Page 1

museabrugge.be

MUSEA BRUGGE

CARILLON CONCERTEN ZOMER 2018 PROGRAMMABOEK

ÉTÉ 2018 – PROGRAMME SUMMER 2018 – PROGRAMME BOOK SOMMER 2018 – PROGRAMM 1


Leeg


VOORWOORD Dames en heren, Tot op vandaag is de beiaard het muziekinstrument bij uitstek van de Lage Landen en geeft het een unieke couleur locale aan onze steden. In Brugge, waar tussen 9 en 20.45 uur elk kwartier de beiaardklokken muziek over de stad strooien, maken die klanken voor vele bewoners van de stad deel uit van de ‘natuurlijke’ stadsklanken. En zo is het ook met de zomerconcerten. Het hoort er bij, dat we op maandag- en woensdagavond actief kunnen luisteren vanop het binnenplein van het belfort naar de zorgvuldig samengestelde programma’s die beiaardiers ons brengen. Of we horen het passief, terwijl we genieten van een terrasje of met de fiets de stad doorkruisen. Niet voor niks heeft Unesco eind 2014 een erkenning gegeven aan de Belgische beiaardcultuur als een beste praktijk op het vlak van borgen van immaterieel erfgoed. Musea Brugge en Cultuurcentrum Brugge nemen samen met de stadsbeiaardier het engagement op om van het komende zomerbeiaardseizoen weer een feesteditie te maken. Van concerten door nationale en internationale gerenommeerde beiaardiers, over een openingsconcert in samenwerking met The International Clarinets tot een bijzonder slotconcert in de stadsschouwburg samen met François Glorieux. Het mag duidelijk zijn dat de beiaard voor Brugge een klinkende zomer 2018 gaat brengen!

Mieke HOSTE Renaat LANDUYT Schepen Burgemeester

3


PRÉFACE

FOREWORD

Mesdames et Messieurs,

Ladies and Gentlemen,

Les cloches ont toujours eu une signification particulière. Dans le monde entier, elles servent à donner un signal ou traduire un moment d’émotion collective. C’est dans les Pays-Bas méridionaux, il y a 500 ans de cela, qu’est né le carillon, le premier média musical de masse. Il est entre-temps devenu l’instrument de musique typique de nos contrées, qui donne une touche de « couleur locale » à nos villes. À Bruges, où résonne tous les quarts d’heure, de 9 heures du matin à 20 h 45, la ritournelle horaire des cloches du beffroi, ces sons si particuliers font partie intégrante du vécu quotidien des habitants de Bruges.

Bells have a special significance. Worldwide, the bell is used as a sender of signals or as a translator of our collective emotions. The carillon originally developed in the Southern Netherlands about 500 years ago, as the first musical instrument capable of reaching the masses. Even today, the carillon is still the musical instrument most typical for the Low Countries, and one that gives refreshing ‘local colour’ to our towns and cities. In Bruges- where the carillon and its music mark the passing of each quarter of an hour between nine o’clock in the morning and a quarter to nine in the evening - the bells have become for many inhabitants a ‘natural’ part of the sounds of the city.

Il en est de même des concerts de carillon organisés tout au long de l’été. C’est désormais devenu une habitude que de pouvoir jouir tous les lundis et mercredis soir des programmes soigneusement sélectionnés par nos carillonneurs. Que ce soit volontairement, en se rendant au pied du beffroi, dans la cour intérieure des halles, ou par hasard, alors qu’on sirote un verre en terrasse ou qu’on traverse la ville à bicyclette. Ces concerts de soirée étaient déjà organisés à la fin du 19ème siècle, des trains spécialement affrétés amenant les touristes (anglais) d’Ostende à Bruges pour les faire assister à ce spectacle musical. Le carillon fait donc définitivement partie intégrante du mode de vie de notre communauté et rythme notre existence journalière. L’UNESCO a d’ailleurs reconnu fin 2014 la culture du carillon en Belgique comme pratique exemplaire de sauvegarde du patrimoine immatériel. Les Musées de Bruges et le Centre culturel de Bruges s’engagent conjointement avec le carillonneur de la ville à faire de la prochaine saison estivale du carillon une édition festive. Au programme, plusieurs concerts par des carillonneurs de renommée nationale et internationale, un concert d’ouverture en collaboration avec The International Clarinets et un concert de clôture au théâtre municipal en compagnie de François Glorieux. D’ores et déjà, il est clair que le carillon de Bruges va assurer un été 2018 retentissant! Mieke HOSTE Renaat LANDUYT Échevin Bourgmestre 4

And it is the same with the summer concerts. Many local people are used to spending Monday and Wednesday evening actively enjoying the carefully selected programmes of our carillonneurs in the pleasant setting of Belfry courtyard. Many others listen more passively, perhaps while enjoying a glass on a terrace, or just riding through the city on a bike. And it is the same with our visitors. By the end of the 19th century, evening concerts were already being organized in Bruges and special trains were laid on to bring in (English) tourists from Ostend to hear them. In short, the carillon was and still is an integral element in our local community, a part of our daily way of life. It was not without good reason that in 2014 UNESCO recognized the Belgian carillon culture as a best practice in safeguarding intangible cultural heritage. The Museums of Bruges and the Bruges Cultural Centre are firmly committed to turning this summer’s carillon season into a festive occasion again, in partnership with the city’s carillonneur. With concerts by nationally and internationally-renowned carillonneurs, an opening concert with The International Clarinets and a unique closing concert in the municipal theatre together with François Glorieux. Enjoy the sound of the summer and of the carillon in Bruges!

Mieke HOSTE Alderwoman

Renaat LANDUYT Burgomaster


VORWORT Sehr geehrte Damen und Herren, Glocken haben eine ganz besondere Bedeutung. Weltweit wird die Glocke als Signalgeber oder zur Verkündung kollektiver Emotionen eingesetzt. In den Südlichen Niederlanden entstand mit dem Glockenspiel vor ungefähr 500 Jahren das erste musikalische Massenmedium. Bis heute ist das Glockenspiel das Musikinstrument par excellence in den Niederlanden und Flandern, und es verleiht unseren Städten ein einzigartiges Lokalkolorit. In Brügge, wo das Glockenspiel zwischen 9 Uhr und 20.45 Uhr viertelstündlich seine Musik über der Stadt erklingen lässt, gehören diese Klänge für viele der Bewohner zu den ‘natürlichen’ Stadtgeräuschen. Und so ist es auch mit den Sommerkonzerten. Es gehört dazu, dass wir am Montag- und Mittwochabend vom Innenplatz des Belfrieds aktiv den sorgsam zusammengestellten Programmen lauschen können, die die Glockenspieler uns darbieten. Oder wir hören es eher passiv, während wir gemütlich draußen sitzen oder mit dem Fahrrad durch die Stadt durchqueren. Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Brügge Abendkonzerte organisiert, und Sonderzüge wurden eingesetzt, um (englische) Touristen von Ostende aus nach Brügge zu bringen. Das Glockenspiel gehört zu unserem Stadtleben, zu unserer Alltagskultur. Und nicht umsonst hat die UNESCO Ende 2014 die belgische Glockenspielkultur als Vorbild für die Praxis der Sicherung immateriellen Kulturerbes anerkannt. Musea Brugge und Cultuurcentrum Brugge ergreifen zusammen mit dem Stadtcarilloneur die Initiative, die anstehende Sommercarillonsaison wieder zu einer überaus festlichen Veranstaltung zu machen. Auf dem Programm stehen u. a. Konzerte (inter-)nationaler, renommierter Carilloneure, ein Eröffnungskonzert in Zusammenarbeit mit The International Clarinets sowie ein besonderes Abschlusskonzert im Stadttheater mit François Glorieux. Sicher ist, dass das Carillon von Brügge einen musikalischen Sommer 2018 einläuten wird!

Mieke HOSTE Schöffin

De Belgische beiaardcultuur is in 2014 erkend door UNESCO als voorbeeldpraktijk in het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

F

La culture du carillon en Belgique est reconnue en 2014 par l’UNESCO comme pratique exemplaire de sauvegarde de patrimoine culturel.

E

The Belgian carillon culture is recognized in 2014 by UNESCO as a best practice in safeguarding intangible cultural heritage.

D

Die belgische Glockenspielkultur ist im Jahr 2014 von der UNESCO als ein Modell der Praxis bei der Sicherung des immateriellen Kulturerbes anerkannt.

Renaat LANDUYT Bürgermeister 5


KRONIEK VAN DE BEIAARD 1280

15 augustus : torenbrand. Min. 3 klokken bleven in de brand: de Campana Nuptiarium of bruud clocke, de Scepenen Scelle of aldermans belle en de Magna Campana of Triumphclocke.

1421

stadsrekeningen vermelden “schellen” bij het uurwerk

1493

25 augustus : torenbrand na blikseminslag; Jonas van Wechele plaatst een voorlopig uurwerk op de zolder van de oude halle

1503

Simoen Waghenelis (Wagevens ?, Mechelen) giet een nieuwe uurklok en appeelen

1525

dezelfde gieter hergiet de (gebarsten) uurklok

1528

Jacob Wagevens (Mechelen) giet 11 “schellen” voor de voorslag

1533

Adriaan van der Sluus wordt uitdrukkelijk genoemd als beiaardier. Misschien was Vander Jonas zijn voorganger.

1536

Herman Loots (Brugge) voegt drie klokken toe

1603

Marc Le Serre (Bergues) giet 20 klokken. Er wordt een nieuw automatisch spel geplaatst

1631

uitbreiding van de beiaard met 6 klokjes

1672

contacten met Pieter Hemony (Amsterdam). Het komt niet tot een opdracht omdat Hemony niet aanvaardt de beiaard te Brugge te gieten. Ook Jean Lefevre (Antwerpen) grijpt naast de bestelling.

1675

27 augustus : de speeltrommel is gebroken. Melchior de Haze (Antwerpen) krijgt de opdracht om een beiaard van 35 klokken te gieten.

1678

de nieuwe beiaard wordt gekeurd; ondermeer door Pater P. Wyckaert. De eerste geut van de speeltrommel mislukt, de tweede wordt geweigerd omdat de mantel te fijn was, de derde geut wordt te Brugge afgekeurd. Uiteindelijk krijgt Gilles Moerman nu de opdracht tot het gieten van de speeltrommel. Het lukt hem pas bij een tweede poging. Pater P. Wyckaert wordt opnieuw gevraagd om de speeltrommel in te richten.

1680

Melchior de Haze levert vier extra klokjes.

1741

30 april : torenbrand na blikseminslag. De beiaard van 40 klokken, de H.- Bloedklok en het uurwerk zijn vernield. Georges Dumery giet een nieuwe H.-Bloedklok en enkele klokken. Maar de klokken worden niet aanvaard (gebruik van door de brand verontreinigde klokkenspijs is de oorzaak).

6


1743

Dumery giet een nieuwe H.-Bloedklok en levert 38 beiaardklokken

1744

Jan en Antoon de Hondt krijgen de opdracht tot het maken van een nieuw uurwerk en speeltrommel

1748

de nieuwe installatie wordt gekeurd door Joannes de Gruijtters (Antwerpen),J.J. Colfs (Mechelen), P. J. Le Blan (Gent) en Schepers (Aalst)

1913

nieuw klavier met advies van Jef Denyn.

1939

Marcel Michiels hergiet 15 klokjes (die in het oorspronkelijk keuringsverslag al bedenkelijk werden genoemd).

1949

nieuw klavier met advies van Eugeen Uten. De verbindingen worden vernieuwd.

1967

grondige restauratie met advies van Eugeen Uten door Eijsbouts: 21 klokken (waaronder de Michielsklokjes) worden hergoten

1977

grondige herstellingen door Clock-O-Matic

1987

Het ComitĂŠ voor Initiatief schenkt een nieuw klavier, volgens de Europese standaard

2010

Restauratie door Clock-O-Matic en vervanging van de 21 kleinste klokjes 7


DE DUMERY BEIAARD VAN BRUGGE De beroemde Dumery beiaard van Brugge telde altijd al 47 klokken. Daarvan werden de 15 kleinste vervangen in 1939 door klokjes van Marcel Michiels. In 1969 werden nog eens zes Dumery klokjes uit de beiaard gehaald en samen met de Michiels klokjes vervangen door Horacantus Eijsbouts. De Brugse beiaard telt vandaag dus nog 26 authentieke Dumery klokken die, na de torenbrand van 1741, gegoten zijn tussen 1742 en 1748. Bij de restauratie van 2010 (Clock-O-Matic, Holsbeek) werden de 21 kleinste, niet-historische klokjes vervangen door nieuwe klokken (Kon. Eijsbouts) die nu qua metaalsamenstelling, vorm, stemming en klank perfect aansluiten bij de historische Dumery-reeks. Sinds de inspeling op 12 juni 2010 klinkt de Brugse beiaard opnieuw met de warmte en indrukwekkende klank eigen aan de Dumery klokken: een klank die we echt niet meer kenden. Ook de gigantische speeltrommel (wereldwijd de grootste historische nog werkende speeltrommel) draait elk uur opnieuw zijn muziekjes. Vele beiaardiers bespeelden sindsdien de herstelde beiaard. Eén van hen schreef in het gastenboek: “… een instrument dat vanaf nu echt meetelt in het wereldwijde beiaardpatrimonium; van de onderste regionen in één klap doorgestoten naar de historische topbeiaarden!”

8

F

Le célèbre carillon Dumery du beffroi de Bruges a toujours été constitué de 47 cloches. Les 15 plus petites ont été remplacées en 1939 par celles de Marcel Michiels. En 1969, six petites cloches Dumery ont encore été enlevées et, ensemble avec les cloches de Michiels, remplacées par des cloches de la fonderie Horacantus Eijsbouts. Le carillon brugeois possède donc toujours 26 cloches Dumery authentiques. Elles ont été manufacturées entre 1742 et 1748, après l’incendie de 1741. Lors de la restauration de 2010 (par Clock-O-Matic de Holsbeek), les 21 plus petites cloches non originelles ont été remplacées par de nouvelles (de la fonderie Royal Eijsbouts), qui s’accordent parfaitement sur le plan de l’alliage métallique, de la forme, de l’accord et du son avec les cloches historiques de la série Dumery. Depuis leur mise en fonction le 12 juin 2010, le carillon du beffroi de Bruges résonne comme par le passé des sons puissants et chaleureux, quelque peu oubliés, si caractéristiques des cloches Dumery. Le gigantesque tambour des ritournelles horaires (le plus grand tambour historique encore actif au monde) égrène le temps avec sa petite musique. De nombreux carillonneurs ont joué depuis la restauration. L’un d’eux a écrit dans le livre d’or : “… un instrument qui désormais figure au patrimoine campanaire mondial et s’est hissé d’un seul coup au top des carillons historiques !”


Toegeschreven aan Antonius Suweyns: Georgius Dumery, 18de eeuw. Groeningemuseum Brugge

E

The famous Dumery carillon of Bruges has always consisted of 47 bells. The fifteen smallest of these were replaced in 1939 with new bells by Marcel Michiels. In 1969, another six of the Dumery bells were removed and, together with the Michiels bells, were replaced by Horacantus Eijsbouts. Today’s Bruges carillon therefore still contains 26 of the original Dumery bells, which, following the tower fire of 1741, were cast between 1742 and 1748. During the restoration carried out in 2010 (by Clock-O-Matic, Holsbeek), the 21 smallest, non-historical bells were again replaced by new ones (Royal Eijsbouts), which, in terms of metal composition, shape, tone and resonance, perfectly matched the historical Dumery series.

Since the inaugural concert with the new bells on 12 July 2010, the Bruges carillon once again has the full, warm and impressive sound that is so typical of the Dumery bells: a sound that we really no longer knew. The gigantic drum (the largest historical example in the world that still works) also once again plays its series of melodies every hour. Many carillonneurs have since performed on the restored carillon. One of them wrote in the guest book: “… an instrument that from now on will occupy an important place in our worldwide carillon heritage; overnight, it has gone from near the bottom to the very top of the ranking of the great historic carillons!”

D

Das berühmte Dumery-Glockenspiel von Brügge bestand immer aus 47 Glocken. Davon wurden die 15 kleinsten 1939 durch Glöckchen von Marcel Michiels ersetzt. 1969 wurden noch einmal sechs Dumery-Glöckchen aus dem Glockenspiel genommen und zusammen mit den Michiels-Glöckchen von Horacantus Eijsbouts ersetzt. Das Brügger Glockenspiel zählt daher heute noch 26 authentische Dumery-Glocken die, nach dem Turmbrand von 1741, zwischen 1742 und 1748 gegossen wurden. Bei der Restaurierung von 2010 (Clock-O-Matic, Holsbeek) wurden die 21 kleinsten, nicht-historischen Glocken durch neue Glocken ersetzt (Koninklijke Eijsbouts) die jetzt in Metallzusammensetzung, Form, Stimmung und Klang perfekt zu den Glocken der historischen Dumery-Reihe passen. Seit der Einspielung am 12. Juni 2010 erklingt das Brügger Glockenspiel wieder mit der Wärme und dem eindringlichen Klang, der den Dumery-Glocken eigen ist: ein Klang, den wir tatsächlich nicht mehr kannten. Auch die gigantische Spieltrommel (weltweit die größte historische noch funktionierende Spieltrommel) spielt zu jeder Stunde aufs Neue ihre Musik. Viele Glockenspieler bespielten seitdem das restaurierte Glockenspiel. Einer von ihnen schrieb ins Gästebuch: “… ein Instrument, dass ab jetzt wahrhaft mitzählt im weltweiten Glockenspielerbe; es ist von den untersten Regionen mit einem Mal zu den Historischen gestoßen!” 9


KLOKKENLIJST EN OPSCHRIFTEN De klokken 1 tot en met 26 dragen allen de tekst: “G(EORGIUS) DUMERY ME FECIT BRUGIS ANNO ….” Klok 1 1744 - 5.378 kg. Geschonken door het Brugse Vrije (wapen in medaillon) Klok 2 1748 - 4.300 kg. Geschonken door de Stad Brugge (stadswapen gedragen door de Brugse leeuw en de Brugse beer) Klok 3 1748 - 3.700 kg. Geschonken door de Stad Brugge (stadswapen gedragen door de Brugse leeuw en de Brugse beer) Klok 4 1743 - 2.500 kg. Geschonken door de Stad Brugge (stadswapen gedragen door de Brugse leeuw en de Brugse beer) Klok 5 1745- 1.900 kg. Geschonken door de ambachten van de metselaars, chirurgijnen en kruideniers (elk met hun medaillon) CAEMENTARII ET CHIRURGI CUM AROMATARIIS HANC Eb COMMUNI CIVITATIS USUI DEDICARUNT Klok 6 1744 - 1.600 kg. Geschonken door de ambachten van de bakkers, kleermakers, schoenmakers, kuipers en zeepzieders (elk met hun medaillon) CONCENTUS MUSICI RESTAURATIONI PISTORES, SARTORES, CALCEARII, VIETORES CUM SMEGMATARIIS HANC E Si Mi D; DD Klok 7 1745 - 1.300 kg. Geschonken door de ambachten van de schippers, tabakverkopers en herbergiers (elk met hun medaillon) NAUTAE ET TABACARII CUM CAPONIBUS HANC F MUNIFICENTIAE TESTIMONIUM CONSECRANT + 10

Klok 8 1744 - 1.160 kg. Geschonken door de ambachten van de vleeshouwers en visverkopers (elk met hun medaillon) AVITO HUJUS SPECULAE SPLENDORI HANC F UT FA DIESE LANIONES ET BESCARII DD. CC. Klok 9 1743 - 905 kg. Geschonken door de ambachten van de merseniers en kaarsengieters (?). Geen opschriften. Klok 10 1745 - 765 kg. Geschonken door de ambachten van librariërs en de lijnwadiërs (elk met hun medaillon) BIBLIOPOLAE ET LINTEARII HANC G # SUAE LARGITATIS SYMBOLUM COMPARARUNT + Klok 11 1745 - 640 kg. Geschonken door de ambachten van de tegeldekkers en de carottetabakmakers (elk met hun medaillon) TEGULARIURUM ET FABRICAE TABACEAE HAEC A PERENNE LIBERALITATIS MONUMENTUM + Klok 12 1745 - 540 kg. Geschonken door de ambachten van de wolwevers, ververs en tijkwevers (elk met hun medaillon) LANARII ET TINCTORIS CUM LECTITEXTORIBUS HANC Bb PRO VIRIBUS MUNUS DONARUNT +


Klok 16 Gekroonde Brugse “b”

1745 - 265 kg.

