Page 1

verksamhets ber 채ttelse

2012 1


en levande kulturregion

Styrelsen och styrelsens AU kan med stolthet konstatera att vi återigen har ett år bakom oss med en imponerande och omfattande verksamhet med bredd, stor spridning och av hög kvalitet. Det är både spännande och stimulerande med styrelseuppdraget. Vi menar att Musik i Syd väl lever upp till sitt kulturpolitiska uppdrag. Vi menar också att institutionen tillgodoser många av de behov och önskemål som finns lokalt. Samtidigt har vi en betydande roll, i vissa avseenden ledande, i ett nationellt och internationellt perspektiv. Det ökade regionala kulturpolitiska ansvaret i vår båda län utgör i sig en stor förändring, samtidigt som det är en stimulerande och inspirerande utmaning. Vi tror att Musik i Syd redan nu spelar en viktig roll i den kulturprofil vi har i Skåne och Kronoberg, men tror samtidigt att den rollen ytterligare kan förstärkas och utvecklas.

styrelsen för musik i syd ab 2012 Marie Weibull Kornias (m) ordförande Eva Johnsson (kd) 1:e vice ordförande Jan Carlsson (s) 2:e vice ordförande Ledamöter Thomas Lantz (m), Cornelia Björklund Röjner (m) Ingrid Nordin (s), Stefan Edenborg (mp), Margareta Schlee (m) Nils Ivar Köhlin (fp), Ingemar Almkvist (s), Ann-Charlotte Kakoulidou (s) Förtroendevalda Per Mattsson, Symf, Matthÿs van Gestel, Symf Revisor Håkan Sventorp, Ernst & Young Förtroendevalda revisorer Göran Borg, suppleant Birgit Hansson

FOTO Rickard Hansson

Det är inte längre lika självklart att en nationell nivå tar ansvar för de stora och mer övergripande frågorna i svensk kulturpolitik. Snarare är det så att den regionala nivån alltmer måste stå för den visionära blicken och ambitionen. I detta avseende har vi de absolut bästa förutsättningarna att lyckas och bidra till Sveriges utveckling som en stark musiknation.

ledningsgrupp Martin Martinsson, VD Magnus Gustafsson, vice VD, verksamhetschef folk- och världsmusik Britt-Marie Wennerström, administrativ chef Lena Ulvskog Arvidsson, kommunikationschef Ann-Marie Ekman, verksamhetschef Palladium, Malmö Annika Johansson, verksamhetschef barn & unga Staffan Langemark, orkesterchef Musica Vitae Peter Wilgotsson, verksamhetschef konstmusik, jazz, utland Eva Johnsson – Marie Weibull Kornias – Jan Carlsson

2


musik i syd 2012 Det är en stor glädje att än en gång få redovisa ett års verksamhet för Musik i Syd. Jag tror inte att det är lätt att finna en institution som har en så stor spridning och bredd i verksamheten. Det är oerhört inspirerande att få möta förväntan hos förskolebarnen inför en konsert och lika stimulerande när vuxna i ett fullsatt konserthus ser fram emot en världsstjärna på besök. Året 2012 har till stor del dominerats av festivaler och större projekt. Folk- och världsmusikgalan hade vi detta år värdskap för i Malmö. Tillsammans med flera medarrangörer skapade vi en folkfest med musik och dans på flera scener. Själva galan ägde rum på Malmö Konserthus och vi kunde glädja oss åt att många skånska ensembler var nominerade och att flera av dem blev prismottagare. Folk- och världsmusiken står stark i vår region. Båstad kammarmusikfestival håller ställningarna som en av landets mest betydelsefulla kammarmusikfestivaler. Tack vare ett kvalificerat konstnärligt ledarskap och en engagerad styrelse behåller festivalen sitt grepp om publiken samtidigt som festivalen har hög status bland utövarna. Ystad Sweden Jazz Festival är trots sina unga år redan en etablerad och erkänd festival. Detta år skänkte Quincy Jones glans åt festivalen. Ett besök av en världsstjärna av hans kaliber är i sig en stor utmaning och ställer stora krav på arrangörsskapet. Det hela avlöpte utomordentligt väl och festivalen stärkte ytterligare sin roll som en av landets ledande jazzfestivaler. Korrö folkmusikfestival är landets största festival i sitt slag. Älskad av publiken och älskad av artisterna. En härlig stämning på flera scener med en närhet till publiken som skapar en alldeles speciell atmosfär. På

Korrö hade vi återigen ett nära samarbete med Sveriges Radio P2 och vi kan dessutom glädja oss åt att en av konserterna har belönats med pris för bästa folkmusikinspelning: Svetozár Stracina Grand Prix som är EBUs (European Broadcast Union) årliga tävling! Music Around i öresundsregionen hade detta år ett något annorlunda upplägg. Utöver regionens egna symfoniorkestrar satsade vi extra på några större kammarensembler med London som bas. Festivalen i sin helhet bjöd på många fantastiska upplevelser och uppskattades av många, såväl av publik som medverkande artister. Vi kan dock konstatera att en del av de gästande ensemblerna inte drog den publik vi hade förväntat oss. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att öka flödet och integrationen i öresundsregionen. Lund Choral Festival får en allt starkare ställning som den körfestival i Sverige som sätter publiken i centrum. Att så konsekvent presentera körmusik som en konsertupplevelse har tidigare visat sig inte vara helt enkelt, men vi kan konstatera att under körveckan i Lund strömmar publiken till våra konserter. Festivalen 2012 var så framgångsrik att vi i väntan på festivalen 2014 genomför en mindre variant redan hösten 2013. Barn- och ungdomsverksamheten är en högt prioriterad verksamhet inom Musik i Syd. Skapande skola har tillfört resurser till skolorna som gör det möjligt att ytterligare förstärka denna verksamhet. Jag är glad över att vi tidigt valde att avsätta resurser för att kunna bidra till mötet mellan kvalificerade konstnärer och barnen i skolan. Jag tror till och med att vi som institution har varit föregångare med att spela en sådan roll.

Martin Martinsson VD Musik i Syd

Betydelsen av att Sveriges Radio P2 speglar hela landets musikliv kan inte nog understrykas. Därför är vi glada över att Musik i Syd har ett så omfattande samarbete med SRP2, och jag är övertygad om att all den musik vi ställer till förfogande för inspelningar är av betydelse för Sveriges Radio. Men vi har också haft samarbete med DRP2 och med BBC och European Broadcast Union (EBU). Exempel på samarbete och inspelningar är festivalerna Music Around, Lund Choral Festival, Båstad kammarmusikfestival och Ystad Sweden Jazz Festival. Musica Vitae är i ständig kontakt med SRP2 kring olika inspelningsprojekt och på Mellby Atelier har vi påbörjat ett samarbete kring inspelning och direktsändning av uruppföranden med svenska stråkkvartetter.

3


BARN OCH UNGA konserter, produktioner, projekt och samarbeten

Med stor sannolikhet är det så att när en förskola/skola samlas kring ett gemensamt musikprojekt där alla får vara med, skapas en harmoni och en gemenskap som får ett mervärde för varje barn och kommer andra verksamheter i skolan och och förskolan tillgodo.

Den 1 mars bjöd Musik i Syd in alla förskolor, skolor, kulturinstitutioner, församlingar m.fl. i Skåne och Kronoberg till en utbudsdag på Palladium i Malmö inför säsongen 1213. Nära femtio frilansmusiker medverkande och presenterade smakprov av program för barn och unga 1–19 år i flera olika genrer: tidig konstmusik, visa, folkmusik, nyskrivna visor, västerländsk konstmusik, popvisa, nutida konstmusik och flamenco. Några nya produktioner för året var Älgar flyger, Lilla Sagosångsteatern, Vi rymmer, Fjärilseffekten och Säsonglekar.

Producentgruppens regelbundna möten för långsiktiga planer, diskussioner och beslut – samt alla samarbetspartners och arrangörers beställningar av våra program – är grunden till att 1682 konserter, temadagar eller workshops genomfördes 2012.

