Page 1

PRSI- od niego zależą świadczenia społeczne

strona 6

Kerry • Cork • Limerick

Nr 12 (15), 3 June 2009 Przed wyborami…

Before local elections...

Spotkanie kandydatów do Rady Miasta Tralee i Limerick

Meeting of the independent candidates

Piotr Antonow (Tralee) i Pat O’Sullivan (Limerick) spotkali się w ubiegłym tygodniu, by porozmawiać na temat przyszłej współpracy między miastami i korzyści jakie mogą z niej wyniknąć.

Czytaj str. 3

Peter Antonow (Tralee) and Pat O’Sullivan (Limerick) met last week and discussed the possible future cooperation between Tralee and Limerick and the benefits coming out of it. Piotr Antonow i Pat O’Sullivan spotkali się w Limerick. / Peter Antonow and Pat O’Sullivan have met in Limerick.

How much will the members of European parliament earn

Go to page 3

Dowiedz się jak głosować Go to page 4

Najpiękniejsze sławne Polki

The most beautiful and famous Polish women

Gdzie głosujemy Każdy wyborca pocztą powinien otrzymać kartę do glosowania, na której podana jest data głosowania, czas jego trwania, numer wyborcy w spisie i adres punktu wyborczego, w którym dana osoba może oddać głos. Punkty głosowania są wyznaczane przez władze samorządowe hrabstwa/miasta. Advertisement

Aneta Kręglicka

Czytaj na str. 8 Edyta Górniak

Go to page 8

Kolejne Wydanie 25 czerwca 2009 roku Next Issue 25 June 2009

Czytaj na str. 3


Aktualności z Munster / News from Munster

2

Córka Tysona nie żyje

O Nas / About Us Munster Wizjer to pierwsza taka na Zielonej Wyspie gazeta polsko-irlandzka. Znajdziecie w niej Państwo artykuły, reportaże, felietony, ogłoszenia, porady prawne, nowinki z Polski i Irlandii oraz konkursy. Teksty ukazują się zarówno w języku polskim jak i angielskim. A wszystko to w jednym całkowicie bezpłatnym papierowym wydaniu dwutygodnika Munster Wizjer. Nasz cel jest jasny: to nie ma być kolejna gazeta z suchymi informacjami! Chcemy pisać o ludziach i dla ludzi! Trafiać w miejsca, które chcecie zobaczyć, odpowiadać na pytania, na które chcecie znać odpowiedź, pisać o Was, Waszych rodzinach, Waszym życiu, Waszych problemach i radościach. Dlatego właśnie dziennikarze i pracownicy naszego tygodnika chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania, uwagi i sugestie czytelników. Gorąco zachęcamy do współtworzenia naszej wspólnej gazety. Wysyłajcie nam zdjęcia z miejsc, w których byliście, z imprez, w których braliście udział. Jeśli Wasze dziecko ma urodziny lub dopiero przyszło na świat z radością zamieścimy jego zdjęcie i napiszemy o nim. To Wy jesteście ważni, a my jesteśmy tu dla Was! Munster Wizjer to Wasza gazeta! Redakcja Munster Wizjer is the first Polish-Irish newspaper in Munster. Our readers will find information from Irleand as well as from Poland, reportages, features, columns, entertainment and sport. The articles appear in Polish and English. Our intention is to write about the people for the people informing the Irish about life, opinions, problems and joys of the Polish – the largest group of immigrants in Ireland.What do they think about Ireland and the Irish? How long do they want to stay? What surprises them and what makes them happy? Is life in Ireland easier or more difficult for them? Why have they chosen Ireland? Where do they live, what do they buy and where do they have fun? Only in our newspaper will you find answers to those questions. We are here for the Polish as well as the Irish. We live together on the island, work together, we are neighbours, do shopping in the same shops, and now we can read the same newspaper. Munster Wizjer is for you and for us.

Poznaj naszą ekipę

W szpitalu w Houston zmarła czteroletnia córka Mike’a Tysona. Exodus nie była chora, jej śmierć była niespodziewana i tragiczna. Córka byłego mistrza świata zawodowców w bokserskiej wadze ciężkiej Amerykanina Mike’a Tysona zmarła w ubiegłym tygodniu po tym jak dzień wcześniej została zabrana przez karetkę z jej domu w Phoenix. Z ustaleń policji wynika, że dziewczynkę znalazł jej siedmioletni brat. Exodus miała szyję owiniętą kablem od mechanicznej bieżni lekkoatletycznej. Pogotowie wezwała matka dzieci, która nie widziała

momentu wypadku, gdyż w tym czasie była w innym pomieszczeniu. Dziewczynka w stanie krytycznym trafiła do szpitala, gdzie, mimo pomocy lekarzy, zmarła. Prawdopodobnie czterolatka bawiła się na bieżni mechanicznej i poślizgnęła się zaplątując się w kabel. Sąsiedzi Tysona byli zszokowani. Twierdzą, że dziewczynka była bardzo wesoła, odważna i przyjazna.

Szaleniec zabijał ludzi na krześle elektrycznym

Meet the Munster Voice’s Team

Beata Sobczyńska Zdrowie i Uroda, Sport

Ewa Orpik turystyka, rozrywka, kultura / tourism, entertainment, culture

Magda Graszk redaktor naczelna / editor in chief

Piotr Sobociński Edyta Bielesz

Piotr Szczepaniak Limerick, Cork

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treśc reklam i ogłoszeń. Munster Wizjer, Polish Voice in Kerry, 17 The Square Tralee Co. Kerry, tel. 0870670333, www.kerrywizjer.eu Redakcja / Editorial staff Redaktor naczelna / Editor in chief: Magda Graszk (magda.graszk@kerrywizjer.eu) Dziennikarze / Journalists: Ewa Orpik (ewa.orpik@kerrywizjer.eu), Edyta Bielesz, Piotr Szczepaniak, Beata Sobczyńska Reklama / Advertisement: Peter Antonow (peter.antonow@kerrywizjer.eu) Kontakt w języku polskim: Magda 085 7703825, Contact in English: Peter 087 067 0333

Rosyjski szaleniec testował skonstruowane przez siebie krzesło elektryczne i zabijał na nim ludzi. Dymitr Ch. wykorzystywał ludzi w charakterze “królików doświadczalnych” testując krzesło elektryczne, które trzymał w garażu. Milicja podejrzewa, że mężczyzna zabił w ten sposób co najmniej 6 osób. Szalony Rosjanin przyznał się już do zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna przetrzymywał w garażu miniaturową elektrownię sterowaną przez komputer. Milicjanci dowiedzieli się, że morderca pracował także nad elektrycznym dywanem, za pomocą którego chciał polować na przejeżdżających koło jego domu kierowców. Swoje ofiary Dymitr Ch. poznawał w internecie, podając się za sprzedawcę części komputerów.


Aktualności / Current events

3

Before local elections...

Przed wyborami…

Spotkanie kandydatów Meeting of the do Rady Miasta Tralee i Limerick independent candidates Pat O’Sullivan kandydat do Rady Miasta Limerick Pat O’Sullivan an independent candidate to South oraz Piotr Antonow kandydat do Rady Miasta Limerick City Council and Peter Antonow also Tralee spotkali się, by omówić największe potrzeby an independent candidate to Tralee Town miast, w których żyją oraz możliwość przyszłej Council have met to discuss the needs of the współpracy między Tralee i Limerick. Współpraca two towns and the possible future cooperation ma wpłynąć pozytywnie na rozwój biznesu i gospobetween Tralee and Limerick. – I would not like darki w obydwu miastach. – Nie trzeba się zamykać to stay limited to the town limits, I thing that w granicach swojego miasta, gdyż sądzę, że establishing business and political contacts nawiązanie kontaktów politycznych i biznesowych z with other towns especially larger ones will innymi, zwłaszcza większymi i bardziej rozwiniętymi benefit both parties.- said Peter. miastami może przynieść spore korzyści obydwu - We would also like to organize various events stronom.- twierdzi Piotr Antonow. that would integrate the community in which -Chcielibyśmy także nawiązać współpracę, która we live-said Pat. miałaby na celu organizację różnorodnych imprPeter Antonow, an independent candidate to ez, które integrują społeczność w jakiej żyjemyTralee Town Council (has been living in Tralee dodaje Pat O’Sullivan. for nearly five years. He is running an English Przypomnijmy, że Piotr Antonow, kandydat do school and translation agency. He has been coRady Miasta Tralee do Irlandii przyjechał 5 lat operating with many institutions and legal bodtemu i niemal od razu zaczął pomagać Polakom. ies in Tralee. Despite his relatively short time of Mówi, że wiedział co większość z nich czuje, living in Ireland he has achieved a lot through ponieważ wcześniej pracował w Szkocji i ucząc się hard work and determination. Now, he has wtedy języka, napotykał mnóstwo przeciwności, z decided to stand as a candidate in the Local którymi z trudem mógł sobie poradzić. Na Zielonej Elections for Tralee Town Council as an indeWyspie postanowił, że wyciągnie rękę do Popendent candidate because he wants to share laków, którzy z powodu bariery językowej mogą his skills and willingness to work hard for the się czuć osamotnieni i bezradni. Zdecydował się benefit of Tralee and its people.) kandydować w wyborach do Rady Miasta Tralee, by jeszcze lepiej pomagać swoim rodakom, Kandydaci chcą także poprzez współpracę wpłynąć na rozwój swoich miast. Pat is passionate about serving Limerick first. usprawnić komunikację między Irlandczykami ,a / The candidates want, through cooperation, develop Limerick and Tralee. Pat was born in Clontarf Place and lived for najliczniejszą grupą imigrantów, oraz wnieść coś many years in Rutland Villas, on the South Cirnowego w życie miasta. cular Road. He attended CBS, Sexton St., and Pat O’Sullivan jest natomiast kandydatem do Rady Miasta Limerick South was a founding member of the CBS Pipe Band. In the past, he has established and Pat od 15 lat pomaga Polakom w Limerick i wspiera ich jak tylko może. Uważa, że w obecrun many successful businesses and was the first person to carry out development nej sytuacji bardzo ważne jest to, żeby wybrać odpowiednie osoby, które będą wspierać in the old quarter of the City. lokalną społeczność, także tą złożoną z imigrantów, którzy stanowią przecież ważną cześć Pat has a wife Fiona, a daughter Deborah, three sons: Patrick, Rory and David, and miasta Limerick. W 2004 roku Pat O’Sullivan został odznaczony przez Prezydenta RP six grandchildren.) Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Magda Graszk Magda Graszk

