Page 1

MĚSTSKÁ MUZEA V ŽITAVĚ STÄDTISCHE MUSEEN ZITTAU

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI NORDBÖHMISCHES MUSEUM IN LIBEREC

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC  REGIONALGALERIE LIBEREC

BRÁNA TROJZEMÍ BRÁNA TROJZEMÍ

PROGRAM VÝSTAV AUSSTELLUNGSPROGRAMM

2014


PROGRAM VÝSTAV AUSSTELLUNGS-PROGRAMM 15. 1. 2014 – 28. 2. 2014 Grabštejn z pohledu umělců Trojzemí Grafenstein im Blickwinkel der Künstler des Dreiländerecks 2. 2. – 27. 4. 2014 „Žitavský umělecký papež?“ Malíř Hans Lillig a jeho současníci „Ein Zittauer Kunstpapst?“ Der Maler Hans Lillig und seine Zeitgenossen

7 7 35 35

28. 2. – 25. 5. 2014 Plavci Schwimmer

17 17

Od 28. 2. 2014 / Ab 28. 2. 2014 Nové stálé expozice v Lázních Neue Dauerausstellung in Bad (Lázně)

13 13

Od 28. 2. 2014 / Ab 28. 2. 2014 Umění pro toto místo Kunst für diesen Ort

15 15

1. 3. – 27. 4. 2014 Pašije – Fotografie Christophera Thomase / Postní plátna Ursuly Sax Passion – Fotografien von Christopher Thomas Fastentücher von Ursula Sax

35 37

10. 3. – 20. 4. 2014 Drobné památky na Šluknovsku, Horní Lužici a v Trojzemí Kleine Kostbarkeiten im Schluckenauer Zipfel, in der Oberlausitz und im Dreiländereck

7 7

22. 3. 2014 – 31. 12. 2015 Celníci a pašeráci Zöllner und Schmuggler

7 7

Od dubna 2014 / Ab April 2014 Buď v obraze Sei im Bild

15 15

25. 4. – 22. 6. 2014 Ve jménu koruny, soli a kalicha Für Krone, Salz und Kelch

9 9

17. 5. – 13. 7. 2014 Pod Ještědem. Současná výtvarná scéna Liberecka Unter dem Jeschken. Die zeitgenössische Kunstszene um Liberec

37 37


22. 5. – 15. 6. 2014 Bakalaureáty 2014 Bakkalaureate 2014

25 25

22. 5. – 28. 9. 2014 Královské posezení (Historické toalety) Königliche Stille Örtchen (Historische Toiletten)

27 27

12. 6. – 31. 8. 2014 Mary Duras Mary Duras

19 19

19. 6. – 14. 9. 2014 Z Chrastavy do Vídně. Josef Führich (1800–1876) Von Kratzau nach Wien. Josef Führich (1800–1876)

19 19

19. 6. – 14. 9. 2014 František Kupka František Kupka

21 21

25. 6. – 9. 11. 2014 Velká válka 1914–1918 Der grosse Krieg 1914–1918

27 29

27. 6. – 15. 9. 2014 Fenomenální! Phänomenal!

9 9

9. 8. – 31. 12. 2014 450 let sběratelství v Žitavě – Sběratelé a sbírky od roku 1564 450 Jahre Sammeln in Zittau – Sammler und Sammlungen seit 1564

39 39

11. 9. – 16. 11. 2014 Erwin Müller – Malíř nové věcnosti Erwin Müller – Ein Maler der neuen Sachlichkeit

21 21

23. 9. – 23. 11. 2014 Příběhy starých pohlednic Geschichten auf alten Ansichtskarten

9 9

8. 10. 2014 – 25. 1. 2015 Fotograf Rudolf Ginzel Der Fotograf Rudolf Ginzel

29 29

26. 11. 2014 – 3. 5. 2015 Půvab květů historie Anmut von Blüten der Geschichte

31 31


BRÁNA TROJZEMÍ A: Horní náměstí 71, 463 34 Hrádek nad Nisou T: (+420) 482 319 719, (+420) 725 457 066 E: info@branatrojzemi.cz W: www.branatrojzemi.cz Otevírací doba: po, st, pá 8.30–16 út, čt 8.30–17 so–ne 10–16 Dále je otevřeno 30 minut před každým představením v Multifunkčním centru.

BRÁNA TROJZEMÍ

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 8.30–16 Di, Do 8.30–17 Sa–So 10–16 Es wird auch 30 Minuten vor jeder Vorstellung geöffnet.

Brána Trojzemí sídlí v budově ze 17. století, která byla rekonstruována v roce 2010 Brána Trojzemí hat den Sitz im Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das im 2010 saniert wurde

BRÁNA TROJZEMÍ  BRÁNA TROJZEMÍ

A: Horní náměstí 71, 463 34 Hrádek nad Nisou T: (+420) 482 319 719, (+420) 725 457 066 E: info@branatrojzemi.cz W: www.branatrojzemi.cz

5


Obrázek z tzv. Tobiášovy borovice – místa, kde se nedaleko Hrádku scházeli pašeráci Bild an der sogenannten Tobias-Kiefer – Ort, wo sich in der Nähe von Grottau die Schmuggler trafen


GRABŠTEJN Z POHLEDU UMĚLCŮ TROJZEMÍ 15. 1. – 28. 2. 2014 Výstava z děl, která vznikla při mezinárodním workshopu umělců na Grabštejně v srpnu 2013.

