Skolekatalog Nannestad VGS 2021

Page 1

STUDIEKATALOG Idrettsfag | Studiespesialisering | Medier og kommunikasjon Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Salg, service og reiseliv Helse og oppvekstfag | Restaurant og matfagInnhold Hilsen fra rektor

s. 2

Den gode skolen

s. 4

Våre studietilbud Idrettsfag

s. 6

Studiespesialisering

s. 10

Medier og kommunikasjon

s. 16

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

s. 20

Salg, service og reiseliv

s. 22

Helse- og oppvekstfag

s. 24

Restaurant- og matfag

s. 28

Skolen vår Det gode miljøet

s. 32

Internasjonalisering

s. 34

Læringssenteret

s. 36

Generell info Informasjon og kontakt

s. 38

Livet etter videregående skole

s. 39


2

Grunnlaget for en god framtid Inkluderende – nytenkende - engasjerende

Nannestad videregående skole åpnet dørene for første gang i august 2004, og tok da imot 400 elever innen både studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram. I dag har skolen ca. 900 elever fordelt på utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, medier og kommunikasjon, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv og Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Skolen har i tillegg en tilrettelagt avdeling for restaurant- og matfag og tilbyr opplæring for voksne.

skolehverdagen variert. God kommunikasjon og relasjon mellom elev og lærer gjør at våre elever lykkes i å nå målene som settes. Vi legger vekt på at opplæringen skal være tilpasset, relevant og aktuell for den enkelte elev og sammen legger lærer og elev planer for videre studier og læreplass. Et framtidig arbeidsliv krever at elevene har god digital kompetanse i tillegg til dybdekunnskap innen sine fagområder. Vi legger til rette for at lærerne har moderne rom, utstyr og verktøy for å bidra til utviklingen av elevenes kompetanser for framtiden.

Skolen preges av et godt læringsmiljø gjennom positive relasjoner mellom elever og ansatte samt elevene seg imellom. Vi har et flott lag rundt elevene med dyktige miljøarbeidere, rådgivere og assistenter, i tillegg til engasjerte lærere. Skolen har flotte og store fellesarealer samt både et læringssenter og en god kantine som åpner opp for relasjoner mellom skolens elever. Videre har skolen et aktivt elevråd som jobber målrettet med skolemiljøet til elevene.

Presentasjonen av vårt opplæringstilbud vil gi grundig informasjon om de ulike utdanningsprogrammene og hvordan vi jobber – på skolen og ikke minst hvordan vi knytter til oss eksterne aktører - både lokalt og internasjonalt.

Gjennomføringen ved skolen er svært høy, hvilket vil si at skolens elever fullfører og består opplæringen. Lærerne våre bruker ulike metoder i læringsarbeidet, noe som gjør

Velkommen til Nannestad videregående skole. Kersti Kelder Rektor


3


4

Den gode skolen – Å ha en videregående skole i kommunen er en inspirasjon for grunnskoleelevene våre og gir et løft i arbeidet med utdanning av unge.

Utdanning gir en nøkkel til framtida. Med denne nøkkelen kan du åpne dørene til ulike yrker. Og for mange vil yrkesvalget også gi identitet og ha betydning langt ut over sju og en halv times arbeidsdag. Derfor er utdanning viktig. Heldigvis er det nå mulig å gjøre omvalg og justere kursen dersom en velger feil løp, men for de fleste vil det første valget av linje være skjellsettende for resten av livet.

Vi samarbeider med Nannestad videregående skole på flere områder. Ikke minst har vi sammen etablert Nannestad som en realfagskommune. Det betyr at kompetanse og utstyr i videregående kommer både barnehager, barneskole og ungdomsskole til gode. Samtidig gir det et bedre rekrutteringsgrunnlag for den videregående skolen og til viktige fagområder.

Det er viktig å velge retning, men med såkalt fritt skolevalg er det også viktig å velge riktig skole. Hvis du, etter å ha valgt retning på utdanningen, også finner en skole som med stor sannsynlighet kan bidra til at du fullfører og består, kan voksenlivet få en god start.

Skole handler først og sist om læring. Det er elevene som skal lære, og elevene bruker evner og krefter i skolen for å nå egne mål og drømmer, men innsatsen er i høyeste grad også i fellesskapets interesse. Det er en av flere grunner til at jeg har jeg faste møter med elevrådet på Nannestad videregående skole, selv om det er Viken fylkeskommune som er ansvarlig for skolen.

Nannestad videregående skole har på plass mye av det som kreves for å kunne kalle seg en god skole. Skolen er kjent for å ha et høyt antall elever som fullfører og består videregående opplæring. Først og sist handler slike resultater om elevenes innsats, men samtidig viser det at skolen har gode lærerkrefter og satser målrettet for at du skal nå opp og fram. Skolen er sterk både på yrkesfag og de studiespesialiserende linjene. Det er godt, for vi trenger mestere like vel som vi trenger mastere. Kommunene på Øvre Romerike har et felles ønske om å heve utdanningsnivået i befolkningen. Det vil i sin tur være bidra til et mer variert arbeidsliv i regionen, noe som vil komme befolkningen til gode gjennom blant annet mindre pendling og bedre helse. Å ha en videregående skole i kommunen er en inspirasjon for grunnskoleelevene våre og gir et løft i arbeidet med utdanning av unge.

Du som går på Nannestad videregående skole, du som vurderer å begynne der og dere som arbeider der, skal vite at vi setter stor pris på å ha dere i bygda vår. Lykke til!

Hans Thue Ordfører i Nannestad kommune


5


6

Idrettsfag Idrettsfag gir deg alle muligheter til spennende og lærerike opplevelser – faglig og sosial utvikling – en variert skolehverdag – samtidig med at du får generell studiekompetanse.

Ved idrettsfag på Nannestad får du prøve deg i både tradisjonelle og nye idretter, og det er spennende turer og aktiviteter knyttet opp til hvert trinn. Vi har engasjerte og dyktige lærere, med høy kompetanse, som er tett på elevene, og som er opptatt av å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene. Når du går på idrettsfag får du en treningsøkt flere dager per uke. Du får mulighet til å utvikle deg i din idrett, eller delta i allsidig trening. Vi legger til rette for at elevene våre skal få maksimalt utbytte av studier og idrett. Idrettsfag på Nannestad er noe for deg som er glad i aktivitet, som liker å være på tur og som ønsker en variert og lærerik skolehverdag. Vi tilbyr programfagene topp og bredde.

Topp Elevene som velger toppidrett får muligheten til å videreutvikle seg og til å satse målrettet mot idretten sin. Et viktig element her er ressurstrening og forebyggende trening. Skolen er fleksibel med løsninger for å tilrettelegge for din idrett. Vi har bred idrettskompetanse og samarbeider med idrettsmiljøene til elevens beste. Vi tilbyr toppidrett innen fotball, håndball og langrenn/ skiskyting. Vi tilrettelegger for andre idretter etter avtale med skolen. Programfaget toppidrett kan også velges av elever som går studiefaglig retning. Fysioterapeut Skolen har egen fysioterapeut knyttet til idrettsavdelingen. Her kan du få undersøkelse, opptrening og veiledning i forbindelse med skadeforebygging.

Bredde Her får elevene prøve ut et bredt utvalg av idretter og aktiviteter. De kan velge mellom to aktiviteter som fåregår i en periode på ca. 6-7 uker. Disse idrettene/aktivitetene vil gjerne være utifra elevens nehov og ønsker.

Godt miljø Elevene ved idrettsfag opplever mye sammen, både faglig og sosialt, gjennom skole, trening, og turer. Treningsleiren for Vg3-elevene til Lanzarote, er et høydepunkt hvert år. Lærerne er svært bevisste på at et godt miljø skaper gode betingelser for læring. Elevundersøkelsen viser også svært god trivsel.

1. år Obligatoriske progamfag 7t

2. år Obligatoriske progamfag 12 t

3. år Obligatoriske progamfag 17 t

Valgfrie programfag 5t

Valgfrie programfag 5t

Valgfrie programfag 5t

Fellesfag 23 t

Fellesfag 18 t

Fellesfag 13 t

Valgfrie programfag som tilbys Breddeidrett Toppidrett


7

Fakta

Kontakt

30 studieplasser per trinn. Tre år gir gir generell studiekompetanse

Lars Brede Ous Avdelingsleder Idrettsfag E-post: larsou@viken.no Tlf: 63 99 67 43


8

Håndball og fotball Nannestad videregående skole har en tett dialog med trenerne til alle utøvere på toppidrettslinja. Det samarbeides om best mulig oppfølging av utøveren for å kontrollere utvikling, belastning og tilrettelegge for en optimal treningshverdag.

