nai010 publishers Spring 2022 catalogue

Page 1

voorjaar spring 2022

uitgevers publishers

architectuur architecture design design kunst artvoorwoord

foreword

Serious Fun, een van de publicaties uit deze voorjaarsaanbieding, vormt het derde deel, na cartoons en films, van een trilogie over alternatieve vormen van architectuurrepresentatie. Auteur Mélanie van der Hoorn ontleedt architectuurspelen, zowel digitaal als ‘analoog’, en de mogelijkheden van spel en ‘playfulness’ als instrumenten voor de representatie van architectuur en stedenbouw. Het concept ‘fun’ mag in een wereld van hele en halve lockdowns, klimaatstress, geopolitieke spanningen en groeiende ongelijkheid bijna als een anachronisme klinken – de serieuze kanten van spel en de ‘fun’ van het scheppen zijn relevante onderwerpen voor een wereld die heel hard creatieve oplossingen nodig heeft.

Serious Fun is the title of one of the publications in this spring catalogue – the final part of a trilogy about alternative forms of architectural representation that also includes cartoons and films. In this study, author Mélanie van der Hoorn dissects architecture games, both digital and analogue, and discusses the possibilities of play and playfulness as tools for representations of architecture and urban design. The concept of ‘fun’ may sound like an anachronism in today’s world of full and partial lockdowns, climate stress, geopolitical tensions and growing inequality. The ‘seriousness’ of play, however, and the ‘fun’ of creating are relevant topics for a world that desperately needs creative solutions.

Aan ‘serious fun’ geen gebrek op de foto (op pagina 8 van deze catalogus) van vijf vrouwen tijdens een college van interieurarchitect Cora Nicolai uit 1957, beeldmerk van een nieuw initiatief van nai010, Vrouwen in architectuur, dat de rol en positie van vrouwen en andere onderbelichte stemmen in de architectuurgeschiedenis wil boekstaven. Met dit initiatief wil onze uitgeverij, samen met een team van onderzoekers, auteurs en instellingen uit het architectuurveld, zowel het eigen fonds verrijken en corrigeren alsook bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurgeschiedenis en -theorie vanuit het perspectief van ondergerepresenteerde groepen. Mag deze foto als een toonbeeld van kracht, talent en toewijding gezien worden, een vrijwel contemporaine foto (pagina 20) in deze catalogus, onderdeel van een publicatie over luchtwachttorens in Nederland ten tijde van de Koude Oorlog, toont de wereld waartegen deze vrouwen moesten opboksen. Maar liefst twaalf vrouwen zijn er te zien, bezig met het verwerken van (gesimuleerde) gegevens over vijandelijke vliegtuigen boven Nederland, ten behoeve van drie vanaf een balkon toekijkende mannen. Het kan misschien gevaarlijk zijn om al te veel op deze foto te projecteren, navrant is het verschil in positie – letterlijk en figuurlijk – ondertussen wel.

There’s no shortage of ‘fun’ in the photo of five (visible) women during a lecture by interior architect Cora Nicolai in 1957 (page 8 of this catalogue). This image features in the logo of a new initiative by nai010, Women in Architecture, which explores the role and position of women and other underexposed voices in architecture history and writing. With this initiative, nai010, together with a team of researchers, authors and institutions from within the field of architecture, want to expand, correct and enrich both its own list as well as architecture history and theory by focussing on the perspectives of under-represented voices and groups. If this photo may be seen as a display of strength, talent and dedication, a quasi-contemporary photo (page 20) from this same catalogue reflects the societal context these women were up against. As many as 12 women can be seen processing data about (simulated) Cold War enemy aircraft positions over the Netherlands, for the benefit of three men watching from a balcony above them. Part of a publication (Dutch only) about military observation towers in the Netherlands during the Cold War, it may be historically hazardous to project too much on this image, but the difference in position of the men and women in the picture – literally and figuratively – is as telling as it is disconcerting.

Meer tegendraadse speelsheid biedt de publicatie Boundless Minds & Moving Bodies over de samenwerking tussen danser en choreograaf Muna Tseng, fotograaf Tseng Kwong Chi en graffity artist Keith Haring in de legendarische New Yorkse kunstscene van de jaren tachtig. Hoe hard en rauw die wereld ook was, ze bood ook ruimte aan openheid, experiment en uitwisseling. Het kan een hart onder de riem zijn voor hedendaagse kunstenaars en ontwerpers – en hun publiek – dat deze ontwerpers en kunstenaars de beperkingen van hun omgeving als creatieve uitgangspunten namen, en uitdrukking gaven aan zowel de ervaren werkelijkheid als aan een mogelijke, alternatieve wereld. Een creatieve onderneming die zowel angstaanjagend als bevrijdend kan zijn. Klinkt als serious fun.

More contrarian playfulness is on offer in Boundless Minds & Moving Bodies, a publication highlighting the collaboration between dancer and choreographer Muna Tseng, photographer Tseng Kwong Chi and graffiti artist Keith Haring in the legendary New York art scene of the early 1980s. Their work and interactions reveal a shared performative energy of the joys of experimentation, openness, exchange and social engagement. Contemporary artists and designers – and their audiences – can take comfort, it is hoped, from the fact that these designers and artists took the challenges and limitations of their situation and environment as creative starting points to express both an experienced reality as well as possible, alternative worlds. A creative undertaking that can be both terrifying and exhilarating. Sounds like serious fun.

Eelco van Welie, directeur

Eelco van Welie, directorinhoud contents

fall spring 2022

architectuur architecture design design kunst art 4 6 8

nai010 in de media nai010 in the media nieuws en presentaties news and presentations Vrouwen in architectuur Women in architecture 10 OASE #111 OASE #111 11 OASE #112 OASE #112 12 The Courthouse 13 Architectuur in Nederland Architecture in the Netherlands 14 Patchwork IBA Parkstad 16 Meelfabriek CO-OP 17 Rotterdam Wederopbouw Stad 18 Handboeken Manuals 19 Serious Fun 20 Luchtwachttorens in de koude oorlog 22 Treinen ontwerpen 24 OASE E-books | Herdrukken Reprints 25 aanbieding offer 26 Vincent Mentzel 28 Triumph & Catastrophe 29 Art & Project Art & Project 30 Jean Paul Gaultier 32 Keith Haring, Muna Tseng and Tseng Kwong Chi 34 Eerder aangekondigd Previously announced 35 Highlights Rijksmuseum | Kehrer 36 Highlights 40 Backlist 44 Backlist Series 46 Backlist Rijksmuseum | Kehrer

Boundless Minds & Moving Bodies in 80’s New York

nai010 publishers

Treinen ontwerpen Niels Greif

bij de Nederlandse Spoorwegen 1970 tot 2015

nai010 uitgevers

PATCHWORK IBA PARKSTAD

Keith Haring, Muna Tseng & Tseng Kwong Chi

PATCHWORK

IBA PARKSTAD

Maurice Hermans red. naioıo uitgevers


nai010 in de media in the media

6

(/)

Nieuws(/)

Economie(/economie)

t)

Entertainment(/entertainmen

Sport(/sport)

(/)

Nieuws(/)

Economie(/economie)

t)

Entertainment(/entertainmen

Lifestyle(/lifestyle)

Tech(/tech)

EditieNL(/editienl)

Lifestyle(/lifestyle)

Tech(/tech)

EditieNL(/editienl)

Uitzend

aan de videotheek: Kunstenaar brengt ode erfgoed' 'Ik vind het cultureel

Sport(/sport)

Boek en tentoonstelling

10 september 2021 11:35 2021 13:12 Aangepast: 10 september

aan de videotheek: Kunstenaar brengt ode erfgoed' 'Ik vind het cultureel Boek en tentoonstelling

10 september 2021 11:35 2021 13:12 Aangepast: 10 september

Gyz La Rivière creëerde

Gyz La Rivière creëerde

een

g als eerbetoon aan

een boek en tentoonstellin

de videotheek

de een is het een bij de videotheek: voor Een videoband huren name de jongere , voor de ander – met nostalgische herinnering Met een boek en onbekend fenomeen. generatie – een totaal Gyz La Rivière een de Rotterdamse kunstenaar tentoonstelling brengt aan de videotheek uit ons g als eerbetoon die bijna volledig is verdwenen boek en tentoonstellin ode aan de videotheek,

straatbeeld. het eende een is- advertentie bij de videotheek: voor Een videoband huren name de jongere , voor de ander – met nostalgische herinnering Met een boek en onbekend fenomeen. generatie – een totaal Gyz La Rivière een de Rotterdamse kunstenaar tentoonstelling brengt uit ons volledig is verdwenen bijna die , videotheek ode aan de straatbeeld. - advertentie -

af. Zonde, vindt al jaren in populariteit De videotheek neemt sociale "Deze plek had een echte kunstenaar Gyz La Rivière. eigenaar van de videotheek was jarenlang lid. De buurthuisfunctie. Je vertelt hij aan EditieNL. zag klanten opgroeien", Lees ook:

af. Zonde, vindt laatste videotheek in al jaren in populariteit Pure nostalgie: dit is De videotheek neemt VS sociale deechte "Deze plek had een kunstenaar Gyz La Rivière. eigenaar van de videotheek was jarenlang lid. De buurthuisfunctie. Je vertelt hij aan EditieNL. ie-ditzag klanten opgroeien", ideo/4835141/pure-nostalg ieuws/video/v

(https://www.rtlnieuws.nl/n laatste-videotheek-de-vs)

Lees ook:

Hij vindt het opmerkelijk

dat de videotheek maar

een kort leven heeft Er zijn er nog zo

in videotheek cultureel erfgoed. is laatste Ik vind het ditraar. nostalgie: "Dat is zo Pure gehad.

Uitzend


7

nai010 in de media in the media


nieuws en presentaties news and presentations

Internationale boekpresentatie van BiodiverCITY op de Architectuurbiënnale in Venetië in samenwerking met Gemeente Amsterdam International Book launch of BiodiverCITY at the Venice Architecture Biennale in collaboration with the Municipality of Amsterdam Foto/Photo: Giulia Virgara

Internationale boekpresentatie van Platform Urbanism op de Architectuurbiënnale Venetië in het Oostenrijkse Paviljoen in samenwerking met Platform Austria International Book launch of Platform Urbanism at the Venice Architecture Biennale at the Austrian Pavilion in collaboration with Platform Austria Foto/Photo: René Seindal

Overhandiging van Reuzenarbeid aan oudminister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en Royal Haskoning DHV in het Scheepvaartmuseum Amsterdam Presenting the book Reuzenarbeid to former Minister of Infrastructure and Water Cora van Nieuwenhuizen and Royal Haskoning DHV at the Scheepvaartmuseum Amsterdam Foto/Photo: Marcel Witvoet

8


9

nieuws en presentaties news and presentations

Opening van de tentoonstelling en boekpresentatie Home Video in Galerie Joey Ramone Rotterdam Vernissage and book launch Home Video at Gallery Joey Ramone Rotterdam Foto/Photo: Aad Hoogendoorn

Burgemeerster van gemeente Westerwolde Jaap Velema en dochter Nynke Sterenberg ontvangen de eerste exemplaren van Groeikernen en woonmilieus. Met in het midden auteur Michiel Kruidenier Foto: Boudewijn Benting, Dagblad van het Noorden

Opening Nederlands Paviljoen en boeklancering Raining Stories op de wereldtentoonstelling in Dubai. Met Joep van Lieshout, Monique Ruhe, Lenneke Langenhuijsen, Eef de Graaf, Theo Jansen Opening Netherlands Pavilion at the World Expo Dubai and book launch Raining Stories with Joep van Lieshout, Monique Ruhe, Lenneke Langenhuijsen, Eef de Graaf, Theo Jansen


10

Feministische Ontwerpstrategieën in Het Sociale, Het Nieuwe Instituut, foto: Johannes Schwartz Feminist Design Strategies Designing the Social, Het Nieuwe Instituut, Photo: Johannes Schwartz

Interieurarchitect Cora Nicolai geeft les aan haar studenten, 1957. Collectie Het Nieuwe Instituut Interior architect Cora Nicolai teaches her students, 1957. Collection Het Nieuwe Instituut


Eerste publicatieserie die ontbrekende stemmen in architectuur belicht First publication series highlighting missing voices in architecture

11 architectuur architecture

>

Bijdrage aan een complete en inclusieve architectuurgeschiedenis Contribution to a more complete and inclusive history of architecture >

Publieksprogramma Meerstemmigheid in architectuur in samenwerking met Architectuur Instituut Rotterdam, Architectuurcentrum Amsterdam en Het Nieuwe Instituut Public Programm Polyphony in Architecture in collaboration with Architecture Institute Rotterdam, Architecture Centre Amsterdam and Het Nieuwe Instituut

https://nai010.com/nl/vrouwen-in-architectuur/ https://nai010.com/en/vrouwen-in-architectuur/

>

Vrouwen in architectuur Women in architecture publicatieserie publication series nai010 uitgevers vult het gat in je boekenkast en belicht met de eerste publicatieserie Vrouwen in architectuur en publieksprogramma ontbrekende stemmen in architectuur.

With this first publication series Women in Architecture and public programme, nai010 publishers intends to fill the gap in your bookcase and highlight unrepresented voices in architecture.

De eerste publicatie van de serie verschijnt in het najaar van 2022. Deze eerste publicatie vult historische hiaten over vrouwen in architectuur van 1870 tot vandaag. Naast essays over de positie van vrouwen in de architectuur- en ontwerppraktijk zal deze publicatie vijf onbekende of weggeschreven stemmen belichten, en vijf hedendaagse projecten die meerstemmigheid in de architectuur voorop stellen uitdiepen. Zo vormen vrouwelijke en andere onderbelichte rolmodellen uit het verleden een inspiratiebron voor het heden en krijgen hedendaagse rolmodellen een podium om op hun beurt een inspiratiebron te vormen voor de toekomst.

The first publication in the series, which will appear in the autumn of 2022, will bridge historical gaps concerning women in architecture from 1870 to the present. In addition to essays on the position of women in architecture and design practice, this publication will also highlight five unknown or omitted voices and explore five contemporary projects that prioritize multivoicing in architecture. Female and other underexposed role models from the past function as an inspiration for the present and contemporary role models are given a platform to be an inspiration for the future.

Sluit je aan bij deze beweging! Met de Vrouwen in architectuur beweging willen we ruimte voor dialoog creëren. Om het initiatief toegankelijk te houden én om een tunnelvisie van auteurs en initiatiefnemers te voorkomen, sturen we in januari 2022 een open call uit voor thema's en bijdragen. Heb je een goed idee, opmerking of aanvulling? Mail ons via movement@nai010.com

Join the movement! Women in Architecture wants to make room for dialogue. To keep the initiative accessible and to prevent authors and initiators from developing tunnel vision, we will send out an open call for themes and contributions in January 2022. Do you have a good idea, comment or addition? Please reach out by e-mail at movement@nai010.com.