Älgar flyger är ett fördjupat förskoleprojekt i tre händelserika dagar. Första dagen startas med en konsert. Därpå följer två dagar med rytmik och musiklektioner då de båda musikerna Anna och Katja aktiverar barn och personal med härligt gung, sköna toner, rörelse, spel och sång. Förskoleprojektet avslutas med en ”After dagis-konsert” för föräldrar och syskon.

Älgar flyger

Projektet Storband i Rörelse presenterades i samarbete med Malmö Kulturskolas eget storband The New Generation Big Band, som medverkade tillsammans med Monday Night Big Band och rytmikstudenter. Den unga publiken fick se, höra och möta både unga och etablerade musiker.

FOTO Leif Johansson

Under två dagar mot slutet av oktober fick särskoleeleverna i Kristianstad träffa Max Soumah och Soryba Touray. Båda kommer från Guinea Conakry i Västafrika och bjuder frikostigt på Suso-kulturens suggestiva och medryckande rytmer på djembetrumma, i sånger och danser. Med sig därifrån hade alla eleverna upplevelsen av en ny spännande värld och förhoppningsvis också den underbara känslan av att kunna spela och dansa. I SkåneFolk Youth Ensemble fick ungdomar från Skåne sommarjobb som professionella dansare och musiker. Tillsammans med ensembleledarna Pär Moberg (musik) och Pia Qvarnström (dans) skapades under en vecka en föreställning som gick på Skåneturné. Projektet vill ge en rik och uppdaterad bild av skånsk folkmusik och folkdans i dagens mångkulturella Skåne. SkåneFolk Youth Ensemble drivs av Musik i Syd och Världens Musik och Dans.

4

Musik i Syd har sedan många år ett omfattande samarbete med Musikhögskolan i Malmö. Studenterna i årskurs tre åkte som tidigare år ut för att möta barn och unga i regio-

FOTO Anton Wikström

SkåneFolk Youth Ensemble


Ill Nanna Nore

nen – Musikhögskolan flyger – har pågått sedan 1996. 46 konserter presenterades, de allra flesta för högstadiet. Årets upplaga av Livsviktigt hade som tema TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) med konsert och workshops kring sång med små barn samt föreläsning om hjärnans utveckling och betydelsen av musik. Dagen arrangerades tillsammans med Ung Kultur Nord Ost i Hässleholm Kulturhus. familjekonserter

Vinden och havet FOTO Leif Johansson

Några exempel ur familjekonsertserierna under året: I Barnens Abonnemangsserie i Kristianstad presenterades bl.a. Hunden Rund i samband med Bokfestivalen i september; Knattekultur i Svedala bjöd bl.a. på Älgar Flyger; Halli Hallå i Växjö inledde höstsäsongen med Hundbert Dogson. Krokodilkonserter i Lomma & Bjärred visade Bä, lilla Bä, Kulturkullerbyttan gästade Mellby Atelier med programmet Vinden och havet. Gåsamys i Skurup bjöd på Draksagor, och i serien Familjekonsert på Palladium i Malmö spelade Storband i Rörelse. Kulturknytt var en helt ny konsertserie som startade i Ljungby kommun, där Eva och Puttes funkarshow var premiärkonsert.

Storband i Rörelse

Under sommaren gavs många tillfällen att gå på familjekonsert – på Barnens sommarscen på Moriska Paviljongen i Malmö Folkets Park, Stadsbiblioteket vid Sagoträdet i Helsingborg, Backafestivalen i Baskemölla-Tjörnedala, Vattenhallen i Lund, Hovdala slott utanför Hässleholm, Spelmansstämman i Degeberga 15–17 juni, Korrö folkmusikfestival m.fl. Det Stora Konsertkalaset arrangerades traditionsenligt i Växjö Konserthus. Temat för i år var cirkus och medverkande Nassim al Fakir, Musica Vitae, Per Tengstrand och en ensemble från Cirkus i Glasriket. Dagen innehöll även aktiviteter, pyssel och framträdande av elever från kulturskolan i Växjö. utveckling barn och unga

Projektet Vi slår på trummor inte på varann! som påbörjats i Kristianstad fortsatte i Malmö för alla (!) på en skola – elever, lärare och övrig personal. Från projektet som genomfördes på Segevångsskolan kunde även några slutsatser dras – visst mår man bättre av att spela trummor! I samarbete med Töres Thorell, stressforskare och professor i miljömedicin vid Karolinska institutet togs VAS-skattningar fram som eleverna på Segevångsskolan fick fylla i före och efter att de har spelat, för att undersöka om man påverkas mentalt av att spela trummor. Resultaten visade tydligt att eleverna upplevde att de blev piggare, gladare, lugnare och mer avspända av att spela trummor. Även betygen på skolan påverkades – måluppfyllelsen i kärnämnena (sv, eng, ma) steg sammantaget med 16,15 %. Den största ökningen på 55 % skedde i årskurs 7 i svenska. Kan det vara en slump att alla betygsresultaten stiger i samband med att hela skolan spelar trummor? Det är omöjligt att bevisa, men rektor Inga-Lill Olofsson på Segevångsskolan bedömer att projektet helt klart har en koppling till de förbättrade skolresultaten. Vid lärarnas och elevernas utvärdering av projektet framkom också att det är lugnare, mindre skadegörelse, bråk och konflikter på skolan sedan projektet startade. Målet med projektet Förskolepersonalkör är att, förutom att uppleva glädjen i att sjunga tillsammans, investera i och bidra med kunskap, idéer och material att använda i den

FOTO Louise Jennfors

Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är Musik i Syds omfattande verksamhet med konserter, projekt och temadagar, och Utveckling barn & unga är kärnan i verksamheten. där vi vill fördjupa, undersöka och få fram argument med vilka effekter kulturen kan ge i förskola och skola.

Förskolepersonalkör

5


dagliga verksamheten på förskolan. Det handlar om sång, språkutveckling, samarbete och motorik. Den 3 maj bjöds förskolebarn, personal och föräldrar in till Konserthuset för att få uppleva vad som kommit tillbaka till barnen!

Afrikaaa

sk apande skola

FOTO Ida Fredriksson

Musik i Syds samordnare för Skapande skola arbetar för att erbjuda ett varierat och brett musikutbud med professionella musiker, anpassade efter skolans egna önskemål och behov. Några program under året: Lika olika och Ett år i Kristianstad (åk 2), Tummel (åk 9) och Afrikaaa (åk 4–6) i Älmhult, Skånska Spektakel i Hässleholm och Lika olika i Bromölla (åk 1–3). Andra exempel är Jonas Åkerlund, Anders Nordgren inspelningsprojekt, Flamenco, Freestyle Phanatix, Finn Björnulfsson, Molly på rymmen, Cecilia Nordlund och Modspil. Rockbandet KC Attitude spelade med särskoleelever på Norretullskolan i Kristianstad. Detta Skapande skolaprojekt görs i samarbete med Kulturcentrum Skåne, som bedriver en 3-årig eftergymnasial kulturutbildning för personer med lätta intellektuella funktionshinder. I projektet får eleverna skapa musiktexter med bandet: ”KC Attitude är det bästa band jag någonsin hört och nu kan jag också skriva egna låtar. ..” kommenterade en elev efter skrivverkstad och konsert. nätverk och seminarier

Ill Emilia Johansson

KC Attitude

Högkvalitativa inspelningar för barn och unga

Musik i Syds producenter medverkade, arrangerade och deltog i flera träffar och konferenser under året – viktiga forum för fortbildning och utbyte. Nämnas kan Open Space/ Barnen, sången och medbestämmandet på Malmö Högskola i regi av projektet Rösträtt; ESTO i Örebro – en nationell konferens om estetiken i Lgr; seminarium vid Stockholms Universitet Centrum för barnkulturforskning; Statens Musikverks jämställdhetskonferens ”Musikliv i balans”; Musik i Tide, Århus, showcase med danska skolkonserter. Musik i Syd bidrog med produktionen Modspil med berättare, cellist och tecknare i ett program med nutida musik för barn och ungdom, en dag inom Nordiska Musikdagar i Stockholm. I samband med Folk- och världsmusikgalan genomfördes en barngala på Palladium i Malmö då Framtidspriset delades ut. Under en höstvecka arrangerade Musik i Syd en föreläsningsturné om kultur och estetik i skola och utbildning – en injektion i arbetsvardagen med Ulla Wiklund. En inspirations- och informationsdag kring Skapande skola arrangerades på Palladium i Malmö i november, då deltagarna fick lyssna till nya produktioner, ta del av en paneldebatt mellan bl.a. politiker och forskare. Seminariedag och Nätverksträff arrangerades för utvecklingsprojektet Högkvalitativa inspelningar för barn och unga, på Palladium i Malmö. Projektet vill skapa goda förutsättningar för musiker, skivbolag och kompositörer i hela landet att samarbeta, skapa nytt och få möjligheter att möta en livepublik. Dagen följdes av Barnmusikdagen med skivmässa och live-konserter.

