__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MUSEA BRUGGE

MUSEUMKALENDER MUSEUM CALENDAR CALENDRIER MUSÉES Maart – Augustus 2020 Mars – Août 2020 March – August 2020


MUSEA BRUGGE HISTORISCH DICHTBIJ Musea Brugge bestaat uit verschillende historische locaties, één voor één anders en boeiend. Ontdek de grote diversiteit van onze museumcollecties: van de Madonna van Michelangelo en de Vlaamse primitieven tot volkskunde en hedendaagse kunst. Geef je ogen de kost met historische parels, meubels, kant, zilverwerk en wandtapijten ... In Brugge vind je wereldklasse op wandelafstand. Musea Brugge is bovendien ook verantwoordelijk voor Raakvlak (de intergemeentelijke dienst archeologie Brugge en Ommeland), de Brugse Erfgoedcel en het Vlaams Onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden.

Alle locaties zijn OPEN van dinsdag tot en met zondag van 09.30 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld. SLUITINGSDAG: MAANDAG, behalve Paas- en Pinkstermaandag. GESLOTEN op Hemelvaartsdag (namiddag), uitgezonderd Stadhuis (hele dag gesloten) TARIEVEN = inclusief permanente collectie, tenzij anders vermeld. Alles (uitgezonderd Belfort) = gratis voor scholieren (in groep) en voor kinderen -18 j. Red(-uctie) = jongeren, senioren, groepen (minimum 15 betalende personen) Check onze website www.museabrugge.be voor de meest recente informatie. ALLE INFORMATIE ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN.


MUSEA BRUGGE HISTORY NEARBY Musea Brugge: glorious museums – always different and always enthralling. Discover the amazing diversity of our museum collection: from Michelangelo’s Madonna and the Flemish primitives, to folk art and contemporary art. Indulge your senses with historic gems, furniture, lace, silverwork, tapestries and so much more. In Bruges, world-class heritage is just a short walk away. Musea Brugge is also responsible for Raakvlak (the intermunicipal archaeological service for Bruges and surrounding area), for the Erfgoedcel (Bruges cultural inheritance department) and for the Flemish Research Center for the Arts in the Burgundian Netherlands. All locations are OPEN from Tuesday to Sunday (both days inclusive) from 09.30 to 17.00, unless otherwise stated. CLOSING DAY: MONDAY, except for Easter Monday and Whit Monday. CLOSED ON Ascension day (afternoon), except Stadhuis (closed all day). ENTRANCE FEE = including permanent collection, unless otherwise stated. All (except Belfort) = free for school groups and children -18 years. Red(uction) = young people, senior citizens, groups (minimum 15 paying participants) Check our website www.museabrugge.be for the most up-to-date information. ALL INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE.


MUSEA BRUGGE HISTORIQUEMENT PROCHE Les musées de Bruges, ce sont des sites à chaque fois différents, toujours fascinants. Découvrez l’extraordinaire diversité de notre collection de musées, allant de la Madone de Michel-Ange et des primitifs flamands au folklore et à l’art contemporain. Laissez-vous émerveiller par de véritables joyaux historiques, du mobilier (ancien), de la dentelle, de l’argenterie, des tapisseries… À Bruges, le patrimoine mondial est toujours à deux pas. Musea Brugge est également responsable pour Raakvlak (le service archéologique intercommunal de Bruges et Arrière-Pays), pour Erfgoedcel (la Cellule Patrimoine de Bruges) et le Centre de recherche flamand pour l’art dans les Pays-Bas bourguignons.

Tous nos sites sont OUVERTS du mardi au dimanche, de 09h30 à 17h00, sauf mention contraire. JOUR DE FERMETURE: le LUNDI, sauf les lundis de Pâques et de la Pentecôte. FERMÉ le jour de l’Ascension (après-midi), sauf Stadhuis (fermé toute la journée). TARIFS = collection permanente incluse, sauf mention contraire. Tous les sites (sauf Belfort) = gratuit pour les écoliers (en groupe) et les enfants en dessous de 18 ans. Réd(uction) = jeunes, seniors, groupes (minimum 15 personnes payantes) TOUTE INFORMATION EST FOURNIE SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION ÉVENTUELLE.


LOCATIES/LOCATIONS ARCHEOLOGIEMUSEUM – Mariastraat 36a ARENTSHUIS – Dijver 16 BELFORT – Markt 7 BRUGSE VRIJE – Burg 11a GEZELLEMUSEUM – Rolweg 64 GROENINGEMUSEUM – Dijver 12 GRUUTHUSEMUSEUM – Dijver 17c O.L.V.-KERK - Mariastraat O.L.V.-TER-POTTERIE – Potterierei 79b POORTERSLOGE – Kraanrei 19 SINT-JANSHOSPITAAL – Mariastraat 38 SINT-JANSHUISMOLEN - Kruisvest STADHUIS – Burg 12 VOLKSKUNDEMUSEUM – Balstraat 43

Naast de waardevolle permanente collecties, zijn er het hele jaar door ook tentoonstellingen en publieksactiviteiten. Die worden in deze kalender voor je opgelijst. Next to the precious permanent collections, there are also temporary exhibitions and public activities throughout the year. These are listed in this calendar. Outre les précieuses collections permanentes, il y a également des expositions temporaires et des activités publiques tout au long de l’année. Celles-ci sont répertoriées dans ce calendrier.


