Ediční plán Nakladatelství JOTA jaro/léto 2019

Page 48

Navždy první – Příběhy legendárních československých horolezců Martin Krejsa Unikátní autorizované portréty nejvýznamnějších československých horolezců na jejich dlouhé cestě k prvním himálajským výstupům Kniha zachycuje historii československého horolezectví v období od druhé světové války po první výpravy našich horolezců do nejvyšších hor v sedmdesátých letech minulého století prostřednictvím vyprávění legendárních českých a slovenských horolezců. Jedná se o unikátní autorizovaný soubor portrétů historicky významných postav československého horolezectví, které obsahují horolezecký životopis, rozhovor a výčet nejvýznačnějších výstupů. Nechybí horolezecký slovníček, přehled zásadních výprav a množství dalších doprovodných materiálů. Kniha vychází s předmluvou Máry Holečka, fotografiemi Viléma Heckela, Bohumila Svatoše, Josefa Kývaly, Petra Piechowicze a dalších.

leden 2019 898 Kč / 678 s. / 210 x 260 mm

je vysokoškolský pedagog, publicista a fotograf, horolezectví se věnuje od roku 1980. Své zážitky z lezení začal koncem devadesátých let publikovat v horolezeckých časopisech Adventure a Everest, později se pak stává pravidelným spolupracovníkem časopisů Montana, Lidé a hory a Horolezec.

Opravdové příběhy

Martin Krejsa

47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.