Page 1

CATHARINUS ELLING 1782 - 1861

Ouverture til

Kosakkene opera i

4 akter etter

nikolaj gogols fortelling taras bulba libretto: edvard hagerup bull

N.M.O. 14409A


Copyright © 2018 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. www.musikkforlagene.no Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven, eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter og fengsel. N.M.O. 14409A ISMN 979-0-065-16141-9 Published in the following editions: Score (A4) (N.M.O. 14409A / ISMN 979-0-065-16141-9) Orchestral parts (A4) (N.M.O. 14409B / ISMN 979-0-065-16142-6) Utgave ved Terje Boye Hansen Grafisk produksjon/trykk: Oslo Sats, Repro & Montasje A/S. www.osrm.dinstudio.no


Kosakkene, er vår første fullførte nasjonale storopera. Operaen ble framført 7 ganger våren 1897: Onsdag 21/4 (premiere), fredag 23/4, søndag 25/4, tirsdag 27/4, fredag 30/4 og fredag 7/5. Dirigent var Eyvind Lowum scenograf og kostymer var ved Andreas Bloch og danserne var koreograferte av Axel Kihlberg. I rollene hørte man Carl Carlander som Taras Bulba, Edla Lowum som Awdotja, Birger Schücker som Rodion, Anna Fernqvist som Marylka, Sigvardt Svendsen som Ostap og David Wikström som Vojvoden. Kosakkene ble gjenopptatt høsten 1897 med 4 forestillinger: tirsdag 23/11, onsdag 24/11, fredag 26/11 og fredag 2/12. I disse forestillingene hadde den norske bassen Jens Berntsen rollen som Taras Bulba. Kosakkene ble altså gitt 11 kvelder tilsammen, alle på Eldorado. Pressen konstaterte enstmmig at forestillingen var en seier. Elling får først og fremst god omtale for sine korpartier: «Korene udmærker sig især ved en vis pompøs Kraft og Velklang» skriver Morgenbladet. Dernest er han en fullbefaren orkestermann, som unngår trivielle ting: «Orkesteret er anvendt meget smukt og vekker interesse for sig uden at tre frem paa sangens bekostning», skriver Otto Winther-Hjelm. Det eksisterer et forkortet opptak fra 1959 i NRKs arkiver med Filharmonisk selskaps orkester og kor, Bjarne Buntz som Rodion og under ledelse av Olav Kielland. Programvert er Sverre Lind.

Dette er ingen kritisk- vitenskapeliog utgave, bare et resultatet av interessen for å gjøre norsk utilgjengelig musikk tilgjengelig.


5

Kosakkene (Taras Bulba)

Indledning (ouverture)

Lento

Catharinus Elling

2. Cor Anglais

c

2 Bassoons

p

3

3

p

3

3

c Lento

Violin I

c pp

Violin II

c

Viola

c

pp

pp

Undersemmen er 1. obo To Ob. Oboe

7

C. A. p 2 Bsns.

Hn. 1 & 2 p

3

molto

3

p

3

molto

3

2 Tpts. pp 2 Tbns. pp B. Tbn. pp Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Copyright Š 2018 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. N.M.O. 14409A


2

6

13

2 Obs. p

2 Clts. pp

2 Bsns. pp

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4

3

2 Tpts. p

p

1.

cresc.

3

3

3

cresc.

3

3

3

3

2 Tbns. pp

p

B. Tbn. pp

Timp.

Vln. I cresc.

Vln. II cresc.

Vla. cresc.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


37

A 20

Picc. fz

f a2

2 Fls. f

fz a2 2 Obs. fz

f a2

2 Clts. fz

f a2

2 Bsns. f a2 Hn. 1 & 2 fz

f

fz

f

Hn. 3 & 4

2 Tpts. f

fz

2 Tbns. fz

f

B. Tbn. f Timp. fz

f

A Vln. I fz

f

fz

f

fz

f

fz

f

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb. fz

f

N.M.O. 14409A


84 25

Picc.

