Näringsliv nr8 2014

Page 1

ns e r fe TEMA: n Ko & d r vå d n u K

L Ä N E T S L E D A N D E A F FÄ R S M A G A S I N W W W. N A R I N G S L I V. T O PRIS: 35 KR | NUMMER 8.2014

Så sätter du fart på lönsamheten Hotellchefen älskar kritiska kunder Nu är det billigare att representera

TOG HEM GULDET SPORTHANDLAREN PER LINDBLOM I NJURUNDA ÄR BÄST I SVERIGE

”FÖR DEN SOM TÖRS VÄLJA BORT AUDI, BMW OCH MERCEDES.” Vi bilägare

NORRA VÄGEN 8, SUNDSVALL 060-16 75 00 NORTHCAR.SE


Program Aktiviteter hösten 2014 - våren 2015 Företagen i Timrå har sagt sitt i vår kartläggning. Nu presenterar vi en serie workshops utifrån era behov. Aktiviteterna är i Näringslivskontorets lokaler på Terminalvägen 10 på kvällstid kl 18.30–20.00. Med reservation för ev. ändringar i programmet! 20 november 20 januari 19 februari Mars 20 april 20 maj

Strategi - Styrelsearbete Organisation - Mentorskap Marknad - Försäljning Guldstegen Kompetensförsörjning Finansiering

Boka in dessa datum redan nu så du inte missar några av våra aktiviteter! Vill du veta mer, ring Mona Sundin, projektledare 072-202 07 76 Vidare information, se www.foretagarna.se/timra

i samarbete med

NYBYGGDA LOKALER FÖR UTHYRNING I BIRSTA! Hyr mellan 100-800 kvm Inhägnat, gemensamt fikarum, omklädningsrum och konferensrum. Adress: Arbetsledarvägen 5

Kontakta Stefan Ruda på 060-12 61 00 www.perium.se

Fastighetsaktiebolaget Perium Esplanaden 23 852 36 Sundsvall 2


LEDARE: Olof Axelsson / Chefredaktör, olof@naringsliv.to

Ärthjärnan får oss att svälja kass kundvård Om du vill öka chansen att över-

leva är det klokt att undvika fara. Som plötsliga lejonattacker eller frestande men ack så giftiga bär. Därför är människan programmerad att reagera negativt på det okända. Stenålder eller nutid – när vi ställs inför förändringar tar den lilla del i hjärnan som kallas amygdala över och förvandlar oss till ”ärthjärnor" (läs mer på sidan 21). Status quo är ju så bekvämt. Det är också rädslan för förändring som gör att vi stannar kvar hos leve-

rantörer – även om de inte lyssnar på oss. Trots att var femte företagskund klagar på sin bank är rörligheten mellan bankerna låg. Vi knyter näven i fickan och gnäller om hur missnöjda vi är. Ärthjärnan har tagit över. Smarta leverantörer, å andra sidan,

ordnar det som är fel och bygger stabila relationer med nöjda kunder. Kunder som sedan fungerar som goda ambassadörer (läs mer på sidan 14-15). Här har ett av Sundsvalls största fastighetsbolag mycket att lära.

Ungdomarna må fly därifrån, men Facebook är fortfarande ett riktigt smart sätt att kommunicera. Därför är det så roligt att NÄRINGSLIV nu har över 600 ”gilla”-markeringar.

En vattenskada tvingade nyligen en av mina grannar här på kontoret att hastigt flytta till ett provisoriskt rum – på obestämt tid. På frågan om hyresvärden

kunde tänka sig att kompensera kunden för det besvär och den förlorade intäkt avbrottet innebar blev svaret: ”Jodå, vi kan faktiskt dra av 85 kronor!” Fattas bara att de hade skickat en sån där check som kostar pengar att lösa in.

Blir jag invald på ”manskvoten” i en styrelse som ska ha båda könen tänker jag inte att min kompetens ifrågasätts. Så varför är könskvotering så otänkbart för vissa kvinnor?

www.cramo.se

BLI EN BÄTTRE PROJEKTLEDARE Nu är det dags för anmälan till vårens utbildningar ngar

CERTIFIERAD PROJEKTLEDARE Start Sundsvall 18 februari 2015 Start Skelleflteå 20 april 2015

Besök www.westhagen .se för mer info elle r ring 060-17 83 40

Nu har vi även öppnat

CRAMO EXPRESS Snabb service för byggproffs

Heffnersv 1 tel. 060-52 51 50

Stödjer IPMA och PMI certifiering

3


duplicera.nu

Kornboden e d r a r e t y r k re . a n r a d e l a t s ä b Vår rekryteringstjänst utgår från en kompetensbaserad rekryteringsmodell. Den ger dig... Æ... tillgång till kompetenta seniora rekryteringskonsulter med egna ledarskapserfarenheter, en avgörande styrka och kompetens i jakten på de bästa ledarna. Æ... tillgång till ett brett kandidatnätverk med tyngdpunkt i Västernorrland och Jämtland. Æ... möjlighet att skapa en långsiktig relation med en lokal och seriös partner. Æ... tillgång till några av marknadens bästa rekryterings- och testverktyg. Vi har utvecklat vårt searchnätverk och vår kandidatbas i snart 20 år. Våra nätverk kan bli din tillgång.

www.kornboden.se

Nyttig och nödvändig! Ladda ned vår nya app! I den här appen har vi samlat nyttiga länkar och viktig information till dig som företagare. Du hittar bland annat aktuell skatteinformation och en mängd viktiga datum som kan vara bra att komma ihåg.

Sollefteå 0620-570 50 • Kramfors 0612-650 550 Ramsele 0623-109 70 • www.bakertilly.se

4

Baker Tilly Asplunds AB är idag 14 anställda på kontoren i Sollefteå, Kramfors och Ramsele. Bolaget ägs och drivs lokalt men är medlemmar av Baker Tilly Sverige AB med ca 500 medarbetare och kontor på ca 40 orter i Sverige.


INNEHÅLL: Nummer 8 / November 2014

d s r å v eren d n f KuKon &

REDAKTION & PRODUKTION:

TEMA:

UTGIVARE: Ekonomedia Affärspress AB ISSN: 1650-8386 ANSVARIG UTGIVARE: Olof Axelsson, olof@naringsliv.to

INTERVJUN: Per Lindblom SIDAN 8-11

REDAKTION: 060-17 05 50, redaktion@naringsliv.to ADRESS: Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall, www.naringsliv.to PRODUKTION: MittMedia Annonsproduktion TRYCK: MittMedia Print PAPPER: LWC 80g KORREKTUR: Anders Hammarberg ANNONSBOKNING: MittMedia Sundsvall 060-19 70 00, Anita Norberg Pajari 076-314 20 03 ANNONSMATERIAL LÄMNAS TILL: http://annons.mittmedia.se/ mittmedia PRENUMERERA: Maila till prenumeration@naringsliv.to Du betalar bara portokostnaden! UPPLAGA: 12 300 DISTRIBUTION: Tidningen distribueras av Posten till alla företag i Västernorrland och finns även på flygplatser och andra mötesplatser för näringslivet.

Hon älskar besvärliga kunder

VID UTEBLIVEN TIDNING: Kontakta Postens kundtjänst 020-23 22 20

PRODUCERAS AV:

SIDAN 14-15

Representera billigare SIDAN 13

Nyhetsnotiser

Läge för affärer

Ekonominotiser

SIDAN 6

SIDAN 16

SIDAN 24

Vässa lönsamheten

Fastighetsspecial

Affärsnyckeln

SIDAN 7

SIDAN 18

SIDAN 25

PÅ OMSLAGET: Per Lindblom FOTO: Bo Fernström

KRÖNIKÖRER LEDARSKAP Johanna Sellin

STRUKTUR & PLANERING Anna Jakobsson Lund

SIDAN 17

SIDAN 26

KONJUNKTURLÄGET I VÄSTERNORRLAND Konkurser

Nya företag

Nya bilar

– 13%

– 7%

+ 19%

Januari – september 2014: 98 st jfm jan – sept 2013

Januari – september 2014: 790 st jfm jan – sept 2013

Januari – oktober 2014: 5 978 st jfm jan – okt 2013

Avser perioden:

Avser perioden:

Den senaste statistiken finns på www.naringsliv.to

Avser perioden:

5


FOTO: PIXHILL.COM

Snacka rätt i hissen med "elevator pitch" Alla behöver kunna ge slagkraftiga presentationer av sig själva och sitt företag. Det sa Johanna Tott från företaget Nordic Vibe när hon gästade NÄRINGSLIV:s frukostmöte i oktober. För att lyckas med en så kallad ”elevator pitch” ska man ge svar på fyra frågor:

Organisationen Företagarnas regionchef Thomas Byström är kritisk till flera delar i regeringens budget. – Höjda arbetsgivaravgifter för unga och äldre ger tyvärr inga morötter för företag att våga anställa eller investera. Han är också orolig över vad en halvering av RUT-avdraget 2016 kan innebära. – Det kan slå undan benen för företagare i hemservicebranschen,

en bransch där det finns många kvinnor både som företagare och anställda. Bland ljuspunkterna finns ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. – För en företagare med fem anställda och 25 sjukdagar per år kan kostnaden sänkas från 22 000 till 10 000 kronor. Det är ett steg i rätt riktning för företagare som står i begrepp att nyanställa och expandera, säger Thomas Byström.

FOTO: DANIEL ARNFJELL

Efterlyser satsningar på småföretagen

– Många tenderar att vara för försiktiga och missar den sista frågan, sa Johanna Tott.

1. Vem är jag. 2. Vad gör mitt företag. 3. Vad gör oss unika. 4. Vad vill jag ha ut av presentationen (ett möte, sälja något, finansiering och så vidare).