Målsetting For å oppnå best mulig utbytte av faget toppidrett skal alle elever sette seg både kortsiktige og langsiktige mål underveis i skoleåret. Her vil det bli lagt opp til testing av fysiske ressurser, oppfølging av målsetting gjennom samtaler og analyse ved bruk av video for å kontrollere progresjonen. Øktene våre Det legges opp til en egentreningsøkter, hvor innhold skal bestemmes av utøveren selv gjennom rådgivning og oppfølging av lærere på toppidrett. Øktene vil styres av lærer i forhold til hvilken type økt som passer inn i aktuell sesong. Det vil derfor være krav til høyere belastning med tanke på fysisk trening utenom konkurransesesong. Det vil være fellesøkter med alle elever på toppidrett fotball, ledet av fotballtrener Joakim Dragsten, og håndballtrener Frank Bredesen. Disse øktene vil inneholde tekniske øvelser, spillsekvenser med fokus på taktiske momenter, rolletrening og skadeforebyggende øvelser. Besøk hos toppklubb Det vil i løpet av skoleåret bli forsøkt lagt opp til ett eller flere besøk hos toppklubber i Norge. Hensikten er å få innblikk i hvordan hverdagen til en toppidrettsutøver i fotball og håndball er, få muligheten til å møte og stille spørsmål til toppspillere og få sett en treningsøkt på det høyeste nivået i Norge.

Våre sammarbeidsklubber

Fakta Vi tilrettelegger også for andre idretter, både lagidretter og individuelle idretter. Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.


9

Langrenn og skiskyting Nannestad videregående skole har inngått samarbeid med skiklubber i nærområdet om å lage et best mulig opplegg for langrennsløpere og skiskyttere som ønsker å gå på skole i sitt nærmiljø.

I forlengelsen av dette er det fornuftig at skole og trening skal kombineres på best mulig måte. Våre to alternativer – Idrettsfag med langrenn og skiskyting, 3–4 økter trening i skoletiden per uke. Oppnår generell studiekompetanse. – Studiespesialisering Vg2 og Vg3 med valg om toppidrett, to økter trening i skoletiden per uke. Oppnår generell/ spesiell studiekompetanse. Målgruppe Elever som ønsker å utvikle seg innen langrenn og skiskyting. I skoletiden blir det hovedvekt på rulleski/ski og styrke med koordinasjon, balanse og teknikk. Fellessamlinger Skolen arrangerer også to treningssamlinger. En barmark og en snøsamling i området Sjusjøen/Trysil. Ønsker du mer informasjon om tilbudet ta gjerne kontakt med oss! Hva kan du forvente? • Trening tidlig på dagen • Lærere med svært god kompetanse og trenererfaring innen langrenn • Koordinering av innhold med klubb • Periodisering for belastningstilpasning • Gode treningsforhold og godt miljø • Treningstips fra lokale toppløpere • Lærere med kompetanse innen langrenn • Tester etter avtale • Hospitering for 10. trinn • Teknikkveiledning

Våre sammarbeidsklubber

• Vektlegging av basistrening om ønskelig


10

Studiespesialisering Nannestad videregående skole satser stort på studiespesialiserende fag. Søker du deg inn på dette utdanningsprogrammet møter du dyktige og engasjerte lærere med høy faglig fordypning og en skole som legger stor vekt på å være framtidsrettet og kompetanseorientert.

På dette utdanningsprogrammet har Nannestad videregående skole samarbeidspartnere innenfor både offentlig og privat næringsliv. Det er med på å stimulere til gode og realistiske opplæringssituasjoner både i og utenfor skolen. Den virkelige verden er en spennende læringsarena. Det utnytter vi til fulle ved å gi elevene relevant, virkelighetsnær og studieforberedende utdanning. Studiespesialisering er delt inn i programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Nannestad har tre paralleller per trinn; det vil si totalt 270 elever. Arbeidet med de nye læreplaner er satt i gang. Målet med faagfornyelsen er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med livsmestring, folkehelse, demokrati, medborgerskap, og bærekraftig utvikling basert på FNs bærekraftsmål. Det innebærer blant annet fokus på: • Kreativitet, teknologi, innovasjon og entreprenørskap • Utvikle evnen til kritisk vurdering, problemløsning og kreativitet i samtlige fag • Stor grad av elevinvolvering gjennom hele opplæringsløpet

1. år 30 t fellesfag

Eksempler på dette arbeidet er: • Skolens Newtonrom der det allerede jobbes utforskende med fokus på praktisk tilnærming, kreativitet og teknologi innen realfag. • Vi underviser på andre året i det nye programfagetfaget programmering og modellering x, et fag der elevene forberedes på nye utfordringer i videre utdanning og arbeidsliv. • Tverrfaglig samarbeid • Bruk av ulike internasjonalt anerkjente læringsmetoder med påvist høy grad av læringsutbytte, som cooperative learning og eTwinning. • Internasjonalt samarbeid. Se s. 34 for mer informasjon Behovet for god kompetanse i språk og kommunikasjon og for å mestre flere språk aktualiseres gjennom globalisering og internasjonalisering av samfunns-, arbeids- og næringsliv. Elever med to- eller flerspråklig kompetanse er en ressurs for norsk kultur og samfunn, og de bør få videreutvikle sin språklige kompetanse1. Dette tar vi på alvor gjennom vår brede satsning på internasjonalisering. Studiespesialisering på Nannestad vgs er noe for deg som ønsker en relevant, variert og fremtidsrettet opplæring.

2. år Valgfrie programfag 15 t

3. år Valgfrie programfag 15 t

15 t fellesfag

15 t fellesfag

Referanser 1

NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole: fornyelse av fag og kompetanser.


11

Kontakt Theresa Myran Avdelingsleder Realfag E-post: theresam@viken.no Tlf: 63 99 66 50 Bente Økern Atleen Avdelingsleder Samfunnsfag og økonomi og Salg, service og reiseliv E-post: bentea@viken.no Tlf: 63 99 66 79


12

Språk, samfunnsfag og økonomi Studiespesialisering med programområdet språk, samfunnsfag og økonomi er et godt valg for deg som har interesse for teoretiske fag. Du er gjerne opptatt av å bli kjent med ulike språk og kulturer, ønsker å følge med i samfunns- og miljøspørsmål og har interesse for politiske og økonomiske forhold.

I språk-, samfunns- og økonomifagene legges det mye vekt på å utvikle egen bevissthet om hvordan vi som individer har muligheter til å påvirke samfunnet og verden rundt oss. I en verden som blir stadig mindre, er det viktig å kunne beherske ulike språk og ha kjennskap til andre lands kultur og tradisjoner. Fagkunnskap innenfor disse områdene er viktig for å forstå prosessene i et samfunn, og det kan gjøre oss bedre i stand til å delta i disse prosessene og ta ansvar for hvordan vi ønsker at vi mennesker skal ha det.

på spørreundersøkelser? I samfunnsfag og økonomifagene kan du få svar på små og store spørsmål som preger dagens samfunnsforhold, både nasjonalt og internasjonalt.

Skolen har en unik beliggenhet ved at den ligger så nær Gardermoen, landets hovedflyplass. Det gir oss mange muligheter. Hovedflyplassen åpner blant annet for et stort arbeidsmarked, den gir oss et internasjonalt perspektiv, og den åpner for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Skolen satser offensivt på internasjonalisering*, blant annet via deltagelse i internasjonale prosjekter. Nannestad videregående samarbeider med skoler i Frankrike, Tyskland og Spania. Vi tilbyr fremmedspråkene tysk, fransk og spansk. Skolen har, som en av få skoler i Norge, blitt tildelt eTwinnings europeiske kvalitetsmerke. eTwinning er en digital plattform som formidler kontakt mellom elever fra ulike europeiske land. Samfunns- og økonomifagene er populære fag. Vi legger vekt på å gi elevene en grunnleggende samfunnsforståelse og kompetanse som er nyttig både i andre fag og videre utdanning. Ønsker du å forstå de store samfunnsspørsmålene? Hvorfor stater går til krig? Hvorfor økonomien svinger? Hvorfor blir noen kriminelle? Hvorfor Norge ikke er med i EU? Kan vi stole

Fag som tilbys innenfor programområdet språk, samfunnsfag og økonomi:

Fakta

VG2 Sosiologi og sosialantropologi Samfunnsøkonomi 1 Reiseliv og språk 1 Rettslære 1 Markedsføring og ledelse 1 Internasjonal engelsk Psykologi 1 Toppidrett 1

På Språk, samfunnsfag og økonomi jobber du en del tverrfaglig. Dette beyr at du kan jobbe med en oppgave i flere fag. Vi tar forbehold om at det er mer enn 10 elever for å opprettholde tilbud i enkelte programfag.

VG3 Politikk og menneskerettigheter Samfunnsøkonomi 2 Reiseliv og språk 2 Rettslære 2 Markedsføring og ledelse 2 Samfunnsfaglig engelsk Psykologi 2 Toppidrett 2

*Se mer om internasjonalisering på s. 34


13

Realfag Med realfag er du godt rustet for et framtidig arbeidsliv. Realfag gir deg mulighet til å studere og jobbe innenfor medisin, olje, miljø, forskning eller romfart for å nevne noe. På Nannestad vil du møte et spennende realfagsmiljø som satser på praksisrettet undervisning som gjør deg godt rustet til videre studier og arbeidsliv.