GRAFENSTEIN IM BLICKWINKEL DER KÜNSTLER DES DREILÄNDERECKS 15. 1. – 28. 2. 2014 Eine Galerie der Kunstwerke, die während des internationalen Künstler-Workshops auf Grafenstein im August 2013 entstanden sind.

DROBNÉ PAMÁTKY NA ŠLUKNOVSKU, HORNÍ LUŽICI A V TROJZEMÍ 10. 3. – 20. 4. 2014 Výstava představující společný fenomén drobných sakrálních památek v česko-německo-polském pohraničí.

KLEINE DENKMÄLER IM SCHLUCKENAUER ZIPFEL, IN DER OBERLAUSITZ UND IM DREILÄNDERECK 10. 3. – 20. 4. 2014

CELNÍCI A PAŠERÁCI 22. 3. 2014 – 31. 12. 2015 Cesty, hranice, jejich střežení a pašerácké příběhy od středověku téměř po současnost. Dlouhodobá výstava o pašování (nejen) v Trojzemí.

ZÖLLNER UND SCHMUGGLER 22. 3. 2014 – 31. 12. 2015 Wege, Grenzen, ihre Überwachung und Schmugglergeschichten vom Mittelalter bis fast zur Gegenwart. Eine Dauerausstellung über den Schmuggel (nicht nur) im Dreiländereck.

BRÁNA TROJZEMÍ  BRÁNA TROJZEMÍ

Eine Ausstellung über das gemeinsame Phänomen von sakralen Sehenswürdigkeiten im tschechischpolnisch-deutschen Grenzland.

7


Velocipéd – oblíbený dopravní prostředek 19. století Velociped – beliebtes Fahrzeug im 19. Jahrhundert


VE JMÉNU KORUNY, SOLI A KALICHA 25. 4. – 22. 6. 2014 Výstava o cestách z Prahy na sever, jejich střežení, o obchodování a o uprchlících v dobách husitství a třicetileté války.

FÜR KRONE, SALZ UND KELCH 25. 4. – 22. 6. 2014 Eine Ausstellung über die Wege von Prag Richtung Norden, ihre Bewachung, über den Handel sowie über die Flüchtlinge in der Zeit der Hussitentums und des Dreißigjährigen Krieges.

FENOMENÁLNÍ! 27. 6. – 15. 9. 2014 Příběhy z počátků automobilismu v krajině podél Nisy. Část loňské úspěšné výstavy uvedené v Městských muzeích v Žitavě.

PHÄNOMENAL! 27. 6. – 15. 9. 2014 Geschichten vom Anfang des Automobilismus entlang der Landschaft an der Neiße. Ein Auszug der letztjährigen, erfolgreichen Ausstellung in den Städtischen Museen Zittau.

Staré pohlednice a fotografie vyprávějí nejen o proměnách Hrádku nad Nisou a okolí, ale také příběhy jejich adresátů a odesílatelů.

GESCHICHTEN AUF ALTEN ANSICHTSKARTEN 23. 9. – 23. 11. 2014 Alte Ansichtskarten und Fotografien erzählen nicht nur viel über die Veränderungen der Stadt Grottau und Umgebung, sondern auch die Geschichten der Empfänger und Schreiber.

BRÁNA TROJZEMÍ  BRÁNA TROJZEMÍ

PŘÍBĚHY STARÝCH POHLEDNIC 23. 9. – 23. 11. 2014

9


OBLASTNÍ GALERIE  LIBEREC A: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 T: (+420) 485 106 321 E: oblgal@ogl.cz W: www.ogl.cz Od 1. ledna do 27. února 2014 je galerie zavřena z důvodu stěhování.

REGIONALGALERIE  LIBEREC A: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 T: (+420) 485 106 321 E: oblgal@ogl.cz W: www.ogl.cz Von 1. Januar bis 27. Februar 2014 ist die Galerie wegen Umzugs geschlossen. Öffnungszeiten: Mo geschlossen Di–Mi, Fr–So 10–17 Do 10–19 (jeden Donnerstag freier Eintritt)

Městské Lázně Františka Josefa I. z let 1901–1902, sídlo Oblastní galerie Liberec Kaiser Franz Joseph Bad aus den Jahren 1901–1902, Sitz der Regionalgalerie Liberec

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC  REGIONALGALERIE LIBEREC

Otevírací doba: po zavřeno út–st, pá–ne 10–17 čt 10–19 (každý čtvrtek volný vstup)

11


Petr Jan Brandl Portrテゥt Jana Samuela Frantiナ。ka Wussina, 1703, olej, plテ。tno, OGL Peter Johann Brandl Portrait des Johann Samuel Franz Wussin, 1703, テ僕 auf Leinwand, RGL


NOVÉ STÁLÉ EXPOZICE V LÁZNÍCH Od 28. 2. 2014 Stálé expozice se představují ve zcela novém kabátě. Expozice umění z Čech, Moravy a Slezska nově přestavuje i umění renesance, baroka, závěru 20. století a ukázky z tvorby německy mluvících autorů působících v Čechách. Expozice věnovaná Heinrichu Liebiegovi představí v jednom celku francouzskou krajinomalbu 19. století i obrazy německé a rakouské provenience 19. století tak, jak je mecenáš odkázal městu Liberci. Sál věnovaný holandskému umění bude obohacen o dlouhodobou zápůjčku jednoho obrazu ze sbírky Národní galerie v Praze. Využijte nabídku animačních programů ke stálým expozicím pro školy nebo zájmové skupiny.

