Mutuacat - Memòria 2022

Page 1

MEMÒRIA 2022

01
02 Edita: Komunica Kit 93 737 00 33
01 02 BENVINGUDA PRESIDENTA I DIRECTOR GENERAL 04 GRUP MUTUACAT SENSE ÀNIM DE LUCRE 06 VALORS CLAU DE LA PRESA DE DECISIONS 12 ACTIVISME SOCIAL 14 LA HISTÒRIA DES DE 1969 16 ASSEGURANCES PER A TOTHOM 30 EMPRESES DEL GRUP

Dia a dia, guanyem presència

GRÀCIES PER ACOMPANYAR-NOS

Et convidem a conèixer Mutuacat, una asseguradora social solidària i catalanista, que busca els beneficis socials per damunt dels econòmics i que defensa la nostra terra i la nostra llengua.

Catalunya.

Mutuacat és, cada vegada més, un referent arreu del territori. Dia a dia, guanyem presència dins la societat civil i l’economia social i solidària a Catalunya. Des de la salut, l’esport, la cultura, la

l’associacionisme, intentem retornar la confiança que els milers de mutualistes ens dipositen.

Hem passat uns anys complexos, plens de reptes i canvis constants, que ens han obligat a treure el millor de tots nosaltres. Hem afrontat amb èxit, i encara ho fem, la incertesa per l’evolució de la pandèmia, la volatilitat dels mercats financers, l’encariment dels recursos... I això ens ha fet més adaptables que mai. I no només això, sinó que a més l’any 2021, tan difícil a tots nivells, ha estat l’any de la nostra consolidació com a grup empresarial. Un grup que encara el futur amb empenta i fermesa, amb la il·lusió del projecte comú.

Amb la Mútua com a ànima, aquest grup naixia l’any 1997 amb la creació de l’Institut Mèdic per la Imatge, i es feia gran amb la incorporació de Presaba i el centre mèdic Salut Solucions. Ara ha fet un pas ferm cap endavant. Ja són set les empreses que en formen part, el 2021 va facturar gairebé 14 milions d’euros i té un equip de més de 120 persones.

No puc més que expressar la meva gratitud a aquestes persones i a totes les que ens fan confiança.

Mercè Piñot Sant PRESIDENTA GRUP MUTUACAT
dins la societat civil i l’economia social i solidària a

INNOVACIÓ I ADAPTACIÓ

“Si vols arribar ràpid, camina sol; però si vols arribar lluny, ves acompanyat”. Per això es crea el Grup Mutuacat, que neix de l’esperit d’innovació i adaptació constant a les noves necessitats.

Amb la voluntat d’adaptar-se a nous reptes, la Mútua ha impulsat el Grup Mutuacat, un conjunt d’empreses que tenen com a denominador comú la salut i el servei, i que es regeix pels prin cipis de proximitat, excel·lència i democràcia interna. El nostre grup gaudeix de molt bona salut i aprofita les sinergies per donar cada dia un millor servei a la so cietat catalana.

Som Prevenció és especialis ta en la prevenció de riscos, la salut laboral, la coordinació d’ac tivitats, la formació, la seguretat alimentària i els estudis tècnics per millorar les condicions de treball. Compta amb les divi sions Reanima, dedicada a la cardioprotecció, i BTC Centre d’Estudis Superiors, que ofe reix formació especialitzada.

El nostre centre mèdic és Itco Solucions, amb un ampli ventall d’especialitats i serveis orientats a la salut i el benestar del pa cient.

També formen part del grup la corredoria Ara, l’Institut Mèdic per la Imatge (IMI) i Fem Tic que ens dona suport tecnolò gic, alhora que ofereix serveis externs.

“ ”
Les empreses del Grup Mutuacat tenen com a denominador comú la salut i el servei.

COOPEREM JUNTS PER UN FUTUR DE TOTS. MUTUACAT ÉS DELS MUTUALISTES.

SOM

Mutuacat és una mutualitat de previsió social, sense ànim de lucre, que des de 1969 ofereix assegurances d’assistència sanitària i de prestacions econòmiques amb l’objectiu de contribuir al benestar i a la qualitat de vida de la societat.

Un col·lectiu generador de seguretat per a les persones durant tota la seva vida on el soci és propietari, participa i coopera de forma democràtica.

