Page 1

UNIVESITY OF MYSORE

Department of Hindi GRADUATE COURSES (BA/BSc/BBM/BCom/BCA/ BFA/BSW)

SEMESTER SCHEME 2012-13

NEW SYLLABUS The following syllabus has been recommended by the BOS conducted on 26 Nov, 2011, for BA/BSc/BCom/BBM/BCA/BFA/BSW for the year 2012-13. th


BA/B.Sc./B.S.W, 1st Semester Paper I - Gadya Sahitya and Vyakaran Unit-a, b, c. Gadya Sahitya, Title of the Text Book - Gadya Phulwari-Ed. Shahabuddin Sheikha. (Portion Prescribed – lesson no. 1, 2, 4, 8,10,11,14 and 16)

Unit-d) Vyakaran Portion Prescribed – 1. Varnamala- Swaron tatha Vyanjanaon Ka Vargeekaran, Anuswar aur Visarga 2. Sandhi ke Paribhasha, Swar Sandhi,VyanjanSandhi aur Visarga Sandhi. 3. Shabd Bhed, Arth Ki Drusti Se, Vyutpatti ki Drushti se, Roopantar ki Drushti se, Prayog ki Drushti se. 4. Sangya- Paribhasha aur Bhed, Sangyaon ka Roopantanr, Ling- Ling ke Niyam, Karak- Paribhasha aur Bhed, Ne ka Prayog 5. Sarvanam- Paribhasha aur Bhed 6. Visheshan- Paribhasha aur Bhed (Internal Assessment - 20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) ………

2nd Semester: Paper - II Kahani Sahitya and Vyakaran Unit-a,b,c Kahani Sahitya Title of the Text Book - Premchand Ki Shresta Kahaniyan, Ed. S.Kumar. Suman Publication, Mysore. (Portion Prescribed – lesson no. 1,2,3,4,5,6,7 & 8)

Unit- d) Vyakaran Portion Prescribed – 1. Dhatu- Paribhasha aur Bhed, 2. Kriya – Paribhasha aur bhed 3. Vachya- Prayog, Kaal, Arth 4. Kriya Visheshan-Paribhasha aur bhed 5. Sambandha Bodhak Avyaya- Paribhasha aur bhed. 6. Samuchchya bodhakAvayay- Paribhasha aur bhed 7. Pratya- Upasarga 8. Samaas- paribhasha aur bhed 9. Pad Parichay. (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment)


Books Recommend for grammar (I & II Semester) 1. 2. 3. 4.

Shikshartee Hindi Vyakaran- Prof. Nagappa, Rajpal & Sons New Delhi. Samksipta Hindi Vyakaran- Kamata Prasad Guru, Nagari Prachrini Sabha, Kashi Hindi ki Ling Prakriya- Dr.V.D. Hegade, Megha Prakashan, Mysore Manak Hindi Vyakaran Aur Rachana- Dr. Harivamsha Tharun, Prakashan Sansthan, New Dlehi. 5. Aadhunik Hindi Vyakaran aur Rachana- Dr. Vasudev Nandan Prasad, Bharati Bhavan, ( P&D) …….

3rd Semester: Paper – III Natak Sahitya Aur Prayojan Moolak Hindi Unit-a,b,c – Natak Sahitya. Title of the Text Book – Madhavi (Drama) by Bheeshma Saahani

