Page 1

Kunstskatte


Kunstskatte Udgivet og produceret af Musikhuset Aarhus i oktober 2014. 2. udgave marts 2015 Redaktion: Jesper KjĂŚr, Mimi Charlotte Lund og Thomas Krogh RĂĽhlin Fotograf: Anders Hede


Opdag kunsten i Musikhuset Musikhuset Aarhus bugner af spændende kunst. Denne folder går på opdagelse i Musikhusets samling af kunst – fra oppe til nede og fra inde til ude. Den kunstneriske udsmykning består af mere end 40 værker og indtager en central plads i Musikhuset. Både på de seks scener i huset, men i høj grad også i de store, åbne arealer i Foyeren, hvor der er gratis adgang året rundt. Vær så god at gå på opdagelse. Bagest i folderen finder du et kort over kunstværkernes placering.


Robert Jacobsen ( 1 9 1 2 - 1 9 9 3 )

Robert Jacobsen er en af vores førende danske billedhuggere. Robert Jacobsen var autodidakt og begyndte at lave skulpturer i træ omkring 1930. Senere fulgte fantasifulde fabeldyr hugget i sten. I 1942 debuterede han på Kunstnernes Efterårsudstilling. Sammen med maleren Richard Mortensen rejste Jacobsen til Paris i 1947 og bosatte sig i Frankrig. Der får han tilnavnet le gros Robert, Store Robert, som følger ham resten af livet. Efter at have udnyttet stenens muligheder til det yderste begyndte han at arbejde konstruktivistisk med sammensvejsede jernelementer, i begyndelsen ofte malet i mat sort, men senere får rusten en fremtrædende karakter. Robert Jacobsen har ved flere lejligheder udstillet i Musikhuset Aarhus. Udstillingerne har banet vejen for følgende donationer: Robert Jacobsen, verdens største serigrafi i samarbejde med Jørgen Hansen Serigrafi og Per Steen Hebsgaards atelier for Glaskunst fra 1991 og Glasmosaik uden titel fra 1990, som er doneret af Ny Carlsbergfondet.


Glaskunst I 1988 indledte Musikhuset Aarhus et samarbejde med Per Steen Hebsgaards Atelier for Glaskunst med udstillingen Ny Dansk Glaskunst. Det er sidenhen blevet til flere udstillinger af stor dansk glaskunst i den lyse Foyer, der danner den perfekte ramme for udstilling af glaskunst i samspillet med den moderne arkitektur og det overvældende lys. Samarbejdet og udstillingerne har affødt donationer på blandt andet de 18 glasværker, som er ophængt på Foyerens sydfacade. Værkerne repræsenterer 18 forskellige byfornyelsespriser, som er udlånt til permanent udstilling af Realdania. Ophængning og belysning er sket med støtte fra Herman Sallings Fond. Følgende kunstnere har hver et værk udstillet: Hans Voigt Steffensen 1984, Tonning Rasmussen 1985, Gun Gordillo 1986, Arne Haugen Sørensen 1987, Lene Adler Petersen 1988, Kirsten Christensen 1989, Anne-Suzette Sadolin 1990, Lars Ravn 1991, Ursula Reuter Christiansen 1992, Carl-Henning Pedersen 1994 (afbilledet), Bjørn Nørgaard 1995, Vibeke Mencke Nielsen 1996, Peter Brandes 1997, Ulla Diederichsen 1998, Barry Wilmont 1999, Niels Kongsbak 2000, Karin Birgitte Lund 2001 og Søren Elgaard 2002.


