Page 1

El mes d’agost del 1912, Joan Vila Cinca, director artístic de l’Acadèmia de Belles Arts, efectuà les primeres excavacions arqueològiques a la ciutat, concretament al costat del Santuari de la Salut, per comprovar si la presència en superfície de materials antics en aquest indret tenia relació amb algun assentament antic. Atesos els bons resultats de les excavacions. – es localitzaren restes d’una vil·la romanal’Acadèmia de Belles Arts instà l’Ajuntament a assumir-les. La corporació municipal de seguida prengué el testimoni i el 14 d’octubre del mateix any acordà la creació de la Junta de Museos y excavacions, amb l’objectiu de continuar les excavacions i crear un museu on mostrar els materials localitzats. Es nomenà director de la Junta a Joan Vila Cinca, i s’encomanà l’alta direcció de les excavacions de la Salut a Josep M. Puig i Cadafalch.

Treballs d’excavació a la vil·la romana de la Salut, Sabadell. Assegut Joan Vila Cinca, al darrere dos treballadors llogats per efectuar l’excavació. Entre 1912 i 1915 Autor: Joan Vilatobà i Fígols/ AHS.


Entre 1912 i 1915 continuaren els treballs a la Salut, però també se’n realitzaren en altres punts, com Can Marata, Can Feu, Can Roqueta, Can Bonvilar o Can Barba, amb la participació activa de Vicenç Renom Costa el gran col·laborador de Joan Vila Cinca en aquesta etapa; i també de Lluís Mas Gomis. Després d’aquest període l’activitat de la Junta minvà molt.

Fragments de ceràmica de l’edat del Bronze, localitzats per Vicenç Renom Costa el 1914 a Can Barba ( Terrassa). Autor: Joan Vilatobà i Fígols / AHS

D’aquestes primeres excavacions la ciutat en guarda valuosíssims testimonis, que ara us presentem: objectes, plànols, fotografies, dibuixos i notes manuscrites, que formen part del fons del Museu i de l’Arxiu; també articles i memòries publicades per aquests primers arqueòlegs moguts per la inquietud de donar a conèixer aquests treballs tant a la ciutat com a fora. Passats cent anys el Museu vol retre homenatge a aquests Pioners, que identificaren uns jaciments que amb el decurs de les investigacions arqueològiques del segle XX s’han consolidat com a fites importants en el coneixement històric del territori vallesà, i en el cas de Can Roqueta ha esdevingut un referent de primer ordre en els estudis de la Prehistòria europea.

Exposició al Museu d’Història Del 4 de maig al 19 de juny del 2016

Organitza:

Col·labora:

Els pioners. Els primers passos de l'arqueologia a Sabadell, 1912-1915  

Full de sala de l'exposició del Museu d'Història de Sabadell. Del 4 de maig al 19 de juny del 2016.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you