Page 1

Depotbibi ioteket Bill Blllllilll 360 hO3O 32 888

j",ij

.......

W$L

Éåk.

En mann for fremtiden *»*w

W&. M<

——— m . , ,

m 2§i'

%

W B

i i

30 0S10-TIPS j

p *MT

1

Din guide til et sunnere Oslo

irm^M^ciinrrrmrinri

" - .

M| fl K 1

03

I iourtuientu

J


fe y|j|®S8ii| r>' t ÄF/4

:|

-V' ; :.y.'-.;;.v : ;;.-

P|pJ||iS|If SL

tT

; ,,«ly?!

.i-.

:wVH' ’-1 • . -.•.'

....

>%

1 mmsm t ' "• u

»1Ä» «& g 'te»,

‘wsmmmm r /

-

' t-

'

'

...

§ ;:

;J 'niSffib

'

\*\

**J

' 'J' 'V r» .!?'

I

” »'y,

f M I"* i

'**

J,

fjj|j®£ j

.,,

*t a

'

,

%

r‘

JR

T

>

*

"I

1


Bikinitopp 79,50

virø 4jJiÉ|ifflE|

m

V* A

1

ø ':

mmm

w


i, st; ’ i ’ iteahsäaköaSto-w 9B't®¥

jisM#ti

v",:

ÆSmSåk,-, ...

.

;

w

å

i?

-*

?

'Hiv

§|

||lsj

Ki

' !

- l|Js JUIl

iMpfelffiStø .

\ x ' lr ‘ ä,

1P1

.

: .

r* v •

“ ,r.®"' ** .'

,.•

r

t

,: I

rÆk

lllt

'

'

*, /' ‘«: S

f ~

.MB H^MiBmhBIIIHI OMmaMmHBWMHMMM

.."c

'

1

'w 0'

WKBBk» .::*»

«

ii ; f

-

''

A-f1&& -.v? m$W?k Wi^raMlwal iSSHI mm mm

wm

£ ij^Spjf1,

wjj

yjp|||

3§I|,;

'‘•'~Vj ,Aj’fgc; .~‘'^j/-yg?-'P4f]3r^V-fe^g^^Mg&|^'?j'' f

i. - ap|&- ••;

''- , V/iiC&iA - '.-• -Vt

,;

H

.;i

,'"

’"•-)•

||§|1|

*

v^nHra^HnHHHnBH^^^^HHHH^^^I '*'';'• ' 7;• i ,7- / :••-

'«^‘"r

14b- A< ' '"- .— •

..

-

.

,

.'

v

t » 1 fHMHraÉsiT? r ‘ vc .

s;:få;,fc„

. ’*•

: l; :? . :> 7KjjHM7

v

'•..-?•> •. .

''

V

‘^ r J

1 1 A*

t

d ,:»& ’

3aBmMBHBMMIMlM«BB. . . '$wBBBm raaBfct:*

-. , '

’&*! » S’ > ''"> >

3fp£;-

1

‘'i~!Z$imtm? '”'wIHf

Wjy-. ,\:

II * "T"'

* r

~

" -

‘IsHL ‘

Bfll' •' Mpt-

-''

y

H 4SHHk

«gKfø ‘

K ‘

IB

'

"'*-"'.r-5hCi? r-

. l!Hi|Br^^‘

jÉÉH ,.

ætr

.

-

,4

•'•

''É^É&^vBBBL. •

aaflfafe,

; '.

%'ajfc

-

..

i|j>

fa'

*M.

‘vjfifc“%,

y:-

.

!i 'SPMfci»

f. . .:

>.;

: . ;,...j:-

A’ V:-;r

*%&.

V

:

’-’V

-y

:.'

A “V h

f:.

'

*V

. v.

æ/l '|i T

' :'

‘Hf!

* ¥

r

4-’

-

'-

,-v.,

1: .

x:

X‘’" JS*

>-V /l>t«

f

.

-

...

.,

v

**‘

;^: JÉI

*

%

v

'

-

JB J»

i yæg-:

1 -t-y. •

%

' •

• •»:>

••

••••& «•». ,mlSr

w.

,.-J.fc\.

.

.*gB -M


1

‘iSS

lill WsmåiåmA ; sägs L :1

SS

Ta »

lI®CTIiM§MööPIiR v

r*

. ISs gffie mKMBKSSä^mvm Hr-

I

-V

.

sm

i' *

' •-T#

. =< '

I 1

«MI IMS

mmMXt

9.

1

mom

m

I *1«ifT»li


ROM A TIME w HEN VfilJR OA 0 HAD TKIH SOLE- AH

ru li iI pb V h SJ 1I


The Rekord s

T>

tZEaaz

“w- •«» »o m «**1

i


0510 #5/2002 _

"

28 Dotnroik Fredrik Saroea lager musikk så det griner etter. *

32 llteliusenquete Fulle folk snakker sant. ; *

.

35 Tidens And

10 Brev

Hasj og Saddam. Skjønner du,

AD’er får så hatten passer.

|J»_

eNef '

„ cimnniip

53 Smilegubben og giffirynet

12 Samon Stranger

wT.

møter Jnn FrBdr j k n ar [ 5en

Harfager forfatter ser

Han k|ekke i | do | JU ryen blir

sammenhengen.

“tatt”

14 Dråpen /

Afa.

Sannheten om ansiktshår.

yvT t-

W?

2D Helseshopping

:S

f//_

jpj

.'

ppK'*

* *

Veikart for et bedre liv i Oslo.

jÆ £'.fäÉk

n. |„ r _ Bnm.|i H z4 uirs namsue

j >

j|| ..ja»

VjfeJ. s“™iÄ

Natt&DagOslo Akebakken 10

Rå forfatter skriver om fysisk

Z: 2 32 ee 66

fostring.

Te ' efs:2^ 32tt 66H 50 redaksjon@nattogdag.no www.nattogdag.no

Natt&Dag Bergen Bryggen 31 N-5003 Bergen Telefon: 55 31 44 35 Telefaks: 55 32 87 55 bergen@nattogdag.no Natt&Dag Trondheim Søndregt. 25 Postboks 2543 N-7414 Trondheim Telefon: 73 52 70 55 Telefaks: 73 52 70 57 trondheim@nattogdag.no Nöjesguiden (Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund) Box 1390, S-lll 93 Stockholm red@nojesguiden.se — "

t\ j .

/

\ \||Uj ///

Marius Lien

lllustrasjoner

Utgiver

Illustrasjon Dennis Eriksson

Sindre Olsson

Sindre Olsson

Dennis Eriksson

Natt&Dag Forlag AS

Line Midtsjø

Olav Brekke Mathisen

Traffic

Gisle Normann Melhus

Trykk

Natt&Dag er en del av

Gaute Drevdal

AnnettAabel

Joakim Pedersen

Daglig leder

Bergens Tidende Trykk

MediaNorth-gruppen

Michael Marlow

Scanning Lito Design

Artdirection

Skribenter

Øyvind Boland

Marit Andersen

Torgrim Øyre

Daglig leder

Frode Lia

Peter Amdam

Fotografer

Geir Eikenes

Skiveredaktør

Martin Bjørnersen Olav Brekke Mathisen

Pål Laukli Ina Carin Egelandsdal

Audun Vinger

John Erik Frydenlund

Ole Christian Aamot

Harald Grenne

Marius Einar Hauge

_ia@sss '"M .

\åp

viS&S

/yfi

IVX

//yl '' <

Yy' '

8 NATT&DAG / MAI

J

ir-r-M nontz nmo IbblN: UoUb-Uobo

Sjefsredaktør

fs Ijfc.

,Æ/

r

Utelivsredaktør

Gro Skorpen IvarWinther

f Jåp)

ySjfås

Omslag

'WSjKrUm// W '

i» 1 *

yy

Filmredaktør Nils Anker

Sindre Holme Malin Johansen

Media North Group Oy Lilla Robertsgatan 1-3

Opplag

FIN-00130 HELSINKI

86 000 eksemplarer Salgssjef

Finnland Tel: +358-424 7251

Bjørn Aune

Fax: +358-9-640 030

Økonomi Synopus AS

ITS©Cl I QltØlTlH '®m


>,

'• ,c

.J*;‘. i-

'-,'' i$t%ik* ‘w'-X -»' --.

--J

V

>

s

'%$&åk\ S'4 1 ji

' 'r

|f

i

H

r^ "

vc

/” , <*~

>'i

.

~" -

, v

»>

*

- "fe,

,

*"’'''''

.„~ .

-

'•

q*^-^^*-n.

_/

.

4 4

yaZO frisører holtegaten 32, 0355 oslo. tlf: 22 60 94 20

v fe%

i

«jø!$fi&

~j«£p **£htfCtøflfe 1 /’

'

«sl? v' <;.<U

t

r

w$wl^ $j|P

t. '

"

ill,


"

Mail: redaksjonen@nattogdag.no

Marken Gjestehus, Kong Oscarsgt. 45, 5017 Bergen • www.marken-gjestehus.com • E-mail: markengjestehus@smisi.no __

H

F

i’

I

;* '

P§lk

fll 'I

BnBHnip||MnB|BUMhd|U|gjHMUnMj9anyMlåjUABiflj *®®®*®*® g |t*Mf|lÉ|k

imwmmmmmmmm w,

,,g

-f%. Hj-

j j|||i

Astrup Feamley-mUSeet. Bedre det, enn å ende opp

R . _ lOrUlSli OS

AGENT KARLA Så fint at vi har folk utplas-

på middagsbordet til Jahn Otto Johansen, sånn som så

° I PdVITKG

sert rundtomkring, som kan

mange andre kyt har gjort.

|H(H

litt for kjepphøyt. PP § Neste gang du ser Erlend Øye kan du jo med en annen forkledning (så du ikke blir

HALLO, AUDUN VINGER! Du sammenligner Mariann Thomassen i Surferosa med Poly Styrene. Hallo, Audun

treild©r eiM 3 IfftmittOlltoro liWIIIIIICIIICI C

gjenkjent) ikke late som du er finskogseomhandatølger spillereglene for janteloven og aller helst lyger på seg at

Vinger! Du pleier da vanligvis åha greie på musikk, også i et historisk perspektiv. Surferosas velkalkulerte "punk”

han faktisk ikke er popstjerne i det hele tatt og i hvert fall ar øn musjkkyjdeo på MTV. Gi ham en premie eller

har nada med Poly Styrenes primalskrik å gjøre whatsoever. Seiv Nina Hagens teatralske fjolleri var dybde-

noe- Med ærre v°ktere som deg ville kanskje musikk- og kulturlivet, som det så fint heter, blomstret som

psykologi i forhold. Hva går du på?

faen her i landet.

stort utvalg av converse allstar! h % 888 B B B

B B BøB

imaginetheshoes.com grOnerlokka - tlf. 2237S007 • cc vest - tlf: 23294700 • ski - tlf: 6.8S2S8S

'

.

'

v/historiekontoret

Antar at en av grunnene til at du sitter igjen med følelsen av at Natt&Dag prøver å forutsi trendene, i stedet for å kommentere dem, er at vi skriver om skiver og filmer som SKAL komme ut. Vi vil

Så fint at vi harfolk utplassert rundtomkring som pas-

velge mellom det som SKAL SKJE neste måned, i stedet for at de skal deppe over alt

ser på at leserne våre ikke skriver morsomme leserbrev. Med litt færre voktere som deg ville kanskje brevspalten blomstret som faen i denne avisen.

Denne Thomassen er et kalkulert amalgam av vokale ekstravaganter som f.eks Nina Hagen og X-Ray Spex’ Poly Styrene, men med H&M i stedet for S&M som

DE GIKK GLIPP AV i forrige. Dermed føles det kanskje som om det er en ubalanse mellom nåtid og fremtid i spaltene våre. Sorry, men sånn er det, og sånn skal det

tilhørende initialer. SurferoStyrenes UnS neriske vilje, men har vel

være.

ncrrnrerccTu NEGERDESSIN Fett design asse. Skikkelig

egentlig aldri påstått det .

.. . , i '

..e ................

a.

.......

...

din, så får vi se.

men en gjeng med dårlig ut-

och hälsa på någon gång.

ironien i at det erdet jeg seiv

få utav å pugge seg til litt

dock, både Leslie och jag, vad

sitter gjør i Giøyeblikket): suger,og mann. detopp. PåDu forhånd takk.

kunnskap og blitzlytte til et par nye skiver. Og jeg må dessverre meddele at denne

“eller har jeg mista det?” betyder?

Thomas

innfallsvinkelen gir en lite givende utfallsvinkel.

m Bjørn B

10 NATT&DAG/MAI

*

Unnskyld meg, min gode mann eller kvinne, men er du tjukk i huet?

Redaksjonen

É '

Faktaverifiseringsavdelingen

O

allgood/gro janarv


jk iMMlmlitilÉjlihi.::

/01X- 'F ""'***gp’:

,/’"'5;, 'K

M. ES T FO R VOK S N E

Sr r

’ : RR >' 3, *

:

: ’

.

'

R 5-» I. -fm.'

! i

I I

||§j| | |

MI

| ||j

;. •' '

£?V o*

.v$

\M'

-R.

1

m ~c^ ' ;V;

'

'-'

.'' V

'

- R^v

|BRiII 11

j

, |K .:k.:K

IHp

'

:


Æ

Æ

Det virkes som om man er mye mer opptatt av hvordan man oppfatter kunst, hvordan den påvirker måten vi oppfatter verden på. ANDERS ADLER SIMONSEN

J?V. ’ - i-/. -

'_;- " i l- -'. ,

'wjSjÉStA

''sfe-f

Så"‘

'*) jj|

i * Tm *1 *T "I il I1 \ *\»1 »1 «ul ;«s TEKST SINDRE HOLME FOTO OLE CHRISTIAN AAMOT Få labeler er så eksklusive som Bjørn Torskes Footnotes-etikett. Det har gått skuddår mellom hver utgivelse og når det først kommer noe, er det i svært begrenset opplag. - Det startet tilbake i '97 som et sam-

nysmurt

ku

'

TEKST: PETER AMDAM ILL: MORTEN SLETTEMÅS - EYE GAUGE Det er den tiden av året igjen. Årets kull fra Statens Kunstakademi uteksamineres og slippes løs på det frie markedet. Men først skal man få sole seg litt i den institusjonelle glansen, og vise fram arbeidet sitt på Stenersenmuseet. For sjuende året på rad huser museet avgangsutstillingen og den har blitt et viktig pitstop for talentspedere og andre trendfølsomme mennesker. I fjor ble det sagt av utstillingens kurator at “tilbake til atelieret” var tendensen. I år er det derimot ingen kurator, studentene har fått gjøre akkurat som de seiv vil. Anders Adler Simonsen, som seiv er en av

'

'

de håpefulle forklarer litt om årets avgangsutstilling: - Det som er spesielt i år er at vi er så få. Vi er det første kullet som gikk i en klasse i stedet for forskjellige spesiallinjer. De aller fleste av oss driver med større installasjonsaktige ting. Bare to stiller med foto og maleri, kommer det fra Simonsen. Før spesialiserte Akademiets studenter seg i retninger som maleri, skulptur og foto. Nå er det mer fritt fram. - Vi har vel vært litt mer eksperimentvillige og lekne. Jeg stiller ut to skulpturer og det har jeg for så vidt aldri gjort før. Morten Slettemås maler, men har ikke gjort det tidligere i studi ene. Dermed fryser man seg heller ikke fast i et uttrykk. Det virkes som om man er mye

mer opptatt av hvordan man oppfatter kunst, hvordan den påvirker måten vi oppfatter ver den på, ikke bare verket som et enkelt format. Det synes jeg i alle fall, oppsummerer Simon sen. Og han banner på at det er mye å ta for seg på Stenersenmuseet. De nyutkrøpne studentene som medvirker er: Kjersti Andvig, Helene Fredriksen, Lina Vis te Grønli, Ellen Holtskog, Martin Jørgensen, Jon Harald Knutsson, Hjørdis Kurås, Håkon Nakken, Anders Adler Simonsen, Morten Slet temås, Helene Sommer, Andreas Tellefsen og Marthe Thorshaug. Vi ønsker lykke til! Avgangsutstillingen vises på Stenersenmuseet fra 24. mai til 29. juni

arabeid mellom Per Martinsen, Erot og meg seiv. Siden Per ble involvert i både Frost og lllumination, fikk han mindre tid til Footnotes og jeg begynte derfor å samarbeide med Telle istedet. I løpet av seks år har det kommet to utgivelser, men nå. Etter å ha befunnet seg en stund nedi myra, gir Torske nå ut to tolvtommere på rappen. Det ene er Tyggis - en småspooky elektrosak, det andre er Kolbjørn Lyslos Doc L Junior-prosjekt. - I begynnelsen var Footnotes en ren houselabel, men ettersom den reine housen etterhvert har blitt uinteressant, har jeg val gt å fokusere på musikk som rett og slett er dansbar. Doc L Junior er etter min mening en av veldig få som lager bra house idag, han har en nerve som veldig få har. Tyggis og Doc L Junior vil komme ut i rundt 1000 eksmeplarer hver og Torske satser med dette ikke på noe Petre-break for artistene sine. - Det er vel og bra at Petre spiller mye norsk musikk og at riksavisene skriver mye om det, men jeg tror ikke Footnotesutgivelsene har så mye i de kanalene der å gjøre. Doc L Junior- og Tyggis-tolvtommerne kommer ut i slutten av mai

Iro det du leser TEKST AUDUN VINGER

et angrep på tilstanden i dagens litteraturkritikk, forfattet av redaktør Heidi Julavits. Hvis livet ditt, som mitt, i stor grad går ut Hun ønsker seg en mer positiv og åpen inn på å samle inn papir, har du nå fått en dag fallsvinkel til kritikken, der man forsøker lete eller to i gave. Kretsen rundt det motvillig etter det gode snarere enn å forsøke å be profilerte McSweekrefte sine egne fordommer. Alle er neys Books - som b»». . kanskje ikke helt enige i det sy bla. huser Dave EgM ’ net, men interessant lesing er gers (A Heartbreaking 'fP : det okke som Work of Staggering merm x Den søvnige skyteskiven Genius) - har fått en M HHHGEMUBUII i i 1 Salman Rushdie har møtt baby, et nytt digg fpmMBMMMMiri: -**m s den boblende filmskaperen tidsskrift som går a"-"™*® - v «*nnmnm Terry Gilliam i samtale, og under navnet The IHHHHHK : det er intervjuer med fok-

Iruikers delioht TEKST GAUTE DREVDAL Det bor en liten trailersjåfør i oss alle. I hvert fall dersom man skal dømme etter den epidem-aktige oppblomstringen av den gode gamle trailersjåførcapen. Martin Andreas Andersen har skjønt det, og lager nå en hel kolleksjon trucker caps sammen med sin medsammensvorne Kasper B Borg. Det visuelle temaet er tysk ironi, og labelen har fått det treffende navnet Ze Germans. Guttene satser på bred skandinavisk distribusjon i løpet av våren. - Ze Germans er en hyllest til sommeren, tyske gloser, tøffe kjøretøy og frie fartsgrenser,

nr*

NATT&DAG / MAI

proklamerer Andersen friskt, og forklarer at alle motivene finnes i svært begrensede opp lag. Du skal m.a.o. slippe å gå med samme motiv som naboen. Vel vel, en trailercap-revival er kanskje ikke nøyaktig det verden trenger akkurat nå, men skitt au. Trailercaps er praktiske, maskuline (jenter blir ekstra tøffe i trynet!) og har stor brem som holder de beryktede UV-strålene unna øynene. Ze Germans caps kan kjøpes hos Insomnia i Thorvald Meyersgate 50 og Aker Brygge, samt Sole Service i Fredensborgveien.

Planen er å lage. Jf : 1—lli t artikler om Charles Portis :n seriøs men groffgf « og Charles Dickens, og en ovy literaryjournal «e**, hel masse annet, gitt. rettet mot urige I midten kan du klippe voksne, også med ut en "short, loose histodekning av andre ry of Magic Realism” og kultur- og samfunnsstrømninger. henge opp på dodøra. Bra å memorere før De få portrettene i bladet (for det er du skal på Bokbadet og forsøksvis slå kloa i tekstbasert) kommer fra tegneseriekunstner mannen i ditt liv. Men enda bedre hvis du Charles Burns’ pennesplitt, så det er svært ikke er av den typen. salongbordvennlig. Men, content is king, som det het en gang i tiden, og det er fakThe Believer kan kjøpes enkeltvis eller abbon tisk endel mat her. neres på via www.believermag.com Hovedoppslaget i premierenummeret er

!

i


Mr

',,

p

11

JH«||J|p||g f|||p3 rfo'' ' v'" f

Mm'pOr ,

* &$'< '

*.*.

1 *

s

.

' ; -i !.

%if%

C ]ät ‘ '

- åfåmtm* '

Jf>>?&-->.

,’?.' -sqeK

"‘IS

1', •


M

M

Hvisboken min er et motsvar til noe er det til påstander om at livet er meningsløst, at mennesket er usselt, og at alt er fragmenter. SIMON STRANGER

mjå

H |H

TEKST OG ILL. OLAV BREKKE IVIATHISEN

T"_

' Ty '

W

_

(I

i V** C'"

‘'•

‘ >

/ r;'."

', , * "

*.

Noia!!! S.A.R.S.! Selvmordsgassere! Sjuke kinesere! Det er bare et spørsmål om tid før dævelskapen er her. Like godt å begynne med en gang, så vi gir deg munnbindtesten. Du vet hva du må gjøre? Ned på apoteket fort som fy! Strap on, breathe in, and cop out! BUDSJETT-BINDET Den tyske farmasigiganten Schleicher & Schull, leverer et helt OK munnbind. Prisen er svært rimelig, bare 3,- kro-

’Æ

IJ|]|J 1 j i ] | M

*[*1J I i| I

iI I HBH

TEKST GRO SKORPEN

1

hånd, kanskje i en selvmordsaksjon i

S

\

8 $

ner per stykk. Du kan kjøpe enkeltvis, eller i pakker å 25. Veldig greit for deg som ikke vil legge for mye penger i bindet ditt. Bindet fungerer utmerket, seiv om tyskerne har spart pa en del ting. Minus i boka for tynne strikker som gnager bak øret. At et velrenommert selskap som Schleicher & Schull fremdeles benytter seg av den polske metoden 11 led strikker til a feste bak øret. er spesielt. Siden midten av 90-tallet har alle de store produsentene gått over til ordningen med a trekke strikken over hodet. Mer behagelig, og ser mye kulere ut! Støgg irrgrønn farge

de store tingene som styrer livene vare.

POTO .NA EGELANDSDAL

,or

-VI KAN JO MØTES PÅ KUBA, det er mer evighet der enn oppe på Grunerløkka, sier Simon Stranger til meg. Han er 27 år og har skrevet en hel bok om ett eneste hydrogenatom, det enkleste atomet vi har. Dette atomet har

til å komme i kontakt m®d^heten enn den Stranger har oppdrbe ' g_ Hvorfor ma v.vite at at henger sammen. Lever vi ikke fint uten. -Ja, gjør vi det? For meg løser de en de, grann,eggende for ek-

ÄÄ

rÄÄSItI

r=e:=giverpåvirker hverandre. Sommerfugleffekten er ypperstepresten i Strangers univers,

sett mnsiden av men^eskekr°p P®n gjennom dyrs øyne. Dessuten ville jeg ® tote ér jeg" pTomnland på

ÄSÄ-

MOTE-MUNNBINDET MOTE MUNNBI

kva litets-bind! Flott snitt,

ogdeilig bomallspapir gir følelsen av å bære et skikkelig

Äe^aU

er förbindelser, ikke objekter, det mener jeg er uten tvil.

rer en anti-fragmentarisme. Hvis boken min er et motsvar til noe er det til pa-

Blir vi klokere av å feste blikket på ett

stander om at livet er meningslöst, at

punkt i universet, slik du forsøker i boka

mennesket er usselt, og at alt er frag-

dL - Det er i alle fall en måte å forstå en da, av sammanhengena pä, som a, luf-

Er du fatalistisk? Når du tror at myggen som lander pa e. vann i Finland ten ha

ten vi puster nå dannes av plantene rundt oss. På Kuba lukter det eksos, og alle planFasrio tene cor ser 11+ ut cnm som Hp de har har HøHH dødd fnr for ficrpn egen

avgjørende effekt pa et menneskes liv da er det ikke menneskets valg som a gjør? - Jeg Jeg tror tror ikke ikke at at vi vi har har kontroll kontroll over over

14 NATT&DAG / MAI

«Hr=£

lagetn enda raffere festestrikk. De to hjørnestrikkene møtes litt utpå kinnet, og skjøtes sam men til én! Genialt. Eneste nedtur for dette bindet er bruken av plastikk, fremfor metall i nese-klemmen Plastikk-materialet er vanskelig å forme rundt nese“rS pusten lekker ut ploversiden., kjølig

r“,=r Simon Stranger, og vifter med en finger for å vise betydningen av seiv de minste

og boka heter Den veven av henéelser vi -v! tror at vi er objekter, at vi er faste.

° SS ’ f° rd ' V ' V' Flere steder i boka later fortelleren Here steder. m n Hckanpt sveiper over

=bl—

med tanker om umversets uendelig et. Det innrømmer han, ogsa. __

„ rhirapn Hone- for a , le Denga i Chicago Hope tor alle pe g .

- Jeg tror jeg har gjort det på det ver-

MUNNBINDET Testens eneste “splash proof” munnbind innfrir ikke helt.

jeg trenger ikke lenger å stille meg opp pa bardisken og rope det ut.

™ d^at,

SÄ T mest Qm en

overhead-transparent Feste-klipsene har skarpe kanter som ager mot tinningen. Taper-bind for taper-tryner.

_

-


/ I

/

,

Den nue heroinen Sunnhet og helse i hver dråpe. Proteiner til folket. Aldri før har vi vært så opptatt av hva vi spiser, og aldri har vi brukt mer penger på det. Hva skjer a?

f

TEKST JOHN ERIK FRYDENLUND ILLUSTRASJON DENNIS ERIKSSON GAMLE DA I GER RIKTIG var all mat

sunn, i den forstand at hvis du ikke spiste den maten du fikk, så døde du. Av sult. Folk flest var ikke så veldig opptatt av om maten var sunn, de ville bare bli mette - og overleve. De rike var slik sett veldig sunne, for de var veldig velfødde. Men dette var altså for lenge, lenge, lenge siden. Til og med før mora di ble født sånn litt utpå 50-tallet. Etter den tid har nordmenn og kvinner flest bare spist mer og mer, men nå er ikke dét sunt lenger. På 50- og 60-tallet (egentlig før, men det var nå de ble synlige) dukket det opp en minoritet som var ekstremt opptatt av matens sunnhetsfremmende egenskaper, de såkalte “frisksporterne”. Det var en broket og til dels beinhard gjeng. Skolenes og tannlegenes blasse plakatpropaganda for gulrøtter, brød og melk var for dem nettopp barnemat - det måtte sterkere lut til, mente de. Ofte bokstavelig talt, kunne det se ut til på noen av dem. Jeg opplevde deres mest sentrale helligdom, spisestedet Kafe Frisksport, gjentatte ganger på siste del av 70-tallet, og det satte dype spor i meg. Påfallende mange av dem var enslige, de hørte på norsk folkemusikk eller tolvtonemusikk, og de hadde rare sko, enten de var friskustypen med topplue (året rundt, akkurat som N&Ds lesere i dag, faktisk) og rennende nese, eller mislykkede bohemaspiranter med rennende øyne og telefonnummeret til en anarkist i Torino i frakkelommen, et nummer de aldri hadde ringt. Kvinnene (i fåtall) hadde alle vide klær, formodentlig for å lette levitasjonen, eller muligens luftsmertene, og de leste fortsatt Dea Trier Mørch. Ved deadline kom det meg ellers for øre at det var her viseklubben Dolphin ble født, og slik sett har helsekosten også skylda for den norske visebølgen på 60-70-tallet. Det var langt mellom gapskrattene på Frisksporten, derimot mange rare aviser med dårlig trykk, og annen bekjennelseslitteratur. Allikevel: kaféen hadde muntert nok tilnavnet “Kakerlakksport”, dette på grunn av at mye av maten var, vel, en levende organisme. Om den

16 NATT&DAG / MAI

også hadde en egen bevissthet, i beste Gaia-stil, tør jeg ikke si. Det muntre besto i at det jo var en veggiskafe, ha ha! Og kakerlakker er jo kjøtt, eller? HahiHah! Ris og rosiner på “Kakerlakken” var ikke for bleikinger, dvs., det var vel nettopp det det var, for stamgjestenes hud og ansiktsfarge var hel ler ikke av det duggfriske slaget. Men “sunt” var det. Maten var i det hele tatt et sakrament, seiv om det heller ikke skal stikkes under en stol at den var dritbillig. “Kakerlakken” holdt til i annenetasje i Lille Grensen, i lokaler som rundt 1980 ble slukt av Se og Hør, og, like tungt symbolsk: den forsvant så vidt jeg vet for godt på første halvdel av 80-tallet. Da var det nemlig atter en ny tid i Norge, En ny, strålende tid da helsekosten, for eksem pel råtten ris med råtne rosiner, japanske, alt så, ble importert, privat, altså, fra Japan (“forresten, sleng på en pall sake og Kirin og noen bøtter med østers on the rocks (“nudge, nudge”), tjommi”) og kostet tjue ganger så mye som på “Kakerlakken” noen få år tidli gere. Til gjengjeld var kokain blitt dritbillig. Kundegruppen var jo den samme, så det jev net seg ut for de som hadde råd til å leve både intenst og "sunt”. Begge deler ga status, Og hadde man et ledig kvarter mellom en hvit stripe og en hvit løgn, kunne man alltids dra og spille squash. Det var dritsunt. Fitness i det hele tatt var dritsunt, i hvert fall inntil helt vanlige tullinger begynte å løpe ned dørene til “studioene” [stu’dio, et, ital., en kunstners arbeidsrom, atelier (s.d.)]. I dag sitter kolatulling ene i sine appartementer og knasker brokkoli (økologisk, altså) og fiser fonds og drar inn imellom en lainer, muligens økologisk også den, men bare i hyggelig lag uten barn til ste-

de, og med Arvo Pårt på det uanstendig dyre anlegget. Og hva gjør bøgen? Bøgen kjøper Fedonbrød til blodpris. Og de må ha mer og mer. Stadig sterkere stoffer. Til trøst kjøper mange Grandiosa Taco samtidig. Det er i hvert fall billig, om egentlig ikke spiselig. Er helse den nye heroinen? Hva i svarteste feng shui er det som går av folk? Folk som deg, for eksempel? “Fedonismen har erstattet hedonismen,” sier Kim Bjørnqvist, en mann som i sin tid som praktiserende reklamemenneske bl.a. bidro til å syvdoble salget av Grandiosa, og pr. i dag er både styreleder i Kreativt Forum og “underholdningssjef” i Nordisk Film & TV. Dessuten er han sporadisk gjest i "Herremagasinet" på radio, et jovialt organ for fnisende voksne menn med store LP-samlinger og kløvet tunge - og han har skrevet bok. I Den store bekymringsboken har han et eget kapittel om kosthold, hvor han har samlet fascinerende, bisarre og skumle fakta om nordmenns forhold til mat og kosthold. Tall viser at 30 % av alle nordmenn gir fullstendig F i hva slags dritt de dytter i seg. Det tilsvarende tallet for Sverige er 12 %. “På den annen side: der borte bruker jo folk hjelm når de kjører bil...” innvender Bjørnqvist, lett retorisk. OK, 30 % gir F. Men står det enda verre til

med de resterende 70 %? Statistikk kan doku mentere så mangt. I den le gendariske 50-talls-utgivelsen Den omvendte familieboken Ä ført i pennen av bl.a. An dré Bjerke og Odd Eidem, henvises det til en statis tikk over “seiv piskere på jernbanestrek ningen MoelvBrumunddal”. 56 % av de spurte, svarte: “Bare når Alf Prøysen synger.” Men flagellanter skal jeg komme tilbake til. Ordbokas definisjon på “helsekost” er “sunn og helsebringende kost”. Og definisjo nen på “sunn”, er ganske enkelt “ikke syk”. Men det kan også bety “sindig, praktisk”, som i “sunn skepsis” eller “sunn fornuft”. Ordboka sier for eksempel ingenting om helbredende


“Dagens sunnhetsidealer er en nederlagserklæring fra en generasjon uten andre fremtidsambisjoner enn å fremstå fysisk sett som mest mulig vellykkete.” ANNE B. RAGDE

;gen , skaper eller evig liv, slik en del la * ter til å tro. Aldri før har vi vært så opptatt av hva vi spiser, og “ aldri har vi brukt mer penger på det. Jeg har lurt litt på hvorfor. Og jeg har snakket med noen mennesker som ikke nødvendigvis er spesielt sunne, men de har alle ved gjentatte anledninger bevist at de i hvert fall besitter tankens kraft, om ikke bicepsens. Dette skal ikke handle om alternativ medisin og vidunderkurer av diverse slag, det være seg palmeolje og cayennepepper mot candida, ananas mot fedme eller askeavkok mot kreft. Heller ikke vegetarianisme eller veganisme eller anoreksi, egentlig, men om hverdagsmat for folk flest, det daglige sunnhetssuget. For bare få år siden var “helsekostfrikene” lett gjenkjennelige, via diverse sosiale signaler. Om ikke i så parodiert form som frisksporterne nevnt ovenfor, så kunne man trygt påstå at

kundene i en Helios-butikk hadde enkelte, eh, fellestrekk. Slik er det ikke lenger. Når hørte du ordet “helsekostfrik’ sist? Nei, ikke sant, når alle er friks, er de ikke lenger friks. Hva er det som gir oss dette sunnhetssu get? Dette hysteriske kavet etter god helse? For hysteri er nettopp det det — fortoner seg som, i Norge pr. i dag. [hysteri, av gresk, hyster: livmor] Det *r nå så sin sak at det generelt er en mye høyere matbe vissthet i befolkningen enn for bare få år siden. Det viser seg i vårt forbruk av “nye” grønnsaker og krydder, vi er opptatt av gode råvarer, deres opphav, av smak. Vel og bra. For selvfølgelig kan vi spise oss syke. Som Bjørnqvist refererer i boka si: 35 - 50 % av alle krefttiIfeller kan relateres til kosthold. Det er ganske heftige tall. Nær sagt enhver avskygning av tro eller re ligion har hatt og har et bevisst forhold til kosthold, hva som er “bra” eller lovlig/forbudt å spise. I denne sammenheng har det ofte handiet om försakelse. Men først og fremst om kontroll. Både institusjonalisert og på det private, individuelle plan. Behov for kontroll er alltid et resultat av en

utrygghet, en uvisshet, en frykt. Hva er det vi er så redde for? Å dø, selvfølgelig, men en kompis av meg er enda mer presis: Egentlig er denne frykten en frykt for å LEVE, sier han du kan ikke leve uten å få noen skrammer, og du kan “la være å leve” så mye du vil - du kommer garantert til å dø uansett. Jo da, det er velkjent at livet er en seksuelt overførbar sykdom, med døden som utgang. Men trolig handler sunnhetssuget dypest sett om et be hov for å skape orden i sitt liv, i det små, på mikronivå - kanskje fordi verden/tiIværelsen som sådan oppleves som kaotisk, og derfor truende? La oss snakke litt “kontroll”. “Mange psykiatere og psykologer analyse rer anoreksi dit hen at det er vår generasjons utslag av det Freud kalte hysteri [se over, min anm.]. Kvinner på hans tid ble lagt inn til be handling for hysteri. Anoreksi blir altså å ta kontroll over egen kropp, fordi den er det eneste man kan makte å ta kontroll over. Jevn før også det med at enkelte kvinner som er helt på trynet i alle henseender, føder barn på løpende bånd, fordi å lage barn er det eneste de kan" smeller det friskt fra forfatteren Anne B. Ragde til Natt&Dag. Hun fortsetter: “Sunnhet i vår tid er definert kun som kroppslig sunn het. Vi skal ikke lenger tilbake enn til de som vokste opp på 40-50 tal let før vi finner en annen og videre definisjon: ‘En sunn sjel i et sunt legeme.’ Den sunne sjelen er borte i dag. Den handlet om ‘dannelse’, den europeiske definisjonen, altså ikke ‘høflighet’, men innsikt og kunnskap. Man var kunnskaps rik, og da var sjelen sunn. Fordi ‘sunn’ er blitt synonymt med fysisk sunn, får det voldsomt og ensidig fokus. Det handler om sunnhet grensende til perfeksjo-

nisme, hvor matchvekt, klesmoter, plastisk ki rurgi etc kommer inn, og ikke-røyking og sellerispising. Seiv spiser jeg bare selleri når jeg drikker Blo ody Mary. Å jage etter fysisk sunnhet, fordi man mer ker at det er selve overbygningen og målet i et samfunn, er svært tomt. Man forsøker da å gi det et innhold i seg seiv, et innhold det i ut gangspunktet ikke har, man lager MOTE av det, gjør det til et verdisyn på egne bein. Sunn het blir selvdefinerende som noe attraktivt. På den måten ekskluderes mange andre verdier, som ‘dannelse’ og generell trivsel og livsglede. Fordi ren sunnhet blir viktigst,” sier Ragde. Den nå nittiårige, eller avdøde?, yogalære ren Selvarajan Yesudian har et litt annet stå sted enn Ragde, kanskje bortimot motsatt, men uten å være livsfornektende asket, har han en interessant tese: Han setter “sivilisert appetitt” som motsats til "naturlig hunger”. Gjett hva han tilråder? I sin tankevekkende bok Yoga and health fastslår han: “Hunger is natu ral. It is nature's signal that the body needs food. Appetite is unnatural, for it only repre sents a wish to satisfy the overstimulated pala te.” Hvis vi nå setter at appetitt = appetitt på “sunn mat/helse”, blir resonnementet hans besnærende: I Ragdes ånd, men opp-ned og baklengs, omtaler Yesudian slangen i paradi set, og kunnskapens tre, som våre forfedre muligens ikke burde spist av: "The tree of knowledge of good and evil stands before man, but he must not partake of it’s fruit, that is, he must not make an end in itselfot his knowledge of natural laws." For å manifestere sitt guddommelige seiv, trenger mennesket en form - en kropp. Krop pen er som kjent sjelens tempel. Til dette spør Kim Bjørnqvist, her lett omskrevet: “Ja vel, kroppen er et tempel. Men hva om man er ateist?” Ragde konkluderer nådeløst: “Dagens sunnhetsidealer anser jeg som en nederlagser klæring fra en generasjon uten annet innhold og uten andre fremtidsambisjoner enn å frem-

