Page 1

Täydellä listalla eurovaaleihin Muutos 2011 rp on asettanut täydet 20 ehdokasta eurovaaleissa 2014.

Muutospuolueen kuukausitiedote 4/2014 Täydellä listalla eurovaaleihin Puheenjohtajan ja kansanedustajan terveiset Eduskunnassa vierailtiin taas Muutoksen toinen kunnallisjärjestö Kalajoelle Muutoksen toinen lakialoite Eurovaaliehdokkaat ja -julisteet Tulevia tapahtumia Muutoksen verkkokauppa on avattu

Tutustu ehdokkaisiimme osoitteessa

muutos.eu


Se on täytetty - eurovaalilista nimittäin Muutoksen eurovaalilista on saatu täyteen hyviä ehdokkaita: miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, akateemisia, duunareita... Valinnanvaraa ja erilaisia näkökulmia on siis runsaasti. Yhteistä heille kaikille on se, että he ajavat suomalaisten etua, kannattavat sananvapautta ja suoraa demokratiaa ja haluaisivat järjestää kansanäänestyksen EU:sta eroamisesta. Viimeiset kaksi ehdokasta vahvistettiin viime viikonloppuna. Matti Järviharju ja Peter Fryckman ovat molemmat omalla tavallaan kiistanalaisia henkilöitä. Järviharju perusti vuonna 1993 Isänmaallisen kansanliikkeen, joka pitää esikuvanaan 1930- ja -40-luvuilla toiminutta IKL:ää. Peter Fryckman puolestaan on tuomittu useista talousrikoksista. Täytyy myöntää, että kun ajatus Fryckmanin ehdokkuudesta tuli ensi kertaa esille, suhtauduin itse siihen hyvin epäilevästi. Omassa mielessäni Fryckmanin nimi yhdistyi vain ns. Kouri-kauppoihin ja muihin 1990-luvun hullujen kasinotalousaikojen vedätyksiin. Eikä todellakaan positiivisessa mielessä. Mutta mitä tarkemmin perehdyin Fryckmania vastaan nostettuihin syytteisiin ja niistä langetettuihin tuomioihin (yhteensä seitsemän vuotta ehdotonta vankeutta, josta kolme ja puoli istuttu), sitä enemmän minusta alkoi tuntua, että myös viranomaiset ovat syyllistyneet näissä asioissa vedätyksiin ja vääryyksiin. En toki halua millään tavalla selitellä tai vähätellä Fryckmanin talousrikostuomioita. Pääasia tällä hetkellä on kuitenkin se, että tuomiot on suoritettu. Näissä vaaleissa Fryckman aikoo ajaa suomalaisten yrittäjien asiaa verottajaa ja byrokratiaa vastaan. Hänen iskulauseensa on: “Minun puolueeni on Suomi”. Tämä tarkoittaa, että kaikissa mahdollisissa EU:hun ja Suomen kansalliseen päätökseentekoon liittyvissä asioissa meidän tulee ensisijaisesti olla terveen itsekkäästi Suomen puolta ja miettiä kaikki asiat suhteessa Suomen etuun. Mallioppilaana olemisen aika on ohi. Niin kauan kuin Suomi on EU:n jäsen, meidän on varmistettava, että Suomi saa itselleen mahdollisimman paljon etua Euroopan Unioniin kuulumisesta.

Jari Leino, puheenjohtaja

“Minun puolueeni on Suomi.”

Fryckmanin ajatukset kuulostavat mielestäni järkeviltä. Tällä hetkellä Suomi tarvitsee kipeästi sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät talouden toimintaa ja yrittämisen edellytyksiä. Olen varma, että sekä Järviharjulla että Fryckmanilla on pitkän elämänkokemuksensa ja yrittäjäuransa ansiosta paljon annettavaa.