Konferens om våra digitala möjligheter Hur blir Västernorrland ett internationellt föredöme när det gäller att skapa hållbar tillväxt genom att dra fördel av digitaliseringens möjligheter? Det ska konferensen

”Från en digital agenda till nyttiga och konkurrenskraftiga tjänster” på Hotell Södra Berget i Sundsvall den 27 november ge svar på. Arrangör är länsstyrelsen.

”Länet har visst bra samarbete” Magnus Karlsson, chef för Näringslivsenheten på länsstyrelsen, reagerade på ledaren i förra numret av NÄRINGSLIV som handlade om att länet har svårt att enas i näringslivsfrågor. – Jag upplever inte att det är så i dag. Kommunerna har förbättrat sitt samarbete betydligt de senaste fem åren. Exempelvis är näringslivskontoren väldigt öppna för att dela med sig av bra idéer till varandra. Magnus Karlsson nämner

entreprenörssatsningen E-länet, destinationstänket för besöksnäringen och det nyligen avslutade tillväxtprojektet som exempel på samverkan. – Det stämmer att Ö-vik har mycket samarbete med Umeå men det försvårar inte samverkan med Västernorrland, anser Magnus Karlsson. Länsstyrelsen är med och finansierar många näringslivsprojekt. Magnus Karlsson berättar att man tänkt om kring hur prioriterarna ska göras. – I stället för att jobba med strategier på 7-8 års sikt övergår vi till tvååriga handlingsplaner. Det ger en mycket större tydlighet och gör det lättare för olika aktörer att samverka, säger han. Den första handlingsplanen ska antas den 30 januari 2015. TEXT: OLOF AXELSSON

6

Maria Khorsand, Björn Alriksson, Clas Engström från Processum och dess huvudägare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med prisutdelaren EU-kommissionär Joaquín Almunia.

Fiskfoder från bruket gav innovationspris till Ö-vik I oktober mottog forskningsinstitutet Processum i Örnsköldsvik ett prestigefyllt innovationspris från EARTO, samarbetsorganisationen för europiska forskningsinstitut. Priset fick man för projektet Greenfeed där man provat att producera protein till fiskfoder ur fermenterat processvatten från

Domsjö Fabriker. Resultaten visade att tillväxten var minst lika bra som hos en kontrollgrupp med fisk som matats med foder baserat på fiskmjöl. – Vi kommer därför att gå vidare med tester i större skala samt utveckling av affärskoncept för denna nya produkt, säger projektledaren Björn Alriksson.


OM .C ILL XH PI N: AT IO TR ILL US

Receptet som får fart på lönsamheten Ta kontroll över rätt siffror – då fattar besluten sig själva. Det menar ekonomen Björn Bontin som skrivit en handbok i lönsamhetsstyrning.

FOTO: PRIVAT

V

et du vad som genererar

lönsamhet – egentligen? Om inte är risken stor för felaktiga beslut som på sikt hotar verksamheten. Det menar Björn Bontin som har 35 års erfarenhet som redovisnings- och ekonomichef i både små och stora bolag. I sin bok ”Lönsamhetsstyrning – vad driver vinsten i företaget” redogör han för principerna kring ett strukturerat lönsamhetstänk. – Min slutsats är att det ofta finns smärtsamma kunskapsluckor när det gäller vad som genererar vinst. Vilka produkter, kunder eller geografiska marknader är lönsammast? Vilka delar bör läggas ned eller säljas av?

För att bli lönsam på lång sikt måste man optimera intäktsgenereringen. Lösningen är att bygga upp rutiner som gör det möjligt att löpande utvärdera verksamheten i detalj. Genom att rangordna data och följa förändringar hittar man tidigt tendenser – både positiva och negativa – och kan därefter agera snabbt. – Med alla fakta på plats fattar besluten sig själva. Omvänt, utan ordning och reda får man inte uthållig lönsamhet. Många chefer har dåliga beslutsunderlag. De är svaga kravställare och kan inte sitt eget produktlandskap, menar Björn Bontin. TEXT: OLOF AXELSSON

Enkät: Vilket är ditt bästa tips för att öka lönsamheten?

6 tips för att få järnkoll på lönsamheten

1. Skaffa rutiner som ger ordning och reda i ”siffermolnet”. Ställ genomtänkta krav på nödvändig detaljnivå, annars försvåras aggregeringen. 2. Inför tidsredovisning för all personal, även chefer, för att se att resurserna används rätt. Detta är ett av de viktigaste styrmedlen. 3. Analysera omsättning och rörelseresultat ur olika infallsvinklar. Jämför exempelvis tillväxt och lönsamhet per produkt/ tjänstegrupp fördelade på kundgrupp.

Peter Gerdin, Gerdins Group, Mjällom

Jonas Olert, Northbike/Northcar, Sundsvall

Agneta Englund, Lexicon, Sundsvall

– Först och främst gäller det att ha en tydlig tillväxtambition med höga och långsiktiga resultatmål. Det behövs också ordning och reda och en bra struktur med god uppföljning och återkoppling. Ett välutvecklat ledarskap ger engagemang och ökad produktivitet. Andra viktiga faktorer är kostnadsmedvetenhet, högt kundfokus och att kunna ta betalt för mervärden.

– Man måste ”skruva” på alla detaljer i bolaget. Börja gärna med säljsidan, alla medarbetare bör hela tiden ha i åtanke att leverera det lilla extra, och sedan få möjligheten att ta betalt för just det. Gå alltså igenom organisationen och få ditt lag att fokusera på vad de kan göra för att öka just sin försäljning, servicenivå och effektivitet.

– Det måste finnas struktur och ordning. Om alla fokuserar på kostnaderna och strävar efter att alltid leverera det lilla extra kan du ta rätt betalt och behålla dina kunder. Men kom ihåg att resultatet växer genom människorna, med rätt ledarskap och kommunikation i företaget. Och eftersom även missnöjda kunder pratar behövs en tydlig klagomålspolicy.

4. Analysera förändringstakten av lönsamhet och tillväxt. Jämför med tidigare perioder och med konkurrenterna. Följ noga förändringen av marknadsandelar. 5. Ranka produkter/tjänster och kunder när det gäller lönsamhet och tillväxt. 6. Använd rullande 12-månadersprognoser tillsammans med rullande 12 månaders utfallssiffror för att få en dynamisk styrning, planering och uppföljning. 7


m e d r e g 4 E Nya 8


Per Lindblom och pappa Kent har tillsammans runt 60 års erfarenhet av att sälja sportprylar. 2011 utsågs de till Årets handlare på företagsgalan Sundsvall business awards, och nyligen fick de en hedrande utmärkelse av hockeyföretaget Bauer.

Lilla Lindbloms Cykel & Sport i Njurunda har utsetts till Skandinaviens bästa butik av prestigefulla amerikanska hockeymärket Bauer. – Folk åker hit från hela Mellannorrland, säger Per Lindblom, sporthandlaren i fjärde generationen som räknar med ett uppsving nu när nya E4 invigs.

D

et är trångt om saligheten på Lindbloms Cykel & Sport i Njurunda, strax söder om Sundsvall. Cyklar, skidor och mängder med andra sportprylar fyller lokalen till bredden. Till vänster och upp för ett par trappsteg – i det som en gång i tiden var ett postkontor – finns det som gjort butiken känd långt utanför kommungränsen: hockeyutrustningen. – Säsongen har blivit längre och längre, i dag säljer vi hockeygrejer nästan året om. På lördagarna kommer kunder från både Östersund och Lycksele, säger handlaren Per Lindblom och visar runt bland skridskor, hjälmar, klubbor, tröjor och skydd. Och det är inga billiga grejer

r e b e f y e k c ho

det handlar om. På en av hockeyklubborna i supermaterialet kolfiber står att originalpriset är 3 000 kronor. Nu nedsatt till 2 300 kronor. – Visst kostar det att ha ungar som spelar hockey. Men å andra sidan är nästan alla idrotter dyra i dag, säger Per Lindblom vars 15-årige som Emil spelar i Timrås juniorlag och nyligen gjorde bra ifrån sig i TV-Pucken. Ungefär hälften av butikens omsättning, som ligger runt 8 miljoner kronor, kommer från hockeyprylarna. – Vi ska ha det bästa sortimentet. Hockeykunderna vet redan

9


Konkurrensen från näthandeln är inte så stor som man kunde tro, kunderna vill komma in och känna på handskarna, säger Per Lindblom.

vad de ska ha. En populär klubba kan snabbt ta slut hos grossisten, då gäller det att vi har hunnit beställa. Sedan är det vår service som gör att folk kommer tillbaka, säger Per Lindblom som jobbat i butiken ända sedan han gick ut gymnasiet. Framgången har inte bara gene-

rerat klirr i kassan utan också ett prestigefyllt pris. I oktober utsågs butiken till Skandinaviens bästa av amerikanska leverantören Bauer. Per Lindblom mottog priset, en specialdesignad klubba och en resa till Hawaii, vid en ceremoni i Jacksonville. – Vi har ett brett sortiment och satsar hårt på deras produkter. Ett bra partnerskap helt enkelt, förklarar Per Lindblom utmärkelsen. När två nya sportjättar slog upp dörrarna i Birsta nästan samtidigt för ett par år sedan var oron däremot stor. – Dagen när U-sport öppnade var det helt dött hos oss. Jag trodde vi skulle få mycket stryk. De körde

rabatter på upp till 80 procent på skridskor och vi tappade en hel del. Lindbloms försäljning minskade med ungefär 10 procent mellan 2012 och 2013, men i år räknar man med en ökning, mest tack vare att hockeyn återhämtat sig. Och detta trots att den snöfattiga förra vintern höll nere intresset för skidor. Per Lindblom räknar med att nya E4 kan bli ett lyft för butiken. – Vägen gör det förstås lättare att ta sig hit. Och så blir det populärare att bo söder om stan vilket borde gynna oss. När det gäller framtiden är

strategin att växa i långsam takt. Det finns inget självändamål att bli större, menar Per Lindblom. Däremot finns planer på en mindre utbyggnad för att få bättre plats för cyklarna. Lindbloms Cykel & Sport är med i Just 4Sport, som samordnar inköp till fristående handlare. – Vi har som mål att bli ännu bättre på att köpa in rätt saker.

