Page 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Nadace Partnerství Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

Mgr. Martin Gillár Koordinátor kampaně v Brně 20. 6. 2013


Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu nadační příspěvky, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti do ochrany přírody, šetrné formy turistiky i dopravy, výsadeb stromů a vytváření kvalitních veřejných prostranství. Podporujeme, plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi. WWW .NADACEPARTNERSTVI.CZ

Kampaň Do práce na kole je finančně podpořena firmou SRAM A CTP

Mediální partneři

Partneři

Nadace Partnerství Údolní 33, 602 00 Brno Telefon: +420 515 903 111 E-mail: partnerstvi@nap.cz


Obsah 1.

Popis kampaně .................................................4

2.

Koordinační činnost, zapojení partnerů .........4

3.

Soutěžní část kampaně ....................................5

4.

Doprovodné aktivity a eventy ..........................5

5.

Marketing, propagace a medializace...............6

6.

Prezentace CTP v rámci kampaně...................8

7.

Příloha 1: Výsledky soutěží .............................9 7.1

Výsledky kategorie pravidelnosti ................................... 9

7.2

Výsledky kategorie „průměrný objem v týmu“ ............. 14

7.3 7.4

Nejpilnější jezdec ......................................................... 14 Soutěž elegance aneb Chic na kolech ........................ 14

7.5 7.6

Nejlepší návrh cykloopatření ....................................... 15 Pro kreativce a fotografy .............................................. 16

7.7

Cyklozaměstnavatel roku ............................................. 16

Příloha 2: Tiskoviny ........................................17

8.

9.

8.1

Plakát A3 (300 ks)........................................................ 17

8.2 8.3

Leták A5 (1500 ks) ....................................................... 18 Diplom pro vítěze a oceněné (celkem 16 ks) .............. 19

8.4

Certifikáty pro účastníky (celkem 92 ks) ...................... 20

Příloha 3: Ukázky z médií ...............................21

10. Příloha 4: Tiskové zprávy ...............................26 11. Fotogalerie ......................................................36


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

1. Popis kampaně Kampaň Do práce na kole je inspirována obdobnými kampaněmi v zahraničí a jejím cílem je obrazně řečeno vysadit zaměstnance firem a institucí z aut a posadit je na kolo. V České republice totiž v posledních letech zažívá boom zejména rekreační cyklistika, a tak se dá předpokládat, že v případě zlepšujících se podmínek pro městskou cyklistiku by vzrůstal i podíl využívání kola jakožto dopravního prostředku. Tato vize je plně v souladu s vizí Nadace Partnerství, která dlouhodobě patří k nejdůležitějším organizacím zabývajících se problematikou trvale udržitelného rozvoje, veřejných prostor i zklidňování dopravy. Aktivní zapojení se do kampaně v roce 2012 tak bylo vlastně dalším přirozeným krokem v naší práci. V Brně jsme kampaň poprvé zorganizovali v roce 2012 s cílem upozornit na stále se zhoršující dopravní situaci ve městě a na alternativní způsoby dopravy, které nejen že šetří peněženku a životní ovzduší, ale také zlepšují kondici občanů města Brna. Do kampaně se v roce 2012 zapojilo více jak 300 účastníků z nejrůznějších brněnských firem a institucí a dá se říci, že to byl pro nás ročník testovací. Má vůbec cenu takovou akci pořádat? Je po cyklistice v Brně poptávka? Vnímají firmy otázku mobility jako věc, kterou je potřeba koncepčně řešit? První ročník nás utvrdil v tom, že ano. Druhý ročník nás utvrdil v tom, že mobilita už nyní patří k tématům, které firmy eminentně zajímají. Do kampaně se totiž zapojily aktivně i tím, že svoje zaměstnance motivovaly k účasti v kampani (např. FN nemocnice Brno, firmy v CTP, Spielberk Office apod.). Zároveň kampaň firmám nabízí poměrně levnou formu teambuildingu, kdy mají zaměstnanci možnost sdílet své zážitky z cest do práce na kole. Do letošního ročníku se tak v Brně zapojilo 666 zaměstnanců z více jak 300 týmů. Interním cílem kampaně bylo zapojení minimálně jednoho promile obyvatel daného města. Kampaň se tentokrát konala v 11 městech CR a Brno tohoto milníku dosáhlo jako první ze všech. I to nás utvrzuje v tom, že je třeba se dále aktivně spolupodílet na zkvalitňování života v Brně.

