Page 1

mei-juni 2013

N U M M E R

04

Hein van Gastel

‘Knippen was mijn hobby en voetballen én praten over nac ook’ Justin Goetzee

NieuwE commercieel directeur volgt hart Achter de schermen bij het Chassé Theater

Voetbal en theater: iconen van de stad

bl ad voor ondernemers


voorwoord

Blad voor Ondernemers is een uitgave van Trichis Media in samenwerking met NAC Breda. Uitgever Trichis Media Postbus 3864 4800 DW Breda (076) 520 48 60 info@trichis.nl www.trichismedia.nl

Gepassioneerd NAC-publiek spreekt overal in het land aan

Redactieadres Postbus 3864 4800 DW Breda (076) 520 48 60

Met een frisse Mentos in de mond een voorwoord pennen voor dit voorjaarsnummer van BvO – er zijn vervelendere bezigheden. Waarmee we meteen de toon zetten van deze editie, die immers voor een deel gaat over de relatie tussen NAC en zijn sponsors.

Bladmanager Jan Laban Hoofdredacteur Michiel Houdijk Eindredactie & Coördinatie Irene Pekaar, Trichis communicatie & ontwerp Perry Hendriks, NAC Breda Redactie Orkun Akinci | Hennie van de Kar-Vervooren | Hans Maaskant Fotografie Erik Teubner (tenzij anders vermeld) Ontwerp en vormgeving Trichis communicatie & ontwerp Louise de Kruijf | Otto Mende Advertenties Trichis Media info@trichis.nl (076) 520 48 60 NAC Breda commercie@nac.nl (076) 521 45 00 Druk Drukkerij EM de Jong, Baarle-Nassau Verspreiding OMidee, Oosterhout Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid van schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

Zoals NAC’s naaste buur Perfetti Van Melle het sponsorschap van de club opvat mag je uitzonderlijk noemen. En dat doet Stefaan Eskes, directeur van onze voetbalvereniging, dan ook. Zowel de snoepfabrikant als NAC kende moeilijke tijden. Eerst was het Perfetti die veren moest laten en als sponsor een stap terug moest doen. Toen kreeg NAC het lastig en voerde het bedrijf zijn steun voor de club weer op. In beide gevallen was er begrip van weerszijden. En die is er nog altijd. Het gesprek tussen Eskes en Robbie Pastoor, directeur van Perfetti Van Melle, toont aan hoeveel je aan een goed contact kunt hebben, hoeveel je van elkaar kunt leren en elkaar van dienst kunt zijn. Ook andere sponsoren rondom de club hebben graag met NAC van doen. Behalve zakelijk voor hen van belang – de onderlinge contacten tussen zakenmensen leveren tenslotte altijd wat op – is het toch vooral ook de sfeer die zij waarderen. Zoals de Rotterdamse sponsor Sluyter Logistics het uitdrukt: ‘het gepassioneerde publiek (van NAC) spreekt overal in het land aan’. Vanwege de ambiance fêteren ze hun relaties en zichzelf op een avondje NAC of binden met een seizoenskaart (al of niet per keer verloot) hun personeelsleden hechter aan de onderneming. Dat brengt ons van de sponsors terug naar de supporters. Onze club heeft er bijna weer een seizoen opzitten. En de supporters hebben opnieuw een belangrijk stuk van het werk gedaan. Laten we uitzien naar een nieuw seizoen, waarin de grote NAC-familie de spelers tot grote daden weet te inspireren. De redactie


Alphabet autolease. Verrassend voorspelbaar.

Brabant Groep is een hechte alliantie van drie elkaar aanvullende bedrijven: Staalstraal Brabant, Straco Waspik en Straco Heerenveen Postbus 63 4900 AB Oosterhout Tel. 0162 455552 Fax. 0162 454889 info@brabantgroep.nl www.brabantgroep.nl

M_Brabant groep.indd 1

01-11-12 16:49


inhoudsopgave

6

42

6 INTERVIEW De geografische scheiding tussen NAC en Perfetti Van Melle bestaat slechts uit de Lunetstraat. Geen wonder dat er een innige band bestaat tussen de voetbalclub en de snoepfabriek, zeggen de directeuren Stefaan Eskes en Robbie Pastoor in een gesprek over goed nabuurschap.