Journal for Architecture/ Tijdschrift voor architectuur

12 architectuur architecture

Staging the Museum

Een kritische bijdrage aan het internationale debat over museumarchitectuur, als motor voor stadsontwikkeling A critical contribution to the international debate on museum architecture as a driver of urban development >

Het belang van architectuur voor het museumbezoek en de museumwerking The importance of architecture for museum visits and museum operations >

OASE #111

Museum scènes

Musea voorzien in ontmoetingen tussen bezoekers, objecten en verhalen, maar ze faciliteren ook de enscenering van het bezoek. Dit geënsceneerde bezoek beperkt zich niet tot een tour door de tentoonstellingszalen, maar omvat ook andere publiek toegankelijke ruimtes, waaronder de entree, gangen, auditoria en het museumcafé.

This edition of OASE examines how historical and contemporary buildings stage museum visits and museum activities, how permanent furnishings and temporary scenography interact, and how museums display their activities either transparently or imaginatively.

April 2022 ned/eng | ISBN 978-94-6208-697-5 paperback | 128 p. | 17 x 24 cm | w-titel nur 648 | design: Karel Martens en Aagje Martens ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book

€ 14.95 April 2022 ned/eng | ISBN 978-94-6208-643-2

ook verkrijgbaar also available

9 789462 086432

OASE #111 onderzoekt hoe historische en hedendaagse gebouwen museumbezoek en museumactiviteiten ensceneren, hoe vaste inrichting en tijdelijke scenografie interageren, en hoe musea hun activiteiten transparant dan wel verbeeldend tonen.

In nineteenth-century monumental art museums, the transition from city to museum interior was dramatized. Climbing the stairs of Schinkel’s Altes Museum in Berlin or traversing the pergola between the ponds in Berlage’s Kunstmuseum in The Hague urges visitors to leave the everyday world behind. The post-war, ‘barrier-free’ museum, with squares and streets inside and out, seems to want to abolish this city-museum boundary. At the same time, other internal boundaries are being revised, namely those between front stage and backstage. Depots are being made accessible and visitors can now take a look inside restoration studios.

€ 22.95

9 789462 086975

In negentiende-eeuwse monumentale kunstmusea werd de overgang van stad naar museuminterieur gedramatiseerd. Bij het bestijgen van de trappen van Schinkels Altes Museum in Berlijn, of het doorkruisen van de pergola tussen de vijvers in Berlages Haags Kunstmuseum, wordt de bezoeker aangespoord de dagelijkse wereld achter zich te laten. Het naoorlogse democratiseringsideaal propageerde veeleer het ‘drempelloze’ museum, met pleinen en straten binnen en buiten die de grens stad-museum lijken te willen opheffen. Tegelijk worden andere binnengrenzen herzien, die tussen front- en backstage: zo worden zichtdepots toegankelijk gemaakt en kunnen bezoekers binnenkijken in restauratieateliers.

Museums not only facilitate encounters among visitors, objects and stories, but they also facilitate the staging of these visits. They organize tours of the exhibition spaces as well as provide additional publicly accessible spaces, including entrances, corridors, auditoriums and museum cafés.

red./eds.: Asli Çiçek, Jantje Engels, Maarten Liefooghe

www.nai010.com/oase111 www.nai010.com/en/oase111

OASE Journal for Architecture #111 Museum Scènes Staging the Museum


OASE # 112 Ecology & Aesthetics Ecologie & Esthetiek

Dit nummer van OASE biedt een inzicht in hoe ecologische architectuur wordt en kan worden vormgegeven This issue of OASE offers an insight into how ecological architecture is and can be designed >

Ecologische architectuur moet niet alleen duurzame oplossingen bieden, maar ook mooi, evocatief en affectief zijn Ecological architecture should not only offer sustainable solutions, but should also be beautiful, evocative and affective >

OASE Journal for Architecture #112 Ecologie & Esthetiek Ecology & Aesthetics Onder de noemer ‘ecologie’ onderging het veld van de architectuur de voorbije decennia een grootschalige omwenteling: van de innovatie in energetische technologieën tot circulair materiaalgebruik en klimaatneutrale bouwoplossingen – de constructie van een gebouw lijkt vandaag meer dan ooit in het teken van een ecologisch bewustzijn te staan. Tegelijkertijd worden ecologische vraagstukken door een dergelijk duurzaamheidsdenken vaak buiten het ontwerp zelf geplaatst, in de handen van experts en binnen de logica van kwantitatieve berekeningen, terwijl het gebouw verdwijnt in de vluchtigheid van levenscyclussen en netwerkmodellen. Door zich te richten op het snijpunt van ecologie en esthetiek in de architectuur, situeert dit nummer van OASE het nadenken over dergelijke kwesties echter in het hart van de discipline. Hoe materialiseren ecologische vraagstukken zich in de architectuur? Welke esthetische praktijken zijn in staat om de perceptie van deze ecologische vragen vorm te geven? Aan de hand van concrete projecten onderzoekt dit nummer het spanningsveld tussen architectonische esthetiek en kwesties van energie, technologie en materialiteit. Ecologische praktijken in de architectuur moeten niet alleen effectief zijn in het aandragen van oplossingen, maar brengen onvermijdelijk ook vragen mee over schoonheid, affectie en perceptie.

In recent decades, the field of architecture has witnessed a fundamental shift under the banner of ‘ecology’: from the innovation in energy technologies to the use of circular materials and climate-neutral building solutions – today, more than ever, the construction of a building seems to be dominated by an ecological awareness. At the same time, such sustainable thinking often places ecological questions outside of the design itself, in the hands of experts and within the logic of quantitative calculation, while the building disappears into the ephemerality of life cycles and network models. By focusing on the intersection between ecology and aesthetics in architecture, however, this issue of OASE situates the thinking about such issues at the heart of the discipline. It asks: how do ecological questions materialise in architecture? And what aesthetic practices are able to shape the perception of these ecological questions? Through a series of concrete projects, the contributions in this issue explore the field of tension between architectural aesthetics and issues of energy, technology and materiality. Ecological practices in architecture must not only be effective in providing solutions, but inevitably raise questions of beauty, affection and perception as well.

red./eds.: Bart Decroos, Kornelia Dimitrova, Sereh Mandias € 22.95 June 2022 ned/eng | ISBN 978-94-6208-683-8 paperback | 128 p. | 17 x 24 cm | w-titel | nur 648 design: Karel Martens en Aagje Martens ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book

€ 14.95 June 2022 ned/eng | ISBN 978-94-6208-698-2

ook verkrijgbaar also available .M.M. .O.O. .D.D. . E .E . .R.R. .N.N. .I.I. .T.T. . I .E . .E. I . .S.T. . .E . . .N. . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

.O. .A. .S. . E. . . . 1. . 0. . 9. . . . . . . . . . . . .

Journal for Architecture/ Tijdschrift voor architectuur

9 789462 086838

9 789462 086982

www.nai010.com/oase112 www.nai010.com/en/oase112

Journal for Architecture/ Tijdschrift voor architectuur

architectuur architecture

13


14 architectuur architecture

Biedt een exclusief kijkje achter de schermen bij de grootste rechtbank van Nederland Provides an exclusive behind the scenes look at the biggest courthouse in the Netherlands >

Formuleert een fundamenteel uitgangspunt voor een gesprek over opdrachtgeverschap en ontwerp van publieke gebouwen op lokaal, nationaal en internationaal niveau A fundamental point of departure in the discourse about commissioning and designing public buildings on a local, national and international level >

Interviews met with Hans Janssen, Erik Tuijp, Ton Schaap, Fokke van Dijk, Louise Attema

>

Genomineerd voor de Nominee for the EU Mies van der Rohe Award, Architectenweb Publiek gebouw van het jaar award, ARC2021 Award, Amsterdam Architectuur Prijs

>

Located in the up-and-coming Zuidas district, the new Amsterdam Courthouse exudes approachable authority adhering to the principle that the judicial process is a public matter. KAAN Architecten designed the stately yet inviting institution for public discourse through a collaborative Design Build Finance Maintain Operate contract overseeing the building’s funding, construction, maintenance and property management.

More than being the first and most comprehensive look at the Amsterdam Courthouse, The Courthouse is a statement and a call for more open, collaborative designs made to last in the community they serve.

eng | ISBN 978-94-6208-705-7 paperback | 144 p. | 22 x 29 cm | 250 Ills | w-titel nur 648 | design: Alice Colombo | fotografie/ photography: Fernando Guerra, Sebastian van Damme, Dominique Panhuysen | i.s.m./in collaboration with: KAAN Architecten ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book

€ 29.95 March 2022 eng | ISBN 978-94-6208-706-4

9 789462 087057

The Courthouse: architecture for the public good was entirely produced and compiled by the building’s architects. Through original essays and articles, they take us behind the scenes to unveil the Courthouse as the ultimate Gesamtkunstwerk – both a project and a process. These in-depth analyses are visually documented with rich illustrations, construction photographs and technical drawings. Additional dialogues with client representatives, Courthouse spokespersons and Amsterdam’s urban planners help to untangle and explain the demands of a public building, architectural conceptualization and public-private partnerships.

€ 34.95 March 2022

9 789462 087064

De nieuwe rechtbank aan de Zuidas in Amsterdam straalt op een laagdrempelige manier autoriteit uit, overeenkomstig het uitgangspunt dat de rechtspraak een zaak van algemeen belang is. KAAN Architecten ontwierp dit statige, maar uitnodigende gebouw voor openbaar debat op basis van een zogenaamd Design Build Finance Maintain Operate-contract, waarin de financiering, de bouw, het onderhoud en het beheer van het gebouw zijn geregeld. Dit boek is volledig geproduceerd en samengesteld door de architecten van het gebouw. In essays en artikelen nemen zij ons mee achter de schermen om ons te laten zien dat de rechtbank het ultieme gesamtkunstwerk is. Diepgaande analyses worden visueel ondersteund door rijke illustraties, bouwfoto’s en technische tekeningen. Aanvullende gesprekken met vertegenwoordigers van de opdrachtgever, woordvoerders van de rechtbank en Amsterdamse stedenbouwkundigen dragen bij aan de ontwarring en verklaring van de eisen die worden gesteld aan openbare gebouwen, architectonische conceptualisaties en publiek-private samenwerkingen. The Courthouse geeft uitgebreid inzage in de Amsterdamse rechtbank, maar is tegelijkertijd ook een statement en een oproep voor meer open en collaboratieve ontwerpen die bedoeld zijn om de gemeenschap waarin ze staan langdurig te dienen.

auteurs/authors: Ruud Brouwers, Kees Kaan, Vincent Panhuysen, Marten Dashorst, Hans den Hartog Jager red./ed.: Marco Lanna

www.nai010.com/courthouse www.nai010.com/en/courthouse

The Courthouse Architecture for the Public Good


architectuur architecture

15

Architectuur in Nederland

Architecture in the Netherlands

35 Jaarboek Yearbook

2021 \ 2022

e t h

35ste editie van het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst 35th edition of the international showcase for Dutch architecture >

Lancering tijdens de Rotterdam Architectuur Maand in samenwerking met AIR Rotterdam Launch during the Rotterdam Architecture Month in collaboration with AIR Rotterdam >

Publieksprogramma Architectuur in Nederland Public programme Architecture in the Netherlands >

editie edition

www.nai010.com/jaarboek22 www.nai010.com/en/yearbook22

naioıo uitgevers publishers

Architectuur in Nederland Jaarboek 2021 / 2022 Architecture in the Netherlands Yearbook 2021 / 2022

9 789462 087033

€ 39.95 May 2022 ned/eng | ISBN 978-94-6208-678-4

Architectuur in Nederland is al 35 jaar een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is. Elk jaar presenteert een onafhankelijke, driekoppige redactie in deze publicatie een selectie bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft in thema essays en projectteksten de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden.

9 789462 086784

auteur/author: Teun van den Ende, Uri Gilad, Arna Mačkić

De redactie van het Jaarboek bestaat uit Teun van den Ende (oprichter Werkplaats Erfgoed, zelfstandig onderzoeker, schrijft voor o.a. Vers Beton en is adviseur in ruimtelijk beleid), Uri Gilad (mede-oprichter en partner Office Winhov) en Arna Mačkić (mede-oprichter studio L A en winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2017). Het Jaarboek bevat tevens een bijdrage van een jaarlijks wisselende gastauteur.

For 35 years Architecture in the Netherlands has provided an indispensable overview of Dutch architecture for everyone with a professional or more general interest in the subject.

paperback | 160 p. | 24 x 32 cm | 320 ills. | w-titel nur 648 | design: Joseph Plateau ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book

€ 29.95 The Yearbook is the international showcase for Dutch architecture. The three independent editors select special projects that have been completed in the preceding year and describe the most important developments that influence Dutch architecture.

May 2022 ned/eng | ISBN 978-94-6208-703-3

The Yearbook editors are Teun van den Ende (founder Werkplaats Erfgoed, freelance researcher and advisor, writes for Vers Beton), Uri Gilad (partner and co-founder Office Winhov) and Arna Mačkić (co-founder Studio L A, winner Young Maaskant Prize 2017). The Yearbook also contains a contribution by a guest author changing annualy. ook verkrijgbaar also available


16

Nieuw stadskantoor Heerlen, ontwerp: Francine Houben, foto: Klaus Tummers New City Office Heerlen, design: Francine Houben, photo: Klaus Tummers Leisure Lane, ontwerp: Lola Landscape Architects in samenwerking met Piet Oudolf Leisure Lane, design: Lola Landscape Architects in cooperation with Piet Oudolf XXL Gallery Heerlen Hyuro 2018 Street Art Foundation - foto Klaus Tummers XXL Gallery Heerlen Hyuro 2018 Street Art Foundation - photo Klaus Tummers


architectuur architecture www.nai010.com/IBA www.nai010.com/en/IBA

PATCHWORK IBA PARKSTAD

17

> De toekomst van de regio The future of the region

PATCHWORK

Conferentie The Future is Regiopolitan Parkstad, 19 en 20 mei 2022 Conference The Future is Regiopolitan Parkstad 19, 20 May 2022 >

Bevat inspirerende projecten van o.a. Francine Houben, Piet Oudolf, Maurer United Architects en LOLA Landscape Architects Includes inspiring projects by a.o. Francine Houben, Piet Oudolf, Maurer United Architects and LOLA Landscape Architects >

IBA PARKSTAD

Maurice Hermans red. naioıo uitgevers

Patchwork IBA Parkstad Patchwork IBA Parkstad

red./ed.: Maurice Hermans € 34.95 May 2022 ned | ISBN 978-94-6208-691-3

9 789462 086913

9 789462 086920

9 789462 087002

9 789462 087149

eng | ISBN 978-94-6208-692-0

De internationale Bauausstellung, ofwel IBA, wordt voor het eerst in haar historie buiten Duitsland gehouden, in de zuidoostelijk gelegen regio Parkstad-Limburg. Wat begon als een tentoonstelling voor de moderne bouw in 1901, ontwikkelde zich tot een stedenbouwkundig instrument met vaak een krachtige impuls aan lokale economie, ruimte én samenleving.