Die Dauerexpositionen werden in völlig neuen Kleidern präsentiert. Die Exposition der Kunst der Böhmischen Länder stellt aktuell auch die Kunst der Renaissance, des Barock, Kunst bis Ende des 20. Jahrhunderts und Beispiele aus dem Schaffen der deutschsprachigen bildenden Künstler vor. Die dem Heinrich Liebieg gewidmete Exposition stellt übersichtlich die französische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts und Bilder deutscher und österreichischer Provenienz des 19. Jahrhunderts so dar, wie sie der Mäzen der Stadt Reichenberg vermacht hat. Die Exposition der niederländischen Kunst wird um eine Dauerleihgabe eines Bildes der Sammlung der Nationalgalerie in Prag bereichert. Für Schulen oder Gruppen gibt es die Möglichkeit, ein Angebot von interaktiven Programmen zu den Dauerausstellungen zu nutzen.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC  REGIONALGALERIE LIBEREC

NEUE DAUERAUSSTELLUNG IM BAD Ab 28. 2. 2013

13


Mikuláš Medek Příliš mnoho alkoholu III, 1969, olej, plátno, OGL Mikuláš Medek Zu viel Alkohol III, 1969, Öl auf Leinwand, RGL


UMĚNÍ PRO TOTO MÍSTO Od 28. 2. 2014 Oblastní galerie Liberec zcela nově dává prostor i novým, doposud neprezentovaným formám umění. Po obvodu „podbazénové“ haly se nachází alternativní prostor vyčleněný pro nová média, site-specific art, světelné instalace či konceptuální umění. Kurátorem tohoto prostoru je Jan Stolín.

KUNST FÜR DIESEN ORT Ab 28. 2. 2014

BUĎ V OBRAZE Od dubna 2014 Interaktivní expozice Oblastní galerie pro všechny hravé návštěvníky a především pro děti. Dotkněte se obrazu nebo sochy, zkuste se stát galerijním osvětlovačem, zapojte se do projektu tvorby společné „návštěvní knihy“… nebo si přijďte jen odpočinout či pohrát. Buďte v obraze také prostřednictvím nabídky doprovodných programů pro školy, víkendových workshopů, kurzů a koncertů, jejichž nabídku najdete na www.ogl.cz.

SEI IM BILD Ab April 2014 Eine interaktive Exposition der Regionalgalerie Liberec für alle spielerisch veranlagten Besucher, aber vor allem für Kinder. Berühren Sie ein Bild oder eine Skulptur, versuchen Sie als Galeriebeleuchter alles ins richtige Licht zu setzen, beteiligen Sie sich am Projekt der Gestaltung des „Gästebuches“… oder kommen Sie einfach, um sich zu erholen und/oder zu spielen. Informieren Sie sich über das Angebot von Begleitprogrammen für Schulen, von Wochenend-Workshops, Kursen und Konzerten, das sie unter www.ogl.cz jederzeit abrufen können.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC  REGIONALGALERIE LIBEREC

Die Regionalgalerie Liberec bietet neuerdings auch Platz für zeitgenössische, bisher nicht präsentierte Kunstformen. Entlang des Hallenrandes, im „Unterschwimmbeckenbereich“, befindet sich ein alternativer Raum, der für neue Medien, site-specific art, Lichtinstallationen oder Konzept-Kunst reserviert ist. Der Kurator dieses Raumes ist Jan Stolín.

15


Barbora Lungová Bazén ze série „Je podzim a Hockney je starý“, 2004 Barbora Lungová Schwimmbecken aus der Serie „Es ist Herbst und Hockney ist alt“, 2004


PLAVCI 28. 2. – 25. 5. 2014 Tematická výstava českého i zahraničního současného umění představí obrazy, instalace, plastiky i video, které spojuje téma plavání. „Plavci“ otevřou společně se stálými expozicemi novou budovu galerie a bývalou budovu lázní, propojí dvě zdánlivě neslučitelné historické etapy známé liberecké budovy, představí současnou tvorbu výtvarníků, kteří se touto tematikou ve své tvorbě zabývají či zabývali (Barbora Lungová, Jiří Sopko, Michaela Rázusová Nociarová, Ivana Lomová, Kurt Gebauer a další). Přijďte si zaplavat v obrazech! Doprovodný program pro školy „Plaveme v obrazech“ v nabídce od 1. 3. 2014.

