Page 1

På konsert med VAMP (VAMP in concert)

“Månemannen”: Øivind Staveland, Kolbein Falkeid “Tir na´noir:” Øivind Staveland,Kolbein Falkeid “Liten Fuggel”: Øyvind Staveland, Ingvar Hovland “Hallo-Adjø”: Jan Ingvar Toft, Kolbein Falkeid

Arrangert for korps av Philip A. Kruse

Copyright © 2017 Majorforlaget

MFO 2


2 Copyright © 2017 Majorforlaget Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven, eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter og fengsel. MFO 2 ISMN 979-0-706671-01-7

Grafisk produksjon/trykk: Oslo Sats, Repro & Montasje A/S. www.osrm.dinstudio.no


Score

3

På konsert med VAMP (VAMP in concert) "Månemannen": Øivind Staveland, Kolbein Falkeid - "Tir na´noir:" Øivind Staveland,Kolbein Falkeid – "Liten Fuggel": Øyvind Staveland, Ingvar Hovland - "Hallo-Adjø": Jan Ingvar Toft, Kolbein Falkeid

                       

Flute

Oboe

Clarinet in B  1 Clarinet in B  2 Clarinet in B  3

Bass Clarinet

Alto Sax 1

Alto Sax 2

        



3

   







                         



3

   

                   3  3   

            

                      

 

 

          

 

         

 



 

    

Tenor Sax 2

Baritone Sax

               

"Månemannen"

Trumpet in B  1 Trumpet in B  2 Trumpet in B  3

Horn in F 1

Horn in F 2

               

Trombone 1

    

    

 

Bass Trombone

Baritone

Tuba

    

      

Timpani

Drum Set

Percussion

Komp

  

 

   

Sus. Cymb.

   

 

© Majorforlaget as / Norsk Musikforlag A/S, Oslo Copyright © 2017 Majorforlaget







  



 

 

Cymb.

Drum Snare    

  

    

  

3

       3

3

     3

      

  

  

 

  

 

  

   

  

      

let ring

 



 



 

   

MFO 2

 

   

  

B.D.

  

 

 

 



    

 

 



 

      

      

     

     

  

 

        

G m11

  





  

 

    

 

  

 

                   

A

 

  

                        

  

  

     

    



 

 



 

  

A

 

 



 

"Månemannen"

    D - G

    

   

Trombone 2

Horn in F 3

  

      

                                                                                       

D EM

Tenor Sax 1

   

3



A tpo. 

O

Piccolo

          



"Månemannen" rubato

Arr: Philip A. Kruse

     

   



  


8 Picc.



Fl.



Ob.





 



 

 

                                                                        

8 B  Cl. 1

B  Cl. 2

B  Cl. 3

B. Cl.

 8

A. Sx. 1

A. Sx. 2



 

    



T. Sx. 2

B. Sx.

 

               

         

               

          

    

    

           



  

 

    

 



  

                                         

       

    

  



      

      

      



      

                                  

8

B  Tpt. 1

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

Hn. 1

 

Hn. 2

 

Hn. 3

 

Tbn. 2

B. Tbn.

Bar.

Tuba

D. S.

Perc.

   

 

 

    



          

 

                         

   



                     

  

8 Komp

 

8

Timp.

 

8

Tbn. 1

                                

   

Snare Drum

   

  

         

     



      

 

B

      

      

              

       

             

              

    

                         

       

   







  

        

         

            

B

  

                                              

          

  

 



 

 

 

    

           

Gm

2

MFO 2

    

         

  

 

 

             

 

                         

 

           



 



 

 

           

           

     

 

    

             

          

             

                               

          

                                 

                             

            



                                 

                                   

               

            

D EM

T. Sx. 1

  

  

B

O

4

    

                 

     



B D Gm            

   

    

  

 

 

   

  

 

      

 

 


Fl.

Ob.

B  Cl. 1

  

B  Cl. 3

B. Cl.

 14

A. Sx. 2

         

    14  

B  Cl. 2

A. Sx. 1



T. Sx. 2

B. Sx.

 

  

  

    

       



   



 

     

   

  



 



  



  

           

              

       

           

    

      

 

   

 

       

    

       

      

        

14

B  Tpt. 1

 

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

 

 

Hn. 1

 

    

  

Hn. 2

 

    

  

    

  

Hn. 3

Tbn. 1

Tbn. 2

B. Tbn.

Bar.