Suomen suunta on väärä “Arvoisa puhemies, Suomen suunta on väärä, koska kansalta ei kysytä eikä sen mielipide hallitusta edes kiinnosta. Kaikki tämä on pelkkää hienosäätöä - HIENOSÄÄTÖÄ - kun tarvittaisiin aivan TÄYSREMONTTI, alkajaisiksi irti EU:sta ja maahanmuutto kuriin ja kehitysapu minimiin, suomalaisten etu kaikessa ensin ja sitten vasta maailmanparannusta, jos raha riittää.”” Budjettiriihen debattipuheenvuorosta

James Hirvisaari, kansanedustaja


Eduskunnassa vierailtiin taas Vaikka Muutoksen tämänkertaisen eduskuntavierailun ajankohta aprillipäivän aamuna tiistaina 1.4. ei ollut paras mahdollinen, paikalle oli kuitenkin kerääntynyt parikymmentä innokasta muutoslaista kansanedustaja Hirvisaaren vieraiksi. Eduskunnan virallinen opas esitteli rakennusta ja kertoi sen historiasta. Kiertokävelyn jälkeen muutoslaisilla oli mahdollisuus vaihtaa kuulumisia Muutoksen eduskuntaryhmän kanssa. Kansanedustaja James Hirvisaari kertoi olevansa hyvin tyytyväinen nykyiseen asemaansa, koska oman eduskuntaryhmänsä puheenjohtajuus tuo lisää puheaikaa ja näkyvyyttä eduskunnassa.

Oikealla: virallinen opas esittelee taloa. Oik. alh: Kekkonen. Alhaalla: “Kuka otti kuvan?” Entinen kohuavustaja Eronen esittelee nykyiselle avustajalle, Fija Saarnille, otostaan.

Muutokselle jo toinen kunnallisjärjestö Muutospuolue on saanut jo toisen kunnallisjärjestönsä. Ensimmäinen kunnallisjärjestö perustettiin alkuvuodesta Lohjalle. Kalajokilaakson Muutos 2011:n järjestäytymiskokouksessa 5.4. yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Väli-Klemelä, joka on myös puolueen EU-vaaliehdokas Kalajoella. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jani Kurikkala sekä sihteeriksi Tero Yrjänä Kalajoelta. Muita hallituksen jäseniä ovat Petri Kuljunlahti sekä Leila VäliKlemelä. Yhdistys täydentää hallituksen jäseniä huhtikuun aikana ylimääräisessä kokouksessaan. Yhdistyksen keskeisimpänä tavoitteina ovat kuntalaisten demokratian vahvistaminen, kunnallispoliittiset kannanotot sekä jäsenmäärän kasvattaminen Kalajokilaakson alueella. - Kuntalaisten oikeuksiin kuuluu saada tietoa suunnitelluista asioista. Tällä hetkellä avoimuus, demokratia ja vaikuttamisen mahdollisuus on kalajokisessa kunnallispolitiikassa on olematonta. Tuorein esimerkki on kouluverkkosuunnitelmat, joissa on sivuutettu sekä vanhemmat että päättäjät. Tähän on tultava huomattava parannus, toteaa paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Väli-Klemelä. Puolueelle perustettiin Pohjois-Suomen piiriyhdistys Oulussa helmikuussa. - Muutospuolueen toiminta Oulun vaalipiirissä on kovassa nousussa ja innokkaita tekijöitä riittää, kertoo puolueen puheenjohtaja Jari Leino.

Uuden kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jari Väli-Klemelä oli mukana myös eduskuntavierailulla (kuvat: Jari Leino)