Pierre Soulages ( 1 9 1 9 )

Pierre Soulages er en af Pariserskolens førende malere. Han er repræsenteret på mere end 60 museer verden over, og i Danmark huskes han for en stor retrospektiv udstilling i 1973 på Nordjyllands Kunstmuseum. Pierre Soulages’ kunstneriske værker udgøres hovedsalig af maleri og grafik. Hans non-figurative kompositioner karakteriseres af brede sorte penselstrøg mod en ofte stærkt lysende baggrund, hvorfor han tituleres som ’the painter of black and light’ Til Musikhuset har Pierre Soulages udformet et stort dobbeltsidet tredelt billede (triptykon) til Foyerens sydlige ende, Peinture Triptyque á Espacement Double Face. Han udførte ud fra en meget detaljeret arbejdstegning, hvori Foyerens søjler indgår som lodrette åbninger. Denne specielle komposition har han skabt efter nøje studier af en tilsendt model af Foyeren. Billedet består af tre kvadratisk sammenkoblede felter, der er ophængt og adskilt fra hinanden med en afstand, der deler rummet uden at adskille det. Det lodrette bånd ”rimer” så at sige på søjlerne og indgår i den arkitektoniske helhed. Værket er et af to, der er udført specielt til Musikhusets Foyer. Dette skete på bestilling af Statens Kunstfond, som også skænkede værket til Aarhus.


Jørn Larsen ( 1 9 2 6 - 2 0 0 4 )

Jørn Larsen var dansk billedkunstner. Han debuterede med sine første nonfigurative malerier på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1955. Hans ophold på Grønland 1959-60 var af stor betydning, og fra 1962 udviklede han et sorthvidt geometrisk formsprog og udførte objekter og skulpturer i bl.a. marmor, granit og stål. ”Motiverne” er parallelle linjer, der knækker og danner flade knudeforløb, som skaber en optisk, dynamisk vekselvirkning mellem plan, figur og rum. Jørn Larsen, der fra 1970 var medlem af kunstnergruppen Grønningen, modtog Eckersbergs Medalje i 1978 og Thorvaldsens Medalje i 1989. Han var Danmarks repræsentant på Biennalen i Venedig 1993. Jørn Larsen er repræsenteret i Foyeren med sin glasmosaik Pisninel i glasfacaden ved palmerne (1990). Værket er udført i betonglas hos Per Steen Hebsgaards Atelier for Internationale Glasudsmykninger. Glasset er skåret nøjagtigt ud med diamantsav, hvorefter stykkerne er limet sammen. Værket er doneret af Ny Carlsbergfondet i forbindelse med den store Glasudstilling fra Chartre i 1986.


Sonny Tronborg ( 1 9 5 3 - 2 0 0 9 )

Sonny Tronborg var dansk maler, performance- og installationskunstner. Efter eget udsagn blev han smidt ud af folkeskolen i 7. klasse. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi fra 1978-1986 og tilhørte sammen med bl.a. Michael Kvium og Christian Lemmerz gruppen af ”De unge vilde”, som dukkede frem i begyndelsen af 1980’erne. De har sammen arbejdet både med film og performance, som en del af gruppen Værst. Sonny Tronborg lod sig inspirere af naturen, bl.a. omkring Sorø, på Læsø og i Skagen. Han har lavet udsmykninger til Operaen i København og kirkekunst med en stor altertavle i Houlkær Kirke i Viborg. I sine sidste store værker arbejder han med bladguld og blyantsmarkeringer, kradset ind i selve værket, som det ses i Musikhuset Aarhus. Sonny Tronborg har udført det 4-delte blå maleri, der strækker sig fra gulv til loft i restauranten på 1. sal og op på 2. balkon. Han har desuden udført vægdekorationen på det sorte elevatortårn i bladguld og med blyant på den sorte betonflade. Begge værker er skabt i forbindelse med udvidelsen af Foyeren i 2003 med støtte fra Vilhelm Kiers Fond.


