Page 1

StĂĽle Kleiberg

Piano Trio No. 1

For Violin, Cello and Piano

N.M.O. 14326


Copyright © 2018 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. www.musikkforlagene.no Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven, eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter og fengsel. N.M.O. 14326 ISMN 979-0-065-14920-2

Utgivelsen er støttet av Norsk Komponistforening Notesats: Bjarne Volle Grafisk produksjon/trykk: Oslo Sats, Repro & Montasje A/S. www.osrm.dinstudio.no


Ståle Kleiberg Piano Trio No. 1 For Violin, Cello and Piano © Copyright 2018 by Norsk Musikforlag AS, Oslo, Norway www.musikkforlagene.no


4

Piano Trio No. 1 Ståle Kleiberg Tempo rubato  = ca. 80

Violoncello



 Tempo rubato  = ca. 80 Tempo rubato  = ca. 80

Piano

Vlc.



 

 

 

Vl.

Vlc.

Pno

 

      

 

      

 

 

      

 

  

 

 

   

 

      

   

 

 

 

 

    

 

 

          

D

Pno



EM

Vl.

O

Violin

I

   

 

  

 

 

 

 

Copyright © by Norsk Musikforlag A/S, Oslo

Copyright © 2018 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo.

N.M.O. 14326

 

 

 

      

 

 


5

Vlc.

   

Vl.

Vlc.

  



 



 



 

Vlc.

 

 

 

 

 







 

 

 



  



 

     

 

 

 

  

 





poco rit.

poco rit.

    Pno

  

D Vl.



 

 

    Pno

 

EM

Pno

O

Vl.

   

 

  

  

  

   

  

 

  

  

2 N.M.O. 14326

 

  

  

  

   poco rit.



  


6 1

 

   

a tempo

1

Vlc.

1

Vl.

Vlc.

     

Vl.

Vlc.

a tempo

   

  



      

 

 

   Pno

  



D

Pno



 

 

 

 

      

  

 

 

       

 

      

 

 



 

  

EM

Pno

O

Vl.

a tempo

   

   

 

  

 

 

 

 

3 N.M.O. 14326

 

     



 

 

      

 

   

 


7





   

 



 

Vl.

2

Vlc.

2

Vl.

Vlc.

 

 

 

 





    

 

 



 

Vl.

Vlc.







  



 



 

 

 

 

 

 





         



 

 

 

  

 





    Pno



 

 

D

Pno

EM

Pno

O

2

   

 

 

 

 



   

 

 

  

4 N.M.O. 14326

 

 

 

 

  

 








8 3

Vl.

Vlc.

 

3

    3

Vlc.

Pno

   

 

 

   



 

  

  



  

  



  



  

                                  espressivo        

.

Pno

  



  

D Vlc.



Vl.

 

O

Vl.

        

EM

Pno

        

 



  

  

  

  

  

5 N.M.O. 14326

  

  

  


Pno

Vl.

Vlc.

 

  



   

  

 

3

   

  





3

 

   

  



Vl.

Vlc.

  



3





3

     

  



 

  

   

   

 Pno

3

  





  

   

simile



 

3









  

3

3

3

   

  

3

3

3

3

 

     

D

Pno

   

      3



  

3

  

O

Vlc.

4

  

4

   

  

    

  

4

 

  

   3

   

6 N.M.O. 14326

 

   



  

    3

3

3

   

   

  

    



   



  

3

   

EM

Vl.

     



  

     3

3



  

9


10

Vlc.

 

3



Vlc.

      

Vlc.



 



3



  

 

 

  







 

  

Pno

  

   

3

 



3

 

 

  









         



3

 





3



  

7 N.M.O. 14326

3



   



3

 







     

  

            

3



 



3

 







  



  

D Vl.

 3



 

Pno

  



3



EM

Vl.

3

 Pno

3

3

espressivo

3

O

Vl.

           

      

   


11

Vl.



3





  5

Vlc.

 Pno

Vlc.



 





Vlc.

   



  



 Pno



 



  



   











  





  

     3



  

  



 

    3

3



   

       







3

   

  

    



  

3

   



  



  





D Vl.



      

  

 Pno





 

 3





3

EM

Vl.

