåller skrivtekniska tips. Boken avslutas med bedömningsmatriser som anger vilka krav som ställs på de olika genrerna för betygsnivåerna A–E. Med Fixa genren arbetar eleverna med

mönster och genrekunskap på ett strukturerat sätt och får därmed nycklar till en bredare skriv- och läsrepertoar. Boken är framtagen för kurserna Svenska 1–3 enligt Gy 2011. Digitalbok Fixa genren finns också som digitalbok. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig.

Författare Pär Sahlin och Helga Stensson

Författare: Pär Sahlin, Helga Stensson FIXA GENREN Fixa genren

27-42249-0 248 s 205:-

Digitalbok ljud

27-42814-0

67:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL

5


SVENSKA

Konsten att få människor att vilja lyssna Den retoriska arbetsprocessen i praktiken Presentationsteknik och talängslan Med retoriska utmaningar – över 50 praktiska övningar

!

NYHET

Modern retorik Den retoriska arbetsprocessen och muntlig framställning har fått en framskjuten plats i ämnesplanen för ämnet svenska enligt Gy 2011. Dessutom får retoriken äntligen sin egen kurs. I Modern retorik levandegör Elaine Eksvärd den klassiska retoriken i ny tappning. Med konkreta exempel från modern tid och situationer som eleven kan känna igen sig i presenterar författaren sitt budskap: retorik är konsten att få folk att vilja lyssna. Modern retorik visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, hur man använder sig av presentationsteknik och hur man på bästa sätt hanterar talängslan. I varje kapitel finns retoriska utmaningar i form av ett stort antal praktiska övningar.

6

Modern retorik utgår från det centrala innehållet i kursen Retorik 100 poäng, men kan även användas i de övriga svenskkurserna. Läromedelswebb Till Modern retorik hör också en läromedelswebb med retoriska tips, filmklipp och annat material som du och dina elever har nytta av i undervisningen.

Digitalbok Modern retorik finns också som digitalbok. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Digitalböcker säljs som abonnemang på www.nok.se/laromedel. Där ser du vilken abonnemangstid som gäller för varje digital produkt. Gå in på www.nok. se/laromedel

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


SVENSKA

Elaine Eksvärd har en fil.kand. i retorik, är retorikkonsult och en mycket flitigt anlitad föreläsare. Hon anlitas ofta av tv och tidningar för att kommentera hur retorik används i samhällsdebatten.

NYHET! Författare: Elaine Eksvärd MODERN RETORIK Modern retorik

27-42820-1

Digitalbok ljud

27-42821-8

208 s

259:88:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

7


SVENSKA

BRUS Handboksserien I BRUS Handboksserien finns böckerna som ger eleverna överblick över både språket och litteraturen. På ett begränsat omfång presenteras en grundstruktur som du som lärare kan använda som bas i din undervisning.Välj mellan tryckt bok eller digitalbok med ljud. Digitalböcker säljs som abonnemang. På www.nok.se/laromedel ser du vilken abonnemangstid som gäller för varje digitalprodukt.

BRUS Handboken 2:a upplagan Hjälper eleven att utvecklas som talare, läsare och skribent Nu finns den mycket populära BRUS Handboken i en uppdaterad upplaga som svarar mot innehållet i ämnesplanen i svenska enligt Gy 2011. Under rubriker som ”Argumentera och debattera”, ”Utredande och vetenskapliga texter” och ”Bästa språket” finns överblickbara arbetsgångar. Längst bak finns guider för bland annat källkritik och bild- och filmanalys.

BRUS Litteraturhandboken Presenterar och analyserar de litterära epokerna från antiken till modernismen BRUS Litteraturhandboken introducerar de litterära epokerna utifrån elva klassiska verk som får representera sin tid. Eleven får följa respektive berättelse genom en närläsning med många citat som visar på det allmänmänskliga i litteraturen genom olika tider. Varje epok avslutas med en uppgiftsdel med diskussions- och skrivuppgifter som tillsammans med läs- och filmtips knyter an till vår egen tid. Skrivuppgifterna tränar genreskrivande och vidareutvecklar de ämnen som lyfts fram i diskussionerna.

BRUS Genrer Visar att kunskap om genrer är en förutsättning för att lyckas med språket, både som skribent och som läsare Vad är det som gör att jag som läsare direkt uppfattar att en text är argumenterande? Vad måste jag veta om texten för att läsa och tolka den på effektivast möjliga sätt? Och hur blir jag en skickligare skribent? BRUS Genrer ger svar på de här frågorna genom att guida eleven genom ett antal texter som hör hemma i olika genrer men som i princip har samma innehåll. Målet är att eleven ska bli genremedveten och på det sättet lyckas ännu bättre med språket. Författare: Annika Bayard, Lars Melin, Karin Sjöbeck, AnnChristine Ström BRUS HANDBOKSSERIEN BRUS Handboken 2:a upplagan

8

27-42379-4 128 s

99:-

BRUS Greppa texten!

BRUS Handboken 2:a upplagan Digitalbok ljud 27-42669-6 BRUS Genrer

27-42191-2

Presenterar lässtrategier och studieteknik på ett effektivt sätt I BRUS Greppa texten! får eleven delta i sju olika experiment som visar hur man tar greppet om texten, förstår den och lär sig mer. Här presenteras lässtrategier som leder fram till att eleven lär sig se sammanhangen. Grundtanken är att förståelse handlar om att utnyttja nycklarna till sammanhanget, till exempel sammanhangsord och nyckelord, att hitta dem om de är dolda och att skapa dem om de inte finns.

BRUS Genrer Digitalbok ljud

27-42817-1

BRUS Litteraturhandboken

27-42095-3 160 s 156:-

BRUS Litteraturhandboken Digitalbok ljud

27-42813-3

BRUS Greppa texten!

27-41561-4

BRUS Greppa texten! Digitalbok ljud

27-42812-6

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

33:96 s

93:31:-

52:48 s

58:58:-


SVENSKA

Filmskolan Över 40 filmlektioner på 2–6 sidor vardera som kan läsas helt fristående. Varje lektion spinner runt ett tema, t ex westernfilmer eller filmskaparen Stanley Kubrick. Den tematiska indelningen ger ett tydligt sammanhang för analys av filmerna. Samma analysredskap används genomgående. Indelningen gör det också lätt att visa hur olika faktorer i samhälle och tidsanda påverkar filmkonsten. Använd boken som egen inspiration och faktabas eller som grundbok för eleverna.

Författare: Johan Holmberg FILMSKOLAN Filmskolan

27-72243-9

216 s

286:-

Författare: Elisabet Nemert, Gunilla Rundblom FILMBOKEN Reviderad upplaga

Författare: Carl-Gustav Pettersson, Theres Lagerlöf Smids TEATERHISTORIA

27-59354-1

288 s 293:-

3:e upplagan

27-59125-7 336 s

317:-

Filmboken

Teaterhistoria

Filmboken är en intresseväckare! Den ger historiskt perspektiv på filmens utveckling i Sverige och världen. Ett stort antal filmer och regissörer presenteras närmare och eleverna får själva analysera film och egna filmupplevelser. Det inledande kapitlet presenterar yrkesgrupperna i en filmproduktion och här finns också ett avsnitt om specialeffekter. I kapitlet Filmen och samhället diskuteras hur vi påverkas av filmmediet och hur filmbranschens ekonomiska villkor ser ut.

I Teaterhistoria berättas om teaterkonstens historia, från det grekiska dramat i antikens Rom till svenska Cirkus Cirkör i dag. Traditioner och strömningar som kännetecknat svensk och internationell teater under olika epoker beskrivs och sätts i sina sammanhang.

Svenska ordböcker Natur och Kulturs Svenska Ordbok med 32 000 ord och uttryck är mycket uppskattad tack vare de tydliga och lättbegripliga ordförklaringarna, de ca 500 teckningarna och den extra luftiga texten. Vill du ha en mer omfattande ordbok, välj Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok med över 50 000 ord och uttryck. I båda ordböckerna hittar du bl a böjningsformer och betoningsmarkörer för samtliga ord, över 31 000 språkexempel som visar orden i kontexter och uttal för ord som inte uttalas på vanligt sätt.

Författare: Per Olof Köhler, Ulla Messelius ORDBÖCKER Natur och Kulturs Svenska Ordbok

27-57062-7 1280 s 395:-

Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok 27-50454-7 1248 s 420:-

9


”Myrios noveller är så bra att vi tecknat abonnemang för alla Stockholm stads gymnasieskolor!” Elisabeth Söder, Medioteket, Stockholm

Nya noveller i datorn, surfplattan eller mobilen! Myrios Novellförlag erbjuder ett digitalt läromedel för att läsa, analysera och reflektera över skönlitteratur.

MYRIOS NOVELLER

Myrios noveller är specialbeställda av vår tids främsta unga författare och ges ut exklusivt för skolan. Ett årsabonnemang innehåller åtta noveller inklusive ljud-noveller, lärarhandledning och författarporträtt som får användas utan tidsbegränsning. Allt material laddas ner till en dator, surfplatta eller mobiltelefon och får kopieras fritt inom skolan.

Med Myrios material kan du skapa en inspirerande läsundervisning som passar just dina elever. Klassrumsarbetet går att variera i oändlighet – läsa själv, läsa alla, läsa olika, läsa samma, lyssna högt, lyssna i mobil, läsa på läsplatta, debattera och diskutera, läsa tematiskt, dramatisera, läsa anpassat, skriva loggbok, blogga, samtala, analysera, skriva själv … Med ett årsabonnemang har du inte bara tillgång till ett skönlitterärt läromedel anpassat för Lgr11 och Gy2011. Du håller också dig ajour med samtidslitteraturen.

Gunnar Ardelius

Johannes Anyuru

Stephan Mendel-Enk

Myrios noveller – ett digitalt läromedel som sätter skönlitteraturen och lässamtalet i centrum

Eija Hetekivi Olsson

Kevin Frato

Jerker Eriksson & Håkan Axlander Sundquist

E-novell för surfplatta och mobiltelefon Novell för kopiering (Pdf) Ljudnovell inläst av en skådespelare eller författaren själv (Mp3) Lärarhandledning med diskussionsfrågor (Pdf) Författarporträtt i intervjuformat (Pdf)


Ett annat slags spår av Anna Jörgensdotter

Jonas Hassen Khemiri

Amanda Svensson

Martina Lowden

Karolina Ramqvist

Sami Said

Jonas Karlsson

Läs om novellerna och beställ abonnemang på www.nok.se/myrios MYRIOS NOVELLABONNEMANG Årgång 2009

978-91-86257-67-5

8 st

1795:-

Årgång 2010

978-91-86257-68-2

8 st

1795:-

Årgång 2011

978-91-86257-69-9

4 st

895:-

Årgång 2012

978-91-86257-70-5

8 st

1795:-

Årgång 2013

978-91-7534-040-1

8 st

1795:-

Myrios om rasism

Myrios Novellförlag är en del av Natur & Kultur

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


SVENSKA

Alla Tiders Klassiker – litteratur från hela världen På uppdrag av Kulturrådet ger Natur & Kultur ut serien Alla Tiders Klassiker. Serien har givits ut i två omgångar och den första utgivningsomgångens 100 titlar har nu kompletterats med ytterligare 50 moderna klassiker. Den här utgivningen av litteratur från olika språkområden och världsdelar har som syfte att främja läsning bland ungdomar och ge lärare bra hjälpmedel i undervisningen. Alla elever ska få tillgång till och kunna känna igen sig i de böcker man läser i skolan.

12

Därför är det viktigt att litteratur från hela världen kan läsas i svensk översättning. Bakom urvalet i Alla Tiders Klassiker står en arbetsgrupp utsedd av Kulturrådet. Gå in på www.allatidersklassiker.se för information om vilka titlar som ingår i serien. Alla Tiders Klassiker säljs endast till grundskolor, gymnasieskolor och folkhögskolor. Varje titel måste beställas i minst tre exemplar. Priset är 46:-/st för de titlar som är inbundna, i mjukband eller kartonnage. I de fall boken är i pocket betalar du 34:50/st.

Läs mer om böckerna och gör din beställning på www.allatidersklassiker.se


SVENSKA

I det digitala lärarmaterialet finns författarporträtt, temastudier och olika uppgifter till varje bok.

Alla Tiders Klassiker Digitalt lärarmaterial Nu finns en pedagogisk guldgruva till Alla Tiders Klassiker – det digitala lärarmaterialet! Under 2013 blir lärarmaterialet komplett till samtliga 150 titlar i serien. Det digitala lärarmaterialet ger dig och dina elever möjlighet att arbeta med författarporträtt, gruppuppgifter, temastudier, samtalsfrågor och skrivuppgifter till varje bok. Du köper en skolenhetslicens (gäller 12 månader från inköpsdatum) och laddar enkelt ned lärarmaterialet till de titlar du önskar som pdf-filer. På www.nok.se/allatidersklassiker finns ett digitalt smakprov. Författare: Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren ALLA TIDERS KLASSIKER DIGITALT LÄRARMATERIAL Digitalt lärarmaterial (skolenhetslicens 12 mån)

27-41732-8

1995:-

13


Böcker fyllda med humor, värme, spänning och allvar - för dig och dina elever!

Väldigt sällan fin Av Sami Said

FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER

När Noha lämnar familjen i Göteborg för universitetsstudier i Linköping är det efter en sommar av förmaningar. En intensiv sistaminuten-uppfostran vars budskap varit: skäms inte för den du är. Glöm inte att du är eritrean och muslim. Det börjar bra. Den första tiden i Linköping håller han sig för sig själv. Han ägnar tiden åt sina studier i religion och åt att läsa böcker om Eritrea. Det stilla livet varar dock inte länge. Utan förvarning inkräktar två personer i hans liv. Anna som han träffar på ett tåg och Fredrik som funderar på att konvertera till islam låter honom inte vara i fred. De vänder upp och ner på Nohas tillvaro och när han efter farfaderns död tillsammans med sin far reser tillbaka till Eritrea ställs frågorna om tillhörighet och identitet på sin spets. Väldigt sällan fin är Sami Saids språkligt sprakande debut, en rolig och allvarlig roman om minne, tillhörighet och identitet.

Sami Said

Jakten på svenskheten Av Qaisar Mahmood

FOTO: LORNA BARTRAM

Qaisar Mahmood har åkt över 900 mil på motorcykel genom Sverige i jakt på svenskheten. Han har varit i storstäder, på mindre orter och i ännu mindre avfolkade samhällen. Han fann ingenting som förenade de människorna han mötte, och som kunde skilja dem från individer i andra delar av världen. Varken när det gäller åsikter, lynne, värderingar, normer eller ens utseende. Människor i Sverige är mer olika än lika. Det fanns dock en sak som majoriteten av de han mötte hade gemensamt, detta oavsett födelse- eller bostadsort. De hade en tydlig, gemensam bild av vad som kännetecknar en svensk och svenskheten. Det här en bok om oss svenskar och våra idéer om vilka vi är. Boken sätter fingret på det diffusa begreppet svenskhet, som kan vara så svårt att prata kring och diskutera. Och så är den rolig!

Skönlitterära böcker från Natur & Kultur hittar du på www.nok.se Qaisar Mahmood

SKÖNLITTERÄRA BÖCKER FRÅN NATUR & KULTUR HITTAR DU PÅ WWW.NOK.SE


SVENSKA SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Nu med bedömningsstöd enligt Lgr 11

Fixa texten! – Läs och skriv i genrer Den mycket populära och uppskattade Fixa texten! har kompletterats med bedömningsstöd kopplat till kunskapskraven för svenska och svenska som andraspråk enligt Lgr 11. Varje kapitel behandlar en genre och samtliga kapitel är uppbyggda enligt samma struktur. Först presenteras en mönstertext och fakta om genren. På det sättet blir det tydligt för eleverna vad som är typiskt för genren ifråga. Därefter följer uppgifter där eleverna får visa att de har förstått innehållet

i mönstertexterna. De får dessutom arbeta med genretypiska drag samt ord och uttryck. Kapitlet avslutas med skrivuppgifter både gemensamt i gruppen och enskilt. Fixa texten! vänder sig främst till åk 7–9 men framför allt den andra boken i serien kan även användas i gymnasiekursen Svenska som andraspråk 1. Med Fixa texten! lär sig eleverna identifiera ett stort antal genrer och har dessutom goda möjligheter att fixa det nationella provet!

Författare: Pär Sahlin FIXA TEXTEN! Fixa texten! 1

27-41891-2

112 s 149:-

Fixa texten! 1 Digitalbok ljud

27-42809-6

50:-

Fixa texten! 2

27-41892-9 144 s 169:-

Fixa texten! 2 Digitalbok ljud

27-42810-2

56:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

Respons I Respons presenteras det centrala innehållet i kursen Svenska 1 och stora delar av kursen Svenska som andraspråk 1. Under rubriker som ”Att tala”, ”Språk och stil”, ”Texter som verktyg i vardagen” och ”Språklig variation” presenteras stoffet på ett sätt som du direkt kan omsätta i praktiken. Här finns uppgifter på fyra nivåer, allt för att du som lärare ska kunna individanpassa din undervisning och möta alla elever på rätt nivå och dessutom kunna utmana dem. De ord som kanske inte är självklara i elevens ordförråd är samlade i ordlistor sist i vart och ett av bokens åtta kapitel. Ordförklaringarna bygger på Natur och Kulturs Svenska Ordbok. Respons är främst tänkt för elever på yrkesprogrammen och finns som tryckt bok och digitalbok med inläst text.

Författare: Pär Larsson, Anna Åhlgren RESPONS Respons

27-42093-9 176 s

Digitalbok ljud

27-42497-5

189:63:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

Tackla svenskan! För titlar och fakta se Övriga titlar s 68.

15


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Lyssna! och Lyssna mera! Enskilt eller i helklass? Övning eller test? Du avgör själv hur intalningarna på cd och uppgifterna i kopieringsunderlaget ska användas. Lyssna! och Lyssna mera! innehåller hörövningar för tonåringar som läser svenska på nybörjarnivå. I Lyssna! finns mycket lätta övningar på bokstäver och räkneord. Här finns också övningarna som speglar den skolverklighet tonåringarna lever i under sin första tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära sig att uppfatta klockslag och schemapositioner, förstå dialoger i kafeterian samt information från lärare, skolsyster eller skolbibliotekarie. I Lyssna mera! är dialoger och intalningar längre. Innehållet är fortfarande hämtat från elevernas vardag, i skolan och på fritiden. Övningarna Varje övning består av två intalningar, A och

B, som är lika varandra när det gäller innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning. B kan de göra som ett test. Olika språkliga nivåer Till varje intalning finns uppgifter på två eller ibland tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå. Intalningsmanus och elevblad Elever som behöver stöd av tryckt text när de lyssnar kan få en kopia av den intalade texten. Intalningsmanusen finns som kopieringsunderlag i materialet.

För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns ett elevblad där eleven prickar av gjorda övningar. Allt i ett Materialet består av intalningar på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, intalningsmanus, läraranvisningar, elevblad och facit.

Författare: Anette Althén LYSSNA! OCH LYSSNA MERA! Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska, Cd och häfte 27-41896-7

120 s

979:-

Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska, Cd och häfte. 27-41853-0

128 s

999:-

Läs! Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Alla texter finns inspelade på medföljande cd. Läs! är i första hand tänkt för elever i åldrarna 13–18 år. Materialet innehåller texter i olika genrer. Här finns bland annat berättande, beskrivande och instruerande text. Texterna är indelade i fem olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen: I skolan, Hem och familj, På fritiden, På stan och Kärlek och vänskap. Läs! har samma struktur som materialet Lyssna!. Till varje text finns uppgifter på två eller tre nivåer – tanken är att samma text ska kunna användas av elever som ligger på olika språklig nivå.