Dowiedz się jak głosować

(W Tralee wyborcy odpowiednio swojego miejsca zamieszkania będą głosować w: 1. St. John’s Primary School, Balloonagh, 2. Presentation Primary, Castle Street, 3.St. Mary’s Primary, Moyderwell, 4. Scoil Mhic Easmainn, Killeen Road, 5. C.B.S. Primary School, 6. Holy Family, Balloonagh 7. Blennerville National School) Przewodniczący komisji wyborczej zajmuje się organizacją punktu wyborczego w punkcie głosowania. Do tego celu są zwykle wykorzystywane szkoły lub budynki użyteczności publicznej. Nadzór na każdym punktem wyborczym, podobnie jak w Polsce, sprawuje w dniu wyborów przewodniczący obwodowej komisji wyborczej oraz jego współpracownicy. Każdy kandydat może być reprezentowany w punkcie głosowania przez wyznaczoną przez siebie osobę, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów. (W Tralee polscy reprezentanci Piotra Antonow będą obecni w lokalach wyborczych, by pomagać Polakom, którzy przyjdą, by oddać swój głos w wyborach). Jak głosujemy Głosować można jedynie 5 czerwca, w piątek w godz. od 7 do 22 w wyznaczonych do tego lokalach wyborczych. Oddawanie głosów w wyborach loka-

lnych odbywa się przy wykorzystaniu systemu PR-STV (proporcjonalna reprezentacja poprzez pojedynczy, przechodni głos wyborczy). W dniu głosowania, wyborca ubiega się o kartę do głosowania w punkcie głosowania podając swoje nazwisko i adres. Wyborca może być poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i jeśli go nie posiada, nie zostanie dopuszczony do głosowania. Jako dokumenty tożsamości dopuszc-

za się: (i) paszport; (ii) prawo jazdy; (iii) kartę identyfikacyjną pracownika ze zdjęciem; (iv) legitymację studencką wydaną przez placówkę edukacyjną ze zdjęciem; (v) dokument podróżny z nazwiskiem i zdjęciem; (vi) książeczkę bankową, oszczędnościową lub kredytową z adresem z okręgu wyborczego; (vii) kartę tymczasowego pobytu;

(nazwisko i adres głosującego)

Karta dostarczana pocztą, na której znajdują się informacje o dacie, godzinach i miejscu głosowania.

(viii) kartę z biura imigracyjnego; (ix) książeczkę czekową; (x) kartę czekową; (xi) kartę kredytową; (xii) akt urodzenia; (xiii) akt ślubu. W przypadku dokumentów od (ix) do (xiii) konieczne jest dołączenie dodatkowego dokumentu potwierdzającego adres w okręgu wyborczym. Dokumenty (vii) i (viii) to dokumenty tożsamości dopuszczające tylko do głosowania w wyborach lokalnych. Gdy przewodniczący punktu wyborczego nie ma już wątpliwości co do tożsamości wyborcy, następuje podpieczętowanie karty do głosowania za pomocą oficjalnego znaku i wręczenie jej wyborcy. Wyborca głosuje w sposób zachowujący zasady tajności w kabinie do głosowania. Nazwiska kandydatów podane są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej wraz ze zdjęciami, przynależnością polityczną i emblematem partii, jeśli dotyczy to danego kandydata. Wyborca określa kolejność kandydatów, wpisując 1(najlepiej stawiać po prostu kreseczkę, gdyż czasem liczba 1 może być podobna do 7 i wtedy głos może być uznany za nieważny), przy pierwszym wybranym nazwisku, 2 przy drugim, 3 przy trzecim, itd. W ten sposób osoba głosująca umożliwia przewodniczącemu komisji wyborczej przeniesienie głosu na drugiego wybranego kandydata, w przypadku gdyby pierwszy został wybrany lub wyeliminowany. W ten sam sposób głos oddany na drugiego kandydata może zostać przeniesiony na trzeciego wybranego kandydata itd.

Osoba głosująca składa kartę do głosowania, tak aby zasłonić sposób w jaki zagłosowała i wrzuca kartę do zapieczętowanej urny wyborczej. Każdy ma prawo do tylko jednego głosowania w trakcie wyborów. Osobom niedowidzącym lub niepełnosprawnym fizycznie lub też osobom z trudnościami w pisaniu i czytaniu może towarzyszyć urzędnik nadzorujący lub inna osoba. Jak są liczone głosy Wszystkie urny wyborcze są przewożone do centralnego punktu liczenia głosów w każdym okręgu wyborczym. Osoby reprezentujące kandydatów mogą przebywać w punkcie liczenia głosów, aby czuwać nad przebiegiem procesu liczenia. Liczenie rozpoczyna się o godzinie 9.00 następnego dnia po wyborach. Komisja otwiera każdą urnę wyborczą i sprawdza liczbę kart do głosowania zgodnie z raportem dostarczonym przez każdego urzędnika nadzorującego punkt wyborczy. Karty zostają dokładnie wymieszane i posortowane według pierwszej preferencji dla każdego kandydata. W większości okręgów wyniki będą ogłoszone już w niedzielę 7 czerwca. Wtedy też dowiemy się czy nasi polscy kandydaci dostali się do lokalnych władz. Nie zapomnij o wyborach 5 czerwca. Pamiętaj, że mieszkając w Irlandii powinieneś mieć tutaj swojego reprezentanta. W razie jakichkolwiek pytań dzwoń: Magda Tel. 085 770 38 25


4

Reportaże / Reportages

Ile zarobią europarlamentarzyści? How much will the members Od nowej kadencji, czyli po czerwcowych wyborach, Parlament Europejski będzie wypłacał swoim posłom jednakowe diety. Dla Polaków oznacza to sporą podwyżkę o około 5,5 tys. euro miesięcznie. Dla zarabiających najwięcej - Włochów - to spora strata, także o około 5,5 tys.euro.

Ponad 5 tys. euro więcej dla Polaków Irlandzki euro poseł zarabiał teraz 6.705 euro miesięcznie, natomiast polski dostawał 2,1 tys. euro (ponad 10 tys. zł). Teraz jednak wszystko się zmieni. Jak podaje prezydium Parlamentu Europejskiego od nowej kadencji - po czerwcowych wyborach - każdy poseł będzie otrzymywał miesięcznie z unijnej kasy 7 665 euro uposażenia brutto (ponad  36 tys. zł). Będzie to jednakowa suma dla wszystkich europarlamentarzystów. To ponad trzy razy więcej niż otrzymują obecni europosłowie z Polski. Jeszcze bardziej podwyżkę odczują  Estończycy, Litwini i Łotysze, którzy teraz pobierają diety dużo niższe niż 2 tys. euro. Włosi stracą prawie połowę Będą jednak i tacy, którzy na tej zmianie stracą, tak jak np. deputowani z Włoch, którzy otrzymywali dotąd 13 tys. euro miesięcznie (ponad 60 tys. zł). Dobrze będą mieli Ci, którzy już wcześniej zasiadali w europarlamencie. Włoscy posłowie obecnej kadencji, którzy zostaną wybrani na nową, będą mogli bowiem zachować przez kolejne pięć lat stare zasady wynagradzania.

of European parliament earn

Members of the European Parliament currently receive the same salary as the Members of Parliament in their country of election. However, with the beginning of the next parliamentary term, after the elections in June, each member of parliament will have the same salary, regardless the country they are from.

