Page 1

Výroční zpráva 2012


Výroční zpráva 2012


1. O Nadaci PartnerstvĂ­


O Nadaci Partnerství

V Nadaci Partnerství pomáháme lidem pečovat o životní prostředí: •• granty •• odbornými službami •• vzděláváním •• přenosem know-how •• inspirací v naší Otevřené zahradě Jsme součástí mezinárodní Environmental Partnership Association.

Důležitou součástí našich nadačních příspěvků je aktivní zapojení místních komunit. „Kolem cesty jsme vysázeli 33 ovocných stromů. Výkopové práce zajistili naši fotbalisté, myslivecké sdružení připravilo dřevo na táborák a o závlahu stromů se postarali hasiči. Vypěstované ovoce jsme si sousedsky rozdělili.“ František Veselý, starosta obce Ludíkov

4


O Nadaci Partnerství

Naše témata

Veřejná prostranství

Zklidňování dopravy a bezpečné cesty do škol

Cyklistika a pěší doprava

Hospodaření s vodou

Zeleň ve městě a v krajině

Šetrná turistika

Vzdělávání Ochrana přírody a kulturního dědictví

Obnovitelné zdroje energie

Zelené stavění

Zapojování veřejnosti do rozhodování

Společenská odpovědnost

5


O Nadaci Partnerství

O co nám jde •• posilovat aktivní přístup komunit v péči o životní prostředí a roli občanské společnosti •• měnit hodnoty české populace k větší odpovědnosti za budoucnost •• dbát na dlouhodobé koncepce s mezinárodním kontextem •• inspirovat k šetrnému chování jako každodenní záležitosti •• prosazovat rovnocenná partnerství neziskového sektoru se státem a byznysem •• podporovat konkurenceschopnost ČR využíváním moderních šetrných technologií a obnovitelných zdrojů •• efektivně spolupracovat na těchto vizích s našimi firemními partnery

6


O Nadaci Partnerství

Lidé jsou zahlceni informacemi, poučeními, negativními zprávami. Chceme je praktickými příklady naladit, aby sami měli větší chuť uchopit péči o svůj domov a okolí do svých rukou. Miroslav Kundrata ředitel Nadace Partnerství

7


O Nadaci Partnerství

Naši lidé Jiří Francek, předseda správní rady Jiří Hartmann, předseda dozorčí rady Miroslav Kundrata, ředitel Tomáš Růžička, výkonný ředitel Markéta Janíčková, finanční ředitelka Michal Veselý, ředitel rozvoje Martin Nawrath, ředitel Partnerství, o. p. s.

Naše správní rada

8


O Nadaci Partnerství

Tým Nadace Partnerství

9


O Nadaci Partnerství

Nadačními příspěvky podporujeme Zlepšování životního prostředí se zapojením veřejnosti

Výsadba a péče o stromy a zeleň

Rozvoj stezek Greenways

10


O Nadaci Partnerství

Environmentální a sociální projekty neziskovek, se zaměřením na udržitelnost (švýcarský Blokový grant)

Bezpečné cesty do škol a opatření na zklidnění dopravy

Šetrné hospodaření s vodou

11


O Nadaci Partnerství

Využijte našich služeb •• grantový management pro vládní agentury a firemní dárce •• zapojování firemních dobrovolníků a rozvoj kompetencí zaměstnanců •• návrhy plánů mobility •• analýzy a koncepce veřejných prostranství •• facilitace veřejných setkání •• sčítání cyklistů a pěších

Plány mobility zajistí rychlou, levnou a efektivní dopravu vašich zaměstnanců i návštěvníků. 12


O Nadaci Partnerství

•• koncepce a značení cyklotras, management cykloturistiky •• certifikace turistických služeb •• interpretace místního dědictví •• pronájem seminární infrastruktury, konferenční služby

www.partnerstvi-ops.cz

Profesionálně vedená facilitace usnadňuje dohodu o strategickém plánu, podobě veřejného prostranství nebo rozvoji turistického ruchu. 13


O Nadaci Partnerství

Soutěže a ceny, které vyhlašujeme •• soutěž Cesty městy

•• anketa Strom roku

•• soutěž Město stromů

•• anketa Evropský strom roku

•• studentská soutěž Pro vodu

•• Cena Josefa Vavrouška

•• školní soutěž Chceme být vidět

Oceněné projekty v dopravní soutěži Cesty městy jsou příkladem odvahy, iniciativy a důslednosti měst a obcí.

14


O Nadaci Partnerství

Soutěž Pro vodu je určená studentům a jejich inspirativním nápadům na šetrné zacházení s vodou.