For the first time in history, the Internationale Bauausstellung or IBA is being held outside Germany, in ParkstadLimburg, the Netherlands. What started as an exhibition for modern construction in 1901, has developed into an urban planning instrument that often provides a powerful impulse to the local economy, public space and society.

In 2014 ging IBA Parkstad van start. Door soms fijnmazige, soms ingrijpende stedelijke en landelijke ingrepen, werd de transformatie van dit gebied versneld en de samenhang van regiopolitaan Parkstad – het patchwork - vergroot.

IBA Parkstad was launched in 2014. Through sometimes intricate, sometimes far-reaching urban and rural interventions and the cohesion of regional politan Parkstad – the patchwork – was increased and the transformation of this area accelerated.

Patchwork IBA Parkstad presenteert inspirerende projecten van Piet Oudolf, Francine Houben en beschouwingen van o.a. Jo Coenen en Dirk Sijmons over helende landschappen en onvolgroeide steden. Aan de hand van ‘lessons learned’, projecten en een post-IBA strategie wordt geadresseerd in hoeverre IBA Parkstad erin is geslaagd een bijdrage te leveren aan de rijke IBA-traditie.

Patchwork IBA Parkstad presents inspiring projects by Piet Oudolf, Francine Houben and reflections by Jo Coenen and Dirk Sijmons, among others, on healing landscapes and stunted cities. Lessons learned, projects and a post-IBA strategy are used to address the extent to which IBA Parkstad has succeeded in making a contribution to the rich IBA tradition.

paperback | 240 p. | 23 x 28 cm | 350 ills. | w-titel nur 648 | design: Koehorst in 't Veld

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book

€ 24.95 May 2022 ned | ISBN 978-94-6208-700-2 eng | ISBN 978-94-6208-714-9

ook verkrijgbaar also available


Uniek portret van een iconisch Rotterdams gebouw aan de hand van uitgebreid historisch onderzoek, archiefmateriaal en hedendaagse beelden

>

18 architectuur

Uitgebreide bouw- en cultuurhistorische analyse van een Rotterdams rijksmonument

>

Een belangrijk hoofdstuk van de geschiedenis van Rotterdam wordt op heldere en boeiende wijze verteld

>

Aan de Rijnhavenkade in Rotterdam staat de meelfabriek CO-OP aan de vooravond van een transformatie. Vlak voor het startschot van deze ingrijpende ontwikkeling is de huidige vorm van het iconische industriële gebouw gedocumenteerd en de bijzondere ontstaansgeschiedenis ervan vastgelegd.

auteurs: Crimson Historians & Urbanists red.: Studio Julie Thissen fotografie: Sebastian van Damme

Meelfabriek CO-OP vertelt aan de hand van een architectonisch, stedenbouwkundig en cultuurhistorisch onderzoek door Crimson Historians & Urbanists de bouw, gebruiksgeschiedenis en functie van dit industriële erfgoed. Het rijk geïllustreerde boek belicht de ruimtelijke historische context van Katendrecht, de totstandkoming van de meelfabriek, de ondergang van de coöperatieve beweging, de partijen die daarna actief waren in het gebouw en het complexe functioneren van de meelfabriek in relatie tot de architectuur van het gebouw.

hardcover | 288 p. | 24,5 x 31,5 cm | 150 Ills. | w-titel

April 2022 ned | ISBN 978-94-6208-694-4

nur 648 | design: George&Harrison | in samenwerking met: RED Company ook verkrijgbaar als e-book

€ 24,95 April 2022 ned | ISBN 978-94-6208-699-9

9 789462 086999

Naast een korte biografie van de architect, rijksbouwmeester en stedenbouwkundige J.J.M. Vegter, zijn hedendaagse beschrijvingen opgenomen en getuigenverslagen van Rotterdammers. Aangevuld met een uitgebreid beeldessay van fotograaf Sebastian van Damme documenteert dit boek een rijksmonument op een belangrijk kantelpunt.

€ 39,95

www.nai010.com/meelfabriek

Meelfabriek CO-OP Een industrieel icoon in de Rotterdamse haven

ook verkrijgbaar

9 789462 086944


architectuur

19

Rotterdam Weder­ opbouw Stad De 100 beste gebouwen

Brandgrens

> Platform Wederopbouw Rotterdam www.wederopbouwrotterdam.nl

Wordt gepubliceerd in het kader van 75 jaar wederopbouw in Rotterdam

>

Onderdeel van de succesvolle serie architectuurgidsen van nai010: Rotterdam Architectuur Stad, De Stijl in Nederland en Eindhoven Architectuur Stad >

Basisplan Woningbouw

Welvaartstaat Lijnbaan

De 100 wederopbouwprojecten van Rotterdam

>

Beeldende kunst

Herbestemming

Interieur

Handige kaarten

www.nai010.com/wederopbouw

Paul Groenendijk, fotografie: Marlies Lageweg naioıo uitgevers

Rotterdam Wederopbouw Stad De 100 beste gebouwen

Wie Rotterdam zegt, denkt aan bouwen. Na het vernietigende bombardement van 14 mei 1940 werd de stad letterlijk opnieuw opgebouwd. De wederopbouw is al vier dagen na het bombardement in gang gezet, toen stadsarchitect Witteveen opdracht kreeg een wederopbouwplan te maken. Aan den slag! Daarom viert Rotterdam op 18 mei Opbouwdag. Op 18 mei 1947 was de eerste Opbouwdag, dus in 2022 viert Rotterdam 75 jaar wederopbouw.

red.: Paul Groenendijk

€ 19,95 mei 2022 ned | ISBN 978-94-6208-722-4 paperback | 128 p. | 13 x 23 cm | 135 ills. | a-titel nur 648 | design: Koehorst in 't Veld | fotografie: Marlies Lageweg en Stadsarchief Rotterdam | I.s.m.: Platform Wederopbouw

In deze gids zijn 100 projecten uit die wederopbouw opgenomen, grofweg van 1945 tot 1970. Vele zijn inmiddels rijksmonument of gemeentelijk monument, zijn gerestaureerd en hebben vaak een nieuwe functie gekregen. Elk project heeft zijn eigen bijzondere verhaal en is de moeite van het bezoeken waard. Vergelijk de historische foto’s met de huidige situatie. Van Groothandelsgebouw tot Maastorenflat, van poffertjeskraam tot Euromast, van Pendrecht tot Ommoord. Auteur Paul Groenendijk is verbonden aan Platform Wederopbouw Rotterdam, dat de Rotterdamse wederopbouw documenteert en presenteert via een website, exposities, rondleidingen en lezingen.

9 789462 087224

ook verkrijgbaar


nai010 handboeken nai010 manuals

20

Town planning in the

Handboek

Handboek en oefenboek

Lessons for Students in

Theory of Type Design

Netherlands

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Architecture

€ 34.95

€ 49.50

€ 75,00

€ 89,95

€ 24.95

ISBN 9789462084407

ISBN 9789064506826

ISBN 9789462083967

ISBN 9789462086081

ISBN 9789462083196

Rekenen op

De ruimtelijke

Spacematrix

Ontwerp en analyse

Reuse, redevelop and

herbestemming

metamorfose van

€ 39.95

€ 29,95

Design

€ 44,95

Nederland 1988-2015

ISBN 9789462085381

ISBN 9789462080669

€ 29.95

ISBN 9789462081543

€ 29,95

ISBN 9789462085718

ISBN 9789462081970

Mag dit weg

Het ontwerpen van

Housing Design

Stadsnatuur Maken /

Building with Nature

€ 24,95

woningen

€ 49.95

Making Urban Nature

€ 39.95

ISBN 9789462085572

€ 49,95

ISBN 9789056628260

€ 34.95

ISBN 9789462085824

ISBN 9789056628253

ISBN 9789462083172

Scholenbouwatlas

Ruimtelijke ordening

Noise Landscape

TOO BIG

Weather in the City

€ 49,95

€ 49,95

€ 49.95

€ 29.95

€ 29.95

ISBN 9789462081963

ISBN 9789462086234

ISBN 9789462083554

ISBN 9789462082106

ISBN 9789462081987


Wat spelen en spelmechanismen kunnen bijdragen aan architectuur en stedenbouw What can games and game mechanisms contribute to architecture and urban design? >

architectuur architecture

21

Afsluiting van een drieluik over alternatieve vormen van representatie en communicatie in architectuur en stedenbouw This book completes a triptych about alternative forms of representation and communication in architecture and urban design >

>

Eerder verschenen Previously published Bricks & Balloons: Architecture in ComicStrip Form (2012) en Spots in Shots: Narrating the Built Environment in Short Films (2018)

Tentoonstelling Serious Fun Architecture & Gaming, Architekturzentrum Wien, 17 maart 2022 - 5 september 2022 Exhibition Serious Fun Architecture & Gaming, Architekturzentrum Wien, 17 March 2022 - 5 September 2022

9 789462 086890

www.nai010.com/games www.nai010.com/en/games

>

Serious Fun Architecture & Games

auteur/author: Mélanie van der Hoorn € 39.95 March 2022 eng | ISBN 978-94-6208-689-0

Serious Fun gaat over architectuur- en stedenbouwspelen die sinds het einde van de twintigste eeuw door architecten, stedenbouwkundigen, kunstenaars en spelontwikkelaars bedacht en gemaakt zijn. Van poppenhuizen tot constructiespelen en city building games, van SimCity tot Block by Block. De spelen worden zowel vanuit speltechnisch als vanuit architectuur-kritisch gezichtspunt bekeken. Er is daarbij evenveel oog voor de spelen zelf (hun uiterlijk, opbouw en regels) als voor het spelen – in het bijzonder de ruimte die spelers krijgen of nemen voor persoonlijke, spontane, onverwachte en vooral subversieve zetten en uitvindingen. Welke waarneming van, en omgang met, de gebouwde omgeving komt daarin tot uiting? Welke boodschappen dragen de spelen uit? Hoe kritisch en innovatief zijn de achterliggende concepten: worden stereotypen bevestigd of doorbroken? Kaarten ze milieu- en maatschappelijke vraagstukken aan? Serious Fun presenteert spelen en speelsheid als serieuze tools voor elke architect en stedelijk ontwerper. Dit boek is de afsluiting van een drieluik over alternatieve vormen van representatie en communicatie in de architectuur en stedenbouw.

Serious Fun is about architecture and urban design games that have been conceived and created by architects, urban designers, artists and game developers since the end of the twentieth century – from doll’s houses to construction games and city building games, from SimCity to Block by Block. The games are looked at from both a game technical and an architectural-critical point of view. As much attention is paid to the games themselves (the way they look, their construction and rules) as to their playing – in particular, to the space that players receive or take for their personal, spontaneous, unexpected and especially subversive moves and ideas. What perception of, and interaction with, the built environment do they express? What messages do the games communicate? How critical and innovative are the underlying concepts: Are stereotypes confirmed or broken? Do they address environmental and social issues? Serious Fun presents games and playfulness as serious tools for every architect and urban designer. This book concludes a triptych about alternative forms of representation and communication in architecture and urban design.

hardcover | 224 p. | 21,5 x 30 cm | 125 ills. | w-titel nur 648 | design: Studio Joost Grootens | met steun van/ with support from: Creative Industries Fund | i.s.m./ in collaboration with: Architekturzentrum Wien

ook verkrijgbaar also available


22

Stille getuige van de Koude Oorlog in het Zeeuwse landschap

Dames in de luchtwachtcentra zetten de waargenomen vliegtuigen op de kaart. © Nationaal Archief

Op de raatbouwtorens keken vrijwillige luchtwachters in weer en wind uit naar Russische vliegtuigen. © Nationaal Archief


Het complete boek over alle luchtwachttorens in Nederland

>

architectuur

23

Militair én wederopbouwerfgoed in historische, landschappelijke en maatschappelijke context

>

Verhalen, fotografie en inventarisatie van een vergeten verdedigingssysteem uit de Koude Oorlog

>

www.luchtwachttorens.nl

9 789462 086906

www.nai010.com/luchtwachttorens

>

Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog Kijken - luisteren doorgeven

Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog geeft een compleet beeld van het landelijke netwerk van luchtwachttorens waarin tussen 1950 en 1968 duizenden vrijwilligers in weer en wind het luchtruim afzochten naar vijandelijke Russische vliegtuigen. Een nationaal netwerk dat een taak vervulde binnen de internationale luchtverdediging van West-Europa. Van de bijna 300 objecten zijn er nog 70 bewaard gebleven: betonnen torens, bakstenen uitkijkposten en commandocentra. De door architect Marten Zwaagstra ontworpen betonnen raatbouwtorens vormen architectonische getuigen van de Koude Oorlog. Hun constructie uit prefab beton is typerend voor de wederopbouw in de jaren vijftig. Het boek vertelt ook het verhaal van de waarnemers op de torens, van de vele gewone burgers, mannen én vrouwen, die bij de verdediging en bescherming van ons land betrokken waren. Het boek stopt niet bij de buitengebruikstelling van de torens in 1968, maar beschrijft ook de gebeurtenissen erna, van sloop tot creatief hergebruik. Persoonlijke anekdotes en verhalen van ooggetuigen brengen de historie van de resterende torens tot leven. De vele historische en hedendaagse foto’s, bouwtekeningen en kaarten vormen een uitgebreid beeldverhaal. Tot slot is een catalogus van alle ooit gebouwde objecten met type en huidige staat opgenomen. Historisch geograaf Sandra van Lochem deed jarenlang onderzoek naar luchtwachttorens. Ze werkt als erfgoedspecialist bij Natuurmonumenten en publiceert regelmatig over Koude Oorlog-onderwerpen, buitenplaatsen en landschappelijk erfgoed.

auteur: Sandra van Lochem € 49,95 maart 2022 ned | ISBN 978-94-6208-690-6 hardcover | 320 p. | 23 x 28 cm | 360 ills. | w-titel nur 648 | design: Beukers Scholma

ook verkrijgbaar


24

Conceptontwerp voor TRUS, een combinatie van tram en bus voor de Gemeente Utrecht, 1995

Conceptontwerp 2de klas benedenverdieping voor ombouw DDZ Dubbeldekker Zonering, 2012 Schaalmodel van ’Treinstoel van de toekomst’ in samenwerking met de Nederlandse industrie, 1994

Niels Greif werkt aan het 1:10 schuimmodel van het DDM Dubbeldeks Materieel, 1983


25

Treinen ontwerpen

>

design

Niels Greif

bij de Nederlandse Spoorwegen 1970 2015

Hét definitieve boek over treinontwerp bij NS

Rijk geïllustreerd met honderden niet eerder gepubliceerde foto's, originele tekeningen, documenten en ontwerpen

>

Bevat het complete overzicht van alle 33 door NS Design ontworpen materieelprojecten en vele nietgerealiseerde concepten

>

nai010 uitgevers

9 789462 086937

www.nai010.com/treinen

Nai010_Treinen ontwerpen_voorplat_v2B.indd 1

Treinen ontwerpen bij de Nederlandse Spoorwegen 1970 - 2015

25-11-2021 16:55

Sinds de introductie van de bekende gele treinkleur in 1968 ontdekte NS het belang van design voor het spoorbedrijf. Twee jaar later werd de afdeling NS Design opgericht, die tot 2015 in verschillende gedaanten 33 materieelprojecten zou ontwerpen voor de Nederlandse Spoorwegen. De auteur van dit boek, Niels Greif, kwam er na een studie industriële vormgeving bij de oprichting in 1970 in dienst. Als ontwerper was hij bijna vijf decennia betrokken bij NS en maakte alles mee, van het eerste ontwerp, het ‘Treinstel 1970’, tot roemruchte dossiers als de Fyra (als ontwerp een buitengewoon succesvol product), en van de beroemde Loc 6400 tot het nooit gerealiseerde spectaculaire ontwerp voor een VIP Car uit 1990.