Spore dodatkowe uposażenie Są też dodatkowe zarobki, które mogą osiągnąć europosłowie. Poza Over € 5 000 more for the Polish MEP dietami i ryczałtami za dojazdy, ParIrish MEP was earning € 6 705 per month, the lament Europejski płaci każdemu Polish one only € 2 100 it will all change with posłowi miesięcznie na pensje the next parliamentary term in 2009. After the pracowników i biura zagraniczne new election every MEP will be getting € 7 665 europosłów oraz na utrzymanie gross. This is over three times as much as the biur poselskich czyli rachunki telePolish MEPs are getting now and even more for foniczne i opłaty pocztowe, zakup, MEPs from Estonia, Lithuania or Latvia who are eksploatację i konserwację sprzętu currently earning less than € 2000. komputerowego i telematycznego oraz kosztów podróży. Jeżeli The Italians will lose a half posłowie biorą udział w oficjalnych The Italian MEPs will lose the most, so far spotkaniach odbywających się poza they were earning € 13 000 a month, however terytorium Wspólnoty Europejskiej, those who are serving as MEPs this term, if Parlament zwraca im koszty w oparciu o elected, will be able to keep their salary for cenę biletu lotniczego za możliwie najbardziej the next term. bezpośrednie połączenie, za okazaniem odpowiedniego biletu lotniczego. Obecnie Other allowances wysokość zwrotu wynosi maksymalnie 4 tys. Apart from their salary the MEPs will be entitled euro miesięcznie. to generous allowances. General expenditure alParlament wypłaca także dietę pobytową w lowance, for example, is intended to cover exwysokości 287 euro za każdy dzień udziału penditure in the w  posiedze- Country/kraj Monthly basic amount €/ miesięczne Member State niach organów zarobki w euro kadencja 2004 of election, such Parlamentu, w Austria 7.538 as Members’ ofktórych zasiada Belgium 5.884 fice manageposeł. Obejmuje Denmark 5.652 ment costs, ona zakwaterow- Finland 4.970 telephone and anie, posiłki itd. France 5.232 postal charges, Parlament wypłaca Germany 7.009 the purchase, również kwotę Greece 5.275 operation and 143,5 euro za Ireland 6.705 maintenance dzień oraz zwraca Italy 12.007 of computer koszt zakwaterow- Luxembourg 4.907 and telematics ania i śniadań w The Netherlands 5.565 equipment, and przypadku udziału Portugal 3.449 the cost of travw posiedzeniach Spain 2.724 el. The amount odbywających się Sweden 4.985 of this allowpoza terytorium United Kingdom 6.823 ance in 2009 is Wspólnoty Eu- Estonia 1.922 EUR 4 202 per ropejskiej. Poland 2.100 month.

If the MEPs attend official meetings of the European Parliament, such as plenary sessions, committee meetings, group meetings, etc. they are entitled to Flat-rate travel allowance which covers their associated expenses incurred while travelling, such as the cost of bookings, tickets, luggage transport, meals, etc. The amount reimbursed depends on the type of transport that the Member uses. Where Members have to attend official meetings held outside the territory of the European Community, Parliament reimburses Members on the basis of the air fare by the most direct route, on presentation of the relevant travel voucher. Members often have to travel outside their home Member State in the performance of their duties but for purposes other than official meetings (for example, to attend a conference in another Member State or to make a working visit to another country in his/her capacity as rapporteur). To cover this eventuality, Members may receive reimbursement from a fixed yearly travel allowance for their travel, accommodation and associated expenses. For 2009, the allowance is fixed at a maximum of EUR 4 148.Parliament also pays so called flat-rate allowance of EUR 298 for each day of attendance at official meetings of the Parliament bodies on which the Member serves that are held within the European Community. Parliament pays a sum of EUR 149 per day, plus accommodation and breakfast expenses, for attendance at meetings held outside the European Community. Members are entitled to assistance from personal staff whom they may freely choose. Parliament shall defray expenses actually incurred and arising wholly and exclusively from the employment or the use of the services of one or more assistants. The maximum monthly amount defrayable shall be up to EUR 17 540.

W Polsce wybory wyglądają inaczej Differences in European Parliament elections in Poland

W Irlandii wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczono na piątek 5 czerwca, natomiast w Polsce odbędą się dwa dni później. Jakie jeszcze są różnice między wyborami, które odbywają się na Zielonej Wyspie i w kraju nad Wisłą? Głosowanie, które w Polsce wyznaczono na 7 czerwca trwać będzie od godziny 8.00 do godziny 22.00. Wyborcy głosujący w Polsce dokonają wyboru 50 spośród łącznej liczby 1304 kandydatów. Irlandczycy mogą wybrać natomiast 12 europarlamentarzystów ( z 44 kandydatów), co odzwierciedlają zapisy Traktatu Nicejskiego i Traktatu Lizbońskiego. Najstarszy kandydat w Polsce ma 81 lat a najmłodszy 21. W Irlandii zapowiada się największa frekwencja w wyborach: 66 proc. ankietowanych chce pójść głosować. W Polsce według CBOS pójście na wybory do europarlamentu deklaruje 39% ankietowanych. Termin rejestracji komitetów wyborczych przez partie wyborcze i wyborców do PKW (Państwowej Komisji Wyborczej) upłynął 20 kwietnia, natomiast termin zgłaszania kandydatów wyznaczono na 28 kwietnia. W Irlandii można było dokonywać zgłoszenia kandydatury do 11 maja. W Polsce 13 maja rozpoczęła się bezpłatna kampania wyborcza w mediach. W kraju nad Wisłą 5 czerwca o północy rozpoczyna się cisza przedwyborcza, czyli zakończenie kampanii wyborczej. Od tej chwili aż do wyborów 7 czerwca nie można publicznie (prasa, telewizja, radio) promować kandydatów do euro parlamentu. Podczas głosowania Polacy swoją tożsamość

potwierdzają podpisem pod spisem wyborców i następnie po otrzymaniu karty do głosowania udają się do kabiny lub w inne miejsce lokalu wyborczego, które zapewnia tajność głosowania. W Polsce na karcie do głosowania znajdą się nazwiska kandydatów pogrupowane w listy. Listy są zgłaszane przez komitety wyborcze, a następnie zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą pod koniec kwietnia. Każdy z komitetów przed wyborami losuje numer listy. W czasie wyborów, głosuje się tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, czym wskazuje się swoją preferencję do nadania mu pierwszeństwa do uzyskania mandatu. W Irlandii natomiast stawiamy odpowiednio liczby 1,2, 3 itd…

In Ireland European Parliament elections are taking place in June 5, in Poland, however, they are taking place two days later. What are other differences between the elections in Poland and Ireland. The European elections will take place on the 7 June, the polling stations will be open between 8 am and 10 pm. The Polish will chose 50 out of the total number of 1304 candidates. The Irish will chose 12 out of 44 candidates. The oldest candidate in Poland is 81, and the youngest 21. The attendance in Ireland, according to the polls, is supposed to be quite high, and 66% of the Irish want to vote, as opposed to 39% in Poland. The deadline for registering electoral committees in Poland was in April 20 and the deadline for nominating candidates was April 28.

On 13 May a free campaign in the Polish public media also started. In Ireland the deadline for nominating candidates was 11 May. In Poland 24 hours before the actual election day so called election silence is in operation. This means that nobody can carry on an agitation of any sort 24 hour before, and on polling day. On the polling day the Poles have to sign in order to receive polling card and go to the booth where they can vote in secret. In Poland there is party list proportional representation voting system, which means that parties make lists of candidates to be elected, and seats get allocated to each party in proportion to the number of votes the party receives. Each voter casts their single vote, an ‘X’, to the party of their choice, next to the name of the candidate of their choice which means that the voter votes for a candidate personally, but the vote is principally counted as a vote for the candidate’s party.


Reportaże / Reportages

5

Buddyści w Killarney

Buddhists in Killarney

Kiedy kilka lat temu Polacy zaczęli masowo przybywać na Zieloną Wyspę byli dla rdzennych mieszkańców czymś egzotycznym, ale kojarzyli także jako bratnie dusze ze względu na podobną historię i to samo wyznanie chrześcijańskie. Czasy się trochę zmieniły, recesja niestety dotarła również do Irlandii i podejście do religii również się nieco zmieniło. Niektórzy zaczynają poszukiwać nowych dróg rozwoju, nie tylko świeckich, ale również duchowych. Jednym z ich wyborów może okazać się może buddyzm.

When the Polish started to immigrate to Ireland a few years ago, for many Irish they were perceived as coming from a distant and exotic country. The Irish would find the Polish as kindred spirit due to their similarities in history and religion. The times have changed, the recession, unfortunately, reached Ireland as well and the approach to religions has also changed a bit. Some of us are trying to look for new ways of spiritual development and one of their choices may be Buddhism.

Medytują dwa razy w tygodniu Wraz z przybyciem emigrantów do Irlandii rozpoczęła się nowa era na wyspie, różnorodność kultur, z pewnością wpłynęła na niejedną osobę. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się w Irlandii Buddyzm Tybetański linii Karma Kagyu. Pierwszy i najprężniej działający ośrodek znajduje się w Dublinie, choć w każdym większym mieście na terenie Irlandii, znajdują się grupy medytacyjne równie dobrze działające także w Killarney w hrabstwie Kerry. W Killarney medytacje odbywają się dwa razy w tygodniu. Oprócz tego odbywa się tu wiele ciekawych imprez i wykładów podróżujących nauczycieli buddyjskich. Towarzystwo, które odwiedza ośrodek jest bardzo zróżnicowane narodowościowo, można tam spotkać Polaków, Słowaków, Niemców, Irlandczyków… Jeśli przyjrzymy się naturze ludzkiej z pewnością możemy stwierdzić, że jest to natura poszukiwacza, ciągle podążająca za szczęściem, miłością, radością i aby znaleźć sposób umożliwiający osiągnięcie tego wszystkiego trzeba odkryć swoją drogę. I dla niektórych właśnie jedną z takich ścieżek jest praktykowanie buddyzmu… Czym jest buddyzm? Buddyzm ma dwa i pół tysiąca lat. Stanowi ścieżkę rozwoju zawierającą elementy, filozofii i psychologii. Różni się od chrześcijaństwa i innych światopoglądów, które zakładają istnienie osobowego Boga i opierają się na wierze oraz dogmatach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie pełnego rozwoju umysłu – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm jest nazywany drogą doświadczenia. Zgodnie z naukami Buddy wszelkie cierpienie pozostaje efektem błędów popełnionych w przeszłości. Zrozumienie tego, że wszystkie zjawiska są współzależne, pozwala podejmować działania, które przynoszą szczęście i unikać tych, które prowadzą do cierpienia. W buddyzmie zawsze istniało wiele różnych tradycji, szkół i stylów praktyki. Pomimo funkcjonującego na Zachodzie stereotypu mnicha ubranego w kolorowe szaty, większość europejskich buddystów to osoby świeckie, prowadzące normalne życie. Ich praktyka nie jest oparta na ślubowaniach. Esencję Diamentowej drogi stanowi wykorzystanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji.

