Page 1

MUSIK

UTBUD • för barn & UNGA

Nu med Skapande skola! s 27–40

vår

höst

13 14

1


Innehåll Utbud förskola/skola

Utbud Skapande skola

Konsertprogram Babyboogie (1–3 år)........................................................ 4 Minitrams (1–2 år) & Lilla Trams (3–5 år)........................... 5 Sjunga TRE Leka TRE (2–5 år)........................................... 6 Älgar flyger (3–5 år)........................................................ 7 I väntan på jul (1–5 år)..................................................... 7 Kompis (3–5 år). ............................................................. 8 Mera Kompis (6–9 år)...................................................... 8 Ediths sång (4–5 år, åk F–2).............................................. 9 Atchooo (3–5 år, åk F–3)..................................................10 Säsonglekar (3–5 år, åk F–2)............................................11 Gröna praliner (3–5 år, åk F–2).........................................11 Opsis (4–5 år, åk F–1)......................................................12 Vem ska trösta Knyttet? (4–5 år, åk F–2). .........................13 Sagan om floden (5 år, åk F–6). .......................................14 Hundbert Dogson (5 år, åk F–4).......................................15 Kartan upp och ner (åk F–3)............................................16 Dr Jazz (åk 1–4)..............................................................17 Trixie Dixie (åk F–6)....................................................... 18 Indiskt (åk F–7)..............................................................19 Solisten! (åk 1–6).......................................................... 20 Musikhögskolan flyger vidare (åk 4 t.o.m. gymnasiet)........21

Skapande skola-produktioner Våra Skapande skola-produktioner ............................... 27 Freestyle Phanatix: Dans-& beatbox (åk F–6) ................ 28 Freestyle Phanatix: Dans & rap/lyrik (åk 6–9) ................ 28 Freestyle Phanatix: Bust da Breakz (fr. åk 6) .................. 28 Afrikaaa! (åk F–9)......................................................... 29 Zimba Marimba workshop (åk 3–9)................................ 29 Workhop i samba och bodypercussion (åk 7–9) .............. 30 nO Respect (åk 7–9)...................................................... 30 Spelman på besök (åk 3–5).............................................31 Darbuka (åk 6–9)...........................................................31 Ett år (åk F–3) .............................................................. 32 Det händer med händer (åk F–3).................................... 32 Om Karin Boye och Margot Hanel (åk 7–9) ..................... 33 KC Attitude (särskola åk 1–9)......................................... 33 Lika Olika (åk F–4)........................................................ 34 Ba-Rock-Stå-Upp! (åk F–6) ........................................... 34 Marhaba Hej (åk F–3). .................................................. 35 Möte, möjligheter och musik (åk 5–9) ............................ 35 Inte bara Jack the Ripper (åk 6–9) . ................................ 36 Dra dit pepparn växer (åk 3–6)...................................... 36 Tuffa Tanter (åk 1–2)..................................................... 37 Cirkus Rabalder (åk 2–5)............................................... 37 Modspil (åk 4–6)........................................................... 38 Med panflöjt och trummor i Andernas höga berg (åk F–3 och särskola). .................................................... 38 Radioprojekt (åk 7–9).................................................... 39 Tummels unika universum! (åk 7–9)............................... 39 Skånska Spektakel (åk F–6)........................................... 40 Flygande toner och tankar ........................................... 40

Ensemble Mare Balticum............................................. 7–8 Musica Vitae ................................................................ 8 Utveckling barn och unga.........................................22–26 Beställningsblankett.....................................................41 Fakta och service.......................................................... 42 Vi arbetar med Barn & Unga.......................................... 42 Programförklaring från Töres Theorell........................... 43

www.musikisyd.se/barn-unga Verkställande direktör Martin Martinsson. Utbud barn och unga höst 13 vår 14 © Musik i Syd AB 2013 Produktion: Informationsavdelningen, Musik i Syd/Ida Fredriksson • Omslagsfoto: produktionen Afrikaaa!, fotograf Ida Fredriksson • Upplaga: 7.000 ex • Tryck: AM-Tryck, Hässleholm. Katalogen skickas ut till samtliga skolor och förskolor i Skåne och Kronoberg. Maila anna.karlsson@musikisyd.se om du vill få ett exemplar. Se även www.musikisyd.se för information om utbudet för barn och unga.

2


”Vi tycker att det är livsviktigt att det börjas i tid”

Se oss som en resurs! Musik i Syd är ett nav i sydsvenskt musikliv. Vi samarbetar med musiker, kompositörer, regissörer med flera för att samordna och erbjuda MUSIK på väldigt många olika sätt och vi har statliga och regionala medel för att vara den viktiga resurs som behövs för att levande professionell musik ska nå barn och unga. Vi tycker att det är livsviktigt att det börjas i tid – därför lägger vi stor omsorg på programmen och utvecklingsarbetet för förskolan. Vi tror så mycket på att få in musiken i skolan för ett lustfyllt lärande, att vi har en speciell ”skapande skolasamordnare” som är lärare i grunden och håller kontakt med alla de professionella musiker som fullständigt ”spottar ur sig” fina musikupplägg för en skapande skola! Vi som arbetar med att samordna allt detta fantastiska som sker i hela regionen Skåne-Kronoberg (sid 42) delgav varandra var och ens egen drivkraft i mål och visioner utifrån två ord. Läs gärna detta, samt andra mål och riktlinjer på www. musikisyd.se/barn-unga Som själva kärnan i Musik i Syds verksamhet för barn och unga finns vårt utvecklingscentrum – Utveckling Barn & Unga! Vi vill att både Kristianstad, regionen och hela landet ska se vårt utvecklingscentrum som sitt ”hjärtebarn” för att ta del av forskningsresultat, pilotprojekt och argument.  Använd gärna professor Töres Theorells ”programförklaring” som en tavla att hänga upp i lärarrummet! (sid 43) Jag säger som mina barn (ungdomar): GÖTT! Annika Johansson verksamhetschef för barn och unga

Spännande utvecklingsprojekt! Läs om våra pågående och avslutade utvecklingsprojekt inom Utveckling Barn & Unga. sid 22–26 3


Förskola

Babyboogie En exklusiv musikstund för små öron, som öppnar upp för olika sinnen

Tänk efter en liten stund och gör en tidsresa i ditt eget inre. Vilken är din starkaste musikupplevelse? När inträffade den? Kanske får de små barnen på din förskola ett av sina första stora musikminnen när Anna, Martin och Anders erbjuder en paus från förskolans vardagliga ljudmiljö. De bygger en en musikstund med spännande instrument, ljud och klanger. Medverkande: Anders Björkqvist (tuba), Martin Harborg (fagott,klarinett), Anna Cederquist (sång, blockflöjt, gitarr, ljuddesign).

FAKTA Målgrupp: 0–3 år Speltid: ca 35 min Publik: 40 Lokal: fri golvyta Bygg/rivtid: 60/30 min Scenyta: 4x4 m Period: höst 13, vår 14 Pris: 6.500 kr exkl. moms för två föreställningar i samma lokal samma dag. Offentlig familjekonsert: 6.500 kr exkl. moms Producent: Karin Holmström, tel. 0702-20 58 46 karin.holmstrom@musikisyd.se

FOTO Paul Ström

Lyssna på regnet, vågorna och djuren. Känn på mjuka tyger och titta på de blinkande fina bollarna och strandflaskorna.

4


Förskola

Minitrams & Lilla Trams Musikutflykt till den stora världen som det lilla barnet håller på att upptäcka!

Musik, ramsor och sång skapar trygghet och stimulerar språkutvecklingen hos små barn. Här blir du och din barngrupp vägledda av Dan Bornemark i låtar som Flytande Gegga, Hoppa hopprep, Var e skeden, Vi borstar tänderna, Titta, titta, titta m. fl. från de nya plattorna Minitrams och Lilla Trams. Naturligtvis får varje förskola en egen cd också.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Ur Läroplan för förskolan Lpfö98

FAKTA Minitrams Lilla Trams Målgrupp: 1–2 år Målgrupp: 3–5 år Speltid: ca 20 min Speltid ca 35 min Publik: 20 Publik: 50 Lokal: fri golvyta Scenyta: 2x3 m/offentlig 3x4 m Bygg/rivtid: 45/20 min Period: höst 13, vår 14 Pris: 4.500 kr exkl. moms för tre olika varianter, välj: 3 st Minitrams, 2 st Lilla Trams eller 2 st Minitrams och 1 st Lilla Trams Offentlig familjekonsert: 6.000 kr exkl. moms Medverkande i offentlig familjekonsert är Dan Bornemark och Björn Claeson Övrigt: cd ingår Producent: Karin Holmström, tel. 0702-20 58 46 karin.holmstrom@musikisyd.se

5


Förskola

Sjunga TRE Leka TRE Om man borrar sig ner i marken, djupt, djupt ner, skulle man förmodligen till slut hamna mitt i jordens innersta kärna. Men hur bär man sig åt för att ta sig till musikens innersta mitt? KONSERT: Följ med på en resa där sångrösten får stå i centrum och kroppen blir instrument. I nyskrivna sånger – med musikalisk-, motorisk-, och språklig utveckling i fokus – får barnen följa med sångtrion i sökandet efter musikens innersta kärna. I en lek utifrån svängiga, trestämmiga, a capellaarrangemang får vi testa våra stämband, sjunga mellanmålsvals och känna hur humöret kan växla. Finns musikens kärna i havet, på ängen, i rymden, i chokladen – eller kanske inuti dej och mej? PAKET: Under två besök på förskolan lär Katarina Nilsson Bremer ut sånger och un-

FAKTA Målgrupp: 2–5 år Speltid: 35–40 min Publik: 50 Lokal: fri golvyta Bygg/rivtid: 60/30 min Scenyta: 4x4 m Period: höst 13, vår 14 tisdagar el. enl. ök. Pris: 6.500 kr exkl. moms för två konserter i samma lokal samma dag Paketpris: 10.500 kr exkl. moms (två förmiddagar på förskolan i mindre grupper med Katarina Nilsson Bremer plus konsert med trion) Offenligt familjekonsert: 6.500 kr exkl. moms Producent: Annika Johansson, tel. 0708-20 58 83 annika.johansson@musikisyd.se

der tredje tillfället möter vi sångtrion och sångerna igen, där barnen är med och musicerar med toner, text och rytmer.

FOTO Wojciech Welc

Medverkande: Katarina Nilsson Bremer (sång), Susanne Welc (sång) och Olof Berglund (sång). Regissör: Anna Karin Sersam.

