Page 1

Carl Gustav Sparre Olsen (1903-1984)

~ Fjell-Noreg ~ Tekst:

Olav Aukrust (1883-1929)

for kor og orkester

PARTITUR

N.M.O. 14445A


Copyright © 2019 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. www.musikkforlagene.no Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven, eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter og fengsel. N.M.O. 14445A ISMN 979-0-065-16269-0

Grafisk produksjon/trykk: Oslo Sats, Repro & Montasje A/S. www.osrm.dinstudio.no

Utgitt i følgende utgaver: Partitur (N.M.O. 14445A / ISMN 979-0-065-16269-0) for salg Stemmer (N.M.O. 14445B / ISMN 979-0-065-16270-6) til leie


3

~ Fjell - Noreg ~ Tekst: Olav Aukrust (1883-1929)

Musikk: Carl Gustav Sparre Olsen (1903-1984)

Andante rubato, = 60-69

    

    

Klarinett B

   

Trompet B

   

    

     

Fløyte

Obo

Harmonium (ad lib.)

Andante rubato, = 60-69

Sopran

                   

    

       

    

Du

Alt Kor Tenor

sal - me i

Fiolin II

Bratsj

  

Cello

kontrabass

sal - me i sko - gen, der

                                     

sko - gen, der

Andante rubato, = 60-69

Fiolin I

sal - me i sko - gen, der

        Du

Du

Bass



       

       

     





  

vind - sus

 

   

syng



  

 

 

 

kvar

   

kvar

 

  

linn - vêrs natt,

linn - vêrs

natt,

         

kvar

linn - vêrs natt,

  

 

  

   



 

(Klar.)

syng

   



             

Copyright © 2019 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. N.M.O. 14445A

Copyright © by Norsk Musikforlag A/S, Oslo

      

vind - sus

   

syng

 

  

vind - sus

          

  



 

du

   du

 

du

 

 

     



 


4 4 Fl.

Ob.

 

Trp.



A Kor T

B

Fi. II

Bra.

Ce.

kb



 



 





hel - sing frå

hel - sing frå





  



ve - gras* og

 

 

   



   

  

    

 



 

  

lyng

stødt

  

  

    

  

 

 

  

  

lyng

ve - gras* og

  



 

  

vill - mark og

lyng

     

*) vegras = villgras

2

stødt

Frå

  

 

att.

att.

Frå

 

 

   

 

  

  

    

  

Frå

      

kjem du

  

      

kjem du

   

  

att.

   stødt

 

kjem du

    

N.M.O. 14445A

 

 

  

 

hel - sing frå

 

vill - mark og

ve - gras* og

 

vill - mark og

   

 

4 Fi. I





4

     

 

 

S

  

Kla.

Harm.



 

                 


  

   

  

    

Kla.



  

Trp.



  

  

 

 

 

 

     (Fl.Ob.)

   

   

7 Fl.

Ob.

Harm.

7 S

A Kor T



bris - ken

   

bris - ken

   

bris - ken

B

    7

Fi. I

Fi. II

Bra.

Ce.

kb



         

   

 

 

og

fi

 

 

den beis - ke

den beis - ke

den beis - ke

og

og

 

fi

fi

 

 

  

   

 

  

-

ne

-

  

-

ne

ne

       

 

 

  

 

        

og stri - de, frå

   

*) vigge = strøk mellom skog og snaufjell

N.M.O. 14445A

3

 

     

og stri - de, frå

  

     

og stri - de, frå

  

 

  

fjell - heim og

fjell - heim og

fjell - heim og

       

 

       

               

vig - gur* og

   

vig - gur* og

vig - gur* og

 

 







  

  

5


6

  

Ob.



Kla.

 

  

Trp.

 

  

Fl.

     Harm.

  10

S

A Kor T

 

 

10

 



vind - hei - mar

   

vind - hei - mar

   

vind - hei - mar

B

    10

Fi. I

Fi. II

Bra.

Ce.

kb



           

 

 



   

   

 

 

vi

-

vi

-

vi

-

       

   

         

de kjem

    

de kjem

   

de kjem

           

              

 

  

(Fl.Ob.Klar.)