Budda- kto to taki? Historyczny Budda Sakyamuni urodził się na terenie dzisiejszego Nepalu około 570 lat przed Chrystusem. Po wielu latach medytacji Budda zrozumiał, że umysł nie jest rzeczą – nie ma koloru, smaku, zapachu, formy ani ciężaru. Istnieje, ponieważ wszystko się w nim pojawia – myśli i uczucia wewnątrz, a na zewnątrz -sytuacje i światy. To pewien pogląd, który można odrzucić jako zbyt abstrakcyjny albo uznać go za logiczny i sprawdzić we własnym życiu. W pierwszym przypadku jednak wszystkie trudności stają się realne i dotkliwe, w drugim zaś postrzegamy je coraz mniej osobiście i pozwalamy im po prostu się wydarzać. Czym jest medytacja? Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem. Medytacja równoważy umysł, uniezależnia go od zmieniających się warunków i powoduje, że przeszkadzające uczucia przekształcają się w mądrości. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.diamondwaybuddhism.ie Beata Sobczyńska

Serdecznie zapraszamy na buddyjski wykład podróżującego nauczyciela z Niemiec Gerda Bolla, który odbędzie się w Hotelu MALTON w Killarney w dniu 21 czerwca (niedziela) o godzinie 17. W tym samym czasie będzie trwała wystawa zdjęć pod tytułem: “Butan, Buddyjskie Królestwo w Himalajach”. Wystawę będzie można zobaczyć w Outlet Centre w dniach od 08 do 25 czerwca. Wykład w języku angielskim. Wstęp płatny: 5 euro od osoby.

They meditate twice a week Once the immigrants started to arrive in Ireland a new era has begun, the multicultural diversity must have influenced almost everyone. It was only in 2007 when Karma Kagyu, the largest lineage within Kagyu school, one of the four major schools of Tibetan Buddhism, was blessed by Lama Ole in Dublin. At the moment there are also group meetings outside Dublin, one of them takes place in Killarney, Co. Kerry. The group meets twice a week and there are also other events and lectures of travelling Buddhist teachers taking place every now and again. The Killarney group is very diverse and it comprises of Slovaks, Irish, Germans and Polish. The human nature is a searching nature, always looking for happiness, love, joy, and it is only the matter of choosing the right way which will help to find it. Practicing Buddhism may be one the ways to achieve it. What is Buddhism? Two thousand five hundred and fifty years ago, the historical Buddha en-

joyed unique circumstances for passing on his teachings. Born into a highly developed culture, he was surrounded by exceedingly gifted people. After reaching enlightenment, he shared his methods for discovering the mind for a full forty-five years. It is for this reason that his teachings, called the Dharma, are so vast. When people asked Buddha why and what he taught, he replied: “I teach because you and all beings seek happiness and try to avoid suffering. I teach “the way things are. Buddha gave instructions for three different types of people. Those who wanted to avoid suffering received the instructions about cause and effect called the Small Way (skt. Hinayana). Those who wanted to do more for others were given the teachings on wisdom and compassion called the Great Way (skt. Mahayana). Where people had strong confidence in their own and others’ Buddha nature, Buddha taught the Diamond Way (skt. Vajrayana). Here, he manifested as forms of energy and light or directly transmitted his enlightened view as a flow of awareness. On this highest level, the aim is the complete development of mind, the spontaneous effortlessness of the Great Seal (skt. Mahamudra). The Diamond Way offers the modern world “effective methods that lead to a direct experience of mind,” as explained by Lopon Tsechu Rinpoche, one of the most experienced teachers of Tibetan Buddhism. One learns to experience the world from a rich and self-liberating viewpoint. Diamond Way meditations develop a deep inner richness and lead to a nonartificial and unwavering mind where every enlightened activity can unfold. What is meditation? Buddhist meditation is fundamentally concerned with two themes: transforming the mind and using it to explore itself and other phenomena. The historical Buddha himself, Siddhartha Gautama, was said to have achieved enlightenment while meditating under a Bodhi tree. For more infomation go to our website www. diamondway-buddhism.ie Beata Sobczyńska

We would like to invite you to a lecture of German travelling teacher, Gerd Boll, which will be held at 5 pm in Malton Hotel in Killarney on June 21, 2009 (Sunday). The lecture will be in English, admission €5 per person. Anybody who is interested to see a photo exhibition titled “Butan, The Buddhist Kingdom in the Himalayas” is welcome to come to Outlet Centre between 8-25 June 2009.


6 Zwyrodniali nastoletni uczniowie z Gimnazjum

Zmusili 9-latka i 12-latka do seksu Dwóch uczniów szkoły gimnazjalnejzmusiłomłodszych kolegów do seksu oralnego. Całość sfilmowali i pokazywali kolegom. Zespole Szkół w Lipianach uczy się 630 uczniów, do wyboru mają 40 kół zainteresowań. Niektórym to jednak nie wystarcza. Zwyrodniali niepełnoletni uczniowie (15 i 16 lat) zmusili 9-latka i 12-latka do uprawiania przed kamerą telefonu komórkowego seksu oralnego. Do zdarzenia miało dojść poza terenem szkoły i już po zajęciach. Późnym popołudniem, po godzinie 17, na deptaku ciągnącym się wzdłuż murów obronnych w Lipianach, złapali 9-letniego ucznia II klasy i 12-letniego ucznia V klasy szkoły podstawowej, zmusili ich do uprawiania seksu oralnego, co nagrali kamerką w telefonie komórkowym. Autorzy filmu rozsyłali go kolegom. Podobno nagranie miało pojawić się także w internecie. O sprawie poinformowała szkołę siostra jednego z poszkodowanych. Pomysłodawca, starszy uczeń, był wydalony za wagarowanie, wrócił do szkoły, ale w ogóle nie chodził na lekcje. Obydwaj nagminnie sprawiali kłopoty wychowawcze. Już wcześniej były przeciwko nim kierowane do sądu wnioski za znaczące wykroczenia. Sprawcy zdarzenia nie cieszą się dobrą opinią. Przeciwko młodszemu z nich w sądzie nieletnich toczy się sprawa o demoralizację. Siostra jednego z poszkodowanych chłopców powiedziała dyrekcji, że chłopiec nie chce przyjść do szkoły bo boi się, że wszyscy będą się z niego śmiać, bo już widzieli ten film. Zszokowani pedagodzy zawiadomili policję, prokuraturę i kuratorium oświaty. Policja zabezpieczyła materiał dowodowy. Gimnazjaliści zostali zatrzymani i odwiezieni do policyjnej izby dziecka w Szczecinie. Poszkodowani zostali objęci opieką szkolnych pedagogów. W szkole odbyła się także terapia psychologiczna dla wszystkich uczniów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego w Stargardzie Szczecińskim. Advertisement

Aktualności / Current events Degenerat teenagers

Forced a nineyear-old and a twelve-year old to sex Two secondary school students forced younger pupils to oral sex, recorded it and showed it to their friends.

The students of one of the secondary schools in Lipiany in north-west part of Poland, aged 15 and 16, forced two younger pupils, aged 9 and 12, to oral sex. They recorded everything using their mobile phones and boasted about it to their friends. The incident happened outside school after school hours. They wanted to put the film on the internet as well . The sister of one of the younger boy informed the school about what happened. Both older boys have had problems at school and caused many troubles. They have committed many other offences which were brought before the court. The sister of one of the victims said that her brother is afraid to go back to school because he is ashamed and thinks that will be laughed at. School psychologists informed police, public prosecutor and board of education about the incident. The offenders are being held in child custody centre in Szczecin.

Porady prawne

PRSI- od niego zależą świadczenia społeczne

Osoby zatrudnione w Irlandii płacą składki ubezpieczenia społecznego tzw. PRSI, czyli „ubezpieczenia społecznego zależnego od dochodu”. Oznacza to, że kwota tego ubezpieczenia zależy od tego, ile się zarabia. Obecnie istnieje 11 różnych klas tego ubezpieczenia tj. A,B,C,D,E,H,J,K,M,S oraz P. Świadczenia społeczne do jakich możemy mieć prawo zależą od tego jakiej kategorii ubezpieczenie PRSI odprowadzamy.