Realfag gir deg gode muligheter til å påvirke og utvikle samfunnet vårt mot en bærekraftig framtid på mange områder. På Nannestad videregående skole ønsker vi å gi en tilgjengelig og praksisrettet realfagsundervisning nært knyttet til behov i samfunn og næringsliv. Skolen tilbyr alle programfag som behøves for videre realfagsstudier, i tillegg til faget teknologi og forskningslære 1 og programmering og modellering x. Skolen satser på realfag, og prioriterer prosjekter med kvalitet som gir elevene et godt innblikk i fagenes benyttelse i videre arbeidsliv og studier. I faget teknologi og forskningslære 1 gjennomføres undervisningen i samarbeid med Forsvarets Flysamling Gardermoen og All Saints Academy i Florida. Temaer er aerodynamikk, luftfart og romfart. Vi satser på dette fagområdet fordi det gjenspeiler industrien som er etablert rundt OSL. Klassen reiser på en ukes studietur til partnerskapsskolen i Orlando Florida, der de jobber med felles elevprosjekter, og de besøker blant annet NASA og Epcot. I faget programmering og modellering X lærer elevene en av fremtidens viktige ferdigheter. Programmering og modellering gir en innføring i algoritmisk tankegang og gjøre elevene i stand til å bryte natur- og samfunnsvitenskapelige problemer ned i delproblemer. Et viktig formål med faget er også å åpne for utforsking innenfor alle realfag. For at samfunnets utviklingen skal fortsette, trenger

samfunnet mennesker som kan videreutvikle dagens teknologi. Faget er derfor høyaktuelt, og gir et godt grunnlag for elever i videre realfagsstudier og arbeidsliv. Skolen har et eget Newtonrom som er et kompetansesenter innenfor realfag for elever og lærere. Rommet tilbyr spennende utforskende realfagsundervisning med moderne utstyr for elever både i grunnskolen og videregående. I tillegg tilbyr vi lærerkurs i modulene for lærere i kommunen. Vi tilbyr flere undervisningsmoduler blant annet innenfor temaene fornybar energi og programmering med roboter. For egne elever tilbyr Newtonrommet medlemskap i robotklubben der interesserte kan lære enkel programmering gjennom bruk av og lek med Lego Mindstorms EV3 roboter.

Fag som tilbys innenfor programområdet realfag

Fakta

VG2 Fysikk 1 Kjemi 1 Biologi 1 Matematikk R1 Matematikk S1 Teknologi og forskningslære 1 Programmering og modellering X Toppidrett 1

Nannestad ble realfagskommune i 2017.

VG3 Fysikk 2 Kjemi 2 Biologi 2 Matematikk R2 Matematikk S2 Toppidrett 2


14

Newton realfagsenter Nannestad videregående skole er den eneste skolen i Akershus med eget Newtonrom. Her kan skoleelever oppleve en spennende praktisk realfagsdag med flinke faglærere og spennende utstyr.

Newton er en nasjonal satsing forankret i Utdanningsdirektoratets nasjonale strategi «Tett på realfag». Formålet er å styrke realfagsundervisingen i norsk skole. Det legges stor vekt på at betydningen og anvendelsen av realfagene skal gjøres synlig gjennom praktiske aktiviteter med gode faglærere og spennende utstyr.

Vi tilbyr flere undervisningsopplegg for egne elever innenfor ordinær undervisning. Newtonrommet er med på berike all realfagsundervisning på skolen, der alle lærere drar nytte av utstyret og kunnskapen fra Newtonnettverket. Robotklubben med uformell læring av programmering gjennom lek og sosialt samvær skaper godt miljø og inspirasjon for realfagsinteresserte elever.

Newtonrommet på Nannestad reåpnet i 2013, og siden den gang har det vært fullbooket av elever fra de nærmeste ungdomskolene. De samme ungdomsskolene kommer år etter år, og flere har kommet til etter hvert. Newtonrommet utvidet sin aktivitet i 2017 og tilbyr opplegg fra barnehage, til og med egne elever på Nannestad videregående skole. Det er lærere fra Nannestad videregående skole som underviser på Newtonrommet. Disse lærerne er en blanding av erfarne og nyutdannede lærere med høy faglig og pedagogisk kvalitet. De dekker alle realfag på master- og droktorgradsnivå, innen kjemi, fysikk, biologi og matematikk. Temaet for ungdomsskolen (passer på 9. og 10. trinn) er fornybar energi, elektrisitet og induksjon. Utstyret som benyttes er Lego Education, der de bygger vindmølle som skal generere mest mulig strøm til en bil de selv bygger. Temaet er tilpasset læreplan på ungdomsskolen. Nannestad kommune ble realfagskommune i 2017, noe Newton realfagsenter Nannestad er en stor del av. Sammen med grunnskole og barnehage blir vi en del av en helhetlig realfagssatsning i kommunen, fra barnehage til og med videregående skole. Her får elever i alle aldre oppleve gleden av realfag gjennom praktiske forsøk med spennende utstyr og gode faglærere.

Kontakt Theresa Myran Avdelingsleder Realfag E-post theresam@viken.no Tlf: 63 99 66 50 Påmelding: www.newton.no Newton realfagsenter Nannestad tar i mot elever fra barne- og ungdomsskole og er en viktig grunn til at Nannestad er realfagskommune.


15

Newton robotklubb Robotklubben er en uformell møtearena der elever og realfagslærere sammen lærer programmering ved hjelp av roboter. Dette er en aktivitet på Newtonrommet som er for skolens egne realfagselever.

25. august 2018 la regjeringen fram en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring: «Framtid, fornyelse og digitalisering». Mer koding og teknologi inn i skolen er budskapet, og her har Newton realfagsenter Nannestad vært tidlig ute. Høsten 2016 startet vi opp robotklubben på Nannestad. Robotklubben er et sted der realfagselever og lærere kan møtes og lære enkel programmering gjennom bruk av Lego EV3 Mindstorms roboter. Noen av elevene har allerede prøvd seg på programmering, og mange er nysgjerrige på å lære det. Her kan de møtes i avslappet og hyggelig samvær med andre elever og lærere med like interesser. Innimellom har vi nerdekveld med pizza og robotkonkurranser, der elevene hittil har gått av med seieren. Dette uformelle samværet med høyt læringstrykk, motivasjon og entusiasme, har en god miljøskapende effekt for elevene som blir kjent med lærerne i en annen setting enn klasserommet. Programmering er ikke en del av de tradisjonelle realfagene på videregående, men absolutt noe en møter tidlig ved videre realfagsstudier. Teknologisk utvikling stiller enorme krav til kompetanse, og er nødvendig for å henge med i det nye arbeidslivet, det sier Kristin Skogen Lund til Aftenposten i 20163. Vi er klare når kunnskapsministeren vil sette i gang et nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående skole.

Robotklubben er for deg som liker • Å lære noe nytt • Roboter og koding • Problemløsning sammen med andre • Konkurranser


16

Medier og kommunikasjon Dette studieforberedende utdanningsprogrammet gir deg mulighet til å jobbe på ulike digitale flater og kunnskaper og ferdigheter innen målrettet kommunikasjon. Du lærer å produsere egne medieuttrykk og du får god innsikt i og kunnskap om medienes rolle og betydning i samfunnet. Undervisningen er både praktisk lagt opp og framtidsrettet. Utdanningen åpner for studier ved høgskoler og universiteter.

Moderne vei til videre studier Kommunikasjon gjennom etablerte - og ikke minst nye sosiale – medier dominerer i dag de mange diskusjonsog debattforaene. Arbeids- og næringslivet samhandler mer og mer gjennom visuelle uttrykk, digitale systemer, programvare og infrastruktur. Mediene er på denne måten med på å sette sitt preg på utviklingen av samfunnet. Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon gir deg en kompetanse som blir mer og mer ettertraktet i det 21. århundre. Du utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger som det nå stadig oftere spørres etter i arbeidslivet, som digital kompetanse, evne til å tenke kreativt og evne til å samhandle med andre mennesker. Samtidig får du en mer praktisk skolehverdag. Mediefagene Programfagene mediesamfunnet og medieuttrykk er gjennomgående over tre år: Mediesamfunnet – Opplæringen her gir deg kunnskaper om mediebruk og mediepåvirkning. Du lærer å vurdere og drøfte medienes samfunnsrolle og makt. Kunnskap om tradisjonelle og nye arbeidsformer i mediebransjen gjennom praktisk medieproduksjon er også en del av faget.