Treinen ontwerpen omvat alle 33 projecten die de afdeling NS Design heeft gemaakt, ook de nooit uitgevoerde, vanuit de eerste hand verteld en op basis van oorspronkelijke ontwerpen, illustraties en documenten. Greif documenteert daarnaast ook hoe de erkenning van het nieuwe vakgebied werd bevochten op de gevestigde machten binnen het spoorwegbedrijf (vooral de ingenieurs en technici die treinenbouw beschouwden als hun exclusieve domein), welke positie design had in de organisatie, en vooral, hoe de treinontwerpen tot stand kwamen. Het resultaat is hét definitieve boek over treinontwerp bij de Nederlandse Spoorwegen, door de man die alles heeft meegemaakt.

auteur: Niels Greif € 39,95 Maart 2022 ned | ISBN 978-94-6208-693-7

hardcover | 304 p. | 24 x 34 cm | 700 ills. | a-titel nur 652 | design: Hans Lemmens | met steun van: J.E. Jurriaanse Stichting


nai010 x OASE Journal for Architecture OASE Journal for Architecture celebrates its 40th anniversary! On the occasion of this anniversary, a selection of five physically sold-out issues has been made digitally available as e-book edition.

1

•• ...,

I

---'-"•• ••-•- -•-•• ••--•--•

I

<O

0. (Il

Christoph Grafe Kale waarheid Fysieke ervaring en essentie in de architectuur van Rudolf Schwarz /. Peter Zumthor De harde kern van schoonheid / Christopher Woodward Bau, Baukunst, Architektur Over het werk van Max Bill / Max Bill . . Precisering en_ over concrete vormgeving / Colin St John Wilson Sigurd Lewerentz De gewijde g_ebouwen en de gewijde plaatsen / n Adam earuso Sigurd Lewerentz Materiaal als . :::r � uitgangspunt voor de vorm / Tolerantie als � strategie Eer� gesprek met Peter Salter over het � werk van Sigurd Lewerentz / Mechthild �n . Stuhlmacher Aaibare muren Twee projecten van [� de Londense bureaus Car.uso St John and David _,

=

OASE Journal for Architecture bestaat 40 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een selectie van vijf fysiek uitverkochte nummers digitaal beschikbaar gesteld. Vanaf heden verkrijgbaar als e-book.

26

OASE #45 OASE #45

OASE #54 OASE #54

OASE #63 OASE #63

OASE #65 OASE #65

OASE #78 OASE #78

Essentiële architectuur/

Re: Generieke stad/

Platteland/Countryside

Ornament/Ornament (e-book)

Immersed/Immersed (e-book)

Essential Architecture (e-book)

Re: Generic City (e-book)

(e-book)

€ 14.95

€ 14.95

€ 14.95

€ 14.95

€ 14.95

ISBN 9789462087125

ISBN 9789462087132

ISBN 9789462087095

ISBN 9789462087101

ISBN 9789462087118

nai010 herdrukken nai010 reprints

Best verkoc hte boek 2021

Reuzenarbeid

Stadsnatuur maken / Making The Great Pretender

Housing Design

Het ontwerpen van

€ 49,95

Urban Nature

€ 44.95

€ 49.95

woningen

ISBN 9789462086227

€ 39.95

ISBN 9789462083448

ISBN 9789056628260

€ 49.95

ISBN 9789462083172

ISBN 9789056628253


27

nai010 aanbieding nai010 offer

€ 125

Deze elfdelige reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 vormt een uniek naslagwerk over de begripsvorming en waardering van de moderne en hedendaagse beeldende kunst. Een zorgvuldige selectie van enkele honderden teksten van toonaangevende critici – kunstkritieken, journalistieke bijdragen, interviews en essays – biedt een breed publiek toegang tot belangwekkende kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen vanuit het perspectief van de Nederlandse kunstkritiek. De kernredactie wordt gevormd door Peter de Ruiter en Jonneke Jobse.

Kunstkritiek in Nederland

Kunstkritiek in Nederland

1885-2015

1885-2015

Elfdelige complete serie

Losse delen

€ 385 € 125

€ 34,95 € 14,95

ISBN 9789462087200

ISBN zie onder

€ 14,95

€ 14,95 | ISBN 9789462081253

€ 14,95 | ISBN 9789462081246

€ 14,95 | ISBN 9789462081321

€ 14,95 | ISBN 9789462081352

€ 14,95 | ISBN 9789462081376

€ 14,95 | ISBN 9789462081369

€ 14,95 | ISBN 9789462081345

€ 14,95 | ISBN 9789462081338

€ 14,95 | ISBN 9789462081390

€ 14,95 | ISBN 9789462081383

€ 14,95 | ISBN 9789462081406


28

Toeschouwers tijdens de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax in de Kuip, Rotterdam, 2 november 1969. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 198 × 292 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. NG-2011-18-38-51

Vrachtwagen met demonstranten tijdens de studentenprotesten op het Tiananmenplein, Peking, 15 mei 1989 – 4 juni 1989. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 198 × 292 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. NG-2011-18-18-87 Demonstratie tegen de aanleg van de Amsterdamse metro in de Nieuwmarktbuurt, de zogeheten ‘Nieuwmarktrellen’, Amsterdam, 24 maart 1975. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 305 × 239 mm. Collectie Vincent Mentzel, neg.nr. 75084


> Verschijnt bij de tentoonstellingen Vincent Mentzel. Fotograaf van de macht in Museum Hilversum (t/m 9 januari 2022) en Vincent Mentzel in het Rijksmuseum (8 januari t/m 6 juni 2022)

fotografie

29

Generaties zijn opgegroeid met Mentzels beelden van ministers, staatshoofden, acteurs, musici en andere groten der aarde

>

>

Fotografie die politici en andere hooggeplaatsten menselijk maakte – NRC

www.nai010.com/vincentmentzel

Vincent Mentzel Foto's

Bijna veertig jaar was Vincent Mentzel (1945) de staffotograaf van NRC Handelsblad: hij bracht het nieuws letterlijk in beeld. Mentzel ontwikkelde zich tot een van Nederlands bekendste fotografen, vooral door zijn vernieuwende verslaggeving van de Haagse politiek. Met zijn sprekende portretten van politici en informele fotoreportages van het Binnenhof maakte hij de Nederlandse politiek voor veel lezers persoonlijker en menselijker.

auteurs: Mattie Boom, Birgit Donker, Arnon Grunberg, Nicole Robbers fotografie: Vincent Mentzel € 19,50 December 2021 ned | ISBN 978-94-6208-687-6 paperback | 232 p. | 11,5 x 17,5 cm | 119 ills. | w-titel nur 653, 644 | design: Irma Boom | Rijksmuseum Amsterdam i.s.m.: Museum Hilversum en het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam | met steun van het door het Prins Bernhard

Als fotojournalist reisde hij de wereld rond om politieke gebeurtenissen en andere nieuwsfeiten vast te leggen. Van studentenprotesten in China tot Surinaamse parlementsverkiezingen: vrijheid, democratie en macht bleven ook in zijn buitenlandse reportages terugkerende thema’s. Vincent Mentzel. Foto’s geeft niet alleen inzicht in de belangrijke rol die Mentzel speelde in de fotojournalistiek, maar biedt ook een herkenbaar fotografisch overzicht van onze recente geschiedenis.

9 789462 086876

Voor zijn foto’s ontving Mentzel verschillende onderscheidingen, waaronder de eerste prijs in de categorie ‘Nieuws’ van de World Press Photo. Ook was hij tweevoudig winnaar van de Zilveren Camera.

Cultuurfonds beheerde Charema Fonds voor geschiedenis en kunst, het Frederik Mullerfonds en het Vincent Mentzel Fonds/Rijksmuseum Fonds

ook verkrijgbaar


30 design design

Eerste internationaal gepubliceerde monografie over een van de meest opwindende keramisten van Denemarken First internationally published monograph of one of Denmark’s most exciting ceramists >

Tentoonstellingen Kunstmuseum Den Haag, 6 november 2021 - 3 april 2022 en Keramiekmuseum Princessenhof Leeuwarden, 6 november 2021 - 8 mei 2022 Exhibitions in Kunstmuseum Den Haag 6 November 2021 - 3 April 2022 and Princessehof National Museum of Ceramics 6 November 2021 - 8 May 2022 >

auteurs/authors: Glenn Adamson, Jan de Bruijn, Morten Løbner Espersen € 24.95 november 2021

As one of the most successful Danish ceramists of his generation, Morten Løbner Espersen (1965) explores the materials of the discipline – clay and glazes – and their sensuous pleasures in objects of sublime beauty.

Zoals curator en auteur Glenn Adamson het in zijn essay voor dit boek formuleert, is Espersen ‘de rigoureuze maker en colorist, die de glazuurchemie van voor naar achteren kent. Hij is ook de intuïtieve beeldhouwer, die vorm vindt tijdens het maken, en de ongrijpbare dromer, die de ene hemelse vorm na de andere oproept, als uit het niets.’ In zijn eigen bijdrage aan deze bundel presenteert Espersen zichzelf als een onvermoeibare zoeker, meer dan als een zelfvoldane vinder. Hij schept genoegen in onverwachte resultaten hoewel hij elk aspect van het glazuur- en bakproces onder controle probeert te houden. De artistieke triomf heeft voor hem evenveel te maken met mislukkingen – inclusief het met genoegen kapotslaan van afgekeurde stukken – als dat de catastrofe ook het vinden van schoonheid in het ongewenste behelst. Triumph and Catastrophe, het eerste uitgebreide overzicht van Espersens ongeëvenaarde werk, biedt een goede dosis van beide.

As curator and author Glenn Adamson puts it in his essay for this book, Espersen is ‘the rigorous maker and colorist, who has learned his glaze chemistry backwards and forwards. He’s also the intuitive sculptor, finding the form as he makes it, and the elusive dreamer, summoning up one celestial form after another, as if from thin air.’ In his own contribution to this volume, Espersen presents himself as an inveterate seeker, more than a self-satisfied finder. Taking pleasure in unexpected results while striving to control every aspect of the glazing and firing process, artistic triumph is as much about failing – delightfully smashing rejected pieces – as catastrophe is about finding beauty in the uncalled for. Triumph and Catastrophe, the first comprehensive view of Espersen’s unparalleled work, offers a good measure of both.

eng | ISBN 978-94-6208-679-1 hardcover | 160 p. | 17,2 x 22,5 cm | 80 ills. | a-titel nur 648 | design: Rutger Fuchs | met steun van/ with support from: Carlsberg Foundation

ook verkrijgbaar also available

9 789462 086791

Met objecten van een sublieme schoonheid verkent Morten Løbner Espersen (1965), een van de meest succesvolle Deense keramisten van zijn generatie, de materialen van het vak – klei en glazuren – en hun zinnelijke eigenschappen.

www.nai010.com/espersen www.nai010.com/en/espersen

Morten Lobner Espersen Triumph & Catastrophe


Het belang en de geschiedenis van Art & Project: één van de belangrijkste Nederlandse kunstgaleries van de twintigste eeuw The importance and history of Art & Project: one of the most important Dutch art galleries of the twentieth century >

kunst art

31

Verschijnt bij de tentoonstelling Eerst komt de liefde voor de kunst. Art & Project in het Kröller-Müller Museum, 9 april - 11 september 2022, Kröller-Müller Museum Published to accompany the exhibition The love of art comes first. Art & Project in the Kröller-Müller Museum, 9 April - 11 September 2022, Kröller-Müller Museum >

Met werk van With work by Marinus Boezem, Stanley Brouwn, Jan Dibbets, Charlotte Posenenske, Gilbert&George, Lawrence Weiner en Sol LeWitt

9 789462 086692

9 789462 087156

www.nai010.com/artandproject www.nai010.com/en/artandproject

>

Art & Project Een geschiedenis Art & Project A History De Amsterdamse galerie Art & Project (1968-2001) was ruim 33 jaar het brandpunt voor de ontwikkeling van hedendaagse kunst in Nederland en ver daarbuiten. Oprichters Adriaan van Ravesteijn (19382015) en Geert van Beijeren (1933-2005) brachten een baanbrekend programma met werk van zowel nationale als internationale kunstenaars. Marinus Boezem, Stanley Brouwn, Jan Dibbets, Charlotte Posenenske, Gilbert&George, Lawrence Weiner en Sol LeWitt zijn onderdeel van de indrukwekkende lijst kunstenaars die verbonden waren aan de galerie. Om de tentoonstellingen onder de aandacht te brengen brachten Van Beijeren en Van Ravesteijn in totaal 156 zogenaamde bulletins uit. Al snel groeiden de bulletins uit tot een experimenteel medium. Het waren de dragers van de ideeën van conceptuele kunstenaars en fungeerden soms zelf als conceptuele kunstwerken.

Art & Project: een geschiedenis brengt de historie en invloed van de galerie in kaart. Daarbij worden de tentoonstellingen, bulletins, het sociale netwerk rond de galerie en de invloed in de (inter)nationale kunstwereld vanuit diverse invalshoeken benaderd. Dit vuistdikke boek is mede door uitgebreid onderzoek en nooit eerder gepubliceerd (beeld)materiaal een onmisbaar overzicht in de geschiedenis van de hedendaagse kunst in Nederland.

The Amsterdam gallery Art & Project (19682001) was pivotal to the development of contemporary art in the Netherlands and beyond for more than 33 years. Founders Adriaan van Ravesteijn (1938-2015) and Geert van Beijeren (1933-2005) presented a pioneering programme of work by both national and international artists. Marinus Boezem, Stanley Brouwn, Jan Dibbets, Charlotte Posenenske, Gilbert&George, Lawrence Weiner and Sol LeWitt are on the impressive list of artists associated with the gallery. Van Beijeren and Van Ravesteijn published a total of 156 bulletins to draw attention to their exhibitions. The bulletins quickly became an experimental medium: they became the carriers of conceptual artists’ ideas and sometimes even functioned as conceptual works of art, themselves.