Diese thematische Ausstellung tschechischer und ausländischer Kunst der Gegenwart stellt Bilder, Installationen, Plastiken und Videos vor, die das Schwimmen als Thema verbindet. Mit der Ausstellung „Schwimmer“ und gemeinsam mit den Dauerausstellungen wird das neue Gebäude der Galerie, das ehemalige Städtebad eröffnet, wobei es gelungen ist, zwei scheinbar inkompatible historische Etappen des bekannten Gebäudes in Reichenberg zu vereinen. Zu sehen ist das aktuelle Schaffen bildender Künstler, die sich mit dieser Thematik in ihrem Schaffen beschäftigt haben oder sich noch damit auseinandersetzen (Barbora Lungová, Jiří Sopko, Michaela Rázusová Nociarová, Ivana Lomová, Kurt Gebauer und andere). Besuchen Sie uns, und sie können in Bildern schwimmen! Ein Begleitprogramm für Schulen, „Wir schwimmen in Bildern“, ist ab 1. 3. 2014 erhältlich.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC  REGIONALGALERIE LIBEREC

SCHWIMMER 28. 2. – 25. 5. 2014

17


Mary Duras Zasněná, 1928, pálená hlína, OGL Mary Duras Sinnende, 1928, gebrannter Ton, RGL


MARY DURAS 12. 6. – 31. 8. 2014 Výstava Na hranicích genderu: sochařka Mary Duras, zapomenutá průkopnice moderního realistického senzualismu, představí v širším kontextu realistických tendencí sochařství první republiky se zaměřením na roli nově nastupujících žen-umělkyň.

MARY DURAS 12. 6. – 31. 8. 2014

Z CHRASTAVY DO VÍDNĚ. JOSEF FÜHRICH (1800–1876) 19. 6. – 14. 9. 2014 Jeden z největších malířů nábožensko-monumentální malby 19. st., kterého české dějiny umění dlouhých 130 let ignorovaly. J. Führich po dětství prožitém v Chrastavě, pražských studiích a pobytu v nazarénském kroužku v Římě zakotvil ve Vídni, kde se proslavil. Stal se profesorem Akademie výtvarných umění a byl za zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Výstava, vůbec první v Čechách, věnovaná tomuto nedoceněnému malíři, kreslíři a grafikovi, se koná ve spolupráci s NG v Praze a Ústavem dějin umění AV ČR.

VON KRATZAU NACH WIEN. JOSEF FÜHRICH (1800–1876) 19. 6. – 14. 9. 2014 Josef Führich ist einer der bedeutendsten Maler der religiös-monumentalen Malerei des 19. Jahrhunderts, der von der tschechischen Kunstgeschichte 130 Jahre lang unbeachtet geblieben ist. Josef Führich landete nach seinen Kindheitsund Jugendjahren in Kratzau, den Studien in Prag, einem Studienaufenthalt im Umfeld des Nazarener-Kreises in Rom schließlich in Wien, wo er berühmt wurde. Er war Professor an der Kunstakademie in Wien und wurde letztendlich für seine Verdienste in den Adelsstand erhoben. Die Ausstellung seiner Werke, die erste in der Tschechischen Republik überhaupt, die sich dem bisher wenig geschätzten Maler, Zeichner und Grafiker widmet, findet in Zusammenarbeit mit der Nationalgalerie in Prag und dem Institut für Kunstgeschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik statt (Ústav dějin umění AV ČR).

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC  REGIONALGALERIE LIBEREC

Die Schau An den Grenzen des Gender: die Bildhauerin Mary Duras, eine wenig beachtete Vertreterin des realistischen Sensualismus, stellt in einem breiteren Kontext die realistischen Tendenzen der Bildhauerei der ersten Republik mit Fokus auf die Rolle der neu sich etablierenden Frauen-Künstlerinnen vor.

19


František Kupka Vanoucí modře (studie k obrazu), kolem roku 1920, kvaš, papír, OGL František Kupka Wehende Blauen (Studie), um 1920, Gouache, Papier, RGL


FRANTIŠEK KUPKA 19. 6. – 14. 9. 2014 Výstava prací na papíře Františka Kupky ze sbírek OGL představí kompletní cyklus Čtyři příběhy bílé a černé a studijní kresbu Vanoucí modře.

FRANTIŠEK KUPKA 19. 6. – 14. 9. 2014 Die Ausstellung der Arbeiten auf Papier von František Kupka aus den Sammlungen der Regionalgalerie Liberec stellt den vollständigen Zyklus Vier Geschichten weiß und schwarz vor sowie Studienzeichnung das Bild Wehende Blauen vor.

Erwin Müller, dnes zapomenutý malíř z Liberce, bude představen výjimečným konvolutem dochovaných děl z dvacátých a třicátých let 20. století ze sbírek OGL a soukromí, s hlavním tématem městského a venkovského života na pomezí sociálního civilismu a ruralismu. Doprovodný program pro školy v nabídce od 15. 9. do 16. 11. 2014.

ERWIN MÜLLER EIN MALER DER NEUEN SACHLICHKEIT 11. 9. – 16. 11. 2014 Erwin Müller, der heute vergessene Maler aus Reichenberg, wird durch ein außergewöhnliches Konvolut seiner erhaltenen Werke aus den zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung der Regionalgalerie Liberec und weiteren privaten Sammlungen diese Ausstellung vorgestellt. Der Fokus liegt an dem städtischen und ländlichen Leben an der Grenze zwischen sozialem Zivilismus und Ruralismus. Ein Begleitprogramm für Schulen wird von 15. 9. bis 16. 11. 2014 angeboten.