2. Koordinační činnost, zapojení partnerů Účast iniciativy Auto*Matu: Hlavním koordinačním subjektem celorepublikové kampaně je pražská iniciativa Auto*Matu, která poskytla technickou, mediální i organizační podporu lokálním organizátorům včetně Nadace Partnerství. Spolupracující subjekty: V Brně jsme kampaň zorganizovali za spolupráce Brna na kole, o.s., které se zapojilo především do organizace úvodní cyklojízdy, ale i do závěrečného vyhlášení. Počet účastníků: Celkem se do kampaně zapojilo v Brně 666 účastníků, z nichž 623 zaplatilo registrační poplatek. Ve srovnání s rokem 2012 se tedy jedná o cca dvojnásobek účastníků. Organizační tým: Koordinaci kampaně v Brně má za Nadaci Partnerství na starosti Martin Gillár, externím spolupracovníkem byl Michal Šindelář z Brna na kole.

strana: 4/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

3. Soutěžní část kampaně Hlavní kategorie kampaně spočívala v pravidelnosti jízdy do práce na kole. Do kampaně se mohly přihlásit firemní týmy 2-5 zaměstnanců, jejichž cílem bylo v průměru ujet během května více jak 2/3 cest do práce na kole. Zároveň jsme pro účastníky připravili vedlejší kategorie – Nejlepší návrh cykloopatření,

Soutěž

elegance

aneb

Chic

na

kolech,

Kategorie

kreativity,

Cyklozaměstnavatel roku, Nejpilnější jezdec a Největší objem. Výsledky jednotlivých kategorií jsou součástí přílohy č. 1.

4. Doprovodné aktivity a eventy Kampaň byla v dubnu uvedena Velkou jarní cyklojízdou, která se konala 18. dubna a startovala na Moravském náměstí. Účastnilo se jí přes 300 cyklistů.

strana: 5/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

Během měsíce května měli účastníci možnost využít akcí Kafe na triko, kdy u pojízdné kavárny Kofi-Kofi získali kávu zdarma v případě, že měli na sobě oficiální tričko kampaně. Ve spolupráci s Domem umění jsme také účastníkům nabídli možnost návštěvy výstavy Baťův kanál, opět zdarma. Slavnostní vyhlášení proběhlo 6. června v Otevřené zahradě Nadace Partnerství a v jeho rámci byly vyhlášeny výsledky a vylosování vítězové z těch týmů, které úspěšně absolvovaly květnovou kampaň.

5. Marketing, propagace a medializace Letáky a plakáty (jsou přílohou č. 2): 

pro brněnskou kampaň byly připraveny tiskoviny – plakáty A3 a letáky A5, a to v nákladu 300 ks respektive 1500 ks, vše s logem CTP. Plakáty i letáky byly distribuovány a prezentovány na volných prezentačních plochách – tedy ve firmách, ve společenských zařízeních v centru Brna, v cyklistických a sportovních obchodech apod.

Na propagační cyklojízdě jsme distribuovali také nálepku a tzv. řiditkáč.

Média (ukázky z médií jsou a tiskové zprávy jsou přílohou č. 3): 

rozhlasovým mediálním partnerem brněnské kampaně bylo Rádio Krokodýl, které v dubnu připravilo spotovou kampaň

mediálním partnerem mezi deníky se stal Brněnský deník Rovnost, který pravidelně publikoval informace z našich tiskových zpráv

strana: 6/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

mediálním partnerem mezi magazíny byl Brno Business & Style (nakl. CCB), jehož plnění bylo formou inzerce a článku v dubnovém čísle.

kampaň také podpořily TV Nova a Rádio Hey

vydali jsme celkem 5 tiskových zpráv (v každé byla uvedena i loga všech partnerů)), které jsou přílohou č. 4

jako hlavní komunikační kanál s účastníky sloužily oficiální webové stránky, které jsme pravidelně aktualizovali, a také facebookové stránky kampaně

informace o kampani publikoval i další z hlavních deníků – MF Dnes a brněnská kampaň se objevila i v živém vstupu ČT v pořadu Studio 6 (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/video/, čas 112:45)

Webové stránky a sociální sítě:

Oficiálními stránky dopracenakole.net přinášely aktuální informace o kampani a logo CTP bylo uvedeno na všech stránkách týkajících se kampaně v Brně.

strana: 7/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

Aktivní komunikace probíhala i prostřednictvím sociální sítě facebook, která funguje celostátně a v současné době má 2753 fanoušků.