NATT&DAG / MAI

17


“Jeg tror nordmenn flest har et pietistisk gen - og det har Fedon Lindberg skjønt.” BEATE NOSSUM

fritar ham

stå fysisk sett som mest mulig vellykkete, rett og slett av mangel på innsikt i andre definisjoner på hva som gjør deg til et helt og verdifullt menneske. Det er fryktelig triste greier, egentlig." Er det noe kalvinistisk, noe kropps fiendtlig, ved dette sunnhetssuget? En fomektelse av sanselighet, av kroppslige gle der, av nytelse? Det er flere som har noe å melde om den norske nedarvete puritanismen “Jeg tror nordmenn flest har et pietistisk gen - og det har Fedon Lindberg skjønt,” sier Beate Nossum, politisk redaktør i Fædrelands vennen, og dessuten forfatter. Hun mener at Lindberg har gitt ny mening til begrepet “gresk gud”. Vi har tenkt på de gamle grekere (og et par romere, får vi vel tilføye) som livsny tende vesener som lå henslengt på en mar mordivan og mesket seg med kramsfugl, vin og druer mens enarmede sjonglerende dver ger underholdt i pausene mellom oder og dia lektikk. Dagens norsk-greske gud svinger pisken og vifter med sine lovsamlinger. Og fol ket lyder altså hans bud. Anne B. Ragde: “Det ligger i menneskets natur å etterape, bli en av mengden. Det handler jo om aksept, og å fremstille seg som en elskbar person. Unge mennesker nøler med å være annerledes, å ikke etterape noen. En liten GRUPPE kan tørre å være annerledes, men sjelden enkeltindivider.” Og ikke nok med at norske husstander blakker seg på Fedonbrød til 35 kr., i stedet for å bake et sunnere et seiv, til 4 kr.: Ifølge rykter blir foredlede poteter og eksklusiv finbakst sta dig va nskel i gere å oppdrive på byens mer ele verte spisesteder. Dette har jeg ikke hatt råd til å sjekke, men om så er tilfellet: Vil vi ha det slik? Fordi en smarting har fått 40 mil med gratis spalteplass av avisene som påstår å være “på DIN side”?. Har du noensinne sett en annonse for hr. Fedons genistreker? Niks, det trenger han da vitterlig ikke, vår granskende

18 NATT&DAG / MAI

for den utgiften. Etterpå “avslører” de ham, selvfølgelig, men det vet vi jo på forhånd. Sosialantropologi har jeg ikke mye rede på, men jeg tar sjansen på å påstå at sunnhetssuget dels også er en søken etter “røtter”, “gamle” verdier, en tilhørighet, en plass i en organisk sammenheng. Dette vet markedsførere å utnytte, det er derfor vi stadig utsettes for denne kvalmende nostalgijukking en som skvaldrerom “go’ gammeldags hus mannskost” og “mors hjemmelagde trøndersodd” (tvi vøre) eller brunost eller syl tetøy eller hva det nå er. La det være fastslått en gang for alle: “God gammeldags hus mannskost” besto av sild og poteter og tur nips, kanskje med hvitt flesk og melasse til helga, hvis man var riktig heldig. Derfor fikk vi etterkrigsgenerasjonenes fett syndrom, som jeg kaller det. At Sponheim kal ler det harry, er et forholdsvis harry, og ikke minst historieløst, utsagn. Det er et faktum at det ikke er de velutdannede og ressurssterke som hamstrer uhumskheter i Sverige, eller på Rimi. De ressurssterke slutter å røyke, de spi ser sunnere, de oppsøker naturen oftere, de trimmer mer. Bøgen, som sitter der og trom mer fornøyd med rullingsgule fingre på sine tre frysere fulle av sideflesk og flintsteik, er den nye sosiale underklassen, og de kommer til å bli det i enda større grad i fremtiden. Sann mine ord: i store deler av det indre Østlandet blir man fortsatt sett på som en raring om man spiser fisk eller grønnsaker. Mat = kjøtt. Mat = flesk. Og denne holdningen arves av nye generasjoner. Seiv om de fleste jo nå fak tisk har råd til å leve sunt. Det er et faktum at underernæring hemmer intellektuell utvikling - jeg ser nifse tegn på at fe/7ernæring kan gjø re det samme. Vi tillegger maten egenskaper. I vide kretser finnes en populær (vrang)forestilling om at alt naturlig er sunt, og at vi via “naturlig mat” nærmest hensettes i en (“sunn”) naturtilstand. Disse personene vil jeg sterkt oppfordre til å bosette seg på spesielt radon-intensiv grunn, og leve utelukkende på en diett bestående av fluesopp, hundekjeks og gullregn. Eventuelt også poteter og brød. For noen år siden bød jeg en eldre etiopier på speket elghjerte. Han var innehaver av en restaurant, og insisterte på å spandere en kopp ekte, ren etiopisk kaffe på meg. Kaffen var fantastisk. Muligens usunn, også den, men helsebringende i kraft av nytelsen det var å drikke den. Til gjengjeld ville jeg by på noe ekte norsk, og den gang hadde jeg alltid et elg hjerte i, eh, veska. Altså saltet ned rått, og der etter tørket. Det skaves i tynne, tynne skiver med en god kniv og nytes som (salt) konfekt finere og renere enn noen indrefilet. Den eldre

nenvarr'meligvis

:

jjl^ *J Veiv 4B

bare gikk jeg med skeptisk. Ikke kjøtt i veska, men dis se bitene av elghjerte se også ut som en hekto mørk hasjisj. Etter at jeg hadde slått meg på hjertet, agert gevir med fingrene (jeg holdt på å prøve meg på et elgku-raut, men lot være) og sagt "elg - eik - moose" gjentatte ganger, tok han omsider en smak og var full av lovord. Men ikke før han nysgjerrig hadde spurt: “How it work? What it do for me?” Mannen kom nok fra en kultur hvor troen på at man tilegner seg egenskapene til det dyret man spiser, slett ikke var fjern. Jeg lot være å legge ut om skogens konge, forsikret ham bare om kjøttet var så rent og naturlig som det kunne bli. Mannens spørsmål er aldeles ikke noe å le av. Er det ikke samme forestilling som rir de helsehungrige av i dag når de inntar “sunne” matvarer? Folk kjøper grapefruktkjerneolje med det samme glassaktige blikk som de bysantinske søylesittere må ha fått ved synet av, ja, en søyle, for 1500 år siden. Club'ere høljer i seg så mye guaranagugge at å knipse e’er eller snorte dritt 3-4 dager i uka er bortimot uvesentlig i forhold. Dessuten spiser de pakora, falaffel, feta og spinat i stedet for burgere, og er dermed nærmest for udødelige å regne. “For oss som ble forma på slutten av 80taIIet, kom nok sunnhetstanken sent, men med stor tyngde da den først kom,” sier Beate Nossum. “Det var en tid da det nærmest gjaldt å framstå så usunn som mulig. Man gikk i svart, å sole seg var helligbrøde, og en tidlig ølvom var bortimot for et statussymbol å regne. Og diverse former for dop var, vel, de bare var der, liksom. Og de som på en eller annen måte jobbet med musikk eller media, hadde det nok kanskje hakket hvassere enn folk flest. Men de som var utagerende på denne tida, og utover 90-tallet, merker nok etter hvert en viss slitasje. Så er det da også en del som ikke har kommet seg videre med livene sine - de har gått i stå, gått i frø, eller gått i

KjH.

I

\^\:4

/|u

!

I ! j

gra va. Jeg merker seiv at jeg, mer eller mindre "frivillig”, er mye mer bevisst på hvor dan jeg lever og hva jeg spiser og drikker. Jeg tror det denne generasjonen holder på med, er et vedlikeholds- eller repa rasjonsprosjekt. Holder vi oss sånn no enlunde til vi fyller førti, så har vi liksom fikset greia vår...” avslutter Beate Nossum. “Sunn” betyr som sagt “ikke syk”. Og å spi se "ikke-syk” mat er jo sånn sett ikke noe geni alt og nytenkende påfunn. Men feil kosthold tar faktisk mange liv, også unge liv. Numment hode koster enda flere livet, hvert år. Og ikke har du det noe moro underveis mot Den store finalen, heller. Du trenger ikke bli selvpisker for å ha det bedre. Du kommer langt med å bruke huet. Husk: det er ikke så mange tiår siden "sunn” ble skrevet “sund”. Og “sund” kan også bety “i stykker”. Jo, tomheten i våre små liv kan oppleves som øredøvende og skummel. I AftenpostenAften 8. april leser jeg (gud vet hvorfor...) en reportasje fra butikken “Broderilageret” i Oslo "Kundene er ofte unge menn,” sier de vennlige damene til avisen. Snakk om å ta kontroll over sitt eget liv! Men ikke ett vondt ord om makramé, rød solhatt, “positive house”, eller god, gammeldags selvbesudling, for den saks skyld

Ii Store Cl øle r 3 V Ciet

-pånoe tilværelsen fylles med, dasom helst en skal slik måte at vi føler det er viog seiv

indre ØStløndet! blir

Til slutt en påminnelse til våre kvinnelige (og kanskje noen mannlige også?) lesere: Nå får dere kjøpt strømpebukser med aloe vera. JepPi strømpebuksermedabe vera_ Fint på H stranda, så slipper dere å få hudkreft også. Ha en kjernesunn vår. 0 enker™*™“s a

man fmHFca+t coii nå ITlcx11 rUribcHl Seil pa som en raring om

man spiser fisk eller grønnsaker.


SPRING

/

SUMMER 2003

OSLO BERGEN SANDVIKA WWW .STRESS.NO

1


TEKST MARIUS LIEN, LINE MIDTSJØ FOTO IN A EGELANDSDAL

Helse i huer bokstnu Vi vet at du antakelig betrakterOslo som en unnskyldning for å drikke deg full så ofte som mulig. Ikke at det er noe gærnt med det, men det finnes faktisk en annen hovedstad også. En sunnere hovedstad. Les og lær. BOMBAY Kirkeveien 59b

J|g s

På Majorstua har den indiske gud en Krishna fått sitt eget kjøkken. Krishna’s cuisine vektlegger sin helsebringende vegetariske ann erledeshet, og etter en smakebit sitter man korrekt nok igjen med følelsen av at dette smakte virkelig ekstremt annerledes.

Knockout Det er helt sinnsykt. Folk kjøper så mange boksesekker at vi knapt klarer å holde følge. Sier Espen Gregersen, butikksjef hos TrenWWK . . . /Äfillllt ingsspesialisten Christian Mobech. Butikken ligger i Möllergata, og har spesialisert seg på blant annet bokseeffekter. Og boksesekken er altså en hit.

GULRØTTER Prinsens gt 16 En kjip, oransj grønnsak vil mange si, men på Prince sandwichbar er de ikke enige. Bakervarene har et tykt lag med raspede gulrøtter klemt inn blant aioli, oliven og det sedvanlige snackset.

KANTINE Munkedamsvn. 3 b

DRIKKEVANNSFILTER Middelthunsgate 23 Stor-Helios på Majorstua kan nærmest karakteriseres som et helse-kjøpesenter, for her trenger man handlevogn. Den eneste sjappa som har drikkevannsfilter, økologiske fargestifter og badekåper, veggie-kokebøker, døde-

r V

, '

FEM STEDER SOM GJØR DEG GODT

Zoologisk museum Trykk på knappen, hør hubro-lyder. Snakk med dempet stemme, les og lær. Hestejordet på Bygdø Snille hester og kuer kulern slik bare Ferdinand kan. Ta på dem! Kjenn varmen fra en skapning som ikke vet hva klokken er. Botanisk hage Slutt å røyke! Skjerp sansene! Sniff inn plantedufter fra fra de rareste steder. Trefoldighetskirken Stille, temperert. Deilig. Förening for omplassering av dyr Små vesener viser deg hva betingelsesløs kjærlighet betyr. Ta med bestemor. Adopter en søt hvalp og ha god samvittighet frem tiljul.

20 NATT&DAG / MAI

havsgjørme, helselamper i saltstein, strikkeoppskrifter til bleier samt smaksprøver for de skeptiske. Alt innenfor de samme fire vegger. Pluss flere matvarer enn Rimi, seff.

GAMMALDANS Waldemar Thranesgt 6 a Pettersens helsekost er med i Na-

A .

FEM STEDER SOM IKKE ER BRA FOR DEG

Tertitten Boretslag. I Gulag-blokkene på Carl Berner får du lungekreft uansett om du røyker eller ei. Sirener døgnet rundt. Kvadraturen (e. kl. 17). Unge østeuropeiske jent er tømmer seg for kunde saft og livskraft, før neste taxisjåfør smeller til. Jævlig. Aker Brygge Et tverrsnitt av befolk ningen. Bermen på bakkenivå og fiffen på toppen. Tre etasjer med kjas og mas er alt som skiller dem. Byporten Barneranere, nærkiserog klesbutikker med PA-anlegg. Grøss, Oslo Sportsbar Barneranere, ælkiser og klesbutikkmusikk på anlegget. Grøss.

turlig Vis-kjeden og er en fullas sortert helsekost inneklemt i trangt lokale. Hyllene er stappet med vanlig helsekost, linser, og kosttilskudd. Spesielt for denne forret ningen er det store cd-stativet med gammaldans og trekkspillmusikk. Ellers tilbyr butikken en variert meny av ferdiglaget vegetarkost som basilikum biff, vegesnitzel og nutanaburger.

SJØGRESS I POTTE Ullevålsv. 45 Mye takket være Gutta på haugen er matfolket i Oslo i ferd med å bli en folkebevegelse. Gourmetbutikk en har tre sorter fersk asparges, en velduftende ostedisk og ikke minst skinker og pølsemat fra de beste gårdene i Spania og Italia. Når Bericogrisen har lusket fritt på gården og kun blitt foret på eike nøtter, smakes det på spekekjøttet. Blant urteplantene strutter også saftig sjøgress som setter en eks tra spiss i salater eller på pålegget.

TORGKONER Økern torg For morgenfugler og storinnkjøp ere kan det være verdt å ta turen til Økerntoget. I fem/seks-tida om morgenen er det nemlig her alle grønnsaksbutikkene gjør sine inn kjøp. Ta T-banen til Økern, og før sola har stått opp er parkerings plassen full av duggfrisk frukt og grønt.

mnipnim

Det er vanskelig å skjønne hvorfor Vegeta Vertshus er så populært. En tallerken grøntfor koster kr 100. Salater av møkkete kinakål og syltet paprika er noe av elend igheten. Mye tyder på at kokken har alt annet enn grønne fingre, for denne maten har vært død lenge.

SOL Søndre Akershus Kai 34 Sol og fisk er kongen og dronning en i et sunt liv. Og på Solsiden fiskerestaurant får du det beste av begge deler. Restauranten med Oslos diggeste uteservering ligger på motsatt side av Aker Brygge, og der bader man i lys og varme til solnedgangen gjør sorti.

PUTEHAV Dronningensgate 21 Det blir stadig påstått at fordøy elsesprosessen blir sparket kjappest i gang hvis større måltid er inntas liggende. Magen jobber nemlig bedre hvis maten kommer gradvis og sakte, enn når du græbbertil deg. Velværefaktoren er uansett ekstremt høy på re stauranten Sahara Beduin, som har puter, madrasser, lave bord men niks stoler. Tilbyr et utvalg nordafrikanske delikatesser til be skjedne priser.

TAROT Møllergata 23 Bevertningen på Grønn Café på står at tarotseansene holder til i det alternative kultursentert over kaféen. En annonse i lokalet sier imidlertid noe annet. For kr. 250 kan du bli spådd av en Tarot eks

GULASJ Ruseløkkveien 14, Vika Den bebudede suppebølgen ble ikke slik en syndflod noen hadde håpet på. Imidlertid holder Suppe & Sunt fremdeles suppekjelen kokende. Dagens suppe til femti spenn, legg på en tier og du kan velge i en rekke supper, f.eks. gulasj.

pert i kafen, kanskje etter å ha spist et bedre vegetarmåltid. Menyen er variert, og spesielt selger de mye av varmrettene. Stedet prøvde å holde kafeen røykfri, men måtte gi opp. Da de for fire uker siden åpn et en egen avdeligfor røykere gikk også omsetningen bedre. Hm.

- Ved juletider var det faktisk helt kaos her, og fremdeles försvinner sekkene så snart vi har fått dem inn. Butikksjef Gregersen står blant boksehansk en boksesko, boksesekk og silkeslåbrok og smiler. Boksesekken gir faktisk noe av den beste treninga du kan få. Du får trent hele kroppen, for du må jo sparke også. Gregersen försvinner bak disken, og flere av butikkens godbiter åpenbarer seg. Ved siden av nødvendig tren ingsutstyr kan man kjøpe fete ministatuer av bokseleg ender som Sugar Ray Robinson og Rocky Marciano. Möllergata 47b

Sushi om natta Om natten försvinner gjerne de fleste sunnhetsfiltre, og de ivrigste kjører gjerne nedpå burger og kebab samtidig, mens de som fremdeles tenker på helsa etter stengetid lørdag kveld har få valgmuligheter. 11. april åpnet Deli de luca i hjertet av Grunerløkka, en døgnåpen sjappe som legger nødvendige alen til nattens a la carte. En av godbitene er sushi, som riktignok leveres i kuvert plast. - Sushi bør spises ferskt, så vi skal ikke skryte på oss å være flinke på sushi. Daglig leder Adriano Capoferro vil ikke ta for hardt i, verken når det gjelder sushi eller sunnhet. Men et lite blikk rundt i den 7Eleven-aktige butikken viser at sunnhetssøkere har mer å hente her enn i andre døgnåpne etablissementer. Thorvald Meyersgate 34

Funki Et av de fineste badene i Oslo er Vestkantbadet, som er funkis i stilen og vernet av riksantikvaren. - Svømmehallen åpnet l.september 1932 og kartongen dvs. utsmykningen av bassenget er tegnet av Per Krogh, kan bademester Trond Haugen fortelle. Per Krogh, sønn av Oda og Christian, har dekortert flere offentlige bygninger i Norge, samt salen for FNs sikker hetsråd i FN bygget i New York. På Vestkantbadet er det Per Kroghs sandfarget mosaikk, og en dempet belysning som på gir en helt spesiell følelse av ro for badets gjester. Av gjestene våre er kanskje 8090% kvinner. Vi har derfor kvinnedag hver tirsdag. Helsesenteret leier bla ut romerbadet til grupper mellom 8-15 pers. For kr 500 pr. pers får man også 20 min. massasje, og det er vanlig å nyte medbrakt mat og drikke mens man sprader mellom saunaen og kaldkulpen. Sommerogaten 1


www.stress.no

j

EgraraS^^^HpflE w

liiii

x

; iM \jg ° «iiflitilSBmii|Ji|i|iM

lf ljg% * ÆBa|fe|

>

;,. ; ' V

,p

| W^WæKf -^rir

•<<#

; V

jBBwWB *^-'

V/*v v.

v

V

méÉ& / JKs» v

W« X

'

;

.

.

p

lij&

s TJP^fBBBKUKSKm

§|

A

’"***-

'^Sä-.'llMSfi:r:V:^S^;n?: •

_

•’ 1 / r--/;'- ' ,[ '- ' • v-) v

j

' .' ViV V .

.

'

g

"

§l|€S|i|i9l:li®IS?

SK >

k

v ' ,; >,

-

HÉÉ|

v .*,

..-

v.

•'

* : '~' ||<® I* j&tfggg£KBKEfc-'

.

:’'V ; " ' v ,» '/'V** jShv

;

,

-,

.

.•

v * åj Kft .•

'f ; v.vv.:i.

1

: ‘ .» v>

-' -/•;(

sa.JgraMMBBSI JUIggb jjgflap . ; : • ;•;. yMMK-

' ylp

vl2'?@: SK.': ' -J:'S^.»^P; %i':!

‘\

'

fKBg/ms^j§så§ sl.4

> ’'. ' ''.

-V'-'"'-''.

"’

"- ..'V

J-v

Æ : '^^i ‘'

’ :' ,:

'

'

.

'

• '•

'

.

OSLO

BERGEN

SANDVIKA

.


JÉ Griff. silUS %

I ;- i |vl

iF

i;

Mfc

1

"

W

* — *i Wim f ls«ääiJi &_,

äk,/ _h*-.

n ..

ISJIAS Essendropsgt 6 Bioscan er butikken som tar vare på ryggen din. Designstoier for stuer og kontor, samt puter, ma drasser, støttebelter og såler. For eksempel Peel, en stol som har hentet form og funksjon fra et ap pelsinskall. Har også diverse ergo data-greier for storklikkere.

|m,'

<• *

| n

jgY*''.

aÉB«

V /

it ii| p $

yy^jn

•'"lk! vSy» ÉBfpr |^l3»4 i ni

l,w r / * P * *

GELEPUTER Storgata 23c, Kongens gate 23 Niks, det er ikke smågodt denne gangen. Derimot er det en av ingrediensene i Scholls nyan komne sommersandaler. Fottøy er nøkkelen til ryggens velvære. Scholis sandaler ser sunne ut også.

«æc :^>gägaä&3^ F? g— HHi._ P Wm 1 iii

Ä 1 '•; H.«r-«agg»»

1 %

lPä»r maéii ni i

«T* * 1J ’ 1w®

FØLSOMT BARBERSKUM Bogstadveien 2 Fra det sørlige Frankrike, nærm ere bestemt Provence, kan man finne på UOccitane. En verdens omspennende kjede med én smakfullt innredet filial i Norge. Har alskens oljer, urter, kremer, såper, økologisk barberskum, alt laget med en fot i naturen og en på lab’en.

Æ ->*% "m

1 §,, jØ

s*,\y m

ME/^5F

Jtf™«v

% w% 0 _ liKSK r

p* H vm. A

aajtgfeajw» ,

"***•* an*.

SPhotKjtenmaeorch:l S P

1 t/l a> d> </> -3

} _O» £}• * * «5 r

i — 0 i l

v c v <0* 10 .*** 0 \ : r« V t

y

(v —C*

”l*» * 1f C Ou rt \ø I / F i..v

k,

93

O-

31 1J J t V J ' tv-dB JE %

v* '' s

t/1

0

if

ASTRALKVINNEN Youngstorget Finner du bak disken i New Age sjappa Den lille Arkana på Youngstorget. Butikken tilbyr rubb og rake hva angår mental helse, åndelig utvikling og selv terapi. CDer, bøker, krystaller, røkelse samt en rekke mer spesifikke effekter. Et høydepunkt er oppslagstavla som reklamerer for alt fra Latterkurs og Walking Meditation til morgen-capoeira under vann.

-

"5, (v 3

STEPPEMASKIN Bislettgt 1 Hvis det ulmer i joggefoten og lårmuskelaturen trenger seriøs motstand kan du gjøre som proffene. Avslutt løpeturen med noen runder opp og ned Bislett stadion. Tribunen er i all hovedsak et gigantisk trappeeldorado, og dette sies å være den mest effektive trimmen man kan få.

LUKSUS Majorstuveien 36 Artsesia helseklubb er definitivt landets mest eksklusive helse klubb. For å bli medlem må du kjøpe en aksje til kr. 25000, i til egg til en årlig avgift på kr. 9900, da får du fri tilgang på alle fasilitetene som er utformet av Snø hettas smakfulle arkitektpenner. Spesielt for klubben er eget møterom, og et stillhetsrom med panfløyter på anlegget. Etablisse mentet har nettopp fått seg skjenkebevilling, og både Char donnay og Chablis har meldt sin ankomst. Bedre kan det ikke bli.

FUGLER Østensjøvannet miljøpark er et mindre kjent alternativ til Sognsvann. For den som liker å spasere rundt et vann har østkantens lillebror en 4,5 km grusløype til formålet. Enorme flokker gjess, svaner og hettemåker som dominerer området skaper også action på turen. Medbrakt fuglemat er et must. Hlllj EBfllilf

fMfl

FORNUFT OG FØLELSER Bygdøy Allé 39 Optimal avstressing oppnås i by ens beste kinoseter, på Gimle kino. Her kan du nyte to glass rødvin mens du synker inn i vid løftig spansk, fransk og latinamer ikansk film. Etterpå: Rett hjem til sengs.

l

SKJELETT Tullinsgate 6 Andreas Ruuds Eftf. AS driver utsalg av sykehus og legeutstyr for de profesjonelle. Men har du lyst på et skikkelig stetoskop, eller en solid søppelkasse av stål er det bare å komme innom. Til private selger de mest blodtrykks apparater, og oppe ved disken dingler et lite skjelett til kr. 2550,-

IQ Mensa Norge Postboks 2438 Solli For å bli medlem av Mensa må man bestå deres IQ-test, og for aspirerende medlemmer arrang eres testingen med jevne mell omrom. Resultatet blir sendt i posten og er i form av et diplom. Neste hjernetrim er på Hersleb skole 26. mai og koster kr. 200.

**i w

ijjil li | /jMiH v

BADING&BALLSPILL Buss 81 b til Ulvøya stasjon. Allerede på broen som knytter Ulvøya til fastlandet står kara på rad og rekke med fiskestanga si. Da er det jo bare å slenge ut eget snøre og håpe at fisken biter. Deretter kan du sykle ned til stranda, og betale litt lommerusk for å strekke deg ut på en alltid søppelfri sanddyne. Rett ovenfor strandlinjen finnes det en populær asfaltert basketbane, og på stupetårnet står tolvåringene kø.

VISDOMSTENNER Geitemyrsveien 71 Begynt å slurve med tanntråden? Iser det når du spiser godteri? 5år siden sist du var hos tannlegen? Trenger du regulering? Tannlegehøyskolen tilbyr gratis tannbehandling. En student borrer i dine tenner. Professoren ser på.

ALGER Middelthunsgt 21 Det er rart med det. Å veksle mellom å svette i oppvarmet fuktig luft og bråkjøle seg i iskaldt vann er en helsebringende aktivitet. Definisjon av spa er behandling med vann. Romerne det, ogfinnene ligger ikkeelsket langt etter. Colosseum Spa tilbyr mange tradisjonelle behandlingsformer og massasje. Mest spesiell er kanskje deres Spirulina algeinnpakning. Naturens største kilde til vitamin E og GLA fettsyrer som reduserer og förebygger strekkmerker.

(D i/j i

jhøyiananidagen Vi kotmed epansk raniidnprlog pmksbepunkauenye asm/nrasjakesboajeerrnltntainalsotmekn,eare, r

Kap *

fe Éfef: W-

“ 1 *f \\ ’

n

s cr Tå -w « ||15

se! Kom omgiopplukjkkworuti FiaOonsalle anifest Jensen Axel året jsciog mfanye eeltrog kam-inevog av manus slershops, velonte jelnm-intserntesgersrferitl,eem!en,

T 9— fl . il Z% aril

endrd ominger

l6. 1 2003 FestAniFr.mai mai eer drmi-atkvsitaloand med filmer

22 NATT&DAG / MAI

mm llllllll

FJELL OG VIDDE Storgata 3 Den Norske Turistförening selger second hand årbøker fra krigen og frem til i dag. Har også kart over hver minste lille knatt samt illustrerte fjellvettregler i lomme format Staute norske gutter hjelper til med turforslag, over nattingsmuligheter i villmarka og pakking av sekk.

BLOMSTER OG BIER Tøyenhagen er en sikker søn dagsvinner. Friluftsarealer og parkanlegg som er perfekt for labbekick og jogging. Botanisk hage er fint, blomster er sunt, mens zoologisk museum stimul erer til debatt.

SUNNE DELTIDSJOBBER TOPP 5 Passe mongiser På med kromosom-smilet, og syng med! Hjelpe gamle Sov godt lille venn. God samvittighet gjør deg godt. Hundepassing Gå tur i skauen, så slipper du den kjipe posen. Kroppsarbeid Folk som jobber utendørs blir aldri syke! Rydde bøker på biblioteket Titte på jentene. Bla litt.

O O A III

USUNNE DELTIDSJOBBER TOPP 5

DJ Fest på jobben, Bartender Jobbe på festen. Servitør Rydde etter festen. Barnehage Tinnitus og omgangsjuke. Støynivået mann, støynivået. Salg Sjelen svinner for hvert salg. Ikke gjør det.


www.stress.no

f

W

r’'*- ''' :

; ' ''' '

'' '*''

r--' ;;^r ;'::v'v; twr/^’||É|f llppf1T "^,

7

&$

j-,

-

• y

r/V^.^,

' |

f~

A yMM?-?f|||ji;|pS 1 ’fip . }

r

;.

i;'

lllll»

.jHK I

Hi

,iliB§ gjj

I

,;~

MK.'

- I

' • "y\X

l |1 y

f| ft

|||||| |||||| £

* 0

: .;.:;.v/- ;

;

: ;.::.'

.

.-,

S

11111111 .Ä*W Ä >

. -.. . '.

'•V;V ' . '? 4

.

\

. '

:'

/., i'' . " >V; '1j -’. .-

'

1'

'

:

?:.;?r:

C -'W

'

.• .-'. ....•'. ; .'" • ': ',. '' ' . .

OSLO

BERGEN

'

.

.. '

SANDVIKA


Æ

Æ Æ—

Det er mulig å sitte på bar og kjederøyke 40 sigaretter uten at noen løfter et øyenbryn. Men hvis du sier du har begynt å trene, føler folk seg utrolig truet av det m - * 4 * * •«•* 9 • - * * «*

J

L. # 0 9 fg nFm * * m m -%» JL. -

J

* * * J+JtJtJl JCjCPJ* JOC * # •-VA1 *1-.* •V**«%55.W.,CvS,*V.%* TEKST LARS RAMSLIE

Usunne bekjennelser fru en sunn fnrfntter Lars Ramslie (f. 1974) er vokst opp i Moss, men bor nå i Bergen. Hans tre forrige bøker, Biopsi, Mikrokaos og Destroyer (“Kiss-oppvekstromanen”) er alle kritikerroste Hans fjerde, Fatso, utgis på Forlaget Oktober i slutten av mai. For å skrive boken la han på seg ti kilo. Lars Ramslie er nå medlem av Norges Bryteforbund. I fjor deltok han i NM. MIN “SUNNHETSHISTORIE” For tre år siden våknet jeg opp utrolig sliten etter en fest og bestemte meg for å ta det rolig med røykingen en stund fremover. Det førte til at jeg sluttet å røyke. Jeg røkte 40 om dagen, og med unntak av noen få opphold hadde jeg røkt fast siden jeg var 14. Dessuten var jeg så avhengig av røyk for å skrive at det ville tatt livet av meg hvis jeg skulle fortsette som forfatter. Jeg fikk et overskudd av energi som jeg bare måtte få kanalisert på et vis. Kroppslig. Hver gang jeg hadde sluttet å røyke tidligere hadde jeg klart å skade meg. Fordi jeg har et aggresjonsproblem: jeg slår ting. Ved forrige røykekutt endte jeg opp på legevakten med brukket hånd. Denne gangen endte jeg opp med å knuse leiligheten min. PIETISME: Jeg begynte å trene bryting tre ganger i uken, etter en kort tur innom boksing. Å begynne å trene er det mest kontroversielle jeg har gjort på årevis: overalt møtte jeg utrolig motstand og bekymring for treningsskader m.m. Altså, det er mulig å sitte på bar og kjederøyke 40 sigaretter uten at noen løfter et øyenbryn. Men hvis du sier du har begynt å trene, føler folk seg utrolig truet av det. I tillegg befinner jeg meg i kunstnerkretsen. Og frem til ganske nylig har jeg opplevd at der er trening et avvik. Caféfolk kan være utrolig pietistiske. Røykere og alkoholister kan være utrolig pietistiske. Jeg ser meg ikke som pietist (jeg er riktignok moralist, men ...). Ved å leve bedre har jeg tvert imot oppdaget kroppen min og fått et større sanselig register. Jeg hater kunstnermyten som sier at du skal drikke deg ihjel om du skal lage stor kunst. At du skal lide. Du kan gjøre “This aint rock ‘n’roll this is genocide” fra David Bowie om til “this aint art this is genocide”. Med en “ren” livsstil kan du plutselig stå i fare for å miste publikummet ditt. Du blir en dott som leser dikt i joggesko. Det er en dårlig stereotyp at det kunstneriske opprøret, avantgarden, ligger i å ta livet av sin egen kropp: Det ligger faktisk i å ta livet av sin egen kunst. På den ene siden liker jeg slik sett “Jackass". Men jeg liker f.eks. ikke grønsjen. AVHENGIGHETEN: Jeg er hedonist. Jeg liker å pule, drikke, spise og le. Det jeg hater er vanen. Å måtte tilføre kroppen stimuli hele tiden, enten i form av nytelsesmidler eller rusmidler. Jeg liker stimuli, men ikke i den grad de gjør meg nummen.

24 NATT&DAG / MAI

"Det eneste som er virkelig i verden, og som en mann kan gå god for, det er det som er taktilt, det som han har kjent på kroppen."Agnar Mykle Vi er en generasjon alet opp på en illusjon om trygghet. Som har som fellesnevner at vi igjen og igjen har blitt nektet egne taktile erfa ringer. Vi er blitt “numliggjort”. Taktil smerte er et supert instrument. Forsøk viser at hundeval per oppvokst i omgivelser av kun bomull kan snuse på brennende fyrstikker og brenne seg, igjen og igjen, uten å dra nytte av erfaringen, fordi hudreseptorene er understimulert. Og da får du gærninger som kaster bren nende stoler ut av biler i høy fart. I motsetning til tidligere generasjoner som hadde et vold somt frigjøringsbehov opplever jeg det som om det i dag handler om å bli avhengig av noe, om det er penger, klær, mat, dop, rock, hip-hop, sex, pedofili, religion eller kjærlighet. Vi må ha en “greie”, liksom, et eller annet som tar tak i oss. Om det er positivt eller negativt er underordnet, så lenge det gir styring og kon troll. Og om du havner på en feil tripp vil det uansett generere nok oppmerksomhet fra an dre igjen, noe som forhåpentligvis kan tvinge deg inn iet nytt spor, en ny trygghet, Og slik sett kan du bli hekta på helse. Men helse satt i system stinker. Problemet med overformynderiet er at det infantile får vokse, Det skaper bare et undertrykk, Gro Harlem Brundtland, og de nye røykelovene suger. Når det gjelder sigaretter, så hen der det at jeg røyker når jeg er ute, MEN siden jeg ikke er vanerøyker, så kjenner jeg mer på hva jeg tilfører kroppen. Det er gift, det er sti muli, og røyker jeg mer enn fire sigaretter på en kveld nå, så blir jeg dårlig. Og jeg er og har alltid vært veldig kald på hvor mye jeg drikker når jeg er på byen, jeg har en lavere grense for hva jeg definerer som “full". Tidligere kunne jeg drikke hver dag, det synes jeg er uinteres sant nå. Sjokolade er godt, men jeg gidder ikke trykke i meg en kilo om dagen for det. Hva dop angår, har jeg som leveregel at jeg bare røyker marihuana (aldri hasj), og stort sett bare på sommerferie. I forhold til det å ta kontroll over egen kropp, synes jeg det er kult med Jackassbøl gen (og f.eks tattoo og piercing), som jeg ser på som noe utelukkende positivt: vi får ellers hele tiden beskjed om at kroppen er en verdi som tilhører samfunnet. Vi er andres investeringer. Noen utvikler anoreksi. Saken er at HELE samfunnet har anoreksi, vi har mani på innsparinger. Vi koster for mye, om det er bar nehageplass, sykehusplass, fritidsklubb eller gamlehjem. Alt av liv skal veies opp og bli målt i verdi.

Samfunnets krav er stillstand, orden og mangel på konflikt. Vi skal sitte stille, konsumere og produsere og dø uten for mye søl. Vi blir fortalt at vi er meningsløse, så noen prøver å tilpasse seg for å bli godtatt og ender opp i ekstremitetene. Andre skal på død og liv proppe i seg to halvlitere rett før stengetid, dét er det infantile opprøret. Ta for eksempel Mayhem, som har en tilhengerskare som liker å skjære opp underarmene sine før de går på konsert. At Maniac i Mayhem kutter seg opp under konsertene ser jeg på som noe ekstremt kristent, noe underkastende, i stedet for noe overskridende, et opprør. Fremfor en helsebølge burde vi hatt en leke- eller flørtebølge: hatt det morsommere med kroppene våre. Beveget oss, på den ene eller den andre måten. Hoppet fra et hustak eller stilt i Grete Waitz-løpet. I stedet for å bli hekta. IDRETT: Det mest symptomatiske på fanatismen (fascismen) som kan få regjere i idrettsmiljøene i Norge er forsøkene på å sile ut verstingene. Jeg mener å ha lest et skriv fra Idrettsforbundet (eller at det var oppe i media), med prestasjonsorienterte argumenter for et forslag om å åpne for mer kontroll blant ungdom i idrettsmiljøene — for å sile ut ungdom med rusproblemer eller kriminelt rulleblad. Om noen skulle dukke opp på treningen og kreve urinprøve av meg ville jeg nektet. Tidligere har idretten vært fundert også som et tiltak for å hente inn folk som har sklidd ut, og åtilby dem normalkontakt, gi et sunt alternativ. Noe inkluderende fremfor noe ekskluderende. Poenget her er at det kanskje er andre forhold som er med på å skape en “usunn underklasse”. At tilgangen til gode treningsforhold blir bestemt av sosiale forutsetn inger. For å jogge må du være pen, for å gå på helsestudio må du ha penger OG være pen. For å være medlem av en idrettsforening må du være

uten kriminelt rulleblad og uten erfaringer med rus. Helse og idrett har endt opp med å handle mer om pengene det kan generere. Og om kontroll. Men da ikke din kontroll, DØDEN: En annen ting er dødsfortielsen. Det nøres hele tiden opp under en illusjon om at vi skal leve evig. At om kort tid vil legevitenskapen gjøre at vi kan leve evig om vi bare holder oss på matta. Og alt som truer den illusjonen, som berører dødsbevisstheten, gir oss panikk. Døden er gjort meningsløs. Det eneste med mening som står igjen, er frykten. Frykten stjeler seg inn i oss og gjør oss redde for å ikke passe inn, for å ikke se bra nok ut, ikke bli akseptert, ikke være med. Men i en slik situasjon ender man til slutt også opp med et meningsløst liv, hvor det eneste som gjelder er å opprettholde illusjonen om et evig, uproblematisk liv. Og da, vet du, da må du holde deg i form. Da må du slanke deg. Eller bombe irakere. METHOD WRITING: Det var kult å slippe kontrollen, låse seg inne og legge på seg ti kilo da jeg skrev Fatso. En ting som er småkjipt er at mannekroppen er så avskrevet. Mannekroppen er avskrevet som enkel og ukomplisert, og så lite begjærlig. Den selger så dårlig. Ingen gidder å studere den, liksom. Mannekroppen er enten imponerende eller patetisk — aldri interessant, Jeg likte å gå rundt som en liten kjerub på 84 kilo. Jeg følte meg som Ron Jeremy eller Hertis. En deilig, tjukk liten engel, Jeg liker å ha kropp. Så mye som mulig, Seiv om jeg skvatt litt da det begynte å henge og disse. Kanskje er dét et mannlig privilegium,

'


Æ

Det uur dråpen

Æ åsL

Dråpen er en organisk piercingdobb, buntet sammen av egenprodusert hårvekst

ÄSI-: . .