TENTOONSTELLINGEN/COLLECTIEPRESENTATIES Water Works – WORKac Van Eyck in Bruges Meet & Greet Van Eyck Ten huize van Joseph Ryelandt. Portret van een Brugs componist. Memling Now: Hans Memling in de actuele kunst

8 10 12 14 16

ACTIVITEITEN/LEZINGEN Schemertijd/culturen na de uren Kijken naar Van Eyck Vier de seizoenen: Pasen - de mooiste eieren versieren Zwarte Kat Sessie: Drie eeuwen Mariadevotie in Ver-Assebroek  Accordeonfestival Airbag in het Volkskundemuseum  Joseph Ryelandt, componist in het fin-de-siècle Brugge Molenfeest - 250 jaar Sint-Janshuismolen Damme 1620 Vier de Seizoenen: Sint-Jansfeest - zeg het met bloemen  Pre-Triënale Brugge 2020 Zwarte Kat Sessie: Molens van de frontstreek 

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

ERFGOEDDAG 

40

MUSEUMKAMPEN

46

MEMORABEL - RONDLEIDING OP MAAT

48


8


WATER WORKS WORKAC In het kader van 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg brengt het Amerikaanse architectenbureau WORKac de tentoonstelling ‘Water Works’ naar de Poortersloge. WORKac is het internationaal gerenommeerde New Yorkse bureau van architecten Amale Andraos en Dan Wood. Met deze tentoonstelling focust het bureau op hun gebouwen waarbij begrippen centraal staan als duurzaamheid, circulaire architectuur, ‘urban farming’, ‘zero emission buildings’ en ‘zero waste’. Daarbij speelt de praktische toepassing van water, het gebruik en hergebruik door de verbruikers/bewoners een belangrijke rol. Naast eigen projecten neemt WORKac ook de ‘Floating Cities’ van de legendarische Amerikaanse architecten Ant Farm onder de loep. i.s.m. Cultuurcentrum Brugge en WORKac

TENTOONSTELLINGEN

E In the margin of the 150th anniversary of the Royal City Theatre, the American architects of WORKac will bring their ‘Water Works’ exhibition to the Poortersloge. WORKac is the internationally-renowned, New-York based architectural firm of Amale Andraos and Dan Wood. In the exhibition, WORKac focuses on its own projects and such key concepts as sustainability and circular architecture, urban farming, zero emission buildings and zero waste.

F Dans le cadre du 150ème anniversaire du Théâtre municipal royal, les architectes du bureau américain WORKac installent l’exposition ‘Water Works’ dans le Poortersloge. WORKac est le bureau d’architecture international de renom de Amale Andraos et Dan Wood implanté à New York. Dans le cadre de cette exposition, WORKac focalise son attention sur leurs bâtiments, offrant une place centrale à des notions telles que durabilité, architecture circulaire, zéro déchet, urban farming et immeubles zéro émission.

07/03 – 07/06/2020 Poortersloge 13 - 18 uur, open van dinsdag tot zondag / open from Tuesday to Sunday / ouvert du mardi jusqu’au dimanche Gesloten op feestdagen / Closed on holidays / Fermé les jours fériés Gratis / free / gratuit

9


10


VAN EYCK IN BRUGES

TENTOONSTELLINGEN

Deze tentoonstelling zet twee topstukken van de Bourgondische hofschilder Jan van Eyck in de kijker: ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ en het portret van zijn echtgenote Margareta van Eyck. De expositie laat je kennis maken met Jan van Eyck in zijn Brugse periode en illustreert door middel van authentieke documenten zijn werk en leven in het 15e-eeuwse Brugge. Technisch onderzoek laat zien hoe de schilder te werk ging bij het plannen van zijn schilderijen en hoe hij tijdens het ontstaansproces soms ingrijpende wijzingen aanbracht. Daarnaast focust de tentoonstelling ook op de figuur Joris van der Paele. In heel bewogen tijden bouwde hij een indrukwekkende carrière uit aan de pauselijke curie in Rome. Van der Paele was getuige van de machtsspelletjes rond de paus en de antipaus, en was betrokken bij onderhandelingen rond de Honderdjarige Oorlog en bij de conciliën.

E This exhibition is devoted to two masterpieces by the Burgundian court painter from Bruges, Jan van Eyck: ‘Madonna with Canon Joris Van der Paele’ and ‘Portrait of his wife Margareta van Eyck’. The exhibition will familiarize you with Jan van Eyck’s period in Bruges. And, it also focuses on Joris van der Paele, who had an impressive career at the Roman Curia during the turbulent 15th century.

12/03 – 12/07/2020 Groeningemuseum € 12 / € 10 (red)

F Cette exposition est consacrée à deux des chefs-d’oeuvre de Jan van Eyck, le peintre de la cour de Bourgogne que recèle Bruges: ‘La Vierge au Chanoine Joris van der Paele’ et ‘Portrait de Margareta van Eyck’. Vous y ferez la connaissance de Jan van Eyck dans sa période brugeoise. L’exposition braquera également les projecteurs sur le personnage de Joris van der Paele qui a connu une impressionnante carrière à la curie papale de Rome à une époque de grande agitation.

11


MEET & GREET VAN EYCK Een gids neemt je mee in de voetsporen van de schilder. Je voelt de sfeer van de Bourgondische periode, komt meer te weten over zijn leven en ontdekt waar zijn creaties vandaag te zien zijn. Je volgt zijn dagelijkse woon-werkverkeer, maar de gids neemt je ook mee naar een paar goed verborgen plekjes. Praktische info: Van 12/03/2020 t/m 12/07/2020: elke zondag om 14.30 uur. Tijdens (Belgische) schoolvakanties: zondag en woensdag om 14.30 uur. Plaats van afspraak: Standbeeld, Jan van Eyckplein Reserveren verplicht via www.visitbruges.be/koop-tickets-meet-greet-van-eyck Prijs: € 12,50 / € 2 korting op de reguliere toegangsprijs voor het Groeningemuseum bij afgifte van je ticket voor ‘Meet & Greet Van Eyck’.

