Page 1

ALARM BOMBOWY E S ZO W I E W OSTRZ

REKLAMA

REKLAMA

nr 18 (310) czwartek 9 maja 2019

str. 2

8 maja - kolejny dzień egzaminu i kolejne alarmy bombowe. Tym razem wiadomość o podłożonym ładunku wybuchowym wpłynęła na skrzynkę mailową dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie

MAJÓWKA

Nie prać brudów za granicą

W OSTRZESZOWIE

Jan Dziedziczak o wyborach do Parlamentu Europejskiego str. 3

str. 7 i 9

REKLAMA

Śnięte ryby i zielona maź w zalewie

str. 2

REKLAMA

OSTRZESZÓW


Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

ALARM BOMBOWY W OSTRZESZOWIE

graża życiu lub zdrowiu wielu osób, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Anonimowy telefon o podłożeniu ładunków wybuchowych uruchamia całą lawinę działań policji i  innych służb zaangażowanych w  zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia ładunku. Autorzy takich głupich żartów są jednak ustalani i  pociągani do odpowiedzialności karnej. - Pamiętajmy, że oprócz odpowiedzialności karnej, takie osoby muszą się liczyć także z  odpowiedzialnością cywilnoprawną, możliwością obciążenia kosztami przeprowadzonej akcji, czy np. odszkodowaniami za straty spowodowane wstrzymaniem działalności danej instytucji - przypomina w  swoim komunikacie Komenda Główna Policji. RED

8 maja - kolejny dzień egzaminu i kolejne alarmy bombowe. Tym razem wiadomość o podłożonym ładunku wybuchowym wpłynęła na skrzynkę mailową dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. Na szczęście policja zdążyła zweryfikować informację jeszcze przed początkiem matury z języka angielskiego...

To jednak nie jest odosobniony przypadek. Informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego wpłynęły już pierwszego dnia matur do kilkuset szkół na terenie całej Polski. 7 maja, późnym wieczorem, wiadomość wysłano również na skrzynkę dyrektora Dariusza Grzesika, który odczytał ją dzień później. - Po godz. 7:00 otrzymaliśmy informację od dyrektor jednej z szkół ponadpodstawowych, iż otrzymał drogą mailową informację o tym, że w szkole znajduje się ładunek wybuchowy - potwierdza kom. Ewa Jakubowska, rzecznik

rę, że na koniec pracy w szkole zapieczętowano wszystkie wejścia, a całą noc na terenie szkoły przebywał patrol policji. Rano, kiedy przyjechałem do szkoły sprawdziliśmy z policjantami wszystkie wejścia, były nietknięte. Policja bardzo sprawnie zadziałała, wszystko odbyło się więc bez żadnych zakłóceń. Funkcjonariusze już kilka dni temu informowali różne urzędy i  instytucje, a także szkoły o tym, że w  szkołach może wystąpić seria fałszywych alarmów, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego. Funkcjona-

prasowy ostrzeszowskiej komendy policji. - Policjanci pojechali na miejsce, dokonali kontroli i nie potwierdzili tej informacji. Toczą się dalsze czynności, aby ustalić, kto wysłał taki e-mail. O godz. 8:00 było już wiadomo, że żadnego niebezpieczeństwa nie ma i  uczniowie mogą bez żadnych przeszkód przystąpić do egzaminu. - Od samego rozpoczęcia matur, a właściwie od czasu przygotowywania się do nich, byliśmy w stałym kontakcie z policją - zapewnia dyrektor Zespołu Szkół nr 1. - Wczoraj (7 maja) przyjęto taką procedu-

Śnięte ryby i zielona maź w zalewie

riusze apelowali do dyrekcji placówek o zachowanie rezerwy i  spokoju w  takiej sytuacji, nie mniej o każdorazowe zgłaszanie tego faktu jednostce policji. - Każdy taki sygnał o alarmie został szczegółowo i skrupulatnie sprawdzony, a w szkołach przeprowadzono kontrole pirotechniczne. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji uznali przesłane informacje o  alarmach za mało wiarygodne, nie wymagające ewakuacji - wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Przypominamy jednak, że ostateczne decyzje dotyczące ewakuacji podejmuje zawsze admi-

nistrator obiektu - informuje Komenda Gówna Policji. Równoległe z prowadzonymi działaniami prewencyjnymi i czynnościami sprawdzającymi na miejscu, specjalna grupa policjantów ustala sprawców fałszywych alarmów. Policja pozostaje w  stałym kontakcie z  Centralną Komisją Egzaminacyjną, a Komendant Główny Policji na bieżąco informuje Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji o  podejmowanych działaniach. Mundurowi przypominają, że kto, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które za-

tu Ochrony Środowiska z Kalisza. - Pobrali próbki, wstępnie jednak również wykluczyli obecność niebezpiecznych substancji. Ostateczne wyniki mają być jeszcze w tym tygodniu – mówi

włodarz, dodając jednocześnie, że zielona maź w wodzie mogła pojawić się po intensywnych opadach. Sprawy jednak nie bagatelizujemy i  chcemy przeprowadzić kontrolę z  Polskimi

Wodami, czy po opadach do zalewu nie przedostają się z gospodarstw jakieś zanieczyszczenia. RED

pochodnej. - W wodzie zauważono zieloną maź i około 12 śniętych ryb – wyjaśnia wójt Berski. - Początkowo podejrzewano, że wpływ na padnięcie ryb miała jakaś substancja ropopochodna.

6.05.2019 r. – 12.05.2019 r. - APTEKA POD WAGĄ, UL. ZAMKOWA 4, tel: 62 730 32 23 13.05.2019 r. – 19.05.2019 r. -APTEKA W RYNKU, Rynek 14 , tel: 62 730 04 72

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

W tym tygodniu dyżur pełni:

REKLAMA

Jednak nic takiego nie miało miejsca, strażacy z Ostrowa Wlkp. pobrali próbki i  one nic nie wykazały. Na miejsce dotarł również przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora-

REKLAMA

Na szczęście, jak mówi wójt Wiesław Berski, strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Ostrowa Wlkp. wykluczyli obecność w  wodzie substancji ropo-

fot. OSP Kobyla Góra

Informacja o rzekomym skażeniu substancją ropopochodną wody zalewu w Kobylej Górze postawiła w minioną sobotę rano na równe nogi ostrzeszowskich strażaków i  policjantów. Podejrzenia służb wzbudziła tajemnicza zielona maź i kilkadziesiąt śniętych ryb.

Godziny dyżurowania:

dni powszednie: godz. 20:00 – 22:00 soboty: godz. 8:00 – 22:00 niedziele i święta: godz. 9:00 – 22:00 Najbliższa całodobowo działająca apteka:

Apteka Kwiaty Polskie, ul. Wrocławska 81, Ostrów Wlkp, tel. 62–730 14 69

REKLAMA

2


Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

3

JAN DZIEDZICZAK O WYBORACH DO PE

NIE PRAĆ BRUDÓW ZA GRANICĄ Obrona dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej to jeden z głównych priorytetów Jana Dziedziczaka, zajmującego dziesiąte miejsce na wielkopolskiej liście Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Swoje plany i deklaracje przedstawił podczas konferencji prasowej w Ostrzeszowie. J. Dziedziczak. – Jeśli dla kogoś te sprawy są ważne, to bardzo proszę o  poparcie. Pamiętajmy, że Bruksela, Strasburg to są centralne miejsca, jeśli chodzi o  wpływ na światową opinię publiczną. Tam są najważniejsi politycy Europy, a zatem też świata, bo Europa cały czas odgrywa na świecie ważną rolę. Kandydat Prawa i  Sprawiedliwości zamierza więc różnymi metodami (organizując konferencje, udzielając wywiadów itp.) wpływać na europejskie elity i upowszechniać narrację zgodną z  interesem naszego kraju. - O  naszej historii mówić atrakcyjnie, zrozumia-

le. Tu nie chodzi o to, żeby mówić, że Polacy uratowali najwięcej Żydów. Zagraniczny odbiorca może nie znać kontekstu, może myśleć, że to coś oczywistego, że to było łatwe. Na zachodzie Europy za ratowanie Żyda był mandat, a na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich za jakąkolwiek pomoc Żydowi była kara śmierci dla całej rodziny. Mimo to Polacy uratowali najwięcej Żydów, skala decyzji, aby ryzykować życie własne i  swoich dzieci, żeby ratować obcą osobę była najwyższa. Jeśli tak czytelnie odbiorcy zagranicznemu wytłumaczymy to nasz przekaz będzie zrozumiały.

W opinii J. Dziedziczaka, polscy europarlamentarzyści, bez względu na przynależność partyjną, powinni tworzyć jedną drużynę i starać się mówić jednym głosem. - Ja mam wizję mandatu z wyciągniętą ręką do zgody. Razem za granicą nosimy biało-czerwone koszulki z  orzełkiem. Krótko mówiąc, za granicą nie pierzemy brudów. W  każdym kraju są różne partie i  pomysły, jak urządzać świat, każdy z nas ma inne poglądy. To jest naturalne, natomiast za granicą, zamiast

opowiadać o opozycji, to ja bym wolał opowiadać o generale Andersie, Kościuszce, czy Koperniku. Za jeden ze swoich największych sukcesów, J. Dziedziczak uważa doprowadzenie do powstania polskiej kaplicy w  paryskiej katedrze Notre Dame. Jesteśmy jedynym krajem, który ma takie miejsce w jednej z największych turystycznych atrakcji świata. Co ważne, kaplica przetrwała niedawny pożar katedry. ŁŚ

REKLAMA

tach 2015-2018, odpowiedzialny za opiekę nad rodakami za granicą, a także za dyplomację publiczną, za budowę wizerunku Polski i jego promocję. I właśnie ten ostatni element parlamentarzysta wskazuje jako najważniejsze zadanie po ewentualnym zdobyciu mandatu europosła. - Chciałbym skupić się na walce z kłamliwym, obrażającym nas stereotypem polskich obozów koncentracyjnych, rzekomych naszych win w  zbrodniach II wojny światowej, w  holokauście. Wiem, jak to robić, mam konkretne pomysły, jak do cna ten mandat wykorzystać – przekonywał

REKLAMA

Dziedziczak liczy na to, że PiS zdobędzie w naszym regionie dwa mandaty, a jeden z nich przypadnie właśnie jemu. - Po pierwsze już od dwunastu lat jestem wybierany, między innymi głosami mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, posłem do parlamentu krajowego – argumentował. – Znam to miejsce, długo moglibyśmy rozmawiać o  inicjatywach i spotkaniach, jakie przez te dwanaście lat tu przeprowadziliśmy. Oprócz doświadczenia parlamentarnego mam też doświadczenie jako były rzecznik rządu Jarosława Kaczyńskiego i  były wiceminister spraw zagranicznych w  la-


4

Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Uderzyła w sarnę i przydrożne drzewo Motocyklista Do wypadku doszło w środę, 1 maja, po godz. 18:00 na ul. Wieruszowskiej w Kraszewicach. Kierująca renault scenic, 47-letnia mieszkanka gminy, uderzyła samochodem w sarnę, która nagle wybiegła na jezdnię. Po zderzeniu kierująca straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo. Okazało się, że była nietrzeźwa. Kierującą przewieziono do szpitala w  Ostrowie Wlkp. – Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 47-latki – mówi kom. Ewa Jakubowska, rzecznik prasowy ostrzeszowskiej komendy policji. – Okazało się, że kierowała, będąc pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone wobec niej badanie wykazało promil alkoholu. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną.

uderzył w barierę. Nieprzytomny trafił do szpitala

57-letni motocyklista w wyniku uderzenia w  barierę stracił przytomność i został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

RED

Motocykliści zjechali się do Mikstatu Ryk silników, zapach spalonej gumy na parkingu przed Sanktuarium św. Rocha – to znak, że już na dobre, rozpoczął się sezon motocyklowy. Miłośnicy jednośladów zjechali się do Mikstatu w niedzielę, 5 maja.

sy i koncert zespołu Apache Band. RED

REKLAMA REKLAMA

ny. Chwilę później kawalkada pojazdów ruszyła na stadion miejski, gdzie czekały m.in. pokazy, konkur-

w miejscowości Niedźwiedź. - Policjanci ustalili, że 57-letni mieszkaniec pow. kępińskiego, kierujący motocyklem marki Yamaha, będąc na łuku drogi, wykonując manewr wyprzedzania ciągu pojazdów w  miejscu oznaczonym zakazem wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem i  uderzył w barierę – powiedziała nam Ewa Jakubowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w  Ostrzeszowie. Trwają czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie przyczyn i  okoliczności zdarzenia. RED

fot. Mikstat.pl

Po uroczystej mszy św. proboszcz Krzysztof Ordziniak poświęcił zaparkowane na placu maszy-

Do wypadku doszło 6 maja około godziny 10:15, na drodze krajowej nr 11,


Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

REKLAMA REKLAMA

niu się przez Radę Miejską w Ostrzeszowie kompetencji dotyczących wyrażania zgody na sprzedaż bądź dzierżawę nieruchomości był także Sławomir Odrobiński. - Może się zdarzyć, że Rada będzie miała inne zdanie – stwierdził – To jest taka kompetencja, którą moim zdaniem samorząd powinien sobie zachować. Chyba, że zmierzamy w  kierunku fasadowości, czy pozorności działania. To znaczy, uczestniczymy w jakimś gremium, coś się odbywa, ale nie mamy na to żadnego wpływu i jesteśmy w charakterze statystów. Burmistrz Patryk Jędrowiak ripostował, że zaproponowane rozwiązanie ma

REKLAMA

Kontrowersje wzbudził zapis, na mocy którego burmistrz mógłby samodzielnie, bez, jak dotąd, opinii Rady zbywać nieruchomości, których ustalona cena wywoławcza netto nie przekracza kwoty 0,2% budżetu gminy w danym roku. - Przekazywane są kompetencje organu uchwałodawczego organowi wykonawczemu - zwrócił uwagę Andrzej Manikowski. – Jest to określone w  wyrokach sądów administracyjnych, że takie przeniesienie kompetencji nie jest zgodne z  ustawą o  samorządzie gminnym. To wykracza poza zwykły zarząd nieruchomościami. Przeciwny wyzbywa-

REKLAMA

Czy Rada Miejska w Ostrzeszowie może stać się organem fasadowym, przynajmniej w  zakresie gospodarowania nieruchomościami? Taka sugestia padła podczas ostatniego posiedzenia i  była głosem w  dyskusji dotyczącej uchwały w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Ostrzeszów.

na celu przede wszystkim usprawnienie procesu gospodarowania nieruchomościami. - Mieszkańcy, przedsiębiorcy, wszystkie osoby zainteresowane nie będą nas rozliczać z tego, czy się wystarczająco długo kłóciliśmy podczas obrad, czy mnożyliśmy problemy i kontrowersje, czy poddawaliśmy w  wątpliwość różne zapisy. Będą nas rozliczać po tym, czy samorząd miasta i  gminy działa sprawnie, skutecznie i  bez zbędnej zwłoki. Zdaniem burmistrza, sporny zapis tyczy się nieruchomości o  stosunkowo niewielkiej wartości. 0,2% budżetu to bowiem aktualnie około 200 tys. zł. Części radnych takie wyjaśnienie jednak nie przekonało. W związku z tym P. Jędrowiak zaproponował obniżenie wskaźnika do 0,1%. W  tym miejscu głos zabrał Grzegorz Więcek, który stwierdził, że nie chodzi tutaj o kwoty, ale o łamanie obowiązującej dotąd zasady, zgodnie z którą radni mają wpływ na podejmowane decyzje. Ostatecznie uchwała, z  zaproponowaną przez burmistrza poprawką, została podjęta, choć o jednomyślności mowy nie ma. 11 radnych było za, 5 przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. ŁŚ

REKLAMA

Radni jak statyści?

5


6

Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Lekcja patriotyzmu dla najmłodszych Za nami kolejna, już czwarta edycja chyba najbardziej kolorowej i radosnej imprezy organizowanej w Ostrzeszowie. Tak można bowiem najkrócej opisać doroczny Zlot Ostrzeszowskich Przedszkolaków, będący wspólną inicjatywą wszystkich rad dzielnic. przewodnicząca Dzielnicy nr 3 Krystyna Rajska, wyjaśnia, że ma to być swoista lekcja patriotyzmu dla najmłodszych. -Szkoły średnie mają swoje konkursy, szkoły podstawowe mają swoje, a o przedszkolakach nikt nie pamięta – zauważyła – A przecież to oni są małymi patriotami, którzy kiedyś w  naszym kraju rządzić będą. Pomysł podchwyciły wszystkie przedszkola. -Dzieci właściwie nie miały problemów w  przygotowaniu się na dzisiejszą uroczy-

stość – przekonuje Irena Jurkiewicz, dyrektor Przedszkola nr 6 im. Misia Uszatka – Te przygotowania trwały przez cały ubiegły rok. Wszystko było związane z obchodami 100-lecia niepodległości. Stąd te pieśni, piosenki, tańce i piękne czerwone maki, które pokazały były przygotowane już wcześniej. W przypadku najmłodszych nauka patriotyzmu to spore wyzwanie. Aby osiągnąć zakładany cel, trzeba użyć odpowiednich do ich wieku metod i narzędzi.

