Planéét / Natasha Tastachova

Page 1

PLANÉÉT ∏ NATASHA TASTACHOVAPLANÉÉT Natasha TastachovaCOFFEA rijk aan kalium, magnesium, mangaan, vitamine B3, spoorelementen met chroom en koper, cafeĂŻne, cafestol en kahweol

�PANEM rijk aan koolhydraten, vezels, eiwit; vitamine B1, B2, B3, B6 en B11 (foliumzuur); ijzer, zink, koper, magnesium, selenium, kalium, fosfor en jodium

�CUCUMIS MELO rijk aan caroteen, water, vitamine C

�NaCL rijk aan natrium, chloor en jodium

�FAGOPYRUM rijk aan magnesium, kalium en fosfor

�AGARICACEAE - BRUNENSIS rijk aan vitamine B2, B3, foliumzuur, mineralen kalium en fosfor, vezels en koper

�ASPARAGUS OFFICINALIS rijk aan eiwitten, koolhydraten, calcium, ijzer, natrium, vitamine C

�FERMENTUM rijk aan eiwitten, calcium, fosfor en proteïnes; bevat veel vitaminen en zoutmineralenCUCURBITA rijk aan vitamine B2, B9 (foliumzuur), C, E

�BETA VULGARIS rijk aan eiwitten, drogestof, sacharose, pectine, cellulose, hemicellulose, aminostikstofverbindingen, betaĂŻne, kationen, anionen

�CICER ARIETINUM rijk aan koolhydraten, eiwit, voedingsvezels, vet, veel lysine en tryptofaan, vitamine B1, B6, foliumzuur magnesium, ijzer, kalium, calcium en zink

�CUCURBITA rijk aan vitamine B2, B9 (foliumzuur), C, E

�OVUM rijk aan vitamine A, B1, B2, B6, biotine, B12 en E; eiwitten, ovalbumine; fosfor, kalium, natrium, calcium en ijzer

�SPRATTUS rijk aan vitamine A, D, B6 en B12; eiwitten, aminozuren, Omega-3; mineralen zoals calcium, chroom, fluor, fosfor, jodium, kalium, kobalt, magnesium, natrium, seleen, vanadium, ijzer, zink en zwavel

�CITRUM rijk aan koolhydraten, eiwit, vitamine C

�ALLIUM CEPA rijk aan koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamine C, B1, B2, calcium, ijzer

�PUNICA GRANATUM rijk aan kalium en vitamine C, maar vooral van polyfenolen

�ALLIUM SATIVUM rijk aan allicine, vitamine B en mineralen

�CINNAMOMUM VERUM rijk aan de stoffen coumarine en safrolORYZA rijk aan vitamine B1, B2 en B3; fosfor, magnesium en kalium; eiwit, cellulose en zetmeel

�GALLUS GALLUS DOMESTICUS rijk aan koolhydraten, eiwitten, vetten, natrium, kalium, calcium, fosfor, vitamine A, B1, B2, B6

�BRASSICACEAE rijk aan vitamine C, B1, B2, eiwitten, vetten, caroteen, calcium, ijzer

�LIBUM zie Ovum, Fagopyrum, Panem, Lacte


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

�� www.tastachova.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.