Page 1

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ (MRUSA)

Veiklos ataskaita 2013 03—2014 03

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


Mieli Kolegos, Man tikrai malonu sveikinti Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybę su dar vienu gimtadieniu, kuris de facto šiandien yra jau 23 – iasis. Nuo Lietuvos policijos akademijos Studentų tarybos įkūrimo praėjo daug laiko, per kurį Studentų atstovybė ryškiai pasikeitė. Kito organizacijos tikslas, vizija. Su pakilimais ir nuosmūkiais, džiaugsmu ir liūdesiu, bet visada su studentišku veržlumu, jaunatvišku maksimalizmu, bendrumo jausmu. Šios savybės tai dar vienas galingas variklis, kuris verčia važiuoti į priekį ne tik Universitetą, bet kartu duoda ir neįkainojamos patirties. Studentų atstovybė turi aiškų tikslą – vadovaujantis organizacijos vertybėmis, efektyviai atstovauti studentams ir inicijuoti pokyčius studijų procese bei Universiteto bendruomenėje. Linkiu kiekvienam iš Jūsų šiuo tikslu tikėti ir vadovautis kiekviename žingsnyje. Tikiu, kad Studentų atstovybė ir toliau sieks geriausių pokyčių akademinėje, kultūrinėje bei socialinėse srityse. Nebijokime naujų įdėjų, naujų iššūkių, klaidų, bet visada veikime atsakingai. Ateitis Jūsų rankose, o Mūsų stiprybė – vienybėje.

Pagarbiai Lukas Borusevičius

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


Mieli MRU studentai, Iš ties, norisi pasveikinti su dar vienais metais, kurie buvo pilni iššūkių, nepaisant to produktyvūs ir darbingi. Studentiškas judėjimas – nuolatos besikeičiančių įvykių ir žmonių, iššūkių ir atradimų kupinas etapas. Džiaugiuosi, kad praėjusiais metais MRUSA buvo ta organizacija, kuri ne tik reagavo į iškylančias problemas, bet pati jas kėlė ir sprendė. Proaktyvumas ir vienybė šiandien mums, studentams, ypač svarbi, nes tik būdami išvien galėsime susitelkti ir efektyviai spręsti visai studentijai aktualius klausimus susijusius su Mokslo ir studijų įstatymo pokyčiais. Tik judėdami viena kryptimi įgyvendinsime savo tikslus ir užtikrinsime kokybišką studentų atstovavimą tiek vietinėje savivaldoje, tiek nacionaliniu lygmeniu. Linkiu būti pilietiškai aktyviais, progresyviais ir pozityviais studentų lyderiais. Tikiuosi, kad MRUSA ir toliau išliks erdve asmeniniams iššūkiams, įgalins ugdyti geriausias asmenybės puses, kartu paskatins imtis iniciatyvos kuriant Lietuvos studentijos ateitį.

Studentiškai Paulius Baltokas

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


Vytautas Vilys Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės Alumni klubo pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto Tarybos narys

Gerbiami MRUSA Visuotinio narių susirinkimo dalyviai, svečiai, kiekvienas atsakingas sprendimas reikalauja susikaupimo ir įsigilinimo į jo turinį. Šiandien renkami atsakingieji už 2014 metų MRUSA veiklą. Studentų atstovybėje sprendimų priėmimo procese prezidentas ir Valdyba turi glaudžiai bendradarbiauti - nuoširdžiai linkime tikslingai pasirinkti tokius asmenis, kuriuos Jūs pažįstate kaip tarpusavyje gebančius priimti atsakingus suderintus sprendimus. Kovo 20-oji - tarptautinė Žemės diena. Laikant simboliniu sutapimu šią dieną ir MRUSA Visuotinį narių susirinkimą, kviečiame suvokti MRUSA veiklą ne tik MRU, bet ir platesnėje geografinėje, veiklos bei vizijos įgyvendinimo apimtyje. Sveikiname MRUSA Gimimą 2014 m. ir linkime stiprėti ir džiuginti praeities ir ateities studentijos kartas!