Unit-d) Prayojan Moolak Hindi – Portion Prescribed 1. Patravyavahar ka samanya parichay, Patron ke prakar, Parivarik Patra 2. Vyavasayik Patravyavahar- Bank Sambandhee Patra, Beema sambandhee Patra, Poochha- taachhh Sambandhee Patra, Aadesh sambandhee Patra, ParipatraAgency Sambandhee Patra- Naukari Sambandhee Patra. 3. Aalekha- Paribhasha aur Prakar 4. Tippan- Paribhasha- Karyalay Me Tippan ka khetrra aur prayog 5. Samkshiptikaran- Samkshipth lekhan ke Prahdan Gun …. (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) Recommended Books. 1. Vyavasayik Sampreshan- Dr. Anupchand Bhayani, Pub. Rajpal and Sons, Kashmiri Gate, Delhi-6 2. Karyalaya Aalekhan aur Tippan- Karnatak Mahila Hindi Seva Samithi, 178, 4th Main Chamraj pet, Bangalore. 3. VAnijya Patra Vyavahar Anuvad Nibandha Tatha Samkshiptikaran. Prof. A.v. Narti, jaanoday Prakashan, Dharwar> 4. Prashasanik Hindi-Ed. Ramdarash Mishra and Ramswaroop Shastri 5. Vyavaharik Hindi- Dr. Omprakash Simhal, Kitab Ghar, Dariaganj, New Delhi.


IV Semester: : Paper – IV Padya Sahitya Aur Anuvad Unit-a,b,c – Padya Sahitya. Title of the Text Book - Kavita Tarang . Ed. Prof.Pratibha Mudliar. Portion Prescribed – Poem no.1,2,5,6,7,9,10,11,13 & 14.

Unit-d) Anuvad – a) Anuvad ki Paribhasha b) Anivad kala ya vigyan c) Anuvad ke prakar- Shabdanuvad, Bhavanuvad, Naijnanik d) Anuvad, Takniki Anuvad e) Vanijya Anuvad- Prashasanik Aur Kanuni Anuvad f) Paribhashik Shabdavali. Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment)

Recommended Books 1. Anuvad Vigyan- Bholanatha Tiwari, Shabdkar, Delhi,110092 2. Anuvad kala-Kuch vichar- by Anand Prakash Khemani, S.Chand & Co., New Delhi. 3. Anuvad Siddhant aur samyayen: R.N.Srivastav and K.K. Goswami, Alok Prakashan, Delhi. 4. Anuvad-Patrika ke Ank,Pub. Anuvad Sahitya Parishass,New Delhi 5. Anuvad- Siddhant Evam Swarup by Manohar Saraph and Dr. Shivkanth Goswamy.

…………………………………………………………………..


B. Com., I Semester: Paper – I - Kahani Sahitya and Vyakaran – Unit-a,b,c - Kahani Sahitya- Title of the Text Book - Kahani Kunj Shashidar Gudigenvar, Pub. Javahar Pustakalay, Mathura. (Portion Prescribed – lesson no. 1,3,4,5,6,8,9 & 10)

Edited by

Unit-d) Vyakaran Portion Prescribed – 1. Varnamala- Swaron tatha Vyanjanaon Ka vargeekaran, Anuswar aur Visarga 2. Sandhi ke Paribhasha, Swar Sandhi,VyanjanSandhi aur Visarga Sandhi. 3. Shabd Bhed, Arth Ki Drusti Se, Vyutpatti ki Drushti se, Roopantar kI drushti se, Prayog ki drushti se. 4. Sangya- Paribhasha aur Bhed, Sangyaon ka Roopantanr, Ling- Ling ke niyam, Karak- Paribhasha aur Bhed, Ne ka prayog 5. Sarvanam- Paribhasha aur Bhed 6. Visheshan- Paribhasha aur Bhed (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) ……..

II Semester: Paper II – Gadya Sahitya and Vyakaran Unit-a,b,c – Gadya Sahitya Title of the Text Book - Sahitya Sopaan Edited by Prof. Prathiba Mudaliar, (Portion Prescribed – lesson no. ) Unit- d) Vyakaran Portion Prescribed – 1. Dhatu- Paribhasha aur Bhed, 2. Kriya – Paribhasha aur bhed 3. Vachya- Prayog, kaal, Aethh 4. Kriya Visheshan-Paribhasha aur bhed 5. Sambandha Bodhak Avyaya- Paribhasha aur bhed. 6. Samuchchya bodhakAvayay- Paribhasha aur bhed 7. Pratya- Upasarga 8. Samaas- paribhasha aur bhed 9. Pad parichay (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment)