6


Förskola • Favoriter i repris! FOTO Leif Johansson

Älgar flyger Hur skuttar en kanin? Hur går det till när en fjäril föds? Kan älgar verkligen flyga? Genom musikens positiva kraft får barnen träna motorik och lyssnande, ramsor, sång och kreativitet. Med cello, kontrabas, trummor, mbira, marimba samt skogens alla djur skapar Katja och Anna en levande musikglänta på er förskola. Musik av Mozart, Lennon/McCartney, Pacelbel och blandade kottar. Medverkande: Anna Forsvall Lundmark och Katja Nielsen. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Ur Läroplan för förskolan Lpfö98

FAKTA Målgrupp: 3–5 år • Speltid: ca 40 min • Publik: 50 • Lokal: fri golvyta Scenyta: 4x5m • Bygg/rivtid: 60/30 min •Period: vår 14 Pris: 5.500 kr exkl. moms för två konserter i samma lokal samma dag Offentlig familjekonsert: 6.000 kr exkl. moms Producent: Karin Holmström, tel. 0702-20 58 46, karin.holmstrom@musikisyd.se

Ensemble Mare Balticum FOTO Anton Wikström

Producent: Andreas Johansson, tel. 0703-20 58 33 • www.ensemblemarebalticum.com

Det är aldrig för sent för tidig musik!

I väntan på jul

I väntan på jul

En innerlig julföreställning

Ny konsert i gamla julspår

Det finns mycket att pyssla med i väntan på jul. Det ska bakas, det ska ordnas med presenter och det ska skickas julkort. Men det finns också en längtan efter stillhet och gemenskap. I denna innerliga föreställning bjuds barnen in till rörelse och sång när Ute, Per och Fredrik sjunger och spelar på sina 1500-tals instrument såsom blockflöjter, sinka, vevlira, rebec, trummor och korvfagott! Musik från äldre tiders jultraditioner med nya, svenska texter.

Julstädning, änglar i snön, kälkåkning och ett besök av en liten tomte är något av det barnen får uppleva med Tommy, Dario och Stefan. I denna glada julföreställning bjuder musikerna på sina egna julminnen och spelar julig musik från förr med nyskrivna svenska texter.

FAKTA

Barnen bjuds in till att medverka med enklare rörelser, sånger och lekar till tonerna av renässansgitarr, viola da gamba, kontrabas och basun.

Målgrupp: 1–5 år • Speltid: 35 min • Publik: max 30 • Lokal: lekhall, samlingssal • Bygg/rivtid: 60/30 min • Scenyta: 4x5 m • Period: enl. ök. Pris: 4.500 kr exkl. moms för två föreställningar i samma lokal samma dag • Offentlig familjekonsert: 5.500 kr exkl. moms • Övrigt: en cd ingår

7


Förskola/skola • Favoriter i repris!

Kompis

Mera Kompis

Hur blir man det?

Om känslor i musiken

Alvin ska flytta – hoppas det finns kompisar där som vill som Alvin vill. Alvin vill spela, bara spela. Det är det han vill och inget annat. Men ingen vill det Alvin vill. Hur ska han då få kompisar? För manus svarar Anna Karin Sersam, Rolf Sersam har skrivit ny musik för trombonens oändliga uttrycksmöjligheter och för duettsång! Medverkande: Anna Karin Sersam och Stefan Wikström.

Uppskattad fortsättning på Kompis. Hur gick det egentligen för Alvin och Rosa? Rosa har börjat skolan och där är Alvin. Han är söt, tycker Rosa, hon vill gärna pussa på Alvin, men han vill bara pussa på sin trombon. Musiken visar vägen i denna lilla kärlekshistoria om att börja spela ett instrument på musikskolan, för att kanske få spela tillsammans med Alvin ... Medverkande: Anna Karin Sersam, Stefan Wikström och Dario Losciale.

FAKTA

FAKTA

Målgrupp: 3–5 år • Speltid: 40 min • Publik: max 50 Lokal: lekhall, samlingssal • Scenyta: 4x5 m • Bygg/rivtid: 60/30 min Period: enl. ök. • Pris: 5.500 kr exkl. moms för två föreställningar i samma lokal samma dag • Offentlig familjekonsert: 5.500 kr exkl. moms • Övrigt: en cd ingår • Producent: Andreas Johansson, tel. 0703-20 58 33, andreas.johansson@musikisyd.se

Målgrupp: åk F–3 • Speltid: 40 min • Publik: 60–80 • Scenyta: 4x5 m Lokal: lekhall, samlingssal • Bygg/rivtid: 60/30 min • Period: enl. ök. Pris: 5.500 kr exkl. moms för två föreställningar i samma lokal samma dag • Offentlig familjekonsert: 5.500 kr exkl. moms • Producent: Andreas Johansson, tel. 0703-20 58 33, andreas.johansson@musikisyd.se

Musica Vitae

Producent: Staffan Langemark, tel. 0705-43 75 09 • www.musicavitae.com

På Musik i Syds stora konsertkalas är alla välkomna! Festen ingår i kammarorkestern Musica Vitaes familjekonserter och hålls i Växjö Konserthus. Det Stora Konsertkalaset har blivit tradition och hösten 2013 är det dags igen. Under åren har publiken träffat djur i parad, sjungit allsång med Sara Edwardsson, funderat kring musik med Eva Funck och varit på cirkus tillsammans med Nassim Al Fakir. Det är inte bara på scenen som det roliga händer. I husets stora foajé anordnas pyssel och knåp innan konsertens början. Håll er uppdaterade på www.musicavitae.com

8

Musica Vitae har en bred och väl etablerad barn- och ungdomsverksamhet. Samarbetet med programmakaren Olle Steimer har resulterat i roliga konserter med olika teman. Den traditionella julkonserten i december spelas för fullsatta salonger. Orkestern bjuder varje år in barn i förskole- eller lågstadieåldrar till sin egen scen i Utvandrarnas Hus. I ett samarbete med grannen Kulturparken får barnen först gå på konsert och sedan jobba med glas i museets ateljé. Inom projektet Skapande skola har högstadieelever bekantat sig med Tjajkovskijs musik Svansjön. Ungdomarna får ta del av den spännande baletten genom att själva röra sig till musiken.


Förskola/skola

Ediths sång och möte med musik från många länder

En annorlunda och mångsidig konsert där vackra sånger från Mexico blandas med fingerfärdiga gitarrstycken, glada rytmer på smattrande trumpet från Balkan med mjuka nordiska klanger. Följ med på äventyr när de båda musikerna, Andreas och Ole, drar ut i världen med gitarr och trumpet och med sina målande sånger. Så en dag möter de en ung exotisk gatuförsäljerska och den enkla och fria tillvaron för musikanterna förändras. Edith, som flickan heter, har roliga historier att berätta och Andreas förälskar sig genast i den vackra flickan. Ole är mer intresserad av att ta reda på vad hon gömmer i sin korg och i sina fickor ...

FAKTA Målgrupp: 4–5 år, åk F–2 Speltid: 40 min Publik: 80 Lokal: samlingssal Scenyta: 4x5 m Bygg/rivtid: 60 min/30 min Period: vår 14 Pris: 7.000 kr exkl. moms för två föreställningar i samma lokal samma dag Offentlig familjekonsert: 7.000 kr exkl. moms Producent: Gunilla Feinberg, tel. 0708-20 58 97 gunilla.feinberg@musikisyd.se

Medverkande: Edith Tamayo (sång), Ole Reimer (trumpet) och Andreas Ugorskij (gitarr).

Regi: Anna Arwidson.

För bussen den åker nu ut i stad och by följ oss på vägen mot ett äventyr lyssna till musikantens sång och solen den skinner hela dagen lång

9


Förskola/skola

Atchooo med Orkester Pop

Allergisk emot A eller vad det nu kan va? Atchooo bygger på musiken till Bolibompas Stava med skägg. David och Mija sjunger och samtalar med barnen om bokstäver och ord på ett lustfyllt sätt. Föreställningen tar också upp enkla och livsviktiga ämnen som att känna sig utanför, att jämföra sig och inte tycka att man duger eller passar in. David Shutrick är artisten bakom 90-talshitsen Container, Sambos på försök och Finland. Han är även medlem i det hyllade popbandet Selfish. Mija Folkesson har sjungit och arrangerat körer bakom de flesta av våra svenska artister och har gett ut fem skivor bland annat Mija och Greta och Buddaboys.

FAKTA Målgrupp: 3–5 år, åk F–3 Speltid: 40 min Publik: 80 Lokal: fri golvyta i samlingssal Scenyta: 3x3 m Bygg/rivtid: 30/20 min Period: vår 14 vecka 13 och 19 Pris: 6.500 kr exkl. moms för två konserter samma dag i samma lokal Offentlig familjekonsert: 6.500 kr exkl. moms Övrigt: cd och textblad ingår Producent: Anna-Carin Fogelqvist, tel. 0705-92 52 01 anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

1010


FOTO Helge Rubin

Förskola/skola • Favoriter i repris!

Här är programmen för dig som vill ta med dina elever in i leken. Här får alla tillsammans med Ninni och Laif delta med liv och lust. Det blir mycket sång och skoj med sånglekar ackompanjerade på fiol och dragspel. Allt i barnens tempo. Medverkande: Ninni Carr och Laif Carr

Säsonglekar

Gröna praliner

Sånglekar i tiden

Sånglekar från hela världen

FAKTA

FAKTA

Målgrupp: 3–8 år Speltid: 40 min Publik: 50 Lokal: fri golvyta, ska rymma 50 personer i dans, 10x6 m Bygg/rivtid: 60/30 min Period: höst 13, vår 14 Pris: 5.500 kr exkl. moms för två konserter samma dag i samma lokal Offentlig familjekonsert: 5.500 kr exkl moms Producent: Gunilla Feinberg, tel. 0708-20 58 97 gunilla.feinberg@musikisyd.se

Målgrupp: 3–8 år Speltid: 40 min Publik: max 50 Lokal: fri golvyta, ska rymma 50 personer i dans, 10x6 m Bygg/rivtid: 60/30 min Period: höst 13, vår 14 Pris: 5.500 kr exkl. moms för två konserter samma dag i samma lokal Offentlig familjekonsert: 5.500 kr exkl. moms Producent: Gunilla Feinberg, tel. 0708-20 58 97 gunilla.feinberg@musikisyd.se

Väljer du våra Säsonglekar blir det sånglekar efter tiden på året; jullekar till Jul, vårlekar på våren, påsklekar till Påsk, midsommarlekar vid Midsommar och vid Allhelgona spöklekar m fl, men in emellan blir det både kända och okända sånglekar från vår rikedom av dessa i Sverige.

Väljer du Gröna praliner får du sånglekar från hela världen, även en och annan svensk. Svarta ormens dans från Schweiz, Gröna praliner från Grekland, Öga öga från Sameland och många, många fler. Vill du ta med dig några lekar hem delas det ut en liten inspelning med text till alla vuxna.