2 Fls. fz a2 2 Obs. sf a2 2 Clts. fz a2 2 Bsns. fz a2 Hn. 1 & 2 fz

a2

Hn. 3 & 4 f

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp. fz

Vln. I sf

Vln. II fz

Vla. fz

Vc. fz

Cb. sf

N.M.O. 14409A


59 30

poco accel.

Picc.

2 Fls.

2 Obs.

2 Clts.

2 Bsns.

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4

2 Tpts.

2 Tbns. p B. Tbn. p Timp. f

poco accel. Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A

f


10 6 33

poco rit.

Picc.

c

2 Fls.

c

2 Obs.

c a2

2 Clts.

c

2 Bsns.

c

Hn. 1 & 2

c

Hn. 3 & 4

c

2 Tpts.

c

2 Tbns.

c

B. Tbn.

c

Timp.

c

poco rit. Vln. I

c

Vln. II

c

Vla.

c

Vc.

c

Cb.

c

N.M.O. 14409A


7

11 36

Allegro con passione q = 132

2 Fls.

c

2 Obs.

c

1.

mf 2 Clts.

c mf

2 Bsns.

a2

a2

c mf

Hn. 1 & 2

c

Timp.

c mf

Allegro con passione q = 132 Vln. I

c mf

f Vln. II

c

Vla.

f

mf

f

mf

f

mf

f

mf

c

Vc.

c

Cb.

c

40

2 Obs. f

a2

2 Clts. f

mf

2 Bsns. f

Vln. I f

mf

f

mf

f

mf

f

mf

f

mf

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


8

12 44

Picc. a2

a2

2.

a2

2 Fls. non legato

f a2 2 Obs. f

a2

a2

2 Clts. non legato

f

a2 2 Bsns. f

f

Hn. 1 & 2 f Hn. 3 & 4 f a2 2 Tpts. mf 2 Tbns.

B. Tbn.

Timp. f

f

Vln. I f

non legato

Vln. II f

Vla. f

Vc. f

f

f

f

Cb.

N.M.O. 14409A

f


9

13 48

B

2 Fls. a2 2 Obs. p 2 Clts. a2 2 Bsns. p 1-8 Hn. 3 & 4 p B. Tbn.

B Vln. I

Vln. II

Vla. p Vc. p Cb. p

54

2 Obs.

2 Bsns.

Hn. 1 & 2 p Hn. 3 & 4

Vln. I

p

Vln. II p div. Vla. p Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


10

14 2.

60

2 Fls. mf 2. 2 Obs. mf 1. 2 Clts. mf

2 Bsns. mf

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


11

15 1.

66

a2

2 Fls. mf

f a2

1. 2 Obs. mf

f

f a2

2 Clts. f a2 2 Bsns. f

a2 Hn. 1 & 2 1.

f

Hn. 3 & 4 f

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn. f

Timp.

Vln. I mf

f V:S:

Vln. II mf

f

Vla. mf

f

Vc. f

Cb. f

N.M.O. 14409A


12

16 72

2 Fls.

1. 2 Obs.

2 Clts.

2 Bsns.

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


13

17 76

C

2 Fls.

2 Obs. 3

mf

mf

3

2 Clts. p

p

p

p

2 Bsns.

1. Hn. 1 & 2 3

mf

a2

Hn. 3 & 4 p 1.

3

2 Tpts. p 2 Tbns.

B. Tbn.

Timp.

C Vln. I

Vln. II f

p

div. Vla. f

p

f

p

f

p

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A

mf

3


14

18 a2

81

2 Fls. 3

mf a2 2 Obs. cresc.

3

mf a2

2 Clts. cresc.

mf

3

2 Bsns. cresc.

Hn. 1 & 2 1.

cresc.

Hn. 3 & 4 cresc. 1.

3

3

2 Tpts. p

cresc.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp. p

mf

3

Vln. I mf

Vln. II cresc.

Vla. cresc.

Vc. cresc.

Cb. cresc.

