Page 1

PORTFOLIO Jana Kusbachovรก


CURRICULUM VITAE Bc. Jana Kusbachová Loděnice 260, 267 12 kusbaja@seznam.cz +420 776 100 589 1995 - 2004 ZŠ Loděnice 2004 - 2008 Gymnázium Joachima Barranda v Berouně od roku 2008 ČVUT FA Praha Architektura a urbanismus 2011 - úspěšné zakončení bakalářského studijního programu 2011 - přijetí na magisterský studijní program na FA ČVUT WS 2012/13 studijní pobyt na University of Liechtenstain projektový Ateliér M - pomocné technické a grafické práce ing. Stanislav Marek Ateliér Falcník - občasné pomocné technické práce ing. arch. Marek Falcník zorganizování studentského workshopu Workshop Srbsko 2013 www.workshopsrbsko2013.wix.com angličtina (pokročilý), němčina (začátečník) AutoCAD, Rhinoceros, V-Ray, Archicad, Artlantis Adobe Photoshop, Adobe Indesign základy SketchUp, Adobe Ilustrator a Revit Architecture


MĚSTSKÁ BRÁNA / ZAN / ZS 2008-09 vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. asistenti: Akad. arch. Miloslav Čejka Hlavní myšlenou návrhu bylo vytvořit transparentní konstrukci, která by nenarušovala starobylé zákoutí městských hradeb, ale zároveň aby průchod nějakým způsobem završila, vytvořila bránu, vstup hodný královského města.


KIOSEK LÁNY / ZA / LS 2009 vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. asistenti: Akad. arch. Miloslav Čejka Zadáním ateliéru bylo navrhnout menší víceúčelovou stavbu v blízkosti muzea T.G.Masaryka v Lánech. Jedná se o turistický objekt, který funguje jako kiosek s občerstvením, informační centrum a novinový stánek. Hlavní myšlenkou bylo navrhnout moderní až futuristickou stavbu, která by byla ve svém okolí nepřehlédnutelná.


ZČ GALERIE V PLZNI / ATOS / LS 2010 doc. Ing. arch. Eduard Schleger asistenti: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler Navrhovaný řadový dům je umístěn na západním břehu libeňského poloostrova. Půdorys objektu má tvar obdélníku o rozměrech 20x 6 m a jeho fasády jsou orientovány na východ a západ. Zadáním projektu bylo nechat ve hmotě domu 30% volného prostoru. Z toho důvodu je v přední části otevřený prostor pro auto a třetí podlaží funguje z velké části jako střešní zahrada.


P女DORYS 1. NP

P女DORYS 2. NP

P女DORYS 3. NP


ZČ GALERIE V PLZNI / ATOS / LS 2010 vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Václav Aulický Navrhovaná Západočeská galerie se nachází v Plzni nedaleko náměstí republiky, v bezprostřední blízkosti jsou Křižíkovy sady. Stavba je navržena jako pevný betonový kvádr. Má jen omezené množství otvorů, protože výstavní prostory, depozitáře a další místnosti určené pro práci s uměleckými předměty musí mít omezený nebo dokonce vyloučený přístup denního světla. Pro sjednocení vnějšího vzhledu je s výhodou využita druhá skleněná fasáda, která dodává budově lesk a harmonii a působí též příznivě při termoregulaci vnitřních prostor.


PŮDORYS 1. PP

PŮDORYS 1. NP

PŮDORYS 2. NP

PŮDORYS 3. NP

PŮDORYS 4. NP


NOVÁ LABSKÁ BOUDA / ATZBP / ZS 2010 - 11 vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Václav Aulický Labská bouda se nachází v nádherné přírodní scenérii zlomu náhorní plošiny do labského dolu v Krkonošském národním parku. Stavba je kruhového půdorysu, který byl zvolen vzhledem k extrémním povětrnostním podmínkám. Vzduch může snadněji obtékat budovu a netvoří se ostré závětrné strany, kde se v těchto podmínkách mohou tvořit několikametrové sněhové závěje. Konstrukce stavby je tvořena ohýbanými dřevěnými nosníky, které jsou u vrcholu semknuty do ocelového prstence.


