Page 1

BULETIN Bil. 1/2016

FALSAFAH Melalui Kursus Kokurikulum Semua Pelajar Berpeluang Mengembangkan Bakat & Minat Serta Potensi Diri Melalui Kursus Yang Diceburi

MISI Melahirkan Modal Intelek Yang Kompeten Dan Berdaya Saing Di Arena Global Melalui Penerapan Kemahiran Insaniah Berteraskan Kursus Kokurikulum Berkredit

VISI Menerajui Pembangunan Holistik Pelajar Menerusi Kursus Kokurikulum Berkredit

KOMITED KOMPETEN BERDIKARI

“KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PEMANGKIN RESOLUSI PERPADUAN” 1


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

SIDANG

REDAKSI

PENAUNG

SIDANG RIDEAKSI & ISI KANDUNGAN

Pn. Hjh. Sarebah binti Warman

PENASIHAT Prof. Madya Nawawi bin Jusoh

KETUA EDITOR

ISI KANDUNGAN

Dr. Norashidah Binti Abd. Rahman

EDITOR Dr. Mohd. Khir bin Mohd. Nor Pn. Zalinah binti Salehon Pn. Nor Azwa binti Mohammad

PENGARANG En. Zamhairuddin bin Ahmad Izomi Pn. Nor Azila binti Kelewon Cik Nur Afifah binti Shahidan

FOTOGRAFI & GRAFIK En. Mohd Suffian bin Md Nor

DARI MEJA PEMANGKU PENGARAH

03

DARI KACA MATA KETUA EDITOR

03

STAF PUSAT KOKURIKULUM

04

DIREKTORI

05

PERATUSAN PELAJAR

06

SENARAI KURSUS

07

ICCS 2016

08

BERITA PUSAT KOKURIKULUM

09-17

SENARAI PROGRAM

18-25

CORETAN AKTIVITI

26-29

FIESKOM 2015

30-33

LAWATAN

34-35

MAJLIS PERPISAHAN

36

BENGKEL

37

AKTIVITI STAF

38

MAJLIS PENGHARGAAN PENGARAH

39

EDARAN Pn. Siti Khadijah binti Hj.Md Som

2


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

DARI MEJA PEMANGKU PENGARAH Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam 1 Malaysia dan salam kokurikulum. Sepanjang tahun 2015 Pusat Kokurikulum amat komited dalam melaksana dan memantapkan aktiviti kokurikulum bagi memastikan setiap pelajar berketerampilan dalam kemahiran insaniah melalui aktiviti kokurikulum yang disertai.

Akhir kata, sekalung penghargaan dan tahniah kepada semua warga Pusat kokurikulum dan semua tenaga pengajar serta jurulatih yang telah menumpahkan segala usaha dan tenaga untuk memastikan misi dan visi Pusat Kokurikulum tercapai.

Hajah Sarebah Binti Warman Pemangku Pengarah Pusat Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

DARI KACA MATA KETUA EDITOR Assalamualaikum dan Salam sejahtera, Alhamdulillah sepanjang Julai 2015 sehingga Disember 2015 telah banyak aktiviti yang telah dijalankan oleh Pusat Kokurikulum. Aktiviti-aktviti yang telah dijalankan diterjemahkan dalam buletin edisi bil 1/2016. Untuk makluman, bermula semester 1 sesi 2015/2016 setiap aktitivi pelajar perlu mempunyai ciri -ciri kemasyarakatan, perpaduan dan patriotism. Oleh itu, diharap pembaca dapat menghayati semangat kemasyarakatan, perpaduan dan patriotik yang cuba diterjemahkan oleh staf, pelajar dan pengajar kursus kokurikulum melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dr. Norashidah Binti Abd. Rahman Ketua Editor Ketua Jabatan Sukan & Kebudayaan Pusat Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

3

KATA-KATA ALUAN

Menjelang 2016 Pusat Kokurikulum memperlihatkan perubahan ahli pengurusan yang baru. Selamat bertugas di Fakulti kepada mantan Pengarah PM. Dr. Ahmad bin Esa dan selamat datang kepada Dr Khairunesa binti Isa sebagai Ketua Jabatan Kepimpinan, Khidmat Komuniti, Pengucapan Awam dan Kemahiran serta Dr. Goh Kai Chen Ketua Jabatan Keusahawanan, Daya Usaha dan Inovasi dan Sastera Liberal.


STAF PUSAT KOKURIKULUM

BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

DR. NORASHIDAH

DR MOHD KHIR

PM NAWAWI

AZWA

ZALINAH

HAJAH SAREBAH

SUFFIAN

ZAMHAIRUDDIN

AZILA

AFIFAH

SITI

4


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Nama

Jawatan

No. Telefon

Email.uthm. edu.my

Pemangku Pengarah (DS52)

07-4537011

sarebah

Nor Azwa Binti Mohammad

Setiausaha Pejabat (N27)

07-4537481

azwa

Penolong Pendaftar Kanan (N44)

07-4537483

zalinah

Penolong Jurutera (JA29)

07/4537484

msuffian

Zamhairuddin Bin Ahmad Izomi

Pembantu Tadbir (P/O) Kanan (N22)

07-4537484

zam

Siti Khadijah Binti Hj. Md. Som

Pembantu Operasi (N11)

07-4537759

skhadija

Jawatan

No. Telefon

Email.uthm.

Zalinah Binti Salehon Mohd. Suffian Bin Md. Nor

Nama

DIREKTORI

Hjh. Sarebah Binti Warman

edu.my Hjh. Sarebah Binti Warman

Prof. Madya Nawawi Bin Jusoh

Timbalan Pengarah (DS52)

07-4537011

sarebah

Ketua Jabatan Keusahawanan, Daya

07-4537781

nawawi

Usaha dan Inovasi dan Sastera Liberal (DS54) Dr. Mohd Khir Bin Mohd Nor

Ketua Jabatan Kesukarelawanan (DS51)

07-4537785

khir

Dr. Norashidah Binti Abdul Rah-

Ketua Jabatan Sukan Dan Kebudayaan

07-4537485

nrashida

man

(DS52)

Nor Azila Binti Kelewon

Pembantu Tadbir (P/O) (N17)

07-4537759

norazila

Nur Afifah Binti Shahidan

Pembantu Tadbir (P/O) (N17)

07-4537759

nurafifah

5


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Peratusan pelajar mendaftar kursus kokurikulum mengikut teras Semester I Sesi 2015/2016

5% 4%

5% 6%

PERATUSAN PELAJAR

20%

10% 2% 4% 3%

41%

*Jumlah Pelajar = 4911 orang

Peratusan pengajar kursus kokurikulum mengikut teras Semester I Sesi 2015/2016

6% 6%

7% 9%

20%

11%

33%

2% 2% 4%

Sastera Liberal Kebudayaan Daya Usaha dan Inovasi Khidmat Komuniti Kepimpinan Kemahiran Pengucapan Awam Kesukarelawanan Sukan Keusahawanan

*Jumlah Pengajar = 116 orang

6


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

KURSUS YANG DITAWARKAN ANALISIS MARKAH KURSUS KOKURIKULUM SEM 1 SESI 2015/2016

C+(0.03%) C(0.16%) B(0.06%) B-(0.09%) B+(0.34%) A- (5.98%)

C-(0%)

D(0.09%) E (0.47%)

B(1%) B+(1%)

B-(0%)

C+(0%)

C(0%)

C-(0%)

D(0%) E(1%) A-(9%)

A (23.60%)

A(33%)

A+(55%)

A+ (57.93%)

Pencapaian pelajar memperoleh A 98.59% melebihi KPI 90%

7


BERITA PUSAT KOKURIKULUM

BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

INTRODUCTION The International Conference on Community Service (ICCS 2016) is jointly organised by Pusat Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) and Universitas Gadjah Mada, Indonesia (UGM) as part of efforts to enhance regional cooperation in education. This conference focuses on student activities beyond lecture halls that identify and highlight problems in communities. Through smart partnerships between universities in Malaysia and Indonesia, several approaches to address challenges in community life, such as geographical, economic, social, educational, cultural and cross-border challenges will be presented in this conference.