12

ACTIVITEIT BIJ VAN EYCK IN BRUGES

MEET & GREET VAN EYCK E Led by an expert guide, you will be following in van Eyck’s footsteps. You will ‘meet’ the atmosphere of the Burgundian era and learn more about his personal life as well as discovering locations in Bruges where you can ‘greet’ his creations and feel his presence. During this walk, you will not only experience his daily commute, the guide will also take you to a few hidden spots in the city. Practical info: From 12/3/2020 until 12/7/2020: Sundays at 2.30 p.m. During (Belgian) school holidays: extra walk on Wednesdays at 2.30 p.m. Rendezvous: Statue, Jan van Eyckplein Reservations obliged via www.visitbruges.be/buy-tickets-meet-greet-van-eyck Price: € 12,50 / € 2 discount on the regular entrance price for the Groeningemuseum in return for your ‘Meet & Greet Van Eyck' ticket.


MEET & GREET VAN EYCK F Vous suivez ses traces en compagnie d’un guide diplômé. Vous vous imprégnez de l’ambiance de l’époque bourguignonne et vous en apprenez plus sur sa vie personnelle, mais vous découvrez aussi les endroits de la ville de Bruges où vous pouvez aujourd’hui ‘saluer’ ses créations et sa présence. Durant cette promenade, vous suivez son trajet domicile-travail quotidien et le guide vous emmène à la découverte de certains endroits bien cachés.

ACTIVITEIT BIJ VAN EYCK IN BRUGES

Info pratique : Dans la période du 12/3/2020 jusqu’au 12/7/2020: dimanche, à 14.30h. Pendant les vacances scolaires (belges): promenade supplémentaire le mercredi à 14.30h Lieu de départ: Statue, Jan van Eyckplein Réservation obligatoire via www.visitbruges.be/achetez-tickets-meet-greet-van-eyck Prix: € 12,50 / € 2 de remise sur le prix d’entrée régulier du Groeningemuseum en échange de votre ticket de ‘Meet & Greet Van Eyck’.

13


14


TEN HUIZE VAN JOSEPH RYELANDT. PORTRET VAN EEN BRUGS COMPONIST Op 7 april 2020 zou componist Joseph Ryelandt 150 jaar geworden zijn. Hij werd in Brugge geboren, werkte en stierf er, maar zijn muziek weerklonk tot ver buiten de stadsgrenzen. Vandaag geldt hij als een van de belangrijkste componisten van het Belgische fin-de-siècle. Ryelandt schreef religieuze oratoria, symfonieën, liederen en intieme kamermuziek. Hij had contact met nationale en internationale componisten, schrijvers en muziekuitgevers. Als componist en latere directeur van het Stedelijk Conservatorium werkte hij zijn leven lang in Brugge, een stad waarvan hij innig hield. Ondanks zijn drukke muzikale leven, was Ryelandt ook een echte familieman, die genoot van zijn kroostrijke gezin. De tentoonstelling schetst een levendig portret in woord, noot en beeld en put daarvoor onder andere uit het rijke familiearchief dat recent aan het Stadsarchief werd geschonken.

TENTOONSTELLINGEN

Deze expo kadert binnen het stadsfestival Ryelandt 2020 dat ook concerten, wandelingen en lezingen op het programma zet. E 7 April 2020 marks the 150th anniversary of the birth of the composer Joseph Ryelandt. He was born, worked and died in Bruges, but his music has a resonance far beyond the city limits. Today, he is regarded as one of the most important composers of the Belgian fin-de-siècle. The rich Ryelandt family archive, which was recently donated to the Bruges City Archive, sketches all these different aspect of this much underrated musical genius. This exhibition is part of the Ryelandt City Festival 2020.

19/03 – 04/10/2020 Arentshuis € 6 / € 5 (red)

F Le 7 avril 2020, le compositeur Joseph Ryelandt aurait eu 150 ans. Natif de Bruges, il y passa toute sa vie et y mourut, devenu un compositeur renommé dont la musique résonnait bien au-delà de l’enceinte de sa ville natale. Il est considéré aujourd’hui comme l’un des principaux compositeurs de la période fin-de-siècle en Belgique. Les riches archives familiales, qui ont récemment été offertes aux Archives de la ville de Bruges, mettent en lumière tous les aspects de ce compositeur talentueux. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du festival organisé par la ville, Ryelandt 2020.

15


16


MEMLING NOW: HANS MEMLING IN DE ACTUELE KUNST De Vlaamse primitief Hans Memling heeft door de eeuwen heen een grote invloed gehad op andere meesters, waaronder Dürer en Rafaël. Deze tentoonstelling geeft aan hoe hij tot op vandaag kunstenaars beïnvloedt. Je ontdekt dit aan de hand van - speciaal voor de expo gecreëerde - werken van David Claerbout (BE) en Diana al-Hadid (VS). Je krijgt ook een reeks vroege werken te zien van Joseph Kosuth (VS), één van de vaders van de conceptuele kunst. Daarnaast komen ook de Afro-Amerikaanse schilder Kehinde Wiley en de Iraanse schilder Aydin Aghdashloo aan bod.

TENTOONSTELLINGEN

E Hans Memling is one of the most significant painters of the Flemish primitives. Even today, Hans Memling is a source of inspiration. This exhibition highlights his influences on contemporary art. As well as a range of works by Joseph Kosuth – one of the forefathers of conceptual art – there will also be works on display by African-American painter Kehinde Wiley and the Iranian painter Aydin Aghdashloo. The Syrian-American artist Diana Al-Hadid and Belgian artist David Claerbout will also be creating new works of art.

F Hans Memling est un des principaux peintres des primitifs flamands. Il a aussi inspiré divers artistes modernes. Ce sera la première fois qu’une exposition se penche sur ses influences. Outre une série de peintures de Joseph Kosuth - l’un des pères fondateurs de l’art conceptuel l’exposition mettra également à l’honneur le peintre afro-américain Kehinde Wiley et le peintre iranien Aydin Aghdashloo. L’Artiste américaine d’origine syrienne Diana Al-Hadid et l’artiste belge David Claerbout vont aussi créér des œuvres inédite spécialement pour ce projet.