Istnieje szeroka gama świadczeń społecznych dostępnych dla osób opłacających składki PRSI. Jeżeli nieodprowadzana jest składka klasy A, oznacza to, że nie możemy korzystać z nich wszystkich, ponieważ składka jest mniejsza od tej opłacanej przez osobę opłacającą składkę klasy A. W niektórych przypadkach, gdy dochód jest niższy od pewnej określonej kwoty, nie ma potrzeby płacić PRSI, a i tak będziemy podlegali ubezpieczeniu społecznemu, ponieważ pracodawca ma obowiązek płacić ubezpieczenie za nas. Dodatkowo każda klasa PRSI jest podzielona na podgrupy, na przykład, klasa A została podzielona na kategorie A1, A2, A8, A9, A0 oraz AX. Kategorie te nie wpływają na nasze prawa w systemie ubezpieczeń społecznych, mają one jednak wpływ na wysokość składek PRSI oraz obowiązkowych składek zdrowotnych, które płaci osoba ubezpieczona lub pracodawca. Zwolnieniu z opłacania składki zdrowotnej podlegają osoby (bez względu na klasę PRSI), które po obliczeniu dochodu całorocznego, zarabiają 500 euro lub mniej tygodniowo. Aby obliczyć tą kwotę należy od dochodu brutto odliczyć składki na fundusz emerytalny oraz fundusz zdrowotny rozpoznawalny przez urząd podatkowy. Tydzień składkowy PRSI Tydzień pracy niekoniecznie musi oznaczać tydzień składkowy PRSI. Tydzień składkowy PRSI rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku. Za pierwszy tydzień uważa się wtedy okres od 1 stycznia do 7 stycznia, za drugi, okres od 8 stycznia do 14 stycznia itd. Za rok 2008 tydzień składkowy rozpoczyna się we wtorek a kończy się w poniedziałek, z kolei w roku 2009 tydzień ten rozpoczyna się w czwartek i kończy się w środę. Przykład klasy ‘A’ PRSI oraz osób ubezpieczonych w tej klasie Klasa ‘A’ dotyczy osób zatrudnionych w przemyśle, handlu, usługach zarabiających minimum 38 euro tygodniowo. Większość pracowników w Irlandii opłaca właśnie składkę klasy ‘A’. Dla przykładu podklasa:

od 1 maja 2009). Jeśli zarabiamy powyżej 52 000 euro (75 000 od 1 maja 2009) odprowadzamy składkę 2 % od kwoty powyżej 52 000 euro (75 000 euro od 1 maja 2009).

• A1 dotyczy osób zarabiających powyżej 500 euro tygodniowo • A2 dotyczy osób posiadających kartę medyczną oraz tych otrzymujących rentę wdowią, zasiłek dla samotnego rodzica czy dodatek dla żony opuszczonej przez męża i zarabiają więcej niż 500 euro tygodniowo • A0 dotyczy pracowników, posiadających kartę medyczną i otrzymujących rentę wdowią, zasiłek dla samotnego rodzica lub dodatek dla żony opuszczonej przez męża i zarabiających pomiędzy 38 a 352 euro tygodniowo Aby dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat wszystkich podklas najlepiej udać się na stronę www.welfare.ie lub www.citizeninformation.ie Stawki Jaka kwotę składek PRSI muszę odprowadzać? Kwota składek PRSI zależy od wysokości zarobków oraz od klasy pod jaką dana osoba została skategoryzowana. Dla osób ubezpieczonych w kategorii A, kwota składek wygląda następująco: Jeśli zarabia się mniej niż 352 euro brutto tygodniowo, pracownik nie odprowadza żadnej składki. Nie oznacza to jednak, że nie jest odprowadzana za nas żadna składka. W tym wypadku nasz pracodawca zobowiązany jest odprowadzać swoją część składki klasy ‘A’ za nas. Jeśli zarabia się pomiędzy 352 a 500 euro tygodniowo, za pierwsze 127 euro składka nie jest obliczana, natomiast zapłaci się 4% od kwoty powyżej 127 euro. Jeśli zarobki przekraczają 52 000 euro rocznie (75 000 euro od 1 maja 2009) nie jest odprowadzana składka na zarobki powyżej tej kwoty. Jeśli zarabia się powyżej 500 euro tygodniowo składkę nalicza się w wysokości 2% od zarobionego 127 euro i 6% od pozostałej części zarobków maksymalnie do kwoty 52  000 euro (75  000 euro

Zwroty PRSI Może się zdarzyć, na przykład, że pracodawca nie wie o tym że jesteśmy w posiadaniu karty medycznej i nie powinniśmy płacić składki zdrowotnej i źle naliczył nam składkę PRSI. W takim przypadku mamy prawo do otrzymania zwrotu nadpłaconej części PRSI. Aby otrzymać zwrot pracownik, bądź też pracodawca powinien skontaktować się z sekcją zwrotów (Refunds Section in the Department of Social and Family Affairs), która wyśle nam odpowiedni formularz do wypełnienia. Jeśli składki odprowadzane były większe niż być powinny otrzymamy ich zwrot i nasze dane zostaną poprawione. Gdzie się ubiegać Jeżeli wystąpił problem w określeniu klasy składek należy się skontaktować z: Scope Section Department of Social and Family Affairs Oisin House 212-213 Pearse Street Dublin 2 Country: IRELAND Tel:+353 (0)1 7043000 Informacje dotyczące naszych składek opłacanych w Irlandii dostępne są w: Central Records Section Gandon House Amiens Street Dublin 1 Dublin Country: IRELAND Tel: (01) 704 3000 Jeśli składki były większe niż powinny, po zwroty możemy ubiegać się w: RSI Refund Section Department of Social and Family Affairs Oisin House Pearse Street Dublin 2 Country: IRELAND Tel:+353 (0)1 6732586 or +353 (0)1 7043000   Artykuł napisany przy współpracy z Citizen Information Centre w Tralee


Reportaże / Reportages

Fotogaleria / Photogallery Trzecie urodziny Filipka Filip’s third birthday party

Fotopstryk / Photoclick

Do twarzy jej w białej sukience… White dress suits her… Julia Trafny, 23 maja w sobotę w Kościele St. John’s w Tralee przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Rodzice byli z niej bardzo dumni. Zdjęcie wykonane przez Małgorzatę Nowak, która zajmuje się fotografowaniem imprez okolicznościowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gosią pod numerem tel. 085 788 74 37.

Filipek Nowak kilka dni temu obchodził swoje trzecie urodziny. Celebrował je wraz z kolegami i koleżankami z Oakview Village Childcare w Tralee. Dzieci świetnie się bawiły, a Filip dzielnie zdmuchiwał świeczki z tortu. Wszystkiego Najlepszego i sto lat dla Filipka od całej ekipy gazety Munster Wizjer! Advertisement

Filip Nowak had his third birthday a few days ago. He celebrated it with his friends at Oakview Village Childcare in Tralee. Happy birthday Filip and from the Munster Wizjer team.

Julia Trafny, had her First Communion on Saturday,23 May at St. John’s Church in Tralee. The parents were very proud. The picture was taken by Małgorzata Nowak specialising in occasional photography. Contact Gosia 085 788 74 37.

7


8

Ludzie / People

Najpiękniejsze sławne Polki

Piękna i niesforna 44-latka!

Aneta Kręglicka ma już 44-lata, a wciąż zachwyca urodą . Jako jedyna dotąd Polka w 1989 roku została wybrana Miss Świata. Z upływem czasu jej uroda dojrzewa i staje się jeszcze pełniejsza… Ale jaką cenę Aneta musi za to zapłacić? Prasa spekuluje na temat jej anoreksji, bowiem piękna Polka afiszuje się z cieniutką, czerwoną nitką, którą nosi na lewym nadgarstku. Czerwona nitka jest znakiem rozpoznawczym kobiet zrzeszonych w ruchu “pro-ana”. Dziewczyny, które do niego należą, nie uważają anoreksji za niebezpieczne zaburzenie, lecz w to, że dążenie do bycia szczupłą jest drogą do ideału. Motto ruchu brzmi: “Co mnie żywi - niszczy mnie”… Czyżby taki styl życia podobał się Anecie? Niedawno było również głośno o bliskiej przyjaźni Kręglickiej z tancerzem Robertem Rowińskim, którego poznała podczas programu „Taniec z Gwiazdami”. Anetę wiele razy widywano razem z Robertem w różnych klubach i restauracjach. Kobieta nigdy nie wypierała się tej przyjaźni, zapewnia jednak, że jej mąż (Maciej Żak) o wszystkim wie i akceptuje znajomość z młodszym tancerzem: - Robert był u nas w domu na obiadkach! Więc mąż wie, że się przyjaźnimy i nie ma żadnych oporów. Jak każdy mężczyzna, ma jakieś wewnętrzne przemyślenia, ale mój mąż jest naprawdę mądrym facetem- twierdzi Kręglicka.

