Page 1

Paul Okkenhaug

INTRADA FESTIVO for trompet, horn og orgel (klaver)

N.M.O. 14281


Copyright © 2018 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. www.musikkforlagene.no Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven, eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter og fengsel. N.M.O. 14281 ISMN 979-0-065-14869-4

Grafisk produksjon/trykk: Oslo Sats, Repro & Montasje A/S. www.osrm.dinstudio.no








        

Horn

Orgel (Klaver)

Hrn

Trp

Hrn

Org

 

    

               

    

              

   

                 

   

   

D

Org





 

  

  



    

      

 

       

                           

    

 

a tempo

rit.

 

 

                               

a tempo

 a tempo        

     

EM

Trp

  

  



O

Trompet



 

Copyright © 2018 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo.

     N.M.O. 14281

       

        

                    

       

                  


Hrn

Org

Trp

Hrn

Org

   

   

   

   

   

                              

       



         

 

                

   

Org

   

     

   

     

   

   

     

   

                      

D Hrn

   

   

              

Trp

     

O

Trp

EM

4

                

    

 

 

rit.



rit.

            

rit.

  

   

 

a tempo

    

 Cantabile

 

 

 

 

a tempo

a tempo

Cantabile

         

   

 

       

N.M.O. 14281


Org

Trp

Hrn

Org

legato           

      

              

  



     

  

Hrn

Org

 

 

  



  

           



 





  



  



   



   



  

  

 



   



 



 

  

 

 

        

     

  

  



  

     

  

  

  



  

 

  

 



D

Trp

O

Hrn

     

EM

Trp

5

          



 

 

 

N.M.O. 14281

 

 

  

      


Trp

Hrn

Org

              



         

              

     ritenuto 

    ritenuto

Hrn

Org

 

       

      

      

         

ritenuto



            

 

   

  



   

 



2.

1.

    



Poco vivace

 

Poco vivace

       

ritardando

ritardando

 

        ritardando

        

  

    

N.M.O. 14281

Poco vivace



        

 



2.

   

  



  



       



        



 



     

 





 

Da capo al et Coda attacca





Da capo al et Coda attacca

  

           

D Trp

 





Org



 

Da capo al et Coda attacca

      

(2. g. rit.)

     2.

1.

(2. g. rit.)

EM

Hrn

1.

              

 



Trp

       

(2. g. rit.)

O

6

 

      


O

EM

D


O

EM

D

Intrada Festivo Demo  
Intrada Festivo Demo