Page 1


tenk hvis han aldri ringer...


Det er mange ting du kan bekymre deg over HVOR DU SKAL BO TRENGER IKKE VÆRE EN AV DEM

Norges største formidler av hybler og bofelleskap


MICROSOFT UNIVERSITY - Leder

Kjære leser Er du klar for en spennende reise og en knallstart på karrieren din? Det finnes mange muligheter og mange åpne dører for nyutdannede studenter. Noen har lenge visst hva de ønsker å bli når de blir store, mens andre må prøve ut forskjellige jobber før de kommer i mål. Eller kommer man egentlig noensinne i mål med sin karriere? Jeg tviler på det. Karriere er ikke en tilstand eller et sted vi kan nå, det er en reise vi gjennomfører; sjelden har det vært mer sant at det er veien som er målet. Og det er med karrieren som med andre reiser: Hvor man starter og hva man har med seg i sekken er viktig for veien videre. Cloud Computing, Office 2013, Windows 8, Surface … er du interessert i teknologi og trender? Hvis du ønsker å bli en av de beste og råeste innenfor Microsoftmiljøet, bør du lese videre. Vi ønsker å gi deg de optimale forutsetningene for å lykkes med din karrierereise. En unik mulighet for å starte karrieren sin etter endte studier er Microsoft University (MSU). MSU er et rekrutterings- og utdanningsinitiativ som ble etablert av Microsoft i 2007 som et svar på stor etterspørsel etter kompetanse på Microsoftprodukter. Prosjektet er et samarbeid med Microsofts partnere og gir nyutdannede betalt opplæring og personlige sertifiseringer samt fast jobb hos en Microsoftpartner. Våre partnere inkluderer Norges fremste IT-konsulentselskaper og er svært attraktive arbeidsgivere. MSU gir ikke bare faglig utvikling. Det er også en arena hvor mange av morgendagens fremste IT-hoder møter hverandre. Kandidatene blir godt kjent med hverandre gjennom de fem til seks ukene MSU-kursene varer. Man bygger nettverk, relasjoner og vennskap – både på det profesjonelle og personlige planet. Bransjen har skjønt hva Microsoft University-konseptet går ut på og MSU har etablert seg som et sterkt merkenavn. Bedrifter vet hva som bor i en MSU-kandidat, og etterspørselen etter disse er stor.

Vi ønsker å gi deg de optimale forutsetningene for å lykkes med din karrierereise.»

Mens mange andre bransjer går en usikker fremtid i møte, er det ingen som helst tvil om at IT-løsninger vil bli etterspurt i overskuelig framtid. I dette karrierebilaget viser vi hvordan du som (snart) nyutdannet kan skaffe deg en optimal karrierestart innenfor en voksende bransje med mange muligheter og unike framtidsutsikter. Vi vil vise hvordan akkurat du får denne kompetansen som markedet etterspør.

–Denise Weishapl

Bli med på en reise inn i Microsofts verden, der vi har som visjon å skape innovativ programvare som gir mennesker tilgang til tjenester, informasjon og kommunikasjon, uavhengig av tid, sted og verktøy. Denise Weishapl Prosjektleder, Microsoft University

Forsidefoto Microsoft

Prosjektleder DENISE WEISHaPL a-dweis@microsoft.com Redaktør Håvard Nyhus nyhus@nattogdag.no

4

Redaksjonsmedarbeidere Petter Røysland petter.roysland@gmail.com Martin Øsmundset martin.osmundset@gmail.com Andreas Dahl andr.dahl@gmail.com

Art Direction Erlend Dal Sakshaug Floppy Media www.floppymedia.no

Ansvarlig utgiver NATT & DAG Postboks 266 Sentrum 0103 OSLO

Fotograf Christian Belgaux

Tlf.: 22 41 94 41 www.nattogdag.no


Din første arbeidsgiver – MICROSOFT UNIVERSITY

Lønnet utdanning ved

Microsoft University Drømmer du om en karriere innen IT? Med Microsoft University får du betalt opplæring hos din første arbeidsgiver.

TEKST: redaksjonen

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Bilde: Microsoft

Ønsker du en knallstart på karrieren din? Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet»? Har du lyst til å jobbe med de mest innovative aktørene i markedet? Send inn søknad og CV i dag og start prosessen som kan sikre deg jobb hos de mest etterspurte konsulentselskapene i Norge.

Når og hvor starter opplæringen til Microsoft University 2013? Opplæringen til Microsoft University (MSU) starter 5. august 2013 i Oslo og varer i fem-seks uker avhengig av hvilken spesialisering du velger.

Microsoft University (MSU) er et utdanningsprogram som drives av Microsoft for Microsoft sine partnere i Norge. Programmet ble initiert som et svar på kompetanse- og arbeidskraftmangelen i et stadig ekspanderende marked. Programmet består av et kort intensivt kurs der du får opplæring og sertifiseringer med full lønn. Deretter går du rett ut i jobb hos en ledende norsk Microsoft-partner. Med Microsoft University får du jobb i en livsbejaende bransje, og en unik kompetanse som vil være ettertraktet i mange år fremover.

Hvilke spesialiseringer? MSU tilbyr ni forskjellige kurs: Utviklertrack (.NET), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, System Management and virtualization (infrastruktur), Sharepoint, Business Intelligence, Office 365 og Cloud Solution Selling.

Kan jeg søke selv om jeg ikke prater norsk? Arbeidsspråket i de fleste bedriftene vil være norsk, men noen bedrifter vil også være åpne for engelskspråklige personer.

Hvor i Norge er de ulike jobbene?

Microsoft University søker personer med ulik bakgrunn, og ser etter deg som er nyutdannet med minimum tre års høyere utdannelse og interesse for ett eller flere av følgende områder: Info matikk, datateknikk, programmering, spilldesign, spill-programmering, mobil app-utvikling, webutvikling, informasjonssikkerhet, kommunikasjons- og informasjonsteknologi, E-business, digital markedsføring, digitale medier, IT-økonomi, økonomi og administrasjon. Microsoft University har oppstart i 5. aug. 2013. Søknadsfristen er 31. januar og etterfølges blant annet av innledende møter med Microsofts partnere. Samtalene skal sikre best mulig match mellom kandidat og arbeidsgiver. De mellom 70 og 80 som kommer inn (73 i fjor), går rett inn i jobb som konsulenter, utviklere og selgere hos Microsofts partnere etter at kurset er over. Før søknadsfristen utløper vil representanter for utdanningsløpet reise rundt til forskjellige høyskoler og universiteter for å fortelle mer om hvordan Microsoft University kan gi deg en god start på karrieren. Mer informasjon på www.microsoft.no/university

Partnerne er fordelt over hele landet og tilbyr jobber over hele Norge.

Kan jeg søke selv om jeg ikke er nyutdannet? Microsoft University passer best for personer med et sted mellom ingen og to års erfaring. Har du jobbet i mange år faller du utenfor denne profilen. Kurset krever at du allerede har tre års høyere utdanning.

Hvem velger hvilken Microsoftpartner jeg havner hos? Hver enkelt søker definerer selv hvilke bedrifter de foretrekker, og beslutter selv hvilken bedrift de velger å inngå en arbeidsavtale med.

MSU roadshow

2012/2013 Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo Høgskolen i Bergen Høgskolen i Telemark Universitetet i Agder Høyskolen i Oslo og Akershus

8. nov. 2012 15. nov. 2012 20. nov. 2012 21. nov. 2012 10. jan. 2013 15. jan 2013

Hvordan er lønnen under utdanningen? Lønnen er avhengig av arbeidsavtalen mellom søker og arbeidsgiver (partner), men alle som deltar på Microsoft University er uansett ansatt innen opplæringstarten 5. august 2013 og mottar lønn.

Andre ting du lurer på? Send en mail til Denise Weishapl, hun vil hjelpe deg med hva det måtte være. Hennes epost-adresse: a-dweis@microsoft.com


MICROSOFT UNIVERSITY - Den perfekte søknaden

Den perfekte

søknaden

Flying start

Thomas Schibbye i rekrutteringsselskapet Glasspaper forteller om den optimale jobbsøknaden. Tekst: Martin Øsmundset Foto: Microsoft

– Vi ser etter personer som virkelig vil noe, sier Thomas Schibbye, direktør i Glasspaper, rekrutteringsselskapet som har fått oppgaven med å finne nye hoder til Microsofts utdanningsprogrammer ved Microsoft University. Alle innsendte søknader havner hos Glasspaper, forklarer han. – De vi synes ser lovende ut tar vi inn på intervju. Noen får avslag direkte, mens andre blir anbefalt videre. Deretter legger vi søknadene i en delt portal hos Microsoft hvor alle partnerne kan gå inn og kontakte kandidatene.

5 tips Det er fem ting du bør huske på når du skriver søknad til MSU, sier Thomas Schibbye. 1. Tilpass alltid søknaden til jobben du søker (skreddersøm lønner seg) 2. Sett deg godt inn i stillingsannonsen og forklar kort hvorfor din utdanning, erfaring, ferdigheter og personlighet er relevant for jobben du søker 3. Beskriv hvorfor du søker stillingen (motivasjon for søknaden) 4. Ikke vær for detaljert, men hold deg til én side 5. La noen andre lese korrektur for å unngå skrivefeil og uklare formuleringer

Han mener at studieprogrammene er en gyllen mulighet til å etablere seg i bransjen: – Én søknad kan gjøre at 16 av Norges mest spennende arbeidsgivere vurderer deg som arbeidstaker, forutsatt at du kommer gjennom screeningen. Gode kommunikasjonsevner Så hva ser en bemanningsekspert etter? En «hel serie egenskaper», forklarer Schibbye: – Først og fremst ser vi etter de som synes det er gøy med ny teknologi og som ønsker å bli faglig gode innen fagområdet de ansettes i. Videre bør man ha en positiv holdning og forholdsvis gode kommunikasjonsevner, når det gjelder både det å lytte og å gi råd. Partnerne verdsetter kandidater som er utadvendte og sosiale; de som evner å samarbeide og takle arbeidsstress i perioder. 6

Schibbye nevner i tillegg gode analytiske ferdigheter og at kandidaten evner å jobbe effektivt og strukturert. Studentene bør på generell basis beherske muntlig og skriftlig norsk og engelsk. Hvorfor er du egnet? Allerede nå er det mulig å levere søknad til Microsoft University. Schibbye er klar på hva søknaden bør inneholde: – En søknad skal hjelpe oss å forstå hvorfor kandidaten er aktuell for en jobb. Da bør den ikke være altfor lang. Kort og konsist: Hvorfor er du egnet? Den bør inneholde noe om hva du kan og har gjort – og selvfølgelig hva du vil og hvorfor du vil det. Hvis det i tillegg er noen ord om hvordan du er som person, vel, da har jeg en perfekt søknad foran meg.

Lengden bør ikke overskride én side, bemerker han. Personlighet, motivasjon og entusiasme er andre stikkord. Det er ikke satt absolutte krav til karakterer, men Glasspaper forventer at studentene har «ganske gode karakterer – eller bedre». – Et snitt på C er vel minimum for hva som kommer til å slippe inn gjennom nåløyet, men det blir foretatt en helhetsvurdering. Karakterer alene diskvalifiserer deg ikke om du har spesielt relevant erfaring ved siden av. Du må ha en interesse for teknologi og minimum en bachelor innen et merkantilt område som for eksempel økonomi, marked eller IT. Søk tidlig! Til de anslagsvis 75 stillingene som skal bemannes, forventer Glasspaper 500 søknader. De som er interesserte bør derfor søke tidlig, oppfordrer Schibbye. – Microsoft-partnerne ansetter fortløpende, så jo tidligere man søker, jo større er sannsynligheten for at man får en av jobbene.