15


O Nadaci Partnerství

Naše sídlo Otevřená zahrada v Brně pod Špilberkem Vzdělávací centrum pro děti i dospělé Co u nás uvidíte a zažijete? •• unikátní pasivní dům: inspirace pro investory, živá učebnice pro studenty •• hravou zahradu: 12 stanovišť na téma 4 živlů •• vzdělávání: semináře a výuka pro děti i dospělé •• konference: prostory k pronajmutí

Přijďte se inspirovat! Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno www.otevrenazahrada.cz

16


O Nadaci Partnerství

Stavbou poradenského centra chceme dokázat, že stavět environmentálně se vyplatí – i v komplikované zástavbě uprostřed historického jádra velkoměsta.

17


O Nadaci Partnerství

Chcete pomáhat s námi? Budeme rádi! Podporovat můžete Nadaci Partnerství jako celek nebo si vybrat téma, které je vám nejbližší. Jak na to? •• staňte se naším partnerem •• přidejte se do Klubu přátel: dobrovolnickou pomocí v zahradě nebo kanceláři •• přispějte finančním darem on-line •• darujte svým blízkým: Stromový certifikát, Běh pro dobrou věc, Festival otevřených sklepů – k dostání na našem e-shopu Děkujeme!

Udělejte radost svým blízkým – darujte jim strom. 18


O Nadaci Partnerství

Pravidelná podpora je pro nás nejcennější. Pomáhat nám můžete i prací v zahradě.

19


Výroční zpráva 2012


2. Události a čísla roku 2012


Události a čísla roku 2012

Malé ohlédnutí Jak se nám dařilo v roce 2012 naplňovat naše poslání? Naplno! Podpořili jsme environmentální a sociální neziskové organizace částkou přes 37 milionů korun – hlavně díky švýcarskému Blokovému grantu. Společně s NROS jsme uspěli v tendru o administraci tzv. norských grantů pro neziskovky. V čase končících evropských fondů budou tyto prostředky velmi důležité. Plnohodnotně jsme se věnovali všem našim tématům (nově k nim přibyla voda v krajině) a v zájmu celého neziskového sektoru jsme se podíleli také na přípravě nové legislativy v souvislosti s občanským zákoníkem. Při plném zápřahu se nám zároveň podařilo dokončit přestavbu našeho areálu pod brněnským Špilberkem a vybudovat vzdělávací centrum Otevřená zahrada se zázemím pro neziskové organizace i environmentální výchovu. Jeho součástí je také unikátní nízkoenergetická pasivní budova se zelenou střechou, která slouží jako inspirace pro investory a živá učebnice pro studenty. V roce 2013 slouží Otevřená zahrada už naplno svému účelu. Zveme vás k nám na návštěvu!

22


Události a čísla roku 2012

Miroslav Kundrata ředitel Nadace Partnerství

23


Události a čísla roku 2012

Otevřená zahrada / Inspirace, živá učebnice i zábava

listopad > Naše nové vzdělávací centrum Otevřená zahrada slavnostně přivítalo první návštěvníky.

24


Události a čísla roku 2012

Přijďte se inspirovat! www.otevrenazahrada.cz

25


Události a čísla roku 2012

Veřejná prostranství / Chceme města pro lidi •• granty na obnovu veřejných prostranství (524 500 Kč) •• 20 facilitací veřejných setkání •• 13 vzdělávacích seminářů •• spoluorganizace mezinárodní konference reSITE •• vnitroblok v Brně: studie revitalizace s účastí veřejnosti •• Holice: koncepce oživení centra města •• příprava cyklu praktických seminářů Hybatelé komunit •• metodické vedení programu Sídliště žije Nadace OKD

26


Události a čísla roku 2012

květen > Vydali jsme český překlad knihy Města pro lidi od dánského architekta Jana Gehla.

27


Události a čísla roku 2012

Zklidňování dopravy / Doprava jako součást veřejného •• granty na podporu bezpečných cest do škol (přes 1,2 milionů Kč) •• rozšíření našich služeb na zpracování plánů mobility •• 29 obcí zapojených do celostátní soutěže Cesty městy •• konference o udržitelné dopravě v České Třebové •• vytvoření metodiky pro audit bezbariérovosti •• putovní výstava o nejzajímavějších dopravních projektech •• 26 škol zapojených do soutěže Chceme být vidět

28


Události a čísla roku 2012

prostoru – ne naopak

září > Vítěze celostátní soutěže Cesty městy jsme vyhlásili v České Třebové na konferenci o udržitelné dopravě.

Bezpečnost svých žáků při cestách na vyučování zvýšilo díky podpoře z grantu Na zelenou 21 škol.

29


Události a čísla roku 2012

Stromy a krajina / Věříme v malé pozitivní akce s podporou místní komunity •• granty na péči o stromy a zeleň (1,5 milionů Kč) •• pomoc při vysázení 1 618 stromů a 1 317 keřů •• 7 grantů na podporu šetrného hospodaření s vodou •• 28 tisíc lidí hlasovalo v anketě Strom roku •• 41 tisíc hlasujících z celého světa v anketě Evropský strom roku •• 2 dvoudenní semináře pro zástupce odborů ŽP z 39 měst •• 548 závodníků Prague International Marathon a RunCzech přispělo na výsadbu a ochranu stromů •• nová studentská soutěž a odborný seminář věnovaný tématu vody

30


Události a čísla roku 2012

říjen > Stromem roku se stala Lípa z Novo­ dvorské aleje. Hlasovalo pro ni 9 879 lidí.

květen > Poprvé jsme udělili granty, které pomohou lépe zacházet s vodou.