'"iF^" 5'' 1 ''""

TEKST PETER AMDAM OG AUDUN VINGER

Æ U m JB

Mfe* HR BKk M B B B B B

resten av ansiktet er striglet og til og med kan-

B

PY

g)

j -M Æ M

ä m Bfc

m

b

m B m M M m m

P

3. Avansert piercing. Lenge gikk dråpen hånd i hånd med kulelager i øra, tommelring, sveisa øyenbryn og øyhopping i Thailand. Dråpen er en organisk piercingdobb, buntet sammen av egenprodusert hårvekst. Altså: et mer ekte ornament. Stammetilhørigheten er både natur-

m Bk jHK;

*

t jm SijMp

BL jB

26 NATT&DAG / MAI

%s? h&it ahsr

.#>,

/•C4ii4 i iibk

mmm m m BBBIBSKIff

TEKST GISLE N0RMANN melhus FOTO GRETE BRO THUESTAD Det er digg å ligge og slappe av med en tjukk bunke blader fra Narvesen. Men kan man også komme i form av det? Vi sjekket ut etpar fra nederste hylle. b&k SP0RTS MAGAZINE: LClJgir mer muskler”. Pornofaktor: Moderat. Tar ikke igjen sine amerikanske storebrødre med det første. Passer for: De som tror at store muskler = bedre selvtillit og drag på da-

I FORM

“dråpetortur”.

Torggata er ikke akkurat kjent som Oslos shopping-gate nummer én, med mindre wiener i brød og bastkurver er alt som skal til for å tilfredsstille kjøpetrangen din. Men i begynnelsen av mai har du en ny grunn til åta turen innom det som lenge har gått for å være hovedstadens harrygate nr. 1. Da åpner nemlig Fourtwenty, Oslos første hiphopklessjappe for jenter, rett ved siden av Eldorado kino. Bak den prisverdige byfornyingen står Matilda Röhl (23) og Nina Har-

r

Vår dom: Ikke tøff nok for hardcore-gutta, ikke seriøs nok for mosjonistene. Lamt med norsk cover og svensk innmat

Bukke- og kinnskjegget har gått tapt. I våre dager er det vel de færreste som vedkjenner seg Hitler-barten. Kanskje er det på tide å gi slipp på den nedsukne diktatorbarten også. Vi vet jo nå at Saddam benyttet seg av såkalt

TEKST GAUTE DREVDAL FOTO INA EGELANDSDAL

iSe £aW

IljuWlW'..;,, v;;

2. Identitet. Mannsrollen får stadig flere skudd for baugen. Særlig etter inntoget av hudpleieprodukter for menn og sikring av HVvåpen. Med en dråpe kan man signalisere sterke mannlige egenskaper til tross for at

cing.

J

»

Enkelte fenomener kan virkelig irritere livet

1. Virilitet. I fjorårets Big Brother-hus hadde samtlige deltagere dråpe. Den skal signalisere sjekkelyst, kjønnsdrift og seksuelle ferdigheten Kanskje alluderer den lille friserte hårdotten til

J

|. «| Månedens tips: “Snarveien til Lnldrømmeformen”. Pornofaktor: El tev.Artik(heten

vold (26). -Torggata er kanskje ikke Oslos mest classy gate, men vi var uansett glade for at det ble her. Vi ville ha en sentral butikk, at det ikke skulle væreet ork å komme seg hit. Etter at lokalene har huset diverse håpløse gesjefter, har duoen nå fått fiksa på rammene ved å legge nytt gulv og malt veggene. Prøverom har fått plass i kjelleren, og det er også blitt plass til en sofa og et par turntables. Jentene føler at hovedstaden ligger veldig langt bak byer det er naturlig å sammenlikne seg med. - Ikke minst når deg gjelder ting for jen-

ter. Det er alt for liten variasjon. Vi så et tydelig hull i markedet når det gjelder hiphopklær. Vi følte at det manglet noe. Så egentlig er vi idealister. Vi starter ikke dette for å tjene penger. I tillegg til mer basic hiphopklær, satser jentene også på en del designer-labler. - Gjerne fra lokale designere. Matilde lager jo klær seiv, forklarer Nina. - Vi er hypp på å komme i kontakt med andre designere også, så lenge det er innenfor stilen. Fourtwenty, ligger i Torggata 8a+b, og skal etter planen åpne første uka i mai.

vætere. Her skal det bygges kropp, uan"sett konsekvenser. Vår dom: De vet hva de snakker om, og kaller en spade for en spade. Informativt om kjemikalier, mye bra treningsstoff. MENS HEALTH ITT1 Månedens tips: “The easy way to drop 10 pounds” Pornofaktor: Lav. Passer for: Menn som følger med i tiden og forventer effektivitet. Vår dom: Mye fin reklame. Men hvor er det redaksjonelle stoffet?


Slipp deg løs! Benytt våren til å laste ned en flørtete bildehilsen, logoer eller en romantisk ringetone.

«pr

• Skriv en tekstmelding med HENTE og koden for biidet eller ringetonen, for eksempel HENTE GORGEOUS.

i

• Deretter sender du meldingen til nummer 1989. • Bildet, logoen eller tonen får du direkte til telefonen. Kostnad: 10 kr. I tillegg kommer prisen på SMS-meldingen. '5

Can’t Stop - CANTSTO AtThe End - ATTHEEND ||§ I Drove All Night - IDROVEAL Familiar Feelings - FAMILIAR Here It Comes Again - HEREITCO |

Tm With You - IMWITHYO A Thousand Miles - ATHOUSAN Simply The Best - SIMPLYTH

MEANDMOM

PEEK83

MONKY

SADBOY

SADG1RL

Soak Up The Sun - SOAKUPTH WHERERU2

SUPPER

STARGIFT

LOVELOVE

BIGIME35

YIPPEE2

ASKLOVE

BAK2WORK

BIGPEKKA

BRSHTIME

§Z Wherever You Will Go - WHEREVER From Sarah With Love - FROMSARA Somethin’ Stupid - SOMESTUP MoL Lolita - MOILOUT

Ji så c —'

Be With You - BEWITHY

fm

BYEBYE —"

cD O

Livin’ La Vida Loca - LIVINLAV

CUTSTER '

r

"1

I

\ä'

kj

Loaded - LOADED

E -g •| o

J LAZYEYES

H o g z

LETSGO

b»I8Ehb

PETLAMB

L_\!

SEARCHIN

HH

§1 ö .2" o cn rvi c

YEAAAH

HAIRCUT

WHEREI

SURREND

U Remind Me - UREMINDM

WELCOM *

It Wasn’t Me - ITWASNTM Fallin’ - FALUN

BROKENI

©|

f§§| Without Me - WITHOUTM

iS •o O §

IPIII Need A Girl - INEEDAGI Bjjg

MilMlWpMCilf

3

Gangsta Loving - GANGSTAL

5 a> o c Z o eI <st

Hey Sexy Lady - HEYSEXYL

T 5 gJ II 1- o 6 <t: jn -c E° a) c: ro 2 > O» S *1

BHEARTS

BITFLIRT

BLINKK

EGGMEN

FLIRTEYE

It’s Raining Men - ITSRAINI GIFTS !

fl

ssg? ipfr NARK LILGHOST

HAPPYJOY

ir~» m LILRASTA

i

Love At First Sight - LOVEATFI

lil

Kfss Kiss - KISSKISS LUVWURST

POCKETOI

SUNSETS9

BRAVO

CONFUSEDI9

(§jm DEUCEB

VICTORY

BABYWORM

Come Into My World - COMEINTO

IZ c OJ > "o. 2 o J2

i r

i DIRTPAW

Why’d You Lie To Me - WHYDYOUL |

SUPERRAT

Can’t Help Falling In Love - CANTHELP

Ig e g c 'O* c: a* o -g

LILHIPPO

GOTURTLE

LIPS2

HIDIN

PROPOSAL

;

Obsessions - OBSESSIO

St O L_ Z £

Jump-JUMP

o g

PROWLER

IjH z • -2 -2 c o OJ

RASCAL

SCREWLUV

SHAKING

LIPSTIK

J

-g o!

FLOWPOW

£

HOLEHRT

KARAOKE3

SMIKISS

TORTURE

b? TWOHEART

IjJ

Loneliness - LONEUNE Don t Go - DONTGOI

SUNFLOI

Sex And The City-Theme - SEXANDTH | i a»£ B £

SMISHI

LOVERS

SMIWHI

cn T=J J= || c

Du finner flere ringetoner, logoer og bildemeldinger på www.nokia.no

s ™ o Jr, z B g S § £ OO *£3* O O O i_ © I *-* x: ro cn •c <c= >, C* O Q.

I

4"*

* ’"'' 47 ’"

NetCipm

Følgende Nokia-modeller støtter bildemeldinger, operatørlogoer og ringetoner: Nokia 3210,3310,3330,3410,3510,3510i, 3650, 5100, 5210, 5510, 6210, 6250, 6310, 63101, 6510, 6610, 6800, 7210, 7250, 7650, 8210, 8310, 8850, 8890, 8910 og 8910i. Nokia-modellene 6110,6130,6150,7110, 8810 og 9110 i Communicator, 9210 Communicator, 9210 i Communicator støtter operatørlogoer og ringetoner. Nokia 8110i-telefoner og 9000 i Communicator støtter ringetoner.

s oi :m

CONNBCTING PEOPLE

HM


i H|

'

»jn sBflflHi

®5

II

II

HHH

I- Ä røyke sigaretter, definitivt. Jeg sluttet II I

MfflM ' mWB

i januar etter 30 ar. Jeg har gjort drugs

» jjEpflillf flBIBi

og alt mulig, men røyken er uteri tvil det HflHT

Mm

aller mest 11

ill 1111111

b nsin fra dunk Husker ikke noefør24timersenere.

lllB f^JiB

® 555

»Bl ~

~ Är '-, 'åt '"

jKh

« mb ÄlBBliliKli-<i/äjH ¥|i

jP®; Æp

:; ( % fmpfe

-

,

- *•*'''VJ

H H

'' •

'

ill

HR.

BKM

- -

'

,

*“

V« :£

I

i'“

1

•'

tet!

~~pi

• ' ' ®mm»-> <- .

a Rj

\'i

pule i Stockholm. Hun var klin lik Jenm-

hB

28 NATT&DAG / MAI

4'

fflWjjMWBHWBHHBPpiBWHIBBBBWBBRi.

-

BH -Cheeseburger-konkurranse med et II par venninner. Tirsdagstilbud, 10,- kr. stykket, og vi prøvde å spise flest mulig tid. Jeg klarte

afflWM

||jjj

B| - A starte utested! Hæ? Skal du ikke H| spørre om porno?

Bl

4“

f. :J'

som om hele hjernen hadde tenkt å

'„

ESsi m5i HHBi*

|i

Hi |

®*B

debevis hvis du ikke tror meg.

som stakk feil, sånn at jeg måtte begyn- HggMBB|MHMMW ne å bruke rullestol. Det er fem år siIMMIbI wHHHfHHHk«aBÉMiil!^^l!iii8llM den

9» HjH

HP ’

||||||w JHiB||| '""Hl II

m mamm | - Jeg har aldri gi or1: noe usunt > hele mitt liv! He he. OK, da: drikke meg drita | 1


öb"

'

1

A-S ; "V

.. V' '- A fyll-1 f -| [- ii min ni'— 1 I—l mmt jf usunne som finnes på en søndag fra

AA.

.\

.

.c;,

: J.:

.

i

: ilÉfe '

;; '

A

.

j

nnnm| mmmbmmimw^

m* -Ä drikke meg drita full en gang i uka. J 8 Men det er kanskje sunt. det?

fe) &t >,

A - ‘V*

JLma—Mtät iffläff'

jy?

°f '" “ Å bli tatt for å være rned i gjengen til Per Heimly. Psykisk usunt.

H*

fr

*"

'

$ a

Da mm nye samboer lurte i meg kyllingsuppe uten å vite at jeg er vegetarian-i. [.m .-

*r

,

jil. |MHBBIIiPPiiIraTPHi

ffi&ÉÉÉti ~ Slikke på tærne til Cecilie Grønli. I - kveld faktisk.

tror kanskje cornflakes med øl eller pizza med gress tar kaka. Det hender jeg

IlH

prøver å slå to fluer i en smekk!

ffMWHi

' tt

r«e

"

"

NATT&DAG / MAI 29


HB'

•..

,..

’; - r ': . ;

'"

-

Du har krav på opplæring

-

'.

H

jMp

i|||; -v

'-


I

'z,m

É J #.:'!'P||| %

-Sli "

w.

li Ä|: m ®

g?

éä XX.

F^S

-v-

IKiiiillifcSfe -

jÉfff||?n'-i p

' 'y?

,:• II!

jn '.v,-' 7V

Hk W 1111111111? 4*|pr jg; '" i‘V#rf * Ifi%^M«~!LnB^WÉ ’^Bj^r’ifi _ v^jHm^J

'

i Har du full oversikt over hvilke rettigheter du har når du begynner i en jobb? Ikke alle tør å spørre om saker som lønn, pauser, oppsigelsestid, feriepenger eller arbeidsmiljø. På loungdom.no kan du sjekke dine rettigheter og t.o.m. laste ned et forslag til arbeidskontrakt. Så vet du hva du har krav på.

fTetTskaT'væreTett

j


Tilbake til Iremtiden Han er crooner, Datarocker og Chet Baker. Han har jobbet med Dimitri From Paris. Nå er han klar med to plater. Fredrik Saroea er fremtidens mann. TEKST SINDRE HOLME FOTO MARIUS EINAR HAUGE

spill er normalen, blir det nesten umulig å I TIDER SKJULTE Og narre forutsi HVOR noe som helst.AGENDAER Også musikalske trender. Hvem skulle for eksempel tro at et band som synger norrøne stev over noen svulstige heavygitarer skulle bli fjorårets ny kommere og attpåtil bli stemplet “innovatø rer”? Det er en Gåte. Skal vi imidlertid tørre å forutsi noe som både er rasjonelt og meningsfullt, må det være at Fredrik Saroea vil få sitt gjennom brudd i løpet av året. For det har blitt hvisket om han en stund nå, Bergens egen Chet Ba ker, crooner og Datarocker. Sammen med An nie ble han i høst playlistet på BBCs gatekredible Blue Room-liste med singelen “I will always rememberyou”, han har fått styggpene kritikker i DJ-koranen Jockey Slut og trendblekka Sleazenation. Nå har han att påtil spilt inn en låt med Dimitri From Paris. Men først; Fredrik Sareoa er klar med solopla te. Vi er på Dokkeskjærskaien, inni en gedigen kloss som mest av alt ligner på et nordkore ansk lager for atomavfall. Vi har gått videre inn i noen smale korridorer og ut i et rotete rom med pc'er, orgier, forsterkere og kopper med pulverkaffe. Det er her Saroea har spilt inn sin første soloplate - Gjøa Studios, HP Gundersen og Kato Ådlands talentsliperi. Etter noen gjennomlyttinger viser platen seg å ha et litt filmisk, surrealistisk og tivoliaktig lyduni vers. Vokalen har en klar 80-talls-valør med mye romklang. - Det er vel nyveiv, sier Saroea. Men det er slett ingen enkel nyveiv-sak, dette. Platen handler om Paris og Saroea synger på fransk. - Ideen til platen kom etter at jeg bodde i Paris en måneds tid for en stund siden. Tek sten går sånn her; “Charles de Gaulle”(fly plassen i Paris), “Les halles" (sentralstasjonen for metroen), “Bastille” (den bydelen jeg hang mest), “Pigalle” (det gamle horestrøket), “Gare du Nord” (enda en jernbanestasjon) “La Fayette” (korny kjøpesenter med superek sklusive butikker). Så synger jeg “pita du mer de”, som betyr “faen i helvete". Vi var der og kjøpte noen sko. Saroea er usikker på hva folk vil synes om fransken hans og om platen, men han er uan sett ganske trygg på at det låter slik han vil det skal låte. Produsent Kato Ådland har ytt sitt til at platen høres riktig ut. - Å jobbe med Kato har vært som å kom me hjem i stuen. Det har vært behagelig. Jeg føler låtene har fått den energien de trengte gjennom Kato sin produksjon, men jeg er vel dig usikker på hvordan folk vil respondere på det, kanskje de vil synes det er sært? Saroea har altså beveget seg ut på ny grunn. Igjen. Etter å ha gjort så forskjellige ting som standardjazz og uniformert casio rock er det på tide å utforske noe nytt. Men hvorfor? Han klarer ikke å svare på det, men vi

32 NATT&DAG / MAI

kan gjette at det er fordi han er avsindig rast løs og fordi det blir for kjedelig å spesialisere seg på én sjanger når det tross alt er flusst av interessante retninger å utforske der ute. For fakta er at Saroea ikke bare er klar med solos kive. Hans eget lille og rare performance-akti ge musikkprosjekt Datarock, er også svanger med nytt materiale. Nå gjør de et forsøk på å lage sexy nyveiv. - Det var ikke noe puling i nyveiven når den kom på 80-tallet. Det som blir vårt pro sjekt er nyveiv, men med det som manglet den gang, nemlig sex. For eksempel låter som “Ugly Primadonna”, en låt som heter “Sex me Up” og en med tittelen “Hair”. Re frenget på den låten går sånn; “George got pubic hair, he's got a big bush. He's gonna drop them anywhere”. Vi har også en låt som heter “Bulldozer” med tekstlinjen “BMX is better than sex” og en låt som heter “Compu ter Camp Love”. Punken hadde jo nok av sex, men nyveiven var like usexy som progrocken. Jeg tror dette blir vårt bidrag til å gjøre nyvei ven mer sexy. Den nye Datarock-platen er produsert Jør gen Træen - en ikke akkurat ubeskrevet pro dusenthjerne som blant annet harforedlet Jaga Jazzist, Kaizers Orchestra og Ralph My erz & The Jack Herren Band. - Å jobbe med Jørgen var litt som å kom me til Japan og få greie på at “sånn gjør vi det her”. Rart, men bra. Vi har fått utvidet produk sjonen ogsynthparken, men kommer fortsatt til å være tro mot casio-synthen vår. Jeg tror denne platen ligger tettere opp mot hvordan vi låter live, enn det forrige platen gjorde. Vi har fått bed re lyd. Referanser er vktig når Saroea lager mu sikk. Datarock er opptatt av å sample tekstlin jer som de trekker noen hakk videre. - En tekstlinje som Boney M sin “night

“Det var ikke noe puling i nyveiven når den kom på 80-tallet. Det som blir vårt prosjekt er nyveiv, men med det som manglet den gang, nemlig sex.” FREDRIK SAROEA

flight to venus” blir for eksempel “nightflight to uranus”. Tekstene lages gjerne som refe ranser til andre artister og band. Mark E Smith i The Fall, David Byrne og Laurie Ander son for eksempel. Eller filmer som “Nerdenes hevn” og “E.T”. Måten vi synger og spiller på, fraseringer og andre uttrykksmåter, er ofte re feranser til andre artister. Men vil du kalle deg en seriøs musiker? - Å holde på slik er det kanskje ikke så mange andre som gjør. Mange andre digger et eller annet band og prøver å høres så lik ut som mulig. Men et eller annet sted i prosesen glemmer de det, så tror de at de finner opp kruttet på nytt. Vi jobber jo seriøst, men uhøy tidlig kanskje. Det er ingen av oss som er iro niske, og jeg tror ikke nyveiven var særlig ironisk heller. Når David Byrne (vokalist i 80talls-nyveivbandet Talking Headsjourn.komm) danser litt rart på scenen, så tror jeg ikke han gjør det for at folk skal le godt. Men jeg tror han gjør det for å fange folks oppmerksomhet. Det har ingenting med ironi å gjøre, ihvertfall ikke i mine øyne. Jeg klarer ikke å klovne på scenen. I Datarock praktiserer vi basic aerobic-øvelser, men vi klarer ikke å være skikkelig fysiske og utagerende. Tom (keyboardisten i Datarock - journ.komm.) står der med stoisk nervøsitet, Ketil (bassisten journ. komm.) hopper opp og ned og jeg står bare der og spiller og synger. Men det er viktig for oss å være underholdende og ha en leken holdning til det vi driver med. Jeg synes det er mer komisk med band som tror de kan gjøre det samme som de gjør i øvingslokalet, og ikke gi noe ekstra live i det hele tatt. Tror de folk synes det er interessant? Hva skjer fremover? Vil du fortsette og virre rundt og sjonglere med ulike stiler? -Jeg føler ikke det er noe problem å gjøre forskjellige ting. Alt dreier seg til slutt om Da tarock. Det er det som er referansepunktet og hovedlinken til alt det andre jeg gjør. Alle sån ne definisjoner høres så pompøse ut, men det er mer en idé eller et konsept enn et band.

Faen også, det er vanskelig å forklare. Det er mye greiere å forholde seg til de tingene jeg har gjort og kommer til å gjøre når jeg er “han fyren fra Datarock”, og ikke “han som gjorde den crooner-singelen”. Hvis vi hadde holdt på med dette i fire-fem år, hvis dette nyveivgreiene, Fredrik Saroea & The Fredrik Saro eas, var det egentlig hadde holdt på med, så ville ikke jeg kunne gjøre den crooner-tingen. Jeg kunne sikkert ikke vært med i Datarock heller. Jeg har vært i studio med Röyksopp, sunget med Bergen Big Band og jeg var med på Jon Løvøens “Helgekjør”, i tillegg til å ha jobbet med Kaptein Kaliber og Kings of Con venience. Disse tingene hadde ikke jeg kunnet gjøre hvis jeg var en rockefyr. I og med at jeg er med i Datarock, står jeg mye friere i forhold til å gjøre helt andre ting, tror jeg. Hvordan havnet du borti Dimitri From Paris? - Han hadde hørt singelen jeg ga ut med Annie ifjor og likte den godt. Så fikk jeg en telefon. Han spurte om jeg ville synge på en miks han har laget av en låt fra en japansk Transformers-aktigtegneserie fra 1973 (så pass! -journ.komm). Har du fortalt ham at du har laget en plate på fransk? -Ja, og han sa bare “javel, enda en som vil gjøre narr av oss?”. Fredrik Saroea & The Fredrik Saroeas slipper platen “Chamonix et Paris” 10. mai, Datarock gir ut 7- tommeren "Computer Camp Love" på ÉIlet 4. juni og ep'en "Ugly Primadonna” kom mer ut på Kaptein Kaliber Records 12. Juni.

FREDRIK 5RR0ERUEIGER Spielberg eller Godard? Her må vi ta en omvei. Siden jeg ville fore trukket Truffaut fremfor Godard må jeg nok velge Spielberg. Ikke bare på grunn av kort film-debuten hans, men også på grunn av smalfilmen E.T. Håper denne klassikeren snart når ut til folket. Star Trek eller Star Wars? Her vinner Star Wars med god margin mye takket være de gode lydene til R2-D2 samt det knallgode Prinsesse Leia-hologrammet. Rafft! Jean Michel Jarre eller Keith Emerson? Her velger jeg Jarre for kvalitetsvideoen til Oxygen og laserstuntet i Paris og i Central Park i New York. Devo eller Residents? Disse er jo like best, men siden jeg må vel ge, blir det Devo. Jeg mener, bare sjekk ut videoen til “Whip it” og “Jocko Homo”. Gudfedre. A-ha eller Fra Lippo Lippi? Her vinner fra Lippo Lippi siden A-ha ennå finnes.


A

s flfP *||p|

"~'

7 *^ : *

s''.^' Jga /' 3.^.' j

*Éjj||

~

jRp||l I

.

|i j||Éift ‘,~ '

>

.

NATT&DAG / MAI 33


—i

——*

MMj

Komplett Dinside.no PC XP2400+ Avantech Midi ATX kabinett $» Abit NF7-S V2.0 nForce 2-SPP/MCP-T hovedkort

Microsoft*

AMD Athlon XP2400+ 2,0 GHz prosessor i* Crucial 512 MB DDR PC2700 minne

\Kl\ VVHIUwWO

GeForce 4 T14800SE-8X128MB skjermkort M/DVI og TV-utg. nVidia 10/100 nettverkskort (klar for bredbånd) USB 2.0, integrert lydkort med 5.1 surround Stereo Desktop høyttalere

# I

# f

Leveres med fri telefonsupport 3 års garanti fra Onsite Effekt

iliilteMBIlft *

iHansol FuJItsu-Slemens Amllo EL 6800

Ao«©©r

Liten og hendig bærbar PC med 14" skjerm

17" LCD skjerm i elegant sølv-design

og innebygget DVD-leser og CD-brenner.

og med høyttalere.

senter og subwoofer, samt DVD/tuner.

li JUip

Forsterker og RTDS Tuner med Dolby digital/DTS dekoder på hele 5 x 100 W. Utvldet Compu-LInk system

5 platers karusell Dolby Digital og DTS RDS radio tuner

0.26 mm punktavstand 25 ms responstid

Q

JVC RX5030V

Pioneer HTD-50 Hjemmekino-system med 4 sateliitter,

Celeron 2.0 GHz CPU 256 MB minne 20 GB harddisk

.#«æwæHo%te«£%wi:

JVC

Hansol H750

1280 x 1024 @ 75 Hz

.

Dolby Pro Logic II A/V fjernkontroll

Aå. ' jrip# *•

M SM «*Bg§§p SYSTEMS PPINNACLE

MMORE Asus A7V8X-X Socket A hovedkort for AMD prosessorer med integrert nettverkskort.

Asus V9520

MMORE CD-R

Pinnade Instant Copy

Skjermkort basert på GeForce FX 5200 brlkken.

CD plate 1 høy kvalitet. Leveres 110 pk. I sllmcase.

Programvare for eksakt kopiering av DVD og CD-plater.

128 MB DDR minne 2048 x 1536 @ 75Hz TV-utgang

ATA/133 USB 2.0 AGP 8x

DVD til DVD

80 min/700 MB

DVD til Video CD

48x kompatible

CD til CD

Type sølv

:ÆéM§/§M

»

<

i

(If'J

MMiå

ySI

1>I«6JxJ i é

I

fi *

i<' (-#*’

J<

>

81


bilimAiiiid

F-] KLASSIKER

F"7]

p"7!

f7"7]

p"7]

pl«1

MEGETBRA

L=d BRA

LzJ GODKJENT

iL-Li TRIST

LliL. S.A.R.S.

j

,

.'.hihi

,

Tidens nnd

Det går opp og ned her i verden. Dronningen av alt som er OK gjør det stort på meningsmålingene, og seiler opp som favoritt til norsk politikks svar på Bylarm: Kommuneval-

M

get. Hun er så stolt at hun ikke klarer å holde det skjult, akkurat som Jan B KRISTIN HALVORSEN Petersen gjorde for ett år siden. “Yes!”, tenker hun, “Yeees!". Så låser hun sykkelen og går inn og bestiller en cappuccino.

nA M I . . c . , Du blir bade fjern og sjenert av a røyke hasj. For a begrense de sosiale skadene så mye som mulig; husk på å alltid drikke minst to øl før du røyker en joint. Da er du varm i trøya, og dessuten er folk rundt mye mer åpne for utflippa konversasjon, ass.

Wk r:

ÉÉ

ÉÉPjäffiBIMHL V HjFv wyjMé;..

Osloborgere mot sjenkeringen.

f* «Uhf ...sJjmKr

/ “J

HfeS Tsjernobyl. Ikke så farlig som først

Bl Luftveissykdommenes svar på fryktet, men en stygg påminnelse

* ,

Y||p

J

Jr

Irak, eller Mesopotamia, som det het i riktig gamle dager,

Du får kanskje litt vondt i bena, men hva faen, festivalene

har The Bloodbrothers, Yeah Yeah Yeahs, Röyksopp og Turboneger. Kongsberg har Diana Krall, Gåte og Ingebrigt Håker Flaten. Norwegian Wood har Linkin Park, Audioslave og Dum Dum Boys. Molde har Dave Holland, Michael Brecker og Ibrahim Ferrer. Du har valget.

IIAOtllCII IfllllHIfllTC KUSlIlIlSK KHIIIIKHmC

SKJENKERINGEN

TEKST AUDUN VINGER

om vi skal holde oss innen danseverde-

ard, skateboard og band var de tre raf-

Vi har sagt det før, og vi sier det igjen: Strenge alkohollover fører til mer trengsel, lengre drosjekøer, mer knuffing, og generelt dårlig stemning. Norge er et gjerrig land der man straffes for åha det gøy. En annen ting er at det for veldig mange av oss blir et ork å måtte trekke seg til og fra bykjernen hvis vi får innskytelsen av å ville ta bare et glass øl til med kjæresten etter midnatt. Og hva med alle de som jobber på stedene som antagelig ville måtte legge ned? De eneste som vil tjene på dette er Oslo Taxi.

F0T0 PÅL

nen - Et satans leven er det okke som - Vi i° bber med 8-s Pors °PPtager og maler låter- ogfj erner elementer etter hvert ' stedet for å legge tiL Vi har nok ubevisst prøvd å finne lyder vi ikke har hørt helt før, etter filosofoen "er det godt eller er det ikke godt” Instrumentet i midten er mikseren. BC2 heter den. Jeg lurer pa om det står for Before Christ 2, mener Leif.

feste fritidselementene. Nå er det sånn for alle kan det virke som. - Spørsmålet er: Finnes det noe som er helt “"derground nå? Nå kan jo en konsert med japansk kmrke-noise trekke 200 folk på BlÅ en søndag. Alt er konformt, om du går til øst eller til vest, oppdager David, Er det derfor viktig med musikalsk shock value?

Jazzen lever- sa vi for noen ar siden - Nå skal den søren meg dø 0Sså - Tre ki ente karer fra 0slos lugu ~ bre rocke-”miljø”, Leif Frimann Koren, Andreas “Dez”Grøtterud og David Gurrik skJ uler seg 1 hvert fa» bak monikeren Suicide Revolutionary Jazzband, som om de var husband for Idi Amin eller noe. Og det er forholdsvis nye toner de

Singelen blir kun gitt bort som en syv-

- Nei, men man må kunne tilfredsstil-

Er det en musikkstil, eller er det bare et visuelt uttrykk? Hva skjer når Gloria Flames-folket oppdager at Black Sabbath egentlig er drit kjedelig? Er rockebølgen et blaff? Er det lukten av dag-gammel sushi vi kjenner?

bV r På - EoreløPig er det blitt 99% inns P illing og 1 % øving- David forteller at det er en reaksj° n På åha s P i!t * mer »' neære band i nesten 15 år, der improvisasjon ikke star i høysetet

tommers promosingel, på den nye labelen til Per og Ando fra King Midas = Gold Disk Det er viktig for guttene åfå ut mu‘ sikten fort - Inner earthquake heter den, men

le seg seiv. Be true to yourself and you wiN never falL Vi vet hva folk vil ha - men folk vet det ikke helt selv ennå' Etter P°' teteri årevis kommer vi og serverer trøfler. Vi er discomusikkens trøfler.

EROTIKK Det er vår Du vet hva du har å gjøre

_ Det handler om a holde kjedsomheten unna- Bandet Chrome er vel et minste felles multiplum for oss, og de var et

jeg vet ikke om jeg orker mer darkness nå egentlig, sier Leif og blir reddet av David: - Det er en låt av James Chance and

David avslutter: Synthen er en genetisk etitet. Du trenger å flytte en knapp en millimeter -og den lever. Det er milli-

Boble,e: Lykke, framgang, rikdom, gratis ti,billetter, tykt og glansfullt hir, Blitzhuset, forbrødring, lettleste romaner, god tid, overskudd, tilvenning, hovmod, kjedsomhet magesmer-

skikkeliS studioband. Det sies at de satte VP* kipene mens de spilte inn, for å se hva som kunne skl e - Det er vlk,l S for

the Contortions, “I filll my vacuum up (with easy living) Det har du leveregelen - A,tsA det el lkke lett a lev - rnen lde"

oner av muligheter ien synth. Bare tenk hva du kan gjøre med to! Sulclde Pact: You 8° ,irsl

ter, fastlege, oppsigelser, gråtende mødre, tennersgnissel, rynker, død, Bjørn Eidsvégs “Eg ser", skjærsild. !kroppshér, brasil cappoeira fastrente gjeldsoffer ’ PP ' ’

oss å ikke kjøre etter et regelsett De kategoriserer det seiv som "ny norsk dansemusikk”, men det er nok definitvt mer Crazy Horse enn Black Box,

en av det er lett å like Alle tre husker et Oslo da det a spille i band satte deg litt til siden for resten av samfunnet. Andreas minnes da snowbo-

, , , . , — Su/c/de Revolutionary Jazzband, ute med gratissmgelen Inner Earthquake (Gold Disk), om du får den er en annen sak.

NATT&DAG / MAI 35


KLASSIKER

••

••

••

w

•—

MEGET BRA

BRA

GODKJENT

••

oAo

r\\

i"

TRIST

S -A- R S '

Beintøff parring av big-beat og Hgläi .I §§1| •Jggffv=V'

'-YfS

______ _ m HtfVW nnriT KiHTT MADONNA mnuwmirt American Life Hmericdri liib (Elektra/Warner) For et liv. Det har etterhvert opparI beidet seg en del skepsis overfor _J Madonna, og hun røper seg på sin nye plate. Hun plasker rundt ien dvask elektroaktig masse, med en gitar som et nvtt “revolusionerende” element noen steder Altså- Madonna laeet tidlieere Doomufikk ffm snakket til Set Sfk er det ikke SIKK som snaKKex m njenex. oiik er uex iKKe lenger. Jeg kan godt få mye glede av kynisk konstruert musikk, hallo, men i Madonnas tilfelle er det nettopp kynismen som ikke tiltaler. Hun forteller ikke verden noe lenger. Tidligere fortalte hun - tilsynelatende -om seg seiv Om hun fortsatt gjør det virker hun ikke som et menneske som det er verdt å Ivtte til Rav nf I ipht var pt mndpnt eksnerimen Ray ot Light var et modent, eksperimen telt album fra en artist som hadde blitt eldre, den forrige viste at hun hunne være musikalsk ironisk og kaste rundt seg med tomme popkulturelle slagord. Her gjør hun ikke annet enn å fortsette på det prosjektet,

I Redaktør Audun vin er

I

DIVERSE ARTISTER Bergen Allstars (happy few) q q Bergen Alistars er en A samleplate som tar for seg mindre kjente navn fra elektronika-miljøet i Bergen, eller som resultatet kan tyde på; artister som ikke er flinke nok til å bli plukket opp av Tellé Records. Norsk elektronika-musikk får mye skryt for tiden, men hvis dette er hva undergrunnen i “elektronikahovedstaden” Bergen har å by på, skal vi lete lenge etter det nye Röyksopp. Musikken her ligger så i bakevja av samtidige strømninger i musikk at det er forbausende. De fleste låtene er bygd opp rundt mid-tempo beats, ispedd snutter av lydeffekter, samples og et og annet “jazza” blåseinstrument. Greit nok at dette utgjør essensen av sjangeren trip-hop som var populær på midten av 90-tallet, men artistene viser verken originalitet eller dyktighet i utførelsen av sine beats-kollasjer. Blant de mer kjente navnene som har bidratt kan vi nevne Atakama, Floora, hip-hopgruppa Spetakkel og Ugress. Og det sier litt om nivået her når Ugress sitt bidrag er det sterkeste. Malin Johansen

36 NATT&DAG / MAI

det blir bare enda en Madonna-plate. Skal , , r det endelig ga med CD ene hennes som 6f med filmrullene? Ikke med det første, men. hvis jeg skal få lov til å være herlig ærlig ma jeg rett og slett si at jeg anser dette for å være grusom musikk. Lydene til produsent MTrwais er stygge, og han har brukt dem før. Rap-egenskapene hennes-for hun Prøver seg -er på høyde med det beste fra utlandet (i hennes tilfelle f. eks. Norge), og låtmaterialet er hakkete idefragmenter s & som antagehg renger mus,kkvideomediet ' or a komme til sin rett. Og da holder det ' kkebun ar med ,e Another Day- lata understreker hvor liten egenverdi platen har. de§ har s^or res Pekt f°r Madonna og hennes åtti/mid-nittitallsproduksjon, men dette er ikke noe åta med seg videre i livet - unntak som “Hollywood" til tross. Madonnas rolle som ikon er uangripelig, fortsatt, hi m “lapar" P r 1 ihphiplnplicr mea musikken hun lager er ubehjelpelig, tendensiøs uvesentlig og først og fremst tom. Sann bør det ikke være. Audun Vinger

THE BLOOD BROTHERS Burn, Piano Island, Burn (artistdirect/tiger) 1-7-71 The Blood Brothers blir ofte nevnt i samme åndeV ' drag som At the Drive-ln, mye av årsaken til dette ligger nok iat de har en felles produsent i Ross Robinson. Slik sett finner man også spor av Amens utemmede villskap om kanskje enda mer rendyrket i The Blood Brothers’ tilfelle. Skal man lete etter hjemlige referanser, vil nok JR Ewing bli det nærmeste man kommer, seiv om sammenligningen ikke er helt tilstrekkelig. The Blood Brothers’ ekstrempunk er ikke alltid like lett å trenge gjennom, men når man først kommer under huden på Burn, Piano Island, Burn, åpenbarer det seg et band med en evne som strekker seg langt utover det å lage overfladisk bråkerock. “Every Breath is a Bomb” er bare ett av mange eksempler på hvordan man lager magi av enkle linjer, mens “Cecilia and the Silhouette Saloon” reflekterer en låtskriverevne som er både raffinert og har substans. Robinson er kjent for å kjøre artistene sine hardt for å gjennomføre sine visjoner, da spesielt med tanke på trommeslagere. Da er det nok neppe tilfeldig at det låter gud av Mark Gajadhar. Kommer til Øyafestivalen i Oslo utpå sensommeren. Torgrim Øyre

CATO CANARI Out of Tune (Drum Island/Sonet) II Ser man det, ser man __ det. Fra Skodje på MøreI ~ I kysten kommer Cato Canari surfende på en bølge av retrofuturistisk eurodisco og klassisk synthpop. Et lydbilde som helt avgjort er i tiden, men som i dette tilfellet er servert uten den vante ironi og “fucked up på kokain”-kynisme vi etter hvert har blitt særdeles vant med fra alle electroclash-spekulanter. Canari, hvis fødenavn jeg ikke vet, var i sin tid med på å starte indiepop-bandet Whopper. Det er omtrent alt som blir servert av biografiske fakta i presseskrivet. Av Out of Tune kan man imidlertid slutte at han har hørt på alt fra Giorgio Moroders syttitallsskapte eurodisco til Pet Shop Boys’ hi-nrg-variant fra tiåret etter, via synthpionerer som Kraftwerk og Human League, og han tar oss med på en smakfull, varm og balansert reise i denne sin musikalske oppdragelse. Til neste gang vil vi gjerne at han bringer mer av eget til bords, men som debut-aperitif funker det aldeles strålende. Harald Grenne

hip-hop

VIC CHESNUTT Silver Lake (new west/piayground)

fuck you bitch", eller hvor han simpelthen tester mikrofonen iet par minutter. Med mange slike malplasserte idéer er Masterpiece

r^-71 Dette råfine albumet ble spilt inn i løpet av fem dager oppunder jul i fjor. og forklarer en gang for alle hvorfor Chesnutt er forgudet av absolutt alle schwæringer i "rock"-bransjen. Sjekk tribute-albumet Sweet Relief Two. hvor han hyl les av bl.a. R.E.M., Madonna og Smashing Pumpkins. og samarbeidet med Lambchop og Kristin

en prøvelse å komme igjennom. På den annen side er det apenbart at fyren har et låtskrivertalent, hør bare nevnte "The Seed", den subtile orgeldrevne soulperlen “Serve This Royalty” eller den flotte electrosoulen i "Can't Get No Betta”. Disse latene viser at Cody har potensiale langt utover den soveromsvisjonæren han fremstår som på The Headphone

(stereo 12") Eksplosiv edit av brasiliansk/japansk-jazzsangerinne

Hersh. Hvorfor han ikke også selger i bøtter og spann er et mysterium. Vic har laget en rekke fine

Masterpiece, og redigert ned til beinet hadde plata kanskje også kunnet forsvare tittelen sin.

