Page 1

BARNS RĂ„TT!

En dag om Barnkonventionen

Torsdag 15 november Kulturkvarteret Kristianstad Program och anmälan!


PROGRAM

TORSDAG 15 NOVEMBER 2018 08.15–09.00 Incheckning, kaffe och fralla

Levande musik med sångare ur Kristianstads musikklasser under ledning av Karin Mattsson

09.00 Barn och UNGA Musik i Syd Utvecklings centrum hälsar välkomna till Kulturkvarteret!

Musikråds- och KulturCrew-elever från Kristianstad, Simrishamn och Kävlinge inleder med dagens konferencier.

09.20 Crash course i FN:s konvention om barnets rättigheter med Åsa Ekman, barnrättskonsult Vad betyder det att barn har särskilda rättigheter, varför finns FN:s barnkonvention och vad står det egentligen i den? Det är frågor vi ställer oss i denna övergripande introduktion och snabbkurs i barnets mänskliga rättig heter.

09.50 ARTIKEL 16, 19, 24 Om Barnens dag med Musikråden i Malmö, Matilda Ericsson och Jan-Erik Sääf

Ellis Persson, Nora Hyseni, Elea Dinamarca och Vera Funke berättar och visar hur de varit med och tagit fram en föreställning.


10.00 Liveakt: Barnens dag – om Barnkonventionen Nyskriven föreställning om några utvalda artiklar med Johan Wikström, Jan-Erik Sääf och Stina Andersdotter. Regi: Ola Hörling

10.20

Vad händer när Barnkonvention blir lag? med Titti Mattsson, professor i offentlig rätt

Vad innebär lagbeslutet för verksamheter som arbetar med barn? Titti berättar mer om vilket ansvar som vårt samhälle har idag i förhål lande till barns rättigheter enligt svensk lag, hur detta kan ta sig uttryck konkret för enskilda barn och vad begrepp som barnets delaktighet och barns bästa egentli gen innebär för alla som arbetar med barn och ungdomar i sin yrkesutövning.

10.50

Reflektion

11.00 ARTIKEL 23 Liveakt: Musik i rörelse – dans för alla

En ny föreställning med levande musik och dans anpassad för barn med olika funktionsvariationer och i rullstol med Elin Waileth och Andrea Ek Frisk

11.20 ARTIKEL 29 Barn berättar: Utställning med elever från Nosabyskolan

Under hösten har bild- och formpedagogerna Malin Nilsson och Marko Määttä jobbat med FN:s barnkonvention som tema tillsammans med elever i bild- och formklasserna (åk 4–9) på Nosabyskolan i Kristianstad. Utställningen visas under dagen i Kulturkvarterets foajé.


11.35 re

ARTIKEL 12 Barns syn på vuxna – om barns inflytande i förskolans vardag, en fråga om demokrati med Elisabeth Arnér, forskare och författa-

Timmie, fem år, får frågan av sin lärare: ”Om du fick bestämma – vad skulle du säga till vuxna att de ska tänka på för att ni barn ska få säga vad ni tycker?” Timmie svarar: ”Dom ska ta det lite lugnt och vänta lite så man hinner tänka.” Forskningsinblickar i för skolans värld kring vuxnas bemötande och yngre barns möjligheter till inflytande.

12.00–13.00 LUNCH 13.00

ARTIKEL 31 Barn berättar: Agneta Almqvist & Lilla musikrådet från Önnestad

Hör Lilla Musikrådet från Önnestad sjunga sånger om Barnkonventionen till sammans med Agneta Almqvist.

13.15

ARTIKEL 30 Liveakt: En samisk saga Nyskriven musik med avstamp i rentäta Norrlandslandskap och skildringar från Sápmi med Johanna Sevä och Love Kjellsson.

13.35

ARTIKEL 6, 12 och 31 Barnkonventionen i MusikA med utvecklings ansvariga Anna-Carin Fogelqvist & dramapedagog Matilda Ericsson

MusikA – UNGA Musik i Syds app för förskola fylls i år på med nytt innehåll under knapparna SJUNGA, DANSA och VILA. Appen lanserades 2015 och är uppe i drygt

10.000


13.45

ARTIKEL 12 Att tillsammans med barn utforma ett barnbibliotek med Barbro Johansson, docent i etnologi

Under två års tid engagera des barn i olika åldrar för att skapa en ny barnavdelning på Malmö Stadsbibliotek. ”Kanini” välkomnar nu barn i åldrarna 0-8 år till Bokskogen, Sagogrottan, Picknickgläntan och mycket annat. Barbro Johansson och Frances Hultgren följde processen i ett forskningsprojekt. I föreläsningen berättar Barbro om delaktighets arbetet, utreder begreppet delaktighet och talar om vad det kan innebära att se barn som medborgare.