04/04 – 06/09/2020 Sint-Janshospitaal € 12 / € 10 (red) Lezing David Claerbout (Nederlands) 05/09/2020, 20 uur, Concertgebouw Brugge, ‘t Zand 34, 8000 Brugge 17


18


SCHEMERTIJD / CULTUREN NA DE UREN Musea Brugge opent elke derde donderdag van de maand de deuren na sluitingstijd. Elke keer staat een andere locatie centraal. Op het programma: bijzondere activiteiten, rondleidingen of workshops. 19/03 – Arentshuis 16/04 – Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie 21/05 – geen nocturne (Hemelsvaartsdag) 18/06 – Sint-Janshospitaal 16/07 – Groeningemuseum 20/08 – Belfort 17/09 – Volkskundemuseum

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

E Musea Brugge keeps its doors open after the normal closing time on the third Thursday of each month, between the hours of 17.00 and 21.00. This extended opening is always at a different location and the programme of special activities includes guided tours, workshops and performances. € 6 / € 5 (red) (Volkskundemuseum, Arentshuis and Onze-Lieve-Vrouwter-Potterie) and € 12 / € 10 (SintJanshospitaal, Groeningemuseum, Belfort).

F Les sites de Musea Brugge restent ouverts tous les troisièmes jeudis du mois après l’heure habituelle de fermeture, de 17 à 21h. Au programme, diverses activités comme des visites guidées, des ateliers ou des spectacles. Chaque fois dans un autre musée. € 6 / € 5 (red) (Volkskundemuseum, Arentshuis et Onze-Lieve-Vrouw-terPotterie), € 12 / € 10 (Sint-Janshospitaal, Groeningemuseum, Belfort).

Elke derde donderdag van de maand, telkens van 17 tot 21 uur, € 6 / € 5 (red) (Volkskundemuseum, Arentshuis en Onze-LieveVrouw-ter-Potterie) € 12 / € 10 (red) (Sint-Janshospitaal, Groeningemuseum, Belfort) Info www.museabrugge.be

19


20


KIJKEN NAAR VAN EYCK

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

Till-Holger Borchert, directeur van Musea Brugge, deelt zijn kennis over Jan van Eyck en zijn oeuvre. Onder meer dankzij de onderzoeksresultaten en de restauratiecampagne van het Lam Gods zijn de inzichten over deze Vlaamse primitief de laatste jaren sterk verruimd. Musea Brugge en het KIK (Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium) zorgden ervoor dat alle werken van Jan van Eyck nu in hoge resolutie te bekijken zijn via de website www.closertovaneyck.kikirpa.be. Je vindt er ook illustraties van de natuurwetenschappelijke beeldvorming, d.w.z. infrarood-reflectografie en röntgenopnamen. Op die manier zijn er geen drempels meer om (al dan niet digitaal) van de optische revolutie te genieten die Jan van Eyck in Brugge heeft ontketend. Maar, het “Van Eyck-genie” beperkt zich niet tot schildertechnische gimmicks, realisme en illusionisme. De lezing doet je kijken naar Van Eyck als schilder, met alle diverse inhoudelijke lagen.

29/03/2020, 10.30 uur Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12 € 5, gratis voor Vrienden Musea Brugge, reserveren niet nodig I.s.m. Vrienden Musea Brugge

21


22


VIER DE SEIZOENEN PASEN: DE MOOISTE EIEREN VERSIEREN

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

Pasen is niet alleen een christelijk feest. Het is ook een echt lentefeest. Het ei symboliseert al eeuwenlang vruchtbaarheid en staat zo symbool voor het nieuwe leven dat in de lente openbloeit. Eieren kleuren of beschilderen, gebeurt in vele culturen. Het zou de levenskracht van het ei nog versterken. Tijdens deze gezinsworshop luisteren kinderen naar het verhaal van de paashaas, maken ze vilten eitjes en zaaien planten in eierdoppen. Ondertussen introduceert de Russische Alexandra de volwassenen in de Centraal-Europese batiktechniek (met bijenwas, kruiden en bloemen) om eieren te versieren. Als afsluiter eten we eieren, hardgekookt of van chocolade. Deze activiteit kadert binnen de reeks ‘Vier de Seizoenen’, die tradities en rituelen uit het verleden nieuw leven inblaast.

Voor kinderen van 5 tot 9 jaar met (groot)ouders 05/04/2020, 14 tot 16 uur Volkskundemuseum € 8 per deelnemer (ongeacht de leeftijd) € 5 voor het tweede kind van hetzelfde gezin Reserveren (verplicht) via musea.reservatie@brugge.be uiterlijk op 02/04/2020

23


24


ZWARTE KAT SESSIE DRIE EEUWEN MARIADEVOTIE IN VER-ASSEBROEK

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

Precies 300 jaar geleden kreeg Ver-Assebroek een ‘miraculeus’ Mariabeeldje in handen. Dankzij het beeldje groeide deze deelgemeente van Brugge uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Er vonden in de loop der jaren massamanifestaties plaats, zoals processies en ziekendagen. Wat is er nu zo bijzonder aan het beeldje en heeft het ook echt voor mirakels gezorgd? Waarom gaan mensen op bedevaart, in groep of alleen? Wat is het verschil met thuis bidden? Welke sporen laat dat na in het bedevaartsoord én in de bedevaarder? Mieke De Jonghe, voormalig conservator van het Sint-Janshospitaal in Damme en parochieassistente in Assebroek, heeft het in deze lezing over de geschiedenis van het beeldje, de betekenis vandaag en in de toekomst.