Klok 17 Gekroonde Brugse “b”

1743 - 220 kg.

Klok 18 Gekroonde Brugse “b”

1743 - 185 kg.

Klok 19 Gekroonde Brugse “b”

1745 - 155 kg.

Klok 20 Gekroonde Brugse “b”

1742 - 132 kg.

Klok 21 Gekroonde Brugse “b”

1743 - 115 kg.

Klok 22 Gekroonde Brugse “b”

1742 - 100 kg.

Klok 14 1745 - 380 kg. Geschonken door de ambachten van de wijnschroders, hoveniers en blikslagers (elk met hun medaillon) VINIPENARII OLITORES ET BRACTEATORES HANC c PRO MODULO DONUM OEEFERUNT

Klok 23 Gekroonde Brugse “b”

1743 - 90 kg.

Klok 24 Gekroonde Brugse “b”

1745 - 80 kg.

Klok 25

1743 - 70 kg.

Klok 15 Gekroonde Brugse “b”

Klok 26

1743 - 64 kg.

Klok 13 1745 - 455 kg. Geschonken door de ambachten van de smeden, huidevetters en hoedemakers (elk met hun medaillon) FABRI FERRARII CORIARII ET GALEREFICES HANC B# LIBERALI CULT DEFERUNT

1743 - 320 kg.

De klokken 27 tot en met 47 dragen allen de tekst: EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MMX PRIORIS AD INSTAR Klok 27 2010 - 59 kg. P. MOENAERT, BURGEMEESTER - Y. ROOSE, M. VAN VOLCEM, B. LALOO, J.-P. VANDEN BERGHE, L. MUS, J.-M. BOGAERT, A. LAMBRECHT, B. DE CUYPER, H. DECLEER, F. VANDEVOORDE, SCHEPENEN - J. COENS, STADSSECRETARIS Gekroonde Brugse “b”

Klok 28 2010 - 54 kg. A., J., EN H. LEEMANS, H. FROMONT, D. BERGER, L. HUBENÉ, R. BERRAGAN, E. DUPAN, A. NAUWELAERTS, E. UTEN, A. LOMBAERT, F. DELEU STADSBEIAARDIERS 1737 – 2010

11


Klok 37 2010 - 24 kg. ODE AAN HET BRUGSE KANT Klok 38 2010 - 22 kg. ODE AAN DE MOLENS EN DE BRUGSE VESTEN Klok 39 2010 - 20 kg. ODE AAN DE BRUGSE MUSEA EN CULTUUR Klok 40 2010 - 18 kg. ODE AAN HET CONCERTGEBOUW EN DE MUZIEK Klok 29 2010 - 49 kg. ODE AAN 500 JAAR BEIAARD Klok 30 2010 - 45 kg. ODE AAN BRUGGE, UNESCO WERELDERFGOEDSTAD Klok 31 2010 - 41 kg. ODE AAN HET BEGIJNHOF

Klok 41 2010 - 17 kg. ODE AAN BRUGGE GROENE FIETSSTAD Klok 42 2010 - 16 kg. ODE AAN SPORTSTAD EN ZORGENDE STAD BRUGGE Klok 43 2010 - 15,5 kg. ODE AAN DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE

Klok 32 2010 - 37 kg. ODE AAN DE REIEN EN BRUGGEN

Klok 44 2010 - 15 kg. ODE AAN GUIDO GEZELLE EN DE POËZIE

Klok 33 2010 - 34 kg. ODE AAN DE TORENS VAN SINTSALVATOR, O.-L.-VROUW EN HET BELFORT

Klok 45 2010 - 14,5 kg. ODE AAN BRUGGE, GASTRONOMISCHE TOPPER

Klok 34 2010 - 31 kg. ODE AAN PROCESSIES VAN HEILIG BLOED EN BLINDEKENS Klok 35 2010 - 28 kg. ODE AAN DE PRAALSTOET VAN DE GOUDEN BOOM Klok 36 2010 - 26 kg. ODE AAN DE MARKT VAN BRUGGE

Klok 46 2010 - 14 kg. ODE AAN HET BRUGS PATRIMONIUM Klok 47 2010 - 13,5 kg. ODE AAN DE VLAAMSE PRIMITIEVEN Totaalgewicht van de klokken 27.913 kg. De 37 zwaarste klokken spelen in het automatisch spel. Uurslag op klok 1; halfuurslag op klok 4.

Bron: A. Lombaert en Dr. A. Vandewalle in “Klokkenspellen en Beiaarden in West-Vlaanderen, uitg. De Westvlaamse Gidsenkring, 1993 De 21 kleinste klokken (Horacantus, 1969) die in 2010 vervangen zijn werden opgesteld in de Sound Factory, Concertgebouw Brugge.

12


AUTOMATISCH KLOKKENSPEL

SEDERT PASEN 2018 WEERKLINKEN VOOR TWEE JAAR DE VOLGENDE MELODIEËN: DEPUIS PÂQUES 2018 ET POUR DEUX ANS, LES MÉLODIES SUIVANTES SE FONT ENTENDRE : SINCE EASTER 2018, YOU CAN HEAR THE FOLLOWING MELODIES FOR THE NEXT TWO YEARS: SEIT OSTERN 2018 ERKLINGEN ZWEI JAHRE LANG DIE FOLGENDEN MELODIEN:

UUR: Preludium in C - BWV 846 J.S.Bach De beiaard is afgewerkt in 1748 en staat in barokstemming. Het is daarmee een ideaal instrument om muziek van Bach (1685-1750) te laten klinken. Het preludium in C (uit het Wohlertemperierte Klavier) is een standaardstuk in de muziekliteratuur (dient ook als basis voor het Ave Maria van Gounod). Door de stroom van noten in gebroken akkoorden, is het doorklinken van de machtige klokken van de Brugse beiaard een troef die de harmonie vol maakt. KWART NA: Als de Kerels te gare zijn Engels volkslied “Als De kerels te gare zijn” kennen we misschien als een Vlaams volksliedje, maar is eigenlijk een Engels volksliedje waarop Albrecht Rodenbach een Nederlands tekst plaatste. Het speelse melodietje straalt vrolijkheid uit en de eenvoudige basisakkoorden sluiten ook goed aan bij de transparantie die van een beiaard wordt verwacht.

HALF UUR: One Hand, one heart (uit West Side Story) Leonard Bernstein In 2018 zou Leonard Bernstein 100 jaar geworden zijn. Het is een passende hommage om een stukje te laten horen uit zijn mythische musical “West Side Story”. Deze song die internationaal tot het collectief geheugen is gaan behoren, zal voor de toeristen ook wel een herkenning oproepen. KWART VOOR: (Ik ben) zo eenzaam zonder jou Will Tura (kort fragmentje/knipoog naar...) De keuze leunt aan bij de traditie van op automatisch spel een mix te laten horen van klassieke muziek, volksliederen en muziek die populair is.

Alle muziek is bewerkt voor gebruik op de speeltrommel van de Brugse beiaard door Wim Berteloot, stadsbeiaardier.

13


DE TRIOMFKLOK LA CLOCHE DU TRIOMPHE THE TRIUMPH BELL DIE TRIUMPHGLOCKE

Onder de beiaard hangt de indrukwekkende Zegeklok of Triomfklok met een gewicht van zes ton (toon : G). Deze “Maria”-klok werd in 1680 gegoten door Melchior de Haze (Antwerpen) als basklok van een driegelui voor de O.-L.Vrouwekerk. De klok werd tijdens het Franse Bewind in 1800 opgeëist voor de Halletoren. De oorspronkelijke stadsklok (Dumery, 1742) barstte reeds in 1745 en werd nooit vervangen. Vòòr de torenbrand van 1741 hing in de Halletoren een Triomfklok van Wilhem Witlockx (Antwerpen). In 2015 werd gewerkt aan de Triomfklok: een nieuwe klepel en nieuwe motoren zorgen er voor dat de klok nog veiliger en mooier geluid kan worden.

14

F

Sous le carillon pend l’impressionnante cloche du triomphe, qui pèse six tonnes (ton : sol). Cette cloche mariale a été fondue en 1680 par Melchior de Haze (Anvers) pour l’église Notre-Dame en tant que bourdon d’un ensemble de trois. En 1800, sous la gouvernance française, elle fut réquisitionnée pour le beffroi de la ville. Car la cloche communale d’origine (Dumery, 1742) s’était fêlée en 1745 et n’avait jamais été remplacée entre-temps. Avant l’incendie de 1741, le beffroi était équipé d’une cloche du triomphe de Wilhem Witlockx (Anvers). En 2015, la cloche du triomphe a été restaurée par le remplacement de son marteau et de ses moteurs pour qu’elle émette en toute fiabilité des sons encore plus harmonieux.


De Triomfklok luidt bij grote feesten en bijzondere gelegenheden. Ook deze zomer: Cette cloche du triomphe sonne lors de festivités et grandes occasions. On l’entendra cet été aussi : The Triumph Bell is sounded for great celebrations and on special occasions. Also this summer: Die Triumphglocke läutet bei großen Festen und zu besonderen Anlässen. So auch diesen Sommer: • 10 juli 20.00 uur Vooravond feest Vlaamse Gemeenschap (na bloemenhulde) • 11 juli 11.00 uur Feest Vlaamse Gemeenschap • 20 juli om 19.00 uur Vooravond nationale feestdag • 21 juli 10.45 uur Nationale feestdag + troonsbestijging koning Filip

• 12 september 11.00 uur Herdenking bevrijding WO II • 11 november om 10.45 uur Herdenking Wapenstilstand WO I • 15 november om 10.45 uur Koningsdag • 25 december 11.00 uur Kerstmis • 31 december 00.00 uur Overgang oudejaar-nieuwjaar

• 15 augustus 9.50 uur Processie “Brugse Belofte”

E

Under the carillon hangs the magnificent Victory Bell or Triumph Bell, weighing six tons (tone: G). This ‘Mary’ bell was cast in 1680 by Melchior de Haze (Antwerp) as the bass bell for the three-bell peal for the Church of Our Lady. During the period of French rule, this bell was ‘claimed’ for the Hall Tower in 1800. The original city bell (Dumery, 1742) had cracked in 1745 and had never been replaced. Before the fire of 1741, a Triumph Bell by Wilhem Witlockx (Antwerp) had hung in the tower. In 2015, restoration work was carried out on the Triumph Bell: a new clapper and new motors ensure that the bell can be played more safely and with a fuller sound than ever before.

D

Unter dem Glockenspiel hängt die beeindruckende Siegesglocke oder Triumphglocke mit einem Gewicht von sechs Tonnen (Ton: G). Diese “Marien”-Glocke wurde 1680 von Melchior de Haze (Antwerpen) als Bassglocke eines Dreigeläuts für die O.-L.-Vrouwekerk gegossen. Die Glocke wurde während der französischen Herrschaft 1800 für den Hallenturm eingefordert. Die ursprüngliche Stadtglocke (Dumery, 1742) barst bereits 1745 und wurde nie ersetzt. Vor dem Turmbrand von 1741 hing im Hallenturm eine Triumphglocke von Wilhem Witlockx (Antwerpen). 2015 wurde an der Triumphglocke gearbeitet: ein neuer Klöppel und neue Motoren sorgen dafür, dass die Glocke noch sicherer und schöner geläutet werden kann. 15


DE BRUGSE BEIAARDIERS LES CARILLONNEURS BRUGEOIS THE BRUGES CARILLONEURS DIE BRÜGGER GLOCKENSPIELER Adriaen van der Sluus 1532 - 1537 Adriaen Thonus 1537 Jeroom Jonas 1541 - 1542 Hubrecht Noppe fs. Pieter 1546 - 1547 Hans Roose 1548 - 1555 Nicolaes Helewout 1604 - 1633 Jacques Duquesne 1632 - 1633 Nicolas Laloo 1633 - 1642 Valentin Ywens 1642 - 1649 Alphonse Verschrieck 1642 - 1643 Jan Lais (Leys) 1649 - 1681 Pierre Mahieu 1681 - 1688 Jan Lais 1688 - 1690 Anthone Collé 1690 - 1720 Boudewijn Boulengier 1709 - 1720 Ignatius van Hecke 1714 - 1718 Jean-Baptiste Baguenrieux ca. 1734 - 1737 Adriaen Leemans 1737 - 1750 Pieter Magerman 1747 - 1748 Jan Leemans 1748 - 1754 Hieronimus Leemans 1754 - 1785 Hendryck Fromont 1785 - 1807 Dominique Berger 1807 - 1838 Louis Hubené 1838 - 1864 Remi Berragan 1864 - 1876 Eduard Dupan 1876 – 1913 Antoon Nauwelaerts 1913 – 1948 Eugeen Uten 1949 – 1984 Christiaan Poppe, adjunct 1959-1979 Aimé Lombaert, adjunct 1980-1984; stadsbeiaardier 1984 - 2008 Frank Deleu adjunct 1984-2008; stadsbeiaardier 2008 – 2017; ere-stadsbeiaardier 2017Jean-Pierre Hautekiet adjunct 2008 Wim Berteloot assistent 2008, stadsbeiaardier 201716


VOETLUIDEN VAN DE DUMERYKLOK JEU AU PIED DE LA CLOCHE DUMERY ‘VOETLUIDEN’ (FOOT-PLAYING) OF THE DUMERY BELL FUSSLÄUTEN DER DUMERY-GLOCKE

ERWIN VANDEN ABEELE Dumery Plein - Boeveriestraat, Telkens om 11 u gedurende exact 10 minuten (alleen op 22 aug. Om 16.30 uur ) Zaterdag 9 juni t.g.v. Opening beiaaardconcerten 2018 Zaterdag 30 juni Zaterdag 14 juli Woensdag 22 augustus om 16.30 uur Zaterdag 8 september Zaterdag 29 september 17


18


BESPELINGEN JUNI - SEPTEMBER CONCERTS JUIN – SEPTEMBRE PERFORMANCES JUNE - SEPTEMBER BESPIELUNGEN JUNI - SEPTEMBER Naast de zomeravondconcerten zijn er ook bespelingen op de Brugse beiaard op woensdag, zaterdag en zondag om 11.00u.

F

Outre les concerts de soirée en été, le Beffroi brugeois résonnera aussi à 11 heures les mercredis, samedis et dimanches.

E

In addition to the summer concerts, the bells of the Bruges carillon are played each Wednesday, Saturday and Sunday at 11 o’ clock in the morning.

D

Neben den Sommerabendkonzerten finden Bespielungen auf dem Brügger Glockenspiel am Mittwoch, Samstag und Sonntag um 11.00 Uhr statt.

19


20


AVONDCONCERTEN 2018 CONCERTS DE SOIRÉE 2018 EVENING CONCERTS 2018 ABENDKONZERTE 2018 ZATERDAG 9 JUNI 20 UUR Openingsconcert Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunctstadsbeiaardier Roeselare The International Clarinets Organisatie CC Brugge MAANDAG 18 JUNI 21 UUR Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, adj.-stadsbeiaardier van Brugge WOENSDAG 20 JUNI 21 UUR Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunctstadsbeiaardier Roeselare Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, adj.-stadsbeiaardier van Brugge

stadsbeiaardier Roeselare Concert samen met mannenkoor De Kerels () MAANDAG 16 JULI 21 UUR Koen Cosaert Directeur koninklijke beiaardschool “Jef Denyn” Mechelen Stadsbeiaardier van Kortrijk, Roeselare, Harelbeke en Izegem WOENSDAG 18 JULI 21 UUR Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, adj.-stadsbeiaardier van Brugge

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 21 UUR Carl Van Eyndhoven Stadsbeiaardier Mol en Tilburg (NL) () MAANDAG 20 AUGUSTUS Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge WOENSDAG 22 AUGUSTUS 21 UUR Trevor Workman (VK Stadbeiaardier Bournville (VK) () MAANDAG 27 AUGUSTUS 21 UUR Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, adj.-stadsbeiaardier van Brugge

MAANDAG 23 JULI 21 UUR Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 21 UUR Charles Dairay (Frankrijk) Stadsbeiaardier van Orchies, Le Quesnoy, Lyon (FR) en Deinze (B) ()

WOENSDAG 25 JULI 21 UUR Elizabeth Vitu (Frankrijk) Stadsbeiaardier Perpignan ()

MAANDAG 3 SEPTEMBER 21 UUR Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge

MAANDAG 25 JUNI 21 UUR Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunctstadsbeiaardier Roeselare

MAANDAG 30 JULI 21 UUR Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunctstadbeiaardier Roeselare

WOENSDAG 27 JUNI 21 UUR Patrice Poliart Stadsbeiaardier Enghien, Mons en Soignies ()

ZATERDAG 05 AUGUSTUS 11 UUR MAfestival Koen Cosaert Stadsbeiaardier te Kortrijk, Izegem, Harelbeke en Roeselare

MAANDAG 10 SEPTEMBER 21 UUR Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunctstadsbeiaardier Roeselare

MAANDAG 6 AUGUSTUS 21 UUR Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, adj.-stadsbeiaardier van Brugge

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 21 UUR Frank Steijns (Nederland) Stadsbeiaardier van Maastricht, Weert en Heerlen (NL) ()

MAANDAG 2 JULI 21 UUR Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, adj.-stadsbeiaardier van Brugge WOENSDAG 4 JULI 21 UUR Jon Lehrer (Canada) Winnaar internationale beiaardwedstrijd “Koningin Fabiola”() MAANDAG 9 JULI 21 UUR Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge WOENSDAG 11 JULI 21 UUR Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunct(

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 11 UUR MA-festival Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunct stadbeiaardier Roeselare MAANDAG 13 AUGUSTUS 21 UUR Els Debevere Stadsbeiaardier van Nieuwpoort

georganiseerd door de Brugse Klokkenspel Vereniging)

WOENSDAG 5 SEPTEMBER 21 UUR Koen Van Assche Stadsbeiaardier van Antwerpen, Lier, Herentals en Turnhout ()

MAANDAG 17 SEPTEMBER 21 UUR Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, re-stadsbeiaardier van Brugge DONDERDAG 27 SEPTEMBER 20 UUR Slotconcert in de stadsschouwburg Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunctstadsbeiaardier Roeselare François Glorieux (piano) Organisatie CC Brugge

21


DE BRUGSE BEIAARDIERS LES CARILLONNEURS BRUGEOIS THE BRUGES CARILLONNEURS DIE BRÜGGER GLOCKENSPIELER

Wim Berteloot studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent waar hij naast het diploma “nieuwe structuur- theorie” eerste prijzen behaalde voor notenleer, harmonie en praktische harmonie en een pedagogisch getuigschrift. Hij behaalde in 2000 het einddiploma van de “Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn” te Mechelen. Hij is muziekleraar aan het Klein Seminarie Roeselare en aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten “Adriaen Willaert” (de koorklas). Daarnaast is hij docent aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn (afdeling Roeselare). Wim is ook dirigent van het Mannenkoor “De Kerels” uit Emelgem (Izegem). Hij werd in de voorbije jaren regelmatig gevraagd als gastdirigent bij meerkorenprojecten. Toen hij in oktober 2017 Frank Deleu opvolgde als stadbeiaardier van Brugge, was hij reeds stadsbeiaardier van Menen, stadbeiaardier van Diksmuide en adjunctstadsbeiaardier in Roeselare. Hij kon in de voorbije jaren als gastbeiaardier concerteren in verschillende steden in Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Zijn composities en arrangementen situeren zich vooral binnen de koormuziek en het beiaardrepertoire.