Søkeprosessen skjer på www.microsoft.no/university

Det skal vanskelig gjøres å få en bedre start i yrkeslivet, sier Thomas Schibbye. – Microsoft University tilbyr studier innen fagområder som er mer eller mindre fraværende på høgskoler og universiteter, sier Thomas Schibbye i Glasspaper. Han synes det er «spesielt» at så få lærer om den mest attraktive teknologikompetansen i markedet. – Noen skoler lærer bort noe, men i altfor liten grad. Jeg kjenner knapt til en eneste høyskole eller et eneste universitet som lærer bort SharePoint. Hvis man ønsker seg en flying start innenfor teknologiområdene som det er stor etterspørsel etter i markedet, så er disse studiene en kjempestart. Microsoft University tilbyr i alt ni studier. Kravene for opptak er en fullført og relevant bachelor. Fordi tilbudet tar sikte på å gi den perfekte starten på en karriere i IT-bransjen vurderes kun nyutdannede eller søkere med opp til to-tre års erfaring. Studieprogrammet er igangsatt for å bringe nye attraktive kandidater til markedet, i motsetning til tradisjonell hodejakt, der de samme hodene gjerne «byttes rundt». – Vår erfaring er at de som har gått på Microsoft University får en strålende karriere i bedriften de jobber i, sier Schibbye. – Det skal vanskelig gjøres å få en bedre start. Martin Øsmundset


MICROSOFT UNIVERSITY - Studietips

OneNote & SkyDrive

Studietips Studietiden er som kjent en serie distraksjoner. Vi hjelper deg med fokus. Tekst: Andreas Dahl, Håvard Nyhus Bilde: MICROSOFT

GJØR NOE ANNET Ironisk nok er det beste du kan gjøre for livet ditt som student noe helt annet enn det å studere. Å ha glødende interesse for sitt fag er vel og bra, men ingen fornuftige mennesker i yrkeslivet gjør jobbrelaterte ting mer enn tolv timer i døgnet, og sånn burde du også behandle livet ditt som student. Ikke bli veterinærstudenten som skjærer litt i naboens katt om kvelden, vern heller om dine hobbyer, uansett hvor rare de er, og husk at en irrelevant jobb kan være like bra som en relevant jobb, hvis den får deg til å tenke på noe annet enn fag 24/7, og hvis den hindrer deg fra å brenne av lesekruttet det første året. Husk, det finnes et liv utenfor lesesalen. C8H10N4O2 Kaffe, din venn i nøden. Har du ennå ikke tatt voksenlappen, og fortsatt synes at dette hellige svarte brygget er en ekkel affære, har du ingen videre fremtid som student. Konsumet bør ligge på minimum 5dl om dagen, det vil stykke opp dagen på en naturlig måte, i form av at du vil ha behov for både hyppige kaffepauser og hyppige tissepauser. Når termosen er tom vil du være så langt inne i detoxen at du ikke har noe annet valg enn å gi deg for dagen. Vinn-vinn. TEST DEG SELV Du kan ha lest alt av pensum så mange ganger du bare vil, men har du egentlig skjønt noe av det som står der? Plag deg selv ved å stille de ubehagelige spørsmålene du ikke er sikker på. Hva sto egentlig i kapittel 4? Hva heter det tynne benet som er ved siden av Tibia igjen? Hvilke faktorer utløste egentlig Kongo-konflikten? Det er først da du lærer, i kursiv. Gjør en helaften ut av det, finn noen studiekamerater, finn noen pils, og du finner noen svar du aldri kommer til å glemme. Motivasjon Har du tenkt på hvorfor du studerer? Hva er målet ditt? Dette er spørsmål du bør tenke over før du starter studiene. Sett deg små delmål Husk at det er lettere å komme i mål flere ganger.

Møt to av dine beste venner i studietiden.

OneNote Ta digitale notater: Tenk deg en slags digital ringperm som hjelper deg å strukturere notater på en oversiktlig måte, og har enkle søkefunksjoner som gjør det lett å finne igjen gamle notater. Med OneNote får du orden i notatene dine: Samle alt du har av notater, Word-dokumenter, PDF, PowerPoint, lyd, video eller andre filer på ett sted. Sorter og hold orden på en enkel måte i en eller flere notatblokker. Det er også andre fordeler:

Lyd og video: Legg til lyd- eller videoopptak av forelesninger sammen med forelesningsnotatene dine. Når du skal repetere kan du ved enkle klikk i dine egne notater hoppe til riktig plass i lydeller videoavspillingen. Gjør alt søkbart: Alt av tekst, håndskrift og ikke minst bilder som legges inn i OneNote blir gjort søkbart. Dette gjør at for eksempel forelesningsnotater, Word-filer og PDF-filer som er skrevet ut til OneNote kommer opp i søkeresultatene dine. Ganske digg når eksamen kommer snikende.

Tilgjengelighet og samarbeid: Du kan ha bøkene dine tilgjengelig på PCen, i nettleseren og på mobilen. Uansett hvor du befinner deg så har du dine ting tilgjengelig. Via Live@edu eller din private Live-konto, kan du dele bøker og samarbeide i realtime med andre studenter og veiledere.

Kontroll over PDF-en: Mange forelesere legger ut PowerPointlysbilder i PDF-format, noe som gjør det vanskelig å ta notater. Med OneNote får du imidlertid sjansen til å notere direkte i PDF-dokumentet.


SkyDrive Ikke bind deg til én enhet:

God planlegging frigjør tid Slik får du oversikt, og vet hva som skal gjøres. Dette innebærer gjerne mindre stress og bedre samvittighet. Aktiv lesing Still deg selv spørsmål til det du leser. Bruk spørreordene hva, hvordan, hvem og hvorfor. Det fører til at du leser aktivt og at du kontinuerlig tar stilling til og vurderer det du leser. Repetisjon Repetisjon av stoffet er viktig dersom du ønsker huske det du prøver å lære deg. Det er lurt å la hjernen få litt tid til å sortere informasjonen før du repeterer. Selvhøring Avslutt leseøktene med selvhøringer. Slik overfører du den nye kunnskapen din fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen. Leseteknikk Hvordan fikserer du blikket når du leser? Fokuser blikket litt inn på linjen, og ikke på den ytterste bokstaven. Slik forkorter du fikseringstiden (stirretiden) og kutter ut tilbakehoppingen. Tilbakehopp er en indikasjon på at man leser for sakte. Da er man mer interessert i enkeltordene enn i hele setninger. Kilder: Ronald Grini: Hjelp, jeg er student. Vegard Molnes og Vidar Kjetilstad: 101 gode råd om studieteknikk. Terje Kato Stangeland og Runar Forsth: Hurtiglesing, superlesing, fotolesing.

8

Med SkyDrive kan du legge alle skolesakene dine i skyen – og få tilgang til dem uansett om du sitter på en skole-PC eller en av dine egne enheter. Når du har installert SkyDrive for Windows eller Mac, oppretter du mapper for hvert av fagene dine i SkyDrive-mappen. Der kan du lagre alt utlevert materiell, leksearbeid og oppgave- eller prosjektfiler. Husk: sharing is caring! Du får også tilgang til tingene dine på SkyDrive.com fra hvilken som helst nettleser. Ikke bare er det mulig å åpne, redigere eller skrive ut de siste versjonene av dokumentene dine med gratis Office Web-apper, men du kan også hente en hvilken som helst fil som er lagret på PC-en hjemme, slik at du aldri risikerer å ha glemt noe. Med SkyDrive blir dessuten OneNote enda kraftigere. Du kan lagre notatblokken i SkyDrive-mappen og laste ned OneNote-mobilappen slik at du kan studere hvor som helst, rett fra telefonen.


chilimobil.no

Nyhet!

Kontantkortet med Norges laveste minuttpris. ring for kr

0,19 per min.

Bytt til chilimoBil: få 500 KroNer eKstra å riNge for! Chilimobil gjør det like billig å bruke kontantkort som det er å ha et vanlig abonnement. Og det med suveren dekning fra Telenor. Velger du Chilimobil går det rett og slett lengre tid mellom hver gang du må lade kortet. Akkurat nå får alle som beholder nummeret sitt 500 kroner ekstra å ringe for, når de bytter til Chilimobil! Chilimobil startpakker får du hos Narvesen, 7-eleven, Shell 7-eleven og på chilimobil.no, eller ved å sende <kontant> til 2077 Kilde: Telepriser April 2012. 0/min til andre chilimobil kunder. 0,19/min til andre i Norge. Rabattert minuttpris gjelder i 30 dager ved lading 399,Etter 30 dager er prisen 0,29/min. Oppstart 0,99, SMS 0,49, MMS 1,29, Data maks 10,-/døgn (2,99/MB)

Det er sterkt


MICROSOFT UNIVERSITY - Møt tidligere deltakere

Hei, arbeidslivet! Møt tidligere studenter ved MSU. Hvor er de i dag? Vi sporet opp et knippe eksaminater og spurte dem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hvordan fikk du først kjennskap til Microsoft University (MSU)? Hvorfor søkte du på MSU? Hva går stillingen din ut på og hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut? Hvilke utviklingsmuligheter finnes i din stilling? Hvilke personlige egenskaper er viktig i din jobb? Hva er det mest positive med MSU? Hva slags tips har du til fremtidige Microsoft University-studenter?

Tekst REDAKSJONEN

Man kan jo ikke takke nei et sånt tilbud.» –Alexandru Calu

1. Microsoft holdt en presentasjon om Microsoft University på NITH som var veldig inspirerende. 2. Jeg syns det virket som en god mulighet for å få en god start på karrieren, og hadde veldig mange spennende partnere. Muligheten til å bli sertifisert innen Microsoft-teknologi før du begynner i eventuelle prosjekter så jeg også på som en stor fordel. 3. En vanlig arbeidsdag for en konsulent består av mange forskjellige aktiviteter. Alt fra prosjektplanlegging, kundeStian Valsvik Hagen (25) møter, holde foreMSU track: .NET drag og utvikling Bedrift: Capgemini – og det er bare

noen av oppgavene. En arbeidsdag er aldri helt lik da det kan variere fra dag til dag, noe jeg syns er veldig spennende. 4. Det finnes gode utviklingsmuligheter i Capgemini. Alle ansatte får sin egen karriereveileder som hjelper deg å utvikle og nå de målene du selv ønsker. Du lager med andre ord din egen karriereplan, noe som er veldig fint da du kan endre meninger om hva du vil jobbe med ettersom tiden går. 5. Vågemot og ydmykhet er to viktige egenskaper for en konsulent. Det å tørre å utfordre seg selv og andre, men samtidig være ydmyk nok til å vite sine egne begrensninger er viktig ovenfor både kunde og kollegaer. 6. Det mest positive med Microsoft University må være kursholderne som har høy kompetanse og som har vært i bransjen i flere år. De er veldig flinke til å formidle og gi reelle scenarioer hvor de viser hvordan du skal benytte teknologien på best mulig måte. Det er

Du blir kjent med mange andre i samme bransje, noe som er veldig bra med tanke på nettverksbygging.» –Stian Valsvik Hagen 10

også veldig sosialt og du blir kjent med mange andre i samme bransje, noe som er veldig bra med tanke på nettverksbygging. 7. Mitt tips er å søke, det er kun snakk om å sende en søknad og du har mulighet til å bli ansatt hos en av Norges fremste Microsoft-partnere. 1. Jeg så plakater på skolen, men jeg søkte først og fremst fordi en venn av meg anbefalte det. Han hadde vært med tidligere og var veldig fornøyd med hele konseptet. 2. Det å kunne sende én søknad og nå ut til mange bedrifter samtidig er veldig lurt, det førte også til at jeg søkte til bedrifter som jeg ikke hadde kjennskap til. Samtidig var det å kunne starte arbeidslivet med en sertifisering en av de viktigste årsakene til at jeg søkte. 3. Jeg er Business Intelligence-konsulent, det

betyr at jeg per i dag sitter hos kunder og lager rapporter i Reporting Services. Det innebærer også noe jobbing i SharePoint, samt å kunne hente data ut av en kube ved hjelp Anne Marit Diedrichsen (27) av MDX-spørrinMSU track: Business ger. Jobben min Intelligence er å sørge for at Bedrift: Platon rapportene som genereres gir kunden muligheten til å analysere sine data og dermed ta gode beslutninger. 4. Hos Platon er det opp til hver enkelt å bestemme hvilket område en ønsker å fokusere på. Ved hjelp av min leder setter jeg opp en plan over kurs og eventuelle sertifiseringer for å nå mitt mål. Hvis jeg ønsker å endre retning på fokusområdene mine, er det ikke noe problem å endre planen underveis. 5. Åpenhet, ærlighet, kommunikasjon, engasjement og vilje for å lære. Én av de viktigste egenskapene må være å spørre om hjelp hvis man står fast eller ikke forstår hva man skal gjøre. Hvis man ikke spør om hjelp vil man heller aldri bli flinkere. 6. Muligheten til å bli kjent med andre i samme situasjon som deg, bygge nettverk og å starte arbeidslivet med en sertifisering. 7. Utnytt de ukene du har på kurs, spør om hjelp og jobb hardt for å stå på sertifiseringen. 1. Jeg fikk vite om det mens jeg lette etter sommerjobb/jobb våren 2010. Jeg studerte på NTNU og noen av de mange annonsene som kom fra Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk pekte på Microsoft University. Visste ikke helt hva de ville ha fra studente-

Å kunne starte arbeidslivet med en sertifisering var en av de viktigste årsakene til at jeg søkte.» –Anne Marit Diedrichsen


Møt tidligere deltakere - MICROSOFT UNIVERSITY

Xx Xxxxxxxx (født 19XX, Xxxxxx) Ic tem velitasped quis sam re odita nihicia ectione et receari atiunt. As et maxim qui cus et volupture parum restemp editemo lorempe rrovitatatem doloreh entiaecum ut veliquo omnihilicati tendend esequib usdantiore pliberr ovitin provid quas pe natium derat lam quatatis

Illustrasjon: B S K / www.sxc.hu

Sertifiserings-eksamenene kan virke hardcore, men de er absolutt verdt det.»

