Årsrapport 2023

Page 1

Muncholm A/S

Årsrapport 2023

- baseret på Position Green

DATO: 7. marts 2024

LAVET AF: Muncholm A/S, Tolsagervej 4, 8370 Hadsten

Indhold

Introduktion Side 3-4

Lindab-koncernens fokusområder Side 5

Resumé Side 6

Fokusområde 1: Indeklima Side 7

Fokusområde 2: Standardisering og lovgivning Side 8

Fokusområde 3: Energieffektive løsninger Side 9

Fokusområde 4: Digitale værktøjer og teknologi Side 10

Fokusområde 5: Cirkulær økonomi med høj grad af genbrug Side 11

Fokusområde 6: Indkøb Side 12

Fokusområde 7: Produktion Side 13-14

Fokusområde 8: Transport Side 15-18

Fokusområde 9: Attraktiv arbejdsgiver Side 19

Fokusområde 10: Lokal forankring og involvering Side 20

Verdensmålene Side 21

Årsrapport 2023 Side 2 af 21
Tivoli Friheden, Aarhus

Introduktion

I løbet af 2023 har den grønne omstilling været øverst på dagsordenen hos Muncholm

Vi har oplevet ekstreme klimaændringer, og vejrrekorder er slået i lande over hele verden. Den større variation resulterer i et generelt større pres på, hvordan vi skal tilpasse og udvikle nye koncepter - det, vi før troede var "miljøvenligt", er ikke længere tilstrækkeligt. Da byggebranchen står for en betydelig del af drivhusgasudledningen, er der øget fokus på, hvordan vi bygger, og hvordan vi kan genbruge materialer og produkter igen og igen i en cirkulær økonomi.

Vores moderselskab Lindab Group forpligtede sig i januar 2023 til Science Based Target-initiativet (SBTi), som er et globalt organ, der sætter virksomheder i stand til at sætte ambitiøse emissionsreduktionsmål. Det overordnede mål for SBTi er at begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur til under 1,5 ○ C sammenlignet med før industrialiseringen. I den forbindelse har Lindab Group stillet specifikke krav til emissioner. For eksempel vil produktionen være CO2 neutral i 2050. Grundlaget for SBTi-metoderne klassificerer emissionerne i scopes 1, 2 og 3, som illustreret og forklaret i Figur 1.

I løbet af året er der ligeledes implementeret ny lovgivning og standarder på både nationalt og internationalt plan.

I Danmark er der et øget fokus på at bygge mere bæredygtige bygninger, og vi mærker en øget efterspørgsel på miljøvaredeklarationer Environmental Product Declaration (EPD'er). Det skyldes blandt andet et nyt klimakrav i Bygningsreglementet.

Internationalt er Muncholm, som en del af Lindab Group, forpligtet til at følge et nyt EU-direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som stiller specifikke krav til rapportering om bæredygtighed som finansiel rapportering. Rapporteringen under Lindab Group skal ske på årsbasis, og det første år er 2024.

Muncholm har siden 1979 leveret komplette løsninger til byggebranchen i form af produkter, service og rådgivning. Vores firma repræsenterer en række udenlandske producenter indenfor ståltrapezplader, lakerede aluminiumsplader, maskiner, falsede produkter, og vi råder over en vis egenproduktion.

Det store produktsortiment inden for metaller og maskiner hos Muncholm betyder, at vi ud over vores tætte forhold til kunder i byggebranchen også har et nært forhold til vores leverandører, som udelukkende har vesteuropæisk oprindelse og lever op til gældende lovkrav og certificeringer.

Muncholm vil fremadrettet kommunikere om samfundsansvarlige aktiviteter i denne årsrapport, som hvert år vil blive opdateret og tilrettet, så vi kan give vores kunder og andre interessenter en status på vores tiltag.

Årsrapport 2023 Side 3 af 21

Grundlaget for SBTi-metoderne klassificerer emissionerne i scope 1, 2 og 3:

• Scope 1- emissioner repræsenterer direkte emissioner fra produktion, firmabiler på stedet mv.