12 DE DEAL VAN Relaties een leuke avond bezorgen, is voor veel sponsoren een belangrijke reden om zich aan NAC te verbinden. Dat geldt ook voor bedrijven die niet uit deze regio komen.

16 HET NIEUWE WERKEN Verbeterde veiligheid, een hogere arbeidsproductiviteit én blije medewerkers; daar moet je als werkgever direct enthousiast over worden. Het nieuwe werken kan hieraan bijdragen.

20 INTERVIEW MARCEL NEDERVEEN, Rüttchen

16

Over marktontwikkelingen lease; van bijtelling naar bijstelling

22 ACHTER DE SCHERMEN bij het Chassé Theater Voetbal en theater: iconen van de stad

26

26 NA NAC In gesprek met Hein van Gastel, NAC-speler én kapper in de jaren vijftig en zestig

28 INTERVIEW met rugsponsor Goodmorning

30 INTERVIEW JUSTIN GOETZEE De nieuwe commercieel directeur heeft zijn hart gevolgd en komt over van ADO Den Haag

33 COMMERCIEEL PLAN NAC BREDA 38 GOLFEN MET RALF JANSEN, KPMG ‘Golf is een mooie vorm van relatiemarketing’

40 TEAMPLAY@NAC Maatschappelijk betrokken met de NAC Street League

42 AUTOTEST Jim van Fessem test de Toyota Auris bij Van Dorst Automotive

45 INTERVIEW met All In NAC

46 ZAKELIJK ETEN Riant tafelen in het Ruiterbosch

22

38

30

20


INTERVIEW

6


Stefaan Eskes ontmoet Robbie Pastoor (Perfetti van Melle)

Beter een goede buur… Als de één vanaf zijn werkplek een bal uit zijn handen trapt, kan de ander hem zo ongeveer opvangen. De geografische scheiding tussen NAC en Perfetti Van Melle bestaat slechts uit de Lunetstraat. Geen wonder dat er een innige band bestaat tussen de voetbalclub en de snoepfabriek, zeggen de directeuren Stefaan Eskes en Robbie Pastoor in een gesprek over goed nabuurschap.

E

igenlijk stond de HR-directeur nooit stil bij de getallen. Maar als hij ze eens goed op zich laat inwerken, is de conclusie best bijzonder. Meer dan een kwart van de 550 medewerkers is bij elke thuiswedstrijd van NAC op de tribune te vinden. ‘Als onderdeel van onze sponsoring hebben wij 148 seizoenkaarten: 100 persoonsgebonden, 40 die we elke keer verloten en acht voor commerciële doeleinden en het management.’ Met een knipoog voegt hij eraan toe dat deze manier van sponsoring het bedrijf beter past dan een lounge met bobo’s. ‘We zijn een van de grootste werkgevers van Breda, met een trouwe aanhang. Het gaat in ons bedrijf altijd over NAC. Wij vinden het leuk om een deal te hebben waarbij onze supporters met korting naar de wedstrijden kunnen.’

‘Het voelt gewoon goed om bij de club betrokken te zijn’

Burendiensten De band tussen NAC en Perfetti Van Melle is hecht. Over en weer worden diensten verleend,