ICCS 2016 hopes to achieve the following objectives:

  

Share views on the strategies and techniques to overcome challenges in community life. Prepare action plans to deal with future problems in communities. Strengthen the relationship between countries through international student exchange mobility programs.

ORGANISERS Pusat Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) and Universitas Gadjah Mada (UGM), in cooperation with Malaysian Universities Co-Curricular Council (UniCC) International Conference on Community Service 2016

8, 9 and 10 April 2016 Gadjah Mada University Club Yogyakarta, Indonesia

For the detail, visit our website at http://iccs.uthm.edu.my

8


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Tiga anugerah berkenaan ialah Juara Keseluruhan, Pengarah Terbaik dan Sinografi Terbaik. Pengarah Pusat Kokurikulum UTHM, Profesor Madya Ahmad Esa berkata, teater bertajuk ' Sang Ningrat Abdul Rahman Andak' berkenaan mengisahkan perjuangan seorang tokoh ternama negeri Johor sebelum merdeka. "Dalam kategori Pengarah Terbaik, kumpulan teater yang diketuai tenaga pengajar juga berperanan sebagai pengarah teater itu Rosdi Abdullah mempunyai pengalaman luas sewaktu berada di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (Aswara). "Sementara itu, memenangi kategori Sinografi Terbaik memang di luar jangkaan kami. Ini kerana bukan mudah untuk pelajar dari aliran teknikal untuk melakukannya,"katanya. Menurut Rosdi, dengan melihatkan diri dalam seni persembahan pentas ini mampu meningkatkan tahap berkomunikasi dalam kalangan penuntut, selain interpersonal dan intrapersonal. Katanya, kemahiran berkenaan sebagai persedian untuk penuntut menghadapi alam pekerjaan kelak. "Pertandingan sebegini dapat memberi peluang kepada mereka untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan kelab dan persatuan serta dapat menjadikan mereka lebih kreatif dan tidak hanya bergantung kepada bidang akademik sahaja,"katanya. Dalam pada itu, persembahan teater daripada kumpulan UTHM ini ia melibatkan 18 pelakon yang terdiri daripada penuntut dan juga kakitangan di beberapa fakulti. SUMBER: SINAR HARIAN 07 NOVEMBER 2015

9

BERITA PUSAT KOKURIKULUM

BATU PAHAT - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) berjaya melakar sejarah tersendiri apabila meraih tiga anugerah dalam Festival Teater Negeri johor 2015.


BERITA PUSAT KOKURIKULUM

BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

LEDANG 22 Nov. – Kerajaan sedang menjalankan kajian terhadap lebih 1,000 spesies tumbuhan di Gunung Ledang dan hasil penemuannya akan didokumentasikan serta dikomersialkan bagi tujuan perubatan dan kosmetik. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Ir. Hamim Samuri berkata, kajian saintifik berkenaan bagi mengenal pasti nutrisi, potensi, kelebihan, keistimewaan dan kegunaannya. “Penyelidikan dan kajian ini secara khusus melibatkan saintis dan kepakaran daripada Jabatan Perhutanan dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). “Usaha ini bermula awal bulan ini dan mengambil masa selama enam bulan untuk meneroka Gunung Ledang yang kaya dengan khazanah alam yang belum diterokai dan dieksploitasi sepenuh-nya,” katanya ketika ditemui selepas merasmikan Program Khidmat Masyarakat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) di Kampung Orang Asli Tanah Gembur dekat sini hari ini. Yang turut hadir, Pegawai Kebajikan Orang Asli Ledang, Suzilla Baki; Pegawai Pendidikan daerah, Md. Rashidi Md. Dom dan Pengarah Pusat Kokurikulum UTHM, Prof. Madya Dr. Ahmad Esa. Hamim yang juga Ahli Parlimen Ledang berkata, terdapat banyak tumbuhan khususnya herba dan akar kayu di kawasan hutan Gunung Ledang yang tinggi nutrisi serta khasiatnya, tetapi belum dikaji dan dikomersialkan sepenuhnya. Beliau berkata, penduduk di Gunung Ledang terutamanya masyarakat Orang Asli menggunakan herba itu sebagai sumber perubatan tradisional sedangkan nilai perubatannya amat tinggi dan pelbagai. Terdahulu dalam ucapannya, Hamim meminta masyarakat Orang Asli membantu saintis berkenaan menjalankan kajian itu kerana mereka mengetahui tumbuhan yang berkhasiat dan memberikan manfaat. "Saya harap masyarakat Orang Asli memecahkan tradisi dengan tidak hanya mengetahui kegunaan tumbuhan secara tradisional, sebaliknya membongkar kehebatan pelbagai spesies tumbuhan ini secara saintifik,’’ ujarnya. - See more at: http://www.utusan.com.my/berita/nasional/kaji-1-000-spesies-tumbuhan-gunung-ledang-untuk-perubatan1.161336#sthash.fhgGsV0D.dpuf

10


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Program itu dengan kerjasama Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Melalui Persatuan Khidmat Masyarakat Seksyen 8 dan pihak pengurusan SMK Suria Perdana. Pengarah program, Muhammad Hurriyatul Fikri Mohd Shukor berkata, program berbentuk kem jati diri ini bertujuan memupuk semangat jati diri, membina kecergasan fizikal dan mental justeru mengeratkan silatulrahim. “Program ini bukan sahaja memberi impak kepada peserta, malah kepada mahasiswa terlibat dalam membentuk kemahiran memimpin, bersikap jujur dan amanah serta berani menampilkan diri dan berdaya saing. “Ia juga memupuk semangat kerjasama dalam kalangan pelajar bagi menjayakan program khidmat masyarakat ini,” katanya. Sementara itu, pemyelaras program, Mohd Safiee Idris berkata, program ini memberi input ilmu tentang kesediaan mahasiswa menghadapi pelbagai proses dan halangan samada belajar ataupun di alam pekerjaan. “Program sebegini sebenarnya menyediakan diri mahasiswa atau pelajar untuk lebih berani menghadapi kehidupan yang bakal mereka tempuhi. “Di sini mereka mempelajari cara merancang, melaksana dan memastikan sesuatu program Berjaya. Hal ini boleh diimplikasikan siswa di dalam merancang strategi pelajaran bagi mencapai kecemerlangan,” katanya.

Sumber - SINAR HARIAN 12 NOBEMBER 2015

11

BERITA PUSAT KOKURIKULUM

BATU PAHAT – Seramai 42 pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Suria Perdana menyertai Projek Rintis Gemilang selama dua hari di kampus Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), baru-baru ini.


