Page 1

TE DEUM Harald Jacob Holtet

PARTITUR


Harald Jacob Holtet

O M

TE DEUM

E D

k k i s

la r fo

uPartitur m . ww

w

N.M.O. 14452A

n e g

o n . e


Copyright © 2019 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. www.musikkforlagene.no Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven, eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter og fengsel. N.M.O. 14452A ISMN 979-0-065-16279-9

O M

Grafisk produksjon/trykk: Oslo Sats, Repro & Montasje A/S. www.osrm.dinstudio.no

E D

Denne utgivelsen er utgitt i følgende utgaver: Partitur (N.M.O. 14452A / ISMN 979-0-065-16279-9) Kor (SATB) og orgel (N.M.O. 14452B / ISMN 979-0-065-16278-2) Stemmer (N.M.O. 14452C / ISMN 979-0-065-16280-5)

k k i s

la r fo

w

u m . ww

n e g

o n . e


FORORD Te Deum, som er en av de eldste hymnene i kirkens historie, har inspirert mange komponister opp igjennom århundrene til tonesetting av denne hymneteksten. Anledningene for denne mektige lovsangen har gjerne vært store festhøytider og takkegudstjenester.

O M

Denne komposisjonen ble skrevet i anledning en jubileumsgudstjeneste for Centralkirken i Bergen, som 18. mars 2018 feiret at kirkebygget var 100 år gammelt.

E D

Dette Te Deum er også i sin form et hymnisk verk, som gjør det overkommelig å skulle fremføres for de fleste kirkekor. Den norske teksten som er brukt her, er den oversettelsen som er å finne i Norsk salmebok, som igjen tar utgangspunkt i Martin Luthers oversettelse av den latinske teksten.

o n . e

n e Verket er skrevet for kor, orgel og seks messingblåsere, men kan utmerket g a l messingblåsere, og fremføres med orgel uten blåsere. Har man tilgangrpå det er en høytidsgudstjeneste som skal feires,fero messingblåsere likevel k et særdeles verdifullt supplement til orgelet. Om det ikke er altfor mange k med koret, slik at kor og ii veksling sangere i koret, er blåserne anvendt s u samtidig. De stedene hvor de opptrer blåsere fortrinnsvis ikke musiserer m sammen, er der hvor teksten inviterer til en slik samklang. . w Te Deum kan w selvsagt synges uten at det er en helt spesiell anledning w som ligger til grunn. Om det er en hvit festdag på kirkeårskalenderen eller en hvilken som helst festsamling som er foranledningen, så er det stadig anledninger til å istemme denne takkesangen og lovsangen til Gud for hans storhet og hellighet! Harald Jacob Holtet Bergen, 20. mars 2019


E D

O M

k k i s

la r fo

w

u m . ww

n e g

o n . e


7

Te Deum

O store Gud, vi lover deg Tekst: Latinsk 300-tallet/ Martin Luther 1531 / til dansk 1729 / M.B. Landstad 1861 / Matias Skard 1903 Musikk: Harald Jacob Holtet 2018

h=70

Trompet à 3

Trombone à 3

Orgel

Trbn.

TB

˙ ..

? b b 32 œ œ œ b œ œ œ

˙. ˙.

b &bb Ó ? bb

b Ó

b ˙. & b b ˙˙ ..

4

Org.

? bb

> œ > > œ >

O M

œ œœ œ œ œ œœœ œœ

˙.

E D

˙ ? b b ˙˙ .. b 4

SA

> œ > > œ >

b ˙. & b b ˙˙ ..

4

Trpt.

> b & b b 32 œ f > > ? b 32 œ bb > b 3 &bb 2 œ

˙˙˙ b ˙.

œ œ

œ œœ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ

˙ ..

f

œ œ œ

O

sto - re

Œ œ œ œ œ œ œ

œœœ œ œÓ œ Œ

˙. b b ˙˙ ..

œœœ œœœ œœœ

˙. b b ˙˙ ..

œœ œœ œœœ œ œ

b ˙˙˙ ... bw

Gud,

˙. ˙ ..

˙.

vi

œœ œœ lo - ver

la r fo

˙˙ ..

œ œœ œœ

deg,

œ œœ œœ

˙˙ ..

œ œœ œœ

˙˙ .. ˙.

œœ œœ œœ œ œ œ

˙˙˙ .. .

o n . eœ œ œ

œ œ œ œ n œœ œœ œœœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ

n e g

œœœ œœœ œœœ b˙

k k i s

Œ Ó

u m . Œ Ó ∑ w w w Œ ˙ .. œ œ

œœ œœ œœœ œ œ

˙. b b ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

u. ped.

©HJH

Copyright © 2019 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. N.M.O. 14452A

˙˙ .. ˙. w.

œœ œ œœ

œ œ œ

til

e - vig

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

˙

œ œ œ

tid

vi

tak - ker

˙

˙

œ œ œ œ

˙

˙

˙

˙

œœ œ

œœ œœ


8

b & b b ww

˙ ˙

8

SA

deg!

TB

? b b n ww b

All

˙ ˙

b & b b ww

Trpt.

Trbn.

ped.

? b b 42 w b b 4 &bb 2 ˙ f ? b b 42 ˙ b

12

Org.

œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ n œ ˙

˙˙ ..

œœ œœ œœ œœ ˙˙˙ ... 33

3

het.

TB

n ˙˙ ..

˙. œœ œœ œœ œœ ˙˙ ..

b 4 &bb 2 w

œœ œœ œ˙ œ

˙˙. . ˙. ˙˙ .. ˙.

du

er

œ œ œ œœ œ œœ œœ

œ œœ ˙˙ œ

Gud av

e

œœ œœ ˙

-

˙˙

vig

˙

œ œœ ˙˙ œ œœ œ ˙ œ w

œœ 3 b œœ œœœ ˙˙ œ 2 œ ˙˙

œ œ œ œ 2 ˙˙˙.. . 2 3 3

3

g a l r 22

32

22

32

œ œ œ œ 22 ˙˙˙ ... 33 œ œ œ œ 2 ˙˙˙ ... 2 3

u. ped.