Trots sitt goda renommé inom hockeyvärlden har inte butiken avtal med något av topplagen i regionen. – Vi har inte fått frågan, säger Kent Lindblom.

Vi har för mycket grejer i dag, säger Per Lindblom när vi sätter oss inne tillsammans med hans pappa Kent och svåger Daniel i det lilla kontoret längst in i butiken. För det är i allra högsta grad ett familjeföretag. Ursprunget till butiken startades

av Per Lindbloms farfars far Emil Lindblom redan 1925. Han tillverkade egna cyklar under märket Elmo. Att det sedan blev Kent Lindblom, alltså Pers pappa, som kom att ta över har sin upprinnelse i en tragisk olycka. Kents far, som hade övertagit butiken efter Emil Lindblom, dog i en fiskeolycka när Kent bara var elva år. – Då fick min farbror plötsligt kliva fram. Och när det efter 17 år var dags för nästa generationsskifte ville inte min kusin bli handlare och frågan gick till mig. Då var jag 25 år och hade jobbat på fabrik sedan jag var 15. Kent Lindblom gav det hela ett år och upptäckte snart att det gick bra.

– Jag har alltid gillat att jobba och på den tiden var man ju uthållig också, säger 68-åringen som i dag är huvudansvarig för cykeldelen. 1998 var det dags när nästa generation att på allvar jobba i butiken. – Då var jag 18 år och hade ju redan jobbat här på somrarna. För mig fanns det egentligen inget alternativ, det är det här jag gillar, säger Per Lindblom som några år senare fick sällskap av sin systers man Daniel Lindblom (efternamnet till trots kommer han faktiskt från en helt annan släkt). Pappa Kent är formellt ensam ägare till företaget, men det är bara en tidsfråga innan ett ägarskifte sker. – Det börjar bli dags för mig att kliva ur. Fast det finns ju faktiskt en sporthandlare i Mellansel som är 85 år och fortfarande driver sin butik, säger Kent Lindblom med ett skratt. TEXT: OLOF AXELSSON FOTO: BO FERNSTRÖM

Sportbutiken i Njurunda grundades av Emil Lindblom i mitten 1920-talet. I dag drivs den av sonsonen Kent Lindblom och hans son Per. I butiken jobbar också Daniel Lindblom, som är gift med Pers syster.

10


FAKTA: Per Lindblom Ålder: 40 år. Bor: I villa i Njurunda. Familj: Särbon Marika Jonsson, barnen Emil 15 år, Ebba 12 år och Freja 10 år. Gör: Driver Lindbloms Cykel & Sport i Njurunda tillsammans med pappa Kent och svågern Daniel. Sportar: Spelade hockey och fotboll som ung. I dag är det mest att skjutsa ungarna till hockey-, fotbolls- och innebandyträningarna. Håller på: Timrå IK. Detroit Red Wings i NHL. Tråkigaste sporten: Bilsport. Paradrätt: Fiskgryta med saffran.

I oktober mottog Per Lindblom priset för årets butik i Skandinavien av leverantören Bauer. Förutom en specialdesignad klubba vann han en resa till Hawaii för sig och särbon Marika i januari.

Butiken säljer mycket hårdvaror men är sämre på konfektion. Här finns en potential, inte minst för att få fler kvinnor som kunder, anser ägarna. 11


Frukt direkt till ert fikabord Hos oss kan ni påverka vad er fruktkorg ska innehålla; mer bananer, mindre päron? Ekologiska bananer, eller helt ekologiskt?

rd!

rsonalvå

Äkta pe

Ring oss så berättar vi mer!

060 53 96 10 / www.fruktab.se

Kiruna

Gällivare

Jokkmokk

Nytt på Norrlandsfonden

Boden Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele

Vilhelmina

För bokning flyg nextjet.se, bokning tåg och fullständig Östersund tidtabell norrtag.se Sollefteå För information och bokning shuttle tåg-flyg, hogakustenairport.se

Umeå Nordmaling

Norrlandsfonden förstärker i södra Norrland och hälsar Daniel Moberg välkommen som ny kollega och kreditanalytiker. Daniel är ekonom och kommer närmast från Nordea. Erika Enered Fredriksson som tidigare har haft motsvarande tjänst går nu vidare som företagsanalytiker med ansvar för Ångermanland, Vilhlemina och Åsele.

Örnsköldsvik

Höga Kusten Airport

Kramfors Härnösand Timrå Sundsvall

Höga Kusten Airport – Norrlands enda knutpunkt för flyg och tåg!

Norrlandsfonden är regionens ledande risklånefinansiär med ett eget kapital på drygt en miljard kronor. Vi har kontor i Luleå och Sundsvall. Norrlandsfondens ca 400 kunder är små/medelstora företag med ambition att växa. Läs gärna mer på norrlandsfonden.se och följ oss på facebook för aktuella nyheter.

Försäkringskonsult - Mitt Mäklarna är en av landets äldsta försäkringsmäkleri då bolaget startades redan 1989 som en del av Skog & Rosén. Bolaget är en del av Hamrén Pension & Försäkring och verkar inom sak- och skadeförsäkring. Vi använder oss av samtliga, i Sverige verksamma, försäkringsgivare och söker alltid efter de mest lämpade produkterna. Förutom kommuner, kommunala bolag och landsting inriktar vi oss mot stora och medelstora företag.

Foto: Kristine Wreyford

Vi hälsar Elin Sahlman välkommen till oss!

12

Elin kommer närmast från If där hon arbetat med stora och medelstora företagsrisker inom sak/skadeförsäkring.

Rätt försäkring, ger trygghet till rätt pris! www.forsakringskonsult.com

Varvsgatan 10 Härnösand 0611-202 70 Skönsbergsvägen 63 Sundsvall 060-12 57 70


ns e r fe TEMA: n Ko & d r vå d n u K

Så representerar du billigare

Trots att avdraget för representation ligger kvar på 90 kronor per person får momsavdraget numera baseras på 300 kronor. Därmed blir nettokostnaden lägre. Detta enligt ett besked från Skatteverket. Anledningen är att avdraget för representation var 300 kronor när Sverige gick med i EU 1995. Och enligt EU:s momsdirektiv får inte ett medlemsland försämra

villkoren, vilket skedde 1997 när Sverige minskade representationsavdraget till 90 kronor.

Dessutom är det olika momssatser på mat och alkohol. – Men för företag som har mycket representation är det helt klart värt att hålla koll på de nya reglerna, säger skatteexpert Ewa Hägglund som driver skatteoch redovisningsbyrå i Sundsvall.

ff Vad betyder då detta i praktiken?

Beräkningarna blir krångliga, inte minst eftersom den högre avdragsrätten för moms inte gäller alkohol (som inte var avdragsgillt före 1997).

Momsschablon 28 kronor 46 kronor 36 kronor 75 kronor

Momsavdrag då: 42 kronor (14 x 3) Momsavdrag nu: 138 kronor (46 x 3) Skillnad: 96 kronor, vilket betyder att företagets kostnad sjunker med det beloppet.

TEXT: OLOF AXELSSON

För intern representation gäller andra schabloner. Se mer på skatteverket.se.

Enligt den gamla schablonregeln var momsavdraget 14 kronor per person vid representation med mat och alkohol för minst 90 kronor.

Antag att företaget bekostar en representationsmiddag för tre personer. Maten kostar 900 kronor och starkölen 600 kronor. Momsen är sammanlagt 258 kronor (12 procent på maten och 25 procent på alkoholen). Summa 1 758 kronor.

– Det måste bli en avvägning mellan vilka avdrag man räknar med och arbetsinsatsen. Man har rätt att gå fem år tillbaka men måste rätta varje månad för sig. Däremot behöver man enligt Skatteverket inte ändra i företagets inkomstdeklaration.

Skatteverket tagit fram schabloner: Måltidsutgift per person, minst

visar skillnaden:

ff Ska man begära omprövning av tidigare års momsdeklarationer?

För att underlätta har

180 kr med starköl, vin eller sprit 300 kr med starköl 300 kr utan alkohol 300 kr sammansatt tjänst, exempelvis konferens

Här är ett exempel som

Observera att kostnadsavdraget inte ändrats utan fortfarande är 270 kronor (90 x 3).

Massage på jobbet ger positiv effekt!

-”Vi har ett jobb som består av tunga lyft och att stå och gå på hårda golv. Att få massage regelbundet förebygger belastningsskador och det är en förmån från arbetsgivaren som vi är mycket glada för” // Lena Öström, kökssamordnare, Kostenheten Härnösands kommun

( Det är Lena som är med på bild och Kenneth Nordling från Härnösands Ryggklinik som är massör. )

Boka online

Naprapat Massage Powerplate Sjukgymnastik Personlig träning Storgatan 35 i Härnösand, 0611-184 30

-

Storgatan 31 i Sundsvall, 060-53 88 90

-

www.ryggklinik.nu 13


ns e r fe TEMA: n Ko & d r vå d n u K

Bra ledarskap viktigast för nöjd perso Frukt på jobbet och träningskort i all ära. En förutsättning för nöjd personal är att erbjuda intressanta arbetsuppgifter och bra karriärmöjligheter – och inte minst ett gott ledarskap.