7

zonder dat partijen per se het onderste uit de kan willen halen. Zo mag NAC bij thuiswedstrijden de parkeerplaats gebruiken, staan wagens van de mobiele eenheid ook vaak bij de overburen geposteerd en was er vorig jaar even sprake van dat een helikopter na de laatste wedstrijd - als onderdeel van een loterij - bij Perfetti zou opstijgen om op het hoofdveld te kunnen landen. Als wederdienst mag het personeel van het bedrijf elk seizoen op datzelfde veld een wedstrijd spelen, als de staat van de grasmat dat tenminste toelaat. ‘De betrokkenheid van jullie bedrijf is uitzonderlijk’, zegt Eskes. ‘Vanuit de locatie lijkt het misschien logisch, maar zo werkt het niet altijd. Voor ons is het daarnaast heerlijk dat NAC zich met de fabrikant van A-merken kan associëren. Perfetti is een groot internationaal bedrijf, het is niet vanzelfsprekend dat jullie je aan NAC verbinden.’ Golfbewegingen Het wederzijdse begrip gaat zo ver dat zelfs het gesponsorde bedrag soms wordt aangepast aan de situatie. Pastoor: ‘We zijn ongeveer sinds de eeuwwisseling aan NAC verbonden, maar altijd met golfbewegingen. Wij hebben ook een moeilijke tijd gehad, toen konden we zonder problemen een stapje terugdoen. Dat was heel prettig. Later kreeg NAC het zwaar en hebben we de sponsoring weer opgevoerd. Sinds drie jaar zijn we ook zichtbaar langs het veld en op de borden in de interviewruimte. Het voelt gewoon goed om bij de club betrokken te zijn.’


tekst Okrkun Akinci beeld Erik Teubner

grote stappen zijn gemaakt. Veel verbeteringen komen ook gewoon van de werkvloer. Die hebben we als management niet zelf bedacht.’ Eskes: ‘Dat vind ik zo gaaf om te horen. Directeuren zijn eigenlijk maar voorbijgangers. Als initiatieven vanuit de groep komen, borg je ze in de organisatie. Dan hoeven dingen dus niet geforceerd te worden opgelegd. Bij NAC hoop ik ook dat de organisatie zich ontwikkelt op een manier die past bij het personeel. Er ontstaat dan een sterker ‘wij-gevoel’, waardoor medewerkers zich nog meer verantwoordelijk voelen voor het resultaat. Bij ons is het jammer dat we daar nu pas echt aan kunnen werken. Onlangs hebben we een nieuwe saneringsronde gehad, die had eigenlijk in één keer met de vorige moeten plaatsvinden. Zolang de organisatie niet definitief staat, is er onrust. Dat hadden jullie destijds goed gezien.’ Robbie Pastoor (links) in gesprek met Stefaan Eskes

Veranderingen Behalve de ligging, zijn er meer raakvlakken tussen NAC en Perfetti. Zoals de voetbalclub momenteel in een veranderingsproces zit, moest de snoepfabriek tien jaar geleden ook flink reorganiseren. Pastoor: ‘Tussen 2002 en 2004 kenden we een zware tijd. We moesten naar een duurzame organisatiestructuur en hebben over heel Nederland 550 van de 1500 medewerkers moeten laten gaan. Zoiets is altijd lastig voor een organisatie, daarom wilden we het in een keer goed doen. We wisten dat er daarna een stevig fundament zou staan en sindsdien is het ook rustig bij ons. Sterker, er staat nu een totaal ander bedrijf. Flexibeler, met minder managementlagen en meer wederzijds begrip. Ooit waren we een formeel bedrijf, nu zegt niemand meer ‘meneer’ tegen mij. We werken ook al jaren zonder prikklok. Medewerkers nemen hun eigen verantwoordelijkheid.’ Parallellen Eskes hoort de ervaringen met interesse aan. ‘Die kant wil ik bij NAC ook op. Interessant om te horen dat er zo veel parallellen zijn. Heeft die cultuuromslag bij jullie heel bewust plaatsgevonden?’ Pastoor: ‘We wisten waar we heen wilden. Als je dan elke dag keuzes maakt die goed voelen, constateer je aan het einde van een jaar dat er

‘Sponsoring levert het bedrijf exposure op, maar we doen ook onze medewerkers een plezier. Dat is leuk.’