Medieuttrykk - Opplæringen i dette obligatoriske programfaget gir deg kompetanse i å vurdere og produsere medieuttrykk. Sentralt i opplæringen står kunnskap om hvordan virkemidler og fortellerteknikker brukes for å målrette et mediebudskap innen journalistikk, reklame, informasjon og underholdning. Opplæringen skal fremme idéskaping og bidra til å formidle budskap. Nye digitale kommunikasjonsflater Nannestad videregående skole har godt utrustede studioer og du får låne profesjonelt utsyr til medieproduksjonene dine. Skolen har eget fotostudio, TV/filmstudio med Green Screen, Podcast- og lydstudio. Elever får installert aktuell programvare fra Adobe til bruk i design, foto, film, radio og journalistikk. Faglig dyktige og engasjerte lærere sørger for at du får den beste undervisningen i film, TV, design, grafisk design, journalistikk og foto.

1. år Obligatoriske progamfag 10 t

2. år Obligatoriske progamfag 10 t

3. år Obligatoriske progamfag 10 t

Fellesfag 25 t

Valgfrie programfag 5t

Valgfrie programfag 10 t

Fellesfag 20 t

Fellesfag 15 t

Valgfrie programfag som tilbys Film Foto Grafisk design Tekst Medieutvikling Mediespesialisering


17

Fakta

Kontakt

Visste du at vi deltar i nasjonale konkurranser innenfor både film, foto, design og tekst?

Odd Johnsen Avdelingsleder Medier og kommunikasjon & Informasjonsteknologi og medieproduksjon E-post: oddj@viken.no

MKNannestad


18

Valgfag Medier og kommunikasjon Du vil i løpet av tre år på Medier og kommunikasjon ha et valgfag på Vg2-nivå og hele to valgfag når du begynner på Vg3.

I de valgfrie programfagene kan du kan spesialisere deg innenfor dine egne interessefelt. Du får stort handlingsrom med tanke på egenutvikling i prosjektene du jobber med. På medier og kommunikasjon ser vi viktigheten av praktisk, relevant og virkelighetsnær læring. Du lærer å bli selvdreven og kan fokusere på egen karriere og videre utdanning. Du kan velge mellom valgfagene bilde, grafisk design, tekst, medieutvikling og mediespesialisering: Film (bildefaget) – med videreutvikling av kompetanse innen: • kortfilm, dokumentar, musikkvideo, reklame eller informasjonsfilm • filmens forskjellige fortellerelementer og de virkemidler som brukes for å fortelle en historie • bidrag til ulike filmfestivaler

Tekst – med fokus på: • den gode fortellingen (innhold og mening) • filmmanus, tegneserie og Podcast • interaktive fortellinger (film, spill og journalistikk) Medieutvikling (app- og spillutvikling) – med utvikling av kunnskaper og ferdigheter knyttet til: • innovative konsepter og brukeropplevelser • hvordan medieprodukter, innhold, tjenester og løsninger utvikles i samspill med bruker og teknologi • nye teknologier og ser muligheter uavhengig av plattformer Mediespesialisering (vg3) med ytterligere fordypning i valgfaget ditt fra vg2 og / eller gjennom eksterne oppdrag innenfor design, foto og film.

Foto (bildefaget) – med spesialisering innen: • visuell kommunikasjon • grunnleggende fotokunnskaper og studiefotografering • forskjellige fotosjangere Grafisk design – med vekt på: • spennende visuell kommunikasjon • estetiske uttrykk gjennom å bruk farge, typografi, bilde og illustrasjon • nye programvarer knyttet til designfaget

Nominasjoner og priser til MK-Nannestad

Fakta

2019/2020 2018/2019

Hvert år arrangerer medier og kommunikasjon på Nannestad VGS sin egen prisutdeling som heter Gullklumpen. Kanskje det blir du som tar med deg en pris hjem neste år?

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2012/2013 2011/2012 2010/2011

GiBlod Kreativ konkurranse: Vinner med kampanjen «#Giblodreddliv» Amandusfestivalen: Beste musikkvideo til filmen “Warmth of the Sun” og beste dokumentar til filmen “Usynlig” Death Trip konkurransen: Finalist med kampanjen “Det skjer ikke meg” Amandusfestivalen: 2 filmer nominert, 8 fikk hederlig omtale Amandusfestivalen: Publikumsprisen til filmen «Reality» Death Trip konkurransen: 3. plass til kampanjen «2 minutter» Amandustalent: 1. plass til manuset «Ren kjærlighet» Death Trip konkurransen: 1. plass til kampanjen «Likegyldighet dreper» Den store lærerjakten: Beste film Death Trip konkurransen: 2. plass til mobiltelefonspillet «Death Trip» Death Trip konkurransen: 3. plass til kampanjen «Sett dine grenser, før du dreper»


19


20

Informasjonsteknologi og medieproduksjon Dette er et helt nytt yrkesfaglig studietilbud som gir deg muligheten til å jobbe med nye og tradisjonelle fagområder innenfor informasjonsteknologi og medieproduksjon. Faget gir deg både praktiske og teoretiske ferdigheter i tråd med arbeidslivets behov. Her får du utvikle deg innenfor kommunikasjon, kreativitet og problemløsning. Innblikk i teknologiens konsekvenser, etikk og lovverk står også sentralt.

I vg1 jobber du med både informasjonsteknologi og medieproduksjon. Det legges opp til at du skal få mest mulig breddekompetanse innenfor fagområdene: • Konseptutvikling og programmering – Her lærer du å visualisere og utvikle konsepter tilpasset ulike plattformer og det å lage interaktive fortellinger og spill. I programmering får du opplæring i ulike kodespråk og prinsipper for å søke etter feil og rette opp disse feilene. I tillegg lærer du om god infrastruktur og teknisk arkitektur.

programvareutvikling. Ved utplassering i slike mediebedrifter - eller gjennom mer avgrensede prosjekter - får du innblikk i hvordan bransjen fungerer. Her erfarer du også hvilke utfordringer som venter deg senere i arbeidslivet. Arbeid med ordentlige arbeidsoppgaver og annerkjennelse av andre enn skolen og lærer, skaper engasjement og motivasjon. Kort sagt gir dette nye yrkesfaglige studietilbudet deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen

• Design, historiefortelling og teknologiforståelse – Her får du kunnskaper om datanettverk, brukerstøtte og service knyttet til systemer og tjenester. I tillegg får du praktiske ferdigheter i hvordan du kan utnytte teknologi for å kommunisere med ulike målgrupper. Du lærer hvordan man kan skape gode brukergrensesnitt og -opplevelser. Du utvikler din kompetanse for å bruke illustrasjon, typografi og layout til å skape gode visuelle utrykk og opplevelser.

• • • • • • • • •

I vg2 velger du å spesialisere deg innen ett av de to fagområdene. Du skaffer deg mer dybde- kompetanse i enten informasjonsteknologi eller medieproduksjon. Utdanningsløpet fører fram til fagbrev - etter to år på skole og to år som lærling - eller du kan fortsette et tredje år med ytterligere spesialisering.

Skolen tilbyr utlån av utstyr Nannestad videregående skole har profesjonelle studioer og du får låne det du trenger til medieproduksjonene dine. Skolen har fotostudio, TV/filmstudio med green screen, klipperom, lydstudio og datalab med raske og kraftige datamaskiner som elevene benytter i opplæringen. Du får installert aktuell programvare fra Adobe til bruk i design, foto, film og lyd.

I valgfaget yrkesfaglig fordypning får du samtidig mulighet til å prøve ut interessefeltene dine i samarbeid med lokalt næringsliv. Det kan for eksempel være innen grafisk design og illustrasjon, spill- eller

Koding Brukerstøtte Kreativitet og idéarbeid Web- og app-utvikling Datasikkerhet og personvern Oppsett og drift av datanettverk og server Historiefortelling i spill, foto og film Grafisk design og illustrasjon Oppdrag fra reelle kunder

1. år Obligatoriske programfag 17 t

2. år Obligatoriske programfag 17 t

2 år opplæring i bedrift

3 år Bachelorgrad Ved høyskole eller universitet

Betalt læretid

5 år Mastergrad Ved høyskole eller universitet

Yrkesfaglig fordypning 6 t

Yrkesfaglig fordypning 9 t

3. år påbygging til generell studiekompetanse

Fellesfag 12 t

Fellesfag 9 t

Kan tas etter 2 eller 4 år


21

Kontakt Odd Johnsen Avdelingsleder Medier og kommunikasjon & Informasjonsteknologi og medieproduksjon E-post: oddj@viken.no


22

Salg, service og reiseliv Næringsliv og forbrukere stiller stadig større krav til effektivitet, service og god kundebehandling for et mangfold av mennesker gjennom kommunikasjon og samarbeid med andre. Søker du deg inn på dette utdanningsprogrammet møter du dyktige og engasjerte lærere med erfaring fra næringslivet som vet hva som kreves.