14/05/2020, 14 tot 16 uur Volkskundemuseum € 5 (inclusief toegang tot het museum) Reserveren (verplicht) via bruggemuseum@brugge.be

25


26


ACCORDEONFESTIVAL AIRBAG IN HET VOLKSKUNDEMUSEUM

Van 10 tot en met 31 mei 2020 is Brugge de hoofdstad van het accordeon tijdens het festival Airbag. Ook in het Volkskundemuseum kun je genieten van sfeer en muziek. Aperitiefconcert met Tricycle Een accordeon, een saxofoon en een contrabas, meer hebben Tuur Florizoone, Philippe Laloy en Vincent Noiret niet nodig om de grenzen van de jazz, folk en wereldmuziek te verbinden. De band rond deze oud-studenten van het Brusselse Conservatorium blies vorig jaar 20 kaarsjes uit. Ze nemen je mee op een hartverwarmende wereldreis langs Oost-Europese volksmuziek en Joodse klezmer – hedendaagse jazz en kamermuziek. 24/05/2020, 11 uur Volkskundemuseum € 4 (inclusief toegang tot het museum) Tickets: www.ccbrugge.be

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

BOL MUSETTE

In de namiddag doet Airbag het traditionele, volkse caféleven herleven in de tuin van het Volkskundemuseum. Op het programma een muzikaal begeleide krulbolling. Terwijl de ‘bollers’ hun zelfbeheersing en fijne motoriek met elkaar meten, zorgt Ambrazar voor muziek en sfeer. Deze band bestaat uit vier Bruggelingen met een heel eigenzinnig folkrepertoire. Luister, dans en zing! Jong en oud kunnen zich ook uitleven op oude caféspelen, zoals de ‘pudebak’, de ‘toptafel’ en de ‘sjoelbak’. i.s.m. Cultuurcentrum Brugge 24/05/2020, 14 uur Volkskundemuseum Gratis (inclusief toegang tot het museum)

27


28


LEZING JOSEPH RYELANDT, COMPONIST IN HET FIN-DE-SIÈCLE BRUGGE

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

“Als ik geen Bruggeling was, zou ik het willen worden,” zei componist Joseph Ryelandt (1870-1965) in 1959 aan Joost Florquin, die hem interviewde voor de televisiereeks ‘Ten huize van’. Maar, een Bruggeling was hij wel degelijk: Ryelandts leven en werk situeerden zich daar, letterlijk van wieg tot graf. Hij behoorde tot een vermogend, Franstalig, progressief katholiek milieu, wat ontegensprekelijk een invloed heeft gehad op zijn werk. Zijn werk als componist bracht hem echter tot buiten de stadsgrenzen: hij had contacten met collega’s in binnen- en buitenland en volgde tot op hoge leeftijd de evoluties in de muziek. David Vergauwen deed vier jaar lang onderzoek naar Joseph Ryelandt en kon hiervoor ongemeen veel archieven raadplegen. Dit alles resulteerde in de biografie ‘Joseph Ryelandt, romantisch componist in het fin-de-siècle Brugge’. Voer voor een boeiende lezing over Ryelandts leven en werk.

17/05/2020, 10.30 uur Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12 € 5, gratis voor Vrienden Musea Brugge, reserveren niet nodig I.s.m. Vrienden Musea Brugge

29


30


MOLENFEEST 250 JAAR SINT-JANSHUISMOLEN De Sint-Janshuismolen viert eind mei 2020 zijn 250e verjaardag. De molen werd in 1770 opgericht door 26 Brugse bakkers. Vandaag staat hij nog steeds op zijn oorspronkelijke plaats en maalt hij nog steeds graan. Het weekend van 30-31 mei wordt een feestweekend voor jong en oud. Op het programma staan onder meer demonstraties van oude ambachten, een molenschieting (schutterswedstrijd), volksspelen, een ritje met de huifkar en geleide bezoeken aan de Sint-Janshuismolen.

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

In het kader van het tweejaarlijkse internationale accordeonfestival Airbag staat vlakbij de Sint-Janshuismolen ook weer de spiegeltent ‘Magic Mirrors’. Geniet van sfeer, muziek en een verfrissend drankje. Speciaal voor deze gelegenheid wordt ook het oude bakkershuisje in de nabijgelegen tuin van het Gezellemuseum opnieuw in werking gezet. De molenaars en bakkers zorgen voor lekkere broodjes! 250th anniversary Sint-Janshuismolen and the festival Airbag

250e anniversaire Sint-Janshuismolen et le festival Airbag

E The Sint-Janshuismolen mill will celebrate its 250th anniversary at the end of May 2020. The mill was founded in 1770 by 26 Bruges bakers. Today, it still stands in its original place and still grinds grain. The weekend of 30-31 May will be a festive weekend for all ages. The programme includes demonstrations of old crafts, folk games, covered wagon rides, guided visits to the mill and music as part of the international accordion festival Airbag.

F Le moulin Sint-Janshuismolen célébrera son 250e anniversaire à la fin du mois de mai 2020. Le moulin a été fondé en 1770 par 26 boulangers de Bruges. Aujourd’hui, il est toujours à sa place d’origine et moud le grain. Le week-end des 30 et 31 mai sera un week-end de fête pour les jeunes et les moins jeunes. Le programme comprend des démonstrations de vieux métiers, des jeux folkloriques, des promenades en chariot couvert, des visites guidées du moulin et de la musique dans le cadre du festival international d’accordéon Airbag.

