Næringsavisa 2 Mars 2022

Page 1

Driver fremtidens undervisningsplan Med over 10.000 brukere siden lansering av Undervisningsplan.no i august 2021, er Tonje Brattås fra Holmestrand nærmere målet om å bygge fremtidens skole ved å erstatte det tradisjonelle læreboksystemet, og gi elevene en relevant skolehverdag. SIDE 4–5

FREMTIDSSKOLE: Lærer Tonje Brattås er en av to som startet undervisningsplan.no.

REGION HOLMESTRAND NÆRINGSAVISA FOR HOLMESTRAND, SANDE OG HOF

n NR. 2 - 2022

Økonomisk klimaks for nytelse.no AS nytelse.no AS i Holmestrand, ved selskapets pressesjef og sexolog Maria Kinnerud Ebbestad, har under pandemien økt årsomsetningen fra 38 til over 100 millioner kroner. SIDE 14

Krisetrening selges som VR

NY LINJE: Næringslivet på Hanekleiva støtter alle den nye transport og logistikklinja på Sande vgs. denne høsten. Fra venstre daglig leder for

HYLLER ny transportlinje Ramberg, Terje Claussen, rektor ved Sande vgs., Wenche Lien, lærlingeansvarlig for Kjeldaas, Trond Erik Haug, daglig leder for Opplæringskontoret Logistikk og Transport (OLT), Vibecke Engø Jensen, leder i Holmestrand Næringsforening, Line Mobråthen Rygh, transportsjef i Post Nord, Roar Steen og transportsjef for Asko, Silje Elisabeth Hals.

Aktørene i Hanekleiva næringspark går bredt ut og hyller den nye logistikk- og transportlinja som starter opp på Sande vgs. denne høsten. SIDE 10

Arve Aasmundseth lærer folk å slukke branner via VR-teknologi. Selskapet hans Real Training AS tjener penger for første gang. SIDE 12

Helt frampå – Helt bakpå Visste du at favoritt­ mottoet til eieren av Holmestrand Fjordhotell, Solicitu AS ved Thomas Domino Lie, er «Have fun. Live well». SIDE 20

Det hjelper ikke med rask fiberlinje hvis wifi-en er dårlig elsen Få full utnyttelse av internettopplev till i dag! med Altibox Bedrift Premium! Bes altibox.no/bedrift


2

NA - Holmestrand, Sande og Hof

02 - 2022

NÆRINGSLIVSLEDEREN «Næringslivslederen» er NA Næringsavisas egen tumleplass for Holmestrands næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Holmestrand til å bidra til avisas nye kommentarserie. Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune, skriver i dagens Næringslivsleder om potensialet i vår egen kommune.

REGION HOLMESTRAND Tips: NA@polinor.no Annonse: Ove@polinor.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Prosjektleder Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Polinor Media AS Org. nr. 925 814 520 Trykk: Agderposten Trykk AS Distribusjon: Posten Norge AS NA Næringsavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. NA Næringsavisa sitt innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten. NA Næringsavisa arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av rettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klage­organ oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presse­ etiske spørsmål. www.presse.no

Helt på toppen! Holmestrand kommune er «Porten til Vestfold og Telemark.» Vi ligger på grensen til Viken og vi har mange gode samarbeid med alle våre nabokommuner og naboregioner. Jeg håper og tror vi også fungerer som en brobygger mellom to fylker og to regioner. Dette er en fordel for alle par­ ter og en rolle vi skal være meget bevisste på. Den nye kommunens his­ toriske og solide tilknytning til Vestfold og meget gode sam­ arbeid med Drammensregionen er et stort fortrinn for den nye kommunen vår. Jeg mener også at det er et stort fortrinn for Drammensregionen. Store deler av Vestfolds inn­ byggere pendler nordover. Mange av Vikens innbyggere flytter sydover. Vi er en del av et felles bo og arbeidsmarked. All næringsutvikling og tilflyt­ ning til vår kommune kommer nordfra. Dette gjør at våre områder ikke konkurrerer om etablerin­ gene med resten av Vestfold og Telemark fylke, men gir en netto­ vekst som fylket vårt helt klart trenger.

Vi er en vekstkommune og sta­ dig nye innbyggere velger å boset­ te seg i vår kommune. Faktisk er det så mange som velger oss at vi i fjor hadde en prosentvis vekst som er sjette størst i landet, på hele 2,68 prosent. Vi er altså helt i norgestoppen! Neste kommune i vårt fylke er Tønsberg med om lag 1,35 prosent vekst. Nye innbyggere betyr flere kloke hoder, flere engasjerte inn­ byggere og flere arbeidstakere. Næringslivet har også ser hvor attraktiv vår kommune er. I fjor hadde vi også en netto økning i antall arbeidsplasser som var meget god. Vi ble desidert topp­ kommune blant vestfoldkommu­ nene, med en prosentvis vekst på 4,1 prosent nye arbeidsplasser. Som en helt ny kommune, har vi fått enda større muskler og muligheter sammen enn hva vi hadde hver for oss. Vi er nemlig ikke fornøyde med å bare være næringsvennlige her i nye Holmestrand – vi skal være næringsoffensive. Hva legger vi i et slikt ord? Jo, med det mener vi at kom­

munen fyller rollen sin som sam­ funnsutvikler til «fingertuppa.» Vi skal ha åpen og løpende dia­ log med grunneiere og nærings­ drivende, være aktive medspil­ lere og tydelige sparringpartnere underveis. For vi trenger samarbeidet med næringsaktørene like mye som de næringsdrivende trenger samarbeidet med kommunen. Et solid eksempel på et slikt samarbeid, er «Områdemodellen for Sande sentrum.» Her har vi i fellesskap utviklet en spleise­ lagsordning hvor alle utbyggere betaler en gitt andel for å løse fel­ les infrastruktur, som veiomleg­ ginger, grøntområder, elvesikring og lekeområder. Disse tiltakene hadde vært for store for kommu­ nen alene, og de hadde vært for store for det enkelte utbyggings­ prosjektet. Men i fellesskap klarer vi nå å utføre de store grepene som sikrer en helhetlig og frem­ tidsretta utvikling – uten at noen knekker ryggen av den økono­ miske byrden. Å samarbeide og å spille på lag er smart for alle par­ ter og gjør oss enda bedre rustet for fremtidens vekst og oppgaver.

Jeg håper denne utgaven av Næringsavisa kan gi deg som leser både inspirasjon og infor­ masjon om alt det spennende som skjer i vår kommune. Og skulle du lure på noe, er det bare å ta kontakt med meg eller vår næringssjef Arve Vannebo. God lesing!

Elin Gran Weggesrud Ordfører i Holmestrand kommune

Gode utsikter i ekstreme tider Det er fristende – men vanskelig – å hylle og skru opp forventningene for mye akkurat nå. Selv om Holmestrand kommune isolert har solide tilflyttingstall, og næringsmessige og økonomiske faktorer som alle peker i en og samme positive retning, er det en overhengende fare påvirket og styrt av uregjerlig makroøkonomi. En retorisk propagandakrig mellom øst og vest, kan riste grunnvollene av alle vestlige verdier. Det kalles frykt. Utslagene fra krigen i Ukraina har enn så lenge gitt indikatorer som oljenasjonen og annerledeslandet Norge kan leve med. Men usikkerheten, inflasjonen og prisøkningen på alle varer, er faktorer vi

har i mente, når vi i hvilepausen mellom hvite krigstitler på svart bakgrunn lener oss tilbake for å se oss rundt i vår egne bakgård – på lokale forhold, om tendenser, vyer og håp for næringslivet og fremtiden i den kommunen vi sokner til. Det heter seg at man ikke skal male fanden på veggen. Selvsagt skal man ikke det. For det er, som ordføreren i næringslivskommentaren øverst på denne siden, understreker; Mye positivt å spore i Holmestrand kommune. Det er grunn til å legge vekk frykt og uro rundt internasjonale konflikter og makroøkonomiske forhold, annet enn å tilkjennegi sin sympati og støtte. Men

det man kan påvirke, er det vi har nærmest. Derfor er det også rett og riktig når ordføreren skriver; «Vi er nemlig ikke fornøyde med å bare være næringsvennlige her i nye Holmestrand – vi skal være næringsoffensive». Og er det noe dagens næringslivsavis underbygger, så er det akkurat denne eksemplifiseringen av mennesker i Holmestrand som alle bidrar til suksessen og optimismen i vår kommune; slik som ordføreren påpeker høyest innflyttervekst på Østlandet, eller i saken om Ramberg som har trukket sin virksomhet nordfra til den nye næringsparken i Hanekleiva. Vi har også historien om nytelse.no AS,

den lille nisjebedriften som har opplevd svimlende omsetningsvekst på to år – og lærervennene bak undervisningsplan.no, som i rekordfart har endret og forenklet hverdagen for norske lærere. Om omverden og det store bildet virker aldri så mørkt, er det i vår egen hage det er enklest å plante flere blomster. Og akkurat der er Holmestrand nummer én.

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


ANNONSE ANNONSE

02 - 2022

3 3

DAGLIG LEDER: Svein Olav Munthe i Aven Holmestrand samarbeider med blant annet entreprenører når det gjelder mottak av avfall fra byggeplasser.

MOTTAK: Daglig leder Svein Olav Munthe (t.h) og kvalitetsansvarlig Mark Linsdell i Aven Holmestrand tar ansvar for engangsemballasjen de produserer med å bli mottakspunkt for alle typer paller.

Aven Holmestrand:

NORGES STØRSTE: Aven Holmestrand er Norges største produsent av paller.

Gjenbruker flere paller enn noensinne Aven Holmestrand AS er landets største produsent av paller. De er også blant de første i Norge til å bli en offisiell mottaker av trepaller for gjenbruk. – Vi investerer ganske tungt i Holmestand for å ta dette ansvaret, sier kvalitetsansvarlig Mark Linsdell i Aven Holmestrand AS. Norge er blitt et land som får stadig flere og bedre systemer for gjenvinning av emballasje enten det er for forbrukere eller for næringslivet. Grønt Punkt Norge står bak mange av disse tiltakene. Det gjelder også treverk, som i paller. – Grønt Punkt Norge har opprettet et selskap som heter Treretur. Vi er et av de første selskapene i landet til å opprette en såkalt rapporteringsavtale med dem. På den måten blir vi en del av sirkulærøkonomien, sier kvalitetsansvarlig Mark Linsdell i Aven Holmestrand AS. Bakgrunnen er blant annet at det kom et tillegg til avfallsforskriften i 2018 med mange retningslinjer for hvordan selskaper som Aven skal forholde seg til produktene de produserer. – Det påvirket oss ganske sterkt, ettersom vi i utgangspunktet kun produserer engangsemballasje sier Linsdell. – Avtalen med Treretur innebærer en rapporteringsplikt på produsert treemballasje, men vi ønsker samtidig å legge til

rette for økt samarbeid med kunder på ombruk og til syvende og sist gjenvinning, sier han. – Vi satser på ombruk, fordi det betyr at vi kan sende pallen ut i omløp igjen. Vi ønsker så langt det er mulig å unngå å sende noe til gjenvinning. Men dersom en pall er utslitt eller av andre årsaker ikke kan brukes mer, maler vi den opp og lager trebriketter av det. Dette går til varmeanlegg over hele Østlandet, legger han til.

