Page 1

Kjell Mørk Karlsen

Icon for Alto Flute and Strings

Opus 178

Score

N.M.O. 14318


Copyright © 2018 by Norsk Musikforlag A/S, Oslo. www.musikkforlagene.no Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven, eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter og fengsel. N.M.O. 14318 ISMN 979-0-065-14912-7 Notesats: Bjarne Volle Grafisk produksjon/trykk: Oslo Sats, Repro & Montasje A/S. www.osrm.dinstudio.no


3 For Torolf

"Icon" Alto Flute and Strings Alto Flute

vlns

= 69

          

vla

vlc

db

 



   

5

  



  



   



   



 

 

 

     

   

     

div.

     

 

div.

     

 

   

     

            

 div.  

     

       div.



        

Kjell Mørk Karlsen

                 

  

 

Copyright © 2017 by Norsk A/S, Oslo Copyright © 2018 byMusikforlag Norsk Musikforlag A/S, Oslo.

N.M.O. 14318


4 12

 



  





 



  



  

 

15

  

    



 



 

 

div.

       

 

  

     



      



div.

N.M.O.214318

div. 

 

    



      







       

  



 






20

 

 

                                 

25



                













5



                        

  

  

 

 

 

N.M.O.314318


6 31

 

  



                                  



33

                                                                                                                                                                                 

        

               

 

 

 

        

 

34

                     N.M.O.4 14318



       

 

 

          

     

              

       

    

              



   

       

  

   

      

       


7 36

    

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 



 

 

   div.   

 

  

 

 

 

 

 

div.

 div.      

div.

 

40

               



 

     

 

      





   

 

 



 

 

 



   

 

 

 



 

 

 

   

  



   

 

 

 

 

   





 

 

 N.M.O.514318


8 45



                    

47

           

  

                         

 

 

unis.

                                5

  

  

 

 

 

 N.M.O.614318

 

     




9 49

                                        

  

  

 

   

cresc.

cresc.

                   

51

      

  

 

 marcato

 

 

  

  

 

 

 

    N.M.O.714318

dim.

 dim.


10 53





 

   



      

  

  

 

 

 

57 R

   





 

   

   

      3

   



 

  



   





   

    





   

   

div. 

   

   

  

div.

 sempre div.

  sempre



div.

 sempre

8 N.M.O. 14318

sempre

  sempre

   

 


11 61





   



   

     

   

    

  



   

   

  

  

unis.

     

 

        3

  unis.  

  

     

       

65

    



   

unis.    

   

   

   



     3

   

div.



   

 

     

div.





   

 

     





 

     

 

       

  

    

 

   



   





 

 

N.M.O. 914318

div.


12 69



      

      

      

      

     





 

   

 



   

 



   





   

   

   



    

 

    

  

   

 

   

 

    



   

73

 

   

 

 

   

  poco a poco cresc.

 

poco a poco cresc.

 poco a poco cresc.

 poco a poco cresc.

 



   

 





   

 

 





   

   

   

   

 

poco a poco cresc.

N.M.O.1014318

   

 


13 77 vln

 

                

vln

 

 

 

   





 

   

 



 







       

   

    

    

 

   

   

   

   

 

   

 

   

 

  

  

    

   

 

  

81

 

 

  

 

 dim.









 

dim.

   

   

   

 















dim.

dim.

dim.

11 N.M.O. 14318


14 85

   

 



   

 

88

        

   

 

           

   

    

  

3

     

3

  

 

         

   

 

   

 

   

 

      



 

 

   



       

N.M.O.12 14318

      



 

   

       3 


15 91

 

      

      

    3

     

      

      

     

94

       3  



        

                    3

3

3

3

3

    

 

   

 

 

 

         

 

N.M.O.1314318


16 96

 

  



     

                

99

 

 

  

    

 



  

 







  



 

        

   

 

 

 

 

 



  







   









 







      

 





        

3                     

 

                   5

N.M.O.1414318


17

102

                                                    

5

5

5

     

     

     

     

    

         

    

104

5



            

 

 





 

 

  







  

  







 

 

 



unis.

 



div.

N.M.O.1514318



  


18 107

  

  

  

 

  

 



  

    

  

 

 

 



         

109

 

              

 



 











   

   

  







 









 

 



 



 

 





N.M.O.1614318

 

    


19 112

      

  

       

 

   

 

   

  

116

  

 









                                                 

                        

        

       



                                                                 

            

                      

 

   

   

   

   

        

N.M.O.1714318

          

 

          

          


20 118





         121

               

                                                           

   

 



  

div.

    





 

 

 

  

N.M.O.1814318

  

  

                 

  

 

 

    

 





   

div.

    



 div. 

    


21

poco rapido 126 Cadenza 3 3 fl

                        3

           

7

3

      3

3

              

3

3

3

3

3                                   3 3 3

3

3

3

3

                        

                     

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

      3

3

      3

3

poco a poco cresc.

                      3

3

3

3

3

3

         3

                                                     3

3

N.M.O.19 14318

               


22 a tempo = 69

  

127 fl

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



   

 

   



 

  

131



 

N.M.O.20 14318

 

 


23 135

   

   

   

  

dim.

dim.



dim.

   

    

  

   

   

N.M.O.2114318

    

  

 

dim.

  139

   

 



   


24 143

Cadenza

      

  

  

 

             

        

 

 

 

5

  

  

 

       

N.M.O.2214318

  


25

                                   

  

  

 

      

   

                             3

3

  

  

 

     

N.M.O.2314318


26

   

  

  

  

 

 

 

 Poco lento = 56

  

144

 

  

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 



rit.

             

          5

 

   

 

 

N.M.O.2414318

  5


148

vln 1 div

vln 2 div

vla div

vlc

db

 

  

     

  

       

  

  152

  

  

 

   

   

 

   

        

             5 3 



 



 

7

27



  

 



 



                       7  

  

 

       

    

5

  

        

 

  

  

 

  

3

 

  

 

 

N.M.O. 14318 25


28 156

 

 

   

 



   

  



3

3

  

                 3



 

  



 

 

159

 





3

  

   

     3 

 

 

 

   

 

         

 

           

 

N.M.O.2614318

 

 

 

 

 


162

 

 

 

 



 

 

  



 

      

 

       

 

 

          165

    



 

 





   



 



 



 

 

 

      

 

 



     





29



  N.M.O.2714318



 




30 168

 

 



      

 

       

 





 



 

 

       173

div.

  

                                        

 

  



  

unis.

 

 

N.M.O.28 14318

 

   


31

   

    

  

177 db

vlc

db

 

182



  

    

    

  

   



  

  

  

  

186

 

molto rit.

  

N.M.O. 14318 29

  

   

    

    


icon-Score Demo  
icon-Score Demo