Odeszła od męża, bo ją ograniczał…

Kilka tygodni temu rozpadło się jej na pozór idealne małżeństwo. Edyta (37 lat) wyprowadziła się z domu zabierając syna. W oświadczeniu, które opublikował Fakt, tłumaczyła, że ona i jej mąż muszą w samotności poukładać swoje sprawy. Za kryzys miałoby być odpowiedzialne łączenie pracy i życia rodzinnego pod jednym dachem. Krótko po tej informacji pojawiły się spekulacje na temat jej romansu z partnerem Kasi Sowińskiej, Michałem Rapcewiczem (27). Potem okazało się jednak, że Edyta od kilku tygodni spotyka się z jednym z producentów programu “Jak oni śpiewają”, w którym jest jurorką. Nie raz widziano ich jak razem opuszczali studio nagrań. Mężczyzna jest buddystą i ma na Górniak duży wpływ. Czy to oznacza, że jej małżeństwo jest już definitywnie zakończone? -Nigdy nie mówię nigdy - odpowiedziała na pytanie Faktu, czy wyklucza ponowne zejście się z porzuconym mężem. Znam kilka par, którym pomogło rozstanie. Ale ja spotkałam przeznaczenie. Edyta twierdzi jednak, że chciałaby, aby jej mąż Darek nadal zajmował się jej zawodowymi sprawami. -Ja potrafię schować swoje emocje tak, że nikt nie wie, co się ze mną dzieje, ale ja wiem, że są ludzie, którzy tego nie potrafią- uważa Edyta. Przypomnijmy, że w 1994 roku Górniak była pierwszym artystą z Polski startującym w Konkursie Piosenki Eurowizji. Interpretacja zdecydowała o przyznaniu jej drugiego miejsca, za piosenkę To nie ja (Once In A Lifetime). Została też skrytykowana za wykonanie narodowego hymnu przed meczem Polski z Koreą. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim nazbyt daleko idącej interpretacji Mazurka Dąbrowskiego, który wokalistka zaśpiewała w bardzo wolnym tempie. Edyta Górniak twierdzi jednak, iż wykonała hymn “licząc na wrażliwość artystyczną” słuchaczy.

Advertisement

The most beautiful and famous Polish women

Former Miss of the World

Aneta Kreglicka is 44 and still delights with her beauty. She became the first Polish woman to win the Miss World contest in 1989 held in HonkKong. As the time goes by her beauty becomes more mature and graceful... Is there any price she has to pay for it? The press has been speculating about her being anorectic, due to the red thread tied around her left wrist which is supposed to suggest that she is a member of “pro-ana” movement. “Pro-ana” is an association of women who do not think that anorexia is a dangerous thing, but it is only the means of achieving the ideal silhouette. The motto of the movement is “What feeds me-destroys me”... Does Aneta like this Edyta Górniak kind of way of life? In 2006, she took part in a popular world show, the third season of the Polish version of Dancing With The Stars. She was also one of the judges in Miss World 2006 pageant, which was held in Poland.

Left her husband because he was putting limitations on her

Aneta Kręglicka

In 1994 she was the first Polish artist to participate in the Eurovision Song Contest, in which she claimed a second place, it is still Poland’s best showing in the contest. Her song was “To nie ja” (“Once In A Lifetime”) was also later released on a single. A few weeks ago her, apparently, ideal marriage broke up. Edyta, 37, moved out taking her son away. In the statement she wrote that her and her husband have to sort out some things being alone, combining work and family life lead to the break up.


Ludzie / People

Nasze maluchy z Munster

Razem przystąpili They have had their First do Komunii Świętej Communion together Filipek Zieliński i Oliwia Romanowska całkiem niedawno przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym St. John’s w Tralee. Dzieci były podekscytowane i szczęśliwe. Dziewięciolatek Filipek Zieliński w Tralee mieszka od roku i uczęszcza tutaj do drugiej klasy. Jego hobby to piłka nożna, gry komputerowe oraz rysowanie. Oliwia , również dziewięciolatka, w Irlandii jest rok dłużej niż Filipek, ale tak jak on chodzi tutaj do drugiej klasy. Dziewczynka uwielbia słuchać muzyki, jeździć na rolkach i grać na PSP. Advertisement

Filip Zieliński and Oliwia Romanowska have had their First Communion together. The ceremony has taken place at St. John’s Church in Tralee. The children were very happy and excited. A nine-year-old Filip has been living in Tralee for a year, he is interested in soccer, computer games and drawing. Oliwia has been living in Tralee for more than a year, she likes listening to music, roller skating and playing PSP.

9


10

Ogłoszenia drobne / Classifieds

RÓŻNORODNOŚCI /Miscellaneous I am passionate abort helping Polish people In Ireland (and Poland). Make extra income PARTTIME from something they are doing already but not getting paid for! For FREE information, text your name to 087 654 33 74. Pasjonuję się pomaganiem Polakom mieszkającym w Irlandii (oraz w Polsce). Dorób sobie pracując PART-TIME robiąc to, co robiłeś do tej pory i nie miałeś za to płacone!!! Po darmową informację napisz swoje imię pod numer 087  654 3374

Praca/ Job

Cork

Masażysta-terapeuta Qualified Massage Therapist - Required for new premises opening in Cork city. Experience in Thai and Swedish massage essential. Managerial experience an advantage. CV to: Sean O Sullivan, K2 Marina, Commercial Park, Cork.

Tralee

Sales Assistant (Part Time) Duties include customer service, stocking shelves and cash handling. Previous experience required. Applicants must be flexible towards working hours and be willing to work nights, days, evenings and weekends. References are required. Tel. 066 7181627 or cv to: Original Gem , 1 Bridge Place, Tralee, Co. Kerry.

Limerick

Waiter / Waitress Must have extensive experience in Restaurant service with excellent communication skills and welcoming personality. You must be able to work under pressure in a high volume busy restaurant, be a team player and strong team builder. You must be confident, professional and highly flexible. You must ensure highest standards of service and cleanliness. CV to tprestaurant@yahoo.com or please post CV to Tanjore Palace Restaurant, 1/2 Lower Glentworth Street, Limerick City

Limerick

Morning Cleaner Part-time Reliable, experienced Cleaner required, 8am to 10am Monday to Friday. Ability to buff would be an

advantage. Must have excellent English speaking skills and own transport required to get to work. Must have previous cleaning experience also. Reliability is of vital importance. Contact Liz,Tel No: 061 400626 Motoryzacja 1.6 benzyna, NCT do 07/10, rok 1998, sportowy tuning, kolor czerwony, stan techniczny dobry, pilne! cena: 2000euro, tel.0857898504 Toyota Cynos 1996 rok, 1,5 benzyna, 2 lata NCT, nowe opony, full elektryka, klimatyzacja, auto w bardzo dobrym stanie, cena 2200 euro tel. 087 214 7042, Limerick Rtv i agd Glośniki Logitech 5+ 1 i stojaki na 2 głośnik jest to model x -540 w super stanie, cena 70e Tel. 0863421363 Nieruchomości Do wynajęcia pokój (od zaraz, dla spokojnej osoby) z łazienką w apartamentowcu na Lord Edward Street, przy People’s Park. Cena 280 euro w tym szybki internet, polska telewizja i parking. Mieszkanie jest nowe i zadbane. Kontakt Marcin, Tel. 0851418422 Three treatment rooms in Limerick city for rent 90e, 80e, 50e, Nail desk 80e per week Mairead 0857112054 Trzy pokoje do wynajecia z lozkami do masazu 90e, 80e, 50e, i stol do paznokci 80e tygodniowo w Limerick centre Sebastian 0851676256


Publicystyka / Commentary

11

Jedzenie może Food Can Improve poprawić Twój nastrój Your Mood Mamy już prawie lato, ale pogoda nadal zbyt rzadko jest słoneczna. To nie nastraja optymistycznie. W jednym z poprzednich wydań pisaliśmy o tym, że odpowiednia dieta może skutecznie poprawić samopoczucie. Dziś kontynuujemy temat.

It is almost summer, but the weather is still rarely sunny. It does not put us in a cheerful mood. In one of previous issues we wrote that a suitable diet can effectively improve our mood. In this issue we continue this topic.

Owoce i warzywa.... Od dawien dawna wiadomo, że owoce i warzywa są nieskończonym źródłem witamin i powinniśmy je spożywać w dużych ilościach... ale oczywiście trzeba być świadomym, że obowiązują pewne zasady. Owoce dobrze jeść rano, albo około południa, ponieważ wtedy są lepiej trawione. Oczywiście nic się nie stanie jeśli zjemy jabłko wieczorem np. zamiast czekoladki ( to nawet lepszy pomysł), ale np. pomarańcza zjedzona w nocy może nas pobudzić, a nie uśpić. Warto również pamiętać, że warzywa są dobrze przyswajane z mięsem i nabiałem lub z węglowodanami, ale mięso z węglowodanami i warzywami lub węglowodany z nabiałem i warzywami nie dają już takich dobrych rezultatów, ponieważ potrzebujemy o wiele więcej energii, aby to wszystko strawić.

Fruit and Vegetables … It has been known for years that fruit and vegetables are the endless source of vitamins and we should eat them in huge amounts… however we must be aware of some rules: fruit should be eaten in the morning or around noon because it is better digested. Of course, nothing happens if we eat an apple in the evening instead of chocolate (it is a better idea), but an orange eaten at night may stimulate us, not put to sleep. It is worth remembering that vegetable are assimilated together with meat, dairy products, carbohydrates, but meat with carbohydrates and vegetables or carbohydrates with dairy products and vegetables do not give such good results because we need much more energy to digest all this food.

daily drunk always after eating do not negatively affect my organism and this approach allows me to relish my coffee each morning.

Chocolate, Wine And Coffee Here, I would like to write about my favourite products (or substances) like chocolate, wine and coffee. As everyone knows chocolate, wine and to some extent – coffee are aphrodisiac, so there is something that encourages us to eat these products that commonly are not recommended by healthy diets. It is known that all substances have destructively affect our organism and if we have serious healthy problems, it is better to avoid them. But we re only human and we have our weaknesses, so all forbidden things are the most tempted.