• Scope 2- emissioner er indirekte emissioner relateret til køling, opvarmning og elforbrug.

• Scope 3 emissioner dækker over alle andre indirekte emissioner i en virksomheds værdikæde, såsom råvarer og transport af varer.

Figur 1: Overblik over GHG Protocol-scopes og emissioner på tværs af værdikæder Kilde: The Greenhouse Gass Protocol

Årsrapport 2023 Side 4 af 21

Lindab-koncernens fokusområder

Lindab Group har en overordnet strategi for bæredygtighed, som er opdelt i 10 fokusområder, listet i figur 2 De 10 fokusområder er grupperet i tre kategorier: "For alle", "For kunder" og "For Lindab".

Denne årsrapport giver et overblik over forskellige tiltag hos Muncholm, som understøtter de 10 fokusområder hos Lindab, og som har relevans for Muncholms forretning.

I denne rapport præsenteres de data, der er rapporteret i Position Green, og giver et samlet overblik over Muncholm s og Lindabs mål for bæredygtighed.

Figur 2: Lindabs 10 fokusområder.

For at følge og dokumentere udviklingen af forskellige bæredygtighedsdata bag de 10 fokusområder er hver virksomhed i Lindab forpligtet til at rapportere data på en online-platform ved navn Position Green. I denne platform uploades dokumentation fra Muncholm. Det er data fra Position Green, der vil blive præsenteret og evalueret i dette dokument.

Fordelen ved rapporteringen er, at den gør det muligt at følge udviklingen med hensyn til forskellige mål, og jo længere man har været i systemet jo bedre sammenligningsgrundlag. Da det er det første år, Muncholm har registreret data i Position Green, vil data primært optræde for år 2023.

Resultaterne sammenlignes med Lindabs overordnede mål, som også præsenteres for hvert fokusområde

Årsrapport 2023 Side 5 af 21

Resumé

Ved at arbejde med Position Green og registrere data for Muncholm indenfor de 10 fokusområder, har vi hos Muncholm fået et godt udgangspunkt til fremadrettet at arbejde mere fokuseret med at forbedre vores grønne profil.

Som en del af Lindab Group har vi også fået fastlagt nogle mål, som vi kan arbejde hen imod. Nogle af de generelle mål er:

• Vi vil have EPD på 50 % af salget i 2025.

• Vi vil arbejde på mere information om bæredygtighed på vores website, og dermed hjælpe vores kunder med at træffe et materialevalg ud fra dette

• Vi vil reducere scrap-rate med 50 % i 2030, målt i forhold til raten for 2019

• CO2-emission for scope 1+2 målt i forhold til salg skal være reduceret med 50% i 2030, målt i forhold til 2019.

Mål specifik omkring transport:

• Al transport i firmabiler skal være fossilfri senest i 2030

• Al transport af gods leveret af eksterne fragtfirmaer skal være fossilfri senest i 2040.

• Samarbejde med kunder og leverandører for at opnå så fossilfrie løsninger som muligt.

For at opnå så attraktiv en arbejdsplads som muligt har vi disse tiltag:

• Årlig arbejdspladsvurdering med fokus på arbejdsforhold, sikkerhed, maskiner/værktøj m.m.

• Vi anvender Lindabs software TIA, hvor der er fokus på gennemgang af sikkerhed for at undgå hændelser eller i værste fald ulykker.

• Vi tilstræber samme kønsfordeling i ledelse som i medarbejdergruppe

Velgørenhed og sponsorater er hos Muncholm en del af vores DNA. Udover at støtte de lokale sportsklubber yder vi bidrag til Kræftens Bekæmpelse, Danske Hospitalsklovne og Scleroseforeningen.

Årsrapport 2023 Side 6 af 21
Kanalgade, Albertslund

Fokusområde 1: Indeklima

Muncholm foretager rengøring af gulvareal i produktionshaller med industrimaskine hver uge, hvilket har medført en væsentlig forbedring af indendørs luftkvalitet i vores produktionshaller.