BlazeTheWeed (go-goclub 7”) Alltid gøy med ragga-versjoner

Malin Johansen

a^ ente er: berJnigbt Rider” som Punjabi MC nylig brukte

P |aterfør °8så' både under e§et navn og med prosjektet Brute, navn ugjn™ 1 , men dette må være en foreløpig ku | mmasjon for en artist og låt. skrjver som med selvfølgelighet kunne trillet rullestolen sin inn blant stolene til de ypperste av de siste 35 åras “singer/songwritere”. Herligheta er produsert av Mark Howard (Lucinda W.s nyeste °g mye annet snadder), og byr pa tekster’ m elodier, harmonier og eklektisk instrumentbruk (fra wur|teer „ goat nails”, pedal steel, and beyond) som gj ør lkke uten vj,-)ere er lett å båssette. Du får fryktelig fint sårt alvor, bortimot allsangvennlighet (nynning, i det minste), men også tungt gitarskurr og altså vokalharmonier som vil få deg til a lete fram “Wooden Ships”. Det er fengt i singer/songwriter|andskapet om dagen, men 90 % av befolkningen der burde skygget banen til fordel for denne mannen. Og igjen: ta for deg tekstene, f.eks. “Sultan, So Mighty” og sistesporet “In My Way, Yes”. Oversett dem, eventuelt, og utgi dem for å være dine egne, og vips vil du være lyrikkdebutant før du, ahem, vet ordet av det. S/7ver Lake vil helt sikkert figurere på atskillige “årets beste”-lister. Vel fortjent. John Erik Frydenlund

CODY CHESNUTT The Headphone Masterpiece (ready setgo/import) 1 I Cody Chesnutt er nok fremdeles et ukjent navn for de fleste, men hypen rundt denne Atlanta-trubaduren har nå begynt å rulle etter at The Roots slapp deres siste singel “The Seed, pt.2". Cody er nemlig Sly Stone-lookalike’en i videoen deres som synger på refrenget, og det er også han som er opphavsmannen til denne fantastiske poplåta. The Headphone Masterpiece e r en sjeldent ambisiøs debut; ikke bare har han kalt den for et mesterverk, dette er en dobbelt-cd med nesten to timer musikk til sammen, og hvor Cody i tillegg insisterer på å gjøre absolutt alt seiv. Resultatet er en underprodusert lo-fi-ekskursjon inn i Codys verden av soul, rock, pop og hiphop som skriker etter selvkritikk og redigering. Her ligger nemlig godbitene side om side med en hel masse lite sjarmerende tull. Mange av låtene er bare korte snutter hvor Cody øser ut linjer som “sexy bitehes I fuck with my big black dick”, “do what I say,

DIV. ARTISTER Conception, a musical tribute to StevieWonder (motown/universal) I # # I Det blir nesten litt smør _på flesk: Åfå en samling neosoulartister til å gjøre sine tolknmger av Stevie Wonders gigantiske musikkarv. Det er jo mer eller mindre det de tufter sine karrierer og låtmateriale på fra før. Det låter for så vidt fint, men man kan få ntt vondt i magen av retrotankegangen. Her har de samlet store deler av balletten: Musiq, Glen Lewis, India.Arie, Angie Stone, uten at så mye nytt blir brakt til bordet. R&B er representert ved noen av sine fremste stemmer: Dave Hollister, Mary J. Blige og Joe: disse imiterer i det minste ikke Wonders patois. Ikkesoul-artister som Eric Clapton og Marleybarna gjør seg ikke bort, men John Mellencamp grynter kanskje vel mye, og Mare Anthony er litt for endimensjonal i røsten. Det er lett å bli desillusjonert på vegne av musikkindustrien nar man ser hvor sterke og ikke minst viktige låter Wonder ristet av ermet, som det enkleste i verden. Slikt nivå kommer man rett og slett ikke opp på lenger. En utvasket sokk til slutt: Om du er ute etter å bli bergtatt bør du heller oppsøke originalene. Nå er det på tide å se fremover, folkens, ellers ender vi opp som jazzen, der de siste årene mest har gått ut på å hylde artister som for lengst er døde. Det må ikke gå slik med musikken også. Audun Vinger

CHICO DEBARGE Free (koch/playground) rT^-! Fn lovede karriere rundt ____ slutten av åttitallet ble raskt torpedert for lillebroren til bandet deBarge, da han ble tatt for omfattende distribusjon av narkotika. Etter flere år i fengsel kom han tilbake med den personlige Long Time No See i 97, som burde ha nådd ut til et større publikum. Det gjorde den ikke, og han er nå ute av Motown og over på mang en fallert storhets label, Koch. Musikalsk fallert er han heldigvis ikke. Første halvdel av platen er svevende soulmusikk, med lite fokus på rytmer. Stemmen hans er ikke helt på topp hele tiden, dessverre, og bærer ikke et

Sonia Rosa ? (Prins Thomas edit)

Dwele Find A Way/Truth (VIRGIN 12 > Ny lovende soul-fyr fra Detroit Red Rat

Los Hermanos Quetzai (underground resistance 12 ) Galaktisk techno i samme gata som “NightOf The Jaguar” " j w t sapass sarbart sound. Muhg at adskillig lavere budsjetter er årsaken til at han gjør det meste på plata seiv. Når det blir mer stringent, som ‘‘2gether”, skrevet sammen med Joe Thomas funge er Free bedre, men det er nok likevel lyden av en marginalisert artist vi hører, Audun Vinger _____________ L

_______

—I

jflKSplPMR JEp ' ' f*» a

' Katatonia Viva Emptiness (peaceville) Svenskene følger opp Last Good Deai Gone Down med nok en melodisk perle av et album. CultofLuna Beyond (earache) Progressive og mørke svensker, hinsides Neurosis og Isis. Amulet Breaking News (fra kommende album, sony) Kun Turboneger og Bruce Springsteen kan matche Amulet i å lage stadionrock i 2003. Orcustus Demo (airraid) Old school i sentrum, fra kommende undergrunnsfavoritter. Bruce Dickinson The Chemical Wedding <AIR R*10) Et av moderne heavy metals aller sterkeste album. Kraftig forbigått grunnet elendig distribusjon.


... Det er mye snakk om (musikk)journalistikk om dagen, og nok av små pussigheter å bite seg merke i. Da fløtepusen Daniel Beddingfield i et fjernsynsintervju fortalte om garagesingelen “Gotta

Get Thru This” som var all over the underground, ble det översatt med "låta ble spilt på alle T-bane stasjonene!” Vi sier good day til den...

gV SÉ isÉSSI iPöfev :/;åå&0: . 4s» Jr wSIP' JS|gj£ j&k jjF ’

Nh. ..rJ

, s. \

/

’*^

GRIME SRRGER Om IGJER TEKST AUDUN VINGER Når man ser hvilke nye plater som er utstyrt med kopisiiii sperre om daer man jo fristet til å tro ch uegrunir: < rf d1 '* ' nelsen for ; å gjøre det er å spare menneskeheten for hele faenskapet. Man må gi folk litt valuta for pengene for å lokke dem til butikkhyllene igjen, og Universals Deluxe Edition-serie er et godt grep i så måte. At det er gammel musikk får så være. Kjente verk i popmusikkhistorien blir grundig presentert i lite boksformat, med relevante opptak, enten fra studio, eller samtidige konsertopptak som kan belyse materialet. Det er aldri noe tiloversrask som er funnet i en søppelkasse i arkivet, det er tipptopp kvalitet hele veien. Nå har turen kommet til The Whos bastante klassiker Who’s A/extfra 1971. Etter rockoperaen Tommy ville the gentle genius Pete Townshend bokstavelig talt ta det til “the next level”. Et prosjekt han kalte Lifehouse skulle vise rockens enorme helende krefter, i form av en film, teateroppsetning, plateinnspilling, multimedia og litt til. Musikken skulle utvikles over tid, filmingen og historieforløpet likeså, med det samme publikummet som medvirkende

aktører. Hvert medlem av publikum skulle bli utstyrt med sin signaturmelodi, laget etter innplottede personalia i en computer. Sammen med bandets egne skulle disse lydene til slutt danne the universal chord , og alle stige opp til et høyere plan, som en fullendt enhet. Det var tider. Det endte selvfølgelig som et abortert prosjekt, noe som senket Townshend ytterligere ned i cognacflaska, og albumet Whos /Vext ble kun en samling med spredte låter tatt ut av sammenheng. Men for noen låter, “Won’t Get Fooled Again”, “Bargain” og “Behind Blue Eyes” kan få deg gjennom et helt liv. Det er overveldende rockemusikk med eksemplarisk spilling fra alle involver te, og badet i et sound som fortsatt kan få deg til å ville flytte inn i Hi Fi-Klubbens loka ler. Discen viser ved siden av originalskiva en rekke forkastede takes fra et helt annet studio, mens disc to rommer en mer eller mindre tidligere uutgitt konsert fra The Young Vic i april 1971, og seiv om The Who ble enda bedre live med årene, er det like fullt blant den beste rocken du kan erverve deg. Og om du lurer, så jobber Townshend fortsatt med Lifehouse-prosjektet, sjekk hans side eelpie.com for mer klo. Kommende utgivelser i deluxe editionserien teller fabelaktige skiver som Marvin Gayes mesterverk / Want You, Sonic Youths nittitallsklassiker Dirty (sistnevnte med MASSE ekstralåter), Joe Jacksons tidsriktige Night & Day og gåttabanen: Eric B & Rakims hip hop-påla Paid In Full. Ser ut som det huslånet utgår, gitt.

.

.

(

W

***% v •“':

HkK\

-J

Äjßgg|^

||p Jra

>WP ' ;< 'Ww

DIVERSE ARTISTER didyoueverdoubtthis: The Jazid Years 95-02 (JAZID COLLECTIVE/SONET/UNIVERSAL)

Den innflytelsesrike Osloklubben Jazid ble lagt ned i fjor, men som det insisteres på i avslutningstalen som er med her, “this is not the end, this is just the beginning”. For seiv om Jazid tragisk nok har stengt dørene, satser nå grunder André Utvik alt på produksjon og fremdyrking av talenter gjennom labelen Jazid Collective som ble opprettet for et par år tilbake. Utifrå tittelen The Jazid Years 95-02 skal denne plata doku mentere Jazids sju år med klubb virksomhet, noe som i og for seg virker helt umulig. Utvalget låter og artister som er inkludert her, er da også litt pussig. Halvparten av låtene har direkte tilknytning til Jazid, ettersom de er produsert av Utvik seiv, eller utgitt på Jazid Collective. Blant disse finner vi SlowSupremes “Granada” og “Mye Moro", Fantasistas hektiske afro-jazz-house i “African Jazid”, samba-house fra Dennis Jr & lo calPatron (Utvik) og SlowSupre mes garage-remiks av Earth, Wind & Fires “Boogie Wonder land”. Resten er låter gjort av ar tister med løs tilknytning til Jazid eller Utvik; Jerome Sydenham, Freeform Five, Osunlade, Jerome Van Rossum, samt den norske tri oen Kalle, Magnus & Daniel. Så og si alle låtene er kuriositeter ut gitt i løpet av de siste par-tre åra, og for et bredt publikum holder dermed ikke plata mål som doku ment over klubbens sju år lange historie. Når i tillegg kvaliteten sjelden når de helt store høydene her, blir det vanskelig for didyoue ver... å skille seg ut på det enorme samleplatemarkedet. Malin Johansen

DWELE Subject 0/iRGiN) Hva er det med Detroit? Godbit etter godbit kjøres ut fra et slags magisk samlebånd der om dagen, enten vi snakker fusionjazz, minimalisthip hop eller neo-blues. Soulstrupe og multi-instrumentalist Dwele har allerede rukket å bygge seg opp et sterkt rykte etter et flittig piratkopiert demoalbum og et scenestjelende refreng for bysbrødrene Slum Village (“Tainted"). Dessuten spilte han trompet på J-Dillas coverversjon av Donald Byrds “ThinkTwice”, som får Ralph Myerz & kompani til å høres ut som de bleikfeite bergenserne de jo faktisk er. Men det er en annen historie. På sin ordentlige debut er den strenge minimalismen han muligens har plukket opp fra nevnte kolleger (Dilla & Slum Village) tonet kraftig ned. Dessverre? Dessuten er det ingen tvil om at de mange radiovennlige ekskursjonene i boogieland nok er beregnet mer for “dårlig dameblad” enn "mannen i gata”. En må jo ha penger til hyra også, og dessverre er hjemmepublikummet for det man kanskje kan kalle voksen R&B notorisk konservativt. Det er synd, for jeg har en følelse av at Dweles allerede veldokumenterte

kvaliteter (både som vokalist, produsent og låtskriver) hadde kommet bedre frem hvis han hadde vært [tø m indre opptatt av å ikke skremme menigheten unødig. Men det er nok fine øyeblikk her til at vi kan håpe på en mer uredd oppfølger, og ellers glede oss til neste gjesteopptreden (som blir kjempefin den også, helt garan tert). Martin Bjømersen

iåPl

s€| •' ¥ * |j å«« * |«> :0 ,• •’ u,; 77”,,

BILL FRISELL The Intercontinentals (NONESUCH/WARNER) (nonesuch/warnerj i # # i Gitarfantom Friiiselli har . spilt med alt som kan krype og gå innen jazz og rock og noen ubesteimumellige sjangere til. Her har han begått en av de fiotteste meditative plater jeg har hørt på lenge, innenfor en litt løselig “etr>o"-ramme denne gang, noe både tittel og medmu sikanter bekrefter. Det er bortimot instrumentalt, men ikke helt, og går under huden på deg med en harmonisk hjerterytme, ikke am bient men organisk, ikke ekkel, kynisk chill out men varm, rolig pust, ikke eksotisme men respekt fullt naturlig. På mange måter er det bluesens røtter de utforsker, via el- og akustiske gitarer, oud, bouzouki (frykt ei), slide og pedal steel (Greg Leisz), fiolin — og loops. Og masse elegant percussi-

NATT&DAG / MAI 37


CMlirinRT FR JCLVIlJlllfl Gli

men er saks°f°n ist Petter Wettre, som blant flere bragder kan skilte

med Household Records, og han skal stå for promovering og salg

IIFiriRRT

med Svar-prisen fra KongsHorrr Klart lo^Trfoc+i\/oI berg Jazzfestival. Frustrert over forholdende i plateselskap-Norge har han nå gitt opp og blitt sin egen herre

seiv, via trinpn petterwettre.com RåHp ncr Uvintptti Både trioen og kvintetten hans er til nå utgitt, der sistnevnte an befales mest —om du finner den. Ellers sender du ham en mail.

Skal du få noe gjort ordentlig må du gjøre det seiv. En som har tatt konsekvensen av den lærdom-

-v- --1 ' ’ ' r': tW"

fl b Jp \3aEf:

MiM

l|||iy r jf

S\ÉI

ian

t*

Bumpy Knuckles Pain (FAT BEATS)

*

REIURII OF THE ItlM ' '°';^^y^/‘ i,,:>J -’1, ? r''fr'Æ ?'<£

”r

:

1

* * fc/B

| ?

v’1 '' ,r vjy"y

lr-

fi lir * Tffie&'* -rJit å®?!' åku ** €• *& >/

mfW IT II i

fi. '3®i f 'Æ-TaA

FLEETWOOD MAC Say You Will (Reprise/Warner) m m Det har litt av en historie, det britiske psykedelis ke bluesbandet som på slutten av søttitallet ble " til et av amerikas definerende vestkystpopband. Sin kommersielle peak hadde de som kjent med Ru mours fra 77, skrevet mens fire av medlemmene gjennomgikk samlivsbrudd, med hverandre. Deres mes terverk Tusk to år senere gikk nok med sine fire sider, og mange innfall, langt over hodene på folk flest. Mange gode musikeres faste følgesvenner, egomani og kokainavhengighet (rockmyten vil ha det til at de had de en egen hagepaviljong på scenen for å kunne innta køl under konserter), var mye av grunnen for at bandet splittet opp etterhvert, deres siste ordentlige plate med gullbesetningen var Tango in the night fra 87. Men nå er de altså tilbake (dog uten britiske Christine McVie, som har gitt opp industrien), og det i et klima som har åpningfor musikalsk revisjonisme. Rytmeseksjonen har fortsatt et distinkt groove, kjenne tegnet ved svært økonomiske, sammentrukne tromme brekkfra gamlefar Mick Fleetwood. Og Stevie Nicks’ popkomposisjoner rusler av gårde i et behagelig califor niatempo, med hennes skingrende Lorelei-vokal tydelig merket av harde og lange år. Hun er virkelig noe for seg seiv, en blanding av spå- og karrierekvinne. Ikke helt god. Men det er ikke kun pastisjer over deres eget klassiske materiale her. Musikerne - først og fremst låtskriver, gita rist og musikalsk arkitekt Lindsey Buckingham seiv - ma ler på et ganske vidt lerret, og det skjer mer her enn på de fleste kopisperrede norske album, f. eks. Det kan kan skje medgis at noen av arrangementene kan oppfattes som noe på kanten (overdramatiske “Come” med Buc kingham på luftgitar), men det er en vilje der som er på takelig. Med sine 18 låter er det litt av en utfordring å skulle sette seg inn i platen, men det er bare å gjøre det, først som sist. Tittelkuttet og “Running Through The Gar den” er to streite innfallsporter til platen, om det skulle trenges. Det er besynderlig hvordan artister som hadde sin pri me time på søttitallet fortsatt kan bidra med så mye. Hvalrossen David Crosby har fått en ny vår med sitt fa belaktige band CPR, Steely Dans kommende plate er en fullstendig innertier, og om Say You Will ikke er helt oppe på det nivået, er det like fullt en plate som kan anbefales alle som liker bandet fra før, eller nye lyttere som er mo den for noe annet enn ekte garasjerock eller electroclash. Band som The Corrs har kidnappet dette soundet i mellomtiden, nå er det heldigvis i havn hos noen som vet å forvalte det. Audun Vinger

on og djembe. Vest-afrikansk, portugisisk (tror jeg, da), gresk og amerikansk tradisjon i en salig, klisjefri blanding, med blikket vendt fremover. Dette unner jeg alle mennesker med et godt hjerte å eie. Men ikke dere andre. Seiv om dere ville hatt godt av det. John Erik Frydenlund

GOLDFRAPP Black Cherry (Mute/Playground) #### 1 denne måneds for min del særdeles begredelige platebunke, er dette et vesentlig lysglimt. Duoen Goldfrapp (Alison Goldfrapp + Will Gregory) er nemlig tilbake med et sett nye lyder og lyster i bagasjen. Felt Mountain var for denne ydmyke lytter en av år 2000s mest imponerende debuter; et vakkert, förunderlig, teatralsk og trolsk 38 NATT&DAG / MAI

stykke musikk som neppe kan ha vært lett å skulle følge opp. På Black Cherry har de tematisk sett flyttet inn til byen, lagt til et mer digitalt, elektroclash-inspirert lydbilde og mer utilslørt seksuelt ladede tekster. Musikken er tøf fere (den formelig freser, enkelte steder) og har flere lag enn forrige gang, noe en Felt Mountain-fan i begynnelsen kan ha vanskeligheter med å godta. Ved første lytt følte jeg nemlig at Black Cherry låt ubalansert og posør-hul, at det var et stort gap mellom de mer Felt Mountain Mountainaktige balladene og deres nye synth-schwung. Etter gjentatte lyttinger er jeg imidlertid overbevist om at duoen nok en gang har truffet gull, og at veivalget har åpnet for et bredere og rikere musi kalsk nedslagsfelt. Med andre ord: Platen vokser, og den tåler atskillige lyttinger før den sitter

Kem faen e Gang Starr? Premier og Bumpy Knuckles får alltid frem det beste i hverandre. Gi oss et album, for svingende! Foxy Brown Yeah, Come On (DEF JAM/UNIVERSAL) Låter som en glemt Bomb Squad-låt eller noe. Neptunes prodder. Så klart det er bra! Spacek Vintage Hi Tech (K7/TUBA) Ikke ferdig med denne ennå. Ikke på en stund, heller. Prefuse 73 One Word Extinguisher (WARP/VME) La oss prise Herren. Scott Herren.

der den skal. Men sluttresultatet er så avgjort verd turen! Høydepunktene inkluderer singelen “Train”, som med sin fantastiske Soft Cell-aktige åtti tallsdiscobeat nekter å forlate be visstheten seiv etter at sangen er fadet ut. Det sugende vakre tittel sporet og det seigflytende, urtøffe sistesporet “Slippage” er heller ikke å kimse av, mens den nåde løst poppete “Twist” bærer bud om at duoen muligens har ting å utrette på hitlistene. Gromt. Harald Grenne

GONZALES Z (KITTY-YO/VIRGIN)

De første par skivene fra eksilkanadier og Berlinbuily Gonzales var i grunnen ganske kule, med fryktløs gonzo-hip hop fremført med ka baret-artistens patos og weltsch merz. Sjarmen var imidlertid försvunnet på fjorårets nesten-hit “Take Me To Broadway” og det påfølgende albumet (hvis navn jeg nekter å ta i munnen). Man nen har rett og slett begynt å ta sin egen antatt ironiske sceneper sonlighet som “The Greatest En tertainer" på alvor. Z er et forsøk på å ikle seg croonerhabitten, og låter kort sagt helt jævlig. Spesielt når han drar gamle venner som Louie Austen, Guesch Patti og Pe aches ned i gjørma. Verst er en radbrekking av sistnevntes strå lende “Lovertits”. Unngå kontakt for enhver pris. Ikke engang med et østeuropeisk enmannsorkes ters ildttang... Martin Bjørnersen A

MARTIN GORE Counterfeit II (Mute/Playground) I # • I Platinablond synthpop helt (Gore er hjernen og L_ _l hjertet bak Depeche Mode) gjør gravalvorlig, ufrivillig komisk coveralbum med låter av av bl.a. Lou Reed, Iggy Pop, Nick Cave And The Bad Seeds, Kurt Weill, John Lennon, Brian Eno og David Essex. Bare Gud (og muligens Gore) vet hvorfor. Harald Grenne


med JR. Ewing, Surferosa og Tore Torell som bonus. Vi har ikke bruk for alle seiv, og tenkte vi kunne gi dere lesere en håndsrekning. Du må svare på et enkelt spørs mål: Flva heter plateselskapet som ga ut bandets første single? Send svar til konkurranse@nat-

togdag.no, eller på et fint postkort, innen 15. mai. Adressen finner du på innholdssiden. Hvis du vinner kan du ta med typen din, du får nemlig 2 billetter. Husk å si fra om du vil på konserten i Stavanger, Bergen, Trondheim eller Oslo. Lykke til!

hvordan man kurerer et sønderre vet hjerte. Som tilfellet var med Razorblade Romance og senere Deep Shadows and Brilliant High lights, gjentar historien seg med Love Metal. Bandet låter bra og tidvis svinger det ganske tungt av loverockerne, men hvor blir de fete riffene av? Låtene ligger der og formelig skriker etter de gode melodiene, uten at Ville & Co makter å gi dem den pondusen og det lille ekstra som skal til for at HIM skal hevde seg. Potensialet ligger der, men storparten av ti den koker det bort i kål. Vi noterer godkjent for “Buried Alive By Love” og "Circle of Fear" og has ter videre. Kanskje treffer de blink neste gang? Inntil da kjøper du heller Katatonia. Torgrim Øyre

hele 22 artisters tolkninger, spredt over to cd’er, og av de mest kjente bidragsyterne kan vi nevne Jazzy Jeff, King Britt, lan 0’Brien, Stereolab, Madlib, Dr. Rockit og Kyoto Jazz Massive. Det som umiddelbart slår en litt uti plata er hvor underlig dødt Jazzanovas låter høres ut i andre artisters hender. De fleste tolkningene er samlebåndsmateriale, ikke direkte dårlig, bare uinspirert golyd med mulig unntak for Madlib, Stereolab, Bugs In The Attic og Calm, som kommer relativt godt ut av det. Å kutte denne utgivelsen ned til én cd hadde åpenbart hjulpet, for du skal være ganske innbitt Jazzanova-fan (eller lounge-musikkfan for den saks skyld) for å holde ut i over to timer med dette. Malin Johansen

DIV. ARTISTER Jazzanova Remixed JCR/VME

' THE JAYHAWKS Rainy Day Music (american/sony) Dette var en liten nedtur, gitt, det hjelper ikke engang med en seksspors bonus-CD med demoer og livekutt, som følger førsteopplaget. Og bare for å ha klargjort mitt ståsted: Jeg tilhører dem som syntes Smile var et veldig bra album, i hvert fall 80 % av det, og det er tross alt ganske mye. Målt mot det albumet og et par eldre godbiter, holder ikke denne samlingen helt til mål. Det blir selvfølgelig aldri dårlig, med den vanlige trioen Louris, Perlman og 0’Reagan i tet, men med et par unntak er ikke dette av det ypperste de har gjort. Förklaringen er enkel, her skorter det rett og slett på virkelig

Antakelig som godtgjørelse for at Turboneger kom på coveret sist nummer har vi mottatt en konvolutt med billetter til den ekstravagante Scandinavian Leather-turneen i slutten av mai,

i

dij B| -

VIVIAN GREEN A Love Story (COLUMBIA/SONY)

Soulmusikken er på vikende front, men det finnes fortsatt lyspunkter. Nykommeren Vivian Green er ikke blant de aller skarpeste glimtene, men det er masse å hente på debuten hennes, om du gir den litt tid. Ved de første lyttene kan det virke som bare enda en politisk korrekt nusoultøs, men det er noe der. Kjærlighetens mange irrgånger blir reflektert over, og seiv om hun ikke går dypt inn i smerten er det blitt en moden plate, en liten Emotional Rollercaoster, som en av låtene heter. I “Music” høres hun nesten ut som Ms Dynamite, med sigøynerralling i et tuslende refreng. Ellers befinner hun i et behagelig, jazzaktig og voksent soulsound som er vanskelig å mislike. Ikke en eneste rapper viser seg her, en bransjemessig bragd i disse tider.

’ ’*ij Oi*

Green startet sin karriere som backupsangerinne - startstedet for svært mange soulsangerinner — for Jill Scott. Vi gleder oss til noe nytt fra Scott, som om hun konsentrerer seg - tar seg sammen - er kapabel til å lage et virkelig mester verk. Vivian Green har derimot bare laget en fin plate, men det er verdt å få med seg. Forresten: vi håper prosjektet Kindred the Fa mily Soul blir utgitt her til lands: Green deltar i en fresende hotpot av en souljazzplate. Følg med. Audun Vinger

HIM Love Metal (rca/bmg) i Finske HIM fikk et aldri så lite gjennombrudd l__J med den smått besnæ rende versjonen av Chris Isaaks “Wicked Game". Siden den tid har de sunget om ulykkelig kjær lighet på de flest tenkelige måter uten helt å finne resepten for

e afjlP"

§g|8pu m

Seiv om det kan virke som om store deler av U “nu-jazz’’-scenen har stagnert en smule, var likevel fjor årets album In Between fra Berlin kollektivet Jazzanova en yppelig fremvisning i hvor bra denne mu sikken kan låte. På den flotte dob belt-cden The Remixes 19972000 (2000) fikk de også vist hva de er gode for når det gjelder re miksing av andre artister. På Jaz zanova Remixed er det omvendt; her presenteres vi for likesinnede artisters remikser av deres eget materiale. Remiks-skiver av denne typen blir ofte en temmlig schizofren opplevelse, og Jazzanova Remixed er intet unntak. Her skal vi innom

*j&£9Bp>3a|

llfl /•-! r| I\ ' v\kj ‘--' i d,M fjajljf ial l] li hj '3<\j 1 jfl

J

'

|

prj i \\i \ j

*’

11 firaI ra I M

CS*' ’ $ V&& ''

P , '"Vi 1

f

l&pgf <?„ P.iip 111 Mifyat V1 3fl 8u7a >Hl 11 li I jOsjl ailå38J 9 B [11 [ | ‘ ' ® ||gJ§Sj0aj£ kVÅjn -J v' tøg.; |pg

sterke låter. Det er som alltid sympatisk (og dyktig) gjort, og Louris er for all del en habil låt og tekstskriver (og Perlmans “Will I See You In Heaven” er altså ikke Clapton), men, ettersom redaktør Vinger minnet meg på marshmal lows-metaforen i sin anmeldelse av Surferosa (absolutt uten sammenlikning for øvrig) - direk te mettende er dette ikke. Ethan Johns er sentral både som produ sent, mixer og musiker, og de har med seg både Eagles’ Bernie Leadon og psychopopper Matthew Sweet - samt, host, Jakob Dylan og Chris Stilis (som også er sin fars sønn), men nei, jeg synes ryggsekken blir litt for lett denne gang. Det forhindrer jo nødven digvis ikke at de kanskje kan få et slags kommersielt gjennombrudd med denne plata: “Save It For A Rainy Day” har allerede gått en del ganger på NRK Pl, midt på blanke formiddagen, og da kan jo verdensherredømme være rett rundt hjørnet. Kanskje. John Erik Frydenlunds

PREFUSE 73 One Word Extinguisher (warp/vme) I""' # Dametrøbbel? Gjør som Scott Herren, flytt til Bar celona og lag tidenes før ste glitch-sommeralbum. Hvem, sa du? Scott Herren, sa jeg. Fra Atlanta. Også kjent som Savath, Savalas, Delarosa og Asora, eller som opphavsmannen til Erlend Øyes foreløpige (?) karrieretopp, vidunderlige “Every Party Has A Winner And A Loser”, men først og fremst altså Prefuse 73. Musikkjournalister og andre overen-

1

«Bit

Äjgpg .ÄmpWwl^/'Vv s

åUDUN VINGI

The Lovethugs Playground Instructors (BIG DIPPER) Fortsatt uferdig, men ekstremt god norsk psychpop. Wayne Shorter Alegrla (VERVE/UNIVERSAL)

Jazzhøvdingen er ved godt mot Div. artister Natural High 3 (WARNER) Skarp soul og boogie fra WEA arkivene, bedre samlinger får du ikke. Incognito Who needs love (DOME/GOLDHEAD)

Flott revitalisert jazzfunk-com bo, med ekstra soul denne gangen. Steely Dan Everything Must Go (REPRISE/WARNER) 10. juni

tusiaster elsket med få unntak de buten Vocal Studies + Uprock Nar ratives, uten at så mange andre

irjgSjj '~ e' v

i•'

|JJ|| n i

NATT&DAG / MAI 39


Hippierock-kollektivet Grateful Deads plater fra (og litt før) den klassiske Warner Brothers-perioden (65-72) er endelig tilgjengelig

i nydelige, utvidede stasutgaver. Deres kosmiske, frie blues fascinerer fortsatt, det gjør faktisk de også, i forminsket utgave under navnet The Dead. Men det er disse platene du skal oppsøke først. Fra spacejamming

i Anthem of the Sun til harmonisk counflir tryrock i Workingmans Dead - det er lett å forstå at bandet ble til en religion, en egen omreisende stat.

1

H

*- **

"V

T,

_

*

f

Alle tolv CD-ene (inkludert noen samlinger) er tidligere tilgjengelig som bokssettet The Golden Road, om du har midlene og tålmodigheten til det, men det har vel de færreste om dagen, dessuten må du jo spare penger til bootlegs,

som det fin

alder med Sly & Robbie på begynnelsen av 80-tallet, men er ikke ' nærheten av å låte datert. "Clean Up Woman” er ikke Betty Wrights klassiker, men tematikken er jo ikke så ulik, da, og det er ikke så mange damer på Chrissies alder som kan si “fuck” (gjentatte ganger) med samme troverdighet som henne. På den annen side lager hun fortsatt ballader som “Nothing Breaks Like A Heart’’, som gjør nettopp det, altså knuser ditt hjerte. Ikke et klassisk album, men veldig, veldig fint. John Erik Frydenlund

Det har både resultert i kalde, livløse øvelser som Ängels With Dirty Faces, men også småfine overraskelser som fjorårets Blowback. Hovedforskjellen mellom de to albumene er at han på sistnevnte i hvert fall har forsøkt å kommunisere med lytteren. På Blowback dro mannen inn et kobbel av merkelige samarbeidspartnere, fra undermålske Bushog Live-medlemmer, til Cyndi Lauper og Chili Pepper-bassist Flea. Nå har han imidlertid funnet en ny muse i den ukjente men talentfulle italienske sangerinnen Costanza Francavilla, som sa av-

:ÉÉSMi

Tv-; _

Purple Sages debutskive (71) er også nettopp nyutgitt, med flere Deadmedlemmer på countryba gen.

nes mange hundre av. Forresten: Deres kolle gaband New Riders of the

*’

I i

\ - ,

1 v

/ jfÆ ;

:

:

Radiohead There There (mp3-single) (Capitol) Motorradiohead.

*

Goldfrapp Black Cheny (MUTE/PLAYGROUND)

-

.'