Satser tungt Selskapet har over 40 ansatte i Holmestrand, og er sånn sett et stort selskap i sitt lokalmiljø. Nå tar de ansvar for mottak av treemballasje gjennom å investere tungt på anlegget sitt. – Ved å investere oppgraderer vi vår kapasitet innenfor mottak, sortering og lagring av spesialemballasje. Vi har også valgt å slutte å bruke begrepet engangspaller. Nå heter det spesialpall, nettopp fordi denne nå også skal kunne brukes flere

ganger. I hovedsak tar vi imot europall nå, men allerede nå åpner vi for alle typer paller, sier Linsdell. Gjennom import og produksjon tilføres det årlig rundt 177.000 tonn treemballasje i Norge. – En europall blir gjenbrukt omkring 6,5 ganger i Norge, mens en spesialpall gjenbrukes mindre enn 1 prosent i gjennomsnitt, sier Linsdell. Konstruksjonen er gjerne så lett og så billig som mulig. Det gjør at den er vanskelig å ombruke. – Sammen med våre kunder ønsker vi å utvikle en, om mulig, litt grovere pall som er lettere å sette inn i bruk etter første gangs bruk, sier han.

Ny avgift Fra 1. april kommer det en ny miljøavgift på nyintrodusert treemballasje. Det er selskapet Treretur som skal håndtere avgiften, men det er Aven i Holmestand og andre som produserer og importerer slik emballasje som skal kreve inn. – På en tung pall som for eksempel Europall, blir avgiften i underkant av 1 krone pr stykk. Det høres ikke så mye ut, men vi har kunder som forbruker mellom 100.000 og 200.000 paller i året, så det blir fort penger av det, påpeker Linsdell. På grunn av dette inngår selskapet nå samarbeid med eksisterende kunder slik

at de rett og slett kan få tilbake sine egne paller etter at de er levert inn og klargjort for gjenbruk. Selskapet samarbeider også med flere entreprenører. – De entreprenørene vi snakker med sier 35 prosent av alt avfallet de produserer på en byggeplass er treavfall, og en veldig stor del av dette igjen er anvendbare paller. Vi samarbeider dessuten med flere avfallshåndteringsselskaper, sier Linsdell.

4 Fakta Aven Holmestrand AS • De har produksjon flere steder i Sverige og Norge, som gir mulighet til å levere produkter raskt, uansett hvor de befinner deg. • Aven utvikler spesialemballasje, lastpaller, transportstøtter, karmer og emballasjekasser i tre, kryssfinér og papp til kunder i hele Skandinavia. • Aven jobber aktivt for å sikre høyest mulig kvalitet på produkter og leveranser. • I samarbeid med ansatte, kunder, leverandører og myndigheter, sikter Aven på en miljøvennlig tilnærming til sitt arbeid.


4

NA - Holmestrand, Sande og Hof

02 - 2022

Jotun med krisestab – følger med på produksjonen i Russland Jotun-konsernet følger nøye med på mulige konsekvenser av sanksjonene mot Russland. De har 300 ansatte i landet og omsetter for rundt 500 millioner kroner. – Det er klart dette er en urovekkende situasjon som vi følger. Vi er til stede og har vært det siden 1989, sier kommunikasjonsdirektør Christian Espolin Johnson til E24. Han opplyser at det på konsernnivå er opprettet en krisestab og en komité som

følger med på situasjonen i Russland og i regionen for øvrig. Krisestaben skal gi støtte og følge opp eventuelle sanksjoner og kommunikasjonen rundt dette. Produksjonen i Russland utgjør mellom 2 og 3 prosent av Jotuns totale produksjon, ifølge Johnson. Jotuns russiske hovedkontor ligger i St. Petersburg. I 2017 åpnet selskapet også en fabrikk i Leningrad som produserer marin og beskyttende maling.

Gullpris over 2.000 dollar per unse Prisen på gull steg til mer enn 2.000 dollar per unse i handelen på de asiatiske børsene mandag morgen. Bekymring for hvordan Russlands invasjon av Ukraina vil påvirke den globale økonomien dytter investorer over mot tryggere investeringer. Det edle metallet nådde en pristopp på 2.000,86 dollar per unse, den høyeste prisen siden den forrige toppnoteringen i september 2020. Samtidig som gullprisen har steget, er det tydelig nedgang på de asiatiske børsene etter åpning, og oljeprisen er på sitt høyeste på nesten 14 år. Utviklingen kommer på toppen av allerede høy inflasjon. (NTB)

Lærervenner bygge Disse lærerne satser «alt» for å bygge en løsning som forenkler lærerhverdagen og gjør skolen bedre for elevene. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Med over 10.000 brukere siden lansering av Undervisningsplan i august 2021, er Tonje Brattås (31) fra Holmestrand og Karen Wiik (37) fra Kristiansund ett skritt nærmere målet med selska­ pet sitt: Å bygge fremtidens skole med en fullverdig løsning som på sikt skal kunne erstatte det tradi­ sjonelle læreboksystemet, og gi elevene en kreativ, relevant og motiverende skolehverdag. Tre år senere er deres idé og selskap, Undervisningsplan.no AS i ferd med å få skikkelig fot­ feste blant lærere i den norske skolen. – Startskuddet gikk i realiteten da selskapet vårt i mars 2020 gikk til topps i gründerkonkurransen Næringsteft 2020 – vektet mot 80 andre gründerbedrifter – med en million kroner i førstepremie. Snaut 17 måneder senere lanserte vi undervisningsplan.no, fortel­ ler Tonje Brattås der hun sitter på sitt «kontor» hjemme i sin nyop­ pussede villa fra 1944 med fri sikt utover Langøya. Tonje er medgrunnlegger og partner i selskapet som Karen Wiik startet opp i 2018. Etter at hun bodde og utdannet seg til lektor med hovedfag i norsk og historie ved UiO i Oslo, har hun og samboeren Douglas, fått barn og kjøpt hus i Holmestrand. Derfra driver hun selskapet sam­ tidig med at hun passer sin to måneder gamle sønn, Fergus.

Hadde samme idé Under studietiden oppdaget Tonje at det ikke fantes noen «samlebank» for gode undervis­ ningsopplegg på nett, og idéen brant seg fast i hodet hennes, frem til de to lærerkollega­ ene fant sammen i et tilfeldig Facebookforum, hvor Karen Wiik hadde presentert idéen hun job­ bet med. Fra sommeren 2020 har de begge jobbet med prosjektet på fulltid, mens lanseringen skjedde i august i fjor. Responsen har vært enorm. Siden lanseringen 9. august i fjor har nå over 10.000 brukere registrert seg på undervisnings­ plan.no. Det er over 13 prosent av lærerstanden i Norge, som utgjør 75.000. Undervisningsplan.no er en plattform på nett der lærere kan finne og dele undervisningsopp­

LETT TILGJENGELIG: Nettsiden undervisningsplan.no er både lett å finne fram i, og smart for lærere som vil planlegge skoledagen uten å måtte gjøre alt selv. legg som er strukturert etter fag, tema og klassetrinn. – Vi skjønte begge via vår utdannelse og erfaring som lærere at behovet var stort. Etter at vi vant Næringsteft 12. mars 2020, og fikk vår første million, skjøt ting virkelig fart. Og for dem som husker datoen, var det også da pandemien førte til at Norge stengte ned. Det at de vant Næringsteft, samt den endrede situasjonen pandemien førte med seg, åpnet flere dører for selskapet, som i løpet av 2020 også mottok kommersialiserings­

tilskudd fase 1 & 2, samt opp­ startlån fra Innovasjon Norge. I tillegg vant de gründerkonkur­ ransen Angel Challenge National, og gjennomførte sin første emi­ sjon. I 2021 ble plattformen desig­ net og utviklet, lærere fra alle kanter av landet laget dagsak­ tuelt innhold, og plattformen ble lansert. Undervisningsplan hadde også to (ekstra) store samarbeidsprosjekter i 2021. Det første med Dyreparken, Dramas og Thorbjørn Egner AS hvor de laget undervisningsopplegg med Kardemomme by tema, og

det andre med NRK Skole og Monster hvor temaet var juleka­ lenderen Christianias magiske tivolitheater. I 2022 starter året med Undervisningsplans andre emisjon, som gjennomføres som en crowdfundingskampanje hos Folkeinvest.no.

Av lærere, for lærere I dag er praksis for de fleste lære­ re at de enten lager sine egne undervisningsopplegg fra bun­ nen av, eller at de henter litt her og litt der fra jungelen av under­ visningsopplegg som finnes på

nett og i sosiale medier. I dag finnes det nemlig ikke noen full­ verdig løsning som strukturerer og setter de gode, og allerede ferdigsnekrede planene, i system, og det er det Undervisningsplan skal løse. – Fra landets mange dediker­ te lærere og norske fagmiljøer utvikles mange gode undervis­ ningsopplegg hver eneste dag. Mange jobber med det samme temaet. Vårt system samler og strukturer disse slik at de blir enkle å ta i bruk for andre lærere, sier Brattås. Ved å ta i bruk og


02 - 2022

NA - Holmestrand, Sande og Hof

Konkurransetilsynet vil endre regler for matbutikker Konkurransetilsynet advarer kommuner mot regler om at nye dagligvarebutikker ikke kan ha et kundegrunnlag som overlapper med andre butikker i nærområdet. I en påpekning til Tønsberg kommune påpeker tilsynet at slike regler kan være konkurransebegrensende og gi kundene

et dårligere tilbud når de skal handle dagligvarer. – Det å hindre nye aktører fra å etablere seg er svært uheldig for forbrukerne. Færre valgmuligheter kan føre til dårligere utvalg og høyere priser for dagligvarekundene, sier konkurransedirektør Tina Søreide. Ifølge tilsynet er det flere andre

kommuner som har innført lignende regler. Skien og Stavanger har tidligere fått samme beskjed fra Konkurransetilsynet. – Norske kommuner bør ikke gjøre det enda vanskeligere å etablere nye dagligvarebutikker, sier jurist Lovise Engene i Konkurransetilsynet.