SKYEN er en enkel og intuitiv plug-and-play CO2-måler, der sikrer et sundt indeklima i vores kontor. Når SKYEN lyser blåt, er indeklimaet godt. Når der er for meget CO2 i lokalet, lyser SKYEN rødt, og der skal luftes ud.

SKYEN måler luftkvaliteten (CO2) og vurderer indeklimaet ud fra Arbejdstilsynets gældende anbefalinger, som omfatter specifikke krav til luftkvaliteten.

Lindab Groups mål for fokusområde 1:

Create healthy buildings

Focus area 1: Increase awareness of healthy indoor air

Good indoor air is critical for our health Lindab wants to contribute to a better indoor climate to make people's lives better

With increased public awareness , the demand for better indoor climate is increasing That will put pressure on development of solutions for better indoor air

Targets:

• increase public knowledge and awareness regarding good indoor air

• increase demand for a healthy indoor climate when choosing a home, office or other indoor environments

Årsrapport 2023 Side 7 af 21
6

Fokusområde 2: Standardisering og lovgivning

Tyndpladegruppen er et interessefællesskab og et samarbejde med industrien i Danmark indenfor tyndplader. Dette samarbejde er med til at give Muncholm en stemme indenfor branchen og samtidig følge udviklingen indenfor metalpladebranchen.

Som en del af Lindab Group har vi nu mulighed for at indgå i samarbejder på et bredere plan i byggebranchen.

Lindab Groups mål for indsatsområde 2:

Create healthy buildings

Lindab contribute to increasing the wellbeing of many peoples lives by raising the standards , regulations and laws on national and European level by developing future healthy and energy efficient buildings

As a market leader for ventilation in Europe we embrace the responsibility to improve the standards for the indoor climate and make it mandatory for all buildings

Targets:

• influence and drive regulations and standards in trade associations and other collaboration forums in all our markets

• if there is no association present, we will work to establish one

Focus area 2: Drive standardisation and legislation 7

Årsrapport 2023 Side 8 af 21

Fokusområde 3: Energieffektive løsninger

Muncholm kan levere produktspecifikke EPD'er på 22 produkter. Baseret på input for år 2023 udgør produkterne med en EPD 40 % af de solgte produkter.

INFO:

Andelen af salget i 2023 dækket af aktive EPD'er er 40 %

Vores EPD'er leveres af følgende producenter:

• VM Building Solutions, Montreuil, Ile-de-France, Frankrig

• RHEINZINK Danmark A/S, Datteln, Tyskland

• Speira AS, Holmestrand, Norge

• Novelis Inc., Göttingen, Tyskland

• Aurubis Finland Oy

• SAB-profiel, IJsselstein, Holland

Lindab Groups mål for fokusområde 3:

Reduce the environmental impact from our customers

Focus area 3: Sustainable and energy efficient solutions

Buildings are responsible for 40% of all carbon emissions in Europe

Having the most sustainable and energy efficient solutions on the market is not only a big competitive advantage, but also necessary for the climate Energy efficient solutions are beneficial for our customers since it lowers both their environmental impact as well as operational costs

Life Cycle Analysis is used to evaluate design and material alternatives and Environmental Product Declarations (EPD) are being created for products to present environmental impact

Targets:

• lower customers ’ environmental impact through our products published EPDs for 50% of sales from global products by 2025

• first green product line by 2027 1

Årsrapport 2023 Side 9 af 21
8
1) Products designed to minimize their environmental impact during their entire life cycle meaning renewable energy sources in rodpuction and a requirement to use innovative CO 2 reduced materials and 100% recyclable at end of life

Fokusområde 4: Digitale værktøjer og teknologi

Muncholm anvender specialdesignet software til beregning af selvbærende trapezplader i tyndplademateriale Dette værktøj har en væsentlig betydning til optimering af materialetykkelser. Med dette værktøj og vores beregninger søger vi at minimere produktion af overflødigt materiale

Figur 3: Skærmbillede fra Muncholms website, hvor det er muligt at downloade bæreevnetabeller for ståltrapezplader

Lindab Groups mål for fokusområde 4:

Reduce the environmental impact from our customers

Focus area 4 : Digital tools and technology to optimise usage

By developing smart products , data can be used to support better decision -making about energy consumption and resource allocation, while at the same time providing good indoor climate Connectivity will also enable maintenance and optimisation online which extend the life -time and improve functionality in operation

Digital solutions will be offered to make it possible to design sustainable ventilation systems with the lowest life cycle cost and impact

Targets:

• offer smart products enabling indoor climate optimisation and reduced energy consumption

• develop smart products with the aim of increasing product life span and offering better services

• expand and improve sustainability information in the webshop and digital product catalogs in 2023

9

Årsrapport 2023 Side 10 af 21

Fokusområde 5: Cirkulær økonomi med høj grad af genbrug

Som en del af vores vej mod mindre emissioner og opnåelse af vores mål ligges der et stort fokus på materialeforbrug og på at højne graden af genbrug af materialer Vores metaller er robuste, og de har en forventet lang levetid. Metallerne kan genanvendes i udbredt grad, og andelen af genanvendt materiale er beskrevet i tredjeparts verificeret miljøvaredeklarationer (EPD ), som ligger tilgængelige på vores website.

Vi genanvender genbrugs-papkasser til at pakke vores materialer. På papkasserne påsættes klistermærket ”Undskyld hvis jeg ser lidt brugt ud - jeg er en genbrugskasse”.

Når vi modtager materialer udefra, giver dette et lager af paller, beskyttelsespap og -plastik og paprør. I det omfang det er muligt genanvendes alle emballage materialer til videreforsendelser fra os og ud til vores kunder.

Indpakningsfolie opsamles og sendes til genanvendelse.

Lindab Groups mål for fokusområde 5:

Reduce the environmental impact from our customers

Focus area 5: Circular economy with a high degree of reuse

Lindab support the transition to a circular economy The building sector has great potential to improve circular flows through more efficient use of resources W aste must be seen as a valuable recourse with respect to natural resources and biodiversity

Products and services must be designed to have a long lifetime, to be reusable and recyclable

Collaboration across the supply chain is critical to change society and to develop new business models and value chains

Targets:

• define measurable target for circularity during 2023

• design products with long lifetime that can be reused, refurbished or recycled

• collaborate with the industry to create circular flows with focus on reducing the environmental impact

Årsrapport 2023 Side 11 af 21
10

Fokusområde 6: Indkøb

At arbejde hen mod mere bæredygtige indkøb er at integr ere sociale, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, etiske og miljømæssige faktorer i processen ved udvælgelse af vores leverandører. I overensstemmelse med Lindab Group har Muncholm en nul-tolerance overfor korruption og krænkelser af menneskerettighederne.

Leverandører af råmaterialer står typisk for den største miljøpåvirkning. Derfor er det vigtigt at prioritere samarbejdet med leverandører, der driver udviklingen mod blandt andet mere fossilfrie produktioner.

Muncholm er en del af Lindabs leverandør- evaluering program. Nedenfor angives hvor mange af Muncholms primære leverandører, der har underskrevet Lindab Supplier Principles og derefter er certificerede leverandører i forhold til Lindabs definerede kriterier

Lindab-mål: 100 %

INFO:

Procentdel af leverandører, der har underskrevet Lindab Supplier Principles: 75 %

Procentdel af certificerede leverandører: 63 %

Lindab Groups mål for fokusområde 6:

Drive a sustainable business Focus area 6: Sustainable sourcing

Sustainable sourcing is the integration of social, health, safety, ethical and environmental factors into the process of selecting suppliers Lindab have zero -tolerance for any corruption and violations against human rights

Suppliers of raw material, like steel, stands for the biggest environmental impact Therefore, it’s important to prioritise cooperation with steel suppliers who drive development towards fossil-free steel and have good carbon dioxide intensity values

Lindab is working towards only sourcing from democratic countries in Europe

Targets:

• be an early adopter of fossil free steel, in order to reduce our CO 2e emissions

• define a scope 3 target for CO 2e emissions during 2023

• get 100% of the suppliers to sign the code of conduct by 2022 1

• certify 100% of the suppliers by 2023 1

1)