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

du

du

du

 

mitt hjar - ta

mitt

til

   

 song

 

 



 

 



og

til trøyst,

 

     du

  

hjar - ta

til

song

og

til

mitt hjar - ta

til

song

og

til trøyst,

 

    



 



 

 

 

 

 

   

 

 

N.M.O. 14445A

4

trøyst

 

du

du

 

    



 

        


13 Fl.

rit. e cresc.    

  

Kla.

 

  

Trp.

 

Ob.

   

     Harm.

  13

S

A Kor T





 

rit. e cresc.

 

   

in



   

13 Fi. I

Fi. II

Fjell - No - regs

Fjell - No - regs



    

rit. e cresc.

Bra.

  

Ce.

   

kb

Fjell - No - regs

B

   

  

  

 



 

  

in

in

 

-

-

ste, upp - hav -

 -

   

 

  

   

 

     

    leg - ge røyst.   



    

   

 





  

 

   

 

  

 

 

  

 

(Trp.)

   Du

   

N.M.O. 14445A

5

 

gufs

av

 

  A

 

 

a tempo

 





 

det nor - ske, du

A

   

 

  

A a tempo

A

A

    

   

a tempo

ste, upp - hav - le - ge røyst.

A

ste, upp - hav - le - ge røyst.

     

 

   

    

7


8

  

  

  

  

Kla.



  

Trp.

  



 

  



 

  

16 Fl.

Ob.

     Harm.

Kor T

B

    

              

16 Fi. I

Fi. II

Bra.

Ce.

kb

      

 

 



i - frå fjell,

di

 



 

  

kla - ge

er

mi.

 

 





 

 

 

 

 N.M.O. 14445A

6

   

       

   

   

       

   

  

 

 

A

 

A

       Um

   

 

 

ånd

A

 

  16

S

 

   

 

A

in

 

-

 

 

gen deg høy - rer,

 eg

 

 

  

 

 

 


9

  

  

  

  

Kla.



   

Trp.



  

  

  

 

   

19 Fl.

Ob.

Harm.

19 S

A Kor T

B





    

 

   



    

 

   

Fi. II

Bra.

Ce.

kb

  



 

      

og

 



 veit

 

kvar du



lid.



  



høy - rer deg lel,

19 Fi. I



 



 

 

 N.M.O. 14445A

7

   

 

   

A

ru

-

   

A

 

 

ner som gud - gjev - ne

    

   

A

 

   

   

    

 

      Dei

  

 

 


10

   

  

   

   

  

  

 

  

 

 

   

   

 (Trp.)  

   

  

   

   

  

22 Fl.

Ob.

Kla.

Trp.

Harm.

22 S

A Kor T

B

her

     

   

22 Fi. I

Fi. II

Bra.

Ce.

kb

        

   

ber - re

   

      

         

ljo - mar, dei

     

 

   

dei

       

    

  

  

  



A

 

  

   

     

  

skin

 

ei - nast

skin

leng - slur som her



ved

  

og

og

ber blo - mar,

  

  



  

 



 N.M.O. 14445A

8

  

      3

  

ber blo - mar,

3

A

 

    

ei - nast

 (Klar.)    



leng - slur som her

   

  

                


25 Fl.

Ob.

 

    

Trp.



   

    

aur

A Kor T

    

 

 

    





i

-

 



le som

her

  

  

  

ber - re

 

vell,



  

A

Fi. II

   

Bra.

Ce.

kb

          

 

  

 

   



N.M.O. 14445A

9

 

   

  

 

 

poco rit.

A

    

A

   

A

dei

25 Fi. I

  

   

poco rit.

  

- ga - mal

  

  

A

A

B

  

25 S



     

 

Kla.

Harm.

  

11

er det poco rit.

um,

du

du syng

  

  

 

  


12

   

   

   

   

Kla.



Trp.



     

      

28 Fl.

Ob.

Harm.

  28

S

A Kor T

B

Fi. II

Bra.

Ce.

kb

 

          

  

 

 



   

vind - sus

       

  



i

fjell.

  

     



 

 



  

 



 

 



  

 

  

 



  

 

   

  

  

 

 

28 Fi. I

 

   

B a tempo

Du

 

Du

 

   

Du

Du

div.

div.