Art & Project: A History captures the history and influence of this gallery. The book approaches the exhibitions, bulletins and the social network surrounding the gallery and its influence on the (inter)national art scene from various angles. Thanks to extensive research and previously unpublished (visual) material, this hefty book provides an indispensable overview of the history of contemporary art in the Netherlands.

auteurs/authors: Jip Hinten, Isabelle Bisseling, Ton Geerts, Regine Ehleither e.a/a.o € 69.00 April 2022 ned | ISBN 978-94-6208-695-1 eng | ISBN 978-94-6208-715-6 hardcover | 512 p. | 21 x 29,7 cm | 600 Ills. | w-titel nur 646 | design: HallerBrun | i.s.m./ in collaboration with: Kröller-Müller Museum Otterlo, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Den Haag | met steun van/ with support from: RKD, Helene Kröller-Müller Fonds, Jaap Hartenfonds, De Gijselaar-Hintzenfonds


32


Tentoonstelling Jean Paul Gaultier From A to Z, Paviljoen Frankrijk, EXPO2020 in Dubai, 2022 Exhibition Jean Paul Gaultier From A to Z, France Pavilion, EXPO2020 in Dubai, 2022 >

kunst art

33

Bevat niet-gepubliceerde en iconische afbeeldingen van enkele van de grootste hedendaagse modefotografen en kunstenaars Features unpublished and iconic images by some of the greatest contemporary fashion photographers and artists >

Door de geprezen modeschrijver en curator Thierry-Maxime Loriot By acclaimed fashion writer and curator Thierry-Maxime Loriot

9 789462 087170

www.nai010.com/jpg www.nai010.com/en/jpg

>

Jean Paul Gaultier From A to Z Jean Paul Gaultier From A tot Z is een meer dan vijf decennia omspannend, kleurrijk overzicht van het 'enfant terrible' van de Franse mode. Het werk wordt van A tot Z getoond met iconische kledingstukken zoals Madonna’s korsetten en Kylie Minogue’s toneelkostuums. Gaultiers unieke esthetiek wordt vanuit diverse perspectieven en inspiratiebronnen gepresenteerd – van bioscoop tot dans, van matrozen tot Frida Kahlo. Gaultier doordrenkte zijn werk met humanisme, schopte met plezier en humor tegen de codes van de haute couture en van onze samenleving, en creëerde een inclusieve mode met een pluralistisch begrip van schoonheid, vergezeld van een sociale boodschap. De straat, een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor zijn profetische visie van een samenleving gestoeld op diversiteit en verschil, is voor hem een wereld waar multiculturalisme, androgynie en metamorfoses, krachtige vrouwen en ‘mannenobjecten’ elkaar ontmoeten. Of het nu film is of mannenrokken, punkers of Parisiennes, dieren of de natuur, de inspiratiebronnen zijn eindeloos en onuitputtelijk. Jean Paul Gaultier From A tot Z is zowel een eerbetoon aan als een fundamenteel overzicht van een van de grootste couturiers van de afgelopen halve eeuw.

red./ed.: Thierry-Maxime Loriot € 29.95 February 2022

Jean Paul Gaultier From A to Z is a dazzling review of more than five decades of the ‘enfant terrible’ of French fashion. Through iconic pieces such as Madonna’s corsets and Kylie Minogue’s stage costumes, the Gaultier wardrobe is displayed from A to Z, examining its singular aesthetic from all angles while exploring its different influences: from cinema to dance, from Frida Kahlo to sailors. Presenting avantgarde fashion imbued with humanism, Gaultier challenged, reinterpreted and transgressed not only the codes of haute couture and ready-to-wear, but also – with humour – those of our society, creating an inclusive fashion accompanied by a social message made of pluralistic beauties. The street, one of the main inspirations for his prophetic vision of society celebrating diversity and difference, is for him a universe where interbreeding and multiculturalism, androgyny and metamorphoses, women of power and men-objects cross, inspiring the unique creations through the exceptional know-how of the haute couture workshops of his Maison de couture. Whether it is cinema or men wearing skirts, punks or Parisiennes, animals or nature, the sources of inspiration are endless and inexhaustible. Jean Paul Gaultier From A to Z is both a timely tribute to – as well as an essential review of – one of fashion’s truly greats.

eng/fr/ara | ISBN 978-94-6208-717-0 hardcover | 144 p. | 23 x 30 cm | 100 ills. | a-titel nur 452 | design: Paprika


34

Tekening van Keith Haring in de metro van New York, New York, ca. 1984. Kunstwerk © The Keith Haring Foundation Keith Haring drawing in New York Subway, New York, ca. 1984. Artwork © The Keith Haring Foundation

New York, New York, 1979 Uit de zelfportretserie East Meets West, 1979-1989 New York, New York, 1979 from the East Meets West self portrait series, 1979-1989

Muna Tseng, studioportret voor What's the Rush?, New York, 1980 Muna Tseng, studio portrait for What’s the Rush?, New York, 1980

All photos: Tseng Kwong Chi © Muna Tseng Dance Projects, Inc

Tekening van Keith Haring in de metro van New York, New York, ca. 1984. Keith Haring drawing in New York Subway, New York, ca. 1984


Tentoonstelling Keith Haring Grace House Mural 8 maart - 25 September 2022, SCHUNCK, Heerlen Exhibition Keith Haring Grace House Mural, 8 March - 25 September 2022, SCHUNCK Heerlen >

kunst art

35

Een uniek en kleurrijk prisma van de drie vrienden Keith Haring, Muna Tseng, and Tseng Kwong Chi in het New York in de jaren 1980 A unique and colorful prism of the three friends Keith Haring, Muna Tseng, and Tseng Kwong Chi during that special epoch: early 1980’s New York

9 789462 086654

9 789462 087040

www.nai010.com/haring www.nai010.com/en/haring

>

Keith Haring, Muna Tseng & Tseng Kwong Chi Boundless Minds & Moving Bodies in 80's New York Moving Lines neemt u mee op een intieme visuele reis langs de vroege samenwerking van Keith Haring, Muna Tseng en Tseng Kwong Chi. Het boek schetst een uniek en kleurrijk portret van drie vrienden en hun New Yorkse leefwereld. Hoewel ze zich uitdrukten in verschillende disciplinaire talen – tekenen, dans en fotografie – onthullen al hun werken en interacties een performatieve energie die spreekt van experimenteerplezier, openheid, uitwisseling en maatschappelijk engagement. Samen, en onafhankelijk, dompelden ze zich onder in en droegen ze bij aan de bruisende en levendige culturele wereld van de New Yorkse binnenstad. Dit boek bevat de neerslag van Keith Haring’s samenwerking met choreograaf Muna Tseng in 1982, waarbij hij haar voorstelling Epochal Songs van een visuele achtergrond voorzag. Muna’s broer, conceptueel fotograaf Tseng Kwong Chi was een goede vriend en medewerker van Keith. Tseng’s foto’s van Haring’s werk in de metro, op straat en tijdens openbare optredens maken het tot op heden toegankelijk voor een wereldwijd publiek. Moving Lines introduceert ook Tseng Kwong Chi’s eigen baanbrekende oeuvre: de beroemde reeks zelfportretten, East Meets West, die hij maakte op de vele iconische toeristische locaties overal ter wereld die hij op zijn reizen met Haring bezocht.

Moving Lines presents an intimate visual journey through the early collaborations between Keith Haring, Muna Tseng, and Tseng Kwong Chi. It offers a unique and colorful prism of the three friends in their orbits, expressing themselves through different disciplinary languages: drawing, dance and photography. Their work and interactions reveal a shared performative energy of the joys of experimentation, openness, exchange and social engagement. Together, and independently, they were immersed in and contributors to the bustling and vibrant cultural downtown scene. This book features the 1982 collaboration by Keith Haring to create the set and visuals for choreographer Muna Tseng drawing a visual score for her performance piece Epochal Songs. Muna’s brother, conceptual photographer Tseng Kwong Chi, was a close friend and collaborator with Keith. Tseng's photographs of Haring’s work in the subways, on the streets and during public engagements continue to make them accessible to audiences across the globe. Next to the work of Keith and Muna, the publication introduces Tseng Kwong Chi’s own body of seminal work: the famous self-portrait series, East Meets West, while visiting many iconic tourist sites across the world during his travels together with Haring.

red./eds.: Cynthia Jordens, Fabian de Kloe with contributions by: Barry Blinderman Joshua Chambers-Letson, Bill T Jones Carlo McCormick, Muna Tseng € 34.95 March 2022 eng | ISBN 978-94-6208-696-8 paperback | 172 p. | 21 x 30 cm | 200 ills. | w-titel nur 646 | design: Raw Color | i.s.m./ in collaboration with: SCHUNCK Museum ook verkrijgbaar als e-book also available a s e-book

€ 24.95 March 2022 eng | ISBN 978-94-6208-704-0


eerder aangekondigd previously announced


37

highlights rijksmuseum

feest. Ed van der Elsken

feest. Ed van der Elsken

Modern Times

New Realities

Everyone a Photographer

€ 19,95

€ 19,95

€ 39.95

€ 39.95

€ 39.95

ISBN 9789462086074

ISBN 9789462086067

ISBN 9789462081765

ISBN 9789491714696

ISBN 9789462084773

Rembrandt x Rijksmuseum

Rembrandt Biografie van

Rembrandt Biography of

Vergeet me niet

Remember me

Rembrandt x Rijksmuseum

een rebel

a Rebel

€ 27,50

€ 27.50

€ 40,00

€ 25,00

€ 25.00

ISBN 97890826494

ISBN 97890826500

ISBN 9789462085091

ISBN 9789462084742

ISBN 9789462084759

highlights Kehrer Volksk rant Moois te fotob oek 2020

Arctic Heroes

Grönland

€ 68.00

Sapeurs

Eboundja

Out of Place

€ 48.00

ISBN 9783969000076

€ 35.00

€ 48.00

€ 39.90

ISBN 9783868289794

ISBN 9783868289732

ISBN 9783868289893


highlights

38

Dudok by Iwan Baan

Herman Hertzberger

MVRDV Buildings

Victor Bourgeois

Architect Jan Sterenberg

Dudok by Iwan Baan

€ 69.50

Updated Edition

€ 69.00

€ 39,95

€ 39.95

ISBN 9789462082038

€ 69.00

ISBN 9789462084605

ISBN 9789462086708

ISBN 9789462084636

ISBN 9789462082427

Architectuur in Nederland

Architectuur in Nederland

Dijken van Nederland

Reuzenarbeid

Ruimtelijke ordening

Architecture in the

Architecture in the

€ 49,95

€ 49,95

€ 49.95

Netherlands 2020/2021

Netherlands 2019/2020

ISBN 9789462081505

ISBN 9789462086227

ISBN 9789462086234

€ 39.95

€ 39.95

ISBN 9789462086210

ISBN 9789462085558

Archiprix 2021

DASH Experimentele

OASE #109 OASE #109

OASE #108 OASE #108

OASE #100 OASE #100

€ 29,95

woningbouw

€ 22.95

€ 22.95

€ 39.95

ISBN 9789462086333

Experimental Housing

ISBN 9789462086197

ISBN 9789462086173

ISBN 9789462084315

€ 29.95 ISBN 9789462085855

Eindhoven Architectuur

EIndhoven Architecture

Rotterdam Architectuur

Rotterdam Architecture

Rotterdam Groene Stad

Stad

City

Stad

City

€ 19,95

€ 19,95

€ 19.95

€ 19,95

€ 19.95

ISBN 9789462082762

ISBN 9789462084193

ISBN 9789462084209

ISBN 9789462086739

ISBN 9789462086746


39

highlights

How to Build an Indian

How to Make a

The Urbanisation of the

Floodscapes

Spacematrix

House

Japanese House

Sea

€ 39.95

€ 39.95

€ 29.95

€ 39.50

€ 39.95

ISBN 9789462085251

ISBN 9789462085381

ISBN 9789462085534

ISBN 9789056628505

ISBN 9789462085930

Designing Lightness

Lessons for Students in

Glass Design Innovations

Handboek

Handboek en oefenboek

€ 24.95

Architecture

in Architecture

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

ISBN 9789462085466

€ 24.95

€ 39.95

€ 75,00

€ 89,95

ISBN 9789462083196

ISBN 9789462086715

ISBN 9789462083967

ISBN 9789462086081

ISBN 9789462086722

Het architectonisch werk

Het gedroomde museum

Oases in de stad

100 jaar Modern Den Haag

100 jaar Nieuwe Haagse

van A.J. Kropholler

€ 24.95

Urban Oases

€ 29,95

School

€ 44,95

ISBN 9789462086265 ISBN 9789462086272 ISBN 9789462086296

€ 39.95

ISBN 9789462085794

€ 29,95

Vademecum

Writingplace journal for

Zwerfruimte/Wanderspace

Imagination and

Habitat. Ecology Thinking

€ 19.95

Architecture and

€ 29.95

Participation

in Architecture

ISBN 9789462085763

Literature 5

ISBN 9789462085893

€ 39.95

€ 39.95

ISBN 9789462086623

ISBN 9789462085565

ISBN 9789462085190

€ 24.95 ISBN 9789462085756

ISBN 9789462086593

ISBN 9789462084506

ISBN 9789462086609


highlights

40

Building with Nature

Stadsnatuur Maken

Japan. Nation Building

BiodiverCITY. A Matter of

Experimentele

€ 39.95

Making Urban Nature

Nature

Vital Soil!