Muutokselta jo toinen lakialoite Muutoksen historiassa on jälleen saavutettu tärkeä virstanpylväs: toinen lakialoitteemme on valmistunut ja kansanedustaja Hirvisaari on jättänyt sen muiden kansanedustajien allekirjoitettavaksi. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, kuinka moni muiden puolueiden kansanedustajista laittaa nimensä lakialoitteemme alle. Tällä kertaa on kyse siitä, että Muutos haluaa kansanäänestyksen EU:sta eroamisesta. Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki kansanäänestyksestä, jonka aiheena on Suomen eroaminen Euroopan unionista. Perustuslain mukaan äänestys on neuvoa-antava. Äänestys toimitettaisiin eduskuntavaalien 2015 yhteydessä. Äänestäjien vastattavaksi esitettäisiin seuraava kysymys: ”Tuleeko Suomen erota Euroopan unionin jäsenyydestä?” PERUSTELUT Suomi liittyi Euroopan unioniin jokseenkin ristiriitaisten vaiheiden jälkeen vuonna 1995. Liittymisen juridista ja moraalista pohjaa on arvioinut kriittisesti muun muassa valtiosääntöoikeuden professori Antero Jyränki julkaisussaan Euroopan unioni ja Suomen valtiosääntö (1996). Liittymisestä pidettiin neuvoa-antava kansanäänestys, mutta tutkimusten mukaan suomalaiset äänestivät Suomen kansallisen identiteetin ja länsimaisen imagon vahvistamisen puolesta ja Suomen ulkopoliittisen aseman vahvistamiseksi suhteessa Venäjään tietämättä, että jäsenyyden seuraukset erityisesti kansallisen identiteetin suhteen olisivatkin päinvastaiset. Lisäksi laki olisi edellyttänyt valtiolta tasapuolista viestintää molemmista äänestysvaihtoehdoista, mutta käytännössä edistettiin lähinnä vain KYLLÄ-vaihtoehtoa. Ei enää sama unioni Myöhemmin unioni on kehittynyt Suomen kannalta monin tavoin kielteiseen suuntaan, ja vaikka kansalaisille on jatkuvasti muuta väitetty, siitä on muodostumassa liittovaltiomainen tulonsiirtounioni. Kansallista lainsäädäntöämme jatkuvasti synkronoidaan Brysselin direktiivien mukaisiksi, ja budjettivaltaakin ollaan lahjoittamassa pois Suomesta. Euroopan unionin positiivisiksi seikoiksi kansalaisten mieliin ovat iskostuneet lähinnä yhteisvaluutta ja matkustamisen helpottuminen, mutta toisaalta vapaa liikkuvuus on tuonut myös uudenlaisia ongelmia. On erottava myös eurosta Kansalaiset ovat erityisen kyllästyneet heikosti talouttaan hoitaneille maille myönnettäviin tukipaketteihin, joihin Suomikin on maksumiehenä osallistunut merkittävässä määrin sekä rahallisesti että vakuuksina. Euroopan unioni on tullut Suomelle katastrofaalisen kalliiksi. Eroaminen Euroopan unionista johtaisi käytännössä myös eroamiseen eurosta ja siirtymiseen omaan valuuttaan. Irtiotto on raskas mutta välttämätön toimenpide kansakuntamme olemassaolon ja mielekkään tulevaisuuden turvaamiseksi. Kysymys on siitä, haluavatko suomalaiset säilyttää maan itsenäisyyden, kansansuvereniteetin ja päätösvallan itsellään. Jos vastaus on myönteinen, eroaminen Euroopan unionista on välttämätöntä. Aloitteen allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että jäsenyyttä on nyt arvioitava uudelleen ja että kansalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin selvitetään kansanäänestyksellä ja että kansalaiset saavat tällä kertaa riittävästi ja tasapuolisesti informaatiota oman valintansa tueksi.


Tanssita sinäkin Suomi-neitoa...