D

et är inte lönerna och de materiella förmånerna som hamnar högst på listan när NÄRINGSLIV frågar arbetsgivare i länet om vad som är bra personalvård. I stället talar de om ett öppet klimat, bra chefer och att företaget kan erbjuda karriärvägar. − Många som söker jobb i dag ställer höga krav. De vill att också att företaget ska ha värderingar som stämmer överens med deras egna, säger Petra Elf vd på rekryteringsföretaget Rutinera som dagligen möter arbetsgivare och arbetssökande. SCA Forest Products har 2 000

anställda i Sundsvall och Timrå. Värderingarna som sedan många år tillbaka genomsyrar företagets 14

arbete är: respekt, högklassighet och ansvar. Detta gäller både produkter och anställda. − Våra medarbetare trivs och är nöjda. Det visar medarbetarundersökningarna som vi gör vartannat år. De uppskattar att arbeta i en verksamhet som värnar om miljö och hållbarhet, säger personaldirektör Håkan Andersson. Han menar att en av de allra viktigaste faktorerna för personalens trivsel är intressanta arbetsuppgifter och att det ska finnas möjlighet att utvecklas på jobbet. På SCA Forest Products har man som på många andra arbetsplatser årliga medarbetarsamtal. − Utvecklingssamtalen styrs av en stringent dagordning. Där tar

vi bland annat upp personliga mål och prestationer för alla anställda från chefer till industriarbetare. Under 2014 har SCA Forest Products gjort en jättesatsning och utbildat 350 chefer för de omkring 3 500 anställda som finns i Sverige. En bra strategi, tycker Petra Elf på Rutinera, som menar att mycket hänger på cheferna för att få en bra arbetsmiljö.

Vikten av att behålla personal är betydelsefull. Täta personalbyten kostar företagen stora summor. − Till exempel att chefen går runt och hälsar på alla på morgonen. Att ha en rak och tydlig kommunikation som inte är hierarkisk. En bra relation är viktig för att också kunna ta jobbiga samtal. Men det allra viktigaste är att vara ödmjuk och lyhörd, säger Petra Elf.

− En bra arbetsmiljö gynnar affärerna och ger företaget ett gott rykte. Det goda ryktet följer sedan med och gör att det blir lättare att behålla och anställa personal.

Hon talar ofta om ordet bemötande och att alla möten är lika viktiga. Den hon möter som arbetssökande kan nästa gång vara chef för ett företag eller den som passar precis för ett jobb. Detta stämmer väl överens med den undersökning om så kallad employer branding som företaget Universum gjorde förra året. De lät 18 000 personer i Sverige rangordna sina arbetsgivare utifrån tre faktorer: nöjdhet, lojalitet och identitet.

Petra Elf, vd på rekryteringsföretaget Rutinera.


7

Tips för bra kundvård från Ulrika Westin 1. Jobba för en bra personalvård. Kunderna märker om personalen trivs och mår bra på jobbet. Kundvård kräver energi och uthållighet, säger hotelldirektör Ulrika Westin. Hon har chans att utses till Årets marknadsförare på Handelsgalan i Sundsvall den 13 november.

Hotelldirektören som gillar besvärliga gäster Var inte rädd för kritiska kunder.

När ni reder ut vad som är fel byggs värdefulla relationer. Det menar Ulrika Westin, vd och hotelldirektör på Quality Hotel i Sundsvall.

onal

Quality Hotel i Sundsvall har omkring 50 000 gäster på ett år. Hotellet ska leva upp till deras förväntningar och gärna mer än så. – Det gäller att få veta vad kunderna tycker och att ge snabb

2. Ge personlig service. Vad som är bra service varierar från företag till företag. 3. Lär känna dina kunder och se vilka behov de har. Vad är viktigt för just den här kunden?

återkoppling. Vi jobbar mycket med sociala medier, säger Ulrika Westin. Hon betonar vikten av att inte vara rädd för kritik. – Med de kritiska kunderna finns det goda möjligheter att bygga en bra relation. Det gör man genom att reda ut vad som blev fel. Sedan blir de nöjda kunder som ger goda referenser. TEXT: FRANZISKA EGGER-NILSSON

4. Se kunden i ögonen och bekräfta den. Ett bra bemötande är grunden för alla relationer. 5. Håll kontakten med kunderna direkt och via sociala medier. Var aktiv med nyhetsbrev med mera. 6. Var uthållig. Kundvård kräver energi och uthållighet och tar tid att bygga. 7. Le. Det kan vara den kortaste vägen till en kund.

FOTO: PRIVAT

Enkät: Så gör vi för att vara attraktiva arbetsgivare

En vänlig arbetsmiljö, frihet under ansvar och en platt organisation högt på medarbetarnas lista. Det ska vara nära till chefen som är ett bollplank och bra på att ge feedback. Men varför är det så viktigt med bra personalvård? Anna Dyhre, Sverigechef på Universum, tycker att företagen ska börja ställa de jobbiga frågorna om vilka behov de har för de närmaste åren och hur attraktiva de är som arbetsgivare i dagsläget? Och vad de anställda säger om sin arbetsplats på sociala medier. Hennes slutsats är att den nya generationen har en annorlunda syn på vad som är en attraktiv arbetsgivare. De som ligger i topp är Ikea och Google bland annat för företagens platta organisationer och demokratiska arbetssätt.

Tomas Emanuelz, handlare på Ica Maxi i Birsta

Erik Johansson, vd på Knowit Norrland

– För den som är nyanställd är det viktigt att veta vilka möjligheter som finns. Därför internrekryterar vi oftast våra chefer för att skapa karriärvägar. Vi erbjuder också rabatter, förmånliga banklån och försäkringar. Dessutom kan alla 150 anställda söka till den egna ledarskapsakademin. Det är en ettårig utbildning med bland annat ekonomi, marknadsföring och ledarskap på schemat.

– Vi vill ge våra anställda intressanta arbetsuppgifter och flexibla arbetstider. Att till exempel som småbarnsförälder kunna sitta hemma och arbeta när det är möjligt. Vi kan också erbjuda gemensamma resor och schyssta villkor för försäkringar och pensioner.

Håkan Andersson, personaldirektör på SCA Forest Products

– Vårt arbete genomsyras av värderingarna respekt, högklassighet och ansvar. När det gäller mer traditionell personalvård kan de anställda bland annat hyra semesterbostäder i Sverige och utomlands, köpa förmånliga biljetter till olika evenemang och få bidrag från en fond för att delvis bekosta exempelvis ögonoperationer.

TEXT: FRANZISKA EGGER-NILSSON 15


LÄGE FÖR

AFFÄRER

Lars Holmberg 0612-139 00 lars.h@ltck.se

Enterprise Europe Network förmedlar kontakter mellan företag i Europa och även i resten av världen. Varje månad presenterar NÄRINGSLIV ett urval förfrågningar och erbjudanden som kan vara särskilt intressanta för företagen i vår region.

Terese Nordquist 060-16 35 73 terese.nordquist@almi.se

Anders Karlsson 063-57 11 11 anders.karlsson@almi.se

Verkar det spännande? Hör av dig till någon av kontaktpersonerna från Länstekniskt Centrum i Kramfors, LTCK, eller Almi Företagspartner ovan. Företagskontakterna hanteras givetvis konfidentiellt tills samarbetsavtal eller sekretessavtal har tecknats.

Söker ditt företag en unik produkt att sälja? Eller har ni tagit fram en ny teknik som behöver testas? Kolla in våra partnersökningar från Enterprise Europe Network. Fler partnersökningar hittar du på www.enterpriseeurope.se

AFFÄRSFÖRFRÅGNINGAR

AFFÄRSERBJUDANDEN

Översättare till smart app

Programmering av plattform

Distribution av vin och olja

Spårning av gods

Ett engelskt företag har utvecklat en mobilapp som hjälper barn och personer med läsproblem och mindre motoriska störningar att utveckla sitt lärande. Företaget söker samarbete med översättare till de i appen ingående orden och fraserna. Långsiktigt avtal är önskvärt.

Ett tyskt företag har utvecklat en digital plattform för e-lärande och söker programmerare som kan hjälpa till med kundanpassning och uppdatering. Plattformen fungerar som underlag för presentation av digitala lärtekniker samt kundanpassad träning. En partner i projektet bör känna till PAAS (Platform as a Service) och SAAS (Software as a Service). Företaget erbjuder underleverantörs- eller serviceavtal.

Ett spanskt företag som producerar ekologiskt vin och ”virgin”-olivolja erbjuder sina certifierade produkter till distributörer och säljorganisationer för att snabbare kunna introducera sitt sortiment på en internationell marknad. Företaget vill teckna kommersiella avtal.

Ett tyskt företag erbjuder ett innovativt system för containersäkerhet, där man i realtid kan bevaka och vid behov spåra aktuell container. Systemet är mycket flexibelt och bygger på GPS-teknik. Det är i första hand tänkt för containerfrakter men kan även användas för annan bevakning där behov att spåra vara eller gods är nödvändigt. Företaget söker partner för distribution och försäljning.