FOTO Birgitta H Pellbring

musik direkt

Void

6

Musik Direkt arrangerades för första gången 1986 och har utvecklats till landets största och bredaste musiktävling för unga musiker i alla genrer. I Skåne och Kronoberg hölls totalt 8 lokaluttagningar. Årets riksfestival arrangerades i Jönköping där Kronoberg representerades av dödsmetallbandet Void och Skåne av banden Trellis, Phylatterion och Alley Girl.


Afrikaaa Air Flatterie Alla Fagra barn Amor Anders Nordgren Avadå Band Barnklassiker i Jazzkostym Ba-Rock-Stå-Upp Bä lilla bä Cecilia Nordlund – No respect Clownfestivalen Cristal Andino Dan Bornemark De kommunala spökvaktmästarna Den flygande orkestern Det stora konsertkalaset i Växjö, Nassim al Fakir, cirkusartisten Samuel Gustavsson Dra dit pepparn växer Ett år Eva och Puttes funkarshow

FOTO Anton Wikström

produktioner 2012

Finn Björnulfsson Fjärilseffekten Flamenco los ninõs Folk & Världsmusikgalan Freestyle Phanatix Flygande toner och tankar Föreläsningsturné om kultur&estetik i skolan Förvandla din skola till en medeltida borg Gröna Praliner Hemliga hatten Hjältar och Hjältinnor Hundbert Dogson Hunden Rund Hör din röst I rummet I väntan på jul Indiskt Jag känner mig blå Jorden runt med två gitarrer Kalle Krabba

Karen Mukupa & Wadudu Karin Boye KC Attitude Klezmofobia Kompis/Mera Kompis Lika Olika Lilla Sagosångsteatern Ljugarbänken Marhaba Hej Midsommardans med fam Carr Minitrams Modspil Monday Night Big Band Musik Direkt Musikhögskolan flyger Persisk musik och poesi – Do jare dirine Phönix Sagosånger med Allis Trio Sjung till sjöss Skilla

SkåneFolk Youth Ensemble Skånska Spektakel Spildansk – Solo Spilopperne Stjärnträdet Säsonglekar Teater Konkarong Teckensång Transmongolia Tummel Tusen och en natt Veckans jazzdjur i parken Vi rymmer Vi slår på trummor inte på varann! Vinden och havet Zimba Marimba Årstidsallsång med Mamma Måd Älgar flyger Ögonblick av Opera

kultur i vården kronoberg

Ett antal spännande produktioner har presenterats inom Musik i Vården i Kronoberg: Tusen bitar, visor i nutid med poetisk anklang med cello, ukulele och sång framfört av Anna Lahmer och Lena Müller; Säg inte nej... visor med populäranknytning, med Rickard Eriksson och Jenny Ivarsson på gitarr, fiol och sång. Publiken fick uppleva ett möte mellan Strindberg och Beethoven, då Strinbergssagor framfördes av skådespelaren Peter Storm och Lars Hallgren, som ackompanjerade berättandet med Beethovens sonater. Under året har också mycket planering och förarbete gjort för Kultur på Hjul, ett nytt projekt som under 2013 kommer att omfatta 13 äldreboenden i länet. sk åne

skolsånger, filmmelodier och schlagers, samt önskat hjärtansnära sånger från barn- och ungdomstid, som letats fram ur den stora visskatten och framförts vid nästa besök. En viktig del av verksamheten är den kontinuerliga kontakten. Totalt har 160 spelningar genomförts i 15 skånska kommuner. Under året har också planering och förarbete gjorts för ett nytt projekt som under 2013 kommer att omfatta två verksamhetsområden – äldreomsorgen och barnomsorgen: ”Liten och stor drömmer och tror” bygger på en idé som uppstod i samband med en mångkulturdag som arrangerades på äldreboendet Lindhem i Osby, april 2011. Barn från de näraliggandeförskolorna Ängsgården och Rönnegården bjöds då in att tillsammans med de äldre lyssna på en konsert med Allis trio.

Ulrika Gumundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger har med två röster och en gitarr fortsatt sin uppskattade verksamhet med vissång på äldreboenden över hela Skåne. De boende har fått ta del av en stor repertoar med svenska visor,

7


k ammarmusik • orkester • kör • nutida Kammarmusiken har en stark ställning i södra Sverige, både vad gäller musiker, ensembler och arrangörer. Tillsammans med en rad lokala arrangörer och konserthus har Musik i Syd under 2012 kunnat presentera ett stort antal regionala, nationella och internationella artister och ensembler inom konstmusikområdet. Musik i Syd medverkar också i flera festivaler och projekt i södra Sverige och i Öresundsregionen. Exempel på samarbeten inom konstmusiken är Music Around, Lund Choral Festival och TonSatt. För alla dessa verksamheter är samverkan mellan olika aktörer en förutsättning. Håkan Hardenberger

Under året genomfördes ett stort antal kammarmusikkonserter i samarbete med arrangörsföreningar i regionen och på Musik i Syds egna scener. Samarbetet med länsmusikinstitutionerna i Halland, Kalmar och Blekinge fortsätter. I kammarmusikkatalogen för 2012/2013 presenterades ett variationsrikt utbud med såväl nationella som internationella artister och konstellationer. Kontakten med arrangörerna har hög prioritet för Musik i Syd och under året har Musik i Syd svarat för två kammarmusikkonferenser – en med arrangörer i södra Sverige och en med länsmusikrepresentanter från hela landet. En ny, ung arrangörsförening för kammarmusik, Krinolin kammarmusikklubben, såg dagens ljus och uppmärksammades i såväl SVT som SR. Musik i Syd har haft flera nationella åtaganden, bl.a. turné för Solistprisvinnaren Per Gross och vinnarna av Ung & Lovande, Duo Carr Quennerstedt, i södra Sverige. Under mars månad genomförde Musik i Syd en turné med världsberömda Academy of St Martin in the Fields, under ledning av trumpetaren Håkan Hardenberger. Malmö Opera och Musik i Syd samarbetade med turnéproduktionen Tosca som sammanlagt gavs i ett trettiotal välbesökta föreställningar under hösten. Konsertserier under rubriken Musikriket startade i Kronoberg under 2012 och tillsammans med fem kommuner arrangerades 27 konserter på 10 helt nya spelorter, och därmed erbjöds möjligheter för en publik till unika upplevelser med levande musik där man bor. Konserterna, och särskilt deras genremässiga bredd, har varit mycket uppskattade av både publik och arrangörer. Musik i Syd har under året varit medarrangör för en rad lokala musikinitiativ i Kronoberg som exempelvis Toner på Huseby, Stenbrohults musikvecka, Christina-gatan och Växjö Ljudkonstfestival. Musik i Syd har under 2012 gjort ett flertal verkbeställningar och samverkat till ett omfattande antal uruppföranden av svenska tonsättare, både i Sverige och utomlands.