5

Kritisk mangel på helsepersonell Personellkapasiteten i norske kommunene er stabilt, med unntak av Holmestrand og fem andre kommuner hvor situasjonen er kritisk på flere områder. Kommunene Bykle, Holmestrand, Nesbyen, Stor-Elvdal og Meløy rapporterer om kritisk mangel på personell og kompetanse. Tilgangen til personell er god i 54 prosent, men utfordrende i 46 prosent av rapporterende kommuner. – Jeg tror ikke vi kan forvente det høyeste servicenivået i kommunene de neste to til tre ukene, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til NRK. Han påpeker at hjulene fremdeles går rundt, men at befolkninga må være forberedt på at kan ta lengre tid enn normalt å få tilgang på kommunale tjenester. – Jeg håper derfor at alle kan være litt ekstra tålmodige, selv om ting går litt saktere enn normalt, sier han.

er fremtidens skole 4 Fakta

Nytt lærerverktøy «erstatter» bøkene

Plattformen er delt i fire deler med fire ulike tilbud til brukerne Temakalender ■ Vår temakalender følger skoleåret, og her finner du inspirerende, tverrfaglige temauker klare til bruk for hver uke. De er lagt op p for småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn, og fagfornyelsen er ivaretatt i alle ledd. Alt læreren trenger er inkludert!

Undervisningsbank ■ Når du logger inn i Undervisningsplan, vil systemet bli stadig bedre kjent med deg og dine preferanser og behov. Du vil få personlige forslag basert på hvilke fag og trinn du underviser, og kan søke fritt blant alle undervisningsoppleggene i plattformen.

Planleggingsverktøy ■ Her kan du enkelt legge inn egne undervisningsopplegg, og samtidig la andre pedagoger få glede av dem. Planleggingsverktøyet er koblet opp mot Udirs data, slik at det er enkelt å knytte alle elementer fra fagfornyelsen til undervisningsopplegget. Når opplegget lastes opp, vil det være pent presentert og godt å manøvrere i.

Lærersamfunn ■ Du kan følge dyktige og inspirerende lærere, kolleger og organisasjoner i plattformen. Du kan også like og lagre undervisnings-

KOLLEGER:

tilpasse disse allerede utprøvde undervisningsoppleggene, gjør det at lærere kan spare flere timer ukentlig som de tidligere ville brukt på planlegging. De beste undervisnings­ oppleggene er skapt av dyktige lærere rundt om i hele landet, og hittil har Undervisningsplan knyttet til seg rundt 40 lærere som skaper tverrfaglige under­ visningsopplegg rundt aktuelle temaer i samfunnet. Gründerne har også utviklet et solid planleg­ gingsverktøy som er knyttet opp mot Fagfornyelsen, så hvem som

Tonje Brattås (31) fra Holmestrand og Karen Wiik (37) fra Kristiansund har funnet tonen og har begge utviklet en ide de begge har hatt under utdannelsen.

helst kan publisere sine under­ visningsopplegg og dele de med resten av lærerstanden i Norge.

Stor interesse Det er gratis å registrere seg, og ta i bruk plattformen. Med en fre­ emium bruker kan du publisere undervisningsopplegg og få til­

gang til ett undervisningsopplegg i måneden. For å få tilgang til alt innhold og alle funksjoner, må du ha abonnement. – Det er utfordrende som kom­ mersiell aktør å komme inn i det offentlige markedet. Derfor er det gøy å registrere at interessen er stor, sier hun.

opplegg. Jo mer aktiv du er – jo mer tilpasset blir innholdet på din personlige side. Undervisningsplan blir ditt utvidede lærerkollegium, og et digitalt og inspirerende arbeidsrom på nett! Kontinuerlig utvikling ■ Utviklingen av plattformen er en kontinuerlig prosess, og mange smarte funksjoner som skal gjøre lærernes skolehverdag enklere, kommer fortløpende. Akkurat nå er det betalingsløsningen som er i fokus, samt et administrasjonspanel for skoler og kommuner. Etter det er fokuset å gjøre plattformen til et smart sosialt og faglig nettverk, eller «et utvidet arbeidsrom» for lærere, der en kan planlegge undervisningen sin, ha fag-

I oppstarten har de bevisst fokusert mest på å nå ut til lærer­ ne direkte. – Som lærer blir en pålagt å bruke stadig flere nye digitale systemer og løsninger. Vi ønsker å gjøre det motsatte ved å samle «alt» læreren trenger i én platt­ form som er svært enkel i bruk. Dessuten er det viktig for oss at det er lærerne selv som ønsker å bruke plattformen og undervis­ ningsoppleggene, og at det ikke er noe som blir «tredd ned over hodet» på dem. Abonnementsløsningen ble introdusert på nyåret 2022, og allerede har mange lærere og skoler kjøpt abonnement. Som gründer er bekreftelser som dette den aller største gave en kan få! Både brukermassen og antall betalende kunder beviser jo at det er et behov for løsningen vi har laget, sier Brattås fornøyd. Invester i de unges fremtid Det overordnede målet med Undervisningsplan er at barna våre skal få god undervisning hver

lige diskusjoner med andre og finne alt en trenger for å gå ut i klasserommet med kreativ, relevant og motiverende undervisning hver dag. ■ Undervisningsplan sitt mål er å samle alt det beste innholdet på ett sted, og slik utgjøre en forskjell for lærere, ansatte og elever i grunnskolen. ■ Undervisningsplan er en plattform for alle som underviser i grunnskolen. Her kan du samhandle med kolleger, bli inspirert av dyktige pedagoger og fagfolk, og få personlig tilpasset innhold som du kan bruke i din undervisning. Tips: Undervisningsplan skal snart i gang med en crowdfundingskampanje gjennom plattformen Folkeinvest.no, der en kan bli investor og kjøpe aksjer i selskapet.

eneste dag. For mens samfunnet utvikles i stadig økende tempo, henger skolen fortsatt på mange måter igjen i tradisjonelle verdier. Ved å gi lærerne de verktøyene de trenger, gir vi samtidig barna våre de beste forutsetningene for å få en god utdannelse. Noe som vil ha stor verdi for hele samfunnet.

Bygger fremtidens skole I dag er det i stor grad opp til hver enkelt lærer hvor mye tid og ressur­ ser en legger inn i undervisnings­ planleggingen, og det er synd at lærerne skal bruke verdifull tid på å skape undervisningsopplegg fra bunnen av som er laget tusenvis av ganger før. Hva hvis alle lærere delte sitt beste undervisningsopp­ legg med resten av lærerstanden? Da ville en kanskje slippe å lage flere enn det ene undervisnings­ opplegget gjennom hele sin yrkes­ karriere, men allikevel kunne bril­ jere med fantastisk undervisning hver dag. Ved å gi lærerne bedre verktøy, vil elevene bli bedre rustet for å møte fremtiden.


6

NA - Holmestrand, Sande og Hof

02 - 2022

SJEFEN SJØL: Mjøndals-

gutten Terje Claussen har vært i Ramberg i en årrekke, men alltid jobbet i Drammen. Nå er imidlertid selskapets hovedbase flyttet til Holmestrand.

Gjør transportbransjen papirløs I Drammen var de en hjørnestensbedrift i 93 år. Men ikke lenger. Etter å ha emigrert til Holmestrand i fjor høst, setter de nå lista høyt for videre ekspansjon i nye lokaler i Hanekleiva. GEIR A, ARNEBERG tekst og foto B.H.Ramberg AS er et transport­ selskap etablert i Drammen i 1929. Ramberg driver i dag dis­ tribusjon av pakker, stykk- og partigods i Norge. I tillegg dri­ ver de tredjeparts logistikk, med ny hovedbase i Holmestrand. Selskapet har i tillegg terminaler i Langhus, Trondheim, Bergen og Sandnes. Selskapet er eiet av familien Ramberg og er landets fjerde største riksdekkende aktør.

Riksdekkende selskap I startfasen ble selskapet drevet av den 33 år gamle Broder Henry Ramberg. Virksomheten ble utvi­

det etter 2. verdenskrig med en egen spedisjonsavdeling som tok seg av fortolling og lokaltran­ sport, og firmaet ervervet frakte­ skuta MS Alva som gikk i fast rute mellom Drammen og Fredrikstad. Med årene har de vokst jevnt og trutt, og er i dag et riksdek­ kende selskap med store mål. – Vår visjon er å være det mest attraktive, pri­ vateide og landsdekkende stykk- og partigods nettverk i Norge, sier Terje Claussen (60), mjøndølingen som ble headhuntet av eier Bjørn Ramberg til å overta det familiedrevne selskapet som administrerende direktør i 2009. Selv hadde Claussen allerede

Rambergs spenstige mål – emigrerte fra Drammen til Holmestrand etter 93 år startet sin transportkarriere som sjåfør hos Ramberg allerede som 19-åring, før han kom seg inn på kontoret som distribusjons­ sjef. Fra 1994 ble han driftssjef hos Nor-Cargo i Drammen, senere Bring, der han ble en del av leder­ gruppa for Bring Cargo Norge.

Endelig til Holmestrand Etter 93 år i Drammen så B.H.Ramberg seg altså nødt til å emigrere fra Drammen. Valget falt på Holmestrand. – Våre lokaler på Holmen ble

aldri optimale. Tilgjengelighet og funksjonalitet er viktig i vår bransje, og med tanke på alle kommende endringer med nytt sykehus, ny bybru og endret kjø­ remønster, blir det for mye køkjø­ ring for våre sjåfører. Slikt koster, sier Claussen, som passer på å rose Holmestrand for mottakel­ sen i kommunen. – Allerede på befaring ble vi møtt av ordføreren, som redegjor­ de båpde for videre planer og for hvordan kommunen var drevet. Hun gjorde et viktig og godt inn­

salg, sier Claussen. Det nye anlegget på Hanekleiva i Sande gjør det mulig å vokse innen 3PL og netthandel. Her har Ramberg i tillegg til 25.000 palleplasser, også installert en Autostore på 20.000 kasser. – Vi satser tungt på Autostore og småvareplukk opp mot nett­ handel, forteller administrerende direktør Terje Claussen. I løpet av det siste året har Ramberg også etablert seg i nye lokaler i Stavanger, Bergen og Trondheim.


02 - 2022

NA - Holmestrand, Sande og Hof

ALT GÅR PÅ SKINNER: Automatisering av store haller i det nye lokalet på Hanekleiva betyr at Ramberg går en effektiv og papirløs fremtid i møte.