Richard Mortensen ( 1 9 1 0 - 1 9 9 3 )

Richard Mortensen debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1933. I en længere årrække var han bosat i Paris og blev efter sin hjemkomst i 1964 professor ved Kunstakademiet i København. Richard Mortensen udstillede ofte i både ind- og udland og er repræsenteret på mange danske museer og på internationale samlinger. Han er i Aarhus også kendt for bl.a. vægdekorationen i Studenternes Hus på Aarhus Universitet. Det store seks-delte maleri fra 1977, som pryder gavlen til Lille sal, bliver kaldt Hyldest til det jugoslaviske hus. Maleriet blev udført, da Richard Mortensen repræsenterede Danmark ved den internationale kunstudstilling på Musée d’Art Moderne de Belgrade. Sidenhen blev det skænket til Musikhuset Aarhus af Statens Kunstfond. Om billederne har han selv sagt: ”Min tanke, da jeg blev inviteret til at deltage i kunstudstillingen i Beograd var den, at Tito havde formået at samle seks autonome republikker i så at sige et ”hus”, og mit billede skulle så fremstå som en hyldest til Jugoslavien. Jeg håber fremover, at billedet vil kunne være til glæde for Musikhusets gæster”.


Jette Vohlert ( 1 9 4 4 )

Jette Vohlert er dansk billedhugger og uddannet på kunstakademierne i Aarhus og København. Hun debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1969. Menneskekroppen er udgangspunktet i Jette Vohlerts skulpturer, og hun inddrager ofte skikkelser fra mytologien i sine værker, der bliver en fortællinger om eksistensen. Hendes værker søger en indre sammenhæng mellem livet og døden, mellem det fortidige og det nutidige. Dyrekranier, mosefund, hestehuder, forestillinger om Pompeji samt døde og ofrede dyr er motiver, som hun giver et personligt udtryk, der taler indtrængende til beskueren. Efter et studieophold i Rom ses en fascination af det mytologiske i hendes skulpturer. Jette Vohlert er medlem af Kammeraterne og Guilanden. Hun har jævnligt udstillet i Aarhus Kunstbygning og på Den Frie Udstillingsbygning i København. Jette Vohlert er repræsenteret i Musikhuset Aarhus ved en bronzebuste på Strøget af Musikhusets arkitekt Johan Richter (1925-1998). Busten blev skænket af Aarhus Kommune i 1994.


Gudrun Steen-Andersen ( 1 9 5 0 )

Gudrun Steen-Andersen er dansk billedhugger og uddannet på Kunstakademiet i København under Mogens Bøggild og Svend Wiig Hansen fra 1970-1974. Hun er nok en af vores dygtigste portrætbilledkunstnere. Tidligere statsminister Poul Schlüter og H.M. Dronning Margrethe II har siddet model for hendes hånd og hun er værdsat udstiller i både Tyskland og Danmark. Gudrun Steen-Andersen er repræsenteret i Musikhuset med to værker. Skulpturen Vokseværk fra 1989 hilser med sin fine placering ved det udendørs spejlbassin på rigtig mange besøgende. Det er sønnen Simon Steen-Andersen, der har stået model. Han er sidenhen uddannet komponist fra og underviser nu på Det Jyske Musikkonservatorium, som har til huse i Musikhuset Aarhus. Simon Steen-Andersen modtog i 2014 Nordisk Råds Musikpris. Indendørs på Strøget er Gudrun Steen-Andersen repræsenteret med en buste af tidligere borgmester og initiativtager til opførelsen af Musikhuset Aarhus Thorkild Simonsen (1926). Busten er doneret af Aarhus Kommune i 1997.


Jean Arp ( 1 8 8 7 - 1 9 6 6 )

Jean Arp blev født i Schweiz af tysk/franske forældre. Han var maler, billedhugger og digter, og har studeret både i Tyskland og Frankrig. Arp begyndte at arbejde i den dadaistiske periode under Første Verdenskrig og regnes til de første surrealister. Som billedhugger hører han til de betydeligste inden for den abstrakte kunst. Gennem årene har han udstillet sammen med så betydelige kunstnere som Matisse, Delaunay og Kandinsky. I 1958 havde han en stor soloudstilling på Museum of Mordern Art i New York. Udstillingen blev efterfulgt af en tilsvarende udstilling på Musée National d’Art Moderne i Paris. Bronzeskulpturen Bud (Blomsterknop) fra 1957 er én i en lang række af skulpturer i organisk-abstrakte former, som viser Jean Arp som en af vor tids største billedkunstnere. Skulpturen hæver sig elegant og rent over soklen og rækker sig mod lyset. Placeringen på Strøget tæt ved Richard Mortensens maleri på væggen op mod Lille sal forbinder de to kunstnere, som var nært knyttet til hinanden. Skulpturen er en gave fra Rømerfondet.