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

BERITA PUSAT KOKURIKULUM

TANGKAK, 22 Nov (Bernama) -- Program Khidmat Masyarakat yang dilakukan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) secara tidak langsung dapat mempromosikan universiti itu kepada masyarakat luar termasuk Orang Asli. Pengarah Pusat Kokurikulum UTHM, Profesor Madya Dr Ahmad Esa berkata pihaknya sentiasa menggalakkan para pelajar mengadakan program sedemikian terutama di seluruh Johor termasuk di kawasan pedalaman. "Program ini adalah amat penting bukan sahaja membolehkan pelajar dapat bergaul dengan masyarakat setempat, namun yang lebih penting bagaimana dapat mempromosikan UTHM ini di mata masyarakat setempat itu. "Ini juga memberi peluang keemasan kepada pelajar supaya dapat berkongsi ilmu maklumat, pengalaman dan juga kemahiran yang dimiliki mereka bersama masyarakat luar," katanya ketika berucap pada majlis Program Khidmat Masyarakat UTHM di Kampung Orang Asli Tanah Gembur, di sini Ahad. Majlis itu dirasmikan Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Ir Hamim Samuri. Turut hadir Pegawai Jabatan Kebajikan Orang Asli Muar/Ledang, Suzilla Baki, Pegawai Pendidikan Daerah Ledang, Md Rashidi Md Dom dan Tok Batin Kampung Tanah Gembur, Jengkeng Jani. Seramai 29 orang pelajar UTHM menyertai program selama dua hari itu yang turut mengadakan program seperti kelas Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris, kesedaran kesihatan dan aktiviti fizikal. Ahmad berkata program yang dianjurkan itu dapat menggembleng amalan perkhidmatan kesukarelawan, membentuk jati yang utuh, menyemarakkan iltizam dan berganding bahu antara pelajar dan masyarakat. Sementara itu Suzilla berkata, Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) Muar/Ledang tetap memberikan tumpuan khusus bagi meningkatkan tahap pendidikan anak-anak Orang Asli di kedua-dua daerah ini. Beliau berkata walaupun para pelajar masayarakat itu tidak disediakan asrama, segala kebajikan mereka tetap diutamakan, termasuk mengadakan kelas tambahan untuk mereka. "Pihak sekolah dan jabatan mengadakan kaunseling kepada mereka agar menitikberatkan pelajaran termasuk hadir ke sekolah setiap hari dan Alhamdulillah telah banyak kejayaan yang mereka perolehi sehingga masuk ke universiti dan mempunyai pekerjaan yang baik," katanya.

- BERNAMAhttp://www.bernama.com/bernama/state_news/bm/news.php‌

12


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Kelanasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) berjaya merangkul Anugerah Johan Keseluruhan dan Johan Kategori Peserta Wanita Terbaik dalam Istiadat Pembarisan dan Penganugerahan Baden Powell Award 2015 kali ke-2 yang diadakan pada 11 hingga 14 November lalu bertempat di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai Johor.

Syafiqah Azan manakala Johan Kategori Peserta Wanita Terbaik pula diraih oleh Siti Norafiqah Adnan. Penganugerahan Baden Powell Award ini merupakan lencana paling tertinggi di dalam pengakap kelana dan bertaraf antarabangsa. Penilaian Baden Powell Award yang merangkumi aspek keahlian, kemahiran, kepimpinan, pengembaraan serta perkhidmatan menuntut calon BPA untuk lulus kesemua aspek tersebut. Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM) UTHM telah menghantar seramai 13 orang calon BPA dan diketuai oleh Sdr. Muhammad Fauzani Abd. Aziz ini adalah dibawah kepimpinan Profesor Madya Dr. Hj. Mustaffa Hj. Ibrahim, Timbalan Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan merangkap Pesuruhjaya Daerah KLKM UTHM serta dibantu oleh Encik Norasri Ismail, Encik Abdul Hadi Mohamed Zainal dan Encik Hanafi Omar, Penolong Pesuruhjaya Daerah KLKM UTHM. Manakala pasukan calon Baden Powell Award UTHM pula diketuai oleh Muhammad Fauzani Abd. Aziz. Untuk rekod, UTHM merupakan universiti yang mempunyai pemegang Baden Powell Award paling ramai berbanding dengan institut pengajian tinggi yang lain dengan jumlahnya kini mencecah 38 orang. Ini merupakan satu kejayaan yang besar dan boleh dijadikan sebagai pencetus semangat kepada ahli-ahli Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLKM) UTHM yang lain untuk terus komited. Kejayaan seperti ini diharapkan dapat menambahkan lagi jumlah pemegang Anugerah Baden Powell Award pada masa akan datang.

Johan Keseluruhan Baden Powell Award

 

Johan Kategori Peserta Wanita Terbaik Baden Powell Award (BPA)

Sebahagian besar peserta KLKM UTHM adalah terdiri dari pelajar yang pernah mengambil subjek Kokurikulum UQR10701 Pengakap Kelanasiswa. Pemenang bagi Johan Keseluruhan dan Johan Kategori Peserta Wanita adalah mereka yang pernah mengambil subjek Kokurikulum UQR10701 Pengakap Kelanasiswa.

13

BERITA PUSAT KOKURIKULUM

Johan Keseluruhan Baden Powell Award (BPA) telah diraih oleh Nur


BERITA PUSAT KOKURIKULUM

BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Regu sepak takraw Pusat kokurikulum UTHM telah muncul sebagai Johan dan mememenangi tempat ke 3 dalam Kejohanan Sepak Takraw Bakat Baru Piala Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang telah diadakan pada 28 November 2015. Regu ini terdiri daripada gabungan staf, pengajar dan pelajar Pusat kokurikulum.

Wang endowment Pusat Kokurikulum UTHM telah diserahkan kepada wakil Pejabat Pengurusan Inovasi, Pengkormesilan dan Perundingan pada 30 Disember 2015 . Wang endownment yang diserahkan adalah hasil sumbangan daripada aktiviti kursus Keusahawanan dan kursus Kemahiran AlQuran bagi tujuan kebajikan pelajar.

14


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

400 ORANG SERTAI RUMAH NGAJI UTHM BATU PAHAT - Program Rumah Ngaji, anjuran Kumpulan Media Karangkraf yang dianjurkan secara bersama dengan Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) berjaya menarik 400 peserta. Program dikenali sebagai Teknik dan Kaedah Pengajaran al-Quran (Kaedah Pengajar Teknik al-Badar) itu turut melibatkan 300 guru yang juga pengajar al-Quran di negeri ini.

Katanya, program itu mampu mengasah bakat golongan pendidik yang terdiri daripada guru al-Quran dan penuntut UTHM sendiri. “Dalam teknik al-Badar semasa mengaji al-Quran ini, ia turut diselitkan dengan bacaan yang diselang-selikan dengan nasyid atau selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, yang mana ia boleh melembutkan hati serta memudahkan proses pembelajaran. “Antara kelebihan teknik ini ialah ia mudah dilaksanakan, menggunakan waktu yang singkat, boleh dilaksanakan secara berseorangan atau beramai-ramai, mempunyai elemen selawat. “Ia juga menyeronokkan dan sesuai untuk semua peringkat usia serta mudah difahami juga diingati,” katanya pada perasmian program berkenaan. Hadir sama, Ketua Jabatan Keusahawanan, Daya Usaha dan Inovasi & Sastera Liberal Pusat Kokurikulum UTHM, Profesor Madya Nawawi Jusoh; Yang Dipertua Kebajikan Guru-Guru al-Quran Negeri Johor, Md Yusof Jamar@Jamil dan Penasihat Modul Rumah Ngaji Kumpulan Media Karangkraf, Shamsul Mohd Noor. Program turut mendapat kerjasama Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan Pusat Kokorikulum (Kemahiran al-Quran) UTHM. Sementara itu, Nawawi berkata, pelaksanaan program itu merupakan satu keperluan kepada penuntut UTHM, di mana mereka perlu mengambil subjek kokurikulum sebagai syarat untuk menghabiskan pengajian. “Salah satu subjek kokurikulum pilihan ialah Program Kemahiran al-Quran, di mana syarat untuk program ini ialah melibatkan komuniti setempat. “Seramai 63 pelajar terlibat dalam penganjurannya yang turut disertai lebih 300 guru al-Quran,” katanya. Selain UTHM, Rumah Ngaji Kumpulan Media Karangkraf di Johor turut dijalankan secara percuma di enam tempat iaitu Rumah Ngaji Darul Takzim@Taman Tampoi Perdana, Rumah Ngaji Najmah@Taman Mutiara Rini, Rumah Ngaji Pelangi @Taman Universiti, Rumah Ngaji Abna Qasim@Taman Sri Orkid, Rumah Ngaji Caliph@Jalan Abdul Samad, Rumah NgajiLC Catering@Stulang Baru, Rumah Ngaji ZMP@Bandar Uda Utama dan Rumah Ngaji alIkhlas@Perumahan Rakyat Iskandar. SUMBER - SINAR HARIAN 09 DISEMBER 2015

15

BERITA PUSAT KOKURIKULUM BERITA PUSAT KOKURIKULUM

Pengerusi Jawatankuasa Agama Negeri, Abdul Mutalib Abdul Rahman berkata, beliau berbangga dengan kerjasama tersebut, kerana ia melibatkan satu perkongsian ilmu yang bijak.