      

5

 3

O

  5



 

8 N.M.O. 14326

 



     


12

Vlc.

 



  

Pno

 

Vlc.

  sub.

3

    

    

     sub.

 



  

  

 

  

   

6

  

Vl.

Vlc.

Pno

  

                



 

6

               

                  

                                                

D

   

  

  

  

 

  

  

               

6

                

  

   

              sub.



Pno



EM

Vl.

 

   

3

3

3

  

O

Vl.

    

                                               

                                         

  

 

 

 

9 N.M.O. 14326





 

 

 

   

 

 


 = ca. 52

Violin

        

 

Vlc.



           

  

Vl.

Vlc.

Pno

O

 

Poco rit.

Poco rit.                        





       

   

     



    

 

    

 N.M.O. 14326

       

10

           

     

      

D

Pno



EM

Vl.

   

 = ca. 52

Piano

               

            = ca. 52

Violoncello

13

II

   


14

Vlc.

Pno

    

     

    

         

Vlc.

Pno

   















                              

 

  

EM 1

         

    

    

 

D Vl.

     

Pno

  

 

1

Vlc.

        

1

Vl.

   

O

Vl.











    

     

    



Poco rit.

 

 

11 N.M.O. 14326

   

Poco rit.


15

Pno

Vl.

Vlc.

     

       

Vl.

Vlc.

Pno

  





  

 

           

  



     







        

        

         

   

     

D

Pno

   

 

O

Vlc.

EM

Vl.





2

2

         



2



        



 

12 N.M.O. 14326

    


16

Pno

Vl.

Vlc.



          

 

  

  

Vl.

Vlc.

Pno



 





 



  





            

        

                 





     

     

D

Pno

                



O

Vlc.

         

EM

Vl.

   



    

    

 

 

3

   

Rit.

Rit.

      Rit.

3

a tempo

a tempo

   

 



 



 

              

3 a tempo

  

13 N.M.O. 14326




17

Vl.

Vlc.

 

 



 

 

 

  

 

  

                    

 

 

 

Pno

Vlc.

 

  

 

 

 



                 

 



 

 



 

 

 

 

 

Poco più mosso  = ca. 56

  

    

 



D Vl.

Vlc.

Poco più mosso  = ca. 56

 Pno

            



 Pno

                  

O

  

3

EM

Vl.

    

         

Poco più mosso  = ca. 56



    

     

     

     

 

 

    





    

    



14 N.M.O. 14326

   

     

   


18

Vlc.

   





 Pno

Vl.

4

    

    

    

     



4

 

    

Vlc.

 Pno

   

              

 

  

   

  

      

  

   

               

Poco rit.

  

               

10

Poco rit.

10

    

 

     

Poco rit.



    

     



    

         

D Vl.

EM



Pno

 

    

   

    

            

 

 

    

4

Vlc.

   

    

  

O

Vl.

    

10

  

 

10

 

15 N.M.O. 14326

10



10

  

      



10

  

10


19

Vl.

Vlc.

 Pno

  

 



10

  

Vlc.

 

  

 

  

10

    

10

 

  

 10

    

10

  

 

 10

10

  

 

    

10

   

a tempo ( = ca. 56)

Rit.

        a tempo ( = ca. 56)

Rit.

  

     10

10

10



     

     

    

 

 Pno

  

O

  

D Vl.

10 10

 Pno

10

EM

Vlc.

     

  

   

Vl.

     

 

a tempo ( = ca. 56)



Rit.

  10

10

16 N.M.O. 14326



 


20

Vl.

Vlc.

     5

Vl.

Vlc.

 = ca. 46

Vl.

Vlc.

       

         

     

   

   

Poco rit.

 

       

 





          

 

 

   

    

D

Pno



   

Poco rit.

EM

Pno

 = ca. 46

5

      

 

O

 = ca. 46

5

Poco rit.



 

  

    

Rit.       



 





Rit.



                                                Rit.

Pno

 

   

 17 N.M.O. 14326




21

III

 = ca. 96

Violin



 = ca. 96

 = ca. 96

 Piano

Vlc.

11

  

Vlc.