Läs om Natur & Kulturs läromedel i svenska som andraspråk och sfi i katalogen Sfi och svenska som andraspråk som du beställer på tfn 08-453 86 00.

Författare: Anette Althén LÄS! Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska, Cd och häfte

27-42244-5

120 s

1122:-

Mål för nya kursplanen Populära Mål är reviderad och anpassad efter den senaste kursplanen och betygskriterierna för sfi. Den är tänkt för nybörjare som läser sfi studieväg 2, dvs kurs B och C, och motsvarande nivå inom andra skolformer. Läroboken finns också som digitalbok. Till Mål finns webbövningar samt en läromedelswebb med extramaterial. Läs mer på www.nok.se/laromedel.

16

Författare: Anette Althén MÅL 1 (4:E UPPLAGAN) Lärobok

27-42561-3

Lärobok Digitalbok ljud

27-42749-5

297:99:-

Övningsbok

27-42634-4

155:-

Lärarhandledning med cd

27-42658-0

887:-


SVENSKA SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Här lär sig eleverna svenska samtidigt som de får vissa elementära och förberedande ämneskunskaper inom naturorientering, geografi, historia, religion och samhällskunskap. Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ingår i serien Framåt och är avsett för svenska som andraspråksundervisningen i grundskolans förberedelseklasser, språkintroduktion på gymnasiet och sfi för studieväg 1 och 2. Målgruppen är elever med ingen eller kort skolbakgrund. Materialet består av elevbok med skrivrader samt digital lärarhandledning med arbetsblad och intalning. Lärarhandledningen är viktig för kursens helhet och innehåller värdefull vägledning för dig som arbetar med nyanlända elever. De många arbetsbladen och det extramaterial som finns i lärarhandledningen underlättar för elevernas förförståelse. Intalning av texterna i Läroboken finns i lärarhandledningen.

NYHET! Författare: Margareta Mörling OMVÄRLDSKUNSKAP PÅ MYCKET LÄTT SVENSKA Lärobok

27-42713-6

154:-

Lärarhandledning (pdf+mp3)

27-42714-3

999:-

Samhällskunskap på lätt svenska Denna omtyckta bok är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap. Den är tänkt för ungdomar och vuxna som läser svenska som andraspråk/sfi i nybörjarverksamhet, som språkintroduktion på gymnasiet och sfi kurs D. Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder boken. Därefter följer åtta teman med rubrikerna Så styrs Sverige, Vår kommun, Val och partier, Dina pengar, Om arbetslivet, Samhällets ekonomi, Lag och rätt samt Sverige och världen. Boken finns även som digitalbok med all text inläst. Se www.nok.se/laromedel för abonnemangstid.

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel SAMHÄLLSKUNSKAP PÅ LÄTT SVENSKA Textbok

27-42186-8

96 s 153:-

Textbok Digitalbok ljud

27-42803-4

76:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

Bilder för språkundervisningen Materialet består av en lärarhandledning och en bildbank med inspirerande foton och illustrationer på cd. I lärarhandledningen finns förslag på övningar i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk.

Författare: Maria Nilsson BILDER FÖR SPRÅKUNDERVISNINGEN Lärarhandledning inkl cd

27-41617-8

80 s 1093:-

17


ENGELSKA

ECHO NYHET!

Echo Main ECHO Issues

Main Issues ger dig fakta, Short Stories ger dig fi ktion

KEVIN FRATO

Äntligen fi nns det ett heltäckande läromedel i engelska som kombinerar genrepedagogik med skönlitteratur, globala perspektiv och modern teknik.

Main Issues KEVIN FRATO

Vi har väntat in reaktionerna på Gy 2011 och skapat Echo 5 som ger dig inspiration att bygga din kurs helt i linje med ämnesplanen för Engelska 5.

Main Issues

Författaren till Main Issues, Kevin Frato, undervisar på skrivarkurser och är gymnasielärare, journalist, översättare och skönlitterär författare.

Författaren till Short Stories, Alastair Henry, är gymnasielärare, litteratur vetare och universitetslektor i ämnesdidaktik vid Högskolan Väst.

Content of communication Main Issues presenterar tio angelägna ämnesområden, t.ex. Global Tourism, Bullying, Love & Sexuality, Prejudice och Hopes for the Future. Fokus ligger på samhällsliv, värderingar och livsvillkor på global och personlig nivå, i enlighet med Gy 2011. I inledningen till varje tema hittar du det centrala innehållet, vilket gör det lätt att välja tema och stämma av mot ämnesmålen.

Reception Varje text i Main Issues tillhör en tydlig texttyp: insändare, populärvetenskaplig artikel, broschyr, intervju, personligt brev etc. Dina elever får därmed en värdefull provkarta över olika genrer. Texterna speglar flera ”...talat språk [...] och engelsktalande länder och sammantexter som är instruerande, hang. berättande, sammanfattande, Autentisk hörförståelseträning på respektive tema finns som videoklipp förklarande, diskuterande, i den digitala lärarboken. rapporterande och

Presentation and Interaction Efter texterna ligger avsnitten Write about it och Speak about it: en aktivitetsbank för bl.a. ordförråd, språkliga strategier och examination med fokus på genrer. Den texttyp som eleverna läst blir en ”… eleverna instruerar, naturlig modell för den egna produkberättar, sammanfattar, tionen. förklarar, kommenterar,

argumenterande…”

18

värderar, motiverar sina

Resources and åsikter, diskuterar och Grammar I avsnittet Resources argumenterar.” finns riktlinjer för Gy 2011 text- och taltyper samt information om källkritik och textbearbetning. Grammar innehåller 20 vanliga problemområden och exempel från texterna. Fördjupad grammatikoch ordförrådsträning får de på köpet med Echo 5 Student’s Web.

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


ENGELSKA

MAIN ISSUES l Utvecklar kunskaper om både genrer och omvärldsförhållanden l Texter och uppgifter tydligt kopplade till GY 2011 l Metodisk färdighetsträning – läs, analysera, producera själv l Utförligt ”resursavsnitt” l Fördjupad språkträning, hörövningar, ljudfiler och facit i Student’s Web – ingår i priset

SHORT STORIES l Autentiska, avslutade noveller l Berättelser från olika engelsk talande länder, om unga människor l Naturlig koppling till mot svarande tema i Main Issues l Enklare och svårare texter för Engelska 5 l Språk- och analysträning enligt GY2011 l Fördjupad språkträning, hörövningar, ljudfiler och facit i Student’s Web – ingår i priset

Varje tema i Main Issues ...

Ri Right up to the Limits Berlie Doherty D

I

real really used to like Thursday nights. My usual coach was Whi Whisky Mac, who was shaped like a balloon and couldn’t bend to pick up a fiver, let alone demonstrate a tuck, though he was a brilliant coach. But on Thursdays Matt came over on the train and he and I had th the evening together, with Dad supervising. It was a good laugh. I suppo suppose Matt was my only real friend, which was a bit odd because he was also my greatest rival. He lived about thirty miles away so we only ever saw each other at competitions, and sometimes at Ken Eldred’s club in London. I was really pleased when Dad suggested giving u us a bit of extra coaching together. Matt was made like an elastic b band. I’ve never seen anyone so flexible. He could do anything except m make a clean entry into the water. I could do anything in the air but my take-offs were dodgy. Between us we’d have made a pretty good diver, we reckoned. If Matt learnt a new dive before I did the di only thing thi I could think of was catching up and doing it better than he did, and he was the same with me. Reverse two-and-a-half somersault, wa the dive we both hankered after at the moment. It would take that was o groundwork before we were ready to do it off the board. weeks of 16

RIGHT UP TO THE LIMITS

RIGHT UP TO THE LIMITS

DIGITAL TEACHER’S BOOK l Digitalt lärarstöd underlättar undervisningen: använd direkt i klassrummet l Hörförståelse som videoklipp, autentiskt material l Ljudfiler, kopieringsunderlag, facit och metodiska tips l Läs mer om Digital Lärarbok på nästa sida

17

... kopplas till en novell i Short Stories.

Short Stories Short Stories är en novellsamling med tio noga utvalda texter, t.ex. The Ravine, The Great Satan, Zelda och Am I Blue? Till novellerna finns uppgifter som rör strategier, innehåll och form samt enkla litterära begrepp, helt enligt Gy 2011. Varje novell har en naturlig, tematisk koppling till ett kapitel i Main Issues. På så vis kan du bygga teman med böckerna och arbeta mer kontinuerligt med skönlitteratur i Engelska 5. Självklart kan novellerna också läsas fristående. Autentisk hörförståelseträning på respektive novelltema finns som videoklipp i den digitala lärarboken.

”Innehåll och form i olika typer av fiktion.” ”Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.”

ECHO 5 ECHO 6 Short Stories ALASTAIR HENRY

S Short S t Stories ALASTAIR HENRY

19


ENGELSKA

Digital Teacher´s Book

Den digitala lärarboken är ett smidigt ”hands-on” material. Projicera på väggen vid genomgångar i klassrummet.

Worksheets

Teacher information

Listen to the text

Key to excercises

Video clip + questions

External links

Engelska 5, 6

Digital Teacher’s Book Det digitala lärarstödet innehåller hela Main Issues och Short Stories, samt alla ljudfiler, kopieringsunderlag, facit och metodiska tips. Ett smidigt ”hands on”-material, enkelt att projicera på väggen vid genomgångar! Här finns också verklighetsnära hörförståelseträning i form av videoklipp. Det är helt autentiska diskussioner och intervjuer med ungdomar från sex länder. Diskussionerna har en naturlig koppling till varsitt tema i Main Issues och en novell i Short Stories.

NYHET!

Författare: Alastair Henry, Kevin Frato

Digital Student’s Book Main Issues och Short Stories finns också som digitalböcker. Alla texter och uppgifter är inlästa med naturligt tal och naturligtvis finns anteckningsfunktion, sparfunktion och möjlighet till större text för elever som behöver. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Digitala elevböcker och lärarboken säljs som abonnemang. På www.nok.se/laromedel ser du vilken abonnemangstid som gäller.

ECHO 5 Main Issues

27-42729-7

176 s

228:-

152 s

118:-

Main Issues Digitalbok ljud Short Stories

27-42733-4 27-42733-4

76:-

Short Stories Digitalbok ljud

27-42734-1

39:-

Digital lärarbok

27-42737-2

1 499:-

ECHO 6

utk. vt 2014

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

20

Echo 5 Student’s Web Tillgång till Echo 5 läromedelswebb ingår för dem som använder Echo. På www.nok.se/ laromedel ser du hur du går tillväga för att logga in. Där finns interaktiv ordförråds och grammatikträning, läsförståelse och facit till böckernas uppgifter. Där finns också texterna till Main Issues och Short Stories inlästa med olika engelska accenter.

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL

Hörförståelse som videoklipp i den digitala lärarboken!


ENGELSKA

Tips! Använd projektor på storskärm för genomgång av disposition, textanalys, källhänvisningar osv.

Hur är The English Handbook uppbyggd? Production & Interaction Speaking Här finns anvisningar för och övningar på de förberedda talsituationer som brukar förekomma i Engelska 5, 6 och 7, t. ex. presentation, tal, möte, debatt och seminarium. Du hittar också avsnitt som rör retorik och improviserad konversation samt stilnivåer, kroppsspråk och interkulturell medvetenhet.

Writing Här finns modeller för de flesta texttyper i Engelska 5, 6 och 7: argumenterande text, formellt brev, vetenskaplig artikel, recension, nyhetsartikel osv. Eleverna får goda och dåliga exempel samt jämförelser mellan olika genrer. Dessutom finns information och övningar som rör textbindning och disposition, samt textbearbetning, plagiat och källhänvisningar.

Reception Reading Här behandlas strategier och tekniker för olika typer av läsning på engelska: skimming, scanning och in-depth reading. Hur skiljer sig skönlitteratur från faktatexter? Vad innebär det att läsa mellan raderna? Hur tolkar man ett diagram? Du hittar exempeltexter, jämförelser mellan olika genrer samt uppgifter på källkritik.

!

NYHET

Listening

The English Handbook

Här finns tekniker och strategier för olika lyssningssituationer på engelska: Hur lyssnar man efter huvudbudskap och detaljer? Hur kan jag förstå och minnas en föreläsning? Vilka fällor finns i det Nationella Provet?

Vocabulary and criteria Här finns konkreta övningar för att utöka ordförrådet och tolka kunskapskraven för Engelska 5, 6 och 7.

En språklig handbok som ger lärare och elever handfast struktur genom Engelska 5, 6 och 7. Hur lägger jag upp ett argumenterande tal? Vad är skillnaden mellan reportage och nyhetsartikel? Vad är översiktsläsning? Hur ska jag jobba bättre mot betygskriterierna? Med pedagogiska metoder och lättsamt språk presenteras Speaking, Writing, Reading och Listening och Vocabulary i varsitt avsnitt. Här finns information om struktur och tekniker, exempeltexter och praktiska övningar att genomföra direkt, i grupp eller ensam. I centrum står svenska elever, med fokus både på skolan och ”verkligheten”. The English Handbook är skriven i enlighet med ämnesplanerna för Engelska 5, 6 och 7 och är helt på engelska. Utnyttja

den som huvudbok eller informationsbank genom alla kurser: tidssparande för dig, oumbärlig för dina elever. Läromedelswebb Vi utvecklar också en webb för The English Handbook med gratis extramaterial för lärare och elever. Digitalbok The English Handbook kommer också som digitalbok. Där finns sökfunktion, anteckningsmöjligheter, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig.

Författare Mats Fredriksson

Engelska 5, 6, 7

NYHET!

Författare: Mats Fredriksson THE ENGLISH HANDBOOK Grundbok

27-429635-1 160 s

Digitalbok Ljud

27-429642-1

179:59:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL

21


ENGELSKA

Polar Fish – absorbs youthful minds! Polar Fish är en nyskriven serie noveller på engelska för ungdomar från 12 år. Novellerna är 16 till antalet och titlarna är indelade efter nivå (1–4) och genre (fantasy, friendship, crime, horror). Samtliga titlar finns inlästa och säljs som nedladdningsbara ljudfiler (mp3). Nivå 4 passar elever i åk 9 och gymnasiet. Appar för Windows Phone Novellerna i serien Polar Fish finns som appar för Windows Phone, se nok.se/laromedel/digitalalarresurser.

Författare: Andy Coombs POLAR FISH NIVÅ 4 Friendship: The Still Feather

27-42015-1

The Still Feather mp3 enanvändarlicens

27-42432-6

Horror: Burn

27-42017-5

Burn mp3 enanvändarlicens

27-42436-4

Fantasy: Mudmen

27-42014-4

Mudmen mp3 enanvändarlicens

27-42428-9

Crime: The Moon´s Eye

27-42016-8

The Moon’s Eye mp3 enanvändarlicens

27-42424-1

80 s

77:50:-

64 s

77:50:-

64 s

77:50:-

64 s

77:50:-

Nivå 1–3- se www.nok.se

Listen Up! Hörförståelse för Engelska 7 Being climate smart, The Internet and sexuality, Discrimination, Social networking är fyra av de 13 aktuella ämnen som diskuteras av The Panel – sex engelsktalande ungdomar och en ”host”. Diskussionerna är relativt avancerade och helt autentiska. De fungerar därmed perfekt för att öva receptiva färdigheter i Engelska 7. Övningsavsnitten består av innehållsfrågor, diskussionsuppgifter, ord- och uttrycksträning, samt förslag på skriftlig produktion – allt färdigt att dela ut. Här finns också instruktioner för fyra olika typer av uppsatser med kommenterade exempel.

Engelska 7 Författare: Alastair Henry LISTEN UP Kopieringsunderlag med 3 audio-cd

22

27-41639-0

92 s 2053:-


ENGELSKA

Håll kursen med Straight Forward Straight Forward är skriven efter principen ”mycket input och mindre output” – dvs. rikligt med texter och överkomliga övningar och uppgifter. Målgruppen är elever som läser Engelska 5. Elevmaterialet består av en textbok och en övningsbok (Workmate). Textboken innehåller både litterära texter, faktatexter, sånger och dikter. Eleven kan skriva i sin övningsbok så att de slipper lösa papper. Fokus ligger på att höra, tala, skriva och utöka sitt ordförråd. Renodlade grammatikövningar finns gratis på webbplatsen www.nok.se/straightforward. Alla texter, liksom de många hörövningarna, ingår som cd med mp3-filer i varje textbok. För läraren finns lärarhandledning och lärar-cd med texter, sånger och ljudfiler till hörförståelseprov.

Engelska 5 Författare: Birgit Harling, Anders Lidén, Andrew Thelander STRAIGHT FORWARD Textbok (inkl.cd)

27-63198-4

Workmate (övningsbok)

27-63199-1

176 s 270:-

Lärarhandledning

27-63202-8

192 s 670:-

Lärar-cd

27-80212-4

901:-

96 s

54:-

JOB MATTERS

Job Matters Arbetshäften med fokus på programinfärgning i engelska för yrkesförberedande program. Job Matters är en serie med fem 48-sidiga häften för Bygg- och anläggning, El- och energi, Fordonsoch transport, Restaurang och livsmedel + Hotelloch turism, samt VVS- Fastighetsprogrammet. (För Bygg- och anläggningsprogrammet finns två häften: Construction och Carpentry). Här handlar det om ”hands on”-engelska med praktiska moment, verktyg och instruktioner. Eleven kan skriva i sitt material och för läraren finns lärarhäften med kommentarer, hörövningsmanus och facit. Till varje häfte finns också en cd med hörövningar.

Godkänd i engelska med Back on track Förberedande för Engelska 5 Back on track består av tre allt-i-ett böcker för elever som läser engelska som språkval och behöver arbeta med att nå målen för godkänt inför Engelska 5. I böckerna finns texter av olika längd och svårighetsgrad. Glosorna finns i anslutning till texterna. Texterna varvas med ordövningar, läsförståelse- och hörövningar samt muntliga övningar. I C-boken får eleverna bekanta sig med provtyper som brukar finnas i det nationella provet i åk 9. En elev-cd medföljer varje bok och ger möjlighet till individuellt arbete. Här finns alla texter och hörövningar inlästa.

Carpentry, elevhäfte

27-41599-7

48 s

Carpentry, lärarhäfte

27-41600-0

48 s

102:-

Carpentry, lärar-cd

27-41601-7

Construction, elevhäfte

27-41602-4

48 s

Construction, lärarhäfte

27-41603-1

48 s

Construction, lärar-cd

27-41604-8

Heating and ventilation, elevhäfte

27-41605-5

48 s

102:-

Heating and ventilation, lärarhäfte

27-41606-2

48 s

158:-

Heating and ventilation, lärar-cd

27-41607-9

Hotel, restaurant and catering, elevhäfte

27-41608-6

48 s

102:-

Hotel, restaurant and catering, lärarhäfte

27-41609-3

48 s

158:-

102:-

158:158:102:158:158:-

158:-

Hotel, restaurant and catering, lärar-cd

27-41610-9

Vehicles, elevhäfte

27-41611-6

52 s

Vehicles, lärarhäfte

27-41612-3

48 s

Vehicles, lärar-cd

27-41613-0

158:158:158:-

8WYa edjhWYa9 Annika Edwall Anne- Catrine Janlöv

Författare: Catharina Lantz, Dorte Juel Hansen, Dorte Maria Buhl, Annika Edwall, Anne-Catrine Janlöv BACK ON TRACK Back on track A (ink. cd)

27-41764-9

96 s

189:-

Back on track B (ink. cd)

27-41765-6

96 s

189:-

Back on track C (ink. cd)

27-63520-3

128 s

189:-

23


SPANSKA

Caminando – tar spanskan på allvar

Spanska 1 – 5

Detta marknadsledande läromedel i spanska för gymnasiet och komvux passar såväl i heterogena grupper som vid självstudier. I Caminando får eleven grundliga insikter om hela den spansktalande världen och får möta språket i en stor variation av texter och övningar. Innehållet lämpar sig väl för Gy 2011. Fem allt-i-ett-böcker Caminando omfattar fem allt-i-ett-böcker för Spanska 1–5. Genom möten med människor i skiftande och spännande miljöer i Spanien och Latinamerika arbetar eleven på ett berikande sätt med kommunikation, grammatik, omvärldskunskap och ordförråd. Unikt för Caminando är att alla intervjuade personer finns i verkligheten. Caminando 5 Lagom till höstterminen 2013 kommer den efterlängtade Caminando 5! Här tar vi spanskan till en ny nivå med texter i olika genrer, autentisk hörförståelse och verklighetsnära uppgifter. Caminando 5 ger dig ett friare arbetssätt och en bra förberedelse att ta sig ut i världen.