Books Recommended1. Shikshartee Hindi Vyakaran- Prof. N.Nagappa, Rajpal & Sons New Delhi. 2. Samksipta Hindi vyakaran- Kamata Prasad Guru, Nagari Prachrini Sabha, Kashi 3. Hindi ki Ling Prakriya- Dr.V.D. Hegde, Megha Prakashan, Mysore 4. Manak Hindi Vyakaran Aur Rachana- Dr. Harivamsha Tharun, Prakashan Sansthan, New Dlehi. 5. Aadhunik Hindi vyakaran aur Rachana- Dr. Vesudev Nandan Prasad, Bharati Bhavan, ( P&D) ………

III - Semester: : Paper – III - Padya Sahitya Aur Anuvad Unit-a.b.c- Padya Sahitya - Title of the Text Book - Kavita Tarang Edited by Prathiba Mudaliar, (Portion Prescribed – Poem no.1,2,5,6,7,9,10,11,13 & 14.) Unit- d) Anuvad –

Anuvad ki Paribhasha Anivad kala ya vigyan Anuvad ke prakar- Shabdanuvad, Bhavanuvad, Naijnanik Anuvad, Takniki Anuvad Vanijya Anuvad- Prashasanik Aur Kanuni AnuvadParibhashik Shabdavali … (Internal Assessment -20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) Recommended Books. 1. Anuvad Vigyan- Bholanatha Tiwari, Shabdkar, Delhi,110092 2. Anuvad kala-Kuch vichar- by Anand Prakash Khemani, S.Chand & Co., New Delhi. 3. Anuvad Siddhant aur samyayen: R.N.Srivastav and K.K. Goswami, Alok Prakashan, Delhi. 4. Anuvad-Patrika ke Ank,Pub. Anuvad Sahitya Parishass,New Delhi 5. Anuvad- Siddhant Evam Swarup by Manohar Saraph and Dr. Shivkanth Goswamy. …..


IV- Semester: Paper – IV Natak Sahitya Aur Prayojan Moolak Hindi Unit- a, b,c – Natak Sahitya Title of the Text Book - Madhavi(Drama) by Bheeshma Saahani

Unit- d) Prayojan Moolak Hindi – Portion Prescribed 1. Patravyavahar ka samanya parichay, Patron ke Prakar, Parivarik Patra 2. Vyavasayik Patravyavahar- Bank Sambandhee Patra,- Beema Sambandhee Patra, Poochha taachhh Sambandhee Patra, Aadesh sambandhee Patra, Paripatra-Agency Sambandhee Patra- Naukari Sambandhee Patra. 3. Aalekhan- Paribhasha aur Prakar 4. Tippan- Paribhasha- Karyalay Me Tippan ka khetrra aur prayog 5. Samkshiptikaran- Samkshipth lekhan ke Prahdan Gun … (Internal Assessment -20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) Recommended Books1. Vyavasayik Sampreshan- Dr. Anupchand Bhayani, Pub. Rajpal and Sons, Kashmiri Gate, Delhi-6 2. Karyalaya Aalekhan aur Tippan- Karnatak Mahila Hindi Seva Samithi, 178, 4th Main Chamraj pet, Bangalore. 3. VAnijya Patra Vyavahar Anuvad Nibandha Tatha Samkshiptikaran. Prof. A.v. Narti, jaanoday Prakashan, Dharwar> 4. Prashasanik Hindi-Ed. Ramdarash Mishra and Ramswaroop Shastri 5. Vyavaharik Hindi- Dr. Omprakash Simhal, Kitab Ghar, Dariaganj, New Delhi. …..