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

BERITA PUSAT KOKURIKULUM

PELAJAR UTHM TABUR BAKTI DI KAMPUNG SRI BELAHAN TAMPOK

Batu Pahat: Seramai 108 pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang menganggotai Briged RELA Siswa Siswi (RELASIS) universiti berkenaan, berkampung selama sehari di Kampung Sri Belahan Tampuk di Rengit, dekat sini baru-baru ini. Mereka menyertai Program Khidmat Bakti Briged RELASIS 1 UTHM yang dianjurkan dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Kampung Sri Belahan bersama Balai Polis serta Balai Bomba dan Penyelamat Rengit. Antara aktiviti khidmat masyarakat yang dijayakan sepanjang program muali jam 8 pagi hingga 5 petang itu ialah membersih dan mengindahkan Surau 2 al-Falah serta tanah perkuburan Islam di kampong berkenaan. Pelajar juga bergotong royong dan menunjukkan semangat kerja berpasukan dalam menyiapkan hidangan untuk peserta serta tetamu jemputan, selain itu turut didedahkan demontrasi teknik memadam api oleh pasukan bomba. Berucap merasmikan program berkenaan Ketua Ahli Majlis, Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP), Zaidi Japar yang juga Timbalan Ketua UMNO Bahagian Batu Pahat melahirkan rasa kagum dengan Briged RELASIS UTHM kerana menjadikan aktiviti kebajikan dan sukarela sebagai rutin. “Brigred RELASISI UTHM wajar dicontohi pasukan sukeralawan beruniform lain. Kegiatan sukarela mampu mendidik individu menjadi lebih prihatin dalam membantu masyarakat. Saya yakin anggota RELASIS UTHM dapat menjadikan semangat itu tunjang hidup mereka dan tidak akan berat tulang dalam menghulurkan bantuan “Saya memang menggalakan golongan muda aktif dalam apa juga membabitkan masyarakat dan berharap pelajar UTHM dalam briged ini menggunakan peluang menerusi aktiviti di kampong itu untuk mendekati masyarakat di kawasan Bandar,” katanya. Menerusi program ini juga, katanya, mahasiswa dapat menanam semangat berpasukan serta kerjasama yang erat, saling membantu dan mencurahkan khidmat bakti kepada masyarakat di luar kampus, sekali gus menggunakan pengalaman itu untuk menghadapi cabaran di luar apabila tamat pengajian. SUMBER: BERITA HARIAN 08 DISEMBER 2015

16


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

FOKUS GRADUAN HOLISTIK, CINTA PERPADUAN Timbalan Naib Cancelor (Penyelidikan dan Inovasi), Profesor Dr Wahid Razzaly (berdiri, enam kiri) bersama pelajar yang menerima anugerah pada Fieskom UTHM’15.

Aktiviti berkenaan dilaksanakan pelajar Kursus Kokurikulum Berkredit (KKB) yang turut meiibatkan masyarakat setempat. Ketua Jabatan Kesukarelawanan Pusat Kokurikulum, Dr Mohd Khir Mohd Nor berkata, dengan memfokuskan kepada graduan holistic dan cintakan perpaduan, aktiviti pembangunan kemahiran insaniah diberikan tumpuan. Menurutnya, Fieskom’15 melibatkan pelbagai pihak termasuk Orang Asli kampong Sejagong, Sri Medan dan Pertubuhan Kebajikan Kanser Johor Bahru (Johor i-Care) serta artis terkenal seperti Adi Putra. Beliau berkata, kejayaan menggabungkan pelbagai aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan, menunjukkan pelajar UTHM yang majoritinya daripada bidang teknikal dan kejuruteraan mampu menjadi pelajar yang seimbang dari segi akademik serta kegiatan luar. Mohd Khir berkata ia sebagai menyahut saranan kerajaan seperti yang terkandung di dalam lonjakan pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2015-2025, yang turut mampu membina semangat patriotic dan perpaduan dalam kalangan mereka. “Dengan tema Kecemerlangan Kokurikulum Pemangkin Resolusi Perpaduan, FieskomUTHM’15 itu turut diserikan dengan penganugerahan Anugerah Pengajar Kokurikulum dan penyampaian hadiah kepada pelajar yang memenangi beberapa pertandingan sepanjang Fieskom UTHM’15 berlangsung. “Penganjuran Fieskom’15 ini menjadi contoh terbaik menggalakan penganjuran program seumpamanya dalam usaha membangunkan jati diri mahasiswa seimbang, holistic dan berciri keushawanan serta memahami kepentingan perpaduan bangsa generasi muda di Negara ini,” katanya. SUMBER: SINAR HARIAN 07 DISEMBER 2016

17

BERITA PUSAT KOKURIKULUM

BATU PAHAT – Pusat Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) meneruskan aktiviti tahunan mereka iaitu Fiesta Kokurkulum Mahasiswa (Fieskom) dengan melibatkan lebih 20 aktiviti.


PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG SEM I SESI 2015/2016

BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Pengurusan Dokument dan Sistem Rujukan Buku (UCE)

Ilmu Kemahiran Menjana Pendapatan (UCE)

21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat (UQK 10101) Seksyen 4 dengan kerjasama Penduduk Taman Cendana, Pasir Gudang disertai seramai 33 orang pelajar berserta pengajar Dr. Khairunesa Isa

28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat (UQK 10101) Seksyen 2 dengan kerjasama Penduduk Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor disertai oleh 34 orang pelajar berserta pengajar Dr. Tamil Selvan A/L Subramaniam.

Kaedah dan Teknik Pengajaran AlQuran (UCE)

MYSILAT LET’S LEARN & BE SMART (UCE)

Kejohanan FIESKOM 2015 (TAEKWANDO) (UCE)

4 – 5 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Md Yusoff Jamar & Hjh Maznah Abas berserta 63 orang pelajar Kursus Kokurikulum Kemahiran Al-Quran (UQD 10701) Seksyen 1 dan 2 dengan kerjasama Kumpulan Media Karangkraf SDN BHD. Program ini mendapat sambutan yang amat mengalakkan disertai oleh lebih 400 orang yang terdiri daripada guruguru Al-Quran daerah Negeri Johor, Pelajar-pelajar Al-Quran dan orang awam.

12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Kokurikulum Silat Cekak Hanafi (UQB 10601) dengan kerjasama Kelab Silat Cekak Pusaka Hanafi ADTEC Batu Bahat & Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi Cawangan Johor (Pusat Latihan Batu Pahat) disertai oleh 30 orang pelajar berserta pengajar En. Khairulakmal Bin Kamaludin.

12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Kokurikulum Taekwando (UQS 12101) Seksyen 1 dan 2 dengan kerjasama Sunshine Martial Arts Academy disertai oleh 34 orang pelajar berserta pengajar En. Sasidharan A/L Ramasamy dan En. Prakash Kumar A/L Chinapan.

Pengurusan Pertandingan Bola Sepak 9 Sebelah (UCE)

Kem Bina Insan (UCE)

Pementasan Muzikal Tarian Puteri Gunung Ledang (UCE)

27-28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh En. Mohd Hazrul Fadli B. Mohd Yusoff berserta 33 orang pelajar Kursus Kokurikulum Bola Sepak (UQS 10601) dengan kerjasama Majlis Daerah Simpang Renggam (MDSR) dan Pemuda UMNO Cawangan Simpang Renggam.