N.M.O. 14452A

3

œ 32 ˙˙˙ ... œ 3 ˙˙˙ ... 2

4 2 42 42

œ œœ œœ

o n . e˙˙˙. .. œ œœ

en œ 3 2

-

˙˙

kfo

ik s u

œœ 32 œœ œ ˙˙˙ œ œ œœ

œ 32 ˙˙˙ ...

3

42

˙˙

O M œ œ œ œœ

œ œ œ œ 22 ˙˙˙ ...

œœ 3 b œœ œœœ ˙˙ œ 2 œ ˙ 32

at

n˙. ˙.

œœ 32 œœ œ ˙˙˙ œ œ œœ

m 32 . ww

w

vet

œœ œ œ œ œ œœ œ n œ œ œ

3

œ œœ œœ

˙˙ ..

og

E D

b 4 &bb 2 ˙ f ? b b 42 ˙ b

12

SA

˙

? b b n ww b

12

ver - den san - ner det

˙

8

Org.

œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ

œœœ

œ œœ œœ

œ œœ œœœ


9

b & b b ˙˙˙

16

Trpt.

Trbn.

˙˙ ? bb ˙ b b & b b ˙˙

16

Org.

˙˙ ? bb ˙ b

œœ œ œœ œ ˙˙˙.. œ œ

˙˙ ˙˙

œœ œ

œœ œ œœ œ ˙˙ ..

˙ ˙˙

œ œ

Trbn.

œœ

j 3 bb b œœœ ... œœœ œœ œ œ œ œ œœœ & J j 33 œœ .. œœœ œœœ œ ? bb œ . J œ œ œ œœ b

20

Trpt.

˙˙ . ˙ ..

œ œ œ

˙˙

œœœ

SA

b &bb

TB

? bb

˙˙

œœ œ œœ œ ˙˙˙.. œ œ

˙˙

˙

œœ œ œœ œ ˙˙ ..

˙˙˙

3

œ œ œ œ

œ

œœ œ

œœ œœœ

˙˙

œœ œ

˙˙ ˙

˙˙

œ œ

œ œ œ

˙˙ . ˙ ..

œœ

˙˙ w.

œ

œ œ œœœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œœœ œœœ

œœ œ œœœ œœœ

O M

3 œœ .. œœj œœ œ . œ œ œ œ œ œœœ J j 33 œœ .. œœœ œœœ œ œ. J œ œ œ œœ

œœœ œœ œ

3

-̇ ˙˙ -̇ b ˙˙ -

-̇ ˙˙ -̇ ˙˙ -

fo k ik

œ œœœ œ œ œ J j 3 œœ ... œœœ œœœ œ œ œœ œ œ œ w. 3

œœœ œœ œ

N.M.O. 14452A

˙˙˙ ˙

˙ b ˙˙˙ b˙

ped.

œœœ œœ œ œœœ œœœ

n ˙˙˙ ˙ ˙

˙˙ ...

˙˙˙ .. Ó

Ó

˙˙˙ ˙

A

œ œœœ œœ œœ œœ œœ œ œ

ww

˙˙ w

Œ Ó

o n Œ Ó . e

n e g

∑ rla

us∑

m . œœœ œœœ ... œœœ œœ wœ œœ w

w

˙˙ ˙

3

3 bb œœœ ... œœœ œœ & b J œ œœ œ j 3 œœ ... œœœ œœœ œ œ œœ œœœ ? b b œw œ œ b .

20

Org.

b

œ œ œ œœ œœœ 3

E D œœ œ

3

20

œ œ œ œœ œœ œ 3

œ

Œ œ œœ œœ

F Œ

˙˙

Deg pri - ser

œ œœ œœ Ó Ó

P


10

b & b b ˙˙

24

SA

˙

him - lens

TB

˙ ? bb ˙ b b & b b ˙˙

Org.

˙ ? b ˙ bb

(Svellverk)

Trpt.

b &bb

Trbn.

? bb 28

SA

TB

&

b

bbb

˙˙

œœ œœ

˙˙ .. ˙˙ .

œ œœ œœ

˙˙

˙

den ska - re

som

for

œ œ œœ œœ

˙ ˙

œœ œœ

˙˙ ..

tro - nen

˙˙

er,

œ œ œ œ

˙˙ ..

œ œœ œœ

˙˙

œœ œœ

˙

E D ˙

˙˙

˙˙

˙˙ ..

œœ œœ

se

˙˙ .. . w˙ .

g a l r

sik

cresc.

-

b & b b ∑ œ œœ œœœ Œ cresc. w ? b b www .... b .

˙

œ œ

ra - fer

går

så langt som

œ˙ œ ˙˙

˙˙ .. ˙.

œ œ œ œ

Ó

kfo

u m . œ ˙ .. wœ w œ

w

Ó

F œ

œ

œ

san - gen

Œ

Ó

œ

œœ

O M

œ œ œœ œœ

Œ

og

ped.

av

Org.

˙˙ .

? bb ˙ b 28

œ œ œ œ œœ œœ

˙

u. ped.

28

˙˙ ..

eng - le - hær,

˙˙

24

œœ œœ

˙

him - lens

œ ˙ Œw . œ œœ œœ ˙˙

N.M.O. 14452A

œœœ œ œ œœœ œ

ww ww .

Ó

œ œ hvel

œ n œœœ

n ˙˙˙˙

o n . e

en Ó

œœœ œ

˙ -

når:

œœœ

˙˙˙ ... ˙.

un poco rit.