30 – 31/05/2020 Sint-Janshuismolen, Kruisvest en tuin Gezellemuseum Gratis - volledig programma: www.museabrugge.be

31


32


DAMME 1620 400 jaar geleden legden de Spanjaarden de laatste hand aan de historische verdedigingsgordel ‘de zevenster’ van Damme. Op 6 en 7 juni brengt Raakvlak die geschiedenis opnieuw tot leven. Bezoek de ‘kampementen’ op de weide ‘de Magazijnenbilk’ en mis de vele demonstraties met pieken, musketten en zwaarden niet. Kruip in de huid van een garnizoenssoldaat uit de Tachtigjarige Oorlog. Kom snuisteren tussen de marktkraampjes van historische handelaars of leef mee met de verhalen van een 17e-eeuwse soldatenvrouw. Toenmalig schepen Richard Vander Poorte is ook van de partij. Langs de verdedigingsgordel zul je kanonnen en musketten horen knallen van garnizoenen uit heel Europa.

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

Damme 1620 is een samenwerking tussen Musea Brugge, Raakvlak, de Stad Damme en Natuurpunt

Damme 1620

Damme 1620

E 400 years ago the Spaniards put the finishing touches to the historical defence line ‘de zevenster’ in Damme. Raakvlak brings that history back to life on 6 and 7 June. The programme includes historical weapon demonstrations and a historical market.

F Il y a 400 ans, les Espagnols ont mis la touche finale à la ligne de défense historique “de zevenster” de Damme. Raakvlak fait revivre cette histoire les 6 et 7 juin. Le programme comprend des démonstrations d’armes historiques et un marché historique.

6/06/2020, 10 tot 17 uur 7/06/2020, 10 tot 16 uur Gratis / Free / Gratuit Weide de Magazijnenbilk: toegang via de Damse Vaart Zuid, achter parking Zuid of ter hoogte van Burgstraat 6, Damme Je vindt het volledige programma van het historische event op www.raakvlak.be

33


34


VIER DE SEIZOENEN / SINT-JANSFEEST: ZEG HET MET BLOEMEN

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

21 juni is de dag van de zomerzonnewende. Dan is de dag het langst en de nacht het kortst. De zomer begint. Op veel plaatsen in België werd dit traditioneel gevierd op de dag van Sint-Johannes (24 juni). Sint-Jansvuren werden ontstoken, kinderen speelden volksspelen en huizen en straten werden versierd met bloemen. In het Volkskundemuseum wordt deze dag opnieuw gevierd. Kinderen maken bloemenarmbandjes in de museumtuin en kunnen zich uitleven met volksspelen, zoals ezeltje prik of zaklopen. Ondertussen introduceert de Japanse Bruggelinge Chiyoko Abe de (groot)ouders in de kunst van Ikebana, het Japanse bloemschikken. Wie wil, sluit af met een ijsje.

Voor kinderen van 5 tot 9 jaar met (groot)ouders 21/06/2020, 14 tot 16 uur Volkskundemuseum € 8 per deelnemer (ook volwassenen) € 5 voor het tweede kind van hetzelfde gezin Reserveren verplicht via musea.reservatie@brugge.be voor 18/06/2020

35


36


PRE-TRIENNALE BRUGGE 2020

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

Tijdens Pre-Triënnale Brugge 2020 laten we Triënnale Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare Stad achter ons en kijken we reikhalzend uit naar 2021. Een zomer lang bereiden we je voor op een nieuwe editie vol hedendaagse kunst en architectuur in Brugge. Enkele gasten zetten de toon, lichten een tip van de sluier en doen je verlangen naar meer. Tot dan!

E During the Bruges Pre-Triennal 2020, we leave behind the Bruges Triennial 2018: Liquid City and eagerly look forward to 2021. Throughout the summer we will be gearing you for that new edition, which will once again feature a wealth of contemporary art and architecture in Bruges.

F Lors de la Pre-Triennale Bruges 2020, nous laissons la Triennale Bruges 2018 : Liquid City derrière nous et attendons avec impatience une nouvelle édition en 2021. Tout le long de cette, nous vous ferons connaître nouvelle édition pleine d’art et d’architecture contemporains à Bruges.

03/07 – 06/09/2020 Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels Gratis Meer info via www.triennalebrugge.be In samenwerking met Howest

37


38


ZWARTE-KAT-SESSIE: MOLENS VAN DE FRONTSTREEK

ACTIVITEITEN / LEZINGEN

Na de Eerste Wereldoorlog stond in de streek rond Ieper bijna geen enkele molen meer overeind. De meesten werden al in het najaar van 1914 bruut onderuitgehaald door het Duitse leger. Molens hadden een strategisch belang. Ze werden gebruikt als observatiepost en dienden als mikpunt voor vijandelijke artillerie. John Verpaalen is expert op dit vlak. Hij weet alles te vertellen over de molens die lange tijd het landschap van de Westhoek en het Heuvelland domineerden. In 2019 bracht hij na 24 jaar een nieuwe versie uit van zijn boek Molens van de frontstreek. Verpaalen geeft een rijk geĂŻllustreerde lezing over de rijke molentraditie en de gevolgen van het brute oorlogsgeweld voor het molenerfgoed.

10/09/2020, 14 tot 16 uur Volkskundemuseum â‚Ź 5 (inclusief toegang tot het museum) Reserveren (verplicht) via bruggemuseum@brugge.be

39


40


ERFGOEDDAG 2020 DE NACHT LAAT JE ERFGOED OP EEN ANDERE MANIER BELEVEN In het weekend van 25 en 26 april viert Erfgoeddag zijn 20e verjaardag. Met ‘De Nacht’ als centraal thema zetten tientallen organisaties hun erfgoed tot in de vroege uurtjes in de kijker. Voor het eerst kun je Erfgoeddag dus niet alleen overdag, maar ook ‘s avonds en zelfs ‘s nachts meemaken. Ook inhoudelijk zorgt ‘De Nacht’ voor een heel andere beleving van het Brugse erfgoed. Ze roept nieuwe thema’s en beelden op, spreekt andere zintuigen en emoties aan, schept sfeer. Of je nu aan een wandeling, fietstocht of rondleiding deelneemt, een workshop of demonstratie bijwoont of een lezing of tentoonstelling bezoekt: je krijgt sowieso een unieke ervaring. De pastorie nabij de Magdalenakerk in het Astridpark is het centrale infopunt en vormt de perfecte uitvalsbasis om het programma te verkennen. Alle activiteiten zijn gratis. Let op, voor sommige activiteiten moet je reserveren. Dat kan via www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2020 vanaf zondag 19 april om 10 uur tot donderdag 23 april 2020 om 22 uur. Lukt het niet om online in te schrijven? Dan kun je tussen 10 en 12 uur ook telefonisch reserveren op t 050/44 50 48.

