__MAIN_TEXT__

Page 1

PARC FLUVIAL DEL RIPOLL SABADELL

Parc Cultural Inventari d’elements d’interès cultural

FOTOGRAFIES ACTUALS (Any 2OOO) Juanma Pelaez [ et al. ]

Tornar al document principal

Recull de Fotografia Històrica

Índex de Fotografies Actuals

4


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL El Rieral Font dels Plàtans

LOCALITZADOR DE FOTOGRAFIES ACTUALS

Pla de la Bruguera

Horta de la Font dels Plàtans

Nord Horta de la Verneda (de Can Deu)

Sèquia Monar

Masia de Can Deu Horta de Can Bages

To rr en

t

de

Co

lo

br er s

Can Moragues

Molí d’en Galí

Molí d’en Mornau Molí de Can Garriga Can Pagès Nou Can Garriga

Molí de Baiona (Desaparegut)

Horta de Can Garriga Pont Vell de Castellar Camí de Castellar

Masia de Can Deu Molí de l’Oriac Horta del Prat Vell La Llanera Espanyola

Can Català Nou Can Català Molí d’en Font

Horta del Can Català

Sant Vicenç de Jonqueres

Can Salvi Camí del Molí de l’Amat Camí de Togores

Sitja de Collsalarca

Molí de l’Amat

Passarel·la del Molí de l’Amat

Can Puiggener

La Clota

Sèquia Monar Horta de Can Puiggener

Pla d’Arraona

Turó d’Arraona

Horta d’Arraona Molí d’en Bessó

Coves del Taulí

(aprox.)

Fàbrica de Cal Castelló

Caseta de les Aigües Sitjes de Cal Castelló

Vapor Buxó Gual del Camí de Caldes

Molí d’en Torrella

Torre de l’Aigua Pont de la Salut

Camí de Caldes

Sèquia Monar

Vapor de Ca la Daniela

Molí Xic

Sant Nicolau

Coves de la Cobertera

Horta Vella

(Horta Major)

Vapor dels Nois Buxons Molí d’en Fontanet Camí de Polinyà

Torre Romeu Horta del Romau

Bassa de Ca La Paula Vapor de Cal Sec

Molí de les Tres Creus Passarel·la del Molí de les Tres Creus

Horta de Can Quadres

Vapor de Can Quadres

Sabadell Tèxtil

Masia de Sant Oleguer

Conjunt arqueològic de Sant Oleguer

Coves de Sant Oleguer Coves sepulcrals de Sant Oleguer

Auxiliar Industrial Sabadellense

Molí de Sant Oleguer

Pou de glaç de Sant Oleguer

Horta de Sant Oleguer

Masia de Can Roqueta

Can Roqueta

Restes prehistòriques

Molí d’en Gall Horta del Molí d’en Gall

Can Roqueta

Restes medievals

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Localitzador de les fotografies actuals