11


Förskola/skola

FAKTA Målgrupp: 4–5 år, åk F–1 Speltid: 40 min Publik: max 70 st Lokal: konserlokal el. samlingssal Scenyta: 5x3 m Bygg/rivtid: 90 min/60 min Period: höst 13 vecka 39 och 48, vår 14 vecka 6 Pris: 6.000 kr exkl. moms för två konserter i samma lokal samma dag. Offentlig familjekonsert: 6.000 kr exkl. moms Producent: Anna-Carin Fogelqvist, tel. 0705-925201 anna-carin.fogelqvist@ musikisyd.se

Opsis En Hellsingsk lek med ord och bokstäver rim och ramsor, sånger och danser I denna interaktiva och språkligt finurliga musikföreställning får barnen träffa den svängiga Opsis Kalopsis som bjuder på allsång, alldans och roliga möten med Lennart Hellsings underfundiga figurer. Kända sånger som Dinkelidunkelidoja, Herr Gurka, Krakel Spektakel och Hej, sa Petronella blandas med egenskrivna sånger. Allt till texter av Lennart Hellsing. Av och med Tobias Edvardson.

12


Förskola/skola

Vem ska trösta Knyttet? En föreställning om blyghet, mod, rädsla och vänskap

Hur gör en mycket liten, ensam och rädd person för att hitta sin plats och sitt sammanhang i en stor och ofta skrämmande värld? Vi får möta Misan som berättar Tove Janssons klassiska saga om Knyttet. Detta är nyskriven kammarmusikdramatik och med på scenen finns även Trio Trollstråkarna. Ur läroplan för förskolan Lpfö98: Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas. Berättare/sångerska: Ann-Sofie Andersson Trio Trollstråkarna: Susanne Holmström (violin), Jessica Strid (viola) , Ulrika Mårtensson (cello) Text: Tove Jansson Regi: Mario Gonzalez Musik: Johan Ullén

FAKTA

FOTO Markus Gårder

Målgrupp: 4–5 år, åk F–2 Speltid: ca 40 min Publik: 80 Lokal: konsertlokal el. samlingssal Scenyta: 4x5 m Bygg/rivtid: 60/30 min Period: höst 13, vår 14 Pris: 10.000 kr exkl. moms för två föreställningar i samma lokal samma dag Offentlig familjekonsert: 12.000 kr exkl. moms Publik: 160 Producent: Karin Holmström, tel. 0702-20 58 46 karin.holmstrom@musikisyd.se

13


FOTO Helge Rubin

Förskola/skola

Soryba Touray

FAKTA Målgrupp: 5 år, åk F–6 Speltid: 40 min Publik: 80 Lokal: samlingsal Scenyta: 4x5 m Bygg/rivtid: 60/30 min Period: höst 13 Pris: 7.000 kr exkl. moms för två konserter i samma lokal samma dag Offentlig familjekonsert: 7.000 kr exkl. moms Producent: Gunilla Feinberg, tel. 0708-20 58 97 gunilla.feinberg@musikisyd.se

Max Soumah

Alagi Mbye

Sagan om floden Afrikaaa!

Det fanns en flod nära en by i Afrika. Kring floden bodde många djur bland annat lejon, krokodiler och apor. Människorna som bodde i byn intill tog sitt vatten ifrån floden och de delade också på maten runt floden med djuren, tills en dag ... Vår vän Max Soumah från Västafrika ger oss nu ännu en saga från den lilla byn Boffa i Guinea Conakry där han har växt upp. En saga gestaltad i musik och sång, dans och berättande. Kanske får vi höra Alagi Mbye berätta något, på mandinka, ett av de många språken där. Säkert är att alla får dansa tillsammans med Max Soumah till trumvirvlar från Sorybas Tourays djembetrumma och sjunga med i de västafrikanska sångerna. Följ med in i musiken och dansens värld. Möt Soryba Touray, master drummer och Max Soumah, dansare och musiker, båda från Guinea Conakry och tillhörande Sosu-kulturen i Västafrika. De bor numera i Sverige, och med sig direkt från Gambia har de som gäst, jali Alagi Mbye. En välkänd koraspelare med hela mandinkatraditionens sånger och visdom på sin repertoar. Medverkande: Max Soumah (djembe, dundun, dans, sång), Soryba Touray (djembe, gomgoma, sång) och Alagi Mbye (kora, dundun, sång). Regi: Liza Fry

14


Förskola/skola

Hundbert Dogson En popföreställning om livets stora känslor

Hundbert Dogson är en stöddig gårdshund som styr och ställer med de andra djuren på gården. Och gör de inte som han säger skäller han på dem. Det är Hundbert som är konung! Men utanför gården finns det en stor värld som lockar. En värld fylld av tuffa terrier, mörka skogar och fantastiska upplevelser. Hur ska det gå för Hundbert Dogson? Kommer han att finna vad han söker? Kommer han någonsin tillbaka till gården? Hundbert Dogson är en popföreställning på svenska skriven för barn och som utgår från barns erfarenheter på deras villkor. En musikföreställning där livets stora känslor som glädje, sorg, utanförskap och gemenskap blandas i en spännande historia. Allt tas upp med lite allvar och en stor portion humor.

FAKTA Målgrupp: 4–5 år, åk F–4 Speltid: 35 min Publik: 80 (med större publik tillkommer teknikkostnader) Lokal: samlingssal Scenyta: 6x4 m Period: vår 14 Pris: 8.500 kr exkl. moms för två konserter i samma lokal samma dag. Offentlig familjekonsert: 8.500 kr exkl. moms Producent: Elin Engdahl, tel. 070-331 12 06 elin.engdahl@musikisyd.se

Medverkare: Simon Lussi, Rasmus Björck, Filip Josefsson, Gustaf Boström Text: Simon Lussi och Rasmus Björck • Musik: Simon Lussi och den Orkestern Dramapedagog/regissör: Eva Ekengren •Illustration: Hanna Engkvist 15


Skola

FAKTA Målgrupp: åk F–3 Speltid: 40 min Publik: 80 Lokal: fri golvyta Scenyta: 6x5 m Bygg/rivtid: 60/30 min Period: vår 14 Pris: 9.500 kr exkl. moms för två konserter i samma lokal samma dag Offentlig familjekonsert: 9.500s kr exkl. moms Producent: Annika Johansson, tel. 0708-20 58 83 annika.johansson@musikisyd.se

Kartan upp och ner En oväntad resa

Improvisation är en del av alla och enklare än man tror. Om man tänker efter så improviserar vi faktiskt hela tiden, när vi går, pratar och tänker. Vänder man kartan upp och ner så kommer man definitivt vilse. Kanske är det inget fel med det! Du hittar spännande platser, nya vägar och misstaget kan faktiskt bli en möjlighet. Ensemblen Skeppsbrott gör här en musik- och dansföreställning vid just namnet ”Kartan upp och ner” som tar er på en oväntad resa. I föreställningen får man följa en kamel som går vilse, just för att hon läser kartan upp och ner. Vi bygger upp en värld där barnen får använda sin fantasi, röst och kropp. Runt den vindlande röda tråden bjuds nykomponerad, medryckande och påhittig musik. Medverkande: Xenia Kriisin(sång), Martin Freidlitz (gitarr), Alfred Lorinius (kontrabas), Karl-Johan Groth (trummor) och Celia Berndtzen (dans). 16


FOTO Peter Bengtsson

Skola

Dr Jazz En föreställning som bygger på kontakt mellan artister och publik

Får man spela hur som helst och varför då? Eller varför inte? Vad i all världen är jazzmusik för något? Måste man alltid spela glada toner? Hur låter en ledsen trumpet? Hur låter du när du är sjuk? Fredrik, Annika och Per vill visa vilka möjligheter det finns med musik och blandar gamla jazzdängor, huliganlåtar, folkmusik och Glenn Miller. Det blir vilda men angelägna diskussioner – både på scen och med publiken, vilket gör denna föreställning till både en konsert och en musiklektion.

FAKTA Målgrupp: åk 1–4 Speltid: 35 min Publik: 80 Lokal: samlingssal Scenyta: 4x5 m Bygg/rivtid: 60/30 min Period: höst 13 Pris: 7.000 kr exkl. moms för två konserter i samma lokal samma dag Offentlig familjekonsert: 7.000 kr exkl. moms Producent: Karin Holmström, tel. 0702-20 58 46 karin.holmstrom@musikisyd.se

Medverkande: Per Thornberg (saxofon, piano), Annika Davidsson (saxofon, sång, slagverk) och Fredrik Davidsson (trumpet, piano, slagverk). Regi: Margareta Ek 17


Skola

Trixie Dixie Med Max Carling

Trixie Dixie låter barnen komma nära den svängiga och lekfulla gladjazzen, en munter musikstil, som skiljer sig från vad dagens barn är vana vid. Som kontrast till musiken levereras obegripliga trollerinummer och imponerande jonglering, med instrument! Max Carling är stjärnan i detta program. Han spelar jazzfiol och klarinett. Dessutom är han en utmärkt trollkarl! Tillsammans med två medmusikanter – Gerd Carling (piano och trombon) och Håkan Ekvall (bassaxofon) blandas denna cocktail. Här testas gränser på alla plan. Kan man spela fiol om man håller stråken i munnen? Märkligt? Låt oss visa!

18

FAKTA Målgrupp: åk F–6 Speltid: 40 min Publik: 80 Lokal: sittande publik Scenyta: 4x5 m Bygg/rivtid: 60/30 min Period: höst 13, vår 14 Pris: 7.000 kr exkl. moms för två konserter i samma lokal samma dag Offentlig familjekonsert: 7.000 kr exkl. moms Producent: Laif Carr, tel. 0702–98 81 41 laif.carr@musikisyd.se


Skola

FAKTA Målgrupp: åk F–7 Speltid: 40 min Publik: 80 Lokal: konsertsal el. samlingssal Scenyta: 6x5 m Bygg/rivtid: 60/30 min Period: mars 14 Pris: 8.000 kr exkl. moms för två konserter i samma lokal samma dag Offentlig familjekonsert: 8.000 kr exkl. moms Övrigt: cd ingår Producent: Gunilla Feinberg, tel. 0708-20 58 97 gunilla.feinberg@musikisyd.se

Indiskt Som i en saga

Låt dig bländas av indisk kultur och se en glimt av ett exotiskt och levande musik- och dansliv. Njut av flöjten och trummans samspel. Här får du och dina elever möjlighet att dras in i dansens skildringar av djur, känslor, ja, av livet självt ... Mästerligt flöjtspel av Shashank Subbu på flera olika bambuflöjter ledsagas av en trumma, mridangam, som Kulur Jaychandra Rao spelar på och Shirisha Shashank dansar Bharata natyam, traditionell sydindisk dans. Med fenomenalt fotarbete, handrörelser och mimik skildrar hon korta berättelser och presenterar olika djur och mot slutet av föreställningen får även publiken pröva på några dansrörelser till musiken. I Indien har instrumenten en själ. Det är därför man aldrig ser en indisk musiker sitta på sin instrumentlåda. Respekten för musiken är stor. Därför tar musikerna av sig skorna och sitter på golvet när de spelar. Den indiska trion presenterar en spännande kombination av klassisk sydindisk musik och dans, utförd med mycket känsla. Tillsammans med de vackra, färgrika kläderna och en mängd traditionella smycken fullföljs konstupplevelsen och ger en inblick i det rika kulturarv som kännetecknar Indien.