18

20 – 21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh En Hanafi bin Omar berserta 50 orang pelajar Kursus Pengakap Kelanasiswa dengan kerjasama Pusat Kokurikulum UTHM di Masjid UTHM.

Kursus Latihan Keselamatan Pasukan Rela Taman Cendana Pasir Gudan (UCE) 28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh pengajar En. Muhammad Suhaimi Bin Sulong berserta 33 orang pelajar Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat (UQK 10101) Seksyen 5 dengan kerjasama Pasukan RELA Taman

03 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh En. Rosdi bin Abdullah dan 32 orang pelajar Kursus Senitari Tradisi dan Kreatif yang telah diadakan di Dewan Tunku Mahkota Ismail (DTMI).


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Klinik Tenpin Boling (UCE)

5 – 7 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Keusahawanan Seksyen 5 dengan kerjasama Tadika KEMAS Sri Gading berserta pengajar Cik Nur Nadiah binti Ismail dan 36 orang pelajar.

Concert 4 Heart (UCE) 11 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Muzik Moden dengan kerjasama Kolej Kediaman Universiti disertai oleh 28 orang pelajar berserta pengajar Pn. Nurzalinda binti Zaaba.

Kejohanan SepaK Takraw Terbuka (UCE)

UNIVOICE (UCE)

1SISWA 1AL-QURAN (UCE)

12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Koir dengan kerjasama pelajar Teras Kebudayaan, Pusat Kokurikulum disertai oleh 30 orang pelajar berserta pengajar Pn. Nurzalinda binti Zaaba.

11 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Tarannum dengan kerjasama Ahli Sunnah Wal Jammah (ASWJ) disertai oleh 35 orang pelajar berserta pengajar Ust Abdul Aziz bin Ahmad

Kejohanan Bola Jaring FIESKOM 2015 (UCE)

Klinik Pengurusan Jenazah Islam (UCE)

12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Bola Baling dengan kerjasama Jawatankuasa Induk Fieskom 2015, Pusat Kokurikulum UTHM disertai oleh 150 orang pelajar berserta pengajar Pn. Norhaiza binti Tahir

12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Pengurusan Jenazah dengan kerjasama pelajar UTHM disertai oleh 28 orang pelajar berserta pengajar Ust Nurhakim Ismon

5 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Tenis dengan kerjasama Jawatankuasa Induk Fieskom 2015, Pusat Kokurikulum UTHM disertai oleh 28 orang pelajar berserta pengajar En Mohd. Izzuddin bin Roslan.

Klinik Penerbitan Video (UCE)

Seminar ‘Jom Kurus’UCE)

Khidmat Bakti Briged RELASIS

4 – 5 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh En. Mohd Hazrul Fadli B. Mohd Yusoff berserta 28 orang pelajar Kursus Sukan dan Kecergasan dengan kerjasama Pejabat Belia dan Sukan Malaysia, 80/20 Fit Club dan Herbalife Malaysia yang diadakan di Dewan Kuliah A, Blok G3, UTHM.

(UCE)

20 – 21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Videografi dengan kerjasama Kolej MARA Banting disertai oleh 36 orang pelajar berserta pengajar En Norasri bin Ismail

27-28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Sepak Takraw dengan kerjasama Pusat Kokurikulum UTHM disertai oleh 33 orang pelajar berserta pengajar En Norazizi bin Hamisan.

Klinik Asas Tenis (UCE)

28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus RELASIS I Seksyen 2 dengan kerjasama Kg. Sri Belahan Tampok Darat, Rengit disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar En. Mohd Shafiq Farhan bin Md Azmi.

19

PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG SEM I SESI 2015/2016

12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh En. Nik Kamal bin Wan Mohammed serta 34 orang pelajar Kursus Tenpin Boling dengan kerjasama Kelab Tenpin Boling UTHM.

Sunflower Bistro dan Pertandingan Mewarna (UCE)


PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG SEM I SESI 2015/2016

BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Explore Tanjung Piai’s Photography (UCE)

Khidmat Bakti Relasis (UCE)

Save and Love Environment (UCE)

28 Disember 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus RELASIS I Seksyen 5 dengan kerjasama penduduk di Kg, Seri Belahan Tampok, Rengit disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Pn. Hafizah binti Muhammad Elham. Program ini bertujuan untuk mendedahkan peranan RELA kepada masyarakat tanpa mengira usia.

17-19 Disember 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Journalism dengan kerjasama Pejabat Daerah Kota Tinggi dan Pej. Pelancongan Negeri Johor bertempat di Air Terjun Kota Tinggi disertai oleh 30 orang pelajar berserta pengajar Pn. Norashikin binti Abdul Hamid. Program ini bertujuan untuk memberi galakan kepada orang ramai khususnya masyarakat setempat tentang kepentingan menjaga kawasan pelancongan dan memelihara kebersihan serta mencintai alam semulajadi.

Bengkel Asas Pertolongan Cemas (UCE)

Bengkel Asas Pertolongan Cemas (UCE)

Fiesta Kokurikulum Mahasiswa (FIESKOM 2015) (UCE)

19 Disember 2015 - Program ini dianjurkan oleh SISPA I S5 dengan kerjasama Sek. Keb. Pintas Puding (Tahun 5) di Padang Kawad UTHM disertai oleh 48 orang pelajar berserta pengajar Lt. Muda (PA) Wan Suraya Raihan bt Wan Suleiman. Program ini bertujuan untuk menambah keyakinan diri dalam menyelamat mangsamangsa bencana.

18 Disember 2015 - Program ini dianjurkan oleh SISPA I S3 dengan kerjasama Sek. Keb. Pintas Puding (Tahun 6) di Padang Kawad UTHM disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Lt. Muda (PA) Wan Suraya Raihan bt Wan Suleiman. Program ini bertujuan untuk menambah keyakinan diri dalam menyelamat mangsamangsa bencana.

4 – 17 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Pusat Kokurikulum dengan kerjasama SK Pintas Raya, Kg. Orang Asli Sejagung, Ahli Sunnah Wal Jamaah, Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Hanafi, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor, Pelakon Adi Putera, Majlis Kanser Nasional (MAKNA) serta Pertubuhan Johor I Care Society (Cancer) yang melibatkan penyertaan seramai 4900 orang pelajar. Program ini bertujuan untuk memberi platform kepada semua pelajar untuk mempraktikkan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi selain mengukuh kesedaran tentang kepentingan modal insan yang berkualiti selain pencapaian akademik yang cemerlang.

BSMM To Community (UCE)

Belajar Sambil Meniaga (UCE)

Showtime Movie

19 Disember 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Bulan Sabit Merah Malaysia dengan kerjasama penduduk di Kg. Kelicap, Senggarang disertai oleh 80 orang pelajar berserta pengajar En. Ahmad Aidil bin Nasir. Program ini bertujuan untuk mendedahkan langkah-langkah pencegahan kemalangan dan penyakit serta penjagaan kesihatan kepada orang awam.

17-19 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Keusahawanan Seksyen 2 dengan kerjasama SMK Seri Gading disertai oleh 29 orang pelajar berserta pengajar En Ahmad Khirul Nizam bin Ali. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal dalam dunia keusahawanan sebenar dan melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif dalam bidang yang diceburi.

12 – 14 Disember 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Bisnes Siswa di Bilik Seminar Blok B6 dan Balai Cerap disertai oleh 11 orang pelajar berserta pengajar Prof. Madya Nawawi bin Jusoh.

20

19 Disember 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Fotografi di Tanjung Piai, Pontian disertai oleh 22 orang pelajar berserta pengajar En. Jaafar bin Muhammad. Program ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu fotografi yang dipelajari ke dunia sebenar.