Œ œœœœ œ 3

3

Œ

œœœœ œ

f

3

Œ œ Œ

3

un poco rit.

œ œ

"Du

hel - lig,

œ

œ œ

œœ œ

œœ œœ œ œ

(Hovedverk) ˙˙˙ .. f œ œœ œœ œ ˙˙ .. ˙ œ œœ œœ


11 a tempo

b & b b ˙˙˙

32

Trpt.

Trbn.

? b ˙˙˙ bb b & b b ˙˙

SA

Ó

Ó

Ó

œœ œœœ œœœ œœ œ œ œ Œ œ œ

œ œœ

˙˙ ..

hel - lig

er,

œ œœ

˙˙ ..

a tempo

32

˙˙

hel - lig,

TB

? bb

b

˙

˙˙ œœ œœ

b & b b ˙˙˙

˙˙ ˙

32

Org.

˙˙ ˙ ˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ˙

˙˙

˙˙ .. ˙

˙ œ œ˙ œ

˙˙ ˙

œ œœ œœ œ

˙˙ .. ˙.

Œ Ó

˙˙˙ ...

Œ Ó

œœ œ œ

˙˙ ..

vår

Her - re

kjær,

˙. ˙.

œ œ œ

og full er

˙˙

œœ œ œ

ww

˙˙

˙˙ ˙ ˙ ˙

œœ œœ œ œ

˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙

˙˙

˙˙ ˙

œœ œœ

œœ œ œ ˙

ww˙

œ œœ œœ œ

3

37

jord

TB

? b b ˙˙ .. b 37

Org.

&

bbb

˙˙ ..

? b b ˙˙ .. b w

av all din gud - doms - æ - re

œœ œœ œœ ˙˙ œ œœœ œœœ ˙˙˙ œ œœ œœ œœœ ˙˙ œ œ ˙

piu forte

3

3

3

3

œœ œœ

him - mel, full er

˙˙

˙˙ œœ œ

˙˙

˙˙

œ˙ œ

œ œ o .n

˙ ˙ w.

j 3 22 œœœ ... œœœ œœœ œ œ J œ j 33 œœ .. œœœ œœœ œ œ 22 œ . J œ 3

2 2

22

stor!

˙˙

œœ œœ ˙˙ ..

˙˙

˙ n ˙˙˙

˙˙ n ˙˙˙ œ œ ˙˙

˙˙

e n e

˙

3

SA

˙ ˙

g a l r j œ œ œœ bb b Œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ ˙ œ œ ˙˙ . œ œœ fœœœoœœœ ... œœœ œœ œ & œ œ œ ˙ ˙˙ n œœ œœ ˙ .. kœ J œ œœ ik œ œ . œj œ s u ˙ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ n œœ œœ ˙ .. œ œ œ œœ .. œJ œ œ œ œ œ ? b b Œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ .œ˙œm œ œ ˙. b w w bb ˙˙ ˙ n œœ œœ ˙˙ . Œ Ó œ w œ b œ œ ∑ . ˙ & ˙˙ .. œ œ 3

˙˙

O M

Gud Se - ba - ot,

˙˙ ..

3

Trbn.

˙ ˙˙

œ œœ œœœ

E D

˙ ? b b ˙˙˙ ˙˙ b w . 37

Trpt.

Ó.

Ó

˙˙˙ .. ˙ ..

˙˙ .. ˙w. .

Œ Ó

f 3 œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œœ œ œ . œ œœ œ œ œ œœœ J œœœ œœ œœ .. œœj œœœ 3 œ œœ œ œ œ. œ œ œ œ w.

piu

N.M.O. 14452A

œœœ 2 œœœ ... 2

œœœ œœ œ œœ J œ jœ 3 œœ œ . œ œ 2 œœ .. œœ œœ œ œ œ 2 w 3


12

j . n œ œ œ œ œ b œ œœ œ œ œ œ 3 œœ .. œœ œœœ & b b œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ 2 J 3 3 3 3 3 3 j 3 œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ n œœœ. . œœœ œœœ 32 . J œ ? bb Œ b 3

42

Trpt.

Trbn.

3

SA

TB

3

3

bb

& b

? b bb

42

3

3

3

Œ Œ œ œ œœœ œ nœ Œ Œ œ œ œ œœœ œ 3

3

3 2

3 2

Ó

3 œ. œ nœ 3 œ œ œ bb œœ œ œ œœœ œ œ œ 3 œœ .. œœ œœ n œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ & b œ œ 2 œ œ J

42

Org.

E D

œœ œ œ œœœ œ ? b b œ œŒ œœ b œ bœ Œ 3

b ˙ & b b ˙˙

46

Trpt.

Trbn.

˙ ? b b ˙˙ b b &bb ˙

46

SA

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

TB

b ˙˙˙˙ b & b

46

Org.

? b bb

œ œ

full er

˙

œœ œœ

˙˙ ˙˙

œœ œœ œ œ

˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ w.

œœ œœ

˙˙ . .

jord

˙˙ . .

˙˙˙. . .

˙˙˙ .. . w.

3

Œ œœœ œœœ œœœ 42 ˙˙˙

Œ œ œ œ

˙˙ ˙

Og full er

œ Œ œ œ

Ó

œ . œj n œ œœ .. œœ œœ œœœ œœœ Ó Œ œ œ

œœ œ

o n . e

W W W

n b b 32

W W

b n b 32

˙˙ ˙

˙˙ . n œ œœ ˙ œ œ

˙ ˙

˙. ˙

œœ œ œ ˙ œ œ 4 ˙ 2

˙˙

˙˙ .

œ nœ œ

stor!"