Historien om B.H.Ramberg AS Selskapet ble grunnlagt av den da 33 år gamle Broder Henry Ramberg som et personlig eiet selskap i 1929. Selskapet baserte i starten sin virksomhet på et forsikrings-agentur og shipping-relatert virksomhet ved Drammen Havn. Virksomheter skjøt fart etter 2. verdenskrig og utvidet med egen spedisjonsavdeling som tok seg av fortolling og lokaltransport. I denne perioden ervervet også firmaet frakteskuta MS Alva som gikk i fast rute mellom Drammen og Fredrikstad. Tidlig på 1950-tallet begynte 2. generasjon, Knut Ramberg i selskapet. Han etablerte «sam­ lastvogner» på jernbane fra Drammen til Bergen, Trondheim, Stavanger, Åndalsnes og Mosjøen. Etter hvert ble også Hallingdal tatt inn i rutenettet. Dette ble forløperen til det som i dag er Rambergs kjernevirksom­ het – landsdekkende stykkgods. B.H. Ramberg hadde god vekst og utvikling utover 50 og 60 tal­

let. Drammens store og varierte industri utgjorde et godt grunn­ lag for virksomheten. På slutten av 60-tallet begynte industrien i Drammensområdet og skrante og 10 år senere var det meste av den gamle industrien borte. Ramberg lykkes godt i å omstille virksomheten. På 70-tal­ let ble det lagt grunnlaget for en betydelig virksomhet knyttet til import av frukt over Drammen havn. Dette ledet til etablering av selskapet Fruktsped, som lenge var landets største fruktspeditør. På landsiden ble det etablert trai­ ler-trafikker på flere europeiske land. Det var også i denne perio­ den samarbeidet med Leman i Danmark ble innledet. Den landbaserte transporten

i Norge utviklet seg kraftig. Som en motvekt til Linjegods ble det etablert en privat sammenslut­ ning, Norske Godslinjer (senere NorCargo Bring), hvor Ramberg gikk inn som stedlig agent i Drammensområdet. I 1980 ervervet firmaet deler av eiendommen i Svend Haugs gate på Holmen i Drammen. Her bygget de, som et av de første firmaer i Norge, opp et moderne varehotell. Fra starten bygget man opp en betydelig virksom­ het rundt import og distribusjon av elektriske artikler. Anlegget ble senere utvidet en rekke gan­ ger, senest i 1995, da firmaet samlet hele sin virksomhet i Drammen på et sted, i et av dati­ dens største spedisjonsanlegg i Norge. Firmaet etablerte i 1992 egen avdeling på Alnabru i Oslo med sikte på å tilby sine inn­ landstjenester i Oslo-markedet. God mottakelse gjorde at man allerede i 1995 måtte utvide anlegget. Fra 1. januar 2002 ble Osloavdelingen fusjo­

nert med Transportsentralens (TS) avdeling Riksgods. Disse virksomheter fremsto frem til 1. mai 2003 som Riksgods AS og var eiet av partene på 50/50-basis. Deretter ble Oslovirksomheten tilbakeført til Ramberg. 1. januar 2005 flyttet Oslo-virksomheten inn i ny ter­ minal på Skedsmokorset., B.H. Ramberg har siden midten av 70-tallet hatt et meget godt samarbeid med Leman i Danmark. I 1995 ble samarbeidet trappet kraftig opp idet Ramberg overtok alle Leman-representasjoner på Østlandet. Samarbeidet ble ytterligere forsterket i 2002, idet partene dannet et jointventureselskap, Leman Norway AS. Leman Norway AS opp­ tok samtidig aktiviteter innen sjø og luft. Leman Norway AS har et meget tett samarbeid med Ramberg-selskapene. Ramberg har de siste årene hatt en god utvikling. Omsetningen har steget jevnt. I 2007 var omsetningen ca. 115 mill. Antall

ansatte er 45 personer, foruten en fast sjåførgruppe på 24. B.H. Ramberg har tradisjo­ nelt ligget meget langt fremme på det teknologiske område. Firmaet var det første transport­ selskap i verden som tiltrådte EAN-standarden for gods og sen­ dingsnummerering. I 2002 tok Ramberg i bruk et fremtidsrettet bookingsystem og la grunnlag for track and trace via Internett. I 2005 anskaffet selskapet sitt første CargoScan anlegg. Man jobber mot at hele transport­ kjeden skal være papirløs. Selskapet har vært toneangiven­ de i det standardiseringsarbeid som har vært utført med sikte på å utvikle en enhetlig standard for bransjen. Selskapet tilstreber fortsatt vekst med sikte på å ligge i fremste rekke i kampen om kun­ dene og for å kunne tilby side ansatte og transportører interes­ sante og trygge arbeidsplasser. Ramberg-gruppen er stadig i familien Rambergs eie og eies i dag av Knut og Bjørn Ramberg.

7


Altibox rydder opp i nettopplevelsen (slik at du kan ha orden i kundemøtene) med en bb jo på ifi w er kk si og il ab st Få g! Altibox Bedrift Premium! Bestill i da

altibox.no/bedrift


ANNONSE ANNONSE

02 - 2022

9 9

– Hos oss blir lunsjmøtet en opplevelse i seg selv Holmestrand Fjordhotell ligger fint til i vannkanten og tilbyr konferanserom med flott utsikt, lyse omgivelser og en lunsj de er stolte av. – Vi har en veldig flott lunsjbuffet. Der får du en opplevelse ved siden av det å ha et godt møte, sier hotelldirektrise, Beate Håvet. Allerede i det du kommer inn i hotellet merker man at det er et sted godt egnet for konferanser og møter. Hotellet legger til rette for aktiviteter både på dagtid og kveldstid, både som en del av en konferanse eller et møte, eller når man skal kombinere kollegiale samlinger med opplevelser over noen dager.

Stolte av lunsjen – Vi satser mye på lunsjen vår. Det å ha en god møtelunsj i forbindelse med møter og konferanser er en ting. Men mange har også bare en lunsj der den er selve møtet, sier Hilde Gunnestad. Hun er hotelldirektrise sammen med Beate Håvet. Oppgaven har de delt mellom seg. Alle som har vært på konferanse eller har lange møtedager kjenner til at det å kunne ta en skikkelig pause med god mat i hyggelige og lyse omgivelser er helt sentralt. Dette gir en fin mulighet til å bli litt bedre kjent med folk, enten det er kontakter, venner eller kolleger. Hotellet satser dessuten på sunn og helsefremmende mat. – Lunsjen skal være en opplevelse – vi har en veldig flott lunsjbuffet. Du får en opplevelse ved siden av det å ha et godt møte, sier Håvet.

Flotte konferansepakker Hotellets største møterom kan ta inntil 80 personer, og det er flere mindre møterom. – Alle konferanserommene våre har vinduer med flott utsikt, og man kan også

STOLTE: Hotelldirektrisene Beate Håvet (t.v) og Hilde Gunnestad er spesielt stolte av lunsjen de serverer, og sier dette er en sentral del av opplevelsen for de som har møter hos dem.

bruke den lyse loungen vår til arrangementer, sier Håvet. Møter og konferanser kan også bestilles som pakker. Blant annet kan begge deler kombineres med ulike aktiviteter både på sjøen og på land (se fakta), slik at arrangementet gir en samlende totalopplevelse for alle som deltar, med både god mat, artige avvekslinger og hyggelig samvær mellom kolleger og kontakter. – Vi har også temakvelder og konserter der folk fra næringslivet kan ta med seg kolleger og få en skikkelig opplevelse i forbindelse med konferanser og møter, sier Gunnestad.

De skyter også inn at det også er muligheter både for trening og yoga på hotellet.

– Må ikke være stor bedrift Gunnestad legger til at aktiviteter og atmosfære også kan oppleves selv om man ikke bruker hotellets møterom. – Vi har et kontorfellesskap her ved siden av oss, og de kommer stadig for å spise lunsj hos oss for å ha det litt ekstra hyggelig, sier Gunnestad. Håvet og Gunnestad sender en klar beskjed til folk som driver mindre selskaper, om at de er spesielt velkomne til Holmestrand Fjordhotell. – Vi er opptatt av små og mellomstore bedrifter, og tror alle kan finne en møteplass her hos oss. Man må ikke være en stor bedrift, sier Håvet.

Hjemmekoselig Hotellet legger også godt til rette for at

arbeidsfolk som er på jobbreise og oppholder seg på hotellet flere dager i strekk, skal trives og finne seg til rette. Driverne av Holmestrand Fjordhotell trekker frem at mange opplever hotellet som hjemmekoselig, blant annet fordi det går an å få seg kveldsmat eller en sen middag. – Ofte er ikke folk på huset før i åttetiden på kvelden. Og vi har spurt gjestene om hva de liker med oppholdet hos oss, og da er det nettopp det med kveldsmat og middag på kvelden de trekker frem. Gjestene synes også det er hyggelig at vi tar en prat med dem når de er her. Det gjør at de føler seg sett som gjest, og at det ikke blir så sterilt som hoteller kanskje kan være, sier Håvet. De har også vaffeljern og toastjern tilgjengelig. – Dette gjør at folk kan komme hit og slappe av og ha det litt som de vil etter en lang dag på jobben, sier Gunnestad.

4 Fakta Holmestrand Fjordhotell: • Hotellet har en unik beliggenhet ved fjorden, bare 50 minutter med tog fra Oslo, eller 20 minutter fra Drammen. • Det er et steinkast fra togstasjonen og en armlengdes avstand fra stranda. • Hotellet har en lys og behagelig lounge med panoramautsikt over sjøen. • Det er nydelige innbydende og lyse rammer for konferanse, kurs og møter. • Hotellet tilbyr flotte konferanse- og

kurspakker og har dessuten flere møterom – både store og mindre. • Det er 48 hotellrom, alle dobbeltrom som vender ut mot sjøen har balkong. • Gjester har mulighet både til trening og yoga, og det er aktiviteter som å padle kajakk og dra på en tur på fjorden med Rib. Eller man kan ta en historisk vandring i Holmestrand. • Hotellet har også en egen livsstilbutikk.


10

NA - Holmestrand, Sande og Hof

02 - 2022

Bred støtte til ny transportlinje

De sier det er etterlengtet – og kaller det en smart investering i egen fremtid. Aktørene i Hanekleiva næringspark går bredt ut og hyller den nye logistikk- og transportlinja som starter opp på Sande vgs. denne høsten. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Full klaff på første forsøk. Alle selskaper som ble forespurt stilte opp da Drammensavisa skulle skrive om nyvinningen for VG2 på Sande videregående til høsten. I Hanekleiva Næringspark har behovet allerede meldt seg. En av landets største transit-områ­ de for logistikk og transport på Østlandet har allerede et skriken­ de behov for arbeidskraft.

Et skrikende behov Etter to år med pandemi, har man virkelig fått kjenne på behovet og mangelen av arbeidskraft innen en sektor som i stadig større grad automatiseres – og hvor service­ kravene øker dag for dag. – For de som måtte velge denne retningen kan jeg nærmest garan­ tere for en lys fremtid og konti­ nuerlig sysselsetting, sier trans­ portsjef for Askos nye anlegg på Hanekleiva, Silje Elisabeth Hals. Daglig leder ved opplærings­

kontoret for logistikk og transport i Vestfold og Telemark Vibecke Engø Jensen, mener den nye linja vil være et kjærkomment bidrag for en bransje som sliter med rekrutteringen. –Det er en kjennsgjerning at mange av sjåførene som kjører i dag er ved 60-årsalder. Hele bransjen trenger påfyll fra den yngre garde. Og det er en bransje i endring, som kan lokke med langt mer enn den tradisjonelle generaliseringen av de som kjø­ rer langtransport på kontinentet. Automatiseringen ved logistikk­ arbeidet er nevnt, dessuten har vi fått en ny hverdag med mer kjøring, mer organisering – og til­ svarende høyere krav til service. Da vil dette være en god skole, og for mange være et sikkert kort for sikker inntekt i lang tid, sier Engø Jensen.