6. Prezentace partnerů v rámci kampaně Všechny partnery zapojené do kampaně jsme prezentovali na všech tiskovinách, které jsme pro brněnskou kampaň vydávali. Zároveň byla loga součástí tiskových zpráv a samozřejmě nechyběla ani prezentace na oficiálních stránkách dopracenakole.net. V rámci vyhlášení v Otevřené zahradě Nadace Partnerství jsme také partnery prezentovali na plazmové obrazovce. Produktové partnery jsme zveřejnili i u jednotlivých kategorií, do nichž věnovali cenu. Informace o doprovodných akcích pak byly zveřejněny na internetových stránkách, na facebooku i prostřednictvím newsletteru, který jsme účastníkům pravidelně posílali. Kde všude byli partneři prezentováni?  plakát A3 (300 ks)  leták A5 (1500 ks)  webové stránky dopracenakole.net  tiskové zprávy x4  prezentace během slavnostního vyhlášení  diplomy pro vítězné a oceněné týmy (16 ks)  certifikáty pro úspěšné týmy (92 ks)

strana: 8/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

7. Příloha 1: Výsledky soutěží 7.1 Výsledky kategorie pravidelnosti Pořadí

Procenta

Název týmu / Název firmy

1.

100

Sanmina - The Best / Sanmina Czech Republic s.r.o.

100

Šlapátka / Daido Metal

100

Cyklokateřinky / QCM,s.r.o.

100

Do centra na kole / ADOS, Alternativní dopravní studio

97,6

Cyklomaniaci / E.ON

97,6

NAVZDORY / ČSOB

97,6

PELVIS / CB&I; s.r.o

8.

95,7

Teplárny Brno / Teplárny Brno, a.s.

9.

95,2

KARIM.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

10.

94,6

Polarka A / KVS

11.

92,9

Betelní ingósti z KáBéčka / Komerční banka, a.s.

12.

92,1

ARCHIX TEAM / ARCHIX s.r.o.

13.

91,7

Cyklodoktůrci / Vojenská Nemocnice Brno

14.

91,4

UXÁCI / UXA, spol. s.r.o.

15.

91,0

Elváci / REXEL CZ s.r.o.

16.

90,5

HiBike / HiProject s.r.o.

90,5

Kaliči / Nitridace, spol. s r.o.

90,5

Hurá na to! / Gymnázium, Brno, Křenová 36

90,5

PokBoys / Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

20.

89,7

LVT - Lovci Vostrých Tras / Masarykova univerzita

21.

88,9

OOR4.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

22.

88,7

Černé duše / Red Hat Czech, s.r.o.

23.

86,9

100 Trying / Siemens Convergence Creators s.r.o.

24.

86,2

TIS team @ IBM / IBM

25.

85,7

COS II.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

85,7

Folding Team / Red Hat Czech, s.r.o.

85,7

NoNickname / QCM,s.r.o.

85,7

IGEK.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

85,7

NK.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

85,7

Rychla rota / CB&I; s.r.o

31.

84,8

Perpetual hard slow motion team / FEI Czech Republic, s.r.o.

32.

84,5

Jonckers Team / Jonckers Translation & Engineering s.r.o.

33.

83,3

Starobrno / HEINEKEN Česká republika, a.s.

34.

82,9

Brněnské krchov / Seznam.cz, a.s.

35.

82,4

FEI cyklosmečka / FEI Czech Republic, s.r.o.

5.

strana: 9/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

36.

81,0

Core / Solarwinds

81,0

OHTS1.PDM.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

81,0

S Větrem V Zádech / Edwards

81,0

/facepalm / NetSuite Czech Republic s.r.o.

40.

80,4

Enhancing Society Together / HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

41.