SOCIAL SOLIDÀRIA CATALANISTA

50 ANYS

COMPROMESOS AMB LA PROTECCIÓ SANITÀRIA I ECONÒMICA DE LES PERSONES

04

ASSEGURANÇA D’ESPORT I LLEURE

ASSEGURANÇA DE SALUT

ASSEGURANÇA DENTAL

ASSEGURANÇA D’AUTÒNOMS

ASSEGURANÇA DE CONVENI COL·LECTIU D’EMPRESA

ASSEGURANÇA DE VIATGES

Empreses del Grup Mutuacat:

ASSEGURANÇA D’ENTERRAMENT

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

Prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut, cardioprotecció, coordinació d’activitats empresarials, enginyeria, seguretat alimentària i formació.

Centre mèdic amb un ampli ventall d’especialitats i serveis, amb l’última tecnologia i un gran equip professional per donar la millor qualitat assistencial, mèdica i humana.

Ara Corredoria ofereix un servei personalitzat i complet a famílies, empreses i autònoms via partners per cobrir qualsevol necessitat del soci.

Equip multidisciplinari tecnològic que ofereix serveis web, subministrament, outsourcing, desenvolupament, sistemes, infraestructures i seguretat a mida.

Aparells d’alta tecnologia per a tot tipus d’exploracions de ressonància magnètica, medicina nuclear i densitometria òssia per a hospitals, mútues i pacients.

05

NO

FEM NOMÉS SALUT, TAMBÉ

FEM PAÍS.

SEGURETAT PER A

TOTHOM

Mutuacat està compromesa amb el país.

APOSTA PEL TERRITORI

NOM CONCEPTE CARACTERISTICA

MUTUACAT ASSEGURANCES

NOM CONCEPTE CARACTERISTICA

Mutuacat aposta pel col·lectiu i la cooperació.

SEGURETAT PER A TOTHOM

ARA GRÀFICS CONCEPTES

100% CATALANES

SEGURETAT PER A TOTHOM

Fem assegurances de salut i prestacions econòmiques per a persones, i ajudem a la defensa i la promoció del nostre territori. El nostre màxim objectiu és vetllar per la salut dels nostres mutualistes. Alhora també estem fermament compromesos amb el desenvolupament del país. Catalunya és i serà sempre el nostre àmbit d’actuació. No tenim cap por de reconèixer públicament que defensem la llengua i la cultura catalanes. Creiem en les institucions, en els nostres representants i en els mitjans de comunicació públics del nostre país. Apostem pel consum proper Col·laborem amb fires de productors locals arreu del territori per ajudar a fomentar el consum estratègic

MODEL MAPA DE CONCEPTES / LOGOS / ICONES GRAN

MÉS INFO

MODEL MAPA DE CONCEPTES / LOGOS /ICONES GRAN

CLAU

DESTACAR

UNITATS DEL METGES

500 DESCRIPCIÓ UNITATS

500 DESCRIPCIÓ

L’ús del català com a llengua vehicular en l’atenció al soci, en tots els nostres documents, al web i a les xarxes és natural a Mutuacat. Som l’única asseguradora del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana i tenim un servei propi d’assessorament lingüístic.

CLAU PER TOTS

06

CATALANISTA

L’ÚNICA ASSEGURADORA QUE PERTANY AL CENS

Defensa de l’ús del català com a llengua habitual Seu social a Catalunya

Aposta pel consum proper i de proximitat

Col·laboració amb iniciatives i entitats catalanes

MUTUACAT COL·LABORA AMB:

PIMEC Premi a la qualitat lingüística en el món empresarial

ACCID - ÒMNIUM Premi a favor de la defensa de la llengua catalana

Consell de la República: els mutualistes poden identificar-se amb la Identitat Digital Republicana (IDR).

Fes el canvi: ofereix els seus serveis a la plataforma local de serveis de proximitat de Catalunya juntament amb Parlem Telecom, Catgas, Catllum, Mussap i Petrolis Independents. Entre tots fem pinya per desenvolupar socialment i econòmicament el nostre país.

Ben fet!: forma part de la unió d’empreses catalanes compromeses amb la qualitat i el territori i la feina ben feta.

kmCAT: està integrada a l’ecommerce de la cooperativa kmCAT amb xarxa de distribució pròpia basada en entitats i punts de proximitat adherits al comerç local.

Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua: és sòcia d’organitzacions civils que treballen pel futur de Catalunya.

07

LA SALUT NO ÉS UN NEGOCI, ÉS UN DRET.

SEGURETAT PER A

TOTHOM

NOM

NOM CONCEPTE

CONCEPTE

Mutuacat aposta pel col·lectiu i la cooperació.

Economia social i solidària en front del capitalisme financer.