Cube of Chocolate? Actually, it is a source of women’s trouble. Chocolate is high- calorie and often contains taste agents and other strange ingredients. But I have a good news: scientists claim that chocolate contains a lot of antioxidants that help to protect our organism against heart diseases, tumours, fast ageing, It also directly affects the production of endorphin in our organism that is called “the natural drug of happiness”. Dear ladies, there is nothing to worry about and you can sometimes eat some cubes of fine chocolate, especially dark one.

Are You Sure You Want Coffee? I do not think that we should drink coffee. If someone does not like it, it is better for them, but if someone cannot live without a cup of coffee, it suggest they not worry, but accept it, because a sense of guilt may have more destructive effect than the substance itself, so if everything is done within reason, so we should not really worry; for instance, if I decide not to drink coffee, I will not be happy because I like its taste and the feeling after drinking it, so I thought that one or two cups of good, organic, low-irritating coffee with honey

Nutrition is still the endless topic about which we could write thousands of books and discover new secrets. This is a fascinating topic because it directly affects each of us, so it is important to have a basic knowledge how each food affects our organism thank to which we function well each day, are not sick, fully use our abilities and generally we keep balance. If we function in this way and care bout ourselves, it means that we can go through each day with a smile on our faces.

Czekolada, wino i kawa A teraz chciałabym poświęcić kilka słów moim ulubionym produktom, a może bardziej używkom, takim jak czekolada, wino i kawa. Jak wszystkim zapewne wiadomo czekolada, wino i w pewnym stopniu kawa są zaliczane do afrodyzjaków, więc na szczęście jest coś, co przemawia za spożywaniem tych produktów ogólnie nie zalecanych w zdrowych dietach. Wiadomo również, że wszelkie używki mają destrukcyjny wpływ na nasz organizm i jeśli mamy poważne problemy ze zdrowiem lepiej ich unikać. No, ale jesteśmy tylko ludźmi i mamy swoje słabości, więc najtrudniej nam się oprzeć temu, co właśnie jest zakazane. Czy jesteś pewien, że kawa ? Wcale nie uważam, że powinniśmy pić kawę, więc jeśli ktoś nie lubi to nawet lepiej dla niego, ale jeśli są osoby, które nie potrafią bez niej żyć to proponuje się nie umartwiać tylko to zaakceptować. Czasami bowiem poczucie winy może zadziałać na nas bardziej destrukcyjnie niż sama używka, więc jeśli wszystko robimy w granicach rozsądku, to naprawdę nie trzeba się martwić... Z doświadczenia wiem, że jeśli zdecyduję się nie pić kawy, nie będę szczęśliwa, bo lubię jej smak i to, jak się czuję po jej wypiciu. Dlatego pomyślałam, że jedna lub dwie kawy dziennie, dobrej jakości ( niskodrażniące, organic z miodem) zawsze po zjedzeniu czegoś najpierw, nie zrobią wielkiego spustoszenia w moim organizmie i takie podejście pozwala mi codziennie rano delektować się moim kubeczkiem kawy.. A co z winem?? I tak samo z winem, uwielbiam czerwone

wino, nie chcę z niego rezygnować, ale staram się nie pić często i tylko w małych ilościach: jedna lub dwie lampki wina plus podwójna ilość niegazowanej wody, aby zapobiec odwodnieniu organizmu. Ogólnie to dobra zasada pić tyle samo, a jeszcze lepiej dwa razy tyle wody co alkoholu. Pomaga to uniknąć „kaca” na drugi dzień... Jeszcze jedna ważna rzecz, wino w dozwolonych ilościach tj. lampka dziennie nawet jest wskazane ze względu na pobudzanie prawidłowej pracy serca (ma to związek z rozpuszczaniem się nadmiaru cholesterolu we krwi). Oczywiście dawki alkoholu musimy dostosować do swojego organizmu indywidualnie, ponieważ każdy ma inną wytrzymałość i stan zdrowia. Kostka czekolady? To przeważnie utrapienie pań. Czekolada jest wysokokaloryczna i często zawiera ulepszacze smaków oraz inne dziwne składniki. Mam jednak dobrą wiadomość: naukowcy zapewniają, że czekolada zawiera dużo antyoksydantów, czyli składników, które pomagają chronić nasz organizm przed chorobami serca, nowotworami, czy przyspieszonym procesem starzenia. Poza tym ma bezpośredni wpływ na produkcję endorfiny w naszym organizmie, związku nazywanego “naturalnym narkotykiem szczęścia”. Drogie Panie, nie ma się co zamartwiać tylko spokojnie można uraczyć się co jakiś czas kilkoma kostkami dobrej gatunkowo i najlepiej czarnej czekolady. To może pomóc poczuć się lepiej w deszczowe, choć wiosenne dni… Żywienie jest tematem ciągle nie wyczerpanym. Jest to bardzo fascynujący temat, ponieważ bezpośrednio dotyczy każdego z nas, dlatego ważną rzeczą jest mieć podstawową świadomość jak działają poszczególne składniki pożywienia na nasz organizm. Jeśli właśnie dbamy o siebie to znaczy, że nie straszna nam zima i obojętnie, co widzimy za oknem jesteśmy w stanie przeżyć każdy kolejny dzień z uśmiechem na ustach... Beata Sobczyńska

What About Wine? The same situation is with wine. I love red wine, I do not want to design from it, but I try not to drink too often - only small amounts, for example one or two glasses of wine with double amount of still water in order to avoid dehydration. Generally, it is a good rule to drink the same amount of water or even a double one in comparison with the amount of wine – this allows us not to feel sick next day. There is one more thing - wine in permissible amounts, i.e. one glass of wine daily is event advisable because it our heart works better because the excessive amount of cholesterol in our blood dissolves. However, the amounts of alcohol must be adjusted to each person’s organism because everyone has different resistance and health.

Masz pytania? Ciekawy temat? Szukasz reklamy? Zadzwoń do nas: Munster Wizjer tel. 085 770 38 25


12

Publicystyka / Commentary

Irish for beginners Przywitanie i pożegnanie się Dia duit (dia hojt) – cześć conas atá tú? (konas ta tu) – jak się masz? ar fheabhas (el aus) – bardzo dobrze go dona (Gut dona) – nie dobrze go raibh maith agat (go roł maha got ) – dziękuję slán (slon) - do widzenia W następnym numerze: Jak masz na imię? Opracowanie: Magdalena Łandziak

Wojewódzki ukarany przez Sąd! Kuba Wojewódzki nie zjawił się na rozprawie, dotyczącej znieważenia polskiej flagi podczas prowadzonego przez prezentera programu telewizyjnego, dlatego sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 500 złotych. Sprawa zaczęła się od wniosku do prokuratury, złożonego przez Mirosława Orzechowskiego z LPR. Orzechowski twierdzi, że w programie Wojewódzkiego

doszło do znieważenia polskiej flagi. Podczas jednego z odcinków rysownik Marek Raczkowski i aktor Krzysztof Stelmaszyk znieważyli polską flagę, umieszczając ją w psich odchodach. Jeśli sąd orzekłby rację Orzechowskiego, byłego ministra edukacji, winnym groziłyby: grzywna, ograniczenie wolności, lub nawet do roku pozbawienia wolności.

Fotogaleria / Photogallery Wyprawa do Toby World Tobby World excursion

Pomysł na obiad

Rafaello –szybkie i pyszne Składniki: mąka pszenna 3 łyżki margaryna Kasia 1,5 kostki kokosowe wiórki 3 paczki po 10 dg cukier 1,5 szklanki mąka ziemniaczana 3 łyżki cukier waniliowy 3 szt mleko 3 szklanki jedno żółtko krakersy 2 paczki Przygotowanie: Półtorej szklanki cukru, żółtko, cukier waniliowy, mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz szklankę mleka wymieszać mikserem. W garnku zagotować 2 szklanki mleka do niej dodać zmiksowaną masę oraz paczkę kokosu (10 dag). Gotować aż masa zgęstnieje. Powstały ostudzony budyń połączyć z Kasią (do margaryny dodawać po łyżeczce). Na końcu dodać półtorej paczki kokosu. Na średniej blaszce układać warstwę krakersów - masę - krakersy - masa krakersy - masa i na koniec posypać końcówką kokosu jaka nam została. Wstawić do lodówki i przeczekać całą noc.

Polish Recipes

Kotlet schabowy (Polish Pork Chops) Ingredients: 4 mediumsized pork chops salt and pepper 25g plain flour 1 egg, beaten 25g breadcrumbs Oil/butter for frying Directions: Beat out the pork chops until fairly thin. Season with salt and pepper. Set aside. On separate plates, pour flour, egg and breadcrumbs. Dip each chop into the flour, coating on both sides, and then dip into the beaten egg. finally press the chops on to the breadcrumbs, ensuring even coating. Heat sufficient oil/butter in a large frying pan. When very hot, add the pork and cook over high heat for 5 minutes on each side. Lower heat and cook for another few minutes until golden. Serves 4. Advertisement

Dzieci z grupy przedszkolnej Oakview Village Childcare podczas wyprawy do centrum zabaw Toby World, która miała miejsce w minioną środę. Było mnóstwo śmiechu i zabawy. Maluchom towarzyszyły nauczycielki Kara Walsh, Sarah Gleeson, Anna Podruczna oraz kierownik przedszkola Noreen Allen. Obecni byli również rodzice, którzy tego dnia czuwali nad bezpieczeństwem dzieci.