œœ œœœ œœœ 42 ˙˙˙

˙ ˙

˙. ˙

˙ œ

W W W

œœ œœ œœ 42 ˙˙

av all din

gud - doms - æ

œœ œœ œœ ˙ œ œ 4 ˙ 2 w

N.M.O. 14452A

˙˙

-

œ œ œ

re

˙˙ ˙ n˙ w

œœ œœ

j œœœ ... œœœœ œœœ œœ œœ œœœœ nœ . œ w.

n e g

l˙˙ .a r fo ˙ n œœ

k k i œœœuœœœsœœœ 4 ˙˙˙ Œ 2 m

. w w œ

˙ œ w

3

j 3 œœ œ œ œœœ œ œ œ œœœ ... œœœœ œœœ œ œ œœœœ œ œ n œ œ . 3 œ Œ 2 w. œ Œ bœ 3

Ó

him - mel,

? b ˙ bb

3

3

maestoso

O M

3

j espress. n œœ .. œœ œœ œ œ œ . œ œ œœ œœ œœœ J j œœ. . œœœ œœœ œœ œœ œœœ n œ. J œ œ

W W W

W W

W W W

3 nbb 2

b 3 nb 2 b n b 32 b 3 nb 2


13

B

b & b 32 .. ˙˙ œœ œœ œ œ 42 œ œ ˙

˙œ œ ww

32 ˙ œ œ 42 œ œ œ ˙ œ œœ ˙

˙ œ œ œ œ œ 4 ˙˙ ? b 3 .. 2 b 2 ˙ œ œ

˙˙

w w

œ 3 ˙ œ œœ œœ œ 4 ˙ 2 ˙ 2

50

SA

F

TB

œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

˙

4 ˙˙ 2

w w

˙˙

˙ ˙

3 2

på deg

rad, tror

ww

ww

w w

˙

4 ˙ 2

3 2

˙œ n œ w w ˙ ˙

ww

3 2

œœ œœ œ œ 42 ˙ œ œ œ œ n ˙œ œ ww

.. 32

3 ˙ 2 ˙

œ œ œ œ 4 ˙ œ œ œ œ 2 ˙

w

.. 32

œœ œœ œ œ 42 ˙ n ˙ w œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ 4 ˙ ˙ w œ œ œ œ 2 w w

.. 32

2

˙

3 ˙ 2 ˙

N.M.O. 14452A

o n . e

n e g ˙

rla

fo k ik3 ˙

us

w

4 2

32

3 ˙ 2 ˙

med tak - ke-sang i hvis makt ei mål og

œ œ w œ nœ w

m . ww

rad på

˙œ n œ w w

O M

˙œ œ ww

b 3 œ 4 & b 2 ˙ œœ œœ œœ œ 2 ˙œ n œ ˙œ œ ˙ œ œ ? b 3 ˙˙ œœ œœ œ œ 4 ˙˙ œ n œ œ œ 2 b 2

og di - ne vit - ner, be - kjen - ner deg og

3 ˙ œ 2 ˙ œ œœ œ œ œ œ œ 3 ˙ œ œœ œœ œ 2 ˙

liv - sens sal e - vig - het,

? b 3 ˙˙ œœ œœ œ œ 4 ˙˙ œ œ 2 b 2 54

Org.

4 2

glad jord

E D de står for deg i som Fa - de - ren av

TB

post - ler den - ne

b 3 œ 4 & b 2 ˙˙ œœ œœ œœ œ 2 ˙œ n œ ˙œ œ ww

54

SA

Pro - fe - ter og a Din kris- ten- het på

b 3 & b 2 .. ˙˙ F ˙ ? b 3 .. b 2 ˙

50

Org.

a tempo

tu - sen - tall. en - de vet.

˙

.. 32


14

b & b 32 ˙˙

42 ˙ œœ œœ œ ˙ œ œ

˙ ˙

? b b 32 ˙˙ n œœ œœ # œœ œ 42 ˙˙

˙˙

w w

32 ˙

b 3 & b 2 ˙˙

˙˙

ww

3 ˙ 2 ˙

58

SA

og

TB

58

Org.

4 œœ œœ œ œ 2 ˙˙ œ

b 3 ˙ œ 4 & b 2 ˙ # œ œœ œœ œœ 2 ˙˙ ˙˙

Org.

? b 3 w b b 2 w. b ˙ &bb œ

69

Org.

œ ? b œ˙ bb

˙˙

œ œ œ œ

œ œ

4 ˙ œ œ œ œ œ œ œœ 2 ˙

œœ ˙

œ œ œ œ

dom,

ww

32

˙ w œ nœ w

3 2

œœ œ œ œ 4 ˙œ œ ˙˙ œ œ œ 2

Ånd,

al - le

la r fo œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ

˙˙

œœ ˙

œ œ

N.M.O. 14452A

˙˙ w.

b b b 32

b b b 32

Û 4 b b b 32 2 ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ F 42 ˙˙ ˙ wœ Ûœ œ œ b b 32 b œ œ œ œ www œ œœ œ œ

œ œ

œ˙

32

o n . e

land.

œ 32 ˙ œœ œœ œ œœ 42 ˙˙ ˙ ww

˙˙ w.

œ ˙

ww

n e g

høy - lo- vet o - ver

œ œ œœ œ n œœ œ œ œ n œ œ˙ œ œ œb ˙˙ ˙

˙˙

og

3 4 2 ˙ œ œœ œœ œ 2 ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ w

3k 2 ˙ k ˙ wwsi u ˙ œ # ww ? b b 32 ˙˙ œœ œ œœ œœ 42 .˙m 32 ˙ œ ˙ w w w b 3 &bb 2 ˙ ˙

død

œœ œ œ œ 4 ˙œ œ ˙˙ œ œ œ 2

32 ˙

ww

b 3 ˙ œ 4 & b 2 ˙ # œ œœ œœ œœ 2 ˙˙ ˙˙

66

frel-ste oss fra

32

˙ w œ nœ w

O M w w

˙˙

? b b 32 ˙˙ œœ œ œœ œœ 42 ˙ ˙œ œ # ww ˙ 62

Org.