8

Rollenspel Terwijl Klene drop en Mentos zich vanuit een schaal aanlokkelijk presenteren (voor liefhebbers té aanlokkelijk), vertelt Pastoor dat het personeel bij Perfetti Van Melle steeds vaker op een speelse manier kennis maakt met het werk op overige afdelingen. ‘In elk bedrijf hangen de verschillende afdelingen sterk met elkaar samen. Tijdens een spel geven we iedereen een andere rol binnen de organisatie. Dat versterkt het gevoel dat we het hier met zijn allen doen.’ Eskes: ‘Zoiets lijkt me heel waardevol. Iedereen beseft dan wat voor organisatie er achter een proces schuilgaat. Dat is goed voor het teamgevoel.’ Pastoor vermoedt bij de medewerkers zelfs een verband tussen de liefde voor Perfetti Van Melle en NAC. ‘Wij willen dat onze werknemers loyaal zijn aan ons bedrijf. Mensen die dat van nature in zich hebben, koesteren vaak dezelfde liefde voor hun stad en voetbalclub. Dat is een groot goed, dat we graag koesteren. Daarom is het zo mooi dat we in onze sponsoring de koppeling kunnen maken. Het levert het bedrijf exposure op, maar we doen ook onze medewerkers een plezier. Dat is leuk. Uiteindelijk zijn we allen blij als het goed gaat met NAC.’


* iLike De nieuwe A-Klasse. Vanaf € 26.995,-.

Gem. verbruik: 3,6 - 6,4 l/100 km, 27,7 - 15,6 km/l. CO2-uitstoot: 92 - 148 g/km. Je rijdt de nieuwe A-Klasse al vanaf € 26.995,- excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Zie voor kosten en leveringsvoorwaarden mercedes-benz.nl of bel voor meer informatie: 00800 – 97 77 77 77 (gratis).

Breda Ettensebaan 34, 4814 NN tel. 076 - 564 24 00 Ruttchen.nl customersupport@ruttchen.nl

Den Bosch Zandzuigerstraat 13, 5222 AH tel. 073 - 640 44 00

Gorinchem Avelingen West 29, 4202 MS tel. 0183 - 65 15 00

Tilburg Kraaivenstraat 12, 5048 AB tel. 013 - 595 91 00

Tiel Kellenseweg 28, 4004 JD tel. 0344 - 74 41 00


tekst Hennie van de Kar-Vervooren beeld BB Office

Bij BB Office & Ergonomics zit je goed Zorgen dat mensen gemotiveerd en pijnvrij hun werk kunnen doen. Met dat doel houden Seryljo van Ierlant en Guido van den Brink zich al jaren bezig. De twee hebben hun krachten gebundeld in BB Office & Ergonomics. Hun kennis over ergonomisch pijnvrij werken delen ze o.a. via workshops en cursussen. Akoestische kantoorinrichting, 24-uurswerkplekken en het nieuwe werken zijn de specialismen van BB Office & Ergonomics. Seryljo van Ierlant: ‘Het is dankbaar werk als je chagrijn door pijn van verkeerd zitten of staan kunt voorkomen. Ons bewegingsapparaat en de belastbaarheid van ons lichaam veranderen niet. Hoe we ons lichaam kunnen faciliteren bij wat we doen, verandert wél. Op dat vlak delen we onze kennis van ergonomie, biomechanica en ergonomisch kantoormeubilair.’

bedrijfsprofiel

Naam Seryljo van Ierlant Woonplaats Bergen op Zoom Leeftijd 47 (uit het beste bouwjaar 1965) Volgt NAC sinds 2011 Plaats stadion West Brabant Business Lounge tijdens de wedstrijd, Classic Lounge na de wedstrijd Functie Samen met Guido van den Brink eigenaar van BB Office & Ergonomics Lijfspreuk Pluk de dag; het leven duurt drie minuten!