Ref: BRUK20140718001

Ref: BOES20140825001

Ref: BODE20140821002

Ref: BRDE20130923001

För dig som redan är eller vill bli företagare +RV %RODJVYHUNHW KLWWDU GX VRP I|UHWDJDUH ÁHUD e-tjänster som förenklar ditt dagliga arbete. Om du funderar på att starta ett företag eller RP GX UHGDQ GULYHU HWW I|UHWDJ ÀQQV DQYlQGbara e-tjänster på bolagsverket.se. Du kan till exempel ändra styrelse, söka ett ärende eller kolla om din årsredovisning kommit in. — Från Bolagsverkets webbplats gick jag vidare till verksamt.se. Via e-tjänsten startade jag mitt företag. Det gick snabbt, smidigt och enkelt. Kennedy Katende Hälsoutvecklare, Sundsvall www.bolagsverket.se

16


KRÖNIKA: Ledarskap

Uppfyller din chef kraven för att vara en ledare? Av: Johanna Sellin / johanna.sellin@modimera.se

V

i står inför ett stort generationsskifte när äldre chefer går i pension och ska ersättas av nya förmågor. Nu gäller det att hitta dem som har förutsättningar att skapa resultat tillsammans med nästa generations medarbetare. Vilka krav ställs då på morgondagens chefer och ledare? Man måste först och främst definiera vad som är en chef respektive ledare. Kort och gott är en ledare den som har följare. Ledarskapet förtjänar man – en ledare vill man följa. En chef däremot är en tilldelad position med mandat och befogenheter. Chefskap är en position medan ledarskap är en relation, värt att notera.

lägstanivån i anställningsavtalet. De yngre generationerna tenderar att ställa tydligare krav på transparens, delaktighet och inkluderande än äldre generationer gjort. En chef som inte fungerar som ledare har problem i dag, men kommer sannolikt att få ännu större problem i morgon. Förändringstakten är hög samtidigt som resultatkraven ökar. Det i sig är en signal för vilka krav som kommer att ställas för att framtidens chefer ska matcha såväl verksamhetens, som medarbetarnas behov. Ett minimikrav är därför alldeles säkert att framtidens chefer måste också vara skickliga ledare!

Ja, det gäller att ha framförhållning

och börja identifiera framtidens chefsoch ledarförmågor i tid! En kravspecifikation räcker dock inte. För att lyckas attrahera och behålla dessa personer behöver vi också kunna svara upp mot deras önskemål och förväntningar. Den yngre generationen kommer att agera annorlunda och ha andra krav på sin arbetssituation och sina chefer. De arbetsgivare som är förutseende och tar hänsyn till detta kommer sannolikt lyckas bättre. Däri ligger utmaningen med talent management!

Många av oss har upplevt vad som

händer när en person som blivit utsedd till chef brister i sitt ledarskap. Informella ledare positionerar sig vilket skapar ineffektivitet och förvirring i verksamheten. En chef som inte lyckas skapa begriplighet, engagemang och ömsesidig respekt kommer sannolikt att få stora svårigheter att åstadkomma de bästa resultaten tillsammans med sina medarbetare. Resultatet blir inte större än summan av vad personalen är nödd och tvungen till. En chef som har mandat och befogenheter och som dessutom är en god ledare spelar i en helt annan division. Där uppstår motivation och kraft i känslan av att ”vi tillsammans” kan uträtta stordåd, en kraft som levererar resultat långt bortom

Vi behöver rekrytera chefer som kan

balansera resultat och relationer på ett framgångsrikt sätt. För att lyckas med detta behöver framtidens chefer: • Vara goda kommunikatörer. • Vara flexibla och klara av att driva förändringsarbete. • Vara ett föredöme för sina medarbetare och förstå vikten av sin roll som kulturbärare. • Ha mod och inre trygghet, inneha god självinsikt och ett mått av ödmjukhet. • Vara skickliga på att rekrytera rätt och skapa förutsättningar för att medarbetare utvecklas. • Ha ett ledarskap som genererar förväntat resultat – och helst mer därtill.

En bra ledare vill man följa.

17


NOTISER: Bygg, fastigheter & lokaler F

Norrporten tog hem silverplatsen Sundsvallsbaserade Norrporten

kom på andra plats när kontorshyresgäster över hela landet fick tycka till om sin hyresvärd. Norrportens så kallade nöjd-kundindex hamnade på 82, jämfört med branschsnittet 73. Segrade gjorde Hufvudstaden med index 84.

O OT

:P

IHI

L L.

CO

M

– Förra året vann vi och i år är vi tvåa, men för mig är den stora segern att vi fortsätter att öka vårt index från redan höga nivåer, säger vd Jörgen Lundgren. Bakom undersökningen står branschorganisationen Fastighetsägarna.

... och Robert har koll på miljön

Diös välkomnar smalglass

Det här är Robert Carlsson, miljösamordnare på Norrporten, och ingen annan. Vi beklagar att det blev en förväxling i förra numret.

Den 22 november öppnar

nya glasskedjan Huckleberry i In-gallerian i Sundsvall. Inriktningen är så kallad frozen yoghurt som ska innehålla mindre fett och socker än vanlig glass.

Våra maskiner används när det städas inom butiker, bilhallar, industrin, lager, idrottsanläggningar, restauranger, skolor, sjukhus etc.

– Intresset för att etablera sig i våra tillväxtorter är stort. Det här konceptet är ett välkommet inslag i In-gallerian, säger Håkan Ruda, retailansvarig för Diös som äger fastigheten.

Pssst ...

Ring Conny Westin för en demo: 070-681 06 06

... har du kollat in mötesplatsen för Västernorrlands näringsliv i dag?

www.johans.se Sundsvall: 060-12 91 00 • Örnsköldsvik: 0660-12 910 • Östersund: 063-13 14 80

Stans glas(s)igaste veranda

• • • •

Alla nybildade bolag Seminarier och träffar Nyheter och bloggar De senaste konkurserna

Gör ett besök om dagen, så håller du dig uppdaterad. Välkommen!

www.naringsliv.to Stay updated!

18


NYA FÖRETAG I LÄNET HÄRNÖSAND

TIMRÅ

Deldent AB Sälstensgränd 5 C, HÄRNÖSAND Reg datum: 2014-10-17 Tandvård Styrelseledamot: Reza Delavari

Adeator Fastighet & Allservice AB Terminalvägen 30, TIMRÅ Reg datum: 2014-10-17 Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och tillhandahålla byggtjänster. Bolaget ska också bedriva cateringverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Hans Johan Tegeback, Hans Erik Tegeback

JR Skor i Härnösand AB Köpmangatan 4B, HÄRNÖSAND Reg datum: 2014-10-07 Bolaget skall bedriva försäljning av skor, kläder, accessoarer och inredning. Styrelseledamot: Jenny Kristina Horn Bedema AB Nybrogatan 17, HÄRNÖSAND Reg datum: 2014-10-02 Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Styrelseledamöter: Bengt Rune Danielsson, Louise Margaretha Danielsson, Andreas Karl Stig Danielsson Marlenelund Förvaltning AB Tulegatan 3, HÄRNÖSAND Reg datum: 2014-10-01 Aktiebolaget ska bedriva handel samt inneha värdepapper samt aktier samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Jan Erik Myrén, Maria Liz Myrén

KRAMFORS K-A Skrot AB Box 57, BOLLSTABRUK Reg datum: 2014-10-14 Handel med metallåtervinning Konsultverksamhet inom återvinning Uthyrning av arbetskraft Styrelseledamöter: Gerd Sylvia Kristina Nordin, Tomas Rolf Patrik Ivarsson, Ulf Sören Granbom, Christina Elisabeth Arnoldsson HIGH COAST CLASSIC CARS Aktiebolag Västervalto 111, NORDINGRÅ Reg datum: 2014-10-10 Aktiebolaget ska köpa och sälja fordon. Styrelseledamot: Maria-Mihaela Trifoi

André Jonsson AB Tunvägen 9, SÖRBERGE Reg datum: 2014-09-30 Bolagets skall tillhandahålla konsultationer inom IT samt därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av värdepapper och fastigheter. Patentrådgivning. Organisations-, ledarskaps-, grupp- och individuellutveckling. Styrelseledamot: Pierre André Jonsson

SOLLEFTEÅ Lonell AB Ängsvägen 33, SOLLEFTEÅ Reg datum: 2014-10-07 Föremålet för bolagets verksamhet är att i egen regi eller genom dotterbolag bedriva revisions- och redovisningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Ola Åke Axel Asplund

SUNDSVALL Carolus i Sundsvall AB Box 98, KVISSLEBY Reg datum: 2014-10-14 Bolaget skall bedriva design, marknadsföring, agenturverksamhet, inköp, försäljning, import och export av konfektionsprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva tävlingsverksamhet, inköp och försäljning av hästar och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Elin Kristina Victoria Uppling

MN Bizvision AB Oscarsgatan 13, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-16 Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Nils Micael Nyh K Norling Mark & Transport AB Anundgård 205, LIDEN Reg datum: 2014-10-14 Företaget ska bedriva åkeriverksamhet, väghållning, maskinentreprenader samt handel och förvaltning av aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Kent Anders Norling JRR Performance AB Box 708, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-15 Bolaget skall bedriva varuhandel och tillhandahålla tjänster inom bilbranschen. Så som verkstadsarbeten, utveckling, tävlingsverksamhet och event. Äga och förvalta aktier. Värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Per Roger Hyrskylahti, Jouni Krister Hyrskylahti, Ronny Krister Hyrskylahti NSI Invest i Gnarp AB Nygatan 7, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-14 Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag samt annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Per Kristoffer Johansson, Lars Johan von Essen Rummet i Sundsvall AB Box 1050, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-13 Bolaget skall bedriva detaljhandel inom järn, möbler, interiörartiklar, hushållsmaskiner, köksredskap och VVS. Konsultationer inom ljusdesign, teknisk konsultation inom data, café med catering och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Marcus Mårten Viberg

Nurse Aid Wahlquist AB Åsgatan 8, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-17 Aktiebolaget ska hyra ut personal inom sjukvård samt förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Elisabeth Anna Margareta Wahlquist OurEnergy AB Körarvägen 3, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-15 Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tekniska system och utvecklingstjänster för hård- och mjukvara samt bedriva utbildning och försäljning av produkter inom ovan och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och lös egendom och annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jan Håkan Lindholm Sundsvalls Kyl och Klimatservice AB Sidsjövägen 14, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-13 Föremålet för bolagets verksamhet är teknisk konsultverksamhet inom VVS och energi samt fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Mika-Pekka Ensio Hietamäki Game for Gold AB Box 1030, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-08 Bolaget skall bedriva förvaltning och utveckling av plattformar inom spel och e-sport, vidare bedriva konsultverksamhet inom nämnda område samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Bernt Tord Mikael Bergvall, Jeffrey Johannes Ridout, Jens Alexander Albonius, Karl Johan Stefan Bratteberg NSI Invest i Stenstan AB Nygatan 7, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-07 Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter själv eller genom hel eller delägt dotterbolag samt annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Lars Johan von Essen, Per Kristoffer Johansson