Skriv en god søknad som ikke er masseprodusert.» –Camilla Holthe Sveberg

–Torstein Brauter ne, men det virket som fornuftig bruk av sommerferien min. 2. For det første høres Microsoft tiltalende ut, sant? Vel, mer tiltrekkende enn masse andre bedrifter. I tillegg Alexandru Calu (26) finnes det i Norge MSU track: System Manamange firmaer gement and virtualization som bruker Mi(Infrastruktur) crosoft-produkter, Bedrift: Avanade AS derfor er det lurt å lære mer om Microsoft-produkter enn det den ordinære Windows 7-brukeren kan. For det andre hadde MSU en noenlunde slu annonse som hørtes omtrent sånn ut: Hvis du blir uteksaminert fra Microsoft University kan du garantert få jobb i hvilken som helst bedrift! Man kan jo ikke takke nei et sånt tilbud, hehe. 3. Akkurat nå jobber jeg som infrastructure analyst i Avanade Norway. Det er det første nivået man begynner på som nyutdannet teknologispesialist. En infrastrukturstilling handler stort sett om å designe, planlegge, forvalte og overvåke den tekniske infrastrukturen en bedrift eller et prosjekt er basert på. Som analytiker driver jeg for det meste med analyser av forbedringsforslag, implementering av planlagte løsninger, overvåkning av infrastruktur. På mitt nåværende prosjekt, Altinn, er jeg en av flere med ansvar for ressursforvaltning og overvåkning av miljøene som er brukt i prosjektet. Der sørger jeg for at alle har den teknologien de trenger for å gjøre jobben sin. 4. At jeg jobber i en amerikansk, multinasjonal bedrift gjør det ganske lett å vite hva veien til topp er og hva slags muligheter som

finnes. Teknologisk sett begynner man med å følge ordre fra andre og implementere deres løsninger, men etterhvert begynner en å designe løsninger enten selvstendig eller i større team. Teoretisk sett får alle like sjanser til å bli prosjektledere og tre opp i det internasjonale hierarkiet, men dette kommer mye an på den ansattes personlighet og kompetanse. Det beste i Avanade er, etter min mening, fleksibiliteten man får. Er en ikke fornøyd med et prosjekt, kan en bytte. Og er en ikke fornøyd med teknologien en jobber med, kan en bytte teknologien. Er en ikke fornøyd med ledelsen? Uflaks. Da er det bedre å bytte jobb, hehe. 5. Avanade er en konsulentbedrift. Derfor tror jeg at det er ekstremt viktig å være en flink taler. Imidlertid kan en ikke bare fortelle feriehistorier. Et av Avanades slagord er: «Passion for technology». Jeg kunne kanskje ha føyd til: utviklingsmuligheter. Avanade sørger for at de ansatte får den beste opplæringen i de nyeste teknologiene. Det er essensielt at bedrifter har kvalifiserte konsulenter for å kunne overleve på markedet. 6. Det beste er at studenter får kontakt med Microsofts bedriftsprodukter. Der fikk jeg et lite sjokk. Jeg må innrømme at jeg ikke var klar over at det fantes så mange andre Microsoft-produkter enn Windows. Du får også en flink lærer som kan forklare og besvare alle de uvitende, tåpelige spørsmålene dine. Sist, men ikke minst får man muligheten til å ta Microsoft-sertifiseringer på de emnene det ble undervist i under MSU. 7. Jeg er en av dem som ikke hadde mye kontakt med Microsoft-produkter før jeg begynte på jobb, selv om jeg studerte telekommunikasjon. Da kan det være litt overveldende i starten, men ikke få panikk! Ta det med ro og benytt deg av læreren din. Snart kommer du til å innse at alt henger sammen i Microsoft.

Vi fikk reelle kundecaser og ble faglig oppdaterte på den nyeste teknologien.» –Henrik Aartun

1. Gjennom MSU Roadshow. Jeg forstod raskt at dette var noe jeg ikke kunne gå glipp av. 2. MSU er en unik mulighet for å tilegne seg aktuell kompetanse og erTorstein Brauter (25) faring som gir en MSU track: Business mykere inngang Intelligence til bransjen. Rett Bedrift: Platon AS fra skolebenken er dette et must. 3. Som konsulent har kompetanse høy prioritering. Så når det ikke arbeides med utvikling av løsninger hos kunder benyttes tiden til kompetanseheving. 4. Mange! Business Intelligence omhandler alt fra kommunikasjon med kunder, kartlegging og arkitektur, til ren utvikling. Platon AS ønsker å gi meg solid breddekunnskap samtidig som får utvikle spisskompetanse etter eget ønske og interesse. 5. Kommunikative evner, nysgjerrighet og interesse for fagfeltet kommer du langt med. 6. Kompetansen, nettverket og erfaringen. Selv om programmet kun varer i seks uker stiller vi definitivt sterkere etter gjennomført. 7. MSU er intenst og sertifiserings-eksamenene kan virke ganske hardcore, men det er absolutt verdt det. 1. Det var på stand på skolen, der MSU var representert gjennom en partner. Litt senere fikk jeg mer informasjon på et foredrag i klasserommet, og jeg bestemte meg for å søke. 2. Fordi det ga meg muligheten til å komme i kontakt med flere interessante Microsoft-partnere samtidig. I tillegg var det en

unik mulighet for å skaffe seg verdifulle sertifiseringer tidlig i karrieren, og i tillegg få lønn for det. 3. Som konsulent er den overordnede oppgaven å hjelpe kunden til økt verdiskapHenrik Aartun (23) ning, for eksemMSU track: Microsoft pel gjennom bedDynamics CRM re arbeidsrutiner, Bedrift: Evry Consulting AS eller ved å gjøre ting smartere, fortere eller billigere enn før. En konsulent er gjerne spesialisert på et bestemt fagområde, i mitt tilfelle er det CRM. Arbeidsdagen består av å hjelpe bedrifter til å forbedre relasjonene til kundene og på den måten oppnå bedre lønnsomhet. Vanlige arbeidsoppgaver kan være å planlegge neste skritt i prosjektet, kartlegge organisasjonens behov eller tilpasse løsningen etter kundens ønsker. 4. I Evry er det godt tilrettelagt for kompetanse- og karriereutvikling. Etter kort tid skal man utarbeide sin individuelle utviklingsplan med personlige og faglige mål som følges tett opp av nærmeste overordnede. Man kan også være med på talentprogrammet eller en egen gruppe for nyutdannede som heter «Young Professionals». 5. Det viktigste som nyutdannet er kanskje det å ha troen på seg selv. At man tør å spørre mye og tør å ta på seg ansvar. Da er det selvfølgelig en forutsetning at man er villig til å sette seg inn i nye ting og kunne lære underveis. 6. Det høye faglige nivået og nettverket man får med seg videre. Kursholderne hos oss var veldig engasjerte. Vi fikk reelle kundecaser og de var faglig oppdaterte på den nyeste teknologien.

Kurset er skreddersydd for oss som kommer rett fra skolebenken.» –Marte Skrunes Ellingsen 11


MICROSOFT UNIVERSITY - Møt tidligere deltakere

7. Om man først har fått muligheten, er tipset bare å bruke det for hva det er verdt. Her har man en unik mulighet til å bli kjent med andre i bransjen og knytte verdifulle kontakter. Om man tar sertifiseringene seriøst, gjør man seg selv godt rustet til å komme ut på prosjekt, og det vil alle nye. 1. Representanter fra Microsoft og to partnere holdt en presentasjon på karrieredagen på skolen. 2. Muligheten til å sende en søknad til over ti bedrifter på en gang ga meg Camilla Holthe Sveberg (23) en større muligMSU track: Microsoft het til å få en god Dynamics AX start på karrieren Bedrift: Logica i en spennende bransje. Microsoft University ga meg også muligheten til å få en god opplæring i Microsoft Dynamics AX før jeg begynte å jobbe i prosjekter, det er i tillegg en stor fordel å kunne ta sertifiseringer gjennom Microsoft University. 3. Som konsulent er hver dag ulik, jobbingen forgår enten på kontoret eller ute hos kunden. En vanlig arbeidsdag består ofte av ulike aktiviteter som kundemøter, planlegging, rådgiving, oppsett av Microsoft Dynamics AX og det å tilegne seg ny kunnskap. 4. Hos Logica har hver enkelt mulighet til å bestemme hvilket område innenfor Microsoft Dynamics AX du ønsker å fokusere på. Sammen med min leder setter jeg opp en utviklingsplan for det kommende året med mine ønskede mål. Ved å begynne karrieren som konsulent finnes det utviklingsmuligheter til å bli spesialist innenfor et område eller ta mer ansvar gjennom en prosjektlederrolle. 5. Lærevillig, gode kommunikasjonsevner, samarbeidsvillig og ansvarsfull. 6. Muligheten til å få flere ukers kurs med opplæring og sertifiseringer, dette ga meg kunnskap om Microsoft Dynamics AX før jeg startet å jobbe som konsulent. Det sosiale på kurset og i tillegg til muligheten å knytte nye kontakter er også veldig positivt. 7. Skriv en god søknad som ikke er masseprodusert og ta direkte kontakt med de partnerne du spesielt ønsker å jobbe hos. Kommer du med på Microsoft University må du utnytte muligheten til å bli kjent med mange nye mennesker og knytte kontakter.

En unik sjanse til å komme inn i arbeidslivet.» –Jørgen H. Brække 1. Under studietiden overhørte jeg noen i klassen som snakket om at de ville søke på Microsoft University. Jeg fant informasjon om kurset på nettsidene, og leste gjennom det som sto der. 2. Etter å ha lest om opplegget på nettsidene, syntes jeg det hørtes ut som en veldig god start på en karriere innen IT. Kurset er skreddersydd for oss som kommer rett fra skolebenken, noe som gjør overgangen til arbeidslivet veldig trygt. 3. Jeg er ansatt som Business Consultant i Columbus. Den første tiden etter Microsoft University deltar vi på et graduate program bestående av blant annet Consulting Skills Week og Business Simulation Week. Disse ukene får vi prøve oss som konsulenter i en risikofri setting, noe som har vært veldig spennende og lærerikt. Vi fikk også opplæring i blant annet å ha presentasjoner, jobbe godt i team og tidsplanlegging. Når vi begynner å jobbe etter kursukene, får vi tildelt en mentor som vi vil delta i prosjekter med. Jeg vil da blant annet være med på workshops med kunder, gjøre tilpasning av Microsoft Dynamics AX for kunden, samt ha

opplæring på brukerne av systemet. 4. Når en starter i Columbus vil en først få tittelen «Associate Business Consultant». Etterhvert blir tittelen «Business Consultant», som oppnås etter visse kriterier. Ettersom man får mer erfaring, gjør seg nyttig for firmaet og tilfredsstiller flere krav, kan man få titlene «Senior» og «Executive» Business Consultant. I Columbus vil man også ha muligheten til å endre kurs og for eksempel bli prosjektleder eller jobbe innen salg. 5. Det er viktig å være arbeidsvillig, engasjert Marte Skrunes Ellingsen (21) og blid. Det vil MSU track: Microsoft også være viktig Dynamics AX å kunne takle utBedrift: Columbus fordringer, være nysgjerrig og tørre å spørre om hjelp. For å skape et godt arbeidsmiljø må en også være imøtekommende, hjelpende, vennlig og sosial. I Columbus fokuseres det veldig på at alle skal trives på jobb, og bedriften ble kåret til «Great Place to Work 2012». 6. Det mest positive med MSU har vært å bli kjent med nye mennesker, og at det har vært god opplæring og oppfølging gjennom kursukene. Man får kunnskap om det man skal jobbe med uten å måtte fokusere på noe annet samtidig. 7. Vær fokusert under kursukene og jobb jevnt gjennom hele kurset. Utnytt denne muligheten til å tilegne deg kunnskap om noe helt nytt, og ikke gi opp selv om det kan virke vanskelig i starten.