Holmestrand Næringsforenings leder Line Mobråthen Rygh, stiller de opp ved det nye Asko-bygget, sammen med fem representanter for de største transportselskape­ ne ved Hanekleiva Næringspark. Og alle de fem selskapene kjen­ ner på den samme erfaringen; rettere sagt behovet for rekrutter med riktig og viktig kompetanse.

– Hva gjelder logistikk og transport i 2022, ser vi et marked i endring. Mot et mer papirløst og automatisert marked, der man stiller høyere kompetansekrav, samtidig med en skjerping på servicenivået, sier Terje Claussen hos Ramberg. Etter 93 år i Drammen, har også dette selskapet med sine 45

UNISON STØTTE:

Næringslivet på Hanekleiva støtter alle fullt opp om den nye transport og logistikklinja på Sande vgs. denne høsten. Fra venstre leder i Holmestrand Næringsforening, Line Mobråthen Rygh, daglig leder for Opplæringskontoret Logistikk og Transport (OLT), Vibecke Engø Jensen, lærlingeansvarlig for Kjeldaas, Trond Erik Haug, transportsjef for Asko Silje Elisabeth Hals, daglig leder for Ramberg, Terje Claussen, rektor ved Sande vgs., Wenche Lien og transportsjef i Post Nord, Roar Steen.

ansatte sjåfører omsider flyttet sin virksomhet til Holmestrand. Årsaken er logistiske utfordrin­ ger, plassbehov og tilgjengelig­ het. PS: EGEN SAK OM RAMBERG AS på SIDE 6 OG 7

Enighet om verdien Etter initiativ fra rektor Wenche Lien ved Sande vgs. og

FYLLES OPP: Hanekleiva næringspark fylles opp, og behovet for nye lærlinger har meldt seg for lenge siden. Det tar Sande vgs. på alvor, og starter denne høsten opp egen transport- og logistikklinje med plass til 15 elever.


11 ANNONSE 02 - 2022

ANNONSE

11

Leverer til hele Norge De startet i en liten garasje i Sande i 2001. På 20 år har Skiltgravering AS utviklet seg fra produksjon av små navnelapper, til helhetlig levering og gravering av skilt, bannere og klistremerker til kunder i hele Norge.

På veien fra oppstarten i garasjen til dagens fabrikklokale, er produktsortimentet utvidet til langt mer enn bare skilt. Sande-selskapet produserer også en rekke deler av aluminium til elektronikkbransjen. Flere av selskapets skiltkunder har utvidet menyen, blant annet til bannere og klistremerker. Derfor gikk skiltprodusenten til anskaffelse av en folieprinter – som dekker dette behovet for kundene.

Har kapasitet – Vi ser at vi har større kapasitet på den nye maskinen, enn hva eksisterende bedriftskunder etterspør, sier daglig leder Sturle Veien i Skiltgravering AS. – Bakgrunnen for at vi har kjøpt denne printeren, er fordi noen av kundene våre etterspurte klistremerker i store serier – samt spesialmerker for å dekke sine unike behov. Dermed kan vi være en totalleverandør til våre faste kunder, sier Veien. Han legger ikke skjul på at de kan lage klistremerker og merker for langt flere enn dagens eksisterende kunder.

Banner for profilering Noe av det selskapet gjør, som synes best, er bannere og skilter som for eksempel profilering og reklame til bedrifter.

FOLIEPRINT: Norgeshus i Sande er kunde av Skiltgravering, og her ser du hvordan folieprinteren får frem logoen deres.

En kunde for Skiltgravering AS er Norgeshus AS Sande, som de har laget fasadeskiltet til, og de har også ønsket ulike andre produkter fra Sandeselskapet. Med fasadeskilt og andre produksjonsområder i verktøykassen leverer Skiltgravering AS varer til hele Norge.

Mer enn skilt For det er langt fra bare gravering av skilt dette selskapet holder på med. – Vi gjør mye mer enn det navnet tilsier, sier produksjonsleder Ragnar Gulliksrud. Han trekker frem at de freser ut deler av flere ulike metaller, treverk, samt plast og akryl. Blant annet til elektronikkbransjen. – Interessante kunder vi har utført oppdag for er eksempelvis Det Norske Myntverk på Kongsberg. Der freste vi blant annet ut emnene til medaljene til IshockeyVM, sier Gulliksrud. – Vi leverte også et monument til 100 års-markeringen til Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Det gjorde vi i samarbeid med en mekanisk bedrift. Selve

monumentet er montert på Svalbard.

Vekst Tross markant økende materialpriser og pandemi, har selskapet hatt vekst i antall kunder, noe som har ført til økt omsetning. Skiltgravering AS leverer spredt over hele verden, blant annet til båter, på kundenes

egne lokasjoner i utlandet. – Selskapet produserer aluminiumskomponenter til elektronikkbransjen som av fagpersoner kalles mekanikk. Våre samarbeidspartnere sørger for at mekanikken blir overflatebehandlet etter kundens krav, om det er pulverlakk eller eloksering, sier Veien.

4 Fakta Skiltgravering AS • Selskapet ble etablert i 2001, i dag fremstår selskapet som en leverandør til bedrifter i hele Norge. • Med 4 ansatte som vektlegger nøyaktighet, og rask levering. • Skiltgravering AS omsetter for rundt 5 millioner kroner årlig. • Eid av Sturle Veien og Ragnar Gulliksrud.

• Bedriften har 4 fresemaskiner/ graveringsmaskiner, 2 Co2-lasere, samt en folieprinter og folieskjærer. • Selskapet leverer til store aktører innen offshore og nettselskaper. • Varene tilvirkes gjennom bearbeiding av materialer, som metall, plast, og tre. • Produserer taktile skilt, for å dekke behovet for universell utforming.


12

NA - Holmestrand, Sande og Hof

02 - 2022 EFFEKTIV BRANNSLUKKER:

Arve Aasmundseth fra Sande er mannen bak Real Training. Her med et sett VR-briller i møte med Drammensavisa på restaurant Luigis i Sande sentrum.

Sandefirma vokser på virtuell brannslukking

Selger krisetrening med VR 4 Fakta

Test deg selv

Her kan du selv logge deg inn og teste ut brannslukking via QR-koder

Arve Aasmundseth (63) var tidlig ute. Allerede i 2000 fikk han ideen om å lære folk å slukke branner via VR-teknologi. I dag er de fem i selskapet Real Training AS – som nå endelig tjener penger. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Selv om han fikk ideen allerede på et seminar på Universitetet i år 2000, men først 14 år senere var utviklingen av VR teknologien kommet så langt at han kunne utvikle VR brannslokking. Tre år senere, i 2017, kunne han gjen­ nomføre den første testen i mar­ kedet – og i 2018 forelå den første løsningen som nå spres land og strand rundt. VR brannslokking for de som er til stede når brann oppstår.

Lærte «den harde veien» Konseptet og selskapet Arve Aasmundseth leder i dag er et resultat av hans eget virke gjen­ nom mange år innen HMS-yrket, blant annet som ambulansesjåfør Drammen. Han er utdannet røyk­ dykker og har jobbet med sikker­ het i industrien. – Effekten av mange års læring innen dette faget, penset meg inn på tanken om å finne et system som gjør det enkelt for folk å lære hvordan man kan iverksette riktig innsats i en tidlig fase av

brannen. For å vite hvordan man skal slukke en brann raskt, riktig og effektivt, trengs det trening. Det var derfor jeg tidlig begynte å fable om VR-teknologien. Der man via en 360 graders virtuell verden skape en autentisk krisesituasjon slik at folk kan lære gjennom å erfare. Branntrening med VR tekno­ logi gjennomføres hos kunden uten utslipp av CO2, brennbart materiale, slokkemidler eller røyk. VR branntrening er «gøy for deltakerne, kostnadseffektiv for virksomhetene og bærekraftig» sier Arve. Selskapet driver han hjemme­ fra på Bjerkøya. Vi jobber godt i en digital verden. Han startet sammen med sin kone Frøydis, to andre sentrale partnere kom inn tidlig i oppstarten. Sammen har de tre barn og fire barne­ barn. opplæringsplattformen, som i dag spres rundt til hoteller og offentlige bygninger i hele Norge. – Det var vanskelig og utfor­ drende i starten da pandemien startet. Men nå har det løsnet

360 Video ■ Pek med kameraet på din mobiltelefon og klikk på linken som dukker opp.

ØVELSE GJØR MESTER: Slik trener man seg på å slukke branner gjennom VR-briller.

igjen. Vi tjener penger for første gang, forteller han.

Store kundegrupper Konseptet til Real Training krever hverken fagpersonell, plass eller farlige situasjoner. Det handler om en virtuell brann som man skal slukke via VR-utstyr, i regi av selskapets eget personell. – Og det beste av alt er at øvelsene kan gjøres nær sagt hvor som helst, sier Aasmundseth. Per i dag har han sikret seg flere hotellkjeder som kunder, samt flere helseforetak. Som A hus, Vestre Viken og Helse Førde. De leier alle VR-utstyr fra Real Training, slik at personell kan lære og øve på riktig innsats når brann oppstår. En brann er den samme over hele verden. Derfor kikker vi utover landegrensene, sier han.

– Teknologien er interessant og nytenkende, og her gjelder det bare å utnytte verktøyet riktig. Branner utvikler seg kjapt, og man vet aldri eksakt hvor god tid man har. Med vår modell lærer man å slukke under den kritiske første fasen på tre til fem minut­ ter. Deretter å overlate resten til brannvesenet. Brannøvelser med Real Training kan kontinuerlig gjennomføres innendørs. Slokketrening kan foregå hvor som helst og når som helst. Medarbeideren setter av 10 minutter i løpet av arbeidsda­ gen. Møter til øvelse, får veiledning fra instruktøren og returnerer til jobb. Medarbeideren opplever en brannsituasjon som ligner på egen arbeidsplass, og man kan øve flere ganger med ulike utfordringer. – VR er ferdighetstrening på sitt beste, sier Arve Aasmundseth.

Slokke brann i hotellrom ■ Video, bilde i bilde. VR øvelse, slokke brann I et hotellrom ■ Se også www.realtraining.no


ANNONSE ANNONSE

02 - 2022

2 13

Riktig emballasje sparer penger og miljø GJENGEN HOS NEFAB I SANDE: jobber sammen med deg for å finne den optimale løsningen mellom lett og tilpasset emballasje, slik at du kan spare penger.