24

Lärarhandledningarna I lärarhandledningarna finns utförliga lektionsförslag med bakgrundsinformation och uppföljningstips, hörövningstexter, kopieringsunderlag och skrivningar med fokus på formativ bedömning. Det finns även avsnitt med språklekar.

Författare: Elisabet Waldenström, Ninni Westerman, Märet Wik-Bretz, María José Faci Lucia CAMINANDO Caminando 1 Lärobok (inkl elev-cd)

27-69434-7

Lärobok Digitalbok ljud

27-42682-5

240 s

307:-

Lärarhandledning

27-69435-4

Lärar-cd (inkl elev-cd)

27-81708-1

678:-

Lärobok ersättnings-cd

27-41864-6

53:-

153:164 s

678:-

Caminando 2 Lärobok (inkl elev-cd)

27-40693-3

Lärobok Digitalbok ljud

27-42683-2

264 s

307:-

Lärarhandledning

27-41238-5

Lärar-cd

27-41239-2

678:-

Lärobok ersättnings-cd

27-41888-2

53:-

154:162 s

678:-

Caminando 3 Lärobok (inkl elev-cd)

27-40694-0

Lärobok Digitalbok ljud

27-42684-9

264 s

324:-

Lärarhandledning

27-41675-8

Lärar-cd

27-41676-5

678:-

Lärobok ersättnings-cd

27-41865-3

53:-

162:194 s

678:-

Caminando 4

Utkommer ht 2013.

Lärobok (inkl. elev-cd)

27-40695-7

Lärobok Digitalbok ljud

27-42685-6

Lärarhandledning (pdf)

27-42025-0

270 s

334:-

206 s

678:-

167:-

Lärar-cd

27-42031-1

Lärobok ersättnings-cd

27-42026-7

53:-

Caminando 5

27-43307-6

utk ht 2013

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL

678:-


SPANSKA

Till Caminando hör också nya webbövningar. Prova gratis under vårterminen 2013!

Caminando och Gy 2011 I Caminando blandas faktatexter, berättande texter och dialoger, vilket svarar väl mot de nya ämnesplanerna. Böckerna är inriktade på färdighetsträning med reception, produktion & interaktion på olika nivåer och progressionen är genomtänkt och heltäckande. Eleverna blir medvetna om sin inlärning genom att aktivt öva strategier, bearbeta sin produktion och göra självdiagnoser. Caminando på webben Nu flyttar Caminando in på webben. Där kommer du och dina elever hitta extramaterial samt de nya webbövningarna för

Caminando. I lättnavigerade och tydliga webbövningar får eleverna möjlighet att öva och testa sig på ord och grammatik om och om igen. Se s. 30. Digitalböcker Caminando finns också som digitalböcker. All text är inläst med naturligt tal och olika accenter. Där finns naturligtvis också anteckningsfunktion, sparfunktion och möjlighet till större text för de som behöver. Dina elever kan koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Som lärare kan du enkelt använda den med projektor vid genomgångar.

Det ledande läromedlet i spanska på marknaden Passar alla, både i heterogena grupper och för självstudier Interaktiva webbövningar med hörövningar, grammatik och ordförråd

25


SPANSKA

Spanska 2 – 5

Leyendo – spanska noveller

Författare: Horacio Lizana LEYENDO Nivel A2 Ojos gitanos

27-41706-9

28 s

61:-

El asesinato del escritor

27-41711-3

32 s

61:-

El jardín del amor

27-41714-4

32 s

61:-

Querida hija

27-41720-5

40 s

66:-

El pacto

27-41724-3

48 s

66:-

27-41723-6

56 s

71:-

Nivel A2+

Leyendo är en serie nyskrivna noveller som utspelar sig i olika delar av den spansktalande världen. Låt dina elever läsa en ”hel” bok på spanska om teman som engagerar: kärlek, spänning, mystik, samhällsproblem, historia etc. Eleverna får en läsupplevelse samtidigt som de får en inblick i ländernas kultur och samhällsliv. Svårighetsgraden baseras på språkfärdighetsnivåerna i den gemensamma europeiska referensramen för språk, lärande, undervisning och bedömning (GERS). Ordlistor finns att ladda ner från www.nok.se/laromedel.

Nivel B1

Nivel B1+ Encuentros

Spanska 1 – 2

Vamos a leer Vamos a leer är specialskrivna noveller för elever som läser nybörjarspanska (motsvarande Spanska 1 och 2). Här får de möjligheten att läsa ”en hel bok” på enkel spanska på sin egen nivå, och med ett spännande innehåll. Det finns 20 noveller som kan köpas till paketpris efter nivå (1-4), tema eller 5-pack av enskild titel. Till samtliga noveller finns läsförståelseövningar, utvärderingsblad, samt facit och ordlistor. Alla texter finns också inlästa på cd (säljes separat). Varför inte ha en följetong med ett kapitel per lektion?

26

Författare: Horacio Lizana

VAMOS A LEER Nivå (5 titlar) Nivå 1, 5 teman

27-69291-6

Nivå 2, 5 teman

27-69292-3

289:-

Nivå 3, 5 teman

27-69293-0

289:-

Nivå 4, 5 teman

27-69294-7

289:-

289:-

Tema (4 titlar) Amor 1–4

27-69286-2

230:-

Policial 1–4

27-69287-9

230:-

Conflicto 1–4

27-69288-6

230:-

Amistad 1–4

27-69289-3

230:-

Misterio 1–4

27-69290-9

230:-

5-pack (av en och samma titel) samt övriga komponenter se www.nok.se/vamosaleer


SPANSKA

Skriv bättre på spanska Skriv bättre på spanska är ett redskap för lärare att ge feedback på elevtexter i steg 1-7. Den fungerar dessutom som en digital språkhandbok för eleven! I en digital kommentarbank hittar du de 250 vanligast förekommande misstagen - från klassiska grammatikfel till ordval, stavningsförändringar och accentregler. Alla problem beskrivs pedagogiskt och enkelt, med jämförelser med engelska och svenska. Sprid Skriv bättre på Spanska till dina elever! Eleverna kan konsultera den genom hela skrivprocessen. Istället för att ge det rätta svaret eller skriva en regel när du rättar hänvisar du till respektive kommentar i pdf:en. Genom att på egen hand bearbeta sina texter får eleverna ett verktyg att bli självständiga språkanvändare, i linje med Gy 2011. Skriv bättre på spanska är en nedladdningsbar pdf som säljs som skolenhetslicens.

Spanska 1 – 7 Författare: Daniel Rosén SKRIV BÄTTRE PÅ SPANSKA Kopieringsunderlag, skolenhetslicens (pdf)

27- 42458-6 136 s 1495:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

¡Escucha! Hörövningar i Spanska 1 och 2 ¡Escucha! är nyskrivet för Gy 2011 och riktar sig till Spanska 1 och 2. Materialet innehåller 44 hörförståelseövningar, varav fyra sammanfattande prov. Texterna rör vardagsnära teman med naturligt men enkelt tal från olika delar av den spansktalande världen. Uppgifterna liknar dem som finns i de Nationella proven och övar både generell och detaljerad förståelse. Alla uppgifter finns på tre nivåer. Lyssna gemensamt och arbeta på lämplig, individuell nivå, eller lyssna flera gånger och klara alla. ¡Escucha! innehåller hörmanus, elevblad, facit och intalningar. Den finns både som tryckt kopieringsunderlag med cd och som nedladdningsbar pdf + mp3 (skolenhetslicens).

Mi querida familia Följ en spansk familjs vardagsäventyr i Madrid. Eleverna får träffa personer ur flera generationer – en riktig spansk storfamilj alltså! Dessutom får man se hur livet i en storstad som Madrid kan se ut. Serien består av tio delar och är lämplig för nybörjare (motsvarande Spanska 1–2). Se filmen med eller utan spansk textremsa. Till dvd-filmen finns en lärarhandledning som kan skrivas ut på www.nok.se/laromedel.

Spanska 1 – 2 Författare: Chris Alfredsson, Anneli Johansson ¡ESCUCHA! HÖRÖVNINGAR I SPANSKA 1 OCH 2 Kopieringsunderlag (inkl cd)

27-42718-1

1465:-

Skolenhetslicens pdf + mp3-filer

27-42719-8

2870:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

¡Qué rico! Läs mer på sid 31.

Spanska 1 – 2 MI QUERIDA FAMILIA Dvd

27-40893-7

1026:-

27


FRANSKA SVENSKA

Encore plus Génial!

5 Au voleur !

Webbövningar I läromedelspaketet ingår också webbövningar. I lättnavigerade och tydliga webbövningar får eleverna möjlighet att öva på ord och testa sig på grammatik om och om igen. Se sid 30.

28

Il es est beau …

Nous somme sommes le 11 juillet et c'est les grandes vacances. Andréa et sa copine voyagent interrail. Elles sont dans un train au sud de Genève. avec interrail Emma Andréa Emma Andréa Anthony Andréa Anthony Jérémy Andréa Emma Jérémy Andréa Anthony Andréa Anthony Andréa Jérémy Emma Jérémy

Oh, O regarde Andréa, le Lac Léman. Comme il est beau ! C Oh, O regarde Emma, les deux mecs là-bas. Pas mal, hein ? Oui, O celui à gauche est très beau. Il a les yeux presque noirs. Je pense que l’autre est encore plus beau, les cheveux blonds, bo bouclés, et quel sourire ! Oh regarde, ils viennent ici. Salut, Sa les filles, on peut s’asseoir ici ? Oui, O allez-y, asseyez-vous. Je suis Anthony et voilà mon copain. Jérémy. Jé Je suis Andréa. Emma. Em Vous Vo venez d’où ? Je suis Suisse, et Emma vient de Suède. Et maintenant, en vacances, au soleil ? Oui, O on va à Nice, et vous, vous n’êtes pas français non plus ? Pourquoi Po pas ? Eh non, vous n’êtes pas français. Vous avez un accent, je ne sais pas … Tu as raison, on vient du Québec, en vacances en Europe. Vous Vo allez où ? On O va à Valence voir un copain, et après à Nice peut-être …

Les filles sont très contentes. Les garçons sont beaux et sympas. Ils parlent et tout d’un coup le train s’arrête.

Vår populära serie i franska för gymnasiet, Génial, har reviderats och blivit ännu bättre. På begäran har textmängden utökats; en del texter har vi behållit, andra har bytts ut, liksom foton och teckningar. Génial 1–4 är avsedda för de nya kurserna Moderna språk 1–4.

Det här är Génial, franska för Moderna språk 1–4 För varje steg finns en allt-i-ett-bok, en lärarhandledning som nedladdningsbar pdf, lärar-cd samt elevinspelningar (nedladdningsbara mp3-filer) och elev-cd (mp3). Allt-i-ett-böckerna börjar med ett introkapitel (bok 1) alt. repetitionskapitel (bok 2–4), sedan följer mellan sex och nio fullmatade kapitel och avslutningsvis finns ett jul- och nyårskapitel. Bak i böckerna hittar du minigrammatik, uttalsavsnitt (bok 1 och 2), facit, texterna på svenska samt alfabetiska ordlistor.

A

Jérémy Anthony Andréa Anthony Jérémy

5 AU VOLEUR !

Oh, O on est déjà à Valence, viens vite, Anthony, on doit descendre. Ciao les filles ! A la prochaine ! C Oh, O pardon ! (Il tombe presque dans les bras d’Andréa. So copain vient l’aider.) Ça va ? Son Ça Ç va. Oui, on se voit peut-être à Nice. Au revoir. A Au revoir. Au A revoir.

141

Genial på webben Nu flyttar Genial in på webben. Där kommer du och dina elever att hitta en mängd extramaterial samt de nya webbövningarna för Genial. Génial som digitalbok Génial finns också som digitalbok. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår t.ex. sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Natur & Kulturs digitalböcker säljs som abonnemang på webben. Läs mer på www.nok.se/laromedel

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


FRANSKA

”Är mycket nöjd med Génial 1. Mina elever tycker också om boken. Så mycket bättre kan en lärobok faktiskt inte bli tycker jag!” Marika Nordman, lärare.

Génial och de nya kursplanerna Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet Varje kapitel innehåller en A-, B- och C-text, som tar upp kapitlets ordförråd och olika typer av övningar bearbetar innehållet på flera sätt. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift Génial innehåller dialoger, rim, talövningar (Parlez un peu, Discutez), översättningsövningar och andra skriftliga uppgifter. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang Eleverna får fundera över språkliga strukturer och grammatik och dra egna slutsatser i de återkommande övningarna Réfléchissez. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används Info sur … (information på svenska) tar upp olika företeelser i den franskspråkiga världen. Varje kapitel avslutas med En plus, en informationstext på franska om till exempel olika regioner i Frankrike.

Franska 1 – 4 Författare: Marie-Louise Sanner, Lena Wennberg GÉNIAL (REVIDERAD) Génial 1

Génial 3

Allt-i-ett-bok

27-41497-6

Digitalbok ljud

27-42686-3

224 s

306:-

Allt-i-ett-bok

27-41499-0

150:-

Digitalbok ljud

27-42688-7

240 s

306:163:-

27-41503-4

842:-

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

27-41501-0

842:-

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

Lärar-cd

27-42070-0

716:-

Lärar-cd

27-42060-1

716:-

Elev-cd mp3

27-42901-7

179:-

Elev-cd mp3

27-42899-7

179:-

51:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3

27-42062-5

51:-

2570:-

Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3

27-42061-7

2570:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3 Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3

27-42072-4

27-42071-7

Génial 2

Génial 4

Allt-i-ett-bok

27-41498-3

Digitalbok ljud

27-42687-0

280 s

306:-

Allt-i-ett-bok

27-41500-3

163:-

Digitalbok ljud

27-42689-4

280 s

306:163:-

27-41504-1

842:-

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

27-41502-7

842:-

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

Lärar-cd

27-42064-9

716:-

Lärar-cd

27-42056-4

716:-

Elev-cd mp3

27-42898-0

179:-

Elev-cd mp3

27-42900-0

179:-

51:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3

27-42058-8

51:-

2570:-

Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3

27-42057-1

2570:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3 Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3

27-42066-3

27-42065-6

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

29


WEBBÖVNINGAR

Nya webbövningar i engelska och moderna språk Prova gratis under vårterminen 2013!! Till våra läromedel i moderna språk och engelska har vi utvecklat nya webbövningar som ingår i köp av elevböcker eller lärarhandledningar. I lättnavigerade och tydliga webbövningar får eleverna möjlighet att öva på ord och testa sig på grammatik om och om igen. Webbövningarna följer bokens indelning, eleverna väljer i menyn eller på startsidan vilket kapitel de vill jobba med och väljer om de bara vill öva eller göra övningarna som test. Efter varje övning finns möjlighet att göra om de uppgifter man inte klarade på första försöket, detta kan man göra om och om igen tills man klarat allt. Efter en test får man se sitt resultat samt gå tillbaka och titta på sina fel. Webbövningar till aktuella läromedel finns på www.nok.se/laromedel Ordförrådsövningar – drag-and-drop Dra kläderna till valfri person så får du höra ordet.

Hos Natur & Kultur hittar du digitala läromedel, pedagogiska produkter som främjar undervisning och inlärning. De fungerar på de flesta digitala plattformar som till exempel Mac, PC, interaktiva skrivtavlor och iPad. Beställ gratis prova-på-kod till våra digitala läromedel på www.nok.se/laromedel

Uttalsträning Eleven kan öva på uttal genom att spela in sig själv och lyssna på resultatet.

Övning I övningsläge får eleven tre försök på varje fråga, sedan visas facit. De frågor som eleven fick fel på kan göras om.

30

Test I testläge får eleven ett försök på varje fråga,och inga ledtrådar. Efter test får man se sitt resultat och kan gå tillbaka och titta på sina eventuellt felaktiga svar. Man kan även spara resultatet som pdf och skicka till sin lärare.


SPRÅK

Författare: Ylva Sandberg, Lena Gleisner Villasmil, Lena Wennberg

Trampoline

TRAMPOLINE

Trampoline/Trampolín/Trampolin är tre övningshäften att skriva i med fransk, spansk respektive tysk ord- och grammatikträning. Häftena innehåller 12–14 avsnitt som inleds med en text, följd av övningar på ord och grammatik.

Trampolín – franska Övningshäfte, 1-pack

27-65145-6

32 s

52:-

Övningshäfte, 5-pack

27-65146-3

32 s

225:-

Övningshäfte, 10-pack

27-65147-0

32 s

428:-

Trampolín – spanska

Strukturerat och varierat Häftena är perfekta för en snabb uppfräschning av språkkunskaperna inför Moderna språk 3, så att eleverna får en gemensam grund att stå på. De passar också i andra sammanhang då eleverna behöver en strukturerad och varierad snabbrepetition. På www.nok.se/laromedel finner du utdrag, facit och texterna på svenska som pdf:er – bara att skriva ut.

Övningshäfte, 1-pack

27-65148-7

32 s

52:-

Övningshäfte, 5-pack

27-65149-4

32 s

225:-

Övningshäfte, 10-pack

27-65150-0

32 s

428:-

Trampolin – tyska Övningshäfte, 1-pack

27-65151-7

32 s

52:-

Övningshäfte, 5-pack

27-65152-4

32 s

225:-

Övningshäfte, 10-pack

27-65153-1

32 s

428:-

EAT IT!

Eat it! Du bist was du isst! ¡Qué rico! À table!

Eat it!

27-41189-0

410:-

24 små rätter – mat, kultur och språk – lätt som en plätt!

Kaiserschmarrn, Älpler Magronen, Tiroler Apfelküchlein, Spaghetti mit Tomatensauce, Milchreis, Spargel

Laga mat och träna språk samtidigt! Vi får följa några ungdomar hem till köket och vara med när de tillagar sina favoriträtter. Dvd:n innehåller sex 5-minutersprogram med både kulturkunskap och språkträning. Dessutom får vi naturligtvis receptet! En enkel lärarhandledning med inspelningsmanus och recept finns på www.nok.se/laromedel

La escalivada de Mireia, Ensalada mixta, El gazpacho de Estrella, Bocadillo de fuet, La pizza de Alejandro

Cheesy Pasta, Dominic’s Surprise, Lemon Pancakes, Naela’s Fry-up, Graham’s Fried Breakfast, Rósín’s BLT Du bist was du isst!

¡Qué rico!

À table!

27-41192-0

410:-

27-41191-3

410:-

27-41190-6

410:-

Beignets de poivrons et champignons, Salade Renaud, Le riz de Laura, Omelette française, Milkshake à la banana, Gâteau au yaourt

Tysk grammatik Standardtiteln för studerande på högskolenivå, lärare, översättare och alla andra som behöver ett modernt referensverk är Tysk grammatik. Övningsboken har både praktiska och teoretiska uppgifter, främst relaterade till baskursen, motsvarande universitetens A-nivå. Lösningar till samtliga uppgifter finns i separat facit, ofta med alternativ eller ytterligare kommentarer.