 



 

 

 

 



11



   

  

    

  

 

 

   

 

 

 

    





 

  

 

  

 

 

 

   

       

  

   



   

 

   

 

      

   

 

 

 

   

 

  

 Pno

   

D Vl.

     

 Pno

EM

Vl.

 





 

O

Violoncello



18

N.M.O. 14326



             

 

   

   

 

   

   

 

 


22

Vlc.

   

 Pno

Vl.



    

 

  

9

   

   

     

          

 

 

 

Pno



             



   





       

D Vlc.

               

                                        

 

Vl.

EM



      

  

 



 

 



       

    



 

1

Pno

 

1

1

Vlc.

  

  

       

O

Vl.

 

   

 19 N.M.O. 14326

      

    


23

Pno

Vl.

Vlc.

Pno

 

       

 

    

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

       

 



     



       



 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

   

               

 

   

     

      

   

 

 

 

 

 

       

  





 

 

 

       

  





 

 

D 2

Pno

     

   

       

2

Vlc.

          

 

         

2

Vl.

   

 

     

O

Vlc.

 

          

EM

Vl.

     

       



 

           

 

 

            

 

 

           

 

 

       

20 N.M.O. 14326

 

   

 

         


24

Vlc.

   

  



 









 

   

  



 









 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

      

  

   

   

 

 

 

   

Vl.

Vlc.

 

  

 

  



 

  

Vl.

Vlc.

Pno

     

   





  

9

  

       

3

   



21 N.M.O. 14326

  

 



  

 

 

                    sub.                                sub.

   



  

3

D

Pno

EM

Pno

O

Vl.

       

3

 

     

       


25

Pno

Vl.

Vlc.

 

  



  

Vl.

Vlc.

Pno

                                      

           

            



 

       

  

  

             

                 sub.                  sub.

D

Pno

 

 

O

Vlc.

 

EM

Vl.



  



 

   

            

                

22 N.M.O. 14326


26

Pno

Vl.

Vlc.



   gliss.           



                 

gliss.

gliss.

  

   

       

  

Vl.

Vlc.

Pno

4

   

     

4

                   

                    

                    

4

                                                                    

           

                                                             

D

Pno

          

O

Vlc.

gliss.

EM

Vl.



23 N.M.O. 14326

gliss.

gliss.

 

 


27

Vlc.





gliss.

     

gliss.

Vlc.



  

     



    

 

               Pno

  

simile

 



glissando



glissando

 

   

 

Vlc.

 

5

  

  

                

 

  

5

gliss.

  

gliss.

 

                

 

 



  



  

  

  

   

  

 

 

 

 Pno

 

  

D Vl.

                

     

 

EM

Vl.

    

 

      

  Pno



 

5

  

  

 

   



glissando





glissando

 

24 N.M.O. 14326

 

 

O

Vl.

  

  

  

 

   

  

 

  

  

 

 

  

   

     



  

    



  

  

 

   

 

 

 

 


28

Vlc.



glissando

   

  

glissando

   

 Pno

   

     

           

   

     

 



       L.H.[  

 

 

 



 

 

 



 

   

 

 

R.H

    

  

 

    

     3

3

O

Vl.

3

3

Vlc.

Pno





 



 

 



 

EM

Vl.

       

  

   

             3

  

   





 

D Vl.

Vlc.

Pno

                  





 

Poco rit.





Poco rit.





Poco rit.                                        3 3 3

25 N.M.O. 14326

3

 

3

      3

3

 

 


29 6

Vl.

     



Pno

 

     

 

  

 

   

 

 

 

Rit.

 

 

 

 

 

 

  

       3 R.H

3

  

     

      3

 

3





D

 Pno

  

EM

 

Vlc.





 

Accelerando

Vl.



Rit.

Accelerando

Un poco più lento

Pno



Accelerando

Un poco più lento

Vlc.

 

 

Un poco più lento

Vl.



O

  6



6

Vlc.



Rit.

   

   

 



     3

  

    

3

26 N.M.O. 14326

   

       3 3

 


30



7



7

A tempo

A tempo

Vlc.



Vlc.

  



     

 

     

 

 

Vl.

Vlc.

Pno

 

 

    

  

 

 

 

  

 

      

     

  

 

      

     

     



     

 

 

   

 

 

       

D

Pno

        

  

  

 

 

    

    

 

   

 

   

 

   

 

 

                     

EM

Vl.