Vi utdanner fremtidens servicemedarbeidere i detaljhandel, kontorer og hoteller, vaktselskaper, alarmsentraler og flyplasser, og turisme- og reiselivsbransjen. Vår målsetting er å utvikle de beste servicemedarbeiderne i markedet. Når du skal arbeide innenfor dette fagområdet, er du avhengig av å ha mye kunnskap om kundebehandling og salg, administrasjon og digitale verktøy, økonomisk og bærekraftig drift, om entreprenørskap, om reiseliv og turisme og planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak. Derfor får du som søker deg inn på salg, service og reiseliv på Nannestad vgs den beste opplæringen i fagområder du trenger for å jobbe med kundebehandling eller være en bedrifts ansikt utad. Du får også et godt grunnlag til å starte og drive din egen bedrift. Salg, service og reiseliv fører fram til et bredt spekter av serviceyrker og følgende fire fagbrev:

Med ett av disse fagbrevene i bagasjen kommer du langt innen norsk næringsliv i dag. Bedrifter i hele Norge etterspør din praktiske kompetanse innenfor alle de nevnte yrkene. Hos oss vektlegger vi å gi deg en tilnærming til yrkene ved å tilby gode praksismuligheter både på skolen og i samarbeid med det lokale næringslivet. Arbeidsgiverne er opptatt av å knytte til seg elever fra vår skole som er serviceinnstilte, har godt humør, gode sosiale ferdigheter og som er i stand til å endre og tilpasse seg nye arbeidsoppgaver i et raskt tempo. Med fagbrev innenfor ett av disse yrkene kan du velge å gå videre i universitets- og høgskolesystemet. Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning. Du kan søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse.

• Reiselivsmedarbeider • Salgsmedarbeider • Administrasjonsmedarbeider • Sikkerhetsmedarbeider

1. år Obligatoriske programfag 17 t

2. år Obligatoriske programfag 17 t

2 år opplæring i bedrift

3 år Bachelorgrad Ved høyskole eller universitet

Betalt læretid

5 år Mastergrad Ved høyskole eller universitet

Yrkesfaglig fordypning 6 t

Yrkesfaglig fordypning 9 t

3. år påbygging til generell studiekompetanse

Fellesfag 12 t

Fellesfag 9 t

Kan tas etter 2 eller 4 år


23

Fakta

Kontakt

Visste du at du kan ta høyre utdanning gjennom Y-veien, uten å måtte ta generell studiekompetanse?

Bente Økern Atleen Avdelingsleder Samfunnsfag og økonomi og Salg, service og reiseliv E-post: bentea@viken.no Tlf: 63 99 66 79


24

Helse- og oppvekstfag Vi utdanner fremtidens arbeidere innen helse-, oppvekst- og sosialsektoren. Elevene får praksisnære oppgaver ved å være utplassert på ulike arbeidsplasser i nærområdet og i skolens egne verksteder. Du bør være omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker, flink til å kommunisere og god til å samhandle med andre. Med god opplæring, veiledning og refleksjon ønsker vi å utdanne Romerikes beste helse- og oppvekstarbeidere.

VG1 Helse- og oppvekstfag Vi er opptatt av: • Relevant, praktisk og teoretisk opplæring innen helse, anatomi, kultur, ernæring og kommunikasjon. • Trygghet og trivsel i læringsmiljøet. • Varierte arbeidsmetoder og erfaringslæring. Barne- og ungdomsarbeider Er du flink til å komme i kontakt med mennesker, har god samarbeidsevne og er ansvarsbevisst, har du egenskaper som en barne- og ungdomsarbeider må ha. Du må være en tydelig rollemodell og håndtere grensesetting og konflikter. Vi legger vekt på å sette teorietiske kunnskaper ut i praksis gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter. Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, skoler, SFO, klubber og kommunale etater. Aktiviteter i undervisningen: • Aktivitetsløype på skolens område for barn, unge og voksne for å leke, trene og oppleve ting sammen med andre • Samarbeid med og besøk av barnehager i området • Formidling for førskolebarn • Lesevake • Teaterbesøk på Romerike folkehøgskole • Utveksling til førskole i London • Praksisdager på Frambu kompetansesenter Barne- og ungdomsarbeider velges andre året i utdanningsløpet. Etter dette kan du søke læreplass for å oppnå fagbrev eller påbygging til generell studiekompetanse.Etter dette kan du søke opptak ved høyskole og universitet.

Helsefagarbeider Som helsefagarbeider må du like oppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid i helse- og sosialtjenesten. Du hjelper pasienter med de fleste daglige gjøremål – fra personlig hygiene til klesskift og måltider. Utdanning som helsefagarbeider kvalifiserer deg til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, ved rehabiliteringshjem og andre institusjoner. Vi vektlegger ny forskning og nye ideer om eldreomsorg. Vi har en studietur for å se på praksis ut fra disse ideene. Aktiviteter i undervisningen: • Praksis i eget praksisrom på skolen • Varierte arbeidsmetoder og erfaringslæring • Trygghet og trivsel i læringsmiljøet • Studietur Helsefagarbeider velges andre året i utdanningsløpet. Etter dette kan du søke læreplass for å oppnå fagbrev eller påbygging til generell studiekompetanse. Etter dette kan du søke opptak ved høyskole og universitet. Hudpleie Om du er interessert i hudpleie, er glad i å jobbe med mennesker, blid, positiv og opptatt av helse og velvære, ønsker vi deg velkommen til hudpleie på Nannestad vgs. Vi har praksisnær opplæring innenfor pleie og behandling av ansikt, kropp, hud, hår og negler. Etter endt utdanning kan du få jobb i hudpleiesalong, i parfymeri, på SPA, på apotek, hos hudpleieleverandører, som selger, kursholder, negledesigner og på institusjoner. Du kan også starte egen hudpleiesalong. Mye av utdanningen gjennomføres i vår flotte og velutstyrte hudpleiesalong på skolen.

1. år Obligatoriske programfag 17 t

2. år Obligatoriske programfag 17 t

3. år Hudpleier

Yrkesfaglig fordypning 6t

Yrkesfaglig fordypning 9t

Obligatoriske progamfag 33 t

Fellesfag 12 t

Fellesfag 9t

Kroppsøving 2t

2 år opplæring i bedrift Betalt læretid

Kan tas etter 2 år Påbygging til generell studiekompetanse Kan tas etter 2, 3 eller 4 år


25

Kontakt Bente Akre Avdelingsleder Helse- og oppvekst E-post: benteak@viken.no Tlf: 63 99 66 80


26

Nannestad Hudpleie Nannestad videregående skole har en flott og velutstyrt hudpleiesalong. Der øves, trenes og praktiseres hudpleiebehandlinger.

Vi praktiserer og trener på ulike behandlinger i hudpleiesalongen, tar imot kunder på skolen og driver en hudpleiesalong på lik linje med hudpleiesalongene i bransjen. Vi har et godt samarbeid med næringslivet og har oppdrag utenfor skolen. Vi samarbeider med ulike aktører i bransjen og bruker profesjonelle hudpleieprodukter i opplæringen. Det er muligheter for studietur til Paris hvor vi besøker samarbeidspartnere og lærer hudpleie på fransk vis. Etter tre år, VG1 Helse- og oppvekstfag, VG2 og VG3 Hudpleie, er du utdannet hudpleier og kan gå ut i arbeidslivet. Du kan også starte din egen hudpleiesalong. Du kan søke påbygg til generell studiekompetanse etter VG2. Da er du ikke ferdig utdannet hudpleier. Du kan søke påbygg til generell studiekompetanse etter VG3 da du er ferdig utdannet hudpleier.Etter dette kan du søke deg inn på høyere utdanning. Du kan der utdanne deg videre til sykepleier, lærer, make-up artist, stylist, negledesigner og fotterapeut. Nannestad Hudpleie er oppdatert på populære behandlinger som etterspørres i hudpleiesalonger og spa. Vi har annerkjente og profesjonelle behandlinger fra Sothys, Babor og Guinot. Green Peel er for oss en ny trendy spesialbehandling. Negldesign Innen negldesign får elevene det siste nye på markedet gjennom vårt partnerskap med Lakkbar.

Våre samarbeidspartnere:

Vi har et profesjonelt samarbeid med Blomdahl for sertifisering av våre elever i ørehulling. Det er en økende interesse for herrebehandlinger. Elevene på hudpleien lærer flere spesialbehandlinger for ansiktshuden hos menn. Vi er stolte av at våre elever får opplæring i de nyeste behandlingene. Vi holder oss oppdaterte med det som hudpleiesalonger og spa utfører slik at elevene er attraktive i arbeidsmarkedet etter endt utdanning hos oss. Behandlinger • • • • • • • • • • • •

Ansiktsbehandlinger Øyebehandlinger Farging av vipper og bryn Kroppsbehandlinger Ryggmassasje Hårfjerning Make-up Ørehulling Fotbehandling Manikyr Parafinvoks Negler


27

Åpningstider:

Kontakt

Se kalenderen på skolens hjemmeside for mer informasjon eller følg oss på Facebook.