80,2

IHOK.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

42.

80

Mordor / Masarykova univerzita

80

BC Yklisté / Beta Control s.r.o.

44.

79,4

HoshiGo!! / Daido Metal

45.

79,0

XACTI / XACTI, s. r. o.

79,0

Parádadigma / Masarykova univerzita

78,6

skladníci / iMi partner a. s.

78,6

Jake a Tlustoch / Masarykova univerzita

49.

78,0

OpenAir Velocipedes / NetSuite Czech Republic s.r.o.

50.

77,8

Sanmina Wheels / Sanmina Czech Republic s.r.o.

51.

77,4

Stress team / CB&I; s.r.o

77,4

Sanmina Engineers / Sanmina Czech Republic s.r.o.

53.

77,0

Erba Lachema / Erba Lachema s.r.o.

54.

76,2

Teplárny Brno 1 / Teplárny Brno, a.s.

76,2

H2B / Cleverlance H2B a.s.

76,2

"Ú múziky su já šlap...!" / IBM

57.

74,8

(U+1F417)(U+1F525) / NetSuite Czech Republic s.r.o.

58.

74,3

Mechanická směs / CB&I; s.r.o

59.

73,8

KNPT.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

73,8

Modrá Pětka / CB&I; s.r.o

73,8

Jábuba / Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

73,8

OOR.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

73,8

HAZIPATIKANI / ŽPSV, a.s.

73,8

Physical Lab Crew / Red Hat Czech, s.r.o.

65.

73,3

Techničtí Kolaři / Dopravní podnik města Brna, a.s.

66.

73,2

CYKLISTÉ-67-MMB / Magistrát města Brna

73,2

MASNÁ -> VLHKÁ -> ÚZKÁ / Kentico Software s.r.o.

68.

73,0

IT & spol. / CB&I; s.r.o

69.

72,6

Voňavkáři / CWJ24, a.s.

72,6

TTO.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

71.

72,4

KUCH.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

72.

72,0

kolo–brndo / Kentico Software s.r.o.

73.

71,4

Rozrazil Team / Fitness centrum Velký Průvan

71,4

Arch.Design / Arch.Design, s.r.o.

71,4

OHTS.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

47.

strana: 10/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

71,4

Bez defektu / OLTIS Group

71,4

riksa.cz / IG Watteeuw

70,8

na-kole-cely-rok / Moravia IT, a.s.

70,8

Silniční lišej / Solarwinds

80.

70,5

Technologové / CB&I; s.r.o

81.

70,2

CS.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

82.

70

KVOP cyklogang / Kancelář veřejného ochránce práv

83.

69,6

OLG.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

84.

68,6

Polarka B / Divadlo Polárka

85.

67,9

ORTK.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

86.

67,6

Koláž / Magistrát města Brna

87.

67,3

Bigy Brno / Biskupské gymnázium Brno

67,3

CIRGULA / E.ON

66,7

AŽ NA CREW! / OHL ŽS, a.s.

66,7

Centrum jazykového vzdělávání / Masarykova univerzita

66,7

ERA21 / ERA21

66,7

Rampepurdy / IBM

65,9

rekreanti / Solarwinds

65,9

HoshiGo! / Daido Metal

65,5

Cyklousi / Edwards

65,5

KDO2.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

97.

65,2

KP tým / VUT v Brně

98.

65,1

Kabaretníci / Kabaret Špaček

99.

64,8

Starobrno tým 2 / HEINEKEN Česká republika, a.s.

100.

63,5

MEGATEAM / 100MEGA Distribution s.r.o.

101.

61,9

Lidická 1 / Středisko volného času LUŽÁNKY, Brno, Lidická 50

102.

60,7

RYBA - RYchlí BAnkéři / Komerční banka, a.s.

60,7

UPA.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

104.

60,3

BauBike team / Bauhaus, K.S.

105.

60,1

Hop Hej nežeňme se / Dopravní podnik města Brna, a.s.

106.

59,5

Jezdíme na Lipku! / Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

59,5

Comimpex bikers / COMIMPEX spol. s r.o.

58,3

Andělky / Anděl café a bar

58,3

Smradlavé bratrstvo k poctě extajemníka Jakla / Masarykova univerzita

110.