Emballasjeprodusenten Nefab i Sande spesialiserer seg på komplette og bærekraftige løsninger, spesialtilpasset behovene til hver enkelt bedrift. – Det er penger å spare på riktig emballasje, understreker daglig leder Erik Allum i Nefab. Den største fordelen med det Nefab tilbyr er at de kan utvikle emballasje slik at dette passer eksakt til kundenes logistikksystemer, og at den blir så lett som mulig. – Volum og vekt er viktig. Det er ofte slik at når man skal kjøpe tradisjonell emballasje så går ikke de to alltid like godt sammen. Men når våre emballasjeutviklere har fått gjort jobben på best mulig

4 Fakta Nefab Packaging Norway AS • 26 ansatte i Norge, med tre emballasjedesignere. • Over 3000 ansatte internasjonalt, med 200 emballasjedesignere. • Omsetter i Norge 68 millioner kroner i 2021. • Internasjonalt omsatte konsernet for 6,6 milliarder kroner i 2021. • Hovedkontor i Sverige, og over 30 kontorer i Amerika, Asia og Europa.

DAGLIG LEDER: Erik Allum (t.h) er med på diskusjon om de beste løsningene.

måte, så er det penger å spare. Det er også miljøvennlig å ha minst mulig og lettest mulig emballasje, sier daglig leder Erik Allum i Nefab.

Mye til eksportindustrien Han sier at de fleste kundene deres er eksportbedrifter hvor det er behov for spesialemballasje. Kanskje fordi varene deres er veldig dyre eller veldig skjøre, eller rett og slett ikke passer inn i standard emballasje. – Det er eksportindustrien som er våre kunder. Dette kan være innen bransjer som olje & gass, maritim, legemiddel- eller forsvarsindustri og elektro, for å nevne noen. Nefab er en del av et større internasjonalt selskap, men den norske avdelingen har slått rot i Sande. Nå er de 26 medarbeidere der tre av dem er emballasjedesignere. – Vi har vokst mye i nyere tid, og har doblet omsetningen de siste fem årene. Vi har også gjort et oppkjøp i Hof i Vestfold for produksjon av lastepaller og treemballasje. Vi gir oss ikke med det og planlegger ytterligere oppkjøp, sier Allum.

Fleksibilitet med utlandet Produksjon av emballasje til norske kun-

der foregår i hovedsak i Norge. – Vi har også en del finerkasser som vi produserer, der mye blir produsert i Sverige og Estland, sier han. Det at selskapet har produksjon av emballasje i flere land gir en spesielt god fleksibilitet når en bedrift for eksempel skal flytte produksjonen sin ut av Norge til et annet land. – Våre digitale systemer for design og produksjon gir en veldig bra løsning, for alle de andre landene i Nefab bruker de samme systemene og maskinene som oss. Det betyr at vi kan utvikle en løsning lokalt i et land, men produsere i et annet land. Og omvendt. Dette gjør det enkelt for bedrifter som ønsker å flytte eller åpne ny produksjon, sier Allum. – Særlig gjelder dette globale bedrifter

med utvikling og produksjon i flere land og verdensdeler, legger han til.

Mindre og lettere emballasje Mye av selskapets kunnskap ligger i selve utviklingen av emballasje i mange ulike materialer. – Vi i emballasjebransjen har et stort fokus på miljøvennlig emballasje. Det å få ned kostnadene på emballasje er det viktigste nå. Vi jobber også hardt for å redusere bruken av plast, men også både mindre og lettere emballasje. Vi kan blant annet sette et tall på Co2-utslippet for kunden, også for ulike løsninger. Det gjør at selskapet selv kan velge den varianten de ønsker ut ifra deres behov og mål, sier Allum. – Målet vårt er at emballasjen skal spare mer enn den koster legger, han til.


14

NA - Holmestrand, Sande og Hof

02 - 2022

OPPADGÅENDE:

Sexolog og presseansvarlig for Nytelse.no i Holmestand, Maria Kinnerud Ebbestad sier at sexleketøy til menn har tatt helt av – og spesielt etter at verden gikk inn i en pandemi for to år siden.

Ekstrem omsetningsvekst

Hos Nytelse.no i Holmestrand har de sju ansatte under pandemien gått fra 38 millioner til over 100 millioner kroner i omsetning i året. Salget av sexleketøy for menn har steget 500 prosent. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Maria Kinnerud Ebbestad (38) er selskapets pressesjef og sexolog. Det er en stilling hun har hatt siden 2020, men hun har jobbet med sex og samliv siden 2002. Nytelse.no AS ble startet opp av Marius Hermansen i 2003. Siden den gang har selskapet sakte, men sikkert bygget seg opp, og har gjort sexleketøy stu­ erent. Nytelse.no jobber for å få folk til å kommunisere bedre som samlivet og ta grep av sexlivet. Da pandemien slo til for fullt og lan­ det ble nedstengt fikk salget hos Nytelse.no en real opptur. Sammen med hard jobb, så er det også koronaen som får mye av «æren» for en omsetning som steg fra snaue 38 millioner før pandemien til over 100 millioner i året.

Sexleketøy for menn Salget av leketøy for menn har økt med 500 prosent under pan­ demien. På lageret i Holmestrand forteller Ebbestad om et større utvalg og mer åpenhet som med­ virkende faktorer. På listen over det som selger mest til herrene er prostatavibra­ torer, spinnere og Arcwave, en

såkalt «Womanizer til menn». – Det er et revolusjonerende leketøy som gir sterkere og mer intense orgasmer. Det er produ­ sentene av kvinners Womanizer, som står bak, og teknologien er den samme. Utvalget av sexle­ ketøy til menn har utviklet seg enormt, samtidig som det har blitt stuerent, sier Kinnerud Ebbestad. En undersøkelse i regi av Nytelse.no som kartlegger nord­ menns sexvaner avslører at seks av ti kjøper sexleketøy til seg selv, samt at nordmenn bruker sexle­ ketøy like ofte alene som sammen med partneren. Og endringen skjedde nær sagt over natta. – Vi fikk en kraftig økning da pandemien startet. Folk ble hjemme, og kunne verken gå på kino eller restaurant. Vi ble alle mer isolerte, forteller Ebbestad og legger til at hun heller ikke ser noe slags stigma eller mønster i kjøpegruppen.

tid. Men med høyere terskel for åpenhet om et tema som tidli­ gere var langt mer tabubelagt, har hele samfunnet endret seg, sier Ebbestad, som ved siden av sin rolle som selskapets presse­ sjef og sexolog, er programleder i den populære podcasten Klimaks – med over 1,5 millioner avspil­ linger. – Mye av tiden dreier seg fak­

tisk til å hjelpe. Vi hjelper til med alt fra manglende sexlyst, par som sliter med sine forhold eller den som bare ønsker hjelp til å finne et nytt og spennende leketøy. Spekteret er bredt, men trenden er heldigvis større åpen­ het fra alle kanter, sier Ebbestad, som er godt profilert som sexo­ log for flere av de største norske tabloidene.

Selskapet Nytelse.no som dri­ ves fra Holmestrand har i dag sju kontoransatte og fire lager­ ansatte, der alt postordresalg organiseres fra hovedbasen i Bentsrudveien. –Men selv om åpenheten øker, er det vel så viktig å understreke at alle pakker sendt fra oss er anonyme. Og slik vil det forbli, sier Maria Kinnerud Ebbestad.

Større åpenhet Det har skjedd mye i bransjen de siste årene og det er tydelig at kundene er mer åpne enn noen gang for å prøve nye ting. – De fleste mennesker sliter med et godt og langt samliv over

NYE HØYDER: Gode tider for leketøy for voksne. Med postordresalg og varer basert på innkjøp fra europeiske leverandører, har Holmestrand-baserte nytelse.no med pressesjef og sexolog Maria Kinnerud Ebbestad i førerstolen vokst til uante høyder.


ANNONSE ANNONSE

02 - 2022

15 15

ANSATTE: Daglig leder Thomas Hjorth Olsen, boligkonsulent Tina Jacobsen, kontorleder Hanne Krogh, hyttekonsulent Rikke Neverdal Søhoel, og byggeledere Tommy Bang og Daniel Skogheim. Foto: Svein-Ivar Pedersen

BoligPartner Sande:

Får fart med sine moderne modeller bygget i tre Ferdighusselskapet BoligPartner Sande går i bresjen for miljøvennlige løsninger. Vi oppfører trehus og hytter i store deler av Viken og i Vestfold og Telemark. – Vi ønsker oss flere tomter der flere kan få bygget ønsket hus eller hytte, sier daglig leder Thomas Hjorth Olsen i BoligPartner Sande. – I utgangspunktet er vi et ferdighusselskap, men tilnærmet 99 prosent av det vi oppfører er endret på. Det er ikke modulhus, men alt er kuttet og tilpasset når det kommer ut til byggeplass. Så der skiller vi oss litt ut fra flere av de andre ferdighusleverandørene, sier daglig leder Thomas Hjorth Olsen i BoligPartner Sande. – Mange kommer til oss og ønsker seg verdivurdering på huset sitt. Men vi er ikke en eiendomsmegler. Vi utvikler huset slik folk vil ha det og får det bygget, sier han.

Tandbergtunet BoligPartner har vært lokalisert i Sande i tre år, og Hjorth Olsen kom inn som daglig leder i november 2021. Kontoret består ellers av en Boligkonsulent, en Hyttekonsulent, Kontorleder og 2 Byggeledere som følger opp og håndterer driften ute på byggeplass. Lokalt går det mest i bygging av enebo-

liger og hytter, men de er også i sluttfasen med prosjektavdelingen i BoligPartner, som legger til rette for å bygge det som står igjen av Tandbergtunet. – De som startet prosjektet i sin tid gikk konkurs. Prosjektavdelingen til BoligPartner på Hamar tok videre over, og alt som er bygd er nå solgt og tatt over. Kontoret i Sande ønsker nå å sette opp de tre siste rekkehusene, og få ferdigstilt fellesarealer, sier Hjorth Olsen. – Når det gjelder leilighetsbygg bygget i tre har vi en egen avdeling som håndterer slike litt større prosjekter. Jeg kan ikke annet enn å si at vi også ønsker å komme inn på markedet og bygge flermannskomplekser og leiligheter av tre i vårt område, sier han.

Sande et vekstområde BoligPartner er en stor leverandør med salgskontorer over store deler av Norge.

Hovedkontoret til BoligPartner er på Hamar, og de er store i Mjøs-regionen hvor det gjerne blir bygget store felt, og større bygg av tre for flere boenheter. Dette skjer også i andre deler av landet. Sånn sett er Sande et vekstområde for BoligPartner. – Vi bygger primært for kunder på deres tomter. Både boliger og hytter, men vi kan også inngå opsjonsavtaler med folk som ønsker å selge tomten sin. De som ønsker det, kan komme til oss og inngå avtale der vi markedsfører og presenterer tomten med forslag på bolig eller hyttemodell, sier Hjorth Olsen. – Det er mangel på tomter for de som ønsker å bygge. Så vi er på jakt etter både enkelttomter og større områder for å kunne tilby kunder områder å bygge på, legger han til. Han trekker også frem at BoligPartner i stor grad bruker lokale håndverkere der de bygger. – Tømrere, murere, elektrikere og rørleggere er fra lokalmiljøet. Det er viktig for oss, sier han.