-My już w przedszkolu uczymy te małe dzieci, co to jest mała ojczyzna, że jest to nasze miasto – mówi Wiesława Jamroży, dyrektor Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową „Bajkowa Jedyneczka” - Znają, nawet te najmniejsze dzieci, miasto, znają herb, znają legendę o Ostrzeszowie. Od września dzieci bardzo dużo na zajęciach uczyły się, czym jest polskość, narodowość. Efekty tej nauki są bardzo widoczne. Dzieci udowodniły, że znają wszystkie zwrotki hymnu narodowego i inne pa-

342 osoby przystąpiły do matury 6 maja o godzinie 9:00 od egzaminu pisemnego z języka polskiego rozpoczął się tegoroczny maturalny maraton. W całej Polsce do egzaminu dojrzałości przystąpiło blisko 270 tysięcy absolwentów liceów i techników, z czego 342 z ostrzeszowskich placówek oświatowych. W I  Liceum Ogólnokształcącym maturę zda-

je 100% do tego uprawnionych, czyli 94 osoby. W II Li-

ceum Ogólnokształcącym na 41 absolwentów, do egzami-

nu przystąpiło 40. Tradycyjnie już, mniej uczniów decyduje się na zdawanie matury w technikach. W  Technikum nr 1 jest ich 124 na 133 absolwentów, a w Technikum nr 2 – 84 na 106 absolwentów. Zgodnie z harmonogramem, matura potrwa w tym roku do 23 maja. We wtorek maturzyści zmierzyli się z matematyką na

triotyczne piosenki. W trakcie barwnego i  rozśpiewanego korowodu przez miasto zatrzymywały się pod Basztą, przy Pomniku Harcerskim, w  Kościele Chrystusa Króla, a na koniec w Parku Miejskim. Wszędzie miały okazję zdobyć nowe informacje dotyczące lokalnej historii. -Ostrzeszów, tak jak wiele innych miast, przechodził tragiczne dzieje. Ucząc się historii Ostrzeszowa, uczymy się histo-

rii Polski – uważa K. Rajska. Swoim patronatem IV Zlot Przedszkolaków objęli starosta ostrzeszowski Lech Janicki i burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak. Oprócz nich, dzieciom towarzyszyli także przewodniczący wszystkich dzielnic Ostrzeszowa.

poziomie podstawowym oraz językiem łacińskim, w środę – z  językiem angielskim, w czwartek przewidziany jest egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym i z filozofii, a w piątek maturzystów

czekają zmagania z biologią i  wiedzą o  społeczeństwie. Trzymamy kciuki i  życzymy powodzenia. ŁŚ

ŁŚ

REKLAMA

We wtorek 30 kwietnia 250- osobowa grupa pięcio i sześciolatków, reprezentujących wszystkie placówki przedszkolne działające na terenie gminy, zebrała się tradycyjnie na rynku, przed budynkiem Ratusza. Niemal każde dziecko trzymało w  ręku biało-czerwoną chorągiewkę, wielu przebranych było za królów, rycerzy i inne postacie historyczne. To oczywiście nawiązanie do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatorka przedsięwzięcia,


Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

100-LECIE „GAZETY OSTRZESZOWSKIEJ”

Z okazji jubileuszu przygotowano specjalny numer „Gazety Ostrzeszowskiej”, którą, jak przed laty, zakupić można było od chłopców-gazeciarzy. Zawiera on m.in. historię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z ostrzeszowskiej fary i biografię Mariana Malinowskiego. W 1939 r. Marian Malinowski został wraz z  rodziną wysiedlony przez Niemców do Generalnej Guberni, do

Jubileusz w stylu retro 3 maja na ostrzeszowskim rynku spotkać można było postacie, jakby żywcem wyjęte z lat 20 i 30 XX wieku. Na podróż w  czasie zaprosiło tego dnia Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji Wieża 1916, organizując obchody 100-lecia wydania pierwszego numeru „Gazety Ostrzeszowskiej”.

wszystkim cenieni fotografowie, po obchodach pozostanie obszerna i stylowa dokumentacja. Uczestnicy spotkania zostali uwiecznieni na retrofotografii grupowej na tle ratusza, a  także mogli poznać tajniki powstawania obrazu w camera obscura. ŁŚ

REKLAMA

fot. D. Staszak

Kosmala. - Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji Wieża 1916 zdecydowało się pokazać tę wspaniałą historię pracy redakcyjnej Mariana Malinowskiego, który niejako tworzył ostrzeszowską kronikę. Dzisiaj mamy też rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czyli wielkie święto demokracji, a także święto Maryjne. Te trzy rzeczy się kumulują. Zdaniem Grzegorza Kosmali, właśnie dzięki „Gazecie Ostrzeszowskiej”, do mieszkańców miasta trafiały nie tylko najistotniejsze informacje lokalne. - O  zbliżającym się zagrożeniu ze strony nazizmu i  Hitlera, dużo informacji antykomunistycznych i  sądzę, że z  tego względu gazeta nie miała kontynuacji. Zbyt dużo było o tym, że komunizm to zło. Gazeta była też bardzo katolicka.

REKLAMA

Pismo ukazywało się pomiędzy 1 kwietnia 1919 a 30 sierpnia 1939 roku. Wydawcą i redaktorem gazety był Marian Malinowski, wykształcony w  Berlinie, Kijowie i  we Wrocławiu litograf, fotograf, drukarz i introligator. W 1908 r. przejął po wuju Ludwiku Bielawskim założoną w 1873 r. przy ul. Kościelnej drukarnię, księgarnię i  introligatornię. Nakładem jego drukarni-oficyny ukazało się wiele znakomitych czasopism, książek i  druków okolicznościowych. Oprócz „Gazety Ostrzeszowskiej” oficyna Malinowskiego wydawała również bezpłatny dodatek „Orędownik Ostrzeszowski”. Po stu latach dzieło to postanowił przypomnieć współczesnym prawnuk Mariana Malinowskiego i  członek Stowarzyszenia ROD Wieża 1916 Grzegorz

wsi Mrozy i Iwowe, woj. mazowieckie. Po wojnie wrócił do Ostrzeszowa. Socjalistyczna władza zabrała mu maszyny drukarskie, co uniemożliwiło wydawanie „Gazety Ostrzeszowskiej”. Przerażony nową rzeczywistością ustrojową, skupił się na życiu rodzinnym i drobnych pracach introligatorskich. W związku z  tym, że Stowarzyszenie ROD Wieża 1916 tworzą przede

7


8

Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 podano do publicznej wiadomości: zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm), wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym: 2040/37 o powierzchni 0,0819 ha. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KZ1O/00040005/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Ostrzeszów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXV/220/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszów (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 97, poz. 2803 z dnia 30.06.2005 r.) oraz ze zmianą miejscowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa (opubl. w Dz. Urz. Woj. Woj. Wielkopolskiego Nr 186, poz. 3099 z dnia 3.11.2008 r.), działka nr 2040/37 oznaczona jest symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ostrzeszów Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów i ”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informują, że w dniach od 20.05.2019 r. do 06.06.2019 r. od godziny 6.00 na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą ulicę Miasta i Sołectwa według następującego podziału: - Miasto Ostrzeszów – w terminie od 20.05.2019 r. do 24.05.2019 r. - Gmina Ostrzeszów – w terminie od 27.05.2019 r. do 06.06.2019 r. Wykaz ulic oraz sołectw w danym terminie stanowi załącznik 1 i 2 do niniejszego zawiadomienia. UWAGA: Odpady wystawione po terminie nie będą odebrane. Rodzaje odpadów, które będą odbierane: 1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze) 2. opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm ) 3. meble, dywany, wykładziny, wanny 4. elementy stolarki budowlanej (drzwi, okna z szybami) 5. baterie i akumulatory 6. powiązane gałęzie Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. Uwaga: zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. W przypadku gdy odpady nie będą odpowiadały rodzajom wyżej wymienionym nie będą odebrane. Nie będą zbierane: - gruz / kamienie - materiały budowlane np. cegła - odzież - lekarstwa - szkło luzem - opakowania po farbach, olejach itp. - odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych - opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych - części samochodowe - odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa, styropian) - świetlówki - zmieszane odpady komunalne - odpady selektywne (opakowania szklane i plastikowe) Prosimy o wystawienie odpadów w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem do godz. 6:00 przed posesję, w miejsca widoczne, do których jest swobodny dojazd. Apelujemy do mieszkańców o utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, szczególnie w przypadku demontażu sprzętu AGD i RTV przez inne nieupoważnione do tego zadania osoby. W takim wypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie tel. 62-732-06-11. Nikt poza uprawnionym podmiotem nie ma prawa do zbierania odpadów wielkogabarytowych. Telefony kontaktowe: ”EKO-REGION” Sp. z o.o. - 785 828 212; 62 586 09 99; Urząd Miasta i Gminy – 62 732 06 11.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych Gmina Ostrzeszów GMINA REJON - 1 27.05.2019 r. (poniedziałek) Niedźwiedź, Bledzianów, Kozły GMINA REJON - 2 28.05.2019 r. (wtorek) Marydół, Siedlików GMINA REJON - 3 29.05.2019 r. (środa) Zajączki, Potaśnia , Myje , Rejmanka GMINA REJON - 4 30.05.2019 r. (czwartek) Rogaszyce GMINA REJON - 5 31.05.2019 r. (piątek)

Pustkowie Południe, Pustkowie Północ GMINA REJON - 6 03.06.2019 r. (poniedziałek) Kochłowy, Turze, Korpysy, Kuźniki GMINA REJON - 7 04.06.2019 r. (wtorek) Szklarka Myślniewska , Rojów GMINA REJON - 8 05.06.2019 r. (środa) Olszyna GMINA REJON - 9 06.06.2019 r. (czwartek) Szklarka Przygodzicka, Kotowskie, Jesiona

Informacja W dniu 11 maja 2019 r. (sobota) Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie będzie czynny w godz. 700-1500. NIECZYNNA BĘDZIE KASA. Za utrudnienie przepraszamy.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych Miasto Ostrzeszów

Uwaga: nawias przy nazwie ulicy oznacza, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmie wskazany w nawiasie odcinek lub część tej ulicy (co oznacza, że jej nazwa występuje w powyższym wykazie więcej niż jeden raz).

SEKTOR NR 1 – 20.05.2019 r. (poniedziałek), w skład którego wchodzą następujące ulice:

1 Maja, Adama Mickiewicza, Angielska (Pawła Findera), Armii Krajowej, Belgijska (Gwardii Ludowej), Chmielna, Duńska (Hanki Sawickiej), Francuska (Mariana Buczka), Ignacego Daszyńskiego (od Placu Borek do ul. Tadeusza Kościuszki), Farna, Garncarska, Kaliska, Kolejowa (od Placu Rynek do ronda), Krótka, Janka Krasickiego, Łaziebna, Marii Kurzawskiej „Anki”, Niezłomnych, Norweska, , Okrężna, Osiedle Zamkowe, Plac Borek (od strony ulic: Garncarskiej i Chmielnej), Prof. Arkadiusza Henryka Piekary, Pocztowa (od ul. Armii Krajowej do ul. Kolejowej), Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich (od ronda do Placu Rynek), Przesmyk, Plac Rynek, Henryka Sienkiewicza, Plac Henryka Sienkiewicza, Plac Kazimierza Wielkiego, Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Sienna, Świętego Mikołaja (od ul. Łąkowej do ul. Kolejowej), Generała Władysława Sikorskiego (od Placu Rynek do ul. Tadeusza Kościuszki), Plac Stawek, Strumykowa, Targowa, Walerego Gorgolewskiego Wąska, Wiosny Ludów, Włoska, Zamkowa.

SEKTOR NR 2 –21.05.2019 r. (wtorek), w skład którego wchodzą następujące ulice:

21 Stycznia, Aleja Wojska Polskiego (od ul. Piastowskiej do ul. Tadeusza Kościuszki), Aleja Wolności, Anny Jagiellonki, Aleksandra Jagiellończyka Biwakowa (Związku Walki Młodych), Kamila Baczyńskiego, Plac Borek (od strony ulic: Piastowskiej i Alei Wolności), Stanisława Duboisa, Jana III Sobieskiego (Władysława Gomułki), Grunwaldzka, Harcerska, Jana Pawła II, , Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły, Aleksandra Kamińskiego, Aleksandra Kowalskiego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Jana Kazimierza (Zygmunta Berlinga),m Płk. Jana Malińskiego, O. i A. Małkowskich, Floriana Marciniaka,Jana Olbrachta, Olgierda, Piaskowa, Piastowska (od Alei Wojska Polskiego do Placu Borek), Barbary Radziwiłłówny, Adama Rapackiego, Antoniego Serbeńskiego, Skautów, Księdza Zdzisława Sobierajskiego, Aleksandra Zawadzkiego, Szarych Szeregów, Władysława IV Wazy (Prof. Stanisława Kulczyńskiego) Władysława Warneńczyka, Zawiszy Czarnego, Zielona, Franciszka Zubrzyckiego, Zuchów, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego.

SEKTOR NR 3 –22.05.2019 r. (środa), w skład którego wchodzą następujące ulice:

Aleja Wojska Polskiego (od granicy miasta do ul. Piastowskiej), Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cicha, Cisowa, Dębowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Klasztorna, Leśna (od Al. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich), Władysława Łokietka, Mieszka I, Gabriela Narutowicza, Osiedle Piastów, Ignacego Paderewskiego, Piastowska (od granicy miasta do Alei Wojska Polskiego), Józefa Piłsudskiego, Polna, Przyjazna, Macieja Rataja, Sąsiedzka, Sosnowa, Bolesława Śmiałego, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Wrzosowa.

SEKTOR NR 4 –23.05.2019 r. (czwartek), w skład którego wchodzą następujące ulice:

Adama Asnyka, Braterska, Ceglarska, Stanisława Czernika, Marii Dąbrowskiej, Dworcowa, Grabowska, Urocza, Gwiezdna, Jana Kochanowskiego, Kolejowa (od ronda do przejazdu kolejowego), Marii Konopnickiej, Leśna (od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Towarowej), Łąkowa (od ronda do ul. Świętego Mikołaja), Młyńska, Mostowa, Stefana Okrzei, Elizy Orzeszkowej, Pocztowa (od ul. Dworcowej do ul. Armii Krajowej), Podmiejska, Powstańców Wielkopolskich (od granicy miasta do ronda), Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Składowa, Słoneczna, Spokojna, Stara Droga, Świętego Mikołaja (od granicy miasta do ul. Łąkowej), Towarowa, Warszawska, Wiejska, Zaułek, Stefana Żeromskiego.

SEKTOR NR 5 –24.05.2019 r. (piątek), w skład którego wchodzą następujące ulice:

Aleja Wojska Polskiego (od ul. Tadeusza Kościuszki do granicy miasta), Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Ignacego Daszyńskiego (od ul. Tadeusza Kościuszki do Alei Wojska Polskiego), Władysława Grabskiego, Hurtowa, Kamienna, Kąpielowa, Tadeusza Kościuszki, Krańcowa, Kwiatowa, Łąkowa (od ul. Świętego Mikołaja do ul. Przemysłowej), Nowa, Podgórna, Pogodna, Przełajowa, Przemysłowa, Różana, Generała Władysława Sikorskiego (od ul. Tadeusza Kościuszki do granicy miasta), Skryta, Sportowa, Stawowa, Stodolna, Tęczowa, Wieluńska, Wodna.


Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Pożegnań czas w Zespole Szkół nr 1 26 kwietnia około 130 absolwentów techników odebrało świadectwa i tym samym oficjalnie zakończyło naukę w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. Zakończenie roku szkolnego miało bardzo uroczysty i podniosły charakter. Nie zabrakło wspomnień i łez wzruszenia. Otwierając spotkanie, dyrektor Dariusz Grzesik wyraził radość, że rada pedagogiczna podjęła w  terminie uchwałę klasyfikacyjną i  tym samym abiturienci nie musieli już się obawiać problemów z przystąpieniem do matury. - Dzisiaj żegnaliśmy absolwentów czwartych klas tech-

nikum, łącznie pięć oddziałów, około 130 uczniów - mówił D. Grzesik. – To była rzeczywiście fantastyczna przygoda dla nas jako nauczycieli uczyć takich uczniów, a jednocześnie dla nich także. To, co działo się, w czym brali udział, wyjazdy zagraniczne, wycieczki, olimpiady, czołowe miejsca

w kraju w konkursach… To się z  przyjemnością czytało, prezentowało i przeżywało. Uwagę zwraca fakt, że uczniowie popularnego „trociniaka” wykazują się wielką wszechstronnością. Odnoszą sukcesy na wielu polach, zarówno w  konkursach i  olimpiadach przedmiotowych, jak

9

również sporcie i kulturze. - Myślę, że szkoła daje wszystko, co może – podkreśla dyrektor. – Od rozwijania i  dawania wiedzy oraz umiejętności zawodowych na dobrym poziomie, po możliwość rozwijania swoich pasji, różnych, często zupełnie niezwiązanych z  zawodem, jak fotografia, działalność aktorska i  muzyczna. Zawsze jestem niesamowicie dumny, gdy patrzę, jak oni się świetnie rozwijają w czasie tych kilku lat pobytu w szkole, jak stają się tutaj najważniejszym ogniwem. Na najzdolniejszych absolwentów czekały świadectwa z paskiem i nagrody rzeczowe, a  na tych szczególnie wybitnych także wpis do Ho-

norowej Księgi Szkoły - najwyższe wyróżnienie przyznawane w Zespole Szkół nr 1. Zaszczyt ten spotkał m.in. Kacpra Świtonia i  Magdalenę Sip. - Bardzo ważny moment w  moim życiu – przyznaje Kacper. – Wiadomo, technikum, matura, dużo wspomnień. Był to bardzo obfity okres, dwa medale mistrzostw Polski w  klasie sportowej. Jest co wspominać i wielka szkoda, że opuszczam te mury. W podobnym tonie wypowiada się także Magdalena. - Cztery lata to niby długi okres, jednak minął jak z bicza strzelił. Wczoraj szkołę zaczynałam, dzisiaj kończę - i to z  najważniejszym wyróżnie-

niem. Gdybym miała jeszcze raz wybierać szkołę, na pewno przyszłabym tutaj do technikum. Szkoła jest naprawdę fajna, nauczyciele i przeżycia też. Najważniejsze, że wychodzę ze świadectwem, teraz matura i trzeba się przede wszystkim skupić na nauce, a co będzie dalej, to zobaczymy. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: starosta Lech Janicki oraz emerytowani dyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 Zbyszko Szmaj i  Jerzy Kowalski. O  oprawę muzyczną zadbał zespół złożony z uczniów. ŁŚ

Najstarszym pojazdem zlotu okazał się, wspomniany już, peugeot 201 z roku 1930, a  najdłuższą podróż do Ostrzeszowa, aż 172km, przebył Marcin Grochowski z  Jastrzębiej Góry. Dokonano również wyboru najlepszego samochodu. Wybór padł na pojazd marki Lincoln Continental z  roku 1977, którego wła-

ścicielem jest Tomasz Garczarek. Organizatorzy, zachęceni sukcesem pierwszej edycji Zlotu, zapowiadają dokładanie starań, by na stałe został on wpisany do kalendarza ostrzeszowskich imprez cyklicznych. Dodajmy, że Zlot odbywał się w ramach dorocznego Festynu Majowego, organizowanego przez Ostrze-

szowskie Centrum Kultury. Jego gwiazdą była, niezwykle obecnie popularna, grupa Red Lips z charyzmatyczną wokalistką Joanną „Rudą” Lazer. Zespół zagrał wszystkie swoje największe przeboje z  „To co nam było” oraz „Czarne i  białe” na czele. ŁŚ

Majówka z klasykami i Red Lips Ponad siedemdziesiąt zabytkowych pojazdów można było podziwiać podczas zlotu, który należy uznać za jedną z największych atrakcji majówki w Ostrzeszowie. Pasjonaci motoryzacji przyjechali z całego regionu. Organizatorzy wydarzenie nie kryją, że zainteresowanie ze strony koneserów motoryzacji przerosło ich najśmielsze oczekiwania. - Jest ogromny sukces – nie kryje zadowolenia Marcin Ambroziak. – Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania. Liczyliśmy na 30-40 samochodów. Mamy jednak gości z  Kępna, którzy przyjechali niezapowiedzianie i wszystkich pojazdów mamy około siedemdziesięciu. Plac nie jest z gumy i nam jest przykro, że niektóre samochody muszą stać na ulicy, ale robimy to pierwszy raz. Obiecuję, że za rok, choćby nie wiadomo, co się stało, zrobimy to w większym miejscu. Mamy deklaracje ze strony samorządowców i  prywatnych przedsię-

biorców, że chcą pomóc. Autem, przy którym zatrzymywało się chyba najwięcej osób, był piękny peugeot 201, będący własnością Przemysława Nowaka. - Pojechałem po samochód dla żony – wspomina. – Zabrakło pieniędzy i kupiłem takiego. Trzeba było go wyremontować i teraz się nim cieszyć. Jaka jest przewaga tzw. klasyków nad najnowszymi, naszpikowanymi elektroniką i  innymi nowinkami technicznymi samochodami? - Na pewno te samochody mają duszę – podkreśla P. Nowak. – Trzeba podchodzić do nich z sercem, bo mogą „nie zagadać” i koniec, mogą zrobić niespodziankę i nie wyjedziemy.

Każdy z samochodów to inna, często bardzo interesująca, historia. - W  zasadzie najwięcej mamy „maluchów” – mówi Jakub Ławecki. – Ale są też zagraniczne marki. Jest Peugeot, Chevrolet, Corvette, Trabant, dosyć sporo Mercedesów, naszego Poloneza. Mamy samochody polskie, zagraniczne, zza Oceanu. Jesteśmy niesamowicie zaskoczeni tym, co się tutaj dzieje. Zlot to jednak nie tylko okazja do pokazania swoich jedno- i dwuśladów. To także sposobność do wykazania się zręcznością. Rozegrano zatem kilka konkursów. Z  wymianą koła najlepiej poradził sobie Mateusz Gryndziński, a  w konkurencji trzymania koła na czas bezkonkurencyjny okazał się Jan Górecki.


10 Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Dawid Piątkowski gościł w Ostrzeszowie Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a także ich rodziców cieszyło się spotkanie z  Dawidem Piątkowskim - dwudziestokrotnym medalistą mistrzostw Polski w tenisie, obecnie trenerem przygotowania motorycznego i mentalnego sportowców, a także twórcą autorskiej metody rozwoju osobistego. indywidualny i  dzieciaczki, młodzież. Jest to ciekawe, gdy te dwa pokolenia się zderzają, bo nie wszyscy są jeszcze pozytywnie nastawieni do rozwoju osobistego, duchowego. Myślę, że nie ma już takich pytań, które by mnie zaskoczyły. (...) Zabawa w psychologię dla wyczynowych sportowców jest fundamentem, jeśli chcemy sobie dać szansę wygrywać największe trofea, najważniejsze zawody - podsumował Piątkowski. Trwające prawie dwie godziny spotkanie nie zakończyło się na samej roz-

mowie. Były wspólne zdjęcia, autografy... To jednak nie ostatnie takie spotkanie. Jacek Skórski zdradził nam, że zrobi wszystko by do Ostrzeszowa zawitały także inne, równie ciekawe, osobowości ze świata sportu. - Są drobne pomysły. Nie wiem, czy uda się je zrealizować. Chcemy zaprosić Jakuba Błaszczykowskiego. Na chwilę obecną nie mogę jednak zdradzić żadnych szczegółów - odpowiedział przewodniczący Komisji Sportu i Oświaty. AG

REKLAMA

i w przyszłości właśnie chcę być trenerem mentalnym - nie ukrywała Dagmara Pietras z Pawłowa Wielkopolskiego. Pytaniom do znanego sportowca nie było końca. Ostrzeszowianie chcieli wiedzieć, jak np. radzić sobie z lenistwem, przełamać w sobie pewne bariery, czy też po prostu, jak być profesjonalistą w  tym, co się robi i czerpać z tego 100% radości. Piątkowski chętnie odpowiadał na wszystkie pytania. - Było ciekawie. Połączyliśmy zarówno rodziców, którzy mieli wykład

REKLAMA

Tenisista do ostrzeszowskiej biblioteki przyjechał w piątek, 26 kwietnia, na zaproszenie radnego Jacka Skórskiego. - Oprócz treningów motorycznych, taktycznych i  technicznych w  Ostrzeszowie bardzo mocny nacisk kładziony jest na trening mentalny. Mało jest w Polsce trenerów właśnie mentalnych, którzy zechcieliby przyjechać do Ostrzeszowa i  tak publicznie się udzielają jak Dawid. Stąd wziął się pomysł, żeby zaprosić go właśnie do nas zdradził Skórski. Autor znanych książek takich jak: „Profesjonalne przygotowanie motoryczne i  mentalne piłkarzy”, „Obsesja doskonałości”, „Niemożliwe”, dzielił się swoimi doświadczeniami opartymi na współpracy ze sportowcami różnych dyscyplin sportu. Piątkowski mówił o tym, jak radzić sobie ze stresem i o tym, że sukces zależy wyłącznie od nas samych. Spotkanie cieszyło się dość dużym zainteresowaniem, o  czym świadczy chociażby obecność w  bibliotece mieszkańców spoza powiatu ostrzeszowskiego. - Dawid od dawna mnie fascynował. Jest bardzo otwartą osobą, dzieli się tym. Osobiście grałam kiedyś w  piłkę nożną, teraz bardzo się nią interesuję


Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Sensoryczna historia pt.„Moja opowieść” widziana oczami dzieci

10 kwietnia w Przedszkolu nr 5 „Słoneczny Zakątek” w  Ostrzeszowie odbyło się rozstrzygnięcie I  Wielkopolskiego Konkursu Plastyczno-Senorycznego pt. „Moja opowieść”. Konkurs został objęty Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów pana Patryka Jędrowiaka.

Konkurs był adresowany do wszystkich placówek przedszkolnych z oddziałami integracyjnymi. Głównymi celami konkursu było m.in. rozwijanie wrażliwości dotykowej oraz podnoszenie świadomości własnego ciała, a  także rozwój kreatywności, uzdolnień plastycznych i  wrażliwości artystycznej dzieci. Nasz konkurs był konkursem wojewódzkim, jednak Internet ma wielka moc i zgłosiły się też do nas przedszkola z  Białegostoku oraz Łasku. Mając na uwadze dobro dzieci, przyjęto ich prace na konkurs. Spośród nadesłanych prac jury w  składzie: Burmistrz Miasta i  Gminy Ostrzeszów - Patryk Jędrowiak, Dyrektor Przedszkola nr 5 w  Ostrzeszowie - Małgorzata Ciężka oraz Marze-

na Piaskowska-Błoch - nauczyciel Przedszkola nr 5 w Ostrzeszowie wybrali prace, które zostały nagrodzone 3 głównymi nagrodami. Pragniemy podkreślić, iż wszystkie nadesłane na konkurs prace, były przepięknie wykonane, a dzieci wykazały się dużą pomysłowością i oryginalnością. Prace były oceniane pod względem estetyczności, pomysłowości oraz samodzielności wykonania. Miło nam poinformować, iż laureatami zostali: I miejsce Klaudia Tomczak - Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu, II miejsce Kacper Stelmaszczyk - Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu, III miejsce Jakub Załęcki - Przedszkole Publiczne nr 4

w Łasku. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w  naszym konkursie. Laureatom serdecznie

gratulujemy! Organizatorzy: Marzena Piaskowska-Błoch Monika Śródka

Krystian Mazur laureatem, Mateusz Witkowski finalistą XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych W dniach 12 – 13 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim odbył się XXXII finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W tym roku do etapu centralnego zakwalifikowało się 80 najlepszych uczniów technikum budowlanego z 37 szkół o profilu budowlanym całej Polski. Zespół Szkół nr 1 w  Ostrzeszowie reprezentowali uczniowie IV klasy Technikum Budowlanego – Krystian Mazur i  Mateusz Witkowski. Obydwaj musieli zmierzyć się z zadaniami z szeroko pojętej tematyki budownictwa. Ważna była również znajomość zagadnień z zakresu fizyki i matematyki, które dla przy-

szłego inżyniera budownictwa są niezwykle ważne. Zarówno Krystian jak i Mateusz udowodnili, że ich wiedza i  umiejętności z  zakresu budownictwa, matematyki i  fizyki są na bardzo wysokim poziomie. Krystian, podobnie jak w  zeszłym roku, wywalczył tytuł laureata, natomiast Mateusz został finalistą, chociaż do tytułu lau-

reata zabrakło mu zaledwie 2 punktów. Tytuł finalisty lub laureata daje uprawnienia do uzyskania indeksu wyższej uczelni na kierunkach budowlanych oraz pozwala uzyskać z przedmiotów zawodowych oceny celujące. Dzięki wysokiemu wynikowi uzyskanemu przez naszych uczniów, Zespół Szkół nr 1 zajął w  rankin-

gu szkół zawodowych 13. miejsce wśród najlepszych szkół o profilu budowlanych w Polsce. Należy również podkreślić, że Krystian Mazur może poszczycić się podwójnym tytułem laureata. Dołączył tym samym do Tomasza Dziuby, który osiągnął tytuł laureata w roku 2010 i 2011. ZS nr 1

Aktualności 11

Felieton

Minął długi weekend i większość z nas powraca na łono pracy, zwiększając dochód narodowy, który potem z  takim trudem muszą nasi wybrani przedstawiciele rozdzielać pomiędzy naród. I kiedy już mają cały ten zysk przed oczyma, okazuje się, że jeszcze tak nie było, żeby kołdra była w sam raz. Pogoda nas nie rozpieszczała, było zatem wiele czasu na rozmyślania, chyba, że ktoś wyjechał na daleką wycieczkę i  nie trzeźwiał przez ten okres, to obudził się w  nowej rzeczywistości, bo jednak coś się zmieniło. Strajk nauczyli został zawieszony. I na kim będziemy wieszać psy? To, że zawieszony, to jest oficjalna informacja, ale czy się skończył, czy może właśnie przez to zawieszenie trwa intensywniej? W  umysłach strajkujących. Coś zostało przerwane, jak przecięta tętnica i wypłynęła krew z żółcią po całym kraju. Gorycz pozostała w umysłach i sercach nauczycieli. Poczuli się skopani i  niedocenieni. Tym, którzy tak na nich nastawali, ręce uniosły się z  satysfakcji i nawet palce na dłoni zaczęły znanymi znakami demonstrować hymn zwycięstwa dla zadumy. Wielu wydaje się, że dostali nauczkę i się nie podniosą. Ale jak mówią mądrości narodów - przysłowia - kij ma dwa końce. I teraz tacy niedocenianiu przez większość społeczeństwa, będą uczyć ich dzieci. Czego zatem oczekują? Że nauczą ich mądrości. Jakich mądrości, jeżeli tej wiedzy od nich nie oczekują. Ale wiedzy konkretnej tak, by matura się udała, żeby zdobyli jak najwięcej punktów i potem dostali się na renomowane uczelnie. Tak, jakby celem szkoły było przygotowanie każdego młodego człowieka do tego, żeby został prawnikiem albo lekarzem? A  zapominamy o tym, co dla człowieka wydaje się być najwłaściwsze - wrażliwość. Tego przecież nie nauczy się w domu, ale w większej społeczności. Tylko jak nauczyć, a  raczej

wydobyć z pokładów ludzkich namiętności przede wszystkim wrażliwość i empatię? Jednak trzeba o  te wartości się dopominać. Ostatnio w dyskusji między znajomymi upomniałem się o  rolę nauczycieli, nazywając ich dobrze wykształconymi i licząc, że oni są w stanie, właśnie poprzez ten stan swojej wiedzy, rozbudzić w  ludziach wyobraźnię i potrzebę głębszego zrozumienia problemu. I  wtedy odezwali się urażeni pracownicy socjalni, że i oni są wykształceni, że tyle a  tyle u nich magistrów, i nawet są doktoranci. Zdawałoby się , że jesteśmy narodem ponadprzeciętnym, w  opiece najbardziej odsuniętej na margines grupy społecznej pracują ludzie z tytułem naukowym doktora. Po co doktorzy w  opiece społecznej, gdzie trzeba problemy mierzyć sercem, a  nie tytułami. Zaplątaliśmy się w labiryncie przepisów szkoleń i  wykształcenia. Urzędnicy prowadzą nas na manowce przeróżnych regulaminów. Tym lepszy wedle władz nauczyciel, który ma grubszą teczkę udokumentowanych osiągnięć. Najlepiej kilka fakultetów, publikacji w gazetach, wycieczki, spotkania, nagrody, olimpiady i to wszystko w grubej teczce dyplomowanego nauczyciela. Tym lepszy nauczyciel dyplomowany, im grubsza jest jego teczka osiągnięć poza nauczaniem. I  przeciwko takiemu postrzeganiu ich, nauczyciele zaczynają się buntować. To życie powinno weryfikować wartość nauczających, a nie stworzone tabelki, które muszą wypełniać, żeby udowodnić, jak bardzo są przydatni i ile to dokonali karkołomnych wyczynów, żeby dojść do wysokiego stopnia swojej jakości. I przeciwko temu zaczynają się buntować. Z tego protestu to jest najważniejsze i mam nadzieję, że społeczeństwo będzie to w stanie w końcu rozumieć. Andrzej Mularczyk


12 Aktualności

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Podwójny jubileusz Dwa ważne jubileusze: 20-lecie samorządu powiatowego oraz 15-lecie członkostwa w Unii Europejskiej obchodzono w sobotę, 4 maja w Ostrzeszowie. Minęło 20 lat odkąd Andrzej Grzyb został pierwszym starostą ostrzeszowskim. Teraz jest już europosłem, ale ciągle wspomina swoje początki w  Starostwie Powiatowym w  Ostrzeszowie. - Pamiętam, jak jeździliśmy ze wszystkimi kandydatami na rowerach, żeby zachęcić mieszkańców do udziału w  wyborach - wspomina z  sentymentem. - Potem od 1 stycznia rozpoczęliśmy rzeczywiste odbudowywanie samorządu powiatowego. (...) Musieliśmy sobie uświadomić, że samorząd powiatowy to nie gmina. Gmina ma wiele zadań inwestycyjnych, samorząd powiatowy jest de facto tym samorządem, który daje usługi publiczne w  zakresie szkolnictwa, pomocy społecznej, instytucji społecznych.