58,1

Green Robots / Red Hat Czech, s.r.o.

111.

57,1

jednou nohou / Red Hat Czech, s.r.o.

57,1

Celsuz v jednom kole / Diecézní charita Brno

113.

56,7

Lidická 2 / Středisko volného času LUŽÁNKY, Brno, Lidická 50

114.

56,5

GEOcyklisti / Masarykova univerzita

56,5

SSC - Super Speed Cyclists / Deloitte Advisory s.r.o.

78.

89.

93.

95.

108.

strana: 11/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

116.

56,2

Los analytikos / AVG Technologies CZ, s.r.o.

117.

56,0

Píchlá duše / Masarykova univerzita

118.

54,8

DrŠka Team / AK JUDr. Kristina Škampová a spol.

119.

54,3

Kedlubny / TNT Express Worldwide, spol. s r.o.

54,3

Prysec_kolovratec / Masarykova univerzita

121.

54,2

Hatátitlá / FEI Czech Republic, s.r.o.

122.

52,4

Pecka Tým #1 / PeckaDesign, s.r.o.

52,4

eSKA Team / Monster

52,4

Red Hell-Mitt / Red Hat Czech, s.r.o.

125.

51,8

Čukaje / ABB s.r.o.

126.

49,5

Trhači asfaltu / Red Hat Czech, s.r.o.

127.

49,4

Atta - GRD group / Authentica, s.r.o.

128.

49,0

Garrett / Garrett

129.

48,6

Hrdinou může být každý / Liga lidských práv

130.

48,4

Oh merde, strmí orli! / NetSuite Czech Republic s.r.o.

131.

46,7

Y Soft team 2 / Y Soft Corporation a.s.

132.

46,0

Knihokolky / Albatros Media, a. s.

133.

45,2

Digi Bikers / Digi Czech Republic, s.r.o.

134.

44,0

Svobodná šiška / ČSOB

135.

43,8

R/S / NetSuite Czech Republic s.r.o.

136.

43,5

Rysátka / Hnutí DUHA

137.

42,9

Gumkáči / QCM,s.r.o.

42,9

patrio / Nadace Partnerství

42,9

NO.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

42,9

Alpský klub Brno / Český alpský klub

141.

39,3

Tyflobrzdy / TyfloCentrum Brno, o. p. s.

142.

38,1

Aňotým / AŇO AGENCY s.r.o.

38,1

Sanmina bikers / Sanmina Czech Republic s.r.o.

144.

37,1

Easy Riders / PPG Industries Czech Republic s.r.o.

145.

36,9

Sanmina / Sanmina Czech Republic s.r.o.

146.

36,5

Kolečkotým / Masarykova univerzita

147.

35,7

Kvalitní tým / CCI Czech Republic, s.r.o.

35,7

KDO.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

35,7

Monster Bike Team / Monster

35,7

Brněnští sršni / Komerční banka, a.s.

151.

34,5

Dřeváci 2013 / AVANTA SYSTEME spol. s.r.o.

152.

32,7

Genderově nevyvážený jundrovsko-komínský tým / Nadace Partnerství

153.

32,5

Cetecho bike team / Cetecho

154.

32,1

samojedinec / bike am/en s.r.p.

155.

31,7

Kudrna / Kudrna s. r. o., Hněvkovského 75, 617 00 Brno

strana: 12/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

31,7

Švihadla / Masarykova univerzita

157.

31,0

PEK.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

158.

30,2

Pasivní domy fičí / Centrum pasivního domu

159.

29,8

s4u / System4u s.r.o.

160.

28,6

Lama tým / ENCOM, spol. s r. o. správa nemovitosti

161.

28,0

Y Soft team 1 / Y Soft Corporation a.s.

162.

27,4

DPS / Centrum výzkumu globální změny v. v. i.

163.

26,2

STS.FNBRNO / Fakultní nemocnice Brno

26,2

J&T; / AVG Technologies CZ, s.r.o.

165.

25,4

Retroturbošrot / IBM

166.

24,6

s4u#2 / System4u s.r.o.

167.

23,8

SGEF bajkeři / Komerční banka, a.s.

23,8

Starobrno tým 3 / HEINEKEN Česká republika, a.s.