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC  REGIONALGALERIE LIBEREC

ERWIN MÜLLER MALÍŘ NOVÉ VĚCNOSTI 11. 9. – 16. 11. 2014

21


SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI

Severočeské muzeum bude v termínu 1. 1. – 21. 5. 2014 z důvodu rekonstrukce pro veřejnost uzavřeno. Otevírací doba: denně kromě pondělí 9–17, ve středu 9–18

NORDBÖHMISCHES MUSEUM IN LIBEREC A: Masarykova 437/11, 460 01 Liberec 1 T: +420 485 246 111 E: muzeumlb@muzeumlb.cz W: www.muzeumlb.cz Nordböhmisches Museum in Liberec bleibt von 1. 1. bis 21. 5. 2014 wegen Neugestaltung für die Öffentlichkeit geschlossen. Öffnungszeiten: täglich außer Montag 9–17, mittwochs 9–18

Budova Severočeského muzea byla postavena v letech 1897–1898 podle návrhu architekta Friedricha Ohmanna Das Gebäude des Museums wurde in den Jahren 1897–1898 nach dem Entwurf des Architekten Friedrich Ohmann erbaut

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI  NORDBÖHMISCHES MUSEUM IN LIBEREC

A: Masarykova 437/11, 460 01 Liberec 1 T: +420 485 246 111 E: muzeumlb@muzeumlb.cz W: www.muzeumlb.cz

23


Z módní přehlídky studentů Katedry designu FT TUL v Severočeském muzeu v roce 2013 Aus der Modeschau der Studierenden des Lehrstuhls für Design der TF TUR im Nordböhmischen Museum im Jahre 2013


BAKALAUREÁTY 2014 22. 5. – 15. 6. 2014

Dne 22. května 2014 od 14.00 do 15.30 hodin se uskuteční mezinárodní konference Design a technika – Inovace pro Euroregion Nisa – Neiße, která se koná v rámci stejnojmenného projektu a je podpořena z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Partnery projektu jsou Technická univerzita v Liberci a Hochschule Zittau/Görlitz. Na konferenci budou prezentovány nejnovější výsledky vědeckých aktivit obou institucí z oblasti textilu a oděvního designu, nových technologických procesů a vědeckých poznatků. Zároveň zde budou představeny nejúspěšnější bakalářské práce a projekty absolventů obou vysokých škol.

BAKKALAUREATE 2014 22. 5. – 15. 6. 2014 Der 20. Jubiläumsjahrgang der Studenten der Fakultät für Design und Textil an der Technischen Universität Reichenberg (Bekleidung, Wohntextilien, Tapisserie, Raumobjekte, Glas, Schmuck u. a.). präsentiert seine Abschlussarbeiten in einer bereits traditionellen Ausstellung. Als Teil ist eine große Modeschau in der Eingangshalle des Museums und am Tag der Vernissage am 22. 5. 2014 ab 16 Uhr angesetzt, die am 14. 6. 2014 wiederholt wird. Am 22. Mai 2014 von 14.00 bis 15.30 Uhr findet eine internationale Gesprächsrunde zum Thema Design und Technik – Innovation für Euroregion Nisa – Neiße statt, die aus Mitteln des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds unterstützt wird. Partner des Projektes sind die Technische Universität in Reichenberg und die Hochschule Zittau/Görlitz. Auf der Konferenz werden die neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Aktivitäten beider Institutionen auf dem Gebiet des Textil – und Bekleidungsdesigns, neue technologische Prozesse und wissenschaftliche Erkenntnisse erörtert. Gleichzeitig werden hier auch die erfolgreichsten Bakkalaureatsarbeiten und Projekte der Absolventen beider Hochschulen vorgestellt.

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI  NORDBÖHMISCHES MUSEUM IN LIBEREC

Jubilejní 20. ročník tradiční výstavy, která prezentuje závěrečné práce studentů Katedry designu FT TUL (oděvy, bytové textilie, tapiserie, prostorové objekty, sklo, šperky aj.). Součástí výstavy je velká módní přehlídka ve vestibulu muzea, a to v den vernisáže 22. 5. 2014 od 16 hodin a opakovaně i 14. 6. 2014.

25


WC Nautilus, Rudolf Ditmar Znojmo Klo & So Gmunden, 1895, foto Klo & So Gmunden WC Nautilus, Rudolf Ditmar Znaim Klo & So Gmunden, 1895, Foto Klo & So Gmunden


Výstava představí historické záchody a sanitární keramiku v průřezu od 19. století až do současnosti. Budou tu k vidění historické kusy záchodů z rakouského muzea Klo & So v Gmundenu, sbírky toaletní keramiky z Jihomoravského muzea ve Znojmě či jedinečné cestovní toaletní vybavení maršála Radetzkého. Výstavu doplní toaletní keramika ze sbírek Severočeského muzea a prezentace nejnovější sanitární keramiky od studentů designu VŠUP v Praze a ZČU v Plzni. Doprovodný program pro školy a širokou veřejnost po celou dobu výstavy.