     

B a tempo



 

fen - gje vårt

   

in

 

    

 

in

-

-

ste



og

fen - gje vårt

ste

-

re

oss dit

som

  

   

  

 

og

 

-

re

-

re

 

  

oss

dit

som

    

 

 

   

 

 

    

 

 

     

    

      

     

fen - gje vårt

B a tempo

  

   

    

 

 

in

-

ste

og

 

          

N.M.O. 14445A 10

       oss dit

som

     



  

  

     


31 Fl.

 

Ob.

   

Kla.



Trp.



Harm.

 

  



 

 



Kor T

B

Fi. II

Bra.

Ce.

kb

 

 

 

  

  

  

 

 



  

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

       

 



 

leng - slu - ne

gjeng!

        

leng - slu - ne gjeng!

  

    Det

   Det

 

Det

   



    

   

 

  

   

 

     



 

 



 

31 Fi. I





leng - slu - ne gjeng!

A

   

 

31 S

 



        

  

 

tind - rar

tind - rar

tind - rar

av bjørk,

av

bjørk

av bjørk,

 

og

det



  

det

 

ly - ser av

og

det

ly - ser av

   

         

 

kvit

kvit

 

  

 

 

     

 

 

   

11

     

N.M.O. 14445A

 

 



  

og

     

 

ly - ser av

13

kvit

     

   

 

  

 

            


14

   

34 Fl.

Ob.

    

Kla.



Trp.



Harm.

 

A Kor T

B





Fi. II

Bra.

Ce.

kb

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

   

 

 

  

    

 

 

   

   

skog - stjer - ne - eng.

Det

      

skog - stjer - ne - eng.

       

  

         

   

         

Det

     

skog - stjer - ne - eng.

34 Fi. I

 

  

     

34 S

     

           

Det

unis.

unis.

tek

tek

tek

        

      

 

 

 

 

som når

som når

to - ra

to - ra

 

som når

og

 

to - ra

 

og

og

 

stor - skri' - u

stor - skri' - u

rul - lar, det

      

 

 

 

  

    

N.M.O. 14445A

12

       

 

 

  

 

     

rul - lar, det

 

     

     

rul - lar, det

stor - skri' - u

  

     

             

              


   



 

  

  



   

  

   



  

Kla.



Trp.

37 Fl.

Ob.

Harm.

  37

S

A Kor T



mø - ter

   

mø - ter

   

mø - ter

B

    37

Fi. I

Fi. II

Bra.

Ce.

kb

 

         

   

 

og



med barn - dom

pg

med barn - dom

med barn - dom

 

  

 

 

 

 

og

  



 

 

 

 

   

          

bes - te - mor - sul - lar, med

     

bes - te - mor - sul - lar, med

   

bes - te - mor - sul - lar, med

 

 



 



 

 

  

*) fimleik = snøggleik **) avle = styrke, krefter

N.M.O. 14445A

13

 div.     div.    

              

 





  

  

 



 



 

fim - leik* og

av

- le** og

   

 

    

 

 

   

   

   



fim - leik* og

fim - leik* og

  

av - le** og

av

- le** og

 

     

 

  

15


16



  

 

Ob.

 

  

 

Kla.



Trp.



  

    

     

40 Fl.

Harm.

 

    

40 S

ur

A Kor T

   

ur

-

tids

B

     

40 Fi. I

Fi. II

Bra.

Ce.

kb

             

vin,

   tids

vin,



 

      



  

 

 

 

      og

lang

  

og

lang

og

        

lang

 

-

-

 

   

  

lei - te

 

      



  

 

      

    

 

 

  

 

-

nar

og

nar

og





lei - te

lei - te

blå

skin!

-

    fjell

skin!

-

skin!

 

høg

 

 

 

 

  

N.M.O. 14445A 14

fjell

 

-

             

 

høg

   

og

-

 



  

     



nar

blå

   

-

    

blå

molto rit. al fine

             

-

 molto rit. al fine     



     

vin,

     

  

       

ur - tids

   



   -

   



molto rit. al fine

høg

 

fjell

        

          

     

Profile for Musikkforlagene

NMO 14445A Fjell-Noreg  

NMO 14445A Fjell-Noreg