19


Illustration: Carita Rasmussen

Skola

Solisten! Inspireras av de bästa

Solisten! är en intim och interaktiv föreställning i ert klassrum – med en stor artist som vigt sitt liv åt musiken och sitt instrument. I föreställningen vävs mötet med en riktig proffsmusiker samman med barns egna berättelser om känslor. Syftet är att ge barn och unga en musikupplevelse som öppnar upp för nya musikaliska världar och kanske lusten att själva börja spela ett instrument. Formen är given, däremot inte föreställningens huvudperson – solisten, vilket gör det till en lite annorlunda produktion. Ambitionen är nämligen att hålla dörrarna öppna för riktigt kända solister på väg mellan de stora scenerna runt om i världen.

FAKTA Målgrupp: åk 1–6 Speltid: 40 min Publik: tre klasser Lokal: klassrum Scenyta: 3x3 m Bygg/rivtid: 30 min/30 min Period: enl. ök. med producenten. När en stor solist har möjlighet. Pris: 5.000 kr exkl. moms för två eller tre klassrumsbesök a max 30 elever per klass. Offentlig familjekonsert: 5.000 kr exkl. moms Övrigt: en cd per klass ingår Producent: Anna-Carin Fogelqvist, tel. 0705-92 52 01 anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Korta berättelser om känslor, som solisten klär i toner, varvas med frågor och samtal kring livet som solist. Anna-Carin Fogelqvist, producent och musiker, vägleder barnen genom föreställningen. Manuset har skrivits av regissören Elisabet Ljungar och bygger på flera samtal om känslor och känslosamma situationer som förts med en referensgrupp bestående av fjärdeklassare. Grundtanken med projektet är att väcka barnens lust att själva vilja spela musik. Det var så Anna-Carin Fogelqvist själv fann musiken. – Det sker något särskilt när ett specifikt instrument hamnar i fokus. När jag var 10 år fick jag höra en blockflöjtist som spelade så oerhört vackert. Jag fastnade för ljudet och det har präglat hela mitt liv. Projektet ingår i Utveckling barn & unga (se sid 25). 20

Exempel på stora solister kan vara Johan Bridger (marimba), Göran Söllscher (gitarr) och Anne Sofie von Otter (sopran).


Skola

Musikhögskolan flyger vidare Musikhögskolan Flyger är ett samarbete mellan Musik i Syd och Musikhögskolan i Malmö där unga blivande musiklärare får tillfälle att möta barn och ungdomar ute i skolorna. I år har en grupp som utmärkte sig förra året resulterat i en ny produktion – Musikhögskolan flyger vidare.

Rycks med och rocka loss

FAKTA Målgrupp: åk 4 t.o.m gymnasiet Speltid: 40 min Publik: 120 Lokal: samlingssal el. idrottssal Scenyta: 5x4 m Bygg/rivtid: 90 min/60 min Period: höst 13 vecka 47 Pris: 6.000 kr exkl. moms för två föreställningar i samma lokal samma dag Producent: Anna-Carin Fogelqvist tel. 0705-92 52 01 anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

I fjol lockade de till spontan dans och blev publikfavoriter. Nu är de tillbaka med sin explosiva mix av soul och rock i nära och lustfylld kontakt med eleverna. Tre sångare, två keyboards, elgitarr, trummor och bas lovar en minst sagt medryckande musikupplevelse med låtar av t. ex. Swedish House Mafia, som tweens och teens garanterat känner igen. De sex bandmedlemmarna går nu tredje året på Musikhögskolan i Malmö och spelar musik som inspirerat dem och som de hoppas ska inspirera andra.

21


Utveckling barn och unga har nu varit igång ett tag och vi har många projekt igång. En del projekt har hunnits avslutas och en del har just påbörjats. Här är några röster från de samarbetspartners som varit med hittills ...

Vi b e vara höver i n v tiste ärldsa te r–s ralltid ång läng vacker är t e mer det ko , så Förs från h mj Chr kolepe ärtat! ist rs ine

ger sjun en n r id a ba ”Vår et, även k myc ken.” le fria rina son,

a s Cat lin Ol ntans u Th gsglä Sko kola s för

o Nils nal, son

örr. som f re t e k c y t t lika m två, i vår ike t n i nger u, år -/mus tansju tystare. N få kultur randra. n o p s i va Vi vit vill v a sig ar bli Det h projekt så r att närm illkor! v lo åriga och försko på barns h g c o n r o å a l s l o ill sk Ugg rätt t Carin Barns t, Anna-

Att sång kan anvä ndas som ett medel för att arbeta läroplansinriktat, har gått upp för oss alla nu ! Förskolerektor i Hörby, Kerstin Ahlberg Pilotprojekt ”Säg det i toner”

Barn m usi oavbrut cerar närmast et. Vi vu xna mö aldrig m ter usikalis ka nybö rjare.

Bo Nils so Univer n, sitetsle ktor i p Högsko edagog lan i Kr ik, istians tad

rät Röst berg Wenn Stina

blir kolan us! s r ö f h mot ultur riktat eholms K för utt g i t ik rk ssl Livsv nätve r i Hä bl. a. Nästa novembe t är ett nga som s u svikden 7 lturNordO arn och agen Liv b d u s UngK gsarbete tbildning r in l o f k c i e v r rbeta sama tigt. erg, , b unga Thun sson barn och r e P re lla Cami samordna rhus r ltu u t u l K u k lms o h e l Häss

22 22

Åh, låta att de utan så fin t kan t h cd! elt Sag t just av ett b live har up arn so m före p stäl levt e med lnin n E n s g Balt icum emble Mar e


Utveckling Barn & Unga •

Små inblickar i vårt utvecklingsarbete

”Use it or loose it”

Trummor och dans i schlagertältet! Redan efter en termin med projektet Vi slår på trummor inte på varann! hade betygen på Segevångskolan i Malmö höjts markant och betydligt fler blivit behöriga till gymnasiet. Succén blev en TT-nyhet och spreds över hela landet.

Den 13 maj uppträder elever och lärare från Vi slår på trummor inte på varann! i schlagertältet i Malmö.

Projektet, som startade upp på Slättängskolan i Kristianstad, bl.a. baserat på stressforskaren Töres Theorells forskning, drivs nu vidare med stöd från Skapande skola. Nytt för i år är att afrikansk dans knutits till trummandet och en Eurovision-konsert den 13 maj när du kan se eleverna och lärarna uppträda live i det stora Schlagertältet på Gustav Adolfs torg.

Glimtar ur våra Skapande skola-program Liksom i fjol anordnar vi en dag med temat Skapande skola där vi visar smakprov på våra Skapande skolaproduktioner. Reservera dagen redan nu. Tisdag 12 november • Palladium i Malmö Program för dagen kommer längre fram på vår hemsida.

SKAPANDE

SKOLA

Mer bra musik till barn och unga

Startskottet för projektet Högkvalitativa inspelningar för barn och unga gick i slutet av 2012 med en nätverksträff och seminiariedag, följt av en barnmusikdag. Detta upprepas under 2013: 29 och 30 november. Därutöver hålls en ny seminariedag den 22 maj på Palladium Malmö med programpunkter, bl. a. Portalen/Barnens Bibliotek och en idé från SOM (Svenska oberoende musikproducenter) om att skapa en modell eller ett avtalsupplägg som aktörerna i ett projekt skulle kunna använda när ny musik skall ges ut. Ett upplägg är framtaget av SOM i nära samarbete med ett antal musikbolag, men även med input från Musikerförbundet, SKAP, och en mindre grupp länsmusikproducenter. Projektet har beviljats medel av Kulturrådet. • Läs mer på vår hemsida.

Hur kan musik stimulera hjärnans utveckling hos små barn? Genom ramsor och sång kan arbetsminnet hos små barn tränas, berättar Ulrika Ådén som är docent och barnläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. – All utantillinlärning är bra. Ljuduppfattning tränas också genom musikundervisning vilket gör att hörselbarken växer till. Detta gör att man lättare kan särskilja olika ljud vilket i sin tur underlättar om man vill lära sig nya språk. Svenska nyfödda verkar känna igen den typiska svenska vokalen uuu bäst, medan amerikanska barn känner igen iiii mera. Modersmålen bör enligt Ulrika läras in före 3 års ålder. – När barnet är ca 1–2 år bildas en miljon synapser* i sekunden vilket man kan kalla Hjärnans Big bang! Hjärncellerna måste vara aktiva och bli stimulerade, annars försvinner de. *Kontaktpunkterna mellan nervcellerna kallas för synapser. Ju mer en viss signalväg används desto fler synapser bildas och desto starkare blir varje synaps. Successivt så blir det alltså lättare och lättare att skicka vidare signaler via en viss bana i nervcellsnätverket. Det är så beteenden och minnen skapas. 23


Utveckling Barn & Unga •

FOTO Suvdaa Dangaa

Samarbete med Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg

Små inblickar i vårt utvecklingsarbete

Den vackra blå Bolltisteln är en perenn i våra svenska trädgårdar, men växer vilt i Mongoliet ... Här speglas två kulturer i varandra och blir starten till ett projekt med skolklasser från Helsingborg. Projektet avslutas med en konsert med Transmongolia som är som en resa in i västra Mongoliet där den traditionella musiken fortfarande är en del av livet för det hästburna nomadfolket. Projektet är ett givande och tagande mellan allas olika kunskaper – inte minst lärarnas och elevernas. Det innefattar en jämförelse mellan husdjursskötsel i Mongoliet och Sverige i tid och rum utifrån ett ekologiskt perspektiv.

Töres Theorell startade föreläsningsserie Den 31 januari hölls första föreläsningen i nya serien Forskare berättar på Konserthuset Kristianstad. Töres Theorell pratade om hur hjärnan påverkas av musik, hur våra känslor påverkas av musik och mycket annat spännande såsom sjungande möss ... Två ytterligare föreläsningar är inplanerade i vår. 14/3 – Gunnar Bjursell, professor emeritus vid kulturrådet, Karolinska Institutet. 25/4 – Karin Johansson, organist och docent i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö. Serien arrangeras av Utveckling Barn & Unga och fortsätter i höst och till våren 2014.

Betesmark och ängsbruk med växter och djur och hur det formar livet runt omkring, arbetssätt, mat- och musiktraditioner, hus och hem. Med kor, hästar, jakar, kameler, får och getter i en djurflock på bete och i stallet. Lockrop och övertonssång.

Töres Theorell, professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Digitala scener och virtuella rum Digitala scener och virtuella rum är ett projekt med syfte att utveckla nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv. Vår förhoppning är att projektet ska genomsyra och utveckla Musik i Syds ordinarie verksamhet och berika den med nya arenor och möjligheter samt göra musikupplevelser tillgängliga på nya platser. Projektet pågår december 2012 till december 2015. Projektet har beviljats medel av Kulturrådet.