Hel - lig

4 ˙ œ œ œ œ œ œ œœ 2 ˙

og

E D og trøs- te- ren, Den

TB

ver - den kom

? b b 32 ˙˙ n œœ œœ # œœ œ 42 ˙˙ 62

SA

Søn - nen som til

32 ˙ ˙

ww

w Œ

œ œ œ ˙ n œœ

œ

œ œ œ

œ œ œ. œ

b ˙˙

œ b˙ œ j œ œ


15

C

b & b b Ó Œ œ œ œ ˙ ..

œ œœ œœ ˙˙ ..

œ œ œ

˙

? b Ó Œ œ œ œ ˙. bb

œ œœ œœ ˙˙ ..

œ œ œ

˙

71

SA

f

TB

Org.

Ó

? b ww b b ww

Ó

& b w w

76

SA

&

# ˙ ˙

het

TB

? # ˙˙ # ˙ & ˙

76

Org.

? # ˙˙ 80

SA

TB

&

#

˙ ˙

œœ œ œ

var

u - ten

œœ œœ œ #œ

˙ ˙

œ œ œ œ

˙. ˙.

œ œœ œœ œ

˙ ˙

œ œ œ œ

svik,

œœ œœ # œœ

w∑

˙. ˙.

˙ ˙

œ œ

Ó

# œ œ œ œ œ . œj w ˙ & ˙ œ œ w ? # # ˙˙

kjød og

œuœ m . œ œ w w

œ œ œ œ

˙ ˙

# œ˙ # œ

ww

Gud.

œœ œ

˙

˙˙

blod

˙˙

Din kjær - lig -

nn # ˙˙ .. n

œ œ œ

F nn # Ó Œ n œ œ œ

P Œ œ œ œ

Den hår - de

Û

˙˙

Û˙ ˙

œ œ œ # nnn Ó Œ

˙˙

œœ # œœ

˙˙ ..

du

ble oss

lik.

˙ w.

˙ dø

#œ œ œ œ

˙˙

œ˙ # œ

˙

˙ - dens

N.M.O. 14452A

o n . e

˙˙ ..

Œ Ó

p œ œ˙ œ œ˙ œ œ˙ w w

˙ ˙

œ œ

˙.

brodd du

brøt

og vant oss

w w

˙ ˙

œ˙ œ œœ œœ ˙˙ ˙ ˙

Œ Ó

n e g

˙ ˙

la r fo

k ˙˙ k i s

˙˙ ..

80

Org.

i

e - vig

O M

˙˙ ..

E D

?#

˙

O Kris- tus, æ - rens kon -ge prud! Du er Guds Sønn og

bb

71

F œ œ œ

œ œ nn # ˙ . n ˙. œ

œ œ ˙˙ ˙

œ œ œ

˙

˙˙


16 84

SA

TB

&

?# 84

Org.

&

Trbn.

&

TB

&

#

?# 88

Org.

#

?# 88

SA

#

∑ ˙

&

#

Ó

˙

li - vet

˙˙˙

? # ˙˙ 88

Trpt.

#

œ œ

˙.

ved din

død.

œ˙ œ œ œ ˙ #œ ˙ ˙

# ˙˙

P Œ œ œ œ Deg bin - der

˙

ved

Guds

œ œ

høy - re

˙ ˙

?# ˙ w

˙.

œ œ œ

Du kom - mer

med

˙˙ .

# œœ # œœ œœ

œ œ œ œ ˙

˙˙ w.

N.M.O. 14452A

˙ ˙

˙

œ œ œ œœ

o n . e 3

œœœœ œ ˙

P 33 Œ œœœœ œ ˙

n e g

3

œ œ œ

˙.

Guds vel - de

stor

œ œ œ

˙

˙˙ .. ˙

Œ

la r fo

œ œ˙ œ

˙w

du sit - ter

#˙.

# œœ # œœ

˙˙

˙. k k i

cresc.

˙w.

œ œ ˙˙

œ œœ œ

˙ ..

œ œœ # œ˙ œ œ

bånd,

O M

Œ œ œ œ

w

œ œ œ

˙˙ w.

. ww Ó

dø - dens

s u m

hånd.

˙.

˙˙

E D

˙

ik - ke

˙

œ œ

˙

Œ Ó

˙ ˙ w. #˙

œ œ ˙

˙

œ œ œ ˙ ˙˙

œ œ œ

og hol - der

˙ ..

œ œ œ

˙. ˙. w w Œ

œ œ œ

œ

˙ ˙ œ œ ˙


17 92

Trpt.

Trbn.

&

˙

?# ˙ 92

SA

#

&

#

˙

Ó

?# ˙ 92

Org.

&

˙˙

&

#

Ó

Œ œœœœ œ œ œ

˙

œ œ

˙.

˙ ˙˙

œ œ ˙

oss

TB

? # ˙˙ 96

Org.

&

#

?#

3

3

˙ ˙

œœ œœ œ

˙˙ w

˙ œ œ˙ œ

meno mosso h=62

˙œ œ œ œ œœ

ww

˙ ˙˙

dyrt for - løst.

˙˙

w∑ ∑

*

Ó

Ó

˙˙

œ œ œ œ

˙˙ . .

˙˙

vær vår

œ œ œ œ

trøst,

˙ ˙

˙ ˙

œ œ ˙

˙. ˙.

œ œ œ œ œ œ

∑ ∑

Œ o Ó n . e

p

˙ ˙

œ œ ˙

˙ ˙ w.

*(Sopranstemmen i orgelsatsen kan her spilles som solostemme - ev. m. tremolo - på eget manual frem t.o.m. takt 116.)

N.M.O. 14452A

Œ Ó

œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

˙˙ .. ˙. ˙.