31


Události a čísla roku 2012

Šetrná turistika / Rozvíjíme stezky Greenways •• granty na rozvoj cyklistických stezek Greenways (600 000 Kč) •• 120 km cyklostezek s opraveným a doplněným značením •• 100 týmů v Brně zapojených v kampani Do práce na kole •• 30 interpretačních jízd na stezkách pro veřejnost •• nové stránky stezek v ČR na rozcestníku greenways.cz •• propagace 1 000 zařízení se značkou Cyklisté vítáni •• propagace 3 Festivalů otevřených sklepů se zapojením 95 vinařů a účastí 3 500 lidí

Tam, kde byla železná opona – tak se jmenuje nová brožura, kterou jsme vydali ke Stezce železné opony.

32


Události a čísla roku 2012

duben > Kampaň Do práce na kole přijel do Brna propagovat i nizozemský velvyslanec Jan C. Henneman.

33


Události a čísla roku 2012

Podpořené projekty v roce 2012

Hospodaření s vodou 12 grantů / 762 804 Kč Zeleň ve městě a v krajině 32 grantů / 611 976 Kč

Celkem:

Veřejná prostranství 3 granty / 524 500 Kč

Environmentální výchova 8 grantů / 260 000 Kč

Šetrná turistika 11 grantů / 619 160 Kč 34


Události a čísla roku 2012

Zklidňování dopravy 38 grantů / 2 140 540 Kč

Blokový grant pro NNO Problematika životního prostředí 7 grantů / 15 611 702 Kč

121 grantů / 37 039 886 Kč

Poskytování sociálních služeb 8 grantů / 16 459 204 Kč

Cena Josefa Vavrouška 2 granty / 50 000 Kč

35


Události a čísla roku 2012

Finanční zpráva ROZVAHA v tis. Kč

AKTIVA Stálá aktiva Oběžná aktiva AKTIVA CELKEM

k 1. 1. 2012

k 31. 12. 2012

110 759 105 206 215 965

154 771 167 515 322 286

132 607

209 342

PASIVA Vlastní zdroje z toho investiční dotace na stavbu vzdělávacího centra Otevřená zahrada z toho výsledek hospodaření 2012 Cizí zdroje PASIVA CELKEM

72 434 1 080 83 358 215 965

112 944 322 286

36


Události a čísla roku 2012

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v tis. Kč k 31. 12. 2012 NÁKLADY Materiálové náklady Služby Osobní náklady Daně a poplatky Členské příspěvky Ostatní z toho odpisy z toho prodané cenné papíry a vklady, finanční náklady NÁKLADY CELKEM

1 159 8 067 10 548 22 34 86 744 1 068 85 324 106 574

VÝNOSY Nadační dary Dotace Výnosy z vlastní činnosti Výnosy z finančního majetku z toho tržby z prodeje cenných papírů a podílů Ostatní výnosy z toho zúčtování fondů

4 990 8 139 5 969 86 691 85 115 1 865 1 280

VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

107 654 1 080

OBRAT

107 654 37


Události a čísla roku 2012

Vývoj nadačního jmění 200 168,3 mil. Kč (leden 2013)

150

105,7 mil. Kč (2012)

100 50

mil. Kč 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 le 20 de 12 n 20 13

0

38


Události a čísla roku 2012

Vývoj schválených nadačních příspěvků 50 40

37,04 mil. Kč (2012)

30 20

mil. Kč

10

19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12

0

d Kompletní finanční zpráva

39


Události a čísla roku 2012

Děkujeme všem, kteří nás podpořili! Naše práce by bez Největší firemní dárci a partneři

Největší poskytovatelé dotací a grantů

Další velké poděkování patří •• našim individuálním dárcům, hlavně běžcům Run Czech a dárcům do nadačního jmění •• všem dobrovolníkům, zvláště zaměstnancům IBM Delivery Centre Brno, kteří pravidelně pomáhají s obnovou Otevřené zahrady 40


Události a čísla roku 2012

z vašeho přispění nebyla možná

d Úplný seznam firemních dárců a partnerů i poskytovatelů dotací a grantů

41


Údolní 33, 602 00 Brno partnerstvi@nap.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

Foto: Lenka Grossmannová (Otevřená zahrada, Strom roku) a archiv Nadace Partnerství

Výroční zpráva Nadace Partnerství 2012  
Výroční zpráva Nadace Partnerství 2012  

Lidé jsou zahlceni informacemi, poučeními, negativními zprávami. Chceme je praktickými příklady naladit, aby sami měli větší chuť uchopit pé...

Advertisement