O trudnych początkach mówił również starosta Lech Janicki, który w 1998 pełnił funkcję wicestarosty. Powiaty zostały stworzone z  opóźnieniem. Gdyby to był rok 1994, byłaby troszeczkę inna sytuacja, ale kolejne 4 lata spowodowały, że do tej reformy już się nie przyłożono. Można powiedzieć, że rozdzielono wszystko, co było i powiaty stały się – jak już powiedział europoseł Andrzej Grzyb – wielkim usługodawcą - stwierdził. - Wymagania w  stosunku do samorządów powiatowych są takie, że powinni być również inwestorami. Na niedostatek środków narzekają wszyscy, myślę jednak, że powiaty w szczególności. Mimo trudnej sytuacji finansowej, Janicki jest zda-

nia, że przez ostatnich 20 lat udało się zrobić bardzo wiele. - Udało się zrobić i udaje się nadal robić dzięki współpracy z  samorządami gminnymi - zaznaczył, podkreślając jednocześnie, że wielu inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie pozyska-

Symboliczne krzyże dla mikstackich powstańców Groby powstańców wielkopolskich na mikstackim cmentarzu zostały oznaczone repliką Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami harcerze 1. Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich umieścili repliki krzyży powstańczych na grobach bojowników, którzy po śmierci spoczęli na cmentarzu w Mikstacie. 3 maja br. groby te zostały oznaczone flagami biało-czerwonymi. Po zakończeniu tegorocznej uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji majowej harcerze razem z samorządowcami przeszli na cmentarz przy kościele św. Rocha w  Mikstacie, gdzie zostało pochowanych ponad 30 powstańców wielkopolskich. Symbo-

liczną wiązankę kwiatów na grobie Idziego Roszykiewicza, który jako jedyny z mikstackich powstańców zginął w czasie walki, złożyli przedstawiciele samorządu mieszkańców Mikstatu, natomiast krzyż na pomniku odsłonili burmistrz Henryk Zieliński i phm Mariusz Ciechanowski, komendant Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej. Następnie harcerze odsłonili krzyże umieszczone na grobach innych powstańców. – Czcimy pamięć o bohaterskich powstańcach wielkopolskich, których imię nosi nasz 1. Szczep ZHP Ziemi Mikstackiej. Z inicjatywy burmistrza Henryka

Zielińskiego oznaczyliśmy repliką Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego groby naszych powstańców na cmentarzu

ne środki unijne. - Nie sposób tych dwóch rzeczy oddzielić, 20-lecia istnienia samorządu powiatowego i 15-lecia w Unii Europejskiej. To jest trwały ślad w funkcjonowaniu samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych. Samorządy przez długi czas opierały swoją działalność inwestycyjną na środkach unijnych, dodatkowych, które trafiły do naszego powiatu. Obecnie wkraczamy w  taki etap, kiedy te środki przestaną być sygnowane, w taki sposób jak to było poprzednio i  będziemy musieli sobie sami radzić. Unii Europejskiej swoje wystąpienie poświęcił rów-

w Mikstacie. Na podstawie dostępnych opracowań historycznych ustaliliśmy listę pochowanych tutaj uczestników walk o  przyłączenie Wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy, ale gdyby tak się jednak stało, to prosimy o  informację, przede wszystkim rodziny, żeby wszystkie groby powstańców zostały odpowiednio wyróżnione – powiedział komendant M. Ciechanowski. PK

nież senator Jan Filip Libicki. - Do tej pory, wydaję mi się, istniał w Polsce pewien spór, co do tego, jakie mamy korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej, przypomnę tylko słynne stwierdzenia o „szmacie” czy „wyimaginowanej wspólnocie”. Nie będę tutaj przedstawiał autorów tych słów, choć byli to prominentni politycy. Od jakiegoś tygodnia, czy 10 dni mamy pewną zgodę w tych wypowiedziach podkreślał. - Wszystkie strony politycznego sporu uważają, żeśmy na tym zyskali. Mam nadzieję, że to będzie czymś trwałym, ale o  tym tak naprawdę dowiemy się po wybo-

rach do Parlamentu Europejskiego. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. prof. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i współtwórca reformy samorządowej, a  także minister Andżelika Możdżanowska, poseł Tomasz Ławniczak, starosta ostrzeszowski i  starosta kępiński, a  także partnerzy powiatu ostrowskiego, samorządowcy z  Miśni, Blankenburga i Drohobycza. SM


Aktualności 13

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Święto Chleba w Bierzowie Za nami kolejna edycja Święta Chleba w  Bierzowie (gm. Kobyla Góra)! 1 maja na placu przy miejscowej sali na gości czekały nie tylko występy Gminnej Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czajkowie, ale także smakołyki przygotowane przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Impreza - podobnie jak w  poprzednich latach miała również charakter charytatywny. Zbierano pieniądze dla chorego na mukowiscydozę rodzeństwa: Darii i  Mateusza.

Najpierw uroczysta msza święta odprawiona przy tablicy papieskiej, a później wspólna biesiada - tak w telegraficznym skrócie można przedstawić to, co działo się w majowe popołudnie w  Bierzowie. Na rozstawionych pod wielkimi parasolami stołach królował nie tylko chleb, ale również żurek i  domowej roboty ciasto. O to, aby głodny nikt nie wyjechał, zadbały organizatorki wydarzenia - członkinie Koła Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą stowa-

rzyszenia Małgorzatą Wawrzyniak. - Dzięki takim dniom jak ten, jest szansa, by tradycyjny chleb znów był znakiem rodzinności, tym, co w Europie może być wyznacznikiem swojskości. Wierzę, że Święto Chleba to również okazja do integracji oraz kultywowania wzajemnej życzliwości, familijnej zabawy, tolerancji i poszanowania dla trudu wspólnej pracy - podkreślała Wawrzyniak, przypominając gościom dawne przesądy. - Kiedyś chleb pieczono w domach, ciasto na-

Ten majowy dzień… Podczas uroczystości z okazji obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na Rynku w  Mikstacie wybrzmiały strofy wiersza legionisty Józefa Relidzyńskiego: - „Dniu radości, dniu wesela! Jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w  niebo strzela: Vivat! Vivat! Trzeci Maj!”

Tradycyjnie w rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej i  europejskiej, a  drugiej na świecie - po amerykańskiej, konstytucji, mikstaczanie oddali hołd twórcom tego dokumentu. 3 maja po mszy świętej odprawionej w  kościele farnym przez ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka, proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy, w asyście ks. dr. Jerzego Rasiaka i  ks. Marcina Walczaka, poczty sztandarowe, delegacje, samorządowcy i  mieszkańcy przeszli na Rynek pod pomnik. - Jakże wielkim wydarzeniem musiało być uchwalenie konstytucji majowej, że dziś po 228 latach stajemy na mikstackim Rynku, by w tym dniu właśnie oddać hołd twórcom tej konstytucji i pokazać przywiązanie do wartości, które w  niej zapisano: wolności, równości, sprawiedliwości. Wolność – któż z nas jej nie

ceni. Każdy z nas chce sam podejmować ważne dla siebie decyzje. Nie chcemy, by inni decydowali o naszym losie. Równość – jakże nowatorska wartość w  przestrzeni publicznej wówczas, choć dziś w zasadzie powszechna. I  sprawiedliwość – której fundament wówczas położony został w  monteskiuszowskiej zasadzie trójpodziału władzy. Nasza konstytucja była pierwsza na kontynencie europejskim. Warto to podkreślać w  roku naszego 15-lecia przynależności do Unii Europejskiej – stwierdził Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Włodarz miasta i gminy przypomniał słowa popularnego wiersza Józefa Relidzyńskiego oraz zapis z księgi miejskiej: „Naród z królem, król z narodem. Odrodzenia ziścił sen… W  upojeniu cudnem, młodem niech nam dzień rozbłyska ten.” Tak, radość z uchwa-

leżało ucierać w jedną stronę, zgodnie z  ruchem słońca na niebie. Nie zaczynano nowego bochna, gdy jeszcze stary był nieskończony, bo byłoby to przeciwne ładowi świata. Nie wolno też było rozkrajać nowego bochna po zachodzie słońca. Te przesądy należą do całkiem niedawnej przeszłości. Ciągle można jeszcze spotkać ludzi, którzy całują kawałek chleba, który spadł na ziemię. Po tym jak organizatorzy podzielili się z  gośćmi, poświęconym przez ks. Toma-

lenia konstytucji majowej była ogromna. W całej Rzeczpospolitej. Również w Mikstacie. W  zachowanej do dziś księdze miejskiej zapisano: „Działo się na Ratuszu Miasta Jej Królewskiej Mości Mixtadzie Dnia 31 lipca Roku Pańskiego 1791–go. Po odebranej z  Najwyższej Łaski Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego oraz Razem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski. Przypuszczając Miasta Wolne Rzeczypospolitej do wolności i uszczęśliwienia jak najłaskawiej ustanowioną Konstytucją przez Najjaśniejsze Stany Skonfederowane Sejmujące, po odebranych Łaskach, przystępując do naznaczonej Przysięgi Miasto Wolne Rzeczypospolitej Mixtad, a  najsamprzód Szlachetny Magistrat następującym wyrazem zaprzysięgli.” Bo jak pisał poeta: „Zorza świta, dzień się rodzi – Po wolności sięgnij raj! W  górę serca starzy, młodzi! Vivat! Vivat! Trzeci Maj.” Jednak z rocznicy 3 maja wynika przesłanie dla współczesnych, o którym co roku należy sobie przypominać. Również tu na mikstackim Rynku. Te wartości, które dali nam w majowej konstytucji nasi przodkowie: wolność, równość i  sprawiedliwość, nie są dane nam na zawsze. I codziennie o te wartości musimy walczyć i je pielęgnować. Burmistrz zwrócił się także do druhów z Ochotniczych

sza Derezińskiego, proboszcza kobylogórskiej parafii, chlebem, wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czajkowie wraz grupą mażoretek. Na scenie swoje umiejętności prezentowali również uczniowie z miejscowych szkół. Kulminacyjnym punktem programu był występ kapeli podwórkowej „Lewiniacy” z Lewina Brzeskiego. SM

Straży Pożarnych, którzy razem z harcerzami i  przedstawicielami innych organizacji uczestniczyli w  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, a dzień później obchodzili dzień patrona św. Floriana. - Dziś, w przededniu święta patrona naszych strażaków pozwólcie, że złożę również najlepsze życzenia druhom strażakom. W  imieniu społeczności miasta i  gminy Mikstat dziękuję Wam, drodzy strażacy, za poczucie bezpieczeństwa, jakie dajecie naszym mieszkańcom. To Wasza ofiarna służba, poświęcenie, a często również narażenie zdrowia i życia, służy naszemu bezpieczeństwu. Niech św. Florian –

Wasz patron – spoglądający z fasady mikstackiej fary na Waszą bezgraniczną służbę dla drugiego człowieka, ma zawsze Was w swojej opiece – powie-

dział Henryk Zieliński. Uroczystość zakończyło złożenia kwiatów pod pomnikiem. PK


14 Patrząc w Niebo

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

PATRZĄC W NIEBO Rozmaitości ASTRONOMICZNE

Wiadomości ze świata nauki i techniki

Doniesienia z CERN ESA NASA

www.facebook.com/cwintpoland

Nr (179) 18 /2019

TAJEMNICE SŁONECZNYCH PROMIENI – WARSZTATY W EC1 ŁÓDŹ

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, we wtorek 23 kwietnia 2019 r. ponad 30-sto osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie oraz w Rojowie wzięła udział w warsztatach astronomicznych pt. TAJEMNICE SŁONECZNYCH PROMIENI zorganizowanych przez Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Nasza młodzież mogła wziąć udział w tych zajęciach ponieważ Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Parzynowie jest Ambasadorem tego projektu edukacyjnego.

Cel warsztatów było podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży na temat budowy Słońca i procesów na jego powierzchni oraz bezpiecznych sposobów obserwacji Słońca oraz rozwijanie zainteresowania uczniów wskazaną tematyką i zachęcenie ich do samodzielnego prowadzenia obserwacji i pogłębiania zdobywanej wiedzy w tym zakresie a także merytoryczne wsparcie nauczycieli w działalności edukacyjnej w zakresie elementów astronomii, przewidzianych w programach nauczania. Pokazy odbywały się w Planetarium EC1 w Łodzi, a obserwacje Słońca w plenerze na terenie kompleksu EC1. Do dyspozycji uczestników były teleskopy optyczne i słoneczne Lunt (obserwacje w linii H-alfa wodoru) oraz Ca/K.

Szczegóły warsztatów: 1. Wiadomości ogólne o Słońcu: • Słońce - przeciętna gwiazda naszej galaktyki, rola Słońca dla życia na Ziemi, • odległość Ziemi od Słońca, położenie Słońca w Drodze Mlecznej, • ruch Słońca wokół centrum Galaktyki, • cechy fizyczne Słońca: rozmiary Słońca, skład chemiczny, temperatura na powierzchni i w jądrze Słońca, budowa wewnętrzna (jądro, strefa promienista, strefa konwekcyjna, fotosfera, chromosfera, korona słoneczna), • produkcja energii słonecznej – przebieg reakcji termojądrowych i transport energii z jądra do powierzchni Słońca, 2. Aktywność Słońca: • przyczyny zmian aktywności, • plamy słoneczne, protuberancje, rozbłyski, koronalne wyrzuty masy 3. Liczba Wolfa – miarą aktywności Słońca • wzór na liczbę Wolfa • 11-letni cykl aktywności Słońca (wykres liczby Wolfa w kolejnych cyklach) 4. Wpływ aktywności Słońca na Układ Słoneczny a w szczególności na Ziemię • reakcja wiatru słonecznego z polem magnetycznym Ziemi i z Wenus pozbawioną pola magnetycznego, • skutki burz słonecznych w postaci awarii sieci energetycznej, wpływ na ruch sztucznych satelitów Ziemi oraz na organizmy żywe, szczególnie na zdrowie człowieka, zorze polarne (także na Jowiszu i Saturnie),

» Nasza młodzież przed budynkiem Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi 5. Przyszłość Słońca • systematyczny, powolny wzrost rozmiarów Słońca, • stadium czerwonego olbrzyma, etap mgławicy planetarnej i białego karła.

Poniżej kilka relacji uczestników naszego wyjazdu do EC1. W dniu 23 kwietnia 2019r. razem z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie i Rojowie byłem w kompleksie EC1 w Łodzi. Jest to dawna elektrociepłownia, gdzie dziś sztuka filmowa spotyka się z nauką i techniką. Naszą wizytę rozpoczęliśmy filmem na temat słońca. Nie był to jednak zwykły film, ale prawdziwa podróż, którą odbyliśmy w planetarium otoczeni obrazem o rozdzielczości 8K wyświetlanym na sferycznym ekranie o średnicy 14 metrów. Po filmie dołączył do nas kierownik planetarium Pan Tomasz Kisiel. Rozpoczęliśmy drugą cześć wizyty czyli obserwacje słoneczne. Mieliśmy dużo szczęścia ponieważ pomimo tego, że dzień był pochmurny wszystkie obserwacje się udały. Słońce obserwowane przez teleskopy ze specjalnymi filtrami wykazało się aktywnością dzięki czemu mogliśmy obserwować wybuchy koronalne, choć jego tarcza pozostawała bez plam. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki Kompleksu EC1. Zgromadzono tam mnóstwo urządzeń związanych z dawną historią tego miejsca, ale nie tylko. Znaleźliśmy tam strefy związane z różnymi dziedzinami nauki, gdzie wszystkiego można dotknąć i samemu sprawdzić jak działa. Szczególnie podobał mi się symulator lotu w kosmos, gdzie dzięki wirtualnej rzeczywistości mogłem stać się na chwilę członkiem załogi wahadłowca wykonującego start i manewr dokowania do stacji kosmicznej. To był super dzień! Miłosz Nowakowski, kl. V, SP nr 6 w Ostrowie Wlkp. We wtorek, 23 kwietnia, wraz z innymi uczestnikami konkursu „Patrząc w NIEBO” organizowanego przez parzynowski CWINT udaliśmy się do centrum EC1 w Łodzi. W tamtejszym Planetarium obejrzeliśmy przygotowane dla nas prezentacje na temat Słońca. Oprócz ciekawostek zdobyliśmy również informacje na temat plam słonecznych, protuberancji i zórz polarnych. Następnie nauczyliśmy się obliczać liczbę Wolfa, która określa aktywność najbliższej nam gwiazdy na podstawie plam słonecznych. W dalszej części obserwowaliśmy Słońce przez teleskopy wyposażone w specjalne filtry. Mieliśmy szczęście, udało się dostrzec kilka protuberancji! Po warsztatach dostaliśmy prezenty-niespodzianki. Ostatnią częścią naszych odwiedzin w EC1 było samodzielne zwiedzanie ścieżek edukacyjnych. Poprzez doświadczenia i gry dowiedzieliśmy się m.in. jak można określić odległość do gwiazd metodą paralaksy heliocentrycznej oraz jak działa elektrownia w której obecnie znajduje się centrum. Później mogliśmy przeżyć wirtualny lot na ISS, spróbować skoku np. na Księżycu i Marsie, czy oglądać Ziemię z perspektywy astronautów. Przed wyjazdem zdążyliśmy jeszcze dowiedzieć się co nieco o niektórych prawach fizyki. Wycieczka bardzo mi się podobała. Nie umiem wybrać jej najlepszej części. Wszystko było świetne. Wiktoria Wróbel, kl. VIIa, ZSP w Rojowie Bardzo dziękuję Marii Kapelańczyk i Małgorzacie Jurkiewicz-Małolepszej oraz Burmistrzowi Patrykowi Jędrowiakokwi za pomoc w organizacji wyjazdu. Piotr Duczmal - CWINT

» Poznajemy metody obliczania odległości do gwiazd – metoda paralaksy CWINT - OTWIERAMY DLA CIEBIE SZEROKO DRZWI DO ŚWIATA WIEDZY I NAUKI