I

Mørl klissen

/ndig

Wire Send (PINKFLAG) “Feeding on the putrid corpse of rock’n’roll.’’

f jåk

d.a.f. Alles Ist Gut &*

A;

, ! I

" fifUH BCfimCCBIf UlClIlUJlllUmif

giort er en verdig arvtager til hans forrige sådan, Martina TopleyBird. H un Synger sløret sensuelt der fremme, mens han rasper i bakgrunnen, og den formelen fungerer nær like bra som den gjorde på debuten. De tunge skyene rundt mannens sinn har i tillegg

BLUR ThinkTank (B/U) rmi disse turbulente fred versus fri• •

skriving med avantgarden. Snakk om ågå på trynet! Men det er neppe ideene det skorter på, for Think Tank er proppfull av gode og en del mindre i o . rsr hel • „

TIMBUKTU The Botten Is Nådd (juju/playground) Det er veldig vanskelig å __ __ mislike Timbuken. For det første er han en drivende dyktiguapper. det andre har han Sveriges For kanskje

het-tider tilbyr det multinasjonale selskapet EMI spandabelt nok et produkt som vi alle kan enes om å hate. Det har seg nemlig slik at det nye albumet til Blur suger. Verdens popelskende publikum blir neppe rystet i grunnvollene når de får vite at Blurs syvende album ikke lever opp til back-katalogen, ettersom det lenge har vært kient at gruppens største begavelse væn Kjeni en gruppens siørsie Degaveise, den gudbenadede gitarist Graham Coxon, ikke lenger ville leke med de andre, og spesielt ikke med det stadig voksende egoet til vokalist og Gorillaz-medlem Damon Albarn. På sine mest vellykkede utgivelser har bandet ofte eksperimentert vilt med soniske utskeielser, som på de to föregående albumene Blur og 1 3, men på det grunnleggende planet har ... kimen til suksess alltid ! , ,

go esa anne. jennom øringen imot nærmest parodis aten eog je pe°g d en nødvendige silingen av ideer er som antydet uteblitt. Resultatet er et forvirrende lappeteppe av underutviklede farger °g smaker som riktignok inneholder et og annet interessant, men som samlet blir en grå, nokså trist masse. Det er helt tydelig ut fra Think Tank, men også tildels ut av Coxons egne soloarbeider, s & ’ at Albarn og Coxon - som Lennon/McCartney, Jagger/Richards og Morrissey/Marr før dem -er ganske avhengige av hverandre for åfå gnister til å fyke. Coxon og Albarn vil alltids klare seg på egenhånd, med eller uten nye åndsfrender, men for bandet Blur har tiden etter alt å dømme rent ut i sanden. Harald Grenne

mest undervurderte produsentteam i ryggen. Beatmecanix er blant de ytterst få i Skandinavia som kan lage klubb-bangers med både særpreg og sjarme. For det tredje kan du gjerne kalle de mer politisk orienterte låtene hans haive. Protestviser utformet som fpne brev til statsministern er tross alt mer 1969 enn 2003 ’ Men det er en form han behersRer tj| de gradef. Qg mgn kgn dg ikke piske folk offentlig for å være menneskelige heller. Seiv om man kan få litt lyst av og til. Kanskje har allikevel suksessen til fjorårets protestslager "Gått Folk" gått mannen litt til hodet. Et sted må grensen liksom gå, og mange vil nok hevde at sanger omden letsvensk vapenhandel med

lettet, og han har maktet å lage noe som likner på pop. Det er en slags meditativ pop tuftet på et temmelig tørt og gjerrig rock-lydbilde (denne rock-preferansen som oppsto i ettertid av Maxinquaye har jeg forøvrig aldri forstått med Tricky, ettersom det er hip hop og samplere som helt mnlysende danner arenaen han mestrer best), men likefremt pop. Hara|d Grenne

væ en s reng pops ru ur og engen ere . . . , , . freng. Denne gangen har imidlertid Albarn, • u e gjerne i avie yorsor eav som utvilsomt sitter i sjefsstolen her, forden britiske arbeidsledighetskøen som besøkt å skape en slags form for elektronisk står av tidligere rytmeseksjoner for nå oppkunstrock, muligens inspirert av Radioheløste band, sånn apropos ... ads suksess med å spleise tradisjonsrik låtb mmm^mm

tere utvaska skånske reggae- og blueslegenden Peps Persson på hooket faNer ned på fei , side The Botten Is Nådd har i det hele tatt litt for mange akustiske gitarer og litt for få analoge synther til å tangere fjorårets W.D.M.D.. Men for all del, Timbuktu er fortsatt en artist det er verdt å følge med på, og han klarer fortsatt å overraske. Ta bare avsluttende “Fuck D”, en bisarr, men underholdende pseudoversjon av Sagats ultraharry og smått irriterende klubb-”klassiker” "Fuck That” på svingende skånsk. Ikke 100 % vellykket, men ganske moro for det. Martin Bjørnersen

terike band: om Turboneger. Mange hadde nok ikke våget å håpe på at dagen sku ,|e komme når kongene av deathpunk igjen skulle stå på barrikadene og belære oss om homoerotiske temaer i sitt umiskjennelige signaturspråk og høre Euroboy vri saften ut av Les Paul’en som bare Ace Frehley har gjort før ham. Dagen har derimot kommet og Scandinavian Leather er agendaen. Mange kritikere har nok ventet på å fylle pennen med surt blekk og skrike opp om magien som uteble, om monsteret som har blitt stuerent, og om myten som er bleknet. Sannheten er en annen, for seiv om det kunne synes som en håpløs oppgave å vekke dyret til live, klarer Turboneger det mesterstykket å levere et album som seiv de største tvilerne etter hvert vil måtte lære og omfavne. Om enn ikke like umiddelbar som man gjerne forventet, så vokser Scandinavian Leather seg stor og fet etter hvert som den gjør sine runder. Og det er nettopp storslagent som er nøkkelordet her; dette er rock som hører hjemme på de store arenaene. Det er glamrock og deathpunk med licks plukket fra øverste hylle. Ekkoet fra Kiss og Ramones ligger lett og dupper i overflaten, søker man dypere, finner mann lyden av Dictators og

lot seg affisere, hvis vi ser bort fra noen oppstøt fra sure hip hop-purister, som mente at Herrens klipp-og-lim tilnærming til (rap-) vokalbidragene var respektløs og rasistisk tukling med afroamerikansk fortellertradisjon. Eller noe i den duren. På One Word Extinguisher er det lengre mellom vokallinnslagene, men de få som er med leverer varene (bl.a. Def Juxrapper Mr. Lif, med en kort og konsis kommentar til terrorbalansen). Musikken, derimot, er mer fokusert, potensielt mer tilgjengelig i all sin bedagelige prakt, og faktisk bedre enn forgjengaren. Scott Herrens spontane tilnærmingtil programmeringsfageter unik, han lar datamaskinen stå på skjermsparer og trykker flest mulig knapper inn fysisk. Dessuten er han ekte musiker på si (se f.eks. Savath & Savalas), og lurer nesten umerkelig inn rikelige doser organisk varme og jazzharmoni. De mange pussige og uventede vendingene kan tidvis få One Word Extinguisher tt\ å virke litt vel frag40 NATT&DAG / MAI

mentarisk, men det blir aldri rotete. Det er kort sagt ingen som lager musikk som ligner særlig på dette. Klisjevarsel; Prefuse 73 er en sjanger i seg seiv. Kall det hva du vil. Men føl deg fremfor alt kallet. Martin Bjørnersen

PRETENDERS LooseScrew (eagle/playgroundj I# . I Jeg har vært begeistret v y for Chrissie Hynde helt ,. siden hun var fotograf/journalist i NME rundt 1974, og det er en fornøyelse å konstatere at det er en dame som -fortsatt - eldes med stil. De to første Pretenders-skivene er moderne klassikere så gode som noen, og etter heroin-mannefall i bandet hennes og noen labre/lugubre skivegreier på slutten av 80-tallet og utover 90-tallet, satte hun igjen skapet resolutt på plass med ‘99s Viva El Amor!. Hadde Loose Screw kommet fra et debu-

terende norsk band anno 2003, ville sekserne sittet løst rundt omkring i norske redaksjoner. Men Hynde har seiv lagt lista høyt og har mye å forsvare, så dette er aldeles ikke en sekser, men du verden så likandes det er. Og med et par-tre unntak er de 14 låtene her av svært høy klasse, frontet av stemmen som rett og slett er Pretenders. Hyggelig og interessant nok har hun begått sitt mest reggaetunge album til nå, og det er ikke slæppis bleiking-reggae, men solid, klassisk rub-a-dub-estetikk. Skiva starter med et snerr i “Lie To Me”, og ender i en ti minutter lang deilig, svevende ny-evergreen med strykere og greier, “I Wish You Love”. Ikke akkurat erke-Pretenders, men det funker som bare det. Mellom disse finner du altså minst fem-seks dubtunge låter som er en ren fornøyelse, deriblant også både spansk og engelsk versjon av fine “Complex Person”. “Time” smeller forsyne meg av gårde som et klassisk Grace Jones-spor fra hennes gull-

TRICKY Vunerable (Anti) # # Siden den universelt bejublede debuten Maxinquaye (ingen anmeldelse kommer utenom) fra 1995 har Tricky uten unntak levd opp til navnet sitt. Ja i en slik grad at de fleste for lenge siden sluttet å bry seg om mannen og hans musikk. Og det er langt fra bare fordi han er så sær, mørk og konfliktfylt. Sannheten er snarere at han gjentar seg seiv. Han utviklet tidlig noen særegne tricks, og har flittig brukt dem siden.

. :

.

Tjl bomberommet!

Poison Idea som et kledelig bakteppe. Alle har hørt "Fuck the World” med sitt svulstige refreng og pompøse strykere. Vi skal nok tore "Seil (toperler the okkuNight) og YourBody mange flere pere eteren i lang tid fremover. “Whipe it‘til it bleeds" folkens, Torgrim Øyre

W

„TURBONEGER Scandinavian Leather (burning heart/sonet) I • # I Det er en kald høstdag i Milano, Hertugen går ned lforn telli Norges "g’ historie" ner viJ alle. Om mest kjen‘ my-

.

El Shaddai. (heartbeat/playground) Han lagde flotte ting lenge før singelen med B,ak Twang Knall reggaealbum fra ‘98. Sjekk falsetten på “Real Issue”! Vic Chesnutt Stay Inside (fra Silver Lake) (new west/playground) Hører dere, radiprogrammerere? Kjøp albumet, kjære leser. Du, ja The Maytones Best of (heartbeat/playground) Glemt vokalgull fra 70-talls Jamaica Augustus Pablo In Fine Style — Original Rockers 1973—79 (pressuresounds/boonnieramigo) Tøff Pablo-samler med til dels ultrasjeldne godsaker. Sjekk “Rockers Rock Version” på Real Rock-rytmen - værsågobligæern Lucinda Williams World Without Tears C-Osr highway/universal) Som sagt, dama er ikke normal. Country så blodet renner, (husk Rockefeller 22/5) ——


iÉ»««wa*ii*i((

jgjjjjL

mmmémmmrn

""^fc

*

«v '

'

jÉK*

f.fi+p-

ISgL

\ y,-

i

.

I

J

j&

|^tT

v

i

• •V W

ii

-’ 4 ?(

-

H>

:v-

"<*

.jä

./ *

’ ' *

’'v

|

ALBUM UTE 12. MA NNEHOLDER HIT-SINGLENE “STIKKING” & “HVEM ER DENNE KAREN” PÅ ALBUMET FÅR DU OGSÅ KONTROVERSIELLE “MITT TERNINGKAST” MED DIMMU BORGIR OG BONUSLÅT MED RZA FRA WU-TANG CLAN! ER DU FØRST UTE FÅR DU LIMITERT UTGAVE MED GRATIS DVD

é>

www.teeproductions.com


3UUIIU3 rnuill inc UHRERGRRUHU unucnunuuiiu Det har aldri vært bedre grunn for å prøve og snike på banen enn lørdag 26 april (kjapp deg!). Da BCfinnilC FRflm IHE

Under Oslo av stabelen. Festivalen

tillegg vil det bli dans, performan-

Erik Nystrøm, Number Seven Deli,

er et samarbeid mellom BLÅ og oslo Sporvejer ASi 0g foregår på fem T-banestasjoner i sentrum. Mellom klokka tolv og seks dagen gjennom kan vi kose oss med går c*en trec*) e utgaven av Musikk

ce, opplesninger og annet gjøgleri med positivt fortegn. Blant de mange høydepuunktene teller vi Thomas Dybdahl, Alpine Those Myriads!, Thulsa Doom, Equicez over 20 artister fra de øvre hyller. I

Trulz & Robin ogvinneren av Petres Urørt-konkurranse. Forresten, det med sniking mente vi ikke.

med Vivi, Kornstad/Tafjord, Rolf-

You re The One That I Want , elDPfisemoRO TEKST MARIT ANDERSEN

pepån °enBigHand' Barskerer tilstander dagen etter med Natt&Dag-favorittene WE (Hæ? Har du fortsatt ikke kjøpt deg Dinosauric Futurobicl) og frihetskjemperne Amulet (nettopp ferdige i studio) på plakaten.

, v Batt/e of the year, også kjent RiÉÉil som BOTY, er det årlige verdensmesterskapet i breaking. Både koreanere, grekere og polakker er opptatt av de

31. mai samles altså crew fra hele Norden, samt Baltikum, for et realt oppgjør på Rockefellers harde gulv. Floor Knights fra Oslo kom til semifinalen i fjor, og vi satser på at de gir regjerende mestere Freestyle Phanatix enda mer å tygge på i år. De

fire elementene, viser det seg, og det byg-

gamle ringrevene Paulo, Special FX og

ges opp til litt av en fest når den internasjonale finalen holdes i Braunschweig,

Spaiche kommer langveisfra for å utgjøre det distingverte dommerpanelet, og Fjerde

Tyskland i oktober, foran 12 000 elleville tilskuere.

Världen kommer tra Sverige for ii spille. VI haper og regner med at det blir bootylici-

Den skandinaviske finalen har vi, forandre året på rad, æren av å være vertskap til her i Oslo. Det vil si, det er vel egentlig Stress og Tornado som tar seg av den saken, og de lover sunn, positiv action for urban ungdom. Sånt kan vi aldri «å for mye av ,

ous.

I

I . daktDr

I

B -

-

-

ipH! -jJIul,.. *

HBj|JRlfei% WSm HHpK Wjå Wmm.M,

tv

M

COMMON Rockefeller, ,29., april . , Interessen for hip hop øker, og konserttilbudet heldigvis

bedre3 og' fra scenen skal de være på § h p U^gn du kap jo øve d

Noe Hgnende vil skje i kveld, vil vi tro: undertittelen er a night of words and music with Lou Reed. Men han er

hjemme på s Ja Make f The Breakdown (Sub Pop/Warner) først sånn at Hl iKKe lkk røper ranpr aegsom Hact ’ nnon au noen

en enorm gitarist, og med et nærvær som har satt sitt

vj)ken som helst trendrocker

Circus fra i fjor er et spraglete psykedelisk mesterverk proppfull av musikalske ambisjoner, noe som ikke har slått helt an i alle hip hop-lei-

John Dee> 12, mai Hun her er heNer ikke god Mest kjent fra gospelcountry bandet Lone Justice på åtti tallet. Hun hadde en

re, men han har en sinnssyk flow, og er ypperlig live. Og da skal man ikke klage. Om ikke det er nok: GZA/Genius fra tiårsjubilerende Wu Tang Clan gir oss en smak av Staten Island den 7. mai, samme sted.

forsøksvis solokarriere på nit titallet, med bra musikk men lite publikum. Nå er hun sin egen |a belboss, og High Dive er uj-e j butikken: dra dit. Hun er en f|od: damej men vær på vakt - det er ikke lov å røyke på konserten.

-r..r-

a m..,...mx.

'

.._^a»

iib 5^1»

,

. .

,

niiii PURKER IEKKE UHU

,

eirersegsevogsine. eig ba "d Ma,onty, cf °ci T1 ’+ • Black Debbatb ' Born Elednc *en «verraskelse. Vi skal vel ' kkaaa bort 1 ,ra en |am hek er’ ass' . LEE SCRATCH PERRY Rockefeller, 21 mai Reggaegudfar og dub-legende pa sjeldent besøk. Øvbg mannskap er ukjent, men vi formoder at Scratch er “ o ~ nna Konge, uansett. Spenna gærn? Javisst. Geni? Jøss da. Td'r T’ t*"ff e™Mnlqedelig. Le&ndestoti, inaeea.

..?--iaw»aiaa*MiiiwiiiMui|'

xirvoTAiiniiMviMncD TEKST AUDUN VINGER _ ,. .... ... |!|,|l[Jj ; ;j Det er flere ar siden Andrea Corr stilte i New York Dolls T-shirt pa et CD-omslag, og siden da" 8an K har det bare blrt* mer Patakel ® lkke ,or deb alle fenomener blir oppslukt av markedskreftene i løpet av kort tid, men denne gangen er det retroretro-vinden som har blitt oppslukt. En som ikke bryr seg nevneverdig om slike forhold er Ole Børre Hammer, som for sånn cirka tjende gang arrangerer 0s | 0 Pønkråkk Festival. - Det er gode tider for punken i Oslo, med masse band SQm gjr ut syvtommere. Men vi får se hvor lenge band SQm Turb rer popu |ære j mai nstreamen, smi, ,, m«. -r i ler Hammer- Nettopp Turboneger spilte pa den første festivalen, på Dartklubben som på på den tiden var et nnnil i»rf,„„„h„iiwnei n mLn populært vannhull tor OslorocKen. Noen av bandene som sP iller ' år “ På Blue Monk/Sub Pub -er Bomberos, Pumps, Scumbags, Mormones, Bruta| Kuk> Qg for jkke snakke Qm 0j , Division- Han ska! kjøre konsertene i direkte overføring på lerret på veggen, og det blir punk-DJ's i mellom knyttneveslagene - Fem band hver dag, for en hundring, det blir en tjuekroning per band, det. Og vi har selvfølgelig overraskelser på lur. . , , St0 dei ° ka 6 Pønkarane- er mottoet, men postcard punks og nazisvin har ingen adgang, får vi tro. Oslo Pønkråkkfestival 2003 på Blue Monk og Sub Pub, 1.-3.

Hb E

IWI "

f

a I

jp

deres nylig var det oppmøte fra hele ungjazzen, hva det måtte bety. Konserten går under paraplytittelen Crime Time Sessions,

KSfe?

deler av Oslos musikermiljøer, HL^

*

dVS‘ de du ikke mø^er På by:larm og Mono.

EVAN DAN DO YOLATENGO Rockefeller, 15 mdi Et av verdens aller aller beste indieorkestre, om det försatt

I Luo i° r 3 i' TT , Lou Barlow fra Sebadoh er litt av en maskot for den sto-

' rnäl I kveld markeras plateslippet av Sweet Shanghai Devil, som

kan kalles noe slikt, har en enormt hjerteligfanskare her , b det er till til Urer ä ., tt imtek lnn

re So Whatl-gjengen. Dette er hans sideprosjekt, som snart er like kjent, seiv om det be-

er andreskiva til jazzkvartetten Shining. Det bir giort et stort nummer ut av at med-

D8ve |e„df !, mbiens 0 Ve|. .,, . . . r ti __ »„ „ M °

gynner å bli maange år siden de hadde en kvarthit med låta fra den jævlige Kids-fil-

lemmene kommer fra Jaga, Oslo Fluid og Klovner i Kamp, at de digger Kiss og har rød

j

men. Med , bandet er Russell

skinnjakke. I kveld har de

res fer5ke a|bum Summer

Poterd og Imaad Wasif Support kommer fra amenkan-

mulighe en t. å vise at de behersker a spille gammeldags

Sun (Matador) er en le |kke h8|t äh de med ,id|i.

ske Alaska! har og Mia Todd. Sistnevnte nok Doi dessverre

moderne ,azz også.

gere tinder kanskje, men en

42 NATT&DAG / MAI

Wh V21 . '

er en forrykt affære som tar for seg Edgar Allen Poesdikting, med diverse opplesninger og musikalske tolkninger.

ten av sekstitallet.

” ä#

cFccinivi»; « 9

Battle Of The Year går av stabelen på Rockefeller lørdag 31. mai. Billetter kan kjøpes pi Posten og Stress, og det er fri aldersgrense. Fø/g med pi www.battleottheyear.de og wwwstress no ' i. . _ ,, _ , In§en.ting m6d T0dd R,Unu unTunTurjT grenM gL0r!’ men 1 ™ EAT . ver ikke bety noe. SoWhat! 15. rna, Indiepunkere og; soulpiNespiLOU REED S6nd! DeXyS MldniSht Rur> ners-rans møtes i ungdomsOslo Konserthus, 11. mai mtpn . ,_ H _ Storkar til gards Sisteskiva til D, , g‘ , ' , oisieswvd Blant mange eksponenter for mange mørkemenns mentor

de beste mellomkommersiel-

y

h

veteranene skal be først og fremst \ , , n

John Dee, 22. mai Han har havnet på riktig side av streken den gamle Lemonheads-tjommien. Hans ferske solodebut Baby l’m Bored er en nydelig liten sak full av solsikkefolk og sprutpop. Seansen på Mono förleden, da han var ute på promoturne, bar preg av en noe omtåket slackerprins, men vi regner med og håper på at han viser seg fra sin beste side i kveld - den er nemlie .

MOTIF SmugGt, 26 mai En trykkleif snek se§ med forri Se ml!.ned' prøver igje":

trykket. De ble "kåret” til Young Nordic Jazzcomets undet København Jazzfestival i 2001 - bra bandnavn i seg seiv forresten. Bandet består av Ole Morten Vågan (komponist/bassist) Mathias Eick (trom Pet)> Atle Nymo (saksofon), Håkon Mjøset Johansen (trommer) og David Thor Jonson (piano og rhodes) og er vel verdt en utforskning eller to. Tung og lett på samme tid, som Dagsavisen. Under Blåkonserten

TURBONEGER/ JR EWING/ SURFEROSA 0sl° Spektrum, 31 mai Turbo On lee. Deathpunken ' nntar Vaterlands storstue- ar' tig å t" 6 ***?* TUrb °' neger eviser me Scandinavian Leather at de til hører rockens elitedivisjon, Get rich or die trying. Om de to andre artistene har ryg grad nok til å gjennomføre prosjektet i dette formatet er vanskelig å si, men vi regner med at det går i orden. Jr Ewj haf med $|n ekspressj. , , . , ,. ,... ve følelsespunk muhgheter til ad 1 nes^e store.


v

kj

%

i.Cj^Jxi;u

' -J-

1

-, Ji.

ID

t Q

*£ !U*lH £ QAKLIY.COM / 00 800 62 56 39 00 For the largest aelaotion of Oakley eyewear, Iqgk for the Qaklay Premiun Rester sign. <§>2oo3 flakley, Ina.


Alan accelerate (HIFI TERAPI) Stavanger e’best! Orginalen ,hemningslaust god jazz for Bk. dansefoten i 4/4 tempo.

Red Astaire Follow Me (GAM.M.) Latino soul med superfrekk sampling av D’Angelo. Den ultimate sommerlåten. Passer like godt på dansegulvet som til hjemmakos med darlingen.

EIHUn ERHORRV! TEKST OG ILL. OLAV BREKKE MATHISEN Er du blind?! Er du lam!!?! Grip sjansen mann! Ser du ikke at hun er hypp eller! Her er fem tell-tale signs, for when the bitches want you.

BIT MEG! fl

-A\

|S

p \

j yn

v

Mauling på underleppa. Typisk trekk hos villige hopper. Blir ofte tatt som et tegn, på at man er sjenert, men det er ikke sant! Se rundt deg gutt, pleier du å gå ut med sjenerte da mer kanskje?

f

THE LICK

/) <5H* ) ! / V .J \ 4 £m. W 1 l % \

Frem til ‘96/’97 var slikking på leppene kanskje det sikreste tegn på seksuell invitt, men alle R’n B videoene har gjort dette veldig komplisert. Nå må du analysere både klesdrakt, dansestil, bakgrunnsmusikk og mer til før du kan konklu dere på kåtskap.

PUSH IT! Fremskutt byste, skuldrene trukket lett tilbake. Alle som gjør dette er drit-horny! Andre jenter blir sure, og sier "Se på hun da! Må alltid vise frem puppa sine, ikke sant! Hun har de støgge brystvortene, har jeg hørt”. Dette er bare tull! Gutta legger ikke merke til at hun strutter engang. De spaner nemlig boobs’ene hennes uansett hva hun gjør!

A (<

i(V~ M \\\ JJ

* NIPPLE-RUBB Garantert hypp! Når hun svaier slik at brystene gnis mot deg. Erogen sone, bryter din personlige sone ... You’re in the zone man! Unntak for kø og tilfeldig skumping. Eller...

f 1 <£/ ’S ! s\~J \

f

X

Techno-soul som minner om Theo Parrish. Dyp og suggererende låt med fløyelsmyk vokal og atmosfære.

Beatfanatic Jogando Capoeira (RAW FUSION) Allerede en Moosejuus-klassiker! Heftige brazilianske rytmer kuttet opp og sydd sammen med masse sub bass i bånn.

Vikter Duplaix Looking for love (HOLLYWOOD) London-crewet “Bugz in the Attic” vender og vrir orginallåten til en feit basstung broken beat remiks, som minner om fjorårets klassiker “Looselips” fra Seiji.

b

CONTAGIOUS

Sikarwkanico

N’dambi Call Me (REWORKS)

IØRDAG 2E. flPRtl FULLY EQUIPPED/GOTHAM NIGHTS John Dee Begge ender av spektrumet er dekket på John Dee i kveld. Got here og andre fritenkere har sin store mulighet til å feire alt fra Sisters of Mercy til moderne in dustri. I kjelleren er det hip hop fest. Her er det DJ Ross som sparker fra seg bak platespillerne.

KENNY CARPENTER Blue Moon Bar/Glitch Han har vært i Oslo et par ganger nå, amerikaneren Kenny Carpen ter. Hver gang har det vært stor mende jubel, antakelig ikke uten grunn, siden han er en av dem som faktisk spilte skiver på Studio 54, kanskje verdens mest berøm te klubb. Carpenter har holdt ko ken siden dengang og lirer av seg absolutt forrykende sett med dis co og oppløftende house. Dumt å misse for dem av oss som kaller seg disco-fans.

DJ LOE/DJ ORANGE/ BADTIMES Killyrego Barcelonas store sønn, DJ Loe, er i huset. Fyren er kjent fra bl.a. Moog-festivalen i Barca og kan garantere salig venstrevridd hou se og tech. DJ Orange fra Göte borg er et annet sted i lokalet og lirer av seg elektronisk dub. Trulz og Robin agerer både som livear tister og jockeys og hamrer mørk elektro ogtechno.

TRUTMUNN Her finnes flere uttrykk: - Klassisk Fox

HÆ| ’i M /I O /'l

Leppene formes til plystremunn. Slørete blikk, og kun ett øynebryn er hevet. Unisex.

A M 1 I

1

y-*\

r / ''~"i !

--fr

/(

/

-Angelina Veranda Fenomenet eksploderte i andre halvdel av 90-tallet. Her er det bare overleppen som tytes ut. Ser litt rart ut hvis man plutselig må le eller gjespe. Mange horny jenter velger å gjøre dette permanent. Det koster jo bare et par tusen. Så lenge man ikke blir for grådig på Collagenet, blir resultatet dritbra!

SE HRIISPM1ER1 Spretne rumper, duvende bryster. Grrrragl ... oooh ... Brunstige blikk etter (såvidt) kjønnsmodne kropper. På gata, på 7-Eleven, på mora di også, og ihvertfall på lillesøste ren din! Det spanes ‘round the clock. Chicks love it! Men ikke vær drøy. Span tidlig, span sent. For all del, span pent!

I?) 0 g\

TESTO-TWIST Blikket låst på objektet. Vrir skallen til det svartner! HYPNO-STIRRING Din sjuke jævel! Vi vet hva du tenker på. Støggen.

SCANNER-BOY Meget høyt persepsjonsnivå. Vitale mål fra forbipasserende •: , r

}

gaseller registreres og evalueres på no time! Scanner-boy snur seg aldri.

ORSDAG 30. uran RAMSALT RAGGA Livingroom Tro det eller ei, men Raggabalder Riddim Rebels har holdt det gå ende et helt år nede på Livingro om nå. Dette skal selvfølgelig feires til de grader. To dager på en uke faktisk. Del 1 av ettårsjubileu met byr på soundclash mellom Raggabalder Riddim Rebels og Selecta Buttonman Troubletone sound. Ragga og dancehall og henda i været, alt på en gang. Folk er sultne på ting som lukter hip hop om dagen og hit flokker dem seg.

TORSonci.mm FOOTFOOD - HERBERT Killyrego Matthew Herbert synes å være alles favorittelektronika-fyr. Feterte eventbyrå-managere, britiske mi crohouse- og IDM-nerder, musi kere og oss helt gjennomsnittlige ravere - alle liker Herbert. Kanskje fordi han kombinerer veldige mu sikalske ferdigheter og innsikter med musikk som fenger både kropp og intellekt. Herbert kan skilte med en imponerende og variert diskografi, på egen hånd, under aliaser og som remikser, og han har selvfølgelig spilt over hele verden. Det er ingen dum idé å plukke opp noen av skivene hans, og så er det bare å glede seg.

Nok en gang bjuder Natt&Dag banditt Audun Vinger på soul og R&B. Dette er til glede for mange, ikke minst DJ Dust som er kvel dens gjest.

MONKEY BUSINESS Sikamikanico Å kalle Nils Noa en "lovende” DJ er utbrukt. Nylig hadde mannen The Essential Mix på BBC Radio One, så nå må det være lov å kal le sunnmøringen som trikser mellom progressiv og utsvevende techhouse for "etablert”. I kveld presenterer han og Ariane nytt og “lovende" norskt talent. Monkey see, monkey do.

FREDAG 9. IMI FRIDAY SOCIETY Cosmopolitan Friday Societys tilbakekomst i Os los uteliv er til manges elleville begeistring. Forrige måneds fest var en dundrandes suksess og nå har man slått på stortromma igjen. Kveldens hovedattraksjon er spanjakken Cesar De Melero. Han er en av Ibiza-scenens gudfe dre og kjent jockey på steder som Privilege, Amnesia, Space og Pa cha. Dette burde slå lufta ut av noen og enhver, ikke minst fest klare Friday Society-gjester.

TORSDRG15. mfll HARAKIRI: CHRIS CAGS Palace Grill Reserva Denne karen begynte i New Jer sey- og New York-om rådet, men kom seg over til San Francisco på midten av nittitallet. I de siste årene har han riktignok oppholdt seg mest i Italia og Praha og har begynt å gi ut stadig mer og bed re musikk. Housen han spiller, på tre platespillere og to cd-spillere, er riktig så djup og god, akkurat slikk Harakiri-sjef Olagård liker det FREDAG lBRlRI ELEKTROKOMPANIET Sikamikanico Natt&Dag-sjef, Nunk labelboss og Moonflower Gaute Drevdal insis terer på elektro. Med gjester han mener fortjener å skinne.

SOUL SHACK Livingroom I skrivende stund er det ikke klart hvilken jockey som er kveldens trekkplaster. Men Soulshack-gutta har klart det før: dødstøffe hip hip-jockeys på plakaten. Viktig samling for byens hip hop-hoder.

%/

/<*

Utvidede ogskjelvende nesebor. Hvislelyder fra nesa når han puster. Ikke bra!

MINISTRY OF SOUND Rockefeller Dette er vel rosinen i pølsa denne måneden. Seb Fontaine er fast DJ på BBCs Radio One og er i den absolutte verdenseliten. Det fin nes vel ikke den superklubb i ver den han ikke har spilt på. Drivende stadions-house av aller beste merke, spilt med en over bevisning som bare tvinger en ut på dansegulvet. Stort bedre blir det ikke.

*

r""~\

MR. PRO

firpr4;

Mr. Pro har peiling, serru! Kan sakene. Sitter ved spakene. Får knadd på kakene. kakene. Bytter Bvtter lakenet. lakenet. Ofte. Ofte. Får knadd på

Jr t

y,

44 NATT&DAG / MAI

LØRDRG17. Rlfll RAMSALT RAGGA Livingroom Del 2 av ettårsfeiringen til ragga friskusene. Raggabalder Riddim Rebels har fått Svenska Akade mien over kjølen for virkelig å dra i gang festing som er freskar enn freskast. Vær også oppmerksom på at dette er releaseparty for miks-cd’en Ramsalt Ragga Vol 2.

LIFE BOAT PARTY Oslofjorden 300 klubber på en båt fra tre til sju. Fjorårets cruise var en stor suksess og årets blir enda bedre lover Lifer for life Werner Hilbe rink. Sammen med DJ Siv og Big Franck spiller han feststemt hou se. Du kan kjøpe billetter på kles butikken Kentho eller maile lifeparties@yahoo.no for nær mere info.

PLANET NOISE SESSIONS Cube Club Nils Noa og Felipe Rodriguez melder breakbeats fra himmel og helvete. Detta kan dem.

FREDAG 23. IRfll PETTER (DJ-SETT) Livingroom Ja, du leste riktig. Sveriges ube stridte hip hop-konge skal ri pla ter på Livingroom. Han er vel mest kjent som mikrofonkontrol lør, men er etter sigende en bunnsolid DJ. Ingen tviler på at Bananrepublikkens regent leverer varene og setter fyr på gølvet. As grymt.

TOM TOM KLUBB BLÅ Drevdal og DJ Lada er tilbake på BLÅ og renner over av gode idéer. Electroclash, 80s, futuristisk funk ogoldskool hip hop. Fremtiden har vært og er tilbake i korte glimt på Tom Tom. Trendy publikum.

LØRDAG 24. mfll CONFUSION BLÅ Atomic DJ Peer og væpner Per Martinsen gir faen i musikk utgitt etter 1993 og klemmer til med old school-house og acid til eks trem begeistring for publikum. Dette kommer garantert til å klis tre et glis midt i ansiket og påføre spastisk risting i hele kroppen. Gode tider.

FREDHG 30. mfll

FREDAG 2. RIRI FEROMON-FIX

Skandinavias sterkeste drum’n’bass-kollektiv trommer sammen til wicked 17. mai-feiring. DJ Rai den fra London er dagens helt. Han representerer Trouble on Vi nyl på deres Europa-turné. Dette betyr FULL PAKKE med techstep og bassdrønn. Raiden er dessu ten resident på hotte The End i London og har også gitt ut flere skiver på sagnomsuste Renega de Hardware. Nasjonal support kommer fra Monke&Large og Tech. Roll the bass!

SUNKISSED BLÅ Med BLÅ-jockeys på uteservering en fra klokka tidlig kan man til bringe hele nasjonaldagen på BLÅ. Og hvem skulle ikke være bedre egnettil å avslutte dagen med den dypeste tech housen enn Olanskii og G-Ha? Det ligger an til 17. mai Oslo-house style, dette her.

BEAUTY & BEATS Livingroom Tuva Tuv er tilbake i landet og do nerer fem timer med eksakt hip hop og littegranne R&B. Hun er ganske så poppis, skal vi tro gjen gen på Livingroom.

METALHEADZ BLÅ Sannsynligvis verdens best kjente drum’n’bass-kollektiv, med Goldie i spissen. Nå inntar dem BLÅ. I skrivende stund vites ikke hvem av dem som tar turen, men Metalheadz er synonymt med kvalitet når vi snakker drum’n’bass. Veldig tøft.


nvpuppiramsmE Liksompuling har vi sett en stund, men det aner oss at pupper i fri flyt er en nyere trend i norsk teater. Ågot BKT BKKlffiHT IIP

f

%

w* m.

Jk.

PETER AMmm

Sendstad holdt dem så vidt unna vei i det meste av Vinter

Trette menn, også det på Det Norske Teatret.

på Torshovteatret. Kirsti Stubø rakk akkurat å vippe ut sine i Orestien på Det Norske Teatret, før Ingunn Øyen ikke skulle være noe dårligere i

Som mange har erfart er live pupp noe helt annet en pupp på film. For der er de, det gjelder uansett legning og kjønn, og seiv oppe på en

NICO WIDERBERG Galleri Haaken, fra 7. mai til 22. juni De fleste har lagt merke til de nye Mozell-flaskene som er designet av Widerberg. Men han er viden kjent ut over dette og har en rek ke utstillinger og utsmykninger bak seg, blant annet kan Statsmi nisterens kontor skilte med Wide berg-signaturen. På Haaken viser kunstneren nye skulpturer.

KENNETH BLOM Galleri Haaken, til 4. mai Relativt ung kunstner som arbei der stilsikkert i skjæringspunktet mellom abstrakt og figurativ kunst. Måleriene hans inneholder gjerne en vagt melankolsk følelse som innhyller de nesten utviske de skikkelsene. Dette er Bloms tredje separatutstilling på Haa ken.

Thomas Demand GALLERI K Med et etternavn som er nesten helt likt Paul de Mans, klart jeg digger. Arne Malmedal MUSEET FOR SAMTIDSKUNST Teller dager til åpningen nå. Ernst Billgren GALLERI WANG Galematias og svenskefaen.

DAG ALVENG Galleri Brandstrup Femtiårsjubilanten DagAlvenger blant våre mest anerkjente og interessante fotokunstnere. Den ne utstillingen viser bilder tatt i New York City de siste ti år. Studi ene fra gatene til Det Store Eple er utført med teknisk perfeksjon, og fanger både detaljrikdommen og det gråes “skjønnhet”. Dette burde være aktuelt både for de som liker NYC og de som liker Al veng.

Redaktar F>eter Amdam arndam@nattogdag.no

RYSZARD WARSINSKI Henie Onstad Kunstsenter, fra 8. mai til 3. august Bred utstilling med en av våre største kunstnere. Warsinski ble født i 1937 i Polen, men virket i Norge frem til sin død i 1996. Han arbeidet på mange måter utenfor det tradisjonelle norske kunstmiljøet med sin dype for ankring i Europa og sine stadige nye påfunn preget av både intel lekt, oppfinnsomhet og underfun dighet. Denne utstillingen viser bilder som ble funnet i atelieret etter hans død, i tillegg til samar beider med datteren og en del vi deo-footage av kunstneren. Warsinski har etterhvert fått en fortjent plass i norsk kunsthisto rie, og det er grunn til å glede seg til denne utstillingen.

HENIE-ONSTAD SAMLINGEN Henie-Onstad Kunstsenter, fra 22. mai til 31. august I hele sommer vil kunstsenteret vise arbeider fra sin beryktede samling samt et par verker som tidligere ikke er vist. Samlingen inkluderer størrelser som Matisse, Bonnard, Gris og Léger.

ERNST BILLGREN Galleri Wang, fra 30. april til 1. juni Utvilsomt en av svensk kunsts store originaler. Billgren arbeider med en hel masse forskjellige teknikker og uttrykk, fra tatove ring til arkitektur, og resultatene kan være ettertenksomme, eller rent ut banale. Med titler som “Hund i köket" eller “Livet på lan det” kan alt skje. I tillegg iscene scetter han også seg seiv som en slags kunstner med stor K. På åp ningen, natt til 1. mai, vil han opp tre med sitt band - “Oslo”.

THOMAS DEMAND Galleri K, fra 8. mai til 8. juni Galleri K har en beundringsverdig evne til å få verdens beste foto kunstnere til landet. Denne gang er tyske Thomas Demand i huset. Som så mange andre av de beste i klassen har også han vært inn om akademiet i Dusseldorf. De mand tar gjerne utgangspunkt i bilder fra massemedia, rekonstru erer og dekonstruerer disse på imponerende vis, og ender opp med fotografier i stort format som angriper vår oppfatning av rom. Ikke bare er det nydelig, De mand setter intellektet på prøve.

ETTER COLUMBUS.COM Kunstnemes Hus, til 11. mai Idet verden kanskje er i ferd med å koloniseres på nytt bringer Kunstnernes Hus oss postkoloni ell kunst fra de samme traktene hvor Columbus i 1492 satte sine ben. Fra Den Dominikanske Re publikk og Haiti, nærmere be stemt. Erling Borgen og Inghild Karlsen har reist rundt i Den Do minikanske Republikk og Haiti og plukket sammen kunsten som ut gjør denne samlingen.

scene. Nå har altså brystvor ter også blitt toppen av kunstnerisk forsvarlighet. Har teatrene her funnet seg til ret te i en nisjé mellom film og sex?

ARNE MALMEDAL Museet for samtidskunst, fra 24. mai til 7. september Ifølge undertegnede, ogflere med meg, er Malmedal kanskje den fremste maleren vi har. Hardkokt minimalist som jobber med store monokrome flater. Denne utstillingen er en gedigen presenta sjon av Malmedals kunstnerskap over en 25-årsperiode, fra 1968 frem til i dag. Med.en stadig sterkere konsen trasjon tvinger han male riet inn i en stadig mer poetisk og tvingende nød vendig abstraksjon. Mal medal er beviset på at en beskjeden lavmælthet kan få mer rungende konsekvenser enn de mest ekspresjonsivrige uttrykk utstillingen inneholder over 100 arbeider, så her kan man tilbringe time etter time.

