Page 1

Occupation period Free admission

1940-1945

Museum of Danish Resistance

The Museum of Danish Resistance describes the Occupation of Denmark in 1940-45 with the main emphasis on the emergence and development of the resistance movement. The exhibition illustrates the resistance work ranging from the printing of illegal newspapers and secret radio communication with England to sabotage of factories and railways. Many objects typical of the period help to tell the story of the Occupation: authentic photos, weapons, ID cards, uniforms and much more. On the video screens former members of the Resistance talk about their experiences.

1 2

1940-41

1942-43 Overview of exhibition Terror

3

Resistance

2

3

1943-44

Liberation

Adaptation

4

1

4

1944-45

The Exhibition

The Museum of Danish Resistance Churchillparken 7 1263 Copenhagen K, Denmark Tel. + 45 33 47 39 21 frihedsmuseet@natmus.dk natmus.dk Free admission

Adaptation to avoid Nazification 9th April 1940: Denmark is occupied by a German surprise attack. Germany seems unconquerable, so the Danish politicians prepare to adapt to a German-dominated Europe to avoid what is worse: a true Nazification.

Opening hours

Østerport st.

Frihedsmuseet The Museum of Danish Resistance

Resistance and sabotage The scattered resistance initiatives gradually increase in strength and focus. In 1942 sabotage is adopted as a form of resistance, and in the summer of 1943 expectations of an imminent German collapse lead to unrest that brings about a German-declared state of emergency and the resignation of the Danish Government on 29th August.

1A

Archives and Library Opening Hours: Tuesday-Friday 10-12am and 1-3pm. Booking recommended.

Guided tours Rosenborg Rosenborg Castle

Amalienborg Amalienborg Castle

Nørreport st. Rundetårn The Round Tower

C I T Y

German terror tactics During the last eighteen months of the Occupation the German Gestapo comes down hard on the Resistance. In October 1943 the Germans try to deport all Jews in Denmark, and from 1944 the German police carry out reprisals against the actions of the resistance movement with terror bombings and murders of innocent people.

Den lille havfrue The Little Mermaid

October-April: Tuesday-Sunday 10am-3pm May-September: Tuesday-Sunday 10am-4pm Closed 24th, 25th and 31st December

Kongens Nytorv Kings New Square

Transport

Kongens Nytorv st. Rådhuspladsen City Hall Square

Bus: 1A Nearest train station: Østerport Station

1A

Other collections The Frøslev Camp Museum froeslevlejrensmuseum.dk

CHRISTIANSBORG

TIVOLI

NATIONALMUSEET THE NATIONAL MUSEUM

Free guided tours in English every Tuesday, Thursday and Sunday in June, July and August at 2pm. Guided tours starting at 600 DKK can be booked in advance at +45 33 47 39 21. Tuesday-Friday 10-12am and 1-3pm.

CHRISTIANSHAVNS ST. CHRISTIANIA

The Liberation, 5th May 1945 June 1944: The Allies invade Normandy and the resistance movement tries to delay German troop reinforcements by sabotaging railway lines. 5th May 1945: The Germans in Denmark surrender without a fight, and the leaders of the political parties and the leaders of the Resistance in the Freedom Council reach a compromise on the postwar ’judicial accounting’ and a joint Liberation Government.

Scan the QR and watch a video A video with Curator Esben Kjeldbæk telling the story behind the sweater with the bullet hole. On April 24th 1945 Tage Nielsen and his group waited for a British bomber, bringing weapons and explosives to a reception spot. Unfortunately Tage’s morse-signal was seen by a German nightfighter, not by the British bomber.

Subject to programme changes


Besættelsestiden Gratis adgang

1940-1945

Besættelse og modstand

Frihedsmuseet skildrer besættelsestiden i Danmark 1940-45 med hovedvægt på modstandsbevægelsens opståen og udvikling. Udstillingen viser modstandsarbejdet med alt fra trykning af illegale blade og hemmelig radiokommunikation med England til sabotage mod fabrikker og jernbaner. En lang række tidstypiske genstande er med til at fortælle besættelsens historie: autentiske fotos, våben, legitimationskort, uniformer og meget mere. På videoskærme fortæller tidligere modstandsfolk om deres oplevelser.

1

1940-41

2

1942-43 Udstillingsoversigt Terror

3

Modstand

2

3 4 1943-44

Befrielse

Tilpasning

4

1

1944-45

Udstillingen

Frihedsmuseet Churchillparken 7 1263 København K Tlf. 33 47 39 21 frihedsmuseet@natmus.dk natmus.dk Gratis adgang

Tilpasning for at undgå nazificering 9. april 1940: Danmark bliver besat ved et overrumplende tysk angreb. Tyskland forekommer uovervindeligt, og de danske politikere indstiller sig derfor på tilpasning til et tysk domineret Europa for at undgå det, der er værre: en egentlig nazificering.

Åbningstider Oktober-April: Tirsdag-søndag 10-15 Maj-September: Tirsdag-søndag 10-16 Lukket 24., 25. & 31. december

Omvisninger Kan bestilles på 33 47 39 21 tirsdag-fredag 10-12 og 13-15, fra 500 kr.

Modstandskamp og sabotage

Arkiv og bibliotek

De spredte modstandsinitiativer får efterhånden styrke og retning. I 1942 bliver sabotage taget op som kampform, og i sommeren 1943 fører forventninger om et snarligt tysk sammenbrud til uroligheder. Dette leder til undtagelsestilstand, og regeringen træder tilbage den 29. august.

Ekspeditionstider: Tirsdag-fredag 10-12 og 13-15. Dog bedst efter aftale

Undervisning Frihedsmuseet tilbyder undervisning til alle uddannelsesinstitutioner. Information natmus.dk Bestilling tirsdag-fredag 10-12 og 13-15 tlf. 33 47 39 21

Tysk terror

Offentlig transport

Det sidste halvandet år af besættelsestiden slår tyske Gestapo hårdt ned på modstandsfolkene. I oktober 1943 forsøger tyskerne at deportere alle jøder i Danmark, og fra 1944 gengælder det tyske politi modstandsbevægelsens aktioner med terrorsprængninger og drab på uskyldige.

Bus 1A kører til Esplanaden Tog: Østerport Station Andre relaterede samlinger se froeslevlejrensmuseum.dk

Befrielse den 5. maj 1945

Scan QR-koden og hør historien

Juni 1944: De allierede invaderer Normandiet, og modstandsbevægelsen støtter op om de allieredes krigsførelse ved sabotage mod jernbanelinjerne. 5. maj 1945: Tyskerne overgiver sig uden kamp, og lederne af de politiske partier og modstandsbevægelsens ledere i Frihedsrådet indgår kompromis om retsopgør og en fælles befrielsesregering.

Historien om sweateren med skudhullet. Museumsinspektør Esben Kjeldbæk fortæller om den 24. april 1945, hvor Tage Nielsen og hans modstandsgruppe ventede på et britisk bombefly. Flyet skulle komme med våben og sprængstof til en modtagelsesplads. Desværre blev Tages morsesignal set af en tysk natjager og ikke det britiske fly.

Med forbehold for ændringer

Frihedsmuseet - The Museum of Danish Resistance  

Frihedsmuseet Folder - The Museum of Danish Resistance Flyer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you