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Lawatan Ke Kilang Azhar Food Supplier

04 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus RELASIS 1 Seksyen 5 dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Parit Raja disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Pn. Hafizah Bt. Muhammad Elham.

29 Okt 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Keusahawanan Seksyen 1 dengan kerjasama Persatuan Pelajar Keusahawanan disertai oleh 36 orang pelajar berserta pengajar Dr. Mohd hasril Bin Amiruddin.

Kejohanan Badminton Tertutup PSA Sempena Hari Sukan Negara

Program Perkhemahan / Latihan Tahun Kor SUKSIS UTHM

Sulam Kasih Masyarakat Desa

10 Okt 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Badminton Seksyen 2 dengan kerjasama Jabatan Sukan dan Kokurikulum PSA disertai oleh 19 orang pelajar berserta pengajar En. Mohd Hariz Bin Samian bertempat di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam.

5-11 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Kor SUKSIS UTHM disertai oleh 71 orang pelajar bertempat Hutan Rekreasi Taman Botanikal Ayer Keroh, Melaka.

Program 1 SISPA Bersama Sekolah Kebangsaan Sri Timbul, Senggarang, Johor

‘HATI KE HATI TAMAN MANIS 1’

7 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Haji dan Umrah Seksyen 2 dengan kerjasama Pusat Islam dan Ghard Travel & Tour Sdn Bhd disertai oleh 30 orang pelajar berserta pengajar Ustazah Zanariah Bt. Buang.

14 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Siswa Siswi Pertahanan Awam 1 Seksyen 7 dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Sri Timbul, Senggarang, Johor disertai oleh 49 orang pelajar berserta pengajar LT. Muda (PA) Norsharina Binti Abdul Rahman

Kem Bina Jati Diri 6 - 7 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Khidmat Masyarakat Seksyen 8 dengan kerjasama SMK Suria Perdana disertai oleh 30 orang pelajar dan berserta pengajar En. Safiee Bin Idris bertempat di ORICC UTHM.

31 Okt 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Khidmat Masyarakat Seksyen 14 dengan kerjasama Komuniti Taman Manis, Parit Raja disertai seramai 28 orang pelajar berserta pengajar Pn. Rawiyah Binti Abdul Hamid

Program Siswa Bersama Masyarakat 14 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Khidmat Masyarakat Seksyen 7 dengan kerjasama Pelajar Tanpa Asrama dan Hal Elhal Pelajar dan Alumni UTHM disertai oleh 27 orang pelajar dan berserta pengajar En. Muhammad Suhaimi Bin Sulong bertempat di Patit Sempadan Laut (Dinding).

PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG SEM I SESI 2015/2016

Briged RELA Siswa Siswi UTHM Bersama Pelajar S.K Parit Raja

Safar Ila Qiblatina 2015

7 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Khidmat Masyarakat Seksyen 10 dengan kerjasama Komuniti Kampung Parit Raja dan Pelajar Kolej 15, UPM disertai oleh 29 orang pelajar berserta pengajar Dr. Shahiron Bin Shahidan bertempat di Kampung Parit Raja.

Lawatan Pelajar SK Pintas Raya Ke UTHM 22 Okt 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Khidmat Masyarakat Seksyen 1 dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Pintas Raya disertai seramai 24 orang pelajar kursus dan 28 orang pelajar sekolah berkenaan berserta pengajar Dr. Nur Ilyani Binti Ramli.

Budi Ditabur Kasih Disemai 7 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Khidmat Masyarakat Seksyen 12 dengan kerjasama Penduduk Kampung Parit Haji Ali, Parit Raja, Batu Pahat disertai oleh 30 orang pelajar dan berserta pengajar Pn. Fatimatuzzahro Binti Amin bertempat di Kampung Parit Haji Ali, Parit Raja, Batu Pahat.

21


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG SEM I SESI 2015/2016

Asas Teknik Berkayak (UCE) 05 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Khidmat Masyarakat Seksyen 3 dengan kerjasama Pusat Kokurikulum disertai oleh 32 orang pelajar berserta pengajar Dr. Azita binti Ali.

Kafe Hari Kokurikulum (UCE) 5 –7 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Keusahawanan Seksyen 1 dengan kerjasama Pusat Kokurikulum disertai oleh 31 orang pelajar berserta pengajar Dr. Mohd Hasril

bin Amiruddin.

Bengkel dan Pertandingan Tulisan Jawi dan Khat (UCE) 11 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Tulisan Jawi dan Khat dengan kerjasama masyarakat awam sekitar Parit Raja disertai oleh 35 orang pelajar berserta pengajar Pn. Nurulisyazila binti Othaman.

Smartstart Perkahwinan dan Kekeluargaan (UCE) 12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Perkahwinan dan Kekeluargaan Seksyen 1 dengan kerjasama Pusat Kokurikulum di Perpustakaan Tunku Tun Aminah disertai oleh 33 orang pelajar berserta pengajar Tn. Hj. Zulkarnain bin Md Amin.

UTHM Care V2.0 (UCE) 20-21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Khidmat Masyarakat Seksyen 6 dengan kerjasama SK Bekoh, Tangkak disertai oleh 32 orang pelajar berserta pengajar Pn. Hasniza bt Hj. Mustafa. Program ini mendapat liputan meluas di 4 akhbar utama Malaysia.

Strive for Excellence (UCE) 21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Pandu Puteri 1 Seksyen 1 dengan kerjasama SK Seri Beroleh disertai oleh 26 orang pelajar berserta pengajar Dr. Lutfiah Natrah binti Abas

Jualan Amal (UCE)

Program Anak Angkat (UCE)

Kasihi Mereka (UCE)

6 – 7 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Keusahawanan Seksyen 6 dengan kerjasama Peniaga Industri Kecil dan Sederhana (IKS) disertai oleh 27 orang pelajar berserta pengajar En. Mohd Khairul Ikhwan bin Ahmad.

21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Khidmat Masyarakat Seksyen 13 dengan kerjasama Ketua Kampung Parit Daun, Parit Raja disertai oleh 29 orang pelajar berserta pengajar Pn. Noor Azyani binti A. Jalil.

5 – 8 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Keusahawanan Seksyen 7 dengan kerjasama Pusat Asuhan Orang Tua Batu Pahat disertai oleh 30 orang pelajar berserta pengajar Pn. Siti Nurarnita binti Mohd Arshad.

Khidmat Sukarelawan Teknikal Olahraga (UCE)

Klinik Teknikal Olahraga & Sejenak Bersama Bintang (UCE)

Kursus Kejurulatihan Kayak dan Berakit Arus Deras (UCE)

27 – 28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Olahraga Seksyen 3 dengan kerjasama Pusat Sukan UTHM disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar En. Ismade bin Niam.

22

11 – 12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Olahraga Seksyen 1 - 6 dengan kerjasama ADTEC, IPTHO, KKTM dan SUKMA Johor disertai oleh 300 orang pelajar berserta semua pengajar Kursus Kokurikulum Olahraga UTHM.

28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus RELASIS I Seksyen 2 dengan kerjasama Kg. Sri Belahan Tampok Darat, Rengit disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar En. Mohd Shafiq Farhan bin Md Azmi.

28


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Sentuhan Kasih (UCE)

Sayang Kampungku (UCE)

21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Siswa Muamalat dengan kerjasama Zoo Johor dan disertai oleh 38 org pelajar serta pengajar En. Zuikarnain bin Daud

27 – 28 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Keusahawanan Seksyen 4 dengan kerjasama AEON Big dan Batu Pahat Mall dan disertai oleh 33 orang pelajar berserta pengajar En. Zuikarnain bin Daud

21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Bulan Sabit Merah (BSMm) Seksyen 1 dengan kerjasama penduduk Kampung Parit HJ. Abd Kadir disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar En. Ahmad Aidil bin Nasir.