22

F

Wim Berteloot a étudié au Conservatoire royal de Gand où, en plus de son diplôme en « théorie des nouvelles structures », il a obtenu des premiers prix de solfège, d’harmonie et d’harmonie pratique, ainsi qu’un certificat d’études. En 2000, il reçoit son diplôme de fin d’études de l’École royale de carillon Jef Denyn à Malines. Il est professeur de musique au Petit Séminaire de Roulers et à l’Académie des arts de la scène Adriaen Willaert (classe de chorale). Il enseigne en outre à l’École royale de carillon Jef Denyn (section de Roulers). Wim est aussi chef d’orchestre du chœur d’hommes «De Kerels», originaire d’Emelgem (Izegem). Ces dernières années, il a été régulièrement demandé en tant que chef d’orchestre invité dans le cadre de projets multichorales. Lorsqu’en octobre 2017 il a succédé à Frank Deleu comme carillonneur de Bruges, il était déjà carillonneur attitré de la ville de Menin et de celle de Dixmude, ainsi que carillonneur adjoint à Roulers. Au cours des dernières années, il a eu l’occasion de se produire en tant que carillonneur invité dans différentes villes de Flandre, de Wallonie, des Pays-Bas, d’Allemagne et de France. Ses compositions et ses arrangements se situent principalement dans le répertoire de la musique chorale et du carillon.


WIM BERTELOOT Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide Adjunct-stadsbeiaardier van Roeselare Maître Carillonneur des villes de Bruges, de Menin et de Dixmude Carilloneur adjoint de Roulers City Carillonneur of Bruges, Menen and Diksmuide Deputy City Carillonneur of Roeselare Stadtglockenspieler von Brügge, Menen und Diksmuide Assistenz-Stadtglockenspieler von Roeselare

E

Wim Berteloot studied at the Royal Conservatory of Ghent, where he graduated with the diploma of “new structure-theory”, in addition to receiving first prizes for solfège, harmony and practical harmony as well as a teaching certificate. In 2000, he graduated from the Royal Carillon School “Jef Denyn” in Mechelen. He currently teaches music at the Klein Seminarie Roeselare and at the Municipal Academy for the Performing Arts “Adriaen Willaert” (choir class) and lectures at the Royal Carillon School “Jef Denyn” (Roeselare branch). Wim is also the conductor of the “De Kerels” Men’s Choir from Emelgem (Izegem). In recent years, he was regularly invited as a guest director for projects involving multiple choirs. When he succeeded Frank Deleu as the city carillonneur of Bruges in October 2017, he was already employed as the city carillonneur of Menen and Diksmuide and as the deputy city carillonneur in Roeselare. In recent years, he was invited to give concerts as a guest carillonneur in various cities in Flanders, Wallonia, the Netherlands, Germany and France. He mainly writes compositions and arrangements for choir music and the carillon repertoire.

D

Wim Berteloot studierte am Koninklijk Muziekconservatorium in Gent, wo er neben seinem Diplom zum Thema „neue Strukturtheorie“ und einem pädagogischen Zeugnis erste Preise für musikalische Elementarlehre, Harmonie und praktische Harmonie erhielt. Im Jahr 2000 bekam er sein Abschlusszeugnis an der Carillonschule in Mecheln, der Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn. Berteloot is Musiklehrer am Klein Seminarie Roeselare und an der Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaen Willaert und unterrichtet dort die Chorklasse. Außerdem ist er als Dozent an der Carillonschule Jef Denyn in Roeselare und als Dirigent des Männerchors De Kerels aus Emelgem (Izegem) tätig. In den vergangenen Jahren wurde er regelmäßig als Gastdirigent bei Projekten mit mehreren Chören engagiert. Als er im Oktober 2017 der Nachfolger von Frank Deleu als Stadtcarilloneur von Brügge wurde, war er bereits Stadtcarilloneur von Menen und Diksmuide sowie stellvertretender Stadtcarilloneur in Roeselare. In den vergangenen Jahren gab Wim Berteloot in verschiedenen Städten in Flandern und Wallonien sowie in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich Konzerte als Gastcarilloneur. Seine Kompositionen und Arrangements konzentrieren sich vornehmlich auf Chormusik und das Carillonrepertoire. 23


FRANK DELEU Ere-stadsbeiaardier van Brugge Stadsbeiaardier van Damme Maître Carillonneur honoraire de Bruges Maître Carillonneur de Damme Honorary City Carillonneur at Bruges City Carillonneur at Damme Ehren-Stadtglockenspieler von Brügge Stadtglockenspieler von Damme Frank Deleu (1952) is licentiaat Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, met specialisatie Musicologie. In 1980 werd hij eerste laureaat van de Internationale Beiaardwedstrijd te Dijon. Hij studeerde af aan de Kon. Beiaardschool van Mechelen. Frank Deleu was stadsbeiaardier van Menen, Izegem en Kortrijk. Hij was adjunct-stadsbeiaardier van Brugge vanaf 1984 en werd stadsbeiaardier van Brugge en Damme in 2008. Sinds vorig jaar is hij ere-stadsbeiaardier van Brugge. In 2010 begeleidde hij de restauratie van de Brugse beiaard. Hij adviseerde ook bij de restauratie van de beiaarden van Wingene en Ieper. In 2011 mocht hij de Prijs van de SociaalCulturele Raad van de Stad Brugge in ontvangst nemen. In 2012 werd hij aangesteld als coördinator voor de beiaardconcerten van het Federaal Parlement te Brussel. Van 2012 tot 2016 was hij voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging. In 2014 was hij co-host voor het 18de Beiaard Wereldcongres in Antwerpen en Brugge.

24

F

Frank Deleu (1952) obtenu un mastère en Histoire de l’Art et de l’Antiquité, avec spécialisation en Musicologie. Il a été premier lauréat au Festival International de Carillon de Dijon en 1980. Il a accompli ses études de musique à l’École Royale du Carillon de Malines. Frank Deleu a été carillonneur titulaire de Menin, Izegem et Courtrai. Il a été carillonneur adjoint de la ville de Bruges à partir de 1984 et est devenu carillonneur de Bruges et Damme en 2008. Depuis l’année dernière, il est carillonneur honoraire de Bruges. Il a piloté en 2010 la restauration du carillon brugeois. Il a également accompagné, en tant que conseiller, celles des carillons de Wingene et d’Ypres. En 2011, il a reçu le prix du Conseil SocioCulturel de la ville de Bruges. En 2012, il a été désigné comme coordonnateur des concerts de carillon du Parlement Fédéral à Bruxelles. De 2012 à 2016, il a présidé l’Association des Carillons flamands. En 2014, il était l’un des deux hôtes partenaires du 18ème congrès mondial du carillon, qui s’est tenu conjointement à Bruges et à Anvers.


E

Frank Deleu (1952) is a graduate in Art History and Archaeology, with a specialization in Musicology. In 1980, he was the first laureate of the International Carillon Competition in Dijon. He completed his musical studies at the Royal Carillon School in Mechelen. Frank Deleu was the city carillonneur of Menen, Izegem en Kortrijk. He also was the deputy city carillonneur of Bruges from 1984 and was appointed city carillonneur of Bruges and Damme in 2008. Last year, he was made an honorary city carillonneur. In 2010, he supervised the restoration of the Bruges carillon. He was also an adviser for the restoration of carillons in Wingene and Ieper. In 2011, he was awarded the SocialCultural Council Prize of the City of Bruges. In 2012, he was appointed as coordinator for the carillon concerts at the Federal Parliament in Brussels. From 2012 to 2016, he was chairman of the Flemish Carillon Society. In 2014, he was co-host for the 18th World Carillon Congress in Antwerp and Bruges.

D

Frank Deleu (1952) hat einen Abschluss in Kunstgeschichte und Archäologie, mit dem Spezialgebiet Musikologie. 1980 wurde er der erste Preisträger des Internationalen Glockenspielwettbewerbs in Dijon. Er schloss sein Studium an der Koninklijke Beiaardschool (Glockenspielerschule) von Mecheln ab. Frank Deleu war Stadtcarilloneur von Menen, Izegem und Kortrijk. Seit 1984 fungierte er als stellvertretender Stadtcarilloneur von Brügge und avancierte 2008 zum Stadtcarilloneur von Brügge und Damme. Seit dem letztem Jahr ist er Ehrencarilloneur der Stadt Brügge. 2010 begleitete er die Restauration des Brügger Glockenspiels. Er beriet außerdem bei der Restauration der Glockenspiele von Wingene und Ypern. 2011 durfte er den Preis des SozialKulturellen Rats der Stadt Brügge entgegennehmen. 2012 wurde er als Koordinator für die Glockenspielkonzerte des Föderalparlaments in Brüssel angestellt. Von 2012 bis 2016 war er Vorsitzender der Flämischen Glockenspiel Vereinigung. 2014 war er Co-host für den 18. GlockenspielWeltkongress in Antwerpen und Brügge. 25


JEAN-PIERRE HAUTEKIET Adj.-stadsbeiaardier van Brugge Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne Carillonneur adjoint de Bruges Maître Carillonneur des villes d’Ostende et de Furnes Deputy City Carillonneur of Bruges City Carillonneur of Ostend and Veurne Assistenz-Stadtglockenspieler von Brügge Stadtglockenspieler von Ostende und Veurne Jean-Pierre Hautekiet was actief in het Deeltijds Kunstonderwijs als leraar orgel aan het conservatorium te Oostende en als pianist begeleider aan de muziekacademie te Veurne, Koksijde , Nieuwpoort en De Panne. Als stadsbeiaardier bespeelt hij de beiaard van Oostende en Veurne en als adjunct-stadsbeiaardier te Brugge. Samen met Frank Deleu, ere-stadsbeiaardier te Brugge vormt hij het beiaardduo “Bells for 2”. Een gelijknamige cd werd gerealiseerd op de beiaard van Menen in opdracht van die stad. Tevens nam hij op de Oostendse beiaard het integrale oeuvre op van James Ensor onder te titel “Het Beleg van Oostende”. Hij is als organist verbonden aan de St.Jan Baptistkerk en H.Hartkerk te Oostende. Daarnaast is hij een vaste en gelegenheidsbegeleider van diverse koren in de kuststreek. Naast cultuurprijzen werd hij onlangs gehuldigd met “de Gulden Sporen” voor zijn engagement en inbreng in diverse kunstrichtingen.

26

F

Jean-Pierre Hautekiet était professeur d’orgue au conservatoire d’Ostende et accompagnateur pianiste aux académies de musique de Furnes, Coxyde, Nieuport et La Panne. Il est actuellement carillonneur titulaire des villes d’Ostende et de Furnes et carillonneur adjoint de la ville de Bruges. Avec le carillonneur honoraire de Bruges Frank Deleu, ils forment le duo de carillon « Bells for 2 ». Un CD éponyme a été enregistré sur le carillon de Menin sur commande de cette ville. Il a également enregistré les œuvres complètes de James Ensor sur le carillon d’Ostende sous le titre Het Beleg van Oostende (Le siège d’Ostende). Il est attaché en tant qu’organiste à l’église Saint-Jean Baptiste et à l’église du Sacré-Cœur d’Ostende. Il fait en outre fonction d’accompagnateur permanent ou occasionnel de plusieurs chorales dans la région côtière. En plus de divers prix culturels, il s’est récemment vu décerner la distinction honorifique « de Gulden Sporen » (les Éperons d’Or) pour son engagement et sa contribution à diverses disciplines artistiques.


E

Jean-Pierre Hautekiet was active in part-time art education as an organ teacher at the Ostend Conservatory and as a pianist-accompanist at the academies of music in Veurne, Koksijde, Nieuwpoort and De Panne. He is the City Carillonneur in Ostend and Veurne, and the Deputy City Carillonneur in Bruges. He performs with Frank Deleu, the honorary city carillonneur of Bruges, as “Bells for 2”. They received a commission to record a CD, which they also called Bells for 2, from the City of Menen, on the city’s carillon. He also recorded the complete works of James Ensor, titled “Het Beleg van Oostende”, on the Ostend carillon. He is the organist of the Church of St. John the Baptist and the Church of the Holy Heart in Ostend. He is also a permanent and occasional accompanist of various choirs in West Flanders. In addition to various culture prizes, he recently won “De Gulden Sporen” for his commitment and contribution to various arts disciplines.

D

Jean-Pierre Hautekiet war im Teilzeit-Kunstunterricht als Orgellehrer am Konservatorium Ostende tätig und als Pianist Begleiter an den Musikakademien Veurne, Koksijde, Nieuwpoort und De Panne. Als Stadtglockenspieler bespielt er das Glockenspiel von Ostende und Veurne und als Assistenz-Stadtglockenspieler Brügge. Zusammen mit Frank Deleu, dem Ehrenstadtcarilloneur von Brügge, bildet er das Carillon-Duo Bells for 2. Im Auftrag der Stadt entstand eine gleichnamige CD auf dem Carillon von Menen. Zudem nahm er auf dem Ostender Carillon das integrale Œuvre von James Ensor unter dem Titel „Het Beleg van Oostende“ auf. Als Organist ist er in der St.-Jan-Baptistkirche und der H.-Hart-Kirche in Ostende aktiv und fungiert als fester bzw. gelegentlicher Begleiter diverser Chöre an der belgischen Küste. Er wurde nicht nur mit verschiedenen Kulturpreisen ausgezeichnet, sondern erhielt vor Kurzem auch die „Gulden Sporen“ für sein Engagement und seinen Einsatz in verschiedenen Kunstrichtungen. 27


PAUL VAN DEN ABEELE Paul Van den Abeele is beiaardier van de processiebeiaard van de Confrerie van het Heilig Bloed. Hij bespeelt dit instrument tijdens de jaarlijkse Heilig Bloed processie en tijdens de Kerststoet. Hij volgde beiaardles bij de vroegere Brugse beiaardiers Antoon Nauwelaerts en Eugeen Uten. Hij volgde ook twee jaar les aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen bij Staf Nees en Jef Van Hoof. Hij was ook “voetluider” van de Dumery-klok (700 kgr.) aan het gelijknamige plein in de Boeveriestraat. Deze klok wordt geluid met de voeten, telkens bij bijzondere beiaardactiviteiten in de stad. Sedert vorig jaar werd hij in deze opgevolgd door zijn zoon Erwin.

28

F

Paul Van den Abeele est carillonneur du carillon processionnel de la Confrérie du Saint-Sang. Il joue de cet instrument lors de la procession annuelle du Saint-Sang ainsi que lors du cortège de la Noël. Il a suivi des cours de carillon auprès des anciens carillonneurs brugeois Antoon Nauwelaerts et Eugeen Uten. Il a également accompli une formation de deux ans à l’École Royale de Carillon de Malines chez Staf Nees et Jef Van Hoof. Il était aussi « carillonneur au pied » de la cloche Dumery (700 kg), qui se trouve sur la place homonyme dans la Boeveriestraat. Cette cloche, qui est donc actionnée avec les pieds, résonne lors d’événements organisés dans la ville en rapport avec le carillon. Son fils Erwin lui a succéderé depuis l’année prochaine.


E

Paul Van den Abeele is a carillonneur of the procession carillon of the Brotherhood of the Holy Blood. He plays this instrument during the annual Holy Blood Procession and during the Christmas Parade. He received his carillon training from former Bruges carillonneurs Antoon Nauwelaerts and Eugeen Uten. He also studied for two years at the Royal Carillon School in Mechelen under Staf Nees and Jef Van Hoof. He was also the ‘foot-player’ of the Dumery bell (700 kg.) on the square of the same name in the Boeveriestraat. This foot-played bell is sounded every time there are special carillon activities in the city. From last year, he is succeeded in this task by his son, Erwin.

D

Paul Van den Abeele ist Glockenspieler des Prozessions-Glockenspiels der Confrerie van het Heilig Bloed (Bruderschaft des Heiligen Bluts). Er bespielt dieses Instrument bei der jährlichen Heilig-Blut-Prozession und beim Weihnachtsumzug. Er nahm Glockenspielunterricht bei den früheren Brügger Glockenspielern Antoon Nauwelaerts und Eugeen Uten. Er nahm außerdem Unterricht an der Koninklijke Beiaardschool in Mecheln bei Staf Nees und Jef Van Hoof. Er war außerdem “Fußläuter” der Dumery-Glocke (700 kg) am gleichnamigen Platz in der Boeveriestraat. Diese Glocke wird mit den Füßen geläutet, und zwar immer bei besonderen Glockenspielaktivitäten in der Stadt. Ab dem vorbeiem Jahr übernehmt sein Sohn Erwin diese Funktion. 29


Zaterdag 9 juni om 20 uur Openingsconcert Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunct-stadsbeiaardier Roeselare The International Clarinets o.l.v. Eddy Vanoosthuyse

THE INTERNATIONAL CLARINETS De Vlaamse klarinetvirtuoos Eddy Vanoosthuyse richtte in 1999 het clarinetchoir ‘THE INTERNATIONAL CLARINETS’ op. Het ensemble is uitsluitend samengesteld uit studenten uit de internationale klarinetklassen van Eddy Vanoosthuyse aan het Koninklijk Conservatorium Gent (Hogeschool Gent, School of Arts) en het Koninklijk Conservatorium van Luik. In zeer korte tijd evolueerde de groep tot één van de meest vooraanstaande in haar soort en geniet vandaag van een internationale erkenning. De groep bestond sedert haar ontstaan uit musici uit België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Hongarije, Bulgarije, Litouwen, Ijsland, Finland, Duitsland, Oekraïne, Turkeye, USA, Canada, Mexico, Venezuela, Chili, Argentinië, China, Korea, Thailand, Japan, Zuid-Afrika en Irak. Ondertussen zijn vele vroegere leden vandaag verbonden aan orkesten, conservatoria en universiteiten in Europa, Amerika (Noord-, Midden- en Zuid-Amerika), Azië en Zuid-Afrika. THE INTERNATIONAL CLARINETS brengt origineel werk (Godaer, Decancq, Bozza, 30

Reich, Breways, …) en verantwoorde transcripties als de Festive Ouverture/ Sjostakivich, Till Eulenspiegel/Strauss, Willem Tell/Rossini, Toccata and Fuga/ Bach,… De belangrijkste arrangeurs zijn Guido Six, Lieve De Rop en Severine Sierens. Het repertoire omvat ook tal van concerti (Molter, Stamitz, Weber, Bassi, Finzi, Copland, Seiber, …) De groep werkt samen met topklarinettisten als jazzlegende Eddie Daniesl, klarinetsolo van de Chicago Symphony Larry Combs, klarinetsolo van de Berliner Philharmoniker Wenzel Fuchs en basklarinetsolist van het orkest van de Scala van Milaan Stephano Cardo, maar ook met organisten (waaronder Ignace Michiels), zangers, trompettisten, pianisten, … THE INTERNATIONAL CLARINETS nam 2 cd’s op en verzorgde concerten in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië en de USA. Het concerteerde voor onder andere het Festival van Vlaanderen, het Klara Festival, het November Festival (NL), Certamen Valencia (Spanje).