Elever får tycka till Elevinflytandet är fortsättningsvis ett viktigt kriterium när Kulturrådet beviljar Skapande skolabidrag. Därför gör vi ett projekt kring elevinflytande med Trio Idun kring deras föreställning om Karin Boye och Margot Hanel. Elevernas röster är viktiga i uppbyggandet av produktionen. Två nior i Kristianstads kommun kommer därför få tycka till om föreställningen och göra om den så att den passar för deras årskurs. 24

/photos/macky/

Camilla Jonasson, projektledare för Virtuella rum, Barn & Unga, berättar: – När det gäller utveckling barn & unga kommer vi i första skedet att skapa ett virtuellt rum som både ska fungera som ett processrum och ett utställningrum. Som ett pilotprojekt kommer vi att koppla projektet till Flygande toner och tankar* i Staffanstorp. Där är tanken att eleverna och kompositörerna ska kunna mötas och skapa tillsammans under hela projektet.

När Flygande och toner avslutas med en utställning i maj ska även den kunna presenteras i virtuella rummet. Detta för att projektet ska kunna pågå under längre tid och att fler ska kunna ta del av det. I framtiden ska det virtuella rummet kunna användas i samband med andra projekt. Tanken är att rummet ska utvecklas med en interaktiv del där besökarna själva kan vara med och skapa. * Läs mer om Flygande toner och tankar på sidan 40.


Utveckling Barn & Unga •

Små inblickar i vårt utvecklingsarbete

Sveriges kanske roligaste musiktävling!

Mötesplatser för unga musiker!

Ett utvecklingsarbete pågår för att lägga större fokus på mötet mellan unga musiker i regionen. Musik Direkt är sveriges bredaste musiktävling för unga musiker. Nytt för i år är att Musik i Syd anordnar KickOffs i samband med tävlingen. Förhoppningen är att Musik Direkt ska bli en plattform där unga musiker möts. Deltagarna får träffa andra musiker inom samma eller annan genre som kan bli till nya samarbeten i framtiden. Kanske bildas helt nya konstellationer under Musik Direkt 2013 ... www.musikdirekt.com

Genom projektet SummerFolk Youth Ensemble erbjuder vi unga i Skåne och Kronobergs län att skapa och medverka i en turnerande scenkonstproduktion. Detta möjliggörs via sommarjobbsanställningar som ungdomarna får genom sina hemkommuner. www.skfye.se

Sveriges kanske roligaste sommarjobb!

Vad händer när barn får möta en person som vigt sitt liv åt musiken? Och när de får höra hur det låter? Nu öppnar vi upp den möjligheten med föreställningen Solisten! där barnen ska få träffa de absolut bästa musikerna som bor i eller passerar regionen. I föreställningen Solisten! (se sid 20) vävs mötet med en riktig proffsmusiker samman med barns egna berättelser om känslor. Ambitionen är att hålla dörrarna öppna för riktigt kända solister som bor i, eller har vägarna förbi, regionen och som vill möta barnen som publik.

Illustration: Carita Rasmussen

Nu får barnen möta de bästa

Forskning om musikupplevelser Samtidigt utforskar projektet musikupplevelsen som sådan. Alf Gabrielsson är professor emeritus i psykologi vid Uppsala universitet och har knutits till projektet för att hjälpa till att utforma frågor som ställs till några barn efter föreställningen – ibland i skriftlig form, ibland med hjälp av videoinspelningar – om hur de upplevde musiken eller om någon annan musikupplevelse de haft. Alf Gabrielsson har tidigare i ett unikt forskningsprojekt samlat in närmare tusen personers berättelser om deras mest intensiva musikupplevelse, varav ett drygt hundratal finns beskrivna i boken Starka musikupplevelser (Gidlunds förlag, 2008). Tanken är att genom Solisten! bygga vidare på studien med fokus på barn och deras musikupplevelser. Barns egna berättelser och frågor Manuset har skrivits av regissören Elisabet Ljungar och bygger på flera samtal om känslor och känslosamma situationer som fördes under hösten 2012 med en referensgrupp bestående av åtta fjärdeklassare på Centralskolan i Kristianstad. Föreställningen äger rum i klassrummet under ledning av blockflöjtisten och musikproducenten Anna-Carin Fogelqvist, som varvar berättelserna och solistens tolkningar av dem, med sina egna och barnens frågor till solisten om musiken, instrumentet och hur det är att leva som solist.

Gammal och ung möts i kulturprojekt För att höja kvalitén på de boendes vardag på äldreboenden i Osby kommun skapas det möten och gemensamma upplevelser för både gammal och ung i projektet Liten och stor, drömmer och tror. De boende får träffa barn från förskolan och tillsammans med dem arbeta med musik, rörelse och bild. Projektledare, pedagog och musiker är Gitte Pålsson. Projektet är treårigt och genomförs av Osby kommun och Musik i Syd med stöd av Region Skåne. 25


Utveckling Barn & Unga •

Små inblickar i vårt utvecklingsarbete

Sångglädje på förskolan För två år sedan startade Musik i Syd en förskolepersonalkör i Kristianstad. Tanken var att samla en grupp förskollärare från olika delar av kommunen som regelbundet och på arbetstid skulle får möjlighet att sjunga tillsammans med en professionell sångpedagog. Pedagogen Katarina Nilsson Bremer håller i rodret. En av körmedlemmarna som varit med nästan från början är Catarina Thulin Olsson från Skogsgläntans idrottsförskola i Vä. – Jag gick med i förskolepersonalkören för att jag älskar att sjunga och jag älskar nya idéer. Hur känns det att sjunga tillsammans med andra förskollärare, på arbetstid? – Roligt! Och man får ta del av vad andra gör på sina förskolor. Vad gör ni på era träffar? – Vi sjunger och pratar om hur man introducerar sången för barnen. Behöver man ha några förkunskaper för att kunna delta? – Nej, bara sångglädje. På vilket sätt kommer din medverkan i kören till gagn för barnen på förskolan? – Att det vi gör kan man ge tillbaka direkt till barngruppen. Märker du någon skillnad på barnen sedan du startade i kören? – Ja, våra barn sjunger mycket, även i den fria leken. Deltar barnen själva i kören på något sätt? – Vi sjunger sångerna på förskolan, och så leder det till manifes26

”Våra barn sjunger mycket, även i den fria leken.” tationskonserten i maj där alla barnen är välkomna. Även Catarinas kollegor på förskolan märker av hennes medverkan förskolepersonalkören. – Det har givit mycket ny input till vår verksamhet. Catarina är glad och inspirerande berättar en kollega.

Säg det i toner! Se filmen och läs slutrapporten på vår hemsida.

Varför Rytmik?

I många av våra program och även flera projekt inom Utveckling Barn & Unga (t. ex. Storband i rörelse, I rummet, och Älgar flyger) använder vi oss av rytmik. Ann-Krestin Vernersson, professor i Rytmik vid Musikhögskolan i Malmö/Lunds Universitet, varför fungerar det så bra att använda rytmik i mötet med barn? – Rytmikpedagogik är lek på allvar. Musik och rörelse vävs samman i rumsliga former samtidigt som man lär något konkret och i samspel med andra. Helt naturligt där alla kan delta. Vad är det för konkreta saker som barnen får med sig? – Naturlighet, osminkade uttryck, sinnliga musikaliska vandringar, lekfulla möten mellan människor och musik.

Skurups 5-åringar i sångprojekt

i samarbete med Rösträtt I början av året startade ett nytt pilotprojekt i Skurups kommun. För att få projekt Rösträtts tankar om barn och sång på förskolan att leva vidare finns en plan på att låta Kulturskolorna i kommunerna ansvara för detta. Skurups kommun, Musik i Syd och Rösträtt samarbetar i att få fram en modell för detta, genom att låta musikpedagoger från Kulturskolan träffa personal och alla femåringar i kommunen under våren. Den 31 maj blir det stor gemensam avslutning på Skurupsfestivalen som äger rum på Skurups folkhögskola. * Rösträtt handlar om barns rätt till sång på barns villkor! • Läs mer: www.mah.se/rostratt


Skapande skola

Glädje, engagemang och stärkt självkänsla. Skapande Skola ger dina elever möjlighet till personlig utveckling och inspiration till eget skapande.

Våra Skapande skolaproduktioner! För att de ska bli lättare för dig att ta del av vad vi har att erbjuda när det gäller Skapande skola har vi delat in våra program i tre olika kategorier.

1

Temadagar/workshops – här får du och dina elever besök under en dag eller vid ett tillfälle. Utifrån denna workshop eller temadag kan sedan du och dina elever arbeta vidare på egen hand med innehållet. Alla våra program går att knyta till Lgr 11.

Professionella musiker och kulturpedagoger kan tillsammans med dig och dina kollegor planera och utföra projekt på er skola.

2

Konsert och workshop – i samband med konserten får du och dina elever delta i workshops med handledning av medverkande artister/pedagoger för att fördjupa upplevelsen av den. Till många av dess program finns också arbetsmaterial som ni kan arbeta vidare med.

Läs gärna rapporten om det statliga bidraget Skapande skola på Kulturrådets hemsida. Rapporten bygger på projektredovisningar och enkäter som skolhuvudmännen och kulturaktörerna svarat på.

3

Fördjupade projekt – här får du och dina elever möjlighet att arbeta mer långsiktigt med ett kulturprojekt och integrera det i den ordinarie verksamheten. Dessa projekt avslutas med en redovisning eller konsert i någon form där dina elever får möjlighet att delta.

www.kulturradet.se

En mer utförlig beskrivning av alla våra Skapande skolaprogram finns på vår hemsida. Där kan du få beskrivning av upplägg och innehåll, tips om ämnen som programmen kan knytas till samt tydliga mål i linje med Lgr 11. www.musikisyd.se/barn-unga/utbud-skapande-skola/

Vi skräddarsyr även projekt

Om du och dina elever har egna idéer om vad ni skulle vilja arbeta med när det gäller Skapande skola och musik har vi ett stort nätverk av musiker/artister/pedagoger inom olika genrer som kan passa just er idé. Ett exempel på ett sådant samarbete är Flygande toner och tankar som ni kan läsa mer om på sidan 40. Kontakt: Camilla Jonasson, samordnare Skapande skola tel. 0707-20 58 11 el. camilla.jonasson@musikisyd.se 27


Skapande skola •

Temadagar/workshops

Freestyle Phanatix Freestyle Phanatix är Skandinaviens största professionella breakdance-trupp. Truppen har arbetat med Skapande Skola på flera skolor i södra Sverige och tillsammans med arrangerande skolor tagit fram ett flertal skapande skola koncept– allt från workshops, föreställningar till föreläsningar.

Dans- & beatbox

Dans & rap/lyrik

med Freestyle Phanatix

med Freestyle Phanatix

I detta program får eleverna lära sig ett nytt instrument, sig själv. Med röst och kropp som verktyg får de möjlighet att uttrycka sig på ett nytt sätt. I både dans- och beatboxworkshop får eleverna också leka sig fram till nya kunskaper om rytm och rörelse. Eleverna får en inblick i en stor musikkultur, nya kulturuttryck och den livsstil som hiphop är.