VI SKAPAR

RUM FÖR FRAMTID

FRÅGA OSS OM

KONTORSHOTELL Vi erbjuder moderna kontorshotell mitt i centrala Sundsvall. Enkelt, flexibelt och trivsamt. NORRA SVERIGES STÖRSTA PRIVATA FASTIGHETSÄGARE

0770-33 22 00 www.dios.se 19


Fortsättning från sidan 19

NYA FÖRETAG I LÄNET SODH of Sweden AB Trossvägen 12, ALNÖ Reg datum: 2014-10-01 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import, handel, e-handel och agenturverksamhet avseende möbler och heminredning samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Anna Maria Carolina Söderberg Software Craftsmanship Sweden AB Storgatan 54 B, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-08 Bolaget tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom IT och multimedia samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Karl Johan Sandström M Viberg Holding AB Box 1050, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-06 Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Marcus Mårten Viberg SundsvallsEsplanaden Fastighets AB Gråstensvägen 9, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-08 Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, konsulttjänster inom fastighetsförvaltning, driva camping, äga och förvalta hyresfastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Richard Stewart Brännström Euro Bygg & Badrum AB Haparandavägen 10, SUNDSVALL Reg datum: 2014-09-24 Aktiebolaget ska utföra badrumsrenoveringar, köksrenoveringar, byggnadstjänster såsom underhåll, renovering, ny- till- och utbyggnation samt övrig byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet, import av hel- och halvfabrikat som förekommer inom byggsektorn samt försäljning av dessa i Sverige. Köp och försäljning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Rekrytera och hyra ut personal inom vård och omsorg samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Darek Remigiusz Butowski

Mittnorden Fastighetsutveckling AB Kummelgatan 11, SUNDSVALL Reg datum: 2014-10-03 Bolagets verksamhet är att äga, förvalta och exploatera fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Håkan Magnus Gode

Cpron Invest AB Övervike 334, ARNÄSVALL Reg datum: 2014-10-15 Bolaget skall förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Lars Lennart Lundgren, Lars Jimmy Lundgren, Tom Levi Lundgren

Fotlunda AB Harv 124, MATFORS Reg datum: 2014-09-25 Företaget ska bedriva försäljning av medicinsk fotvård, vaxning i lokal samt ambulerande. Även försäljning av fotvårdsprodukter och diverse andra varor som t ex prydnadssaker samt smycken. Företaget kommer även erbjuda bokföringstjänster och uthyrning av personal. Styrelseledamot: Margareta Birgitta Lund Hellberg

Gun Nordfjell AB Vikingagatan 19, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2014-10-17 Bolaget skall bedriva bemanningsföretag för administrativa-, fastighets- och hemtjänster, ävensom bedriva hälsofrämjande verksamhet i form av coaching, utbildning, träning, pt-verksamhet, föreläsningar inom hälsoområdet och verka som festfixare, matchmaker samt anordna researrangemang och i förekommande fall bedriva handel med värdepapper och fastigheter. Styrelseledamöter: Gun Elisabeth Nordfjell, Leif Kennet Nordfjell, Tobias John Hugo Nordfjell

Granlo Electrical Design AB Universitetsallén 32, SUNDSVALL Reg datum: 2014-09-22 Företaget skall bedriva elkonstruktion, projektledning, programmering av styrsystem samt diverse service av maskiner och anläggningar inom industri och energisektor. Bolaget skall även tillhandahålla kompletta elutrustningsleveranser inom nämnda områden. Bolaget avser även att idka handel med värdepapper och aktier samt därmed förenlig verksamhet.Styrelseledamot: Mats Håkan Boström JK Building Invest AB Filianvägen 29, SUNDSVALL Reg datum: 2014-09-26 Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Styrelseledamot: Per Kristoffer Johansson

ÖRNSKÖLDSVIK AB Strumpfabriken i Björna Movattnet 201, LÅNGVIKSMON Reg datum: 2014-09-23 Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av strumpor, agenthandel med blandat sortiment såsom i huvudsak presentartiklar, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: June Irene Svedberg

Höga Kusten El AB Nötbolandet 123, DOMSJÖ Reg datum: 2014-10-13 Bolaget ska bedriva elinstallationer mot privata personer och mindre företag samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Bo Arne Jansson Sandvikens Fiskeläge AB Nygatan 45, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2014-10-07 Aktiebolaget ska bedriva fritidsanläggning med servering, bedriva uthyrning av personal, främst för fastighetsskötsel och städning, samt restaurang- och cateringverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Per Gösta Forslund, Aleksandra Dmitrievna Lundvall K52 Consulting AB Kornvägen 52, DOMSJÖ Reg datum: 2014-09-29 Företaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling. Företaget skall vid behov äga, utveckla och förvalta IT-system och produkter. Företaget skall även bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Karl Oskar Andreas Fahlgren

Elmaskinsservice Underhåll i Ö-vik AB Reinhold Erikssonsväg 3, SJÄLEVAD Reg datum: 2014-09-22 Företaget skall bedriva service, underhåll, reparationer, flyttning, försäljning och uthyrning av ny och begagnad utrustning, maskiner och reservdelar för verkstadsindustrin och entreprenadverksamhet. Styrelseledamot: John Ernst Anders Bylund DK Coffee House AB Viktoriaesplanaden 13A, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2014-09-29 Föremålet för bolagets verksamhet är restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Kristina Johanna Wiklander Karlsson & Norberg AB Minkvägen 9, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2014-10-14 Bolagets verksamhet ska vara att arrangera events, musik och mässor inom alla branscher och "expon". Utöva, erbjuda musikarrangemang, festivaler, promotion samt försäljning av material och annonser i samband med detta. Konsultationstjänster inom musik och events samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Per Ingemar Karlsson, Thomas Andreas Norberg EKO Hostel Norr AB Bromsvägen 5, ÖRNSKÖLDSVIK Reg datum: 2014-09-20 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rumsuthyrning och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Bengt Gunnar Nordin

ÅNGE Diamond dog i Norr AB Albyvägen 86, ÅNGE Reg datum: 2014-10-08 Aktiebolaget ska bedriva försäljning av restaurang- och storköksutrustning samt tillhandahålla service på dylik utrustning, samt transport och logistiktjänster. Styrelseledamöter: Erik Lars Gösta Hansson, Erik Örjan Ekerman

JULKLAPPAR SOM SMAKAR NU MED HEMLEVERANS Ge bort en julklapp med lokal anknytning till dina kunder och anställda i år. Smakrummet har en välfylld butik med lokala och småskaligt producerade livsmedel. Vi gör fina presentförpackningar i alla prisklasser, kontakta oss för ett förslag utifrån dina önskemål. Vi di erbj g s ud om er vil äve ls n kic he ka ml til eve l a ra nn ns an fö or r t!

Vi tar risken – du får möjligheten

GE BORT EN UPPLEVELSE

Våra ost och glöggprovningar på norra berget sätter julstämmningen.

FLYG SHUTTLE

Sundsvall 120:- /pers Härnösand/Njurunda 200:- /pers

ÄVEN TAXI TILL LITEN TAXA

VI KÖR DÖRR TILL DÖRR

Sundsvall/Härnösand

Bokas på 060-61 90 00, sms 070-646 29 07 eller nyctaxi.se 20

Robert Wickman, Regionansvarig Nord Jonas Carlsson, Kundansvarig Nord

Vi på EKN försäkrar små och stora affärer i de flesta länder. Våra garantier hjälper dig att ta steget in på nya marknader. Du är välkommen att kontakta oss på 0660-551 00 eller besöka oss på något av våra kontor. Vi kan självklart även träffas hos dig. Börja dina exportaffärer med ett möte på hemmaplan.

www.ekn.se


Elvy Ljungberg berättade hur oerhört lite av det vi tänker och gör som är medvetet, en insikt som är viktig för att förstå sitt eget – och andras – ledarskap.

Med hjälp av Joakim Andersson visade Anna-Karin Johansson principerna i aikido, och berättade hur de kan överföras på yrkeslivet.

Deltagarna fick stoppa en ätpinne i munnen, och upp åkte mungiporna – vilket framkallar en positiv känsla. En träningsmetod som funktionärerna vid OS i Peking använde för att leva upp till västerlänningarnas förväntningar på att servicepersonal ska le.

Hjärnkoll och kampkonst ger lyckad förändring Vill du bli bättre på att leda förändringar? Då ska du lära dig mer om hur hjärnan fungerar – men även ta till dig kampkonsten aikido. Det var budskapet vid ett seminarium i Sundsvall i mitten av oktober.

leder ett förändringsarbete riskerar bokstavligen att få hand om ett gäng ärthjärnor!

F

måste få landa känslomässigt är chansen därför mycket större att de blir framgångsrika, enligt Elvy Ljungberg. Därefter var det dags att gå från hjärna till kropp.