Författare: Folke Freund, Birger Sundqvist TYSK GRAMMATIK Grammatik

27-50445-5

596 s

Övningsbok

27-50379-3

64 s

564:113:-

Facit

27-50378-6

48 s

106:-

ENGELSK ORDBOK

TYSK ORDBOK

FRANSK ORDBOK

Mats Bergström, Torkel Nöjd, Mona Nöjd-Bremberg, Kerstin Andersson

Dorothée Augustin, Sybille Didon, Frauke Jonsson, Anders Ottoson

Jeannie Enwall, Anders Jönsson, Ruth Lötmarker

ISBN: 27-71515-8

ISBN: 27-71359-8

984 s

768 s

1008 s

Pris: 194:-

Pris: 159:-

Pris: 194:-

ISBN: 27-71358-1

Övningsbok (kopieringsunderlag ISBN: 27-71516-5 40 s Pris: 377:-

31


ITALIENSKA

Ciao! Ciao! är ett nytt läromedel i italienska för gymnasiet (Moderna språk 1 och 2) och vuxenundervisningen. Du som är bekant med våra populära läromedel i spanska och franska, Caminando och Génial, kommer att känna igen dig i Ciao! En av författarna till Ciao!, Marie-Louise Sanner, har också skrivit Génial. Ciao! består av två allt-i-ett-böcker med foton och teckningar som ger mycket Italienkänsla. Många italienare medverkar i texter och dialoger, vilket ger garanterad autenticitet.

Det här är Ciao! Italienska för Moderna språk 1 och 2, där det för varje steg finns en allt-i-ett-bok, en lärarhandledning som nedladdningsbar pdf, lärar-cd samt elevinspelningar/elev-cd. Allt-iett-böckerna börjar med ett Intro-kapitel (bok 1) resp. ett repetitionskapitel (bok 2). Sedan följer ett antal fullmatade kapitel, varav det sista är ett jul- och nyårskapitel. Längst bak i boken hittar man minigrammatik, uttalsavsnitt, facit, texterna på svenska samt italiensksvensk och svensk-italiensk ordlista. Innehållet i Ciao! är väl anpassat till Gy 2011. Fakta om Italien Lo sapevi che …? (Visste du att …?) är ett återkommande avsnitt med fakta på svenska om olika företeelser i Italien. Varje kapitel avslutas med Inoltre (Dessutom), en text på italienska med frågor på svenska. Här får man använda olika strategier för att klura ut vad texten handlar om. Grammatik Grammatica, grammatikrutorna med övningar, som gärna får var lite roliga, dyker upp flera gånger i kapitlen. Parlate un po’ Den här övningsrubriken ser man ofta i Ciao! Talövningar är en viktig ingrediens som man

32

aldrig kan få för mycket av. Dessutom tränas kroppsspråket, som är så viktigt i italienskan, genom gester. Rivediamo un po’ Repetition är kunskapens moder, heter det, och varje kapitel innehåller ett repetitionsavsnitt med sådant som har förekommit i tidigare kapitel. Volare … Italienska måste förstås sjungas och den gamla sångvänliga slagdängan Volare finns med liksom andra traditionella sånger och moderna låtar. Digitalböcker Ciao! finns också som digitalböcker. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Ciao! på webben På webben kommer du att hitta en mängd extramaterial för dig och dina elever. Till Ciao! hör också lättnavigerade och tydliga webbövningar där eleverna har möjlighet att öva och testa sig på ord och grammatik om och om igen. Se s. 30.

Italienska 1 – 2

NYHET!

Författare: Marie-Louise Sanner, Adriana Ferreri, Grazia Gavazza CIAO! Ciao! 1 Allt-i-ett-bok

27-41635-2

Allt-i-ett-bok Digitalbok ljud

27-42690-0

224 s

338:169:-

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

27-41636-9

821:-

Lärar-cd

27-42052-6

749:-

Elev-cd (mp3)

27-42890-4

194:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3

27-42054-0

50:-

Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3

27-42053-3

2500:-

Ciao! 2 Allt-i-ett-bok

27-41637-6

Allt-i-ett-bok Digitalbok ljud

27-42691-7

169:-

Lärarhandledning, nedladdningsbar pdf

27-41638-3

821:-

Lärar-cd

27-42048-9

749:-

Elev-cd (mp3)

27-42891-1

194:-

Elevinspelning enanvändarlicens, nedladdningsbar mp3

27-42050-2

50:-

Elevinspelning skolenhetslicens, nedladdningsbar mp3

27-42049-6

2500:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL

264 s

338:-


SVENSKA ITALIENSKA

Innehållsförteckning

Sidorientering

Anteckningsverktyg

Här kan man välja om man vill se innehållsförteckningen som text eller som sidminiatyrer. För att komma till önskat kapitel/sida är det bara att klicka på texten eller miniatyrsidan.

Ger en tydlig bild om var i boken eleven befinner sig.

Alla anteckningar som eleven gör sparas och finns där när man använder/ öppnar boken nästa gång.

Sök Allt innehåll i boken är sökbart.

Förstora/förminska

Bokmärke

Välj själv i vilken storlek du vill läsa/se boken.

Möjlighet att bokmärka sida/sidor.

Aktivera/avaktivera uppläsning Eleverna väljer själva om de vill att texten läses upp eller inte. Observera att all text är inläst – ingen talsyntes.

Rita och skriv Till exempel överstrykningspenna

Ciao! – som digitalbok

33


HISTORIA

Historia 1a:1 för gymnasiet Fokus på det viktiga Christer Öhmans lärobok i historia är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs och vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlingsprogrammen. Den följer de stora utvecklingslinjerna och fokuserar på några av de viktigaste frågorna i historieämnet: Hur försörjer människor sig? Hur styrs samhällen? Och varför ser vår värld ut som den gör? Den betonar också de stora internationella konflikternas betydelse. Utan kunskap om första världskriget går det inte att förstå andra världskriget. Utan kunskaper om andra världskriget går det inte att förstå samhällsutvecklingen efter krigets slut.

Bokens första del handlar om vad historia är och varför kunskaper i källor och källkritik är så viktigt. Teori varvas här med praktik, och källkritiska övningar återkommer sedan längre fram i boken. Inledningsdelen avslutas med en epoköversikt från äldsta tid till 1800-talets början. Bokens andra del går på djupet och beskriver flera viktiga förändringsprocesser och händelser under 1800- och 1900-talet, till exempel Sveriges väg från kungamakt till parlamentarisk demokrati och tredje världens frigörelse efter andra världskrigets slut. Den tredje och sista delen innehåller tematiska längdsnitt och gör det möjligt att gå ännu mera på djupet. Längdsnitten tar upp Mellanöstern i historien och hur krig och fred har påverkat människor genom tiderna.

34


HISTORIA

Tydlig struktur och enkelt språk Bokens fokus och indelning ger den en tydlig och lättarbetad struktur. Till denna tydlighet bidrar också den läsvänliga layouten och texten, där författaren månar om att förklara och problematisera ofta komplicerade orsakssamband. Till tydligheten bidrar även de omsorgsfullt valda bilderna och de många mellanrubrikerna. Frågerutor avslutar varje avsnitt De är ibland enkla till sin karaktär och fungerar som kontrollstationer för läsaren. Har jag förstått det jag just har läst? Ibland är de svåra och kräver både kunskaper och förmåga att se historiska samband.

Digitalbok Historia 1a:1 finns också som digitalbok. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Digitalböcker säljs som abonnemang. På www.nok.se/laromedel ser du vilken abonnemangstid som gäller.

Använder du den digitala versionen av Historia 1a:1 kan du visa kartorna på storbildsskärm.

Översiktskartor Boken innehåller tre stora översiktskartor. De visar hur världen såg ut vid sekelskiftena 1800, 1900 och 2000. Rutorna lyfter fram och betonar viktiga händelser och tillstånd. Tillsammans med de övriga kartorna i boken skapar de förutsättningar att visa globala förändringsprocesser. Använder du den digitala versionen av Historia 1a:1 kan du visa kartorna på storbildsskärm.

Lärarhandledningen Till boken finns en lärarhandledning. Den fungerar som ditt stöd i vardagen och innehåller facit, lektionsförslag och annat som fördjupar och kompletterar bokens innehåll.

Historia 1a:1 50 p Författare: Christer Öhman, Joel Knöös HISTORIA 1A:1 Elevbok

27-41848-6

Elevbok Digitalbok ljud

27-42496-8

Lärarhandledning

27-41849-3

240 s

254:-

126 s

899:-

85:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

35


HISTORIA

En spännande resa genom historien Milstolpar har ett klassikt, kronologiskt upplägg. Här får eleverna tillfälle att repetera de historiekunskaper de har med sig från grundskolan. Men de får också nya perspektiv på dagens värld med utgångspunkt i aktuell historieforskning. Boken har en tydlig epokindelning och lagom långa kapitel med många mellanrubriker. Den löpande texten kompletteras med fördjupningssidor kring olika teman, kartor, frågor av varierande svårighetsgrad samt ett rikt bildmaterial. Milstolpar lyfter särskilt fram de stora vändpunkterna i människans ekonomiska och sociala historia. Därav titeln. Ett tema som ofta återkommer är kvinnornas villkor i samhället. Boken går från forntiden fram till idag, men de senaste århundradena behandlas utförligast. Tonvikten ligger på utvecklingen i västvärlden, men det globala perspektivet finns med hela tiden. En rad kapitel belyser hur det svenska samhället utvecklats under olika epoker.

Historia 1b 100 p Författare: Lars-Göran Alm MILSTOLPAR Lärobok 1b

27-64117-4

432 s

348:-

Så länge det finns människor på jorden Historien måste ständigt återberättas.Anledningen är lika självklar som angelägen. Nya händelser tillkommer, nya forskningsresultat produceras. Sekvens gör skäl för namnet. I historiska sekvenser beskriver den hur vår värld vuxit fram, från forntiden och de första civilisationerna till de stora upptäckterna och de ödesmättade framtidsfrågorna. Fokus är på nyare tid, och händelser i Sverige, Europa och världen vävs samman till en helhet med globaliseringen som röd tråd. Sekvens återger både den stora historien och lyfter fram unika människoöden. Den är också öppen för olika tolkningar och perspektiv. Finesser som globala översiktskartor, ”Två sätt att förklara”, bilduppslag, källkritiska övningar och frågesidor bidrar till att öka elevernas historiemedvetande.

Historia 1b (kurs A) 100 p Författare: Christer Öhman SEKVENS Lärobok 1b

36

27-64153-2

444 s

348:-


HISTORIA

Källor och källkritik Källkritik är viktigare än någonsin. Därför behövs en bredvidläsningsbok som går på djupet och som ger konkreta historiska exempel. I Källor och källkritik får eleverna bekanta sig med ett antal betydelsefulla historieskrivare och källkritiska problem. Varje författare resp. problemområde presenteras i en inledande text, som sedan följs av utdrag ur autentiska historiska källor och arbetsuppgifter. Upplägget är kronologiskt med tyngdpunkt på västerlandet och på modern historia. Följande teman behandlas: • • • • • •

Herodotos Romerska kejsare Erik den helige Stockholms blodbad Västerås riksdag Grimbergs svenska historia

• • • • •

Amerikanska revolutionen Versaillesfreden Proletariatets diktatur Slaget om Storbritannien Sverige under andra världskriget

Författare: Christer Öhman KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK Källor och Källkritik

27-41450-1

144 s

215:-

Lärarhandledning En gratis lärarhandledning med facit till frågorna i Källor och källkritik finns på www.nok.se/kallorochkallkritik i form av utskriftsvänliga pdf-filer. Författaren Christer Öhman har i många år varit lärare och forskare på Historiska institutionen vid Uppsala universitet. Han har tidigare bland annat skrivit läromedel för mellan- och högstadiet, Barnens världshistoria i sex band samt Historia 1a:1 för gymnasiet.

Idéer och skapande Lars-Göran Alm har bearbetat och aktualiserat sin omtyckta lärobok i kultur- och idéhistoria. Språket har setts över, en del avsnitt har kortats ner och det har tillkommit många nya frågor och arbetsuppgifter. Boken har också fått en ny layout med fler och större konstbilder i färg. Kapitlet om tiden från 1950 till idag är delvis nyskrivet. Läroboken ger en sakkunnig men samtidigt lättläst och stimulerande skildring av utvecklingen inom olika konstarter – måleri, skulptur, arkitektur, litteratur, teater, film, musik och dans. Den belyser också idéerna och händelserna bakom de kulturella trenderna.

Kultur- och idéhistoria 100 p Författare: Lars-Göran Alm IDÉER OCH SKAPANDE Kulturhistoria för gymnasiet

27-41293-4

312 s

410:-

27-75698-4

192 s

252:-

Konsten i historien Konsten i historien ger eleverna grundläggande kunskap om vårt kulturarv, om konsthistoriska epoker och stilar från grottkonst till i dag. Några viktiga konstnärer presenteras och de kvinnliga konstnärernas arbete och villkor tas upp speciellt. Den metodiska genomgången av bildens olika delar hjälper eleverna att tolka och värdera information i bilder. I den metodiska delen beskrivs också konstens olika motivkretsar och hur konstnären använder symboler och allegorier i olika tider.

Författare: Greta Burman KONSTEN I HISTORIEN Konsten i historien

Lost Words Lost Words, World War I och The Vietnam War är skrivna på relativt enkel engelska och kan användas från åk 8 och uppåt. Böckerna innehåller ögonvittnesskildringar, utdrag ur tidningar, officiella tal men också privata brev och vykort vilket ger en känsla av autenticitet. Tidstypiska illustrationer, foton, tydliga kartor och tidslinjer underlättar förståelsen av komplexa sammanhang.

Författare: Dr Nicholas Saunders, Jeremy Smith LOST WORDS World War I

27-41797-7

48 s

105:-

The Vietnam War

27-41799-1

48 s

105:-

37


RELIGIONSKUNSKAP

Religion 1 Religion 1 är en lättöverskådlig och innehållsrik bok som utifrån ämnesplanens krav ger verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar i ett livsfrågeperspektiv. Religion 1 finns både som tryckt och digital bok. Till boken finns även en lärarhandledning, som säljs som nedladdningsbar pdf. Tre delar Religion 1 är indelad i tre delar. Den första delen handlar om att läsa om livsåskådningar och om frågor om rätt och fel, gott och ont. Här diskuteras bland annat friheten till eller från religion och olika etiska modeller. Den andra delen presenterar religioner och livsåskådningar utifrån grundläggande begrepp och konkreta exempel på olika tolkningar och perspektiv. Inledande kapitel presenterar de abrahamitiska och asiatiska religionerna. Därefter beskrivs varje religion för sig. I Mening utan gud lyfts tre icke-religiösa livsåskådningar fram. Den avslutade delen innehåller fördjupningar som Vetenskap och religion, Politik och religion och Människa, kön och genus. Bland det som tas upp är tre sätt att diskutera förhållandet mellan vetenskap och religion, att en religion kan ha många slags politik och hur normer begränsar.

38


RELIGIONSKUNSKAP

Varje större avsnitt avslutas med förståelseavslut frågor. Det ger eleverna frågo möjlighet att enkelt möjlig repetera och reflektera repet över innehållet.

Klar och tydlig Religion 1 har ett klart och tydligt språk, där viktiga begrepp är markerade och förklarade i texten. Väljer du att köpa den digitala versionen är texten dessutom inläst, ett bra alternativ för lässvaga elever. Bilderna är valda för att visa att religioner och andra livsåskådningar har många ansikten. De är också tänkta att inbjuda till eftertanke och diskussion. Använder du den digitala versionen kan du visa bilderna på storskärm i klassrummet.

Kultur och identitet Kopplingar mellan religion, kultur och identitet speglas i flera kapitel. I kapitlet Film, spel och livet diskuteras särskilt kopplingarna mellan religion och populärkultur.

Religionskunskap 1 50 p

NYHET!

Författare: Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter, Veronica Wirström RELIGION 1

Mediepedagogisk lärarhandledning Till boken finns en lärarhandledning som inleds med ett kapitel om Religion 1 och ämnesplanen. Det följs av ett kapitel om hur du kan arbeta mediepedagogiskt i ämnet religionskunskap. Att arbeta med medier är ett sätt att både ta tillvara och föra in elevernas erfarenheter i undervisningen.

Religion 1

27-42182-0

Digitalbok ljud

27-42520-0

Lärarhandledning (pdf)

27-42884-3

232 s

229:-

131 s

948:-

76:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

39


RELIGIONSKUNSKAP

Religionskunskap för gymnasiet Är feminismen en livsåskådning? Finns det någon skillnad mellan kristna och humanistiska värderingar? Och hur sekulariserat är Sverige egentligen? Religionskunskap 1 I den här läroboken hittar eleverna fakta om ett antal viktiga religiösa och sekulära livsåskådningar. De får också diskutera moralfrågor och studera vad man inom olika livsåskådningar anser om dem. Detta är den tredje utgåvan av LarsGöran Alms lärobok för gymnasiets inledande kurs i religionskunskap. Mycket i den är välbekant för dem som använt boken tidigare. Men i en avdelning, ”Människan eller gud?”, är texten till stor del nyskriven. Avsnittet om sekulära livsåskådningar har aktualiserats och kortats ner. Feminismen och ekologismen har lagts till, marxismen

40

och naturalismen har tagits bort. Dessutom finns ett helt nyskrivet avsnitt om religionens ökande roll i samhälle och (världs) politik. Hela boken har setts över, bl.a. med utgångspunkt i synpunkter från lärare och granskare. Religionskunskap B B-boken (passar kurs 2 i Gy11) vidareutvecklar och fördjupar olika teman. Eleverna får upptäcka likheter och skillnader vad gäller föreställningar och riter i olika religioner och livsåskådningar. Boken behandlar också samspelet mellan religion, kultur och samhälle i olika tider och olika delar av världen. Två temakapitel diskuterar religion och sekularisering i dagens svenska samhälle respektive hur det kan vara att leva som muslim i Sverige. I boken finns diskussionsfrågor, arbetsuppgifter och lästips.

Läs mer om Religionskunskap för gymnasiet och Gy 2011 på www.nok.se/laromedel

Religionskunskap 1 50 p Religionskunskap 2 (kurs B) 50 p Författare: Lars-Göran Alm RELIGIONSKUNSKAP FÖR GYMNASIET Lärobok 1

27-41548-5

192 s

245:-

Lärobok B

27-50353-3

176 s

236:-


RELIGIONSKUNSKAP

Religion, livssyn och moral Denna antologi är avsedd för bredvidläsning i ämnet religionskunskap. Den innehåller följande kapitel: • Utdrag ur världsreligionernas urkunder • Att tolka religiösa urkunder • Religiösa ritualer • Personliga trosberättelser • Det gudomliga, det verkliga • Religion, familjeliv och relationer • Religion, kultur och samhälle • Religion, natur och vetenskap Texterna är av varierande slag och svårighetsgrad – faktatexter, debattexter, berättande texter, dikter och sångtexter. Till samtliga finns inledande presentationer och diskussionsfrågor. Antologin har sammanställts av Erica Appelros, TD och docent i religionsfilosofi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Hon har tidigare medverkat i läroböckerna Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet A och B samt i antologin Unga filosofer.