       

7

A tempo

Pno

  

O

Vl.

 

        

 

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

       

  

  27 N.M.O. 14326

   

 

  

 

   

     

      

 

 

 

  

    


Vlc.

 

 

      

 

 

  

Vl.

Vlc.

    

           

            

                        

   

 

 







 

   

 

     

 

 

 

 

                        

D 8

      

6

6

6

   









           

    

28 N.M.O. 14326

 

         

            

  

9

  

 

     

  



     

  

     



6

8                          6

 

   

6

6

6

Pno



   

8

Vlc.





                  

Vl.



      

              

 Pno

 

 

 

EM

Pno

 

O

Vl.



      

31


32

                         6

Vlc.

                         6

6

6

Vl.

Vlc.

     

 

3

6

6

 

      6

Pno

 

 

6

    

 

6

6

6

                 

6

6

6

                  6

6

  

 

 





 

 



29 N.M.O. 14326

   



       



        

6



6

6

  

 

           

6

 

 

6

Vlc.

  

   

  

  

       

    

6

D Vl.

                                 6

6

3

     



  

                                                 6 6

  

Pno

  

 

  

6

EM

Pno

6

6

6

    

O

Vl.



   




33

Vlc.

    

  



    

  

   

  



    

    

     

    

  

   Pno

  9



  



  

 



 



     Pno

   

9

   

EM

Vlc.

 

 



Vl.

  

O

Vl.

9

    

                          

  

D Vl.

Vlc.

Pno

        

      

 

        

30 N.M.O. 14326

       


34

Pno

Vl.

Vlc.

Pno

   

 

  

        

  

3

3





  

 

 

Vlc.

 

              

  

  

 

  

 



3

D

Pno



                

Vl.



3

 



                     3

 

 

 

 

   

   

3

O

Vlc.

EM

Vl.



               

31 N.M.O. 14326


35 10

Vlc.

  

                

  

 

Pno

Vlc.



3

 

                  

 

3

 

Vl.

 

 

                 

Vlc.

 Pno

 

 

                 

  

               

D

Pno

10

 

EM

Vl.

 

3

 

10

 

O

Vl.

32 N.M.O. 14326

       

        


36

Vlc.

 

Vl.

Vlc.

        

        

        

      

EM

Pno

O

Vl.

                                               

D

Pno

Vl.

Vlc.

  Pno

 

          

       

 33 N.M.O. 14326

       

       


37 11

Vl.

Vlc.

 

11

  

  

11

Vlc.

Vl.

Vlc.

  



 



3

 

    3

  



                

  

 

                   

3

              



               

 

  

 

  

 



 Pno

3

 

 

 

D

Pno

        

  

3

O

Vl.

   3

EM

Pno

 

34 N.M.O. 14326


38

Vl.

Vlc.

 

                  3

  

 

Vl.

Vlc.

  

 3

 

Vl.

Vlc.

Pno

                  

 

               

 3

 





                



12

12

D

Pno



EM

Pno

O

 

  

                                             12

35 N.M.O. 14326


39

Vlc.

Vl.

Vlc.

           

         

Vl.

Vlc.

          

          

Pno

       

 

     

                         



D

Pno

       

EM

Pno

        



O

Vl.

  





     

       

 

36 N.M.O. 14326


40

Vl.

   13

  13

13

Vlc.

1

2

5

4

2

1

  

              

2

Vl.

Vlc.

Pno

1

2

4

3

1

2

1

3



3





3

3

 

 

                                     

 



D

Pno





EM

Vl.

                    2

Pno

 3

O

Vlc.





            

 

 





  

             37 N.M.O. 14326

3

3

 





     

  

3

3

         


41

Pno

Vl.

Vlc.



 

 



 

             

 

    3

   

     3

Vl.

Vlc.

3

3

3

 

  6 

14

3

      





6

6



 

   

 

     

   

3

3

 

  

6

 

 



6 



  6

 

6  

   

   

     

     

3

14



     

 Pno

   

14

    

3

D

Pno

            

 

        

O

Vlc.

 

EM

Vl.