Tuba

 

 

  

             

      

                 



   

       

  

Perc.

       

    



    

B  

   

Cm        

    

   

 

   

 

 







  

      





  

      

      

 

 





 



D

      

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                

     



    

 

 

                    

   

Gm

        

       D7

Gm

MFO 3 2

   

                        

     

          

            

      

                                     

   



   

 

  

 

    

                  

   



C



                

D. S.

Komp

  

  



                       

14

Timp.

       

         



5

      

                



     

      

C

D EM

 

     

 

    

T. Sx. 1

  

O

Picc.

    

 

                 

C

 

 

      

 

 

   

      B.D.  E     

 

 

          

 

 

    

   Shaker

  

   B

 


                

20 Picc.

Fl.

   



           

B  Cl. 2

B  Cl. 3

Ob.

20 B  Cl. 1

B. Cl.

       

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

    

         

        

          

       

      

     

     

    

    

     

    

 

   

 



        

            

     

  

     

   

       

       

       

 

            

       

     

         

B  Tpt. 1

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

     

     



    

    

   

Hn. 1



Hn. 2



Hn. 3



 

 

 

                   

Tbn. 2

B. Tbn.

    

Bar.

   

Tuba

   

 

20

Timp.

D. S.

Perc.

Komp

 



   

     

     

   

  

 

    

  

 

    

     

    

          

 

 



         

      

  









   

 

   

       

     

   

 

 

   

   

 

         

 Cm       

                                                      

 

                            Gm      

E    

        

       

  

MFO42

 

   

     

Cm

  









        

        

       

  

       

  

               



        

               

        

   

   B

 

  



    

       

    

      

   



 

    

 

  



   

   

     

                              

       

  

  

   

   





     

   

      

 



            

 

       

   





     

     

      

     

              

           

 

        

       

             

  

      

20

Tbn. 1

                

      

     

             

      

D EM

B. Sx.

       

           

    

      

                    

      

          

20 A. Sx. 1

      

O

6

  

                     

D7






Picc.

Fl.

2.x only            2.x–only          – 

         –  2.x only         –  2.x only         –  2.x only

Ob.

B  Cl. 1

B  Cl. 2

B  Cl. 3

B. Cl.

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

2.x only

       –      –        – 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



            

  



 

  



  



  

  

  

  

  

  



        

            



  

  

  



  

  



 



  

 

  

 

           

     

  

  

  

  

  

  

  



  



    



           

            

  



  

  





  

  

  

  

  



  

  

  



  

 

1.

B  Tpt. 1

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

D

      –        –        – 

  

  

  

  

  

  

Hn. 1

   

Hn. 2

   

Hn. 3

   

Tbn. 1

   

Tbn. 2

   

26

B. Tbn.

Bar.

Tuba



 

     

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 –    

 – 

         –        –          –         –      D

Timp.

D. S.

Perc.

Komp



  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 



 



 

 

   

            – 

 

  



   

  

  

 

 

  

         

  

 

  

  

  

     

     

Play

     

     



 

      

     





Play

        Play

   Play

  

 

 



 





 





   

  

  

 

 

  

         





  

MFO52

 

  

  

   

     

  

     

     

  

          

     

 



     

  

Play

      

    



2.

    Play

7

   



 

Gm

  

         – 



      –        –           –  

D EM

B. Sx.

      –         –         –          –  



     

     

 

            

O

D

        

  

     

   

      

   

      

            





 

   

  

  

     



   

     

       

      

     

                                             

     

       

 

   

       

  





         

        

   

 

  

           

                                                           

     

  

   

 

        

 

  

 

     

  


8

"Tir Na´Noir"

Fl.

                                                  

Ob.





Picc.

  

31 B  Cl. 1

B  Cl. 2

B  Cl. 3

B. Cl.

    

 

                

    

31 A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

              

          

                         







 













                                           

 







  



 

         

   

    

31 "Tir Na´Noir"















  





   



  







Hn. 2

Hn. 3

  

31









 

Perc.