P女DORYS 3. NP

P女DORYS 2. NP

P女DORYS 1. NP

P女DORYS 1. PP


NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV / ATSS / ZS 2011 - 12 vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. asistenti: Ing. arch. Marek Tichý Hlavní úkolem projektu bylo nalézt nové využití pro bývalý areál nákladového nádraží Žižkov. To ztratilo svou původní funkci a dnes v podstatě dožívá jako skladiště. Díky výhodné poloze v centru prahy má území velký potenciál. V areálu se nachází hodnotná funkcionalistická budova. Uvažuje se o ní dokonce jako o technické památce. Její nové využití se odehrává v režii velkého počtu funkcí. Mimo jiné jsou zde navrženy kulturní, administrativní a residenční plochy.


PARKING A KOMUNIKACE VESTIBUL METRA D SKLADOVÉ PROSTORY KNIHOVNA MUZEUM ŽELEZNICE UMĚLECKÁ ŠKOLA ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY KOMERČNÍ PROSTORY RESIDENČNÍ PROSTORY

PODZEMNÍ PODLAŽÍ


1. PODLAŽÍ

2. PODLAŽÍ

3. PODLAŽÍ

4. PODLAŽÍ


V blízkosti bývalého nákladového nádraží se nachází Olšanské hřbitovy a parky Židovské pece a Parukářka. Cílem návrhu je propojit tyto zelené plochy a vytvořit větší systém. Dále je počítáno se zelení jako s filtrem od ulic Želivského a Olšanská

Pozemek nádraží byl kvůli železniční přepravě vyrovnán. V takto upraveném území se jako nejvýhodnější a nejpřehlednější jeví pravidelní rastr ulic.

Směrem k Vítkovu a do centra Prahy se nachází hustá bloková zástavba. Postupně směrem k východu dochází k rozvolnění na solitéry. Na tento jev reaguje i nově navržená zástavba.

Budova bývalého Žižkovského nádraží má významnou polohu. Nachází se v blízkosti centra a díky zvýšenému terénu se propisuje i do Pražského horizontu. V ose ulice Olšanská vytváří společně s Žižkovským vysílačem vysílačem dvojici dominant.

Důležitým momentem návrhu je částečné zachování kolejové dopravy v areálu. Mezi podélnými budovami prochází nová trasa tramvaje, která výrazně přispěje k dopravní obslužnosti území. Mimo tramvaje se v návrhu počítá i s novou stanicí plánovaného metra a posílením autobusové dopravy.

V současné době se území jeví jako uzavřené a nepřístupné. Mohou za to dva hlavně dva faktory. Směrem od centra představuje bariéru nehostinná ulice Olšanská a Želivského. Na východě je velké množství průmyslových a skladových areálů, které znepříjemňují vstup z druhé strany.


VIZE PRO MILOVICE / ATU / LS 2012 spoluautoři: Bc. Tomáš Kratochvíla Bc. Iveta Osičková Bc. Veronika Polová vedoucí ateliéru: Ing. Akad. arch. Jan Šépka asistenti: Ing. arch. Mirka Tůmová Projekt si klade za cíl v nynějším prostoru Milovic využít pozitiva a potenciály, které by byly pro město charakteristické, na ty upozornit a dále je rozvíjet v adekvátním měřítku. Pojednat je tak, aby se staly přitažlivými jak pro obyvatele Milovic, tak pro širší okolí. Zvolené zásahy i jejich podrobnější měřítko jsou koncipovány tak, aby byly současně řešeny problémy, se kterými se město potýká.


Nakládání s objekty, které byly vystavěné náhle pro uspokojení aktuálních kapacitních potřeb jednotlivých vojsk přebývajících v Milovicích, je v současnosti problematické. Město nemá dostatečné finanční zdroje na jejich rekonstrukci a znovuvyužití. Některé z nich jsou ve stavu před rekonstrukcí, další využívány jako sklady, garáže atp. a to i v takových částech města, které jsou pro tyto účely nežádoucí.


POSILOVÁNÍ CENTRA : - v rámci města strategická lokalita, nedaleká stanice vlaku, Tesco, Penny, přimknuto k ulici Armádní (dopravní osa města),zrekonstruovaná budova radnice. Využití a revitalizace areálu německých koníren pro funkce města. ROZVÍJENÍ ZELENÉHO PÁSU: - tzv “severojižní plíce”, charakter lesoparku, oblíbená lokalita obyvatel, celkové zpřístupnění, doplnění možností aktivit, rozvíjení parkových cest i v severní části. REKREAČNÍ TRASY: - provázané se zeleným pásem a stávajícím systémem cyklostezek, procházející různámi charaktery přírody v okolí, zpevněný povrch pro inline, cyklo, vycházky, atrak¬tivní pro široké okolí.