Det er litt klisjé å si det, men det er aldri en vanlig arbeidsdag.» –Amund S. Hvalby 1. Jeg fikk vite om MSU fordi de var på Høgskolen og hadde en presentasjon. Fikk øyet opp for SharePoint. 2. Jeg søkte på MSU fordi det var en unik sjanse for å komme inn i arbeidslivet. Dessuten har jeg alltid vært opptatt av teknologien og produktene som Microsoft har tilbudt. 3. Stillingen min går ut på å tilpasse SharePoint. Det går hovedsaklig ut på å bruke hva SharePoint tilbyr og programmere med teknologier som HTML, HTML5, CSS, CSS3, Javascript, XML, XSL samt flere programmeringsspråk. Jobber også med å undervise i løsninger som vi har laget for kunder. 4. Det er mange sertifiseringer som det går an å ta. Hvert tredje år kommer det en ny versjon av SharePoint, så dette påvirker sertifiseringene. Slik at hvert tredje år er det nye sertifiseringer å ta. Andre utviklingsmuligheter er at jeg har muligheten til å lære meg nye programmeringsspråk, lage webparts i SharePoint og i SharePoint 2013 (neste versjon) er det mulig å utvikle apps. Så ja, det er mange utviklingsmuligheter. 5. Viktige personlige egenskaper i min jobb er å være kreativ, løsningsorientert, ærlig, engasjert, ha selvtillit, være tillitsvekkende og utadvendt. 6. Det mest positive med MSU er at du blir kjent med likesinnede, og du skaper et nettverk. 7. Bli kjent med og skap et nettverk, dette vil hjelpe deg i tiden fremover. Har du et nettverk har du alltid en referanse eller et

Jørgen H. Brække (24) MSU track: SharePoint Bedrift: KnowledgeGroup AS

Beslutningsdyktighet er også en viktig egenskap...» –Ida Aspaas Karlsen

12

Siden .NET vanligvis ikke er pensum, men er etterspurt i næringslivet, får man raskt et karrieremessig fortrinn.» –Susanne Helland forum for å diskutere hva du har lært. Lag deg også en blogg, slik at du kan dele dine erfaringer ut på nettet. Det vil hjelpe deg og andre i arbeidsdagen. Susanne Helland (25) MSU track: .NET Bedrift: Capgemini

1. Jeg fikk høre om Microsoft University på jobbintervju hos Capgemini. De sender en del av de nyutdannede konsulentene på Microsoft University for å gi dem et kompetanseløft, som igjen gjør dem til mer attraktive og salgbare konsulenter. 2. Jeg så på Microsoft University som en unik mulighet til å lære om ny teknologi, og opparbeide meg kompetanse som blir nyttig i jobben som konsulent. Å være sertifisert Microsoft .NET-utvikler tar seg godt ut på CV-en og gjør en mer attraktiv i arbeidsmarkedet. I tillegg er det spennende å lære seg det nyeste av det nye innen teknologi. 3. Jeg jobber som konsulent/utvikler, og er for tiden på prosjekt hos Lånekassen. Vi lager nytt saksbehandlingssystem som håndterer tildeling av lån og stipend til elever på videregående skole og studenter som tar høyere utdanning. Arbeidsdagen min består av en fin blanding av selvstendig programmering og samarbeid med kunden og teamet for å diskutere design, teknisk implementering og fremdrift. 4. I Capgemini er det gode muligheter for å utvikle seg i forskjellige retninger. Når man begynner som utvikler, kan man selv velge hvilken karrierevei man ønsker. Det er mulig å spesialisere seg og bli teknisk ekspert innen ett område, eller man kan velge å jobbe med systemarkitektur eller prosjektledelse. Uansett får man hele tiden nye utfordringer. 5. En kombinasjon av gode kommunikasjonsevner overfor kunde, og analytiske egenskaper for å kunne sette seg raskt inn i nye problemstillinger. 6. Microsoft University gir en knallstart på karrieren! Siden .NET vanligvis ikke er pensum på høyskolene og universitetene, men er etterspurt i næringslivet, får man raskt et karrieremessig fortrinn. Flinke kursholdere og mye praktisk trening gir bratt læringskurve, jeg har aldri før lært så mye på så kort tid. 7. Vær nysgjerrig, og still spørsmål. Da får du maksimalt ut av undervisningen. 1. Jeg fikk kjennskap til Microsoft University gjennom Handelshøyskolen BI sine karrieresider. 2. Jeg søkte direkte på stilling hos Columbus etter anbefaling fra klassekamerat. Columbus som arbeidsplass og jobben som konsulent virket midt i blinken for meg. Columbus tilbyr et omfattende opplæringsprogram der Microsoft University spiller en sentral rolle. Jeg følte at selskapet ville satse på meg. 3. Som ERP-konsulent hos Columbus jobber jeg med flere spennende proAmund S. Hvalby (25) sjekter. Det er MSU track: Microsoft litt klisje å si det, Dynamics AX men det er aldri Bedrift: Columbus en vanlig arbeidsdag. Prosjektene går i flere faser. I starten avdekker vi kundens forretningsprosesser gjennom workshops. Deretter designer vi løsninger i nytt forretningssystem. Videre setter vi opp den nye løsningen, holder opplæring og hjelper de i gang med å benytte nytt system. Det første halve året satt jeg for det meste på

vårt kontor og jobbet. Nå sitter jeg mest ute i kundens lokaler. 4. Som i alle andre konsulentstillinger har man flust av muligheter bare man står på. Ved å jobbe med regnskap- og økonomiprosessene til selskaper i forskjellige sektorer utvikler jeg nå et solid grunnlag jeg kan bygge videre på. 5. Med mye kundekontakt hjelper det å være utadvendt og uredd. Men kunden er ikke farlig og ønsker bare å oppnå best mulig resultat. Det resultatet kommer av at man er grundig, analytisk og løsningsorientert. 6. MSU hjelper deg å bli kjent med verktøyet du skal arbeide med og forholde deg til i det daglige arbeidet hos din arbeidsgiver. Samtidig blir man en godt sammensveiset gjeng etter mange uker med opplæring sammen. Dette nettverket vil du garantert få bruk for senere. 7. Sett deg klare mål. Ta til deg alt av kunnskap du kan få fra de erfarne konsulentene. Utfordre deg selv. 1. Jeg fikk kjennskap til Microsoft University gjennom arbeidsgiver. 2. Jeg søkte ikke direkte på Microsoft University, men ble forespurt av min arbeidsgiver om jeg kunne tenke meg å delta på MSU og Sharepoint-kurs. Det syntes jeg selvfølgelig hørtes veldig interessant ut. 3. Jeg jobber som konsulent, og arbeidsdagen formes etter hva slags type prosjekt man arbeider i. Min stilling går ut på å hjelpe kunder med å behandle informasjon, og for tiden jobber jeg i et business intelligence-prosjekt ute hos en kunde hvor vi bruker SharePoint som plattform. En vanlig arbeidsdag går ut på å tilbringe dagen i prosjekt ute hos kunder, og noen ettermiddager i uken går med til kurs og fagområdemøter internt hos min arbeidsgiver. 4. Det er store utviklingsmuligheter i en jobb som dette, men det er selvfølgelig opp til en selv hvor langt man vil nå. Arbeidsgiveren min tilbyr mye kursing internt, og det forventes at man er delaktig og ivrig etter å lære. I tillegg kan man være med på interne analyser, hvor vi forsker på emner som er lite forsket på tidligere. Dette er utrolig spennende, og gir deg mulighet til å gå inn i et fagområde som kan være noe helt annet enn det du jobber med til vanlig. 5. I min jobb er det viktig å være lærevillig, å kunne vise interesse for nye områder og teknologier. Dessuten jobber man i prosjekter med dyktige konsulenter, så det er viktig å ta lærdom fra disse. Fordi man jobber i prosjekter sammen med andre er det å kunne være sosial en god og viktig egenskap, dette er også en egenskap som kommer godt med da konsulentbransjen er en bransje hvor det er fokus på nettverksbygging. Beslutningsdyktighet er også en viktig egenskap, da store prosjekter har stramme tidsrammer, og ofte kan kreve at man må ta raske beslutninger. 6. Kombinasjonen av intens kursing, entusiastisk og dyktig instruktør, og nye bekjentskaper gjorde MSU til en veldig fin opplevelse. 7. Dette er en mulighet man ikke burde gå glipp av! Samtidig er det viktig å ha en innstilling hvor man er forberedt på et intensivt kurs som krever at man setter seg godt inn i stoffet. Ida Aspaas Karlsen (26) Mitt tips er å stilMSU track: SharePoint le mye spørsmål Bedrift: Capgemini underveis, og gjøre mye praktisk arbeid i form av for eksempel lab-oppgaver – dette lærer man mye av.


MSU-stand Nydalen BI - MICROSOFT UNIVERSITY

Kristine Blixrud (HR-manager i Columbus), Denise Weishapl (Microsoft) og Päivi Ojala (juniorkonsulent i Advania) på utkikk etter de beste hodene BI har å tilby.

Travelt på

Dessuten var vi her i fjor, og en del kjenner allerede til arbeidet MSU driver med.

Microsoft Universitys stand på BI TEkst og foto: Petter Røysland

Nguyen underetter en nysgjerrig student om mulighetene du har med MSU.

Standhaftig – Microsoft University (MSU) begynner sitt roadshow i september, hvor vi reiser rundt på håndplukkede skoler og universiteter i Norge, sier Denise Weishapl fra Microsoft. Vi møter henne på Handelshøyskolen BI i Nydalen. Sammen med to av MSU-partnerne – Advania og Columbus – har hun opprettet en stand for å rekruttere nye studenter. Senere på dagen gjør de en felles presentasjon. Sammen er de på jakt etter de beste hodene skolen har å tilby. – BI er en veldig bra skole som er kjent for dyktige økonomistudenter, en av målgruppene MSU er ute etter, forklarer hun. Stor etterspørsel Microsoft University er et rekrutteringsog utdanningsprogram som ble opprettet av Microsoft som en respons på den store etterspørselen etter folk som mestrer Microsoft-teknologi i markedet. – Logistikk-, markedsførings- og IT-studenter er også høyt verdsatt, sier Weishapl. – Noen av kursene/spesialiseringene som blir tilbudt i Microsoft University er for folk som ønsker seg en karriere innenfor utvikling og programmering, og det er ofte de som allerede har studert data på skolen.

Christoffer Endresen til høyre, (tidligere MSU-student, nå ansatt i Columbus) har fått oppmerksomheten til en student.

ERP, CRM, Business Intelligence På BI i Nydalen er de imidlertid i hovedsak på jakt etter studenter som skal jobbe som økonomikonsulenter innenfor ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) og Business Intelligence. – I disse jobbene er det viktig at man an-

opp for å høre hva som skjer, mens representantene ved standen aktivt leter etter den neste søkeren. Weishapl forteller at responsen har vært god: – Vi har snakket med flere interesserte, som også melder at de kommer til presentasjonen vi holder senere i ettermiddag.

Dyktige økonomistudenter er en av målgruppene MSU er ute etter.»

Kristine Blixrud er HR-manager i Columbus, en av partnerne MSU samarbeider med. Blixrud er ansvarlig for rekrutteringsprosessen i firmaet, i tillegg til opplæringsprogrammet de kjører i etterkant av MSU. – For meg er det kjempefint å se hvem det er vi tiltrekker oss. Vi ønsker å være synlige og kjent blant dyktige studenter, og å være en attraktiv arbeidsplass innenfor de områdene vi jobber med. Vi jobber med prosjekter ute hos våre kunder, og det er særlig personer med logistikk-, økonomi og IT-bakgrunn vi er på jakt etter. Tidligere rekrutt Oppgavene på bedriftspresentasjonen handler om å fortelle hva MSU går ut på, og å snakke litt om teknologien, sier hun. – Vi har også med oss en vi har rekruttert via programmet tidligere. Han heter Christoffer Endresen og skal fortelle om sine erfaringer i MSU og om tiden i Colu mbus så langt. Roadshowet fortsetter her: Universitetet i Tromsø 8. november; Universitetet i Oslo 15. november; Høgskolen i Bergen 20. november; Høyskolen i Telemark 21. november; Universitetet i Agder 10. januar; Høyskolen i Oslo og Akershus 15. januar.