œ œ œ œ œ œ

n e g

la r fo

˙ ˙ w.

for du har

˙. ˙.

˙˙˙ ˙

˙˙˙

ikk

p meno mosso œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w.

˙˙

˙˙ ˙ w.

Ó

s u œœ œœ ww m Ó . ww

Ó

Her - re,

œ œ œ

˙ ˙

Ó

O M

Så hjelp oss,

˙ .. ˙˙ .

˙˙

œ œ œ

jord.

D

˙˙

3

E D

˙ ?# ˙ w. 96

SA

#

F

Ó

œ œ

˙ ˙˙ f ˙ ˙ ˙

3

Ó

dom - me - dag på

TB

Œ œœœœ œ œ œ œœœœ œ œ œ

˙ ˙

Å,

˙ ˙

œ œœ œœ œœ œ


18 100

SA

&

# œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ gi

TB

&

w.

? # ˙˙ w. #

œ œ œ œ œ # œ œ # œœ œ œ œ

Ó

? # œ œœ œœ œœ œœ œœ # ˙˙

Ó

104

Org.

&

˙

#˙ ? # ˙˙ 108

SA

#

&

#

˙

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

kom!

TB

?# ˙ 108

Org.

&

# nœ œ bœ bœ ˙

? # ˙˙˙ b b ˙˙˙ nw.

˙ b ˙˙

4 2 4 2

˙ ˙

˙ b˙

˙ i

˙

œ œ ˙

˙

oœ n . œ œ nœ ˙ 32nœ e œ ge

Ó

folk til hjelp, o Her - re,

˙ ˙˙

N.M.O. 14452A

3 ˙ 2

œ œ œ ˙ œ œ œ œœ ˙ w

˙ 32 ˙˙ w

bœ 3 2 b n œœ b œœ œ œœ b œœ b œœ un poco rit.

-

Ó

˙ n ˙˙

U

nu w

˙

sign din arv og ei - en - dom,

N˙ ˙

u

Ó

Ó

un poco rit.

b˙ 3 n b ˙˙ b ˙˙ 2 bw.

˙˙˙

U w #w n w

Ó

˙˙ ˙

vel -

w 3 n œ œ b œ œ b œ œ #U 2 bœ œ œ œ œ œ n w 32 b ˙

#˙ ˙

espress.

˙

4 2 œ œ œ ˙ 42 # ˙ w

˙ ˙

˙ w˙ .

3 œ œ œ 2 nœ œ œ

la r fo# œ ˙ ˙

Vel

b ˙˙ w

˙ ˙

Ditt

Ó n˙

42 nœ œ œ œ b˙

˙ ˙

Ó

Ó n˙

b˙ 4 n˙ 2 w

˙ ˙ w.

ikk

s˙˙ u m

#˙ ˙ w.

œ œ œ œ ˙

42 ∑

Ó

œ œ nœ œ ˙

. ww

w Ó

4 ∑ 2

Ó

E D fa - der - hu -sets høy - tids - sal

TB

Ó

O M

w. Ó

&

Ó

œ˙ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

˙˙˙ ˙

˙˙˙

˙˙

˙˙

104

SA

#

Ó

tall

?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 100

Org.

oss rom blant frel - stes

˙ ˙

4 2 4 2 42

∑ Ó

4 2


19

# 4 ˙ ˙ 3 w & 2 œ œœ œœ œœ ˙ œ œ 2 w œ

112

SA

sign din arv og ei - en

TB

œ ˙ ? # 42 œœ œœ œ œœ ˙˙ ˙ # 4 & 2 ? # 42

SA

TB

E

Ja, bær

Org.

TB

œ

oss,

˙

led

b &bb Ó

Org.

? b ˙ bb ˙

˙

oss,

Ó.

nbb

œ œ ˙

˙.

˙ ˙ ˙ ˙ w.

˙.

vis oss

vei

gla - de

Œ Ó ˙ œ œœ œœ

œ œ œ

til

˙ n˙

œœ œœ

˙˙

˙ b˙

œ˙ œ œ œ ˙ ˙

en

˙ ˙

œ œ œ

˙

dag

Ó . w˙

œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

nbb nbb

œ o .n œ

e n e

får

sku - e

˙ ˙

œ œ ˙ ˙ ˙

œ œ œ œ˙ œ

˙

˙

œ œ

˙

˙

˙˙

˙˙

hver dag vel - sig - ner

œ œ œ Œ

N.M.O. 14452A

˙. ˙. ˙.

˙

g˙ a l ˙ r

til din favn,

œ œ œ œ

vi

œ œœ œ˙ œ

˙. ˙

.

∑ ˙ ˙

˙

˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙ w. œ

˙ ˙

w

Vi sø - ker

un poco rit.

œ œ œ œ ˙

œ œ

˙œ œ œ˙ œ

˙

deg!

b & b b ˙. n˙

Œ œ œ œ

? b ˙. bb 121

Ó

o f k œ œ œ œ ˙ ˙ ˙˙ k i œ œ ˙ ˙ s œ œ u m . ww˙ ˙ œ œ ˙ .

œ

˙ ˙

nb bb

O M

32 w.

tempo primo h=70

? b Πbb 121

SA

bb

& b œ œ Œ b˙

117

32 ww

E D œ

Ó.

dom!

tempo primo h=70

? b œ bb

3 œ œ œ œ ˙ 2 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

b & b b Ó.

117

a tempo

112

Org.

-

Ó

˙ ˙

vi ditt

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ ˙

b b b


20

b & b b ˙ ..

Œ Ó

? bb ˙ . b

Œ Ó

˙. œœ œœ œœ œ œ œ

˙. œ œ œ œ œœ œœ

125

SA

navn.

TB

b & b b ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ

125

Org.

? b b b œw œ œ œ œ œ .

Trpt.

Trbn.

? bb Ó b

Œ œœœœ œ

Trbn.