Komp

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

    

Sus. Cymb.

let ring 

 



 let ring 

E

  

C

  





  



"Tir Na´Noir"





D. S.





Timp.

G-C-D

Hn. 1

31

Tuba

Bar.

B. Tbn.

    

Tbn. 2

Tbn. 1

  



  

E

B  Tpt. 3

    

B  Tpt. 2

    

B  Tpt. 1

    



D EM

B. Sx.

    

E

O

31

Am7

MFO62

Dm7

  

F

C

 

Am7

Dm7

  

  


Picc.

Fl.

Ob.

     

   

B  Cl. 2

B  Cl. 3

B. Cl.

   







  

   

A. Sx. 1

A. Sx. 2

  

T. Sx. 1

T. Sx. 2





 

   

          

 

 

       

       

  

42

B  Tpt. 1

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

  

Hn. 1

Hn. 2

Hn. 3

  

Tbn. 1

Tbn. 2

B. Tbn.

Bar.

Tuba

Timp.

D. S.

Perc.

              

  



  



    

                  



  



      



  





    













Komp

  



  



  



 



  

  

  

  

  







 

 

 







       

 

  

  

 



 

  

 

C

  

 







      





Am7





 



 

  



 

 

   

 

 



  

 

 

      

   



 

   

  

let ring





 



    

    

  



     

       





 



G

42

3

42

   

3



42

  

  

          

D EM

B. Sx.



   



          

 



42

          



42 B  Cl. 1

       



9

O

     

42

       

 Dm7

  

MFO72

 

F

Am7

 

Dm7

G7 C

  

 

let ring 

  


10

F

Fl.

Ob.

        

52 B  Cl. 1

B  Cl. 2

B  Cl. 3

B. Cl.

        

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2



  







  

  







  

  

 





























  

  



  

  



  

  

  



  



    

             

               





F

B  Tpt. 1

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

Hn. 1

Hn. 2

  

  



  

  

     





Hn. 3

  

  

  



  

  



    

 







Tbn. 1

Tbn. 2

B. Tbn.

  

  



  

  





  

  

  



  

  







  

  









Bar.

Tuba

 

F

Timp.

D. S.

Perc.

 

 52

Komp

  

  

  

  

  

  

  

            C

  

                       

   

F

G







  

  







  





  

 

  

      

C/E

   MFO 8 2

  



       

F

  



        

  

 

Bell Tree



  

     

F/A

  



      

  

  

  

       

  

       





















  

      

           

      

  

  

 





 



  



  

52

  



  



  

                 

D EM

B. Sx.

  

             

                            

52

  

      



























       

Dm7

  

 

       

    

 

 

      

  

  

O

Picc.

  

    

          

     

         

Bell Tree



G



 


Picc.

Fl.

Ob.



   

     

   



   

     

 

   

    

   

62 B  Cl. 1

B  Cl. 2

B  Cl. 3

B. Cl.

  

     

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

   

   

   

   

   

   

       

 

 

 

 

 



   

 

 

   

 

 

   

 

  

     

 

 

   

11





 





  

  

 

 Mute    G

B  Tpt. 1

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

Hn. 2

Hn. 3

Tbn. 2

B. Tbn.

Bar.

Tuba

D. S.

Perc.



  

 

 









   























     





  





   

















 

   

 



 Am7



 





C/E













     

  









     





62











 

 









 



 

















 















62 Komp







G

Timp.

Mute

 Mute   

Hn. 1

Tbn. 1







D EM

B. Sx.

     

62 A. Sx. 1

     

   

O

G

  

Fmaj7

 Dm7

 Am7

  MFO 9 2

 

Dm7

 G7

C



 



Sus. Cymb.


H

Picc.

Fl.

Ob.

B  Cl. 1

B  Cl. 2

B  Cl. 3

B. Cl.

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

   

      70                          70                     

   

  

   

   

  

   

   

  

   

       

   

   

  

   







 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  









  

   

  



  



   



  

 

    

  

  

  

 

 

  

  



    

   



 

   

       

 



    

  

  

"Liten Fuggel" Slowly 



    







          

H

B  Tpt. 1

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

Hn. 1

 



 

   

Hn. 2

Hn. 3

70

Tbn. 1

Tbn. 2

B. Tbn.

Bar.

