Page 1

NYA UNGA SCENER FÖR ALLA


Songlines söker dig Är du 12–25 år? Känner du dig hemma i Skåne eller Kronoberg? Älskar du musik, sång, rap, dans eller liknande? Vill du ingå i ett sammanhang där vi tillsammans bygger nya mötesplatser, öppna scener och aktiviteter för nyanlända och etablerade?


Vad är Songlines? Songlines är ett nationellt kultur- och integrationsprojekt som drivs på en rad olika platser i Sverige. Här arbetar vi aktivt med musik och andra scenkonstuttryck som verktyg för att integrera fler unga i kulturell verksamhet. Tillsammans bygger vi öppna scener och andra kreativa mötesplatser, där nyanlända ungdomar och unga vuxna kan känna sig välkomna. Syftet är att skapa förutsättningar för unga scenkonst-intresserade att mötas, uttrycka sig och bli hörda, allt med utgångspunkt i vad de själva vill göra. Projektet startade i fem svenska regioner 2017 och drivs under tre år med stöd av Allmänna Arvsfonden. År två och tre ansluter sig fler regioner. Förhoppningen är att kunna bli ett permanent program inom moderorganisationen Jeunesses Musicales Sverige (JM Sverige) och dess internationella motsvarighet Jeunesses Musicales International (JM International). I Skåne och Kronoberg startade Songlines 2018 och drivs av UNGA Musik i Syd. Gå in på vår hemsida för mer info och kalendarium: www.musikisyd.se/unga/songlines Eller följ @songlinessyd på Instagram eller Snapchat.

Allan Skrobe Regional samordnare Songlines SkåneKronoberg allan.skrobe@musikisyd.se 0708-50 92 74

Foto: Johan Sundell

Foto: Kennet Ruona

Kontakta oss

Hanad Hassan Projektassistent Songlines/Imagine

Marika Yamoun Kommunikatör UNGA Musik i Syd

hanad.hassan@ musikisyd.se 072-515 04 19

marika.yamoun@ musikisyd.se 0708-20 58 99


Mer info: Om Songlines i Skåne och Kronoberg: www.musikisyd.se/unga/songlines Eller följ @songlinessyd på Instagram eller Snapchat.

Om Songlines i Sverige: www.songlines.se

Med stöd av:

Songlines - nya unga scener för alla  

Songlines är ett nationellt kultur- och integrationsprojekt som drivs på en rad olika platser i Sverige. Här arbetar vi aktivt med musik och...

Songlines - nya unga scener för alla  

Songlines är ett nationellt kultur- och integrationsprojekt som drivs på en rad olika platser i Sverige. Här arbetar vi aktivt med musik och...

Advertisement