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


Aistis Ramanauskas VJOSAS Pirmininkas

Sveikinu Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybę su švente – rinkimine ataskaitine asamblėja. Vilniuje studentai yra viena iš svarbiausių ir didžiausių socialinių grupių, kurie visuomet aktyviai ir konstruktyviai išsako savo poziciją studentams aktualiais klausimais. Džiaugiuosi, kad šiuos metus MRUSA tapo matoma ne tik Mykolo Romerio universitete, tačiau ir už jo ribų. Vis dažniau organizacijos pasiūlymų yra sulaukiama svarstant Vilniaus jaunimui aktualius klausimus Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritas stalas“ bei Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryboje. Konstruktyvumas, argumentacija ir įtaigumas visuomet yra šių pasiūlymų palydovai. Šiandien šioje šventėje Jums teks ne tik galimybė vertinti ir džiaugtis pasiektais rezultatais, bet ir pareiga pasirinkti būsimus MRUSA vedlius ir darbų tęsėjus. Linkiu kasdien savo veikloje būti tokiems pat konstruktyviems, aktyviems ir pasiryžusiems siekti visam jaunimui naudingų pokyčių. Nepamirškite, kad veikti ir atstovauti jaunimui reikia ne tik savo universitete, tačiau ir visame mieste, valdžios institucijose, komisijose ir net individualiuose susitikimuose. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ visuomet pasiryžusi būti patikima partnere ir padėjėja. Būkime kartu ir būkime arčiau jaunimo!

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


TRUMPAI APIE MRUSA Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė (MRUSA) – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija, kuri vienija visą universiteto bendruomenę ir atstovauja Mykolo Romerio universiteto studentų interesus. MRUSA sudaro šeši veiklūs komitetai:  Akademinių reikalų komitetas - veikla susijusi su studijų programų tobulinimu ir studijų kokybės gerinimu, studentų teisių gynimu, iškilusių akademinių problemų sprendimu, sąžiningos konkurencijos plėtojimu ir rūpinimusi studentų socialine gerove.  Kultūros komitetas - užsiima įvairių kultūrinių ir laisvalaikio renginių organizavimu, kartu ugdo studentų kūrybiškumą ir meninius gebėjimus.  Tarptautinių ryšių komitetas – atsakingas už kontaktų užmezgimą su kitų šalių universitetais, bendrų renginių ir projektų organizavimu.  Žmonių išteklių komitetas – veikla susijusi su naujų narių pritraukimu, jų informavimu, motyvacija, šiltos atmosferos kūrimu ir specialias mokymais.  Rinkodaros komitetas – atsakingas už materialinių išteklių ieškojimą, bendradarbiavimą su privačiuoju sektoriumi, rėmėjų ir nuolatinių partnerių paieškas.  Ryšių su visuomene komitetas – užsiima informacijos sklaida, rengiamų projektų ir renginių reklama, bendradarbiavimu su žiniasklaida bei kitomis organizacijomis, administruoja internetinį organizacijos puslapį. VIZIJA: Atvira ir vieninga Universiteto bendruomenė, puoselėjanti akademiškumą, toleranciją, tradicijas, saviraišką ir užtikrinanti socialinę gerovę. MISIJA: Vadovaudamiesi organizacijos vertybėmis, efektyviai atstovaujame studentams ir inicijuojame pokyčius studijų procese bei Universiteto bendruomenėje.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


VERTYBĖS:        

Žmonės – svarbus kiekvienas bendruomenės narys. Vienybė – susitelkimas bendriems tikslams įgyvendinti. Atsakomybė – jausti pareigą prieš save, kitus ir organizaciją. Atvirumas – neabejingi konstruktyviai kritikai, idėjoms ir partnerystei. Skaidrumas – aiškūs organizacijoje vykstantys procesai. Tobulėjimas – nuolatinis judėjimas pirmyn gerbiant tradicijas. Lojalumas - atsidavimas organizacijai ir ištikimybė jos vertybėms. Veiklumas - ryžtingai įgyvendiname idėjas.