BBM/BCA I Semester: Paper - I Kahani Sahitya and Vyakaran – Unit- a,b,c – Kahani Sahitya Title of the Text Book - Premchand Ke Shresta Kahaniyan, (Portion Prescribed – lesson no. 1,2,3,4,5,6,7 & 8.) Unit-d) Vyakaran Portion Prescribed – 1. Varnamala- Swaron tatha Vyanjanaon Ka vargeekaran, anuswar aur Visarga 2. Sandhi ke Paribhasha, Swar Sandhi,VyanjanSandhi aur Visarga Sandhi. 3. Shabd Bhed, Arth Ki Drusti Se, Vyutpatti ki Drushti se, Roopantar kI drushti se, Prayog ki drushti se. 4. Sangya- Paribhasha aur Bhed, Sangyaon ka Roopantanr, Ling- Ling ke niyam, Karak- Paribhasha aur Bhed, Ne ka prayog 5. Sarvanam- Paribhasha aur Bhed 6. Visheshan- Paribhasha aur Bhed (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) ……..

II Semester: Paper II – Gadya Sahitya and Vyakaran Unit- a,b,c – Gadya Sahitya Title of the Text Book - Gadya Phulwari – Ed. Sahabuddin Sheikha, (portion Prescribed – lesson no. 1,2, 4,8,10,11,14 and 16.) Unit-d) Vyakaran Portion Prescribed – 1. Dhatu- Paribhasha aur Bhed, 2. Kriya – Paribhasha aur bhed 3. Vachya- Prayog, kaal, Aethh 4. Kriya Visheshan-Paribhasha aur bhed 5. Sambandha Bodhak Avyaya- paribhasha aur bhed. 6. Samuchchya bodhakAvayay- Paribhasha aur bhed 7. Pratya- Upasarga 8. Samaas- paribhasha aur bhed 9. Pad parichay ….. (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment)


Books Recommended1. 2. 3. 4.

Shikshartee Hindi Vyakaran- Prof. N.Nagappa, Rajpal Sons New Delhi. Samksipta Hindi Vyakaran- Kamata Prasad Guru, Nagari Prachrini Sabha, Kashi Hindi ki Ling Prakriya- Dr.V.D. Hegade, Megha Prakashan, Mysore Manak Hindi Vyakaran Aur Rachana- Dr. Harivamsha Tharun, Prakashan Sansthan, New Dlehi. 5. Aadhunik Hindi vyakaran aur Rachana- Dr. Vesudev Nandan Prasad, Bharati Bhavan, ( P&D) ………

III Semester: Paper – III – Vanijya Nabandha Aur Patravyavahar Unit-a) Vanijya Nabandha ( 15 Essays) Unit-b) Bank, Beema, Bharat Ka audyagikaran, Kar, sahakarithan, poonji aur Shram, Kuttir Udyog, Laghu Udyog, Mudraspeethi aur Janjeevan, Baazar aur Baazar Bhav, Bharat ki Krushi, Dhashanshik Mudra Aur Bhar-Maap Pranali, Mudran Kala Bharati ka Videshi Vyapar, Saamudhyik Vikas Yojana, Hamari Pance Varsheeya Yojana

Unit-c) Patra Vyavahar 1. Patra Vyavahar ka Samanya Parichaya, Patron Ke Prakar, Pari Varik Patra. 2. Vyavaharik Patravyavahara) Bank sambandhee Patra b) Beena Sambandhee Patra c) Poochha Taachha Sambandhee Patra d) Asdesha Sambandhee Patra e) Shikayati Patra f) Paripatra g) Agencey sambandhee Patra h) Naukari Sambandhee patra Unit-d) Sampreshan- Paribhasha, Sampreshan ke pramukha Prakar, Vyavaharik Sampreshan ke vivdha roop, Press Vigyapti, Press Note, Prashamsa Patra, Pramaan Patra, Kraya Vikraya Patra. (Internal Assessment -20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) Recommended Books1. Vyavasayik Sampreshan- Dr. Anupchand Bhayani, Pub. Rajpal and Sons, Kashmiri Gate, Delhi-6 2. Karyalaya Aalekhan aur Tippan- Karnatak Mahila Hindi Seva Samithi, 178, 4th Main Chamraj pet, Bangalore.