KÖNIGLICHE STILLE ÖRTCHEN (HISTORISCHE TOILETTEN) 22. 5. – 28. 9. 2014 Die Ausstellung präsentiert eine Übersicht über historische Toiletten und Sanitärkeramik vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Zu sehen gibt es hier historische Gebrauchskeramik des österreichischen Museums KLO&SO in Gmunden, die Sammlungen der Toilettenkeramik aus dem Südmährischen Museum in Znaim oder auch die einzigartige Toilettenausstattung von Marschall Radetzky. Die Ausstellung wird von Toilettenkeramik aus den Sammlungen des Nordböhmischen Museums und der Präsentation der neuesten Sanitärkeramik der Design-Studenten der Hochschule für Gebrauchsdesign in Prag, und der Westböhmischen Universität in Pilsen ergänzt. Ein Begleitprogramm für Schulen und die breite Öffentlichkeit wird während der gesamten Ausstellungsdauer angeboten.

VELKÁ VÁLKA 1914–1918 25. 6. – 9. 11. 2014 V roce 2014 si svět připomene sto let od začátku mezinárodního konfliktu, který se svým rozsahem stal do té doby nevídaným a do historie vstoupil jako „velká“ nebo „světová válka“. Výstava návštěvníky provede zásadními fázemi tohoto konfliktu – od atentátu v Sarajevu 28. června 1914 a vyhlášení války Rakousko-Uherska Srbsku o měsíc později až po hrůzy ve frontových zákopech a vyhladovělém zázemí, zánik rakousko-uherské monarchie a vznik Československé republiky. Doprovodný program pro školy a širokou veřejnost po celou dobu výstavy.

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI  NORDBÖHMISCHES MUSEUM IN LIBEREC

KRÁLOVSKÉ POSEZENÍ (HISTORICKÉ TOALETY) 22. 5. – 28. 9. 2014

27


Rudolf Ginzel Doksy, 9. 5. 1907 Rudolf Ginzel Hirschberg, 9. 5. 1907


Im Jahre 2014 erinnert sich die Welt an das Jahrhundert seit dem Beginn des internationalen Konflikts, der wegen seines Umfang bis dahin beispiellos war und in die Geschichte als „großer“ oder auch „Weltkrieg“ eingegangen ist. Die Ausstellung informiert die Besucher umfassend über die Grundphasen dieses Konfliktes – vom Attentat in Sarajevo am 28. Juni 1914, der Erklärung des Krieges ein Monat später bis zu den Schrecken in den Frontgräben und dem ausgehungertem Hinterland, den Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie und die Gründung der Tschechoslowakischen Republik. Ein Begleitprogramm für Schulen und die breite Öffentlichkeit wird während der gesamten Ausstellungsdauer angeboten.

FOTOGRAF RUDOLF GINZEL 8. 10. 2014 – 25. 1. 2015 V roce 2014 uplyne sedmdesát let od úmrtí Rudolfa Ginzela (1872–1944), středoškolského profesora a amatérského fotografa z Liberce. Výstava veřejnosti poprvé představí v reprezentativním výběru celé jeho obsáhlé fotografické dílo, které je jedním z nejcennějších fotografických fondů v severních Čechách z období let 1910–1940, a prostřednictvím jeho tvorby tak přiblíží vývoj amatérské fotografie na začátku minulého století. Doprovodný program pro školy a širokou veřejnost po celou dobu výstavy.

DER FOTOGRAF RUDOLF GINZEL 8. 10. 2014 – 25. 1. 2015 Im Jahr 2014 jährt sich der Todestag von Rudolf Ginzel (1872–1944), Lehrer und Amateurfotograf aus Reichenberg, zum 70. Mal. Die Ausstellung stellt der Öffentlichkeit in einer repräsentativen Auswahl erstmalig seine gesamte, sehr umfangreiche Fotoarbeit aus Reichenberg vor, die eine der wertvollsten fotografischen Fonds in Nordböhmen aus dem Zeitraum 1910–1940 ist. Durch sein Werk wird somit die Entwicklung der Amateurfotografie in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts interessant dokumentiert. Ein Begleitprogramm für Schulen und die breite Öffentlichkeit wird während der gesamten Ausstellungsdauer angeboten.

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI  NORDBÖHMISCHES MUSEUM IN LIBEREC

DER GROSSE KRIEG 1914–1918 25. 6. – 9. 11. 2014

29


Detail zdobného panelu sukně výšivka na hedvábí, Čína, kolem roku 1900 Detail eines geschmückten Rockpaneels Sticken auf Seide, China, um 1900


Tentokrát není stěžejním motivem výstavy materiál nebo historické období, ale zejména florální dekor, který sdruží do jednotlivých skupin různorodé sbírkové předměty. Kromě realistického nebo stylizovaného využití rostlinných motivů se návštěvníci seznámí i s jejich skutečnou podobou na vědeckých kresbách, fotografiích a zastoupeny budou i ukázky jednotlivých rostlin. Součástí výstavy budou také florální prvky uplatněné v interiérech a na fasádě budovy muzea. Zpestřením výstavy bude obměna některých exponátů. Doprovodný program pro školy a širokou veřejnost po celou dobu výstavy.