–Denise Weishapl

setter folk som forstår verdikjeden av en bedrift og økonomiske sammenhenger, forklarer Weishapl. – Skolene vi besøker velges ut i henhold til de forskjellige tilbudene og studieretningene som tilbys. Turneen fortsetter helt til slutten av januar. Med til sammen 16 partnere bidrar Microsoft University til å rekruttere studenter som kan videreutdannes innenfor Microsoft-teknologi. Mange MSU-stillinger er konsulentstillinger hvor folk blir sendt ut til kunder og jobber på prosjekter. – Veldig mange på Handelshøyskolen BI har en drøm om å lykkes i konsulentbransjen. Og mange MSU-partnere leter etter nettopp denne typiske profilen: Nemlig flinke, motiverte, utadvendte folk med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper og som lærer fort. Trafikkert MSU-standen står på et trafikkert område av skolen, og har blitt annonsert både på karrieresidene og på næringsutvalgets sider. Noen slentrer forbi på jakt etter utgangsdøren og friheten, andre stopper

Kvinner i IT-bransjen Päivi Ojala har det siste året jobbet som juniorkonsulent i Advania, og merker godt at det er en mannsdominert bransje. Det har likevel sine lyse sider, bemerker hun. ¬Hun forteller engasjert om utbyttet hun hadde av MSUs intensive kurs. – Det hadde alt å si. Kursene gir en svært god innføring i hva programmene gjør, og du får innsikt i hvordan det hele henger sammen. Ikke alle kjenner for eksempel til ERP-systemer når de er ferdig på BI.

Det er jo et kjent faktum at det er omtrent like mange gutter i IT-bransjen som på et gjennomsnittlig LAN-party … – Jo, du, det har lagt merke til!

Ja, hvordan er det? – På den ene siden, så liker jeg det. Som jente blir det enklere å få oppmerksomhet, for du er ikke en av ti gutter; du er en av kanskje … to jenter. Men det blir jo veldig mye bilprat og andre ting som jeg ikke er interessert i.

Du kan føle deg oversett? Du sier kursene var intensive. Vanskeligere enn BI? – Det var kjempetøffe dager med mye informasjon, og man følte at man bare måtte lese, lese og lese. Men det var nok ikke vanskeligere enn BI; jeg var jo akkurat ferdig her, så du har jo studierutinen i deg ennå, og er vant med skolebenken.

– Ikke nødvendigvis oversett, jeg er ganske flink til å ordlegge og hevde meg. Alt i alt føler jeg ikke at det er noe problem å være kvinne i IT-bransjen. Det hadde selvfølgelig vært hyggelig med flere kvinner, og jeg tror det mest av alt går på det sosiale. De fleste i utviklerteamet hos oss er gutter; det må jo være kjedelig og bare være menn der?

13


MICROSOFT UNIVERSITY - Leiv Thomas Sandnes

Pardansen

– Vi får fantastiske tilbakemeldinger fra partnere, sier Leiv Thomas Sandnes. Nå jobber han med et omskoleringsprogram for mer erfarne konsulenter også. TEKST: Håvard Nyhus FOTO: Microsoft

– MSU ble startet fordi vi så at antall konsulenter på vår plattform ble en flaskehals for vår kommersielle vekst, sier Leiv Thomas Sandnes, leder for partnerutviklingsavdelingen i Microsoft Norge. For å øke prosjekt- og kundekapasitet hos sine partnere trengte de rett og slett flere folk med Microsoft-kompetanse, forklarer han. – Samtidig fikk vi tilbakemeldinger fra våre partnere om at det var vanskelig å rekruttere, tilgangen på kompetente folk var meget begrenset. Mange konsulenter bytter jobb mellom konsulenthus. Vi så derfor at å rekruttere rett fra skole ville være en strategi for å hjelpe våre partnere med personell. Samtidig ser vi jo at høgskoler og universitet utdanner generalister innen IT, derfor la vi på kurs og sertifisering som en del av rekrutteringsrammeverket. Er det slik å forstå at ideen om MSU også innebærer en kritikk av de mer konvensjonelle utdanningsinstitusjonene? – Nei, det er vanskelig å hevde. Skolene er mer eller mindre nødt til å utdanne generalister. MSU blir et perfekt spisset supplement til metodekompetansen studentene får i sin utdannelse. Finnes det noe sånt som Microsoft-ånden eller Microsoft-mentaliteten? – Ja, det gjør nok det men det er vanskelig å beskrive. 9. oktober samlet vi 850 Microsoftpartnere på Plaza for vårt årlig partner-treff. Den enorme optimismen og positiviteten vår partnere deler med oss er spesiell. Den gir energi! De er genuint opptatt av hva fremtiden sammen med oss vil bringe; kanskje selvsagt, mange er jo økonomisk avhengig av det. I et slikt perspektiv er det befriende at alle snakker om mulighetene og oppesidene, ikke hva som burde ha vært gjort osv. Microsoft-ånden som bumpersticker: «Change the World, or go home», eventuelt: «Be what’s next». MSU er jo for de fleste det første møtet med det virkelige arbeidslivet. Jeg ser at oppstarten via MSU er befriende for de fleste, de første arbeidsdagene er profesjonell opplæring. Samtidig tror jeg det er en god 14

posisjon ærefrykt når de ser hva tidligere MSU-er har fått som ansvar etter bare et halvt år. Microsoft University krever en fullført bachelorgrad og passer angivelig «best for personer med et sted mellom ingen og to års erfaring». Dersom du har jobbet i mange år faller du altså utenfor denne profilen. Hvorfor foretrekker dere kandidater som ikke har mer enn to års erfaring? – For å tilføre Microsoft-partnere og IT-Norge ny arbeidskraft må vi begynne med de nyutdannede. Et strukturert omskoleringsprogram for erfarne konsulenter er også på trappene, men er mye vanskeligere å gjennomføre. Programmet ved MSU består av et kort intensivt kurs der du får opplæring og sertifiseringer med full lønn. Deretter går du rett ut i jobb hos en norsk Microsoft-partner – mange av dem blant landets ledende konsulentselskaper. Hvordan vil du karakterisere tilbakemeldingene fra partnerne? – Meget bra, det som er interessant er at også de store og internasjonale konsulenthusene med proffe HR-avdelinger benytter tilbudet. Vi får mange fantastiske tilbakemeldinger fra partnere. Eksempelvis to MSU-ere som etter seks måneder i arbeid lå på en felles faktureringsgrad på over 95 prosent. Det vil si at arbeidsgiveren allerede fikk gode inntekter på sine nyansatte etter et halvt år inklusive de seks ukene de var på kurs. Å ansette er alltid en investering, og å ansette nyutdannede er alltid en risiko. Undersøkelsene våre viser imidlertid at MSU-ere har en raskere faglig utvikling enn de uten MSU. Også MSU-ere selv mener at de har raskere karriereutvikling enn andre. Ja, hvordan opplever du at overgangen til arbeidslivet fortoner seg for den jevne MSU-er? – Fra kursleverandørene våre får vi tilbakemeldinger om at MSU-erne som gruppe er vant til undervisning og at de dermed er enklere å kurse enn konsulenter i fullt arbeid. Jeg tror også fem-seks uker med spisset opplæring på det

du faktisk skal jobbe med oppleves som en enklere overgang enn de som blir satt rett ut i prosjektgrupper. Samtidig hører vi at de første prosjektene alltid er krevende. Man vil på et tidspunkt alltid smake på glattisen. MSU tilbyr ni forskjellige kurs: Utviklertrack (.NET), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, System Management and virtualization (Infrastruktur), Sharepoint, Business

MSU-erne er vant til undervisning og dermed enklere å kurse enn konsulenter i fullt arbeid.» –Leiv Thomas Sandnes Intelligence, Office 365 og Cloud Solution Selling. Hvorfor akkurat disse? – Her er det markedet som bestemmer, det er her vi har mest etterspørsel etter kompetanse, og det er det reelle ansettelses behovet til våre Microsoftpartnere som skaper linjene. Hvordan er posisjonen til MSU i andre land enn Norge? – Microsoft University i dagens form er unikt for Norge, vi har mye større grad av utdanning i selve rekrutteringsprogrammet. Mange land har tiltak for å hjelpe Microsoft-partnere med å ansette ferdige studenter, og globalt har vi et Student for Business program. (s2bprogram.com/europe) Hvordan ser fremtiden ut? Handler det i hovedsak om å konsolidere dagens posisjon – eller skal satsingen utvides ytterligere? – MSU som den er nå for nyutdannede vil vi fortsette med i fremtiden, men som sagt: vi ser også på ett opplegg for erfarne med omskolering.

Bare etter seks måneder lå de på en felles faktureringsgrad på over 95 prosent. Det vil si at arbeidsgiveren fikk gode inntekter på sine nyansatte etter bare et halvt år.» –Leiv Thomas Sandnes


De fagansvarlige - MICROSOFT UNIVERSITY

Myk landing

De hjelper deg med overgangen til arbeidslivet. Møt de fagansvarlige i Microsoft som er med på å bestemme kursinnholdet.

TEKST: Håvard Nyhus Bilde: Microsoft

– Forretningssystemer er de systemene alle bedrifter må ha og spenner fra Produksjon, Detaljhandel, Forsyningskjede til Regnskap, sier Bjørn Tollevsen som er fagansvarlig i Microsoft Dynamics AX og Microsoft Dynamics NAV. – Dette betyr at vi påvirker alle kjerneprosesser i en bedrift uavhengig av størrelse. Kravene til bedrifters forretningssystemer skjerpes hele tiden og man ser at bedriftene ønsker en helhetlig, integrert løsning som ikke bare inkluderer tradisjonelle områder, men også samhandling med kunder og leverandører via for eksempel

– Den store overgangen i begynnelsen går nok på hvordan en bedrifts prosesser og krav er, men du vil få en gradvis tilnærming til dette. Thale Mjavatn er fagansvarlig for Business Intelligence. – Det handler om å hente inn data fra forskjellige kilder, analysere og visualisere relevant informasjon for enkeltpersoner, grupper eller på organisatorisk nivå slik at man kan ta riktige beslutninger med et godt grunnlag, sier hun. En typisk jobb som BI-konsulent kan innebære alt fra å rådgi organisasjoner rundt BI-strategi, bistå med eksekvering av strategien til å jobbe direkte med teknologien. Eller det kan være å jobbe med henting, vasking og analysering av data på et teknisk nivå. – Dette er et ekstremt spennende område å jobbe på da mengden data eksploderer og det blir viktigere enn noensinne

–Thale Mjavatn

– Dette stiller økte grad til fleksibiliteten i løsningen og muligheten til å kunne integrere seg med andre produkter, sier Tollevsen. – Fagområdet er således ikke bare ett fagområde, men mange. Gjennom MSU kan du være med å påvirke hvordan ulike bedrifters prosesser skal fungere og komme med løsningsforslag for forbedringer og endringshåndtering. – Det vil fremdeles være mye du trenger å lære, men det vil være basert på delvis opplæring og delvis «learning on the job» sammen med kollega, forklarer Tollevsen.

Produktene innenfor Systems Management og Virtualisering er nært knyttet til prosesser ute hos kunden, forklarer Laurhammer. – Derfor vil en jobb innenfor mitt fagområde kreve at man har fokus på å tilføre kundene verdi, i tillegg til å implementere produktene så skal de integreres med kundens andre løsninger og videreutvikles for å gi kunden konkurransefortrinn. Det vil si at man må sette seg inn i kundens butikk og hjelpe dem strategisk. – Hva er ditt inntrykk av studentenes «overgang» til arbeidslivet?