3. VAnijya Patra Vyavahar Anuvad Nibandha Tatha Samkshiptikaran. Prof. A.v. Narti, jaanoday Prakashan, Dharwar> 4. Prashasanik Hindi-Ed. Ramdarash Mishra and Ramswaroop Shastri 5. Vyavaharik Hindi- Dr. Omprakash Simhal, Kitab Ghar, Dariaganj, New Delhi. ………………………………………………………………………..

4th Semester: Paper – IV Anuvad aur Prayojan Moolak Hindi Unit- a) Anuvad – 1. Anuvad ki Paribhasha 2. Anivad kala ya vigyan 3. Anuvad ke prakar- Shabdanuvad, Bhavanuvad, Naijnanik Anuvad, Takniki Anuvad 4. Vanijya Anuvad- Prashasanik Aur Kanuni Anuvad 5. Aadhunik Jagat me Anuvad ka Mahtva 6. Anuvad ki Yogyatayen 7. Anuvad Ki Samasyayen 8. Anuvad Ke Siddhant Unit-b) Tippan Ki Paribhasha, tippan Ke prakar, Achhe Tippan ke Gun, Tippan lekhan Ki vidhi, Tippan ki Visheshtayen Unit-c) Aalekha ki Paribhasha, Uttam Aalekhan ke Lakshan, aalekhanke vividha roop, aalekh likhan eki vidhi Unit-d) Prativedan- prushthabhoomi, prativedan ke anivaarya tatva Pallavan ( Expansion) Avathran par Aadharit Prashana Paribhashik Shabdavali. … (Internal Assessment -20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) Recommended Books. 1. Anuvad Vigyan- Bholanatha Tiwari, Shabdkar, Delhi,110092 2. Anuvad kala-Kuch vichar- by Anand Prakash Khemani, S.Chand & Co., New Delhi. 3. Anuvad Siddhant aur samyayen: R.N.Srivastav and K.K. Goswami, Alok Prakashan, Delhi. 4. Anuvad-Patrika ke Ank,Pub. Anuvad Sahitya Parishass,New Delhi 5. Anuvad- Siddhant Evam Swarup by Manohar Saraph and Dr. Shivkanth Goswamy. 6. Karyalaya Aalekhan aur Tippan- Karnatak Mahila Hindi Seva Samithi, 178, 4th Main Chamraj pet, Bangalore. 7. Vanijya Patra Vyavahar Anuvad Nibandha Tatha Samkshiptikaran. Prof. A.v. Narti, jaanoday Prakashan, Dharwar>


8. Prashasanik Hindi-Ed. Ramdarash Mishra and Ramswaroop Shastri 9. Vyavaharik Hindi- Dr. Omprakash Simhal, Kitab Ghar, Dariaganj, New Delhi.

………………………………………………………………………………

Optional Hindi 1st Semester : Paper I – Padya Sahitya Aur Vyakaran Unit- a.b.c Panna- By Dr.Saragu Krishmurthy. Unit-d) Vyakaran Portion Prescribed – 1. Varnamala- Swaron tatha Vyanjanaon Ka vargeekaran, anuswar aur Visarga 2. Sandhi ke Paribhasha, Swar Sandhi,VyanjanSandhi aur Visarga Sandhi. 3. Shabd Bhed, Arth Ki Drusti Se, Vyutpatti ki Drushti se, Roopantar kI drushti se, Prayog ki drushti se. 4. Sangya- Paribhasha aur Bhed, Sangyaon ka Roopantanr, Ling- Ling ke niyam, Karak- Paribhasha aur Bhed, Ne ka prayog 5. Sarvanam- Paribhasha aur Bhed 6. Visheshan- Paribhasha aur Bhed (Internal Assessment - 20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) ……..