THOMAS SAENGER REFLEKSJONER Astrup Fearnley, fra 4. mai til 31. august Sommerutstillingen på Astrup Fe arnley gjør et dypdykk i maleriet. Temaer som figurasjon, fortolk ning og subjektivitet belyses med verker fra museets rikholdige samling. Forvent kunstnere som Francis Bacon, Andy Warhol, Bjarne Melgaard, Knut Rose og Odd Nerdrum.

OLAV CHRISTOPHER JENSSEN Galleri Riis, fra 8. mai til 22. juni Jenssen er blant Skandinavias al ler fremste billedkunstnere. I 1997 overtok han Sigmar Polkes prestisjetunge professorat i Ham burg, og han bor og arbeider for tiden i Tyskland. Utgangspunktet for denne utstillingen er en utstil ling han nylig gjorde for BALTIC i England, som fikk engelsk kultur presse til å gå av skaftet. Jenssens målerier og skulpturer kan variere fra det strenge intellektuelle til mer løse utprøvinger. I BALTIC-ar beidene er det en rekke tekstfrag menter og bokstavkombinasjoner som er jobbet inn i måleriene.

FRYS-TIL JOSEPH SCHULTZ Stenersenmuseet, fra 3. april till 11. mai De fleste av oss har kanskje lagt merke til boken Frys - vellykket nedfrysning av herr Moro i bokhan delen. I denne samler Roy Ander son en lang rekke av det forrige århundrets merkeligste tekster og bilder. Inspirert av denne boken har en av våre store kunstnere, Victor Lind, laget en utstilling som bygger videre på materialet Anderson samlet. Utstillingen vil hovedsakelig bestå av fotografier og lyttestasjoner for tekst. Dette kan bli meget spennende. Ikke minst på grunn av Linds evne til å virke ny og beholde uroen i ut trykket

TORBJØRN RØDLAND Astrup Fearnley, til 4. mai Rødland er i vinden om dagen, og kan oppleves både på Astrup Fe arnley og på Wang. Astrup Fearn ley viser Grav med utsikt, en større, retrospektivt anlagt utstil ling som inneholder verk fra de siste ti årene. Her kan man i lange drag få studere Rødlands verden, der natur og nesten klisjépregede motiver forsøkes revet vekk fra ironiens klamme grep.

BODY MATTERS: SAMLINGEN I PERSPEKTIV 5 Museet for samtidskunst, til 11. mai Museet som sliter med plass mangel trekker frem viktige ver ker fra samlingen, og vi får en glimrende sjanse til gjensyn med ting fra kunstnere som Marina Abramovic, Vanessa Beecroft, Da vid Claerbout, Gary Hill, Mirjam Kuitenbrouwer, Peter Land, Victor Lind, Camille Norman, Oliver Pay ne/Nick Relph, Mark Wallinger, Snorre Ytterstad og Knut Åsdam.

Galleri Christan Dam, fra 11. mai til 9. juni

Maleren Thomas Saenger har med denne utstillingen, som er kalt “o.k.”, tatt for seg elementæ re geometriske tema i modernis men. Disse har han dramatisert, for å prøve og finne ut hva som skjer i menneskehjernen i møte bilder. Ved hjelp av forskjellige fargestyrker og -valører, samt op tiske illusjoner, skal tilskueren ak tiveres i produksjonen av bildene.

Redaktør: Gro Skorpen

JORUNN IRENE HANSTVEDT/WILLIBALD STORN Galleri Fl 5, Jeløya, til 18. mai Willibald Storn burde være et kjent navn for de fleste etter hvert. Først og fremst for sine sterke og fargesprakende motiver og sin ukuelige vilje til å provo sere. Her stiller Willy ut nye foto grafier der han iscenesetter seg seiv spesielt i forhold til proble mer angående seksuell identitet. Fotokunstneren Jorunn Irene Hanstvedt er også med: hun viser to serier som tar opp eksistensiel le problemstillinger i forhold til private og offentlige rom.

|

| Foreldrene våre försvinner aldri. Når

struksjon. Noe som går igjen er en følelse av stillstand og at ingenting har utviklet seg noe særlig, interiøret ser nesten ut som det gjorde, foreldrene står på stedet hvil og barna har blitt foreldrene “opp ad dage”. Er det forstyrrende eller morsomt? - Reaksjonene har vært forskjellige. Noen synes det er virkeiig spooky og deprimerende, andre synes det er litt gøy, forteller Nordbrenden som har brukt sin egen familie og seg seiv som utgangspunkt. - Med min egen familie gikk det vel stort seg greit. Men etter hvert brukte jeg andre familier også. Jeg følte det ganske perverst å trenge inn i andre familier på den måten, ler kunstneren nervøst. For i det prosjektet på sett og vis driver gjøn med snapshotgenren, lurer det en ekkel følelse av at personen som blir avbildet også blir latterliggjort. Og det er forstyrrende, ikke bare for dem som er offer for blitzlampene, men for oss som ser på også. Dag Nordbrenden Be Yourself Tonight, med tekst av Matias Faldbakken, kan kjøpes nå av bokhandlere som har peiling.

Teater, som handier om sex og bedrag og forviklingar innad i familien. Dette er urpremieren på Svensøys første helaftens skuespill.

tidsriktig som identitet er ikke en formildende nok omstendighet. Det går an å spille Oscar Wilde og la det stå åpent om mannen hadde noe alvorlig bein i kroppen, men her blir det kategorisk avvist.

BYGGMESTER SOLNESS

KVINNEN SOM GIFTET SEG MED EN KALKUN

Av Henrik Ibsen, regi: Terje Mærli. I rollene: Nils Ole Oftebro, Marit Østbye, Stein Grønli, Frank Gjørstad, Ole-Jørgen Nilsen, Kristin

Linda Mathisen, Andrine Sæther, Bjørn Skagestad, Per Egil Aske, Anders T. Andersen. Spilles på Nationaltheatrets amfiscene 22.-

Regi: Hanne Tømta, i rollene: Siw Anita Andersen, Helle Haugen, Aksel Hennie, Trond Fausa Aun/åg, Ivar Nørve. Spilles på Oslo Nye

Kajander, Janne Formoe. Spilles på Nationaltheatrets hovedscene 8.-

24., 26., 27. mai. Saktegående oppsetning om

(Centralteatret), 2., 3., 6., 14., 15., 21., 30., 31. mai.

10., 12., 13., 22., 23., 24. mai. Byggmester Solness har full kontroll på seg seiv og mange andre helt til Hilde Wangel dukker opp og gjør slutt på Solness’ overtak på seg seiv.

överklassens leveudyktighet og økonomiske fall, som i motsetning til mange Tsjekhov-oppsetninger om överklassens vanskeligheter aldri blir relevant for publikums liv. Stein Winges instruksjon er definitivt old skool, og når også Espen Schønberg virrer rundt på scenen blir det tydelig at dette er Kirsebær/raven, absolutt ikke Kirsebærhagen.

Norsk films nye kjæledegge, Aksel Hennie, er den største attrak sjonen i et absurd stykke som de fleste liker, men noen hater. Han blir sakte omskapt til en hare, mens en kloakkrotte, en støvsugerslange og en kalkun også har sentrale roller,

Av Aleksandr Vvedenskij, regi: Oskaras Korsunovas. I rollene:

SKREVET I STEIN. EN NET.ART ARKEOLOGI Museet for samtidskunst, til 25. mai “Hva er det som gjør Internett så annerledes, så appellerende?” har vært et spørsmål man har stilt seg i kunstmiljøer de siste årene. Museet for samtidskunst gjør sitt for å dokumentere iveren etter å spørre og besvare spørsmålet. Nettkunsten har særlig gjort seg bemerket for å drive gjøn og lage "falske” nyheter og nettsteder og så videre. Utstillingen tar særlig for seg “the Heroic age", som sies å være årene fra 1994 til ’99.

TEKST PETER AMDAM

KIRSEBÆRHAVEN Av Anton Tsjekhov, regi: Stein Winge. I rollene: Frøydis Armand,

VI ER IKKE KAKER

PAUL MCCARTHY Museet for samtidskunst, til 25. mai Få har gjort seg mer bemerket med “stygghetens estetikk” enn Paul McCarthy. Den amerikanske kunstneren, som for lengst har blitt kunsthistoriepensum, vies en stor retrospektiv utstilling på Mu seet. Hele 50 filmer og videoverk vises. McCarthys verden er en ganske grotesk verden der tilsy nelatende uskyldige figurer som Pinocchio får sine mørkeste bak sider eksponert.

iiDEnsinnn

Det inneværende torshovensem-

SPORVOGN TIL BEGJÆR Av Tennessee Williams, regi:

MEDEA Av og med Verk produksjon: Anders Mossling, Saila Hyttinen, Fredrik Hannestad, Henrik Vestegaard Pedersen, Joachim

blet tar en paraderunde med gamle slagere før de gir seg. Da dukker også Vi er ikke kaker opp,

Alexander Mørk-Eidem. I rollene: Kjersti Holmen, Mads Ousdal, Trine Wiggen, Marit A. Andreassen.

Hamou, Håkon Lindbäck og Anne Hubertz Eriksen. Spilles på Black Box 29.-31. mai

med veldig flinke Korsunovas som regissør. Denne forestillingen fikk Natt & Dags Oslopris for beste teater i 2001.

Spilles på Nationaltheatrets hovedscene 2., 3., 5., 6., 14., 15., 19., 20., 21. mai Blanche har mye besteborgerlig håndbagasje, men lite på kontoen, og er ikke verdensnær nok til å klare seg hjemme hos søsteren Stella og svogeren Kowalski. Kjersti Holmen i rollen har kanskje en litt for jordnær utstråling til å være troverdig som det overjor-

Verk produksjon tar utgangspunkt i Evripides’ tekst om Med ea, og bruker også tekster av Heiner Muller og Ulrike Meinhofs dagboknotater. Seinere på kvelden kan man være med på Black Box’ gravøl, for teatret flytter fra bakevja Aker Brygge til happening sjokoladefabrikk på Rodeløkka.

Kjersti Elvik, Kåre Conradi, Øystein Røger, Ågot Sendstad. Spilles på Torshovteatert 26.-28. mai.

PIANISTEN Skrevet og regissert av Jo Strømgren. I rollene: Kjersti Elvik, Kåre Conradi, Ågot Sendstad, Espen Reboli Bjerke og Thorbjørn Harr. Spilles på Torshovteatret 20. 22. mal.

diske surrehuet Blanche. Og er

HVEM ER ERNEST?

TATT AV KVIN NEN Av Erlend Loe, regi og bearbeidelse: Petter Næss. I rollene: Trond Fausa Aurvåg, Helle Haugen, Birgitte Victoria Svendsen, Geir Atle Johnsen. Spilles på Oslo Nye (Centralteatret) 1., 7.-10., 13.,

Av Oscar Wilde, regi: Kjetil Bang-

16., 1 7., 22.-24., 27.-29. mai.

DEN FØRSTE

Hansen, i rollene: Kim Haugen, Anne Marit Jacobsen, Mads Ousdal, Marit Adeleide Andreassen, Per Chr. Ellefsen, Ulrikke Hansen

Erlend Loes debutroman har et såkalt skeivt blikk på parforholdet Det er nok til å få folk til å gå for å se den hyggelige scenever-

Av Turid Svensøy, regi: Franzisca Aarflot I rollene: Marte Stolp, Marianne Mørk Larsen, Linda

Døvigen, Anneke von der Lippe. Spilles på Nationaltheatrets hovedscene 17., 28., 30., 31. mai

sjonen, og har vært det siden høsten 2001. Forestillingen er ok løst, seiv om det er en viss bi-

Krogsæther og Terje Ranes. Spilles på DetÅpne Teater 22.-31. mai. Ny norsk dramatikk på Det Åpne

Dette passer best for Chaneljakkearméen med teaterabonnement og barnebarn på slep, og at det kan sies å handle om noe så

smak av adapsjon fra et annet medium og seiv om noen av rol letolkningene er litt heseblesende.

Pianisten ble skamrost da den først ble satt opp i fjor vinter, og er nå en del av greatest hits-serien til torshovensemblet Elvik, Røger, Sendstad og Conradi, før de pakker snippesken og kommer seg tilbake til faderteatret National.

det noe litt utstudert over oppsetningen? Uansett er det vanskelig å drite seg ut når man har Tennessee Williams i bånn.

NATT&DAG / MAI 45

>


... Rockefeberen når uante høyder og fuzzgitarene inntar nye skanser om dagen. Siste nytt fra klubb-Oslo: DJ “Pål” Strangefruit ble nylig observert bak platespillerne på Dattera til Hagen i svært fuktig back2back-modus med Anders Møller fra Euroboys. På

platetallerknene snurret kun hardbarket rock å la Black Sabbath. Det stakkars Grønlands-publikummet forsvant vettskremt i løpet av en halv time. What’s next? Diaz og Dimmu Borgir?... ... En liten tanke går ut til Morten Harket som nylig kunne infor-

mere VGs lesere om at han har sluttet å spise poteter og hvete for di det "stjeler energi” og gjør ham “dorsk og langsom”. Og videre at “Du kan velge om du vil ha krop pen og mulighetene til en 25åring i 25 år til. Minst. Det gjelder hodet også”. Jaja. Det hjelper lite

når stemmebåndet ditt er like slapt som pikken til en 80 år gam mel mann, og grepet på virkelig heten omtrent like fast som brøsta til mor di. Skjerpings, Morten.

radiske luncher og middager. Enkle og ukompliserte retter til over-

Åpningstider: tir- lør 18-23. __

serveres allerede fra syv på dagen for morgenfugler og andre som liker tegneserier.

ter. En plass hvor du kan sitte og spise italienske retter mens baren fylles opp av feststemt senior-

pjJfelSiliiJMJliijfiMirliraiF3S

Åpningstider: rnan-fre 07-18, lør 10-18, søn stengt. __ H

ungdom. __ 19 EO

Åpningstider: søn-ons 18-01, tor-lør 18-03, man stengt.

m ___ ni|CPu||P|tT UVCninnirl HAVSMAK Drammensveien 4,24133800

CONSENZO Drammensveien 30,22 54 71 70 Avslappende, :emningsfulle lokalerogmultifunksjonell meny.

rTTl Etter olja er fisken det viktigste symbolet på økonomisk vekst her i Norge. At kjendisbonden Arne Lnl Hjeltnes ansettes som Eksportrådets fiskeriutsen-

Klart hang out-potensiale! Åpningstider: man-tor 11-01, fre-lør 11-02 søn 12-24.

deise knapt mer betegnende. _ ,, i Hong Kong kunne , . vært .... , , Polfarere, fiskere og langrennsløpere tilhører den moderne norske overklassen. Sånn har det blitt. Mens yngre restaurantgjengere gladelig blar opp flere

Bn NIUI “

hundrelapper for noen småbiter med råfisk, er det stort sett folk med stabil inntekt som gjør det samme for et stykke kokt torsk. Kokt eller stekt torsk er blant det mest populære på menyene til byens gourmet-restauranter. Ser man bort fra et knippe tradisjonelle kneiper og gjestegiverier, har hvit fisk sakte men sikkert gått fra å være husmannskost til moderne s?ourmetmat husmannskost til moderne gourmetmat Med sine prangende vinduer og sitt forlokkende mnsyn fra gata, er det vanskelig å ikke legge merke til Havsmak. Bordene og gjestene fungerer som et eneste stort utstillingsvindu ut mot Drammensveien. Og det ser unektelig flott ut. Så får man heller ta enkelte bad taste-elementer som følger med på kjøpet når noen har brukt litt for mye penger på et sted. Menyen følger den etterhvert så populære pakkemodellen, i tillegg til 6 la carte. Pakkemenyen er en fleksibel dagens5-retter,h»or du kan stå over de rettene du ikke , , . ’ „ ønsker, og betale dertil. Ellers bestar menyen av forretter, supper, hovedretter, småretter, skalldyr, oster og desserter. Mye å velge, til et prisnivå som ligger midt mellom medium og småstivt. Som idé er det ingenting å utsette på Havsmak. Ekstensiv fiske- og skalldyrsmeny i åpne, flotte lokaler er noe vi alltid kan ha sans for. Men etter gjentatte besøk føler vi at stedet ennå ikke har nådd sitt fulle potensiale. Men med litt mer konsing på kjøkkenet ser vi ikke bort ifra at ,, , i.» o en vakker dag kan skje. Og det trenger ikke a være sa enge l e er. Noen ganger blir man imponert og minnes malitider med vann i munnen, andre ganger bare mett og fornøyd og de verste tilfellene ingen av delene. Starten av måltidet på Havsmak bød ikke på annet enn lysten på noe mer og noe bedre. En mikroskopisk appetittvekker som ikke smakte noe spessielt og forretter som kun var hakket bedre. Hovedrettene med torsk derimot kom til sin rett. Nydelig fisk med smakfullt tilbehør og gode porsjoner. nieea hor «mn dum ® P ' ® er en treffende beskrivelse, uten at vi var overveldet. pilMipRMBRllBBRRRlBlRpiBlllHn jfjj '1 I I

lte irf§p BEACH CLUB Bryggetorget 14 Et av de få stedene på Aker Brygge med sjel, spør du oss. Beach Club er en blitt litt av en institusjon og fremdeles verdt et besøk. Ikke minst pga den fortreffeiige uteserveringen og gode burgerne. Åpningstider: man-lør 11.30-23, søn 13-23, baren er åpen til 01. M El IQ1 CAFÉ BARBERA Filipstadkaia 1 Dette er også bra på Aker Brygge! Ålreit meny, og like god for drikking som for småspising. Åpningstider: man-tor 07-01, fre 07-03.30, lør 12 0330, søn 12 01 BO

46 NATT&DAG / MAI

rførnmi y,:m. imm ALEX SUSHI Cort Adeleres gate 2, 22 43 99 99 Suveren sushi i moderne omgivelser. Rå fisk smaker ikke bedre enn dette. Ihvertfall ikke i Oslo. Åpningstider:tir-søn 16-23, man stengt. __ |Q]

LA BELLE SOLE ObservatoriegL2b, 22 55 40 00 Liten, intim cocktailbar hentet rett utfra en Hong Kong-mafiafilm. DJs spiller opp til fest i helgene med klassisk disco/funk, til tross for at det er heller liten plass til akrobatiske dansetrinn. I"" 1

1

IDu finner oss på Egertorget. I

HAVSMAK Drammensv. 4,2413 38 00 Moderne fekerestaumnt god høyde takhøyde og et mermed intimt galleri. Allsidig meny som byr på et godt utvalg av havets fristelser. Åpningstider: man-lør 11-23,

1 1 |1S|

FROGNERVEIEN 6

ARCIMBOLDO Wergelandsveien 17 Vannhull og spisested for kultur-, media- og reklamefolk som prater så mye at det ikke trengs musikk.

Frognerveien 6, 22 43 70 60 Endelig begynner det å bli litt liv i området rundt Solli plass igjen.

Trängt på fredager til tross for store luftige lokaler. Bra kjøkken. Åpningstider: søn 12-18, man

søn stengt. _ |Q|

|§fptl affllBlBplIlj *•!

Frognerveien 6er en moderne lunchcafé/musikkbar med særegent interiør og vennlig atmosfæreÅpningstider: tor-søn 12-03, man_ons i 2-oi

11-18, tir-tor 11-24, fre-lør 11-03. _ lUi

|Q|

KASTANJEN Bygdøy Allé 18,22 43 44 67 Raffinert kjøkkenkunst servert på bord u,en duklir' « S“ter som ikke alle har slips og megleruniform. Sjekk ogsa ut den rustikke kjellerstua med bar. Åpningstider: man-lør 18-23, søn stengt. __ __ O O

KVELLO Fro^nerv- 1A' 22 1353 73 Siste kvalitetsprodukt fra den all... ,. „. T. ,, tid geskjeftige Sissel Kvello. Lun atmosfære og fremragende mat fra et kjøkkenkrefter som tidligere ho |dt til på Millennium i Hörnansbyen. Kvalitet. Åpningstider: man-fre 17-23, lør 18-23, søn stengt. m 101 MAGMA eygdøy a//é 23 08 58 10 Gjennomført restaurant med røff, upretensiøs middelhavsmat. Stilfullt. Åpningstider: alle dager 1214.30 og 18.30 23. __ |Q]

PALACE GRILL RESERVA Sollig. 2, 23 13 11 40 Populær avlegger av klassikern Palace Grill, med noe enklere, men like smakfull mat fra it/fr/spkjøkken. Etter at kjøkkenet stenger kan du bli sittende og drikke mens restauranten gjøres om til hektisk nattklubb. Åpningstider: man-lør 1722.30. — El [Q] m 1

1

KIKU Parkv. 13,22 46 01 00 Tradisjonstro japansk restaurant med sushi og andre delikate japanske/koreanske retter i behagelige ogtrivelige omgivelser. Servitører i kimono med presis høflighet og service-instinkt. Åpningstider: man-lør 16.3023, søn stengt. __ O Sentrum U»t BAR TEKETOPHA St Olavs pl 2,22 20 33 23 Tidsriktig, men ujålete bar/nattklubb med fortrinnsvis rock fra høytalerne. Populære kvelder med kjente-musikere-snurrer-ski» . ver på programmet. Åpningstider: 18-03 alle dager. _ Efl

DET 11. BUD Kirkeg. 34,22 33 35 70 Spiseavdeling i multikomplekset Soho med dekadente omgivelser, delikate retter og service-innstilt betjening. Sted hvor romantikk og trivse| er |ike viktig som god mat og drikke. Åpningstider: tir-lør 11-23. _ O -

~

DINNER Stortingsg. 22,23 10 04 66 En av byens desidert beste kinamat-sjapper, men likefullt med hyggelige priser. Cantonesisk kjøkken men hvor medium i menyen betyr sterkt, og sterkt betyr "halsbrann” for uerfarne. Åpningtider: 16-23 alle dager. __ [Q

DUS Akersg. 35, 22 33 33 29 Fargerik café/matstasjon for spo-

P LASTTRAIN Karl Johans gate 45 Til tross for hard konkurranse fra alle mulig oppkomlingssteder som også vil spelle rock, holder originalen stand. De gode menneskene i baren spiller god musikk. Åpningstider: man-lør 15-03, søn 18-03. _ _ El Ul THE LIVING ROOM Olav Vs gate 1 Kjellerklubb midt mellom Saga og Klingenberg kino. Har gått fra å være streit houseklubb for vestkantkidsa til å pumpe ragga, hip hop og old school funk for hiphop-kidsa. Åpningstider: 1803.30 alle dager.

I ''I

AyöTDVAM MW! ! H. TUN RÅDHUSGATA 21 Bar frem ti! 01.30 fre/tør. tlf. 22 33 66 46 -aitg rettigheter-

KlBB- WPIHMi WtikiWm årl i y.IlHBifli B

rJl

MOON Rosenkranzgt 11,22 33 65 00 Nattklubb midt i sentrum med mye pene og feststemte unge voksne. Det blir gjerne hektiske tilstander på dansegulvet når husets DJs fyrer opp med alt fra moderne R&B til klassisk disco. Åpningstider: tor-lør 22-03

MlliMIMWMMIfffff

p r

har Ä rp^taiirant !

» yp Jl ' ™ mnr, m „ Søndag fra 1400 -2200 På hjørnet nederst i Hegdehaugsveien 22 0167 Oslo

NYLON Arbeidergata 2 Enda en rockebar i hovedstaden, men med nok personlighet til å stå seg godt i konkurransen med de andre. Kjente rockemusikere er DJs på torsdager. Åpningstider: 21-03 alle dager.

RESTAURANT EIK Universitetsg. 11, 22 36 07 10 Ambisiøs restaurant for voksen ungdom (eller omvendt) med stabil økonomi. Et besøk kan bør planlegges med et kryss i almanakken siden Eik kun serverer dagens 5-retter og opererer med voksne priser.

Bordres. tlf 22 59 22 12

m M m yf. .. <7 Ærp '

r-

«*-<% | | U J 9 | | » III Ct^l PFQTAIIRAMT A RAR RljIHURMIi öt

jiM' wJOf M& M

W "SP.W m ÄOHS4SE

Majorstuveien 34

MAJORSTUA . Bogstadveien 64

Bordbestilling på Tlf. 22 46 46 73

BordbestilHng på Tlf. 22 69 03 00

-

Æ W prméwfo

V

Ä

W

I -


... Skjønnheten og udyret: Du kan se han flåse med en dåse med navn Åse på diverse SMSkanaler om dagen, men ordet på gata er at Jessheim-spanjakken Diaz er hodestups forelska i Ber gens-chanteusen Natalie Nord nes. Om følelsene gjengjeldes

vites ikke. Vi håper imidlertid at Nordnes beholder fatningen. Kan du førestille deg produktet av en eventuell, kremt, intimduett? Nei? Ikke vi heller...

ROBINET Mariboes gate 9 Ørliten bar for kunstnersjeler, kon sertgjengere og rockemusikere. Godt gjemt bak Rockefeller med fokus på drinker av høy kvalitet og billig øl. Trofast publikum uka gjennom. Åpningstider: 18-03 alle dager.

KHFFE-SPI0I1 TEKST SINDRE OLSSON i i Å lese obskure tegneserier er kanskje ikke så I i sært. Noe mer spesielt er det kanskje å starte en café med utgangspunkt i en så godt som ukjent tegneseriefigur. Serien om Pia Zawa ble utgitt for første gang i 1990. For de som følger ekstra nøye med på stripene i dagspressen, gjestet den også Dagbladet utover høsten 2000. - Vi vil at hele konseptet med caféen skal styres ut fra Pia Zawas verden. Det kan gjerne skje litt rare ting her. Kommer det plutselig inn en mystisk mann og skyter en av gjestene, kunne det nesten vært litt artig, spøker daglig leder Ketil Christensen, som står for tiltaket sammen med Tore Knutsen (mannen bak tegneserien). - Pia Zawa er veldig inspirert av detektiv-bøkene om Philip Marlowe av Raymond Chandler, og av Dashiell Hammets Sam Spade. Derfor er det også naturlig å spille musikk knyttet opp til klassiske spion-filmer. Gjerne Charlie'sAngels-soundtracket i bakgrunnen mens du drikker morgenkaffen. Det er ingen som tar dette konseptet helt ut, sier Tore. I tillegg til stativer med tegneserier serveres det mat og kaffe allerede fra klokken syv om morgenen. Sandwichene har også fått navn som er hentet fra tegneserien. - Vi har masse idéer på ting som skal skje i caféen. Siden vi er designere begge to, kommer vi til å lage animasjoner som skal vises på veggen. Planen er også at vi skal spille hørespill i stedet for musikk på bestemte tider av dagen. Pia Zawa Café holder til i samme lokaler som Barbeint i Drammensv. 20.

SANS Nedre Vollg. 19,22 41 43 00 Moderne restaurant i store, luftige lokaler. Omfattende lunch -og middagstilbud med flere ulike spiseavdelinger. Åpningstider: man-tor 11-01, fre 11-01.30, lør 12-01.30, søn stengt.

EATYOUREGO Storg. 24,22 17 10 03 Reinspikka vegan-restaurant hvor alt fra wok til café au lait er laget for en sunnere verden. Utsiktene er gode for at både du og lomme boka går fornøyde hjem. Techno entusiaster driver altså ikke bare med usunne ting. Åpningstider: 15-23 alle dager.

Ssftrtss? S?t ARAKATAKA Mariboes gate 7, 23 32 83 00 Gjennomført middelhavsmat til uslåelige priser, i hektisk, uformell og som regel stappfull restaurant. Åpningstider: søn-man 16-01. tirlør 16-03. __

BALTAZAR Dronningens gate 27, 22 42 35 53 Fremragende italiensk-orientert restaurant over Kirkeristen. God plass mellom bordene og behagelig gjør dette til en funn for seriøse datere. Åpningstider: 17-23 alle dager.

CAFÉ CON BAR Brugata 11 Café con Bar har lagt om musikkprofilen i det siste. Fra blaut cafémusikk til kvass rock. Like fullt er det fremdeles høy kvalitet på drinkene, fremdeles retroinspirert interiør og fremdeles populært. Åpningstider: 11-03 alle dager.

MACONDO Badstug. 1, 22 20 82 55 Bar/nattklubb over to plan hvor Løkka-bohemen møter sentrums gjengere, med en klar 70-tallspro fil liggende i bunn, både hva interiør og konsept angår. Åpningstider: 19-03 alle dager.

MONO Pløens gate 4 Avslappet utelivsoase, som for en stor del befolkes av gjester som har vokst fra SoWhat, eller synes Nylon er for glætt. Hyppige kon serter og showcases. Åpningstider: 13-03.30 alle dager.

RICE BOWL Youngs g 4, 22 41 20 06 Ujålete thai-restaurant i enkle lo kaier med bambusvegger. Vennlig betjening som serverer klassiske thai-retter til beskjedne priser, Åpningstider: man-lør 12-22, søn 14-21.

DELICATASSEN Søndre gate 8 En slags moderne kro, ideell for skravling og drikking. Bra tapas og enkle småretter. Åpningstider: man-fre 16-01, lør 13-01, søn 1324. I

SIKAMIKANICO Stortorvet 10 (inngang Møllergata) Alternativ klubb-café med mange og varierte klubbarrangementer. Musikkprofilen styres med stø hånd av utelivslegenden DJPhar din (også kjent som "far din”). Åp ningstider: man-tors 13-02, fre-lør 13-03.30, søn 18-24.

FRU HAGEN Thorvald Meyers gate 40 Fru Hagen var en av de første “nye” caféene på Grunerløkka, og har med årene opparbeidet seg en stor og trofast skare av prate og drikkesugne Løkka-boere, samt tilreisende Løkka-turister fra vestkanten. Maten er ikke så verstm heller. Åpningstider: søn tor 11-02, fre-lør 11-03.

SO WHAT! Grensen 9 Dypt under bakken, dit solens stråler aldri når ligger en av Oslos mest aktive konsertscener og in dieklubber. Rock, indiepop, synth og avant garde. Åpningstider: man-fre: 14-03.30, lør 12-03.30, søn 18-03.30.

MUCHO MAS Thorvald Meyers gate 36 Mmm! Av og til er cali-mex-maten til Mucho Mas det eneste som gjelder. Rimelige priser, men eks trem kamp om de få bordene. Lang venteliste på kveldene. Bygg ut nå! Åpningstider: man-fre 1200.30, lør-søn 13-00.30.

TEDDY’S SOFTBAR Brugata 3A Mer eller mindre uforandret siden softisen kom til landet på 50-tal let. Teddy’s softbar er et unikum i utelivet. Tross konservatismen hadde det kanskje vært en idé å få sjekka jukeboxen. Den er det nesten ikke lyd igjen i. Åpningsti der: man-tor 11-01, fre-lør 11-03.

PARKTEATERET Olaf Ryes pl 11, 22 37 33 30 Løkka-beboerne har fått enda et sted å sosialisere fra tidlig til sent. Miljøet fra den gang Parkteateret fungerte som bydelskino er for søkt gjenskapt, noe som gir loka let en tidløs og kulturell atmosfære. Åpningstider: 12-01 alle dager

YLAJALI St Oiavs pl 2, 22 20 64 86 Ambisiøs restaurant tradisjonsrike lokaler. Tilbyr alt fra tre -til ni-ret ters menyer. Bra vinliste til fornuf tige priser. Fikk nylig Osloprisen for Årets spisested 2002 fra oss i Natt&Dag. Åpningstider: man-lør 17-23, søn stengt.

SULT Thorvald Meyers gate 26, 22 87 04 67 Avslappet lavpris-restaurant på toppen av Grunerløkka. Mye guffe og stash på tallerknene. Niks bordbestilling, men med mulighet for å vente i baren Tørst, vegg i vegg. Åpningstider: man-fre 1600.30. lør-søn 13-00.30. Kjøkke net stenger søn-tor 22, fre-lør 23.

SifieÉÉÉii BAR BOCA Thorvald Meyers gate 30 Varm stemning, raffinert 50-talls interiør og glimrende drinker. Med kun fem bord er Bar Boca blant byens aller minste, og det er vanskelig å føle seg særlig ensom. Åpningstider: 11-00.30 alle dager.

BISTRO BROCANTE Thv Meyers g 40, 22 38 24 26 Gammel fransk bistro av ny dato. Gode lunch- og middagsretter til en billig penge. Musikken er tonet ned, noe som åpnerfor lange skravle/drikke-kvelder. Åpningstider: søn-ons 11-01, tor 11-02, fre-lør 11-03.

TEA-LOUNGE Thorvald Meyers gate 33B Komfortable stoler og sofaer, av slappet lounge-musikk og bredt utvalg i te og iste (med og uten al kohol). Et behagelig sted såvel på dagtid som utover natta. Åpnings tider: søn-tor 11-01, fre-lør 11-03.

TØRST Thorvald Meyers gate 26 Enkelt, men stilig interiør med profesjonelle og hyggelige barten dere. Perfekt for midt-i-uka- og tidlig-på-kvelden-drikking. Åp ningstider: tir-lør 17-00.30, søn 17-24.

fSmtBKsåfltøqm BLÅ Brenneriveien 9 Jazz- og houseklubb med et helt arsenal av forskjellige klubbkon septer. Hyppige konserter med alt fra avant garde støy til jazz og techno. Et landemerke både geo grafisk og kulturelt. Åpningstider: tor 20-01.30, fre-lør 21-03.30, søn 20-01.30.

DATTERA TIL HAGEN Grønland 10 Dattera har med tiden vokst seg til å bli en av byens beste klubber. Hektisk i helgene, med et vennlig, feststemt publikum. Faste mu sikkhappenings onsdag, torsdag og søndag. Åpningstider: café: søn-tor 11-01, fre-lør 11-03. 2. etasje: ons-lør 19-03.

f

#>

DET GVIIIE TRIMIGEI TEKST GAUTE DREVDAL Hvis du jobbet i utelivet på begynnelsen av 90I... .1 tallet (noe jeg inderlig håper du ikke gjorde), vil begrepet det kanskje ringe noen rustne bjeller når du hører uttrykket “det gylne triangel”. Det var nemlig betegnelsen på en av de mest travle utelivsrutene i byen: Barbeint - Palace - Felix (nå Consenzo). Det var kort sagt en gullalder for Drammensveien - Solli Plass. Og seiv om Palace fremdeles kan skilte med fulle hus flere dager i uka, har de to andre stedene blitt redusert til skygger av sine gamle jeg. Nå er det ting som tyder på at området er i ferd med å få sin renessanse. Tidligere i vår åpnet La Belle Sole. I midten av april dukket et nytttilskudd opp. Stedet har fått navnet Frognerveien 6, og ligger i Frognerveien 6 (men det skjønte du vel allerede). Bak stedet står to utelivsringrever, Geir Hagbarth Andresen og David Johansen. Andresen fortelier: - Jeg har bodd i strøket i mange år og sett at det mangler noe mellom de brune Finn Kalvik-bulene og Michelin guide-restaurantene. Et sted med ålreite drinker og bra musikk. I tillegg drinkene og musikken satser Frognerveien 6 på lunch. - Kokkelandslaget holder til i kjelleren. De skal hjelpe oss å lage en lunchmeny med fokus på råvarer. Bra oster, gode pølser og godt brød. Vi skal være både et kult utested og et middeles priset lunchsted. Begge deler mangler på Frogner. Med erfaring fra steder som Café con Bar, Ett Glass og Acqua burde guttene vite hva de driver med. Hagbarth har lyst til å ta med seg noe av vibben fra Barboca og Café con Bar. - Det er ikke så mange steder som følger oppskriften og gjør ordentlige drinker. Det er kanskje døvt å beskylde andre for å snyte, men mange steder leverer dårlige varer for pengene. Guttene er ikke redd for at det blir for mange utesteder for nærme hverandre. -Tvert imot. Se på Thorvald Meyers gate: Da Barboca og Mucho Mas åpnet trodde mange de skulle ødelegge for Fru Hagen. Men det var jo omvendt: Hvis folk tenker “jeg tar en taxi til Solli plass, der har jeg flere bra barer å velge mellom”, så er det ingenting som er bedre. Og hvis noen av dem som snur i døra på Palace fordi det er for fullt der, tar turen over Solli Plass til oss, da funker det som det skal. Åpningstider: 12-03. Detsnakkes også om livearrangementer i samarbeid med bookingen på Café Mono.

GLORIA FLAMES Grønland 18 Moderne rockeklubb med variert publikum og variert musikk. Tidsriktig uten å bli alt for påtatt. Åpningstider: 16-03 alle dager.

norsk (herregårds-) mattradisjoner med ting som fasan, multer og sveler på menyen. Uteserveringen med utsikt til middelalder byen er også verdt å få med seg. Åpningstider: man-lør 17-23, søn 15-21.

ilflpifl LYST Sørligata 40, 2219 41 01 Enerhaugens eneste ordentlige restaurant ligger i de gamle lokalene til et bordell. Moderne, middelhavsinspirert meny. Småscruffy, men ellers dannet klientell. Åpningstider: man-fre 11-01, lør-søn 12-01.

KAMPEN BISTRO Bøgata 21, 22 19 77 08 Upretensiøs café med et kjøkken som gjør det enkelt, men akk så riktig. God, gammeldags hus mannskost for et nytt årtusen. Åp ningstider: man-fre 15-00.30, lør-søn 12-00.30.

OSLO SPISEFORRETNING Oslo g 15, 22 62 62 10 En av de få kvalitetsrestaurantene i Gamlebyen. Oslo spiseforret ning søker tilbake til klassisk NATT&DAG / MAI 47


God musikk og dataspill hører sammen som krig og elendighet. Noe både spill-og platebransjen forlengst har skjønt ta bare den briljante GTA Vice City CD-bok-

DEVIL MAY CRY 2 Gothaction, PS2

Capcom Devil May Cty var en para demarsj i dårlig smak U med en tynn historie. Men det første møtet med kjek kasdjevelen Dante hadde noe ved seg som gjorde det til et av de beste action/adventure spillene i fjor. For min del satt jeg inne i et mørkt rom både en fredag og en lørdagskveld for å komme i mål og beseire ondskapen. Dette til tross for at jeg er i min ungdoms vår og dermed har en relativt sterk kjønnsdrift. Devil May Cry 2 er en veldig kjede lig parademarsj i dårlig smak og har en historie som er så tynn at man nesten tviler på dens eksis tens. Siden månedens tema er helse, kan jeg sammenligne den med virkestoffet i homøopatme desin. I motsetning til i eneren har man to ehh..karakterer å velge mellom. Dante, selvfølgelig, og en dame ved navn Lucia, som også må være nokså demonisk, de ab norme evnene tatt i betraktning. Av en eller annen grunn har man altså valgt å ikke bruke den langt mer sjarmerende Trish som kvinnelig motspiller. Til tross for at både vi og Dante ble nokså godt kjent med henne detforrige spil let. Sånn på overflaten ser DMC2 bra ut: man hopper og spretter, skyter og hugger så spektakulært som bare det. I enda mer spekta kulære omgivelser. Men det føles så tomt, så tomt og ganske fort veldig meningsløst. Ikke er mon strene noe å være redd for heller. Enten de er store eller små, er de så lette å beseire at de nesten ikke hadde trengt å være der. Devil May Cry 2 er forresten sponset av Diesel. De har fått så lite igjen for pengene at jeg av medlidenhet nevner dem her.

sen(!). Den gamle hip hop-giganten Def Jam tar det imidlertid et

størrelser som DMX, Ludacris, Funkmaster Flex og Redman.

skritt videre nå, i samarbeid mod EA Sports. Def Jam Vendetta er et nokså tradisjonellt slossespill, men med en interessant vri, du kan spille med eller mot hip hop

Somt Christina Milan, som hor tigget om juling lenge nok. Her er det bare å denge løs... Def Jam Vendetta lanseres / /Vorge i juni.

