Page 54

Herczku Ágnes

HELYEK SZELLEME – TÁNCBAN ELBESZÉLVE Két „megújulva megőrző” táncszínházi előadás bemutatóját is tartják áprilisban a Fesztivál Színházban: 12-én a Duna Művészegyüttes Szerelmünk, KALOTASZEG című, az erdélyi tájegység ma�gyar, román és cigány táncaira épülő produk­ciója lesz látható, míg 18-án Feketetó címmel az ugyan�csak erdélyi, soknemzetiségű feketetói vásár és kulturális találkozóhely miliője elevenedik meg modern köntösben (KOREOGRÁFUS, RENDEZŐ: Foltin Jolán). 54

tánc 2018. március—április

Kalotaszeg számos kiemelkedő táncost és zenészt adott a nép­ művészetnek az elmúlt nyolcvan évben, elég, ha Mátyás István „Mundruc”, Fekete János „Poncsa”, Jankó István „Pitti”, Fodor Sándor „Neti” vagy Berki Ferenc „Árus” nevét említjük. A Szerelmünk, Kalotaszeg című előadás e népi táncosok öröksége előtt kíván tisztelegni, és az általuk szélesebb körben ismert­té tett kalotaszegi magyar, román és cigány táncokra, illet­ve zenékre épül. A Duna Művészegyüttes mostani, Juhász Zsolt rendezte produkciójához ennek megfelelően olyan alkotókat kértek fel, akiket erős szakmai és személyes kötődés fűz Kalotaszeghez. A három vendégkoreográfus, Kocsis Enikő, Fitos Dezső és Mihályi Gábor, illetve a táncmester Gyémánt Ádám egyaránt behatóan ismerik e tájegység táncait, miként az előadás két zenei szerkesztője, Dulai Zoltán és Pál István „Szalonna” szintén kellőképpen jártas az erdélyi tájegység népzenéjében. A Szerelmünk, Kalotaszeg úgy igyekszik megőrizni az auten­ tikus néptánc és népzene hagyományait, hogy egyben meg is újítja, a művészegyüttes ars poeticája szerint „hagyománytisztelő módon közelítenek a népi kultúrához, ám e szövetbe bátran beemelik más korok, más műfajok elemeit, motívumait, gondolkodásmódját, esztétikáját”. „Feketetó mint szimbolikus tér azt fejezi ki számomra, hogy a kultúrák egyenértékűek: inkább összekötnek, mintsem el­ választanak minket egymástól. S talán könnyebb az »idegen« kultú­rák tisztelete és elfogadása, ha meglátjuk bennük a saját arcun­kat.” Ezt már Cserepes Károly, az április 18-án bemutatásra kerülő Feketetó című produkció zenei alapját képező CD szerzője mondja. A Királyhágón átvezető főútvonal mentén,

Müpa Magazin 2017/2018 évad 4. szám  

A Müpa Magazin 2018. március-áprilisi száma letölthető pdf formátumban

Müpa Magazin 2017/2018 évad 4. szám  

A Müpa Magazin 2018. március-áprilisi száma letölthető pdf formátumban