N.M.O. 14409A


15

19 86

2 Fls. 3

f a2 2 Obs.

3

f

a2 2 Clts. f

2 Bsns. mf

f a2

Hn. 1 & 2 f Hn. 3 & 4 f

2 Tpts. f 2 Tbns. f B. Tbn. f

Timp.

Vln. I 3

f

Vln. II f

Vla. f

Vc. f

Cb. f

N.M.O. 14409A


16

20

D a2

91

2 Fls. f a2

a2

2 Obs. f a2

a2

2 Clts. f a2 2 Bsns. f

Hn. 1 & 2 f Hn. 3 & 4

2 Tpts. f 2 Tbns. f B. Tbn. f

Timp. f

D Vln. I

Vln. II f

Vla.

Vc. f

Cb. f

N.M.O. 14409A


17

21 96

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

a2

2 Fls. cresc.

2 Obs. cresc.

2 Clts. cresc.

2 Bsns. cresc.

1. Hn. 1 & 2 cresc. Hn. 3 & 4

2 Tpts.

2 Tbns. cresc. B. Tbn. cresc.

Timp.

Vln. I

Vln. II cresc.

Vla.

Vc. cresc.

Cb. cresc.

N.M.O. 14409A


18

22

E

102

2 Fls. ff

mf

ff

mf

2 Obs.

2 Clts. ff

mf

2 Bsns. ff

mf

Hn. 1 & 2 ff Hn. 3 & 4 ff

2 Tpts.

2 Tbns. ff

mf

B. Tbn. mf

Timp. ff

E Vln. I mf

Vln. II ff

mf

Vla. mf

Vc. ff

mf

Cb. ff

mf

N.M.O. 14409A


19

23 1.

109

2 Fls. p 1. 2 Obs. p 1.

1.

2 Clts. fp

p

fp

cresc.

p 1.

1.

2 Bsns. fp

fp

fp

cresc.

p

cresc.

p

cresc.

Hn. 1 & 2 fp Hn. 3 & 4 fp

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp.

Vln. I fp

fp

cresc.

fp

cresc.

f p

fp

cresc.

f p

fp

cresc.

f p

fp

cresc.

Vln. II fp

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


20

24 115

a2

2 Fls. p

sempre cresc.

f

sempre cresc.

f

sempre cresc.

f

sempre cresc.

f

a2 2 Obs. p a2 2 Clts. p a2 2 Bsns. p

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4

2 Tpts.

2 Tbns. sempre cresc.

f

sempre cresc.

f

B. Tbn.

Timp. f

Vln. I sempre cresc.

f

f non legato

f

f non legato

Vln. II sempre cresc.

Vla. sempre cresc.

f

non legato

Vc. sempre cresc.

f

non legato

Cb. sempre cresc.

f

N.M.O. 14409A

non legato


21

25 a2

119

2 Fls. non legato

f

non legato

f

2 Clts. 2.

2 Tbns. mf B. Tbn. mf Timp. mf Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

122

2 Fls. cresc. 2 Obs. cresc. 2 Clts. cresc.

a2

2 Bsns. cresc. 2 Tbns.

B. Tbn.

Timp. ff Vln. I cresc. Vln. II

Vla. cresc. Vc. cresc. Cb. cresc.

N.M.O. 14409A


22

26

F

124

Picc. ff

2 Fls. ff

2 Obs. ff

2 Clts. ff 2 Bsns. ff

Hn. 1 & 2 ff

Hn. 3 & 4 ff

2 Tpts. ff a2 2 Tbns. ff B. Tbn. ff

Timp.

F Vln. I ff

Vln. II ff Vla. ff Vc. ff Cb. ff

N.M.O. 14409A


23

27

rall.

poco sost.

127

Picc. fz a2 2 Fls. fz a2 2 Obs. fz a2 2 Clts. fz

2 Bsns. fz

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4 a2 2 Tpts. fz

2 Tbns. fz B. Tbn. fz

Timp. fz

rall.

poco sost.