FAKTA Målgrupp: åk F–6 Antal elever: max 40 Pris: 6.500 kr exkl.moms för en workshop.
 Vid beställning av fler 6.000 kr exkl moms per workshop.

Eleverna får genom olika workshops verktyg att uttrycka känslor, åsikter och tankar både med kropp och röst. Klassvis får de en workshop i rap och en i dans. Undervisningen i dans sker på ett sätt så att alla kan vara med – nybörjare lär sig grundsteg medan elever med förkunskaper får möjlighet att arbeta vidare. I rap-workshopen får eleverna en inblick i skrivprocessen av en låttext och utifrån elevernas egna texter får de också lära sig rytmik och röstteknik.

FAKTA Målgrupp: åk 6–9 Antal elever: en klass Pris: 6.500 kr exkl. moms för en workshop. Vid beställning av fler 6.000 kr exkl. moms per workshop.

Bust Da Breakz med Freestyle Phanatix

Rap konsert och breakdance föreställning

FAKTA Målgrupp: fr. åk 6 Publik föreställning: 300 Pris: 22.000 kr exkl. moms

2828

Bust Da Breakz bryter känslan av sammanhang och är ett språng in i den tid där hiphopen föddes, nämligen postmodernismen. Ambitionen är att använda hiphopen som en öppning för publiken in i en hyperverklighet där sinnesstämningar uttrycks på scen, där den sociala samvaron manifesteras och blir fysisk. Föreställningen är en hyllning till den mångfacetterade kultur som tog sin början i Los Angeles´ och New Yorks ghetton på 1970-talet.


Skapande skola •

Temadagar/workshops

FOTO Helge Rubin

Afrikaaa! En dag i trummornas och dansens värld

Ta del av Suso-kulturen i Västafrika – sjung, spela och dansa! Upplev djembetrummornas suggestiva och medryckande puls och lär känna afrikanska sånger och danser. Möt Max Soumah, dansare och musiker, och Soryba Touray, master drummer som förvaltar den gamla traditionen, båda från Guinea Conakry.

Målgrupp: åk F–9 Alternativ 1: 3 artister/pedagoger 12.000 kr exkl. moms max 120 elever; 30 spel, 90 dans max 90 elever; alla får både spela och dansa Alternativ 2: 2 artister/pedagoger 9.000 kr exkl. moms max 75 elever från åk 5; alla får både spela och dansa Alternativ 3: Afrikaaa! plus Zimba Marimba workshop 4 artister/pedagoger 24.000 kr exkl. moms max 150 elever, alla får både spela och dansa

Zimba Marimba workshop

Vi anpassar Afrikaaa! efter deltagarnas ålder och har utvecklade alternativ efter önskemål om hur många som ska spela och hur många som ska dansa. Vår önskan är att inleda dagen med en kortare presentation och konsert inför alla dagens elever och att därefter fortsätta med workshops i mindre grupper i spel och dans, vilka kan ligga parallellt. Vi erbjuder en avslutande samling med alla, där samtliga deltagare kan medverka, och kommer gärna med tips och idéer om vad varje lärare själv kan tillföra. Låt det gärna bli en dag som helt går i afrikas tecken!

FOTON Helge Rubin

FAKTA

Mitt i ett musikaliskt äventyr

Eldsjälen och musikpedagogen Peta Axelsson, med rötter i Zimbabwe, bjuder in till en häftig upplevelse med rytm och rejält sväng! Här ges en spännande möjlighet att få befinna sig mitt i musiken, mitt i en marimbaorkester! Alla får spela och improvisera på det afrikanska slaginstrumentet marimba, med sopran-, alt-, tenor- och basmarimba. Peta Axelsson delar med sig av en stor repertoar afrikansk musik med rytm, energi och närvaro.

FAKTA Målgrupp: åk 3–9 Publik: max 80 (5 grupper marimbaspel, max 16 i taget) Pris: 12.000 kr exkl. moms Zimba Marimba workshop kan kombineras med Afrikaaa! Se fakta Afrikaaa!

29


Skapande skola •

Temadagar/workshops

Workshop i samba och body-percussion

FAKTA Målgrupp: åk 7–9 Antal elever: 100 (2x50) Max 50 st per grupp. Pris: 16.800 kr exkl. moms

med Finn Björnulfson

Använd din kropp som ett instrument! Upplev svänget och spelglädjen av att delta i en sambaorkester! Slagverkaren och pedagogen Finn Björnulfson instruerar gruppen på olika trummor och slagverk med hjälp av korta tydliga instruktioner och sambasignaler. Instrumenten är enkla att få ljud i vilket gör att eleverna snabbt kan börja jobba med svänget och uppleva spelglädje. Eleverna får en stor dos av rytmskapande på såväl kroppen som på percussion. De får också en inblick i brasiliansk musik och kultur.

nO Respect Vem har sagt att det är svårt att skriva egna låtar?

En låtskrivar-workshop med Cecilia Nordlund. nO Respect står för att riva ner fördomar, hämningar och prestationsångest. Först när man slutat vara rädd för vad alla andra tycker kan man hitta sin egen kreativitet. Under låtskrivarworkshopen får man enkla tips på hur man kan komma igång med att skriva låtar. nO Respect är förutom en låtskrivarworkshop även en pepp till ökat självförtroende och att våga ta sin kreativitet på allvar.

FAKTA Målgrupp: åk 7–9 Publik: workshop i halvklass, max 15–20 elever/grupp, 2 workshops/dag. Pris: 6. 000 exkl. moms per dag, plus resor.

3030

Under nO Respect hinner deltagarna inte börja tänka eller vara självkritiska utan kastas in i låtskrivandet direkt. Eleverna får prova på att göra melodier och skriva egna låttexter, både i grupp och individuellt.


Skapande skola •

Temadagar/workshops

Spelman på besök Spelman på besök består av två eftertraktade och uppskattade folkmusikpedagoger och multiinstrumentalister, Jonas Åkerlund och Erik Ask-Upmark. Tillsammans spelar de uppemot 50 olika instrument. Spelman på besök är en workshop upplagd för att låta eleverna uppleva den svenska folkmusikens värld och låta dem vara delaktiga i skapandet. Eleverna hinner under workshopen både möta och prova instrument, dansa tillsammans, sjunga och ha roligt! Om ni sedan önskar, kan workshopen avrundas med en konsert för hela skolan.

FAKTA Målgrupp: åk 3–5 Antal elever: tre klasser Pris: 13.500 kr exkl. moms för tre 50-minuters workshops Önskas en avslutande konsert för hela skolan tillsammans med eleverna tillkommer en kostnad på 3.500 kr exkl. moms

Darbuka Arabiskt slagverk med Dan Svensson

Rytm och sväng förenar och får människor att samarbeta och förhålla sig till varandra. I detta program får eleverna möjlighet att möta och prova på att spela olika arabiskaslagverk så som daf, darbouka, req och fingercymbaler. Den arabiska slagverkstraditionen är konstruerad på ett sätt som gör att alla kan vara med och vara delaktiga och viktiga, oavsett om man får en avancerad eller enkel roll. Den arabiska musiken är också oerhört levande och finns mitt i det svenska samhället som en resurs, som är till för att njutas av. Man kan även beställa till dansworkshops i folklig och orientalisk dans. Då avslutas allt med en kort konsert.

FAKTA Målgrupp: åk 6–9 Antal elever: workshop i halvklass ca.15 elever per grupp Speltid: Workshop 40 min. Max 4 workshops per dag. Pris: 9.000: exkl. moms Workshops i folklig- och orientalisk dans kostar 4.000 kr exkl. moms

31


Skapande skola •

Konsert och workshops

Ett år Tillsammans skapar vi ett musikaliskt år med 12 månadssånger!

Sedan urminnes tider har vi människor sjungit och musicerat tillsammans. Tillsammans blir vi starka och kan t.ex. få modet att gå upp på en scen för att göra en konsert med sång, musik och rörelse där hela klassen får vara med. På scenen finns även professionella musiker och rytmikpedagoger som tillsammans med eleverna skapar en konsert som bygger på 12 nyskrivna månadssånger av artisten och pedagogen Gitte Pålsson. Innan konserten får alla barn besök av två rytmikpedagoger som jobbar med musiken och rörelserna inför konserten. Varje klass får en cd och texter samt noter till sångerna. Övrigt material som ni kan jobba med är att göra egna kalendrar samt scenografi.

FAKTA Målgrupp: åk F–3 Antal elever: ca 100 (4 klasser) ca 150–200 som publik till konsert. Totalt omfattas ca 100–300 barn av projektet Pris: 40.000 kr exkl. moms per projekt

Det händer med händer Att skapa för hand tar tid, och ska få ta tid. Det är tålamodskrävande, men när man övervunnit och kämpat sig till ett resultat så man blir nöjd. Vilken lyckokänsla! I en poetisk och humoristisk föreställning möter musik från dator och synt de mjuka materialen, ull, trådar. I en workshop i direkt anslutning får eleverna prova på t. ex. armstickning och skuggspel. Det händer med händer är en musikteaterföreställning från Big Wind med Cilla Klein och Anna Gustavsson.

FAKTA Målgrupp: åk F–3 Antal elever: 80 st Pris: 19.500 kr exkl. moms för två föreställningar och workshop

32


Skapande skola •

Konsert och workshops

Om Karin Boye och Margot Hanel Jag är bland dem som knappast finns och bara vet och bara minns

I föreställningen berättar Margot Hanel, Karin Boyes livskamrat under sina sju sista år i livet, berättelsen om Karin Boyes liv, men också om sig själv, om att oönskad stå i skuggan av ett geni, om sökandet efter berättigande och identitet och om att ha en icke accepterad sexuell läggning. Utifrån föreställningen arbetar Trio Idun med eleverna med poesi och tonsättningar/musikaliska tolkningar samt identitet och tillhörighet. Workshopen avslutas med att föreställningen spelas med viss hjälp av eleverna.

FAKTA Målgrupp: åk 7–9 Antal elever: fyra klasser Pris: 33.500 exkl. moms

Trio Idun består av skådespelaren Nanna Nore och musikerna Julia Westberg och Dan Svensson.

KC Attitude Konsert och musiktextskapande

Delaktighet, och att kunna samarbeta i grupp. Ingenting är fel, allt kan få plats i en textrad. Att våga höras, synas och påverka är viktiga ingredienser i detta program som vänder sig till särskolan. KC Attitude är ett rockband från Kulturcentrum Skåne som skriver egna låtar. Gruppen träffar eleverna under en hel skoldag. Dagen inleds med en skrivarverkstad där man tillsammans skriver en text till en låt. Låten framförs sedan under konserten som får avsluta dagen. Till konserten kan även andra klasser och årskurser bjudas in.