2nd Semester; Paper II – Unit a.b.c. Aadhunik kavya Sangrah & Vyakaran Unit- d) Vyakaran Portion Prescribed – 1. Dhatu- Paribhasha aur Bhed, 2. Kriya – Paribhasha aur bhed 3. Vachya- Prayog, kaal, Aethh 4. Kriya Visheshan-Paribhasha aur bhed 5. Sambandha Bodhak Avyaya- paribhasha aur bhed. 6. Samuchchya bodhakAvayay- Paribhasha aur bhed 7. Pratya- Upasarga 8. Samaas- paribhasha aur bhed


9. Pad parichay (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) Recommended Books1. 2. 3. 4.

Shikshartee Hindi Vyakaran- prof. n.Nagappa, Rajpal Sons New Delhi. Samksipta Hindi vyakaran- Kamata Prasad Guru, Nagari Prachrini Sabha, Kashi Hindi ki Ling Prakriya- Dr.V.D. Hegade, Megha Prakashan, Mysore Manak Hindi Vyakaran Aur Rachana- Dr. Harivamsha Tharun, Prakashan Sansthan, New Dlehi. 5. Aadhunik Hindi vyakaran aur Rachana- Dr. Vesudev Nandan Prasad, Bharati Bhavan, ( P&D) ………………………………..

3rd Semester: Paper III – Kavita Tarang. Ed. Prof.Pratibha Mudliar Portion prescribed- Prathan Khand- - Pratham Bhag-Mdhyakaleen kavita)

4th Semester: Paper IV – History of Hindi literature (Part-1) Portion Prescribed Unit- a) Hindi sahitya lekhan ki parampara, kaal vibhajan aur namakaran Unit-b) Aadikal- Aadikal ke Parivesh, Aadikal ki saamnya pravrutiyaan, aadikal ke pramukha kavi,- chandbardayi, Vidyapati, Amir Khusaro. Unit-c) Bhakatikal- bhaktikal ka parivesh, Bhaktikal ki saamnya pravrutiyaan, Bhaktikal ke pramukha kavi, Nirgun Bhakti dhara ke kavi, Kabir. Raidas, Gurunank, Jayasi, Kutubun Unit-d) Sagun Dhara ke kavi- Tulasidas, Surdas, Meerabai, Raskhan. Unit—e) Reetikal – reetikal ka parivesh,m Reetikal ki samnyan pravruthiyan Unit-f) Reetikal ke pramukha kavi- Acharya Keshavdas, Biharilal, Ghananand, Bhooshan. Books Recommended. 1. Hindi Sahitya ka Itihas- Ramchandra Shukala, Nagari Prachrini Sabha- Varanasi 2. Hindi Sahiyta - Udbhav aur Vikas- Dr.Hazari Prasad Dwivedi, Pub- Rajkamal Prakashan, 15- B Netaji Subhashachandra Marg, New Delhi-2 3. Hindi Sahitya ka Aalochanatmak Itihas- Dr Ramkumar Varma 4. Hindi Sahitya ka Vaijnanik Itihas- Dr.Ganapatichadra Gupata 5. Hindi Bhasha aur Sahiyta ka Itihas- Dr.Lakshmilal Vairagi, Sanghila Prakashan,1557,Chouda Rasata Jaipur. 302003 6. Hindi Sahitya ka Itihas- Dr.Bachan Simha.


(Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) ‌..

5th Semester: Paper V, History of Hindi literature (Dwitiya Khand- Aadhunik Kavita)

Portion Prescribed Unit-a) Aadhunik Kal ka Parivesh, Aadhunik kal ki samanya Pravrutiyaan Unit-b) Adhunik Gadya ke char nirmata- Lallulal, Sadashukahlal sadalmishra aur insha alla khan Unit-c) Gadhya ke pramukha Rachanakar- Bhartendu Harishchandra, Mahaveer Prasad Dwivedi,Premachand, Bhaishm Sahani,Panishwarnath Renu, Harishankar Parasai,Bhagavatisharan Varma, Yashapal, Mohan Rakesh, Ramkumar Varma-Study of their contribution. Unit-d) Aadhunik kal ke pramukha vaad- Chayavaad, pragativaad, Prayogvaad, Neyee Kavita, Unit-e) Kavya Kshetra ke pramukha Rachnakar- Maithilisharan Gupata,Suryakant tripathi Nirala, Mahadevi Varma, Makahnlal Chaturvedi, Agney, Naresh mehata, Unit-f) Gadya ki Pramukha vidhaaon ka udbhav aur vikas- Nibandha, Kahani, Upanays, Natak, Ekanki Books Recommended. 1. Hindi Sahitya ka Itihas- Ramchandra Shukala, Nagari Prachrini Sabha- Varanasi 2. Hindi Sahiyta - Udbhav aur Vikas- Dr.Hazari Prasad Dwivedi, Pub- Rajkamal Prakashan, 15- B Netaji Subhashachandra Marg, New Delhi-2 3. Hindi Sahitya ka Aalochanatmak Itihas- Dr Ramkumar Varma 4. Hindi Sahitya ka Vaijnanik Itihas- Dr.Ganapatichadra Gupata 5. Hindi Bhasha aur Sahiyta ka Itihas- Dr.Lakshmilal Vairagi, Sanghila Prakashan,1557,Chuda Rasata Jaipur. 302003 6. Hindi Sahitya ka Itihas- Dr.Bachan Simha (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) ‌..