Bente Akre Avdelingsleder Helse- og oppvekst E-post: benteak@viken.no Tlf: 63 99 66 80 nannestadhudpleie


28

Restaurant- og matfag Vårt motto er Be the best you kan be! Dette betyr at lærernes arbeidsoppgave er å få det beste ut av hver enkelt elev. I løpet av to år finner vi ut hvilket yrke som passer best for deg. Vi gir deg trygghet og kompetanse for å lykkes. De som gjennomfører Restaurant- og matfag har læreplassgaranti! Og ikke minst hele verden som sin arbeidsplass.

Nannestad vgs er størst innenfor restaurant- og matfag i Akershus. Vi legger vekt på å gi elevene en mest mulig realistisk læringsarena, der teori og praksis utfyller hverandre. Programfaget driver Nannestad restaurant, Nannestad kantine og Nannestad delikatesse. Vi benytter læringsarenaene våre aktivt, der du som elev er med på å utvikle og drive disse. Våre lærere har bred erfaring og stor kompetanse fra bransjen, og et unikt nettverk som hjelper elevene til å få praksisplass og lærlingkontrakt. Vi gir læreplassgaranti. Har du gjennomført og bestått og har lite udokumentert fravær kan vi garantere at det finnes en læreplass som passer akkurat til deg. Med en gjennomført og bestått prosent på over 95% kan vi si at vi gir virkelig grunnlaget for en god fremtid. Som elev på restaurant- og matfag på Nannestad tilegnes du ferdigheter som er ettertraktet i alle bransjer og yrker: • Å lede og jobbe i team • Å levere et produkt på tid • Å ta selvstendige avgjørelser • Å kunne vurderere og reflekterere over eget og andres arbeid • Å ta riktige avgjørelser under press

1. år Obligatoriske progamfag 16 t

2. år Obligatoriske progamfag 17 t

Yrkesfaglig fordypning 6t

Yrkesfaglig fordypning 9t

Fellesfag 13 t

Fellesfag 9t

Kantinen på Nannestad vgs er skolens hjerte Kantinen er drevet av elever for elever og ansatte på Nannestad videregående skole. Åpningstiden er fra kl 7.30 til kl 15.00 (14.00 fredager). Her vil du møte et smil hver dag, et sted å slappe av, spise og være deg selv. Kantinen har et stort utvalg av hjemmelagde produkter. Fra påsmurte bagetter, salatbar og dagens varmlunsj til en enkelt youghurt. Alle bør kunne finne noe som faller i smak. Plassert rett ved hovedinngangen ved siden av fugleberget er kantina et perfekt samlingspunkt for hele skolen, både ansatte og elever. Skolens delikatesse-butikk er også sentralt lokalisert Nannestad delikatesse er drevet av matfagelever på Vg2. Denne er åpen én til to dager i utvalgte uker. Vi annonserer på skolens nettside eller vår facebook-side når det er åpent. Eller følg lukten! For skolen blir fylt med en deilig duft av nystekte brød og boller, du kan bestille kake til konfirmasjon eller ta middag med hjem til familie. Nannestad delikatesse er berømt for sine pølser som har fått utmerkelse i NM for kjøttfag. Til jul blir det sylte, medister og mye gris på timeplanen samt kransekake og julebakst, da blir butikken fylt til randen og tømt like fort. Delikatessebutikken påtar seg også catering og oppdrag i nærområdet.

2 år opplæring i bedrift

3 år Bachelorgrad Ved høyskole eller universitet

Betalt læretid 3. år påbygging til generell studiekompetanse Kan tas etter 2 eller 4 år

5 år Mastergrad Ved høyskole eller universitet


29

Nannestadelever har vunnet flere priser de siste årene:

Kontakt

Gull Tine matcup finale i 2018 og 2019 2. plass Årets matgledebedrift 2017 3. plass Tine matcup finale 2016 Gull NM Konditor Gull NM Servitør Sølv NM Butikkslakter Sølv NM Industriell næringsmiddel produksjon Sølv NM Kokk Gull NM Pølsemaker kjøttbransjens produkt

Mark Harold Hickton Assisterende rektor og avdelingsleder Restaurant- og matfag E-post: markhi@viken.no Tlf: 63 99 66 19 / 970 81 777 nannestadkantine1


30

Nannestad restaurant Skolens restaurant driftes av elever og ansatte og serverer førsteklasses mat. Her er alle velkomne som gjester!

Nannestad restaurant er en av våre viktigste opplæringsarenaer for elevene. Restauranten er 100% drevet av elever og åpnes på prosjektbasert opplæring med spennende temaer i løpet av skoleåret. Det gir elevene nærkontakt med kunder og en umiddelbar feedback som både Vg1- og Vg2-elever vokser på. Elevene planlegger, gjennomfører og vurderer forskjellige prosjekter i løpet av ett år. Slik opplæring bidrar til at elevene møter arbeidsliv med innsikt, kunnskap og selvtillit. Restauranten er åpen både på dagtid og kveldstid samt enkelte helger i løpet av skoleåret. Med alt fra viltaften, julebord, konfirmasjoner og gourmetkvelder til mer enkelte lunsjer og møtemat, får elever et allsidig innblikk i bransjen fra første dag. Vi gir elevene arbeidsstolthet, og venner dem til å stille opp og jobbe utover vanlig skoletid. Vi har en dyktig stab av lærere som er pådrivere og veiledere for elevene. Lærerne stå side om side med elevene både på kjøkken, konditori og i restauranten. Uten deres innsats, kunnskap og begjær for faget, ville ikke vi vært hvor vi er i dag, – en av landets beste tilbud innenfor restaurant- og matfag.

Studietur Elevene på restaurant- og matfag står på året rundt i restauranten og andre utsalgssteder på skoleområdet. Kokk- og servitørelever drar på felles studietur til utlandet mot slutten av Vg2. Vi har vært i London, Paris, Nice og Roma for å nevne noen steder. Dette er en kostnadsfri tur for elvene basert på midler tjent opp igjennom to år med målrettet jobbing. Skolen dekker fly, hotell, alle besøk og turer samt teater. Alt elevene trenger er pass og litt lommepenger. Å drive restaurant, butikk og kantine, deltakelse i konkurranser, selskaper og studieturer – alt dette er med på å motivere elevene til å fullføre og bestå utdanningen. Dette tror vi er en viktig årsak til at vi ligger 20% over gjennomsnittet i fullført og bestått på landsbasis innen restaurant- og matfag. Hos oss er det stor sannsynlighet for at du lykkes og vi gir deg et godt grunnlag for et bra liv!

Nannestad restaurant tar oppdrag utenfor skolen. Fra Brød & Circus på Årnes, Høyesteretts julebord og sommerfest til Rælingen kommune. Vi lager kaker til noen få og kaker til flere hundre fra våre dyktige matfag-elever.

Tidligerer restaurant- og matfagselever jobber nå som:

Bransjer som står i kø for din kompetanse:

• Produktutviklere • Hotellsjefer • Kjøkkensjefer • Reiselivsledere • Ferskvaresjefer • Vinkelnere • Bedriftseiere • Lærere

• • • • • • •

Reiseliv Forsvaret Offshore Sjøfart Hotel og restaurant Offentlige institusjoner Transport og logistikk


31

Åpningstider:

Kontakt

Enkelte torsdager 16.00 - 21.00

Mark Harold Hickton Assisterende rektor og avdelingsleder Restaurant- og matfag E-post: markhi@viken.no Tlf: 63 99 66 19 / 970 81 777

Se kalenderen på skolens hjemmeside for mer informasjon.

NannestadRestaurant


32

Det gode miljøet Nannestad videregående skole er beryktet for sitt gode miljø. Vi ønsker å tilrettelegge for et godt skolemiljø også i fremtiden!

Miljøarbeid Morten Østli Grønvold er skolens miljøarbeider. Han er en hyggelige og motivert kar som ønsker å tilrettelegge for at du skal trives på skolen. Han arrangerer sosiale aktiviteter på skolen og tilrettelegger for spill og underholdning både utendørs og innendørs. Miljøarbeid er en del av skolens elevtjeneste og samarbeider nært med elevrådet. De bidrar til å forebygge negative hendelser ved skolen. De arbeider målrettet for nulltoleranse mot mobbing, rus og vold. Elevrådet Elevrådet er elevenes høyeste rådgivende organ og elevrådets mål er å representere elevenes meninger, og å bidra til å lage en best mulig skolehverdag. Elevrådet samarbeider tett med skolens ledelse, og fungerer som et bindeledd mellom elever og skoleledelsen. Hver høst gjennomfører skolen en omfattende innsamlingsaksjon som blir arrangert av elevrådet, og har de siste årene samlet inn viktige pengesummer til SOSbarnebyer. Det har også blitt sendt representanter fra elevrådet ned i de aktuelle områdene for å se hvordan pengene blir brukt. Det er et mål for elevrådet å arrangere gøyale avbrekk fra skolehverdagen for skolens elever. Elevrådet arrangerer en rekke aktiviteter for hele skolen, blant annet afterski, sjakkturnering og grilling. Fra høsten 2019 startet elevrådet ulike komiteer som jobber med forskjellige kjernesaker. Dette har vært et tiltak som har tydeliggjort elevrådets tilstedeværelse og det har styrket fellesskapet blant skolens elever.