FAKTA Målgrupp konsert: särskola åk F–9 Målgrupp skrivarverkstad: särskola åk 4–9 Antal elever på konserten: 100 • Skrivarverkstad: 25 Pris: 15.000 kr exkl. moms

33


Skapande skola •

Konsert och workshops

Lika Olika Om värdegrund, mångfald och att våga vara sig själv!

Syftet med Skapande skola-projektet ”Lika olika!” är att genom lekfullhet i kombination med musik, rörelse och drama på ett konkret sätt ge eleverna en naturlig ingång till värdegrundsfrågor. Varje klass får delta i en dramaworkshop med Maud ”Mamma Måd” Cederlöw och Kicki Kjernli där enkla dramaövningar används för att stärka både individen och gruppkänslan. Workshopen följs upp av en konsert då ”Mamma Måd” och hennes musiker i ”Vänskapsbandet” bjuder på livemusik. Eftersom deltagarna känner igen musiken från workshopen är tanken är att de både ska kunna, våga och vilja sjunga med och göra rörelser till låtarna.

FAKTA FOTO Mikael Larsson

Målgrupp: åk F–4 Antal elever: fyra klasser Pris: 40.000 kr exkl. moms för workshops för fyra klasser (två pedagoger per klass) och en gemensam konsert med fem musiker för alla fyra klasser.

Ba-Rock-Stå-Upp! Kul med barockmusik

med Ensemble Mare Balticum & gäster Hur låter skalmeja, viola da gamba, dulcian eller sinka? Vad kan man också göra med ett tuggummi och är det sant att all musik låter bäst på blockflöjt? Upplev en annorlunda och kul föreställning som förenar barockmusik med ståupp för barn; andlöst vacker musik och kiknande skratt. Konserten förbereds genom en workshop med musikern och artisten Anna-Carin Fogelqvist och dramapedagogen Emma Hansson-Löfgren, där eleverna får öva på att uppträda och spexa inför publik, men också koncentrerat lyssna på och bli mer medvetna om språket, musiken och varandra.

Målgrupp: åk F–6 Antal elever: fyra klasser Pris: 28.000 kr exkl. moms för en konsertdag med en eller två konserter 34 samt tvådagarsworkshop med två klasser per dag (1,5 timme per klass)

FOTO Marie Grönvold

FAKTA


Skapande skola •

Konsert och workshops

Marhaba Hej En musikalisk berättelse om vänskap

När Gabbe en dag får en ny granne, Nadin, blir det inte riktigt som han tänkt sig. Nadin är helt annorlunda än han själv; pratar högt på ett främmande språk och vill trumma och ha fest när det är läggdags i huset. Kan man vara vänner även om man är olika? Är det möjligt att vara lika fast man ser olika ut? Hur gör man för att vara vänner och trivas tillsammans men samtidigt ha respekt för att alla är olika? Med sång, saz, gitarr, daf och oud, med musik från Mellanöstern och Sverige, berättas historien om en spirande vänskap mellan två mycket olika personer. Efterföljande samtal och workshop med eleverna handlar om att komma från en annan kultur till ett helt nytt land. Vad skiljer, vad är likt? Mellanöstern presenteras genom instrumenten daf från Iran, saz från Turkiet och oud från Irak. Alla får tillsammans göra en ramsa som blir en sång som blir en lek, med ord som finns både på arabiska och svenska, men kan ha olika betydelse. Medverkande: Nadin Al-khalidi och Gabriel Hermansson.

FAKTA Målgrupp: åk F–3 • Antal elever: 100 (2x50) • Pris: 9.000 kr exkl moms

Möte, möjligheter och musik – från Rajasthan till Guatemala

Det handlar om möten och det handlar om hopp. Programmet ”Möten, möjligheter och musik” är fyllt av värme där samtalet förs med Nillas sånger, Stefans foton och bådas berättelser.

FAKTA Målgrupp: åk 5–9 Antal elever: 60 (2x30) Pris: 10.000 kr exkl. moms

Ett levande möte som för publiken till Rajasthan, Guatemala och mer därtill, och där långt borta blir nära. Eleverna möter människor från deras resor och får höra om upplevelser – både roliga och obehagliga – som inte lämnar någon oberörd. Och när föreställningen är slut känner man: Det finns ett hopp för framtiden. Om man vågar mötas … Dagen börjar med workshops där eleverna får ta del av bakgrunden till Nillas och Stefans vägval i livet. Varför började de och hur är det att verka som musiker och författare? Sedan blir det ett kort uppehåll och därefter föreställningen inför alla. Medverkande: Nilla Nielsen,miljöengagerad musiker och låtskriverska, och Stefan Strömberg, författare och Latinamerikaresenär.

35


Skapande skola •

Konsert och workshops

Inte bara Jack the Ripper London under tre sekler

Välkomna till 10 Merrilbone Lane, mellan Axe Street och Handsford Market. Här möter ni inte bara Jack the Ripper eller skymtar Henrik VIII och några av hans fruar, utan får också höra musik från tre sekler, London är en stad fylld av historiska händelser som kan inspirera eleverna till att skapa egna berättelser. Till deras hjälp bidrar föreställningen bland annat med avsnitt ur Samuel Pepys dagbok från 1600-talet, där brandlukten ligger tät och där de får träffa den första pestråttan! Viljan att levandegöra berättelser och historier är något som förenar Ensemble Mare Balticum med skådespelaren och berättaren Anders Granström. Granström, som under många år ägnat sig åt konsten att berätta skapar här med ensemblen en upplevelse av ett London som man aldrig kommer att få uppleva någon annanstans.

FAKTA Målgrupp: åk 6–9 Antal elever: två klasser Pris: 18.000 kr exkl. moms

FOTON Anton Wikström

Manus: Anders Granström Konsert och workshop i berättande med Anders Granström.

FAKTA Målgrupp: åk 3–6 Publik: max 90 Pris: 10.000 kr exkl. moms för två föreställningar i samma lokal samma dag

Dra dit pepparn växer En upptäcktsresa till Indien

En lärorik föreställning där Ensemble Mare Balticum berättar om tre upptäcktsresanden som alla ville dit pepparn växer, till Indien, men bara en kom fram. På den tiden hade priset på peppar blivit så högt att de stora sjöfararnationerna skickade sina upptäcktsresande Vasco da Gama, Ferdinand Magellan och Christofer Columbus ut på haven för att söka sjövägen till Indien. Med musik och instrument från tiden reser publiken och Ensemble Mare Balticum över de farofyllda haven. Inför konserten får lärarna ett besök av en musiker, som berättar om den historiska bakgrunden till föreställningen. Material med tips och länkar för egen fördjupning ingår. 3636


Skapande skola •Konsert och workshops

Tuffa Tanter Mim och musik

Två tanter smiter in på en konsert för barn och tar de bästa platserna. Publiken är förväntansfull. Ljuset går upp, men ingenting händer. Varför kommer inte artisterna! Till sist bestämmer sig Tanterna för att ta saken i egna händer. Det blir en tantröra av virtoust pianospel, kafferep, mimkonster, musjakt och luftcello. Allt serverat med komik. Musiken utgörs till lika delar av klassiker som Beethovens Appassionata (till musjakten) och evergreens, ragtimes och boogiewoogies. Föreställningen Tuffa Tanter är utgångspunkten i workshopen där eleverna får lära sig grunderna i mim. Eleverna får klippdockor med sig hem. Medverkande: Anna-Karin Sersam (mimutbildad) och Kerstin Jansson (konsertpianist).

FAKTA Målgrupp: främst åk 1 och 2 Antal elever: 60 Pris: 11.000 kr exkl. moms

Cirkus Rabalder Om hur man med små medel kan skapa stora upplevelser

Cirkus Rabalder är en livlig grupp som skapar fartfylld nycirkus till svängiga toner. I föreställningen jobbar de med rytmer, musik och rörelser som språk. Målet är att inspirera och att med små medel skapa stora upplevelser och få publiken att själva vilja och våga spela, dansa, sjunga och skapa. Till föreställningen kopplas en workshop där eleverna får ”prova på” cirkusens grunder. Akrobatik, par- och luftakrobatik och jonglering. Fokus ligger på att ha kul samtidigt som deltagarna uppmuntras till att våga utmana sig själva och sina egna kroppar.

FAKTA Målgrupp: åk 2–5 Antal elever: 150 (5 klasser) Pris: 40.500kr. exkl. moms


37


Skapande skola •

Konsert och workshops

Modspil Där ligger en hund begraven

Om konflikters naturlighet och nödvändighet. Barn på skolgården genomgår samma konflikter som den amerikanske presidenten. Det är olika dimensioner men ändå samma konflikter. Med detta som grund skapades skolkonserten Modspil (Där ligger en hund begraven). Det är en poetisk bildberättelse och konsert för skolbarn i 10-årsåldern, som handlar om konflikt och harmoni, om hat och kärlek. Att erkä nna, gå igenom och lära sig av konflikter på livets väg är grunden för skolkonserten Modspil.

FAKTA

På scenen finns en tecknare, en skådespelare och en musiker. Bilder, text och musik blandar sig med varandra och uttrycker motsättningar och samhörighet. Konserten bjuder på igenkänning – bekanta sanningar om konfliktens väsen, och om de små konflikter som vi alla känner till.

Målgrupp: åk 4–6 Antal elever: 50–70 (2 klasser) Pris: 16.000 kr exkl. moms

Med panflöjter och trummor i Andernas höga berg En heldag med gruppen Khala Uma där alla kan vara med

Rytmikpedagogen/musikterapeuten Gitte Pålsson och musikern/aymaraindianen Cesar Salazar i Khala Uma tar med elever och lärare på en interaktiv musikresa med sång och dans från Sydamerika. Tillsammans får de ett levande och upplevelsebaserat möte med Aymaraindianernas kultur och deras filosofi. Dagen inleds med en interaktiv konsert och därefter blir det workshop med varje klass i rytmik, sång och dans. Det finns också en möjlighet för klasserna att göra en extra konsert tillsammans med Khala Uma för de andra eleverna på skolan dag 2. Särskolans dag skräddarsyr vi efter elevernas förutsättningar och behov. 38

FAKTA Målgrupp: åk F–3 samt särskola Antal elever: 60. Pris: Dag 1: 13.000 kr exkl. moms Pris: Dag 2 – Extra konsert för andra elever: 9.000 kr exkl. moms Särskolans dag: 10. 000 kr kr exkl. moms.


Skapande skola •

Fördjupade projekt

Radioprojekt Med radiomannen Fredrik Emmerfors

Eleverna får lära sig att arbeta med radiomediet. De skriver och läser in texter kring olika teman, alternativt gör enkla intervjuer med varandra, samt redigerar och mixar dessa talpartier med musik. Under projektet får eleverna bl. a. lära sig grunderna i datorprogrammet Audacit och att spela in. Projektet avslutas med att elever och lärare på egen hand presenterar klassens ljudfiler eller så utökas projektet (* Fullständigt projekt, se hemsidan) så att deltagarna även får genomföra en enkel direktsändning via webbtjänsten Bambuser tillsammans med Fredrik Emmerfors och en ljudtekniker.