Författare: Erica Appelros RELIGION, LIVSSYN OCH MORAL Religion, livssyn och moral

27-41549-2

208 s

303:-

Din tro eller min? Religionskunskap Vem är jag? Vad vill jag helst vara? Religioner och icke-religiösa livsåskådningar har ju delvis olika uppfattningar om människan. I Din tro eller min? hittar eleverna fakta, frågor och idéer som de kan använda sig av i sina egna funderingar över vilka de är och vill vara. Böckerna hjälper dem också att tänka igenom det de själva tror i förhållande till vad andra tror – och kanske göra sig av med några omedvetna fördomar... Läroboken för kurs B (passar kurs 2 i Gy 2011) innehåller ett stort antal påbyggnads- och fördjupningskapitel, där författarna behandlar olika teman som t.ex. Islam i Sverige, Kvinnor och män, Terror i Guds namn samt Internet och virtuell verklighet.

Religionskunskap 1 (kurs A) 50 p Religionskunskap 2 (kurs B) 50 p Författare: Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, Helena Röcklinsberg DIN TRO ELLER MIN Lärobok kurs A

27-50311-3

192 s

225:-

Lärobok kurs B

27-50312-0

224 s

294:-

41


SAMHÄLLSKUNSKAP

POLITISKA IDÉER – drömmen om det goda samhället

Politiska idéer – drömmen om det goda samhället Hur ska samhället styras och organiseras? De politiska partierna har olika åsikter och drömmar. Varifrån kommer de? Hur har de utvecklats? Denna faktabok skildrar bakgrunden till den aktuella politiska debatten. Med utgångspunkt från de klassiska ideologierna följer den de politiska idéernas utveckling fram till i dag.

Författare: Uriel Hedengren POLITISKA IDÉER 2:A UPPLAGAN Politiska idéer

27-75362-4

Uriel Hedengren 120 s

211:-

Samhällskunskap på lätt svenska Boken är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap. Den är tänkt för ungdomar och vuxna som läser svenska som andraspråk/svenska för invandrare i någon form av nybörjarverksamhet, som gymnasiets introduktionsprogram. Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder boken. Därefter följer åtta teman med rubrikerna Så styrs Sverige, Vår kommun, Val och partier, Dina pengar, Om arbetslivet, Samhällets ekonomi, Lag och rätt samt Sverige och världen. Boken finns även som digitalbok med all text inläst. Använd den gärna för genomgångar med hjälp av projektor.

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel SAMHÄLLSKUNSKAP PÅ LÄTT SVENSKA Textbok

27-42186-8

Digitalbok ljud

27-42803-4

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

42

96 s

153:76:-


SAMHÄLLSKUNSKAP

!

NYHET

10 lektioner om tolerans ”Undervisning för tolerans är ingen debatt om vem som har rätt och vem som har fel. Det handlar om att stimulera eleverna till att vilja, kunna och våga undersöka hur andra människor tänker.” För att bekämpa främlingsfientlighet i samhället satsar Regeringskansliet på Lärarlyft mot främlingsfientlighet. En av de satsningar som Bengt Westerberg framhåller i sin utredning är Kungälvsmetoden som under flera år letts av läraren och pedagogen Christer Mattsson. 10 lektionerna om tolerans bygger på Kungsälvsmetoden och vänder sig till lärare i högstadiet och gymnasiet och visar hur det är möjligt att, med utgångspunkt från verkliga berättelser om människor ur det förflutna, hantera och lösa konflikter i skolan.

Författare Christer Mattsson NYHET! Författare: Christer Mattsson, Magnus Hermansson Adler 10 LEKTIONER OM TOLERANS Textbok

27-42859-1

150 s

180:-

43


PSYKOLOGI

Levanders psykologi för gymnasiet Psykologi 1+2a Den första utgåvan av Levanders bok kom i början 1990-talet. Den blev snabbt populär bland både lärare och elever tack vare sitt tydliga upplägg och medryckande språk. Den första utgåvan har sen följts av flera. Den nya 1+2a är ersättaren till den blå, som ersatte den röda, som … Under 2013 lanserar vi även en Läromedelswebb för dig och dina elever. Här kommer du att hitta artiklar, länkar och mycket annat.

Ny struktur Psykologi 1+2a innehåller flera nyheter för att matcha ämnesplanernas krav. Ett nyskrivet kapitel inleder boken och sätter psykologiämnet i ett större och bredare sammanhang.

Fem tematiska delar Inledningskapitlet följs av fem tematiska delar: Perspektiv på psykologi, Att tänka, känna och minnas, Att formas som människa, Hälsa och ohälsa samt Psykologi som vetenskap. Indelningen är gjord för att göra boken mera överskådlig och lättanvänd.

44

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


PSYKOLOGI

Perspektiv och tillämpning Liksom tidigare ger boken en grundlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven, nu kompletterat med det socialpsykologiska. Perspektiven tillämpas sedan på olika områden. Till exempel diskuteras mänskliga behov och känslor, hur vi tar in information och bearbetar den och vad psykisk hälsa och ohälsa innebär och beror på. Fördjupningsområden såsom personlighetspsykologi, vetenskapsteori, genuspsykologi och psykologisk testning finns också med. Alla kapitel innehåller frågor, diskussionsuppgifter och lästips.

Digitalbok Numera finns boken även som digitalbok. Förutom att lyssna till den inlästa texten (naturligt tal) går det att anteckna i boken eller visa de fantastiska konstbilderna på storskärm i klassrummet. Med den digitala boken blir möjligheterna flera.

Psykologi 1 Psykologi 1 är anpassad till 50-poängskursen. Den bygger på Psykologi A som utkom 2002. Precis som Psykologi 1+2a innehåller den många nyheter. Ett nyskrivet kapitel inleder boken. Det introducerar ämnet och sätter det i ett samhälleligt och vetenskapligt sammanhang. Nytt i boken är också bland annat avsnitten om främlingskap, genuspsykologi och minnespsykologi. Psykologi 1 ger som tidigare en översikt av olika perspektiv och arbetsområden inom psykologin. En hel del utrymme ägnas åt psykiska störningar av olika slag.

Psykologi 1 + 2a Författare: Martin Levander, Cornelia Sabelström Levander LEVANDER/PSYKOLOGI

Fallbeskrivningarna Fallbeskrivningarna har även de setts över och anpassats till Gy2011. Den nya utgåvan, den tredje i ordningen, innehåller 45 fallbeskrivningar. Tio av dessa är helt nyskrivna. Fallen ansluter till de olika kapitlen i grundböckerna och avslutas med diskussionsfrågor.

Psykologi 1+2a, Lärobok

27-42716-7

Digitalbok ljud

27-42818-8

Psykologi 1, Lärobok

27-42117-2

336 s

298:-

192 s

241:-

99:-

Författare: Martin Levander, Cornelia Sabelström Levander, Sture Olsson FALLBESKRIVNINGAR I PSYKOLOGI (3:e UPPLAGAN)

Texter i psykologi Antologin innehåller texter av både moderna forskare och klassiker. Texterna presenteras i korta ingresser och följs av ordförklaringar och diskussionsfrågor.

Fallbeskrivningar

27-42384-8

Digitalbok ljud

27-42816-4

96 s

228:76:-

Författare: Martin Levander, Sture Olsson TEXTER I PSYKOLOGI Antologi

27-45020-2

288 s

293:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

45


FILOSOFI

!

NYHET

Psykologi 2b – Teknisk psykologi 2:a upplagan I ämnesplanen för kursen Psykologi 2b står att undervisningen ska fördjupa några psykologiska perspektiv och tillämpningsområden. Den andra upplagan av Psykologi 2b – Teknisk psykologi gör just detta. Utifrån samspelet mellan människor och teknik beskriver och diskuterar den bland annat kognitionspsykologi och socialpsykologi. Några av de frågor som tas upp är vad som händer när tekniken ersätter människan? Vad ett bra gränssnitt är? Hur vi bearbetar information med våra sinnesorgan? Vad som händer när vi använder tekniska system tillsammans med andra? Boken är indelad i sju kapitel: Vad är teknisk psykologi?, Människan och tekniken, Varseblivning, Minne, Tänkande och problemlösning, Motivation och stress samt Att verka tillsammans. Sammantaget ger de en helhetssyn över ett viktigt och spännande forskningsfält. Samtliga kapitel är fyllda av konkreta exempel, scheman och illustrationer. Mängder av uppgifter finns också, som eleverna kan arbeta med.

Psykologi 2b

NYHET!

Författare: Mats Danielsson PSYKOLOGI 2b – TEKNISK PSYKOLOGI (2:a UPPLAGAN) Lärobok (2:a upplagan)

27-42746-4

172 s

256:-

!

NYHET

Gula idéer sover lugnt Filosofi för gymnasieskolan Gula idéer sover lugnt har uppdaterats och anpassats till ämnesplanen för filosofi 1 och 2. Det innebär bland annat att nutida riktningar, som postmodern och feministisk filosofi, tas upp och att moralfilosofin har fått större utrymme. Precis som tidigare utgår Gula idéer sover lugnt från att filosofi är en intellektuell och social aktivietet. Genom att identifiera problem, ställa frågor och diskutera möjliga svar kan vi bättre lära känna och förstå vår värld. I den nya boken presenteras sex problemområden: moralfilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi, kunskapsteori, vetenskapsteori och verklighetsteori. Tillsammans täcker de in frågor om allt från gott till ont till människans plats i tillvaron.

Filosofi 1 + 2

NYHET!

Författare: Lars-Göran Alm, Pernilla Nordström GULA IDÉER SOVER LUGNT Lärobok 1+2

46

27-42351-0 240 s

307:-


ENTREPRENÖRSKAP

UF-företagande Entreprenörskap på riktigt ”UF-företagande: Entreprenörskap på riktigt” är ett helt nytt läromedel som ges ut i samarbete med organisationen Ung Företagsamhet. Det bygger på UF-företagande som verktyg för att arbeta med entreprenörskap i skolan. Beprövat utbildningskoncept UF-företagande är ett beprövat utbildningskoncept som hittills har utövats av fler än 250 000 gymnasieelever och som nu för första gången får ett eget läromedel kopplat till kursmål. Eleverna får med utgångspunkt i sina egna idéer och egna uppsatta mål träna och utveckla sitt entreprenörskap och sina entreprenöriella kompetenser på ett mycket praktiskt och verklighetsförankrat sätt. Läromedlet följer processen från idéutveckling till start, drift och avveckling av UF-företaget och innehåller många praktiska tips, övningar, diskussionsfrågor och inspirationsintervjuer. Entreprenörskap, hållbar utveckling och andra områden Några av de områden som tas upp i läromedlet är entreprenörskap, idéutveckling, affärsidé, produktutveckling, affärsplan och ansvarsfördelning. Läromedlet lyfter även hållbar utveckling och inspirerar till aktiva val för att göra verklighet av sin affärsidé på

bästa möjliga sätt ur hållbarhetssynpunkt. Lärarhandledning och stödmaterial Till Läroboken finns en Lärarhandledning som ger ett handfast stöd kring hur man kan lägga upp arbetet, både som helhet och kopplat till olika moment. Den tar upp processer och förhållningssätt, hur elever kan handledas under resan, ger exempel på övningar samt ger stöd vid betygsättning. På Ung Företagsamhets webbplats finns kompletterande stödmaterial för elever och lärare. UF-företagande och entreprenörskap för alla program Läromedlet passar alla program och möter centralt innehåll i kurserna Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande. Det passar även utmärkt i de fall UF-företagandet genomförs i andra kurser eller i gymnasiearbetet. Det finns stora möjligheter till ämnesövergripande arbete kring UFföretagandet på skolan. Digitalbok UF-företagande: Entreprenörskap på riktigt, finns också som digitalbok. All text är inläst med naturligt tal och dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter,

bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Digitalböcker samt lärarhandledningar i pdf-form säljs som abonnemang. På www. nok.se/laromedel ser du vilken abonnemangstid som gäller. Erfaren författare Författaren Michael Lindquist har många års erfarenhet av att arbeta som lärare med UF-företagande och har även varit med i den expertgrupp som tagit fram ämnesplanen för det nya ämnet Entreprenörskap. Experter och myndigheter inom andra områden har också bidragit med underlag till innehållet. Läs mer om Ung Företagsamhet på www.ungforetagssamhet.se

Författare: Michael Lindquist UF-FÖRETAGANDE: ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT Lärobok

27-42728-0

Digitalbok ljud

27-42853-9

Lärarhandledning

27-42842-3

Lärarhandledning (pdf)

27-42940-6

276 s

235:-

180 s

564:-

78:564:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

47


SAMHÄLLSVETENSKAP MATEMATIK SVENSKA

Omfattar böcker för alla program samt VUX Utvecklar dina elevers förmågor enligt Gy 2011 Engagerar eleverna och befäster viktiga kunskaper Gör det lätt att variera undervisningen Rikligt med extramaterial på läromedelswebben

Matematik 5000 inspirerar alla! Matematik 5000 är ett nytt läromedel som är anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och fi nns även för introduktionsprogrammen och Vux. I serien ingår också digitalböcker och en Läromedelswebb för lärare och elever. Utveckla dina elevers förmågor I den nya ämnesplanen beskrivs de sju förmågorna som eleverna ska utveckla i matematik: begrepps-, procedur-, problemlösnings-, modellerings-, resonemangs-, kommunikations- samt relevansförmågan. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla alla dessa förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna. Ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen I Matematik 5000:s alla läroböcker finns några återkommande inslag: • Aktiviteter • Kan du det här? • Historik • Blandade övningar • Tema • Repetition • Svar, ledtrådar och lösningar, • Problemlösning

48

Förnyat och programanpassat innehåll I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar, medan den blå serien, kurs c-spåret, är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. Den blå serien passar även för Naturvetenskapligt basår. Den röda/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a-spåret. Vilka böcker ska du välja? − Röd resp. Gul serie för yrkesprogrammen − Grön serie för SA, EK, ES och HU samt Vux − Blå serie för NA och TE

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


MATEMATIK SAMHÄLLSVETENSKAP SVENSKA

Grön serie för SA, EK, ES och HU samt Vux

Röd och Gul serie för yrkesprogrammen

Blå serie för NA och TE

NYHET!

49


SAMHÄLLSVETENSKAP MATEMATIK

Inspireras av Matematik 5000!

Aktiviteterna ges i kategorierna Undersök, Upptäck, Diskutera, Laborera samt Modellera. Eleverna får här möjlighet att arbeta mer undersökande och kreativt.

Teman är en nyhet i alla läroböcker. Vissa teman är allmänna och andra är programspecifika.

50

Böcker för yrkesprogrammen

Böcker för Vux

För kurs 1 erbjuder vi två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd bok för de serviceinriktade yrkesprogrammen respektive Kurs 1a Gul bok för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. Till dessa finns två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas och Kurs 1a Gul Bas, som är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna. Basböckerna är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan också användas på introduktionsprogrammen.

Vux-böckerna ingår i den gröna serien och följer kurs b-spåret t o m kurs 2. Vux-boken för kurs 3 täcker även in delar av kurs c med tanke på de elever som vill fortsätta med kurs 4. Böckerna uppmanar, precis som serien i övrigt, till många gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina egna kunskaper. Vi rekommenderar särskilt avsnitten Kan du det här?, Diagnos och Repetition. En extra Uppföljningsdiagnos ges i anslutning till avsnittet Repetition. Dessutom har avsnittet Svar, ledtrådar och lösningar utökats med ännu fler ledtrådar och lösningar, jämfört med gymnasieböckerna. De elever som vill läsa in kursen för NA eller TE kan även välja böckerna för kurs 1c, 2c resp. 3c. Oavsett val, kan alla elever sedan fortsätta med den gemensamma boken för kurs 4.

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


MATEMATIK SAMHÄLLSVETENSKAP

Använd gärna digitalboken för genomgångar i klassen med hjälp av projektor eller interaktiv skrivtavla.

Digitalböcker

Lärarhandledningar

Alla läroböcker för gymnasiet och Vux inom Matematik 5000 finns även som digitalböcker. I digitalböckerna är all text inläst och dessutom har de sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Du kan ansluta digitalboken till en interaktiv skrivtavla eller projektor och på ett enkelt och åskådligt sätt ha genomgångar i matematik och lösa exempel tillsammans med eleverna. Digitalböckerna säljs som abonnemang. Se www.nok.se/ laromedel för abonnemangstid.

Till samtliga aktiviteter i läroboken finns här en didaktisk kommentar, t ex svar och lösningar, samt information om materiel och genomförande. Lärarhandledningarnas kopieringsunderlag består av Aktiviteter, Träna mera, Teman och Uppgiftsbanker. Uppgiftsbankerna innehåller uppgifter som kan användas som underlag vid konstruktion av prov. Uppgifterna är kategoriserade efter de förmågor som eleverna kan redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och till vissa uppgifter finns dessutom en kommentar och/eller en lösning. Lärarhandledningarna är i pdf-form och säljs som abonnemang. Se www.nok.se/laromedel för abonnemangstid.

51


SAMHÄLLSVETENSKAP MATEMATIK

Inspireras av Matematik 5000!

Läromedelswebb Nu fi nns en läromedelswebb till Matematik 5000 som riktar sig både till dig som lärare och direkt till dina elever. Den innehåller extramaterial som bl a videolektioner, fi lmer samt interaktiva övningar med kommentarer och svar. Gå in på www.nok.se/laromedel

52

Interaktiva övningar De interaktiva övningarna följer och förstärker lärobokens upplägg och ger eleverna möjlighet att träna mer på grundläggande färdigheter. De får också möjlighet att fördjupa sig inom ett visst område. Övningarna kan göras både i skolan och hemma.

Kommentarer och svar Till varje interaktiv övning hör ett antal frågor uppdelade i olika svårighetsgrader. Med hjälp av animationsverktyget i rutan till vänster laborerar eleven sig fram till ett svar. Kommentarer och svar finns i anslutning till uppgiften.

Videolektioner Videolektionerna består av ett stort antal inspelade pedagogiskt lärarledda genomgångar tätt knutna till läroboken. De är av två slag: genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras, samt genomgångar som visar på en lösningsmodell för en vald uppgift ur läroboken. Varje klipp är några minuter långt och av stort pedagogiskt värde för dig som arbetar enligt metoden Flipped Classroom och för elever som studerar eller repeterar på egen hand.

Varierade filmer Till vissa av bokens avsnitt finns filmer som tillför det där lilla extra för att ”poletten ska trilla ner”. De kan till exempel vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. På bilden förklaras positionssystemet med spelpjäser.