Khidmat Bakti RELASIS UTHM (UCE)

Seminar Keperluan Undang-undang Malaysia dan Penguatkuasaan (UCE)

Konservasi Alam (UCE)

5 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus RELASIS I Seksyen 4 dengan kerjasama masyarakat Pantai Punggor, Rengit disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar En. Norhidayat bin Mohd Arun.

Pengongsian Bangunan dan Latihan Memadam Kebakaran (UCE) 28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Pasukan Bomba Bantuan UTHM I S3 dengan kerjasama Fujitsu Component (M) SDN. BHD disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar En. Shahrizal bin Mohtar.

Menyemai Kasih (UCE) 22 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Khidmat Masyarakat S11 dengan kerjasama penduduk Kg. Parit Jambul Laut, Parit Raja disertai oleh 30 orang pelajar berserta pengajar Puan Nor Afaf Atiqah binti Mohd Radzuan.

29

4 – 5 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Pendidikan Undang-Undang dengan kerjasama Biro Tatanegara bertempat di Dewan Serbaguna Paloh, Kluang disertai oleh 38 orang pelajar berserta pengajar En. Abdullah bin Sulaiman

Bahaya Kebakaran (UCE) 13 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Pasukan Bomba Bantuan UTHM I S2 dengan kerjasama Kolej Vokasional Batu Pahat disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar En. Shahrizal bin Mohtar.

20 – 22 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Trekking Seksyen 1 - 4 bertempat di Telok Gorek, Mersing disertai oleh 139 orang pelajar berserta semua pengajar kursus Trekking.

Sehari Bersama Penghuni Pusat Pemulihan Pemasyarakatan (UCE) 28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus SISKOR S1 dengan kerjasama Kem Syed Sirajudin, Gemas, Negeri Sembilan disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar TPP Norulekhsan bin Abdul Rahim.

Sehari Bersama Penghuni Sekolah Henry Gurne (UCE)

Khidmat Bakti Bersama Masyarakat Orang Asli (UCE)

21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus SISKOR S1 dengan kerjasama Sekolah Henry Gurney, Melaka disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar TPP Norulekhsan bin Abdul Rahim.

21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus RELASIS 1 S1 dengan kerjasama Orang Asli Kg. Bumiputera Dalam, Rengit disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar PgR Haris bin Abd Talib

23

PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG SEM I SESI 2015/2016

Usahawan Bersama IKS (UCE)


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG SEM I SESI 2015/2016

Kejohanan Badminton Tertutup 12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Badminton S1 dengan bertempat di Gelanggang Badminton UTHM disertai oleh 40 orang pelajar berserta pengajar En. Sazali Suratman.

Khidmat Masyarakat 2015 (UCE) 21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus SISPA I S2 dengan kerjasama Sek. Agama Parit Jelutong disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Lt. Muda (PA) Norsharina bt Abd Rahman.

Bengkel Kemahiran Pertolongan Cemas (UCE) 28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus SISPA I S1 bertempat di Padang Kawad dengan kerjasama Sek. Agama Parit Jelutong disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Lt. Muda (PA) Adi Hizami b. Mohd Tamin.

Partnership (UCE)

Pemangkin Generasi Hebat (UCE)

21 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Pandu Puteri I S2 & 3 dengan kerjasama SK Pintas Raya disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Pn. Yeoh Siok Tee.

15 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Sains Politik dengan kerjasama SJK (T) Sri Gading disertai oleh 35 orang pelajar berserta pengajar En. Abu Hanifah bin A. Jalal.

Kursus Kemahiran Kepimpinan (UCE)

Explorace : Language For Fun

3 – 5 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Khidmat Masyarakat S9 dengan kerjasama Belia Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor disertai oleh 33 orang pelajar berserta pengajar En. Mohd Safiee bin Idris.

Explorace : Language For Fun 12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Pengucapan Awam S1 bertempat di sekitar UTHM dan disertai oleh 31 orang pelajar berserta pengajar Pn. Hazila binti Kadir@Shahar.

Khidmat RELASIS UTHM Bersama Masyarakat (UCE)

Pertandingan Debat 1Malaysia (UCE)

28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus RELASIS 1 S5 dengan kerjasama penduduk Kg. Sri Belahan Tampok, Rengit disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Pn. Hafizah binti Muhammad Elham

4 – 5 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Debat dengan kerjasama Sektretariat Debat UTHM bertempat di Pusat Niaga Siswa disertai oleh 28 orang pelajar berserta pengajar En. Yuslizar bin Kamaruddin

24

12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Pengucapan Awam S2 bertempat di sekitar UTHM dan disertai oleh 33 orang pelajar berserta pengajar Pn. Meizareena binti Mizad.

Bengkel Kemahiran Pertolongan Cemas (UCE) 28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus SISPA I S4 bertempat di Padang Kawad dengan kerjasama Sek. Agama Parit Jelutong disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Lt. Muda (PA) Adi Hizami b. Mohd Tamin.

KNOWLEDGABLE POLITIC (UCE) 28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Sains Politik dengan kerjasama Tetuan Fared Khalid & Co dan UMNO Parlimen Parit Sulong disertai oleh 32 orang pelajar berserta pengajar En. Abu Hanifah bin A. Jalal.


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

Bengkel Sembelihan Dalam Islam (UCE)

Persediaan Menghadapi Banjir (UCE)

11 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Sembelihan Dalam Islam dengan kerjasama Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) disertai oleh 32 orang pelajar berserta pengajar Ust Abdul Aziz bin Ahmad

04-05 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus Pasukan Bomba Bantuan Institusi I Seksyen 1 dengan penduduk KG. Kangkar Merlimau, Parit Sulong disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar En. Shahrizal bin Mohtar

Bengkel Kemahiran Pertolongan Cemas (UCE)

Bengkel Asas Pertolongan Cemas (UCE)

Bengkel Kemahiran Pertolongan Cemas (UCE)

05 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus SISPA I S5 bertempat di Padang Kawad dengan kerjasama Sek. Keb. Pintas Puding disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Lt. Muda (PA) Wan Suraya Raihan bt Wan Suleiman

04 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus SISPA I S3 bertempat di Padang Kawad dengan kerjasama Sek. Keb. Pintas Puding disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Lt. Muda (PA) Wan Suraya Raihan bt Wan Suleiman.

28 Nov 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus SISPA I S4 bertempat di Padang Kawad dengan kerjasama Sek. Keb. Sri Timbul disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Lt. Muda (PA) Adi Hizami b. Mohd Tamin.

Bengkel Physiotheraphy (UCE)

Seminar ‘Keluarga Bahagia’ (UCE)

12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Ping Pong dengan kerjasama Jawatankuasa Induk Fieskom 2015, Pusat Kokurikulum UTHM disertai oleh 35 orang pelajar berserta pengajar En Hasran bin Haron.

17 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Kokurikulum Perkahwinan dan Kekeluargaan Seksyen 2 dengan kerjasama YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM disertai seramai 30 orang pelajar berserta pengajar Prof Madya Hj Sapon bin Ibrahim. Program ini bertujuan untuk mendedahkan ciriciri keluarga bahagia yang perlu diambil contoh dalam membina keluarga bahagia pada masa hadapan.

Kursus Kejurulatihan Kayak dan Berakit Arus Deras (UCE)

Bicara Politik Berpengetahuan (UCE)

Khidmat Bakti Relasis (UCE)

29

28 Disember 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus RELASIS I Seksyen 5 dengan kerjasama penduduk di Kg, Seri Belahan Tampok, Rengit disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar Pn. Hafizah binti Muhammad Elham. Program ini bertujuan untuk mendedahkan peranan RELA kepada masyarakat tanpa mengira usia.