NI PODER, NI DINERS

ARA GRÀFICS CONCEPTES

A Mutuacat no tenim interès mercantil ni hem de complir amb un programa polític. Som una organització sense ànim de lucre on ni la Junta ni la presidenta tenen un salari. Prenem decisions seguint criteris de solvència econòmica que superem 2,96 vegades envers la ràtio dictada per la llei per garantir la cobertura dels mutualistes. Paguem preus justos als nostres proveïdors. Creiem en una manera ètica i propera d’entendre les assegurances. Representem una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals. Defensem amb fets els nostres principis basats en un projecte sobre les persones per assegurar la seva autogestió

CARACTERISTICA

CARACTERISTICA

SOCIAL I

SOLIDÀRIA

SEGURETAT PER A TOTHOM SEGURETAT PER A TOTHOM

MODEL MAPA DE CONCEPTES / LOGOS / ICONES GRAN

MÉS INFO

MODEL MAPA DE CONCEPTES / LOGOS /ICONES

GRAN

CLAU

DESTACAR

500

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ UNITATS

UNITATS DEL METGES

500

CLAU PER TOTS

Tenim el Segell EthSI distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques que duen a terme les companyies asseguradores, els gestors asseguradors i els productes que comercialitzen. El distingeix l’Observatori de Finances Ètiques.

08
MUTUACAT ECONOMIA

SOLIDÀRIA

ÈTICA DE LES ASSEGURANCES

Quotes iguals per a cada tram d’edat

Sense increments arbitraris

Sense pòlisses captives

Premi SOL

Les lesions, les malalties i la tercera edat no suposen un increment de la quota; no traiem profit de la impossibilitat de canviar d’entitat asseguradora.

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona premia Mutuacat per ser una entitat que es compromet amb valentia per la defensa dels país i de les persones.

Federació de Mutualitats de Catalunya: s’ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment està integrada per 38 mútues i mutualitats de previsió social i celebra el seu 125è aniversari.

Xarxa d’Economia Solidària (XES): organització formada per gairebé 500 socis. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris. Funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació

Pam a Pam: mapa virtual d’economia solidària que ofereix un espai d’aprenentatge col·lectiu a través de l’activisme i facilita practicar el consum responsable per enfortir l’economia social i solidària.

Catalana de Serveis Financers (SCoopC): cooperativa de serveis financers. Mutuacat se suma al treball per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats.

09
MUTUACAT COL·LABORA AMB:

Marta Coll Pont Direcció de Recursos

PERSONES, FAMÍLIES I

Cada any fem una auditoria voluntària que avalua l’impacte social, ambiental i de bon govern amb el balanç social de XES. Paritat, igualtat salarial, transparència, qualitat laboral, formació

o medi ambient són alguns dels àmbits presents a l’estudi.

SEGURETAT PER A TOTHOM SEGURETAT PER A TOTHOM SEGURETAT PER A TOTHOM MÉS INFO CLAU DESTACAR CLAU PER
NOM CONCEPTE CARACTERISTICA MODEL MAPA DE CONCEPTES / LOGOS /ICONES GRAN 500 ARA GRÀFICS CONCEPTES NOM CONCEPTE CARACTERISTICA MODEL MAPA DE CONCEPTES /
/ ICONES GRAN
Mutuacat
TOTS
LOGOS
500 DESCRIPCIÓ UNITATS DEL METGES
aposta pel col·lectiu i la cooperació. MUTUACAT
EMPRESES
A Mutuacat sempre pensem en el benefici social. “
Humans

SOCIAL

LA PERSONA SEMPRE AL CENTRE

Garantia de seguretat sanitària justa en tots els escenaris

Defensa de la sostenibilitat social i ambiental

Acompanyament de col·lectius amb solucions a mida

Promoció d’una societat saludable des de la infància

MUTUACAT COL·LABORA AMB:

Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC): Mutuacat protegeix 120.000 federats.

Unió de Consells esportius de Catalunya (UCEC): se suma a l’objectiu d’assegurar el dret a l’activitat física i esportiva de les persones i, especialment, dels infants.

Cambra de Comerç: està present als llocs de presa de decisions per defensar els interesssos dels mutualistes, com les cambres de comerç de Barcelona i de Manresa. Durant la pandèmia va posar a la seva disposició el servei de telemedicina Mutuacat de franc.

PIMEC: s’implica en iniciatives socials empresarials amb patronals com PIMEC, com per exemple, la campanya COVID FREE.

Anem per feina: també participa en iniciatives de la patronal Anem per feina com, per exemple, en les fires multisectorials arreu del territori.

