Page 1

Podmínky zapojení školy či školského zařízení v síti Škola pro udržitelný život

Členem sítě Škola pro udržitelný život se může stát škola či školské zařízení (dále jen škola), pokud současně splní tyto podmínky: -

má alespoň jednoho pedagogického pracovníka, který úspěšně absolvoval vzdělávací kurz Škola pro udržitelný život

-

má zpracovanou vizi obce či okolí školy a zásobník vzdělávacích projektů zapojujících žáky do udržitelného rozvoje obce (zpracované dle požadavků stanovených v programu Škola pro udržitelný život)

-

má zpracovaný alespoň jeden konkrétní projekt ze zásobníku

Členství školy v síti se potvrzuje certifikátem vydaným na dobu tří let od poslední aktualizace vize a zásobníku projektů.

Certifikát může být prodloužen na další období, pokud škola současně splní tyto podmínky: -

před vypršením platnosti certifikátu zaktualizuje vizi a zásobník projektů

-

má nadále pedagogického pracovníka, který úspěšně absolvoval vzdělávací kurz Škola pro udržitelný život (v případě, že původní absolvent kurzu ve škole přestane pracovat, je podmínkou prodloužení proškolení nového pracovníka).

Škola, která je členem sítě Škola pro udržitelný život: -

může předkládat grantové žádosti ve výzvách vyhlašovaných v rámci tohoto programu, pokud projekty, na něž škola žádá, vycházejí ze zpracované vize a zásobníku projektů

-

se může přednostně účastnit vzdělávacích akcí pořádaných v rámci programu

-

přednostně získává metodické a výukové materiály vytvořené v rámci programu

-

má přístup do e-learningové aplikace Škola pro udržitelný život

-

je prezentována na stránkách www.skolaprozivot.cz

Projekt Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů, CZ.1.07/1.1.00/08.0064 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

/podminky-clenstvi-skoly-v-sit  

http://www.partnerstvi-ops.cz/weblight_local/www-render/upload/4/files/podminky-clenstvi-skoly-v-siti-suz.pdf