Vln. I fz

Vln. II fz Vla. fz Vc. fz Cb. fz

N.M.O. 14409A


24

28

131

a tempo q = 132

Picc.

a2 2 Fls. a2 2 Obs. f

mf

2 Clts. f

mf

2 Bsns. mf

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4 2. 2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp. mf

a tempo q = 132 Vln. I f

marcato

mf

Vln. II f

mf

marcato

Vla. f

mf

marcato

Vc. f

mf

Cb. mf

N.M.O. 14409A


25

29 135

2 Fls. mf

f

2 Obs.

a2 2 Clts. f

mf

a2

2 Bsns. mf

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp. mf

Vln. I f

mf

Vln. II f

mf

Vla. f

mf

f

mf

f

mf

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A

a2


26

30

a2

139

2 Fls. f

f a2

2 Obs. non legato

f a2

a2

a2

2 Clts. non legato

f

a2 2 Bsns. f

f

Hn. 1 & 2 f

Hn. 3 & 4 a2 2 Tpts. mf

2 Tbns. f

B. Tbn. f

Timp. f

Vln. I non legato

f

Vln. II f Vla. f

f

Vc. f

f

f

f

Cb.

N.M.O. 14409A


27

31

G 143

2 Fls.

2 Clts.

2 Bsns.

Hn. 1 & 2 fp B. Tbn.

Timp.

G Vln. I p Vln. II p Vla. p Vc. p Cb. p

a2

149

2 Fls. 1.

p

2 Obs. a2

p 2 Clts. p 2 Bsns. p Hn. 1 & 2 1. Hn. 3 & 4 p Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A

a2


28

32

155

2 Fls.

2 Obs.

2 Clts.

2 Bsns.

Hn. 3 & 4

Vln. II mf Vc.

Cb.

a2

1.

161

2 Fls. f 2 Obs. 1.

f

a2

2 Clts. f

a2

f

a2

2 Bsns.

Hn. 1 & 2 f Hn. 3 & 4 f B. Tbn. f Timp. f Vln. I mf

f

Vln. II f Vla. mf

f

Vc. f Cb. f

N.M.O. 14409A


29

33

H

167

2 Fls.

1. 2 Obs. mf

3

2 Clts. mf

2 Bsns.

3

Hn. 1 & 2 mf

Hn. 3 & 4

1. 2 Tpts. mf

2 Tbns. mf

B. Tbn. mf

Timp.

H Vln. I

Vln. II mf

Vla. mf

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A

3


30

34 173

2 Fls.

2 Obs. 3

2 Clts.

2 Bsns. mf

3

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4

3

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


31

35

a2

179

a2

2 Fls. 3

cresc.

f

cresc.

f

cresc.

f

cresc.

f

cresc.

f

3

2 Obs. cresc.

3

a2 2 Clts. cresc.

3

3

2 Bsns. cresc.

Hn. 1 & 2 cresc.

Hn. 3 & 4

3

2 Tpts.

cresc.

cresc.

f

2 Tbns. cresc.

cresc.

f

cresc.

cresc.

f

B. Tbn.

Timp. f

Vln. I mf

f

3

Vln. II cresc.

f

cresc.

f

cresc.

f

cresc.

f

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A

3


32

36 185

2 Fls.

a2 2 Obs.

a2 2 Clts.

a2 2 Bsns.

a2 Hn. 1 & 2 f

Hn. 3 & 4

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


33

37

I

a2

189

2 Fls. f

2 Obs. f

f

a2 2 Clts. f a2 2 Bsns. f

1. Hn. 1 & 2 f

Hn. 3 & 4 f

2 Tpts.

2 Tbns. f

B. Tbn. f

Timp. f

f

I Vln. I f

Vln. II f

Vla. f

Vc. f

Cb. f

N.M.O. 14409A


34

38

193

2 Fls. sempre cresc.

2 Obs. sempre cresc.

2 Clts. sempre cresc.

2 Bsns. sempre cresc.

Hn. 1 & 2 sempre cresc.