NHL2K3 Ishockey, alle konsoller. SEGA Seiv om det kan virke som om amerikaneme sliter med menneskesynet for tiden, har de et mye bedre idrettssyn enn oss europeere. Der over dammen har de skjønt at profesjonell idrett dreier seg om en ting: underholdning. Jeg har aldri vært i USA. Men kombinasjonen feit mat, tynt øl og storslåtte sportsbegivenheter på TV, er faktisk en av de aspektene som gir meg lyst å trosse fly- og terrorangsten og ta meg en tur over. 2K3-serien klarer i stor grad å sette meg i den stemningen jeg aldri har opplevd, men allikevel savner. Det samme kan jeg ikke si om forsøket på å skape en "or dentlig” basketliga her til lands. Det har som kjent resultert i klubbnavn som Ulrikken Eagels, Asker Aliens og et forferdelig pro gram på TV2. NBA 2K3 er derimot vellykket på alle måter. Kontrollene er intui tive uten at det reduserer ferdig hetskravet, grafikken er utrolig og kommentarene er de beste jeg har hørt på et sportspill. Enten man spiller alene eller med en venn er det ikke noe problem å bli sittede hele dagen seiv om væ ret er aldri så bra ute. Det samme kan nesten sies om NHL 2K3, bortsett fra at ishockey er kjedeli gere enn basket, at kontrollene ikke er like perfekte og at kom mentatorene er en del mer repe tetive. Hvis jeg hadde måttet velge mellom disse to, hadde det altså blitt NBA. Men i utgangspunktet sier jeg ja takk begge deler. Selvfølgelig finnes det også en amerikansk fotball-variant i den samme serien, NFL 2K3. Den skal jeg prøve når jeg har blitt litt flin kere på hockeyreglene. Det blir fremdeles litt for mye icing. Gisle Normann Melhus

grandis, er Primal en veldig effek tiv fylleangst-fjerner. Joakim Pedersen

THE LEGEND OF ZELDA: THE WIND WAKER Eventyr, gamecube Nintendo Forrige måned serverte f j Nintendo storspillet Me troid Prime. Denne denne måneden flesker de jaggu til med enda et spill du helst ikke bør leve uten. Zelda the Windwaker overgår

§|ll j|ol ||

,, ' jÆbÆ, Æm ä HpL ' .,/3> V|HL Ejjgyl

i

Zt |fe'/ 'fZj

GISLE N, MELHUS The Legend of Zelda: The Wind waker Gamecube En enorm dose virkelighetsflukt, til halve prisen av en dritbillig sydenferie. NBA 2K3 Alle konsoller kulturimperealisme på sitt beste Enter The Matrix • Alle konsoller Slippes 15.mai. Jeg stoler blindt på Wachowski-brødrene.

48 NATT&DAG / MAI

,1 I

gjør de spenstige sprangene. Enkelte nivåer er så morsomme at man ikke vil fortsette til neste, men heller gj øre det om 'gi en bare for å oppnå litt bedre resultat. Kung Fu Chaos inneholder til og med flere småspill. Forøvrig er spillet kanskje litt Qg noen av f|gurene har for 0 _. „ .... .

VEXX Plattform, PS2 Acclaim _ Vexx (den siste x en er A stum tror jeg) minner 111 meg om sånne bootlegmerkeklærfra Asia. “Addidas” med fire striper istedenfor tre

gjennom.

krevende, og stresser i vei om at

kung fu?’’ ellerP“l have

er helt elendig - veien ser blant

mye humor og tøys i den

fornedrede fiender, jo mer lider

*

annet ut som oppkast. Det er hak-

gjennomgående herlige level-

de (!), og blir liggende igjen og

"H

lene som finnes pa markedet nå,

Hong Kong-scenografien på sitt

' '

*'«rW

1I|l. '

j| ,

KUNG FU CHAOS Tegneserievold, Xbox. just actø Monsters/Microsoft Litt av den omtalte barnslige spillegleden L——Ifra Nintendo-spillene velsigner endelig en Xbox-tittel. I Kung Fu Chaos tar du rollen som stjerne ien ny Flong Kong-film, som ninja, blaxplo-beib, samuraj, munk eller sjimpanse - det finnes en karakter for alle. Hvert nivå er et nytt take til filmen, og det gjelder å ikke drite seg ut.

NBA 2K3 Basketball, alle konsoller.

minuskontoer. inuskontoer. Om du på ramme alvor mener å ha gjort et dårlig kjøp på bakgrunn av denne anmeldelsen, kan du få igjen pengene av meg. Gisle Normann Melhus

PRIMAL Eventyr, PS2

de fleste saklige forventinger man kan finne på åha til et dataspill. Enten virkelighetens verden er trist, skummel eller kjedelig blir

WAR OF THE MONSTERS Sci-fi slåssing, PS2 SCEE Jorden ivaderes av UFO'er. UFO'ene skytes

SCEI # # Primat er et perfekt dagen . derpå-spiH. Det er vakkert l——I asepå ug liksom ikke noe stress. Det minner pa mange

alt mye bedre ikke sa lenge etter at man har begynt å spille. Det er helt sant. Det kan være noe med at de lyse fargene og den muntre musikken påvirker seratonin-mvå-

ned. Jorden er reddet! Eller..? Men hva er det grønne som siver ut av de flyvende tallerkene 7 Og er det ikke en gigantisk øgle som stiger opp av havet?

mäter om mesterverket ICO. Framdriften er veldig rolig. Litt for rolig av og til kanskje, men ikke på en søndag.

et i hjernen. Men det kan ogsa skyldes at Zelda: the wind waker er et eventyrspill der man rent faktisk får følelsen av å dra på

I War of the Monsters møtes Godzilla, King Kong og åtte andre monstrøse skapninger til et realt gateslagsmål. Skysrapere knuses,

Hovedkarakterene er den unge rocke-baben Jen og steinfiguren Scree. De vandrer rundt i The Nexus som er en annen virkelighetssfære i universets sentrum. Her møter de forskjellige utfordringer og oppgåver som må løses. Det er ikke akkurat den høyeste vanskelighetsgraden på disse oppgavene. Det kan bli litt kjedelig av og til. Det er lite action og slåssing i Primal. Men det er like greit ettersom at selve slåssingen er spillets store svakhet. Primal er et typisk spill man enten elsker eller misliker sterkt. Det er definitivt ikke noe for deg som er hyperaktiv. Men kombinert med paracet og

eventyr. Det hele utspiller seg i et fantastisk øyrike der den lille helten Link leter etter søsteren sin ved å seile fra øy til øy og løse oppgåver. Selve seilingen er kanskje det jeg liker best med hele spillet. Det er nesten så man kjenner havbrisen ruske i håret mens båten fosser fram over bølgene. Det kan høres ut som en overdrivelse, men det er faktsik sant det også. Noen vil kanskje synes at grafikken er i barnsligste laget. Det skulle gå over etter omtrent fem minutters spilletid. Bortsett fra ørsmå bagateller, ender Zelda the windwaker opp med det som må være en av dataspill-historiens mest slunkne

biler kastes veggimellom mens de bittesmå menneskene langt under deg hyler i panikk. Makan til massiv glad-ødeleggelse skal du lete lenge etter. Det hele foregår i en godt gjennomført 50-talls sci-fi ramme, med den særegne musikken og glorete estetikken som hører til. Det som gjør at dette spillet ikke er helt der, er at slåssingen er litt for begrenset. Skyt, slå, spark, kast. Og så blir man jo litt fremeddgjort av å knuse hus og slåss hele dagen. Monstre har følelser de også...eh.. Joakim Pedersen

over seg, med ganske stygge, store hoder og øyne. Til gjengjeld byr Kung Fu Chaos på mengder med fine detaljer.

Stefan Kragh

Lorene som mulig-

I 8LstI '

•*

."

y*1 ."

., J&m

|

BBwSflfr

Jt

l|h ;|

jfflflH

’||

KULTURPERSONLIGHETER BESKRIVER SITT DRØMME-SPILL enne gang- 31 a Go ° y - Jeg har ikke noe sterkt forhold til dataspill. Men jeg spillte igjennorn Monkey Island 3 for noen år siden, det likte jeg veldig godt. Ja, også har jeg spillt et av Myst-spiIlene. Mitt drømmespill skulle inneholdt en masse gåter, gjerne ord og musikkgåter, det viktigste er at det ikke blir forutsigbart. Atmosfæren må gjerne være litt mystisk og skummel. Før jeg ble “voksen” spillte jeg en del rollespill. Det savner jeg. Men det er desverre vanskelig å finne noen nationaltheater-milijøet som vil spille Call of Chutulu.


DEN GODE, DEN SLEMME OG DEN STYGGE

j | |j|j|H I 2003 KOMMER MER ENN 20 NORSKE FILMER PÅ KINO SKAFF DEG KLIPPEKORT OG SE HVER 6. GRATIS! Salmer fra kjøkkenet / Olsenbanden jr. går under vann / Jonny Vang / 7. himmel / Villmark / Ulvesommer / Svidd neger / United / Play / Fia og klovnene / Mot Moskva / Slipp Jimmy fri / Båzo / Gunnar goes comfortable / Bare på jobb / The Beautiful Country / Buddy / Lille Frøken Norge / Mors Elling / Kaptein Sabeltann

Annonsen er sponset av NATT&DAG


i—— DCICCD nicnc JwU iitljtiB HLCIIC

jW 0

. I _Jk tagsSSsSBSSkmS

Går mmum man god WWIHH for tesen om at koDtl Vllllll _——«mHb AHH1*

C ——^

g fl T I I i™ I

J I T

I

r 1T!% £Tå « a «åa il i m KMjJ Mi,

I

• • w,,,

<

Jf Jf »

„,, v, v '««r*

fjf*"* <"»% “f" r*j «-m ii-bj ) / \jlf dL X* ISi [§ Qf’'T» / mJlJkÆZj. J ;' r™"F /

j'

f]

j

Kkmim

J|§ JJf m

W

Bi

en rapartist [Brutha Fez], antiglobaliseringsopptøyer, ka-

får

tiden bedriver han kamikazespekulering med

I

pengene sine, stikk i strid med rådene han får. Og en eksansatt planlegger å drepe ham, uten at dette gjør ham noe mer levende av den grunn.

men fyldig

tredener o.l. som andre gjorde

I

DeLillos alltid like elegante språk blir behandlet med

med/om Curtis, det mangler altså ikke fakta på det feltet heller, men forfatteren er ikke i nærheten av å twskrevet en biografi, slik omsla-

tomt menneske som har blitt beskrevet bedre av andre i samme stil tidligere, for eksempel Tom Wolfe. Det er rett 08 slett m §ammelmod| g visdom som bhr servert her. Litt skuffende i grunn. Audun Vinger

John Erik Frydenlund MAGNUS MILLS The scheme For Full Employment

tar for seg byen kvartal for kvartal.

alliM MW

%/ Grønland/Tøyen/Gamlebyen J T*-n* HER ER* j +;i mctanrantpr Vafppr r 200 adresser til anbefalte hoteller, restauranter, Kareer, Bnrpr tpatrp IcnnSPrtlokaler butikker markeder ... barer, teatre, KOnSemOKaier, D g oversikt over bvens kollektivtransport med rutekart o |f praktiske og råd r rr /”IcI/l nn+ølnnnc l/nmmor rntrraArpr nå pnaplsk \JS10 kommør OgSä 1 Utgåver pa enge , 4. 1 A. ~ tysk Og tranS K. 1§ k

% 4

v,,., ,

’ I

I

T • : %

A

f

%f - JV ‘ |

(

H

' v

! . •!r

I /

ramsjngpne^nefoJ åfi rnld^

1

Grunerløkka/St. Hanshaugen

r // /

t

den tragiske ulykken som lammet ham fra hvetogned . 1990 vies en og en halv s,de. og det er

interessant å lese litt om hvordan denne geniale artisten opplevde sine siste ti år, som bortimot totalt lammet, etter hvert amputert. Det

Sentrum vest „ m V Frogner/Bygdøy Mainrs-hipn/Rislett/Blindern Majorstuen/bisien/minaern

njr-n. | I T; I*

_ Jtf"

Boken beskriver en lang dags reise gjennom Manhattan i Packers limousin, lik et skip på vei til mørkets hjerte. Han skal ha en hårklipp på den andre siden av byen. Hindringer underveis er presidentbesøk, begravelsen til

B I fBlE N T ME D: ‘ ' T-1 Sentriim øst

.

tegner seg, var at han var en mann som visste hva han ville. Men, jeg holdt på å si,

jBf Jjl m Jjp

'

V j §/ */ ¥

/ / /

Den unge megamillionæren Eric Packér er^ hb

•jf JjJ Jf

Oslo

l e f0 | ki bakerst i boka. retter opp Irtt, men ikke nok... DonnyHan Hathahøneblod flyter omkring. way, Terry Callier, Baby Huey, Leroy Hutson & Jerry Butler) Det eneste trekket ved Curtis som av-

kraftig og spéririenile, og før 11 septemfér En forholdsvis hui tid, som vi husker, før de nære ting ble tvunget tilbake i semtrum.

W

f

syndige sumpen, halvmånebyen Nøw Orløans, hvor strippørø og

John Erik Riley bor iog skildrer

DON DELILLO Cosmopolis (Gyldendal) Den bejublede åmenkanerens feri

_r-..J - g

/

subjektive reisebøker som skal stå egne ijttørsørø bøin.

iSbESålt 1 *- f ,-- J v" . EmTiiSilSM'' ;

W

ca

R jIS .

1 Jf

, ‘

f*' I E f 1 Ä*-

Kl

l

www.aschehoug.no

50 NATT&DAG / MAI

r

GAUTE BIE Pure Popmusicbaby! Cappelen , — Debutantfriskus Bie har * * skrevet sitt eget liv, det vil IOI si om destruktiv kjærlighet gutttedrømmer, dop og RobbieWillams CD-plater. Som så mange andre har han midtlivskrisei begynnelsen av tyveårene.og

PETER BURNS Curtis Mayfield - People Never GiveUp (Sanctuary) r—1 Gudene skal vite at kong _ Curtis fortjener en grun1 dig, seriøs biografi. Det har han ikke fått med denne boka, seiv om både tittel og baksideskravl antyder et slikt dypdykk i

. lende bøkene til Magnus Mills er sterkt preget av hans tidligere yrkeskarriere som bussjåfør. Han kjørte frer™feles buss da han ble nominert til Booker-prisen for debutromanen, The Restraint of Beasts. Før det levde han av å sette han opp gjerder. Det metodiske og gjentakende er sterkt fremtredende også i roma-

“døn gamlø gjøngøn” Bandet The International Taste dannes ut av intet og drar ut på en turne som for alt hva vi vet foregår inne i fortellerstemme Gautes lille hode. Det ytre målet er . New pansy Undervejs

dødø så altfor tidlig. Dø 375 tøttø sidene ser lovende ut, men det er snarere blitt en faktatørr murstein enn et møte med mennesket og artisten -de siste 55 (ja, 55) sidene er diskografi og-sessionograf. og sikkert fortreffelig

aruøiu iikøsø. I The Scheme For Full Employ-^ ment er også fortelleren yrkessjafør, iet lett mytisk med ogsa historisk plausibelt England (omtrent da søttitallet -og med det Labours mangeårige hegemoni-

blir de utsatt for en rekke tildragelser som setter vennskapetog historien deres i perspektiv, og de tar litt speed og hører på popmuSikk og tenker på sex. Plutselige altutslettende forelskelser og hallusinasjoner. Der ligger landet. Boken er satt ien original og tøff muntlig tone, lover forlaget. Joggu sa jeg smør. Det er et livsbejaende uspråk som er bortimot kvalmende, teksten er bestrødd med plutselige FRESH1LIVEIEXCITEMENT! og lignende MSN Messenger-intensiteter, som boktanter over det ganske land vil synes er veldig spennende. Kjærlighetshistorien i boka er

Uttømmende for dem som blir kåte av den slags. Disse sidene kunne jeg alltids tålt Ns teksten som sådan hadde bydd på litt mer lukt, smak og farge av en av de yirkelig gigantene innen soul, men de små oasene vi får av slikt blir om og om igjen slukt av ørkenutlegningér om besetning, lead vokal, datoer, listeplassering, studio etc. Curtis var en av Chicagos store sønner, og i 1960, som 18-åring var han solid etablert som låtskriver, sanger, unik gitarist (han stemte ikke gitaren sin helt etter boka, noe han først skjønte noen år etterpå ...), etter hvert også

var i ferd med å ebbe ut) Han tilbringer arbeidsdagen med a kjøre sin såkalte UniVan fram og tilbake til forskjellige depoter, og er med det en av mange tusen som tar del i tittelens ambisiøse plan. Det er når planen for full sysselsetting etter mange fremgangsrike år begynner å rakne at romanen tar til. UmVan-sjåførene har ved dette tidspunkt delt seg i to fraksjoner, flat-dayers og “swervers”, en krangel om arbeidstid som etter hvert utvikler seg til full streik. Etter at streiken er over har nasjonen imidlertid oppdaget at UniVan-sjåførene ikke gjør det minste økonomisk

det mulig åta tak i, men den sitter

som arrangør og produsent

og

eventuelt får den opp. Det er dess- , Impressions, som soloartist, som U LtJI I I IU“. I lei» uC yjd ii icg, 111111 i\\-m fucked up!” over hele boken, lik plateselskapéier, var han med på de tusener som skiller seg ut på å forme flere tiår med “populærlikt ved å bruke t-skjorter påtrykt musikk” - og arven lever ennå f.eks “Pornstar” eller “Anti social”, samt samt at at han brakte en en rekke rekke ananartister fram i lyset. Og ikke masseproduserte identitetsbædre artister,fram rere som sier: jeg er annerledes. minst: han var en sosialkommenDenne boken boken er er for for darkness darkness hva hva tator som satte satte spor. spor. Tatt beDenne tator som Tatt ii berockekokkeriet er for gastronomitraktning de utallige artister han en. var en. Men Men om om du du liker liker åå lese lese Jack Jack var involvert involvert i,i, skulle skulle man man tro tro at at Kerouac over noen snitt øl på Grudet var duket for tidsbilder og nerløkka, og synes verden er helt miljørapporter, karaktertegninger fucka i hodet, og ikke vet om du vil av både Curtis og de han møtte ha en kaffe til eller en knute i rusdet er nesten godt gjort av Bums selua: sel ua: Mu Mulig |jg du finner noe her. å være så gjerrig på dette. (En seAudun Vinger rie småportretter av noen sentraAudun Vinger ne småportretter av noen sentra-

.

nytte annet ennj Inolcle seg seiv i lolir hele den gloriøse plan oppPå mange måter bygger The Scheme... bro mellom de første to mørkhumoristiske proto-grøs serne og forfjors serne til til Mills, Mills, og forfjors nær nær metafysiske Tre mann til kongen. Som de har den et underhggende underliggende mørke, og og en en dypt dypt pessimistisk pessimistisk mørke, slutt, der Mills diagnostiserer en sykdom sykdom på på samfunnet. samfunnet. Og Og som som all framifrå samfunnskritikk er den til tider hylende morsom. Harald Grenne


fi

'

*

J T

m--

:v'-- ;

'

:•>.

'

-•

:"

'

T

"

<*

'

w\

%

v~

v

'

.--r.

-f

-

.-

,

_

.

-

V'"

'

-

.,

,;

; ./ : ";^,: *

*

»-

''

v'

,

.

'"

,•

'.;

>

Hugo, Hugo Boss, Calvin Klein, Filippa K, Armani Jeans, Bruuns Bazaar, Cerutti, Replay, Sportmax code, Lacoste, Custo.


iii8gi wmmÆm

;

yr ': • ,p

11| jfe ll!M|y-

9* JNHHwmSF iiyHF f jgjpE«r

Hp «# -* .•£#

:UsHIIMpj.^^^p)i^K ;nÉ, y W*mkt

1? ?p&r 9?4fe

k SbeImbII.& .§& :•;>-' >Is 1 , « ML,1 M, 1 .Vy p «j : jv

.'"*&&*'_^^lÆå

æ

* %%*& • * æW 2».-riLi *ljBfc||g|yppap«Bp|j^dypf^ :- -•**'

JHPf .JRSiy W j&y

"

s .

afjflWjfø ;«&»

,jÅ

.*'^^^^^^K%^-S2;.irli

&>

fe ,ji r? fe I,t ”l"

:|P $»

.;

|||

j@% H

l*

fe JB :^i^^^Si:f^"’;' Ml

V' ' , - ,

1

i

Wk 1K

.;: ’•'

fe a;SMU

ap;

jPw

•fe

. jsP Äfel'yfii£r?i ti É|É| | ~ " , p?«

>./-

--W Stfe . feöfe'’É#?IKÉ; jSj \% /R» i |fe || p

bN?#-

4

,

'fe

; fe im J|flf « »-BBbP|l æ 8 1 9" *

l|P§É j§

"rfiSBR

jHKy,.B| Brs%^P:'

[i :

i

&$ W&

t , "fe lillllÉÉ';

fe;;. ?.’•

.* -

4r 1 $! fc,Js v7fe ' '^fStKr'* mm *

M

l "?

;fe !•' Iljii?'fe "' -'’fe

.-'V. Wå ife ’“ Sfi ifel

H|h*s


m*'

HRR BRO ER DRRIIG 0

m

slipper manusforfatter Nikolaj Frobenius til:

avskyelige forhold en russisk jente lever under blir vi servert en engel

Undervurdert mesterverk: CRASH

Tungt disset av Moræus-Hansen og hennes likesinnede, men etter

Overvurdert makkverk: LILJA 4-EVER (2002, regi: lukas moodyson) - Etter en endeløs rekke med forslitte skillingsviseklisjeer om hvilke

med pappmachévinger og da begynte jeg å grine -av helt feil årsaker. Ikke for det; jeg liker å gråte på kino, jeg, men jeg kan ikke fordra å bli manipulert av sånne billige triks.

tI996’ REGI: DAVID cronenbergj - Bilkræsjmani går opp i skjønn förening med seksuell nytelse i Cronenbergs melankolsk-vakre og meditative filmatisering av Ballards lille mesterverk-roman.

mitt syn en egenartet studie av mennesklig begjær og teknologi og sære blandinger av disse. Glem airbags. Bare nyt det

gjerne gjør. Gro Skorpen

En romantisk komedie som attpåtil er frekk nok til å slenge dritt om Mariah Careys nydelige flopp Glitter. Den var vel så bra som

1

OGBHRUCERBRH j

llllfc Å Mffffltt* Jj Wmmk m M wmmärnåm

I denne spalten spør vi filmfolk om hvilke filmer de mener har fått ufortjent mye skryt, hvilke de mener har fått for lite. Denne måned

“Faen!

den I

-Jlllllr |||P|å PBBpl?--

Tv

Jackass - The Movie Regi: Jetl Tremame Nihilisme på høyt nivå. Svidd

f„

HHL.

Wk

O H HC11C I CT| UP nu LG W G Ull LH

-

WILBUR WANTS TO KILL HIMSELF Regi: Lone Scherfig / rollene: Jamie Sives, Adrian Rawlins, Shirley Henderson Mads Mikkelsen . ' _ _ Av og til må man bare a seg overb & r-7 manne av en films reinspikka snill»—————i het. Wilbur er absolutt en av disse. Kanskje er den perfekt konstruert, men jeg nekter å oppføre meg som en filmanmelder og reflektere over det. Dette er en strej k_

hentede enere” - typer som tilsynelatende ikke er på menneskehetens a-lag, men som er mer rettskafne og vennlige enn de fleste heiter. „„ 4.-4J. Scherfigs film er tatt opp 1 Glasgow med , , 1 , . . . ... hovedsakelig skotske skuespillere, og jeg har aldri sett en europeisk samproduksjon med så stor språklig sensibilitet. Det virker som om Scherfig og medmanusforfatter Anders Thomas Jensen kan engelsk bedre enn de fleste briter. Wilbur er perfekt

Wilbur har ikke noe godt åsi om verden og prøver med stor besluttsomhet og rutine å forlate den Presisjonen er det verre ' , ,, , med så han b r stad e reddet av storebror rntMj, sa iidii uiir siauig reuuei av siureurur Harbour, som driver familiens støvete og særdeles romantiske bokhandel etter farens død. Så kommer den fine og eksentriske Alice stadig oftere til butikken, og blir gift med Harbour i ekspressfart. Alice og datteren blir for de to brødrene en hardt tiltrengt familie Etterhvert blir Wilbur litt for glad i sin nestes hustru men slutter å hoo-

underspilt, og absurditeten i mange av replikkvekslingene gjør både tragikken og komikken levelig-som når Wilbur har vært mer heldig enn vanlig med et av seiv& 6 . mordstorsøkene, var innom den andre siliten stund, kommer tilbake og sier døden er som å være i Wales ( dull as dishwater”). Scherfig opererer med en moral av beste sort - det går an å rote til alt som kunne gjort deg til et godt menneske, og likevel være grei. Om du ikke blir snill av denne, så blir du i hvert fall mer vennlig stemt overfor ... din egen slemhet. Gro Skorpen

——.

..

CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND Regi: George Clooney I rollene: Sam Rockwell, George Clooney, Drew Barrymore, Julia Roberts

Filmen er basert på Barris, egne utsagn, og sannhetsgehalten her får det være opp til hver enkelt å bedømme. Men det skjedde mye snusk under den kalde krigen, det vet alle, og noen må jo ha gjort møkkajobbene, ellerhva? Clooney er ikke noen Clint Eastwood eller Robert Redford riktig ennå, men han viser svært gode takter, og han er fortsatt en

• 1 George Clooney: for en mann! Det er ett eller an' ' net uimotståelig med folk som bare blir bedre og bedre. Fra såpestjerne til Batman til Out of Sight og videre til det absolutte tetsjiktet med Ocean's Eleven. Han kunne sikkert holdt det gående som kleshenger for de feteste dressene, men her kommer altså regidebuten. Den er ganske bra, og handler om en verden Clooney vet mer om enn mange andre, nemlig TV-industrien. Filmen handler om livet til den obskurt legendariske TV-produsenten Chuck Barris, en mann som velsignet de tusen hjem med en lang rekke idiotiske, men framgangssrike gameshows i løpet av søttitallet. Vi møter ham som en ambisiøs ung mann hvis karriere er på vippen mellom suksess og fiasko. Og da blir han kontaktet av CIA v/Clooney, som mener at han passer perfekt til å jobbe som undercover snikmorderfor de hemmelige tjenestene. Barris slår til, og viser seg å være like talentfull som morder som han er som programutvikler.

garantist for utsøkt smak. Confessions... er en spennende og glamorøs film som farer lettbeint avsted, og får deg til å tenke igjennorn en ting eller to om både TV og spionasje. Sam Rockwell er troverdig i rollen som en fyr som skal lykkes samme hva, og på et hvilket som helst felt. Ekstra pluss for gode opptredener fra Drew Barrymore (som vanlig) og Julia Roberts (for en gangs skyld). IvarWinther Anmeldelsen har tidligere stått på (kk ° Y ' ; DARK BLUE Regi: Ron Shelton, I rollene: Kurt Russell, Scott Speedman, Ving Rhames I* • I "H3 - Poltifilm. Kurt Russell har forsøkt å gro skjegg I og se forsoffen ut, men det er umulig å skjule de eplekinna, seiv om de begynner å bli rynkete. Han er den ikke så rent lite tvilsomme purken Eldon Perry, som er beskyttet av sjefen fordi han tilhører den gamle skolen, far hass var også purk. Det er iLA i

Redaktør Nils Anker'

J

WW% Regi Cronenberg y,Selsomt kan også være bra.

'

..

pe 1 eivd,ug sa unr ueienuct uisiere ug ues to bedre, men jeg vil ikke si hvordan. Lone Scherfig laget sist Italiensk for begynnere, og skal ha kalt karakterene sine for "uav-

IWMiH M

I

RECRUIT Regi: Roger Donaldson

handler om en ung, nokså rik og vellykket reklamemann som for å

må i politiavhør med jevne

/ rollene:Moynahan Colin Farrell, Al Pacino, Bridget # m For et par år siden ble jeg __ både bister og morsk ved tanken på konvensjonelle amerikanske thrillere. Det alminnelige P rovoserte me& °g med ungdommelig overmot gjøv jeg 5 ... 6J løs: Sammenlignetfilmer med Rimj på øn tirs&dag> knejp> fast|e_ geordningen, Café Del Mar og Toyota Carina. Så frisk og freidig var jeg at både Kapital og Dagbladet siterte mine frimodige utsagn. Vel, jeg har modnet. Leter du etter

lande en million-deal må få inngå veddemål om at han kan hvil-et ken som helst kvinne forelsket i seg i løpet ati dager. Valget faller tilfeldigvis på en ung damebladjournalist som for åfå lov til å begynne å skrive om krig, religion ogTadjikistan, må skrive en siste .. ‘ ,, . hjernedød spalte-denne gang om hvordan bli dumpet på ti dager. Hun oppfører seg naturligvis helt redselsfullt og tvinger ham blant annet med på Celine Dionkonsert. Vemmelig ironisk, forøvrig: Dette bakstreverske makk-

mellomrom ting de har sagt på TV. Det erfor simpelthen pussig at BBC lar dem holde på. På den annen side har vi de familievennlige, de som oppfatter komikk som et klassisk håndverk og som ønsker å være mest mulig inkluderende. Rowan Atkinson 5 .. n , ... .. er en av disse. Ogfamilievennlig satire svinger som kjent ikke skikkelig. Det var sikkert knegging på settet da han ble sprøyta full av bæsj, men jeg frydet meg ikke noe videre. Vi har sett ham gjøre seg til fo-

morsomheter får du stikke nesa di et annet sted- HeSnar- JeS aWer ikke å more de lurvete leserne dine på bekostning av vanlige , folk. Her er a|tså nok en program. messig spenningsfilm. Den er ganske bra, tro meg. Colin Farell er overalt om dagen, og spiller her en frekk og grei liten hacker som blir headhuntet av CIA. Al Pacino er guttungens mentor og vi blir med på rekruttskole, det dukker opp en kvinnefigur og de av oss som ikke er så kjappe 1 huet b|jr for|edet en fjre_fém ganger Det er rjktig så underh0|. dende og budskapet er enkelt:

verket er jo filmmediets ekvivalent til den kanadiske populærartisten. Jeg ble nesten forelsket i Kate Hudson i Almout Famous, mens jeg etter denne hadde mest lyst ti , å mokke henne ned med en spade. Filmen kan kanskje karakteriseres som en förkastet, litt høyrevridd episode av Sex og singelliv, uten sex, med litt styggere klær og enda dårligere moral. Se, der har vi skapt et monster! Ni.sAnker

ran speilet tusen ganger før, som Mr Bean, den største forskjellen er at Atkinson her får anledning til å briljere med de oppstyltede re..., „ L plikkene, på samme måte som 1 de vasseste Svarte orm-greiene. Dét er ganske morsomt. Hva som harfristet John Malkovich til å drite seg ut med den franske aksenten er ikke godt å si. Hele filmen er smekkfull av frankofobe holdninger, og i disse hatefulle tider oppfattes det først og fremst som småkjipt og dårfig timing. Historien legges ut på klønete

—————CIA-ansatte har altfor lite lønn for strevet. Amerikansk offentlig sek1991 og alle går og venter på tor skal se å skjerpe seg litt. dommen i Rodney King-saken, Et par ting irriterer meg imidslik at helvete får brutt løs. Det er lertid: Al Pacino - som glitrer som James Ellroy (LA Confidentiaf) vanlig - er litt for gastronomisk som har skrevet dette her, han er belærende: “Her har de den nest ikke spesielt glad i politifolk i LA, beste krabben etter Wai Hap Troy kan det virke som. Kurt Russell i Vietnam...”, "Ingenting er som spiller en antihelt som er så anti frokostburritoene hos Jim," osv. at det er ubehagelig å tilbringe så Dette sludderet har vi hørt før. mye tid og så mange nærbilder Han er dessuten litt for Al Pacino: med ham. Brutaliteten, faenskastirrer, legger inn skjønnhetspaupen og korrupsjonen i politiet er ser og er nærmest selvparodisk så ille at de vanlige crackkriminelle virker som samfunnsstøtter i forhold. Og når Russell/Perry får en slags moralsk oppreisning når han holder en tale til politiakademiet på slutten, er det litt ubehagelig at han som er langt til høyre for en vanlig antihelt skal kunne få noen som helst oppreisning i det hele tatt. Mange biler blir veltet, veldig mange ikke så veldig skyldige mennesker blir skutt av vår mann ' men tn syvende og sist funker det ikke så bra at Dark Blue er både alternativ innen sjangeren og sjangertro samtidig. På sjangerens premisser må man si at det er for lite biljakt, som ikke kan erstattes med skjeggete helt som drikker whisky, og utenfor sjangerens premisser må det sies at fiendebildet samtidig er altfor klart (purken er SÅ slem) og alt for uklart (purken får oppreisning enda han ikke fortjener det). Det er mye korrupt grums i denne filmen, men i stedet for at man blir imponert over at de klarer å være moralsk tvetydige gjennom hele filmen legger den seg som koles-

ved et par anledninger. Det blir videre litt tussete at man konsekvent vektlegger hvor farlig det er for en agent å gå med mobiltelefon, mens nesten samtlige hemmelige, viktige samtaler foregår nettopp over disse. Uansett: God, slick og lettbent visvas som på ingen måte tar bolig i deg. Sånt trenger vi. Nils Anker 1 HVORDAN BLI DUMPET PÅ TI DAGER Regi: Donald Petrie I rollene: Kate Hudson, Matthew McConaughey 9 m Hei tjoms! Her er en ordentlig usympatisk møkkafilm jeg på ingen måte er berettiget til å mene noe om. En film som fyller meg med framtidsfrykt, skepsis til det annet kjønns hensikter og pessimisme på den vestlige verdens vegne. En fillm som gjør at jeg blir entusiastisk på vegne av totalitære styresett, knappe ressurser, hangselkteskap, barnslig venstreradikal pønkrook og grufull bruks-

- ~§1 ajplljj >

jfljHLjli

“Pål Arne Fagernes? Du slipper ikke inn. Du er for streit."

JOHNNY ENGLISH Regi: Peter Howitt / rollene: Rowan Atkinson, John Malkovich, Natalie Imbruglia # # Det er etter hvert flere spionfilmparodier enn 1^——J det er spionfilmer, så man må jo lure: Hva er vitsen? Døra står på vidt gap, men Rowan Atkinson sparker den inn likevel i rollen som den inkompetente og pompøse Secret Service-agenten Johnny English. Nå kan det jo aldri bli helt ille så lenge Atkinson får utfolde seg, man skal være litt av en sutrepave om man ikke anerkjenner hans komiske begavelse, men Johnny English kommer likevel ikke til å bli husket på samme måte som, la oss si Austin Powers. Til det er filmen ikke på langt nær frekk nok. Britisk humor kan deles i to: Det er provokatørene, som Chris Morris og Alan Partridge, som drar på og presser grensene, som

atal HnnWWl IM ..

,

%

Jt BBB^k BBBBA

Adaptation Regi: Spike Jonze Kommer den snart? Punch Drunk Love Regi: Paul Thomas Anderson Tipp topp om kjærlighet og dødsdrift. Flykræsjsekvensen i 11. september Regi: Alejandro Gonzaléz Inårritu Rystende. L__— —i NATT&DAG / MAI 53

|


' 1 *»» f dkf , v

i|f ~ * ]Wf | • .•»./ if " lK~j§. Xt ?f§ V 11 'mSSm ftqggagK*

nUTTFIf1£IHSI1fi riYliannumU Østfold er som kjent kanskje Norges beste fylke og elet i tidligeæ kjente som Animerte dager i Oslo har like greit flyttet til Fredrikstad og skiftet navri til Fiedrikstad Am mation Festival. Det betyr seks da-

og uengasjert vis: Filmen starter med at English drømmer om a være superagent, så våkner han og er en ulykksalig kontorist, og bare få sekunder senere er han superagent. Dårlig dramaturgi, ass. Men selve plottet er kjempebra. Langt bedre enn de siste års James Bond-filmer, faktisk. Sånn går det når det jobbes hardere

forsøker ogsa a rydde opp mellom faren og den homofile broren sin, Martin, som ikke har sett hverandre på åtte år. I det hele tatt bosser hun rundt med stort sett alle hun kommer i kontakt med, alltid med de beste hensikter og særdeles ufin i kjeften. Etterhvert gjør både tenaringsdatteren og mannen forskjellige

med parodien enn med utgangspunktet ivarWinther

grader av opprør mot rivjernets regime, datteren med åta bort reguleringen og litteraturforele-

NAPOLEONS NYE KLÆR Regi: Alan Taylor 1 rollene: lben Hieile> lan Holm, Tim Mclnnemy J“| For lang tid tilbake var det en tragisk historie om 2 en jente i Oslo som ble så besatt av Linda Medalen at

ser-mannen med åla segfriste av en studine med så store, rette og hvite tenner at det er litt skummelt. Derfrå går det sin skjeve gang, langt unna datterens togskinne. Mye mer er det ikke åsi om denne filmen, annet enn at den ikke tar mål av seg til å være noen stor film. Dette er film om å jobbe med forholdene til foreldre,

hun til slutt trodde det var hun seiv som var fotballspilleren. Jeg husker det godt fordi det var et så kuriøst valg av identitet Gærninger pleier heller å velge seg storheter som Jesus, Gud og av en eller annen grunn nettopp Napoleon. Keiseren som tapte slaget ved

tenåringsbarn eller i ekteskapet, og er sånn sett et rimelig alternativ til psykologtime, om enn litt mindre Manhattan-esque. Men er def sånn film skal være, da, hører jeg det rasle borte i hjørnet til de kulturstrenge Kafka- og filmklubbguttene. Neida, det er jo

for å pynte på sitt eget selvbilde at filmen ber om å bli en ons-

Waterloo og som ble luksusfange på øya St. Helena. lan Holm spiller heren alternativ Napoleon. Filmen leker med tanken om hvordan fortsettelsen av Napoleons liv ville blitt, hadde han klart å rømme fra øya. Røm-

ikke det, men det funker for bokklubb-målgruppa. Som jeg tydeligvis er lettrørt nok til å grense til. Jeg tørket bort en tåre med halen, men var aldri i nærheten av åfå ansiktet tilgriset av kosmetisk oljesøl, altså.

dagsfilm på TvNorge. Det er også verdt å merke seg at de voksne skuespillerne blir stive statister der guttungene i skoleuniform leverte typete portretter. På slutten kommer det til og med en lang voiceover som oppsummerer

UpB W lL_

EpfpilP BlWlll iwraÉÄÄ!*,ri

i(i/)

I

Wp ,

Fyk

* -i? ijL

' m.. §| v-2.,

A ;>;>

g «Pi® jB

“f*’?'