VEIKLOS KRYPTYS: Kryptingas studentų atstovavimas; Studentų atstovavimui reikalingų išteklių užtikrinimas.

ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


Prezidentas

Lukas Borusevičius

Akademiniai reikalai

Gintarė Ermanaitė nuo 2013 m. kovo mėn. Iki 2014 m. kovo mėn. Aneta Šablovskaja nuo 2013 m. kovo mėn. Iki 2014 m. kovo mėn. Inesa Trubickaitė nuo 2013 m. kovo mėn. Iki 2014 m. kovo mėn. Maksas Gavula nuo 2013 m. kovo mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn. Aurelija Okunytė nuo 2013 m. gruodžio mėn. Iki 2014 m. kovo mėn. Ovidijus Varanauskas nuo 2013 m. kovo mėn iki 2013 m. lapkričio mėn. Linas Šapoka nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. vasario mėn. Gustė Jakubauskaitė nuo 2014 m. vasario mėn. iki 2014 m. kovo mėn. Arneta Matuzevičiūtė nuo 2013 m. kovo iki 2014 m. kovo mėn. Mindaugas Ražauskas nuo 2013 m. kovo mėn. iki 2013 m. lapkričio mėn. Diana Ostreikaitė nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. Kristina Petraškaitė nuo 2013 m. kovo mėn. iki 2013 m. lapkričio mėn. Kornelija Bukantaitė nuo 2013 m. gruodžio mėn. MRU Doktorantų draugija: Dalia Karlaitė Debatų klubas: Arnas Aidukas, Simona Tamulytė

Kultūra Rinkodara Ryšiai su visuomene

Tarptautiniai ryšiai

Žmonių ištekliai Viešojo saugumo pirmininkas

LSP koordinatorėadministratorė Struktūriniai vienetai

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


VALDYBA Lukas Borusevičius Diana Kačanauskaitė (2013 m. kovas—2013 m. vasaris) Ignotas Liutika (2013 m. kovas—2013 m. vasaris) Arneta Matuzevičiūtė Aneta Šablovskaja Mindaugas Ražauskas (2013 m. kovas—2013 m. vasaris) Evelina Čerepan (2013 m. kovas—2013 m. vasaris) Artūras Solovėjus Aurelija Okunytė (nuo 2013 m. lapkričio 14 d.) Gintarė Ermanaitė (nuo 2013 m. lapkričio 14 d.) Edmontas Šiugžda (nuo 2013 m. lapkričio 14 d.)

KONTROLĖS KOMISIJA (2013 m. kovas—2014 m. kovas) Dovilė Juknevičiūtė Eliza Kurcevič Andrius Zalitis

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


ATSTOVAVIMAS TARYBA Vytautas Vilys Jovydas Dumarkas

SENATAS (iki 2014 m. vasario mėn.) Lukas Borusevičius Birutė Noreikaitė Edmontas Šiugžda Tomas Gagys Sofia Khatsernova Gintarė Ermanaitė Kristina Ivanauskaitė

(nuo 2014 m. vasario mėn) Lukas Borusevičius Edmontas Šiugžda Tomas Gagys Gintarė Ermanaitė Simona Kryževičiūtė Dovilė Apanavičiūtė Kristina Ivanauskaitė

REKTORATAS Lukas Borusevičius

FAKULTETŲ STUDENTŲ ATSTOVAI Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas: Silvija Stankutė Humanitarinių mokslų institutas (iki 2013 m. lapkričio mėn.): Kornelija Bukantaitė Politikos ir vadybos fakultetas: Milda Einikytė Socialinės politikos fakultetas (iki 2013 m. lapkričio mėn.): Kristina Petraškaitė Teisės fakultetas: Augustas Romanovskis Viešojo saugumo fakultetas: Mindaugas Ražauskas (iki 2013 m. lapkričio mėn.) Diana Ostreikaitė (nuo 2013 m. lapkričio mėn.) Socialinių technologijų fakultetas (nuo 2013 m. sausio mėn.) Evelina Boldareva