Et utvalg fra elevrådet representerer skolen i fylkeselevrådet, som har mulighet til å påvirke vedtak i fylkeskommunen som har konsekvenser for opplæringssituasjoner ved skolen. Elevrådsarbeid er med på øke samfunnsengasjementet blant elever, og mange opplever at det er morsomt og interessant å være med på å påvirke skolehverdagen ved Nannestad og i Viken. Skolehelsetjenesten Vi har både helsesykepleier og psykisk helsearbeider tilstede på skolen. Hos de kan du få råd til alle fysiske og psykiske utfordringer utifra ditt behov. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og du er helsemyndig fra du fyller 16 år. Fysioterapi Hver tirsdag i 1. - 3. time kan alle elever få time med fysioterapeut Irene Sandholt. Irene Sandholt er lærer for idrettsfag, men er også utdannet fysioterapeut. Hver tirsdag er hun tilgjengelig for elever i Nannestadhallen. Dette må avtales på forhånd. Idrettselever avtaler direkte med Irene, alle andre elever avtaler time med sin kroppsøvingslærer. Fysioterapitilbudet på tirsdager er et tilbud gitt av skolen. Her kan du få undersøkelse, opptrening og veiledning i forbindelse med skadeforebygging. Rådgivertjenesten Rådgiverne gir deg råd og veiledning om utdanning- og yrkesvalg og sosialpedagogiske utfordringer. Ta kontakt med skolens rådgivere, de har kontorer i 3. etasje i administrasjonsfløyen.

Kontakt Morten Østli Grønvold Miljøarbeider mortengr@viken.no Tlf: 63996748

Elevråd Nannestad vgs @elevraadnvgs


33


34

Internasjonalisering Internasjonalisering hjelper elevene til å bli bedre kjent med fremmedspråk, utvikle elevens globale forståelse og den globale kulturen. Den er også en stor motivasjonsfaktor og den letteste måten å åpne døra til våre klasserom for verden utenfor. Fordelene med internasjonalt samarbeid er mange. Vi er stolte over denne jobben vi gjør på dette feltet.

Erasmus akkreditering Nannestad Videregående Skole har gleden av å være en Erasmus+ akkreditert skole. Dette betyr at vi deltar i målet om å gjøre klasserommet internasjonalt! Både digitalt, i form av eTwinning og partnerskoler, men og for å besøke klasserom rundt om i Europa! Dette er for å forberede dere som elever til å bli globale medborgere, og å se internasjonale løsninger på kjente og ukjente problemer. Dette betyr også at dere som elever er sikre på at får delta i spennende prosjekter av høy kvalitet! En viktig del av Erasmus samarbeidet er at klasserom på tvers av landegrenser samarbeider om prosjekter som engasjerer dere som elever. Hvordan er plast i havet ett problem i den franske rivieraen? Hva med migrantkrisen i Europa? Og hvordan ser trusler mot demokratiet ut i andre land? Hvordan foregår egentlig en rakketoppskytning ved NASA? Dette er blant de mange spennende problemstillingene som våre elever har jobbet med tidligere Utviklingssamarbeid med yrkesfagene På Nannestad videregående skole ønsker vi også å ha en internasjonal profil i programfagene, der du får muligheten til å sammenligne arbeidet ditt med lignende verksteder i Europa. Blant annet har vi gjennomført praksis på Barne og Ungdom i London, og vi utvikler nå ett spennende samarbeid med Restaurant og Matfag i Tjekkia.

Utviklingssamarbeid med Lycée Simone Veil Språkutvekslingen med Frankrike har pågått i 6 år og er en del av et samarbeidsprosjekt med en klasse i Section Européenne ved vår partnerskole Lycée Simone Veil i Valbonne. Samarbeidet starter hvert år med et eTwinningprosjekt på høsten og munner ut i en pedagogisk og kulturell utveksling i løpet av skoleåret. Utvekslingen er faglig forankret, både hva angår kompetansemålene i gjeldene læreplan for fremmedspråk II, og gjennom faglig opplegg under selve skolebesøket. Programmene varierer fra år til år, men legger alltid opp til at elevene får ta del i hverandres skolehverdag og nærmiljø. Elevene innlosjeres hos hverandre og får et godt innblikk i matkultur, levemåte og fritidsaktiviteter. Utviklingssamarbeid med Goethegymnasium Weimar Nannestad vgs. har siden 2015 etablert en samarbeidsavtale med Goethegymnasium Weimar/ Tyskland. Weimar er en liten by, men med stor historisk og kulturell betydning. Vi deltar blant annet i undervisningen, i korøvelse og i sirkustrening. Aktiviteter på ettermiddagen spiller en viktig rolle i den tyske skolehverdagen. De norske elevene får her være med sammen med de Tyske elevene. Samarbeidet består av gjensidig utveksling. Dette gjør at alle blir bedre kjent med hverandres kultur, og elevene får maksimalt læringsutbytte i fremmedspråket sitt.

Erasmus+

Kontakt

Erasmus+ er EU sitt støtteorganisasjon for å styrke utdanning opplæring og yrkestrening i for unge i Europa. Målet for organisasjonen er å dyrke ett europeisk fellesskap og informere om bærekraftig utvikling: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Mark Harold Hickton Assisterende rektor og avdelingsleder Restaurant- og matfag E-post: markhi@viken.no Tlf: 63 99 66 19 / 970 81 777


35

eTwinning eTwinning er en plattform for medarbeidere i skolen som legger til rette for at elever og lærere kan samarbeide på tvers av landegrenser i Europa. Nannestad videregående skole har vært involvert i åtte prosjekter i løpet av fem år.

Vår reise med eTwinning begynte i 2011. Da opprettet Barbara Anna Zielonka det første eTwinning-prosjektet der seks skoler fra Italia, Ungarn, Portugal, Hellas og Tyskland jobbet sammen mot felles mål. De viktigste målene var å utvikle elevens språklige kunnskaper og vise hvor viktig internasjonalt samarbeid er. Allerede i 2012 fikk dette prosjektet europeisk kvalitetsmerke som betyr at våre elevers og skolens arbeid blir anerkjent på høyeste nivå i Europa.

Etter å ha drevet med eTwinning i flere år har vi observert at dette er en metode som styrker elevens digitale og interkulturelle kompetanse og demokratiske dannelse. Internasjonalt prosjektarbeid ved vår skole er den beste måten for å samarbeide internasjonalt og skape et motiverende miljø på skolen.

I løpet av de seks siste år har vi fått fire europeiske kvalitetsmerker. I 2016 startet Barbara Anna Zielonka prosjektet “The Universe is Made of Tiny Stories” som ble et internasjonalt samarbeid mellom Nannestad vgs og 35 skoler fra hele verden. Istedenfor å samarbeide med kun europeiske skoler åpnet vi døra til skoler fra andre kontinenter. Dette skoleåret er det 80 skoler som skal samarbeide med oss i prosjektet “Be the Change, Take the Challenge”. Dette kommer til å bli det største prosjektet noensinne. Gjennom åtte måneder vil 80 skoler fra hele verden delta i en rekke oppgaver som skal gjøre elevene kjent med SDGene (FNs bærekraftsmål) og utvikle problemløsningsferdigheter. Å være utsatt for så mange forskjellige tanker, holdninger, meninger og løsninger vil være en øyeåpner for mange elever. Elevene som deltar i internasjonale prosjekter på vår skole kommer fra både studiespesialiserende og yrkesfaglige klasser. Gjennom hele skoleåret får våre elever muligheten til å delta i Skype-sesjoner med elever fra andre land, utvikle skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og øke den digitale kompetansen de kommer til å trenge i framtidens samfunn.

Vi har deltatt i følgende prosjekter: 2019/2020 2019/2020 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2012/2013 2011/2012 2011/2012

Climate Concerns across Borders Threats against Democracy in Germany and Norway The Universe is Made of Tiny Stories Boosting Language Skills Health Issues Among Teenagers in European Countries What ‘s up in Europe? A Culinary Journey Through the Eyes of the European Students Graphic Novels in the Classroom Advocating a Critical Media Literacy 3 I’s – Interaction, Interdependence and Interculturalism


36

Læringssenteret En inkluderende skole har et sted der DU er velkommen hele skoledagen. På Læringssenteret kan du få veiledning i digitale verktøy, samarbeide i gruppe, lese, finne kilder for en oppgave, spille sjakk, ha noen å snakke med eller gjemme deg litt bort. Velkommen!