öreläsningar om ledarskap

finns det gott om. Men det är få som blandar hjärnforskning med den japanska kampkonsten aikido. Elvy Ljungberg från Stockholmsföretaget All Perform tog med de omkring 25 åhörarna på en resa in i den mänskliga hjärnan. Bland annat sågade hon myten att

multitasking är något att sträva efter. – Att ständigt växla fokus tar oerhört mycket energi. Se därför till att inte bli ett offer för omständigheterna, bli din egen regissör. Hon berättade också att hjärnan älskar rutiner – och reagerar på förändringar som om de vore hot. – Då tar den lilla delen av hjärnan som heter amygdala över. Den som

Finns insikten om att förändringar

Anna-Karin Johansson från Progresspartner i Sundsvall är en

hängiven utövare av den japanska kampkonsten aikido. Hon visade

hur principen att styra bort negativ energi från motståndaren kan användas även i yrkeslivet. – Det handlar om att skydda sig själv och samtidigt få ”motståndaren” på bättre tankar. Hon gav också exempel på hur viktigt kroppsspråket och rösten är i olika förhandlingssituationer. Arrangörer var NÄRINGSLIV Västernorrland och Progresspartner i samarbete med Thoren Business School i Sundsvall. TEXT: OLOF AXELSSON FOTO: JOAKIM ANDERSSON

21


EVENT, KONFER KONFERENS-MÖTESRUM Vi hjälper dig från tanke till komplett lösning.

Videokonferens Trådlösa presentationer

Nu även Konferensbord och stolar!

facebook

22

Touchskärmar Interaktiva projektorer Välkommen till vårt showroom i Lunde

Lunde • 0612-326 20 • www.aatv.se


ENS & JULBORD Bli kreativ i vår inspirerande miljö 12 -14/ agar 3 1 , 6-7 andra d ord Julb er även p Grup

För grosshandlare Ando Wikström var vacker dukning en detalj att värna om. Ingen jul utan stärkta linnedukar, nystöpta ljus och färska blommor. Bordssilvret var en hederssak. Med hjälp av salt och bikarbonat putsade han bestick för bestick och lät samtidigt tankarna vandra. Vardagens vedermödor bleknade till förmån för glädjen i det stundande julfirandet. Kronan på verket var ändå att omsorgsfullt få fästa misteln på dörrposten. Han log och såg fram emot kyssarna därunder, både egna och andras. Andos ambitioner lever kvar. Misteln är på plats och bara det bästa är gott nog. Välkommen till vårt julbord.

Boka nästa möte i lugnet i Nordingrå!

KALABRADOR SWEDEN

0613-202 90, boende@mannaminne.se, www.mannaminne.se

Villans Julbord 445 kr Dagtid lördag-söndag 375 kr Vi dukar för julbord 28 nov-21 dec: vard kl 18, lörd kl 13 och 17, sönd kl 14.

Villans jullunch 295 kr

Jullunch i två sittningar, vardagar 11 och 13. Bokning 060-12 08 11 eller info@villamarieberg.se

Med Haga i ryggen och staden i blick. 900 meter från Stora Torget. Gott om fri parkering. Öppet för alla. Läs mer på www.villamarieberg.se

23


ABAK bygger butikskyla åt bl.a Willys, lösningen är transkritisk Co2 med värmeåtervinning. Med allt hårdare krav på de konventionella köldmedierna och med en miljöhänsyn så är det naturliga köldmediet Co2 svaret på frågan -hur bygger man en hållbar butik för framtiden? Med varvtalsstyrda kompressorer och möjlighet att återvinna 100% av kompressorvärmen från kyl och frysanläggningen lägger man grunden för en väldigt energieffektiv lösning. Undermätning av energilaster och larm vid avvikelser ger en bra överblick och god kontroll över energiförbrukningen. Både Willys Hemma i Timrå och Willys Ortviken installerar just nu transkritisk Co2 kylning med värmeåtervinning. ABAK har både resurserna och kunnandet att hjälpa dig i din butik. Vi har många års erfarenhet av transkritisk Co2 för kyl/frysanläggningar. • Bygg klimatsmart • Bygg energieffektivt • Bygg för framtiden Vi hjälper dig med: • Behovsanalys • Förslag på anpassad utrustning, miljöriktig och energieffektiv • Installationen, en komplett lösning • Uppkoppling via webben, egenkontroller och temperaturlarm.

NOTISER: Ekonomi

Unga talanger föredrar EY

FOTO: PIXHILL.COM

TRANSKRITISK CO2 KYLNING MED VÄRMEÅTERVINNING

När Sveriges unga yrkesverksamma ekonomer röstar fram

sina drömarbetsgivare placerar sig EY (tidigare Ernst & Young) på en elfte plats och blir därmed bäst bland revisions- och rådgivningsföretagen. Det visar Universums årliga undersökning Karriärbarometern, som besvarats av 24 000 akademiker under 40 år med 1-8 års yrkeserfarenhet.

Nordeas företagskunder är mest missnöjda Drygt var fjärde av Nordeas

och Swedbanks företagskunder uppger att de har haft anledning att klaga. Det framgår av en undersökning från Svenskt kvalitetsindex, SKI. Branschsnittet är 19 procent. ”I dag är klagomålshanteringen att betrakta som undermålig, här behövs krafttag från bankerna. De banker som förbättrar sin hantering av klagande kunder belönas med lojalare kunder som

är mer benägna att utöka sitt engagemang i banken, i stället för att minska det”, konstaterar SKI. Andel missnöjda kunder:

Nordea 27 % Swedbank 26 % Sparbanken Skåne 19 % Danske Bank 19 % SEB 17 % Handelsbanken 14 % Sparbankerna 13 % KÄLLA: SKI

Varannan tror att bopriserna fortsätter att stiga

ABAK, Lagergergatan 10, 856 33 Sundsvall Tel 060-61 33 40, Fax 060-17 42 85, info@abak.se 24

52 procent av svenskarna tror på stigande bostadspriser det kommande året, jämfört med 45 procent för ett år sedan. Samtidigt tror allt färre på stigande boräntor. Det visar Nordeas boendebarometer där man halvårsvis tar temperaturen på svenskarnas syn på bostadsmarknaden. – Det är tydligt att man inte har hunnit ta in de förändringar, i form av höjda skatter och skärpta amorteringskrav, som

faktiskt kan komma att påverka vårt ekonomiska utrymme de kommande åren, säger bankens privatekonom Ingela Gabrielsson.


5

Affärsnyckeln

INFLATIONSTAKTEN 4%

NORMALBELOPP PER DAG I SEK EXKLUSIVE LOGI (URVAL)

Australien........... 609

Kina.................. 486

Saudiarabien...... 391

Belgien.............. 562

Kroatien............. 399

Schweiz............. 657

Bulgarien........... 336

Lettland............. 395

Slovakien........... 379

Danmark............ 842

Mexiko............... 312

Spanien............. 478

Estland.............. 363

Moldavien.......... 220

Storbritannien..... 627

Finland.............. 625

Monaco............. 770

Sydafrika............ 253

Frankrike............ 635

Nederländerna.... 466

Sydkorea............ 515

Grekland............ 555

Norge................ 937

Tjeckien............. 313 Turkiet............... 371

Island................ 589

Polen................. 345

Italien................ 509

Portugal............. 363

Tyskland............ 548

Japan................ 453

Rumänien.......... 303

USA.................. 486

Kanada.............. 521

Ryssland............ 687

Österrike............ 482

Traktamenten: inrikes 2014

Tips!

Traktamente efter 3 mån ���� 154 kr Schablon för natt ��������������� 110 kr

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Mars 2014

0

-0,4

November

Traktamenten: utrikes 2014

Heldagstraktamente ����������� 220 kr Halvdagstraktamente ��������� 110 kr

1

Februari 2014

Skattedeklarationen ska finnas hos Skatteverket senast datumet angivet till höger. Då ska också pengarna vara bokförda på Skatteverkets bankgiro.

2

Januari 2014

12

Skatt och moms

December 2013

Onsdag

3 November 2013

2014

Oktober 2013

DATUM FÖR INBETALNING AV

REPRESENTATION Extern och intern: 90 kronor + moms. Vin och sprit får ingå i beloppet och är avdragsgillt.

REFERENSRÄNTA (%)

Förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

Gör så här:

BILERSÄTTNING För bil i tjänsten: 18,50 kr/mil. Överskjutande belopp betraktas som löneförmån och belastas med skatt och sociala avgifter.

18,50 kronor/mil

Markera diagrammet genom att klicka på kurvan. SKATTEFRIA GÅVOR Gå in under Objekt --- Diagram --- Data. Julgåva ��������������������������������������������� 450 kr Du får då upp en tabell som den här nedanför. 1 350 kr Jubileumsgåva �������������������������������� Minnesgåva ���������������������������������� 15 längst 000 kr ned Fyll i den senaste noteringen (från Olof) på raden inkl. moms kronor och ta bort den översta Allt raden. + moms Flytta sedan upp varje rad ett steg genom att klippa ut och KOSTFÖRMÅN (SKATTEPLIKTIG SCHABLON) klistra in på raden ovanför. Helt fri kost ���������������������������������������������������������������� 210 kr

90

140701.....................................................................1,00 140101.....................................................................1,00 130701 ��������������������������������������������������������������������1,00 130101 ��������������������������������������������������������������������1,00 120701 ��������������������������������������������������������������������1,50 120101 ��������������������������������������������������������������������2,00 110701 ��������������������������������������������������������������������2,00 110101 ��������������������������������������������������������������������1,50

Fri lunch ���������������������������������������������������������������������� 84 kr Fri frukost ��������������������������������������������������������������������� 42 kr

PRISBASBELOPP (SEK) 2014........................ 44 500 2011 ������������������������42 800 2013 ������������������������44 500 2010 ������������������������42 400 2012 ������������������������44 000 2009 ������������������������42 800

På www.himlabadet.se hittar du priser, öppettider och all information du behöver. Följ oss på facebook.com/himlabadet Tel 060-19 20 00 eller info@himlabadet.se

Ge medarbetare och kunder spänning eller avkoppling i jul

Skriv sen in senaste noteringen (från Olof) vid kurvan i rött, och ändra månaderna så de stämmer.