F

Le chœur de clarinettes ‘The International Clarinets’ a été fondé par Eddy Vanoosthuyse. L’ensemble est exclusivement composé de ses (anciens) élèves de la ‘Hogeschool Gent, campus Koninklijk Conservatorium’ et de ‘Hogeschool Luca (School of arts), campus Lemmensinstituut’. Le choeur doit son nom aux diverses nationalités qu’on y retrouve. Les élèves viennent de divers horizons (Belgique, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Amérique, Japon, Chine, Corée, Russie, Afrique du Sud,...) Grâce à la variation des instruments, le chœur permet de faire connaissance avec les instruments secondaires (clarinette Eb, clarinette alto, clarinette basse, clarinette alto contra, clarinette contrebasse). ‘The International Clarinets’ apporte des œuvres originales (Goddaer, De-

cancq, Bozza,...) et des transcriptions responsables de la musique symphonique en particulier comme la Festive Overture/Sjostakovich, Till Eulenspiegel/ Stauss, William Tell/Rossini, Toccata et Fugue /Bach... La plupart des œuvres ont été retravaillées par l’arrangeur maison Guido Six. Le chœur accompagne des étudiants lors de leurs examens en vue de l’obtention de leur diplôme de bachelor, master ou MaNaMa. Pour ce faire, divers arrangements de concerto ont été écrits, entre autres de Molter, Stamitz, Weber, Bassi, Finzi, Copland, Seiber,... Il arrive fréquemment de trouver au programme les travaux de Steve Reich et Luc Breways. ‘The International Clarinets’ a déjà enregistré 2 cd et ils donné différents concerts en Belgique, Pays-Bas, France, Espagne et Italie. 31


EDDY VANOOSTHUYSE

E

The ‘International Clarinets’ was founded by Eddy Vanoosthuyse, professor at the Royal Conservatory of Ghent. The ensemble is composed only of his (former) students of ‘Hogeschool Ghent, Campus Royal Conservatory’ and ‘Hogeschool Luca (School of arts), Campus Lemmensinstituut’. Because of the great international attraction interest in his studio, over the years, the choir has had musicians from Belgium, Holland, France, Spain, Portugal, Italy, Hongary, Bulgary, Lithuania, Iceland, Finland, Germany, Turkey, USA, Canada, Mexico, Venezuela, Chile, Argentina, China, Japan and Irak. The ‘International Clarinets’ brings original work (Goddaer, Decancq, Bozza,…) and transcriptions of mainly symphonic music, such as the Festive Ouverture/Sjostakovich, Till Eulenspiegel/Strauss, Willem Tell/ Rossini, Toccata and Fuga/Bach,… The main arranger for the ‘International Clarinets’ is Guido Six. The choir also supports students who need to take their bachelor, master or master after master examination. For such occasions arrangements of the concerti of Molter, Stamitz, Weber, Bassi, Finzi, Copland, Seiber,… were made. Works by Steve Reich or Luc Breways are also on the repertoire. The ‘International Clarinets’ recorded 2 cd’s and performed in Belgium, Holland, France, Spain and Italy.

32

Niemand blijft onberoerd bij het beluisteren van de Belgische/Vlaamse klarinettist Eddy Vanoosthuyse. Geloofd door de internationale pers bouwde deze musicus een wereldwijde erkenning op voor zijn persoonlijke interpretaties en opmerkelijke technische en muzikale kwaliteiten. Hij treedt op met prestigieuze orkesten en dirigenten en werkt samen zowel met vooraanstaande componisten als jong talent. Zijn opnames, zowel voor radio en tv als op CD worden warm onthaald en krijgen de hoogste onderscheidingen. Hij heeft een trio met eerste prijswinnaar van de Koningin Elisabeth Wedstrijd Vitaly Samoshko (piano) en Mikhael Kugel (altviool). Hij vertolkte meer dan 100 keer het kwintet van Mozart met diverse internationale strijkkwartetten en zijn eigen ensemble. Vanoosthuyse geeft masterclasses en is gastprofessor aan universiteiten en conservatoria in 4 continenten. Eddy Vanoosthuyse werd geselecteerd voor het World Philharmonic Orchestra en geïnviteerd voor het Symphonicum Europae. Hij kreeg diverse prijzen en onderscheidingen waaronder die van de ‘Chinese Clarinet Society’ en die van de stad Lima. In 2013 ontving hij de Torenwachtersprijs voor zijn internationale carrière, in 2014 eerde de Unie van Belgische Componisten hem met de prestigieuze Fuga Trofee. Eddy Vanoosthuyse is artistiek directeur van de ‘International Clarinet Competition, Ghent’. Hij is ondervoorzitter van SWUK (Vlaamse vzw die jonge musici ondersteunt aan het begin van hun carrière), stichtend lid van de ‘European Clarinet Association’ (Kortrijk 2010) en was van 2010 tot 2013 wereldwijd coördinator voor de Nationale entiteiten van de ‘International Clarinet Association’. Hij zetelt in de jury van verschillende in-


ternationale wedstrijden en is artistiek directeur van het Clarinetfest 2018 (internationaal festival van de ICA). Eddy Vanoosthuyse is klarinetsolo van het Brussels Philharmonic, docent aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent (Hogeschool Gent, School of Arts) en het Fontys Conservatorium van Tilburg. Hij bespeelt exclusief de Buffet Crampon Tosca klarinetten en Vandoren mondstukken en rieten. www.eddyvanoosthuyse.be

F

Nul ne reste insensible aux sonorités du clarinettiste belgo-flamand Eddy Vanoosthuyse. Plébiscité par la presse internationale, ce musicien a acquis une reconnaissance mondiale pour ses interprétations personnelles et ses remarquables qualités techniques et musicales. Il se produit avec des orchestres et chefs d’orchestre prestigieux et collabore aussi bien avec des compositeurs de premier plan qu’avec de jeunes talents. Ses enregistrements, tant pour la radio et la télévision que sur CD, sont chaleureusement accueillis et lui valent les plus hautes distinctions honorifiques. Il joue en trio avec Vitaly Samoshko (piano), premier prix du Concours Reine Élisabeth, et avec Mikhael Kugel (alto). Il a interprété plus de 100 fois le quintette de Mozart avec différents quatuors à cordes internationaux et avec son propre ensemble. Vanoosthuyse donne des master classes et fait fonction de professeur invité dans des universités et des conservatoires sur quatre continents. Eddy Vanoosthuyse a été sélectionné pour le World Philharmonic Orchestra et invité pour le Symphonicum Europae. Il a reçu de multiples prix et distinctions, dont celui de la « Chinese Clarinet Society » et celui de la ville de Lima. En 2013,

il a reçu le « Torenwachtersprijs » (Prix du Gardien de la tour) pour sa carrière internationale et, en 2014, l’Union des compositeurs belges lui a décerné le prestigieux trophée Fuga. Eddy Vanoosthuyse est directeur artistique de l’« International Clarinet Competition » de Gand. Il est vice-président de la SWUK (une ASBL flamande qui apporte son soutien aux jeunes musiciens en début de carrière), membre fondateur de l’« European Clarinet Association » (Courtrai 2010) et, de 2010 à 2013, a été coordinateur mondial des entités nationales de l’« International Clarinet Association ». Il est membre du jury de plusieurs concours internationaux et directeur artistique du Clarinetfest 2018 (festival international de l’ICA). Eddy Vanoosthuyse est clarinettiste solo au Brussels Philharmonic, professeur au Conservatoire royal de musique de Gand (Haute École de Gand, School of Arts) et au Conservatoire Fontys de Tilburg. Il utilise exclusivement des clarinettes Buffet Crampon Tosca et des becs et anches Vandoren. www.eddyvanoosthuyse.be

33


E

Everyone is moved to the core when they listen to the Belgian clarinettist Eddy Vanoosthuyse play. This internationally-acclaimed musician has received worldwide recognition for his very personal interpretations and amazing technical and musical qualities. He performs with prestigious orchestras and conductors and works with prominent composers and talented young artists. His award-winning recordings, for radio, TV and on CD, are very popular. He formed a musical ensemble with the first laureate of the Queen Elisabeth Competition Vitaly Samoshko (piano) and Mikhael Kugel (alt violin). To date, he has performed Mozart’s quintet more than 100 times, with various international string quartets and his own ensemble. Vanoosthuyse teaches master classes and is a guest professor at universities and conservatoires on four continents. Eddy Vanoosthuyse was selected for the World Philharmonic Orchestra and invited to join the Symphonicum Europae. He received various prizes and honours, including from the “Chinese Clarinet Society” and the City of Lima. In 2013, he was awarded the “Torenwachtersprijs” for his international career. In 2014, the Union of Belgian Composers presented him with the prestigious Fuga Trophy. Eddy Vanoosthuyse is the artistic director of the “International Clarinet Competition, Ghent”. He is the vice-president of SWUK (a Flemish not-for-profit association that supports young musicians at the start of their career), a founding member of the “European Clarinet Association” (Kortrijk 2010). From 2010 until 2013, he was the global coordinator of the national entities of the “International Clarinet Association”. He is a jury member of various international competitions and the artistic director of Clarinetfest 2018 (the ICA’s international festival). Eddy Vanoosthuyse is the solo clarinet34

tist of the Brussels Philharmonic, a lecturer at the Royal Conservatory of Gent (University College Ghent, School of Arts) and the Fontys School of the Arts in Tilburg. He only plays Buffet Crampon Tosca clarinets and uses Vandoren mouthpieces and reeds. www.eddyvanoosthuyse.be

D

Das Spiel des flämischen Klarinettisten Eddy Vanoosthuyse lässt niemanden kalt. Der von der internationalen Presse gefeierte Musiker gelangte durch seine persönlichen Interpretationen und bemerkenswerten technischen und musikalischen Fähigkeiten zu einem weltweiten Ruf. Er tritt mit berühmten Orchestern und Dirigenten auf und arbeitet sowohl mit tonangebenden Komponisten als auch mit jungen Talenten zusammen. Seine Aufnahmen für Rundfunk und Fernsehen sowie auf CD treffen auf große Wertschätzung und werden mit den höchsten Auszeichnungen bedacht. Mit Vitaly Samoschko (Klavier), dem Gewinner des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs, und Mikhael Kugel (Bratsche) bildet er das Trio Vanoosthuyse – Kugel – Samoschko. Vanoosthuyse spielte mehr als hundertmal das Mozart-Quintett mit verschiedenen internationalen Streichorchestern und seinem eigenen Ensemble. Vanoosthuyse gibt Meisterkurse und ist Gastprofessor an Universitäten und Konservatorien auf vier Kontinenten. Eddy Vanoosthuyse wurde für das World Philharmonic Orchestra ausgewählt und zum Symphonicum Europae eingeladen. Er nahm mehrere Preise und Auszeichnungen in Empfang, wie z. B. von der Chinese Clarinet Society und der Stadt Lima. 2013 bekam er den Torenwachter-Preis für seine internationale Karriere, und ein Jahr später ehrte ihn die Union belgischer Komponisten mit der prestigeträchtigen Fuga-Trophäe.


Eddy Vanoosthuyse ist künstlerischer Leiter des International Clarinet Competition Ghent. Er ist Vizepräsident des SWUK, einem flämischen Verein, der junge Musiker am Anfang ihrer Karriere fördert, sowie Gründungsmitglied der European Clarinet Association (Kortrijk 2010). Von 2010 bis 2013 war er weltweiter Koordinator der International Clarinet Association. Zudem nimmt er als Jurymitglied an diversen internationalen Wettbewerben teil und ist künstlerischer Leiter des ClarinetFest 2018, ein internationales Festival der International Clarinet Association. Vanoosthuyse ist Klarinettensolist der Brussels Philharmonic, Dozent am Koninklijk Muziekconservatorium Gent (Hogeschool Gent, School of Arts) und am Fontys Conservatorium von Tilburg (Niederlande). Er bespielt exklusiv die Klarinetten Buffet Crampon Tosca und die Vandoren-Mundstücke und -Blätter. www.eddyvanoosthuyse.be

(de nrs. met * zijn voor beiaard solo, de nrs. met ** zijn voor de beiaard samen met The International Clarinets) (les numéros avec * sont pour carillon solo ; les numéros avec ** sont pour le carillon associé à The International Clarinets) (the nos. with an * are for carillon solo, the nos. with ** will be performed by the carillon with The International Clarinets) (die Nummern mit * sind für Carillon solo, die Nummern mit ** sind für Carillon zusammen mit The International Clarinets)

1 *Aria (uit Polovtiaanse dansen) Alexander Borodin 2 Uit “Music for the Royal Fireworks” G. F. Haendel - Ouverture - La Réjouissance 3 **Andante uit pianoconcert 21 (KV467) W.A. Mozart 4 *Pas des Fleurs (uit Lakmé) Léo Delibes 5* Serenade Franz Schubert 6 Concerto Grosso op.3 nr.1 Antonio Vivaldi 7 **Adagio Tomaso Albinoni 8 * Vocalise Sergei Rachmaninov 9 * Adios Nonino Astor Piazzolla 10 Fantasia Da Concerto L. Bassi 11 **Bells across the meadows A.W. Ketelby Arrangementen: Jo Haazen nr.1,8/ Severine Sierens nr.2/ Geert D’hollander nr.4/ Wim Berteloot nr.5,9/ Guido Six nr.6,10

35


Maa 18 juni, 21 uur

Maa 25 juni, 21 uur

Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, Adj.-stadsbeiaardier van Brugge

Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunctstadsbeiaardier Roeselare

1. Vivace uit Sonatina VI Georg Fhillip Teleman

1. Preludium 6 Matthias van de Gheyn

2. Allegro Jozef-Hector Fiocco

2. Variaties op “Jeugdlied” Gaston Feremans

3. La Fringante Jozef-Hector Fiocco

3. Prealudium voor beiaard Renaat Veremans

4. Adagio uit klarinetconcerto in A Wolfgang Amadeus Mozart

4. Theme and variations for carillon Jos Lerinckx

5. Thema met variaties op Lison dormait Wolfgang Amadeus Mozart

5. Air uit suite 3 in D J.S. Bach

6. Serenade Joseph Haydn 7. Romance Antonio Rubera 8. Greensleeves anonymus 9. The Muppet Show Sam Pottle 10. Song of David uit Vladimir Cosma The adventures of David Balfour 11. Ik hou van u (1994) Noordkaap 12. Ik wil deze nacht (1973) Wannes van de Velde

6. L’important c’est la rose Gilbert Bécaud 7. Amar Pelos Dois Luisa Sobral 8. Annie’s song John Denver 9. Do-re-mi uit The Sound of music Richard Rodgers 10. Aux Champs Elysées Joe Dassin 11. La Paloma Sebastián Iradier 12. The Godfather Nino Rota 13. Nothing else matters Metallica 14. Zie ik de lichtjes van de Schelde Jan Stevens & Bobbejaan Schoepen 15. Houden van Miel Cools 16. La vita è bella Nicola Piovani (in samenspel (4-handig) met Brecht Berteloot) 17. Auld lang syne

36

Arrangementen: Kristiaan Van Ingelgem nr.3 / Francis Crépin nr.6 / Wim Berteloot nrs. 7, 8, 14, 15,16 17, / Koen Van Assche nr.9 / Jakob De Vreese nr.10 / Eugeen Uten nr. 11 / Jos Lerinckx nr.12 / Audrey Dye nr.13


Woe 27 juni, 21 uur Patrice Poliart Stadsbeiaardier van Mons en Enghien Maître carillonneur de Mons et Enghien City Carillonneur of Mons and Enghien Stadtglockenspieler von Mons und Enghien

Patrice Poliart (°14-08-1955) Prix d’Excellence voor piano en prijs voor kamermuziek van Soignies, in 1983. Beiaardlessen in Ath in de klas van Jean Claude Molle vanaf 1997; gediplomeerd in 2006. Titularis organist in de Sint-Martinuskerk van Horrues (Soignies). Beiaardier aan « la Collégiale St-Vincent de Soignies ». Prijs van de Marnixring van Oudenaarde in 2000 ; stage in Brugge in 2000. Deelname aan de cd van Brugge (2000), van Nijvel en aan de cd « Le renouveau de l’art campanaire en Communauté française ». Vertegenwoordigende beiaardier van l’Association Campanaire Wallonne op het congres van de Wereld Beiaard Federatie te Cobh (Ierland ) in 2002. Concerten in Vlaanderen en Wallonië, Frankrijk en Ierland (2002). Concert in Barcelona (wereldcongres 2017). Concerten in Zwitserland en de regio Rhône-Alpes in 2017. Beiaardles in Saint Amand les Eaux in de klas van Charles Dairay van 2006 tot 2010; diploma in 2010 Beiaarddiploma van de muziekacademie van Soignies in de klas van mv. Lontie, in 2011. Stadsbeiaardier van Mons in 2010 en Enghien in 2012. Deelname aan tv-programma « Ma Terre » en “C’est de belge”. enghien-le-carillon.be cloches.art.desoignies@gmail.com

F

Patrice Poliart (°14-08-1955) Prix d’Excellence pour le piano et prix de musique de chambre de Soignies en 1983. Cours de carillon à Ath dans la classe de Jean Claude Molle à partir de 1997 ; diplômé en 2006. Organiste titulaire à l’église Saint-Martin de Horrues (Soignies). Carillonneur à la collégiale St-Vincent de Soignies. Prix du Cercle Marnix d’Audenarde en 2000 ; stage à Bruges en 2000. Participation au CD de Bruges (2000) et de Nivelles ainsi qu’au CD Le renouveau de l’art campanaire en Communauté française. Carillonneur représentant l’Association campanaire wallonne au congrès de la Fédération mondiale du carillon à Cobh (Irlande) en 2002. Concerts en Flandre, en Wallonie, en France et en Irlande (2002). Concert à Barcelone (congrès mondial 2017). Concerts en Suisse et dans la région Rhône-Alpes en 2017. Cours de carillon à Saint-Amand-les-Eaux dans la classe de Charles Dairay de 2006 à 2010 ; diplômé en 2010. Diplôme de carillon de l’Académie de musique de Soignies dans la classe de Mme Lontie en 2011. Carillonneur attitré de Mons en 2010 et d’Enghien en 2012. Participation à l’émission de télévision « Ma Terre » et « C’est du belge ». enghien-le-carillon.be cloches.art.desoignies@gmail.com 37


F

Patrice Poliart (°14-08-1955) Prix d’Excellence for piano and Soignies chamber music prize in 1983. Carillon classes in Ath with Jean Claude Molle from 1997. Diploma in 2006. Appointed organist of St. Martin’s Church in Horrues (Soignies). Carillonneur of the “Collégiale St-Vincent de Soignies”. Prize of the Oudenaarde Marnixring in 2000; traineeship in Bruges in 2000. Recorded CDs on the carillons of Bruges (2000), Nivelles and a cd entitled “Le renouveau de l’art campanaire en Communauté française”. Represented the Association Campanaire Wallonne at the convention of the World Carillon Federation in Cobh (Ireland) in 2002. Concerts in Flanders, Wallonia, France and Ireland (2002). Concert in Barcelona (2017 world convention). Concerts in Switzerland and the Rhône-Alpes Region in 2017. Carillon lessons in SaintAmand-les-Eaux with Charles Dairay from 2006 until 2010; diploma in 2010 Carillon diploma of the music academy of Soignies, training under Mrs Lontie, in 2011. Appointed city carillonneur of Mons in 2010 and Enghien in 2012. Participated in the TV programme “Ma Terre” and “C’est du belge”. enghien-le-carillon.be cloches.art.desoignies@gmail.com

38

E

Patrice Poliart (°14-08-1955) Prix d’Excellence für Klavier und ein Preis für Kammermusik von Soignies (1983). Carillonunterricht in Ath bei Jean Claude Molle ab 1997; Diplom 2006. Organist in der Sint-Martinuskerk von Horrues (Soignies). Carilloneur am La Collégiale St-Vincent de Soignies. Preis des Marnixring von Oudenaarde 2000; Praktikum in Brügge 2000. Beteiligung an der CD von Brügge (2000), von Nivelles und an der CD „Le renouveau de l’art campanaire en Communauté française“. Repräsentant der l’Association Campanaire Wallonne auf dem Kongress der World Carillon Federation in Cobh (Irland) 2002. Konzerte in Flandern und Wallonien, Frankreich und Irland (2002). Konzert in Barcelona (Weltkongress 2017), Konzerte in der Schweiz und in der Region Rhône-Alpes 2017. Carillonunterricht in Saint Amand les Eaux bei Charles Dairay 2006-2010. Diplomierung 2010. Carillondiplom der Musikakademie Soignies bei Frau Lontie 2011. Stadtcarilloneur von Mons 2010 und Enghien 2012. Teilnahme am Fernsehprogramm „Ma Terre“ und „C’est de belge“. enghien-le-carillon.be cloches.art.desoignies@gmail.com


Maa 2 juli, 21 uur Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, Adj.-stadsbeiaardier van Brugge 1. Tre Versetti in mi minore Giuseppe Prospero Galloni -Moderato -Allegretto -Allegro comodo 2. Alpenglöckhen op.175 Theodor Oesten 1.Sonatine Géo Clement 2. Menuet dans le style de Bach Annik Place 3. Marizapalos Anoniem 17e eeuw 4 .On the San Antonio river Robert Byrnes 5. Fantaisie sur un thème russe Frank Steijns 6. University of Chicago suite Kamiel lefevere 7. Chiquilin de Bachin Astor Piazzolla 8. Les anges de Mons Roland Schoelinck 9. La polka des petits cochons A Langue et Vansnick (Mons) 10. Cordéonneux Folklore Wallon