Paper VI, History of Hindi Language Unit-a) Bharat me Arya bhasha ka vikas aur unke teen pramukha charan Unit-b_ Pracheen, Madhyakaleen aur Aadhunik arya bhashyen Unit-c) Hindi ki boliyan- vargikaran- poorvi Hindi aur pashchomi Hindi, Parichay aur Visheshtayen


Unit-d) Hindi Shabd Bhandar Unit-e) Hindi Dwaniyon ka vargikaran aur vivaran Unit-f) Bhara ki vivhinn lipiyaan- Devanagari,sharada aur kharoshti, Bhrahmee, devnagri lipi ja udgam aur vikas- usaki vaigyanikata. Books Recommended. 1. Hindi Bhasha ka itihas- Dr.Dhirendra Varma 2. Hindi Bhasha ka Udgam aur vikas- Dr. Udayanarayan Tiwari 3. Hindi Bhasha aur Sahitya ka itihas- Dr.Lakshmilal Vairagi, Sankhli Prakshan,1557, Chuda Rasta, Jaipur-302002. (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) …..

Paper VII – Mahasagar by Himanshu Joshi , Kitab Ghar, 24,Ansari Road, Dariaganj, New Delhi, Katha shree- Edited by Dr. Vijaypal Sigh,Jaibharati Prakashan, Allahabad. (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) ……………..

6th Semester: Paper VIII, Hindi Prose and Drama Unit- a,b,c Gadya Nikash- Ed. By Prem Shankar Mishra. Pub. Jayabharati Prakashan, Allahabad, Lessons Prescribed 8.9.10.11.12.13.14.& 15 Unit-d) Drama- Ek aur Dronacharya- Shakar Shesh,Pub. Parmeshwari prakashan, B109,Preetvihar, Delhi-110092 (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) ……..

Paper- IX an Ras Chand, Alankar Portion Prescribed


Unit-a) Kavya ki Paribhasha- Bhartiya aur paschtya Unit-b) Shabadshakti- Paribhasha ,vividha bhed,- Abhida, Lakshana, Vyajana, Kavya Prayojan, bhav, Vibhav, Anubhav, vyabhichari bhav. Unit-c) Ras- ke Prakar, Sringar, Hasya,Karuna, Veera, Roudra, Bhayanak, Beebhas, Adhbhut, Shant,. Etc. Unit-d) Chhand- Paribhasha aur Bhed, Choupayee, Rola, Harigeetika, Barvai, Doha, Sorata, Chhappaya, Savvayya,Anushutup. Unit-e) Alanakar- Paribhasha,Kavya ne alnkaron ka sthan, Bhed, Shabdalankar- Abupras, Vakrokti,Arthalankar, Upama, Roopak, Utpreksha, Apnhuti, Atishyokti, Drishtant, Vyatireki, Virodhabhas, Prateep, Vyajstuti, (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment) ‌..