169.

23,2

Allways Greenways! / Nadace Partnerství

170.

21,4

Pecka Tým #2 / PeckaDesign, s.r.o.

171.

17,3

Outsourced / AVG Technologies CZ, s.r.o.

172.

15,9

PIT / CB&I; s.r.o

173.

14,3

KRES / Masarykova univerzita

174.

13,3

Šlapky / AVG Technologies CZ, s.r.o.

175.

9,5

Y Soft team 3 / Y Soft Corporation a.s.

176.

4,8

Milujeme fotografii / ZONER software, a.s.

177.

3,0

Žlutí sršni / Xella CZ, s.r.o. - YTONG

178.

2,4

...tak urcite... / IBM

2,4

Bibus / Bibus

2,4

Brno / Plzeňský Prazdroj

0

Fishwithoutabike / IBM

0

IMS / SAP ČR / SAP ČR

181.

strana: 13/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

7.2 Výsledky kategorie „průměrný objem v týmu“ Pořadí

km/osobu

Tým / Firma

1.

966

Hurá na to! / Gymnázium Křenová

2.

665,4

KNPT.FNBRNO / FN Brno

3.

544

ERA 21 / ERA 21

7.3 Nejpilnější jezdec Pořadí 1.

Km

Účastník / Tým / Firma

1635

Marián König / Xacti / XACTI, s. r. o.

7.4 Soutěž elegance aneb Chic na kolech Pořadí pánské kategorie 1.

Účastník / Tým / Firma Jan Škampa / DrŠka Team / AK JUDr. Kristina Škampová a spol.

strana: 14/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

Pořadí dámské kategorie 1.

Účastník / Tým / Firma Kateřina Červená / Hrdinou může být každý / Liga lidských práv

7.5 Nejlepší návrh cykloopatření Pořadí 1.

Návrh

Účastník / Tým / Firma

Zprůjezdnění ulice Divadelní

Zuzana Candigliota / Hrdinou může být každý / Liga lidských práv

Jezdím každý den na kole od hlavního nádraží v Brně k parku Lužánky. Bohužel jsem nucena jezdit zakázanou trasou po lince tramvaje 1, kde je zákaz vjezdu u Malinovského náměstí. Další trasy jsou pro cyklisty nevhodné - jedna možnost je jet po Masarykově ulici, ale tam je vjezd cyklistů přes den omezen a je povolen pouze brzy ráno nebo až později večer. Další možnost je jet po ulici Koliště, ale tam by jel na kole s ohledem na několikaproudový provoz aut jen blázen. A poslední možnost je jet po ulici Husova, což je prudce do kopce, tudíž pro cyklisty nevhodné, jednak opět mezi auty (i když ne tak hrozné jako na Kolišti). Takže prostě jezdím po stejné trase, jako tramvaj 1, i když to není oficiálně povoleno.

strana: 15/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

Návrh řešení? Povolit vjezd kolům po trase tramvaje 1 - na ulicích Divadelní a Roosveltova. Anebo též udělat pro kola výjimku a dát povolení kolům na vjezd do jednosměrné ulice v protisměru v ulicích Novobranská, Měnínská a Sukova, aby se ta tramvajová trasa se zákazem vjezdu dala jednoduše objíždět. Další soutěžní příspěvky: http://issuu.com/nadace_partnerstvi/docs/brno_cykloopat__en__?e=2825159/2934617

7.6 Pro kreativce a fotografy Pořadí 1.

Příspěvek

Tým / Firma

Video YELITA

Polárka B / divadlo Polárka

Vítězné video: http://youtu.be/Qft63DDouws Další

soutěžní

příspěvky:

http://www.dopracenakole.net/v-brne-soutezi-v-kategorii-kreativity-

fantasticka-videa-divadla-polarka-i-nanokolo/

7.7 Cyklozaměstnavatel roku Pořadí

Název týmu / Název firmy

1.

Y SOFT CORPORATION

2.

CB&I

3.