3. La Violette op.99-1 Louis Streabbog 4. Fratello sole sorella luna (1972) Riziero Ortolani 5. Wien, du Stadt meiner Träume Rudolf Sieczynski 6. Adiemus uit “Songs for Sanctuary” Karl Jenkins 7. Match of the day (1971) Rhet Stoller 8. March uit “Raiders of the lost Ark” John Williams 9. The Java Jive (1940) Ben Oakland 10 America (1957) uit West Side Story Leonard Bernstein 11. Wien bleibt Wien Johan Schrammel 12. Abschied vom Klavier Ludwig van Beethoven

11. scottish del barak dè bo Folklore Wallon 12. Passe pied de la poule noire Folklore Wallon 13. Jamais deux sans toi Stéphane Delicq (trad Français) 14. La parade des canetons Géo Clement Arrangementen : Patrice Poliart nrs.2,7,8,9,10,11,12,13 / John R. Knox nr.3 39


Woe 4 juli, 21.00u Jonathan Lehrer Laureaat Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard Lauréat du concours de carillon Reine Fabiola Laureate of the Queen Fabiola carillon competition Sieger beim Königin-Fabiola-Wettbewerb in der Disziplin Carillon

F Jon Lehrer begon zijn beiaardstudies in 2000 aan Yale University. Na het afstuderen in de wiskunde, ondernam Jon verschillende concerttournees in Europa en in Noord-Amerika. Jon is laureaat van vier internationale beiaardwedstrijden waaronder de prestigieuze Koningin Fabiola Wedstrijd waarbij hij de SABAMprijs won voor de beste interpretatie van Vlaamse beiaardmuziek. Hij won in 2010 de internationale beiaardwedstrijd van de Nederlandse klokkenspelvereniging en eindigde als beste bij de Alex Julien Wedstrijd voor barokmuziek. Jon behaalde het einddiploma van kon. Beiaardschool “Jef Denyn”, waar hij studeerde bij Eddy Marien, Geert D’Hollander, en Koen Cosaert. Hij was meerdere malen gastartiest bij de Noord-Amerikaanse beiaardcongressen, en voerde “the Cast in Bronze theatrical carillon show” uit op de mobiele Millenniumbeiaard op renaissancefestivals doorheen de VS. Woont momenteel in Vancouver, BC en werkt als bio-informaticus in kankeronderzoek. 40

Jon Lehrer a entamé ses études de carillon en 2000 à l’Université de Yale. Après avoir obtenu son diplôme en mathématiques, il a entrepris plusieurs tournées de concerts en Europe et en Amérique du Nord. Jon est lauréat de quatre concours internationaux de carillon, dont le prestigieux Concours Reine Fabiola, dans le cadre duquel il a remporté le Prix SABAM pour la meilleure interprétation de musique flamande pour carillon. En 2010, il a remporté le concours international de carillon de la Nederlandse klokkenspelvereniging (Association néerlandaise du carillon) et a terminé premier du concours Alex Julien de musique baroque. Jon est diplômé de l’École royale de carillon Jef Denyn, où il a étudié avec Eddy Marien, Geert D’Hollander et Koen Cosaert. À plusieurs reprises, il a été artiste invité lors de congrès de carillon en Amérique du Nord, et a interprété « The Cast in Bronze Theatrical Carillon Show » sur le carillon ambulant Millenium lors de différents festivals de la Renaissance aux États-Unis. Il vit actuellement à Vancouver (Colombie-Britannique), où il travaille comme bio-informaticien dans le domaine de la recherche sur le cancer.


E

Jon Lehrer started to study the carillon in 2000 at Yale University. After graduating with a degree in mathematics, Jon toured Europe and North America several times. Jon is the laureate of four international carillon competitions, including the prestigious Queen Fabiola Competition, winning the SABAM prize for the best interpretation of Flemish carillon music. In 2010, he won the international carillon competition of the Dutch carillon association and the Alex Julien Competition for Baroque music. Jon graduated from the Royal Carillon School “Jef Denyn”, where he trained with Eddy Marien, Geert D’Hollander, and Koen Cosaert. He was a guest artist at various North American carillon conventions and performed “the Cast in Bronze theatrical carillon show” on the mobile Millennium carillon at Renaissance festivals all over the US. He currently lives in Vancouver, BC where he works as a bio-informatician in cancer research.

D

Jonathan Lehrer nahm das Carillonstudium 2000 an der Yale University auf. Nach seinem Abschluss in Mathematik unternahm Jonathan Lehrer verschiedene Konzerttourneen durch Europa und Nordamerika. Lehrer gewann vier internationale Carillonwettbewerbe, darunter den prestigeträchtigen Königin-Fabiola-Wettbewerb. Dabei wurde er mit dem SABAM-Preis für die beste Interpretation flämischer Carillonmusik ausgezeichnet. 2010 gewann er den internationalen Carillonwettbewerb des niederländischen Carillonverbands und errang den ersten Platz beim Alex-Julien-Wettbewerb für Barockmusik. Jonathan Lehrer holte sich sein Abschlusszeugnis an der Königlichen Carillonschule Jef Denyn, wo er von Eddy Marien, Geert D’Hollander und Koen Cosaert unterrichtet wurde. Er spielte mehrmals als Gast auf nordamerikanischen Caril-

lonkongressen und führte bei Renaissance-Festivals in den USA „The Cast in Bronze Theatrical Carillon Show“ auf dem mobilen Millennium-Carillon auf. Jonathan Lehrer wohnt momentan im kanadischen Vancouver und ist als Bioinformatiker in der Krebsforschung tätig.

1. Sonata a Cimbalo Solo Sybrandus van Noordt 2. Capricho Arabe Francisco Tarrega 3. Musetta’s Waltz from La Boheme Giacomo Puccini 4. Auf dem Wasser Zu Singen Franz Schubert 5. Chaconne Johann K. F. Fischer 6. Chaconne in F Johann Pachelbel 7. Image No. 2 for Carillon Emilien Allard 8. Bell Canto Geert D’hollander 9. Chorale Partita III: The Harmony of Zion John Knox 10. Fields of Gold Sting 11. Hallelujah Leonard Cohen Arrangementen: Bernard Winsemius nrs.1,5,6/ S Warner nr.3/ Arie Abbenes nr.4/ Joey Brink nrs. 10,11 41


Maa 9 juli, 21 uur

Woensdag 11 juli, 21 uur

Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge

Wim Berteloot Stadsbeiaardier Brugge, Menen en Diksmuide, adjunct-stadsbeiaardier van Roeselare Mannenkoor De Kerels - Emelgem (Izegem) o.l.v. Wim Berteloot / (nrs. met *)

1. Prelude voor beiaard Eduard Dupan (Stadsbeiaardier Brugge van 1864 tot 1913) 2. Bergamasca naar 17de eeuwse dansmuziek Carl Van Eyndhoven 3. Memorial Chimes for carillon Sir Edward Elgar 4. A Summer Evening’s Idyll Op. 16 nr. 2 Oskar Merikanto 5. The Third Man (Harry Lime Theme) Anton Karas 6. Klompendans uit “Zar und Zimmerman“ Albert Lortzing 7. Liederen van Franz Schubert Franz Schubert - Des Müllers Blumen, Op. 25 - Leise, leise laszt uns singen, D 635 - An die Musik, Op. 88 nr. 4 8. Liebestod uit “Tristan und Isolde” Richard Wagner 9. Uit “Tannhâuser” Richard Wagner - Pilgerchor - “O du Holder Abendstern” (Sterrenlied) 10. Selection I of English Songs Antoon Nauwelaerts (beiaardier van Brugge van 1913 tot 1948) 11. Postludium in d Jef Denyn 12. Auld lang syne An. Arrangementen: R. Van Streels: nr.5/ A. Moenaert: nr.6/ M. Van der Knijff: nr7a/ G. Oldenbeuving: nr.7b/ L. Van der Eijk: nr.7c/ F. Deleu: nr.8/ A. Moenaert: nr.9a/ S. Nees: nr.9b/ E. Uten: nr.11 42

Anno 1881 verzamelt Bruno Callewaert, een onderwijzer te Emelgem, een 20tal jongeren uit de congregatie om de Latijnse gezangen te verzorgen in de zondagsmissen. Onmiddellijk wordt de naam “De Kerels” aangenomen. In enkele jaren groeien de Kerels uit tot een echt mannenkoor dat, naast religieuze, ook profane muziek zingt. N.a.v. het 125-jarig jubileum werden concerten georganiseerd met mannenkoren uit binnen- en buitenland. In dit jubeljaar werd ook een dubbel-cd uitgebracht met enerzijds Vlaamse volksliederen en anderzijds liederen op teksten van Albrecht Rodenbach. De laatste jaren brengen de Kerels jaarlijks een bijzonder project, waarbij de grenzen van het traditionele koorzingen worden afgetast. Zo verbaasden de Kerels in 2010 het culturele veld met een succesvol multidisciplinair project “Ssstt…”, een samensmelting van koorzang, toneel, licht- en geluidseffecten en film. In 2012 behaalden de Kerels een eervolle 2de plaats in de “Lieven Duvosel Koorwedstrijd” voor mannenkoren. In het laatste koorfestival van de provincie (20152016) konden de Kerels zich terug plaatsen tussen de 12 geselecteerde koren. Vorig jaar concerteerden de Kerels samen met Dana Winner. Jaarlijks worden ook één of meerder Kerstconcerten verzorgd. Het koor streeft ernaar om, o.l.v. zijn dirigent, Wim Berteloot (reeds 27 jaar), de typische mannenkoorzang te koesteren en uit te dragen, doorheen zowat alle muzikale stijlperiodes.


F

En 1881, Bruno Callewaert, enseignant à Emelgem, réunit une vingtaine de jeunes de la congrégation pour prendre en charge les chants latins dans les messes dominicales. Le nom « De Kerels » est immédiatement adopté pour le groupe. En l’espace de quelques années, « de Kerels » deviennent un chœur d’hommes à part entière qui n’interprète pas seulement de la musique religieuse mais aussi de la musique profane. Dans le cadre du 125e anniversaire du groupe, une série de concerts ont été organisés avec des chœurs d’hommes des Pays-Bas et de l’étranger. Durant cette année jubilaire, un double CD est également sorti, reprenant d’une part des chansons populaires flamandes et d’autre part des chants lyriques sur des textes d’Albrecht Rodenbach. Ces dernières années, « de Kerels » présentent chaque année un projet particulier qui repousse les frontières du chant choral traditionnel. C’est ainsi qu’en 2010, ils ont pris le monde culturel par surprise avec un projet multidisciplinaire réussi intitulé « Ssstt… », qui opère une fusion du chant choral, du théâtre, des sons et lumières et du cinéma. En 2012, « de Kerels » ont décroché une excellente deuxième place au Concours Lieven Duvosel pour chœurs d’hommes. Lors du dernier festival choral de la province (2015-2016), De Kerels ont à nouveau su se placer parmi les 12 chœurs sélectionnés. L’année dernière, De Kerels

se sont produits en concert avec Dana Winner. Ils proposent également chaque année un ou plusieurs concerts de Noël. Sous la baguette de son chef Wim Berteloot (depuis 25 ans déjà), le chœur s’efforce de promouvoir et de répandre le chant choral masculin typique, et ce, à travers les styles musicaux d’à peu près toutes les époques.

E

In 1881, Bruno Callewaert, a teacher in Emelgem invited twenty boys from the congregation to sing the Latin hymns and psalms during the Sunday Mass. They decided to call themselves “De Kerels”. In just a few years, De Kerels became a real men’s choir, performing religious and profane music. On the occasion of their 125th anniversary, they organised concerts with Belgian and international men’s choirs. They also recorded a double CD during this celebratory year, with Flemish folk songs on the one hand and songs to texts by Albrecht Rodenbach. In recent years, De Kerels have performed a special project every year, testing the boundaries of traditional choral singing. In 2010, De Kerels astounded the cultural world with a successful multidisciplinary project, titled “Ssstt…”, a combination of choral singing, theatre, sound and light effects and film. In 2012, De Kerels obtained an honourable second place in the “Lieven Duvosel Koorwedstrijd” for men’s choirs. In the most recent provincial choir festival 43


(2015-2016), De Kerels were one of the 12 selected choirs. Last year, they performed in concert with Dana Winner. They also sing one or several Christmas concerts every year. The choir and its conductor Wim Berteloot (for over 25 years) strive to promote men’s choral singing, across all musical style periods.

Der Chor konzentriert sich unter der Leitung des Dirigenten Wim Berteloot, der den Chor bereits seit 25 Jahren leitet, auf den typischen Männerchorgesang in praktisch allen musikalischen Stilepochen.

D

1. Variaties op “Komt vrienden in de ronde “ (De Scheresliep) Wim Berteloot

Anno 1881 versammelt Bruno Callewaert, ein Lehrer in Emelgem, an die 20 Jugendliche aus der Kongregation zur Ausführung der lateinischen Gesänge während der Sonntagsmessen. Der Name De Kerels (Die Kerle) ist gleich gefunden. In wenigen Jahren entwickeln sich Die Kerle zu einem echten Männerchor, der neben religiösem Repertoire auch profane Musik singt. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums werden Konzerte mit Männerchören aus dem In- und Ausland organisiert. In diesem Jubiläumsjahr wurde auch eine Doppel-CD mit flämischen Volksliedern einerseits und Lieder zu Texten von Albrecht Rodenbach andererseits herausgebracht. In den letzten Jahren lancieren Die Kerle jedes Jahr ein besonderes Projekt, das die Grenzen des traditionellen Chorgesangs abtastet. So überraschten Die Kerle 2010 mit dem multidisziplinären Projekt „Ssstt…“, wobei Chorgesang, Theater, Licht- und Audioeffekte sowie Filmausschnitte ineinander übergehen. 2012 errangen die Kerle den ehrenvollen zweiten Platz beim Lieven-DuvoselChorwettbewerb für Männerchöre. Während des letzten Chorfestivals der Provinz (2015-2016) qualifizierten sich Die Kerle wiederum als einer der besten 12 Chöre. Im vergangenen Jahr trat der Chor mit Dana Winner auf. Jedes Jahr findet auch mindestens ein Weihnachtskonzert statt. 44

2. Preludium 5 Matthias van den Gheyn 3. * Ik zag Cecilia komen Oud-Vlaams lied 4. * Rosa Marnix De Cat (naar Mia van Gorki -Luc Devos) 5. Andante cantabile Jef Denyn 6. Derde Fantasia Peter Benoit 7. * Beiaardlied Peter Benoit 8. * Twee meisjes op het strand Raymond van het Groenewoud 9. Klein, klein kleutertje (In memoriam “Tante Terry”) Oud-Vlaams kinderliedje 10. Zeven dagen lang (Wat zullen we drinken) Hans Sanders 11. * O Mijn Kempen Armand Preud’homme 12. * Mijn Vlaandren heb ik hartelijk lief Gentil Antheunis 13. * Gebed voor het vaderland Gaston Feremans 14. Auld lang syne Arrangementen: Wim Berteloot nrs. 3, 7, 8, 9, 11, 12,14 / Jos D’hollander nr.6 / Jean-Pierre Hautekiet nr 10.


Maa 16 juli, 21 uur Koen Cosaert Stadsbeiaardier te Kortrijk, Izegem, Harelbeke en Roeselare Maître carillonneur de Courtrai, Izegem, Harelbeke et Roulers City Carillonneur of Kortrijk, Izegem, Harelbeke and Roeselare Stadtglockenspieler von Kortrijk, Izegem, Harelbeke und Roeselare

Koen Cosaert is directeur van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen, het oudste en grootste instituut voor beiaardkunst in de wereld. Als onderdeel van de Belgische beiaardcultuur geniet de Beiaardschool de erkenning van UNESCO als ‘best safeguarding practice’ voor het immaterieel cultureel werelderfgoed. Aan deze school en aan de afdeling ervan te Roeselare was Koen Cosaert sinds 1987 docent campanologie, harmonie en beiaardspel. Sedert 2007 is hij ook gastdocent voor beiaard en campanologie aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg. Hij is stadsbeiaardier te Kortrijk, Izegem, Harelbeke en Roeselare. Hij maakte concertreizen doorheen geheel Europa, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië. Koen Cosaert is ondervoorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging en was van 2011 tot 2017 secretaris van de Wereld Beiaard Federatie (WCF).

F

Koen Cosaert est directeur de l’École royale de carillon « Jef Denyn » à Malines, l’institut d’art du carillon le plus ancien et le plus prestigieux au monde. Fleuron de la culture du carillon en Belgique, l’École du carillon jouit de la reconnaissance de l’UNESCO en tant que meilleure pratique de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel mondial. Dans cette école ainsi que dans sa section de Roulers, Koen Cosaert enseigne la campanologie, l’harmonie et le carillon depuis 1987. Il est également maître de conférences en carillon et campanologie à l’université d’État de Saint-Pétersbourg depuis 2007. Il est carillonneur titulaire à Courtrai, Izegem, Harelbeke et Roulers. Il a fait des tournées de concerts dans toute l’Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Koen Cosaert est vice-président de l’Association flamande du carillon et a été secrétaire de la Fédération mondiale du carillon (WCF) de 2011 à 2017. 45


E

Koen Cosaert is the director of the Royal Carillon School “Jef Denyn” in Mechelen, the world’s oldest and largest institution for carillon art. As part of Belgium’s carillon culture, the carillon school is recognised by UNESCO as a “best safeguarding practice” for intangible world heritage. Koen Cosaert taught campanology, harmony and carillon at this school and its branch in Roeselare. Since 2007, he is also a guest lecturer on carillon and campanology at the State University of Saint Petersburg. He is employed as the city carillonneur of Kortrijk, Izegem, Harelbeke and Roeselare respectively. He has given concerts all over Europe, the United States, Canada, Japan and Australia. Koen Cosaert is the vice-president of the Flemish Carillon Association. From 2011 until 2017, he was the secretary of the World Carillon Federation.

D

Koen Cosaert ist Direktor der Königlichen Carillonschule Jef Denyn in Mecheln, dem ältesten und größten Institut für Carillonkunst der Welt. Diese Carillonschule ist fester Bestandteil der belgischen Glockenspielkultur und wird als solche im Register guter Praxisbeispiele der UNESCO für immaterielles Kulturerbe geführt. An dieser Schule und an deren Außenstelle in Roeselare fungiert Koen Cosaert seit 1987 als Dozent für Kampanologie, Harmonie und Glockenspiel. Seit 2007 ist er auch Gastdozent für Carillon und Kampanologie an der Staatsuniversität von St. Petersburg. Er ist Stadtcarilloneur in Kortrijk, Izegem, Harelbeke und Roeselare. Des Weiteren unternahm er Konzertreisen durch Europa, die USA, Kanada, Japan und Australien. Koen Cosaert ist Vizepräsident der Vlaamse Beiaard Vereniging und war zwischen 2011 und 2017 Sekretär der World Carillon Federation (WCF). 46

1. Toccata en fuga in re klein, BWV 565 J.S. Bach 2. Badinerie, uit de Suite n°2 voor orkest, BWV 1067 J.S. Bach 3. Air, uit de Suite n°3 voor orkest, BWV 1068 J.S. Bach 4. Allegro, uit Concerto voor viool, strijkers en b.c. n°1, BWV 1041 J.S. Bach 5. Preludium en menuet Jef van Hoof 6. Lied zonder Woorden Staf Nees 7. Drie Dansen Arthur Meulemans - Allegretto - Valzando - Allegro ben ritmato 8. Preludium en Allegro naar Pugnani Fritz Kreisler 9. Fascination. Valse tzigane Fidenco Marchetti 10. Valse Orientale Phil Polin 11. Marche Folies-Bergère Paul Lincke Arrangementen: J. Van der Ende nr.1/K. Cosaert nrs.2,4/ B.Winsemius nrs.3, 9/A. Abbenes nrs.8,10,11


Woe 18 juli, 21 uur Frank Deleu & Jean-Pierre Hautekiet Bells for 2, beiaard vierhandig Bells for 2, carillon à quatre mains Bells for 2, carillon music for four hands Bells for 2, Glockenspiel vierhändig

Bells for 2 is een beiaardduo gevormd door de Brugse ere-stadsbeiaardier Frank Deleu en Adjunct-stadsbeiaardier Jean-Pierre Hautekiet. Zij treden regelmatig op; ook in het buitenland. De concertprogramma’s vormen een mix van klassieke muziek, salonmuziek en “Golden Music” uit het populaire repertoire. Met dit repertoire realiseerden ze een CD-opname die integraal werd opgenomen op de beiaard van het Belfort van Menen.