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


MATEMATIK SAMHÄLLSVETENSKAP

Matematik 5000 för alla kurser Röd och Gul serie Grön serie Yrkesprogrammen SA, EK, ES, HU

Grön serie VUX

Blå serie NA, TE

Kurs 1

Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne MATEMATIK 5000 Röd och Gul serie (Yrkesprogrammen) Kurs 1a Gul Lärobok Tekniskt inriktade yrkesprogram

27-42158-5

Kurs 1a Gul Lärobok Digitalbok ljud

27-42463-0

Kurs 1a Gul Bas Lärobok Tekniskt inriktade yrkesprogram

27-42159-2

Kurs 1a Gul Bas Lärobok Digitalbok ljud

27-42612-2

Kurs 1a Röd Lärobok Serviceinriktade yrkesprogram

27-42156-1

Kurs 1a Röd Lärobok Digitalbok ljud

27-42462-3

Kurs 1a Röd Bas Lärobok Serviceinriktade yrkesprogram och Introduktionsprogrammen

27-42157-8

Kurs 1a Röd Bas Digitalbok ljud

27-42613-9

Kurs 1a Röd & Gul Lärarhandledning, pdf

368 s

287:96:-

308 s

266:88:-

344 s

276:88:-

288 s

256:85:-

27-42365-7

130 s

914:-

Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Yrkesprogrammen

27-42363-3

277 s

266:-

Kurs 2a Röd & Gul Digitalbok ljud

27-42703-7

88:-

Kurs 2a Röd & Gul Lärarhandledning, pdf

27-42981-9

914:-

Kurs 2 Grön serie (SA, EK, ES, HU samt Vux)

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

Kurs 1b Grön Lärobok

27-42161-5

Kurs 1b Grön Lärobok Digitalbok ljud

27-42460-9

400 s

287:-

Kurs 1b Vux Lärobok

27-42162-2

417 s

296:-

Kurs 1b Vux Lärobok Digitalbok ljud

27-42615-3

Kurs 1b Grön Lärarhandledning, pdf

27-42366-4

130 s

914:-

Kurs 2b Grön Lärobok

27-42364-0

324 s

266:-

Kurs 2b Grön Digitalbok ljud

27-42618-4

Kurs 2b Vux Lärobok

27-42629-0

336 s

275:-

96:99:-

88:-

Kurs 2b Vux Digitalbok ljud

27-42702-0

92:-

Kurs 2b Grön Lärarhandledning, pdf

27-42982-6

914:-

Kurs 3b Grön Lärobok

27-42630-6

Kurs 3b Grön Lärobok Digitalbok ljud

27-42987-1

Kurs 3bc Vux Lärobok

27-42631-3

Kurs 3bc Vux Lärobok Digitalbok ljud

27-42988-8

89:-

Kurs 3b Grön Lärarhandledning, pdf (utk ht 2013)

27-42983-3

p 914:-

294 s

266:-

354 s

289:-

89:-

Blå serie (NA, TE) Kurs 1c Blå Lärobok

27-42160-8

Kurs 1c Blå Lärobok Digitalbok ljud

27-42461-6

376 s

287:-

Kurs 1c Blå Lärarhandledning, pdf

27-42367-1

120 s

914:-

Kurs 2c Blå Lärobok

27-42253-7

288 s

256:-

Kurs 2c Blå Digitalbok ljud

27-42619-1

85:-

Kurs 2c Blå Lärarhandledning, pdf

27-42862-1

914:-

96:-

Kurs 3c Blå lärobok

27-42628-3

Kurs 3c Blå Digitalbok ljud

27-42774-7

288 s

266:88:-

Kurs 3c Blå Lärarhandledning, pdf (utk ht 2013)

27-42984-0

p 914:-

Kurs 4 Blå Lärobok

27-42632-0

268:-

Kurs 4 Blå Lärobok Digitalbok ljud

27-42989-5

89:-

Kurs 5 Blå Lärobok (utk aug 2013)

27-42633-7

p 268:-

Kurs 5 Blå Lärobok Digitalbok ljud (utk aug 2013) 27-42990-1

p 89:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

Matematik 4000 och 3000 finner du på s 69.

53


FYSIK

NYHET!

Reviderad enligt Gy 2011 Passar även på VUX och Naturvetenskapligt basår Extramaterial på läromedelswebben

Heureka! förklarar fysiken I Heureka förmedlas fysikens betydelse för individ och samhälle och eleverna får en förståelse för fysikens tillämpningar. Fysikens historiska utveckling presenteras på ett intresseväckande sätt genom viktiga personer och händelser. Gymnasiets populäraste fysikläromedel är reviderat enligt Gy 2011. Det passar även på Vux och Naturvetenskapligt basår. Matematiken i Heureka är anpassad till elevernas kunskaper. Läroböcker Heureka 1 och 2 inleds med förklaringar om modeller och metoder. Det ger eleverna en förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet. Helt nytt för lärobok 1 är kapitlet om miljö- och klimatfrågor, som beskrivs och diskuteras utifrån ett fysikaliskt perspektiv. Det gör att eleverna förbereds

54

och kan delta i samhällsdebatten om hållbar utveckling. I Heureka 2 har bl a informationen om exoplaneter utökats. I Heureka 3 görs bl a en fördjupad behandling av rörelser och krafter, med tillämpningar inom områden som akustik och rörelser i jordskorpan och en fortsatt behandling av våg-partikeldualismen. Där tas avstamp i historiska upptäckter, men också de senaste upptäckterna som bidragit till att vår syn på universum kommit att förändrats dramatiskt.

Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en frågeställning. Kontrolluppgifter dyker upp efter varje nytt avsnitt. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning tillsammans med övningsuppgifter för övning, repetition och fördjupning. Till läroböckernas övningsuppgifter finns ledtrådar och lösningsangivelser i böckerna Ledtrådar och lösningar. I böckerna Övningar och problem får eleverna nyttiga övningar och kluriga problem.

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


FYSIK

I digitalboken är all text inläst. Använd den gärna för genomgångar med hjälp av projektor.

Fysik 1 (150 p)

Fysik 2 (100 p)

Fysik 3 (100 p) Författare: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson HEUREKA! KURS 1–3

Digitalböcker I digitalböckerna är all text inläst och dessutom har de sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Använd gärna digitalboken för genomgångar i klassen med hjälp av projektor. Lärarhandledningar Här finns nya, moderna laborationer med

bl.a. användning av datorn i fysikundervisningen. Dessutom beskrivs de olika undervisningsmomenten med tydliga kopplingar till ämnesplanens syften och mål. Läromedelswebb Till Heureka hör en läromedelswebb med extramaterial för dig och dina elever. Gå in på www.nok.se/laromedel

Kurs 1 Lärobok

27-56727-6

400 s 429:-

Kurs 1 Lärobok Digitalbok ljud

27-42464-7

147:-

Kurs 1 Ledtrådar och lösningar

27-42531-6

64 s 122:-

Kurs 1 Ledtrådar och lösningar Digitalbok BAS

27-42843-0

41:-

Kurs 1 Övningar och problem 27-42873-7

128 s 179:-

Kurs 1 Lärarhandledning (pdf) 27-42539-2

1538:-

Kurs 2 Lärobok

27-56728-3

336 s 441:-

Kurs 2 Lärobok Digitalbok ljud

27-42609-2

114:-

Kurs 2 Ledtrådar och lösningar (utk vt 2014) 27-43368-7

p 122:-

Kurs 2 Övningar och problem (utk vt 2014) 27-43369-4

p 179:-

Kurs 2 Lärarhandledning (pdf) (utk ht 2013) 27-42639-9

1538:-

Kurs 3 Lärobok (utk ht 2013)

p 458:-

27-56729-0

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

Heureka! Kurs A-B finner du på s 69.

55


NATURKUNSKAP

NYHET!

Komplett kurs inklusive Naturkunskap 2 Passar för alla program på gymnasiet och VUX Extramaterial på läromedelswebben

Insikt Naturkunskap för samtliga kurser Insikt Naturkunskap är ett nytt läromedel i enlighet med Gy2011. Vikten av naturvetenskap i vardagen visas på ett elevnära sätt med inspirerande bilder som väcker nyfikenhet. Böckerna är skrivna på ett lättsamt och tilltalande språk för att möta elever på alla nivåer. I Insikt Naturkunskap är miljöfrågor och hållbar utveckling centrala begrepp som behandlas ur ett brett perspektiv. Insikt Naturkunskap 1b täcker kurserna 1a1 och 1a2 och passar även på Vux. Böckerna lägger stor vikt vid att eleven skall utveckla ett kritiskt förhållningssätt till naturvetenskapliga resultat och ovetenskapligt grundade påståenden.

56

Insikt Naturkunskap 1a och 1b Böckerna behandlar vår roll i ekosystemet jorden, vilken påverkan vi har på de naturliga kretsloppen och vilka konsekvenser vårt handlande får. En bra bas ges för att skapa förståelse och bredda kunskaperna kring människans sexualitet. I 1b behandlas människokroppen från litet till stort med fokus på livsstil och hur denna påverkar hälsan. Här lyfts också bioteknikens möjligheter och risker.

Naturkunskap 2 I Insikt Naturkunskap 2 behandlas universums och jordens bildande. Boken behandlar vidare människokroppens organ och organsystem och hur evolutionen skapat den mångfald av organismer vi nu ser. Den tar också ett grepp om organiska och oorganiska ämnen i vardagen och hur naturvetenskapliga metoder och teorier bidragit till det liv vi lever.

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


NATURKUNSKAP

I digitalboken är all text inläst. Använd den gärna för genomgångar med hjälp av projektor.

Naturkunskap 1a1 (50 p) Naturkunskap 1b (100 p) Naturkunskap 2 (100 p) Författare: Lisa Kirsebom INSIKT NATURKUNSKAP

Digitalböcker I serien ingår också digitalböcker. Använd dem gärna för genomgångar i klassen med projektor. I digitalböckerna är all text inläst och dessutom har de sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig.

Lärarhandledning Här finns bland annat kommentarer till boken, instuderingsuppgifter, sammanfattningar av kapitlen och förslag på laborationer och övningar. Läromedelswebb Till Insikt Naturkunskap hör en läromedelswebb med extramaterial för dig och dina elever. Gå in på www.nok.se/laromedel

Kurs 1a1 Lärobok

27-42165-3

Kurs 1a1 Lärobok Digitalbok ljud

27-42467-8

Lärarhandledning kurs 1a1 (pdf)

27-42640-5

Kurs 1b Lärobok

27-42320-6

Kurs 1b Lärobok Digitalbok ljud

136 s

228:76:615:-

236 s

298:-

27-42610-8

99:-

Lärarhandledning kurs 1b (pdf) (utk ht 2013) 27-42641-2

p 836:-

Kurs 2 Lärobok (utk aug 2013) 27-43370-0

p 268:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

57


BIOLOGI

NYHET!

Nyskrivet i enlighet med Gy 2011 Ny bok om bioteknik Extramaterial på läromedelswebben

Insikt Biologi med Bioteknik Insikt Biologi är utvecklat i enlighet med Gy2011. Texten är berättande och förstärks med många inspirerande foton och pedagogiska illustrationer. Eleverna ser sammanhangen i biologin eftersom kopplingen mellan det stora påtagliga och det lilla osynliga förklaras tydligt.

58

Insikt Biologi finns för kurserna Biologi 1, 2 samt Bioteknik. De passar också på Vux och naturvetenskapligt basår.

Ett sammanfattande kapitel om Människan och naturen belyser viktiga framtidsfrågor i en positiv anda.

Insikt Biologi 1 Läroboken inleds med ett kapitel som beskriver vetenskapligt arbetssätt. Det följs av kapitlet Så började det, där grunderna i cellbiologi och evolution läggs. I kapitlet Livets utveckling och historia förklaras evolutionsteorin ingående. Därefter kommer Etologi, Ekologi och Genetik. Genetiken finns även med genomgående i samtliga kapitel, eftersom förståelsen för sambanden mellan det lilla och det stora är viktigt.

Insikt Biologi 2 Läroboken inleds med en grundlig beskrivning av den eukaryota cellen för att sedan gå vidare till individen och dess olika organ. Växter och svampars livscykel och fysiologi beskrivs också. Frågor om hur arv och livsstil påverkar vår hälsa diskuteras mot bakgrund av de stora folksjukdomarna. I avsnittet Förälskelse och fortplantning förklaras reproduktionens anatomi och fysiologi. Boken avslutas med ett kapitel om bioteknik.

Gemensamt för läroböckerna är att alla kapitel avslutas med Insikter samt Fundera vidare-frågor. Insikter är avsedda att vara mer användbara kunskaper som eleven kan bära med sig i framtiden, medan Fundera vidare-frågorna är utformade så att eleven får argumentera eller fundera lite mer kring svaren. Ett fåtal frågor är stjärnmarkerade vilket betyder att de ger eleverna en extra utmaning. Insikt Bioteknik Den nya boken Insikt Bioteknik inleds med en inblick i vad bioteknik är. Därefter behandlas bl.a. biotekniska och gentekniska

DETTA LÄROMEDEL HAR DIGITALT EXTRAMATERIAL. GÅ IN PÅ WWW.NOK.SE/LAROMEDEL


BIOLOGI

I digitalboken är all text inläst. Använd den gärna för genomgångar med hjälp av projektor.

Biologi 1 (100 p)

Biologi 2 (100 p)

Bioteknik 1 (100 p)

verktyg och metoder samt hur de appliceras på områden där vi i dag och i framtiden kommer att ha användning för dem. Digitalböcker I digitalböckerna är all text inläst och dessutom har de sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Använd gärna digitalboken för genomgångar i klassen med projektor.

Lärarhandledning Här finns allt ifrån laborationer av olika slag till allmänna synpunkter, tips och råd samt instuderingsuppgifter. Vidare ges också förslag på ett urval svårare provuppgifter eller frågor som kan användas som diskussionsunderlag. Syfte och mål med laborationer och övningar förklaras med tydlig koppling till ämnesplanen enligt Gy2011, för både elever och lärare. Läromedelswebb Till Insikt Naturkunskap hör en läromedelswebb med extramaterial för dig och dina elever. Gå in på www.nok.se/laromedel

Författare: Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger INSIKT BIOLOGI Kurs 1 Lärobok

27-40958-3

Kurs 1 Lärobok Digitalbok ljud

288 s

367:-

27-42466-1

125:-

Kurs 1 Lärarhandledning (pdf)

27-40960-6

260 s 1498:-

Kurs 2 Lärobok

27-40959-0

320 s

Kurs 2 Lärobok Digitalbok ljud

27-42611-5

122:-

Kurs 2 Lärarhandledning (pdf)

27-40961-3

p 1498:-

Bioteknik Lärobok (utk ht 2013)

27-42874-4

p 296:-

367:-

Abonnemangstid för digitala produkter, se www.nok.se/laromedel

59


KEMI

Modell och verklighet – kemiserien för nyfikna och vetgiriga Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att Modell och verklighet är ett tryggt val inför fortsatta studier i kemi.

Innehållet i Modell och verklighet stämmer väl överens med ämnesplanen och det centrala innehållet i Gy2011. Böckerna är försedda med moderna fotografier och illustrationer som förstärker texternas innehåll. Sambandet mellan modeller och verklighet går som en röd tråd genom boken. Vardagsfenomen kopplas samman med teori på ett elevnära och resonerande sätt. Det gör att texterna upplevs som både lättlästa och lättillgängliga. I läroböckerna finns rikligt med lösta uppgifter som är lätta att förstå och det erbjuds många tillfällen för eleverna att diskutera samt presentera sina nyvunna kunskaper.

60

Digitalbok Digitalboken har inläst text, sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, sparfunktion m m. Se abonnemangstid på www.nok.se/laromedel

Kemi 1 (100 p) Kemi 2 (100 p)

Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna innehåller en mängd kopieringsunderlag, bland annat förkunskapstester, ledtrådar till bokens övningar, förslag på lösningar till övningarna Tänkvärt samt massor av experiment. Förutom alla kopieringsunderlag finns även en mängd demonstrationsförsök, didaktiska tips, riskbedömningar samt historiska notiser.

Författare: Helen Pilström, Ebba Wahlström, Björn Lüning, Stefan Nordlund, Gunilla Viklund, Lena Aastrup, Lars-Johan Norrby, Anna Peterson MODELL OCH VERKLIGHET ANDRA UPPLAGAN Kurs 1/A lärobok

27-61189-4 296 s 399:-

Kurs 1/A lärobok Digitalbok ljud 27-42465-4 Kurs 1/A lärarhandledning

137:-

27-40983-5 214 s 1840:-

Kurs 2/B lärobok

27-40982-8 288 s 431:-

Kurs 2/B lärarhandledning

27-41769-4 214 s 1635:-


NATURVETENSKAP

Formler och Tabeller Andra upplagen av den populära formelsamlingen Formler och Tabeller är i fyrfärg med tydlig form och pedagogiska illustrationer. Dessutom har innehållet anpassats till Gy2011. Formler och Tabeller innehåller en omfattande formeldel med tydliga definitioner, figurer, formler och förklaringar. I bokens fysik- och kemidel finns gott om användbara tabeller. I matematikdelen har hänsyn tagits till att dagens miniräknare gjort många tabeller överflödiga.

Författare: Rune Alphonce, Helen Pilström FORMLER OCH TABELLER Formler och Tabeller

27-42245-2

116 s

96:-

Fakta & sånt Fakta & sånt är en serie fördjupningsböcker som tar ett rejält kliv utanför den vanliga läroboken. Droger & sånt I Droger & sånt berättar Katerina Janouch och Robert Bohman om droger ur ett perspektiv som ligger nära eleven. Hur kan drogdebuten se ut? Vad gör jag om jag blir orolig för mina kompisars alkohol- och drogvanor? Hur är det att vara anhörig till en missbrukare? Naturligtvis finns det även avsnitt som förklarar vad som menas med missbruk och beroende, och boken tar dessutom upp droger ur ett historiskt perspektiv och berättar om den världsindustri som droger är i dag. Droger och sånt ger dig som lärare möjligheten att visa en bred bild av vad droger är. Sex & sånt I Sex & sånt finns allt det nödvändiga med – kapitel om tjejers och killars kroppsutveckling, kärlek och sex och så vidare. Men också allt det nya – genus, heteronormativitet och HBT. Gener & sånt Gener & sånt berättar på ett annorlunda sätt om genetiken, gentekniken, varför organismerna ser ut som de gör och om människans nya möjlighet att styra livet på dess mest grundläggande nivå.

NYHET! Författare: Katerina Janouch, Robert Bohman, Marie Nordström FAKTA & SÅNT Droger & sånt

27-41703-8

Sex & sånt

27-60572-5 144 s

144 s p 231:231:-

Gener & sånt

27-57585-1

231:-

116 s

61


NATURBRUKSPROGRAMMET

Husdjur Mjölkkor En lärobok om det dagliga arbetet med att sköta en mjölkkobesättning, management, näringslära och utfodringsstrategier, byggnadsplanering, mjölkningsanläggningar, fortplantning, rekrytering, sjukvård och avel. Nötkött Denna lärobok handlar om produktion av nötkött och behandlar bl a byggnader och utfodringsystem, fodermedel, näringsomsättning och tillväxt, uppfödningsmodeller och foderstater för slaktdjur, dikalvsproduktion, hälsovård, avel för nötköttproduktion, produktionsplanering, uppföljning och ekonomi. Grisar En bok om att arbeta med grisar: den dagliga skötseln, ekonomi, näringslära och utfodring, byggnader, smittskydd, fortplantning, tillväxtgrisar, slaktgrisar, rekrytering, sjukvård och avel. Praktiska kunskaper paras med aktuella forskningsresultat.

Författare: (Mjölkkor) Maria Nilsson, (Nötkött) Anna Jamieson, (Grisar) Kerstin Ewing HUSDJUR Mjölkkor

27-41401-3

224 s

315:-

Nötkött

27-41752-6

224 s

315:-

Grisar

27-41402-0

224 s

315:-

Hästen Beteende, utfodring, fysiologi, anatomi Hästen är en fakta- och lärobok för elever som läser kurser i hästkunskap i gymnasieskolan samt hästintresserade i allmänhet. Här finns information om historia, raser, signalement, färger och tecken. Det fortsatta innehållet omfattar hästens beteende, utfodring, fodermedel, näringsbehov och foderspjälkning, hästens exteriör, gångarter, rörelseapparat, cirkulation och andning, fortplantning, förebyggande vård, genetik och avel. Boken är rikt illustrerad med teckningar och fotografier.

NYHET! Författare: Bo Furugren, Margareta Rundgren, Ingrid Ternrud, Märta North HÄSTEN Faktabok

27-13378-5 208 s 300:-

Hundens språk och tankar Vi befinner oss just nu i en kunskapsrevolution om hundarnas biologi och psykologi. Nya forskningsrapporter kommer ständigt och det som tidigare betraktats som kunskap ställs på huvudet. Per Jensens nya bok berättar om hur kunskapsläget är idag när det gäller hundens beteende, språk och tankeförmåga och du får en unik inblick i vad den moderna vetenskapen har att säga om hundens inre liv.