14.10– 14.30 FIKA

14.30-15.30

VÄLJ BLAND TRE OLIKA PASS!

15.30

ARTIKEL 2

Föreläsning: Milad Mohammadi, inspiratör I fjol utsågs han till Sveriges bästa talare. Sin största dröm har han förverkligat i Järva-skolan - en framgångsrik grundskola i ett av Sveriges mest utsatta områden som blivit en modell för integration och mångfald. Hör Milad själv berätta mera om sin resa.

16.00 Slut för idag!


1) Föreläsning med Anna

Sigurgeirsdóttir, verksamhetsutvecklare, & Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator

ARTIKEL 3 Ungdomsinflytande och inkluderingsfrågor: I Lunds kommun bedrivs det ett strategiskt arbete med inkluderings- och ungdomspolitiska frågor. Här samverkar man med civilsamhället kring social inkludering av nyanlända samt synliggör aktiviteter och evenemang. Det finns flera olika inflytandeforum för att unga ska kunna göra sina röster hörda, som elevrådsdagar, ungdomsting och inflytandecaféer för unga med intellektuell funktionsned-sättning.

2) Workshop med Åsa

Ekman, barnrättskonsult

ARTIKEL 42 & 29 Lekande rättigheter i förskolan: Genom lek och övningar provar vi tillsammans olika sätt att förmedla FN:s konvention om barnets rättigheter och dess innehåll till barn i förskolan. Vi ges också möjlighet i denna workshop att dela med oss tips till varandra hur vi synliggör barnets rättigheter i förskolan.

3) Workshop med Erik Mjönes, projektledare Barnrättsäventyret

ARTIKEL 29 Barns rättigheter som ett äventyr i skolan: Testa några av de metoder som projektet Barnrättsäventyret utvecklat och hör mer om hur det är att arbeta praktiskt med barn kring rättigheter. Frågor som belyses är: Kan rättigheter krocka? Är det viktigt att prata om skyldigheter? Kan rättighetsfrågor bli ett egocentriskt projekt?


BARNKONVENTIONEN Artikel 31:

Vila och fritid 1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konst närliga livet. 2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhanda hållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritids verksamhet.

Läs alla artiklar på nästa sida!


FÖR VEM?

• Lärare och pedagoger inom förskola, skola, kulturskola och kyrka • Kultursamordnare/-ombud/-utvecklare • Kulturproducenter och bibliotekspersonal barn och unga • Politiker, rektorer och verksamhetschefer • Intresserad allmänhet

TID

Torsdag 15 november 2018 09.00-16.00 Incheckning med frukost och musik från 08.15

PLATS

Kulturkvarteret Kristianstad Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad

PRIS

300 kr/deltagare. I biljetten ingår: frukost, fika och lunchbuffé med veganska, gluten- och laktosfria alternativ.

ANMÄLAN

www.musikisyd.se/barns-ratt

Barns rätt är en konferensdag och mötesplats kring temat Barnkonventionen och barns delaktighet för vuxna som arbetar med barn och unga, kultur, bibliotek, förskola, skola och kyrka. Dagen arrangeras av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum i samarbete med Kristianstads stadsbibliotek, Kulturhuset Barbacka, Skolbibliotekscentralen, KulturCrew i Skåne och Musikråden i Malmö och Kristianstad, med stöd av Kristianstads kommun och Region Skåne.

BARNS RÄTT! En dag om Barnkonventionen.  

15 november 2018 • Kulturkvarteret Kristianstad FN:s barnkonvention blir från 2020 inkorporerad i svensk lag. Inom skola, kultur och fritid...

BARNS RÄTT! En dag om Barnkonventionen.  

15 november 2018 • Kulturkvarteret Kristianstad FN:s barnkonvention blir från 2020 inkorporerad i svensk lag. Inom skola, kultur och fritid...

Advertisement