Chen Wenling ( 1 9 6 9 )

Chen Wenling er kinesisk uddannet ved Xiamen Academy of Art and Design samt Central Academy of Fine Arts i Bejing. I dag er han en verdensberømt og særdeles anerkendt kunstner, som tidligere har udstillet ved den prestigefulde Art Basel i Schweiz samt ved Shanghai Biennalen. Hans værker er berømte såvel som berygtede og er blevet kaldt alt fra flotte til uhyggelige, smukke til groteske, sågar perverse. Uanset hvor Chen Wenling udstiller, så vækker hans kunst opsigt. Efter eget udsagn kan skulpturerne fortolkes på mange måder. Værkerne udforsker manifesteringen af den ekstreme menneskelige natur samt de immaterielle udtryk i forbrugersamfundet. Chen Wenlings skulptur Red Memory - Shy Boy fra 2007 er placeret på Strøget. Shy Boy kom til Aarhus under Sculpture by the Sea udstillingen i 2011. Efter udstillingen valgte aarhusianerne ved en afstemning, at Shy Boy skulle blive i byen. 3.000 borgere deltog i afstemningen. Skulpturen er skænket af Pressalit A/S & Aarhus Kommune.


Ingvar Cronhammer ( 1 9 4 7 )

Ingvar Cronhammar er billedhugger og uddannet ved Århus Kunstakademi 1968 – 1971. Cronhammar er født i Sverige, men har boet i Danmark siden 1965. Han er kendt for sine store udendørs byrumsinstallationer, og han er repræsenteret på utallige museer, ligesom han har modtaget de største hædersbevisninger. Da Musikhuset blev udvidet i 2007 udsmykkede Cronhammar publikumsområdet foran salene og udendørsarealet mellem den gamle og den nye tilbygning. Sidereal Time kalder han sit værk, som består af flere elementer og både inde og ude. Han har designet lamperne, valgt farvesætningen af de turkise trapper og loftets sorte, højglansfarve, der ’forøger’ loftshøjden i rummet. Værket består af to installationer: foran Kammermusiksalen løber en vandstråle i rødt laserlys fra loftet og ned i et cirkelrundt plateau i sort granit på gulvet. I stenen er der indhugget et hyldestdigt til musikkens skytshelgen, Skt. Cecilie. Udenfor er der nedlagt en rund sort granitsten. Skulpturen er en ’tidsskive’ med 12 røde dioder, der tændes på skift og tæller sekundslag mod uret. Den øvrige belægning i brandvejen er udført i sorte chaussésten i cirkler med samme diameter, som granitskulpturene inde og ude. Loftet over vejen mellem de to bygninger er sat i rødt lys. Den kunstneriske bearbejdning af rummet ude og inde er støttet af Wilhelm Kiers Fond.


Mogens Gissel ( 1 9 4 1 )

Mogens Gissel er foruden sin læretid som reklametegner hos Weber & Sørensen i Aarhus i perioden 1962-66 autodidakt kunstner. I 1964 debuterede han på Kunstnernes Efterårsudstillingen og har siden udstillet på bl.a. Charlottenborg, Den Frie Udstillingsbygning, Kunstindustrimuseet og Aarhus Kunstbygning. Mogens Gissel blev i 1998 tildelt States livsvarige kunstnerydelse, og han har herudover modtaget adskillige arbejdslegater.