62

Författare: Per Jensen HUNDENS SPRÅK OCH TANKAR Faktabok

27-13108-8

200 s

175:-


NATURBRUKSPROGRAMMET

Naturbrukets ekologi

Växt- och djurliv

En grundbok om ekologi och kretslopp där ekologiska termer och olika typer av ekosystem beskrivs, liksom bl a kolets, kvävets, vattnets och luftens kretslopp.

En bok om hur livet på jorden kom till och hur växt- och djurriket ser ut i dag. En stor del av mångfalden presenteras samt hur genetik och mikrobiologi påverkar den.

Författare: Leif Törnqvist

Författare: Bengt Weidow, Lena Sors Widell, Iréne Andersson

NATURBRUKETS EKOLOGI Grundbok

27-35453-1

192 s 357:-

VÄXT- OCH DJURLIV Lärobok

27-35544-6

224 s 327:-

Växtodlingens grunder

Odling av plantskoleväxter

Behandlar jordarternas beståndsdelar, åkerjordens egenskaper och bearbetning, dränering, bevattning, gödsling, växtskydd samt odling av olika grödor.

Beskriver förökningsmetoder, olika odlingsformer – frilandsproduktion, containerodling, växthusproduktion – och växtskydd samt lagring av växter och växtdelar.

Författare: Bengt Weidow

Författare: Egil Hansen

VÄXTODLINGENS GRUNDER

ODLING AV PLANTSKOLEVÄXTER

Faktabok

Faktabok

27-34925-4 440 s 421:-

Säker bekämpning

Växtnäring

Boken ger grundläggande kunskaper om användningen av kemiska bekämpningsmedel. Här beskrivs hur preparaten ska användas för att nå avsedd effekt och vad man kan göra för att minimera riskerna för hälsa och miljö.

– gödsling

27-35236-0

224 s 273:-

Behandlar växtnäringsämnena, näringsupptagningens mekanism, näringsinnehåll i jordar och substrat, näringsbehov och analyser, gödsling i frilandsodling och i växthus.

Red: Agneta Sundgren Författare: Rolf Eskilsson

SÄKER BEKÄMPNING Faktabok

27-13209-2

192 s 210:-

VÄXTNÄRING GÖDSLING Faktabok

27-35216-2

176 s 278:-

Fordonslära

Jordbrukets fältmaskiner

– traktorer och redskapsbärare

Beskriver maskiner och redskap som används vid jordbearbetning, gödselspridning, sådd, växtskydd, bevattning, skörd av vall, spannmål, potatis och sockerbetor.

Grundläggande om traktorer och redskapsbärare i jordbruk och trädgårdsodling. Behandlar fordonens teknik, skötsel, underhåll, körning och arbetsmiljö m m.

Författare: Lennart Sörkvist, Bertil Helleberg, Lars Malmström, Lars Neuman

Författare: Bo Wetterblad, Lars Malmström

JORDBRUKETS FÄLTMASKINER

FORDONSLÄRA

Faktabok

Faktabok

27-34961-2

168 s 327:-

27-35290-2 200 s 357:-

63


NATURBRUKSPROGRAMMET

Trädgårdens växtskydd Om skador som kan dyka upp på trädgårdsväxter, hur de kan förebyggas och vad man kan göra för att bekämpa dem. En oumbärlig kursbok för studerande på trädgårdsutbildningar. Författare: Maj-Lis Pettersson, Ingrid Åkesson TRÄDGÅRDENS VÄXTSKYDD Faktabok

27-13070-8 352 s 345:-

Kompost från hushåll, trädgård och latrin Att anlägga en kompost blir med denna bok enkelt och avdramatiserat utan att det tummas på kunskapsnivån. Författare: Gunnar Eriksson KOMPOST FRÅN HUSHÅLL, TRÄDGÅRD OCH LATRIN Faktabok

27-13065-4

112 s

I trädgårdsmästarens spår

Träden i din trädgård

– kunskap för en hållbar trädgård

Träden i din trädgård är en praktisk och personlig bok om träd, med råd om sortval och plantering, användningsområde och skötselråd. Cirka 100 träd beskrivs här utförligt i text och bild.

Gamla tiders trädgårdsmästare hade kunskaper som håller på att glömmas bort, men deras odlingsmetoder var fulla av fiffigheter som passar utmärkt idag. Författare: Elisabeth Svalin Gunnarsson

Författare: Ylva Landerholm, Cecilia Bengtsson

I TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SPÅR Faktabok

27-13139-2

150:-

TRÄDEN I DIN TRÄDGÅRD 192 s 180:-

Faktabok

27-13239-9

144 s

180:-

Ekologiskt lantbruk

Naturbrukets husdjur 1

– odling och djurhållning

Behandlar grundläggande djurkunskaper samt fjäderfä, får, getter, hjortdjur, pälsdjur, sällskapsdjur och försöksdjur.

En praktisk handledning i hur man bedriver ekologisk produktion av grödor, mjölk, kött och ägg samt hur man når marknaden och får ekonomi i produktionen.

Författare: Josefine Lärn-Nilsson, Desirée S Jansson, Lena Strandberg m fl NATURBRUKETS HUSDJUR

Författare: Inger Källander, Elisabeth Ögren

Del 1

27-35632-0 304 s 421:-

EKOLOGISKT LANTBRUK Handbok

27-35553-8 350 s 300:-

Djurens beteende

Smådjursboken

– och orsakerna till det

Här finns svaren på allt en smådjursägare behöver veta om kanin, marsvin, chinchilla, degu, hamstrar, gerbiler, råttor och möss. En komplett handbok och uppslagsbok för varje smådjursägare.

En introduktion till modern etologi. Tar upp det naturliga beteendet hos exempelvis, höns, hästar, svin, får, nötkreatur, hundar, katter, pälsdjur, möss och råttor. Författare: Per Jensen

Författare: Britta Lindgren

DJURENS BETEENDE Faktabok

64

SMÅDJURSBOKEN 27-35720-4 208 s 168:-

Faktabok

27-35562-0

144 s 136:-


NATURBRUKSPROGRAMMET

Får

Islandshästar

Behandlar det mesta om får och fårskötsel – raser, avelslära, utfodring, sjukdomar, beteende, skötsel, klippning, byggnader, stängsel, ull, skinn, fårmjölk och lönsamhet.

Boken handlar om praktisk hästhållning för islandshästar. Tyngdpunkten ligger på utfodring och skötsel, förebyggande hälsovård och gångartsridning. Gavs första gången ut 2004 och kommer nu i efterlängtad reviderad utgåva.

Författare: Erik Sjödin, Jesper Eggertsen, Karl-Erik Hammarberg, Öje Danell, Anna Näsholm, Desirée S Jansson, Lena Strandberg m fl. FÅR Faktabok

27-11786-0 248 s 200:-

Författare: Åse Ericson, Rebecka Frey, Lena Lennartsson ISLANDSHÄSTAR Faktabok

Hästhållning i praktiken

160 s 180:-

Hästens biologi

Med horsemanship som grund lär sig eleverna att planera det dagliga arbetet i olika typer av stallar, sköta anläggning och utrustning, utfodra och hantera hästar i olika situationer. Författare: Mats Mellberg

Ingående om hur hästen är byggd och fungerar – vad den äter och dricker, hur den andas, hjärtats funktion, fortplantning, syn, hörsel och känsel samt hur den rör sig. Författare: Barbro Attrell, Göran Björnhag, Göran Dalin, Bo Furugren, Jan Philipsson, Christina Planck, Margareta Rundgren HÄSTENS BIOLOGI

HÄSTHÅLLNING I PRAKTIKEN Faktabok

27-13211-5

Faktabok

27-35205-6 282 s 290:-

27-35573-6 239 s 168:-

Ridlära

Hästen i rörelse

Ridhästens grundutbildning och vidareutveckling i dressyr. Från anatomi, fysiologi och beteende till ingående beskrivningar av olika dressyrrörelser och hjälperna.

– Guide till ökad prestationsförmåga

Författare: Bo Tibblin

Levande modeller visar hur hästens kroppsdelar fungerar och vad som händer i kroppen när hästen rör sig.

RIDLÄRA Faktabok

27-35611-5 208 s 170:-

Författare: Gillian Higgins HÄSTEN I RÖRELSE Faktabok

27-12120-1

153 s 180:-

Balans till häst

Ryggvänlig ridning

– Ryttarens sits

Ryggvänlig ridning behandlar det komplexa, men fascinerande, samspelet mellan ryttarens och hästens ryggar. Här finns en anatomisk genomgång av ryggens uppbyggnad och funktion.

Samarbetet mellan hästens rygg och ryttarens vikt i varje moment är ”balans till häst”. Författaren förklarar hur man förbättrar kontrollen av sin egen kropp och utvecklar ryttarkänslan. För ryttare/tränare på alla nivåer.

Författare: Susanne von Dietze RYGGVÄNLIG RIDNING

Författare: Susanne von Dietze

Faktabok

BALANS TILL HÄST Faktabok

27-11596-5

27-13254-2

184 s

180:-

224 s 173:-

65


LÄRARLITTERATUR NATURVETENSKAP

!

NYHET

Synligt lärande Så kan lärare maximera elevers studieresultat Synligt lärande (Visible learning for teachers) kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att förbättra deras resultat. Boken utgår både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och återkoppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller checklistor, konkreta övningar, fallstudier, och tar upp frågor som elevmotivation, undervisningsstrategier och ledarskapet i klassrummet.

NYHET! Författare: John Hattie SYNLIGT LÄRANDE Synligt lärande

27-13467-6

450 s

295:-

!

NYHET

Utmärkt undervisning Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning Undervisning ska bygga på vetenskaplig grund, men vad innebär det i så fall? Utmärkt undervisning handlar om vad vi kan lära från de viktigaste internationella och svenska forskningsöversikterna från de senaste två decennierna. De viktigaste forskningsresultaten kring lärarens betydelse, sambandet mellan undervisningsstrategier och elevers lärande och bedömningens roll belyses från flera olika perspektiv. Det är första gången en sådan översikt har gjorts i Sverige, och fram tonar en bild av lärarens yrkesidentitet i både ett internationellt och ett nationellt perspektiv. Huvudtemat i boken är vad som kan anses vara god och framgångsrik undervisning. Författarnas grundsyn är att kunskapsutveckling inom undervisningsområdet bygger på en ömsesidig och långsiktig dialog mellan erfarenhetsgrundad och teoretiskt grundad kunskap.

NYHET! Författare: Jan Håkansson, Daniel Sundberg UTMÄRKT UNDERVISNING Utmärkt undervisning

27-13344-3

309 s 280:-

!

NYHET

Lärarens dubbla uppdrag I gränslandet mellan politik och profession För att som lärare kunna påverka sin situation och yrkesroll krävs god insikt i det system som styr skolans verksamhet. Detta styrsystem ger den enskilda läraren såväl möjligheter som begränsningar i det dagliga arbetet. Författaren behandlar lärarens dubbla uppdrag i kapitel om ekonomi som pedagogiskt redskap, att leda och utveckla lärandet, den kommunala organisationens påverkan, skollag och läroplaner samt framtidens lärande. Elisabet Nihlfors är forskare kring skolans styrning och ledning vid Uppsala universitet. Tidigare har hon varit verksam som lärare, skolchef och rektorsutbildare.

66

NYHET! Författare: Elisabet Nihlfors LÄRARENS DUBBLA UPPDRAG Faktabok

27-13007-4

208 s 200:-


LÄRARLITTERATUR

NYHET! Tio lektioner om tolerans Christer Mattson, Magnus Hermansson Adler

E Europas skam – rasister på frammarsch LLisa Bjurwald

27-42859-1

27-12979-6 2

150 s

250 s 2

180:-

1 140:-

Ingen blir nazist över en natt – om hur skolan kan möta intoleranta elever Christer Mattsson, Magnus Hermansson Adler 27-41547-8 160 s 304:-

Digital kompetens i undervisningen – handbok för lärare i samhällsvetenskapliga ämnen Ulf Jämterud 27-42045-8

Lusten att förstå – Om lärande på människans villkor

Högerextrema rörelser och deras symboler

Peter Gärdenfors 27-12165-2

Håkan Gestrin

286 s

194 s

160:-

270:-

Konsten att läsa faktatexter

27-72304-7

Svensklärarföreningens årsskrift 2012: Svenskämnet igår, idag, imorgon

48 s

27-42965-9

65:-

256 s

248 s

27-40987-3

180:-

Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket Stefan Samuelsson, (red.) 27-41934-6 356 s 306:-

Ingvar Lundberg

164:-

Bedömning av elev text – en modell för analys

Bloggen möter undervisningen – konkreta metodiska tips

Anne Palmér, Eva ÖstlundStjärnegårdh

Liza Greczanik

27-72295-8

64 s

192 s

154:-

27-41178-4

Såpor istället för Strindberg? – litteraturundervisning i ett nytt medielandskap Christina Olin-Scheller 27-41482-2 160 s

292:-

223:-

Utvärdering och bedömning i skolan – för vem och varför? Agneta Hult, Anders Olofsson (red.) 27-12198-0 300 s 220:-

Dyskalkyli – att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter Brian Butterworth, Dorian Yeo 27-41642-0 128 s 321:-

67


NATURVETENSKAP ÖVRIGA TITLAR

SVENSKA

SPRÅK

EKENGRENS SVENSKA (2:A UPPLAGAN)

PIGS CAN’T FLY AND OTHER STORIES

TACKLA

Litteraturbok 1

27-59520-0

307:-

Ordkunskap idiom, grön pist

Litteraturbok 2

27-59521-7

304:-

1-pack

Språkbok A & B

27-59522-4

304:-

Ordkunskap, ordknåp, blå pist

Språkbok C

27-59526-2

304:-

1-pack

Antologi

27-40876-0

27-57093-1

204:-

59:-

27-40653-7

59:-

Ordkunskap korsord, grön pist 1-pack

SVENSKA I TIDEN Kurs A Lärobok A röd

27-40889-0

59:-

Ordkunskap korsord, blå pist 27-59080-9

278:-

Lärobok B grön

27-59084-7

297:-

Lärobok B röd

27-59083-0

328:-

Kurs B

1-pack

27-40651-3

59:-

Ordkunskap korsord, röd pist 1-pack

27-41019-0

59:-

Ordkunskap korsord, svart pist 1-pack

27-41255-2

59:-

Läsförståelse sakprosa, blå pist 1-pack

DIALOG Dialog Klassikerna Antologi

27-40655-1

59:-

Läsförståelse skönlitteratur, grön pist 1-pack 27-59191-2

305:-

27-41215-6

BOOSTER Textbok 1

27-41294-1

91:-

Övningsbok 1

27-41425-9

56:-

Textbok 2

27-41423-5

91:-

Övningsbok 2

27-41426-6

56:-

Textbok 3

27-41424-2

91:-

Övningsbok 3

27-41427-3

56:-

Lärar-cd

27-41429-7

709:-

Lärarhandledning

27-41428-0

709:-

59:-

Läsförståelse skönlitteratur, blå pist 1-pack

27-40657-5

59:-

Läsförståelse skönlitteratur, röd pist 1-pack

27-40794-7

59:-

Läsförståelse skönlitteratur, svart pist

ESS I SVENSKA, ANTOLOGISERIEN

1-pack

Deckare

27-76186-5

113:-

Språklära ordbildning, grön pist

Fantasy

27-76184-1

113:-

1-pack

Förbjudna texter

27-76180-3

113:-

Språklära partikelverb, blå pist

Poesi & sån’t

27-76175-9

113:-

1-pack

Rätt och orätt

27-76178-0

113:-

Språklära verb, grön pist

Skräck

27-76185-8

113:-

1-pack

27-41467-9 27-40874-6 27-40659-9

59:-

GREEN LIGHT Green light 1 Allt-i-ett-bok med elev-cd

27-58765-6

362:-

Lärarhandledning

27-58766-3

648:-

Lärar-cd

27-81567-4

791:-

274:-

59:59:-

QUEST A OCH B

58:-

Eng. 5

59:-

Textbok A (inkl elev-cd)

27-40859-3

Språklära prepositioner, grön pist

Övningsbok A

27-40860-9

64:-

ESS GRAMMATIKEN I PRAKTIKEN

1-pack

Lärar-cd A

27-40862-3

802:-

Grammatikbok

27-76234-3

152:-

Språklära prepositioner, blå pist

Lärarhandledning A

27-40861-6

686:-

Facit

27-76235-0

42:-

1-pack

Eng. 6 Textbok B (inkl elev-cd)

27-40863-0

274:-

Övningsbok B

27-40864-7

64:-

Lärar-cd B

27-40866-1

802:-

Lärarhandledning B

27-40865-4

686:-

27-40661-2

Språklära verb, blå pist 1-pack

27-41123-4 27-41217-0 27-41219-4

59:59:-

Varje titel finns också i 5-pack. Se www.nok.se/tackla

TA FÖR DIG! 27-59504-0

334:-

UPSIDE DOWN A OCH B

Arbetsbok (inkl cd) 27-59506-4

231:-

Eng. 5

Lärarbok

868:-

Textbok A

27-40914-9

105:-

Övningsbok A

27-40915-6

139:-

Elev-cd A

27-41264-4

167:-

Lärarhandledning A (ink. lärar-cd)

27-40916-3

623:-

Textbok B

27-40918-7

105:-

Övningsbok B

27-40919-4

137:-

Elev-cd B

27-41537-9

179:-

Lärarhandledning B (ink. lärar-cd)

27-40920-0

623:-

Elevbok

27-59505-7

TAL I TIDEN Tal i tiden

68

27-59473-9

277:-

Eng. 6


ÖVRIGA TITLAR

SAMHÄLLSVETENSKAP

MATEMATIK

BIOLOGI/NATURKUNSKAP

DILEMMASERIEN

MATEMATIK 3000 FÖR KOMVUX

LIV I UTVECKLING

Klimatet

Komvux Kurs B lärobok 27-51026-5 241:-

Kurs A lärobok

27-61201-3

347:-

Komvux Kurs C lärobok 27-51027-2 241:-

Kurs A lärobok med nk A

27-61205-1

421:-

Kurs A lärarpärm

27-61229-7 2629:-

– en ödesfråga?

27-41165-4 194:-

Komvux Kurs D lärobok 27-51028-9 253:-

Genus – hur påverkar det dig?