...joka niemen notkoon, saarelmaan, postiluukkuun ja ilmoitustauluun Muutoksella on täysi lista hyviä ehdokkaita. Jotta ihmiset kaikkialla Suomessa saisivat tietää Muutoksen ehdokkaista ja EU-kansanäänestystä koskevasta lakialoitteestamme, me tarvitsemme vapaaehtoisia jakamaan Muutoksen mainoksia. Muutoksen ehdokkaat eurovaaleissa: - Helena Eronen, yrittäjä, 33, Espoo - Kyuu Eturautti, tietoturvapäällikkö, 34, Tampere - Peter Fryckman, yrittäjä, 62, Helsinki - Oili Harjula, yrittäjä, 62, Kemijärvi - Timo Hellman, freelancetoimittaja, 29, Turku - Matti Järviharju, merikapteeni, 70, Ilmajoki - Kristiina Kalliojärvi, opettaja, 53, Kangasala - Kimmo Koljonen, työtön, 32, Lahti - Janne Kuisma, varastomies, 32 Loppi - Tuukka Kuru, opiskelija, 22, Kemi - Markus Lehtipuu, tietokirjailija, 51, Parikkala - Jari Leino, filosofian maisteri, 50, Sastamala - Oula Lintula, yrittäjä, 34, Akaa - Junes Lokka, opiskelija 35, Oulu - Sanna Onkamo, varastotyöntekijä, 28, Vantaa - Taisto Orre, yhteiskuntatiet. maisteri, 73, Hyvinkää - Eerin Rosenström, yrittäjä, 38, Espoo - Atte Saarela, diplomi-insinööri, 37, Vantaa - Antti Tulonen, opiskelija, 24, Turku - Jari Väli-Klemelä, ICT-konsultti 46, Kalajoki Tällä hetkellä jaettavaksi löytyy oheista Suomi-neito-julistetta A2- ja A3-koossa. Tulossa on postikorttikokoinen mainos (alla), joka sopii toreilla tai postilaatikoihin jaettavaksi. Sen kääntöpuolella on yksinkertainen muutos.eu -nettiosoite, joka sopii hyvin vaikka kauppojen ilmoitustauluille laitettavaksi. Jos haluat jakaa Muutoksen mainoksia, ota yhteyttä puheenjohtajaan (jari. leino@muutos2011.fi) tai omaan ehdokkaaseesi. Jos haluat auttaa liisteröimään ja pystyttämään ulkotelinemainoksia omalla paikkakunnallasi, ota yhteyttä puheenjohtajaan tai piirijärjestöösi.


Tulevia tapahtumia Muutoksen ehdokkaita tavattavissa ainakin seuraavilla paikkakunnilla: 19.-20.4. Turku ja lähiympäristö. 26.-27.4. Tampere. Pirkkahallin Hot Rod & Rock Show 27.4. Lohjan torilla kevätmarkkinat ja Muutosteltta 30.4. Helsingissä ja Oulussa vapputapahtuma 3.-4.5. Lieksa ja Joensuu (Helena Eronen, ehkä myös James Hirvisaari ja Junes Lokka) 9.-10.5. Helena Eronen ja Markus Lehtipuu Lappeenrannassa ja Imatralla. 13.5. sanomalehti Pohjalaisen vaalipaneeli Vaasassa (Matti Järviharju)

Viimeisimmät tiedot vaalitapahtumista löydät Muutoksen nettisivuilta muutos.eu ja muutos2011.fi

14.5. sanomalehti Ilkan vaalipaneeli Seinäjoella (Matti Järviharju) 17.5. Lohjan torilla Muutosteltta ja eurovaaliehdokkaita, mm. pj. Jari Leino

Verkkokaupassa uusia tuotteita! Oletko aina halunnut ostaa aidon ja alkuperäisen Muutoksen hihamerkin, mutta et ole tiennyt mistä saisit sellaisen? Nyt saat sen kätevästi osoitteesta https://holvi.com/shop/muutos2011/ Muutoksen verkkokauppaan tulee koko ajan uusia tuotteita. Nyt saatavilla on muun muassa puoluelippu. Lähiaikoina kauppaan on tulossa pinssejä, kalvosinnappeja ja uutta, keväistä paitamuotia hehkuvissa pastelliväreissä. Jos olet aina toivonut omistavasi fuksianpunaisen joutsenpaidan, toiveesi voi toteutua nopeammin kuin arvaatkaan. Kannatustuotteiden ostaminen on mukava tapa tukea Muutoksen toimintaa. Näin vaalien alla kaikki apu on tarpeen.

Muutos-tiedote 4/2014  

Muutoksen kuukausitiedote, huhtikuu 2014

Muutos-tiedote 4/2014  

Muutoksen kuukausitiedote, huhtikuu 2014

Advertisement