Woningbouw in Nederland

ISBN 9789462085824

€ 39.95

€ 39.95

€ 24.95

€ 34,95

ISBN 9789462083172

ISBN 9789462086135

ISBN 9789462086562

ISBN 9789462085343

Raining Stories

Architectuur en

Platform Urbanism and Its

Reuse, Redevelop and

Minitopia

€ 29.95

herinnering/ Architecture

Discontents

Design

€ 34,95

ISBN 9789462086692

and Remembrance

€ 49.95

€ 24.95

ISBN 9789462085732

€ 49.95

ISBN 9789462085961

ISBN 9789462085718

ISBN 9789462085961

Beekman Paintings/

Philip Akkerman

Francis Alÿs

Guido van der Werve

Maaike Schoorel

Beekman Paintings

€ 19,95

Children’s Games

€ 29,95

€ 29,95

€ 49.95

ISBN 9789462086098

€ 19.95

ISBN 9789462086180

ISBN 9789462086357

ISBN 9789462085497

ISBN 9789462086340

COBRA

Jan Schoonhoven

Jean Cocteau

Lucio Fontana/ Lucio

Allart van Everdingen

€ 49.95 € 19.95

€ 39.95

€ 24,95

Fontana

€ 26.95

ISBN 9789462082663

ISBN 9789462082496

ISBN 9789462084704

€ 24.95

ISBN 9789462086456

ISBN 9789462086616

ISBN 9789462086463


41

highlights

Copier Compleet

Claudy Jongstra

Satyendra Pakhalé

Geert Lap Specific Objects

Geert Lap Specific Objects

€ 55.00

€ 49.95

€ 49.95

€ 49,95

€ 49.95

ISBN 9789462082007

ISBN 9789462083608

ISBN 9789462085145

ISBN 9789462085107

ISBN 9789462085114

Theory of Type Design

Do It Ourselves

Dutch designers Yearbook

Triumph & Catastrophe

Imaginings by Kiki van Eijk

€ 34.95

€ 39.95

2021

€ 24.95

€ 24.95

ISBN 9789462084407

ISBN 9789462085206

€ 29.95

ISBN 9789462086791

ISBN 9789462086104

ISBN 9789462086579

Groot Amsterdam

Parliaments of the

Expansive Bodies/

Home Video

Exactitudes

€ 49,95

European Union

Expansive Bodies

€ 37,95

€ 39.95

ISBN 9789462085527

€ 69.00

€ 39.95

ISBN 9789462086630

ISBN 9789462081710

ISBN 9789462083615

ISBN 9789462086647 ISBN 9789462086654

Voorland Groningen

Ending the Anthropocene

Food is Fictie

De hongerige stad

Russische sprookjes

€ 29.95

€ 29.95

Food is Fiction

€ 22,95

€ 17,95

ISBN 9789462085909

ISBN 9789462086111

€ 24.95

ISBN 9789056628055

ISBN 9789056626419

ISBN 9789462084674


backlist #

# 100 jaar Modern Den Haag N ISBN 9789462085794 € 29,95 100 jaar Modern Den Haag N ISBN 9789462085800 € 19,95 100 jaar Nieuwe Haagse School N ISBN 9789462084506 € 37,95

A Allart van Everdingen N ISBN 9789462086456 € 26,95 Allart van Everdingen E ISBN 9789462086463 € 26.95 A Museum of Dreams. Kunstmuseum Den Haag E ISBN 9789462086272 € 24.95 A State Beyond the State (e-book) E ISBN 9789462083653 € 19.95 Adolf Loos N ISBN 9789462082472 € 34,95 Adolf Loos (e-book) N ISBN 9789462082977 € 24,95 Apichatpong Weerasethakul E ISBN 9789462084155 € 19.95 Archiprix 2019/Archiprix 2019 N/E ISBN 9789462084834 € 24.95 Archiprix International 2019 Santiago, Chili E ISBN 9789462084841 € 29.95 Archiprix 2020/Archiprix 2020 N/E ISBN 9789462085510 € 24.95 Archiprix 2021/Archiprix 2021 N/E ISBN 9789462086333 € 29.95 Architectuur en herinnering/ Architecture and Remembrance N/E ISBN 9789462085978 € 49,95 Architectuur en herinnering/ Architecture and Remembrance (e-book) N/E ISBN 9789462085978 € 34,95 Architectuur en structuralisme N ISBN 9789462081789 € 34,95 Architecture and Structuralism E ISBN 9789462081536 € 34.95 Architectuurgids Den Haag N ISBN 9789064506871 € 29,95 Architectuurgids Nederland (1980-nu) Architectural Guide to the Netherlands (1980-Present) N/E ISBN 9789064506796 € 29.95 Atelier van Lieshout E ISBN 9789462080805 € 49.95

B Beekman Paintings E ISBN 9789462086340 Benno Premsela E ISBN 9789462084483 Beyond the Dikes E ISBN 9789462083844

€ 39.95 € 22.95 € 49.95

Beyond the Dikes (e-book) E ISBN 9789462084032 € 29.95 Bicycle Landscape Bicycle Landscape N/E ISBN 9789462083875 € 49,95 BiodiverCITY. A Matter of Vital Soil! E ISBN 9789462086562 € 24.95 BiodiverCITY. A Matter of Vital Soil! (e-book) E ISBN 9789462086777 € 14.95 Body Language (e-book) N ISBN 9789462086043 € 24,95 Body Language (e-book) E ISBN 9789462086036 € 24.95 Brinkman en Van der Vlugt architecten N ISBN 9789462080102 € 49,95 Brinkman en Van der Vlugt architects E ISBN 9789462080119 € 49.95 Building as Ornament E ISBN 9789462080447 € 22.95 Building as Ornament (e-book) E ISBN 9789462080775 € 11.95 Building with Nature E ISBN 9789462085824 € 39.95 Building with Nature (e-book) E ISBN 9789462086814 € 24.95 Buurten (e-book) N ISBN 9789462085039 € 29.95

C Cees Dam. Over architectuur N ISBN 9789462083912 € 34,95 Cees Dam. Over architectuur (e-book) N ISBN 9789462084087 € 19,95 Cees Dam. On Achitecture (e-book) E ISBN 9789462084131 € 19.95 Celluloid E ISBN 9789462083202 € 29.95 Cemeteries of the Great War by Sir Edwin Lutyens E ISBN 9789064507151 € 39.95 Chantal Akerman E ISBN 9789462085503 € 24.95 Cities in Transition E ISBN 9789462082434 € 39.95 Cities in Transition (e-book) E ISBN 9789462082649 € 29.95 City Made E ISBN 9789462084582 € 34.95 City Made (e-book) E ISBN 9789462084728 € 24.95 City of Comings and Goings E ISBN 9789462084933 € 39.95 City of Permanent Temporality E ISBN 9789462082205 € 39.95 City of Permanent Temporality (e-book) E ISBN 9789462084797 € 29.95 Claudy Jongstra E ISBN 9789462083608 € 49.95 Co Brandes N ISBN 9789462084636 € 42,95 COBRA A History of a European Avant-Garde Movement E ISBN 9789462082663 € 19.95 Concrete and Ink E ISBN 9789462086166 € 22.95 Copier compleet N ISBN 9789462082007 € 49,95 Cycle Space E ISBN 9789462080041 € 19.95

D Dat is architectuur N ISBN 9789462081840 € 49,95 De adaptieve luchthaven (e-book) N ISBN 9789462083301 € 19,95 De Antistad N ISBN 9789462082854 € 29,95 De Antistad (e-book) N ISBN 9789462082861 € 19,95 De Betekenis van een plek N ISBN 9789462085954 € 29,95 De Deltawerken N ISBN 9789462082724 € 49,95 De Deltawerken (e-book) N ISBN 9789462082748 € 34,95 De haven van Rotterdam (e-book) N ISBN 9789462082540 € 39,95 De hongerige stad N ISBN 9789056628055 € 24,95 De nieuwe generatie stadskinderen N ISBN 9789462082892 € 29,95 De nieuwe generatie stadskinderen (e-book) N ISBN 9789462082908 € 24,95 De Papaverhof van Jan Wils N ISBN 9789462083936 € 37,95 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 N ISBN 9789462081970 € 29,95 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 (e-book) N ISBN 9789462082281 € 24,95 De Stijl gids Nederland N ISBN 9789462083080 € 19,95 De Stijl gids Nederland (e-book) N ISBN 9789462083264 € 14,95 De stoep N ISBN 9789462082090 € 34,95 De stoep (e-book) N ISBN 9789462082588 € 24,95 Designing Change E ISBN 9789462084810 € 49.95 Designing Change (e-book) E ISBN 9789462085046 € 39.95 Designing Lightness E ISBN 9789462085466 € 39.95 Designing Lightness (e-book) E ISBN 9789462085596 € 29.95 Design for the Good Society E ISBN 9789462082052 € 34.95 Deventer (e-book) E ISBN 9789462081291 € 14.95 Dijken van Nederland N ISBN 9789462081505 € 49,95 Dijken van Nederland (e-book) N ISBN 9789462082144 € 39,95 Double Dutch N ISBN 9789462081598 € 29,95 Double Dutch E ISBN 9789462081604 € 29.95 Do It Ourselves E ISBN 9789462085206 € 39,95 Dudok by Iwan Baan/Dudok by Iwan Baan N/E ISBN 9789462085817 € 39,95 Dutch Designers Yearbook 2020 E ISBN 9789462086258 € 29.95 Dutch Designers Yearbook 2020 (e-book) E ISBN 9789462086289 € 19.95

42


43

Dutch Designers Yearbook 2021 E ISBN 9789462086579 € 29.95 Dutch Designers Yearbook 2021 (e-book) E ISBN 9789462086586 € 19.95 Dutch Dikes (e-book) E ISBN 9789462082151 € 39.95

E Eastern Harbour District Amsterdam E ISBN 9789056625535 € 49.95 Een huis genaamd Marseille N ISBN 9789462085183 € 29,95 Ein Traum von Einem Museum. Kunstmuseum Den Haag N ISBN 9789462086296 € 24.95 Eindhoven Architectuur Stad N ISBN 9789462084193 € 19,95 Eindhoven Architecture City E ISBN 9789462084209 € 19.95 Emoties N ISBN 9789462081697 € 19,95 Erasmus en de vrije val in de techniek N ISBN 9789064507403 € 19,95 Erasmus en de vrije val in de techniek (e-book) N ISBN 9789064507274 € 8,95 Erasmus and the Free Fall in Technology (e-book) E ISBN 9789064507267 € 8.95 Evert en Herman Kraaijvanger N ISBN 9789462082366 € 49,95 Exactitudes E ISBN 9789462081710 € 39.95 Expansive Bodies N ISBN 9789462086647 € 39,95 Expansive Bodies E ISBN 9789462086654 € 39.95 Experimentele woningbouw in Nederland 1968 – 1980 N ISBN 9789462085343 € 34,95 Experimentele woningbouw in Nederland 1968 – 1980 (e-book) N ISBN 9789462085374 € 24,95

F Floodscapes E ISBN 9789462085251 Floodscapes (e-book) E ISBN 9789462085367 Francis Alÿs. Children’s Games E ISBN 9789462085497 Femmy Otten/Femmy Otten N/E ISBN 9789462083219 Food for the City E ISBN 9789056628543 Food is Fictie/ Food is Fiction N/E ISBN 9789462084674

€ 39,95 € 29,95 € 19.95 € 29.95 € 24.95 € 24.95

G Geert Lap – Specific Objects N ISBN 9789462085107

€ 49,95

Geert Lap – Specific Objects E ISBN 9789462085114 € 49.95 Geert Lap – Specific Objects (special) N ISBN 9789462085220 € 149,00 Geert Lap – Specific Objects (special) E ISBN 9789462085152 € 149.00 Gerco de Ruijter - Grid Corrections/ Gerco de Ruijter - Grid Corrections N/E ISBN 9789462084889 € 49.95 Goodbye Architecture N ISBN 9789462084230 € 49,95 Goodbye Architecture E ISBN 9789462084247 € 49.95 Goodbye Architecture (e-book) N ISBN 9789462084346 € 39,95 Goodbye Architecture (e-book) E ISBN 9789462084377 € 39.95 Gouden Piramide 2015 (e-book) N ISBN 9789462082571 € 24,95 Gouden Piramide 2016 (e-book) N ISBN 9789462083363 € 24,95 Groot Amsterdam. Metropool in ontwikkeling N ISBN 9789462085527 € 49,95 Guide to De Stijl in the Netherlands (e-book) E ISBN 9789462083271 € 14.95 Guido van der Werve E ISBN 9789462086180 € 29.95

H Habitat E ISBN 9789462085565 € 39.95 Habitat (e-book) E ISBN 9789462085664 € 29.95 Hacking Habitat E ISBN 9789462082687 € 29.95 Hacking Habitat (e-book) N ISBN 9789462082960 € 19,95 Hacking Habitat (e-book) E ISBN 9789462082717 € 19.95 Handboek projectontwikkeling N ISBN 9789462083967 € 75,00 Handboek projectontwikkeling + Opgavenboek N ISBN 9789462086081 € 89,95 Help, we zijn populair! N ISBN 9789462083066 € 24,95 Help, we zijn populair! (e-book) N ISBN 9789462083479 € 14,95 Heritage as an Asset for Inner-City Development E ISBN 9789462081161 € 29.95 Heritage as an Asset for Inner-City Development (e-book) E ISBN 9789462081178 € 19.95 Herman Hertzberger E ISBN 9789462082038 € 69.00 Het architectonisch werk van A.J. Kropholler N ISBN 9789462085190 € 44,95 Het bezield modernisme van A.H. Wegerif N ISBN 9789462084629 € 49,95 Het bezield modernisme van A.H. Wegerif (e-book) N ISBN 9789462084711 € 29,95

Het gedroomde museum. Kunstmuseum Den Haag N ISBN 9789462086265 € 24,95 Het ontwerpen van woningen N ISBN 9789056628253 € 49,95 Het Rotterdamse dakenboek N ISBN 9789462085138 € 39,95 Het weer in de stad (e-boek) N ISBN 9789462081413 € 19,95 Home video N ISBN 9789462086630 € 37,95 Housing Design E ISBN 9789056628260 € 44,95 How To Build an Indian House E ISBN 9789462085534 € 29.95 How To Build an Indian House (e-book) E ISBN 9789462085657 € 19.95 How to Make a Japanese House E ISBN 9789056628505 € 39.95 How to Create a Relevant Public Space (e-book) E ISBN 9789462083677 € 34.95 Hugh Maaskant E ISBN 9789056628031 € 49.95 Huis Sonneveld N ISBN 9789056621964 € 27,95 Hybrid Heads E ISBN 9789462085121 € 39.95

I Imagination and participation E ISBN 9789462086623 Imaginings by Kiki van Eijk E ISBN 9789462086104 Informal Market Worlds (SET) E ISBN 9789462084452 Infratecture N ISBN 9789462082014 Inside Outside E ISBN 9789056625047 Innovatieve glasontwerpen in architectuur N ISBN 9789462086715

39.95

24.95

25.00

34,95

49.95

39,95

J Jan Schoonhoven E ISBN 9789462082496 € 44.95 Japan: Nation Building Nature E ISBN 9789462086135 € 39.95 Japan: Nation Building Nature (e-book) E ISBN 9789462086449 € 29.95 Jean Cocteau/Jean Cocteau N/F ISBN 9789462084704 € 34.95 Jean Cocteau/Jean Cocteau (e-book) N/F ISBN 9789462084735 € 24.95 Joan Melchior van der Meij architect N ISBN 9789462081574 € 49,95

K Kees Christiaanse Textbook E I SBN 9789462084421

€ 19.95


Kees Christiaanse Textbook (e-book) N ISBN 9789462084438 € 14,95 Kunst met een opdracht N ISBN 9789462083592 € 34,95 Kunst van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080911 € 39,95 Kustverhalen (e-book) N ISBN 9789462083646 € 14,95

L

N

R

Narrative Architecture: A Kynical Manifest E ISBN 9789462085244 € 34,95 Narrative Architecture: A Kynical Manifest (e-book) E ISBN 9789462085626 € 24,95 Nul = 0 N ISBN 9789056628376 € 29,95 Nul = 0 E ISBN 9789056628383 € 29.95

Raining Stories E ISBN 9789462086692 € 29.95 Reading by Osmosis E ISBN 9789462085169 € 19,95 Rekenen op herbestemming N ISBN 9789462081543 € 44,95 Rekenen op herbestemming (e-book) N ISBN 9789462082632 € 24,95 Reuse, Redevelop and Design (Updated Edition) E ISBN 9789462085718 € 29.95 Reuse, Redevelop and Design (e-book) E ISBN 9789462083714 € 14.95 Reuse, Redevelop and Design (e-book) (Updated Edition) E ISBN 9789462085725 € 19.95 Reuzenarbeid N ISBN 9789462086227 € 49,95 Rotterdam Architectuur Stad N ISBN 9789462086739 € 19,95 Rotterdam Architecture City E ISBN 9789462086746 € 19.95 Rotterdam groene stad N ISBN 9789462082762 € 19,95 Rotterdam groene stad (e-book) N ISBN 9789462082779 € 14,95 Ruimtelijke ordening N ISBN 9789462086234 € 49,95 Russische sprookjes N ISBN 9789056626419 € 17,95 Ruud Kuijer Über Skulptur D ISBN 9789462085329 € 19,95 Ruud Kuijer On Sculpture E ISBN 9789462085336 € 19,95 Ruud Kuijer Over Sculptuur N ISBN 9789462085237 € 19,95