27-64161-7

Genus Lärarbok

27-64162-4 257:-

Dilemma

27-75360-0 182:-

222:-

MATEMATIK 3000 FÖR NV/TE Diskret matematik lärobok

PSYKOLOGI

PSYKOLOGI FÖR GYMNASIESKOLAN Lärobok

27-11221-6

Kurs B lärobok

27-61202-0

Kurs B lärarpärm

27-61230-3 2735:-

327:-

27-51038-8 305:-

Breddning/ Linjär optimering

27-51042-5

93:-

Breddning/Matriser

27-51043-2

93:-

BreddningVektorer

27-51056-2 111:-

Breddning/ Sannolikhetslära

27-51045-6 111:-

ELLIPS Lärobok A

27-56734-4

217:-

Lärobok A Fokus

27-56735-1

241:-

246:-

MATEMATIK 4000 Röd serie

MEDAN JORDEN SNURRAR M

Kurs A Röd & Grön Lärarhandledning

27-40856-2 1214:-

Matematik 4000 Kurs A Röd & Grön Online 27-41456-3 490:Grön serie Kurs A Grön Lärobok

27-51163-7 284:-

Kurs B Grön Lärobok

27-40980-4 235:-

Kurs A Röd & Grön Lärarhandledning

27-40856-2 1214:-

Matematik 4000 Kurs A Röd & Grön Online 27-41456-3 499:Blå serie

Kurs A lärobok K

27-61380-5

221:-

K Kurs A+lärobok

27-61389-8

221:-

K Kurs B lärobok

27-61050-7

342:-

K Kurs A+B lärobok

27-61049-1

485:-

Kurs A lärarpärm

27-61381-2

1995:-

Kurs B lärarpärm

27-61051-4

2312:-

TEKNIKPROGRAMMET

TEKNISK PSYKOLOGI T

Kurs AB Blå Lärobok

27-41466-2 379:-

Kurs C Blå Digitalbok

27-42860-7

80:-

Kurs CD Blå Lärobok

27-41704-5 401:-

Kurs D Blå Digitalbok

27-42861-4

LLärobok (1:a uppl)

27-70660-6

249:-

84:-

Kurs C Blå Lösningshäfte 27-42027-4 115:Kurs D Blå Lösningshäfte 27-42042-7 115:Kurs E Blå Lärobok

27-41689-5 263:-

Kurs E Blå Digitalbok

27-42886-7

87:-

GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM Lärobok

27-62927-1

330:-

FYSIK HEUREKA! KURS A–B

YRKESÄMNEN

Kurs A lärobok

27-56721-4

338:-

Kurs A Övningar och problem

27-56723-8

138:-

Kurs A lärarhandledning

27-56725-2 1589:-

Kurs B Övningar och problem

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET A Tekniska yrken T F Faktabok

27-58178-4

249:-

27-58179-1

291:-

S Serviceyrken 27-56724-5

184:-

Kurs B lärarhandledning 27-56726-92044:-

F Fakta- och övningsbok

QUANTA FYSIK Q Kurs A lärobok

27-60502-2

328:-

Kurs B lärobok

27-60503-9

448:-

Kurs B lärarhandledning

27-60505-3

938:-

69


Författarregister A

G

M

T

Aastrup, Lena ..................................60 Adler, Magnus Hermansson ......43, 67 Alfredsson, Chris..............................27 Alfredsson, Lena ..............................53 Alm, Lars-Göran.............36, 37, 40, 46 Alphonce, Rune .........................55, 61 Althén, Anette .................................16 Andersson, Iréne .............................63 Andersson, Kerstin ..........................31 Appelros, Erica ................................41 Attrell, Barbro ..................................65 Augustin, Dorothée .........................31

Gavazza, Grazia ...............................32 Gestrin, Håkan .................................67 Granholm, Erika .................................3 Greczanik, Liza .................................67 Gunnarsson, Elisabeth Svalin...........64 Gunnvald, Per ..................................55 Gärdenfors, Peter ............................67 Göth, Lennart ..................................39

Mahmood, Qaisar............................14 Malmström, Lars ..............................63 Mattsson, Christer .....................43, 67 Melin, Lars .........................................8 Mellberg, Mats ................................65 Messelius, Ulla ...................................9 Mörling, Margareta..........................17

Ternrud, Ingrid .................................62 Thelander, Andrew ..........................23 Tibblin, Bo .......................................65 Törnqvist, Leif ..................................63

B Bayard, Annika...................................8 Bengtsson, Cecilia ...........................64 Bergström, Lars ...............................55 Bergström, Mats ..............................31 Bexell, Frida .......................................3 Bjurwald, Lisa...................................67 Björnhag, Göran ..............................65 Bohman, Robert ..............................61 Brynhildsen, Lena ............................59 Bråting, Kajsa...................................53 Brändén, Henrik...............................59 Buhl, Dorte Maria ............................23 Burman, Greta .................................37 Butterworth, Brian ...........................67

C Coombs, Andy.................................22

D Dalin, Göran ....................................65 Danell, Öje ......................................65 Danielsson, Mats .............................46 Didon, Sybille ..................................31 Dietze, Susanne von ........................65

E Edwall, Annika .................................23 Eggertsen, Jesper ...........................65 Ehinger, Magnus ..............................59 Ekengren, Hans-Eric ....................2, 13 Eksvärd, Elaine ..................................7 Enwall, Jeannie ................................31 Ericson, Åse .....................................65 Eriksson, Gunnar..............................64 Erixon, Patrik....................................53 Eskilsson, Rolf ..................................63 Ewing, Kerstin ..................................62

F Ferreri, Adriana ................................32 Frato, Kevin .....................................20 Fredriksson, Mats ............................21 Freund, Folke ..................................31 Frey, Rebecka ..................................65 Furugren, Bo..............................62, 65

70

H Hammarberg, Karl-Erik ....................65 Hansen, Dorte Juel ..........................23 Hansen, Egil ....................................63 Harling, Birgit ..................................23 Hattie, John .....................................66 Hedengren, Uriel .............................42 Heikne, Hans ...................................53 Helleberg, Bertil ..............................63 Henry, Alastair............................20, 22 Higgins, Gillian ................................65 Hildingson, Kaj ..........................17, 42 Holmberg, Johan...............................9 Hornborg, Anne-Christine ...............41 Hult, Agneta ....................................67 Håkansson, Jan ................................66

I Ivarsson, Jenny ................................55

J Jamieson, Anna ...............................62 Janlöv, Anne-Catrine .......................23 Janouch, Katerina ............................61 Jansson, Desirée S ....................64, 65 Jensen, Per ................................62, 64 Johansson, Anneli ...........................27 Johansson, Erik ................................55 Jonsson, Frauke ...............................31 Jämterud, Ulf ...................................67 Jönsson, Anders ..............................31

K Kirsebom, Lisa .................................57 Knöös, Joel ......................................35 Källander, Inger ...............................64 Köhler, Per Olof .................................9

L Landerholm, Ylva .............................64 Lantz, Catharina ...............................23 Larsson, Pär .................................4, 15 Lennartsson, Lena............................65 Levander, Cornelia Sabelström........45 Levander, Martin ..............................45 Lidén, Anders ..................................23 Lindgren, Britta ................................64 Lindquist, Michael ...........................47 Lizana, Horacio ................................26 Lorentzson-Ekengren, Brita .........2, 13 Lucia, María José Faci .....................24 Lundberg, Ingvar .............................67 Lüning, Björn ...................................60 Lärn-Nilsson, Josefine .....................64 Lötmarker, Ruth ...............................31

N Nemert, Elisabet................................9 Neuman, Lars ..................................63 Nihlfors, Elisabet .............................66 Nilsson, Maria ..................................17 Nilsson, Maria ..................................62 Nilsson, Roy .....................................55 Nordlund, Stefan .............................60 Nordström, Marie ............................61 Nordström, Pernilla .........................46 Norrby, Lars-Johan ..........................60 North, Märta ....................................62 Näsholm, Anna ................................65 Nöjd-Bremberg, Mona ....................31 Nöjd, Torkel .....................................31

O Olin-Scheller, Christina ....................67 Olofsson, Anders .............................67 Olsson, Sture ...................................45 Ottoson, Anders ..............................31

P Palmér, Anne ...................................67 Peterson, Anna ................................60 Pettersson, Carl-Gustav .....................9 Pettersson, Maj-Lis ..........................64 Philipsson, Jan .................................65 Pilström, Helen ...........................60,61 Planck, Christina ..............................65

R Rosén, Daniel ..................................27 Rundblom, Gunilla .............................9 Rundgren, Margareta ................62, 65 Rüter, Katarina Lycken .....................39 Röcklinsberg, Helena .......................41

S Sahlin, Pär ....................................5, 15 Sami Said .........................................14 Samuelsson, Stefan .........................67 Sandberg, Ylva ................................31 Sanner, Marie-Louise .................29, 32 Saunders, Dr Nicholas .....................37 Sjöbeck, Karin ....................................8 Sjödin, Erik.......................................65 Smids, Theres Lagerlöf ......................9 Smith, Jeremy ..................................37 Stensson, Helga.................................5 Strandberg, Lena .......................64, 65 Ström, AnnChristine ..........................8 Sundberg, Daniel.............................66 Sundgren, Agneta ...........................63 Sundqvist, Birger .............................31 Sörkvist, Lennart ..............................63

V, W Wahlström, Ebba .............................60 Waldenström, Elisabet.....................24 Weidow, Bengt ................................63 Wennberg, Lena ........................29, 31 Wergel, Karin .............................17, 42 Westerman, Ninni ............................24 Wetterblad, Bo ................................63 Widell, Lena Sors .............................63 Wik-Bretz, Märet ..............................24 Viklund, Gunilla ...............................60 Villasmil, Lena Gleisner....................31 Wirström, Veronica ..........................39

Y Yeo, Dorian ......................................67

Å Åhlgren, Anna..............................4, 15 Åkesson, Ingrid ................................64

Ö Ögren, Elisabeth..............................64 Öhman, Christer ..................35, 36, 37 Östlund-Stjärnegårdh, Eva ..............67


Titelregister A

F

L

S

A’ table! ...........................................31 Alla tiders klassiker digitalt lärarmaterial ................................13 Arbetsmiljö och säkerhet .................69

Fallbeskrivningar i psykologi (3:e upplagan) .............................45 Filmboken ..........................................9 Filmskolan..........................................9 Fixa genren ........................................5 Fixa texten! ......................................15 Fordonslära......................................63 Formler och tabeller ........................61 Fransk ordbok ..................................31 Får ...................................................65

Levander/psykologi .........................45 Leyendo ...........................................26 Listen up ..........................................22 Liv i utveckling .................................69 Lost words .......................................37 Lusten att förstå ...............................67 Lyssna! och Lyssna mera! .................16 Lärarens dubbla uppdrag ................66 Läs! ..................................................16

Samhällskunskap på lätt svenska.......................17, 42 Sekvens......................................10, 36 Sex & sånt ........................................61 Skriv bättre på spanska....................27 Smådjursboken ................................64 Straight forward ...............................23 Svenska i tiden.................................68 Svenska i tiden för vuxna .................68 Svensklärarföreningens årsskrift 2012 ...............................67 Synligt lärande .................................66 Såpor istället för Strindberg? – Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap ...............67 Säker bekämpning...........................63

B Back on track ...................................23 Balans till häst ..................................65 Bedömning av elevtext – en modell för analys .................67 Bilder i språkundervisningen ...........17 Bloggen möter undervisningen – konkreta metodiska tips ...........67 Booster ............................................68 Brus handboksserien .........................8

C Caminando ......................................24 Ciao! ................................................32

D Dialog ..............................................68 Digital kompetens i undervisningen – handbok för lärare i samhällsvetenskapliga ämnen ..................67 Dilemmaserien.................................69 Din tro eller min ...............................41 Djurens beteende ............................64 Droger & sånt ..................................61 Du bist was du isst! ..........................31 Dyskalkyli – att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter ...67 Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket.........................67

E Eat it ................................................31 Echo 5..............................................18 Ekengrens svenska (2:a upplagan) ..68 Ekengrens svenska (3:e upplagan) ....2 Ekologiskt lantbruk ..........................64 Ellips ................................................69 Engelsk ordbok................................31 ¡Escucha! Hörövningar i spanska 1 och 2 .........................27 Ess Grammatiken i praktiken ...........68 Ess i svenska, Antologiserien...........68 Europas skam – rasister på frammarsch .............67

G Genrer & sånt ..................................61 Génial ..............................................29 Geografiska informationssytem .......69 Green light.......................................68 Gula idéer sover lugnt .....................46 Gå nära ............................................68

H Heureka! Kurs 1–3 ...........................55 Heureka! Kurs A–B ...........................69 Historia 1a:1 ....................................35 Hundens språk och tankar ...............62 Husdjur ............................................62 Hästen .............................................62 Hästen i rörelse................................65 Hästens biologi................................65 Hästhållning i praktiken ...................65 Högerextrema rörelser och deras symboler .....................67

I Idéer och skapande .........................37 Ingen blir nazist över en natt – om hur skolan kan möta intoleranta elever ........................67 Insikt biologi ....................................59 Insikt naturkunskap ..........................57 Islandshästar ....................................65 I trädgårdsmästarens spår ...............64

J Jakten på svenskheten ....................14 Job matters .....................................23 Jordbrukets fältmaskiner .................63

K Kompost från hushåll .......................64 Konsten att läsa faktatexter .............67 Konsten i historien ...........................37 Källor och källkritik...........................37

M Matematik 3000 för komvux ............69 Matematik 3000 för Nv/Te...............69 Matematik 4000...............................69 Matematik 5000...............................48 Medan jorden snurrar ......................69 Milstolpar.........................................36 Mi querida familia ............................27 Mjölkkor ...........................................62 Modell och verklighet......................60 Modern retorik...................................7 Myrios novellabonnemang ..............11 Mål 1................................................16

N Naturbrukets ekologi .......................63 Naturbrukets husdjur .......................64 Nötkött ............................................62

O Odling av plantskoleväxter ..............63 Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ........................................17 Ordböcker .........................................9

P Pigs can’t fly and other stories.........68 Polar fish nivå 4................................22 Politiska idéer (2:a upplagan) ..........42 Psykologi 2b – teknisk psykologi (2:a upplagan) .......................46, 69 Psykologi för gymnasieskolan..........69

Q

T Tackla .........................................15, 68 Ta för dig! ........................................68 Tal i tiden .........................................68 Teaterhistoria .....................................9 Teknisk psykologi.............................69 Texter i psykologi.............................45 Text & tal............................................3 The English Handbook ....................21 Tio lektioner om tolerans...........43, 67 Trampoline.......................................31 Träden i din trädgård .......................64 Trädgårdens växtskydd ....................64 Tysk grammatik ................................31 Tysk ordbok .....................................31

U UF-företagande: entreprenörskap på riktigt ......................................47 Utmärkt undervisning ......................66 Utvärdering och bedömning i skolan – för vem och varför? .....67

V Vamos a leer ....................................26 Väldigt sällan fin ..............................14 Växtnäring gödsling ........................63 Växt- och djurliv ...............................63 Växtodlingens grunder ....................63

Quanta fysik .....................................69

R Religion 1 ........................................39 Religion, livssyn och moral ..............41 Religionskunskap för gymnasiet ......40 Respons ........................................4,15 Ridlära..............................................65 Ryggvänlig ridning ..........................65

71


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Villkor för försäljning av läromedel Priser Priserna i katalogen gäller från den 1 november 2012 t.o.m. den 31 oktober 2013. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning. Samtliga priser i katalogen är förlagsnettopriser (f-priser) exkl moms. F-pris gäller för förskolor, statliga, kommunala och landstingskommunala skolor och studieförbund samt, efter bedömning i varje enskilt fall, till andra organisationer som bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller även för av förlaget erkända återförsäljare. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl moms, eventuell orderavgift, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med p.

Orderbegrepp Med order avses en beställning med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. De artiklar som inte kan levereras restnoteras för senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) för varje artikel ska alltid anges på ordern. Samtliga beställningsnummer (ISBN) finns på www.nok.se/laromedel. Orderavgift utgår endast om en avvikande leveransadress begärs eller för emballagekostnader för specialpackning.

Frakter Frakt betalas av kunden vid varje orderleverans, även på restorder. Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till kunden, då självständig transportör mottagit varorna hos Förlagssystem. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten har fastställts i samråd med Förlagssystem. Önskemål om bestämd leveranstid kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning. Detta görs per e-mail eller telefon direkt till Förlagssystem.

72

Betalningsvillkor och leveranstider 30 dagar netto från fakturadatum för order som inte är huvudbeställning. Leveranstiden är normalt 3 arbetsdagar. För huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden förlängd till den 31 augusti samma år. Önskemål om bestämd leveranstid från kundens sida kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning.

Rabatter Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt i orderns f-prisvärde exkl moms. Om alla i beställningen ingående artiklar inte kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är det slutgiltiga priset inte alltid bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet får artikeln ett p-pris som kan skilja sig från det pris som senare debiteras (f-pris). P-priset ligger till grund för rabattberäkningen.

Returer Samtliga returer av läromedel ska på förhand godkännas av Förlagssystem och förses med ett returunderlag. Kunden bipackar därefter returunderlaget med varorna. Läromedel som inköps under perioden mars t o m september får returneras och ska då vara Förlagssystem tillhanda senast den 15 oktober samma år. Kreditering sker senast den 31 januari året efter returen. Läromedel som inköps under perioden oktober t o m februari får också returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast den 15 mars. Kreditering sker senast den 30 juni. Vid godkänd retur sker kreditering till varans inköpspris enligt returunderlag. Lägsta returantal för gottgörelse är fem omärkta, felfria exemplar av samma titel avseende grund och elevböcker. Returfrakten betalas av kunden.

Digitala läromedel Digitala böcker och produkter säljs som abonnemang på www.nok.se/laromedel. Där ser du vilken abonnemangstid som gäller för varje digital produkt. Välkommen med din beställning!

Ordervärde kr

Rabatt

0 - 14 999

0%

15 000 - 29 999

2%

30 000 - 79 999

3%

80 000 - 179 999

4%

180 000 - 269 999

5%

270 000 - 439 999

7%

440 000 - 549 999

8%

550 000 -

9%

Skador och felaktiga leveranser Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om någon del av leveransen saknas ska detta anmälas till Förlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker. Vid transportskada är kunden skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, göra anmälan till transportföretaget. Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till Förlagssystem. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Förlagssystem, som även ger besked om hur återsändandet ska ske.


Så här hjälper vi dig:

• • • • •

Vill du lägga en order Ring 08-657 95 00 order@forlagssystem.se Faxa 08-618 34 70 Fråga om leveranser, returer och fakturor Ring 08-657 95 00 order@forlagssystem.se returer@forlagssystem.se reklamationer@forlagssystem.se Produktinformation och kundsupport 08-453 87 00 produktinfo@nok.se kundsupport@nok.se

Förlagets adress Natur & Kultur Box 27323 102 54 Stockholm Tel 08-453 86 00 info@nok.se

Vill du veta mer?

Distributörens adress Förlagssystem Box 30195 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00

Gå in på www.nok.se/laromedel Ring produktinformation på 08-453 87 00 Mejla din fråga till produktinfo@nok.se Kontakta en säljare Boka in ett besök med en säljare

Självklart beställer du via din ordinarie läromedelsdistributör om din kommun har ingått återförsäljaravtalet.

Martin Nyman E-post: martin.nyman@nok.se 08-453 87 67

Tina Jacobson E-post: tina.jacobson@nok.se 08-453 87 16

Mats Lagunoff E-post: mats.lagunoff@nok.se 070-602 56 00

Bertil Evertsson E-post: bertil.evertsson@nok.se 070-352 86 04

STIFTELSEN NATUR & KULTUR Natur & Kultur skapades som ett idéburet och idédrivande bokförlag. Grundaren, Johan Hansson, hade 1912 börjat ge ut böcker i politiska, sociala och vetenskapliga frågor, bland annat i en populärvetenskaplig skriftserie, ”Natur och Kultur”. Namnet tog han med sig när han, tillsammans med sin fru Jenny, 1922 bildade ett nytt förlag. De utvecklade en folkupplysande utgivning med stor spännvidd, man gav också ut psykologi, skönlitteratur och barnböcker. Johan Hansson var övertygad antinazist och gav under kriget ut flera skrifter som riktade sig mot Hitlerväldet. Dessa böcker fick spridningsförbud av de svenska myndigheterna under de första svåra krigsåren. År 1947 lät Johan Hansson ombilda förlaget till en näringsdrivande stiftelse, vars uppgift enligt urkunden är att bedriva förlagsverksamhet som skall främja näringsliv, kultur och allmänbildning samt ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. I dag har Natur & Kulturs traditionella verksamhet breddats genom att förlaget gått in som delägare i bland annat Förlagssystem (distribution) samt Bokia (bokhandel).

Matti Moberg E-post: matti.moberg@nok.se 070-290 52 57

Anne Öhlander E-post: anne.ohlander@nok.se 070-271 60 75


ISBN 978-91-27-43354-0

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Tel: 08-453 86 00 Fax: 08-453 87 90 www.nok.se info@nok.se

Natur & Kultur Läromedelskatalogen Gy/vux 2013  

Natur & Kultur Läromedelskatalogen Gy/vux 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you