Tilpasser etter behov Mange ferdighusselskaper leverer modulhus med mindre muligheter for tilpasninger. – Der skiller vi oss fra de andre, og har

mulighet til å tilpasse det meste etter kundens behov. Vi ble kåret til bransjens beste på kundetilfredshet i 2021, og har som mål å opprettholde dette på veien videre, sier Hjorth Olsen Styrken til BoligPartner er at de er den eneste husleverandøren som har muligheter til å gjøre mange tilpasninger på hus og hytter. – De fleste ferdighuskjedene har minimalt med muligheter for endringer. Vi sitter med modellene som utgangspunkt og kan endre og tilpasse etter kundenes behov og ønsker, sier han.

Vannbåren varme Han nevner at selskapet jobber hardt for å få på plass løsninger for solceller. – Detter er veldig i vinden nå. Vi har samtidig mange miljøvennlige løsninger og tilbyr blant annet vannbåren varme. Dette etterspørres mye og det skjer mye nytt, og vi tilpasser oss det markedet etterspør. Når det gjelder hytter opererer vi både langs sjøen og på fjellet. Der ser vi vesentlige forskjeller og ønskede tilpasninger. Det er likevel sånn at de fleste ønsker store glassflater og utsikt enten det er ved sjøen eller på fjellet, sier Hjorth Olsen.


16

NA - Holmestrand, Sande og Hof

02 - 2022

Nye selskaper registrert i kommunen november 2021 – februar 2022 Orgnr 928746380 928159973 928444414 928586529 928680460 928635511 928183173 928054411 928647536 928594882 928721442 928164047 928184676 928666298 828652702 928221598 928347850 928571459 928356841 928231399 928698645 928698653 928128911 928602133 928712486 928348938 928354008 928679713 928682420 928632814 928051129 928050483 928296024 928105261 928082423 928721353 928054608 928464571 928470369 928344851 928233472 928182436 928622398 928138550 927788950 928524825 928180174 828036262 928250067 928497852 928539393 928637115 928732800 928675629 928199541 928194663 928044580 928238547 928059235 928612708 928592383 928270718 928063488 828523902 928298310 928306097 928525627 928542084 928163342 928163342 928517926 828687492 928682129 928182134 928059995 928411168 928137295 928137295 828231162 928266729 928266729 928691578 928511642 928203654 928036758 928346277 928670481 928728986 928518132 928085392 928737438 928044890 928706834 928059014 828611712 928236692 928158187 928255646 828530992 928640280

Firmanavn Akerholt Eiendom AS Awk Eiendom AS Bonden Bær AS Boutique Gran AS C Retail Solutions AS Cakn Holding AS Carbon-k AS Charge Amps Norge AS Construction Team AS Den Lille Fraktbåt AS Divepartner AS Due Invest AS Eirik Bonden Holding AS Ek Anlegg AS Eringis Byggeservice AS Esir AS Gako Holdco AS Golden Dragon AS Heartbeat-clinic AS Helge Bonden Holding AS Holmestrand 100 AS Holmestrand 101 AS Holmestrand Frukt og Grønt AS Holmestrand Maskin AS Hv Property AS Islandveien 3 AS Kage Eiendom AS Le Prosjekt AS Linneas AS Lærum Invest AS Nh Eiendomsutvikling AS One Build AS Party Time AS Pavo Cristatus AS Ramberg Gruppen Newco AS Ronny Karlsen Bygg og Anleggservice AS Ruc Holding AS Sacred Pillar AS Sagberg AS Sagveien 5 Eiendom AS San Marino Restaurant AS Selvik Kapital AS Steakhouse 06 AS Store Åros vei 38 AS Sundbyfoss Bilformidling AS Søe Invest AS Tandbergåsen Invest AS Tvedestrand Transportforretning AS Valhall Property AS Vinther Invest AS Vts Montasje AS Bdo AS avd Holmestrand Aamodts Garage Aaserud Creative Albairekdar Service Anette Lågstad Anna Staniucha Gårdsbruk Arild Hermansen Art Of Beauty Goda Gargasaite-bune Ati Alklas Alhalabi Bahadir Steak Bashirey Consulting Beauty Minerals Larsen Christoffer Haugland Winther Dr. Vanessa Dale Psykologiske Tjenester Efata Senay Eleanor Holm-nilsen Erik Sørnes Agerup Galleberg Johansen Rep & Service Galleberg Johansen Rep & Service Grethe Haugøy Hallerud Gård - Henriette Fogstad Løvli Harald Gamst Haraldsen-sverre Irbil Design Jeanette Storesund Jennifer Kjøkken/ Jennifer Schjerven Jennifer Kjøkken/ Jennifer Schjerven Jørgen Norheim Kokkhjem Skillinghaug Kokkhjem Skillinghaug Lege Ingeborg Semb Lunde Klimatjenester Lundgreen Lykkelig Hjem Kostadinova Lærum Tech Mads Belden Artist Mobråthen Rydd & Kast Modell Winther Musikk og Fetalyd Andreassen Natalia Urbaniak Norhall Viltsøk Olafsens Flyttebyrå Peter Imrich Rangnes Translation Renhold Natalia Masztanowicz Restrepo Arias Food 2die4 Rml Consult - Røimål Rydland Isowtrans Skjerven Multimedia

Selskapsform AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AVD ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK

Sted Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Holmestrand Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Sande i Vestfold Sande i Vestfold Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Eidsfoss Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Sande i Vestfold Sande i Vestfold Sande i Vestfold Holmestrand Sande i Vestfold Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Sande i Vestfold Holmestrand Hof Holmestrand Sande i Vestfold Sande i Vestfold Sande i Vestfold Sande i Vestfold Hof Sundbyfoss Sande i Vestfold Sande i Vestfold Sande i Vestfold Holmestrand Sande i Vestfold Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Sande i Vestfold Hof Sande i Vestfold Sundbyfoss Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Sande i Vestfold Holmestrand Sundbyfoss Holmestrand Eidsfoss Holmestrand Holmestrand Holmestrand Holmestrand Sundbyfoss Holmestrand Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Sande i Vestfold Eidsfoss Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Sande i Vestfold Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Holmestrand Holmestrand

Bransjetekst Kjøp og salg av egen fast eiendom Butikkhandel med klær Annen teknisk konsulentvirksomhet Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers Reklamebyråer Snekkerarbeid Innenriks sjøfart med gods Uoppgitt Uoppgitt Grunnarbeid Oppføring av bygninger Uoppgitt Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Drift av restauranter og kafeer Andre helsetjenester Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers Snekkerarbeid Butikkhandel med blomster og planter Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers Butikkhandel ikke nevnt annet sted Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Uoppgitt Uoppgitt Engroshandel med klær Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers Drift av restauranter og kafeer Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted Drift av restauranter og kafeer Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Uoppgitt Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers Godstransport på vei Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers Uoppgitt Snekkerarbeid Revisjon

Oppføring av bygninger Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter Dyrking av ettårige vekster ellers Frisering og annen skjønnhetspleie Drift av gatekjøkken Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Detaljhandel utenom utsalgssted ellers Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster Klinisk psykologtjeneste Andre post- og budtjenester Andre helsetjenester Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster Reparasjon av maskiner Reparasjon av maskiner Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign Undervisning innen idrett og rekreasjon Cateringvirksomhet Cateringvirksomhet Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Rørleggerarbeid Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk Rengjøring av bygninger Forvaltning og drift av it-systemer

Modellbyråvirksomhet Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell Flyttetransport Timelærervirksomhet Rengjøring av bygninger Cateringvirksomhet Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign Reklamebyråer


02 - 2022

Orgnr 928640280 928175030 928568156 828194542 928177831 928591220 928599957 928163857 928046168 928046168 928303853 928303853 828684582 928491579

NA - Holmestrand, Sande og Hof

Firmanavn Skjerven Multimedia Sola Konsulent Tjenester T Reime Vedlikehold Tannpleier Hanne Steen Tesfazghi Taxi The Grifflet Company Thormodsrud Tommy Ravnås Torolf Vågan Ved og Sånn Snøbrøyting Ugland Ved og Sånn Snøbrøyting Ugland Vestfold Solfilm og Solskjerming Bjarnøy Vestfold Solfilm og Solskjerming Bjarnøy Weberg Rgw Zarqultech Jørgen Johansen

Selskapsform ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK ENK

Sted Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand Holmestrand Holmestrand Eidsfoss Eidsfoss Holmestrand Holmestrand Sande i Vestfold Holmestrand

17

Bransjetekst Undervisning innen idrett og rekreasjon Vaktmestertjenester Andre helsetjenester Drosjebiltransport

Allmenn legetjeneste Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Programmeringstjenester

Konkursbo registrert i kommunen november 2021 – februar 2022 Orgnr 928751678 828315412 928315363

Firmanavn Linneas Blomsterverksted AS Konkursbo Security Group Holding AS Tvangsavviklingsbo Sikkerhetstjeneste AS Tvangsavviklingsbo

Selskapsform KBO KBO KBO

Sted Sande i Vestfold Sande i Vestfold Sande i Vestfold

Bransjetekst Butikkhandel med blomster og planter Uoppgitt Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers

Tallene er levert fra Purehelp.no AS

Elektrifiserer gamle båter Filosofien til Ola Rypaas (65) sitt nye selskap Fokus energi er å bygge om saktegående, eldre båter fra fossil til elektrisk drift – ved å overføre vellykket og kjent teknologi fra bil til båt. GEIR A. ARNEBERG tekst Bygningsingeniør Ola Rypaas har vært byggeleder i kraft- og ener­ gibransjen i over 30 år, og har de siste årene drevet med opti­ malisering av energibruk i større bygg. Denne sommeren kan du teste ut den nye teknologien ved å leie en Polarsnekke på havna i Holmestrand.

Ekte bil- og båtentusiast I hele sitt voksne liv har Rypaas vært lidenskapelig opptatt av gamle og nye biler, i tillegg til tra­ disjonelle båter og deres meka­ niske funksjon og design. Nå har han altså startet selskapet Fokus energi, der konseptet handler om å overføre, utnytte og benytte en vellykket og kjent el-teknologi fra bil til båt. – Jeg har nå etablert et eget firma fordi jeg er så fascinert av dette med å elektrifisere sakte­ gående båter for både privat­ markedet og litt mer kommer­ siell bruk, sightseeingbåter og små ferger. Jeg ser at løsninger på ombygginger som er til salgs på verft, marinaer og i butikker er meget kostbare, og kan ikke per i dag konkurrere på pris med det å installere en tradisjonell bensin eller dieselmotor, forkla­ rer han.