Årsrapport 2023 Side 12 af 21
11
Suppliers in low and medium risk countries with a spend of at least 100kEURO and in high risk countries with a spend of at least 25kEUR are included

Fokusområde 7: Produktion

Dette fokusområde dækker over en række forskellige data, der viser produktionens påvirkning i forhold til miljøet. I den følgende gennemgang vises input for 2023. Fremadrettet vil også de historiske data indgå, og derved vil det blive muligt at evaluere fremskridt og sammenligne udviklingen med Lindabs mål for CO 2 -udledningen.

De forskellige tiltag, der er relevante for Muncholm:

• Elforbrug (scope 2)

• Energiforbrug (scope 1)

• Vandforbrug

• Affald

• Skrot

• Producerede produkter

• Miljøpåvirkning fra driften

• Certificering

Lindab Groups mål for indsatsområde 7:

Drive a sustainable business

Focus area 7: Sustainable production

Energy efficiency is a main priority in all our facilities ; production units , offices and stores By focusing on energy efficiency, we will save recourses and therefor lower the environmental impact and costs

Other focus areas for sustainable production are: increase the use of renewable energy, decrease total energy consumption, lower scrap rate, use upcycling for waste and use smart packaging

Targets:

• reduce CO 2e emissions in scope 1 and 2, calculated in relation to the sales , with 50% in 2030 compared with 2019

• define a scope 3 target for CO 2e emissions during 2023

• analyse waste to landfill and define a reduction goal in 2023

• reduce scrap rate with 50% by 2030, compared with 2019

Årsrapport 2023 Side 13 af 21
12

Muncholm har indrapporteret data for 2023 i Position Green. Det er muligt at hente grafer ud fra systemet, men det har vi valgt ikke at gøre i årsrapporten for 2023. Når der næste år foreligger sammenlignelige data, vil vi udarbejde de relevante grafer. Vi har i stedet valgt at bringe årets tal i det følgende materiale.

Elforbrug og energiforbrug

CO2e-emissionen fra elforbruget (scope 2) udgør 9,0 ton i 2023.

CO2e-emissionen fra energiforbruget (scope 1) udgør 24,5 ton i 2023.

Vandforbrug

Frisk drikkevand er en begrænset ressource, og noget vi skal have fokus på

Ifølge statistikker bruger en standardperson på kontorer omkring 50 liter om dagen. Hos Muncholm har vi i gennemsnit 10 ansatte på kontoret fordelt på 220 arbejdsdage om året, hvilket vil svare til et forbrug på 110 m3. Muncholms vandforbrug ligger i 2023 på ca. 80 m3, hvilket er noget lavere end de 110 m3

Affald

Affald til losseplads ekskl. genanvendt affald (scope 3.5) udgør 8,7 ton i 2023. Genanvendt affald (scope 3.5) udgør 6,0 ton i 2023.

Der er intet affald til deponering, hvilket betyder, at Lindab-målet om affald til deponering er opfyldt.

Skrot

Metalskrot (scope 3.5) udgør 23,0 ton i 2023. Skrotprocenten er kun 2,0 %.

Muncholm har igangsat en række initiativer for at minimere vores skrotrate Personalet i produktionshallerne er oplært i at reducere spild under klipning og bukning af vores metalplader. Som et led i fuld udnyttelse af vores metalressourcer, bukker vi overskydende materiale til anvendelige profiler med små klipmål. Således tilgodeser vi kundernes efterspørgsel på blindfalse m.m., og samtidig kan vi i nogen grad reducere CO2-udledning ved transport af metalaffald til skrot og omsmeltning.

Større skrotplader bliver frasorteret og videregivet til tekniske skoler til brug i uddannelsen af de kommende generationer af blikkenslagere.

På vores lager og i produktionshallen har vi udviklet et sorteringssystem, hvor de forskellige rester af metaller bliver sorteret og afleveret i separate affaldscontainere. Alle medarbejderne i produktionen er oplært i sortering. Således har vi mulighed for at sælge det sorterede metalaffald som skrot, hvor det kan omsmeltes og genanvendes i nye produktionsprocesser.