11

ACTIVISME SOCIAL

12

JUNTS SOM MÉS FORTS.

Col·laborem amb entitats amb les quals compartim valors.

OBERTS AL MÓN SOCIAL

Al Mutuacat ho tenim clar: junts podem arribar més lluny. La col·laboració forma part de la nostra essència Sempre estem oberts a treballar acompanyats d’aquelles associacions, organitzacions sense ànim de lucre, patronals, fundacions, federacions, cambres de comerç, organismes públics, universitats, col·legis professionals o iniciatives que persegueixin els mateixos objectius que els nostres mutualistes. Aquests són els més destacats.

13
La col·laboració forma part del nostre ADN.
A Mutuacat establim noves aliances constantment. El teixit social i empresarial sap que pot comptar amb nosaltres.

LA NOSTRA HISTÒRIA

Mútua de l’Esport Català. Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Creació de “Manresa Mobilitza’t” amb la Marató de TV3. Ajuts a iniciatives socials

Nova marca comercial Mutuacat. Segell de qualitat europeu EtHSI. Premi PIMEC

Noves oficines centrals. Entrada al món 2.0

2019

Noves oficines a Vic.Celebració del el 50è aniversari amb resultats excel·lents

Cedim els centres mèdics a l’A dministració. La Generalitat aprova els

1987

Ús exclusiu del català en els documents oficials

1969

Neix la Mutua Manresana de Previsión Social

Creació del web. Absorció de la Mutualitat l’Elèctrica de Previsió Social de Figueres

Noves oficines a Manresa, Lleida i Vic

2009

Premi ACCIDÒmnium. Neix la corredoria ARA

2015

Creació del centre Salut Solucions

Oficines a Barcelona. Neix l’Institut Mèdic per la Imatge

1993

Incorporació de la Germandat Protectora d’Artesans de Tàrrega

Centre mèdic a Calaf, Artés i Solsona

Noves oficines a Manresa i Girona. Absorció de la Mutua Musdal

Incorporació al Grup Mutuacat de Presaba, Prevenció i Salut del Bages

Nou centre mèdic a Manresa i Vic

14

Ampliació del servei de telemedicina amb videotrucades, programació horària, receptes electròniques, xats i augment del nombre de metges i especialistes

Nova plataforma de CRM del Departament Comercial. Participació a la Fira del Consum Responsable del Masnou. Revisió del Pla de Sostenibilitat Ambiental. Renovació de convenis de col·laboració, realització de xerrades, reunions i suport a projectes amb valors compartits

Premi Sol. Presaba i BTS es converteixen en Som Prevenció. Neix Fem TIC. Adhesió al Consell per la República. Adhesió al manifest de “Som Escola” en suport de l’escola en català

Mutuacat ajuda econòmicament a les federacions esportives; ja en són 33. Mutuacat en el mapa de l’economia social i solidària Pam a Pam

Fusió del Centre Mèdic Itco i Salut Solucions en Itco Solucions. Integració de Reanima a Presaba. Mutuacat i PIMEC ofereixen tests d’antígens gratuïts a pimes i autònoms.

UCEC: 100000 persones protegides

15
2021 2022

José Ignacio Casellas de Asprer

Direcció Assistencial

MUTUACAT

Per a persones i famílies:

SALUT

TOT SALUT COMPLET: Màximes cobertures.

TOT SALUT ÒPTIM I CLÀSSIC: Copagaments.

TOT SALUT BÀSIC: Principals cobertures a un preu ajustat, com visites o proves diagnòstiques.

LaMèdica: Digital; la més econòmica.

Dental

ASSISTÈNCIA EN VIATGE

Assistència mèdica i dental d’urgència a tot el món fins a 12.000€

ACCIDENTS

Protecció econòmica d’una invalidesa absoluta o parcial amb indemintzació:

En forma de capital.

En mensualitats durant deu anys.

A través d’una combinació de totes dues opcions.

DECESSOS

16
Els metges també atenen el soci a través de trucada telefònica, xat o videoconsulta.

PRODUCTES

Per a empreses: AUTÒNOMS

Mutuacat sap que ser autònom significa no poder estar de baixa: el seu negoci és la seva vida i la salut n’és el motor. Redueix les seves preocupacions pels diners perquè es puguin centrar en cuidar-se i mimar el seu benestar. Per compensar la seva baixa, poden triar la cobertura que millor s’adapti a les seves necessitats:

SUBSIDI SOU: Cobrar un sou mensual mentre no pugui treballar, durant un any.