FAKTA Målgrupp: åk 7–9 Antal elever: en klass Pris: *Fullständigt projekt (dag 1–3): 15.000 kr exkl. moms. Reducerat projekt (dag 1–2):
9.000 kr exkl. moms

Tummels unika universum!
 Film och musik möts i skapande

I samarbete med filmproduktionskollektivet Feedback Film vill musikgruppen Tummel inspirera eleverna till att, i rörliga bilder, gestalta de historier Tummel målar upp i sin musik. Eleverna får en inblick i hur det är att spela i ett band och skriva låtar, men även följa hela arbetet med att skapa musikvideon – manus, inspelning, skådespeleri, textanalys m.m. De ges också möjlighet att fokusera på det moment som intresserar dem mest.

FAKTA Målgrupp: åk 7–9 Antal elever workshop: 30 Konsert – hela skolan! Pris: 55.000 kr exkl. moms för fyra halvdagsworkshops och avslutningskonsert.

Musikvideon redovisas vid sista tillfället samtidigt som Tummel framför de aktuella låtarna live under en konsert som hela skolan bjudas in till.

39


Skapande skola • Ninni Carr med elever vid avslutningskonerten.

Fördjupade projekt

Barns kunskaper om fåglar blir till nya kompositioner i Staffanstorp! Flygande toner och tankar

Skånska Spektakel Sjung, spela och lek med Ninni och Laif!

Musiken och dansen har alltid varit viktiga ingredienser i människors umgänge. Skånska Spektakel är ett längre projekt kring skånsk folkmusik och dans, där folkmusiken med framgång används som ett pedagogiskt verktyg för att stärka och skapa gemenskap. I mötena med eleverna läggs också stor vikt vid varje persons utveckling och alla tränas inför att stå på scen. Projektet leder fram till en konsert på kvällstid framförd av alla deltagare inför en entusiastisk publik av vänner och anhöriga. Cirka 40.000 barn har deltagit i Skånska Spektakel under de mer än tjugo åren som Ninni Carr och Laif Carr har arbetat med projektet.

Under hösten 2012 har alla barn i åk 1–5 i Staffanstorps kommun fått möjlighet att på olika sätt och genom olika ämnen lära sig mer om fåglar. Under vårterminen ska kunskapen användas och omvandlas till kompositioner i projektet Flygande toner och tankar. Det var inför ansökan till Skapande skola 2012/2013 som vi fick förfrågan från Staffanstorps kommun om vi kunde hjälpa dem att hitta kompositörer som kunde skriva musik utifrån barnens kunskap om fåglar. Elva erfarna kompositörer från regionen med olika bakgrund och genreinriktning anställdes av Musik i Syd för att genomföra projektet. Genom workshops, samtal, lekar, bilder m.m. ska dessa samla in barnens kunskaper och sedan använda dessa till att skapa nya verk.
 Projektet avslutas med en utställning i bibliotekets hörsal i Staffanstorp med premiär den 8 maj. Här ska resultaten från både praktiska och teoretiska ämnen presenteras. Och allt ackompanjeras av de nyskrivna verken. Utställningen kommer att pågå till den 22 maj och den kommer även att vara öppen för allmänheten. Läs mer om projektet och kompositörerna på vår hemsida.

Varje klass får fyra förberedande besök, ett genrep och avslutningskonsert.

FAKTA Målgrupp: åk F–6 Antal elever: fyra klasser Pris: 30.000 kr exkl. moms, nu inkl. resor Medverkande: Ninni Carr och Laif Carr, samt Ale Carr vid avslutningskonserten.

William Blakes målning Eva ger namn åt fåglarna har använts som inspiration till projektet. 40


Beställningsblankett

Beställ program för hösten 2013 före 15 april 2013, program för våren 2014 före 15 november 2013 och ni har större möjlighet att få det ni önskar. Först till kvarn gäller. Vi alla –arrangör, artist, Musik i Syd – behöver planera i god tid före sommaren (inför hösten 2013) respektive före jul (inför våren 2014). * OBS! Om programbeställningen gäller för en hel åldersgrupp/årskurs, vänligen kryssa i rutan nedan så att rabatten medräknas!

Program

Ålder

Antal barn

Antal konserter

Konsert för förskola/ skola

Offentlig/ familjekonsert

Bokas till hel åldersgrupp/ årskurs *

Konsertort och lokal

markera med kryss

Reservprogram

Skola/organisation/beställare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Adress:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Postnr:………………………… Postadress:……………………………………………………………………………………………………………………………… Kontaktperson:………………………………………………………………………………………………… Telefon arb:………………………………………… Mobil: …………………………………………………… E-mail:………………………………………………………………………………………………………… Faktureringsadress och ev. ref.nr/ID-nr: …………………………………………………………….........................................……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ange studiedagar/lovdagar:……………………………………………………………………………………………… Jag har tagit del av uppgifterna under Fakta och service på sidan 2.

Datum:……………………………………………

Underskrift:……………………………………………………………………………………………………

Maila, skicka eller faxa uppgifterna • E-post: anna.karlsson@musikisyd.se • Fax 044-21 19 25 • Postadress: Musik i Syd, Anna Karlsson, Konserthuset, Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad. 41


Vi arbetar med Barn & Unga! Annika Johansson

Elin Engdahl

Anna Karlsson

Verksamhetschef Barn & Unga 0708-20 58 83 annika.johansson@musikisyd.se

Producent Barn & Unga 070-331 12 06 elin.engdahl@musikisyd.se

Receptionist/ bitr. musiksekreterare 044-20 58 81 anna.karlsson@musikisyd.se

Andreas Johansson

Gunilla Feinberg

Caroline Gustafsson

Producent Ensemble Mare Balticum 0703–20 58 33 andreas.johansson@musikisyd.se

Producent Barn & Unga 0708-20 58 97 gunilla.feinberg@musikisyd.se

SummerFolk Youth Ensemble 0709-20 58 23 caroline.gustafsson@ musikisyd.se

Anna-Carin Fogelqvist

Karin Holmström

Ida Fredriksson

Producent Barn & Unga 0702-20 58 46 karin.holmstrom@musikisyd.se

Informatör 044-20 58 95 ida.fredriksson@ musikisyd.se

Camilla Jonasson

Laif Carr

Louise Jennfors

Samordnare Skapande Skola 0707–20 58 11 camilla.jonasson@musikisyd.se

Producent och musiker inom folkmusik Barn & Unga 0702–98 81 41 laif.carr@musikisyd.se

Informatör, webbansvarig 0709-20 58 10 louise.jennfors@ musikisyd.se

Projektledare ”Utveckling Barn & Unga”/producent Barn & Unga 0705–92 52 01 anna-carin.fogelqvist@ musikisyd.se

Beställ: program för hösten 2013 före 15 april 2013 • program för våren 2014 15 november 2013 och ni har större möjlighet att få det ni önskar. Först till kvarn gäller.

Fakta och service Priser De priser som anges under produktionspresentationen är exklusive moms. Moms tillkommer med 25%. Priserna gäller i Skåne-Kronoberg, för konserter utanför regionen fastställs pris i överenskommelse med producenten. Vi skiljer på två typer av program med olika pris: 1. Konserter för förskola/skola, projekt och temadagar – dagtid under vardagar. Dessa musikprogram får ej beläggas med entré. 2. Offentliga familjekonserter för allmänheten står det fritt för arrangören att entrébelägga. Perioder Produktionerna finns tillgängliga under angiven period. Vid turnéläggning föreslår Musik i Syd konsertdatum – i möjligaste mån efter inkomna önskemål. En preliminär turnébekräftelse skickas ut till beställaren i god tid före turnéstart. 42

Obs! Vänligen observera att Musik i Syd reserverar sig för slutförsäljning, men även för ev. inställda turnéer p.g.a. ändringar i produktionsplanering, sjukdom etc. Ange därför gärna reservprogram! Om en konsert måste ställas in av annan anledning än sjukdom eller force majeur utan Musik i Syds förskyllan, debiteras arrangören 50 % av det överenskomna arrangörspriset.

Beställningsinformation På sidan 41 finns en beställningsblankett – beställningar görs skriftligen per post, fax eller mail eller via hemsidan. Om du mailar, v.g. ange uppgifterna som finns på blanketten. Vi skickar sedan en bekräftelse. Alla beställningar skickas till Anna Karlsson: anna.karlsson@musikisyd.se, tel 044-20 58 81, fax 044-21 19 25. Övriga produktionsfrågor, kontakta respektive producent.


Hej alla ni som ska föra ut musik till barn och unga! Varför ska ni göra det egentligen, är det verkligen nödvändigt med musik? Jag tror att det är viktigt att barn blir medvetna om varandra, att barn får vara delaktiga i musikverksamhet som bidrar till att barn får röra sig eller sjunga och spela tillsammans. Det vi benämner ”social musik” i förskola och skola. Det viktiga är att gemenskapskänslan i klassen/skolan stärks. Deltagande i musikaktiviteter (liksom i andra kulturaktiviteter) kan hjälpa barn att förstå sina egna känslor och att bli bättre på att differentiera dem, dvs t ex att skilja på oro och ilska, mellan ledsenhet och oro och mellan ilska och stolthet. Avsaknad av sådan förmåga att särskilja känslor kallas alexitymi, och kulturaktiviteterna kan hjälpa barn att undvika denna oförmåga. Forskning har visat att risken för vissa psykosomatiska sjukdomar (bl. a. högt blodtryck) ökar vid alexitymi. En riktig känslotolkning ger nämligen en ”kompass” i viktiga livssituationer och minskar därför risken för långvariga stressreaktioner i kroppen. Ännu viktigare är kanske att en god egen förmåga att särskilja känslor också ger bra förmåga att förstå andras känslor. De kulturella aktiviteterna kan därför ge barnen en förbättrad förmåga att fungera tillsammans med andra vilket är vad man sett i den schweiziska studien och i vår egen stockholmsstudie.

Hälsningar från Töres Theorell

Professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutionen

Vid sidan av sin forskning har Töres Theorell haft musiken som livsinnehåll, såväl i forsknings-projekt som privat. Han har frågat sig vilken betydelse musiken kan ha för människans hälsa och har själv alltid sjungit och spelat fiol. Töres har också skrivit boken Noter om musik och hälsa.

43


Musik i Syd Konserthuset Kristianstad Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad tel 044-20 58 80, fax 044-21 19 25, skane@musikisyd.se Växjö Konserthus Västergatan 13, 352 31 Växjö tel 0470-70 03 00, fax 0470-70 03 19, kronoberg@musikisyd.se Palladium Södergatan 15, 211 34 Malmö tel 040-10 99 90, fax 040-10 99 98, palladium@musikisyd.se, www.palladium.nu

www.musikisyd.se

44

Utbud Barn & Unga 2013/2014  

Musikproduktioner för barn och unga samt Skapande skola-produktioner för 2013/2014.