Mogens Gissel blev udpeget til at stå for den kunstneriske udsmykning af Musikhusets Store sal i 2011 i forbindelse med renovering af salen. Gissel har skabt et helt nyt rum, hvor farverne i den vandrette akse er hans signaturfarver musegrå, begsort, nøddebrun, mens den lodrette akse er komplimentærfarverne vinrød, karrygul og azurblå. Med de mørke farver er salen tænkt som en nød med åbning i den ene ende – scenen, hvis fortæppe er lys karrygult. De 1.588 stole i salen er vinrøde. Loftet er blåt ”Jeg vil kalde farven azurblå. Det er der ikke så mange, der præcist ved, hvad det er, det lyder godt – og det er jo himmelen” siger han. Den sorte farve markerer alt teknik, teaterlamper og højttalere, ligesom hele bagvæggen, hvorfra teknikken styres er malet sort. Renoveringen af Store sal er sket med støtte fra Herman Sallings fond.


Mogens Andersen ( 1 9 1 6 - 2 0 0 3 )

Mogens Andersen opholdt sig en lang årrække i Paris, hvor han en tid arbejdede som lærer ved Academie de la Grande Chaumière. 1970-72 arbejdede som gæsteprofessor ved Kunstakademiet i København. Han har deltaget i en lang række udstillinger i Danmark og i udlandet. Mogens Andersens billeder hænger på museer landet over. I 1988 blev der lavet en stor seperat udstilling i Musikhuset. Der hænger otte store malerier af Mogens Andersen i Musikhuset. De syv er fra årene 1964-1970. Det ottende billede er ikke årstalsangivet, det er malet efter opførelsen af Musikhuset Aarhus, således at alle vægflader i rummet er dækket. Da Musikhuset blev projekteret var Mogens Andersen formand for Statens Kunstfond, og han spillede derfor en stor rolle i den kunstneriske udsmykning. Billederne er en gave fra kunstneren selv til Aarhus. Alle billederne er præget af Mogens Andersens specielle kompositionsmåde: elementerne skaber deres eget kosmos, den sorte farve bevæger sig i rytmiske linier med enkelte accenter af ren blå, gullig eller hvidlig tone. I forrummet og på toilettet hænger desuden to guager, som Aarhus Kommune selv har erhvervet. De otte billeder kan opleves i Gæsterummet, beliggende oven over Billetsalget. Da Gæsterummet ligger i tilknytning til Store sal, er der kun begrænset adgang til rummet.


Ejler Bille ( 1 9 1 0 - 2 0 0 4 )

Ejler Bille var dansk maler, grafiker, billedhugger og digter. 1930-31 var han elev på Kunsthåndværkerskolen. Som en af pionererne inden for den abstrakte kunst i Danmark var Ejler Bille en af 1900-tallets betydeligste danske billedkunstnere. Han arbejdede tidligt med træskulpturer og debuterede i 1931 på Kunstnernes Efterårsudstilling. Han var medlem af kunstnergrupperne Corner, COBRA og Den Frie Udstilling. Ejler Billes skulptur Saurian, eller blot Øgle, er en klassisk modernistisk skulptur. Den er abstrakt med tydelige organiske træk og inspiration fra naturen. Skulpturen blev placeret på pladsen foran hovedindgangen Musikhuset i 1998. Den er lavet i en bronzeversion, men er oprindelig støbt i cement i 1937. På initiativ af aarhusianske Galleri Profilen blev der støbt en silikoneform, som har dannet grundlag for bronzestøbningen i Italien. Værket er en gave fra Ny Carlsbergfondet og Rømerfondet og indgår i dag i ARoS’ samling.


Erik Varming ( 1 9 4 2 )

Erik Varming har igennem en lang årrække fundet overraskende og nye løsninger på de skulpturelle grundegenskaber krop, volumen og flade. Hans tidlige skulpturer var naturalistiske skildringer af mennesker og dyr i ler og bronze. I 1980’erne har han med formmæssigt udgangspunkt i organer og knogler bevæget sig mod et stadig stigende abstraktionsniveau og større formater. I 1990’erne arbejdede Erik Varming hovedsagelig i sten, granit og marmor, der viser naturens mangfoldighed. Arbejdet er en fysisk kamp, som han nogle gange er nødt til at dele med andre, hvorfor han ofte har inddraget sine elever i arbejdet. Han har bl.a. undervist på Det Fynske Kunstakademi og på Kunstakademiet i København og Aarhus. Erik Varmings skulptur (uden titel) er udført på stedet og placeret i området ovenfor Amfiscenen i 1984. Den er således ikke alene skabt på - men også til stedet. Skulpturen er doneret af Aarhus Kommune.


