Page 1

http://digital.csic.es/handle/10261/51493 Programa- reunión científica

Resumo A reunión científica “Do obradoiro ó corpo: o metal como expresión de poder na protohistoria doNoroeste” é unha iniciativa do proxecto de investigación do mesmo título, financiado polo Programa de Promoción Xeral da Investigación da Xunta de Galicia. Este proxecto, liderado polo Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, conta coa participación de nove investigadores pertencentes ó CSIC, a Universidade de Durham e a Universidade de Coimbra. O obxectivo desta reunión é presentar á comunidade científica, e a todo o público interesado, o traballo realizado ata a data, situándoo no contexto de discusión máis amplo que proporcionan varios participantes convidados.

Información adicional Se desexa ampliar a información sobre este evento, pode contactar ó Dr. Xosé‐Lois Armada, organizador do mesmo, a través do correo electrónico xose‐lois.armada@incipit.csic.es


http://digital.csic.es/handle/10261/51493 Programa- reunión científica

Martes 3 17:00 – 17:30 h. Palabras de apertura Felipe Criado‐Boado (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) Xosé‐Lois Armada (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) 17:30 – 18:00 h. Del taller al cuerpo. Planteamiento y resultados preliminares de un proyecto de investigación Xosé‐Lois Armada (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) 18:00 – 18:30 h. Marco ambiental y paleocontaminación por actividades minerometalúrgicas en el Noroeste Antonio Martínez Cortizas (Depto. de Edafoloxía e Química Agrícola, USC) Noemí Silva Sánchez (Depto. de Edafoloxía e Química Agrícola, USC) Lourdes López Merino (Institute for the Environment, Brunel University) Timothy Mighall (Dept. of Geography and Environment, University of Aberdeen) 18:30 – 19:00 h. Pausa 19:00 – 19:30 h. Fundir en tiempos revueltos: actividad metalúrgica de la 1ª Edad del Hierro en el Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña) Xurxo M. Ayán Vila (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) 19:30 – 20:00 h. Debate

Mércores 4 09:30 – 10:00 h. Nuevas perspectivas para la interpretación de la orfebrería castreña Alicia Perea (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC) 10:00 – 10:30 h. Bronze Age objects in Iron Age contexts: Britain and Northwestern Iberia Richard Hingley (Dept. of Archaeology, Durham University) 10:30 – 11:00 h. ¿Cómo interpretar el armamento castreño? Guerra y sociedad en la protohistoria del Noroeste Francisco Javier González García (Depto. de Historia I, USC)

11:00 – 11:20 h. Pausa 11:20 – 11:50 h. Breve reseña de estudios recientes sobre monumentos significativos del Noroeste peninsular Thomas G. Schattner (Deutsches Archäologisches Institut) 11:50 – 12:30 h. Debate 12:30 – 13:30 h. Mesa redonda: Cultura material y poder en la protohistoria del Noroeste Marco V. García Quintela (Depto. de Historia I, USC) Lucía Moragón (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) Thomas G. Schattner (Deutsches Archäologisches Institut) Modera: Felipe Criado‐Boado (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) 13:30 – 15:00 h. Xantar 15:00 – 15:30 h. Metal e Poder. O Bronze Final entre o Atlântico e o rebordo ocidental da Cordilheira Central Raquel Vilaça (Instituto de Arqueologia, Universidade de Coimbra) 15:30 – 16:00 h. Estudios de procedencia en la metalurgia del Noroeste peninsular: primeros resultados de isótopos de plomo Ignacio Montero‐Ruiz (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC) 16:00 – 16:30 h. Pausa 16:30 – 17:00 h. El tesoro de Recouso (Oroso, A Coruña): aproximaciones a un posible depósito de orfebre Óscar García‐Vuelta (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC) Xosé‐Lois Armada (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) 17:00 – 17:30 h. Debate 17:30 – 18:30 h. Mesa redonda: La metalurgia castreña como patrimonio: investigación,conservación, público Beatriz Comendador (Depto. de Historia, Arte e Xeografía, UVigo) Manuel Gago (Depto. de Ciencias da Comunicación, USC) Yolanda Porto (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) Modera: Víctor Alonso Troncoso (Depto. de Humanidades, UDC) 18:30 – 19:00 h. Conclusións

2012_Do obradoiro ao corpo_Armada_programa  
2012_Do obradoiro ao corpo_Armada_programa  

Resumo http://digital.csic.es/handle/10261/51493 Programa- reunión científica Martes 3 Mércores 4 http://digital.csic.es/handle/10261/51493...

Advertisement