F

Bells for 2 est un duo de carillonneurs constitué du maître carillonneur honoraire de la ville de Bruges, Frank Deleu, et de son adjoint, Jean-Pierre Hautekiet. Ils donnent fréquemment des représentations ensemble, aussi à l’étranger. Leur programme de concerts se caractérise par un mélange de musique classique, de musique de salon et de “Golden Music” du répertoire populaire. Avec ce répertoire, ils ont enregistré un CD du haut de la tour du Beffroi de Menin.

E

Bells for 2 is a carillon duo formed by the Honorary City Carillonneur of Bruges, Frank Deleu, and his Deputy, Jean-Pierre Hautekiet. They perform regularly together, also abroad. Their concert programmes are a mix of classical music, salon music and ‘golden music’ from the popular repertoire. Their programme has been recorded integrally for CD onthe carillon in the Belfry at Menen.

D

Bells for 2 ist ein Glockenspielduo, bestehend aus dem Brügger EhrenStadtglockenspieler Frank Deleu und dem Assistenz-Stadtglockenspieler JeanPierre Hautekiet. Sie treten regelmäßig auf; auch im Ausland. Die Konzertprogramme sind ein Mix aus klassischer Musik, Salonmusik und “Golden Music” aus dem populären Repertoire. Mit diesem Repertoire realisierten sie ein CD-Projekt, das zur Gänze wurde auf dem Glockenspiel des Belfrieds von Menen aufgenommen wurde. 47


Maa 23 juli, 21 uur

Woensdag 25 juli, 21 uur

Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge

Elizabeth Vitu Stadsbeiaardier van Perpignan (Fr) Maître carillonneur de Perpignan (Fr) City Carillonneur of Perpignan (Fr) Stadtglockenspieler von Perpignan (Fr)

1. Sarabande Johann C. Pezel 2. Chaconne Johann K. F. Fischer 3. Mysteriensonata (“Rozenkranzsonaten”) nr. 1 Heinrich I. F. Von Biber 4. Ciaccona Gotfried Finger 5. Ciacona, BWV Anhang 84 Johann S. Bach 6. Sonatine uit Actus Tragicus, BWV 106 Johann S. Bach 7. Ciacona Heinrich I. F. Von Biber 8. Cellosuite 1, BWV 1007 Johann S. Bach - Prelude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuetto I en II - Gigue 9. Postludium in d Jef Denyn 10. Auld lang syne An. Arrangementen: F. Deleu: nrs. 1,2,3,4,5,7,8/ B. Winsemius: nr.6/ E. Uten: nr.10

48

Elizabeth Vitu (1957, Virginia, VS) studeerde gedurende 9 jaar beiaard bij Charles Chapman, beiaardier van Luray (Virginia) en aan de universiteit van Hollins (Virginia) waar men voor haar een beiaarddiploma in het leven heeft geroepen. Na het eervol behalen van haar diploma studeerde ze bij Jacques Lannou aan de Ecole Française de Carillon de Douai (Frankrijk). Sedert 1997 bespeelt ze de beiaard van de kathedraal Saint-Jean-Baptiste te Perpignan. In 2006 werd ze benoemd tot “carillonneur-attitré par l’Evêque de Perpignan-Elne”. Elizabeth is programmatieverantwoordelijke van het Festival international de carillon de Perpignan, dat dit jaar aan zijn 13e editie toe is. Ze publiceerde beiaardmuziek in het VK en in de VS, en is actief bij de beiaardfederaties van Groot-Brittannië, Noord-Amerika en Frankrijk. Ze concerteert regelmatig in Europa en in de VS. Sedert 2011 geeft ze beiaardles in Perpignan. Om zich te verdiepen, hernam ze haar beiaardstudies aan de kon. Beiaardschool te Mechelen (les van Koen Cosaert, Eddy Mariën en Tom van Peer) waar ze in 2016 afstudeerde.


F

Elizabeth Vitu (née en 1957 dans l’État de Virginie aux États-Unis) a étudié le carillon pendant neuf ans auprès de Charles Chapman, carillonneur de Luray (Virginie) ainsi qu’à l’université de Hollins (Virginie), où un diplôme de carillon a été spécialement créé pour elle. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, elle a étudié le carillon avec Jacques Lannou à l’École française de carillon de Douai (France). Depuis 1997, elle joue sur le carillon de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan. En 2006, elle a été nommée « carillonneur attitré » par l’évêque de Perpignan-Elne. Elizabeth est responsable de la programmation pour le Festival internatio-

nal de carillon de Perpignan, qui en est cette année à sa 13e édition. Elle a publié de la musique pour carillon au Royaume-Uni et aux États-Unis, et est active dans les fédérations de carillon de Grande-Bretagne, d’Amérique du Nord et de France. Elle donne régulièrement des concerts en Europe et aux États-Unis. Depuis 2011, elle enseigne le carillon à Perpignan. Pour approfondir ses connaissances, elle a repris ses études de carillon à l’École royale de carillon de Malines (y recevant l’enseignement de Koen Cosaert, Eddy Mariën et Tom van Peer), où elle a obtenu son diplôme en 2016. 49


E

Elizabeth Vitu (b. 1957, Virginia, USA) studied the carillon for nine years with Charles Chapman, the carillonneur of Luray (Virginia) and at Hollins University (Virginia), where a carillon degree was created especially for her. After graduating with honours, she trained with Jacques Lannou at the Ecole Française de Carillon de Douai (France). Since 1997, she has played the carillon of the Cathedral of Saint-Jean-Baptiste in Perpignan. In 2006, she was appointed “carillonneur-attitré par l’Evêque de Perpignan-Elne”. Elizabeth is the programme director of the Festival international de carillon de Perpignan, which will be organised for the 13th year running this year. She has published carillon music in the UK and in the USA and is an active member of several carillon associations in Great Britain, North America and France. She regularly gives concerts in Europe and in the USA. Since 2011, she has been teaching the carillon in Perpignan. To gain a better understanding of her instrument, she reprised her carillon studies at the Royal Carillon School in Mechelen (where she was taught by Koen Cosaert, Eddy Mariën and Tom van Peer), graduating from the school in 2016.

50

D

Elizabeth Vitu (1957, Virginia, USA) studierte 9 Jahre Carillon bei Charles Chapman, Carilloneur von Luray (Virginia), sowie an der Universität von Hollins (Virginia), wo man für sie ein Carillondiplom ins Leben rief. Nach ihrem glanzvollen Abschluss setzte sie ihr Studium bei Jacques Lannou an der Ecole Française de Carillon de Douai in Frankreich fort. Seit 1997 bespielt sie das Carillon der Kathedrale Saint-Jean-Baptiste in Perpignan. 2006 wurde sie zum „Carillonneur-attitré par l’Evêque de Perpignan-Elne“ ernannt. Elizabeth Vitu ist verantwortlich für das Programm des Festival international de carillon de Perpignan, das in diesem Jahr zum 13. Mal stattfindet. Sie veröffentlichte Carillonmusik im Vereinigten Königreich und in den USA und ist zudem aktiv in den Carillonverbänden von Großbritannien, Nordamerika und Frankreich. Vitu tritt regelmäßig in Europa und in den USA auf. Seit 2011 gibt Sie Carillonunterricht in Perpignan. Zur Vertiefung ihrer Kenntnisse nahm sie das Studium an der Königlichen Carillonschule in Mecheln wieder auf, wo sie von Koen Cosaert, Eddy Mariën und Tom van Peer unterrichtet wurde. 2016 konnte sie ihr Studium dort abschließen.


1. Prélude n° 10 en UT Matthias Van den Gheyn 2. Marizapalos Anon. 17e eeuw 3. Jesu, bleibet meine Freude Johann Sebastian Bach 4. « Mon cœur s’ouvre à Ta Voix » Samson et Délila Camille Saint Saens 5. Evening Bells The Alfred Suite Kamiel Lefévere 6. « Quando me’n vo’ » La Bohème Giacomo Puccini 7. Une Petite Fantaisie et Fugue Hamilton Harty 8. Les Roses de Picardie Haydn Wood 9. Memorial Chimes for Carillon, Op. 86 Sir Edward Elgar 10. Hear the Bells! John Diercks

Maa 30 juli, 21 uur Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunctstadsbeiaardier Roeselare 1. Impromptu Ferdinand Timmermans 2. Salut d’amour Edward Elgar 3. Melodie in F Anton Rubinstein 4. Wals op.64 nr. 2 Frédéric Chopin 5. Bachianas Brasileiras Heitor Villa-Lobos 6. West Side Story medley Leonard Bernstein 7. Adios Nonino Astor Piazzolla 8. Bohemian Rhapsody Freddie Mercury

13. Campanella Géo Clément

9. France Gall: - Il jouait du piano debout Michel Berger - Ella, ell l’a Michel Berger - Poupée de cire, poupée de son Serge Gainsbourg

14. Un jour mon prince viendra Frank Churchill

10. Wals in As op.39 nr.15 Johannes Brahms

15. Nourrissez les oiseaux Richard Sherman

11. Once upon a time I the West Ennio Morricone

16. La Mer Charles Trenet

12. Gabriels oboe Ennio Morricone

17. Black is the color of my true love’s hair Trad. Américain

13. Auld lang syne

11. Prelude to Manvantara John Diercks 12. Vuggevise (Berceuse) Karsten Hermansen

18. Auld Lang Syne Trad. Ecossais

Arrangementen: Bernard Winsemius nr.2 /Wim Berteloot nrs. 3, 7, 9, 11,12, 13 / Koen Va Assche nr. 4 / Jakob De Vreese nr. 5 / Francis Crépin nr. 6 / Philippe Beullens nr.8 / Eugenn Uten nr.10

Arrangementen : Ronald Barnes nr.2/ Elizabeth Vitu nrs.3,4,6,8,10,14,15,16/ J. Maynard nr.17/ C.T. Chapman nr.18

51


Zat 05 augustus, 11 uur MAfestival Koen Cosaert Stadsbeiaardier te Kortrijk, Izegem, Harelbeke en Roeselare MaĂŽtre carillonneur de Courtrai, Izegem, Harelbeke et Roulers City Carillonneur of Kortrijk, Izegem, Harelbeke and Roeselare Stadtglockenspieler von Kortrijk, Izegem, Harelbeke und Roeselare

Une fillette

Susanne

1. Une jeune fillette, uit het Versteekboek voor de stadsbeiaard van Brussel (1648) Theodore De Sany (1599-1658)

8 Susanne un jour, uit het Versteekboek voor de stadsbeiaard van Brussel (1648) Theodore De Sany

2. Intavolatie op Une jeune fillette Carl Van Eyndhoven (1959)

9 Intavolatie op Susanne un jour Carl Van Eyndhoven

3. Almande Nonette Joseph Butler (+ voor 1675)

Daphne 10 Doen Daphne d’over schoone Maeght Jacob Van Eyck (1590-1657)

La donna

11 Courante Daphne Anoniem

4. Donna Croudele, uit het Versteekboek voor de stadsbeiaard van Brussel (1648) Theodore De Sany 5. Intavolatie op Donna Crudel Carl Van Eyndhoven Amaryllis 6. Amaryllis Giulio Caccini (1551-1618) 7. Ach Amaryllis Anoniem

12 Ciacona, uit het Klavierboek van Dimpna Isabella Reynders (Meerhout, 17e eeuw) 13 Follie de Spagne, uit het Klavierboek van Dimpna Isabella Reynders (Meerhout, 17e eeuw) Arrangementen: Bernard Winsemius nr.3/ Jeff Rottiers nr.6/ Heleen van der Weel nrs. 7,10,11/ Koen Cosaert nrs.12,13


Maa 6 augustus, 21 uur

Zat 11 augustus, 11 uur

Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, Adj.-stadsbeiaardier van Brugge

MA-festival Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunct-stadsbeiaardier Roeselare

1. Wiener Marsch Carl Czerny 2. Allegro con brio G.Cerruti 3. Non giova il sospirar Gaetano Donizetti 4. Espana (1883) Emmanuel Chabrier 5. Im Kahlenbergerdörfel (polka) Fhilipp Fahrbach 6. Piccolo Polka Eugéne Damaré 7. Dunkelrote Rosen bring’ich, schöne Frau uit de operette Gasparone Carl Millöcker

1. Ricercar in mi Adriaen Willaert ± 1490-1562 2. Traut Marle Anoniem (Duits)

16e eeuw

3. Marfira, Por Vos Muero Anoniem (Spaans) 16e eeuw 4. Pase El Agoa, Ma Julieta Anoniem (Spaans) 16e eeuw 5. Margot Labourez Les Vignes Jacob Arcadelt ± 1500-1568 6. Carrisima Isabella Jacob Arcadelt ± 1500-1568 7. Perrette, Disait Jean Guillaume Costeley ± 1531-1606

8. Mama (1940) Cesare Bixio

8. Bellissima Mirtilla Giovanni Gastoldi ± 1550-1622

9. O mein Papa Paul Burkhard

9. Fair Phyllis John Farmer ± 1560- ?

10. Chariots of Fire Vangelis

10. No ,No, No No, Nigella Thomas Morley 1557-1602

11. Thank you for the music ABBA

11. Said I That Amaryllis? Thomas Morley 1557-1602 12. Adieu, Sweet Amaryllis John Wilbye 1574-1638 13. Ach Gretlein Stephan Zirler ± 1518-1568 14. Vecchie letrose Adriaen Willaert ± 1490-1562 15. Madonna mia famme Adriaen Willaert ± 1490-1562 16. Ricercar in re Adriaen Willaert ± 1490-1562 Arrangementen: Koen Cosaert nrs. 1,14,15,16 / Wim Berteloot 2-13

53


Maa 13 augustus, 21 uur Els Debevere Stadsbeiaardier van Nieuwpoort Maître carillonneur de Nieuwpoort City Carillonneur of Nieuwpoort Stadtglockenspieler von Nieuwpoort

Els (Elisabeth) Debevere (°1961) studeerde piano en orgel aan het Stedelijk Conservatorium te Oostende. Zij behaalde tevens het diploma koster-organist bij het Bisdom Brugge. Zij is gedurende 6 jaar werkzaam geweest als koster-organist te Oostende. Daar was zij 20 jaar lid van het Koninklijk Sint-Gregoriuskoor, waarvan 9 jaar als dirigente. In het academiejaar ’97-‘98 vatte zij de beiaardstudies aan aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn te Mechelen. In september 2002 behaalde zij het getuigschrift voor beiaardspel en op 19 juni 2004 haar einddiploma aan de beiaardschool. Momenteel is zij werkzaam als apotheekassistente in het ziekenhuis van Veurne. Vanaf 2005 is Els stadsbeiaardier van Nieuwpoort. Zij geeft concerten in binnen- en buitenland en nam ook deel aan de Internationale Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard in Mechelen in 2008. Zij was één van de voornaamste stuwende krachten achter het grensoverschrijdend beiaardfestival, “De hemel als concertzaal”, dit in samenwerking met Frans-Vlaanderen.

F

Els (Elisabeth) Debevere (née en 1961) a étudié le piano et l’orgue au Conservatoire d’Ostende. Elle est également titulaire d’un diplôme de sacristain-organiste de l’évêché de Bruges. Pendant six ans, elle a officié comme sacristain-organiste à Ostende. Elle y a fait partie du Chœur royal Saint-Grégoire pendant 20 ans, dont

54

neuf en tant que chef d’orchestre. Durant l’année académique 97-98, elle a entamé les études de carillon à l’École royale de carillon Jef Denyn de Malines. En septembre 2002, elle y a obtenu le certificat de carillon, suivi le 19 juin 2004 par le diplôme de fin d’études délivré par cette école. Elle travaille actuellement comme assistante en pharmacie à l’hôpital de Furnes. Depuis 2005, Els est carillonneur attitré de la ville de Nieuport. Elle donne des concerts en Belgique et à l’étranger, et a également participé au Concours international Reine Fabiola de carillon à Malines en 2008. Elle a été l’un des principaux moteurs du festival transfrontalier de carillon « De hemel als concertzaal » (Le ciel pour salle de concert), en collaboration avec la Flandre française.


E

Els (Elisabeth) Debevere (b. 1961) studied piano and organ at the Municipal Conservatory of Ostend. She also obtained the diploma of verger-organist with the Diocese of Bruges, working as a verger and organist in Ostend for six years. She was also a member of the Koninklijk Sint-Gregoriuskoor for twenty years, acting as the choir’s conductor for nine years. In 1997, she started her training as a carillonneur at the Royal Carillon School Jef Denyn in Mechelen. In September 2002, she obtained the carillon playing certificate, graduating from the carillon school on 19 June 2004. She currently works as an apothecary assistant in the hospital in Veurne. In 2005, Els was appointed city carillonneur of Nieuwpoort. She has performed in Belgium and abroad and has also participated in the International Queen Fabiola carillon competition in Mechelen in 2008. She was the main driving force behind the international carillon festival, “De hemel als concertzaal” (Heaven as a concert hall), in collaboration with the Region of French Flanders.

D

Els (Elisabeth) Debevere (1961) studierte Klavier und Orgel am Stedelijk Conservatorium in Ostende. Zudem qualifizierte sie sich als Küsterin-Organistin des Bistums Brügge und war sechs Jahre lang in dieser Funktion in Ostende tätig. 20 Jahre lang war Els Debevere Mitglied des Koninklijk Sint-Gregorius-Chors, davon 9 Jahre als Dirigentin. Im akademischen Jahr 1997-98 nahm sie das Carillonstudium an der Königlichen Carillonschule Jef Denyn in Mecheln auf. Im September 2002 erhielt sie ihr Carillonzeugnis, und am 19. Juni 2004 folgte das Abschlusszeugnis an der Carillonschule.

Momentan ist Debevere als Apothekerassistentin im Krankenhaus von Veurne tätig. Seit 2005 ist sie Stadtcarillonneur von Nieuwpoort und gibt Konzerte im In- und Ausland. Im Jahr 2008 nahm sie am internationalen Königin-Fabiola-Wettbewerb für Carillon in Mecheln teil. Sie war eine der wichtigsten Akteure beim grenzüberschreitenden Carillonfestival De hemel als concertzaal, das in Zusammenarbeit mit Französisch-Flandern ausgetragen wurde. 1. Largo e Andante Antonio Vivaldi 2. Suite 1 voor Cello Johann Sebastian Bach - Preludium - Gigue 3. Suite in Popular Syle for Carillon John Courter - Ragtime for Bells - Blues for Bells 4. The Godfather Nino Rota - Love said goodbye - Thema 5. Polonaise voor beiaard Géo Clément 6. De Troubadour Paula Van de Wiele 7. Variaties op “Jeugdlied” van Gaston Feremans Kristiaan Van Ingelgem 8. Medley stars on 45 Els Debevere 9. Les mots que j’entends (Bleusette) Toots Tielemans 10. Ne me quitte pas Jacques Brel 11. Preludium Staf Nees Arrangementen: J. De Vreese en R. Perfecto nr.2/ J. De Vreese en J. Lerinckx nr.4/ A. Dye nr.7/ E. Debevere nr.9 55


Woe 15 augustus, 21 uur Carl Van Eyndhoven Beiaardier van Mol (B) en Tilburg (Nl) Carillonneur de Mol (B) et Tilburg (Nl) Carillonneur of Mol (B) and Tilburg (Nl) Glockenspieler von Mol (B) und Tilburg (Nl)

Carl Van Eyndhoven (1959) is decaan van de Faculteit Kunsten (LUCA School of Arts / KU Leuven). Hij promoveerde in 2012 over de uitvoeringspraktijk van zeventiende-eeuwse beiaardmuziek in de Zuidelijke Nederlanden. Hij laat zich vooral horen in de beiaardwereld als stadsbeiaardier van Tilburg en Mol en via concerten in Frankrijk, Nederland, Polen, USA, Japan,.... Van 2000 tot 2012 was hij voorzitter van de Vlaamse Beiaardvereniging en van 2007 tot 2016 voorzitter van Koor&Stem. Momenteel is hij voorzitter van CEMPER (Centrum voor het cultureel erfgoed van muziek en podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel vzw) en het Béla Bartók Archief - Fonds Denijs Dile van België. In 2017 nam hij de cd “Django Bells” op i.s.m. het jazz manouche ensemble Minor Sing uit Lyon.