For utlån har vi • Over 5000 fysiske romaner • Over 5000 fysiske faktabøker • Digital tilgang til lydbøker, faktabøker og romaner • Tilrettelagte lærebøker digitalt for elever med lesevansker (dysleksi) eller synshemming • 30 fysiske tidsskrifter og fem fysiske aviser • Over 100 norske og en mengde utenlandske aviser og tidsskrifter via Pressreader • Spill, 3D-briller, hodetelefoner, fotokameraer, kalkulatorer og diverse skoleutstyr Vi tilbyr • Lesetips og oppgavehjelp • Seks grupperom • Behagelige sofaer og stoler for å slappe av • Stasjonær Mac for bruk hele dagen • Spillturneringer, forfatterbesøk, quizer, konkurranser og annen underholdning Læringssenteret er ditt skolebibliotek som gir deg tilgang til all fysisk og digital litteratur utgitt i norske forlag. Alle bibliotek i landet samarbeider om å gjøre kunnskap tilgjengelig for hele befolkningen, derfor kan vi skaffe det meste du trenger for å tilegne deg engasjerende kunnskap. Eller bare en god bok eller film du vil kose deg med! Spør oss gjerne!

Informasjonskompetanse Informasjon er lett tilgjengelig. Likevel er det en prosess som må til for å omvandle informasjon til kunnskap. Informasjonen må være kvalitetsrik, relevant og den må omsettes til kunnskap som bidrar til livslang læring. Denne prosessen kan læringssenteret hjelpe med. Du kan få hjelp til å søke i ulike databaser, få tips til å vurdere kildens troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet. Samtidig er det viktig å referere til kildene du har brukt. At kilder henvises og refereres til korrekt etter referansestilen APA er et krav til eksamen, men vi anbefaler alle elever å lære seg det allerede fra Vg1. Læringssenteret gir undervisning og veiledning i alt som har med bruk av kilder å gjøre, og har som mål å bidra til refleksjon og dybdelæring i alle fag. I det 21. århundre er deling av kunnskap essensielt. Om det er for å dele kunnskap med læreren, sine medelever eller med mennesker over hele verden er det mye å lære av å utveksle kunnskap. Læringssenteret gir deg veiledning i ulike presentasjonsverktøy, digitale delings- og samskrivingsverktøy og plattformer for å knytte relasjoner og samarbeid både i Norge og i utlandet. Et trivelig oppholdssted Vi ønsker at læringssenteret skal oppleves som et hyggelig oppholdssted i skolehverdagen. Derfor tar vi i mot deg med et smil hver eneste dag! Arrangementene våre annonseres på skolens nettside og på vår facebookside. Både elever og ansatte er alltid velkomne.

Vi gir deg tilgang til:

Åpningstider: Hver skoledag kl 8.30 – 15.45


37

Vi er selvbetjent Materiale i læringssenteret låner du selv i hele åpningstiden. Bruk skolebeviset ditt som lånekort. Innlevering i kasse ved skranken. Ha oversikt Materiale kan du selv reservere og fornye på din side i bibliotekbasen som du finner på skolens nettside.

Kontakt Tlf: 63 99 66 33 E-post: bibliotekar@nannestad.vgs.no laringssenteret Roy Martin Kristiansen Leder læringssenteret E-post: royk@viken.no Læringssenteret betjenes av én fagutdannet bibliotekar i 100% stilling og én bibliotekassistent i 80% stilling.


38

Informasjon og kontakt Trenger du veiledning vedrørende utdanning eller yrkesvei? Er det vanskelig å mestre skolehverdagen? Trenger du hjelp med sosiale eller pedagogiske forhold? Oppsøk en rådgiver! Rådgivertjenesten på Nannestad videregående skole består av to rådgivere. De har kontorer i skolens 3. etasje nær resepsjonen. Velkommen!

Søke videregående skole?

Hvor søker du?

Viktige datoer:

Søking til videregående opplæring skal gjøres elektronisk på nettstedet vigo.no

1. Mars Ordinær søknadsfrist 1. Februar Frist for søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling Tips: Pass på at du har PIN-koder til MinID i god tid før søknadsfristen 10. Juli Melding om utfall av første inntak 19. Juli Svarfrist første inntak 25. Juli Melding om utfall av andre inntak 1. August Svarfrist andre inntak 20. August Skolestart

Du logger inn på vigo.no med MinID. Du skal få brev i posten med PIN-koder til MinID etter årsskiftet når du er i avgangsåret på ungdomsskolen. Hvis du ikke mottar brevet kan du bestille på skatteeataten.no. Hvem må bruke papirsøknad? • Søkere uten norsk personnummer • Søkere uten skolebakgrunn fra Norge • Søkere med norsk personnummer, som ikke har MinID fordi de er bosatt i utlandet Har du spørsmål vedrørende utfylling av søknad og inntak? Ta kontakt med rådgiver på din egen skole, eller inntakskontoret hos fylkeskommunen. Har du spørsmål vedrørende skoleplass hos Nannestad videregående skole, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjonen finner du nederst på siden. Du kan og besøke oss på åpen skole Alle studieretningene vil være representert og du vil kunne ta en smugtitt på skolen og stille de spørsmålene du har. Se www.nannestad.vgs.no for mer informasjon og tid.

Kontakt Besøksadresse: Nannestad videregående skole Smedstuvegen 2, 2030 Nannestad Postadresse: Nannestad videregående skole Postboks 134, 2031 Nannestad Telefon: 63 99 66 00 E-post: nannestadvgs@viken.no www.nannestad.vgs.no

Kontakt Anne Margrethe Langerud Rådgiver E-post: annelan@viken.no Tlf: 63 99 66 22 Caroline Bøe Rådgiver E-post: carolineb@viken.no Tlf: 63 99 66 24


39

Livet etter videregående skole Tenker du på veien videre etter videregående skole? Framtida er både spennende og forventningsfylt. Høyere utdanning er viktig for mange. Det er viktig å tenke på hva du skal gjøre etter du er ferdig på videregående skole. Start tidlig, ta en interessetest, snakk med familie og venner, besøk gjerne en høyskole eller et universitet. Eller kanskje læreplass er neste steg?

SØKE HØYERE UTDANNING? Viktige datorer: 1. februar Start opptak til folkehøgskole Frist for å søke opplæringskontoret som lærekanditat Søknad gjennom www.samordnetopptak.no åpner

Fagskole, fagbrev eller svennebrev? Se www.fagskolene.no

1. mars Frist for å registrere deg som lærling hos www.vigo.no Søknadsfrist for enkelte søkegruper til høyre utdanning

• Ønsker din klasse å besøke utdanningsmesser, universitet og høyskoler?

Veiledning utdannings- og yrkesvalg • Trenger du informasjon og veiledning om fagvalg, yrkesvalg og videre utdanning?

• Trenger du hjelp med søknadsprosessen? 15. April Ordinær søknadsfrist til høyre utdanning 1. Juli Siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis Frist for å omprioritere ønskene dine 19. Juli Oversikten over ledige studieplasser legges ut på Samordnet opptak 20. Juli Svar på hovedopptaket til høyere utdanning Du kan søke ledige studieplasser på resttorget til Samordnet opptak 24. Juli Svarfrist på hovedopptaket til høyere utdanning Læreplass? Se www.akershus.no/ansvarsområder/opplering/ opplering-i-bedrift/

Kontakt Dag Tønder Rådgiver E-post: dagt@viken.no Tlf: 63 99 66 26 / 413 54 549

• Ønsker du informasjon om stipend og tilbudet fra Lånekassen? • Synes du det er vanskelig å mestre skolehverdagen? • Trenger du råd og veiledning i forhold til sosiale eller pedagogiske forhold? Ta kontakt med skolens rådgivere, de har kontorer i 3. etasje i administrasjonsfløyen. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Andre viktige datoer 1. februar og 15. september Frist for å melde seg til privatisteksamen 15. mars Søknadsfrist for lån og stipend, vårsemesteret 15. november Søknadsfrist for lån og stidpend, høstsemesteret


Redaksjon Kersti Kelder / rektor og ansvarlig redaktør Kine M. K. Madsen / studieleder, design og layout Roy Martin Kristiansen / korrektur og tekst Mark Harold Hickton / assisterende rektor og avdelingsleder Odd Johnsen / avdelingsleder Theresa Myran / avdelingsleder Bente Akre / avdelingsleder Lars Brede Ous / avdelingsleder Bente Økern Atleen / avdelingsleder

Fotografi Marie Lindeman Johansen Øvrige foto: Roy Martin Kristiansen Per Balch-Barth Medier og kommunikasjon Nannestad VGS Redaksjonen takker alle som bidro og hjalp til.WWW.NANNESTAD.VGS.NO