Dzieci z Naszych Stron 15

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Kobylej Górze 29 kwietnia 2019 r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Kobylej Górze z grup Mali Odkrywcy i Piraci wybrali się do urzędu gminy na spotkanie z wójtem - panem Wiesławem Berskim. Organizatorem spotkania była pani Anna Rybak, która pełni funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kobylej Górze. Pan wójt, pomimo wielu obowiązków, zaprosił dzieci do swojego gabinetu, aby porozmawiać z najmłodszymi mieszkańcami gminy oraz odpowiedzieć na przygotowane przez dzieci pytania. Wachlarz pytań okazał się zaskakująco szeroki. Dzieci interesowały się, co to za budynek, w którym się znajdują, jaką funkcję pełni wójt, co to jest gmina. Nie stroniły też od pytań bardziej bezpośred-

nich, czy też dotyczących konkretnych inwestycji, jak budowa dróg, parków czy fontanny. Spotkanie z wójtem uświadomiło dzieciom, jak ważne decyzje zapadają w urzędzie, dotyczące finansowania i realizacji różnych projektów, z  których wszyscy korzystamy na co dzień. Zwieńczeniem rozmowy był słodki upominek dla dociekliwych młodych rozmówców. W dalszej części wizyty

pani Anna Rybak pokazała dzieciom, czym zajmują się poszczególni pracownicy urzędu. Dzieci miały możliwość poznać panie pracujące w księgowości, odwiedziły osoby odpowiedzialne za przeprowadzane inwestycje w  gminie, zapoznały się z  pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich. Wizyta w  Urzędzie Gminy w  Kobylej Górze okazała się niezwykłą lek-

WIZYTA ZAJĄCZKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KRASZEWICACH Kilka dni po Świętach Wielkanocnych w  piękny, słoneczny dzień przedszkolaki wraz z  wychowawcami wybrały się na spacer. Jakie było ich zdziwienie, gdy na swojej drodze spotkały zajączka wielkanocnego.

cją z preorientacji zawodowej oraz edukacji obywatelskiej. Dzieci poznały osobiście gospodarza naszej gminy, który z  optymizmem i  otwartością podszedł do młodych petentów. Mamy nadzieję, że takie spotkania zostaną na stałe wpisane w  kalendarz wydarzeń przedszkolnych i  urzędowych. Katarzyna Nolbert

Radość wśród dzieci była ogromna. Zajączek zaprosił dzieci na plac przy sali OSP, gdzie ukrył dla nich smakołyki. Dzieci z dużym entuzjazmem i wypiekami na twarzy wyruszyły na poszukiwanie ,,słodkości’’. Następnie przy-

szła pora na zabawy z zajączkiem, był śpiew piosenek, pląsy. Ten niezwykły gość również został obdarowany przez dzieci prezentami, dzieci wręczyły własnoręcznie zrobione

rysunki. Dziękujemy zajączkowi za prezenty i zapraszamy za rok. (ej)

Hubert, synek państwa Anny i Łukasza Sikorów z Doruchowa, ur. 03.05.2019 r., waga 3630 g

Marysia, córeczka państwa Angeliki i Romualda Szkudlarków z Teklinowa, ur. 06.05.2019 r., waga 3530 g

Julia, córeczka państwa Katarzyny i Adriana Przybyłów z Sokolnik, ur. 06.05.2019 r., waga 3430 g

Bobasy z Naszych Stron Stasiu, synek państwa Katarzyny i Pawła Boniów z Bralina, ur. 27.04.2019 r., waga 3120 g

Synek państwa Angeliki i Patryka Joksów z Ostrzeszowa, ur. 28.04.2019 r., waga 3600 g


16 Ogłoszenia

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Aby zamieścić ogłoszenie drobne, wyślij sms pod nr: 7057 w treści wpisując: DROBNE. Po kropce wpisz treść Twojego ogłoszenia np. DROBNE. Sprzedam kanapę. Koszt 0,50 gr + vat. Możesz też zadzwonić do redakcji pod nr: 533 600 655 lub dodać ogłoszenie poprzez naszą stronę internetową: www.naszestrony.info.pl w zakładce „ogłoszenia”. Pamiętaj, aby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się w najbliższym numerze, musisz je dodać do poniedziałku do godz. 18.00.

► Kupię stare motocykle: motorynka, jawa, wsk, simson, romet, itp., tel: 733 017 560.

► Sprzedam samochód marki BMW 320 E46, 02 r., kombi, klima, el. szyby i lusterka, skóra, tel: 669 340 371. ► Sprzedam samochód marki Honda Jazz II, 1,4, 08 r., przebieg: 80 tys. km, stan techniczny b.dobry, cena: 15 300 zł, tel: 502 042 399. ► Sprzedam samochód marki Opel Corsa, 97 r., cena: 1 500 zł, tel: 605 449 847. ► Kupię samochód osobowy Microcar, tel: 505 531 356.

► Sprzedam samochód marki Mercedes Klasa A, 1,4 benzyna, 99 r., tel: 668 525 505. ► Sprzedam samochód marki Skoda Felicia, 1,6 benzyna, silnik VW, kolor zielony metalik, pierwszy właściciel, cena: 1 100 zł do uzgodnienia, tel: 663 237 584. ► Sprzedam przyczepę kempingową Hobby Elegance 430, 95 r., zadbana, zarejestrowana, doskonale wyposażona, tel: 692 342 189. ► Sprzedam samochód marki Mazda 5, 05 r., z instalacją gazową, 1,8, 115 KM, przebieg 177 tys. km, tel: 792 909 954.

REKLAMA

► Sprzedam samochód marki Mercedes-Benz 230E, 124, 4-drzwiowy, 87 r., kolor morska zieleń, opłacone AC i OC, skrzynia automat, pierwszy właściciel w kraju, cena: 5 500 zł, tel: 72 730 73 95.

REKLAMA

► Sprzedam samochód marki BMW 316E, 4-drzwiowy, 93 r., kolor meksykańska czerwień, opłacone AC i OC, cena: 3 300 zł, tel: 62 730 73 95.

► Sprzedam samochód marki Audi A4, 04 r., kombi, 1.9 TDI, 130 KM, przebieg 270 tys. km, srebrny, alufelgi, klima, el. szyby, tel: 693 481 047. ► Samochód marki Opel Meriva, jak nowy, 12 r., mały przebieg, 1,7 disel, cena: 24 500 zł, tel: 695 343 702. ► Sprzedam samochód marki Ford Focus, 09 r., 1,6 benzyna, 67 tys. km, abs, esp, el. szyby i lusterka, 3-drzwiowy, cent. zamek, klimatyzacja, tel: 722 171 262. ► Sprzedam samochód marki Skoda Octavia, kombi, 03 r., przebieg 216 tys. km, silnik 2,0, 116 KM, abs, esp, el. szyby i lusterka, cent. zamek, tel: 722 171 262. ► Sprzedam samochód marki Toyota Avensis, kombi, 08 r., 1,8 benzyna, przebieg 123 tys. km, abs, esp, klimatyzacja, el. szyby i lusterka, cent. zamek, tel: 722 171 262. ► Sprzedam felgi 14'' z oponami zimowymi, mocowanie na 4 śruby, tel: 667 331 891. ► Sprzedam samochód marki Opel Corsa, 1,3 diesel, 10 r., przebieg 203 tys. km, kolor biały, z polskiego salonu, cena do uzgodnienia, tel; 723 606 854. ► Sprzedam motor WSK, tel: 669 066 690. ► Sprzedam samochód marki Renault Megane II, 06 r., kombi, diesel, silnik 1,9, tel: 665 949 777.

► Sprzedam samochód marki Citroen C4, 11 r., 158 tys. km, nieuszkodzony, biały, bogate wyposażenie, cena: 20 000 zł, prosze dzwonić po godz. 16:00, tel: 730 078 361. ► Sprzedam nowy kask motocyklowy Iron Man, rozmiar L, cena: 550 zł, tel: 609 084 272. ► Sprzedam samochód marki BMW 320, 04 r., 1,9 D, 150 KM, tel: 663 772 921. ► Sprzedam samochód marki Opel Corsa 1,3 cdti, 05 r., przebieg 176 tys. km, metalik, tel: 661 165 035. ► Sprzedam samochód marki BMW E46 323i, kolor czarny, zarejestrowany, 00 r., benzyna 2.5, automat, cena: 7 500 zł, tel: 697 468 210. ► Sprzedam samochód marki Peugeot I SW, kombi, 03 r., 2 HDI, przebieg 168 700 km, srebrny metalik, szklany dach, climatronic, tel: 784 543 266. ► Sprzedam samochód marki Renault Megane, 06 r., kombi, diesel, tel: 661 408 777. ► Sprzedam samochód marki Mercedes B klasa, 07 r., zero wkładu własnego, użytkowany przez kobietę, mały przebieg, 95 tys. km, diesel, cena: 19 900 zł do rozsądnej negocjacji, tel: 509 921 193.

MOTORYZACYJNE – CZĘŚCI ► Kupię silniki, spawarki, narzędzia, kompresory, sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, Komar, Quady, itp., tel: 692 990 828.

Sprzedam lub wynajmę sklep spożywczoprzemysłowy wraz z towarem - stan techniczny b. dobry, parking, powierzchnia 80 m2, Doruchów, Plac parkingowy. Tel. 604 225 686 ► Sprzedam bagażnik dachowy, duży, mało używany, czarny, tel: 692 342 189. ► Sprzedam Akumulator samochodowy firmy BOSCH 12V 800A w bardzo dobrym stanie, tel: 793 611 945. ► Sprzedam podłokietnik uniwersalny do samochodu, nowy, komplet, cena: 60 zł, tel: 691 619 708. ► Sprzedam CB radio firmy Midland, cena: 60 zł, tel: 601 901 733. ► Sprzedam 4 letnie opony Michelin Primacy, 225/55 R17, tel: 880 041 413. ► Sprzedam 3 letnie opony Bridgestone, 225/55 R17, tel: 880 041 413. ► Sprzedam opony letnie 205/55/R16, bieżnik 7 mm z kompletem felg metalowych na 5 śrub lub osobno, sa jak nowe, sprzedaję tylko dlatego, że kupiłem nowe alufelgi z oponami, cena: 500 zł/kpl., tel: 508 182 202. ► Sprzedam opony letnie z felgami, firmy niemieckiej, 155/70 R13, pasuja do Daewoo Matiz, tel: 784 046 647. ► Sprzedam świece żarowe firmy Denso lub NGK w połowie ceny rynkowej do wiekszości modeli aut, tel. 669 504 935.

► Sprzedam komplet felg aluminiowych niemieckiej firmy ENZO, średnica 15", szer. 6,5", rozstaw śrub 5x114, 3 osadzenie ET 40, wzór siedmioramienne, kolor srebrny połysk, stan bardzo dobry, cena: 450 zł za komplet, tel: 661 441 992.

NIERUCHOMOŚCI ► Wynajmę 2 pokoje w Ostrzeszowie, tel: 693 526 971. ► Wynajmę pokoje dla pracowników, 2 i 3-osobowe, okolice Grabowa, tel: 661 114 697. ► Wynajmę mieszkanie 4-pokojowe w centrum Ostrzeszowa przy Rynku, położone na I piętrze budynku, jest jasne, przestronne, po remoncie, kuchnia w zabudowie, wyposażona, ogrzewanie gazowe, tel: 506 026 217. ► Wynajmę mieszkanie w centrum Ostrzeszowa na parterze o pow. 40 m2, tel: 531 707 103. ► Wynajmę mieszkanie o pow. 52 m2, na II piętrze,ul. Grunwaldzka w Ostrzeszowie, tel: 669 312 691. ► Wynajmę mieszkanie w Ostrzeszowie, Os. Zamkowe, w pełni umeblowane i wyposażone, 2 pokoje, pow. 28 m2, balkon, tel: 665 133 161. ► Wynajmę kawalerkę w Ostrzeszowie, tel: 506 651 443.

REKLAMA

► Kupię każdego busa i osobówkę, tel: 504 578 583.

► Sprzedam samochód marki Mitsubishi Pajero Pinin, 99 r., w wersji 3-drzwiowej, silnik o poj. 1834 cm3, skrzynia 4x4 super select, sprawna klimatyzacja, el. szyby, oryginalne radio z komputerem, przyciemniane szyby, CB radio, alufelgi, hak, dwa komplety kluczyków, dodatkowy komplet opon, auto używane przez kobietę, zadbane, do poprawek blacharsko- lakierniczych (ogniska rdzy), zachęcam do obejrzenia, OC ważne do 26.07.2019 r., przegląd ważny do 2020 r., tel: 697 820 520.

► Sprzedam samochód marki Chevrolet Captiva, 07 r., 175 tys. km, 2.0 D, tel: 692 703 537.

REKLAMA

REKLAMA

► Kupię stare motocykle i motorowery, z dokumentacją lub bez oraz części, tel: 603 715 322.

► Sprzedam samochód marki Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 140 KM, 04 r., 6-cio biegowa skrzynia, wszystkie elementy eksploatacyjne na bieżąco wymieniane, niskie spalanie, ważny przegląd i OC, cena: 6 900 zł do negocjacji, tel: 693 043 264.

REKLAMA

► Kupię Fiata 126 p, każdy rok, skupujemy również inne marki aut do 20 000 zł, płacimy gotówką, szybki dojazd, tel: 781 071 451.

► Sprzedam samochód marki VW Golf IV, 00 r., silnik 1.4 16V, wyposażenie: ABS, ESP, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, podgrzewane fotele, tel: 693 009 085.

REKLAMA

MOTORYZACYJNE


Ogłoszenia 17

► Kupię siedlisko pod lasem, tel: 605 082 779. ► Sprzedam działkę narożną o pow. 2000 m2, z rozpoczętą budową, cicha, spokojna okolica, tel: 668 525 505. ► Sprzedam działkę o pow. 4000m2, przy drodze asfaltowej, zgoda na przyłącze wody i prądu, Bledzianów, tel: 668 454 996.

Pyszne domowe ciasta na zamówienie, wypiekane tradycyjnym sposobem bez dodatków mixów i ulepszaczy. Wyroby o niepowtarzalnym smaku. Serdecznie zapraszamy. Tel: 501 785 771 ► Wynajmę lub sprzedam mieszkanie o pow. 56 m2, Os. Zamkowe, 3 pokoje, tel: 691 023 760. ► Sprzedam dom o pow. 180 m2 w Ostrzeszowie, 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, pom. gospodarcze, piwnica, taras, 2 balkony, garaż, działka o pow. 564 m2, tel: 692 342 189. ► Sprzedam działkę o pow. 415 m2, Grabów nad Prosną ul.Kępińska 11, zabudowana, lokal o pow. 153m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, sklep, magazyn, usługi, mieszkanie, parking, media, księga wieczysta, w odległości 80 m od centrum, tel: 508 379 330. ► Sprzedam 2 ha ziemi, w tym 3600 m2 na działki (media w drodze), Mikorzyn, tel: 605 748 099. ► Sprzedam działki budowlane o pow. 1200 m2 w Olszynie, tel: 668 616 139, 668 616 124.

REKLAMA

► Wynajmę pokoje dla pracowników w Ostrzeszowie, tel: 605 554 647.

► Do wynajęcia reprezentacyjne biuro - lokal usługowy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 28, przy UMiG, pow. 100 m2, własne ogrzewanie, dwa wejścia, węzły sanitarne, miejsce parkingowe, komfortowe wykończenie, parter, tel: 601 780 158. ► Do wynajęcia dwa garaże/pom. magazynowe w Ostrzeszowie, Daszyńskiego 17, w budynku Biznes Centrum. Monitoring, dobra lokalizacja, centrum miasta, tel: 601 780 158. ► Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i lokale usługowe w kompleksie Biznes Centrum w Ostrzeszowie, ul. Daszyńskiego 17. Prestiżowy budynek, znakomita lokalizacja, łatwy dojazd w centrum miasta, duży własny parking, Wi-Fi, monitoring, siedziba wielu firm, dogodne warunki najmu, tel: 601 780 158. ► Do wynajęcia biura i lokale użytkowe w budynku przychodni byłej Spółdzielni Inwalidów w Ostrzeszowie, ul. Powstańców Wlkp. 31. Winda, parking, różne wielkości pomieszczeń, dogodna lokalizacja, blisko centrum miasta, łatwy dojazd, możliwość dowolnej aranżacji pomieszczeń, tel: 601 780 158. ► Sprzedam działki budowlane o pow. 1100 m2, 39 m x 28 m, warunki zabudowy, prąd, woda, kamienie gr., Zajączki/Rejmanka, tel: 697 911 483. ► Sprzedam działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną, Kuźniki gm. Ostrzeszów, tel: 798 988 774. ► Wynajmę dom o pow. 110 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze, Kraszewice, może być dla pracowników z Ukrainy, tel: 665 684 996. ► Wynajmę pokoje w nowym bloku we Wrocławiu, blisko każdej uczelni, tel: 506 651 443. ► Kupię grunt orny, tel: 886 303 346.

► Kupię mieszkanie w bloku w Ostrzeszowie, oprócz parteru, tel: 600 780 605.

► Poszukuję do wynajęcia domu w Rzetni, Parzynowie lub Olszynie, tel: 795 268 200.

► Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe na Os. Kwiatowym, IV piętro, proszę dzwonić po godz. 20.00, tel: 691 327 170.

► Zamienię kawalerkę o pow. 35 m2 na Os. Zamkowym na I piętrze, na 2-pokojowe mieszkanie do II piętra, tel: 728 962 699.