FOTO Marco Borggreve

Ett samarbete med RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik) med Artists in Motion och turnéstödsverksamhet har genomförts. Detta har resulterat i möte mellan ensemblen och den ideella föreningen inom den nutida konstmusiken. Det Musik i Sydproducerade Double Projections lät bildkonstelever från södra Sveriges folkhögskolor utforska grafiska partitur tillsammans med professionella musiker och tonsättare. The Abreu Sisters

music around

London var temat för öresundsfestivalen Music Around. Flera engelska artister och grupper gästade festivalen. Badke Quartet, Matthew Trusler & Ashley Wass och The Classic Buskers turnerade till flera kammarmusikarrangörer i regionen. Festivalen hade också tre stora internationella gästspel: BBC Singers, Academy of Ancient Music och London Sinfonietta. Göteborgs Symfoniker var årets orkestergästspel. De kammarmusikarrangörer som deltog i Music Around ingick också i ett samordnat biljettsystem för festivalen

8


– ett för året nytt initiativ. Marknadsföringen av festivalen var omfattande, med allt från reklam via digitala skärmar vid väginfarter och pressmöten till Music Around-trailern som visades på Pågatågen och S-togen. I Music Around ingick också ett antal beställningsverk och uruppföranden, bl.a. verk av Gabriel Jackson framfört av BBC Singers, specialskrivet för och tillägnat Musik i Syd och Music Around. ”The London Sinfonietta were proud to be participants in the 2012 edition of Music Around. It was especially exciting for us to bring and promote new music from the UK to audiences in Sweden, and we very much hope there will be a chance for our collaboration with the festival to continue in future” Andrew Burke, London Sinfonietta.

Med konsertupplevelsen i centrum gick Lund Choral Festival in på sin fjärde omgång och bjöd lundapubliken på ett fyrtiotal evenemang, inkluderande 20 gratiskonserter med lokala körer och ensembler, en lång rad internationella och nationella gästspel samt två stora arenakonserter med över tusen skånska körsångare. Bland höjdpunkterna skall nämnas Galakonserten med musikaltema (vilken hade föranlett Benny Andersson att överraska med sin närvaro och pianospel vid en av repetitionerna), Eric Ericsons Kammarkörs uruppförande av Hans Gefors Umi sono mono (beställningsverk av Musik i Syd som också spelades in av Sveriges Radio) samt lördagskonserten i Allhelgonakyrkan med Malena Ernman, Musica Vitae och Gustaf Sjökvists kammarkör (likaledes ett beställningsverk av Musik i Syd 2011). De mycket uppskattade lunchkonserterna i Domkyrkan fortsatte även i årets festival. Det bjöds på varierat innehåll med allt från renässansmusik, klassiker, samtida till populär- och rockmusik med Emil Jensen och Klubbkör på Mejeriet, mest långväga gäster var Idea of North från Australien. Runt 2 000 körsångare deltog under veckan och samlade drygt 13 000 åhörare till sig.

FOTO Marco Borggreve

lund chor al festival 2012

Academy of Ancient Music Music Around

spontankören

Spontankören startade sommaren 2011 på initiativ av Lunds kommun. Sedan hösten 2011 har körens verksamhet drivits av Musik i Syd i samarbete med Lunds kommun och fr.o.m hösten 2012 även i samarbete med Sveriges Körförbund. connect festival

Connect festival var 2012 en del av Music Around och programmet bestod av både workshops och konserter med bl.a. den norska trion Poing och engelska BBC Singers, på samma sätt som tidigare med stort engagemang och deltagande hos kompositionsstudenterna vid Musikhögskolan i Malmö. båstad k ammarmusikfestival

och ännu fler...

Musik i Syd var under året engagerade även i bl.a. följande festivaler: Musik i Kullabygden 7–14 juli, Sommarmusik på Näset, Konsertdagar i Ekestad, Opera på Drakamöllan, Konsertserie på Mellby Atelier och Backafestivalen.

FOTO Charlotte Carlberg Barg

Båstad Kammarmusikfestival firade i år 20-årsjubileum med temat ”För, med och av barn”. Årets tonsättarprofil var Maja S.K. Ratkje. Amerika var årets andra-tema med musik av bl.a. 100-årsjubilaren John Cage, Leonard Bernstein, Samuel Barber m.fl. Som vanligt bjöd festivalen på en bred repertoar med svenska och internationella artister på absolut högsta nivå.

Gustaf Sjökvist Lund Choral Festival

9


folkmusik • världsmusik Musik i Syd erbjuder folk- och världsmusikproduktioner till arrangörer i hela regionen. De senaste årens medvetna satsning har resulterat i återkommande konserter på flera scener och många arrangörer ger också enstaka offentliga folkmusikkonserter med viss regelbundenhet. Musik i Syd har också aktivt arbetat för att etablera ett ordentligt arrangörsnätverk för folk- och världsmusiken i Skåne och Kronoberg, men även med intilliggande län, inte minst för att stimulera tillkomsten av nya arrangörer.

Carminho

Musik i Syds utbud inom folk- och världsmusik bestäms i nära samarbete mellan producent och arrangör – turnéer planeras och genomförs efter önskemål och möjligheter. Under 2012 gjordes sju konsertslingor: Jonas Åkerlund & Ulrika Gunnarsson, Kvartet Traktor, Louisa Lyne un di Yiddische Kapelye, Stormsteg, Tranotra, Music of Skåne samt Baltic Crossing. Den sistnämnde gruppen gjorde längsta turnén med tio konserter. Flera av slingorna sträckte sig även utanför Musik i Syds område, då produktionerna såldes till bl.a. Köpenhamn, Blekinge, Stockholm, Gästrikland och Dalarna. Enstaka konserter gjordes med Carminho, Väsen & Le vent du Nord, Svedala, SHE, Genticorum, Tummel, ResiDans, Apolonia, West of Eden, Kraja, samt flertalet solomusiker såsom exempelvis Thuva Härdelin, Peter Pedersen, Johan Hedin, Karin Wallin och Ånon Egeland, för att nämna några. Under året har de två största arrangörsföreningarna inom folk- och världsmusik i södra Sverige – MalmöFolk och Valshuset i Växjö – firat jubileum. Valshuset firade 30 år i mars med kurser, middag, konsert och party. Medverkande musiker var bl.a. Tummel, Hedin/ Björnlert/Pekkari och Ånon Egeland. På hösten firade MalmöFolks 20 år då bl.a. den svensknorska gruppen Sver spelade. Under sommarhalvåret stöttar Musik i Syd flera arrangörer i samband med festivaler, spelmansstämmor och andra större evenemang. Exempel är Backafestivalen (världsmusik), och den bredare Mundekulla Musikfestival, som får stöd med folkmusikproduktioner. Många spelmanstämmor fick stöd för konsert med solomusiker t.ex. Markarydsstämman (Peter Pedersen), Hagstastämman (Thuva Härdelin) och Tolg Folk. Musik i Syd har även samarbetat med en rad spelmansstämmor och folkmusikevenemang, främst i Skåne, då Laif Carr medverkat som spelman/spelledare/kursledare, exempelvis Ängelholmsstämman, Skäralid, Ruskvädersgille mm. Midvinterton är en mindre folkmusikfestival i februari som startades för fem år sedan och som har fokus på den folkliga sången och rösten som instrument. Sedan 2012 så drivs festivalen i ett samarbete mellan Musik i Syd, Musik i Blekinge och Föreningen Midvinterton. Festivalen sker i Olofström och har hela södra Sverige som sitt upptagningsområde. Femårsjubileet 2012 hade bl.a. Frifot, Navarra, O´Reely´s, PPM m.fl. på artistlistan och blev det bästa året. korrö folkmusikfestival

Inför årets Korröfestival genomfördes en serie med konserter på Korrö under namnet ”I väntan på festivalen”. Dels för att skapa mer uppmärksamhet för festivalen med även för att erbjuda ”prova på-tillfällen” för den som kanske inte är bekant med vad Korröfestivalen är. Korröfestivalen ingår i ett nätverksbyggande mellan några nordiska folk- och världsmusikfestivaler, som hjälper varandra genom att förmedla musiker från respektive festival för utbyte. Från Musik i Syds sida deltog Ulrika Gunnarson & Jonas Åkerlund i Kaustinenfestivalen (FIN) och Tranotra åkte till Musik over Prästö Fjord i Danmark.