Kjenner du fortiden, kontrollerer du fremtiden.»

portaler, dokumenthåndtering, rapportering og analyse og integrasjoner til Excel og Word.

produktene og interesse for nyheter for å henge med på den raske utviklingen av produkter, teknologi og løsninger. Dette er kjent og typisk for de fleste IT-relaterte jobber, sier Laurhammer. – Historisk har mitt fagområde vært veldig produktfokusert og konsulentene har hatt sitt definerte fagområde som de er veldig gode på. De siste årene har vi sett en utvikling som går mot at jobben – i tillegg til en basiskompetanse – krever at man løfter blikket og ser helheten.

å utnytte det man har av data slik at man blir konkurransedyktig, forklarer Mjavatn. – Som det heter: «Kjenner du fortiden, kontrollerer du fremtiden.» Erik Laurhammer jobber med fagområdene Systems Management og Virtualisering. – Enkelt forklart er det overvåkning, drift og virtualisering av datarom og alt som hører hjemme her, sier han. – Vi snakker da maskinvare (fysisk og virtuell), nettverk, lagring, operativsystem, applikasjoner og lignende. Det vil si alt som skal til for at IT-avdelingen skal kunne levere en plattform for leveranser av IT-tjenester. En typisk jobb innenfor dette fagområdet preges av dyp teknisk kompetanse på

– Mitt inntrykk er at det går veldig bra. Det er en meget bratt læringskurve, men de klarer den veldig bra på grunn av vilje og en drive som er helt fantastisk. Det som vanligvis tar noe tid er å samle erfaring med tanke på alt som er rundt produktene og løsningene. MSU tilbyr til sammen ni forskjellige kurs: Utviklertrack (.NET), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, System Management and virtualization (Infrastruktur), Sharepoint, Business Intelligence, Office 365 og Cloud Solution Selling. Vil du lære mer om alle fagområdene til Microsoft University? Alle fagene er presentert på nettsiden: www.microsoft.no/university

Microsoft Studentpartner Som studentpartner for Microsoft får du en unik mulighet til å skape et nettverk innen IT og kommunikasjon, samt muligheten til å «pimpe» CV-en din. Du får dessuten tilgang til programvare fra Microsoft og nyheter før alle andre. Hva kjennetegner en studentpartner? En studentpartner er en som brenner for teknologi og teknologiske nyvinninger. Du er student på andre året og aktiv på sosiale medier. Du liker å omgås andre studenter og er oppdatert på hva som skjer på skolen. Du er også aktiv eller har god kontakt med studentorganisasjonene på skolen din. I tillegg ønsker du å være studentpartner i flere år fremover mens du studerer.

Hva er dine oppgaver som studentpartner? - Være en god ambassadør for Microsoft og Microsoft-produkter. - Regelmessig booking av kurs og gjesteforelesere. - Skape interessegrupper på skolen. - Arrangere Microsoft Xbox Kinect kvelder på campus. - Dialog med studentaviser og student organisasjoner. - Informere om karriere- og trainee muligheter i Microsoft til andre studenter. - Fremme Microsoft Norge på Face book, alpha blogg og alpha twitter. - Aktivering av Live@edu, MSDN AA og Dream Spark. - Rekruttering av ny studentpartner ved behov for erstatning. - Månedlig rapportering av gjennom- førte aktiviteter til Microsoft. - Bidra til seminarer sammen med EDU i videregående skoler.

Hva får du som studentpartner? - Arbeidsevne og mulighet for å skape et nettverk innen IT. - Opplæring og dermed utvidet kom petanse innen Microsoft-programvare. - Tilgang til fordeler, blant annet referansemateriale og opplæring. - MSDN Subscription inkludert fri programvare. - Privilegert informasjon om fremtidige karrieremuligheter. - Studentpartnerpakke. Redaksjonen

15


MICROSOFT UNIVERSITY - Nye gadgets

Alle ønskelisters mor Xxxxxxxxx

Snart jul igjen, er det ikke?

Tekst Petter Røysland @petterland

HP Spectre One Vi sku’kke ha stukki ned på gymmen og slanka oss litt, ’a? spurte en utvikler i HP, og tok med seg teamet på en ferd mot deres tynneste alt-i-ett-pc noensinne: 11,5 millimeter tynn og 23,6 tommer STOR! Det går på bekostning av touchskjermen, men du får i stedet en styreflate som er stor nok for feite fingre, som samtidig matcher størrelsen på skjermen, og den fungerer bra. Både styreflaten og tastaturet er trådløse, så du slipper å bli kvalt av ledninger. Den møter også et annet krav fra fremtiden, nemlig NFCteknologi; kast telefonen din med samme teknologi så hardt du klarer inn i skjermen og de er koblet sammen (ikke kast telefonen din alt du har inn i skjermen, det holder å være i nærheten av maskinen og tilkoblet samme nett). HDMIinngang, to USB 2.0- og to USB 3.0-porter, Beats-teknologi hva gjelder lyd, minnekortleser og 1 GB nVIDIA grafikkort er andre fin-fine spesifikasjoner. 16

Xbox Microsoft har i tillegg en rekke kjente og kjære produkter som fortsatt fortjener oppmerksomhet. Xbox 360 fortsetter å levere noen av verdens beste spill; Dishonored har allerede vært ute en stund, og får strålende kritikker fra nerder over verden. Halo 4 er rett rundt hjørnet; millioner av mennesker gnir seg i hendene etter mer Master Chief. En annen ting folk spør seg om er om 720 snart kommer (og blir den hetende dét?). Xbox er, uansett hvordan man ser på det, selv med PlayStation-øyne, en Microsoftsuksess; vi venter spent på fortsettelsen.

Samsung ACtiv Tab Dette er en halv kilo nettbrett hvor hastighet er stikkordet. Tidligere Android-baserte nettbrett oppleves av noen som litt trege, særlig hva gjelder menyer og oppstart av applikasjoner. Activ blar gjennom menyer som om det var fløyel, og åpner programmer i en herlig fart. I tillegg til de 32 GB eller 64 GB med lagringsplass som kommer med, er Ativ klar for både USB 2.0 – noe som gjør tilkobling av tastatur eller mus til en lek – og Micro SD-kort. Dette er et brett hvor det er et must raskt å lære seg et vell av fingerbevegelser for å lukke, åpne, dra, flytte, gruppere, endre, zoome og klikke (og sikkert flere verb). Den kommer med pre-installerte applikasjoner for musikk, vær, nyheter og Xbox-spill, for å nevne noen. Nettet utforskes i supereffektive Windows 10, som er skreddersydd for nye nettbrett. Det hele skjer ved hjelp av Windows 8 RT (ja, retweet gjerne). 5mpx kamera bak, og 1.9 mpx foran gjør det lett å ta bilder, og å henge på Skypedaten du planlegger med venninnen din fire uker i forveien.

Xbox 360 fortsetter å levere noen av verdens beste spill.»

HP ENVY x2 Hewlett Packard har kanskje forsvunnet litt i iPad- og Samsung-brettene og har skjønt at de må steppe opp. Og det gjør de med den nye Envy x2. Er det en laptop? Er det en tablet? Er det et fly? Nei, det er alle tre. Minus det siste. Du kan nemlig bruke den som et nettbrett, eller du kan magnetisk enkelt koble den til et tastatur og vips får du lov å kalle den en bærbar pc. Den har, ifølge HP selv, ekstremt god batteritid (blant annet fordi skjermen og tastaturet drives av separate batterier), og har også en gangsterfeel: Dr. Dres beats-teknologi er nemlig innebygget. Med NFC-teknologien, som Applebrukere savner, gjør at du kan tappe (som Dre garantert ville sagt hvis han rappet om denne) andre enheter med lik teknologi, og vips så har du delt hele The Aftermath eller et bilde av deg selv i doo-rag. Og det bildet tas enten med 8 mpx-kameraet på baksiden og i 1080p; eller så kan du tegne deg selv med egen styluspenn. Det hele veier 1.6 kg, eller 3,1 lbs, som Dre ville sagt. Her kommer noen forkortelser: HDMI, USB 2.0, SD-kort, 64 GB, 1,8 GHz, 2 GB RAM. Ja, ja og ja! Kommer i desember.


Nye gadgets - MICROSOFT UNIVERSITY

Nettet utforskes i supereffektive Windows 8, som er skreddersydd for nye nettbrett.»

Asus Vivo Tablet Asus Vivo Tablet er et lignende produkt som bringer nettbrett og tastatur sammen hybrid-style. Som noen av oss vet; Vivo betyr å leve på latin (eller presens for ’jeg lever’ på spansk); og du skal få leve godt med Asus. Hvis du velger å kjøpe denne sammen med tastaturet som selges separat, kan du oppleve opptil 16 timer batteritid: omtrent akkurat like lenge som du er våken i løpet av et døgn. Også denne tilbyr 8 mpx kamera bak, og 2 mpx foran, micro HDMI-port og micro SD-kortport.

Acer S7 Ultrabook Det virker som om det er dette som er den øyensynlige fremtiden i en verden der alt handler om nettopp fremtiden – bærbare maskiner med touchskjerm. Med Windows 8, operativsystemet som er spesiallaget for berøring og fingrene dine, har heller ikke Acer ligget på sofaen og tatt seg en sigar. Dette er tynne, tynne saker: den kraftigste versjonen måler bare 12.1 millimeter, og leveres enten i 11,6 eller 13,3 tommers skjermer, hvor den sistnevnte kan vendes 180 grader og brukes som et nettbrett (wow). Høydefinisjons, som det heter på norgelsk, 1080p-skjerm gir deg bildene 2012 fortjener. Batteritiden skal også være god; henholdsvis 9 og 12 timers bruk for de sene kvelder med studier (eller formålsløs surfing på Internett og første sesong av The Wire, som det heter).

Microsoft Surface Denne overflaten (oversatt fra engelsk!) er antagelig etterlengtet av en stor del Microsoft-fans. Det går rykter om reklamebudsjetter i billions and millions of dollars-skalaen for å promotere dette nye vidunderet. Den kommer i to versjoner, hvor den tynneste er 9,3 mm, og veier i underkant av 700 gram. Til sammenligning veier en vanlig bil rundt et tonn. Dets skip er lastet med 10,6 tommer fordelt på 1355 x 768 piksler, og Windows RT eller Windows 8 Pro. Førstnevnte kommer blant annet med Office-pakken, USB 2.0, micro SD-kortport, HD video ut og selvfølgelig med det magnetiske og klikk på-eller-fjern-tastatur. Bakpå nettbrettet er det en såkalt Kickstand (sparkestand) som gjør den praktisk å ha på bordet eller pulten foran deg. Med eller uten tastatur, liggende eller stående; uansett uendelig med muligheter. Det blir spennende å se hvordan flaggskipet seiler på den digitale sjøen, hilsen en forfatter.

HP Spectre XT TouchSmart Ultrabook Noen ganger må folk som koker sammen navn på pc-er kalle ting for Spextre XT TouchSmart Ultrabook. Hvorfor? Fordi det er en tradisjonell bærbar maskin med touchskjerm! Endelig kan du sitte og skrive mens du drar bilder, filer og tekst rundt om kring på skjermen; eller så kan du bruke styreflaten nedenfor tastaturet. Klar for litt speks? 1080p HD-skjerm gir deg krystallklare bilder i 1920 x 1080 over 15 tommer. 17 millimeter tykkelse er i tillegg tynt nok til å imponere både mor og far. Windows 8 følger selvfølgelig med, et operativsystem Microsoft skryter av å være spesielt egnet for touch. Du kan også spille av selv de feiteste beats med, nettopp, Beats-teknologi. Skriv på meg! Ta på meg! USB 3.0 (og 2.0 for de eldste), minnekortleser, 3.5mm lyduttak, HDMI-inngang, Ethernettinngang og 802.11n WiFi får du også med. 17


MICROSOFT UNIVERSITY - MSU-partnerne

MSU-partnerne Microsoft University samarbeider med hele 16 virksomheter. Møt dem her!