► Sprzedam działki budowlane w Doruchowie, ul. Leśna, tel: 660 773 536. ► Sprzedam działkę w miejscowości Zalesie, tel: 660 773 536. ► Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w blokach o pow.44 m2, I lub II piętro, dom w miejscowości Dębicze o pow. 100 m2., tel: 663 889 642. ► Sprzedam działkę położoną w miejscowości Turze, pow. 4 700 m2, tel: 723 215 133. ► Sprzedam dwie działki budowlane w Kraszewicach, ul.Leśna, blisko lasu, cicha i spokojna okolica, tel: 691 863 113. ► Sprzedam cztery działki budowlane, każda o powierzchni około 1250 m2, przy drodze asfaltowej, w miejscowości Bierzów, woda i prąd w działce, tel: 601 541 033. ► Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną o pow. 1418 m2 w miejscowości Olszyna, tel: 661 971 639. ► Wynajmę kawalerkę na Os. Zamkowym w Ostrzeszowie, II piętro, tel: 510 578 578. ► Sprzedam nieruchomość położoną przy trasie DK11 w kierunku Kępna (na przeciw stacji Circle) o pow. 3000 m2, dobry dojazd i lokalizacja, rampa, tel: 62 730 11 11. ► Wynajmę mieszkanie o pow. 50 m2 w Ostrzeszowie, 2 pokoje, łazienka, kuchnia umeblowana (lodówka, kuchnia ceram., pralka, szafki), centralne ogrzewanie , internet , miejsce parkingowe, zdjęcia na OLX, ID: 449235063, tel: 534 293 480, proszę dzwonić po godz.17:00.

REKLAMA

► Zamienię mieszkanie 4-pokojowe na ul. Kwiatowej (IV piętro), na mieszkanie 2-pokojowe do II piętra, tel: 661 823 424.

► Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę, na zboczu Bałczyny, jednego z najwyższych wzniesień Wielkopolski, o pow. 10 000 m2 (1 ha), około 500 m od granic Ostrzeszowa, cena do uzgodnienia, tel: 692 045 511. ► Sprzedam mieszkanie o pow. 71,94 m2, duży salon z możliwością podziału na 2 pokoje, sypialnia, kuchnia, łazienka, przedpoków, balkon – altanka, przedpokój drugi na wejściu i piwnica, Samodzielne ogrzewanie gazowe, centrum Ostrzeszowa, kamienica, cena: 85 000 zł, tel: 505 174 075. ► Wynajmę mieszkanie w centrum Ostrzeszowa, kamienica, koszt wynajmu: 800 zł, tel: 505 174 075. ► Sprzedam działki budowlane o pow. 1500 m2 każda, z pozwoleniem na budowę, całkowicie uzbrojone, Kaliszkowice Kaliskie, tel: 62 731 04 24. ► Sprzedam działkę w Rojowie przy drodze DW 449, o pow. 2870 m2, tel: 609 609 014. ► Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Bukownica, tel: 726 604 063. ► Wezmę grunty w dzierżawę, tel: 697 754 147. ► Sprzedam działkę budowlaną o pow. około 1000 m2, Ostrzeszów Pustkowie, ul. Srebrna, tel: 697 911 650. ► Sprzedam działkę o pow. 1050 m2, atrakcyjne położenie, 2 min. do Centrum Kobylej Góry i 10 minut do zalewu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną., media: w drodze prąd, woda, kanalizacja, cena: 50 zł/m2, tel: 692 306 958. ► Sprzedam działkę budowlaną w Ostrzeszowie, ul. Wierzbowa, pow. 1377 m2, tel: 723 210 605.

► Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1467 m2 w Ostrzeszowie, ul. Wierzbowa, Polna, dojazd drogą asfaltową, media w drodze: prąd, gaz, woda i kanalizacja, tel: 886 264 291.

► Sprzedam słomę spod dachu, około 60 bali, waga 250 kg/szt., tel: 724 293 341. ► Sprzedam ciągnik Ursus C330, tel: 668 616 139, 668 616 124.

► Sprzedam las o pow. 1 ha, tel: 696 665 606.

ROLNICZE ► Sprzedam byczki mięsne i jałówki, tel: 693 258 228. ► Sprzedam przyczepę do bali, tel: 693 258 228. ► Kupię każdy ciągnik rolniczy, stan obojętny, tel: 694 400 305. ► Sprzedam prosięta duże, mięsne, zaszczepione, większa ilość, tel: 724 293 341. ► Kupię maciory i knury, tuczniki oraz bydło, odbiór oraz płatności na miejscu, tel: 667 892 096. ► Sprzedaż cięląt, w sprzedaży byczki NCB, mięsne oraz jałówki mięsne, tel: 782 202 851. ► Kupię ciągniki rolnicze całe i uszkodzone, tel: 696 681 781. ► Sprzedam byczki 2-tygodniowe, tel: 693 538 175. ► Sprzedam karuzelówkę do siana, tel: 605 748 099. ► Sprzedam zgrabiarkę do siana, karuzelowa, tel: 601 704 843. ► Sprzedam zgrabiarkę 7-gwiazdową, tel: 605 748 099. ► Sprzedam czeską sadzarkę do ziemniaków, tel: 605 748 099. ► Sprzedam prasę kostkującą Z-224 w dobrym stanie, tel: 694 937 349.

REKLAMA

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

► Sprzedam pług, tel: 668 616 139, 668 616 124. ► Sprzedam brony, tel: 668 616 139, 668 616 124. ► Sprzedam kultywator, tel: tel: 668 616 139, 668 616 124.

Sprzadaż cieląt tel. 887 412 635 lub 663 527 662 ► Sprzedam zgrabiarkę do siana, tel: 668 616 139, 668 616 124. ► Sprzedam śrutownik bąk z silnikiem 7,5 KW lub osobno, tel: 732 442 545. ► Sprzedam słomę w balach, 40 szt., gm. Czajków, tel: 669 066 690. ► Sprzedam królika rasy olbrzym belgijski, samica, tel: 607 751 461. ► Sprzedam słomę ze stodoły, w kostce, tel: 727 681 935. ► Sprzedam sianokiszonkę w balach, cena: 60 zł/szt., tel: 723 844 301. ► Sprzedam żyto, tel: 62 731 04 24. ► Sprzedam pszczoły, tel: 723 239 393. ► Oddam dużą oponę od ciągnika, tel: 603 958 436.

► Sprzedam 5-rzędowy obsypnik, tel: 605 748 099.

► Sprzedam siewnik do kukurydzy, tel: 697 754 147.

► Sprzedam 4 tony żyta, tel: 605 748 099.

► Sprzedam agregat uprawowo – siewny, tel: 697 754 147.

► Sprzedam prosięta, tel: 605 748 099. ► Sprzedam pług podorywkowy 5-skibowy, tel: 693 824 086. ► Sprzedam przyczepę do zielonki i opryskiwacz, tel: 693 824 086. ► Sprzedam kombajn zbożowy marki John Deere, typ 1075, 86 r., tel: 693 824 086.

► Sprzedam ziemniaki vineta, tel: 667 522 365. ► Sprzedam kukurydzę, żyto, pszenżyto i pszenicę, tel: 780 143 180. ► Sprzedam słomę jęczmienną w balach 120x120, tel: 780 143 180. ► Sprzedam słomę w balotach, tel: 504 839 180.


18 Ogłoszenia ► Sprzedam rozsiewacz do nawozu lejek, tel: 785 683 990. ► Sprzedam agregat uprawowo - siewny z siewnikiem, Galignani, szeroki podbieracz, central smarowanie, tel: 697 754 147. ► Sprzedam byczki i jałóweczki mięsne oraz mieszańce, tel: 609 938 123. ► Sprzedam żyto, 30 ton, tel: 723 058 003. ► Sprzedam słomę żytnią w kostkach, cena: 400 zł/tona, tel: 607 386 970. ► Sprzedam kombajn zbożowy Class Europa, stan dobry, tel: 723 922 730. ► Sprzedam zbiornik o poj. 1000 litrów, mało używany, cena: 120 zł, tel: 729 486 022. ► Sprzedam sianokiszonkę w balotach, tel: 729 486 022; 621 656 955. ► Sprzedam prasę kostkującą, w dobrym stanie, tel: 729 486 022; 621 656 955. ► Sprzedam wóz konny, 4 okute, drewniane koła, stan dobry, przechowywane pod dachem, tel: 695 649 477. ► Sprzedam prasę marki GALLIGNANI RB 22, 96 r., na sznurek, stałokomorowa 120*120, maszyna w pełni sprawna, cena do uzgodnienia, tel: 663 617 154. ► Sprzedam kombajn, 79 r., Bizon ZO56, garażowany, tel: 691 757 181. ► Sprzedam kiszone ziarno kukurydzy w Big Bag-ach, tel: 663 976 773. ► Sprzedam sianokiszonkę, tel: 881 350 219.

RÓŻNE ► Oddam szczenięta rasy wyżeł niemiecki, tel: 693 258 228. ► Kupię drewno owocowe i orzecha włoskiego, możliwość wycinki, tel: 530 397 256. ► Kupię szkielet namiotu foliowego, duży, za rozsądną cenę, tel: 723 068 088. ► Kupię skóry królicze, tel: 696 814 720.

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

► Kupię stare wojskowe odznaki, odznaczenia, medale, ordery, szable, bagnety, kordziki, mundury polskie, niemieckie, rosyjskie i inne, wojskowe oraz cywilne, orzełki z nakryć głowy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem odznaczeń, zdjęcia o tematyce wojskowej, przedwojenne pocztówki elementy umundurowania i wyposażenia wojskowego, tel: 694 972 047.

► Sprzedam sukienkę wiązaną na szyi, rozm. XL, cena: 20 zł, tel: 727 430 794.

► Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki itp.: wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem odznaczeń, zdjęcia o tematyce wojskowej, inne pamiątki i starocie związane z wojskowością i służbami mundurowymi, tel: 518 507 460, e-mail: wojskowe-odznaki@wp.pl.

► Sprzedam spodnie garniturowe, używane, rozm. 82/106 i 74/104, cena: 30 zł/szt., tel: 697 893 850.

► Sprzedam betoniarkę na siłę, szczegóły pod nr tel: 502 724 483. ► Oddam kanapę 3-osobową bez funkcji spania z jasnej eko-skóry, tel: 694 448 901. ► Sprzedam stół ślusarski, cena: 300 zł, tel: 601 901 733. ► Sprzedam płot z demontażu, 20 szt. przęseł po 2 m oraz brama 4,4 m i uliczka 0,9 m, sztachety olszowe, pomalowane Sadolinem, stan bardzo dobry, cena za całość: 1 500 zł, tel: 607 534 866. ► Sprzedam wciągarkę łańcuchoową 250 kg, nową, tel: 604 877 783. ► Sprzedam klatkę dla małych ptaszków, tanio, tel: 661 823 424. ► Sprzedam lwy ogrodowe, tel: 607 233 161. ► Sprzedam nowe kafle, kolor brązowy, na piec pokojowy, tel: 604 877 783. ► Sprzedam rower damski z silnikiem spalinowym, koła 26'', tel: 784 046 647.

► Sprzedam etui do LG G3s, nowe, cena: 10 zł, tel: 781 738 258. ► Sprzedam garnitur na wzrost +/- 180 cm, jak nowy, cena: 100 zł, tel: 735 708 815. ► Sprzedam panele podłogowe, 9 m2, cena: 20 zł/m2, tel: 735 708 815.

► Oddam małego samodzielnego kotka, tel: 600 525 815. ► Sprzedam garsonkę, używana, rozm. 42, cena: 20 zł, tel: 727 430 794. ► Sprzedam nową, ręczna pompę teleskopową, skręcana do beczki, tel: 880 041 413. ► Oddam w dobre ręce dwa małe koty, tel: 692 212 336. ► Sprzedam płytki gipsowe na wzór starej cegły, cena: 32zł/m2, tel: 536 920 224.

Spawanie stali czarnej, nierdzewnej, aluminium, np. lekkie konstrukcje, rury (instalacje), części maszyn, itp. Tel. 667 419 551 ► Sprzedam rower górski, kola 24'', tel: 726 739 237. ► Sprzedam sofę skórzaną, kolor kremowy, z funkcją spania, tel: 667 331 891. ► Sprzedam telewizor (starego typu), 26'', cena: 40 zł, tel: 609 912 998. ► Oddam szczeniaki, 8 msc., tel: 724 670 614. ► Sprzedam rower męski, górski, cena: 300 zł, tel: 60 560 738.

► Sprzedam rower Maxim, 28'', przerzutki w piaście, stan bardzo dobry, tel: 880 860 495.

► Sprzedam telewizor 55'', wolnostojący, cena: 300 zł, tel: 669 215 857.

► Sprzedam spódniczki, rozm. 40 i 42, używane, cena: 10 zł/szt., tel: 697 893 850.

► Sprzedam dwie paczki pampersów i dwie paczki podpasek Semi, tel: 692 361 686.

► Sprzedam żyrandol, stan bardzo dobry, cena: 50 zł, tel: 721 713 353.

► Sprzedam wózek inwalidzki, tel: 692 361 686.

► Sprzedam izoterme o wym. 6,5 m x 2,5 m, idealna na budowę zamiast garażu blaszanego, cena: 2 700 zł, tel: 798 588 117. ► Sprzedam agregat prądotwórczy, tel: 697 312 177. ► Sprzedam łóżko piętrowe, tel: 513 294 093. ► Sprzedam parnik elektryczny, 120 litrów, tel: 665 183 402. ► Sprzedam kaktusy agawa, tel: 725 893 654. ► Sprzedam parnik węglowy, 250 litrów, tel: 665 183 402. ► Sprzedam 4 koła drewniane do bryczki, tel: 724 670 614. ► Srzedam pojemnik na wodę, 100 litrów, tel: 724 670 614. ► Sprzedam silnik elektryczny, jak nowy, 7,5 KW, tel: 665 183 402. ► Sprzedam przęsło do kojca dla psa z bramką, szer. 2 m, 3 szt., tel: 601 060 592. ► Kupię króliczka miniaturkę z klatką i wyposażeniem do domu, tel: 782 934 304. ► Sprzedam owczarki niemieckie, długowłose, rodzice na miejscu, tel: 887 815 078. ► Sprzedam nową skrzynkę budowlaną do prądu, tel: 608 637 568. ► Sprzedam spacerówkę dla dziecka, stan bardzo dobry, aluminiowa, z Niemiec, firmy Kiddy, cena: 180 zł, tel: 782 934 304. ► Sprzedam dwuteownik 14, 60 mb w dobrej cenie, tel: 509 871 720. ► Sprzedam tapczan i 2 pufy, cena: 170 zł, w bdb. stanie, tel: 609 912 998. ► Sprzedam meble: komoda, komin, biurko i ława, cena: 300 zł, tel: 609 912 998. ► Sprzedam 6 krzeseł, kolor jasny, cena: 50 zł/szt., tel: 725 884 035. ► Sprzedam meble kuchenne, kolor jasny, dodatkowo zlewozmywak, cena: 300 zł, możliwość kupna pojedynczych elementów, tel: 603 478 475. ► Sprzedam okno balkonowe PCV 60/215 cm, szyba przeciwwłamaniowa, wzmocniona, robione na zamówienie, nowe z demontażu - zły pomiar, uchylne, tel: 665 104 211.

► Sprzedam 8 metrów parkietu, tel: 733 020 854. ► Sprzedam fotele skórzane, tel: 600 808 523. ► Sprzedam owerlok domowy, tel: 720 054 521. ► Sprzedam drzwi wejściowe PCV, kolor antracyt, robione na zamówienie, solidne, przeciwwłamaniowe, lewe, otwierane do środka, zdobienie chromowe, wym. ramy: 104 cm, drzwi 90/215 cm, komplet kluczy, nowe z demontazu - zły pomiar, cena: 4 000 zł do negocjacji, tel: 665 104 211. ► Sprzedam stół do masażu, nowy, nieużywany, regulowany podgłówek, mocna konstrukcja, boczne podłokietniki, przedni podłokietnik, rączka do przenoszenia, otwór na twarz, kieszonka na kosmetyki, wieszak na ręcznik, nóżki ochronne, regulacja wysokości łóżka, pokrowiec, cena: 300 zł, tel: 795 669 331. ► Sprzedam nową, dużą, czarną torbę na bagażnik rowerowy, tel: 692 342 189. ► Sprzedam kosiarkę spalinową, do remontu, tel: 785 683 990. ► Sprzedam drzwi z demontażu, zabytkowe z szybkami, wysokie, 2-częściowe, tel: 505 448 332. ► Oddam tapczan młodzieżowy i duży dywan, tel: 503 037 570. ► Sprzedam duży zestaw wypoczynkowy, kanapa i 2 fotele, po okazyjnej cenie, tel: 500 286 705. ► Oddam dwie żaluzje na dwa okna i na drzwi balkonowe, w dobrym stanie, Ostrzeszów, tel: 731 044 179. ► Oddam trampolinę dla dzieci, tel: 500 286 705. ► Sprzedam dwa rowery: damski na kołach 26'' z przerzutki, cena: 100 zł oraz jubilat, cena: 50 zł, tel: 512 919 499.

PRACA ► Zatrudnię diagnostę samochodowego z uprawnieniami do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Ostrzeszowie, atrakcyjne warunki zatrudnienia, tel: 605 458 891.