˙ ˙˙

n ˙˙ ˙

3

O M

b ˙ & b b ˙˙ ˙ ? b ˙˙ bb b ˙ & b b ˙˙

˙ ? b b ˙˙ b w.

˙ ˙˙

œœ œ œ œ œ œ œ 3

3

œ œ

œœ œ œ

u m . ww

˙ œœ œ œ œ n œœ œœ œœœ œœœ œœ 42 ˙˙

w

œœ œ œœ œœ œœœ œœ œœ œ b œ 4 ˙˙˙ œ 2 ˙ œœ œ œ œ n œœ œœ œœœ œœœ œœ 42 ˙˙ œœ œ œœ œœ œœœ œœœ œœ œ bœ 4 2

˙˙ ˙ w

˙˙ ˙

˙ ˙˙

˙˙˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙

N.M.O. 14452A

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

˙˙˙

œ œœœœ œ œœ

sempre piu forte 3

˙˙ ˙

œœ œ œ œ œ œ œ 3

n e f g

˙˙ ˙

sempre piu

œœ œ œ

œ œ

œœ œ œœ œ œ œ

˙˙ ˙

œœ œ œœ œ œ œ

˙˙ ˙˙ ˙ ˙ w.

œ œ

œœœ œœœ

ped.

œœ œ w œ n œœ œœœ œœœ 32 w˙ œœ n œœœ œœœ œœœ œ

˙˙ ˙

˙˙ œo œ œ ˙n œ œœ . e

3

œla œœ œ r fo

k k œ œ i s

n ˙˙ ˙

œ œ œ œ œ œ w.

œ œ œ œ œ œ w.

œ 3 œœ œ œ œ œ œ

E D 3

? b œ œ œ Û œ œÓ œ Œ bb ˙ . u. ped.

133

Org.

3

œ œ œ œ œ œ w.

F marcato (Hovedverk) Û bb ˙ . ˙ œ & b œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ œ

133

Trpt.

marcato

Œ œœœœ œ

129

Org.

F

b &bb Ó

129

˙ œ ˙œ œ œœ œœ œ

rit.

˙ 3 ˙˙ 2

œœœ œ œ œœ 3 ww n œœ œœ œ 2 ˙

œœ n œœœ œœœ œœœ ˙ 32 ˙˙ œ w w.

˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙

˙ n ˙˙ ˙ n ˙˙ ˙ n ˙˙ n ˙˙˙

nb

b

nb

b

nbb nbb


21

F

Trpt.

&b

b

42 Ó

Ó

Trbn.

? b b

4 Ó 2

Ó

136

b & b ˙˙

42 œœ œœ œ œ œ œ ˙

136

SA

f

TB

˙ ? bb ˙

O,

Her - re, stå for

b & b ˙˙

136

Org.

Trbn.

b 4 &b 2 Ó Ó ? b b 42 Ó Ó b 4 &b 2

140

SA

˙

oss

TB

Org.

4 2

˙˙

˙

ww

b & b 42

ww

˙˙

Ó

4 2

32

˙ ˙

3 2

32

˙˙

la

in - gen synd i

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ 42 œ œ œ

o n . e

˙ ˙

n e g

la r œœ œ ˙˙ fÓo Ó 4 Ó 2 œ n œœ k ˙ k i

Ó

4 2 42

Œ œ œœ œœ 32 œ œ œ

3 2

œ 4 ˙ ˙˙ œœ œœ œœ œ 2 œ n œ ˙œ œ ww

3 2

œ œ w œ nœ w

3 2

. ww

Vi

3 2

˙œ n œ w w ˙

32

3 2

ww

Ó

˙˙ ˙ Ó

ww

? b 4 ˙ ˙˙ b 2

42

s œœ œœ u m œœ

œ œ œ ˙ n˙ œ œ œ 3 Œ 2 ˙ ˙

makt!

Ó

42 œœ œœ œ œ œ œ

˙˙

Ó

O M

vakt,

42 ˙œ œ ˙˙

˙ ˙˙

œœ œœ ˙˙ œ œ ˙

˙˙ ˙

32

˙œ œ ww

Œ œœ œœ œœ 32 ˙˙

w ˙œ n œ ww

? b 4 ˙ ˙˙ b 2 140

oss

E D

f˙ ? bb ˙ 140

Trpt.

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ ˙ Œ œ œ œ 32 ˙˙

˙œ œ ww

œ œ œ œ 42 ˙˙ œ œ œ

œ œ œœ œœ

˙ ˙ Œ œ œ œ 32 ˙ ˙˙ ˙

Ó

ber deg: Se i

42 Ó

Ó

mis - kunn

˙˙ œœ œ œ œ 4 ˙ œ œ œ 2 ˙

œ œœ œ Œ œ œ n œœ 32

hit!

œ 4 ˙˙ œœ œœ œœ œ 2 ˙œ n œ ˙œ œ ww ˙˙ œœ œ œ œ 4 ˙ œœ n œœ ww œ œ œ 2 ˙

N.M.O. 14452A

32 3 2


22

b ˙ & b 32 ˙˙

144

Trpt.

Trbn.

˙ ? b 3 ˙˙ b 2 b & b 32

n ˙˙ ˙

œ œœ œœ n œ

˙˙ ˙

œœ œœ œ œ ∑

144

SA

TB

Trbn.

TB

Ó

Ó

Ó

4 Ó 2

Ó

˙ ˙

œœ œœ œ œ œ œ

˙ ˙˙

˙ ˙

b 3 &b 2

? b b 32

˙ ˙

œ. ? b 3 œœ .. b 2 b 3 &b 2

j œœ œœ n œœ J j n œ œœ œœ œ J

set - ter

œ œœ œœ Œ œ œ nœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

? b 3 b 2

b & b 32

? b 3 b 2

3 2 32

42 ˙˙

w

32

4 2 ˙œ œ n ˙œ œ ww

3 2

vår

lit.

