Page 1

NYA UNGA SCENER FÖR ALLA

Mer info: Om Songlines i Skåne och Kronoberg: www.musikisyd.se/unga/songlines Om Songlines i Sverige: www.songlines.se

Med stöd av:


Vad är Songlines? Songlines är ett nationellt kultur- och integrationsprojekt som drivs på en rad olika platser i Sverige genom JM Sverige. Här arbetar vi aktivt med musik och andra scenkonstuttryck som verktyg för att integrera fler unga i kulturell verksamhet. Tillsammans bygger vi öppna scener och andra kreativa mötesplatser, där nyanlända ungdomar och unga vuxna kan känna sig välkomna. Syftet är att skapa förutsättningar för unga scenkonst-intresserade att mötas, uttrycka sig och bli hörda, allt med utgångspunkt i vad de själva vill göra. Projektet startade i fem svenska regioner 2017 och drivs under tre år med stöd av Allmänna Arvsfonden. År två och tre ansluter sig fler regioner. Förhoppningen är att kunna bli ett permanent program inom JM Sverige och dess internationella motsvarighet JM International. I Skåne och Kronoberg startade Songlines 2018 och drivs av UNGA Musik i Syd. I Kristianstad samarbetar vi bland andra med projektet UNG KRAFT och i Skåne med projektet KOD för Sverige. Gå in på vår hemsida för mer info: www.musikisyd.se/unga/songlines

Songlines söker dig

Foto: Johan Sundell

Foto: Kennet Ruona

Kontakta oss

Är du 12–25 år? Känner du dig hemma i Skåne eller Kronoberg? Älskar du musik, sång, rap, dans eller liknande? Vill du ingå i ett sammanhang där vi tillsammans bygger nya mötesplatser, öppna scener och aktiviteter för unga i Sverige?

Allan Skrobe Regional samordnare Songlines SkåneKronoberg allan.skrobe@songlines.se 0708-50 92 74

Marika Yamoun Kommunikatör UNGA Musik i Syd marika.yamoun@ musikisyd.se 0708-20 58 99

Profile for Musik i Syd

Songlines - nya unga scener för alla  

Songlines är ett nationellt kultur- och integrationsprojekt som drivs på en rad olika platser i Sverige. Här arbetar vi aktivt med musik och...

Songlines - nya unga scener för alla  

Songlines är ett nationellt kultur- och integrationsprojekt som drivs på en rad olika platser i Sverige. Här arbetar vi aktivt med musik och...

Profile for musikisyd
Advertisement