10


Årets Korröfestival har under året gjort en satsning på Internet genom en uppdatering av hemsidan, mailutskick, Facebook och närvaro på både Twitter och Instagram. Festivalen ökade i år med ca 8 % fler sålda biljetter, jämfört med 2011. Årets stora nyhet på festivalen var en festival i festivalen – Barnens egen Korröfestival. Ett litet område med egen entré, hantverksyta, höborg och sagotält fanns för de minsta besökarna. Korröfestivalen har de senaste åren satsat på fler barn och familjeföreställningar för att locka familjer till Korrö. Några av de ensembler som detta år gästade festivalen var Kebnekajse, Hedningarna, Folk-All in Band, Baltic Crossing, Drakskip, Punsch, Anders Norudde, Janusz Prusinowski, Molly på rymmen och många, många fler. Utlandsartister från följande länder var med på festivalen: Norge, Finland, Polen, Österrike, Japan, England och USA. Sveriges Radio var som vanligt närvarande och spelade in många timmars musik för att sändas senare under hösten/vintern.

folk och världsmusikgalan i malmö 2012

Tillsammans med flera medarrangörer hade Musik i Syd värdskap för Folk & Världsmusikgala 2012. Syftet med galan, som tidigare arrangerats i Stockholm och Göteborg, är att synliggöra folk- och världsmusikgenren i Sverige och att vara en stimulerande mötesplats för genrens aktörer. Galan är en konsert med ett brett och högkvalitativt program samt en prisutdelning med priser i åtta kategorier. Galan har under de tre åren växt för varje gång och i Malmö arrangerades ett fyra dagar långt evenemang med den stora galakvällen, ett 30-tal seminarier, workshops, mindre konserter och danser. Mässan Open Folk, som arrangerades för första gången, lockade närmare 40 utställare till Moriska paviljongen. Årets gala blev mycket framgångsrik och uppskattad och väckte stort intresse i media: flera inslag i Sveriges Radios olika kanaler, inslag i nyhetsprogram både i SVT och TV4, 27 artiklar i dagspress och tidskrifter och närmare 40 inslag på hemsidor, nyhetssajter och bloggar.

Faela

11


jazz Jazzlivet i vår region är rikt och inom rimligt reseavstånd finns många aktiva klubbar och andra jazzarrangörer. Förutom traditionella jazzklubbskonserter är Musik i Syds ambition att medverka till att jazz kan upplevas i andra miljöer – som t.ex. konserthus, kyrkor och bibliotek. Detta är inte bara uppskattat och efterfrågat, utan även ett sätt att nå en ny och större publik. I södra Sverige och Öresundsregionen bor också många och mycket kvalificerade jazzmusiker. Flera ensembler består av svenska och danska musiker. Med många aktiva arrangörer i södra Sverige och på Sjælland, i kombination med artister på hög internationell nivå, skapas här en spännande internationell scen för jazzen.

Musik i Syd samarbetar på olika sätt med regionens jazzarrangörer och har en pågående diskussion om på vilket sätt vi kan göra samarbetet så bra som möjligt med hänsyn till saker som artistönskemål och möjligt utbud. Två exempel på årets konsertproduktioner är Fredrik Kronkvist NYC Quartet, som gjorde en kritikerrosad turné i sydsverige i april och Pappas Skägg, en 10-manna-ensemble med samtliga musiker från KOPASETIC-kollektivet som gjorde en konsertturné under hösten. Musik i Syd samarbetade liksom tidigare år med Jazzfestivalen i Smyge som gick av stapeln den 28 juli och Jazz under Stjärnorna i Brantevik som gjorde sin 24:e säsong. I programmet ingick bland andra XL Big Band tillsammans med Svante Thuresson. Ytterligare exempel på samarbeten är Grand Jazz i Lund den 3 november och konsertserien Goodnight Sun under juli månad i Malmö.

Kristianstad-Åhus Jazz Festival genomfördes för 40:e gången i ordningen den 8 –11 juli med Blue Bird Jazzclub som huvudarrangör med Musik i Syd som samarbetspartner. Festivalen, som hölls på Sommarlust i Kristianstad, presenterade en bred blandning av både nya och etablerade svenska och utländska artister. Musik i Syd fortsatte satsningen med att hjälpa unga arrangörer – under 2012 i form av ett samarbetet med den nystartade klubben Ljus och Brus i Svalöv. ystad sweden jazz festival 2012

Jazzfestivalen som på kort tid blivit en av landets största jazzhändelser presenterade sin tredje upplaga mellan den 2–5 augusti. Huvudscenen var Ystad Teater men det gavs också konserter på Ystad Saltsjöbad, Biografteatern Scala, Per Helsas gård, Hos Morten Café, Sankta Maria kyrka samt i Surbrunnsparken. Festivalens omfattning var i storlek med förra årets festival och musiken som presenterades var av högsta internationella klass. Festivalen innehöll en hyllning till Quincy Jones som också närvarade under dagarna och deltog i den konsert som tillägnades honom med svenska toppartister. ystad jazzcafé

Åtta gånger om året presenteras ung lovande jazzmusik på Caféet på Ystad teater. Under 2012 gästades caféet av musiker som Björn Ingelstam och Måns Persson och grupper som Malins Cookbook, Trio Gordon samt den Brasilianska duon Daniel Marques & Rodrigo Ursaia.

Fredrik Kronkvist

12

Quincy Jones


internationellt utbyte Musik är per definition en konstform som rör sig över landsgränser och som talar ett internationellt språk. För Musik i Syd är det en självklarhet att erbjuda vår publik upplevelser av internationellt verksamma artister och musik från olika kulturer med spridning i världen. Det är också en viktig uppgift för Musik i Syd att medverka till att musiker och tonsättare från vår region blir uppmärksammade utanför landets gränser. Att exportera och importera musiker och musik är idag en helt integrerad del av verksamheten.

Den europeiska orgelfestivalen Connecting Arts med 42 konserter under två veckor i månadsskiftet april/maj genomfördes i Skåne med över 2 000 besökare. Förutom framstående svenska artister, medverkade artister från Holland, Frankrike och Turkiet som kombinerade orgeln med andra konstformer som teater, cirkus, folkmusik, rock, dans m.m. Musik i Syds internationella satsning för 2012 har bland annat genom Music Around haft ett fokus på England och London och året har inneburit värdskap för några av Englands mest framstående ensembler. Musik i Syd har också tagit initiativ till och genomfört flera projekt och samarbeten med brittiska organisationer, institutioner och festivaler med syftet att nå ut med svensk musik och svenska musiker i England. Musik i Syd genomförde under hösten 2012 utbytesprojektet Interplay London/Sweden 2012 där tre svenska musiker möte tre engelska. Efter en veckas repeti-

tioner på Mellby Atelier i Skåne framförde de tillsammans ett unikt konsertprogram i både i Sverige och England. Projektet genomfördes i samarbete med Tomorrow’s Warriors från London och Jazz i Malmö.

tonsättaren Albert Schnelzer, violinsolisten Hugo Ticciati och Svanholm Singers. Academy of St Martin in the Fields under ledning av Håkan Hardenberger deltog också i musikhelgen.

Efter långa och intensiva förhandlingar lyckades Musik i Syd övertyga ISPA (International Society for the Performing Arts) att förlägga sin sommarkongress till Malmö 2015.