► 60-letni rencista, szuka pracy (koszenie trawy, drobne remonty, itp.), posiada samochód, może gdzieś zawieźć, tel: 731 044 179. ► Szukam pracy: wykonam roboty ogólnogospodarcze, wykoszę trawniki, zetnę drzewa, przekopię ogródek, itp., tel: 695 442 603. ► Zatrudnię traktorzystę w Doruchowie na część etatu, tel: 693 824 086. ► Szukam pracy, zajmę się ogrodem lub wykonam remont (malowanie, szpachlowanie, panele, itp.), tel: 720 793 057. ► Zatrudnię pracownika, może być emeryt lub rencista, tel: 601 769 444. ► Chcesz spróbować własnych sił jako samodzielny fryzjer? Wynajmę w pełni wyposażony salon fryzjerski wraz ze stałymi klientami (ok. 100). Zapewniam 3 stanowiska fryzjerskie, zaplecze socjalne, pralnie, toalety, prywatny parking. Wszystko przygotowane do pracy. Więcej szczegółów w trakcie osobistej rozmowy, tel: 607 067 778. ► Przyjmę od września 2019 do sklepu internetowego uczennicę I klasy Branżowej Szkoły I stopnia do przyuczenia w zawodzie sprzedawca, tel: 602 623 052. ► Wykonam różne prace w ogrodzie i na działce, koszenie, karczowanie, wycinka drzew i krzewów, itd., tel: 782 041 336. ► Zatrudnię osobe do opieki nad osobą niepełnosprawną (średni wiek). Zapewniam mieszkanie na wysokim poziomie, Doruchów, proszę dzwonić wieczorem, tel: 796 356 863. ► Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem, dobre warunki pracy i płacy, w Grabowie nad Prosną, tel: 603 882 985. ► Kobieta pilnie poszukuje pracy dorywczej na weekendy, może być opieka nad dzieckiem, sprzątanie, na terenie Ostrzeszowa, tel: 889 743 270.


Ogłoszenia/Giełda Pracy 19

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

► Szukam dodatkowej pracy w ochronie, tel: 691 561 999. ► Szukam pracy przy szpachlowaniu, malowaniu, gładziach gipsowych, panelach podłogowyc h, tel: 783 892 513. ► Student Politechniki Wrocławskiej udzieli korepetycji z matematyki i chemii na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, tel: 696 982 184. ► Dziewczyna, wykształcenie średnie, szuka pracy, tel: 782 053 811. ► Zatrudnimy osoby na stanowisko: Pielęgniarka/Pielęgniarz, w norweskich placówkach zdrowia, zarobki nawet 20 000 zł miesięcznie, zapewniamy bezpłatny kurs norweskiego, tel: 512 167 223.

► Emeryt – budowlaniec, poszukuje dorywczej pracy, tel: 798 312 203.

► Przyjmę szycie kołder, wkładów z flizeliny, pościeli i kocyków, posiadam własne maszyny, tel: 696 665 606.

► Szukam pracy w godz. 8:00 – 16:00, tel: 725 893 654.

► Osoby pochodzenia ukraińskiego, mające doświadczenie przy produkcji palet, poszukują pracy na terenie Kraszewic lub okolic, tel: 665 684 996.

► Samodzielny elektryk przyjmie zlecenia wykonania instalacji elektrycznych od A do Z, tel: 886 303 346. ► Wykonam drobne remonty, tel: 512 919 499.

► Kobieta, poszukuję firmy, która przyjmie na staż jako pracownik biurowy. Staż 3-miesięczny, opłacany przez firmę zewnętrzną, tel: 607 787 085.

MATRYMONIALNE ► Kawaler, konsultant kosmetyczny, bez nałogów, uczciwy i zaradny, pozna uczciwą, szczerą panią, niepalącą w wieku 32-52 lata, która marzy o założeniu szczęśliwej rodziny. Kontakt e-mail: janusz96@o2.pl.

► Kobieta komunikatywna, mgr. administracji z doświadczeniem w handlu, kadrach i reklamacji, szuka pracy na pół etatu, niekoniecznie w swoim zawodzie, tel: 607 645 001.

► 50-letni mężczyzna pozna panią w wieku 3947 lat, panna lub wdowa, kontakt do uzyskania w redakcji. ► Mężczyzna 54 lata, pozna kobietę w wieku 47-50 lat z okolic Ostrzeszowa, która chce stworzyć szczęśliwy związek, tel: 669 478 529. ► Kawaler 36 lat, bez nałogów, pozna uczciwą panią zdecydowaną na stały związek w wieku 28-37 lat, tylko poważne oferty, tel: 721 866 493.

Jesteś dojrzałą, poważną osobą, która skończyła 35 lat i doskwiera Ci samotność? Osoby samotne to bardzo liczna grupa w naszym społeczeństwie. Nie musi tak być. Ta rubryka jest Twoją szansą na odnalezienie „drugiej połowy”. Pamiętaj, że zamieszczamy tylko poważne anonsy. Jak zamieścić ogłoszenie? Przyjdź do redakcji razem z dowodem osobistym.

► Młoda 20-letnia dziewczyna poszukuje pracy od kwietnia, zaopiekuje się dzieckiem lub inne, tel: 785 401 421. ► Udzielę korepetycji z j. angielskiego (klasy I – V), szkoła podstawowa oraz z edukacji wczesnoszkolnej, okolice Kraszewic, tel: 576 332 966.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

► Kobieta z prawem jazdy, doświadczeniem na kasie i produkcji, podejmie jakąkolwiek pracę w godzinach wieczornych, okolice Mikstat/ Grabow, tel: 724 036 985.

► Szukam pracy dodatkowej, może być chałupnictwo, tel: 511 152 714.


20 Giełda Pracy

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl


Rozrywka 21

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

BARAN

(21.03. – 20.04.) Musisz uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ten tydzień może być dla Ciebie dosyć trudny. W wielu sprawach, które będziesz miała do załatwienia, napotkasz trudności z  którymi trudno będzie zmierzyć Ci się samemu. Prawdopodobnie będziesz musiała poprosić o pomoc swoich bliskich. Lubisz radzić sobie w życiu samodzielnie i nie będzie odpowiadało Ci, że zmuszona będziesz polegać na innych.

WAGA

(23.09. – 23.10.) Po długich miesiącach stagnacji odezwie się Twoja rozrywkowa i towarzyska natura. To idealny czas na początek nowego związku albo artystycznego projektu. Masz w  sobie mnóstwo energii, nad którą nie potrafisz zapanować. Musisz znaleźć jej ujście. Rozejrzyj się wokół siebie, bo całkiem możliwe, że miłość Twojego życia jest gdzieś blisko. Romans ze współpracownikiem może zaprowadzić Cię nawet przed ołtarz.

BYK

(21.04. – 20.05) Koniec tygodnia nie będzie mniej intensywny niż jego początek, dlatego musisz być wytrwała. Już w weekend będziesz mogła nareszcie odpocząć i  poukładać wszelkie zaległe sprawy osobiste. Skup się na relacji ze swoim partnerem, ponieważ ostatnio bardzo oddaliliście się od siebie. Każde zajęło się swoim życiem zawodowym i brakuje Wam czasu nawet na wspólny posiłek. Przygotuj romantyczną kolację - niespodziankę.

SKORPION

(24.10. – 21.11.) Przed tobą tydzień nowych pomysłów i ciekawych możliwości. Poczujesz, że świat stoi przed Tobą otworem! Będziesz energiczna i  optymistyczna, dzięki czemu spotkasz się z  życzliwością innych ludzi. Nie bądź jednak zdziwiona, jeśli ktoś poprosi cię o  pomoc lub wsparcie w trudnej dla niego sprawie. Czas, jaki poświęcisz innym ludziom, nie okaże się stracony. To zdecydowanie poprawi Twoje samopoczucie.

HOROSKOP

BLIŹNIĘTA

(21.05. – 21.06.) W tym tygodniu będzie trzeba podjąć pewne ryzyko. Jeśli się na to zdecydujesz, szczęście będzie Ci sprzyjało, a trudności nie będą aż tak bardzo odczuwalne. Przyda Ci się też doświadczenie życiowe, którym już dysponujesz, więc nie będzie to aż takie trudne przedsięwzięcie, jak można się spodziewać. Należy jednak unikać konfliktów, szczególnie w sferze zawodowej. Może to zaszkodzić Twojej karierze.

W tym tygodniu ważne sprawy ostro ruszą do przodu. Ktoś nagle zmieni zdanie lub okaże się, że możesz zrobić coś, co wcześniej było poza twoim zasięgiem. Daj się ponieść wydarzeniom i jak najszybciej przystosuj się do nowych okoliczności. Poznasz wpływową osobę lub odezwie się do Ciebie ktoś, na kogo mogłaś liczyć w przeszłości. W każdej sytuacji podkreślaj swoje zalety i walcz o swoje zyski.

STRZELEC

LEW

(23.07. – 23.08.) Twoje relacje z bliskim mężczyzną popsują się. Zaczniesz wątpić w uczucia, które do niego żywisz, a  on zacznie zdradzać zainteresowanie innymi kobietami. Zanim podejmiesz radykalne kroki, upewnij się w swojej decyzji. Działając pochopnie, możesz stracić coś cennego. Gwiazdy będą sprzyjały Twojej karierze. Ześlą na Twoją drogę życzliwych ludzi, którzy pomogą Ci się znaleźć we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

KOZIOROŻEC

(22.11. – 21.12.) Twoja wiedza może okazać się niewystarczająca. Ktoś wytknie Ci brak doświadczenia lub nieznajomość faktów. Jeśli jesteś uczniem lub studentem, to karta radzi zabrać się w tym tygodniu do pracy. Dla osób, które pracują, jest wskazówka, że dobrze byłoby zapisać się na kurs lub poświęcić chwilę na lekturę pism i książek z własnej dziedziny. Postaraj się więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu.

RAK

(22.06.– 22.07.)

WODNIK

(22.12. – 20.01.)

Wyjątkowo przyjemnie, wesoło, radośnie i optymistycznie zapowiada się dla Ciebie ten tydzień na polu partnerskim i  towarzyskim. Nie grozi Ci samotność i  przyzwyczajanie się do samotnego życia singla. Przeciwnie. To doskonały czas na nawiązywanie nowych znajomości, kontaktów i  przyjaźni. Zacznij od niezobowiązujących spotkań, randek lub lekkiego flirtu. To Twój czas, wykorzystaj go!

(21.01. – 19.02.) Dzięki swoim pomysłom staniesz się popularna, a nawet naśladowana przez różne osoby. Możesz teraz liczyć na większe zyski, a nawet znaczący przypływ gotówki. Opłaci się rozmawiać o  pieniądzach i  negocjować warunki różnych ważnych umów. Bądź realistą i  domagaj się jasnych ustaleń. Dla samotnych kobiet karta wróży flirt, a nawet romans. Nie wahaj się, zaszalej i daj się ponieść chwili!

PANNA

(24.08.– 22.09.) Przyda Ci się pewna odskocznia, ale pozwolić na nią będziesz mogła sobie dopiero pod koniec tygodnia. Kiedy już przebrniesz przez wszystkie możliwe trudności, znajdziesz wreszcie chwilę czasu dla siebie. Prawdopodobnie nie ze wszystkim będziesz w stanie poradzić sobie od razu i rozwiązanie trzeba będzie rozłożyć także na kolejne dni. Jednak nie zamartwiaj się na zapas, bo możesz w  ten sposób jedynie wykończyć się psychicznie.

RYBY

(20.02. – 20.03) Pewna osoba nie wywiąże się ze swoich obietnic lub zostawi Cię samą z trudnymi zadaniami. Nie licz na jej skruchę lub przeprosiny. Karta przestrzega przed podejmowaniem decyzji pod wpływem plotek. Dąż do wyjaśnienia prawdy, a  unikniesz miłosnych rozterek i towarzyskich nieporozumień. W sprawach rodzinnych uda się wyjaśnić pewną sprawę, a  nawet kupić coś, na czym wszystkim od pewnego czasu zależało.

Jeżeli chcesz wygrać TALON NA PALIWO O WARTOŚCI 50 ZŁ rozwiąż krzyżówkę, uzupełnij kupon i przynieś do redakcji lub wyślij rozwiązanie SMS-em, w treści wpisując: paliwo.rozwiązanie na nr 7148 (1 zł + VAT) przykładowy SMS: paliwo.wiosna (wiosna to przykładowe rozwiązanie krzyżówki) Co tydzień wśród wszystkich, którzy przyniosą kupony lub wyślą SMS, wyłonimy zwycięzcę, który otrzyma talon na dowolne paliwo o wartości 50 zł do wykorzystania na stacji paliw HUZAR. ADRES REDAKCJI: Ostrzeszów ul. Kaliska 1-3 tel. 533 600 655 CZYNNE: Pn. - Pt. 8.00-15.00 DRUK: Drukarnia Polska Press, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo REDAKTOR NACZELNA: Monika Szymoniak REDAKCJA W SKŁADZIE: Andrzej Mroziński, Magdalena Lipińska (dziennikarka), Łukasz Śmiatacz

(dziennikarz), Anna Gołdyn (redaktor sportowy), Aneta Mróz (redaktor graficzny), Tomasz Połomski (redaktor techniczny) BIURO REKLAM: reklama@naszestrony.info.pl BIURO OGŁOSZEŃ: ogloszenia@naszestrony.info.pl, tel. 533 600 655 STRONA INTERNETOWA: www.naszestrony.info.pl PROFIL NA FACEBOOKU: www.facebook.com/NaszeStronyOstrzeszowskie WYDAWCA: POPRAVA Sp. z o.o. Sp. K., Bierzów 2A, 63-507 Kobyla Góra Redakcja zastrzega sobie prawo decyzji o druku nadesłanych materiałów, dokonywania skrótów i adiustacji tekstów oraz listów nadesłanych do Redakcji. Za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i listów Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wzory i projekty reklam pozostają własnością Redakcji.

Fundatorem nagrody jest: Ostrzeszów Pustkowie 32 tel. 608 372 041

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 17:

PROSTOTA JEST SZCZYTEM WYRAFINOWANIA Talon na paliwo wygrał: HENRYK WALTER Z OSTRZESZOWA Rozwiązanie krzyżówki nr 18: hasło ................................................................................................ ......................................................................................................... imię i nazwisko ............................................................................ adres ............................................................................................... tel. ...................................................................................................


22 Sport

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Przewaga wzrasta z meczu na mecz

Większość rywali Victorii Ostrzeszów chyba marzy o tym, aby zespół opuścił już ligę międzyokręgową kalisko - konińską. Lider nie odpuszcza nikomu. Przekonała się o tym Raszkowianka Raszków, która na Kąpielową zawitała w sobotę, 4 maja.

Kibice, którzy przyjechali na stadion wcześniej, mogli się nieco zdziwić. Zespół gości bowiem dość późno przystąpił do przedmeczowej rozgrzewki. Nie bez powodu. W świecie regionalnej piłki krążyły plotki, że Raszkowianka myśli o oddaniu walkowera. - Była taka możliwość. Chłopacy dojechali na ostatnią chwilę z wieczoru kawalerskie-

go, który mieli już wcześniej zaplanowany i to była praktycznie połowa drużyny. Jeden z  kolei jest na zgrupowaniu kadry Polski. Przyjechaliśmy w  trzynaście osób - nie krył Dawid Fórmański, grający trener zespołu. Wynik spotkania dwudziestej czwartej kolejki w  meczu pomiędzy Victorią Ostrzeszów a  Raszkowian-

ką Raszków już po upływie pierwszego kwadransa otworzył Michał Mazurek, który uderzył głową, wykorzystując wrzutkę od Radosława Dolaty. W 29. minucie było już 2:0. Mikołaj Obsadny podał piłkę do wbiegającego Roberta Skrobacza i ten celnie uderzył pod poprzeczkę. W pierwszej odsłonie gospodarze postanowili już nie dołować swo-

Zefka ze zwycięstwem na koncie Po ostatnich dwóch meczach bez kompletu punktów, Zefka Kobyla Góra miała przed sobą idealną okazję do powrotu na zwycięskie tory. W niedzielę, 5 maja, liderzy kaliskiej klasy okręgowej na wyjeździe zagrali z drużyną zamykającą tabelę - Victorią Laski, która nie ma już nawet matematycznych szans na utrzymanie się. Gospodarze robili wszystko, by jak najdłuższej utrzymać bezbramkowy wynik. Nie znaleźli jednak sposobu na zatrzymanie kobylogórzan w  35. minucie. Wtedy na bramkę próbował uderzać Dawid Ponitka, ale strzał wybił Mateusz Śniegocki, po czym na 1:0 dobił Tomasz Gwiżdż. - Myślę, że trudno się gra z takim przeciwnikiem, ale gra taka wyrównana. Prowadzimy, więc oby tak dalej tak w przerwie mecz skomentował wierny kibic Zefki, Andrzej Bugajski. Wśród sympatyków dru-