Ta chansen och ge bort en upplevelse till medarbetare och kunder. Himlabadets äventyrsbad är fullt med badupplevelser, vattenrutschbanor, bubbelpooler, klättervägg och vattenpist. Himlabadets relax är en perfekt avslutning på dagen, med bastubad av olika slag samt varmpool, kallpool, upplevelseduschar och ytor för avslappning. Dessutom är vi först i Europa med attraktionen Surfstream, där du surfar som på riktiga vågor.

25


KRÖNIKA: Struktur och planering

Vart är du på väg – egentligen? Av: Anna Jakobsson Lund / anna@annorlundakonsult.se

H

ff Vilka är dina mål? Ge dig själv ny energi genom att föreställa dig slutmålet och hur det kommer att kännas att nå dit. Finns det några delmål som känns extra motiverande att uppnå? Att ställa om fokus till målen igen är en bra start.

ff Var är du idag? Hur långt har du kommit på vägen mot målet? Är det så långt som du hoppades när du började arbetet? Har du uppnått något delmål? Firade du det, eller fortsatte du bara framåt? Är det något delmål som känns extra långt borta? Undvik att slås ner av de resultat du inte uppnått. Gläd dig åt det du åstadkommit, och de lärdomar du har fått när något gått snett. Om du inte klankar ner på dig själv är det lättare att spotta i nävarna och fortsätta jobba.

FOTO: PIXHILL.COM

östen flyger förbi lika fort som löv i vindbyarna. De mål du satte efter semestern är kanske redan på väg att blekna i minnet. Att stanna till och reflektera kring dem kan vara både obekvämt och skrämmande, men det är ett effektivt verktyg för att verkligen nå dina mål. Vardagslivet har en förmåga att dränka alla försök till förändring och nya mål. När vi inte når dit vi vill skäms vi eller känner att målen var orealistiska. Men problemet är inte för höga mål, eller ens ett för rörigt vardagsliv. Problemet är att vi tappar fokus. Om vi håller reda på vart vi är på väg, och kontinuerligt arbetar för att nå dit, kommer vi förr eller senare att gå i mål. Ta för vana att stanna upp och fråga dig hur arbetet mot målet går. Börja i dag, och ta hjälp av de här frågorna:

"Prioritera om arbetet så att du gör mer av det du behöver och tar bort sådant som inte längre är nödvändigt. Fundera över vilka du kan få stöd av i ditt fortsatta arbete."

ff Hur fördelar du din tid? Märks det på din arbetsvecka att du har de mål du har? Det här kan vara en otäck, och avslöjande, fråga. Men viktig. Försök att besvara frågan om vad du gör på en arbetsvecka så ärligt och korrekt som möjligt. Gå tillbaka några veckor i kalendern, markera olika uppgifter och granska dem utifrån om de leder mot målet eller inte.

ff Vad lägger du för lite tid på? Finns det uppgifter som inte blir gjorda, fast de skulle leda mot målet? Det kan vara sådant du trodde att du skulle göra när du satte målen, men också sådant du kommit på under arbetets gång. Skriv ner dem.

ff Vad lägger du tid på fast det inte leder mot målet?

Många arbetsuppgifter är nödvändiga, men det finns också sådant som du gör mest av gammal vana, eller för att någon annan förväntar sig det. Kanske lägger du onödigt mycket tid på något som behöver göras, men inte fullt så grundligt. Skriv ner det också.

ff Vad kan du göra åt det? Nästa steg blir att justera din väg utifrån det du fått veta. Prioritera om arbetet så att du gör mer av det du behöver och tar bort sådant som inte längre är nödvändigt. Fundera över vilka du kan få stöd av i ditt fortsatta arbete. Det kan vara konsulter, medarbetare, till och med vänner och familj. Innan du sätter igång arbetet igen, med mera fokus på dina mål, glöm inte att planera in ett nytt tillfälle för reflektion! Ta dig tid att stanna upp och reflektera.

Behöver du hjälp? Brandutbildning

Städning

Frihamn brandkonsult

utbildar inom heta arbeten Grundläggande brandkunskap m.m

Vi utbildar på plats hos er när det passar er, till vettiga priser! Kontakta brandmästare Johan Lundman, frihamn@telia.com Tel: 070-367 84 44

www.frihamn.se

26

Vi hjälper er med

LOKALVÅRD OCH KRINGTJÄNSTER

070-555 61 81 • www.sofab.nu

NÄSTA TEMA: NUMMER TILLVÄXT + JULHÄLSNINGAR

5

DECEMBER


VI FÖRENKLAR DIN IT-VARDAG GDM är ett dynamiskt och växande IT-företag med siktet inställt på att vara Sveriges bästa leverantör av funktionell IT. Vårt fokus är IT-tjänster som förenklar och säkrar verksamheten hos våra kunder.

www.gdm.se 27


NORTHCAR

OCH

NORTHBIKE

PRESENTER AR

STOLT

W E LCO M E W I N T E R 25 OKT – 30 NOV ENDA

A SPAR KR 90 5 . 6 5

ST 6 S T

N O R R A VÄ G E N 8

A SPAR KR 00 9 . 6 1

ENDAST 6 ST

FRI S 3 Å ERVICE R IN I GÅR !

ST 4 ST AST NDA EN END

SPAR 47.500 A KR

FIAT FREEMONT LOUNGE 170HK AWD

OPEL MOKKA 1,4T 4X4 140HK

OPEL ASTRA 1,6 DRIVE

JEEP CHEROKEE LIMITED 170HK 4X4

Ord. pris: 326.490 kr Nu: 269.900 kr

3 års fri service ingår! Vinterhjul på köpet! 226.800 kr

Ord. pris: 186.800 kr Nu: 169.900 kr

Ord. pris: 447.400 kr Nu: 399.900 kr

1.764 kr/mån*

ISUZU D-MAX Dieselvärmare, backkamera, nav, frontbåge, 3.500 kg dragvikt! Från 239.000 kr. Just nu:

TEKNIKPAKET PÅ KÖPET! [Värde: 42.600 kr]

1.111 kr/mån*

1.483 kr/mån

*

A ST END T 5S Reservation för eventuella korrektur- och tryckfel. Erbjudanden i denna annons kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Fordonen i annonsen kan vara extrautrustade. *Mån kost baserat på 30 % kontant / 50% restv / 36 mån / 1,95 % ränta. **Mån kost baserat på 20 % kontant / 84 mån / 1,95 % ränta.

|

2.614 kr/mån*

VINSC

H & PL OG PÅ KÖ PE T

1,95

o

RÄNTA

o

OUTLANDER 500 DPS / MAX 500 DPS Röj som en kung från 86.125 kr Från 878

kr/mån**

Passa på att köpa fordon till riktigt låg ränta! Fram till sista november erbjuder vi otroliga 1,95 % ränta på både nytt och begagnat. Gäller hela löptiden och följer den normala ränteutvecklingen. [Ord. ränta 6,95 %]

LYNX BOONDOCKER

LYNX YETI 600 ACE 59 Perfekt arbetsskoter. Från 108.500 kr

Boondockern tar dig dit du vill. Från 118.700 kr Från

1.207 kr/mån**

Från

1.102 kr/mån**

– B E GAG N AT – AUDI A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO -11 2.854 kr/mån** Vit 7.100 mil, Manuell, Dragkrok, Xenon, S-line, Regnsensor m.m. 279.900 kr

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI QUATTRO -11 2.038 kr/mån** Vit, 9.300 mil, Manuell, Dragkrok, Xenon, Quattro-edition m.m. 199.900 kr

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI QUATTRO -11 2.038 kr/mån** Svart, 8.600 mil, Manuell, Sportstolar, Xenon, Regnsensor m.m. 199.900 kr

BMW 550 TOURING -06 1.528 kr/mån

**

Mörkblå, 10.400 mil, Automat, M-sportpaket, Xenon, Navigation m.m. 149.900 kr

BMW 118D -10 1.528 kr/mån**

Svart, 4.300 mil, Manuell, Parkeringssensorer, Regnsensor, Svensksåld m.m. 149.900 kr

SUBARU FORESTER 2.0D AWD -09 914 kr/mån** Vit, 15.100 mil, Manuell, Dragkrok, Extraljus, 2.000 kg dragvikt m.m. 139.900 kr

SUBARU XV 2.0D AWD -12 2.140 kr/mån**

Blå, 10.600 mil, Manuell, Backkamera, Dragkrok, Motorvärmare, Svensksåld m.m. 209.900 kr

VOLVO V60 D3 SUMMUM -12 2.038 kr/mån**

Grå, 10.000 mil, Manuell, Xenon, Dragkrok, Läderklädsel, Dieselvärmare m.m. 199.900 kr

VOLVO XC70 D5 MOMENTUM -12 2.650 kr/mån** Vit, 13.200 mil, Automat, Dieselvärmare, Regnsensor, Xenon m.m. 259.900 kr

DETTA ÄR BARA ETT AXPLOCK AV VÅRA BEGAGNADE FORDON, KOM IN TILL VÅR BEGAGNATHALL SÅ VISAR VI FLER!

LYNX COMMANDER 600 LTD

LYNX RAVE 600 E-TEC

Grym skoter som klarar det mesta. 140.700 kr

Klarar de tuffaste utmaningarna. 104.900 kr

1.424 kr/mån**

1.069 kr/mån**

Så mycket sparar du! BILENS PRIS 100.000 kr 150.000 kr 200.000 kr 250.000 kr 300.000 kr 350.000 kr

1,95 % 654 kr 980 kr 1.307 kr 1.634 kr 1.961 kr 2.288 kr

6,95 % 907 kr 1.360 kr 1.813 kr 2.267 kr 2.720 kr 3.173 kr

SPARA/ÅR 3.036 kr 4.560 kr 6.072 kr 7.596 kr 9.108 kr 10.620 kr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.