3TORNAR

- Molí d'en Mornau. - Forn de calç. - Forn de calç. - Masia de Can Deu (mas Sallent) Façana de migdia. - Masia de Can Deu (mas Sallent) Façana de llevant. - Masia de Can Deu (mas Sallent) Façana de tramuntana. - Masia de Can Deu (mas Sallent) Façana de migdia. - Sant Julià d'Altura, façana de migdia. - Sant Julià d'Altura, campanar i façana de migdia. - Sant Julià d'Altura, campanar i façana de ponent. - Sant Julià d'Altura, rectoria i església. - Horta d'Arraona. - Horta de Can Puiggener. - Horta de Can Puiggener. - Horta de Can Puiggener. - Molí d'en Mornau. - Molí d'en Mornau. - Can Pagès. - Pont de la Salut amb el Vapor Buxó (desaparegut) al centre i, a l'esquerra, el molí d'en Torrella - Ca la Daniela (en primer terme) i, al fons, la Torre de l'Aigua. - Ca la Daniela. - El molí Xic vist des de Sant Nicolau. - Ca la Daniela (en primer terme) i, al fons, la Torre de l'Aigua. - Fàbrica Grau (abans Vapor de Cal Sec). - El molí d'en Torrella i el pont de la Salut. - El pont de la Salut i, al darrera, el molí d'en Torrella, l'Elevador de les Aigües i el Vapor Buxó (deaparegut) - La fàbrica Grau (abans el vapor de Cal Sec). - El molí de les Tres Creus. - El vapor Buxó, enderrocat el gener del 2003. - Molí de les Tres Creus. - Molí d'en Mornau. - Molí d'en Mornau. - Molí d'en Gall. - Molí d'en Gall. - Molí de Sant Oleguer. - Molí de Sant Oleguer. - La roda hidràulica del molí de Sant Oleguer. - La roda hidràulica del molí de Sant Oleguer. - La roda hidràulica del molí de Sant Oleguer. - Molí de Sant Oleguer: entrada al carcava de l'antic molí fariner. - Pou de glaç de Sant Oleguer.- Pou de glaç de Sant Oleguer. - Pou de glaç de Sant Oleguer. - Entrada a la fàbrica de Can Quadres. Can Cuadras - Can Quadres. Can Cuadras - Masia de Sant Oleguer (Mas Verger). - Masia de Sant Oleguer (Mas Verger). - Masia de Sant Oleguer (Mas Verger). - Turó d'Arraona.Castell d'Arraona - Turó d'Arraona. Castell d'Arrahona - Molí d'en Torrella des del Pont de la Salut. - Façana Nord del molí d'en Torrella. - Caseta Estació Elevadora de les Aigües. - Caseta Estació Elevadora de les Aigües. - Horta d'Arraona.Arrahona - Horta d'Arraona. - Horta d'Arraona. - Fàbrica de Cal Castelló. - Fàbrica de Cal Castelló. - Fàbrica de Cal Castelló. - Xemeneia davant del molí de l'Amat. - Pou de Glaç i masia de Sant Oleguer. - Pou de Glaç i masia de Sant Oleguer. - Molí de les Tres Creus. - Can Roqueta. - Can Roqueta. - Can Roqueta. - Vista general amb la Torre de l'Aigua. - Fàbrica Sabadell Tèxtil. a 75 - El molí d'en Torrella i la fàbrica Buxó. Autora: Pilar Tomé, 2002.

INDEX DE FOTOS


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS

INDEX DE FOTOGRAFIES ACTUALS

01 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 02 - Forn de calç. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 03 - Forn de calç. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 04 - Masia de Can Deu (mas Sallent) Façana de migdia. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 05 - Masia de Can Deu (mas Sallent) Façana de llevant. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 06 - Masia de Can Deu (mas Sallent) Façana de tramuntana. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 07 - Masia de Can Deu (mas Sallent) Façana de migdia. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 08 - Sant Julià d'Altura, façana de migdia. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 09 - Sant Julià d'Altura, campanar i façana de migdia. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 10 - Sant Julià d'Altura, campanar i façana de ponent. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 11 - Sant Julià d'Altura, rectoria i església. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 12 - Horta d'Arraona. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 13 - Horta de Can Puiggener. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 14 - Horta de Can Puiggener. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 15 - Horta de Can Puiggener. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 16 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 17 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 18 - Can Pagès. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 19 - Pont de la Salut amb el Vapor Buxó (desaparegut) al centre i, a l'esquerra, el molí d'en Torrella 20 - Ca la Daniela (en primer terme) i, al fons, la Torre de l'Aigua. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 21 - Ca la Daniela. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 22 - El molí Xic vist des de Sant Nicolau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 23 - Ca la Daniela (en primer terme) i, al fons, la Torre de l'Aigua. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 24 - Fàbrica Grau (abans Vapor de Cal Sec). Autor: Juanma Pelaez, 2000. 25 - El molí d'en Torrella i el pont de la Salut. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 26 - El pont de la Salut i, al darrera, el molí d'en Torrella, l'Elevador de les Aigües i el Vapor Buxó (deaparegut) 27 - La fàbrica Grau (abans el vapor de Cal Sec). Autor: Juanma Pelaez, 2000. 28 - El molí de les Tres Creus. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 29 - El vapor Buxó, enderrocat el gener del 2003. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 30 - Molí de les Tres Creus. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 31 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 32 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 33 - Molí d'en Gall. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 34 - Molí d'en Gall. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 35 - Molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 36 - Molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000.

LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS

INDEX DE FOTOGRAFIES ACTUALS 37 - La roda hidràulica del molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 38 - La roda hidràulica del molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 39 - La roda hidràulica del molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 40 - Molí de Sant Oleguer: entrada al carcava de l'antic molí fariner. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 41 - Pou de glaç de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000.42 - Pou de glaç de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 43 - Pou de glaç de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 44 - Entrada a la fàbrica de Can Quadres. Autor: Juanma Pelaez, 2000. Can Cuadras 45 - Can Quadres. Autor: Juanma Pelaez, 2000. Can Cuadras 46 - Masia de Sant Oleguer (Mas Verger). Autor: Juanma Pelaez, 2000. 47 - Masia de Sant Oleguer (Mas Verger). Autor: Juanma Pelaez, 2000. 48 - Masia de Sant Oleguer (Mas Verger). Autor: Juanma Pelaez, 2000. 49 - Turó d'Arraona Autor: Juanma Pelaez, 2000. Castell d'Arraona 50 - Turó d'Arraona.