SUBSIDI EXPRÉS: Cobrar una indemnització immediata quan agafi la baixa.

ASSEGURANÇA DE CONVENI COL·LECTIU

És obligatòria per protegir els treballadors i els familiars davant d’una invalidesa o de la mort a conseqüència d’un accident laboral. La no contractació prevista al conveni col·lectiu és un incompliment de les obligacions de les empreses sancionable amb una multa de 6.251 a 187.515 euros.

TOT SALUT COL·LECTIUS

Les organitzacions, les empreses i els autònoms poden contractar l’assegurança de salut per als treballadors o els membres, així com per als seus familiars de primer grau, amb unes condicions especials que depenen de la modalitat:

Col·lectiu obert.

Autònom i negoci.

Empresa de més de 5 treballadors.

Empresa de més de 200 treballadors.

Es tracta d’una assegurança en la qual no es mutualitza el risc tal com es fa en el producte de salut individual o familiar. Cada contracte ha d’obtenir suficiència tècnica, la qual cosa implica l’aplicació d’increments de prima personalitzats diferents dels de la resta de productes.

17

PRODUCTES

Som la mútua de l’esport català, apostem per una societat saludable.

Xavier Casals Santamaria Direcció de Sistemes d’Informació

Assegurances esportives i de lleure:

ACTIVITAT ESPORTIVA

Mutuacat gestiona més de trenta federacions a tot l’Estat i assegura consells esportius comarcals, grans grups esportius, lligues de futbol i bàsquet (no federat), curses populars...

Cobreix les activitats de lleure per a menors segons el Decret 267/2016, de 5 de juliol.

Té una guia mèdica especialitzada.

Ofereix la possibilitat d’ampliar garanties.

Elabora informes de sinistralitat.

Promou hàbits saludables per millorar l’estat de salut des de la infància.

Dona suport a la igualtat de gènere amb patrocinis com el del Manresa Club de Bàsquet Femení. També destaca la importància d’aportar referents a les nenes i les joves que les ajudin a créixer esportivament i humanament.

296.000 ESPORTISTES PROTEGITS

18

ESPORT

Per què Mutuacat és líder?

EXPERIÈNCIA EN FEDERATS I ESPORT POPULAR 120.000 federats assegurats.

FLEXIBILITZACIÓ FAN PÒLISSES A MIDA S’adapten al RD 849/1993, de 4 de juny. Cobreim lesions accidentals no traumàtiques (LANT) i ofereixen cobertures ampliables i possibilitat de cobrir ulleres i cristalls mòbils trencats per accident.

ESPONSORITZACIÓ PATROCINADORS i col·laboradors d’esdeveniments.

ESPECIALITZACIÓ METGES EN CENTRES CONCERTATS.

FACILITAT ALTA RÀPIDA I SENZILLA Es pot calcular el preu a través del web.

La representació de productes de Mutuacat:

PERSONES I FAMÍLIA 36,61%

ESPORTIVES 37,73%

AUTÒNOMS I EMPRESES

25,66%

19

SI ET CUREN ELS METGES D’AQUÍ, ASSEGURA’T EN UNA MÚTUA CATALANA .

PRINCIPALS CENTRES CATALANS:

Centre Mèdic Delfos, Hospital Universitari Quirón-Dexeus, Clínica Nostra Senyora del Remei, Clínica Sant Jordi, Centre d´Oftalmologia Barraquer, Althaia Clínica Sant Josep, Clínica de Vic, Consultori Bayés. Clínica Onyar, Clínica de Girona, Clínica Bofill, Clínica Santa Creu, Clínica del Perpetuo Socorro, Hospital de Montserrat, Avantmèdic, Hospital del Pallars, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Hospital universitari Sant Joan de Reus i Clínica Terres de l´Ebre.

20
A PROP TEU: Tenim
concertats els hospitals més importants de cada població per donar resposta a qualsevol necessitat que li pugui sorgir al soci.

GUIA MÈDICA COMPLETA

323.013 PERSONES PROTEGIDES

364 PUNTS DE SERVEI

4.790

PUNTS DE SERVEI

758 PUNTS DE SERVEI

450 PUNTS DE SERVEI

40.000 METGES

CENTRES MÈDICS

12.902 PUNTS DE SERVEI

LA MILLOR GUIA MÈDICA

CATALANA I AMB

COBERTURA A TOT ESPANYA.

21

ESS, UNA FERMA APOSTA.