Elektrisk revolusjon Rypaas sin enkle filosofi er å bygge om saktegående båter, som snekker, seilbåter og større mot­ orbåter fra fossil til elektrisk drift, og prøve å overføre eller benytte vellykket og kjent teknologi fra bil til båt. – Målet blir å finne enkle, sikre, universelle, vedlikeholds­ frie og rimelige løsninger til frem­ drift av saktegående båter. Etter tre år med testing og utvikling, mener vi nå å ha kommet frem til en enkel, rimelig og god løsning, sier han. De elektriske motorene er forholdsvis rimelige i innkjøp. Drevet av Litium-batterier mener

NYTT FIRMA: Ola Rypaas (65)

ELBÅT TIL LEIE: Denne sommeren kan du teste ut den nye teknologien ved å leie en Polarsnekke på havna i

han å ha funnet batterikapasite­ ten som kreves. Det er imidlertid de elektroniske styringssysteme­ ne til disse som i dag represente­ rer den største delen av ombyg­ gingskostnaden. – Vi har valgt å benytte oss av 48 Volt batteripakker med LiFePo4-teknologi, fordi bat­ teriene er CE-godkjent og er de sikreste batteriene å benytte om bord i båt. Seilbåter og snekker fra ett til tre tonn har et effektbe­ hov på mellom tre til 10 kW, og disse motorene benytter 48 Volt driftsspenning, sier har.

støy, sier Rypaas, og presiserer nærmere om fordelene med hans egen løsning. – Det vi mener er den beste løsningen er å benytte en såkalt Pod-motor som monteres under skroget, og blir avkjølt av omkringliggende vann. Dette gir en meget støysvak løsning, sam­ tidig som motoren får en enkel og god kjøling.

Leier ut elektrisk båt i Holmestrand

Styrbar Pod

Initiativet har også høstet lovord fra Holmestrand kom­ mune, som mener dette vil bli et positivt innslag i sentrum denne sommeren. – Båten er en åpen snekke, altså en dagsturbåt og har en elektrisk pod-motor som styres med original rorkult og en gireller gass-spak. Pod-motoren yter tre kW, cirka 10 hestekref­ ter og har en batteripakke på cirka seks kWh. Det betyr at kapasiteten blir om lag to timer med full effekt på mellom seks og sju knop, eller fem til sju timer på cirka tre til fire knop, forklarer Rypaas. Båten er CE-merket, forsi­ kret og godkjent for 10 perso­ ner, den er enkel å betjene, men den som skal leie båten

har startet selskapet Fokus energi.

Motorer Rypaas forklarer at det finnes både luftkjølte og vannkjølte elektriske motorer til båt som man kan montere der den gamle motoren sto, og benytte samme aksel – men med en ny tilpasset propell. – Dette er ofte den enkleste og rimeligste løsningen på en elektrisk installasjon i båt, men utfordring da kan bli varmegang. Det kan også gi vibrasjon fra aksel og gjennomføringer som forplanter seg og gir uønsket lyd i skroget. Det å benytte eksis­ terende seildrev i seilbåter er også forbundet med generende

Holmestrand. Selskapet bytter gamle motorer til elektrifiserte krefter på gamle båter.

Fokus energi har utviklet et eget styringssystem for Pod-motoren, slik at de på seilbåter og de fleste snekker kan benytte rorkult eller ratt for å kunne dreie på motoren. – Det å kunne styre vannstrøm­ men fra en elektrisk Pod-motor gir en helt ny verden for snek­ keeiere. Da en elektrisk motor har maks dreiemoment allerede fra første rotasjon, blir dette en optimal løsning for elektrisk drift av båt, sier Ola Rypaas. Pod-motoren skal også kunne regenerere opp til 500W når man seiler ved ca 5 knops fart. PS: Fokus energi AS leier ut en Polarsnekke med Pod-motor i Holmestrand, slik at fremtidige kunder kan teste ut og oppleve hvor stille elektrisk fremdrift er.

Etter klarsignal fra Holmestrand småbåthavn DA kan Ola Rypaas leie ut en elektrisk drevet Polarsnekke i Holmestrand denne sommeren. må ha grunnleggende fer­ digheter i å betjene en båt. Instruksjon om teknisk bruk av båten og nødvendig infor­ masjon om sikkerhet og lei­ eforholdet vil bli gitt før bruk. Båten vil bli liggende innerst i havna ved Hakan – og kan bestilles ved å å ta kontakt med Rypaas per telefon eller mail. – Jeg legger opp til at det blir mulig å leie El-båten fra 1.mai til 1.september, og ser for meg både dagsleie, helgeleie og ukesleie, sier Rypaas. Og understreker at han også har planer om å tilby badeturer, fisketurer og vis­ ningsturer med skipper, for å vise folk hvor stille og godt det er å nyte livet om bord i en elektrisk båt.


2 18

ANNONSE ANNONSE

02 - 2022

Klar for montering av porter Tømrermester Skjørdal AS er kjent for god kvalitet i oppsetting av nybygg og restaurering av gamle bygg, og nå har de også blitt forhandler for Edlandsporten. – Vi er lokal forhandler for hele det «gamle» Vestfold fylke og Drammensregionen, forteller daglig leder Ole Kristian Skjørdal. – Vi monterer porter både på egne prosjekter og på steder der vi kun monterer en ny port. Edlandsporten er en ledende bedrift i utviklingen av garasjeporter for både industri og private, så vi er godt fornøyde med å bli lokal forhandler for et slikt kvalitetsprodukt, sier han. – Hva kan dere tilby næringslivet i distriktet når det gjelder garasje- og industriporter? – Når man ser etter den perfekte industriporten, ønsker man styrke, sikkerhet og utseende. Alle disse tre ønskene kan Edlandsporten oppfylle, sier Skjørdal. – Du ser selvsagt også etter et produkt som vil funger optimalt under alle forhold. Disse portene har vært utprøvd i årtier under skiftende klimatiske forhold i en rekke land fra nord til sør i Europa, og de fungerer som de skal. Ikke minst viktig i Norge med snø og is som vesentlige utfordringer for en port, mener han. Tømrermester Skjørdal AS er kjent fra før som en bedrift som setter kvalitet og nøyaktighet i høysetet. Garasje- og leddporter kan de levere etter bedriftenes ønsker og spesifikasjoner til riktig tid. Med

SKREDDERSYR: – Garasje- og leddporter kan vi levere etter bedriftenes ønsker og spesifikasjoner til riktig tid, sier Ole Kristian Skjørdal.

lokal forankring i Sande blir det også kort vei til service og vedlikehold. – Firmaet Tømrermester Skjørdal AS er over 20 år, og jeg har over 30 års erfaring som tømrer. Med garasje- og leddporter blir det ofte en del tilpasninger under monteringen. Der er vi veldig fleksible, fordi vi kan tilpasse på stedet

med en gang. Vi har jo fagfolk på nettopp slike ting, sier Skjørdal. Sikkerhet er viktig for alle bedrifter, og da kan en brannklassifisert leddport være en smart løsning. Den brannsikre leddporten til Edlandsporten er en pålitelig og svært effektiv port med brannmotstand EI₁ 90 minutter. Porten er ide-

elt egnet for lukking av store haller, branner og eksplosjonsfarlige områder, og lagring av farlige materialer, slik som PGS15 områder. Når den er koblet til et brannvarslingsanlegg, lukkes leddporten automatisk etter brannalarmen. Den spesielle ledeplaten hindrer tilbakesmell. Smart, ikke sant?

4 Fakta Tømrermester Skjørdal AS Bedriften, som holder til i Gallebergveien 10 i Sande, feiret i fjor 20-årsjubileum. I 2001 startet nemlig tømrermester Ole Kristian Skjørdal opp med sitt enkeltmannsforetak. I dag tar Tømrermester Skjørdal AS på seg både store og små oppdrag innen rehabilitering, nybygg, innvendig- og utvendig tømrerarbeid og salg og montering av sandwich-elementer, garasje- og industriporter. I 2022 vil omsetningen være i overkant av 30 millioner kroner, og sandebedriften sysselsetter nå 15 ansatte.

PÅLITELIG: Den brannsikre leddporten til Edlandsporten er en pålitelig og svært effektiv port med brannmotstand EI₁ 90 minutter.


Hjullastere, gravemaskiner, traktorer etc Alt innen landbruk og anlegg. Tar innbytte til riktig pris!

POWERTRACK L 45 løfter 2500 kilo og er ideelle maskiner for mindre entreprenører, byggmestere, gårdbrukere og f.eks anleggsgartnere. Kr. 269 000,- eks. mva

POWERTRACK L 36 løfter 2000 kilo og er ideelle maskiner for mindre entrepenører, byggmestere, gårdbrukere og f.eks anleggsgartnere. Kr. 219 000,- eks. mva

Maskinnorge AS | Thorshaugveien 15, 3090 Hof | Telefon: 902 54 222 | Epost: post@maskinnorge.no

VI LADER OPP NÆRINGSLIVET

SMÅ OG STORE BEDRIFTER. Vi hjelper deg med:


HELT BAKPÅ Thomas Domino Lie – daglig leder i Solicitu AS – Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? Må innrømme at jeg sjelden leser bøker. – Hva gjør du etter jobb? Av og til litt trening før vi prøver å samle familien til middag. – Er du aktiv i idrett? Ser på meg selv som en allsidig mosjonist som liker å holde meg i god nok form, slik at jeg kan være med på alt som er gøy. – Hvor drar du på ferie? Nå under pandemien har det kun blitt Norge. Kragerø om som­ meren og Blefjell på høsten og vinteren. Ellers så håper vi igjen å få tatt noen langweekender til utlandet nå som samfunnet har åpnet opp. – Sjø eller fjell? Sjø på sommeren og fjell på høst og vinter – Ditt yndlingsprogram på TV? Har ingen favorittprogram, men gleder meg over generell god underholdning som talkshow ol. – Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere? Det må være smarttelefonen, på godt og vondt. – Hva ler du av? Det meste som er gøy. Alt fra

tegneseriestriper, satire og kom­ edier. – Ditt livsmotto? Det må være det samme mottoet som vi har på våre sykehjem. «Have fun. Live well.» – Favorittmat? Er veldig glad i mat. Koser meg ofte med lunsj buffeten til Kiin på Holmestrand Fjordhotell. – Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? Trives veldig godt med yrke jeg har i dag.

4 Fakta Navn: Thomas Domino Lie Tittel/selskap: Daglig leder/ Solicitu AS Alder: 49 Bosted: Drammen Sivilstand: Gift Korte fakta om selskapet: Solicitu AS er et eiendoms­ selskap som eier åtte sykehjem og et hotell (Holmestrand Fjordhotell). Solicitu AS er i familien til Villa Skaar AS som driver med private sykehjem. Selskapets eiendommer ligger i Lier, Vestfossen, Jevnaker, Lunner, Eidsvoll og Oslo.

Det blir som avtalt De siste tiårene har Mesterhus vært en av Norges største boligbyggere. Dette har vi oppnådd gjennom godt håndverk, god kundeoppfølging og ved å tilby de rette husene, men først og fremst gjennom fornøyde kunder. Grunntanken i Mesterhus er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i fagkunnkap og solide håndverk gjennom hele byggeprosessen. Vårt mål er at alle som velger oss skal føle seg trygge, fra første møte til ferdig

Kontakt oss for en boligprat – Vi bygger etter dine ønsker


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.