12 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh kursus SISPA I Seksyen 1 dengan kerjasama pelajar SMK Dato’ Seth Yong Peng disertai oleh 50 orang pelajar berserta pengajar En. Rohizam bin Mohd Yatim

PROGRAM-PROGRAM SEPANJANG SEM I SESI 2015/2016

28 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Sains Politik dengan kerjasama Tetuan Farid & Co. Dan Barisan Nasional (BN) Parlimen Parit Sulong disertai oleh 30 orang pelajar berserta pengajar En Abu Hanifah bin A. Jalal. Program ini bertujuan untuk memupuk pelajar tentang nilai dan kematangan dalam mentafsir sains politik di lapangan sebenar.

Sehari Bersama Pelajar (UCE)

17 – 20 Dis 2015 - Program ini dianjurkan oleh Kursus Kayak dengan kerjasama Persatuan Rafting Malaysia dan Persatuan Kanu Kebangsaan (MASCA) di Hutan Simpan Sg. Sedim, Kedah disertai oleh 33 orang pelajar berserta pengajar En Shaid bin Jaffar. Program ini bertujuan untuk memberi ilmu asas kejurulatihan dan pengurusan pasukan kayak. Selain itu juga, program ini adalah untuk membimbing pelajar mengaplikasi teorri dan teknik kayak dengan betul berdasarkan Persatuan Kanu Kebangsaan (MASCA).

25


CORETAN PROGRAM

BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

26


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

CORETAN PROGRAM 27


CORETAN PROGRAM

BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

28


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

CORETAN PROGRAM 29


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

FIESKOM 2015

LATAR BELAKANG FIESKOM FIESKOM UTHM 2015 adalah merupakan sebuah aktiviti kokurikulum secara bersepadu yang menggabungkan kesemua teras yang ditawarkan di Universiti dengan menekankan aspek pembangunan Kemahiran Insaniah (KI) dalam diri setiap pelajar. Justeru, program yang dirancang sebagai acara kemuncak bagi pelaksanaan hari kokurikulum pada setiap tahun ini akan melibatkan seluruh pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum. FIESKOM 2015 ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelajar yang menghayati pembangunan modal insan yang menggariskan 7 elemen (KI) iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berkesan dan pengurusan maklumat, kemahiran usahawanan, etika dan moral professional dan kemahiran kepimpinan sebagai panduan pelajar. Bagi setiap acara yang dilaksanakan, perlu melibatkan kesemua pelajar UTHM bagi melengkapkan lagi konsep 1 Malaysia sekaligus memantapkan elemen kemahiran insaniah bagi setiap pelajar.

OBJEKTIF 1. Memberikan platform untuk semua pelajar UTHM mempraktikan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi sepanjang berada di UTHM. 2. Melahirkan pelajar yang prihatin dan bersedia untuk memberikan khidmat kepada masyarakat setempat menerusi kemahiran dan pengalaman yang dimiliki. 3. Mengukuhkan kesedaran pelajar berkenaan kepentingan modal insan yang berkualiti selain pencapaian akademik yang cemerlang. 4. Menjana kesedaran pentingnya penjagaan kesihatan menerusi aktiviti sukan dan riadah agar membentuk pelajar yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.

MATLAMAT Pelajar yang bakal dilahirkan UTHM bukan setakat cemerlang dalam bidang akademik menerusi aktiviti kokurikulum ini, tetapi juga seimbang dalam aspek pembinaan sahsiah diri serta penerapan modal insan dan pembelajaran berterusan, iaitu di luar konteks akademik. Justeru itu, melalui program seperti inilah pelajar dapat menimba pengalaman baru dan menambah pengetahuan mengenai bidang di luar akademik.

30


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

       

FIESKOM 2015

                 

31


FIESKOM 2015

BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

32


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

FIESKOM 2015 33


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

11 NOVEMBER 2015

LAWATAN

LAWATAN KERJA KOKURIKULUM KE AKADEMI KOREKSIONAL MALAYSIA, LANGKAWI, KEDAH.

26—28 NOVEMBER 2015 LAWATAN KERJA KE UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) Ketua Jabatan Sukan dan Kebudayaan Pusat Kokurikulum UTHM, Dr. Norashidah Abd Rahman telah menjalankan lawatan kerja ke UGM pada 26-28 November 2015 bagi membincangkan program yang akan dilaksanakan di antara UTHM dan UGM.

34


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

LAWATAN 35


MAJLIS PELANCARAN BUKU CITRA KOKURIKULUM BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

36


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

13 HINGGA 15 OGOS 2015 BENGKEL PEMANTAPAN KEMAHIRAN INSANIAH SERTA TRAINING OF TRAINERS (TOT) PENGAJAR KOKURIKULUM UTHM SEMESTER 1 SESI 2015/2016

BENGKEL 37


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

MAJLIS PERPISAHAN STAF SAMBILAN PUSAT KOKURIKULUM

AKTIVITI STAF

Kelab kebajikan staf Pusat Kokurikulum telah mengadakan satu Majlis perpisahan staf sambilan Pusat Kokurikulum iaitu En. Muhamad Zharif Bin Hussin. Sepanjang berkhidmat di Pusat Kokurikulum, beliau telah menunjukkan semangat kerja berpasukan yang tinggi bersamasama staf lain bagi mencapai misi dan visi Pusat Kokurikulum. Kami di Pusat Kokurikulum mengucapkan terima kasih dan berharap beliau dapat menggunakan pengalaman yang telah beliau perolehi untuk lebih berjaya pada masa hadapan.

MAJLIS KHATAM AL-QURAN DAN BERBUKA PUASA Pada 12 Julai 2015 bersamaan 25 Ramadhan 1436H Pusat Kokurikulum telah mengadakan Majlis khatam Al -Quran yang diketuai oleh Ustaz Abdul Aziz bin Ahmad dari Pusat Islam UTHM. Setelah selesai, Majlis kemudiannya disusuli dengan Majlis berbuka puasa bersama staf Pusat Kokurikulum serta ahli keluarga masing-masing.

MAJLIS MARHABAN KE RUMAH STAF PUSAT KOKURIKULUM SEMPENA SYAWAL 1436H Tahun ini merupakan kali kedua aktiviti kunjungan marhaban pada bulan syawal dilaksanakan oleh Pusat kokurikulum. Kunjungan marhaban ke rumah staf-staf pusat kokurikulum dijalankan selari dengan budaya masyarakat Johor yang mengamalkan budaya kunjungan marhaban atau lebih dikenali baraan bagi menghidupkan suasana Aidilfitri .

38


BULETIN PUSAT KOKURIKULUM BIL 1/2016

MAJLIS PENGHARGAAN PENGARAH PUSAT KOKURIKULUM

34

39

MAJLIS PENGHARGAAN

Majlis Penghargaan Prof. Madya Dr. Ahmad Bin Esa diadakan pada 30 Disember 2015 bagi menghargai jasa dan bakti yang dicurahkan sepanjang beliau menerajui Pusat Kokurikulum dari Ogos 2013 sehingga Disember 2015. Beliau kini dilantik sebagai Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) berkuatkuasa 1 Januari 2016. Semasa Menerajui Pusat Kokurikulum UTHM, beliau telah banyak memberikan idea-idea baru dalam memastikan kecemerlangan Pusat Kokurikulum UTHm. Kami di Pusat Kokurikulum mengucapkan terima kasih dan semoga beliau terus cemerlang dh FPTV.


PUSAT KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN

HUSSEIN ONN MALAYSIA

86400 PARIT RAJA BATU PAHAT, JOHOR.

TEL:

07-4537759/7481/7484 FAKS: 07-4536808

WEB: http//:pk.uthm.edu.my

40

CREATED BY MOHD. SUFFIAN BIN MD. NOR

Bil 1, 2016 BULETIN PUSAT KOKURIKULUM UTHM  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you