INFO:

Skrotraten for Muncholm er 2,0 %

Årsrapport 2023 Side 14 af 21

Fokusområde 8: Transport

Transport er et tungt område og er et af de mest komplekse fokusområder at definere og finde tilstrækkelige og rigtige data til.

Nedenfor er listet data områder:

• Ejede eller fuldt kontrollerede firmabiler

• Ejede eller fuldt kontrollerede gaffeltrucks

• Ejede eller fuldt kontrollerede lastbiler

• Ekstern transport

• Forretningsrejser

Lindab Groups mål for fokusområde 8:

Drive a sustainable business

Focus area 8: Sustainable transportation

One of Lindab’s largest sources of emissions is transportation The impact of transportation can be decreased by choosing low -emission alternatives and by changing the distribution setup

Where possible, fossil free alternatives like HVO or electrical vehicles will be used

Production of bulky products is being moved from central to regional units to get closer to the customer and reduce the need for transport

Targets:

• use 100% renewable fuel or electrical vehicles by 2040

• switch to company cars using renewable fuel or electricity by 2030

• have 100% of transport contracts to include environmental requirements by 2025

• collaborate with customers and suppliers to create transport solutions with focus on reducing the environmental impact

13

Årsrapport 2023 Side 15 af 21

Ejede eller fuldt kontrollerede firmabiler, gaffeltrucks og lastbiler I de følgende figurer er det muligt at se procentdelen af henholdsvis de ejede eller fuldt kontrollerede firmabiler og gaffeltrucks, der er baseret på el eller vedvarende brændstof.

Tallene viser, at der stadig er et stykke vej til målet om, at 100 % af de ejede eller fuldt kontrollerede firmabiler skal drives af elektrisk eller vedvarende brændstof. I øjeblikket er 22 % af firmabilerne 100% elektriske, og 14% er hybrid. Der vil dog med den naturlige udskiftning fokuseres på overgang til firmabiler med 100% elektrisk eller vedvarende brændstof.

Fordeling af egne eller fuldt kontrollerede firmabiltyper

13: Fordeling af biltypen.

Vi har i løbet af året udvidet vores antal af ladestandere fra 4 til 6, så vi kan tilbyde både medarbejdere og kunder opladning, og dermed forhåbentlig tilskynde til flere elbiler.

Årsrapport 2023 Side 16 af 21
Figur
57% 7% 14% 22%
Diesel Gasoline Hybrid Electric

100 % af vores ejede eller fuldt kontrollerede gaffeltrucks er elektriske.

Andel af ejede eller fuldt kontrollerede gaffeltrucks, hvoraf er elektriske eller køre på vedvarende brændstof

Electrical or with renewable fuel

Not electrical or with renewable fuel

Årsrapport 2023 Side 17 af 21
100% 0%
Figur 14: Fordelingen af gaffeltrucks.

Muncholm leverer produkter til hele Danmark hver dag og ved valg af vognmand har vi fokus på sikkerhed, effektivitet og miljø.

Muncholm benytter sig primært af JA Transport fra Herning til leverancer i Danmark. JA Transport har 12 lastbiler i sin flåde, og alle lastbiler er underlagt en servicekontrakt, så de kontinuerligt tjekkes for dæktryk, læk og andet, der har betydning for sikkerhed og miljø. Alle lastbiler følger EU´s lovkrav og 9 stk. kører med EUR 6-dieselmotorer og 3 stk. kører med EUR 5dieselmotorer, og alle kan køre på miljødiesel. Målet er at køre på brint fra 2027.

Det er vigtigt for Muncholm at varerne både kommer hurtigt, men også sikkert frem til kunden. Vores transportleverandør har stort fokus på sikkerhed, både for chaufføren og øvrige trafikanter. JA Transport har derfor som mærkesag haft stort fokus på højresvingsulykker, og alle chauffører er gjort opmærksomme på, at hensyn og sikkerhed i trafikken har højeste prioritet.