DADES DE

FINANCES COOPERATIVES

% de recursos financers disposats en cooperatives de crèdit

AUDITORIA TRANSPARÈNCIA

Any anterior Mitjana de l’any anterior 54% 47%

18%

L’aposta per l’economia social i solidària és clara i pública.

AUDITORIA VOLUNTÀRIA

A Mutuacat fa anys que de forma voluntària l’audita la XES amb un balanç social. El balanç social és una eina de mesura de l’impacte social i ambiental i del bon govern que contribueix a la transparència i a l’autoavaluació de les organitzacions i a la certificació en base als criteris i pràctiques que defineixen l’economia social i solidària (ESS). El balanç social avalua de manera sistemàtica principis com la igualtat, el treball de qualitat, la sostenibilitat ambiental, la cooperació, l’absència d’ànim de lucre o el compromís amb l’entorn.

INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE: Balanç econòmic / pressupost

Normes i procediments interns Codi ètic / estatuts

QUALITAT LABORAL

Mesures preventives i/o per a la promoció de la salut al centre de treball

Reglament o protocol intern que millora les condicions laborals establertes pel conveni

22
2021

BALANÇ SOCIAL

MEDI AMBIENT

Disposa d’una política, d’un pla d’acció o d’un sistema sistema de gestió ambiental

Facilita alguna alternativa/ ajuda en allò relacionat amb el transport

Aplica pràctiques i procediments per l’estalvi i l’eficiència energètica

Aplica pràctiques i procediments per l’estalvi i l’eficiència en el consum d’aigua

Incorpora criteris de consum responsable a l’hora d’adquirir un producte

Organitza esdeveniments amb criteris ambientals

Disposa d’un servei elèctric amb empreses proveïdores 100% renovables

MESURES PER FOMENTAR LA FORMACIÓ DE LES TREBALLADORES:

S´inclouen hores de formació a l´horari laboral o s’ajuda a cobrir el cost de la formació.

23
PARITAT Any anterior Any anterior Any anterior Any anterior COMPOSICIÓ GENERAL APROVACIÓ DEL PLA I PRESSUPOST CÀRRECS DIRECTIUS CÀRRECS SOCIETARIS 40% 42% 40% 14% 20% 57% 40% DONES HOMES IGUALTAT SALARIAL + alt
EN SALARI BRUT PER HORA (€) RÀTIO ENTRE EL SOU MÉS ALT I EL MÉS BAIX ÍNDEX DE BANDA SALARIAL + baix 9,71 3,01 5,47 56% 5,47 Entre dones Entre homes Bretxa salarial entre homes i dones
53,1
FORMACIÓ
28%

Cada any creixem i millorem el marge de solvència.

2021 DADES DE

DIMENSIÓ

186.562 PERSONES PROTEGIDES

8.125 MUTUALISTES

22 PERSONES TREBALLADORES

4.612.374€

Imma Rivera Jodar Direcció d’Administració i Àrea Tècnica

8.200.435€ DE VOLUM DE QUOTES

1.160.146€

DE PAGAMENT A CENTRES MÈDICS DE PAGAMENT A MUTUALISTES

7.098 URGÈNCIES

1.058 SINISTRES RESOLTS

32.935 VISITES A UN CONSULTORI

20.945 PROVES DIAGNÒSTIQUES

2.832 ANÀLISIS CLÍNIQUES

1.065€ DE COST MITJÀ

163.000 VISITES AL WEB

24

MARGE DE SOLVÈNCIA

MARGE DE SOLVÈNCIA SUPERIOR A LA NORMATIVA EUROPEA

Capital de solvència obligatori (cso)

Capital mínim obligatori (cmo)

Capital superàvit Mutuacat

6.534,18€

CSO

4.325.639€

2.208,54€

QUASI TRIPLIQUEM EL CSO

X3

CSO COBRIM

2,96 VEGADES EL CAPITAL DE SOLVÈNCIA OBLIGATÒRI

CMO COBRIM

1,87 VEGADES EL CAPITAL MÍNIM OBLIGATORI

3.046.682€

3.487,50€

Es tracta de les dades més importants des del punt de vista de la normativa europea. Any rere any millorem la nostra solvència. Aquest exercici gairebé tripliquem el capital de solvència obligatori i cobrim 1,87 vegades el capital mínim obligatori.