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA Dovilė Juknevičiūtė (iki gruodžio mėn. ) Gintarė Ermanaitė Kristina Rišytė Kornelija Bukantaitė (nuo gruodžio mėn.) SENATO STUDIJŲ KOMISIJA Lukas Borusevičius SENATO MOKSLO IR DOKTARANTŪROS KOMISIJA Tomas Gagys SENATO ŪKIO IR FINANSŲ REIKALŲ KOMISIJA Lukas Borusevičius SOCIALINIŲ REIKLAŲ KOMISIJA Lukas Borusevičius PERSONALO DARBO UŽMOKESČIO KOMISIJA Lukas Borusevičius DĖSTYTOJŲ, MOKSLO IR KITŲ DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į PAGRINDINES PAREIGAS IR ATESTACIJOS KOMISIJA Lukas Borusevičius PERSONALO KOMISIJA Lukas Borusevičius STUDENTŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDO KOMISIJA Lukas Borusevičius

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


ORGANIZACINIS VALDYMAS ATNAUJINTAS STRATEGINIS PLANAS 2011 metais kuriant Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės strateginį planą buvo užsibrėžta įpusėjus laikotarpį jį peržiūrėti ar atitinka šiūdienos poreikius. Taigi per strateginio planavimo išvažiavimą buvo atnaujinta Vizija, misija bei vertybės, atnaujintos veiklos kryptys, kurios buvo apibrėžtos plačiau. Strateginiu planu yra naudojamasi, ypatingai planuojant veiklas ir ruošiant metų veiklos planą. Numatyta jog iki ateinačių metų galo visi trumpalaikiai tikslai turi būti įgyvendinti.

ATNAUJINTI ĮSTATAI Ruošiantis rinkiminei Studentų atstovybės konferencijai buvo paruošta įstatų redakcija. Apribotos galimybės patekti į studentų atstovybės oficialiuosius narius padidinant studentų, kurį turi atstovauti vienas studentų atstovybės narys santykį nuo 150 iki 200 studentų vienam studentų atstovui. Sukurtas naujas punktas leidžiantis pabaigus studijas iki visuotinio narių susirinkimo, bet neilgiau kaip trims mėnesiams pratęsti atstovybės nario statusą. Tai leidžia nariams nebijant kandidatuoti į prezidento, valdybos arba kontrolės komisijos nario pareigas nebijant prarasti atstovybės nario statuso. Įtraukta galimybė visų valdybos narių balsų dauguma nutraukti nariui priklausančias teises. Panaikintas punktas reguliuojantis konferencijos sušaukimo tvarką. Visą konferencijos tvarką numato darbo reglamentas.

SUKURTI KOMITETŲ APRASAI Įgyvendintas strateginis tikslas sukurti komitetų aprašus, kurie apibrėžia komitetų veiklą ir jų atliekamas funkcijas. Nustatytos komiteto pirmininko bei vicepirmininko teisės bei pareigos. Tikimasi jog šis dokumentas padės perimant pareigas, o organizuojant veiklas tiksliai pasiskirstyti pagal suteiktas funkcijas.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


MRUSA ALUMNI Toliau stiprintas ryšys tarp MRUSA alumni bei dabartinių narių. Organizuotas MRUSA Alumni suvažiavimas, Alumni simpoziumas. Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės Alumni kviečiami bei įtraukiami į visas organizuojamas veiklas.