JA Transport er en transportvirksomhed med fokus på implementering af grønnere tiltag. Alle chauffører deltager i et EUkursus, hvor de oplæres i ECO-kørsel og brændstoføkonomi. Dette medvirker til en reduceret CO2-udledning pr. kørte kilometer, da der således forbruges færre mængder fossile brændstoffer. Udover kurser i miljøvenlig kørsel forebygger transportvirksomheden også brugen af unødige mængder af brændstof ved at køre med fuldt ladede lastbiler, så de kørte strækninger optimeres.

Det er muligt at stable pallerne tæt og højt i lastbilen, da alle lastbiler er udstyret men en Moffet 4-vejs medbringertruck, der kan løfte 2.500 kg ad gangen. Muligheden for at stable tæt betyder mindre CO2-udledning pr. enhed ved fragt. Samtidig har medbringer-trucken den fordel, at chaufføren kan tage hensyn til de miljøer, han færdes i. Chaufføren kan fragte pallerne det sidste stykke med truck på områder, hvor det ellers er for snævert og farligt for lastbilen at bevæge sig ind.

Ved import af leverancer fra andre leverandører udenfor Danmark benyttes H Daugaard fra Kolding og JA Transport fra Herning. Til levering af småforsendelser / pakker anvender vi Interfjord. Hos Muncholm ønsker vi, at sikre vores kunder et kvalitetsprodukt, og derfor benytter vi vognmænd, som gennem deres samfundsansvarlige aktiviteter eller certificeringer tager ansvar og forholder sig til det miljø, som de færdes i.

Forretningsrejser

Forretningsrejser dækker over vores transport i private biler i forretningsmæssige sammenhænge, flytransport, togrejser, hotelovernatninger mv.

For at mindske vores CO2-påvirkning ved forretningsrejser vil vi, når det er muligt, forsøge at prioritere samkørsel og planlægge ruter der tilgodeser miljøet. På forretningsrejser til udlandet vil vi være kritiske i vores transportvalg.

Derudover vil vi, i det omfang det giver mening, afholde Teams møder fremfor fysiske fremmøder for derved at mindske vores kørsel.

Årsrapport 2023 Side 18 af 21 Ekstern transport

Fokusområde 9: Attraktiv arbejdsgiver

I løbet af år 2023 er der blevet foretaget risikovurderinger af vores maskiner i produktionen, og flere medarbejdere har været på uddannelse i arbejdsmiljø og sikkerhed.

• Antallet af maskiner, der er foretaget en risikovurdering af: 14 maskiner.

• Antal møder inden for arbejdsmiljøuddannelse i rapporteringsåret: 2 møder.

Andelen af kvinder i den lokale direktion i 2023 er 33%. Koncernens mål om, at procentdelen af køn i ledelsen afspejler procentdelen af køn i arbejdsstyrken, er dermed opfyldt.

Lindab bruger eNPS-scoring til at måle medarbejdernes trivsel og engagement. Svarprocenten for seneste eNPS er 75 % og resultatet af eNPS er 86.

Lindab Groups mål for fokusområde 9:

Drive a sustainable business

We strive to offer modern and flexible workplaces which are fair, safe and inclusive Lindab will work systematically on preventative health and safety at individual, team and company level Lindab has a zero vision for accidents at work Long -term absences due to workrelated illnesses caused by static work or stress should be minimised to the fullest Lindab strive to create an environment, where all our employees constantly develop in order to reach their full potential We want skilled co -workers with a positive attitude, and leaders who treat people in a good way and act as role models

Targets:

• reduce the number of workplace accidents per m hours worked (LTIF) to 4 or below by 2026 Long -term vision of zero accident

• have the same percentage of each gender in senior management positions by 2030 as in the Group in total

• have a staff turnover of 5 -10%.

• be recommended as an employer by at least 90 percent of the employees

Focus area 9: Attractive employer 14

Årsrapport 2023 Side 19 af 21

Fokusområde 10: Lokal forankring og involvering

Sponsorater

Hos Muncholm anser vi os selv for at være ét stort team. Vores resultater og præstationer afhænger af vores evne til at samarbejde og spille hinanden gode. Samtidig sætter vi stor pris på hinandens individuelle kompetencer og giver plads til, at hver enkelt spiller i teamet har mulighed for at udfolde sig og vise, hvad de kan.