(F)

(G)

(H) (I) (J)

(A) (B)

(K) (C) (L) (D) (E)

(M)


(N)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N)

BOWLING SPORT RESTAURACE SVĚT ŽEN KINO UBYTOVÁNÍ ZUŠ DIVADLO ZUŠ VÝTVARNÁ TVORBA ZUŠ TANEC ZUŠ HUDBA FITNESS CENTRUM CLUB GALERIE KOSTEL


(D) SVĚT ŽEN

(H) ZUŠ VÝTVARKA


(M) GALERIE


FELCAFE / WORKSHOP / LS 2012 spoluautoři: Eliška Korčáková Zuzana Kučerová Inspirací našeho návrhu je QR kód. Je to obdoba čárového kódu, stejně jako ten nese informaci. QR kód je v pravoúhlá síť vyplněná čtverečky. Připomíná mozaiku a vytváří zajímavou grafiku. Kódy, programy, mozaika, čtverce – motiv jednoznačně určený právě pro FEL. Stávající prostor očišťujeme od všech příček. Uprostřed navrhujeme kavárenský prostor a po stranách množství pracovních míst určených k samostatnému studiu. prostor je snadno upravitelný a lze jen využít například i jako výstavní sál.


PRINCIP SKLÁDÁNÍ SEDACÍHO NÁBYTKU


TRANSIT CENTRE LÖWENBERG / ATVZ / ZS 2012 UNIVERSITY OF LIECHTENSTEIN Project Supervisor Dipl. Architekt ETH/SWB Conradin Clavuot Dipl. Ing. Arch. Robert Mair The project addresses the issue of transit centre in Schluein and position of asylum seekers in local society through sophisticated design. The main project goal is to find a way how to improve seekers living conditions, to give them filling they are still human, still required. In my project I focused especially on seeker’s development, skills and integration into the local community. Therefore I found like the best solution to design new school campus in the centre of village when the group of seekers can easily merge with the local community. In the project there are three new buildings on the site closed to the village centre. I designed two new school buildings and a sport hall. The buildings are placed so that it creates attractive entrance areas and a semi-closed courtyard in between, which represent the main space for community life.


2nd FLOOR PLANS

3rd FLOOR PLANS


2nd FLOOR PLANS


VÝCHODNÍ FASÁDA

ZÁPADNÍ FASÁDA

ZÁPADNÍ FASÁDA

JIŽNÍ FASÁDA

SEVERNÍ FASÁDA


ŘEZ AA’

ŘEZ BB’

ŘEZ CC’

ŘEZ DD’


SVĚT ŽEN / ATRN/ LS 2013 vedoucí ateliéru: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka asistenti: Ing. arch. Patrik Tichý Design interiéru navazuje na projekt „MILOVICE“ z letního semestru 2012. Bylo navrženo celkem 14 budov, které tvořili nové kulturní centrum města. Jedním z nově navržených objektů je „SVĚT ŽEN“. Jedná se o kombinaci wellness a zkrašlovacího salonu. Vnitřní koncepce budovy je navržena jako jeden velký otevřený prostor s uzavřenými buňkami, které poskytují více soukromí během zkrašlovacích procedur.


00 centrální prostor / 01 toalety / 02 dětský koutek / 03 šatna / 04 kosmetika / 05 massage


/ 06 solární louka / 07 massage / 08 pedikúra / 09 zázemí / 10 zádveří / 11 toalety / 12 tzb


WORKSHOP SRBSKO 2013 11.9.-15.9.2013 zorganizování akce další organizátoři: Zuzana Kučerová Na zahraničních školách je poměrně běžné, že jsou studenti architektury angažováni v praktických workshopech, kde si osvojují nejrůznější stavební techniky. V české republice je podobných příležitostí poskromnu. Na základě našich zkušeností ze studií v zahraničí jsme se rozhodli okruh podobných akcí u nás rozšířit. Uspořádali jsme workshop pro 25 studentů architektury. během tří dní vytvořili na základě vlatsního návrhu drobnou architekturu do veřejného prostoru malé české vensice. Hlavním používaným materiálem byly palety získané jako sponzorksý dar. Témata a řešené území bylo předem vytipováno na základě průzkumu mezi místními obyvateli. foto: Tereza Korbelová Martin Fleischmann


DĚKUJI ZA POZORNOST

Portfolio 2013  

2013