Land Art Live N ISBN 9789462085879 € 29,95 Land Art Live E ISBN 9789462085886 € 29.95 Landscape and Energy E ISBN 9789462081130 € 65.00 Landscape and Energy (e-book) E ISBN 9789462081444 € 39.95 Landschap en energie N ISBN 9789462081123 € 65,00 Landschap en energie (e-book) N ISBN 9789462081437 € 39,95 Lessons for Students in Architecture E ISBN 9789462083196 € 34.95 Liefde voor de Hollandse bouwkunst (e-book) N ISBN 9789462083332 € 34,95 Life is Strange/Life is Strange N/E ISBN 9789462082335 € 14.95 Lucio Fontana E ISBN 9789462086616 € 24.95

Oases in de stad N ISBN 9789462086593 € 39,95 Objectief Nederland/Objective Netherlands N ISBN 9789462084643 € 39.95 Odilon Redon N ISBN 9789462084216 € 29,95 Ontwerp en analyse N ISBN 9789462080669 € 29,95 Ontwerpen voor duurzaamheid door herontwikkeling/Designing for Sustainability through upcycling N/E ISBN 9789462086203 € 34,95 Otto Neurath E ISBN 9789056627980 € 27.95 Over mediatheorie N ISBN 9789056627829 € 19,95

M

P

Maaike Schoorel N ISBN 9789462086357 € 29,95 Maakbaar Landschap N ISBN 9789056627003 € 14,95 Mag dit weg N ISBN 9789462085572 € 29,95 Mag dit weg (e-book) N ISBN 9789462085701 € 14,95 Manuel de Sola-Morales E ISBN 9789056625207 € 39.95 Manzoni in Holland N ISBN 9789462085008 € 29,95 Manzoni in Holland E ISBN 9789462085053 € 29.95 Minitopia N ISBN 9789462085732 € 34,95 Minitopia (e-book) N ISBN 9789462086012 € 24,95 Museum De Lakenhal N ISBN 9789462084902 € 49,95 Museum De Lakenhal. A Portrait E ISBN 9789462085411 € 34,95 MVRDV Buildings E ISBN 9789462082427 € 69.00

Participate! E ISBN 9789462086319 € 39.95 Participate! (e-book) E ISBN 9789462086401 € 29.95 Parliaments of the European Union E ISBN 9789462083615 € 69.00 Peggy Guggenheim en Nelly van Doesburg N ISBN 9789462083769 € 34,95 Peggy Guggenheim and Nelly van Doesburg E ISBN 9789462084100 € 34.95 Philip Akkerman Kunstenaarsdagboek N ISBN 9789462086098 € 19,95 Philipp Fürhofer E ISBN 9789462085589 € 44.95 Platform Urbanism E ISBN 9789462086159 € 29.95 Post-War Reconstruction in the Netherlands 1945-1965 E ISBN 9789462082793 € 39.95 Progress & Prosperity E ISBN 9789462083509 € 34.95 Progress & Prosperity (e-book) E ISBN 9789462083660 € 19.95

O

S Satyendra Pakhalé E ISBN 9789462085145 € 49.95 Scholenbouwatlas N ISBN 9789462081963 € 49,95 Schiphol megastructuur N ISBN 9789056628512 € 49,95 Schiphol Grensverleggend luchthavenontwerp 1967-1975 (e-book) N ISBN 9789462085671 € 39,95 Schiphol - Groundbreaking airport design 1967-1975 E ISBN 9789462085459 € 49,95 Schiphol - Groundbreaking airport design 1967-1975 (e-book) E ISBN 9789462085688 € 39,95 Shared Cities Atlas E ISBN 9789462085213 € 49.95 Shenzhen E ISBN 9789462082373 € 19.95 Shores Like You E ISBN 9789462083226 € 49.95 Slimme steden (e-boek) N ISBN 9789462081802 € 19,95 Smart about Cities (e-book) E ISBN 9789462081819 € 19.95 Space and the Architect E ISBN 9789064507335 € 34.95

44


45

Spacematrix, revised edition E ISBN 9789462085381 € 39.95 Spacematrix, revised edition (e-book) E ISBN 9789462085398 € 29.95 Spaces of Culture E ISBN 9789462084988 € 34.95 Spots in Shots E ISBN 9789462084568 € 39.95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature N/E ISBN 9789462083172 € 34.95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature (e-book) N/E ISBN 9789462083325 € 24.95 Stadsvernieuwing in Rotterdam N ISBN 9789462085350 € 29.95 Stadsvernieuwing in Rotterdam (e-book) N ISBN 9789462085404 € 19.95 State of Being. Document Nederland E ISBN 9789462084148 € 29.95 Statie Stuifduin/Statie Stuifduin N/E/F ISBN 9789462084957 € 34.95 Strategies of Display E ISBN 9789462080270 € Sweet&Salt E ISBN 9789056628482 € 34.95 Sybold van Ravesteyn N ISBN 9789462081185 € 49,95

T Ted Noten E ISBN 9789462082328 € 39.95 Textile Tectonics E ISBN 9789056628024 € 34.95 The Amsterdam Agenda E ISBN 9789462085428 € 19.95 The Amsterdam Agenda (e-book) E ISBN 9789462085435 € 14.95 The Civic City in a Nomadic World (hardcover) E ISBN 9789462083721 € 44.95 The Civic City in a Nomadic World (paperback) E ISBN 9789462083882 € 34.95 The Civic City in a Nomadic World (e-book) E ISBN 9789462083004 € 29.95 The Enclosed Garden E ISBN 9789064503498 € 29.95 The Flexible City E ISBN 9789462082878 € 29.95 The Flexible City (e-book) E ISBN 9789462082885 € 24.95 The Ghosts of Sunday Morning E ISBN 9789462084940 € 19.95 The Grand Projet E ISBN 9789462084803 € 59.95 The Grand Projet (e-book) E ISBN 9789462085084 € 39.95 The Hague. An Architectural Guide E ISBN 9789064506864 € 29.95 The Landscape of Contemporary Infrastructure E ISBN 9789462082397 € 49.95 The NAi Effect E ISBN 9789462083073 € 49.95

The Noise Landscape E ISBN 9789462083554 € 49.95 The Noise Landscape (e-book) E ISBN 9789462083707 € 29.95 The Port of Rotterdam (e-book) E ISBN 9789462082557 € 39.95 The Potato Plan Collection E ISBN 9789462084339 € 49.95 The Potato Plan Collection (e-book) E ISBN 9789462084469 € 34.95 The Sonneveld House E ISBN 9789056621971 € 27.95 The Story of the Bucky Lab E ISBN 9789462084681 € 34.95 The Story of the Bucky Lab (e-book) E ISBN 9789462085695 € 24.95 The Wrong House E ISBN 9789462080966 € 34.95 Theo Jansen De Grote Fantast N ISBN 9789462083431 € 39,95 Theo Jansen The Great Pretender E ISBN 9789462083448 € 39.95 Theory of Type Design E ISBN 9789462084407 € 34.95 Theory of Type Design (e-book) E ISBN 9789462084513 € 29.95 Too Big E ISBN 9789462083158 € 34.95 Too Big (e-book) E ISBN 9789462083318 € 29.95 Town Planning in the Netherlands since 1800 E ISBN 9789462082410 € 65.00 Transformatie van kantoorgebouwen N ISBN 9789064506246 € 37,95 Tussen tent en villa N ISBN 9789462080744 € 39,95 To Build a City in Africa E ISBN 9789462083929 € 34.95 To Build a City in Africa (e-book) E ISBN 9789462084094 € 24.95 T

U Urban Literacy E ISBN 9789462081215 € 29.95 Urban Oases E ISBN 9789462086609 € 39.95 Urbanisation of the Sea E ISBN 9789462085930 € 39.95 Urbanisation of the Sea (e-book) E ISBN 9789462085947 € 29.95

V V = Vorm N ISBN 9789462082083 € 39,95 Vacancy Studies Vacancy Studies N/E ISBN 9789462081468 € 29.95 Vademecum E ISBN 9789462085763 € 19.95 Vademecum (e-book) E ISBN 9789462085770 € 14.95 Van beeld naar interactie N ISBN 9789056628185 € 19,95 Van Nellefabriek Rotterdam N ISBN 9789462083943 € 14,95

E ISBN 9789462083950 € 14.95 Velotopia E ISBN 9789462083523 € 24.95 Velotopia (e-book) E ISBN 9789462083684 € 14.95 Victor Bourgeois E ISBN 9789462084605 € 69.00 Viktor&Rolf Fashion Special Edition E ISBN 9789462084537 € 125 Viktor&Rolf Modekunstenaars N ISBN 9789462084476 € 9,95 Vinexmensen N ISBN 9789462083134 € 19,95 Vinexmensen (e-book) N ISBN 9789462083295 € 9,95 Vitale architectuur/Vital Architecture N/E ISBN 9789462082830 € 34.95 Voorbij de dijken N ISBN 9789462083837 € 49,95 Voorbij de dijken (e-book) N ISBN 9789462084025 € 29,95 Voorland Groningen N ISBN 9789462085909 € 29,95 Voorland Groningen (e-book) N ISBN 9789462085916 € 19,95

W Waterwerken in Nederland N ISBN 9789462083851 € 49,95 Waterwerken in Nederland (e-book) N ISBN 9789462084049 € 34,95 Waterworks in the Netherlands E ISBN 9789462083868 € 19.95 Waterworks in the Netherlands (e-book) E ISBN 9789462084056 € 34.95 Weather in the City E ISBN 9789462081987 € 29.95 Weather in the City (e-book) E ISBN 9789462082267 € 19.95 Web Aesthetics E ISBN 9789056627706 € 24.95 Wederopbouwboerderijen N ISBN 9789462084612 € 42,95 Wederopbouwboerderijen (e-book) N ISBN 9789462085015 € 29,95 Werklust/Werklust N/E ISBN 9789462082441 € 49.95 What Happenend to my Buildings What Happenend to my Buildings N/E ISBN 9789462083356 € 49.95 What Happenend to my Buildings (e-book) What Happenend to my Buildings (e-book) N/E ISBN 9789462083349 € 29.95 William Kentridge (Catalan) N ISBN 9789462086050 € 22.95

Z Zo werken wij N ISBN 9789056628017 Zoet&Zout N ISBN 9789056628475 Zwerfruimte/Wanderspace N/E ISBN 9789462085893

€ 24,95 € 34,95 € 29.95


series Architectuur in Nederland Architectuur in Nederland 2012/13 Architecture in the Netherlands 2012/13 N/E ISBN 9789462080430 € 39.95 Architectuur in Nederland 2013/14 Architecture in the Netherlands 2013/14 N/E ISBN 9789462081154 € 39.95 Architectuur in Nederland 2015/16 Architecture in the Netherlands 2015/16 N/E ISBN 9789462082786 € 39.95 Architectuur in Nederland 2016/17 Architecture in the Netherlands 2016/17 N/E ISBN 9789462083530 € 39.95 Architectuur in Nederland 2017/18 Architecture in the Netherlands 2017/18 N/E ISBN 9789462084308 € 39.95 Architectuur in Nederland 2018/19 Architecture in the Netherlands 2018/19 N/E ISBN 9789462084872 € 39.95 Architectuur in Nederland 2019/20 (e-book)/Architecture in the Netherlands 2018/19 (e-book) N/E ISBN 9789462085022 € 29.95 Architectuur in Nederland 2019/20 Architecture in the Netherlands 2019/20 N/E ISBN 9789462085558 € 39.95 Architectuur in Nederland 2020/21 Architecture in the Netherlands 2020/21 N/E ISBN 9789462086210 € 39.95 Architectuur in Nederland 2020/21 (e-book)/ Architecture in the Netherlands 2020/21 (e-book) N/E ISBN 9789462086371 € 29.95

DASH 1-DASH Nieuwe open ruimte in het woonensemble/New Open Space in Housing Ensembles N/E ISBN 9789056626549 € 29.95 2-DASH Het luxe stadsappartement/ The Luxury City Apartment N/E ISBN 9789056627171 € 29.95 3-DASH Het woonerf leeft/The Woonerf Today N/E ISBN 9789056627393 € 29.95 5-DASH De stadsenclave/The Urban Enclave N/E ISBN 9789056628093 € 29.95 6-DASH Wonen in een nieuw verleden/ Living in the New Past N/E ISBN 9789056628246 € 29.95 7-DASH Het eco-huis/The Eco-House N/E ISBN 9789056628536 € 29.95 8-DASH Samen bouwen/Building Together N/E ISBN 9789462080133 € 29.95 9-DASHWoningbouwtentoonstellingen/ Housing Exhibitions N/E ISBN 9789462080980 € 29.95

10-DASH Studentenhuisvesting/ Housing the Student N/E ISBN 9789462081222 € 29.95 11-DASH Stijlkamers/Interiors on Display N/E ISBN 9789462081659 € 29.95 12/13-DASH Woningbouw wereldwijd/ Global Housing N/E ISBN 9789462082106 € 49.95 14-DASH Van woning naar woning/ From Dwelling to Dwelling N/E ISBN 9789462083110 € 29.95 15-DASH Huis Werk Stad/ Home Work City N/E ISBN 9789462084544 € 29.95 16-DASH Experimentele woningbouw Experimental Housing N/E ISBN 9789462085855 € 29.95

Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 De terugkeer van het schilderen N ISBN 9789462081253 € 14,95 De schilderkunst in een kritiek stadium? N ISBN 9789462081246 € 14,95 Verstrengeling van traditie en vernieuwing N ISBN 9789462081321 € 14,95 Kunstkritiek als exact vak? N ISBN 9789462081352 € 14,95 Van sintels vuurwerk maken N ISBN 9789462081376 € 14,95 What’s Happening? N ISBN 9789462081369 € 14,95 Realisme in Nederland N ISBN 9789462081345 € 14,95 Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen N ISBN 9789462081338 € 14,95 Tussen kunst en document N ISBN 9789462081390 € 14,95 Turbulentie rond videokunst N ISBN 9789462081383 € 14,95 Wegwijzers in oude en moderne kunst N ISBN 9789462081406 € 14,95

OASE OASE 45 Essentiële architectuur/ Essential Architecture (e-book) N/E ISBN 9789462087095 € 14.95 OASE 54 Re: Generieke stad/ Re: Generic City (e-book) N/E ISBN 9789462087101 € 14.95 OASE 63 Platteland/Countryside (e-book) N/E ISBN 9789462087118 € 14.95 OASE 65 Ornament/Ornament (e-book) N/E ISBN 9789462087125 € 14.95 OASE 78 Immersed/Immersed (e-book) N/E ISBN 9789462087132 € 14.95 OASE 82 l’Afrique, c’est chic/ l’Afrique, c’est chic N/E ISBN 9789056627751 € 22.95