56

F

Carl Van Eyndhoven (né en 1959) est doyen de la Faculté des Arts (LUCA School of Arts / KU Leuven). En 2012, il a obtenu son doctorat avec une thèse sur la pratique de l’interprétation de la musique pour carillon du 17e siècle dans le sud des Pays-Bas. Dans le monde du carillon, il est particulièrement actif en tant que carillonneur attitré de Tilburg et de Mol et à travers des concerts donnés en France, aux Pays-Bas, en Pologne, aux États-Unis, au Japon, etc. De 2000 à 2012, il a été président de l’Association flamande du carillon et, de 2007 à 2016, président de Koor&Stem (Chœur et Voix). Il est actuellement président du CEMPER (Centre pour le patrimoine culturel de la musique et des arts de la scène en Flandre et à Bruxelles ASBL) ainsi que des Archives Béla Bartók Fonds Denijs Dile de Belgique. En 2017, il a enregistré le cd Django Bells en collaboration avec l’ensemble de jazz manouche Minor Sing de Lyon.


E

Carl Van Eyndhoven (b. 1959) is the dean of the Faculty of Arts (LUCA School of Arts / KU Leuven). In 2012, he obtained his PhD on the performance of seventeenth-century carillon music in the Southern Netherlands. He is known in the carillon world as the city carillonneur of Tilburg and Mol and regularly gives concerts in France, the Netherlands, Poland, the USA and Japan. From 2000 until 2012, he was the acting president of the Flemish Carillon Association and from 2007 until 2016 the president of Koor&Stem. He currently serves as the president of CEMPER (Centre for the cultural heritage of music and the performing arts in Flanders and Brussels, a not-for-profit association) and the Béla Bartók Archive - Denijs Dile Fund of Belgium. In 2017, he recorded the cd “Django Bells” together with the Minor Sing jazz manouche ensemble from Lyon.

D

Carl Van Eyndhoven (1959) ist Dekan an der Kunstfakultät (LUCA School of Arts/KU Leuven). Er promovierte 2012 über die Ausführungspraxis der Carillonmusik im 17. Jahrhundert in den südlichen Niederlanden. Er ist vor allem bekannt als Stadtcarilloneur von Tilburg und Mol und für seine Konzerte in Frankreich, in den Niederlanden, in Polen, in den USA und in Japan. Zwischen 2000 und 2012 war er Vorsitzender der Vlaamse Beiaard Vereniging und zwischen 2007 und 2016 Vorsitzender von Koor&Stem. Momentan ist er Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins CEMPER (Zentrum für Kulturerbe im Bereich Musik und darstellende Künste in Flandern und Brüssel) und des belgischen Béla-Bartók-Archivs – Fonds Denijs Dille. 2017 nahm er die cd „Django Bells“ in Zusammenarbeit mit dem Jazz-Manouche-Ensemble Minor Sing aus Lyon auf.

1. Sa trompen! Bergamaska (Dansen uit het beiaardmanuscript van Théodore de Sany - 1648) 2. Meine Seele rühmt und preisst Johann Sebastian Bach (uit cantate 189) 3. Fantasie sur les motifs favoris de l’Opéra Gaetano Donizetti Gemma di Vergy de G. Donizetti (uit: Compositien voor het klokkenspel 1861 Utrecht) 4. Ave Maris Stella (naar het beiaardmanuscript van de Sany, 1648) 5. Une jeune Fillette (Manuscript van Vincentius de la Faille, Brussel 1625) 6. Twee Menuetten Franz Schubert (Uit: 20 Menuetten - D.41) 7. Meditatie over Oud-Nederlandse Marialiederen 8. Oh Cara Armonica Fernando Sor (Uit: Il Flauto Magico - W.A.Mozart) 9. Improvisatie over jazzstandards

57


Maa 20 augustus, 21 uur

Woe 22 augustus, 21 uur

Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge

Trevor Workman Beiaardier van Bournville Village Trust (UK) Carillonneur de Bournville Village Trust (UK) Carillonneur at Bournville Village Trust (UK) Glockenspieler von Bournville Village Trust (UK)

1. Prelude in C, voor luit Sylvius L. Weiss 2. Je ne puis eviter Pieter de Vois 3. Ierse melodieën An. - The Peacock - The Good Natured Man - The Cruiskeen Lawn - The Sweep’s Hornpipe 4. Edelweiss uit « Sound of Music » Richard Rodgers 5. Franse chansons: - La vie en Rose Louis Guglielmi - Tous les garçons Françoise Hardy - Non je ne regrette rien Edith Piaf - Donna Donna Claude François 6. Kalinka An. Russisch 7. Big Ben Fantasie Romke de Waard 8 Ne me quitte pas Jacques Brel 9 Postludium in d, voor beiaard Jef Denyn 10 Auld lang syne An. Arrangementen: F. Deleu: nrs. 1 5/ A. Gebruers: nr.3/ K. Van Assche: nr. 4/ P. van den Broek: nr. 6/ R. Vanstreels: nr. 8/ E. Uten: nr. 10

58

Trevor Workman is beiaardier van Bournville Village Trust. In 1965 volgde hij beiaardstudies bij Clifford Bal (beiaardier sinds 1924). Trevor toerde uitvoerig internationaal doordat hij Groot- Brittannië vertegenwoordigde op talloze Europese en mondiale beiaardevenementen. Hij is voormalig voorzitter van de Britse Carillon Vereniging en is actief in het bevorderen van beiaard en beiaardkunst in Engeland. Trevor is Directeur van de ‘George Cadbury Carillon School’, de eerste in zijn soort in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met de “Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ Mechelen” en het “Nederlandse Carillon instituut, Dordrecht’. In 2017 vierde Trevor 50 jaar als Bournville Carillonneur. In dat jaar werden de 2 hoogste octaven vervangen en Trevor werd vereerd doordat één van de klokken een reliëf kreeg met een verwijzing naar zijn loopbaan van 50 jaar.


E

Trevor Workman is the carillonneur of the Bournville Village Trust. In 1965, he studied the carillon with Clifford Bal (the carillonneur since 1924). Trevor regularly toured the world, representing Great Britain at various European and international carillon events. He is the former president of the British Carillon Association and actively promotes the carillon and carillon art in the UK. Trevor is also the director of the “George Cadbury Carillon School”, the first of its kind in the United Kingdom, in collaboration with the “Royal Carillon School ‘Jef Denyn’” and the “Nederlandse Carillon instituut, Dordrecht”. In 2017, Trevor celebrated the 50th year of this tenure as Bournville Carillonneur. That year, the two highest octaves were replaced and Trevor was honoured for his commitment, with a relief on one of the bells, in reference to his 50-year career as a carillonneur.

F

Trevor Workman est carillonneur du Bournville Village Trust. En 1965, il a étudié le carillon avec Clifford Bal (carillonneur depuis 1924). Trevor a accumulé les tournées internationales en sa qualité de représentant de la Grande-Bretagne lors de nombreux événements européens et mondiaux axés sur le carillon. Dans le passé, il a été président de l’Association britannique du carillon, et il s’emploie à promouvoir le carillon et l’art du carillon en Angleterre. Trevor est Directeur de la « George Cadbury Carillon School », la première du genre au Royaume-Uni, en collaboration avec l’École royale de carillon Jef Denyn de Malines et l’Institut néerlandais du carillon à Dordrecht. En 2017, Trevor a fêté ses 50 ans de carrière en tant que carillonneur de Bournville. Cette année-là, les deux plus hautes octaves ont été remplacées et, en guise d’hommage à Trevor, une des cloches a été ornée d’une inscription en relief faisant référence à sa carrière de 50 ans.

D

Trevor Workman ist Carilloneur des Bournville Village Trust. 1965 erhielt er Unterricht bei Clifford Ball, einem seit 1924 aktiven Carilloneur. Trevor Workman unternahm umfangreiche Konzertreisen, da er Großbritannien auf zahllosen europäischen und internationalen Carillonveranstaltungen vertrat. Er ist ehemaliger Präsident der British Carillon Society und setzt sich aktiv für das Carillon und die Carillonkunst in England ein. Workman ist Leiter der George-Cadbury-Carillonschule, der ersten Einrichtung dieser Art in Großbritannien, und arbeitet mit der Königlichen Carillonschule Jef Denyn in Mecheln und dem Niederländischen Carilloninstitut in Dordrecht zusammen. 2017 feierte Trevor Workman sein 50-jähriges Jubiläum als Carilloneur von Bournville. Im selben Jahr wurden die beiden höchsten Oktaven ausgetauscht. Bei dieser Gelegenheit wurde eine der Glocken mit einem Relief zu Ehren seiner 50-jährigen Karriere versehen. 59


1. I will sing with the Spirit John Rutter 2. Chanson de Matin (Opus 15 No. 2) Edward Elgar 3. Wedgewood blue Albert William Ketèlbey 4. Superstar Leon Russell / Bonnie Bramlett 5. For all we know Fred Karlin 6. Praeludium II in C BWV 847 Johann Sebastian Bach 7. Sonata No. 14 door piano en vioolKV 29 Wolfgang Amadeus Mozart 8. Andante from Violin Concerto in A minor Felix Mendelssohn Bartholdy 9. Bolero - ‘Besame Mucho’ Consuelo Velázquez 10. La Cumparsita Gerardo Matos Rodríguez 11. Oboe Concerto Domenico Cimarosa I Introduction ‘Larghetto’ III Siciliana IV Allegro Giusto 12. Prelude the ”Cuckoo” in C Major Matthias van den Gheyn 13. ‘Time to say goodbye’ (Con Te Partiro) Frank Satori Arrangementen: Trevor Workman nr.1,8/ Gijsbert Kok nr.7

60

Maa 27 augustus, 21 uur Jean-Pierre Hautekiet Stadsbeiaardier van Oostende en Veurne, Adj.-stadsbeiaardier van Brugge 1. Allegro Padre José Gallés 2. Variaties op een thema van Paisiello Ludwig van Beethoven 3. Rondo con imitazione de’ Campanelli Giovanni Morandi 4. Rokatanc Weiner Leo 5. Perhaps love John Denver 6. Nothing’s gonna change my love Michael Masser 7. Tie a yellow ribbon (1973) L.Russel Brown 8. Georgy girl Tom Springfield 9. Mona Lisa Ray Evans 10. You don’t have to say (1965) Pino Donaggio 11. The last waltz Barry Mason 12. Non ho l’età (1964) N. Panzeri 13. Love me tender Elvis Presley


Woe 29 augustus, 21 uur Charles Dairay Stadsbeiaardier van Orchies, Le Quesnoy, Lyon, en Deinze Maître carillonneur des villes de Orchies, Le Quesnoy, Lyon, et Deinze City Carillonneur of Orchies, Le Quesnoy, Lyon, and Deinze Stadtglockenspieler von Orchies, Le Quesnoy, Lyon, und Deinze

Charles Dairay (°1974) begon zijn muziekopleiding in 1980. In 1984 werd hij door dhr. Albert Boon (toenmalig beiaardier Wavre) ingewijd in de beiaardkunst. Hij vervolgt zijn studies aan “L’Ecole de Carillon de Saint Amand les Eaux” bij Gilles Lerouge en aan “l’Ecole Française de Carillon de Douai” bij Jacques Lannoy. In 1996, behaalt hij “la médaille d’or” en de “1er prix au Conservatoire National de Région de Douai.”. In de zomer van1996, participeert hij aan de wereldcreatie van “Désespoir du peintre” van Yves Erwan Chotard in Paris. Hij vervolgt zijn studies bij Aimé Lombaert, Brugs stadsbeiaardier ( 1984-2008). Tijdens deze samenwerking behaalde hij verschillende prijzen voor beiaardinterpretatie. In juni behaalde hij zijn einddiploma aan de kon. Beiaardschool “Jef Denyn”. Hij heeft het genoegen om regelmatig te spelen op de beiaarden van Deinze (B), Mons (B), Lyon (F), Orchies (F), Le Quesnoy (F) en Saint Amand les Eaux (F) en beiaardles te geven aan de muziekschool van Saint Amand les Eaux (France) et de muziekacademie van Deinze (B.)

F

Charles Dairay (né en 1974) a entamé sa formation musicale en 1980. En 1984, il a été initié à l’art du carillon par M. Albert Boon (alors carillonneur de Wavre). Il poursuit ses études à l’École de carillon de Saint-Amand-les-Eaux avec Gilles Lerouge et à l’École française de carillon de Douai avec Jacques Lannoy. En 1996, il se voit décerner la médaille d’or et le premier prix au Conservatoire national de la Région de Douai. Durant l’été 1996, il participe à la création mondiale du Désespoir du peintre d’Yves Erwan Chotard à Paris. Il poursuit ses études avec Aimé Lombaert, carillonneur brugeois (1984-2008). Au cours de cette collaboration, il a remporté plusieurs prix d’interprétation de carillon. En juin, il obtient son diplôme de fin d’études à l’École royale de carillon Jef Denyn. Il a la satisfaction de jouer régulièrement sur les carillons de Deinze (B), Mons (B), Lyon (F), Orchies (F), Le Quesnoy (F) et Saint-Amand-les-Eaux (F), et d’enseigner le carillon à l’école de musique de Saint-Amand-les-Eaux (France) ainsi qu’à l’académie de musique de Deinze (Belgique). 61


E

Charles Dairay (b. 1974) commenced his music training in 1980. In 1984, he was introduced to carillon art by Albert Boon (who was the carillonneur of Wavre at the time). He pursued his studies at the “Ecole de Carillon de Saint-Amandles-Eaux” with Gilles Lerouge and at the “Ecole Française de Carillon de Douai” with Jacques Lannoy. In 1996, he won the gold medal and the first prize at the Conservatoire National of the Region of Douai. In the summer of 1996, he participated in the world creation of Yves Erwan Chotard’s “Désespoir du peintre” in Paris. He then went on to study with Aimé Lombaert, the city carillonneur of Bruges (1984-2008), winning several prizes for carillon interpretation/performance during this collaboration. In June, he graduated from the Royal Carillon School “Jef Denyn”. He has been invited on several occasions to play the carillons of Deinze (B), Mons (B), Lyon (F), Orchies (F), Le Quesnoy (F) and Saint-Amand-les-Eaux (F) and teach the carillon at the music academy of SaintAmand-les-Eaux (France) and the music academy of Deinze (Belgium).

verschiedenen Preisen für seine Carilloninterpretationen ausgezeichnet. Im Juni bekam er sein Abschlusszeugnis an der Carillonschule Jef Denyn. Er bespielt regelmäßig die Carillons von Deinze und Mons in Belgien sowie in Frankreich (Lyon, Orchies, Le Quesnoy und Saint Amand les Eaux). Zudem unterrichtet er an der Musikschule von Saint Amand les Eaux und der Musikakademie von Deinze.

D

8. Maria “West Side Story” Leonard Bernstein

Charles Dairay (1974) begann seine Musikausbildung im Alter von sechs Jahren. 1984 wurde er von Albert Boon, dem ehemaligen Carilloneur von Wavre, in die Carillonkunst eingeweiht. Er setzte sein Studium an der Ecole de Carillon de Saint Amand les Eaux bei Gilles Lerouge und an der Ecole Française de Carillon de Douai bei Jacques Lannoy fort. 1996 gewann er die Goldmedaille sowie den ersten Preis am Conservatoire National de Région de Douai. Im Sommer 1996 nahm er an der Weltpremiere von „Désespoir du peintre“ von Yves Erwan Chotard in Paris teil. Sein Studium setzte er bei Aimé Lombaert fort, dem Brügger Stadtcarilloneur (1984-2008). Während dieser Zusammenarbeit wurde er mit 62

1. L’enfant Claude Thomain 2. Prélude 5 Matthias Van Den Gheyn 3. Wondermooi Brugge Aimé Lombaert 4. Toccata Festevole John Courter 5. Giocoso Frescamente Boudewijn Zwart 6. On the San Antonio river Robert Byrnes 7. Capricio Arabe Franscisco Tarrega

9. The second waltz Dimitri Shostakovitch 10. Ma préférence Julien Clerc 11. Un homme heureux William Sheller 12 La bohème Charles Aznavour 13. Amsterdam Jacques Brel 14. American Suite Charles Dairay Arrangementen: Charles Dairay nrs. 1,7,10-14/ Aimé Lombaert nr.8/ Frank Steijns nr.9


Maa 3 september, 21 uur

Maa 5 september, 21 uur

Frank Deleu Stadsbeiaardier van Damme, ere-stadsbeiaardier van Brugge

Koen Van Assche co-stadsbeiaardier van Antwerpen en stadsbeiaardier van Lier, Turnhout en Herentals carillonneur cotitulaire de la ville d’Anvers et maître carillonneur des villes de Lier, Turnhout et Herentals one of several city carillonneurs of Antwerp and city carillonneur of Lier, Turnhout and Herentals Ko-Stadtcarilloneur von Antwerpen und Stadtglockenspieler von Lier, Turnhout und Herentals

Engelse muziek 1. Luitmuziek van John Dowland - Sir John Smith his Almaine - Lady Laiton’s Almain 1 en 2 - Tarletons Risurrection - Melancholy Galliard 2. Uit The Fairy Queen (1692, Z. 629) Henry Purcell - Rondeau - Hornpipe - Here’s the Summer - Echo 3. Uit Abdelazer Suite: Rondo (1695, Z. 570) Henry Purcell 4. If music be the food of love (1690, Z. 379) Henry Purcell 5. Uit Oedipus: Music for a while (1692, Z. 583) Henry Purcell 6. Giga en Air Georg F. Handel 7. Lacio mi piango uit Rinaldo Georg F. Handel 8. Orgelconcert Op. 4 nr. 4 Georg F. Handel - A Tempo ordinario e staccato - Larghetto - Andante 9. Selection II of English Songs Antoon Nauwelaerts (beiaardier van Brugge van 1913 tot 1948) 10. Postludium in d Jef Denyn 11. Auld lang syne An.

Koen Van Assche (°1967) behaalde in 1986 het einddiploma aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen. Hij is co-stadsbeiaardier van Antwerpen en stadsbeiaardier van Lier, Turnhout en Herentals. Tijdens internationale beiaardwedstrijden won hij verschillende prijzen en zijn beiaardspel is te beluisteren op verschillende cd’s. Koen Van Assche concerteert regelmatig in de Europese beiaardlanden en in de USA. Dit voorjaar gaf hij concerten en beiaardlessen in Canberra, Australië. Hij organiseert en verzorgt reeds meer dan 20 jaar diverse klassieke concerten waarin de beiaard op een originele wijze tot uiting komt in een samenspel met andere instrumenten. Sinds 2014 voert hij deze concerten uit met een eigen mobiele beiaard, (www.bronzenpiano.com), een project van Anna Maria Reverté en hemzelf. Deze beiaard was in 2017 te horen in de beroemde Sagrada Familia te Barcelona, in samenspel met strijkorkest. Koen Van Assche is tevens voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging en van de Beiaard Wereld Federatie. Hij is leerkracht beiaard aan de Mechelse beiaardschool, aan de SAMWD te Borgerhout en Lier, en aan de kunsthumaniora te Turnhout. 63


F

Koen Van Assche (° 1967) a obtenu en 1986 son diplôme de fin d’études de l’École royale de carillon Jef Denyn à Malines. Il est carillonneur cotitulaire de la ville d’Anvers et carillonneur titulaire de Lierre, Turnhout et Herentals. Il a remporté différents prix lors de concours internationaux de carillon, et son jeu de carillon peut être apprécié sur plusieurs cd. Koen Van Assche se produit régulièrement en concert dans les pays européens du carillon ainsi qu’aux ÉtatsUnis. Au printemps de cette année, il a donné des concerts et des cours de carillon à Canberra en Australie. Depuis plus de 20 ans, il organise et exécute divers concerts classiques dans lesquels le ca64

rillon s’exprime de manière originale en conjonction avec d’autres instruments. Depuis 2014, il donne des concerts avec son propre carillon ambulant (voir www. bronzenpiano.com), un projet mené conjointement par Anna Maria Reverté et lui-même. Ce carillon a été entendu en 2017 dans la célèbre Sagrada Familia à Barcelone, associé à un orchestre à cordes. Koen Cosaert est aussi président de l’Association flamande du carillon et de la Fédération mondiale du carillon. Il enseigne le carillon à l’École royale de carillon de Malines, au SAMWD de Borgerhout et de Lierre, et en humanités artistiques à Turnhout.