Relatie NAC – BB Office Voordat Seryljo NAC volgde, had hij niets met voetbal. Sinds 2011 is het ‘zijn club’ waar je ‘kunt netwerken op z´n best, met lol en plezier.’ Snelheid ‘Daar ligt onze kracht. Moet ook wel. Denk maar aan een werknemer die reïntegreert na een hernia. Het regelen van de juiste ergonomische stoel mag geen weken duren.’ Mobiliteit ‘Als bedrijf blijven we in beweging door continu innovatieve oplossingen te bedenken als antwoord op maatschappelijke thema’s zoals het nieuwe werken. We willen dat mensen zich ervan bewust zijn dat hun werkhouding essentieel is, óók als zij veel op andere locaties werken zoals thuis of in restaurants.’ Koers ‘Samen met opdrachtgevers, leveranciers en medewerkers, ergonomie en welzijn op de werkplek bereiken, zoals we dat voor o.a. All In Uitzendbureau, Spie Breda en de Koninklijke Luchtmacht hebben mogen doen. Ergonomisch meubilair ondersteunt het lichaam in plaats van dat het bewegingsapparaat zich maar moet aanpassen. Bewustwording creëren én faciliteren; dat is onze strategie.’ Hét moment ‘Hét moment is belangrijker dan de toekomst. Pluk de dag; het leven duurt drie minuten.’

‘Het is dankbaar werk als je chagrijn door pijn van verkeerd zitten of staan kunt voorkomen.’

BB Office & Ergonomics O.L.V. ter Duinenlaan 118 4641 RM Ossendrecht - 0164 60 44 31 info@bboffice.nl - www.bboffice.nl

11


DE DEAL VAN

de sfeer bij nac trekt ook sponsoren van buiten

Meer

Ouderkerk a/d Amstel

Nieuw Vennep

Alphen a/d Rijn

Den Dolder

Zeist

Woerden

Arnhem Nieuwegein Rotterdam

Cappelle a/d IJssel Gorinchem

Barendrecht

Dordrecht Fijnaart Middelburg

Roosendaal Bergen op Zoom

Kortgene Vlissingen

Ossendrecht

Putte

Schijndel Lieshout Eindhoven

Bavel

Rijkevorsel Turnhout

Terneuzen

Oudenaarde

’s Hertogenbosch

Oosterhout Etten-Leur Tilburg

Sprundel Heerle Zundert

Goes

waalwijk

Brussel

12


Relaties een leuke avond bezorgen, is voor veel sponsoren een belangrijke reden om zich aan NAC te verbinden. Dat geldt ook voor bedrijven die niet uit deze regio komen. Wie nemen ze mee? Wat is de aantrekkingskracht van een wedstrijd? En hoe belangrijk is het om zaken te doen rondom het Avondje NAC?

Micha Visser,

Rody Degeling,

financieel directeur van Sluyter Logistics (hoofdkantoor in Rotterdam): ‘Als bedrijf dat in de hele Benelux opereert, is het interessant om ons bij NAC te laten zien. Doordat we met onze auto’s veel door deze regio rijden, zijn we op de weg al behoorlijk zichtbaar. Een wedstrijd van NAC is een prettige gelegenheid om met potentiële klanten een relatie op te bouwen. Het past bij de clubcultuur om na de wedstrijd lekker te blijven hangen, dat maakt het makkelijk om nieuwe contacten te maken. Vanwege onze vestigingen in Tilburg en Rotterdam zijn we ook sponsor bij Willem II en Feyenoord. Bij Willem II gebeurt hetzelfde, bij Feyenoord is dat minder.

directeur TSA Safety Group (Goes): ‘Het eerste contact met NAC ontstond eigenlijk puur toevallig. Tijdens een bijeenkomst raakte ik in gesprek met iemand van de commerciële afdeling en zo is het balletje gaan rollen. Dat was ongeveer vijf jaar geleden. Op dat moment had het om een willekeurige andere club kunnen gaan, maar inmiddels denk ik daar heel anders over. We nodigen voor elke wedstrijd relaties uit. De sfeer die in het stadion hangt, maakt echt iets los bij onze bezoekers. Bij veel clubs is dat toch anders, denk ik.

