Advertisement
The "Muzička Škola Petar Stojanović" user's logo

Muzička Škola Petar Stojanović

Ub, Serbia

Muzička škola je počela sa radom 1977. godine. Nastavu pohađa oko 150 učenika, a u školi deluju: hor, orkestar, orkestar malih violonista i kamerni orkestar harmonikaša. Tokom cele godine smo organizatori muzičkog života u gradu, te se s pravom može reći da je škola centar muzičke kulture u opštini, pa i šire. Škola izdaje letopise i aktuelne biltene, a povodom jubileja škole štampali smo i lepu monografiju. Naši učenici osvajaju najviša priznanja na raznim takmičenjima, te smo poslednjih godina visoko rangirani na Republičkom takmičenju u Beogradu i Festivalu muzičkih škola Srbije. Na školski Festival prijavi se veliki broj naših učenika (pored učesnika sa strane), što rečito govori o proseku i kvalitetu naše dece. Maja 2009. godine bili smo domaćini 53. Republičkog Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije. Prema svim anketama, opravdali smo ukazano poverenje i iskazali poslovičnu gostoprimljivost naroda ovog kraja.

Publications

Letopıs


August 23, 2014