żyny gości, którzy zawitali do Lasek, jednym z głównych tematów rozmowy była analiza aktualnej sytuacji w  tabeli. Nie tylko Zefka ma bowiem ogromny apetyt na awans do ligi międzyokręgowej, od samego początku towarzyszy jej w  tym GKS Rychtal. Spotkanie dwóch czołowych drużyn będzie ostatnim meczem w  tegorocznym sezonie. Czy główną stawką będzie zdobycie pierwszego miejsca? - Myślę, że awans się rozegra między tymi dwoma zespołami. Miejmy nadzieję, że małymi kroczkami uda się tego doko-

nać. Obserwuję też Rychtal, grają chłopaki trochę nierówno, ale i Kobylej Górze przydarzyła się wpadka. Zobaczymy, oby tak nie było - dodał Bugajski. Po zmianie stron w  60. minucie z  rzutu wolnego na 2:0 podwyższył Fabian Ponitka. Piłkarze Victorii wiedzieli już, że nie pozbawią punktów lidera, który w  spotkaniu dwudziestej czwartki kolejki nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W doliczonym czasie gry, piłkę głową do siatki z  najbliższej odległości skierował strzelec poprzed-

ich gości i moc skuteczności zostawili na drugą. Ta przyszła jednak dopiero w 72. minucie, kiedy to Remigiusz Pastucha wyłożył piłkę Maciejowi Stawińskiemu i ten wbił na 3:0. Victoria zdecydowanie przeważała na placu gry. Bliski zdobycia bramki był m.in. Stawiński, którego strzał wybił golkiper Raszkowianki. To jedna z wielu okazji, która mogła przyczynić się do jeszcze wyższego końcowego rezultatu. Liderzy wynik spotkania zamknęli w 80. minucie. Na 4:0 z  najbliższej odległości strzelił Paweł Pukownik. Zawodnik ten mógł triumfować jeszcze chwilę później, kiedy to dostał futbolówkę od Pastuchy, ale kopnął za słabo. Okazałe zwycięstwo na zero z tyłu, trafia na konto ostrzeszowskiej Victorii. - Wygraliśmy 4:0 i tych bramek mogło być znacznie więcej, aczkolwiek na samym początku, przez jakieś siedem minut, nie potrafiliśmy wyjść z własnej połowy i to też było takie niepokojące. Dla nas ten mecz był trudny do mobilizaniego gola. Piłkarze z  Kobylej Góry mogli już cieszyć się na całego, po tej udanej akcji usłyszeli bowiem końcowy gwizdek sędziego, Przemysława Borkowskiego. Zefka pokonała Victorię Laski 3:0. - Bardzo trudny przeciwnik, który na tak małym boisku bardzo ambitnie podszedł do gry, nie chciał atakować, więc niełatwo było znaleźć otwierające podanie do bramki - nie ukrywał trener drużyny zwycięskiej, Grzegorz Sajewicz. - Z przebiegu spotkania w  pierwszej połowie wynikało, że Kobyla Góra była zespołem na pewno lepszym. W drugiej - do momentu troszkę kontrowersyjnej decyzji sędziego, ta gra z naszej strony nie wyglądała źle. Myślę, że mimo wszystko Zefka zasłużenie wywiozła stąd trzy punkty - podsumował Łukasz Tomczyk, grający trener Victorii Laski. XXIV kolejka: Victoria Laski - Zefka Kobyla Góra 0:3 (0:1)

cji w szatni, bo tak naprawdę awans wystarczy gdzieś już tylko przypieczętować - podsumował trener Victorii, Piotr Konstanciak. Victoria, być może, awans będzie mogła już świętować w  sobotę, 11 maja. Znacznie pomaga jej w  tym ostatnio SKP Słupca, która niespodziewanie w swoich meczach traci punkty. Jeżeli ostrzeszowianie wygrają w  Krotoszynie, zapewnią sobie tytuł mistrza sezonu 2018/19 praktycznie na miesiąc przed końcem. Początek meczu z Astrą o godzinie 17:00. AG XXIV kolejka: Victoria Ostrzeszów - Raszkowianka Raszków 4:0 (2:0) Victoria - Tobiasz Moś, Paweł Paroń (54’ Remigiusz Pastucha), Jakub Jędrzejak, Mikołaj Jędrzejewski, Kornel Skorzybót, Mikołaj Obsadny (66’ Paweł Pukownik), Radosław Dolata (62’ Patryk Pasiak), Przemysław Dubiel, Kamil Sztukowski, Michał Mazurek, Robert Skrobacz (54’ Maciej Stawiński) Raszkowianka - Marcin Młodorzyniak, Damian Rogalka, Krzysztof Majewski, Kamil Gołdyn, Krzysztof Walczak, Mateusz Fuchs, Marcin Kwiatkowski, Mateusz Robakowski, Dawid Fórmański, Hubert Cegła, Damian Spaleniak Victoria - Mateusz Śniegocki, Mariusz Ciozda, Wiktor Czuliński, Wojciech Dryka, Roman Stefanyshyn, Łukasz Tomczyk, Patryk Mielcarek, Tomasz Czekaj, Bartłomiej Gąszczak, Michał Pietras, Patryk Werner Zefka - Sebastian Idziorek, Daniel Cerbiński, Łukasz Kaźmierczak, Jakub Zmyślony, Karol Ogrodniczak, Dawid Ponitka, Szymon Jędrzejewski (90’ Daniel Osiewała), Fabian Ponitka, Piotr Nasiadek, Szymon Hyrza (56’ Kacper Mądry), Tomasz Gwiżdż (85’ Patryk Gabiś) Zwycięstwo nie gwarantuje awansu drużynie z Kobylej Góry, której przewaga nad wiceliderem wynosi dokładnie trzy punkty. Do finiszu sezonu zostało jeszcze sześć kolejek. Zefka w najbliższą niedzielę, 12 maja, na wyjeździe zmierzy się z Pogonią Trębaczów. AG

MIĘDZYOKRĘGOWA Pleszew - Wilczyn Sompolno - Turek Tuliszków - Koźminek Kobylin - Koźmin Wlkp. Mroczeń - Słupca Kazimierz Biskupi - Czekanów Ostrzeszów - Raszków Odolanów - Krotoszyn

1:3 1:0 3:0 2:1 1:1 3:1 4:0 1:3

1. Victoria Ostrzeszów 24 67 2. SKP Słupca 24 52 3. Odolanovia Odolanów 23 48 4. Orzeł Mroczeń 24 45 5. Stal Pleszew 24 40 6. Astra Krotoszyn 24 38 7. Piast Kobylin 24 37 8. Wilki Wilczyn 24 32 9. Polonus Kazimierz Biskupi 24 32 10. Tulisia Tuliszków 24 31 11. GKS Sompolno 24 30 12. Raszkowianka Raszków 24 28 13. Tur 1921 Turek 24 27 14. Piast Czekanów 23 22 15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 24 12 16. Zieloni Koźminek 24 10 Następny mecz: 11.05. (sobota), godz. 17:00 Astra Krotoszyn - Victoria Ostrzeszów

OKRĘGOWA

Laski - Kobyla Góra 0:3 Janków Przygodzki - Trębaczów 3:1 Skarszew - Grębanin 3:1 Brzeziny - Żerków 2:1 Kalisz - Stawiszyn 4:2 Witaszyce - Czarnylas 2:1 Zbiersk - Rychtal 0:3 Cielcza - Doruchów 2:1 1. Zefka Kobyla Góra 24 55 2. GKS Rychtal 24 52 3. Barycz Janków Przygodzki 24 46 4. LKS Czarnylas 24 42 5. Victoria Skarszew 24 41 6. WKS Witaszyce 24 38 7. GKS Grębanin 24 38 8. Olimpia Brzeziny 24 37 9. LZS Doruchów 24 33 10. LZS Cielcza 24 32 11. Korona/Pogoń Stawiszyn 24 31 12. GKS Żerków 24 30 13. Pogoń Trębaczów 24 26 14. Prosna Kalisz 24 25 15. CKS Zbiersk 24 22 16. Victoria Laski 24 2 Następne mecze: 12.05. (niedziela), godz.11:00 Pogoń Trębaczów - Zefka Kobyla Góra godz.14:00 LZS Doruchów - CKS Zbiersk

A KLASA

Sulmierzyce - Słupia 0:4 Ostrów Wlkp. II - Świba 4:2 Ostrów Wlkp. - Opatów 1:3 Czajków - Grabów 4:2 Siemianice - Rogaszyce 1:1 Jankowy - Łęka Opatowska 1:0 1. Pelikan Grabów 19 40 2. Strażak Słupia 18 35 3. Zawisza Łęka Opatowska 19 31 4. OKS Ostrów Wielkopolski 18 31 5. Sokół Świba 18 30 6. Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 18 30 7. LKS Jankowy 19 30 8. KS Rogaszyce 19 26 9. Płomień Opatów 19 23 10. Sokół Bralin 18 22 11. LZS Czajków 18 17 12. Sulimirczyk Sulmierzyce 18 13 13. Wielkopolanin Siemianice 19 10 Następne mecze: 12.05. (niedziela), godz.14:00 Pelikan Grabów - OKS Ostrów Wlkp. godz.14:00 KS Rogaszyce - LZS Czajków

B KLASA

LILIA MIKSTAT ZAPEWNIŁA JUŻ SOBIE AWANS DO A KLASY Mikorzyn - Hanulin 2:4 Ostrówiec - Mikstat 0:2 Kierzno - Dębnica 3:2 Kępno - Siedlików 3:2 Kraszewice - Trzcinica 1:1 1. Lilia Mikstat 13 39 2. KS Hanulin 13 23 3. LZS Ostrówiec 13 22 4. LZS Siedlików 13 20 5. Polonia II Kępno 13 16 6. Zryw Kierzno 13 16 7. Masovia Kraszewice 13 16 8. Dąb Dębnica 13 13 9. LZS Mikorzyn 13 13 10. LZS Trzcinica 13 8 Następne mecze: 12.05. (niedziela), godz.11:00 KS Hanulin Masovia Kraszewice godz.12:00 LZS Siedlików - Zryw Kierzno godz.16:00 Lilia Mikstat - LZS Mikorzyn


Sport 23

Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

Z KRASZEWIC NA FLORYDĘ? W KOSZYKÓWCE WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

Jan Zieliński brązowym medalistą Mistrzostw Polski Masters w Karate Olimpijskim

W niedzielę, 28 kwietnia w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Pochodzące z Kraszewic, a obecnie trenujące w ENEA AZS Polski Masters w Karate Olimpijskim. Po raz kolejny sukces Poznań siostry bliźniaczki Sara Wróblewska i Kaja Wróblew- odniósł Jan Zieliński, zdobywając brązowy medal. ska zamierzają spełnić amerykański sen o  koszykówce za Mastersi to zawodnicy, oceanem. Przypomnijmy również, że siostry to obecne Mi- którzy mają ukończone 35 lat. W  zawodach odbywających strzynie Polski U22 z ENEA AZS Poznań. Dodatkowo Kaja się w Poznaniu startowały zai  zawodnicy z  caWróblewska została powołana do Kadry Polski U20. Gratu- wodniczki łej Polski. Miło nam poinforlujemy! mować, że mieszkaniec naszej RED

III miejsce wywalczone po ciężkich bojach Ostatnie 3 dni to maraton koszykarski w wykonaniu naszych kadetek rocz. 2004 i  młodszych. IX Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt o „Puchar Wiosny” zgromadził 6 drużyn, które rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Zapraszamy na podsumowanie wszystkich spotkań. KS PLAY BASKET KRASZEWICE – UKS OLIMP RAWICZ 28:45

kola, Dudkiewicz Faustyna, Kosmala Paulina, Karkoszka Wiktoria

Długo stawialiśmy opór faworytowi turnieju. Praktycznie przez większość meczu utrzymywała się przewaga Rawicza w okolicach 5-10 punktów. Jeszcze na 6 minut do końca przegrywaliśmy tylko 23:27 i  wciąż pozostawaliśmy w grze. Niestety końcówka należała do rywalek i  ulegamy różnicą 17 punktów. Różnica niby spora, ale nie do końca odzwierciedla naszą dobrą grę w tym meczu. Nasze podopieczne zagrały naprawdę dobre zawody, zabrakło przede wszystkim skuteczności w wykończeniu dobrze rozegranych akcji. Punkty: Kobza Marta 13 pkt, Szuleta Dominika 6 pkt, Kleinert Natalia 5 pkt, Kowalczyk Bernadetta 2 pkt, Gabryś Zuzanna 1 pkt, Cegiełka Weronika 1 pkt, Wiśniewska Paulina, Chowańska Zuzanna, Jeziorek Ni-

KS PLAY BASKET KRASZEWICE – TS SOKOL KLADNO (CZECHY) 46:41 Mecz z bardzo twardo grającymi Czeszkami zapowiadał się nadzwyczaj interesująco. Pierwsza połowa to gra kosza za kosz i mnóstwo rzutów osobistych po obu stronach boiska. Tylko w  tej połowie wymusiliśmy aż 29 rzutów osobistych. Niestety trafiamy tylko 10. Równowaga utrzymuje się do 3 minuty IV kwarty. Od momentu 30:30 robimy run 16:0 w ciągu 3 minut. W końcówce topnieje nasza przewaga, ale daliśmy sporo pograć młodszym zawodniczkom. Punkty: Kobza 18 pkt, Kleinert 14 pkt, Szuleta D. 3 pkt, Cegiełka W. 3 pkt, Wiśniewska 2 pkt, Chowańska, Jeziorek, Dudkiewicz, Kosmala, Karkoszka, Kowal-

czyk, Gabryś,

KS PLAY BASKET KRASZEWICE – MKS OPALENICA 26:42 Mecze z MKS Opalenica to w tym sezonie ligowym niesamowicie trudna przeprawa dla naszych zawodniczek przede wszystkim ze względu na warunki fizyczne. Na każdej pozycji rywalki wyższe od nas o pół głowy. Mimo wysokich przegranych z  tym zespołem w  rozgrywkach ligowych tym razem chcieliśmy zaskoczyć przeciwniczki i  sprawić niespodziankę. Ta sztuka przez długi czas nam się udaje. Mecz na styku do 2 minuty czwartej kwarty (28:25 dla Opalenicy) mimo, że ponownie fatalnie wykonujemy rzuty osobiste (2 trafione na 18 prób w całym meczu…). W  końcówce dopada nas niemoc strzelecka i rywalki szybko odjeżdżają na bezpieczną przewagę. Mimo przegranej to my lepiej wyglądaliśmy na zbiór-

gminy - Jan Zieliński wywalczył brązowy medal w konkurencji Kata Indywidualne Masters Mężczyźni 56 lat i  więcej. Mastersi UKS Hitotsu Ostrzeszów ogółem wywalczyli w  Poznaniu 6 medali: 2 złote, 3 srebrne i  1 brązowy. W  klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski Masters ostrzeszowski klub zajął 1. miejsce. Gratulujemy! EP kach mimo skromniejszych warunków fizycznych. Punkty: Kobza 12 pkt, Szuleta D. 8 pkt, Kleinert 3 pkt, Cegiełka W. 2 pkt, Wiśniewska 1 pkt, Chowańska, Jeziorek, Dudkiewicz, Kosmala, Karkoszka, Kowalczyk, Gabryś,

KS PLAY BASKET KRASZEWICE – UKS DELFIN KŁECKO 45:23 W tym spotkaniu również długi czas utrzymuje się wyrównana walka. Pierwsza kwarta wygrana tylko 13:11, natomiast w drugiej odpalamy wszystkie strzelby i  ta część meczu kończy się dla nas wynikiem 13:0. Trzecia odsłona również wyrównana, dzieła dokończamy w  ostatniej kwarcie, którą wygramy wysoko 11:3. Punkty: Kobza 18 pkt, Cegiełka W. 6 pkt, Wiśniewska 6 pkt, Kleinert 4 pkt, Chowańska 3 pkt, Gabryś 3 pkt, Kowalczyk 2 pkt, Szule-

ta D. 2 pkt, Jeziorek, Dudkiewicz, Kosmala, Karkoszka

KS PLAY BASKET KRASZEWICE – MKS GWARDIA WROCŁAW 37:42 W ostatnim niedzielnym starciu z wrocławskim teamem nie mogliśmy liczyć na wsparcie aż 3 zawodniczek (zabrakło Natalii Kleinert, Faustyny Dudkiewicz i  Pauliny Wiśniewskiej). Mimo to nasze koszykarki walczyły bardzo dzielnie. Co prawda pierwsza połowa trochę przespana przez co wrocławianki wyszły nawet na 11 punktowe prowadzenie. Jednak nasz zespół nie z  takimi problemami zwykł sobie radzić. W  drugiej połowie ruszamy ostro do odrabiania strat. Pod koniec trzeciej kwarty ulegamy tylko 33:34. Ostatni część meczu nie przynosi większych zmian. Ulegamy minimalnie 5 punktami. Mimo przegra-

nej w tym meczu zajmujemy ostatecznie III miejsce w turnieju (mieliśmy taki sam bilans punktowy co TS Sokol Kladno, ale w bezpośrednim pojedynku wygraliśmy). Punkty: Kobza 22 pkt, Szuleta D. 7 pkt, Cegiełka W. 4 pkt, Kosmala 2 pkt, Karkoszka 2 pkt, Jeziorek, Kowalczyk, Gabryś, Chowańska

Końcowa klasyfikacja: I miejsce – UKS Olimp Rawicz II miejsce – MKS Opalenica III miejsce – KS Play Basket Kraszewice IV miejsce – TS Sokol Kladno V miejsce – UKS Delfin Kłecko VI miejsce – MKS Gwardia Wrocław MVP naszej drużyny – Marta Kobza


Czwartek, 9 maja 2019, wydanie 18/310 tel. 533 600 655, redakcja@naszestrony.info.pl

REKLAMA

24 Reklama

Profile for Nasze Strony Ostrzeszowskie

NASZE STRONY OSTRZESZOWSKIE 18/2019  

NASZE STRONY OSTRZESZOWSKIE 18/2019  

Advertisement