Ik vind het knap hoe NAC erin slaagt een unieke sfeer te behouden. Het is een club waar je bij betrokken blijft. Onze relaties gaan graag mee naar een wedstrijd, het gepassioneerde publiek spreekt overal in het land aan. Dat geldt ook voor de mensen op ons hoofdkantoor in Rotterdam. Doordat we landelijk werken, maakt het commercieel gezien misschien niet veel uit welke club we sponsoren. Maar de sfeer rond wedstrijden is absoluut een pré, bij NAC kunnen we onze relaties een fijne avond bezorgen. Bovendien heb ik van jongs af aan een persoonlijke band met NAC. Ik kom uit de regio en had als broekie al een seizoenskaart. Het sponsorschap is daar een gevolg van. Je kunt zeggen dat ik zowel zakelijk als emotioneel bij de club betrokken ben.

‘De sfeer maakt echt iets los bij onze bezoekers’

Ik denk dat het goed is dat de club zijn blik ook meer buiten de regio richt. Zoals het voor ons interessant is om te sponsoren, geldt dat ongetwijfeld voor meer bedrijven.’

13

Die ambiance zorgt ook voor een ongedwongen contact. Doordat wij klanten in heel Nederland hebben, nodigen we vaak mensen uit die uit de regio van de tegenstander komen. Dat waarderen ze enorm en we leren onze relaties ook eens op een andere manier kennen. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Het is een bewuste keuze om ons rondom wedstrijden volledig op onze gasten te focussen. We zijn sponsor geworden vanwege het relatiebeheer, niet om zo veel mogelijk kaartjes uit te delen. Natuurlijk doen we nieuwe contacten op, maar dat is niet onze eerste insteek.’


tekst Hans Maaskant / Orkun Akinci

Lex van Gool, eigenaar van Van Gool Bestratingen BV in EttenLeur is content met de NAC-Businessclub. Tijdens de thuiswedstrijden neemt hij steevast een relatie mee. Gezellig samen naar NAC Breda, elkaar op een ontspannen manier beten leren kennen en – als ervan komt – ook nog eens zaken doen. Lex van Gool huurt alweer vier seizoenen twee businessstoelen. Lex’ echtgenote Inge van Gool brengt haar man en zijn klant met de auto naar het stadion. ‘Terug nemen we een taxi, zoals dat hoort met een paar biertjes op.’

het aan NAC Breda verbonden uitzendbureau. ‘All In heeft vrijwel continu betrokken en gespecialiseerd personeel voor me beschikbaar. Voor het werk dat ik aanneem, zijn aanpakkers nodig en dat weten ze daar.’

‘Als het ervan komt nog eens zaken doen’

Lex van Gool (47) woont na zijn Brabantse beginperiode in Prinsenbeek alweer 25 jaar in EttenLeur, waar hij ‘kantoor aan huis heeft’. Ik ben sinds 1998 zelfstandig en heb geen groot kantoor nodig’, verklaart hij. ‘Het is voor mijzelf elke dag hard werken in weer en wind. Waar nodig huur ik personeel in.’ Dat doet de gespecialiseerde stratenmaker voor binnen- en buitenwerk bij All In,

Lex van Gool heeft meerdere klanten van de NAC Businessclub, waaronder Wagenmakers uit Oudenbosch, Van de Noord uit Dongen en Bras Fijnaart uit Fijnaart. De overeenkomst tussen zijn onderneming en de spelers van NAC Breda is duidelijk: altijd hard werken en goed werk leveren. In dat kader is Anthony Lurling zijn absolute favoriet. ‘Ik ben blij dat zijn contract opnieuw is verlengd’.

Hartgers Bouw Services MONTAGE/DEMONTAGE VAN VERBOUWINGEN DIVERSE SOORTEN STEIGERS IN EN RONDOM HUIS I | www.hartgersbouwservices.com

Hartgers.indd 1

T | 06-81916244

15

E | hartgersbouwservices@gmail.com

06-05-13 15:29


HET NIEUWE WERKEN

Het nieuwe werken

Bevlogen medewerkers, betere resultaten Verbeterde veiligheid, een hogere arbeidsproductiviteit én blije medewerkers; daar moet je als werkgever direct enthousiast over worden. Het nieuwe werken kan hieraan bijdragen. Mits je het op de gepaste manier binnen je bedrijf invoert. Dat houdt meer in dan het regelen dat medewerkers ‘in de cloud’ kunnen werken en het aanpassen van de kantoorfunctie en het meubilair. Het vergt een cultuuromslag. Voortaan staat de mens centraal binnen je bedrijf.