 6

 

 



6 

    

 

    

3

       6 6

3



  

 6



   3

3

      3

3

3

3

3

 

 

3

 

  

3

3

3

3

      6







6





 

  

38 N.M.O. 14326

6



  

 6

        6



 6

 


Vl.

Vlc.



   

  

 

   

  

 

Vl.

Vlc.



 



6

 

  

 6

Vl.

Vlc.

Pno



6



  

6

                  



  

6



  



  

6   

  

6

   sub.



    

6

6

 

  





  

6

  

    

  



  

    

  

 

  

   

39 N.M.O. 14326



 

 

            6         



    

   

D

Pno

 

  

 

 

 

        

   

                 

EM

Pno



        

O

42

    



15

15

 

15

     

 

6

 

   

    

  

   

  


43

Vlc.

   

 

 

   

 

 

 

Vl.

Vlc.

   

                                

 

  

   

 

  

       



 





  

16

 





  

  

 



  









D

  

 Pno

  



 

16

Vlc.

 

          

16

Vl.

  

 

  Pno

                        

EM

Pno

 

                         

O

Vl.



 

6

      

   6

















  

6

 

 





40 N.M.O. 14326


44 17

 







 





  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

17

Vlc.

17

Vl.

Vlc.











  

  

  

 

  



D

Pno

Vl.

Vlc.

Pno









  

 

 

 

 

 







  

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

EM

Pno



O

Vl.

  





Rit.



   

  

  

  

  

 

 

 

41 N.M.O. 14326

Rit.



Rit.


45 18

   18

Vlc.

Più lento

 

Vlc.

 

3





  R.H

  

    

  



A tempo

Pno

     

     

  

  



  



  

 





     

3

 

 

    

3



  

        3

    

         3

D

  

A tempo

Vlc.

3

A tempo

Vl.

  



 Pno

EM

Vl.

Accel.

Accelerando

18 Più lento

Pno

  

O

Vl.

Accel.

Più lento

 

 

  

42 N.M.O. 14326

     

     

       3 3

 

  

 

  

  



  



 

   

 

 


46

Vlc.

Pno

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

19

 

Vlc.

        

  

6



   

 

 

 

 

 



  

             

  

6

 

6

  

  

6

  

 





6

  

           



6









   

  

  

6

43 N.M.O. 14326

 



       

6

 



   



 



     Pno



D Vl.

 





19

Pno







EM

Vlc.

 



   

19

Vl.





O

Vl.

  



             

11

 

6

  

       

 


47

Vlc.

Vl.

Vlc.

  

 

 

  

   

      

   11 

 

Vlc.

  

 

  

 

 

    

   

      

   

 

   

                     

  

 

 Pno

      

D Vl.

  

   

   

 Pno

            

EM

Pno

  

O

Vl.

 

              

6

 



  

44 N.M.O. 14326



 

 

   

 

 

    

 

6

   

  

6

 


48

20

Pno

   

 

 

            

EM    

   

 

 

 

  

 

 

                                                6 6

 

 

6

  

 

Pno

         

6

6

6

D Vlc.

 

 

6

Vl.

  

 

                         6

Pno

                         6

Vlc.

  

6

Vl.

         

20                          6 6 6 6 

O

Vlc.

6

6

6

Vl.

            

                         6  20

3

6

6

6

6

6

                                     6 3

6

6

6

6

   

  

 

 

 

 

 

45 N.M.O. 14326

6

6

  

        

 


49

Vl.

                               6 6

6

Vlc.

6

         6

6

               6



  



 





  



 



6

  

 

Vlc.

 

   





 

  

 





 



  



6

 

    

6

 



6





6

  









6

  



 



 

21

     

  

  

6





           6

6



  

 



  

6

46 N.M.O. 14326

 





  



6

  

6



     6

6

6





    

 

6

6



        

6

   6

 

6

6 



     6

    

 

  



6

6   

6

 

 

21



6

6







            







           

6

 

           

6

      Pno

    



           

6

Vlc.



6

21

6

6

D Vl.



  

 

   Pno

   

O

Vl.

  

EM

Pno

  

6

 

 




O

EM

D


O

EM

D


O

EM

D

Piano Trio No.1 Demo  
Piano Trio No.1 Demo