E

Koen Van Assche (b. 1967) graduated from the Royal Carillon School “Jef Denyn” in Mechelen in 1986. He is one of the city carillonneurs of Antwerp and the city carillonneur of Lier, Turnhout and Herentals. He won several prizes at international carillon competitions and has recorded various cds. Koen Van Assche regularly gives concerts in the European carillon countries and in the USA. This spring he performed and gave carillon lessons in Canberra, Australia. He has organised and performed various classical concerts for over 20 years, in which the carillon is combined in an original manner with other instruments. Since 2014, he has performed these concerts on his own mobile carillon (www. bronzenpiano.com), a project developed by Anna Maria Reverté and Van Assche. In 2017, he performed on this carillon together with a string orchestra, in the famous Sagrada Familia in Barcelona. Koen Van Assche is also the president of the Flemish Carillon Association and the World Carillon Federation. He teaches the carillon at the carillon school in Mechelen, at the SAMWD in Borgerhout and Lier and at the secondary arts school in Turnhout.

D

Koen Van Assche (1967) erwarb sein Carillondiplom 1986 an der Königlichen Carillonschule Jef Denyn in Mecheln. Er ist Ko-Stadtcarilloneur von Antwerpen und Stadtcarilloneur von Lier, Turnhout und Herentals. Er gewann diverse Preise auf internationalen Carillonwettbewerben und nahm bereits mehrere cds auf. Koen Van Assche tritt regelmäßig in Europa und den USA auf. Im Frühjahr gab er Konzerte und Carillonunterricht im australischen Canberra. Er sorgt seit über 20 Jahren für die Organisation und Ausführung verschiedener klassischer Konzerte, bei denen das Carillon im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten auf originelle Art und Weise im Mittelpunkt steht. Seit 2014 gibt er diese Konzerte auf seinem eigenen mobilen Carillon (www.bronzenpiano.com) im Rahmen eines Projekts zusammen mit seiner Frau Anna Maria Reverté. Dieses Carillon erklang 2017 in der berühmten Sagrada Familia in Barcelona in Begleitung eines Streichorchesters. Koen Van Assche ist außerdem Vorsitzender der Vlaamse Beiaard Vereniging und der World Carillon Federation (WCF). Er unterrichtet an der Carillonschule von Mecheln, an der städtischen Akademie für Musik, Wort und Tanz (SAMWD) in Borgerhout und Lier sowie an der Kunsthumaniora in Turnhout. 65


1 Van klavecimbel naar beiaard François Couperin Suite du sixième ordre - Les moissoneurs - Les langueurs tendres - Le gazoüillement - La Bersan - Les barricades mystérieuses - Les bergeries - La commére - Le moucheron 2 Met zuiders karakter a) Adagio, uit “Concierto de Aranjuez” Joaquin Rodrigo b) Prelude “Asturias” Isaac Albeniz 3 Van orgel naar beiaard Claude Balbastre Uit “Suites de Noëls” - Prelude - A la venue de Noël -Joseph est bien marié 4 Swingen met ragtime Scott Joplin a) Maple Leaf Rag b) The Entertainer 5 Met intens karakter a) Thema uit “La Vita é Bella” Nicola Piovani b) Libertango Aster Piazzolla 6 Finale uit de romantiek Edward Elgar a) Uit Enigma-variaties: Adagio (“Nimrod”) b)Salut d’Amour Op.12 Arrangementen: A. Abbenes nrs.1,3,4/ AM Reverté nr.2a/ M. Siebers nr.2b/ K. Van Assche nr.55/ J. Coenen nr.6a/ G. D’hollander nr.6b

66

Maa 10 september, 21 uur Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunct-stadsbeiaardier Roeselare 1. Londonderry Air Traditional Irish 2. Für Elise Ludwig van Beethoven 3. Adagio Cantabile (uit pianosonate 13 “Pathetique”) Ludwig van Beethoven 4. Volga boatmen song Alexander Glazunov 5. River flows in you Lee Ru-Ma (Yruma) 6. Fascination Fidenco Dante Marchetti 7. Gymnopedie Eric Satie 8. Prelude in c # op3. Nr 2 Sergei Rachmaninov 9. Recuerdos de la Alhambra Francisco Tarrega 10. The Phantom of the Opera medley Andrew Lloyd Webber 11. We all stand together Paul Mc Cartney 12. She’s always a woman Billy Joel 13. The second waltz Dimitri Shostakovitch 14. Auld lang syne Arrangementen: Wim Berteloot nrs.1, 8, 9 / Luc Rombouts nr.2 / Koen van Assche nr.3 / Marc Verbelen nr.4 / Bernard Winsemius nr.6 / Sjef van Balkom nr.7/ Bob van Wely nr.8/ Wim Van den Broeck nr.11/ Philippe Beullens nr.12/ Frank Steijns nr.13


Woe 12 september, 21 uur Frank Steijns Stadsbeiaardier van Maastricht, Heerlen en Weert (Nl) Maître carillonneur des villes de Maastricht, Heerlen et Weert (Nl) City Carillonneur of Maastricht, Heerlen and Weert (Nl) Stadtglockenspieler von Maastricht, Heerlen und Weert (Nl)

Frank Steijns studeerde viool en muziektheorie aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hij behaalde er vier eerste prijzen en het Laureaatsdiploma cum laude. Aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen volgde hij gelijktijdig zijn optreden tot beiaardier, waar hij summa cum laude afstudeerde. Hij is eerste violist in het orkest van André Rieu en stadsbeiaardier van Maastricht, Heerlen en Weert. Daarnaast is hij actief als arrangeur en componist. Frank beschikt over een eigen mobiel carillon van 43 bronzen klokken, waarmee hij concerten en educatieve projecten verzorgt om zo dit typisch instrument van de Lage Landen op een bijzondere manier internationaal te kunnen promoten.

F

Frank Steijns a étudié le violon et la théorie musicale à l’Institut Lemmens de Louvain. Il s’y est vu décerner quatre premiers prix ainsi que le diplôme de lauréat cum laude. Il a en même temps suivi ses performances en tant que carillonneur à l’École royale de carillon de Malines, où il a obtenu son diplôme summa cum laude. Il est premier violon de l’orchestre d’André Rieu et carillonneur attitré de Maastricht, Heerlen et Weert. Il est également actif en tant qu’arrangeur et compositeur. Frank possède son propre carillon ambulant composé de 43 cloches en bronze, avec lequel il donne des concerts et réalise des projets éducatifs afin de promouvoir à l’échelle internationale et de façon toute particulière cet instrument typique des Pays-Bas et de la Belgique. 67


E

Frank Steijns studied the violin and music theory at the Lemmens Institute in Leuven, where he obtained four first prizes and graduated cum laude. He simultaneously trained to become a carillon at the Royal Carillon School in Mechelen, where he graduated summa cum laude. He is the first violinist in the orchestra of André Rieu and the city carillonneur of Maastricht, Heerlen and Weert. He also works as an arranger and composer. Frank has his own mobile carillon of 43 bronze bells, with which he gives concerts and which he uses for educational projects to promote this typical instrument of the Low Countries around the world.

Dansen uit vroege en moderne tijden

D

8. The Second Waltz Dimitri Shostakovitch (1907-1976)

Frank Steijns studierte Geige und Musiktheorie am Lemmensinstituut in Löwen. Er gewann bereits vier Mal erste Preise und schloss sein Studium am Löwener Institut cum laude ab. An der Königlichen Carillonschule in Mecheln ließ er sich gleichzeitig zum Carillonneur ausbilden und schloss hier selbst mit summa cum laude ab. Er spielt die erste Geige im Orchester von André Rieu und ist Stadtcarilloneur von Maastricht, Heerlen und Weert. Darüber hinaus ist er als Arrangeur und Komponist tätig. Frank Steijns besitzt ein mobiles Carillon mit 43 Bronzeglocken, das er für Konzerte und Bildungsprojekte einsetzt. Damit verleiht er dem für Belgien und die Niederlande so typischen Instrument auf besondere Art und Weise einen internationalen Rahmen. 68

1. Rhytmendans Staf Nees 2. Chaconne Johann Sebastian Bach/Ferrucio Busoni 3. Pavane op. 50 Gabriël Fauré 4. -Twee beroemde tango’s: Libertango Los Parajos Perdidos Astor Piazolla 5. Dans van de zalige geesten Christoph Willibald von Gluck 6. Piano rag: The Entertainer Scott Joplin 7. Nothing else Matters METALLICA

Arrangementen: Boudewijn Zwart nr.3/ Frank Steijns nrs. 6,7,8


Don 27 september om 20 uur in de stadsschouwburg Slotconcert Wim Berteloot Stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide, adjunctstadsbeiaardier Roeselare François Glorieux - piano

De loopbaan en de diversiteit van François Glorieux beschrijven vraagt teveel tekst, maar een bezoek aan de website: www.francoisglorieux.com zal het de lezer mogelijk maken zich rekenschap te geven van zijn omvangrijke biografie. Laten we echter enkele markante feiten opsommen: • Zijn schitterende optredens als pianovirtuoos (hij was de beschermeling van de beroemde dirigent André Cluytens). • Zijn legendarische improvisatierecitals aan de piano, voorgesteld in vijf talen, met de bedoeling honderdduizenden jongeren aan te trekken naar de klassieke muziek. • Zijn grote passie voor koperblazers en slagwerk voor dewelke hij baanbrekend werk verrichte. Hij componeerde voor de klassieke “Locke Brass Consort of London” maar ook voor de “Stan Kenton

Orchestra” en was de enige niet-Amerikaanse componist en dirigent gekozen voor de dubbele album “Kenton Portraits, A Loving Salute” in de USA. • Verscheidene symfonische bewerkingen op persoonlijk verzoek van Michael Jackson die hij herhaaldelijke malen ontmoet. • Meer dan 300 composities in allerlei muziekgenres, ongeveer 6000 optredens in een zestigtal landen en meer dan 40 LP’s en CD’s. • Zijn talent als animator, conférencier en docent (Gent, Antwerpen en aan de Yale University, USA) en stichter en dirigent van diverse ensembles. • Verscheidene onderscheidingen, waaronder in 2015 door Koning Filip verheven tot de adelstand met de persoonlijke titel van ridder.

69


F

Il serait trop long d’évoquer ici la carrière et les divers accomplissements de François Glorieux, mais nous invitons le lecteur à consulter à ce sujet le site web : www.francoisglorieux.com, qui lui permettra de se faire une idée de sa biographie particulièrement riche. Énumérons néanmoins quelques faits marquants : • Ses brillantes performances en tant que pianiste virtuose (il a été le protégé du célèbre chef d’orchestre André Cluytens). • Ses légendaires récitals d’improvisation au piano, présentés en cinq langues, dans le but de sensibiliser des centaines de milliers de jeunes gens à la musique classique. • Sa grande passion pour les cuivres et les percussions, et le travail de pionnier qu’il a fait dans ce domaine. Il a composé pour le « Locke Brass Consort of London », mais aussi pour le « Stan Kenton Orchestra », et fut le seul compositeur et chef d’orchestre non américain choisi pour le double album « Kenton Portraits, A Loving Salute » aux États-Unis. • Divers arrangements symphoniques à la demande personnelle de Michael Jackson, qu’il a rencontré à plusieurs reprises. • Plus de 300 compositions dans une multitude de genres musicaux, environ 6 000 représentations dans une soixantaine de pays et plus de 40 LP et CD. • Ses talents d’animateur, de conférencier, d’enseignant (à Gand, à Anvers et à l’Université de Yale aux États-Unis) ainsi que de fondateur et chef d’orchestre de divers ensembles. • De multiples distinctions honorifiques, dont son anoblissement par le roi Philippe, avec le titre personnel de chevalier, en 2015.

70

E

A lot has already been written about François Glorieux’s impressive and very diverse career, which is why we direct readers to his website, www.francoisglorieux.com, where you can find out more about it. We have decided to limit ourselves here to some of highlights: • His phenomenal performances as a piano virtuoso (he was the protégé of the famous conductor André Cluytens). • His legendary improvisation recitals at the piano, presented in five languages, with the objective of introducing hundreds of thousands of young people to classical music. • His great passion for brass players and percussion, for whom he performed ground-breaking work. He composed works for the classic “Locke Brass Consort of London” as well as for the “Stan Kenton Orchestra” and was the only non-American composer and conductor selected for the double album “Kenton Portraits, A Loving Salute” in the USA. • Various symphonic arrangements at the personal request of Michael Jackson, whom he met on several occasions. • More than 300 compositions in all kinds of music genres, approximately 6,000 performances in sixty countries and more than 40 LPs and CDs. • His talent as a presenter, master of ceremonies and lecturer (Ghent, Antwerp and the Yale University USA) and the founder and conductor of various ensembles. • Various honours, including a knighthood bestowed upon him in 2015 by King Philip


E

s würde hier zu viel Platz in Anspruch nehmen, die Karriere und die Vielfalt von François Glorieux gebührend zu beschreiben. Auf der Website www.francoisglorieux.com findet der Leser eine umfangreiche Biographie des Künstlers. Wir möchten uns hier auf einige markante Eckpfeiler beschränken: • Seine beeindruckenden Auftritte als Klaviervirtuose. (Er war Schützling des berühmten Dirigenten André Cluytens.) • Die legendären Improvisationsrecitals am Klavier, die in fünf Sprachen präsentiert wurden, um so Hunderttausende von Jugendlichen für die klassische Musik zu begeistern. • Seine große Leidenschaft für Blechbläser und Schlagzeug, für die er bahnbrechende Beiträge leistete. Glorieux komponierte für das klassische Locke Brass Consort of London, aber auch für das Stan Kenton Orchestra – und war der einzige, nicht-amerikanische Komponist und Dirigent, der für das Doppelalbum „Kenton Portraits, A Loving Salute“ in den USA ausgewählt wurde. • Verschiedene symphonische Bearbeitungen auf persönliches Ersuchen von Michael Jackson, mit dem es mehrere Treffen gab. • Über 300 Kompositionen in allerlei Musikgenres, etwa 6 000 Auftritte in rund 60 Ländern und über 40 LPs und CDs. • Sein Talent als Animator, Conférencier und Dozent (Gent, Antwerpen und an der Yale University, USA) sowie Gründer und Dirigent mehrerer Ensembles. • Diverse Auszeichnungen, u. a. 2015 von König Philippe von Belgien, der ihn in den Adelsstand erhob und ihn zum Ritter schlug.

71


De Brugse Klokkenspel Vereniging werd in 1987 opgericht en organiseert talrijke activiteiten rond de Brugse beiaard. Zij nodigen gastbeiaardiers uit die tijdens de zomermaanden concerteren op de beiaard. Daarnaast organiseren zij jaarlijks enkele “Beiaard +” concerten waarbij de beiaard in samenspel treedt met andere muziekensembles.

The “Brugse Klokkenspel Vereniging” (Bruges Carillon Association) was established in 1987 and organises various activities around the Bruges carillon. They invite guest carillonneurs, who give concerts on the city’s carillon during the summer months. In addition to this, they organise several annual “Beiaard+” concerts, during which the carillon is combined with other music ensembles.

La «Brugse Klokkenspel Vereniging» (Association du carillon de Bruges) a été fondée en 1987 et organise de nombreuses activités autour du carillon de Bruges. Elle invite des carillonneurs qui donnent des concerts sur le carillon durant les mois d’été. Chaque année, elle organise en outre plusieurs concerts « Carillon + », qui associent le carillon à d’autres ensembles musicaux.

Der Brügger Glockenspielverein (Brugse Klokkenspel Vereniging) wurde 1987 gegründet und organisiert zahlreiche Aktivitäten. Z. B. lädt der Verein Gastcarilloneure ein, die in den Sommermonaten Konzerte auf dem Brügger Carillon geben. Außerdem finden jedes Jahr auch einige Konzerte unter dem Namen „Beiaard +“ statt, bei dem der Carilloneur mit anderen Musikensembles auftritt.

bkv@carillon-brugge.be www.carillon-brugge.be www.facebook.com/CarillonBrugge/ 72


OPENINGSUREN VAN HET BELFORT HEURES D’OUVERTURE DU BEFFROI HOURS OF OPENING OF THE BELFRY ÖFFNUNGZEITEN DES BELFRIEDS Elke dag van 9.30u tot 18u (ticketverkoop tot 17:00u) Info: https://bezoekers.brugge.be/nl/ belfort

Every day from 09.30 to 18.00 (last tickets sold at 17.00) Infohttps://www.visitbruges.be/en/ belfort-belfry

Tous les jours de 9 h 30 à 18 h (vente des billets jusqu’à 17 h) Info: https://www.visitbruges.be/fr/ belfort-beffroi

Täglich 9.30 bis 18 Uhr (Ticketverkauf bis 17:00 Uhr) Info: https://www.visitbruges.be/de/ belfort-belfried

73


CARILLON CONCERTEN TE BRUGGE CONCERTS DE CARILLON À BRUGES CARILLON CONCERTS IN BRUGES CARILLONKONZERTE IN BRÜGGE

Het ganse jaar bespelingen op woensdag, zaterdag en zondag om 11.00u

All year round: performances on Wednesday, Saturday and Sunday at 11.00.

Van midden juni tot midden september avondconcerten op maandag en woensdag om 21.00u

From mid-June to mid-September: evening concerts on Monday and Wednesday at 21.00.

Openingsconcert zomerseizoen 2018: zaterdag 9 juni om 20.00u Slotconcert zomerseizoen 2018: donderdag 27 september om 20.00u

Opening concert summer season 2018: Saturday, 9 June at 20.00. Closing concert summer season 2018: Thursday, 27 September at 20.00.

Durant toute l’année concerts les mercredis, samedis et dimanches à 11 h

Ganzjährig Konzerte am Mittwoch, Samstag und Sonntag um 11.00 Uhr

De la mi-juin à la mi-septembre Concerts en soirée les lundis et mercredis à 21 h Concert d’ouverture de la saison estivale 2018: samedi le 9 juin à 20 h Concert de fin de saison d’été 2018: jeudi le 27 septembre à 20 h

Von Mitte Juni bis Mitte September Abendkonzerte am Montag und Mittwoch um 21.00 Uhr Eröffningskonzert Sommersaison 2018: Samstag 9. Juni om 20.00 Uhr Abschlusskonzert Sommersaison 2018: Donnerstag 27. September um 20.00 Uhr

WEBSITE

www.carillon-brugge.be 74


INFOÂ Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge +32 (0)50 44 87 11 musea@brugge.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER johan coens, stadssecretaris stadhuis brugge SAMENSTELLING Wim Berteloot, Frank Deleu, Aleid Hemeryck EINDREDACTIE EN LAY-OUT Musea Brugge Communicatie & Citymarketing Brugge Programmawijzigingen zijn mogelijk 75


Klavierkamer ŠAndreas Dill 76

Beiaardconcerten 2018  

Tot op vandaag is de beiaard het muziekinstrument bij uitstek van de Lage Landen en geeft het een unieke couleur locale aan onze steden. In...

Beiaardconcerten 2018  

Tot op vandaag is de beiaard het muziekinstrument bij uitstek van de Lage Landen en geeft het een unieke couleur locale aan onze steden. In...

Advertisement