Tuba

D. S.

flute

 

    

        

    

 

 



 

 



  

 

    

  

  







            

 70

Komp



  



  

 

 

 

 



 

 



     

 

Am

Em

 





  

 



  

 



  

   

      

F





      

   

 





 

rit.

  

 





 

    



       

   























rit.



       









    



       

 







 C

      

      

   

       

flute

  

Dm7



  



Bell Tree

G7

  

MFO10 2



C



  

    

"Liten Fuggel"    

                                   

           



                                                    

        

  

    

        

                  

    

   

 

         

        

 

  

  

   

  

 

   

 

   

  

   

   

  

Fuggel"  "Liten  

   

  



 



  



  

   

   

  

 



 

Perc.

 

    

  

H

Timp.

 



 

   



 

  



  



    

 

  



                

        

D EM

B. Sx.

 



rit.

O

12

  


Picc.

Fl.

Ob.

        79



B  Cl. 1



B  Cl. 2



B  Cl. 3



B. Cl.

79

A. Sx. 2

T. Sx. 1



T. Sx. 2

B. Sx.

       

   

  





      



    

 



 

        



 

     

 

   





        

 

 



 



         

    

 

   

 

   

I

         





   

    



 

     

   

  



    

   

    

 



 

     

   

    

 



 

     

   

    







  

  



  

 



 



 



 

 



    

 

   

     

   

   

    

   

   



   



  

       

    





   

   

         

D EM

      

       



A. Sx. 1

     

 

            

 













   

     

one player

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

Hn. 1



Hn. 2



Hn. 3



79

Tbn. 1

 

Tbn. 2

 

B. Tbn.

 

Bar.

 

Tuba

 

I

 

D. S.

Perc.

Timp.

79 Komp



B



   



    





  





 

E add9



   

B /D



MFO11 2

    

F/C

Open





Trumpet + Baritone

B  Tpt. 1







     

one player

   

E add9

  

13

         

O

I 

B

  

    


14

J

 

 

 



 

88 B  Cl. 1

B  Cl. 2

B  Cl. 3

B. Cl.

Fl.

Ob.



88 A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

 

 



  



 

   

   

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3



  

  



  



J

B  Tpt. 1

Hn. 1

 

Hn. 2

 

Hn. 3

 

Tbn. 1

  

Tbn. 2

  

88

B. Tbn.

Bar.

Tuba

            J

Timp.

 

             



 



   

   



















   

    

 

  















         

    

 

 

  





D EM

   

   











   

 

 

  





   

 

 



  





   



  

 

 



Tutti

   

Open

   

Open

   













 









 

 



   



D. S.

Perc.

 

88 Komp

B



   



   

 

E add9



O

Picc.

   

B



   

MFO12 2

F



   

E add9

 

B



    


K

Fl.

Ob.

 



   

97 B  Cl. 1



B  Cl. 2



   

B  Cl. 3



 

B. Cl.

A. Sx. 1

  97    

T. Sx. 1

T. Sx. 2

   



    

       

   

   

      

   



  



 

 













   

  



 

  











 

 

 

 





   

   



 

 

  

 





 

    







   

   



   



    

    

  













  

















K

B  Tpt. 1

B  Tpt. 2

B  Tpt. 3

Hn. 2

 

Hn. 3

 

  

97

B. Tbn.

Bar.

 

Timp.

 

K

D. S.

Perc.

   

B

    

97

  

   

     

     

 

     

                 

Tuba

Komp

   

 

 

Tbn. 2

   



Hn. 1

Tbn. 1

   



   



   





   

     

 

  

   

  



 



  





     

  

E

 





   



   





 



  



   





   



   



   

 

      



  

    

   

  







 



  

   



    

   







    

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 











  













Unis.

   





 









    



  

   

    

B /F

  

  

  



   

  

   

 

 



15

  

 

D EM

B. Sx.

A. Sx. 2

 

  



O

Picc.

 



       

Fsus4

F

      MFO13 2







       

   

Gm7

 

B /F

 

    

      

E add9



     

        

Fsus4

  

F7



C-G-F

     Sus. Cymb. 

G7

     



På konsert med VAMP – utdrag til gjennomsyn  
På konsert med VAMP – utdrag til gjennomsyn