Tekst Håvard Nyhus

Advania Norge er et applikasjons- og konsulentselskap med ca. 160 ansatte, og den største forhandleren av Microsoft Dynamics AX i Norge, med kontorer i Oslo, Bergen, Sandefjord og Stavanger. – Vi har hovedfokus på å selge, levere og tilpasse forretningsløsninger basert på Microsoft Dynamics AX, SharePoint og CRM, samt integrasjoner og drift av disse løsningene, sier kompetanseansvarlig Toril Bresil. De har samarbeidet med MSU siden starten og har i løpet av den tiden «rekruttert flere dyktige medarbeidere»: – Alle som starter i Advania ønskes først velkommen i avdelingen og blir introdusert for sin mentor og utviklingsplan, forklarer Bresil. – Den første store aktiviteten er introduksjonskurs gjennom Advania Skolen. Der blir de møtt av selskapets leder og blir kjent med selskap, kultur og rutiner. Vi har også en egen mentorordning. Avhengig av stillingsbeskrivelsen gjennomføres videre opplæring og på-jobbtrening i interne kurs og kundeprosjekter. Arbeidsoppgavene varierer, men alle deltar fra dag én – både i praktisk prosjektarbeid og videre i teoretisk opplæring, som for eksempel trening i kundekommunikasjon og arbeidsmetoder. – Utviklingsmulighetene varierer med ønsker og interesser, men mest vanlig er presales, seniorkonsulent, teamleder og prosjektleder, sier Bresil.

STERIA jobber i dag med mange av landets største og mest krevende oppdragsgivere, blant andre DnB NOR, Forsvaret, Politiet, Sykehuspartner, Skatteetaten, Statnett, Telenor og Vegvesenet. Steria leverer tjenester innen it- og forretningsrådgivning, prosjektledelse, systemutvikling, infrastruktur og drift. Internasjonalt er selskapet representert i 16 land og teller 20 000 medarbeidere, derav 700 i Norge. – Vi har samarbeidet med MSU i fem år, sier Christina Waage Ord. – Gjennom vårt graduateprogrammet er det også mulig å være med på Microsoft University, og sammen med Sterias konsulentskole og tekniske sertifiseringer vil konsulenten raskt komme ut i oppdrag. Som konsulent i Steria får du mulighet til å velge flere karriereveier, sier hun. – Du kan bevege deg innenfor stadig nye prosjekter, områder og oppgaver. Har du lyst til å jobbe som utvikler, arkitekt, prosjektleder eller rådgiver, har vi eget karriereløp for dette. Og det er fullt mulig å endre retning underveis. Våre konsulenter jobber stort sett ute i prosjekt hos våre kunder, og de vil få mulighet til å jobbe med ulike bransjer og problemstillinger. Hun sier selskapet er «opptatt av å gjøre hverandre bedre gjennom de prosjektene vi gjennomfører». – Det er også her du får den beste form for kompetanseutvikling, enten du sitter i et team ute hos kunden eller i Sterias lokaler. Alle ansatte får en personlig timekvote til kursing. Tilbudet omfatter alt fra kortere kurs til videreutdanning på universitets- og høyskolenivå. For eksempel så er flere av våre medarbeidere i gang med å ta mastergrad. Egne sertifiseringsprogram med intenciv-ordninger gjør det lønnsomt å sertifisere seg. Vårt interne utdanningssystem, Steria Akademiet, består av to basismoduler og en rekke fagmoduler. Steria Akademiet benytter i hovedsak interne spesialister og fagpersoner som foredragsholdere, sier hun. – Gjennom vårt ni måneder lange graduateprogram vil nyutdannede ha som mål å utvikle seg til å bli en god konsulent.

18

MAKING WAVES er et konsulentselskap med 300 kunnskapsrike entusiaster innen strategi, design, teknologi og kommunikasjon. Selskapet designer og utvikler digitale tjenester som portaler, e-handel, intranett og samhandling, mobile løsninger, skreddersydde applikasjoner og markedskommunikasjon. – Vi designer, utvikler og vedlikeholder digitale tjenester som begeistrer mennesker, styrker merkevarer og skaper verdier, sier John Kårikstad. 

 – Vår tilnærming tar utgangspunkt i sluttbrukeren. Vi setter oss i brukerens sted – mentalt, fysisk og praktisk. Vi går så dypt og strekker oss så langt vi trenger for å forstå den oppgaven vi skal løse. Det er kjernen i vår metode.
 En sunn og positiv vekst gjennom ti år har gitt oss en sterk og tydelig posisjon i markedet. Men vi vil alltid ha entreprenørånden, friskheten og evnen til å tenke utenfor boksen.
 På teknologisiden er de over 70 erfarne konsulenter med erfaring fra store prosjekter basert på .NET, og portal- og samhandlingsprosjekter basert på Microsoft SharePoint. Kårikstad forteller at Making Waves har kort – men god – erfaring med Microsoft University. – Vi har ansatt flere dyktige konsulenter innen .NET og SharePoint via MSU. Vi har kun vært med på dette én gang tidligere, men ser frem til å få inn nye dyktige konsulenter gjennom Microsoft University også i 2013. Making Waves har også en egen fadderordning, forteller han. – De går inn som et vanlig medlem i prosjektteamet, men med lavere faktureringsgrad i starten. Helt i starten kan det være aktuelt med parprogrammering sammen med fadderen sin, men så snart som mulig får kandidaten ansvar for egne oppgaver i prosjektet, med tett oppfølging fra fadder og andre prosjektdeltakere. De konkrete arbeidsoppgavene er å utvikle i .NET og/eller jobbe med oppsett og konfigurering i SharePoint. For oss er det viktig å gi de nyansatte en trygg oppstartsperiode, med riktige oppgaver, god veiledning og muligheter for videre kompetanseheving. Alle konsulentene i Making Waves har en individuell utviklingsplan, som beskriv-

er hvilke kompetanseområder som skal styrkes det nærmeste året, med konkrete mål for blant annet sertifisering. – Et teknisk prosjektteam hos oss består av flere roller, arkitekter, Tech Leads og utviklere. Man kan utvikle seg videre innenfor hver av disse rollene, eller gå videre fra en rolle til en annen. Vi liker å ligge i forkant på ny teknologi, og startet tidlig med blant annet utvikling av apps for Windows 8. CRM Insight er en av Norges største dedikerte CRM-leverandører med lang og bred erfaring. Deres ansatte er fordelt på rådgivere, konsulenter, løsningsarkitekter, prosjektledere og utviklere. – Vi arbeider metodisk både med salgsog implementeringsprosessen av CRMløsninger og vi er en Microsoft Gold Partner, sier daglig leder Ann-Cathrin Nyberg. Hun forteller at de utelukkende har positive erfaringer med kandidater fra MSU. – Flere av våre ansatte kommer fra tidligere kull. Studentene har ulike preferanser og bakgrunn, men en felles interesse for Dynamics CRM. Vi mener dette er et godt grunnlag å bygge videre på, både med tanke på fremtidig rekruttering og partnerkanalen forøvrig. Hverdagen for MSU-ere består hovedsakelig av å bidra til å levere CRM-løsninger som tilfredsstiller kundens behov, sier hun. – Det er også vår oppgave å komme med råd og veiledning til kunder på hvordan de kan forbedre sine prosesser for å øke lønnsomheten og effektivisere driften. Hverdagen er både spennende og utfordrende fordi kandidaten får muligheten til aktivt å påvirke og utvikle kundens forretningskritiske prosesser. Som konsulent tilpasser du CRM-systemet i samråd med kunden med synlige og målbare effekter. Kandidatene starter normalt som konsulenter med muligheter for å utvikle seg videre til seniorkonsulent eller løsningsarkitekt. – Rådgiver er også en aktuell vei å gå dersom kandidaten ønsker en mer salg og rådgivende rolle. Vi er opptatt av å være foregangsbrukere på CRM, å legge for-


MSU-PARTNERnE - MICROSOFT UNIVERSITY

Både vi og våre nyansatte var så fornøyd med opplegget at vi ikke nølte med å utvide vår deltakelse i år.» - Petter Skodvin-Hvammen, AD-gruppen

holdene til rette for god faglig utvikling og å tilby et godt sosialt miljø. Utover konkurransedyktig lønn tilbyr vi selvfølgelig gode forsikringsordninger, PC, mobil og bredbånd.

EVRY er resultatet av Nordens største IT-fusjon noensinne og Norges største og Nordens nest største IT-tjenesteselskap. – Våre 10 000 ansatte sørger for at EVRY daglig leverer IT-tjenester fra 21 norske og 50 nordiske byer til om lag 14 000 kunder i offentlig sektor og privat næringsliv, sier rekrutteringsansvarlig Bjørn Schulstock. Han forteller at Microsoft og EVRY er såkalt «Gold Partner». – Det betyr at vi samarbeider tett rundt kontinuerlig videreutvikling av løsninger som øker produktivitet, samhandling og verdiskapning for sluttbrukere og organisasjoner. Partnerskapet innebærer også at de har vært sammen om MSU så lenge det har eksistert. – Og dette fortsetter vi med da vi er svært fornøyde med resultatet, sier han. – Hos oss vil du bli ansatt i et våre forretningsområder; EVRY Consulting AS. Alle ansatte får en egen karriereplan og vi har også en egen metode for kompetanseoverføring. Alle vil få tildelt en mentor og legge en detaljert oppfølgingsplan den nærmeste tiden. En vanlig dag vil handle om å lese seg opp på fagterminologi og bli kjent med sitt fagmiljø. Deretter kommer man ut i prosjekt og man vil få praktisk erfaring med «on the job»-training. Kunder og prosjekter kan være veldig forskjellige, og typiske arbeidsoppgaver vil variere gitt hvilket prosjekt man involveres i, men det kan være alt fra utviklingsoppgaver til noe mer kunderelatert. Han sier at «gode utviklingsmuligheter for våre ansatte er en viktig faktor for at EVRY skal kunne være innovative og lykkes også i fremtiden». – Derfor har vi stort fokus på ulike tiltak for å utvikle våre medarbeidere. Både for erfarne og nyutdannede og tilbudene er mange. Lønn? Overtidsbetalt første årene, deretter overtid og bonus. Videre er det fokus på videre sertifiseringer, vi har et

veldig stort internt jobbmarked, og et eget talentprogram, Consulting Academy. LUMAGATE er en konsulentbedrift som utelukkende jobber med System Center-porteføljen fra Microsoft. System Center er en pakke med løsninger som hjelper bedrifter å automatisere og overvåke sin infrastruktur på en ny og integrert måte. CEO Stig Nærland forteller at det er første gang de er med i MSU, men at de «kjenner godt til konseptet». – Lumagate er ikke en vanlig jobb, men en livstil, sier han. – I Lumagate jobber mennesker som brenner for teknologi og som ønsker bli de fremste ekspertene innenfor sitt fagfelt. Noen ønsker på sikt å bli leder, noen ønsker å bli anerkjente foredragsholdere, noen seniorkonsulenter. Uansett hva dine mål er, vil du i Lumagate ha friheten til selv å ta de valg som styrer deg i den retningen du ønsker å gå, sier han. – Som MSU-er får du muligheten til å jobbe sammen med noen av de dyktigste konsulentene markedet kan tilby. Alle våre nye konsulenter får en mentor som gir opplæring og gode råd i den første tiden.
 Som ekspert på fagområdet System Center, vil man være delaktig i designdiskusjoner med kunde, implementasjon av løsninger og opplæring av ressurser hos kunde. – På sikt når kandidaten har riktig erfaring og kompetanse, vil man individuelt få ansvar for større prosjekter direkte mot kunde og man vil kunne påvirke andre kollegaer eller kunder i form av foredrag og kursing. Mulighetene er derfor mange i Lumagate, forsikrer Nærland. Han spør retorisk: – Hvorfor jobbe med standard infrastrukturprosjekter, når man kan utfordre seg selv og utvikle sin kompetanse med løsninger som krever mye, men som samtidig sørger for at hverdagen aldri blir kjedelig? Hvorfor jobbe med prosjekter som var spennende for fem år siden, når man kan jobbe med kunder og prosjekter, som alltid tester og implementerer det nyeste av det nye?

