Page 1

  Reunión científica  

Do obradoiro ó corpo: o metal como expresión de poder na  protohistoria do Noroeste  Santiago de Compostela, 3‐4 de xullo de 2012         

Presentación   A reunión científica “Do obradoiro ó corpo: o metal como expresión de poder na protohistoria do  Noroeste”  é  unha  iniciativa  do  proxecto  de  investigación  do  mesmo  título,  financiado  polo  Programa  de  Promoción  Xeral  da  Investigación  da  Xunta  de  Galicia.  Este  proxecto,  liderado  polo  Instituto  de  Ciencias  do  Patrimonio  do  CSIC,  conta  coa  participación  de  nove  investigadores  pertencentes ó CSIC, a Universidade de Durham e a Universidade de Coimbra.  O obxectivo desta reunión é presentar á comunidade científica, e a todo o público interesado, o  traballo  realizado  ata  a  data,  situándoo  no  contexto  de  discusión  máis  amplo  que  proporcionan  varios participantes convidados.       

Programa  

Martes 3    17:00 – 17:30 h. 

17:30 – 18:00 h. 

18:00 – 18:30 h. 

Palabras de apertura   Felipe Criado‐Boado (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC)  Xosé‐Lois Armada (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC)    Del taller al cuerpo. Planteamiento y resultados preliminares de un  proyecto de investigación  Xosé‐Lois Armada (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC)    Marco ambiental y paleocontaminación por actividades minero‐ metalúrgicas en el Noroeste  Antonio Martínez Cortizas (Depto. de Edafoloxía e Química Agrícola, USC)  Noemí Silva Sánchez (Depto. de Edafoloxía e Química Agrícola, USC)  Lourdes López Merino (Institute for the Environment, Brunel University)  Timothy Mighall (Dept. of Geography and Environment, University of  Aberdeen) 


18:30 – 19:00 h.  19:00 – 19:30 h. 

19:30 – 20:00 h. 

Pausa    Fundir en tiempos revueltos: actividad metalúrgica de la 1ª Edad del Hierro  en el Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña)  Xurxo M. Ayán Vila (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC)    Debate   

 

Mércores 4    09:30 – 10:00 h. 

10:00 – 10:30 h. 

10:30 – 11:00 h. 

11:00 – 11:20 h.  11:20 – 11:50 h. 

11:50 – 12:30 h.  12:30 – 13:30 h. 

13:30 – 15:00 h.  15:00 – 15:30 h. 

15:30 – 16:00 h. 

16:00 – 16:30 h.  16:30 – 17:00 h. 

Nuevas perspectivas para la interpretación de la orfebrería castreña   Alicia Perea (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)    Bronze Age objects in Iron Age contexts: Britain and Northwestern Iberia   Richard Hingley (Dept. of Archaeology, Durham University)    ¿Cómo interpretar el armamento castreño? Guerra y sociedad en la  protohistoria del Noroeste   Francisco Javier González García (Depto. de Historia I, USC)    Pausa    Breve reseña de estudios recientes sobre monumentos significativos del  Noroeste peninsular  Thomas G. Schattner (Deutsches Archäologisches Institut)    Debate    Mesa redonda: Cultura material y poder en la protohistoria del Noroeste  Marco V. García Quintela (Depto. de Historia I, USC)  Lucía Moragón (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC)  Thomas G. Schattner (Deutsches Archäologisches Institut)  Modera: Felipe Criado‐Boado (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC)    Xantar    Metal e Poder. O Bronze Final entre o Atlântico e o rebordo ocidental da  Cordilheira Central  Raquel Vilaça (Instituto de Arqueologia, Universidade de Coimbra)    Estudios de procedencia en la metalurgia del Noroeste peninsular: primeros  resultados de isótopos de plomo  Ignacio Montero‐Ruiz (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)    Pausa    El tesoro de Recouso (Oroso, A Coruña): aproximaciones a un posible  depósito de orfebre  Óscar García‐Vuelta (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)  Xosé‐Lois Armada (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) 


17:00 – 17:30 h.  17:30 – 18:30 h. 

18:30 – 19:00 h. 

Debate    Mesa redonda: La metalurgia castreña como patrimonio: investigación,  conservación, público  Beatriz Comendador (Depto. de Historia, Arte e Xeografía, UVigo)  Manuel Gago (Depto. de Ciencias da Comunicación, USC)  Yolanda Porto (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC)  Modera: Víctor Alonso Troncoso (Depto. de Humanidades, UDC)    Conclusións   

 

Sede da reunión    Instituto de Ciencias do Patrimonio  Sala de Actos  San Roque, 2  15704 Santiago de Compostela       

Inscrición    Estableceuse unha cota de inscrición de 18 euros para as personas interesadas en asistir á reunión.  A inscrición inclúe:   Café nos tres espazos de pausa   Xantar do mércores 4   Certificado de asistencia    Para  efectuar  a  inscrición,  debe  ingresar  a  citada  cantidade  no  número  de  conta  0049‐5404‐26‐ 2316141133,  indicando  como  concepto  Reunión  3  xullo  e  enviar  unha  mensaxe,  incluíndo  o  xustificante de ingreso, a teresa.neo@incipit.csic.es        

Información adicional    Se  desexa  ampliar  a  información  sobre  este  evento,  pode  contactar  ó  Dr.  Xosé‐Lois  Armada,  organizador do mesmo, a través do correo electrónico xose‐lois.armada@incipit.csic.es         

2012_Do obradoiro ao corpo_Armada  
2012_Do obradoiro ao corpo_Armada  

18:00 – 18:30 h. Marco ambiental y paleocontaminación por actividades minero‐ metalúrgicas en el Noroeste Antonio Martínez Cortizas (Depto....

Advertisement