ANMUT VON BLÜTEN DER GESCHICHTE 26. 11. 2014 – 3. 5. 2015 Diesmal ist der Schwerpunkt der Ausstellung weder ein Material noch eine Geschichtsperiode, sondern vorwiegend floraler Dekor, der verschiedenartige Exponate in einzelnen Gruppen vereinigt. Außer der realistischen oder stilisierten Verwendung pflanzlicher Motive lernen die Besucher auch ihre reale Form und die Muster einzelner Pflanzen auf wissenschaftlichen Zeichnungen und Fotografien kennen, vertreten werden auch Vorführungen von einzelnen Pflanzen. Ein Teil der Ausstellung wird auch Anwendungen floraler Elemente in Interieurs und auf den Gebäudefassaden des Museums gewidmet sein. Für die Abwechslung wird durch den Ersatz mancher Exponate im Laufe der Ausstellung gesorgt werden. Ein Begleitprogramm für Schulen und die breite Öffentlichkeit wird während der gesamten Ausstellungsdauer angeboten.

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI  NORDBÖHMISCHES MUSEUM IN LIBEREC

PŮVAB KVĚTŮ HISTORIE 26. 11. 2014 – 3. 5. 2015

31


MĚSTSKÁ MUZEA V ŽITAVĚ A: Klosterstraße 3, 02763 Zittau T: (03583) 554 79 0 E: museum@zittau.de W: www.museum-zittau.de

STÄDTISCHE MUSEEN ZITTAU A: Klosterstraße 3, 02763 Zittau T: (03583) 554 79 0 E: museum@zittau.de W: www.museum-zittau.de Öffnungszeiten: April bis Oktober täglich 10–17 November bis März montags geschlossen, Di–So 10–17

Městská muzea v Žitavě – Františkanský klášter Städtische Museen Zittau – Franziskanerkloster

MĚSTSKÁ MUZEA V ŽITAVĚ  STÄDTISCHE MUSEEN ZITTAU

Otevírací doba: duben–říjen: denně 10–17 listopad–březen: pondělí zavřeno, út–ne 10–17

33


Hans Lillig Žena na silnici, 1945, Městská muzea v Žitavě Hans Lillig Frau am Straßenrand, 1945, Städtische Museen Zittau


„ŽITAVSKÝ UMĚLECKÝ PAPEŽ?“ MALÍŘ HANS LILLIG A JEHO SOUČASNÍCI 2. 2. – 27. 4. 2014 Heffterbau / Česká modlitebna (Böhmische Kirche) Ve spolupráci s: Zittauer Geschichts – und Museumsverein Hans Lillig (1894–1977) patří mezi nejvýznamnější lužické umělce 20. století. Studoval v Drážďanech. Jeho dílo vznikalo především v Žitavě a okolí. Svým ryzím malířstvím ovlivnil celou řadu mladších umělců. Jako svéhlavá osobnost polarizoval uměleckou scénu a stál jako „žitavský umělecký papež“ mezi tehdejšími současníky, jakými byli například Max Langer nebo Willy Müller-Lückendorf.

Heffterbau / Böhmische Kirche In Zusammenarbeit: Zittauer Geschichts – und Museumsverein Hans Lillig (1894–1977) gehört zu den wichtigsten Lausitzer Künstlern des 20. Jahrhundert. Er studierte in Dresden. Sein Werk entstand hauptsächlich in Zittau und Umgebung. Mit seiner gediegenen Malerei prägte er eine ganze Reihe jüngerer Kunstschaffender. Als eigensinnige Persönlichkeit polarisierte er die Kunstszene und stand als „Zittauer Kunstpapst“ in einem Spannungsfeld mit Zeitgenossen wie Max Langer oder Willy Müller-Lückendorf.

PAŠIJE FOTOGRAFIE CHRISTOPHERA THOMASE POSTNÍ PLÁTNA URSULY SAX 1. 3. – 27. 4. 2014 Křížová chodba / Klášterní kostel – Kostel sv. Kříže (Kreuzgang / Klosterkirche – Kreuzkirche) Ve spolupráci s: Verein Zittauer fastentücher e. V. Mnichovský fotograf Christopher Thomas vytvořil během zkoušek pašijových her v Oberammergau cyklus barevných fotografií. Zaměřil se při tom na jednotlivé herce. Nadčasové obrazy, opírající se o klasické malířství, zrcadlí ohromnou energii a emoce představení. Zcela vědomě připomínají velké pašijové cykly umění Okcidentu. V Žitavě se vystavují fotografie v kontextu obou historických postních pláten z let 1472 a 1573, ale také soudobých postních pláten sochařky Ursuly Sax.