Affecto er Norges og Nordens ledende leverandør innen Business Intelligence- og Information Management-løsninger. – Vår kompetanse er basert på mer enn femten års erfaring med å implementere løsninger hos Nordens mest krevende kunder og nært samarbeid med markedets ledende teknologipartnere, sier HR koordinator Susann Holmberg. Med mer enn 1100 ansatte i Finland, Norge, Sverige, Danmark, Polen og Baltikum har Affectokonsernet en ledende posisjon på det Nordiske og Baltiske markedet med tjenester innenfor Business Intelligence og Corporate Performance Management. Affecto og MSU hadde det første samarbeidsåret i fjor, sier Holmberg. – Dette var så vellykket at vi ønsket å fortsette samarbeidet på denne fronten i år også. Når det er sagt så har vi vært gullpartnere med Microsft i flere år, fra våren 2007, dette i lys av vår posisjon innenfor Business Intelligence-markedet. Vårt samarbeid med MSU er dermed på mange måter bare en videreføring av vårt lengre partnerskap. I praksisperioden kan kandidaten forvente et «høyt faglig nivå», sier hun. – Du får muligheten til å bygge sterk teknisk kompetanse, konsulenterfaring, og økt forretningsforståelse gjennom prosjekter både hos private og offentlige kunder. Som MSU-deltager vil også en av våre seniorkonsulenter tildeles deg som mentor. Dette er en del av vårt Talent Recruitment Program, som vi kjører parallelt med MSU på tvers av landene i Affecto. Det er et ni måneders program hvor du i fellesskap med andre nyansatte lærer mange av de overordnede aspektene knyttet til å jobbe som BI-konsulent og får litt innblikk i de andre teknologiene vi jobber med i fagfeltet vårt. Som konsulent sitter man som regel ute hos kunde på et prosjekt hvor du må sette deg inn i problemstillingene deres og utvikle metoder eller verktøy for å forbedre businessen til kunden. Dagene består av selvstendig arbeid, workshops og møter. – Typiske arbeidsoppgaver er utvikling av ETL-pakker, kuber og rapportering på Microsoft BI-Stack, forteller Holmberg. – Vi er opptatt av at våre konsulenter har

høy kompetanse, noe som til stadighet må utvikles. Vi har derfor etablert vårt eget Affecto University som arrangerer både kortere kurs til lengre program, som tar for seg alt fra produkter vi bruker, til mykere kompetanser som det å holde workshop. Om dette ikke skulle være nok, har vi en egen kursavdeling i Norge som holder produkt og sertifiseringskurs for både våre kunder og ansatte. En gang i kvartalet arrangerer vi også en stor fagdag hvor alle ansatte er invitert. I tillegg til faglig nivå, tilbyr også Affecto gode betingelser for sine konsulenter. – Alle våre ansatte inkluderes i alt av arrangementer og goder i bedriften fra dag én, uavhengig om de er i praksis gjennom MSU eller ei. Noen av disse godene inkluderer tilgang på firmahytte, massasje, dekking av bredbånd hjemme, mobiltelefon og tilgang på de avtalene vi har med våre leverandører. AD-gruppen er et IT-selskap som leverer konsulent- og driftstjenester innenfor Microsoft, Business Intelligence, Stormaskin og HR-systemer. – Våre konsulenter hjelper store og små virksomheter med prosjektledelse, rådgivning, utvikling og forvaltning av løsninger for portaler og samhandling, søketeknologi, web og mobil, lønn- og personal, sier Petter Skodvin-Hvammen. – I år har Microsoft sertifisert oss som sølvpartner innenfor Hosting og Portals and Collaboration. Nå lukter vi Gull og trenger flere unge konsulenter i året som kommer. AD-Gruppen deltok på Microsoft University for første gang i fjor. – Både vi og våre nyansatte var så fornøyd med opplegget at vi ikke nølte med å utvide vår deltakelse i år til også å omfatte Virtualization and Management. Det er viktig å ha ett tett samarbeid med vår partner innenfor salg og markedsføring, men også kompetansebygging. Han sier de ser etter konsulenter som skal jobbe med utvikling av løsninger i .NET og SharePoint for kunder. – Vi ser også etter spesialister som kan sette opp og drifte våre kunders løsninger i våre datasenter og i skyen. 19


MICROSOFT UNIVERSITY - MSU-partnerNe

Skodvin-Hvammen forteller at AD-Gruppen har ambisjoner om å være et ledende fagmiljø innenfor Web, SharePoint, .NET og Hosting. – Som nyansatt hos oss vil du få en mentor, oppfølging av din egen mål og utviklingsplan, delta på månedlige fagsamlinger, opplæring i metode og teknologi, og ikke minst hjelp til sertifisering. Vi er aktive deltakere i eksterne fagmiljøer og fra tid til annen besøker vi konferanser i og utenfor Norge. Hos oss blir du sett!

Columbus er et internasjonalt konsulentselskap. – I samarbeid med kundene våre setter vi oss inn i og optimalisere deres forretningsprosesser, forklarer HR-manager Kristine Blixrud. Eksempler på kunder er Røde Kors, Marlink og Handelsbanken. – Det vi har med oss til kundene våre er bransjekunnskap, forretningsløsninger basert på Microsofts teknologiplattform, arbeidsmetodikk og svært dyktige mennesker.

I tillegg til en god lønn, kan de tilby bonusordninger og tilrettelegger for en fleksibel arbeidsform «slik at du kan jobbe hvor og når det passer».

Columbus har samarbeidet med MSU helt siden starten.

– Vi ønsker å ta vare på nybakte foreldre, sikre deg en trygg pensjon og forsikringer mot uventede situasjoner. Bor det en gründer i deg? Bli med å skap vår suksess!

– Columbus mottok nettopp utmerkelsen Microsoft Dynamics partner of the year der en av begrunnelsene var arbeidet vi gjør for å tiltrekke oss nye talenter. Det arbeidet er et samarbeid med Microsoft som vi setter stor pris på, sier Blixrud.

– I OfficeTeam er vi opptatt av å være en trygg, solid og kompetanserik leverandør for våre kunder, sier Freddy Bjørnvik. – Vi fokuserer derfor på å benytte ledende produsenter og leverandører som våre partnere. OfficeTeam er Microsoft Gold Certified Partner, HP Gold Prefered Partner og SonicWALL Gold Partner.
OfficeTeam er en del av Empir Gruppen som blant annet har kontorer i Stockholm, Gøteborg, Uddevalla, Trollhättan og Oslo.

 – Med et klart mål om å være en av markedets mest innovative og konkurransedyktige leverandører av varer, kan vi tilby en Webshop som er fullintegrert mot breddeog nisje-distributører i Norge og Sverige, forklarer Bjørnvik.


 Han forteller at de har et langt og godt samarbeid med MSU. – Vi gjorde vår første rekruttering i 2008 gjennom denne kanalen. Gjennom alle disse årene har vi vært sikre på at MSU representerer kvalitet Hva kan en MSU-er forvente når han/hun begynner å jobbe hos dere? Hvordan vil en vanlig dag se ut? Hva er de typiske arbeidsoppgavene? – Et ungt dynamisk miljø med høyt tempo og fokus på kunden. Vi yter service i alle ledd, derfor er OfficeTeam ekstremt opptatt av personlighetene til de som jobber for oss. Har kandidaten ønske, vilje, kompetansen og bidrar i riktig retning vil det være mulighet for å få ansvar for spesielle områder innenfor tjenester eller produkter. Kurs og kompetansehevning er noe vi vektlegger høyt, men det er viktig at kandidaten selv ønsker å tilegne seg ny kunnskap. Vi legger vekt på det sosiale. Sosiale arrangementer i våre lokaler, reise bort eller bare gå ut for en middag er noe som kandidaten kan forvente seg. Vi har også bonusordninger som er stimulerende for å gi det lille ekstra.

20

Ved oppstarten blir kandidaten en del av Columbus sitt internasjonale Graduate Training Program som strekker seg over et år. – De første månedene får du opplæring som forbereder en på å jobbe som konsulent, sier Blixrud. – Etter det får du tildelt en mentor som du skal jobbe sammen med i prosjekt hos våre kunder. I samarbeid med mentor avgjøres hvilke oppgaver du er klar for. I starten kan det være en kombinasjon av å observere, skrive dokumentasjon, holde opplæring og løse vanlige prosjektoppgaver. Hun karakteriserer utviklingsmulighetene i bedriften som «svært gode». – Vi investerer mye i Graduate Training Program, opplegget er skreddersydd for å utruste en til å bli en god konsulent der en skal nå visse kriterier innen et år. I samarbeid med mentor blir det laget en utviklingsplan og en får oppgaver tilsvarende det en er klar for, dvs både innenfor og utenfor komfortsonen. Med kompetanseutviklingen og de sosiale aktivitetene som ligger i Graduate Training Program, blir du del av et arbeidsmiljø som ble kåret til et av Norges beste i 2012 (av Great Place to Work).

Platon er et uavhengig konsulentselskap innenfor Information Management med spesialisering innenfor Business Intelligence. – I 2012 ble vi kåret til «Årets Microsoft BI-Partner» for tredje år på rad, sier konsulent Anne Marit Diedrichsen. Hun sier at samarbeidet med MSU er tett og de har god erfaring med studentene de får via MSU. – Erfaringen vår etter to år med kandidater fra MSU er at nivået kandidatene innehar etter endt kurs og fullførte sertifiseringer er høy. Kandidatene kan også settes rett i prosjekter og vi har fått gode tilbakemeldinger fra både kunder og kollegaer. Etter endt kurs vil kandidaten ha gode muligheter til å gå rett ut i prosjekt og samtidig bruke tid på å lese og øve til sertifiseringer, sier hun. – Vi ønsker å bidra til at kandidatene har gode muligheter til å gjennomføre sertifiseringene på kort tid. En vanlig dag i prosjekt vil være å ha møter med kunder, kartlegge behovet i prosjektet, løse problemstillinger og levere løsninger som tilfredsstiller kundenes ønsker og behov. Det finnes mange forskjellige type prosjekter, og vi er opptatt av å gi våre ansatte mulighet til å påvirke i hvilke prosjekter de jobber i for å øke kunnskap og interessen til den ansatte. Diedrichsen forteller at typiske arbeidsoppgaver som Business Intelligence-konsulent vil være å lage pakker for å flytte og transformere data, designe og bygge kuber og lage rapporter til sluttbrukeren. Alle ansatte i Platon lager en utviklingsplan. Denne planen inkluderer deltagelse på kurs og konferanser. – Ved behov kan denne planen alltids endres, sier Diedrichsen. – Slik at den ansatte får fulgt sine interesser innenfor Business Intelligence. En kandidat som jobber med noe han/hun trives med, vil automatisk gi meget gode resultater i prosjekter. Platon har også et eget sett med kurs og sertifiseringer som kandidatene gjennomfører. – Slik styrkes kompetansen jevnlig, forklarer Diedrichsen.

Capgemini er et globalt konsulentselskap med over 120 000 ansatte totalt, derav 750 i Norge. De har avdelinger innenfor prosjektledelse, arkitektur, rådgivning og Business intelligence. – I tillegg til applikasjonsutvikling er det gode muligheter for å bygge karriere innenfor et eller flere av disse områdene, sier Anders Ravik. – Konsulentene kan derfor velg å fordype seg videre i systemutvikling og løsningsarkitektur, eller de kan bygge videre karriere innen prosjektledelse eller virksomhetsarkitektur. Capgemini har vært en partner med Microsoft i mange år, og har hatt deltagere på MSU siden 2007. – Vi er et av de selskapene som har hatt flest deltagere opp gjennom tidene, forklarer Ravik. – Primært har vi hatt med konsulenter innenfor områdene .NET, SharePoint og BI. Han forteller at Capgemini hovedsakelig jobber i prosjekter ute hos kundene. – En MSU-er vil primært utføre utviklingsoppgaver i prosjekter der Capgemini har med erfarne utviklere og løsningsarkitekter. Ved å jobbe sammen i team får nyutdannede som kommer fra MSU en fin mulighet til å lære mer fra erfarne konsulenter. Dette kan være innenfor tekniske områder og prosjektmetodikk og gjennomføring av prosjekter. En vanlig dag begynner ofte med «stand up»-møter der man går gjennom gårsdagen, og hva man skal gjøre denne dagen. Deretter gjelder det å gjennomføre de oppgavene man har bestemt seg for å gjennomføre. Alle nyutdannede som begynner i Capgemini innlemmes i et program kalt TAG (Technology Analysis Group) som varer i 18 måneder. Gruppen får ulike analyseoppgaver. Noen mer tekniske enn andre. – Den viktigste hensikten med TAG er å styrke de generelle konsulentferdighetene og bygge nettverk, sier Ravik. – Og dette er det rikelig anledning til da det er mange sosiale arrangementer i denne gruppen. Vi har blant annet fem bedriftshytter som benyttes flittig av våre ansatte.


MICROSOFT UNIVERSITY - Diplomutdeling

Diplomutdeling

Diplomutdeling til MSU-eksaminantene 16. februar i Gamle Logen ved Grev Wedels Plass.

22


Microsoft  

Microsoft bilag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you