S Sandra Bleyenburg

andra Bleyenberg is expert op het gebied van het nieuwe werken bij 365, sponsor van NAC Breda. Op haar visitekaartje staan behalve haar werkrol (consultant en registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie), tevens twee van haar thuisrollen (moeder en familiemens). Binnen organisaties waar het nieuwe werken op een goede manier wordt ingevoerd, vinden medewerkers een evenwichtige balans tussen hun verschillende rollen 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag. En dat maakt hen gelukkig. Sandra Bleyenberg: ‘Het nieuwe werken gaat over bevlogen zeven dagen per

16

week al je rollen goed kunnen vervullen. Zelf ben ik blijer en energieker bij een goed evenwicht tussen werk en privé. Dat ik bijvoorbeeld eerst zelf mijn kind naar school kan brengen voordat ik naar kantoor ga, geeft veel rust.’ Verrassende resultaten Ook in bedrijven waarin je het niet zou verwachten, blijkt de invoering van het nieuwe werken tot verrassende resultaten te leiden, zoals in een productiebedrijf, in een winkel of in de bouw. Ter illustratie vertelt Sandra Bleyenberg over een callcenter dat 365 begeleidde bij de invoering van het nieuwe werken. Het bewuste callcenter wilde de openingstijden uitbreiden naar de avond en het weekend. De aanname was dat deze organisatorische verandering bij medewerkers op weerstand zou stuiten. Toen de callcentermedewerkers zelf verantwoordelijk werden voor de planning bleken ze er samen goed uit te komen. Sommige medewerkers vonden het juist fijn om in het weekend te mogen werken, zodat ze geen kinderopvang meer hoefden te regelen. Het nieuwe werken binnen dit callcenter leidde tot ruimere openingstijden, meer tevreden medewerkers en een hogere klant-


tekst Hennie van de Kar-Vervooren beeld Erik Teubner

door de bril van Rob Monseurs

Nieuwe werken vraagt om een cultuuromslag tevredenheid, vooral door de medewerkers centraal te zetten en te denken in oplossingen. Resultaten effectieve invoering van het nieuwe werken voor werkgevers: - minder verzuim - hogere productiviteit - hogere klanttevredenheid - veiligere werkomgeving Sturen op resultaten Sandra Bleyenberg: ‘Het nieuwe werken is geen doel op zich, maar moet bijdragen aan het doel van je organisatie. Het startpunt is altijd: waar sta je en wil je naar toe? Als het nieuwe werken kan bijdragen aan je doelstelling, volgt een zorgvuldige invoering, waarbij het management de verandering moet dragen. Het nieuwe werken vraagt een stijl van leidinggeven waarbij je stuurt op resultaten in plaats van op het proces.’ Behalve dat het nieuwe werken een cultuuromslag vraagt van het management, moeten medewerkers vaak wennen aan de vrijheid. ‘Mensen willen graag bewijzen dat ze aan het werk zijn. Daarmee kunnen ze hun grenzen over gaan. Belangrijk is om met elkaar goede afspraken te maken over wat je van elkaar verwacht én ook wanneer je elkaar weer ziet op kantoor. †

