Page 1

POZVÁNKA PARTNERSTVÍ O.P.S.

Seminář Otevřené sklepy: organizace a přínos pro vinařskou turistiku Partnerství, o.p.s. Vás srdečně zve na seminář Otevřené sklepy, který se uskuteční v rámci projektu Otevřené hranice – otevřené sklepy, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kdy: Kde:

pondělí 20. 2. 2012, 9:30 – 15:00 Přednáškový sál Národního vinařského centra, Zámek Valtice mapa:

GPS:

http://www.mapy.cz/#x=16.767914&y=48.739522&z=13&t=s&q=n%C3%A1rodn%C3%AD%20vina%C5%99sk%C3%A 9%20centrum&qp=16.388221_48.763795_16.728755_48.884131_11&rp=m&m=9mPwHxRgLi1cRa2Jc30dGsc.e36qeV U5Y0d2beFIf-Ug8Sfizg6PfjVgmZElgu6eVKfiIfImhDXf3MhKsfMukZ2g..iLP4Hhrb6ojc7gZOkFvgq.ffHg7kh-.APk9Bd95hm3kZifs5SdZbgtUfYB5tQkgqjwQk6HgQF34SfgHf0vi103kGhnaeF3hyQeKu58CfdThMzehxhWAfbh5sYf1DOq3pDgOneZKgN4eV wgSZffugSzSDhDq37Ihede-Jg5SfJZhFmeIwP9esEejh3.3fWbfGASvfQKerQe.B&d=firm_2126497_0_1 48°44'22.218"N, 16°45'20.077"E

Více informací: Zájemci se mohou hlásit do 14. února u vedoucího projektu: Juraj Flamik, e-mail juraj.flamik@nap.cz, tel. 606 763 117, 515 903 117, www.partnerstvi-ops.cz/otevrene-hranice-otevrene-sklepy Seminář je určen pro organizátory a vinaře, kteří se zabývají a aktivně účastní akcí typu otevřených sklepů, festivalů a kulturních akcí spojených s vínem v obcích vinařské oblasti Morava

strana: 1/4 Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon: 515 903 127 / mobil: 777 184 554 / e-mail: katerina.urbanova@nap.cz / www.nadacepartnerstvi.cz


POZVÁNKA PARTNERSTVÍ O.P.S.

Hlavní témata semináře: ♦ Jak dělají otevřené sklepy v Rakousku ♦ Co je klíčem k úspěchu akce ♦ Jak lépe akce propagovat ♦ Jak zvyšovat kvalitu a úroveň akcí ♦ Jak využít projektu Chléb a víno 2013 ♦ Co přinese certifikace Sklepních uliček ♦ Jak udržet zájem milovníků vín o otevřené sklepy ♦

Program

Překlad je zajištěn

09:30 – 10:00

Příchod, registrace

10:00 – 10:10

Úvod, představení cíle semináře Juraj Flamik. Partnerství

10:10 – 10:25

10:25 – 10:40

10:40 – 11:00

11:00 – 11:30

Propagace vinařské turistiky a certifikace sklepních uliček na jižní Moravě Petr Gondáš, manažer projektu vinařská turistika, Národní vinařské centrum Marketing vinařské turistiky v regionu Weinviertel Mag. Hannes Weitschacher, ředitel Weinviertel Tourismus GMbH. Festivaly otevřených sklepů a jejich přínos pro klienty a vinaře Juraj Flamik, ředitel Festivalu otevřených sklepů Partnerství Dny otevřených sklepů v Pillichsdorfu Thomas Falch, Christian Schrefel, Pillichsdorf

strana: 2/4 Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon: 515 903 127 / mobil: 777 184 554 / e-mail: katerina.urbanova@nap.cz / www.nadacepartnerstvi.cz


POZVÁNKA PARTNERSTVÍ O.P.S. 

11:30 – 12:30

Oběd, Restaurace pod Zámkem

12:35 – 12:50

Chléb a víno – témata a aktivity Zemské výstavy 2013 v Dolním Rakousku Zuzana Vojtová, ředitelka, Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Heidemarie Hellmer, koordinátorka výstavy, Weinviertel Tourismus

12:50 – 14:00

Jak to děláme u nás – blok zkušeností organizátorů akcí „otevřené sklepy“ 1. Tradiční Den otevřených sklepů v Pavlově 2.

Pavel Krška, spolek vinařů VINITORES PALAVIENSIS Putování za vínem Ze sklepa do sklepa, Velké Bílovice

3.

František Zapletal, Velkobílovičtí vinaři o.s. Otevřené Modré sklepy, Nový Šaldorf - Sedlešovice

4.

Marek Špalek, Cech vinařů Nový Šaldorf - Sedlešovice Den otevřených sklepů v Mutěnicích

5.

Občanské sdružení vinařů - Búdy Mutěnice, spolek vinařů Den otevřených sklepů v Rakvicích Zdeněk Škarek, Vinaři z Rakvic, o.s.

14:00

Diskuse

 14:30 Závěr Organizátor zajištuje: tlumočení, občerstvení a účast rakouských lektorů

strana: 3/4 Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon: 515 903 127 / mobil: 777 184 554 / e-mail: katerina.urbanova@nap.cz / www.nadacepartnerstvi.cz


POZVÁNKA PARTNERSTVÍ O.P.S. Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 273 miliónů korun 2 858 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association. Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi! www.nadacepartnerstvi.cz

strana: 4/4 Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno / telefon: 515 903 127 / mobil: 777 184 554 / e-mail: katerina.urbanova@nap.cz / www.nadacepartnerstvi.cz

/pozvanka_semi  

http://www.partnerstvi-ops.cz/weblight_local/www-render/upload/4/files/Otevrene_sklepy/pozvanka_seminar_otevrene-hranice_otevrene_sklepy.pdf