ERFGOEDDAG

Infopunt tijdens Erfgoeddag: In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge.

25 - 26/04/2020 Verschillende locaties www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2020 41


JEUGDACTIVITEIT / NIGHT AT THE MUSEUM

Als het ’s avonds donker wordt en alle toeristen liggen in hun hotelbed, dan doet de eenzame nachtwaker zijn ronde in het museum. Staat alles op zijn plaats? Zijn de deuren gesloten? Maar, wat ziet hij daar?!? Heb je zin voor avontuur en ben je gefascineerd door geschiedenis? Speel dan dit avondlijke spel mee. Een aanrader voor jong speurtalent! 25/04/2020, 19.30 – 21.30 uur Gruuthusemuseum Gratis, reserveren verplicht

42


JEUGDACTIVITEIT / SLAAP KINDJE, SLAAP …

De beiaard wenst voor de gelegenheid alle Brugse kinderen een goede nacht. Stadsbeiaardier Wim Berteloot speelt enkele slaapliedjes en schepen van cultuur Nico Blontrock leest een verhaaltje voor. Je kunt alles volgen via de livestream op de facebookpagina van Musea Brugge. 25/04/2020, 19.30 – 20 uur Gratis

ERFGOEDDAG

CONCERT / ‘EINE KLEINE NACHTMUSIK’ OP DE BEIAARD

Diezelfde avond speelt stadsbeiaardier Wim Berteloot ook één van Mozarts bekendste werken: “Eine kleine Nachtmusik”. Zet je ramen open, ga op een terrasje zitten en geniet van de mooie klanken die over de stad zweven. Ook dit concert is via de livestream op de facebookpagina van Musea Brugge te volgen. I.s.m. De Brugse Klokkenspel Vereniging VZW 25/04/2020, 21 tot 21.30 uur Markt (Belfort) Gratis

43


BRUGS ERFGOED BY NIGHT / DE SOUNDTRACK

Een geluidskunstenaar ging ‘s nachts op pad doorheen de stad en verzamelde een reeks erfgoedgeluiden. Het resultaat is een soundtrack van Brugs erfgoed by night. Betreed onze intieme kamer, luister naar de geluiden en beschrijf/teken samen met drie andere luisteraars wat je hoort. Hoor jij wel wat je denkt te horen? 25/04/2020, 16 tot 23 uur 26/04/2020, 10 tot 14 uur Centraal infopunt - In de Nieuwe Pastorie Gratis

NACHTNUMMERS / LIVE OP DE BRUGSE BEIAARD

Naar aanleiding van Erfgoeddag ging Erfgoedcel Brugge op zoek naar jullie favoriete Nachtnummers. In geen tijd groeide de afspeellijst aan tot meer dan 100 nummers met het woord ‘nacht’ in de titel. Als feestelijke opener van het Erfgoedweekend brengt stadsbeiaardier Wim Berteloot vijf toppers uit de playlist live op de Brugse beiaard. 25/04/2020, 14.30 tot 15.30 uur Belfort (binnenplein) Gratis

BIJZONDERE RONDLEIDING / HET GROENINGEMUSEUM MET EEN ANDERE BLIK

Het Groeningemuseum werd deze winter opgefrist en is dus zeker een (nieuw) bezoek waard. Tijdens deze bijzondere rondleiding neemt een gids zowel blinde en slechtziende, als geblinddoekte ziende bezoekers op sleeptouw door het museum. Luister aandachtig naar de verbale beschrijvingen van de gids en bekijk een aantal topstukken uit de vaste collectie op een nieuwe manier.

44

25/04/2020, 14.30 uur (duur ca. anderhalf uur) 26/04/2020, 10.30 en 14.30 uur (duur ca. anderhalf uur) Groeningemuseum Gratis, reserveren verplicht


WORKSHOP / VONK IN HET DONKER

Durf jij binnengaan in een donkere grot zonder elektriciteit, waar rotstekeningen op mysterieuze wijze getekend worden? Stap dan binnen in het duister en beleef de prehistorie tijdens deze workshop over rotstekeningen. Vlei je neer op de dierenvellen, luister aandachtig naar het verhaal over een vonk in het donker en gebruik al je zintuigen om zelf een prehistorische rotstekening te maken. 26/04/2020, 09 tot 15 uur Onroerenderfgoeddepots ‘De Pakhuizen’ (Raakvlak), Komvest 45. Gratis, reserveren verplicht

ERFGOEDDAG

LEZING / BIJ VOLLE MAAN GAAT HET MES ERIN

Vroeger keken chirurgen eerst naar de positie van de maan, de sterren en zelfs vallende kometen voor ze iemand durfden opereren. Sterrenkundige almanakken of kalenders bepaalden wanneer ze een aderlating of een amputatie mochten uitvoeren. Er werd dus wat afgestaard naar de hemel, die feller fonkelde dan nu. Een verteller legt je haarfijn de invloed van de hemel op de geneeskunde van toen uit. Sint-Janshospitaal + Apotheek 26/04/2020, 13, 14, 15 en 16 uur (duur ca. 30 minuten) Gratis, reserveren verplicht

45


46


MUSEUMKAMPEN Ook dit jaar kun je de Brugse musea tot in de kleinste hoekjes verkennen tijdens onze museumkampen. Aan de hand van een leuk thema ontdek je onze locaties en collecties. Je verwerkt je indrukken in creatieve ateliers met verf of klei, in een verhaal, een stuk theater of iets anders. Je sluit jouw vierdaagse af met een toonmoment voor ouders en familie.