Autor: Juanma Pelaez, 2000. Castell d'Arrahona

51 - Molí d'en Torrella des del Pont de la Salut. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 52 - Façana Nord del molí d'en Torrella Molí. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 53 - Caseta Estació Elevadora de les Aigües. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 54 - Caseta Estació Elevadora de les Aigües. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 55 - Horta d'Arraona. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 56 - Horta d'Arraona. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 57 - Horta d'Arraona. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 58 - Fàbrica de Cal Castelló. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 59 - Fàbrica de Cal Castelló. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 60 - Fàbrica de Cal Castelló. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 61 - Xemeneia davant del molí de l'Amat. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 62 - Pou de Glaç i masia de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 63 - Pou de Glaç i masia de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 64 - Molí de les Tres Creus. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 65 - Can Roqueta. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 66 - Can Roqueta. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 67 - Can Roqueta. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 68 - Vista general amb la Torre de l'Aigua. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 69 - Fàbrica Sabadell Tèxtil. Autor: Juanma Pelaez, 2000. 70 - El molí d'en Torrella i la fàbrica Bux. Autor: Pilar Tomé, 2002. 71 - Pont de la Salut. Foto: Pilar Tomé, 2002. 72 - Molí d’en Torrella (a l’esquerra) i fàbrica Buxó (a la dreta) des del Pont de la Salut (Foto: Pilar Tomé, 2002). 73 - Fàbrica Buxó (a la dreta) i Caseta de les Aigües (al fons) des del Pont de la Salut (Foto: Pilar Tomé, 2002). 74 - Vegetació al llit del Ripoll, amb la caseta de les aigües al fons. Foto: Pilar Tomé, 2002. 75 - Molí d’en Torrella. Foto: Pilar Tomé, 2002.

LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

Per a passar les imatges automàticament ("passada de diapositives"), aneu al menú "Preferencias" o "Propiedades" i trobeu on diu "Pantalla completa ". Allà podreu definir el temps de cada imatge, la transició i la manera d'avançar (manual amb el ratolí o automàtica cada x segons).

Un cop establert això, aneu al menú "Ver" i sel·leccioneu "Pantalla completa". Les imatges començaràn a mostrar-se automàticament.

També podeu posar la visió a "Pantalla completa" i avançar o retrocedir amb les tecles "cursor" (fletxetes)

4


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

01 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

02 - Forn de calรง. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

03 - Forn de calรง. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

04 - Masia de Can Deu (mas Sallent) Faรงana de migdia. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

05 - Masia de Can Deu (mas Sallent) Faรงana de llevant. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

06 - Masia de Can Deu (mas Sallent) Faรงana de tramuntana. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

07 - Masia de Can Deu (mas Sallent) Faรงana de migdia. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

08 - Sant Julià d'Altura, façana de migdia. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

09 - Sant Julià d'Altura, campanar i façana de migdia. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

10 - Sant Julià d'Altura, campanar i façana de ponent. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

11 - Sant Julià d'Altura, rectoria i església. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

12 - Horta d'Arraona. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

13 - Horta de Can Puiggener. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

14 - Horta de Can Puiggener. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

15 - Horta de Can Puiggener. Autor: Juanma Pelaez, 2000. (veure estudi de les hortes) INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

16 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

17 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

18 - Can Pagès. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

19 - Pont de la Salut amb el Vapor Bux贸 (desaparegut) al centre i, a l'esquerra, el mol铆 d'en Torrella Al peu de la foto, l'inici de l'Horta Vella. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

20 - Ca la Daniela (en primer terme) i, al fons, la Torre de l'Aigua. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

21 - Ca la Daniela. Autor: Juanma Pelaez, 2000. [Observeu la reconstrucció més recent de les naus. N. de l'Ed.] (veure Foto històrica) INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

22 - El molí Xic vist des de Sant Nicolau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

23 - Ca la Daniela (en primer terme) i, al fons, la Torre de l'Aigua. Autor: Juanma Pelaez, 2000. Foto del 2003 INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

24 - Fàbrica Grau (abans Vapor de Cal Sec). Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

25 - El molí d'en Torrella i el pont de la Salut. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