CV».

'fi

4 ''«EBPIELi

ffipr’ f .

P mmm jHpj$4|§ /jmm MBr t

r-/

v

1/jWirfT frZj f* '

HÉ|,

llHife,. **

(JLfi / L- AM ; r

/

& IA*. / f

y*4

i4 l

«, 1 i ’

.PPIt

fp ***•» r .jj|

I v

jjfc-. V1 1 f jBj \ *

W iSlåt

, k ”' ~~ IjL,, fe||

'"'f , r

,

i" J>~ 'ffl T I

.

1

maSt

h 4

-I éttø "

1

|i y

går etter planen, helt

£„) iw1 J .§,f

fr tjpfc

W M

..y~ x* -

,i,, -

W 0*1F

#

jfcé- Hpl ® 9m

b d »II .11 -J iVJ «I f>l B iT.m BIM»1 nu MlU r»1 T,

! »Ml I W m

i I

a... ..;i

SSBBEBBni |H

tø&fååsfe f filllp. f?»' B ’d'

v

Aj *S !Jj" I VflHHHB

han blir nødt til å klare seg som en vanlig mann blant folket. Ikke rare greiene for en keiser. lan Hom er en fantastisk saret, myndig og fon/irret Napoleon som finner roen med sin Pumkm, spilt av danske lben Hjelje. Hans prosjekt er jo å gjenerobre sin autoritet, mens for kvinnen er han god nok som han er. Nar mannen erklærer sin egentlige identiet som Napolen tror hans make at han toffer seg for hennes skyld. °g at han besitter en raus porsjon stormannsgalskap. Denne drakampen mellom hans ønske om noe storro og hennes, ja, jordnærhet, er pa en mate ekstremvarianten av et dessverre kanskje typisk mann/kvinne-forhold. Det er rørende nar hun likevel star last og brast ved sin kortvokste mann, ogb ser hans storhet seiv om hun ikke er helt overbevist om at det er den tidligere keiseren hun deler livet med. Keiserens nye klær er med dette parforholdet en gest til Fljejle løfter sin smavokste mann med sofistikerte smidighet som filmen løfter den etter hvert slitne sjangeren kostymedrama. Det er lenge siden sist vi har sett lignende lekenhet med menn kjoler. Line Midtsjø

mlSteT

Rermecl over 200 dnoi i uisjonsfilmer alle de Oscar-nominerte), seminarer, workshops og sat alte Animerte netter for dem som ønsker rangel og klubbmoro Ta turen da vel. Freilrikstod Animabon hestivol, 6 j 1 mai.

I

f '&

V»', **""lH* Ær*?'.. AjFk S'w'’ f M

.g

Nft$ ANKER Adaptation Regi: Spike Jonze Fornøyelig om kjærlighetshunger og mindreverdighetskomplekser. Punch-Drunk Love v Regi: Paul Thomas Anderson Ditto. The Safety of Objects Regi: Rose Troche Oversett forstadsdrama om savn, lidelse og menneskets tilkortkommenhet. Nokså gøyal. Ute på DVD nå.

Gro Skorpen

HLj^

“ — PÅLASSTYVEN Regi: Michael Hoffman / rollene: Kevin Kline. Embeth Davidtz, Edward Herrmann m.fl. I IDe hadde det sa fint. Alle i klassen satt prektig 1 b med I togaen på og leste med iver om Caesar og de andre romerske keiserne. Det far meg til a tenke på hvordan lærere vanligvis slokker kunnskapshungrige Syvsenere passive og med tomme klasserommet. Men Kevin Klein spiller en av de spesielle ledestjernene som inspirerer kostskolegutter langt inn i voksenlivet. Min favorittdel i denne filmen er utopisk. Poefs Society. Alt er en fryd til Sedgewick kommer som klassen. Han har porr i kofferten og

*'!Æ

timen. Jeg sov ikke, men fait litt av lasset, og når Kevin Klines stemme legges oppa store bilder av skolebygningen blir det ve! (trøyt, Store bokstäver og dramatisk musikk skulle pedagogisk understreke det meste for oss, men overdøver det som kunne vært interessant a få med seg. Line Midtsjø SKAGERRAK Regi: Soren Kragh-Jacobsen. i lben Hjejle, Bronagh Gallagher, Martin Henderson. Ewan Bremner. I I God idé: å lage en film om to kvinnelige dagdrivere som kan holde i————————

J| 9 " 'Sl

54 NATT&DAG / MAI

OKAY

han yter klassens lærer og her-

Regi: Jesper W. Nielsen / rollene: Paprika Steen, Ole Ernst, Troels Lyby, Nicolay Kopernikus, Molly Blixt Egelind I • • Det er fint ase Paprika Steen skjelle og smelle I halvannen time. Det er ogsa fint ase et nevrotisk helvete av et kvinnemenneske fremstilt med flere sider enn som sa. for det ser vi ikke sa ofte. Paprika jobber pa sosialkontoret med a stive opp folk, og nar faren blir syk forlanger hun at han skal flytte inn sa de kan passe pa ham. Mann og barn gar for lut og kaldt vann mens Paprika, eller Nete sørger for sin sigarroykende far av den fåmælte hugget i sten-typen. Hun

sker er imponerende. Nykommeren er umiddelbart kritisk til å iføre seg toga, og så langt må man jo sympatisere med gutten. Men gradvis og sammenhengende med at læreren yter rebel monster ferd med a vokse. Filmen stiller åpenbart et moralsk dilemma om man skal være ekstra snill mot de slemme eller om man skal kreve det samme av alle. Det handler om å ofre den ene til flertallets beste. I klasseromsclramaet mellom lærer ng opprører er det mer enn nok a lage film av, og her er det et tett drama som sier mye om oss mennesker. Det er nar Sedgewick som voksen arrangerer reunion

JBjip»,

JHK

,

— ~ Catch me if you can Regi: Steven Spielberg Flyvertinneumformer. Wilbur Wants to Kili Himself Regi: Lone Scherfig Bare ma ha det. lt’s All About Love Regi: Thomas Vintciberg Claire Danes.

:


“Du kan godt få denne armen opp i musa di om du vil. Men da må du love å ikke skrive om det etterpå.”

iililr -P4 '

•-v .

£s, gjMjflpP iV;

1 |y 'i

' 1

mm

’:

:ajjR': ' tu* ,

'-/I 1 W I t'

r'

nHpHH', .>;t;

' ,

•-

ir»

LjJ

Jj I

y T

r ./HéuHP -

jB-' -

.

j&X|S|

HhHf

gfct

[;['

>

*» Sfe

JBp

PlflVBOV TEKST LINE MIDTSJØ FOTO MARTIN SKULLSTAD

rakteren hans i filmen er ikke like heldig og får gjennomgå mye. Play er fiksjonsfilm med klare realistiske tendenser og tar vir-

Siste helga førble fjorårets kull ved dro Teaterhøyskolen uteksaminert, de på hyttetur. Med seg hadde de regissør og manusforfatter John Sullivan og et filmteam. På tre dager skulle de lage film om det å være teaterskolestudent, og alle skulle spille seg seiv. Bare regissør Sullivan visste hva som skulle skje da manuset var såkalt “need to know”-basert. De åtte studentene ble med på leken kalt Play. Overraskelsene og sjokkene ble mange og ektefølte underveis: - Det er mye drøyt som skjer i filmen. Ting som sitter i kroppen lenge. Jeg var skikkelig deppa i to måneder, sier Thorir Sæmundsson, valgt ut av Sullivan til å bære rammefortellingen. Årsaken vil Sæmundsson seiv ikke spekulere i: - Aner ikke. Det får du spørre John om. Hæ? Sa John det? Thorir Sæmundsson er ifølge regissør John Sullivan klassens mest maskuline og selvstendige type, seiv om han var klassens yngste, ja faktisk en av de yngste til å komme inn på Teaterhøyskolen noensinne. Ka-

kelig for vennskap, seg av såkalte ungdomsrelaterte temaer: seksualmoral, homofili og død. Handlingen er inspirert av hvordan regissøren opplevde studentene. Han så et sterkt samhold han mente ville møte store prøvelser i tida etter at de var ferdige som studenter og i stedet var blitt konkurrenter, Thorir Sæmundsson sikter ikke til sine tidligere klassekameratene når han fyrer løs mot bransjen han nettopp har begynt å jobbe i: - Det er så mange dårlige skuespillere der ute. Karrieren er som alle andre steder styrt av regelrett kiss ass og kontakter, Thorir jobber for tiden ved Teateret Vårt i Molde, men vil helst fortsette med film: - Jeg liker konsentrasjonen og fokuset man får når man jobber på den måten. Men det å være skuespiller er en jobb som alle andre. Det er bare det. Og noen må jo spille d ritten.

kaflaska rett opp og ned i all mulig sjøgang. Men når Iben Hjejle (Marie) og Bronagh Gallagher (Sophie, hun fra The Commitments) kommer til en liten by i Skottland fra boreriggen de har jobbet på noen måneder, har jeg allerede blitt sur. De to er skingrende overtydelige i hvor fulle og gærne de er, og gir ikke den kvinnelige antihelten den æren hun burde ha. Etter at Sophie mer eller mindre har presset Marie til å bli surrogatmor for noen lusne skotske aristokrater skjer katastrofen, og Marie legger gravid og ensom ut til Glasgow for å finne bilmekani-

: Bj| HRljl 1

8j jfljp j||' afiLjfnk

Play kommer på kino i juli og har tentativ premiere under Quart Festivalen.

keren som Sophie har vært så opptatt av - Ken, heter han. Den egentlige Ken er død, men de tre mekanikergnomene som har jobbet for ham leier inn en billedskjønn Ken til Barbie på tjukka, fordi de skal lure fra henne surragatmorbetalingen. Nye Ken faller gjennom når han prøver å flyte på utseendet sitt blant denne rare, kroknesede gjengen, to av tre dverger overspiller noe spektakulært, og bare Iben Hjejle gjør alt hun kan for å redde det hele. Hun griner en hel tube mascara, og det er jo heroisk, men det er ikke nok. Det ender med at den ulykkelige og dypt fucka opp

Ji 11111111 %> ' MHBK

pBPImbI: f jgm.ir V r

.. * •

dama finner glansbildet sitt, vel ger endimensjonaliteten og hop per inn i det. Regissør Kragh-Jacobsen har villet lage en gammeldags eventyrhistorie som tangerer klisjéene om hva vi egentlig alle drømmer om - hus, barn, mann/kvinne og et lydig husdyr ved navn Bosse, Nusse eller liknende. Men denne gangen klarer han ikke å fjerne seg langt nok fra klisjeen til å holde seg utenfor den eller gi den en ny vri, slik han gjorde i Mifunes siste sang, og han plumper i ste det ut i sentimentalitetens dødehav. Dette til tross for at han har hatt hjelp med manuset av AnNATT&DAG / MAI

55

>


UU UCUMatrix Reloaded har premiere den 21. mai og filmsnobber, internetgeeks og skinnjakke-entusiaster over det ganske land er fylt av barnlig forventning. I den forbinHrimgn nsi nCf*, 'J9

«ia • yn llRflP IIL YH llflUi Dans og kortfilm, koreografer og filmskapere møtes nå i et nordisk samarbeidsprosjekt ved navn Moving North. Resultatet har blitt ti

dentlig raffe og eksklusive giveaways. Gå inn på www.nattogdag.no, svar pa noen nokså vanskelige spørsmål og bli med i trekningen om effekter som kan korte ned ventetiden. clelse har vi fått kioa i noen or-

THE HOURS Regi: Stephen Daldry Kompromissløst klinkes det til om livet og døden. Ikke la selvmord, lesbedamer og Meryl Streep skremme deg fra denne. Til alle som måtte lese Mrs. Dalloway på skolen: boka er best på film. (LM)

WILBUR WANTS TO KILL HIMSELF Regi: Lone Scherfig Lone Scerfig gir deg krøll på tær ne i lykke over menneskets tilkort kommenhet, i en film om en arrig selvmordskandidat og en støvete bokhandel. (GS)

RORBIMEGRO SVIDD NEGER

tet i filmen.

Regi: Erik Smith Meyer I rollene: Kingsford Siayor, Kjersti Lid Gullvåg, Thor-lnge Gullvåg, Eirik Junge Eliassen —I Neger i samedrakt, brande i damekjole, incest og crazykomikk. Dem er så jævlig freske og løse i snippen der nordpå. Dette er ingen spillefilm, det er en samling amatørsketskjer fremført av sjarmerende, men likevel helt tydelig arnatørskuespillere. Å lete etter kronologi eller handling nytter selvsagt ikke. Dette er en filmatisert skolerevy om det folketomme livet langs fjæra, langt, langt unna sivilisasjonen. En felles drivkraft for alle, utenom branden i kjole, er åfå pult. Blant fjell og fjære står jo ikke mulighetene i kø, så mor vil ha sønn mens alle andre sirkler om va-

Svidd Neger er ikke særlig kontroversiell. Et inntrykk man kanskje kunne få etter alt trøbbelet med bruk av ordet neger i tittelen. Ja det er bannskap, drekking og slåssing i finsk fjernsynsteaters tradisjon, men det er ikke mer kontroversielt enn en uoppdragen seksåring i bannefasen. Så herlig full av sprut og vitalitet, sier gjerne opphavet til avkommets forsvar da, og unnlater å tenke på alle de andre motbydelige ungene som lirer av akkurat de samme reglene uten at verden får noe større glede av det. Men dette skal jo være meningsløst. Som en møkkete langfinger vender den seg mot alt som ™an forventer av en film, mot samfunnef-s såkalte tabuer, og mot hele tradisjonen av norske spillefilmer. Akkuart det siste er

kre Anna som sjuåringer rundt juletreet. I en av sketsjene sitter samen Nordmann på en knaus, snakker i mobiltelefon og kjefter på reinsdyret sitt: “Hvis du ikke står stille, skal æ lage joikakaker av dæ.” Akkurat den samme vitsen som kjøpesenteret Arkaden brukte i en annonse for et

de* man §e sorn sikkert vil bidra med sin egen spyttklyse til. Ingen tvil om at de her løfter en gnagende stein, men de slipper den red: ned ' skoa '9 en Seiv om det snakkes rett fra levra, så f“ nker det ikke når ingenting er blitt sagt. *-ine Midtsjø

25TH HOUR Regi: Spike Lee Norton er en veloppdragen do pianger som arrangerer siste natt med gjengen før en lengre feng selsdom skal sones, og mot slut ten er vi riktig så glade i ham. (GS)

ADAPTATION Regi: Spike Jonze En surrealistisk og hylende mor som film med Nicholas Cage i sin kanskje beste rolle noensinne. (IW)

CATCH ME IFYOU CAN Regi: Steven Spielberg Visuelt nydelig underholdnings film om guttunge som svindlet til seg både yrkestitler og million beløp på sekstitallet. DiCaprio og Christopher Walken glitrer. (NA)

JACKASS-THE MOVIE Regi: Jeff Tremaine De bæsjer en del i buksa og sånn. Føkk, det er dritmoro. (NA)

HERO Regi: Yimou Zhang Store kinesiske stjerner. Gamle krigermyter. Endeløse sverdkam per. Kalligrafi. Vaiere og slow mo tion. Selvmord. Det er lett å se at denne er inspirert av suksessen til Snikende Tiger, Skjult Drage. Hero ser enda bedre ut, faktisk ser den aldeles fantastisk bra ut, men det er også det hele. (IW)

KOPPS Regi: Josef Fares Nokså morsomt og menneskelig publikumsfrieri fra mannen bak Jalla! Jallal. Omhandler noen or dentlige surrebukker på en ned leggelsestruet politistasjon. (NA)

NAPOLEONS NYE KLÆR Regi: Alan Taylor Film som leker med tanken om hvordan Napoleons liv ville blitt, hadde han klart å rømme fra øya Helena. (LM)

OKAY Regi: Jesper W. Nieisen En bitteliten film om hvor vanske lig det kan være å være i familie og om at det er ok å være et riv jern hvis en gjør det like bra som Paprika Steen. (GS)

THE RING Regi: Gore Verbinsk Regnfull skrekkfilm med forlatte gårder, hjemsøkte brønner, øde fyrtårn, lik, larver, onde barn, og ikke minst en videotape som tar livet av folk. (ML)

ANALYZE THAT Regi: Harold Ramis Robert De Niro fortsetter å smøre bikkjelort i ansiktet på egen karri ere og befester her sin posisjon som nokså morsom og sjarme rende sitcom-skuespiller som le ver på å parodiere seg seiv og sine tidligere bragder. (NA)

par år siden. Dette er kanskje høydepunk-

ders Thomas Jensen, som også har en finger med i ypperlige WHbur. Det som virkelig kunne vært noe nå: En kvinnelig antihelt som får lov til å fortsette å leve happily ever after sammen med vodkaflaska og venninna si. Gro Skorpen THE HOTCHICK Regi: Tom Brady I rollene: Rob Schneider, Rachel McAdams # # Nei, nei, nei. Rob Schneider, du husker kanskje ikke navnet, men kjenner igjen rottefjeset hans fra irriterende sidekick-roller herfrå og derfra, slipper til i denne helt ubrukelige komedien om en småskurk som bytter kropp med den mest populære jenta på skolen. Det oppstår forvirring rundt dette med kjønn og identitet. Vennskap blir satt på prøve. Og spørsmål stilles: Er det bare utseende og popularitet som teller? Svaret er ja. Det kommer knapt som noen overraskelse at det er Adam Sandler som har produsert filmen. Det lyser “utfordring” ut av øynene på skuespillere som får sjansen til å spille roller der de bytter personlighet. Dette er filmverdenens svar på teatersport. Schneider er sant nok ikke helt borte i rollen som tenåringsjente fanget i en mannskropp, men motstykket hans, unge Rachel McAdams, hun er HELT RÆVA!!! Ha ha! 56 NATT&DAG / MAI

Lite bonuspoeng for Sandlers gjestespill med sin gamle Saturday Night Live-figur som tysk hippie, som bare er opptatt av at man kan putte weeden sin inn i forskjellige gjenstander. Det er mulig folk som er yngre enn meg seiv vil sette pris på denne vorta av en film. I så fall: verst for dere. Ivar Winther

THE QUIET AMERICAN Regi: Phillip Noyce I rollene: Michael Caine, Brendan Fraser i Kall meg gjerne en barteblåser, såpekoker eller tosk. Det er mulig jeg er tjukk i huet, men her er det et par ting som skurrer: 1) The Quiet American har fått vanvittig god kritikk i utlandet. Den er ikke spesielt god. 2) Filmen ble utsatt av Miramax etter 11/9 fordi den er USAkritisk. I stedet ble den sluppet da Irak-krigen var nært förestående. Dette ligger mye nærmere filmens tematikk og den er således “farligere" nå. Samma det. Man har altså nok en gang filmatisert Graham Greenes forutseende anti-amerikanske roman fra 1955. Her treffer vi en britisk, kynisk, gift journalist som lever nokså bedagelig, opium-sløret og alkoholisert i Vietnam med sin elskerinne, exprostituerte Phoung. Michael Caine leverer her en forholdsvis nyansert og fin rolle, noen hevder endog det er hans sterkeste pre-

stasjon noensinne. Det reineste nonsens, selvfølgelig. De kan kun ha sett ham i siste Austin Powers. Til Vietnam kommer dessuten en amerikaner. En ung doktor med tilsynelatende gode hensik ter, skjult agenda (husk vi er i startfasen av amerikansk innblan ding) og giftering i lomma. Han forelsker seg i Phoung, og vi er midt oppi et klassisk trekantdra ma. Kjekkasen Brendan Fraser har fått en masse skryt for sin tolkning av den tause amerikaner, men virker egentlig mest interres sert i å finne et toalett. Bæsjatrengt, enfoldig og solbrun, lissom. Beretningen er egentlig utpre get politisk. Dens utstrakte allego ri-bruk undergraver hele kjærlighetshistorien, samtidig som nettopp kjærlighetshistorien er i fokus hele tiden: Joda, vi skjønner at Phoung er en metafor på selve Vietnam, og at filmen mener det å kludre med andre lands forhold og kultur er mildt sagt uheldig. 'Tve started her on Bach" skryter Caine til Fraser, og vi føler oss jævla smarte. Trekker kanskje en parallell til verdenssituasjonen i dag. The Quiet American avslører slutten i begynnelsen, ser nokså utdatert ut og er - for å være helt ærlig - beint fram kjedelig og humørløs. Se heller den glossy, undervur derte kuppfilmen Gambit (1966) for god Caine-film. Velbekomme. Nils Anker

11. SEPTEMBER Regi: Sean Penn, Shohei imamura, Ken Loach, Mira Nair, Alejandro Gonzålez Iharritu, Danis Tanovic, m.fl. 11. september er elleve kortfilmer på elleve minutter og ni sekunder hver. Ta bort flåsingen og legg til krigens alvorlige skygger, og du får en slags Lonely Planet special om dagen da USA fikk verdens raseri i fleisen. (LM)

ABOUT SCHMIDT Regi: Alexander Payne Utviklingshistorie for pensjonister, men Jack Nicholson snerrer sel med hentesveis. (GS)

CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND Regi: George Clooney George Clooneys regidebut får be stått og vel så det i denne smak fulle thrilleren om en amerikansk TV-produsent som også jobbet som leiemorder for CIA. (IW) FØRSTE OPPDRAG Regi: Roger Donaldson Konvensjonell, slick og god CIA thriller med Colin Farrell og Al Pa cino. Pacino er seg seiv litt for lik, de klusser litt for mye med noen mobiltelefoner og filmen setter ikke akkurat bolig i deg, men faen. (NA)

CHICAGO Regi: Rob Marshall Mye glam og lite jazz i streit fil matisering av god gammal schla ger. En overivrig pleaser uten sjarm. Ikke alle musikaler er best på kino. (LM)

HAVET Regi:Baltasar Kormåkur Familiehelvete for Kormåkur som tydelig har dagen derpå etter 101 Reykjavik. Drinken svartadaudir er fremdeles en schlager på Island, men på familiefesten er det som kjent ikke så lurt å drikke for mye. (LM)

JOHNNY ENGLISH Regi: Peter Howitt Nå kan det jo aldri bli helt ille så lenge Atkinson får utfolde seg, men filmen er ikke frekk nok til å fenge skikkelig. (IW)

PALASSTYVEN Regi: Michael Hoffman Moralsk dilemma for Kevin Klein som spiller en sånn type lærer som påvirker elever langt inn i voksenlivet. (LM)

SKAGERRAK Regi: Søren Kragh-Jacobsen Søren Kragh-Jacobsen prøver å gjenreise eventyret, men seiv ikke en hardtarbeidende og tøff Iben Hjejle kan redde at alle andre skuespillere er dårlige og at til

kortfilmer, derav to norske, og filmene vil bli vist torsdager på NRK2 kl 21:05. Moroa begynner den 24. april og lover kroppslig utfoldelse fjernet langt fra et klas sisk scenemiljø.

tross for Skagerrak har mer drik king og banning er Grimms grim mere. (GS)

SOLARIS Regi: Steven Soderbergh Kald, distansert og selvhøytidelig re-make av Tarkovskijs tankevek kende Science fiction-epos fra 1972. Pene bilder, mye mumling og en del filming av ræva til Geor ge Clooney. (NA)

THE QUIET AMERICAN Regi: Phillip Noyce Oppskrytt filmatisering av Gra ham Greene-boka fra femtitallets Vietnam. Michael Caine leverer varene mens Brendan Fraser ser ut som han har en drolt i ræva. (NA)

HVORDAN BLI DUMPET PÅ TI DAGER Regi: Donald Petrie Som en förkastet høyrevridd, bar nevennlig episode av Sex og sing elliv uten sex, med litt styggere klær og mye dårligere moral. (NA)

THE HOTCHICK Regi: Tom Brady Ubrukelige komedie om en små skurk som bytter kropp med den mest populære jenta på skolen. Det oppstår forvirring rundt dette med kjønn og identitet. Vennskap blir satt på prøve Og spørsmål stilles: Er det bare utseende og popularitet som teller? Svaret er ja. (IW)

SVIDD NEGER Regi: Erik Smith Meyer Neger i samedrakt, brande i da mekjole, incest og crazykomikk. Dem er så jævlig freske og løse i snippen der nordpå. Dette er ing en spillefilm, det er en skolerevy på film. (LM) °i° mi

MAGISK MØTE PÅ MANHATTAN Regi: Wayne Wang. Både Ralph Fiennes og Jennifer Lopez virker som om de har fått silt av siste rest av sjarm slik at den kun ne selges i dråpeform i Japan. (GS)

NATIONAL SECURITY Regi: Dennis Dugan Bent fram grusom actionkomedie om to sikkerhetsvakter. Martin Lawrence går til store anstreng elserfor å øke avstanden mellom svarte og hvite mennesker. (IW) NA = Nils Anker Lm = Line Midtsjøe ML = Maja Lunde GS = Gro Skorpen IW = Ivar Winther


«En ubeskrivelig morsom, aldeles unik film fra hodene som ga oss Being John Malkovich.» Peter Travers, ROLLiNG STONE

-1 •

’ Jj: ||

:. . .

jB

:

»

' ' ll8§f. wp.'.u ;v,

' V vÆ-TyS,ir *r, -é" ‘ " ’-- -'«i;. \. LÄ'-' v?~

*

"

w

111 m«l§iiiiii*iiillllillfiiili[!/sil ffllfiiii Sli ill Hl IIP ffll C11PEI lill' SMI"» lill »»1 IBIUjii. "Bil ill fiSlll «li ÄBllll ill IIII ÄBKS1» li "Mill lill ii ill ""1111111 lill JOHN 11iToöndf"*WI li SS .iSiliFH sMMWmMMI sony.com/Adaptation r ä skOnAsf r a i w er N si m www.sandrewmetronome.no ? TT\f/-v f 4 T FA KlJMO 23* MAI

mur t ,w på kino 2. mai KSDHEKommer THINGSfIBEBETTEB LfFT NÄTT&DAG / MAI 57


rfr

H


Jm

M Dette handler like mye I om musikk som om underholdning. jP JAN FREDRIK KARLSEN

Jf?

- - Er det ikke deg? - Det er ikke meg. <V>| Hvem er det som gjør det da? in - Har ikke peiling. Er det noen som gjør det? <V>| I følge Line Horntveth i Jaga Jazzist er '"..I det visst det, ja. - Vel, for øvrig er jeg helt enig i det hun prøvde å få frem i den debatten. - -1 At norske artister tar for mye dop? - Nei, men at folk ikke tar prisutdelingene nok på alvor. Når man er på Spellemannspri sen kan man ihverfall prøve å ha respekt for og sette pris på de andre artistene som er der. Man kan i det minste sitte i salen og følge med. Men a propos dop, så jobber ikke jeg med artister som tar det. Og jeg har vel egent lig ikke sett noe av det i de sammenhengene jeg har vært.

iggjp

- - Hæ!? Dop er jo veldig bra hvis man jobber som artist! Dette nekter jeg å tro. Hvem tar for eksempel mest dop av Morten Abel og Sissel Kyrkjebø? - Det spørsmålet står ikke på papiret ditt, så det trenger jeg vel ikke svare på.

::

11

1 treffer Inn Fredrik Karlsen, juryformann i Idol SJ\ Tørk av deg det fliret er du grei. "' - Rolig nå ... Er ikke sikker på om jeg klarer det, dere ser så komiske ut med de kolossale hodene deres. ~r~r\ Det tar jeg som en kompliment! Ikke hør på ham forresten, han er bare bitter fordi han går rundt med en knust popstjernedrøm. - Var det et spørsmål? oÅo Nei, det var såkalt spyttslikking, fra en *" person som ikke vet bedre. Jeg skal gi deg et spørsmål: Kan du synge en sang for oss? - Nei, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke synge. <V>| Og likevel føler du deg berettiget til åha 111 meninger om vokalprestasjonene til deltakerne i Idol? Feiging! - Kan ikke du synge da? (peker på UD °i° I Jo, det kan jeg, men nå dreier det seg JIU altså om deg.

|oAo| Er du ikke redd for at dette Burger 111 King/Coca-Cola/Se og Hør-sponsede plastikkfjaset som går under navnet Idol øde legger enhver mulighet for deg til å jobbe med seriøse artister igjen? - He he. Nei, selvfølgelig ikke. - -1 Jeg synes Idol er dødsrått, jeg. Det er jo lS!Zl akkurat som Big Brother, med platekontrakt som premie. -Jeg har egentlig aldri sett på Idol som et reality-program. Så jeg ble overrasket når jeg så at folk omtalte det som det. Men jeg skjønner forsåvidt at folk drar parallellen til et reali ty-program. Men jeg føler altså ikke at det er det. Jeg mener Idol har en verdi, fordi man lar talenter få komme frem og vise hva de er gode for. Bare se på Kurt: når vi er kommet så langt i konkurransen som vi er nå, har det begynt å gå opp for folk hvor utrolig bra han er. Han synger fantastisk og har en kjempeutstråling. Han er kanskje en av Norges aller beste vokalister. Dette handler like mye om musikk som underholdning.

"rTl Sist vi så deg vannet du blomstene på .SiZJ Polygramkontoret i Drammensveien, ikke at det er noe galt med det, altså. Og så dukker du plutselig opp som kjendis på TV! Du har nådd veldig langt, det må jeg bare si. - For det første har jeg aldri vannet blomstene på Polygramkontoret. Jeg hadde en seriøs og ordentlig jobb. Jeg sørget for at Natt&Dag fikk noen ordentlige artister å skrive om. Og siden dere så meg sist har jeg jobbet med Sissel Kyrkjebø, Morten Abel og Lene

oAo I Har du betenkeligheter med å være med LeJ på å skape en artist som for resten av karrieren kommer til å gå under navnet “Idol Kurt”? - Hvis Kurt vinner, tror jeg han ganske kjapt kommer til å komme bort fra det Idol-stempe let. Han er kanskje den man minst hadde trodd at skulle komme ut av Idol. Det er vel andre typer i programmet som man så for seg at skulle være et typisk pop-idol.

Marlin, og prøvd å få de karrierene til å gå på skinner.

|<v>| Hva tenkte dere da dere så ham for før UlJste gang? “Fy faen for noen tenner!”? Svar helt ærlig nå! - (latter) Nei, helt ærlig, så har jeg faktisk aldri stusset over det. Men jeg kan jo bare snak<e for meg seiv.

_ _ Har du fått mange tilbud om managerjobber etter at du ble TV-stjerne? - Hehe. Nei. Men får du ståpikk av å rakke ned på usikre 16-åringer på TV? Det hadde nemlig jeg fått!!! - Nei, det får jeg ikke. Deg om det. Hehe. III

oAo Men du innrømmer at du har blitt litt III mere kjepphøy nå, enn i starten av serien.. Tar du litt av på makt? - Overhodet ikke. Og det er jeg hundre prosent sikker på.

o4o Har du litt dårlig samvittighet overfor III alle de nå sitter hjemme og kanskje aldri mer tør å gå på en audition pga kritikken de fikk fra dere? - Jeg mener at vi har vært ærlige og stort sett konstruktive i tilbakemeldingene våre. Hvis kke folk tåler å få den tilbakemeldingen, ja så kan de vel egentlig ikke stille opp på en audition.

- - Synes du klarer deg bra, jeg! Har du pleid å være like modig i tilbakemelding ene dine overfor dine egne artister. Sånn som f.eks. Sissel Kyrkjebø, etter en litt uinspirert opptreden? -Ja, jeg har alltid vært ærlig med mine tilbakemeldinger når jeg har vært nødt til å være det. Samtidig kan jeg også være ganske rund og diplomatisk i veldig mange sammen henger. Men når jeg blir presset opp i et hjørne når man faktisk må mene noe, da har jeg alltid vært veldig ærlig. <V>| Det “tok meg ikke”, sier dere til stadig 111 het. Hva skjer når dere blir tatt? - Det er ikke jeg som bruker det uttrykket. Så det må du nesten spørre noen andre i jury en om. - - Hvem er mest homo, Espen eller Kurt? - Det må du spørre dem om, ikke meg. - - Men hvis du må gjette? - Jeg tror ingen av dem er det. <\o| Men det tror jeg! Er du helt blind eller!!!!??? - -ISsjjt, nå. Ikke drit oss ut,0. Du kommer alltid trekkende med de derre hemme lig-homo-teoriene dine. En ting jeg har lyst til å vite: Hva gjorde egentlig du og Sissel Kyr kjebø da dere to var ute på verdensturne alene? Hva gjorde dere om kveldene, lissom? (Rødmer) - Det ønsker jeg ikke å svare på Det er en hemmelighet. <\o Oj oj oj! Ring Se og Hør! Det er det dum ll! .J meste du kunne svart! Nå kommer alle til å tro at dere hadde noe på gang. (Rødmer mer.) - -| Du? Du jobber jo som artist-manager til daglig. -Ja? - -I Er det du som driver og legger ut alle de SJ kokainspeilene i artistgarderobene som vi hører så mye om? - Øh ... De greiene forholder jeg meg ikke til. Har ikke peiling.

- -1 Jo, det gjør det. Bare se her? H-v-e-m tm-e-s-t d-o-p? - Ingen av dem, tror jeg. - - En av jentene på kontoret ville vite hvor SZi mange jenter du har ligget med ... (Ler:) - Det ønsker jeg ikke å svare på. Men du kan jo spørre meg om det er over eller under 100. Det gidder vi ikke. Det er nok under 111 uansett. Prøver du å være proff med alle disse “ingen kommentar”-svarene dine? - Jeg svarer bare sånn som jeg synes det er riktig å svare. Er det for kjedelig for dere? - - Nei, overhodet ikke. Synes allerede vi har lært mye om bransjen, jeg! IA propos Sissel. Hva er egentlig probleJlLlmet hennes? - Videre, vi er ferdig med Sissel nå. Vi har snakket nok om henne. Du får heller prøve å få et intervju med henne i stedet. - - Over til noe helt annet: parykken din. Jeg skjønner ikke hvorfor folk mobber deg hele tiden for at du har parykk. Big deal, lissom. Det har sikkert Harrison Ford også. - Hahaha. Jeg har ikke parykk. Det er ekte hår. oAo| Det må jeg teste! (Drar i håret:) Ja, visst 111 Ifaen. Han har rett. Men du har hatt det, ikke sant? - Har aldri hatt det. Bare blitt mobbet for det. Jeg startet det faktisk seiv, fordi jeg fikk en mail fra en tilskuer som spurte om jeg hadde parykk. Og da sa jeg fra til programlederne om det, sånn at de kunne kødde litt med det. - -I Tror du det går an å gjøre det skarpt som artist i Norge med parykk? - Tja. Frode Alnæs fra Dance With Stranger ble jo først popstjerne etter at han tok av pa rykken, så kanskje det ikke er så lett. rsi Hva. synes du om det norske Idol, kontra -lnJ det uteinlandslB? - Jeg synes at vi har vært flinke. At vi har vært mye meir homogen jury. Mere enn i Eng land, for eksempel. Jeg føler de mister grepet litt av og til. I Norge har vi faktisk vært litt greiere, nødvendigvis fordi nordmenn ikke er vant til direktetlhalHwimieMingBit - -I Du som er så glad i musikk: Hvem er fa vorittartisten din? - Det må vel bli Prince, Han er min genera sjons Frank Zappa.

NATT&DAG / MAI

59


+

Twi Ttmm MMm mmmm '

*

po« TMOimm wwø filter mmte-mmmMT

itllljii

ro mTM.mm uMTmm, :

:

: .v-- ;rd

§ÉSfi

| 1

tf4

I

«8P»

Xi& Jmåmåjk.

jf|\

- :-,/ty; ;

'

4/

\

" ||

#

fe

t

-

fe*^x~' igk itf

J f1 : .JIHB|^BBBB^y--.' vfofe

.-... JHF\

%

$LiBHBBBbBHe £3a|gF-;

!

jHHHBHV'^HHHS5Sratø|^nra:

'

* A

pjHBB£PHHHH£ I » '? ' '

ffl§& >lliilllife*' '" “^pH1 j|f|jr'* fe: lliii jgBpPi||p* ' ; .

. -/^?’>^ :

jf

'-*4

«C

lili

ftlßßßfe.-

iB®? jillÉ/* j||l|[

.mgW&W&&'W - x ' .v. '* '-<-'

||i|L x&|| '^f ggg //'**'’ x-^Éfl

«&&

||g JBI |jj|i> JBg$|i

gS* ' *''"'

v'",j^^^!

• ' " • s ':' , fe- -j >&*> V-Si^^R'^1 '*” 'iH

/

j|jfö| J

ÆStt-mBEr

<

|j||p Hk lill' ~'lfe

% j|||||||||| £&g

;v ’*• ' hH| r

-v

JHwfeUfc

v

ppsf

* "> - ,«' i%, '-fxL' ' % ?'#v° " *.

-• s‘jm»

i

.•*'

<

&c

,, v gtiføg

mÉt<k c

/>< " c '

-'”' ;P.’ ,vg<• - r3g>

' y<X 4-•4^

Profile for NATT&DAG

2003-5  

2003-5  

Profile for nattogdag