Anker Hoffmann ( 1 9 0 4 - 1 9 8 5 )

Anker Hoffmann havde udprægede evner for billedhuggerfaget og en fornem sans for at udnytte de egenskaber, der naturligt ligger i materialerne. Hans naturalistiske skulpturer demonstrerer en følsom fornemmelse for kvindefigurens runde, bløde former, som han ofte skildrede i en rytmisk bevægelse. Flere af hans skulpturer er fontænefigurer. Han har også skabt en række fine portrætbuster med en stram enkelhed i formen. Sent i karrieren tog han også dyreskulpturen op. Anker Hoffmann har udført en hel del mindesmærker og monumentale værker rundt om i landet, deriblandt flere monumenter for de faldne under besættelsen. Han har også dekoreret flere bygninger med reliefarbejder. Anker Hoffmanns skulptur L`Etude (siddende pige i bronze) er placeret i Musikhushaven og er fra 1975. Skænket af Sparekassen SDS.


Sven Hansen ( 1 9 1 0 - 1 9 8 9 )

Sven Hansen var dansk landskabsarkitekt. Hans mange haveanlæg vil blive stående, som noget af det bedste i dansk have- og landskabskunst. Hans store force var bygningers disponering og placering i landskabet, så de sammen med landskabet blev en helhed, som det ses ved Glostrup hospital, Musikhuset og Radio- og TV-huset i Aarhus. Musikhusparken er placeret på det tidligere kaserneareal i midtbyen. På arealet mod Rådhuset er der anlagt en barokagtig parterrehave. Skift i belægninger, espalierer af blå- og guldregn, rislende kilder og dufte fra de mange forskelligfarvede azalier gør det muligt om sommeren for blinde og hørehæmmede at orientere sig i haven. Udover azalierne i bedene er der også grupper af perikon samt et bunddække af vinca. Træerne er tretorn, og buskene er taks, der er gennemskåret af diagonale stier. Haven føres videre ind i Foyeren, hvor der står to californiske viftepalmer ved facaden over mod Rådhuset. De vokser 1 meter om året, og udskiftes derfor ca. hvert 10 år. 4. generation er plantet i 2014. På sydsiden af Store Sal, samt nordsiden af Lille Sal, vokser figenplanter, og caféområdet, ved indgang A og foran Lille sal, står der oliventræer, der er mere end 100 år gamle.


INDEKS

1 Robert Jacobsen 2 Glaskunst 3 Pierre Soulages 4 Jørn Larsen 5 Sonny Tronborg 6 Richard Mortensen 7 Jette Vohlert 8 Gudrun Steen Andersen 9 Jean Arp 10 Chen Wenling 11 Ingvar Cronhammar 12 Mogens Gissel 13 Mogens Andersen 14 Ejler Bille 15 Erik Varming 16 Anker Hoffmann 17 Sven Hansen


SYMFONISK SAL

RYTMISK SAL

KAMMERMUSIKSAL

RECEPTION

11

FILUREN

10

STORE SAL

LILLE SAL

12

1 9 7 8 6 2 1

3 13 BILLETSALG

15

FOYER

BAR

5

CAFÉ

4

14

17

16


musikhusetaarhus.dk

Musikhuset Aarhus - Kunstskatte  
Musikhuset Aarhus - Kunstskatte  

Musikhuset Aarhus rummer en række små og store kunstperler. Med denne lille guide i hånden, kan du læse mere om de enkelte værker og kunstne...