Utöver den särskilda satsningen på England och London har Musik i Syd även medverkat och stöttat svenska musikers konserter/turnéer i Skottland, Brasilien, Tyskland med flera länder, nämnas kan: Edinburgh Jazzfestival, juli; Musik i Syd medverkade med skåneartisterna Fredrik Kronkvist Trio; Islay festival i Scottland 14–16 september 2012, Medverkande artister; Fredrik Kronkvist, Miriam Aida och Martin Sjöstedt; Un x pected Brazilian Project, turné i Brasilien, artister: Anders Vestergård, Johnny Åman och Mats Holtne; Regensburg Tage Alter Musik (Ancient Music Festival) Musik i Syd medverkade i festivalen med Ensemble 1700, juli 2012; ”Jacob Karlzon 3 ”MORE” – turné, en omfattande världsturné med Jakob Karlzon. Totalt 41 konserter i Tyskland, Finland, Kina, Estland, Frankrike och Turkiet; Turné med Anders Bergcrantz i Italien, Tyskland, Irland, Serbien, Spanien och Kroatien; Anna-Lena Laurin – uruppförande av komposition ”Danse Joyeux de la ville Blanche” i Glenridge New Jersey, Huntington Library, Los Angeles USA; Loïc Dequidt Trio, Jan Lundgren Trio samt grupper som The Opposite och Plunge har med hjälp av Musik i Syd haft möjlighet att spela utanför Sverige i Europa, Asien, USA.

internationella gästspel i sverige

En betydande del av Musik i Syds utbud inom alla genrer utgörs av internationella ensembler. Music Around hade ett londontema med flera i England verksamma grupper. I sommarmusikfestivalernas program utgör internationella grupper en stor del av utbudet. Ett annat exempel på utlandsverksamhet i Sverige är att Musik i Syd under året genomförde en turné med kören Balsis från Lettland och vokalkvartetten The Idea of North från Australien. Musik i Syd har deltagit i följande mäs�sor och kongresser: Jazz Ahead, Bremen; WOMEX, Thessaloniki; Classical Next, München; ISPA, New York och Seoul; APAP, New York; NAFCO, Irland; NOFOD, Tromsö; Europeiskt folk- och världsmusikforskarmöte, Köpenhamn; Tallin Music; Polyfollia, Frankrike; Elbjazz Festival, Hamburg. svensk a frilansmusikers internationella deltagande

I samarbete med Nota Bene och svenska ambassaden genomfördes en svensk musikhelg i Cadogan Hall 10–12 maj i London, med ett program med svensk musik och svenska musiker. Medverkade gjorde bl.a.

13


musica vitae fr ån Sibelius till cirkus

Bredd och spets kompletterar varandra, och bredd och spets är honnörsord för Musica Vitae. Orkesterns program uppvisar som alltid en repertoar som spänner över rykande färsk konstmusik, verk av barockens tonsättargiganter, smäktande tangotoner, populärmusik, barnvisor och allt där emellan. Under året gavs totalt 68 konserter, varav åtta riktade sig till barn/ungdomar och familjer. Ca 80 % av konserterna ägde rum i hemmaregionen Skåne/Kronoberg. Antalet uruppförda verk var åtta till antalet, komponerade av Tebogo Monnakgotla, Ole Lützow-Holm samt kompositionsstuderanden vid landets tre största musikhögskolor.

2012 var året då Musica Vitae officiellt invigde den nya kammarmusikscenen på Utvandrarnas hus i Växjö. Med lapp på luckan och cirkusartisteri i taket, fylldes Atriumsalen av förväntansfulla besökare i alla åldrar. Den nya repetitions- och konsertsalen innebär också utökade möjligheter att kunna ta emot studiebesök och arrangera öppna repetitioner. Huvuddelen av orkesterns konserter i Växjö kommer i framtiden att ges på Utvandrarnas hus, men gästar naturligtvis även andra arenor i staden, och turnéverksamheten i regionen, i övriga landet och utomlands är oförminskad. Orkestern är engagerad i en bred musikalisk verksamhet och strävar konstant efter att erbjuda konsertbesökarna musikaliska upplevelser av högsta kvalitet inom vitt skilda genrer. Några exempel kan nämnas ur det digra utbudet under året: Danska Radions Pigekor med dryga 30-talet flickröster i övre tonåren fyllde Växjö Konserthus med sin tonsäkra klang. En hänförande upplevelse var när nycirkusartisten Manda Rydman hängde i sin ring högt över allas huvuden i museiparken i Växjö, och visade prov på näst intill omänsklig smidighet och grace. Musikalitet och glädje i stora mått visades prov på när särskoleelever sjöng med hjälp av teckenspråk. I centrallasarettets entréhall framförde Musica Vitae klassisk kammarmusik och möttes av både häpnad och förtjusning.

FOTO Martina Wärenfeldt, Mstudio

Under 2012 samarbetade orkestern med bl a följande solister, dirigenter och andra kulturarbetare; Johannes Gustavsson – dirigent | Per Tengstrand – piano | Manda Rydman – nycirkusartist | Olle Steimer – programvärd | Rainer Honeck – stehgeiger | Helena Fransson – dansare | Tobias Wallin – dansare | Fredrik Burstedt – dirigent | Sjöströmska kvartetten | Fredrik Paulsson – ledare och violinist | Nathalie Stutzmann – dirigent | Lisa Larsson – sopran | Staffan Larson – dirigent | Fredrik Malmberg – dirigent | Radiokören | Michael Bartosch – dirigent | Kerstin Axelsson – presentatör och sångare | Margareta Evmark – presentatör och sångare | Dan Evmark – piano | Oscar Berois – sångare | Musiker från Montevideos filharmoniska tangoorkester | Glasblåsare från Kosta glasbruk | Yvonne Tuvesson Rosenqvist – sopran | Peje Johansson – presentatör | Jan Malmsjö – recitatör | Ann-Margreth Nyberg – sopran | Johan Bogren – baryton | Per Johansson– klarinett | Magnus Nilsson – fagott | Körer från Eslöv, Höör, Ringsjön, Hörby och Dalby | Mats Zetterqvist – ledare och violinsolist | Nenia Zenana – dirigent | DR PigeKoret | Staffan Mårtensson – klarinett | Gustaf Sjökvist – dirigent | Gustaf Sjökvists kammarkör | Malena Ernman – mezzosopran | Björn Gäfvert – ledare och cembalosolist | Peder Lamm – presentatör | Nassim Al Fakir – programvärd | Växjö domkyrkas Ceciliakör | Yvonne Steen Ohlander – kördirigent | Lena Hoel – sopran | Thomas Niklasson – kördirigent | Växjö domkyrkas Oratoriekör | …samt solister och ledare från de egna leden.

14


ensemble mare balticum Musik i Syds Ensemble Mare Balticum bildades 1989 med Kristianstad som bas. Ensemblen är specialiserad på tidig musik, främst från länderna kring Östersjön – Mare Balticum. Musikerna har stor erfarenhet av att presentera både renodlade konserter och en egen form av historiskpedagogiska program för såväl vuxna som barn och ungdom, där historien levandegörs med hjälp av musik. Med sin unika kompetens, sin ovanliga besättning med de tidstrogna instrumenten och sitt kreativa arbetssätt har Ensemble Mare Balticum skapat sig en självklar plats inte bara i det sydsvenska musiklivet utan varhelst de framträder.