26 - El pont de la Salut i, al darrera, el molí d'en Torrella, l'Elevador de les Aigües i el Vapor Buxó (deaparegut) Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

27 - La fàbrica Grau (abans el vapor de Cal Sec). Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

28 - El molí d'en Fontanet. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

29 - El vapor Bux贸, enderrocat el gener del 2003. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

30 - Molí de les Tres Creus. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

31 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

32 - Molí d'en Mornau. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

33 - Molí d'en Gall. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

34 - Molí d'en Gall. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

35 - Molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

36 - Molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

37 - La roda hidràulica del molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

38 - La roda hidràulica del molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

39 - La roda hidràulica del molí de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

40 - Molí de Sant Oleguer: entrada al carcava de l'antic molí fariner. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

41 - Pou de glaรง de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

42 - Pou de glaรง de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

43 - Pou de glaรง de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

44 - Entrada a la fàbrica de Can Quadres. Autor: Juanma Pelaez, 2000. Can Cuadras INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

45 - Can Quadres. Autor: Juanma Pelaez, 2000. Can Cuadras INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

46 - Masia de Sant Oleguer (Mas Verger). Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

47 - Masia de Sant Oleguer (Mas Verger). Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

48 - Masia de Sant Oleguer (Mas Verger). Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

49 - Tur贸 d'Arraona Autor: Juanma Pelaez, 2000. Castell d'Arraona INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

50 - Tur贸 d'Arraona. Autor: Juanma Pelaez, 2000. Castell d'Arrahona INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

51 - Molí d'en Torrella des del Pont de la Salut. Autor: or Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

52 - Façana Nord del molí d'en Torrella Molí. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

53 - Caseta Estaci贸 Elevadora de les Aig眉es. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

54 - Caseta Estaci贸 Elevadora de les Aig眉es. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

55 - Horta d'Arraona. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

56 - Horta d'Arraona. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

57 - Horta d'Arraona. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

58 - Fàbrica de Cal Castelló. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

59 - Fàbrica de Cal Castelló. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

60 - Fàbrica de Cal Castelló. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

61 - Xemeneia davant del molí de l'Amat. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

62 - Pou de Glaรง i masia de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

63 - Pou de Glaรง i masia de Sant Oleguer. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

64 - Molí de les Tres Creus. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

65 - Can Roqueta. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

66 - Can Roqueta. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

67 - Can Roqueta. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

68 - Vista general amb la Torre de l'Aigua. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL: FOTOGRAFIES ACTUALS (1999)

69 - Fàbrica Sabadell Tèxtil. Autor: Juanma Pelaez, 2000. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

70 - Molí d’en Torrella (a l’esquerra) i fàbrica Buxó (a la dreta) des del Pont de la Salut (Foto: Pilar Tomé, 2002). INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

71 - Pont de la Salut. Foto: Pilar Tomé, 2002. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

72 - Molí d’en Torrella (a l’esquerra) i fàbrica Buxó (a la dreta) des del Pont de la Salut (Foto: Pilar Tomé, 2002). INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

73 - Fàbrica Buxó (a la dreta) i Caseta de les Aigües (al fons) des del Pont de la Salut (Foto: Pilar Tomé, 2002). INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

74 - Vegetació al llit del Ripoll, amb la caseta de les aigües al fons. Foto: Pilar Tomé, 2002. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

75 - Molí d’en Torrella. Foto: Pilar Tomé, 2002. INDEX DE FOTOS LOCALITZADOR


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

71.- Molí d’en Galí (Foto Josep Maria Masagué)


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

72.- Fàbrica de Cal Castelló (emplaçament del molí Bessó). Febrer 2003. (MHS)


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

73.- Fàbrica de Ca la Daniela. Febrer 2003. (MHS) [Observeu la reconstrucció més recent de les naus. N. del'Ed.]


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

74.- Horta d’Arraona. Febrer 2003. (MHS)


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

75.- Horta Major. Febrer 2003. (MHS)


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

76.- Fàbrica Can Quadres, 1996. Fotografia: Andreu Massagé.


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

77.- Fàbrica La Llanera. Gener del 2001. (MHS)


PARC FLUVIAL DEL RIPOLL. SABADELL

78.- Torre de l’Aigua, 1996. Fotografia: Andreu Massagé.

Profile for museuhistoriasabadell

Recull de fotografia actual  

Patrimoni cultural del riu Ripoll Sabadell

Recull de fotografia actual  

Patrimoni cultural del riu Ripoll Sabadell

Advertisement