The children of Oakview Village Childcare Centre in Tralee took a day off and went to Toby World last Wednesday. The kids were looked after by the their teachers Kara Walsh, Sarah Gleeson, Anna Podruczna and the the creche manager Noreen Allen. The children were also accompanied by the parents.


Reportaże / Reportages

13

Rytmy rodem z Ibizy w Limerick! Już 18 czerwca rytmy rodem z Ibizy oraz najgorętszych klubów na całym świecie będą rozbrzmiewać w Klubie Bitter End w Limerick. Gościnnie zagra Dj. James Kav ex rezydent Gorm’s Garage na Ibizie i obecny rezydent Bitter End. Wspólnie przygotowali wiele klubowych atrakcji. Dj.Loco (Łukasz nia swe imprezy Dominiak) jest w niekończącą wschodzącą sie przygodę z osobowością na irmuzyką house. landzkiej i polskiej Wraz z pierwszym scenie house’owej. projektem, którym Za dnia i późnymi był La Mańana a wieczorami managIbiza powstał koleer baru w Au Bars jny Ibiza Summer The Club w LimParties. Z Dj. Reerick. Za dnia i w eserem kolejnym czasie wolnym DJ. pomysłodawcą( po W 2004 r. przeniósł którym spodziewać sie do Irlandii możecie się wszystgdzie w 2005 r. kiego, zaczynając zdecydował, że od jazzu poprzez house stanie się hip-hop, rock, regczęścią jego życia. gae, rock&roll, Zaczął grywać SESblues kończąc na SIONS ze swymi szeroko pojętej ONLY HOUSE BEATS muzyce techno w Granary Nightgłównie i często club i kilku nocnych Łukasz, czyli Dj.Loco w akcji. minimal, techbarach w Killarney. house oraz wiele Jego muzyka jest wiele innych stylów przepełniona pasją i zamiłowaniem do muzycznych) zajęli się organizacją. house’u. Grając od funky, progressive, Michał, bo tak brzmi imię Reeser’a od po bogate rytmy tech-house, zamieokoło 10 lat zajmuje się muzyką głównie

klubową. Szczególnie lubuje się w cięższych brzmieniach minimal, drum&base oraz techhouse. W Irlandii, tak jak Loco, prowadzi audycje w Polskim Radiu Limerick. To właśnie na antenie Polskiego Radia obaj mieli okazję się poznać. Możecie ich słuchać pod adresem www.polskieradiolimerick.com Tym razem jednak zaoferują nam dawkę gorących jak na Irlandię wrażeń. Rytmy rodem z Ibizy oraz najgorętszych k l u b ó w na całym świecie będą rozbrzmiewać w Klubie Bitter End w Michał, czyli Reeser. Limerick. Gościnnie zagra Dj. James Kav ex rezydent Gorm’s Garage na Ibizie i obecnie rezydent Bitter End. Warto się pojawić gdyż przygotowali oni wspólnie wiele klubowych atrakcji. Lokal Bitter End oferuje natomiast cocktail’e już w cenie €5 i inne napoje grubo poniżej tej ceny. We współpracy właśnie z tym lokalem

Loco i Reeser jeszcze nie raz zagrają właśnie dla Was, gdyż Ibiza Summer Parties jest pierwszą z cyklu wakacyjnych czwartkowych imprez. A co ciekawsze, WJAZD ZA FREE co jest rzadkością na tego typu eventach. Serdecznie zapraszamy w czwartek 18 czerwca wszystkich klubowiczów!!! Więcej na temat Loco i Reeser na www. myspace.com/djayloco oraz www.myspace.com/djreeser

Sprostowanie: W fotoreportażu „Piknik w Limerick”, który ukazał się tw poprzednim wydaniu naszej gazety na jednym ze zdjęć znajduje się Dj. Loco, czyli Łukasz Dominiak, a nie jak błędnie nas poinformowano Dj. Tomek. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.


14

ReportaĹźe / Reportages


Sport

15

Drużyna siatkówki w Kerry Volleyball team in Kerry Ich przygoda z siatkówką rozpoczęła się prawie 3 lata temu w Tralee. Teraz spotkania odbywają się w Killarney i uczestniczą w nich Polacy, Irlandczyk oraz jeden obywatel Europy wschodniej. Powstanie grupy zainicjował Wojciech Kondek, który w Polsce 29 lat grał w Chrobrym Głogów. – Gdy wpadłem na ten pomysł od miesiąca mieszkałem w Irlandii. W gazecie „Kerryman” przeczytałem artykuł o spotkaniu informacyjnym dotyczącym irlandzkiej odmiany siatkówki zwanej J4 Volleyball. Na spotkaniu poznałem Ciarę Buckley, której powiedziałem,

że chcę stworzyć drużynę siatkówki- opowiada Wojciech. Bardzo szybko, bo w listopadzie 2007 roku w polskich sklepach pojawiły się ogłoszenia i w styczniu 2008 odbyły się pierwsze spotkania w sali KDYS w Tralee, którą pomogła załatwić Ciara. Niestety z powodów finansowych grupa w Tralee rozpadła się w styczniu 2009 roku. W tym samym czasie odbywały

się jednak spotkania grupy siatkarskiej w Killarney, do której wiosną dołączył Wojciech. -Chcielibyśmy jesienią zgłosić się do irlandzkiej ligi jako drużyna. Myślę, że obecnie jesteśmy w stanie być w środku tabeli III ligi, ale gdybyśmy zdobyli kilku dobrych graczy jesteśmy w stanie w ciągu roku awansować do II ligi. Do tego potrzebujemy jednak również sponsora, który zapewni nam wsparcie finansowe. Szukamy także nowych graczy, którzy już wcześniej zetknęli się z siatkówką- twierdzi Wojciech. Wojciech twierdzi ponadto, że jest spory problem ze zorganizowaniem odpowiedniej sali do gry w siatkówkę. Obecnie spotkania odbywają się w sali St. Mary’s Parish Hall, ale sala nie spełnia odpowiednich kryteriów. – Wysokość od górnej krawędzi siatki do sufitu powinna wynosić 8,5 metra, natomiast na sali w Killarney wynosi jedynie 5 metrów. Jedyna sala, która spełnia wymogi znajduje się w Presentation School w Tralee, ale jej załatwienie graniczy z cudem- twierdzi Wojciech. Wszelkie osoby, które mogą pomóc w zorganizowaniu odpowiedniej sali lub wesprzeć drużynę finansowo proszone są o kontakt pod nr Tel 087 961 78 44. Zapraszamy również osoby, które już wcześniej grały w siatkówkę i chciałyby przyjść na spotkania, które odbywają w środy i niedziele o godz. 19.00 w Sali St. Mary’s Parish Hall. Mile widziane także panie. Szersze informacje można uzyskać dzwoniąc do Wojciecha Tel. 087 961 78 44.

Their volleyball adventure began nearly three years ago in Tralee, today they training sessions are taking place in Killarney.

The team was initiated by Wojciech Kondek who had been a professional volleyball player in Poland for 29 years. – I came up with an idea one month after coming to Ireland. I have read in Kerryman about the meeting of J4 Volleyball where I met Ciara Buckley. I told her I wanted to start a volleyball team here. She helped me to organise a gym in KDYS in Tralee and we started our meetings in January 2008. Unfortunately due to financial difficulties the team in Tralee stopped its meetings a year later. Wojciech had to join the team in Killarney. - We would like to express our willingness to join the Irish Volleyball League. I believe that we are capable of taking the place somewhere

in the middle of the 3rd Division in Ireland, however if we gained a few good players, we would be able to get to the second division in a year’s time. In order to achieve it we would also have to find a sponsor, who would support us financially. We are also looking for new players, who have played volleyball before – said Wojciech. Wojciech also says that it is quite difficult to organise a proper gym with the right measurements. We are currently training at St. Mary’s Parish Hall, however the gym is not high enough, the distance between the upper end of the net and the ceiling should be 8.5 meters, the one in Killarney is only 5 meters. The only gym which complies with the requirements is the one at the Presentations School in Tralee, however it would be a miracle if we got there. Anybody who had played volleyball before and is willing to join the us or wants to help and find the right gym or support the the team financially, please contact Wojciech at 087 961 78 44, both males and females are welcome. We train every Wednesday and Sunday at 7 pm at St. Parish Hall in Killarney.


16

Reklama / Advertisement

Grzegorz Halama w Cork W miniony piątek, 29 maja, znany kabareciarz Grzegorz Halama wystąpił dla Polonii w Cork.

Grzegorz Halama wraz z Piotrem Słotwińskim demonstrującym świeżo nabyte dvd z autografem. Występ który miał miejsce w hotelu Gresham Metropole Hotel przyciągnął sporą ilość publiczności. Kabaret “Grzegorz Halama Oklasky”, czyli Grzegorz Halama i Jarosław Jaros, przedstawił m.in. program “Żule i Bandziory” oraz parę innych skeczy, w tym - kilka piosenek.

Po występie można było nabyć dvd kabaretu “Wygłupy przez duże W” - oraz otrzymać autograf. Piotr Słotwiński www.slotwinski.eu

Munster Wizjer No. 15  
Munster Wizjer No. 15  

Free Newspaper

Advertisement