Under 2012 framfördes ett 20-tal unika program, antalet föreställningar var naturligtvis mångfalt fler. Vid Palladium Barock i februari var det premiär på föreställningen Ack Libertas. Tillsammans med sångaren Martin Bagge och lutenisten Mikael Paulsson framfördes texter och rekonstruerad musik av den svenske skalden Lars Wivallius. Programmet framfördes vid två turnéer, första turnén var dessutom premiär för Musikriket, ett omfattande kommunsamarbete i Kronoberg initierat av Musik i Syd. Under hösten gästades Göteborg, Uddevalla, Säffle och Lund. Till festivalen Connecting Arts togs ett nytt program fram med fokus att levandegöra orgeln med hjälp av de stämmor och instrument som finns representerade i denna unika ensemble. Programmet Levande Orgel framfördes tillsammans med organisten JohanMagnus Sjöberg som också komponerat ett nytt verk. Publik i Malmö, Helsingborg och Kristianstad tog del under våren, i Lund och Berlin, som fick två konserter, under hösten. Aqua, musik med vattentema, framfördes i Ängelholm, Olofström och Kristianstad. Centralt i detta program är musik av simrishamnstonsättaren Reine Jönsson. Jönsson har under året också dellevererat avsnitt ur en kommande kammaropera för ensemblen – att se fram emot kommande år! Ett kärt återseende blev det då Sven Wollter återvände till Skåne för att under två dagar framföra den rosade föreställningen Triumf att finnas till. Tillsammans med skådespelaren och berättaren Anders Granström skapades föreställningen Somewhat Musing, ett porträtt av London under tre sekler, med premiär på Palladium i Malmö under festivalen Music Around. Samarbeten med körer är ett återkommande uppdrag. I Lunds domkyrka framfördes Arvo Pärts Passio tillsammans med Lunds domkyrkas Gosskör under ledning av dirigent Ragnar Bohlin. Sveriges Kyrkosångsförbunds Riksfest hölls i Kristianstad 18–20 maj. Där fick ca 500 kyrkosångare ta del av ensemblens specialistkunskaper inom det danska arvet av renässansmusik under gudstjänster, konserter och workshops. I programmet Musica Alta fokuserade ensemblen på stark musik för blåsare; skalmejor, basun, säckpipor och slagverk. Programmet framfördes på Naturum i Kristianstad och inte minst på Glyptoteket i Köpenhamn under renässansmusikfestivalen. Traditionskonserten Jula Songh framfördes i år i tillsammans med författaren och berättaren Christina Claesson i Sölvesborg och på Grand Hotel i Lund.

Ack Libertas! Martin Bagge och Mikael Paulsson

Ensemblens arbete för barn & unga tog sig ett nytt uttryck, då de bjöds att gästa kollegorna i Östgötamusiken vid deras ”inspirations- och nytänkardag”. I Linköping framfördes Dra dit Pepparn växer innan ett längre berikande samtal om yrkesrollen och arbetsuppgifterna inom området barn & unga tog vid. Vidare framfördes Ba-Rock-StåUpp! samt Kompis och Mera Kompis, och Medeltid i klassrummet. Förskoleproduktionen I väntan på jul framfördes 48 gånger under året sista veckor. Gualövs skola förvandlades under några intensiva dagar till en Medeltida Borg. Eleverna fick prova på dans, sång och musik och det hela avslutades med en medeltida marknad inklusive gycklare och eldslukare!

15


KONSERTHUSET KRISTIANSTAD Konserthuset Kristianstad består av två konsertsalar – Stora salen som rymmer 412 besökare samt Lilla salen med en publikkapacitet på upp till 200 personer. Lokalerna används till Musik i Syds egna konsertserier och produktioner men bokas också frekvent av externa arrangörer. Under 2013 påbörjas arbetet med att sammanlänka Konserthuset Kristianstad och Kristianstad Stadsbibliotek i en ombyggnation som utmynnar i ett nytt Kulturkvarter. På uppdrag av Kultur & Fritid Kristianstad ansvarar Musik i Syd för den breda verksamheten i Konserthuset, som förutom det stora antalet konserter även innefattar föreläsningar, konferenser och familjeföreställningar till repetitioner för några av stadens ensembler.

I Stora och Lilla salen i Konserthuset Kristianstad arrangeras konserter i alla dess former, föreläsningar och konferenser. Abonnemangsserien, arrangerad av Musik i Syd tillsammans med Kultur och fritid och Blue bird Jazzclub, bjöd under 2012 på totalt 28 konserter – såväl stora orkesterupplevelser, internationell kammarmusik, jazzmöten som finstämda viskvällar. Anna Ternheim bjöd på personliga texter, Malena Ernman gav röst åt Mozarts Idomeneo och klubbiga sjumannabandet Oi Va Voi tog klezmerpopen från London till Sverige och Kristianstad. Scenkonstserien för de små, Barnens Abonnemangsserie, innehöll nio utsålda konserter och de populära kulturluncherna (presenterade av Folkuniversitetet, Kristianstad Stadsbibliotek och Musik i Syd) fortsatte att sätta guldkant på vardagsluncherna. Christianstads Pensionärsuniversitet och Kristianstad Stadsbibliotek presenterade föreläsningsserier och Bokfestivalen drog publikrekord med över 5000 besökare i Konserthusets salar under de tre dagar huset besöktes av några av Sveriges mest namnkunniga författare. 2012 besöktes Kristianstad Konserthus av 31.930 personer fördelade på totalt 321 arrangemang.

VÄXJÖ KONSERTHUS Från och med våren 2009 har Musik i Syd i uppdrag av Kulturnämnden i Växjö att ansvara för en del av konsertverksamheten i Växjö Konserthus. Tillsammans med andra arrangörer och Elite Hotels, som ansvarar för övrig planering av evenemang, har Musik i Syd ambitionen att fortsätta utveckla Växjö Konserthus till en viktig och spännande mötesplats för Växjö – och hela Kronoberg.

2012 blev ett varierat och innehållsrikt år för Musik i Syd i Växjö Konserthus med en god publiktillströmmning på närmare 12.000 besökare. Under de 40 dagar per år som Musik i Syd förfogar över arrangerades konserter och föreställningar av lokala föreningar som Växjö Teaterförening, Christina Nilsson-sällskapet, Kulturskolan, Växjö Orkesterförening för att nämna några. Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet fick också möjlighet att fira Kulturfestival med sina lokala föreningar. Musik i Syd arrangerade också egna konserter. Nämnas kan Håkan Hardenberger och Academy of St Martin in the Fields och givetvis Musica Vitae med gästande dirigenter och solister. Under hösten återkom Tengstrandfestivalen, som firades under en hel månad med bl.a. konserter där Per Tengstrand musicerade tillsammans med Musica Vitae, Danska Radions Pigekor och Staffan Mårtensson, Ola Salo och den norske pianisten Håvard Gimse. Det Stora Konsertkalaset som nu blivit tradition där Musik i Syd bjuder in stora som små till kalas hade tv-populäre Nassim al Fakir som programledare, Musica Vitae spelade och Beethoven gästade – i form av en utklädd Per Tengstrand.

16


PALLADIUM MALMÖ Palladium presenterar från och med 2012 sitt samlade program i en vår- och höstfolder som distribueras i 10.000 ex, samt i en separat folder för familjeprogram med åtta föreställningar per säsong, i samarbete mellan Musik i Syd och Dansstationen.

Palladium i Malmö invigdes 1920 som biograf, men användes också till konserter och teater. Idag erbjuder huset en modern och ytterst flexibel scen för konserter och samtida dans. Tack vare ett omfattande och varierat utbud når Palladium många olika publikgrupper, och det är ingen överdrift att påstå att Palladium idag är en mycket uppskattad scen av både artister och publik. Musik i Syd har, på uppdrag av Kultur Skåne, det övergripande ansvaret för verksamheten, med Dansstationen som samarbetspart med ansvar för dansen. Utöver den publika verksamheten är Palladium en attraktiv miljö även för konferenser och bolagsstämmor.

Under 2012 har Palladium gästats av artister från hela världen med genremässigt stor bredd. Martin Taylor, Jan Lundgren & La Gaylia Frazier, Jacob Karlzon 3 och Tolvan Big Band m.fl har bjudit på jazziga program, den nya fadostjärnan Carminho kom från Portugal och från London gästade både The Ukulele Orchestra of Great Britain och världsmusikgruppen Oi Va Voi. För andra året delades Sir George Martin Music Award ut på Palladium och årets pristagare var Nils Landgren. Sir George Martin medverkade vid presskonferens och middag. Palladium Baroque i februari gästades bl.a. av Ensemble 1700 och Hargis O’Dette Duo. Under öresundsfestivalen Music Around låg den största delen av kammarmusikprogrammet på Palladium. Under en femdagarsperiod presenterades flera konserter per dag, bl.a. lunch- och after work-konserter, med fri entré. Lunchkonserterna, som genomfördes i samarbete med Musikhögskolan i Malmö, slog mycket väl ut och kommer att få en fortsättning. Värt att notera är att Palladium, vid flera tillfällen under året, har lyfts fram som den scen i Malmö som presenterar flest kvinnor i programmet, ett resultat av en medveten satsning. Palladium har under 2012 åter ökat både antalet evenemang och publikmängd. Musik i Syd hade 210 arrangemang och Dansstationen 47. Den sammanlagda publiken var 37 891 personer varav Musik i Syd 34 316 och Dansstationen 3 575 personer.