Hn. 3 & 4

2 Tpts. sempre cresc.

2 Tbns. sempre cresc.

B. Tbn. sempre cresc.

Timp.

Vln. I sempre cresc.

Vln. II sempre cresc.

Vla. sempre cresc.

Vc. sempre cresc.

Cb. sempre cresc.

N.M.O. 14409A


35

39 197

2 Fls. ff

2 Obs. ff

2 Clts. ff

2 Bsns. ff

Hn. 1 & 2 ff

Hn. 3 & 4

2 Tpts. ff ff 2 Tbns. ff

B. Tbn. ff

Timp. ff

Vln. I ff

Vln. II ff

Vla. ff

Vc. ff

Cb. ff

N.M.O. 14409A


36

40 201

2 Fls. meno f

2 Obs. meno f

2 Clts. meno f

2 Bsns. meno f

Hn. 1 & 2 meno f

Hn. 3 & 4

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp. meno f

Vln. I meno f

Vln. II meno f

Vla. meno f

Vc. meno f

Cb. meno f

N.M.O. 14409A


37

41

204

2 Fls.

a2 2 Obs. cresc.

mf 1. 2 Clts. mf

cresc.

mf

cresc.

2 Bsns.

a2 Hn. 1 & 2 cresc.

mf 1. Hn. 3 & 4

cresc.

mf

2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn. mf

Timp.

Vln. I mf

cresc.

mf

cresc.

mf

cresc.

mf

cresc.

mf

cresc.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A

cresc.


38

42

K 210

2 Fls. f a2 2 Obs. f a2 2 Clts. f a2 2 Bsns. f

a2 Hn. 1 & 2 f a2 Hn. 3 & 4 f

2 Tpts. f

2 Tbns. f

B. Tbn. f

Timp. f

K Vln. I f

Vln. II f

Vla. f

Vc. f

Cb. f

N.M.O. 14409A


39

43 216

2 Fls.

a2 2 Obs.

a2 2 Clts.

a2 2 Bsns.

a2 Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4

2 Tpts. f

f

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp. f

f

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


40

44

222

L

Picc. f a2 2 Fls. f marcato

2 Obs. a2 2 Clts. f marcato a2 2 Bsns. f a2 Hn. 1 & 2 f a2 Hn. 3 & 4 f a2 2 Tpts.

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp.

L Vln. I f marcato

Vln. II f marcato Vla. f marcato

Vc. f marcato

Cb. f marcato

N.M.O. 14409A


41

45 226

Picc. ff a2

a2 2 Fls.

ff a2 2 Obs. ff a2

a2

2 Clts. ff a2 2 Bsns. ff a2 Hn. 1 & 2 ff a2

a2

Hn. 3 & 4 f

ff

2 Tpts.

2 Tbns. ff

B. Tbn. ff

Timp.

Vln. I ff

Vln. II ff

Vla. f

ff

f

ff

f

ff

Vc.

Cb.

N.M.O. 14409A


42

46 230

Picc. sempre ff a2 2 Fls. sempre ff

2 Obs. sempre ff

2 Clts. sempre ff

2 Bsns. sempre ff a2 Hn. 1 & 2 sempre ff

Hn. 3 & 4 sempre ff

2 Tpts. a2 2 Tbns. sempre ff

B. Tbn. sempre ff

Timp.

Vln. I sempre ff

Vln. II sempre ff

Vla. sempre ff

Vc. sempre ff

Cb. sempre ff

N.M.O. 14409A


43

47 236

Picc.

2 Fls.

2 Obs.

2 Clts.

2 Bsns.

Hn. 1 & 2

Hn. 3 & 4 a2 2 Tpts. ff

2 Tbns.

B. Tbn.

Timp. ff

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb. Durata: 8:30

N.M.O. 14409A


Profile for Musikkforlagene

NO 14409A Elling-Kosakkene  

NO 14409A Elling-Kosakkene