˙ ˙

42 ˙˙

o n . e

˙ ˙

w

32

4 Ó 2

Ó

Œ œ œ œ 32

n e g

a l r œœ n œœ # œ ˙ o Ó œ œ œœ ˙˙f Ó k k œœsiœ œ ˙ uœ œ œ ˙

j œ œ n œœ . œœ œœ œ œ œ .. œ œ J j œœ œœ n œœ. . œœ œœ œ. nœ œ J

32

42 ˙œ œ n ˙œ œ w w all

œœ œœ œ œ œ œ

m . ww

w∑

vi

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙ ˙ ˙

Œ œ œœœ œœœ œ

O M

deg

E D

b 3 œ. & b 2 œœ ..

147

Org.

42 Ó

147

SA

Ó

? b b 32

147

Trpt.

Ó

Til

144

Org.

˙˙ ˙

˙

Ó

4 Ó 2

Ó

Œ

œ œ œ 3 2

˙˙

4 2 ˙ œœ œœ œ ˙ œ œ

˙ ˙

ww

3 2

˙ œ œ # œ œ 4 ˙˙ ˙ nœ œ œ 2

˙˙

Gud,

w w

3 2

42 ˙ œœ œœ œ ˙ œ œ

˙ ˙

ww

32

Ó

Så, vær oss nå -dig,

˙˙

Her - re

˙ œ œ # œ œ 4 ˙˙ ˙ nœ œ œ 2

N.M.O. 14452A

˙˙

w w

3 2


23

œ œ œœ # œœ

b ˙ & b 32 ˙˙˙ ˙˙

151

Trpt.

Trbn.

˙ ? b 3 ˙˙ b 2

˙˙ œœ œœ ˙ œ œ

b & b 32

151

SA

TB

Trpt.

Trbn.

˙

b 3 &b 2

? b b 32

˙ ˙

Ó

Ó

4 Ó 2

Ó

4 ˙ œ œ œ œ œ œ œœ 2 ˙

˙ ? b ˙˙ b

Ó

Ó

Ó

Ó

4 Ó 2

w

håp

œœ œ œœ œ 4 ˙ œ 2 ˙

b ˙ œ 4 & b ˙˙ # œ œœ œœ œœ 2 ˙˙ ˙ ? b b ˙˙

ww

32

˙ w œ nœ w

3 2

li - vet

œœ œ œ œ 4 ˙œ œ ˙˙ œ œ œ 2

œ œ œœ œ 4 ˙ œ œ 2 ˙

Ó Ó

˙˙

vi

ut!

ww

œœ œœ œœ œ œ œ

lja œ r foœ . # œ œ

k k i s

œœ .. œœ œœ J j œ œ œ œ . # œ 2 Œ œ œ œœ 2 œœ .. œœ n œœœ J ww

22

o n ∑ . e

32

n e g

Œ n œ # œ 22 œœ œœ œœ

mu

. ww

b ˙ & b ˙ # œœ œœ œœ œœ 42 ˙ ˙ ˙ ? b ˙ b

œœ œ œ œ 4 ˙œ œ ˙˙ œ œ œ 2

4 Ó 2

Her - re, er alt

32

œ œœœ œœœ

O M

vær oss nå - dig

˙˙ ˙˙

œ œ œ 3 œ . œj Œ œ œ œ 2 n œœ .. œœ n œœ J œ j œœ .. œœ œœ n Œ œ œ œ 32 œ . œJ œ

˙ w œ nœ w

4 ˙ œ œ œ œ œ œ œœ 2 ˙

155

Org.

Ó

42 Ó

E D

b ˙ & b ˙˙

Du,

TB

Ó

˙ ˙

155

SA

˙˙˙

? b b 32

155

Ó

ja,

151

Org.

˙˙˙

vet.

3 ˙ œ œ 2 ˙˙

# œœ 3 ˙˙ œ 2 ˙ 32 ˙˙

Vi

Ó

Ó

4 2

Ó

Ó

4 2

œ œ œœ œœ 42 œ œ

rok - kes ei

i

˙ œ # ww œ

2 2

3 ˙ 2

œœ œœ œœ œœ 4 2

˙˙

2 2

22

3 ˙ 2 ˙ ˙

œ œœ œœ œœ œ œ˙ . œ œ œœ

ww

˙ # ww œ œ

N.M.O. 14452A

32 ˙˙ ˙

4 2 42


24

b 4 &b 2

? b 4 b 2

159

Trpt.

Trbn.

b & b 42 ww

159

SA

ƒ œ Œ œœœ œœ

ww

ww

ƒ w Œ œ œ œ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ... œœœ ww

œœ œœœ œ œ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ... œœœ œœ œ ˙ ˙ œ œ œœ œœ œ ∑

TB

b & b 42 ww

159

Org.

w w

www

ww

ww

A

w w

ww w w

-

ww

Œ œ œ œ ˙˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ... ˙ ƒ Œ œ œ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ .. w w w

œœ ww œ w

molto maestoso

œœœ www w

w

A

w

N.M.O. 14452A

w

[

W W W

-

men! [

W W W

W W Œ œ œ œ ˙˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ... œœœ W W ˙

o n . e

˙ ˙. W Œ œ œ œ ˙ ˙˙˙ ˙ . œœœ W W W w w w

n e g

la r fo

k k i s

u m . ww

men!

w

E D

? b 4 ww b 2

ww

w

œœ œœœ œ œ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ... œœ W ˙ ˙ œ œ W W

O M

e - vig - het.

? b b 42 ww

ƒ

W Œ œ œ œ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ... œœœ W W molto rit.

Profile for Musikkforlagene

Harald Jacob Holtet: Te Deum (Partitur)  

Harald Jacob Holtet: Te Deum (Partitur)