25
CSO FONS PROPIS ADMISSIBLES PER COBRIR
SUPERÀVIT CMO
SUPERÀVIT
RÀTIO DE FONS PROPIS ADMISSIBLES CMO

XIFRES GLOBALS

26 BALANÇ 3,28% 96,72% RENDA FIXA INSTRUMENTS DE PATRIMONI TOTAL INVERSIONS FINANCERES 1.678.176,11€ PROVISIONS TÈCNIQUES 11,31% 2020 RESPECTE 4.695.327,66€ INCREMENT TOTAL CUOTES 8.279.592,99€ 99,04% “NO VIDA” 0,96% “VIDA”
Tenim un balanç econòmic sanejat. “ ” 2021 DADES DE
144.125,78€ POSITIUS RESULTAT

ACTIU I PASSIU

8.345.098,18€ TOTAL 5.218.098,28€

PASSIU PATRIMONI NET

TOTAL 3.126.999,9€ 37,47% 62,53%

27
TOTAL
TOTAL 8.345.098,18€ Fons propis Fons mutual Prima d’emissió Reserves Resultat de l’exercici 30.050,61€ 2.896.110,37€ 56.713,14€ O€ 3.070.286,76€ 144.125,78€ Ajustaments per canvis de valor Provisió per a primes no consumides Provisió per a riscos en curs Provisió per a assegurances de vida Provisió per prestacions Altres provisions tècniques Dèbits i partides a pagar Passius fiscals 4.695.327,66€ 827.270,02 € 1.660.360,63€ 1.911.771,66€ 502.898,4€ 19.872,22€ O€ 295.925,35€ Provisions tècniques Immobilitzat material i inversions immobiliàries 2.504.677,48€ Actius financers disponibles per a la venda 1.623.107,16€ Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.580.978,10€ Préstecs i partides a cobrar 1.229.356,41€ Participacions en empreses del grup i associades 667.281,36€ Actius fiscals 338.667,45€ Altres actius 149.499,01€ Immobilitzat intangible 122.671,62€ Participació de la reassegurança a les provisions tècniques 73.790,64€ Actius financers mantinguts per negociar 55.068,95€ ACTIU

EL NOSTRE PROPÒSIT ÉS MILLORAR LA SALUT I L’ECONOMIA DEL

PAÍS.

EN TRES ANYS

En un horitzó de tres anys volem un grup potent en plena expansió i que respongui als mateixos valors de la Mútua, amb un creixement del 150% a la facturació i que ens permeti superar els 20 milions d’€. La Mútua com entitat mare ha de continuar creixent fins a assolir els 12 milions d’€.

EXPORTACIÓ AL MÓN

El Grup Mutuacat compta amb productes i serveis de qualitat que poden competir internacionalment. En l’actual món globalitzat no ens volem posar límits d’expansió, volem continuar treballant per continuar creixent alhora que consolidem les fites assolides. Com més forts siguem, millor podrem cuidar la salut dels mutualistes i l’economia catalana aquest 2023.

28
CREIXEMENT DEL 150% EN 3 ANYS

REPTES DE FUTUR

El nostre impacte a: L’ECONOMIA

AMBAIXADORS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA com a eina per corregir la distribució desigual de la riquesa del capitalisme.

ACTIVISTES SOCIALS DEL CONSUM DE PROXIMITAT, conscienciant a la ciutadania de la immensa força que disposa amb el seu consum per canviar els poders econòmics.

VALEDORS DE LES FINANCES ÈTIQUES al sector financer.

LA SALUT

POTENCIACIÓ DE L’ÚS DE LA TELEMEDICINA entre els nostres clients amb videoconsultes i xats mèdics en llengua catalana.

Incorporació al negoci d’assegurances canalitzat per LICITACIONS D’ENTITATS PÚBLIQUES

NOVA LÍNIA D’ASSEGURANCES COL·LECTIVES per incloure en el model de retribució flexible per als treballadors D’EMPRESES i AUTÒNOMS

PROVEÏDORS D’ASSEGURANCES a les federacions i consells esportius, així com a les organitzacions privades VINCULADES A L’ESPORT POPULAR (curses, casals, colònies, gimnasos…).

LES ASSEGURANCES

Fer realitat el CREIXEMENT DE LES ASSEGURANCES ÈTIQUES al mercat català.

CONFIRMAR AL SECTOR que el model de mutualització real dels riscos és possible enfront del model mercantil de personalització.

Oferir a les empreses d’assegurances d’accidents CONVENIS COL·LECTIUS, incorporant el servei de TELEMEDICINA PER ALS TREBALLADORS

29

SOM PREVENCIÓ

La prevenció és clau per garantir la cura de les persones. A Som Prevenció comptem amb equips especialitzats i pròxims de:

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: Comptem amb un equip pluridisciplinari amb la qualificació exigida per la llei i amb amplis coneixements tècnics. Oferim atenció personalitzada amb la finalitat d’adoptar les solucions òptimes per a cada empresa o centre de treball en servei de prevenció aliè, seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia.