Paper X – Transalation and Prayojanmuooal Hindi Unit-a) Anuvad ki paribhasha aur swaroop Adhunik jagat me Anuvad ka mahtava Anuvad kala hai ya vigyan Anuvadak ki yogtayen Unit-b) Anuvad ki samsyayen Anuvad ke siddhant Kavyanuvad, shabdanuvad, Saranuvad, Bhavanuvad Unit-c) Gadyamshom ka Hindi se kannad me/ English me Anuvad English/Kannad Gadyamshom ke Hindi me Anuvad Unit-d) Bharateeya Samvidhan me Hindi- Rajbhasha ke roop me Hindi ka Vikas Hindi aur bharteeya Bhashawom ke beech Aapsi Sambandha Unit-e) Tippan ki Paribhasha, Prakar, Tippan lekhan ki vidhi Unit-f) Aalekha ki Paribhasha, Uttam aalekhan ke Lakshan Aalekhan ke vividha roop, Aalekahn likhane ki vidhi. (Internal Assessment _20 marks) (10 Marks for One test + 10 Marks for one Assignment)


Recommned Books 1. Hindi me sarkari kamkaj- Ramvinayak Singh, Hindi Pracharak Sansthan, Varanasi 2. Pramanik Aalekhanaur Tippan- Prof.Viraj , Rajpal and Sons, Delhi 3. Bhasha Anupyog-2, Dr.Puranchand Tandon, Kitab Ghar,New Delhi -110002 4. Anuvad Vigyan- Bholanath Tiwari, Shabdkar Delhi. 110092. ............... I Year BFA- Language Hindi 1. Sanatak kavya sangrah- Ed. Dr M.S Dakshan Murthy. PublisherPrasaranga Mysore University , Mysore( Omitions- Poet- No5,6,7,8,9,10,11,12,21and 22) 2. Santak Gadhya Evam Kahani Sangrah Ed. Dr. Thippeswamy. PublisherPublisher- Prasaranga Mysore University , Mysore ( Omitions Lesson No.1,2,7,8 of Gadhya and 9 & 10 of Kahaini Sangrah) 3. Grammar Varna Vichar,  Sandhi - Paribha aur Bhed,  Shab Bhed- Samanya Parichay,  Sangya- Paribhasha aur Bhed, Sangya ka Roopantar,  Ling- Vacha, Karak- Paribhasha aur Bhed, Ne ka prayog,  Sarvanam- Paribhasha aur Bhed,  Visheshan- Paribhasha aur Bhed ,  Kriya – Paribhasha aur bhed aur Roopantar,  Vachya- Prayog, kaal,  Kriya Visheshan-Paribhasha aur bhed,  Sambandha Bodhak Avyaya- paribhasha aur bhed,  Visamayadi bohodak Avayay- Paribhasha aur bhed.  Samuchchya bodhakAvayay- Paribhasha aur bhed,  Pratyay- Upasarga,  Pad parichay. Recommended Books 1. 2. 3. 4.

Shikshartee Hindi Vyakaran- Prof. N.Nagappa, Rajpal Sons, New Delhi. Samksipta Hindi vyakaran- Kamata Prasad Guru, Nagari Prachrini Sabha, Kashi Hindi ki Ling Prakriya- Dr.V.D. Hegde, Megha Prakashan, Mysore Manak Hindi Vyakaran Aur Rachana- Dr. Harivamsha Tharun, Prakashan Sansthan, New Delhi. 5. Aadhunik Hindi vyakaran aur Rachana- Dr. Vesudev Nandan Prasad, Bharati Bhavan, ( P&D)


II Year BFA1. Konarak- Dr. Rameshwardayal Dubey- Pub- Karnatak Hindi Seva Samiti, ChamarajaPet, Bengaluru-18 2. Lakuma- Dr.Balshouri Reddy3. Kabira Khada Bajar Mein- Bhisham Sahani …………………………………………………………………………………….

New Hindi Syllabus 2012-13  

Hindi Syllabus of UG of Mysore University has changed from the academic year 2012-13

New Hindi Syllabus 2012-13  

Hindi Syllabus of UG of Mysore University has changed from the academic year 2012-13

Advertisement