MĚSTSKÁ MUZEA V ŽITAVĚ  STÄDTISCHE MUSEEN ZITTAU

„EIN ZITTAUER KUNSTPAPST?“ DER MALER HANS LILLIG UND SEINE ZEITGENOSSEN 2. 2. – 27. 4. 2014

35


Rostislav Zárybnický Hlava z řady II., 2009, olej, dřevitá deska, 65 × 53 cm, majetek autora Rostislav Zárybnický Kopf aus der Reihe II., 2009, Öl, hölzerne Platte, 65 × 53 cm, Besitz des Autors


PASSION FOTOGRAFIEN VON CHRISTOPHER THOMAS FASTENTÜCHER VON URSULA SAX 1. 3. – 27. 4. 2014

POD JEŠTĚDEM. SOUČASNÁ VÝTVARNÁ SCÉNA LIBERECKA 17. 5. – 13. 7. 2014 Heffterbau / Česká modlitebna (Böhmische Kirche) Ve spolupráci s: Oblastní galerie Liberec Výstava mapuje současné výtvarné dění pod Ještědem (Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov); celkem se představí 16 autorů z regionu. Na výstavě budou zastoupeni autoři napříč generacemi i médii – od malby a sochy, přes grafiku a kresbu až k novým médiím a konceptuálnímu umění.

UNTER DEM JESCHKEN. DIE ZEITGENÖSSISCHE KUNSTSZENE UM LIBEREC 17. 5. – 13. 7. 2014 Heffterbau / Böhmische Kirche In Zusammenarbeit: Regionalgalerie Liberec Die Ausstellung erkundet die zeitgenössische bildende Kunst im Gebiet unter dem Berg Jeschken (Liberec, Jablonec nad Nisou und Turnov); insgesamt stellen sich 16 Kunstschaffende aus der Region vor. Sie sind quer durch die Generationen und Medien vertreten – von Gemälden und Skulpturen über Grafiken und Zeichnungen bis hin zu neuen Medien und Konzeptkunst.

MĚSTSKÁ MUZEA V ŽITAVĚ  STÄDTISCHE MUSEEN ZITTAU

Kreuzgang / Klosterkirche – Kreuzkirche In Zusammenarbeit: Verein Zittauer Fastentücher e. V. Der Münchner Fotograf Christopher Thomas schuf während der Proben zu den Oberammergauer Passionsspielen einen Zyklus von Farbfotografien. Dabei konzentrierte er sich auf einzelne Darsteller. Die zeitlosen, an klassische Malerei angelehnten Bilder spiegeln die ungeheure Energie und Emotion der Aufführung. Ganz bewusst erinnern sie an die großen Passionszyklen der abendländischen Kunst. In Zittau treten die Fotografien in den Kontext der beiden historischen Fastentücher von 1472 und 1573 sowie zeitgenössischen Fastentüchern der Bildhauerin Ursula Sax.

37


Kabinet kuriozit v barokním sále od roku 1709, nejstarší zachovaný městský muzejní prostor ve střední Evropě Wunderkammer im Barocksaal von 1709, ältester erhaltener städtischer Museumsraum Mitteleuropas


450 LET SBĚRATELSTVÍ V ŽITAVĚ SBĚRATELÉ A SBÍRKY OD ROKU 1564 9. 8. – 31. 12. 2014

450 JAHRE SAMMELN IN ZITTAU SAMMLER UND SAMMLUNGEN SEIT 1564 9. 8. – 31. 12. 2014 Heffterbau / Böhmische Kirche – SCHAUsammlung – Barocksaal In Zusammenarbeit: Christian-Weise-Bibliothek, Zittauer Geschichts – und Museumsverein Mit einem Geschenk aus Wien beginnt 1564 die Zittauer Sammlungensgeschichte. Wissenschaftliche Instrumente, Kunstwerke, Naturalien und Kuriositäten fügten sich in der Folge mit Handschriften und Büchern zu einer der ersten öffentlichen Sammlungen Mitteleuropas zusammen. Daraus wuchsen die Städtischen Museen und die Christian-Weise-Bibliothek. Zum Jubiläum stellen heutige Sammler ihre Schätze und Kostbarkeiten vor. Zudem präsentiert sich der Zittauer Geschichts – und Museumsverein zu seinem 90. Geburtstag anhand seiner bedeutendsten Schenkungen für die öffentlichen Sammlungen.

MĚSTSKÁ MUZEA V ŽITAVĚ  STÄDTISCHE MUSEEN ZITTAU

Heffterbau / Česká modlitebna (Böhmische Kirche) – výstava – barokní sál Ve spolupráci s: knihovna Christiana Weise, Zittauer Geschichts – und Museumsverein Dárkem z Vídně začíná roku 1564 historie sběratelství v Žitavě. Spolu s vědeckými nástroji, uměleckými díly, naturáliemi a kuriozitami se sešly rukopisy a knihy do jedné z prvních veřejných sbírek ve střední Evropě. Z nich pak vznikla Städtischen Museen (Městská muzea) a knihovna Christiana Weise. U příležitosti výročí vystavují dnešní sběratelé své poklady a cennosti. Kromě toho prezentuje ke svým 90. narozeninám Žitavský historický a muzejní spolek (Zittauer Geschichts – und Museumsverein) nejvýznamnější dary pro veřejné sbírky.

39


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Profile for Severočeské muzeum v Liberci

Společný program výstav 2014  

Program výstav 2014 Ausstellungs-programm 2014 Brána trojzemí Oblastní galerie Liberec Severočeské muzeum v Liberci Městská muzea v Žitavě

Společný program výstav 2014  

Program výstav 2014 Ausstellungs-programm 2014 Brána trojzemí Oblastní galerie Liberec Severočeské muzeum v Liberci Městská muzea v Žitavě

Profile for muzeumlb
Advertisement