VIGILÀNCIA SALUT: Oferim reconeixements mèdics laborals, estudis epidemiològics i campanyes de promoció de la salut.

ENGINYERIA: Revisem i millorem equips, màquines i instal·lacions de treball per garantir-ne la seguretat. Integrem els coneixements del tècnic de prevenció i els de l’enginyer.

CARDIOPROTECCIÓ: La nostra divisió Reanima és especialista en la distribució de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) i en formació per al seu ús.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE): Oferim solucions a mida per a la gestió documental i la validació per ajudar les empreses i autònoms a complir amb el que disposa el RD 171/2004: reduir càrrega de treball i guanyar temps.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: Desenvolupem tasques de consultoria en matèria de qualitat i seguretat alimentària: implantació de plans d’autocontrol, sistema APPCC, IFS, BRC, FSSC…

FORMACIÓ: Impartim formació especialitzada a mida en Prevenció de Riscos Laborals, Higiene Alimentària, Medi Ambient i Qualitat. La nostra divisió BTC Centre d’Estudis Superiors està vinculada a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya en l’organització de postgraus i màsters en prevenció de riscos laborals i seguretat alimentària.

30
RECONEIXEMENTS MÈDICS 6.753

ITCO SOLUCIONS

Som un centre mèdic, situat a la zona comercial de Manresa, que ofereix un ampli ventall d’especialitats i serveis. Comptem amb l’última tecnologia i amb un gran equip professional per donar la millor qualitat assistencial, mèdica i humana.

Per a nosaltres el més important és el pacient i el nostre objectiu és prestar-li una atenció integral. D’aquí l’àmplia oferta de serveis que brindem en les nostres tres àrees:

ESPECIALITATS MÈDIQUES: Oferim una àmplia gamma d’especialitats mèdiques, proves diagnòstiques i serveis de salut, per prestar una assistència integral de la màxima qualitat.

MEDICINA DE L’ESPORT: L’esport és font de benestar i un dels pilars per a una vida sana. A Itco Solucions vetllem perquè la pràctica esportiva sigui conscient i segura, per contribuir a la salut. Disposem dels millors especialistes i de la millor maquinària i assessorem per millorar el rendiment esportiu. Oferim revisions esportives per a clubs i per a esportistes individuals de tots els rendiments i proves d’esforç amb gasos i sense.

REVISIONS PRIVADES, LABORALS I PER A TOT TIPUS DE CARNETS. Fem revisions i certificats per a obtenir o renovar carnets i permisos: carnet de conduir, grues, tinença d’armes, nàutica (marina), animals perillosos i seguretat privada

Ampli ventall d’especialitats
Última tecnologia

ARA MÚTUA

Disposem d’una àmplia gamma d’assegurances de tots tipus: vehicles, llar, mascotes… i treballem amb les millors asseguradores del mercat. Analitzem el risc amb els nostres coneixements del món assegurador, avalats per una àmplia experiència i les titulacions exigides per la Llei i ajudem a trobar l’assegurança que necessita cadascú al millor preu. Oferim un servei integral i gratuït, tant en la contractació i actualització de les pòlisses com en la gestió de sinistres.

IMI

A l’Institut Mèdic per la Imatge (IMI) oferim serveis adaptats a cada persona i centre (hospitals, mútues, pacients).

FEM TIC

Som un equip multidisciplinari de professionals units per la passió per la tecnologia. Sumem molts anys d’experiència, que ens han servit per aprendre i continuar millorant dia a dia. Aportem el saber i el caràcter humà a les necessitats empresarials del moment.

Compartim el nostre coneixement amb els clients en diferents àrees: web, subministrament, outsourcing, desenvolupament, sistemes i estructures i seguretat.

Realitzem les exploracions de ressonància magnètica, medicina nuclear i densitometria òssia amb aparells d’alta tecnologia i en tot moment estan supervisades i interpretades per metges especialistes en radiologia i medicina nuclear amb experiència i formació contrastada, sense llista d’espera i amb ràpida entrega del resultat de l’exploració al metge de capçalera o metge remitent.

32
ràpida dels resultatss
Sense llistes d’espera Entrega

Carrer Mossèn Serapi

Ferrer 39 - 08285

Manresa - Barcelona Catalunya

www.mutuacat.cat

34

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.