NAC-businessclublid Rob Monseurs van kantoorinrichter Wout Monseurs houdt zich actief bezig met het nieuwe werken. Vooral door informatie en kennis over het onderwerp te delen. Recent organiseerde hij een workshop voor zijn klanten over het nieuwe werken. ‘Het nieuwe werken gaat verder dan het op orde hebben van je IT en het hebben van taakgerichte werkplekken voor overleg, vergaderen, ontvangst en concentratietaken. In onze recente workshop gaven we het voorbeeld van een bedrijf waar een prachtige loungeplek was ingericht in het kader van het nieuwe werken. Het gekke was, niemand zat er. De medewerkers keken wel uit want zodra ze er zaten, kwam de directeur langs om te vragen wanneer ze aan het werk gingen. Als leidinggevende moet je de controle loslaten en gaan sturen op resultaat. Bij ons werkt de invoering van het nieuwe werken positief in alles door: betere prestaties, een plezierigere sfeer en meer omzet. Het commitment naar ons als werkgever is groter. We zijn begonnen met onze mensen in de buitendienst. Die starten tegenwoordig vanuit huis in plaats van dat ze naar de zaak komen. De een brengt eerst zijn kind naar school, de ander gaat direct naar de klant zonder eerst in de file te staan. We hebben wel vaste overlegmomenten om de binding met het bedrijf te houden. Elkaar blijven ontmoeten is belangrijk. Het nieuwe werken zie ik als manier om ons als werkgever positief te onderscheiden. Als de schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat en de nieuwe generatie kenniswerkers kan kiezen tussen de werkgever met de prik-

17

Rob Monseurs

klok en het bedrijf waar hij zelf verantwoordelijkheid draagt, is de keuze simpel. Mijn tip voor andere bedrijven is om te kiezen voor de geleidelijke weg en goed te kijken naar wat bij jouw bedrijf past. Er zijn vele tinten grijs als het om het nieuwe werken gaat.’ Kantoorconcepten zien en ervaren Bij Wout Monseurs kun je elke dag nieuwe kantoorconcepten zien en ervaren. In september is er voor leden van de NAC Business Club de B2B lunch bij Wout Monseurs. www.woutmonseurs.nl


ALL - IN

FOCUS OP EEN LANGDURIGE SAMENWERKING uitzendbureau Stadionstraat 9 uitzendbureau uitzendbureau

uitzendbureau

NEN 4400-1

personeel

4815 NC Breda T

076 800 99 66

E

info@allinnac.nl

I

www.allinnac.nl


Wetenschappelijk onderzoek ‘Van stress naar bevlogenheid’

Miriam van der Werff van 365 doet ook volop aan het nieuwe werken

† Dat laatste is van belang om de binding met de organisatie en elkaar te behouden.’ Het gedachtegoed over het nieuwe werken bestaat zo´n tien jaar. Een bepaalde stroming beweert dat de theorie alweer achterhaald is. ‘Wie zegt dat het niet werkt, moet zich afvragen of zijn aanpak de juiste was. Het vergt vertrouwen en het loslaten van controle. Best lastig, zeker in recessietijd waarin juist meer behoefte is aan grip en controle. Wetenschappelijke onderzoeksresultaten laten zien dat het de moeite van het overwegen waard is. Als een organisatie medewerkers aanstuurt

‘Het vergt vertrouwen en het loslaten van controle’

op basis van bevlogenheid – en het nieuwe werken kan daaraan bijdragen – neemt het verzuim af en de productiviteit toe met 18%. In de bouw en industrie leidt bevlogenheid tot 61% minder ongevallen. 61%! Als mensen goed in hun energie zitten, is de binding met het bedrijf groter en neemt de veiligheid toe. Bevlogen medewerkers, betere resultaten.’

Tip! Test je bevlogenheid op www.365.nl/zin/bevlogenheid/test-uw-bevlogenheid/

19

Prof. dr. Willem van Rhenen promoveerde in 2008 op het proefschrift Van stress naar bevlogenheid. Hij bekleedt de leerstoel engagement & productivity aan de Business Universiteit Nyenrode en is Chief Medical Officer bij 365. Uit zijn onderzoek blijkt dat mensen drie ‘resources’ nodig hebben om goed te kunnen functioneren: groei & ontwikkeling, autonomie en steun (sociale cohesie). Welke bron dominant is, verschilt per medewerker en per team. Sandra: ‘Door als leidinggevende rekening te houden met iemands dominante energiebron, blijven medewerkers energiek.’

bvO mei-jun 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you