Red Hat Czech, s.r.o.

strana: 16/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

8. Příloha 2: Tiskoviny 8.1 Plakát A3 (300 ks)

strana: 17/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

8.2 Leták A5 (1500 ks)

strana: 18/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

8.3 Diplom pro vítěze a oceněné (celkem 16 ks)

strana: 19/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

8.4 Certifikáty pro účastníky (celkem 92 ks)

strana: 20/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

9. Příloha 3: Ukázky z médií Brněnský deník Rovnost, 27. dubna 2013

strana: 21/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

Brněnský deník Rovnost, 29. dubna 2013

strana: 22/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

Brněnský deník Rovnost, 27. dubna 2013

strana: 23/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

Brno Business and Style 4/2013

strana: 24/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

Vstup v ČT, 25. června 2013 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/video/, čas 112:45

iBrno.cz, 16. dubna 2013 Brno, 16. dubna 2013 – Ve čtvrtek 18. dubna se centrum Brna stane již po čtyřiadvacáté středem pozornosti brněnských cyklistů. Z Moravského náměstí je totiž na 17. hodinu naplánován start letošní Velké jarní cyklojízdy. Ještě před odjezdem na trasu, která obkrouží centrum Brna, se bude soutěžit ve stání na kole. „Soutěží ve stání na kole chceme symbolicky připomenout, že rozvoj cyklodopravy v Brně dlouhodobě stojí. Úpravy, které by zlepšily podmínky pro cyklisty, jsou dlouhodobě na okraji pozornosti odpovědných pracovníků magistrátu města Brna,“ říká Martin Špaček z občanského sdružení Brno na kole. I proto cyklisté opět vyrážejí do ulic a tentokrát jejich trasa povede kolem nejužšího centra města a skončí na Zelném trhu. „Záměrně jsme trasu naplánovali tak, aby vedla co nejvíce jednosměrkami. Vnímáme to totiž jako jedno z témat, o kterých se v současné době hovoří. I v mnoha dalších českých městech už jsou zaváděny tzv. cykloobousměrky, tedy jednosměrky otevřené pro cyklisty v obou směrech. Kdyby se něco podobného povedlo zavést v brněnském centru, bylo by to ku prospěchu věci,“ vysvětluje Martin Špaček s tím, že na cyklojízdu ohlásila svou účast i ambasáda Nizozemského království, kde je kolo naprosto přirozenou součástí všedního života. Cílem Velké jarní cyklojízdy je tak upozornit na potřebu lepších podmínek pro městskou cyklistiku v centru Brna a propagovat cyklistiku jako šetrný způsob dopravy. Pomoci změnit zaběhlé představy o cyklistice pouze jako volnočasové aktivitě má také další ročník celostátní kampaně Do práce na kole, která se letos koná v jedenácti městech včetně Brna. „Kampaň je zacílena především na všechny, kteří mají sedavé zaměstnání a nedostatek pohybu. Stačí si uvědomit, kolik ušetříte peněz za benzín a že děláte i něco pro své zdraví. A v neposlední řadě vám odpadnou problémy s kolonami v Brně,“ doplňuje ji Martin Gillár, regionální koordinátor z Nadace Partnerství. „Společně se sdružením Auto*Mat jsme zvolili mírně provokativní slogan ,Šlapej taky‘ s podobně založeným televizním spotem.“ Ke kampani Do práce na kole se mohou připojit soutěžní týmy zaměstnanců z jedenácti českých a moravských měst. Na ty, kdo budou jezdit poctivě, čekají hodnotné ceny. Nadace Partnerství ve spolupráci s Brnem na kole nabízí pomoc s výběrem pohodlné trasy. Titul Cyklozaměstnavatel roku získají v každém městě firmy, které své zaměstnance podpoří. http://www.ibrno.cz/sport/56698-brnensti-cykliste-na-velke-jarni-cyklojizde-postoji-pak-pojedou-doprace-na-kole.html

strana: 25/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

10.

Příloha 4: Tiskové zprávy

strana: 26/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 27/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 28/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 29/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 30/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 31/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 32/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 33/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 34/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 35/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

11.

Fotogalerie

strana: 36/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 37/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 38/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 39/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 40/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 41/42


Závěrečná zpráva kampaně Do práce na kole v Brně

strana: 42/42

Závěrečná zpráva Do práce na kole v Brně 2013  
Závěrečná zpráva Do práce na kole v Brně 2013  
Advertisement