Anna Ternheim

Martin Taylor

Växjö Konserthus

Konserthuset Kristianstad

Palladium, Mallmö

FOTO Julia Hetta

Per Tengstrand och Ola Salo

17


KONSERTER Offentliga konserter i samverkan med olika arrangörer vuxna barn/ungdom/familj (0–25 år) Kultur i vården Konserter och arrangemang totalt

Kategorier/genrer konstmusik (varav enbart nutida musik 28) folkmusik/världsmusik jazz rock/pop visor & sånger övrigt/blandat/dans

1.161 1.682 215 3 058

625 708 212 46 766 701

PUBLIK vuxna barn och unga (0–25 år): skolkonserter, övriga aktiviteter, familjekonserter Publik totalt

18

174 276 112 464 286 740


EKONOMI 2012 RESULTATRÄKNING Not 2012-01-01 2011-01-01 – 2012-12-31 – 2011-12-31 ___________________________________________________________________________ Nettoomsättning 1 90 116 185 79 062 273 Övriga rörelseintäkter 23 500 0 ___________________________________________________________________________ 90 139 685 79 062 273 Rörelsens kostnader Produktionskostnader * -19 740 052 -16 797 714 Övriga externa kostnader * 2 -30 792 570 -24 285 876 Personalkostnader * 3 -40 367 391 -35 442 273 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -878 833 -998 498 ___________________________________________________________________________ -91 778 846 -77 524 361 ___________________________________________________________________________ Rörelseresultat -1 639 161 -1 537 912 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 125 481 223 514 Räntekostnader -21 498 -25 574 ___________________________________________________________________________ 103 983 197 940 ___________________________________________________________________________ Resultat efter finansiella poster -1 535 178 1 735 852

Bokslutsdispositioner 6 1 562 000 -269 999 ___________________________________________________________________________ Resultat före skatt 26 822 1 466 852 Skatt på årets resultat -24 908 -481 805 ___________________________________________________________________________ Årets resultat 1 914 985 047

*) I samtliga dessa poster ingår produktionsrelaterade utgifter såsom löner artister, resor, hotell, marknadsföring m.m.

19


BALANSRÄKNING Not 2012-12-31 2011-12-31 ___________________________________________________________________________ TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 1 126 026 1 227 955 Inventarier och musikinstrument 8 2 416 342 3 168 246 ___________________________________________________________________________ 3 542 368 4 396 201 ___________________________________________________________________________ Summa anläggningstillgångar 3 542 368 4 396 201 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 666 997 3 027 548 Aktuella skattefordringar 981 317 524 420 Övriga fordringar 926 522 703 728 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 156 729 4 411 787 ___________________________________________________________________________ 6 731 565 8 667 483 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 9 3 217 524 3 217 524 Kassa och bank 6 990 034 5 090 105 ___________________________________________________________________________ Summa omsättningstillgångar 16 939 123 16 975 112 SUMMA TILLGÅNGAR

20 481 491

21 371 313

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital 600 000 600 000 Reservfond 120 000 120 000 ___________________________________________________________________________ 720 000 720 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 3 925 427 2 940 380 Årets resultat 1 914 985 047 ___________________________________________________________________________ 3 927 341 3 925 427 ___________________________________________________________________________ Summa eget kapital 4 647 341 4 645 427 Obeskattade reserver 11 Långfristiga skulder 12 Övriga skulder

1 440 000

3 002 000

1 044 910

1 044 910

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 753 259 2 431 091 Övriga skulder 737 386 696 682 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 858 595 9 551 203 ___________________________________________________________________________ Summa kortfristiga skulder 13 349 240 12 678 976 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 481 491

21 371 313

POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Inga Inga

Inga Inga

20


NOTER Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2012 2011 Nettoomsättningen per rörelsegren Arrangörs- och produktionsintäkter 17 762 918 14 848 523 Stats- och huvudmannabidrag 57 432 800 56 174 200 Övriga rörelseintäkter 11 765 432 4 805 817 Hyresintäkter 2 314 815 2 439 328 Lönebidrag 840 220 794 405 ___________________________________________________________________________ 90 116 185 79 062 273

Not 2 Leasingavtal Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 141 168 (125 803) kronor. Not 3 Anställda och personalkostnader Nedan redovisas tillsvidare- och visstidsanställda tjänstemän. Dessutom arvoderades ca 200 frilansande musiker och artister. Ett flertal musiker och artister betalades därutöver via egna bolag. 2012 2011 Medelantalet anställda Kvinnor 36 34 Män 30 34 ___________________________________________________________________________ 66 68 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 27 072 498 26 130 065 Sociala kostnader och pensionskostnader 12 167 395 8 569 889 (varav pensionskostnader) (3 641 273 1 042 612) ___________________________________________________________________________ Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 39 239 893 34 699 954 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare

46% 54% 50% 50%

46% 54% 50% 50%

Not 4 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Bilar och andra transportmedel Datorer

5% 5–20 % 20 % 33 %

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2012 2011 Ränteintäkter 146 381 188 359 Kursdifferenser -20 900 1 708 Resultat vid försäljningar 0 33 447 ___________________________________________________________________________ 125 481 223 514

21


Not 6 Bokslutsdispositioner Förändring av överavskrivningar 1 562 000 -269 000 ___________________________________________________________________________ 1 562 000 -269 000 Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 038 579 2 038 579 ___________________________________________________________________________ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 038 579 2 038 579 Ingående avskrivningar -810 624 -708 695 Årets avskrivningar -101 929 -101 929 ___________________________________________________________________________ Utgående ackumulerade avskrivningar -912 553 -810 624 ___________________________________________________________________________ Utgående redovisat värde 1 126 026 1 227 955 Not 8 Inventarier och musikinstrument

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9 777 555 9 154 270 Inköp 25 000 623 285 Försäljningar/utrangeringar -40 000 ___________________________________________________________________________ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 762 555 9 777 555 Ingående avskrivningar -6 609 309 -5 712 740 Försäljningar/utrangeringar 40 000 Årets avskrivningar -776 904 -896 569 ___________________________________________________________________________ Utgående ackumulerade avskrivningar -7 346 213 -6 609 309 ___________________________________________________________________________ Utgående redovisat värde 2 416 342 3 168 246 Not 9 Aktier och andelar Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar

Bokfört värde Marknadsvärde 3 217 524 3 305 897

Not 10 Förändring av eget kapital Antal aktier: 600 Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 600 000 120 000 2 940 380 985 047 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 985 047 -985 047 Årets resultat 1 914 ___________________________________________________________________________ Belopp vid årets utgång 600 000 120 000 3 925 427 1 914 2012-12-31 2011-12-31 Not 11 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar 1 440 000 3 002 000 ___________________________________________________________________________ 1 440 000 3 002 000 Not 12 Långfristiga skulder Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Övriga skulder

22

2012-12-31

2011-12-31

1 044 910

1 044 910


23


Musik i Syd Konserthuset Kristianstad Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad tel 044-20 58 80, fax 044-21 19 25 skane@musikisyd.se

Musik i Syd Palladium Södergatan 15, 211 34 Malmö tel 040-10 99 90, fax 040-10 99 98 palladium@musikisyd.se

www.musikisyd.se 24

FOTO Charlotte Carlberg Barg

Musik i Syd Växjö Konserthus Västergatan 13, 352 31 Växjö tel 0470-70 03 00, fax 0470-70 03 19 kronoberg@musikisyd.se

Verksamhetsberättelse 2012 • Musik i Syd  

Verksamhetsberättelse 2012 • Musik i Syd Skåne Kronoberg

Advertisement