OASE 84 Maquettes/Models N/E ISBN 9789056628079 € 22.95 OASE 91 Sfeer Bouwen/ Building Atmosphere N/E ISBN 9789462081079 € 22.95 OASE 94 OMA – De eerste tien jaar/ The First Decade N/E ISBN 9789462082045 € 22.95 OASE 97 Actie en reactie/ Action and Reaction N/E ISBN 9789462083103 € 22.95 OASE 97 Actie en reactie (e-book)/ Action and Reaction (e-book) N/E ISBN 9789462083288 € 14.95 OASE 98 Verhalend landschap/ Narrating Landscape N/E ISBN 9789462083547 € 22.95 OASE 98 Verhalend landschap (e-book)/Narrating Landscape (e-book) N/E ISBN 9789462083691 € 14.95 OASE 99 De effecten van architectuurmusea/The Architecture Museum Effect N/E ISBN 9789462083738 € 22.95 OASE 99 De effecten van architectuurmusea (e-book)/The Architecture Museum Effect (e-book) N/E ISBN 9789462084070 € 14.95 OASE 100 De architectuur van het tijdschrift/The Architecture of the Journal N/E ISBN 9789462084315 € 42.95 OASE 100 De architectuur van het tijdschrift (e-book)/The Architecture of the Journal (e-book) N/E ISBN 9789462084414 € 29.95 OASE 101 Microkosmos (e-book)/ Microkosmos (e-book) N/E ISBN 9789462084926 € 14.95 OASE 102 Scholen&docenten/ Schools&Teachers N/E ISBN 9789462084858 € 22.95 OASE 102 Scholen&docenten (e-book)/ Schools&Teachers (e-book) N/E ISBN 9789462085060 € 14.95 OASE 103 Critical Regionalism Revisited/Critical Regionalism Revisited N/E ISBN 9789462084865 € 22.95 OASE 103 Critical Regionalism Revisited (e-book)/Critical Regionalism Revisited (e-book) N/E ISBN 9789462085077 € 14.95 OASE 104 De stedelijke huishoudpraktijk van het metabolisme/ The Urban Household Practice of Metabolism N/E ISBN 9789462085176 € 19.95 OASE 104 De stedelijke huishoudpraktijk van het metabolisme (e-book)/ The Urban Household Practice of Metabolism (e-book) N/E ISBN 9789462085299 € 14.95 OASE 105 Tekenpraktijken/Practices of Drawing N/E ISBN 9789462085541 € 22.95 OASE 105 Tekenpraktijken/Practices of Drawing (e-book) N/E ISBN 9789462085633 € 14.95

46


47

OASE 106 Tafelschikkingen. Hannah Arendt/ Table Settings. Hannah Arendt N/E ISBN 9789462085619 € 22.95 OASE 106 Tafelschikkingen. Hannah Arendt/ Table Settings. Hannah Arendt (e-book) N/E ISBN 9789462085640 € 14.95 OASE 107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw/The Drawing in Landscape Design and Urbanism N/E ISBN 9789462085787 € 22.95 OASE 107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw/ The Drawing in Landscape Design and Urbanism (e-book) N/E ISBN 9789462085923 € 14.95 OASE 108 Receptiegeschiedenissen in de architectuur/ Reception Histories in Architecture N/E ISBN 9789462086173 € 22.95 OASE 108 Receptiegeschiedenissen in de architectuur/ Reception Histories in Architecture (e-book) N/E ISBN 9789462086425 € 14.95 OASE 109 Moderniteitenin/Modernities N/E ISBN 9789462086197 € 22.95 OASE 109 Moderniteitenin/Modernities (e-book) N/E ISBN 9789462086418 € 14.95

Reflect Nieuw engagement. Reflect 1 N ISBN 9789462081932 € 24,95 Nieuw engagement. Reflect 1 (e-boek) N ISBN 9789056627836 € 14,95 New Commitment. Reflect 1 (e-book) E ISBN 9789056627843 € 14.95 Stadswijk. Reflect 2 (e-boek) N ISBN 9789056627850 € 14,95 Capsulaire beschaving. Reflect 3 N ISBN 9789056626877 € 24,95 Capsulaire beschaving. Reflect 3 (e-boek) N ISBN 9789056627867 € 14,95 Capsular Civilization. Reflect 3 (e-book) E ISBN 9789056627874 € 14.95 Documentaire nu! Reflect 4 N ISBN 9789056627607 € 24,95 Documentaire nu! Reflect 4 (e-boek) N ISBN 9789056627881 € 14,95 Documentary Now! Reflect 4 (e-book) E ISBN 9789056627898 € 14.95 Creativiteit en de stad. Reflect 5(e-boek) N ISBN 9789056627904 € 14,95 Creativity and the City. Reflect 5 (e-book) E ISBN 9789056627911 € 14.95 Urban Politics Now. Reflect 6 (e-book) E ISBN 9789056627928 € 14.95 Questioning History. Relfect 7 (e-book) E ISBN 9789056627935 € 14.95 Art and Activism in the Age of Globalisation. Relfect 8 E ISBN 9789056627799 € 39.95 Art and Activism in the Age of Globalisation. Relfect 8 (e-book) E ISBN 9789056627942 € 14.95

Entropic Empire. Relfect 9 E ISBN 9789462080287 € 24.95 De Stad als interface. Reflect 10 N ISBN 9789462080492 € 24,95 De Stad als interface. Reflect 10 (e-boek) N ISBN 9789462080751 € 14,95 The City as Interface. Reflect 10 (e-book) E ISBN 9789462080768 € 14.95 The Dwarf in the Chess Machine. Reflect 11 E ISBN 9789462084971 € 29.95 Ending the Anthropocene. Reflect 12 E ISBN 9789462086111 € 24.95 Ending the Anthropocene. Reflect 12 (e-book) E ISBN 9789462086128 € 14.95

The Why Factory Green Dream E ISBN 9789056628628 € 34.95 Hong Kong Fantasies E ISBN 9789056627645 € 24.95 City Shock E ISBN 9789462080072 € 29.95 We Want World Wonders E ISBN 9789462081772 € 29.95 We Want World Wonders (e-book) E ISBN 9789462082250 € 29.95 Barba E ISBN 9789462082533 € 29.95 Barba (e-book) E ISBN 9789462082564 € 29.95 Absolute Leisure E ISBN 9789056627669 € 29.95 Porocity E ISBN 9789462084599 € 29.95 Towers of Choices E ISBN 9789462083745 € 29.95

Writingplace

Writingplace E ISBN 9789462082816 € 34.95 Writingplace (e-book) E ISBN 9789462082823 € 24.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 1 E ISBN 9789462084360 € 24.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 2 E ISBN 9789462084766 € 24.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 3 E ISBN 9789462085312 € 24.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 4 E ISBN 9789462085749 € 24.95 Writingplace/Journal for Architecture and Literature 5 E ISBN 9789462085756 € 24.95


Distributie/ distribution Kehrer Arctic Heroes E ISBN 9783969000076 € 75.00 Arno Rafael Minkkinen E ISBN 9783868289220 € 75.00 Auke de Vries E ISBN 9783868289282 € 29.90 Cellars E ISBN 9783868289541 € 39.90 Daniel Tchetchik E ISBN 9783868289572 € 39.90 Dr. Paul Wolff & Tritschler E ISBN 9783868288810 € 78.00 Dust To Dawn E ISBN 9783868288407 € 68.00 Eboundja E ISBN 9783868289893 € 48.00 Erik Oestensson E ISBN 9783868289145 € 39.90 Eyes Wide Open! 100 Years Of Leica E ISBN 9783868285307 € 98.00 Fred Stein E ISBN 9783868289664 € 39.90 Gertsch - Gaugin – Munch E ISBN 9783868289336 € 36.00 Grönland E ISBN 9783868289794 € 48.00 Sean Hemmerle. Them E ISBN 9783868288100 € 39.90 High Garden E ISBN 9783868289381 € 35.00 Hyle | Curtain | Backdrop E ISBN 9783868289428 € 35.00 Larp E ISBN 9783868287394 € 35.00 Moon Rabbit E ISBN 9783868289725 € 42.00 Nest E ISBN 9783868289879 € 35.00 New York Legs E ISBN 9783868286984 € 7.95 Nordkorea / North Korea E ISBN 9783868289190 € 58.00 My Mind's Eye E ISBN 9783868289862 € 38.00 Omatandangole E ISBN 9783868289534 € 38.00 Out of Place E ISBN 9783868289947 € 39.90 Petrus E ISBN 9783868289527 € 35.00 Project Cleansweep E ISBN 9783868289671 € 44.00 Rumors of War E ISBN 9783969000045 € 35.00 Sapeurs E ISBN 9783868289732 € 39.90 Saul Leiter E ISBN 9783868282580 € 49.90 The Best Is Yet To Come E ISBN 9783868288773 € 39.90 The Eye Of The Cyclops E ISBN 9783868289244 € 49.90

There is a Crack in Everything E ISBN 9783868289800 Thomas Brasey E ISBN 9783868288032 Wee Muckers E ISBN 9783868289152 Welkom Today E ISBN 9783868289268

€ 35.00 € 44.00 € 35.00 € 39.90

Rijksmuseum 1100-1600 N ISBN 9789071450891 € 27,50 1100-1600 E ISBN 9789071450907 € 27.50 1600-1700 N ISBN 9789492660015 € 27,50 1600-1700 E ISBN 9789492660022 € 27.50 1700-1800 N ISBN 9789462084964 € 27,50 1700-1800 E ISBN 9789462084995 € 27.50 1800-1900 N ISBN 9789462083998 € 27,50 1800-1900 E ISBN 9789462084001 € 27.50 Asian Art E ISBN 9789071450945 € 27.50 Aziatische kunst N ISBN 9789071450716 € 27,50 De verzamelaarskast met miniatuurapotheek N ISBN 9789491714610 € 40,00 Dick Bruna The Artist E ISBN 9789491714672 € 20.00 Everyone a Photographer E ISBN 9789462084773 € 39.95 Feest. Ed van der Elsken N ISBN 9789462086067 € 19,50 Feest. Ed van der Elsken E ISBN 9789462086074 € 19.50 Johan Maelwael N ISBN 9789462083783 € 35,00 Johan Maelwael E ISBN 9789462083790 € 35.00 Late Rembrandt N ISBN 9789491714412 € 10,00 Matthijs Maris N ISBN 9789462083806 € 40,00 Matthijs Maris E ISBN 9789462083813 € 40.00 Mode&kostuum N ISBN 9789462083387 € 40,00 Modern Times E ISBN 9789462081765 € 39.95 Modern Times (pocket) E ISBN 9789462081796 € 14.95 Rembrandt and Velazquéz E ISBN 9789462085275 € 25,00 Rembrandt - Velazquéz N ISBN 9789462085282 € 25,00 Rembrandt. Biografie van een rebel N ISBN 9789462084742 € 25,00 Rembrandt. Biography of a Rebel E ISBN 9789462084759 € 25.00 Rembrandt x Rijksmuseum/Rembrandt x Rijksmuseum N/E ISBN 9789462085091 € 40,00

Remember me E ISBN 9789462086500 Rijksmuseum kookboek N ISBN 9789082543704 Rijksmuseum Cookbook E ISBN 9789082543711 Rijksmuseum in Detail N ISBN 9789491714894 Rijksmuseum in Detail E ISBN 9789491714900 Vergeet me niet N ISBN 9789462086494 Vincent Mentzel. Foto’s N ISBN 9789462086876

€ 27.50 € 24,95 € 24.95 € 25,00 € 25.00 € 27,50 € 19,50


49


50

uitgevers

publishers

Het Schielandshuis Korte Hoogstraat 31 3011 GK Rotterdam P.O. Box 21927 3001 AX Rotterdam The Netherlands +31 (0) 10 2010 133 www.nai010.com info@nai010.com Janine van den Dool catalogue production pr/marketing manager Eelco van Welie director/publisher Marcel Witvoet architecture publisher Laurence Ostyn project manager art & design Jan Kappers sales/distribution Erik Visser finance Natasja van Nunen office management Hans Oldewarris advisor

Sales & Distribution

Sales Representatives

Verkoop & distributie Jan Kappers tel +31 (0) 10 2010 131 mob +31 (0) 6 22 14 66 25 jan@nai010.com Nederland

Australia and New Zealand Perimeter Distribution Victoria Tel +61 3 9484 8101 idea@perimeterdistribution.com

Preferred reseller NAi Boekverkopers / Booksellers Museumpark 25 3015 CB Rotterdam tel +31 (0) 10 440 12 03 www.naibooksellers.nl Booksellers@nai.nl Distributie Nederland en Vlaanderen CB Erasmusweg 10 4104 AK Culemborg tel +31 (0) 345 475 911 fax +31 (0) 345 475 343 www.cb.nl Distribution North, Central and South America ARTBOOK | D.A.P. 155 Sixth Avenue 2nd Floor New York, NY 10013-1507 USA Tel +1 212 627 1999 fax +1 212 627 9484 dap@dapinc.com www.artbook.com Distribution Rest of the World Idea Books Nieuwe Herengracht 11 1011 RK Amsterdam tel +31 (0) 20 6226154 fax +31 (0) 20 6209299 idea@ideabooks.nl www.ideabooks.nl

China and Hong Kong SAR China / Taiwan: Ben Bai Beijing benbai@cps-hk.com HK / Macau: Helen Fung Hong Kong hkcps@biznetvigator.com Tel +852 2491 1436 France, Switzerland and Francophone Belgium Sébastien Richard Nantes Tel +33 6 59390015 contact@macadam-diffusion.fr Germany and Austria Stefan Schempp Munich stefan.schempp@mnet-mail.de Michael Klein Velden mi-klein@t-online.de Tel +49 89 230 777 37 Japan and Asia Julie Onishi Kyoto Tel +81 75 7220034 voice@sings.jp Scandinavia Anna Eriksson Stockholm Tel +46 70 647 00 68 ideabooks.scand@gmail.com South Europe Bookport Milan Tel +39 02 45103601 bookport@bookport.it

Deze prijzen in euro’s zijn geldig in Nederland. Wijzigingen voorbehouden. All prices in Euros as applicable in the Netherlands. Subject to change.

United Kingdom and Ireland Artdata London Tel: +44 (0) 208 747 1061 info@artdata.co.ukuitgevers publishers

P.O. Box 21927 3001 AX Rotterdam The Netherlands +31 (0) 10 2010 133 info@nai010.com

nai010.com

Beeld omslag / cover image Interieurarchitect Cora Nicolai geeft les aan haar studenten, 1957. (detail) Collectie Het Nieuwe Instituut Interior architect Cora Nicolai teaches her students, 1957. (detail) Collection Het Nieuwe Instituut


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.