Det er en kombination af respekt og forståelse for individets færdigheder og af samarbejde blandt teamspillere, som skaber den synergieffekt, der har resulteret i vores succes. Vores filosofi baserer sig på, at ingen er stærkere end det svageste led, og det skaber motivation for udvikling og forbedring, så vi forbliver det bedste hold i ligaen.

Da vi hos Muncholm føler en stærk værdimæssig forbindelse til sportens verden, har vi netop valgt at bakke op om disse værdier og vise vores støtte til holdsporten. Succes hænger sammen med engagement og vilje, og vi har oplevet en helt speciel gejst i foreningslivet rundt omkring i de lokale klubber. Her har frivillige uge efter uge ydet en ekstra indsats for deres hold. Denne inspirerende indsats og holdånd ønsker vi at støtte.

Muncholm har derfor valgt at være sponsor for Randers FC, Randers HH og ungdomshold i diverse lokale sportsforeninger.

Udover vores tilknytning til sportens verden har vi hos Muncholm også valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse, Danske Hospitalsklovne og Scleroseforeningen.

Flere medarbejdere hos Muncholm har haft kræft tæt inde på livet, hvor de selv eller familiemedlemmer har fået konstateret kræft. Vi ønsker derfor at sende et signal til omverdenen om, at man via økonomisk støtte til forskning kan skabe håb og resultater. I det omfang firmaets resultat muliggør det, vil vi også støtte landsdækkende indsamlinger. Vi håber derfor, at flere vil tilslutte sig holdet af erhvervspartnere mod kræft, så vi kan vise at værdier som samarbejde, medfølelse og engagement skaber resultater. Sammen vinder vi kampen mod kræft.

Danske Hospitalsklovne har et primært formål om at sprede glæde blandt børn på danske hospitaler. Med humor, fantasi og nærvær vil de gøre barnets ophold på hospitalet mere overkommeligt og øge barnets selvværd og styrke til at håndtere sin egen situation bedre.

Hver uge sender foreningen mere end 60 hospitalsklovne ud for at besøge hospitaler i hele Danmark for at lette sygehusindlæggelser for børn.

Scleroseforeningen har i årevis kæmpet for at stoppe sclerose og støtter forskning og nye behandlingsmetoder. De rækker ud til ca. 55.000 mennesker med deres medlemsblad og tager initiativ til flere events i årets løb.

Lindab Groups mål for fokusområde 10: Drive a sustainable business Focus area 10: Community involvement

Lindab is supporting sustainable development of the local communities where we have operations This is done by increasing sponsorship initiatives aimed at children and young people, and initiatives in the context of sustainability

Targets: support community activities linked to Lindab's operations and nearby surroundings

• create good conditions for engagement in non -profit work

15

Årsrapport 2023 Side 20 af 21

Verdensmålene

Muncholm ønsker at have særlig fokus på disse punkter i verdensmålene:

Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel

Kompetenceudvikling med henblik på sundhed og trivsel samt betydning af trivsel for et godt liv i balance. Praksisviden om sundhed og trivsel som inspiration.

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

Målet øge andelen af vedvarende energi væsentligt

Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi har fokus på sikkert arbejdsmiljø og ansættelse af flexmedarbejdere. Vi søger at bidrage til øget ressourceeffekt via valg af produkter og fokus på materialer.

Verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi fokuserer på reduktion af CO2-udledning hos os selv og vores leverandører, og dette omfatter også reduktion af CO2 ved fragt af vores varer. Vi forsøger at være opdateret indenfor innovation på dette område.

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det førindustrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Verdensmål nr. 17: Partnerskaber for handling

Hos Muncholm samarbejder vi med vesteuropæiske partnere for at opnå vores målsætninger indenfor bæredygtighed.

Årsrapport 2023 Side 21 af 21

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.