OVER GEUREN EN KLEUREN

Ga snuisteren in het museum en ontdek de planten in onze zomerse tuinen. Wat is jouw favoriete kleur? Wat is jouw lievelingsgeur? Tijdens dit museumkamp schilder je met je neus, bedenk je donkere verhalen en maak je zelf een kleurig potje verf. Voor kinderen uit het 1e, 2e en 3e leerjaar (schooljaar 2019-‘20) 07 - 10.07.2020 Telkens van 09.30 tot 16 uur (opvang voorzien van 08.30 tot 17 uur) Breng je picknick en vieruurtje mee € 85 per kind per week Inschrijven verplicht via bruggemuseum@brugge.be

VAN KOP TOT TEEN

MUSEUMKAMPEN

Teken jezelf van kop tot teen, beschilder je hand en dans met een been. Boetseer met je vingers een klomp van klei. Speel de rol van een koning met een gebroken dij. Tijdens dit museumkamp vliegen de lichaamsdelen in het rond en bekijk je de kunstwerken met open mond. Voor kinderen uit het 4e, 5e en 6e leerjaar (schooljaar 2019-2020) 25 - 28/08/2020 Telkens van 09.30 tot 16 uur (opvang voorzien van 08.30 tot 17 uur) Eigen picknick en vieruurtje meebrengen € 85 per kind per week Inschrijven verplicht via bruggemuseum@brugge.be

47


48


MEMORABEL. KUNSTBELEVING VOOR MENSEN MET DEMENTIE.

RONDLEIDING OP MAAT

Op kunst beleven, staat geen leeftijd. Kunst spreekt waar taal soms te kort schiet. Kunst ontroert en verbindt. Onder de noemer MEMORABEL zorgen Musea Brugge en Foton voor rondleidingen op maat van personen met dementie en hun mantelzorgers. Speciaal opgeleide gidsen en vrijwilligers bieden je een aangenaam en inspirerend museumbezoek. De aangepaste rondleidingen zijn mogelijk in het Sint-Janshospitaal, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie en in het Volkskundemuseum. Er zijn een reeks vaste rondleidingen gepland, maar een bezoek op een datum naar keuze is ook mogelijk.

MEMORABEL is een samenwerking tussen Musea Brugge, Foton - Expertisecentrum Dementie, de Brugse gidsenverenigingen en de Vrienden van Musea Brugge Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie: 26/03, 28/05, 23/07, 22/10/2020 Sint-Janshospitaal: 23/04, 25/06, 20/08, 24/09/2020 Volkskundemuseum: 07/04, 09/06, 04/08, 08/09/2020 Rondleiding op aanvraag via musea.reservatie@brugge.be of t 050 44 87 43 (tijdens de kantooruren) â‚Ź 12 per duo (persoon met dementie en begeleider - museumticket inbegrepen)

49


CONTACT – MUSEA BRUGGE – Algemeen secretariaat: T +32 (0)50 44 87 11 Dijver 12 | B-8000 Brugge | musea@brugge.be – Reserveringen: T +32 (0)50 44 87 43 musea.reservatie@brugge.be – Communicatie & Pers: T +32 (0)50 44 87 08 sarah.bauwens@brugge.be – Merchandising & Shops: T +32 (0)50 44 87 60 museumshop@brugge.be – Museumbibliotheek: T +32 (0)50 44 87 84 museumbibliotheek@brugge.be – Publiekswerking: musea.publiekswerking@brugge.be – Erfgoedcel: T +32 (0)50 44 50 48 info@erfgoedcelbrugge.be | www.erfgoedcelbrugge.be – Raakvlak: info@raakvlak.be | www.raakvlak.be – Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden: T +32 (0)50 44 87 84 museumbibliotheek@brugge.be

www.museabrugge.be ı #museabrugge TIP! Check steeds onze museumwebsite vóór je bezoek. Je vindt er de meest recente info over toegankelijkheid, tarieven, activiteiten enz... TIP! Always check our museum website before your visit. You will find the latest information there about accessibility, rates, activities etc ... ASTUCE! Consultez toujours notre site web avant votre visite. Vous y trouverez les dernières informations sur accessibilité, tarifs, activités etc ...


COLOFON Editie maart – augustus 2020 Coördinatie: Sarah Bauwens, Sigrid Devisch en Ann Boeyaert Lay-out: Communicatie citymarketing, Cel creatie, Stad Brugge Foto’s:

Sarah Bauwens I Cel Creatie, Matthias Desmet I WORKac I Lukas - Art in Flanders vzw I Dominique Provost, Art Photography I Familie Ryelandt I Stadsarchief I Aydin Aghdashloo I Alex Vanhee I Inge Kinnet I I Raakvlak I Jan Dhondt I Huis van Alijn I Dirk Wollaert/Solva I Raakvlak

v.u. Colin Beheydt, algemeen directeur Stad en OCMW Brugge, Burg 12, 8000 Brugge


www.museabrugge.be Äą #museabrugge

Profile for Musea Brugge

museumkalender maart-augustus 2020  

Naast de waardevolle permanente collecties, zijn er het hele jaar door ook tentoonstellingen en publieksactiviteiten. Die worden in deze kal...

museumkalender maart-augustus 2020  

Naast de waardevolle permanente collecties, zijn er het hele jaar door ook tentoonstellingen en publieksactiviteiten. Die worden in deze kal...

Advertisement