LAISVALAIKIO ZONOS Taip pat reikėtų paminėti jog šiais metais buvo pasiekta, kad net dvi Universiteto vietos buvo skirtos studentų po paskaitinėms veikloms. Už pirmojo korpuso sporto salės pastatytas stalo futbolo stalas. O III korpuse prie signatarų auditorijos esanti fojė skirta studentų laisvalaikio poreikiams, kuri artimiausiu metu turi būti paversta senokai MRUSA kuriamu Lounge zonos projektu.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


AKADEMINIAI IR SOCIALINIAI REIKALAI Akademinių reikalų komitetas (ARK) – ko gero svarbiausias Studentų atstovybės komitetas, kuris tiesiogiai atstovauja studentus. Komiteto veikla pasiskirsto į dvi dideles sritis – akademinę bei socialinę.

Akademinėje srityje ARK:  Teikia siūlymus ir rekomendacijas administracijai dėl studijų kokybės gerinimo.  Kelia MRUSA narių, seniūnų, Fakultetų studentų atstovų bei studentų atstovų Studijų programų komitetuose kompetencijas akademinėje srityje, tarpininkauja tarp administracijos ir studento iškilus problemoms;  Daro viską, kad Universitete įsigalėtų sąžiningos konkurencijos principas ir akademinė etika. Socialinėje srityje ARK:  Padeda iškilus problemoms studentų namuose gyvenantiems studentams;  Inicijuoja socialines akcijas, kad skatintų toleranciją socialiai pažeidžiamiems asmenims;  Daro viską, kad Universitete studijuojančių studentų su specialiais poreikiais studijos bei gyvenimas būtų kuo patogesnis ir kokybiškesnis.

Ataskaitiniu laikotarpiu komiteto veiklą koordinavo Gintarė Ermanaitė. (2013.03– 2014.03)

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


Akademinių reikalų komiteto veikla:           

Atsižvelgiant į studentų poreikį Pirmininkas turi inicijuoti universiteto teisės aktų pakeitimus, dalyvauti rengiant naujus arba koreguojant jau esamus teisės aktus. Ruošia informaciją apie akademines, socialines naujienas bei atsako į studentų užduodamus klausimus. Nuolatos konsultuoja studentus akademiniais ir socialiniais klausimais. Rengia apklausas, susijusias su studijų procesu, socialiniais klausimais. Inicijuoja veiklą, susijusią su akademinės etikos laikymosi užtikrinimu universitete. Remiantis studentų namų gyventojų poreikiais, inicijuoja jų gyvenimo kokybės gerinimą. Atsižvelgiant į specialiųjų poreikių turinčius asmenis, teikia pasiūlymus dėl universiteto aplinkos pritaikymo. Komiteto nariai nuolatos dalyvauja susitikimuose su grupių seniūnais, fakultetų studentų atstovais bei atstovais studijų programų komitetuose ir jiems nuolatos organizuoja mokymus. Kartu su Žmonių išteklių komitetu nuolat rūpinasi MRUSA narių, kuratorių kompetencijų akademiniais, socialiniais klausimais kėlimu. Inicijuoja socialinių akcijų organizavimą universitete. Koordinuoja pirmakusių kuratorių programą.

NARIŲ KOMPETENCIJOS KELIMAS MRUSA nariai/savanoriai turėjo akademinių žinių mokymus, akademinių žinių informacines paskaitas prieš rinkimus į MRUSA narius, MRUSA nariams parengtos ir išdalintos MRUSA nario atmintinės.

BENDRADARBIAVIMAS SU ADMINISTRACIJA Bendradarbiauta su studijų prorektoriumi, Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus vedėja, Studijų skyriaus studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vadove, Infrastruktūros prorektoriaus padėjėja socialiniams reikalams, Akademinės etikos centro vadovu įvairiais akademiniais ir socialiniais klausimais.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


AKADEMINIO SĄŽININGUMO PUOSELEJIMAS Aktyviai dalyvauta LSS rengiamuose susitikimuose dėl akademinio sąžiningumo, bendradarbiauta su Studentų moksline draugija dėl egzaminų lapo, kuriame yra akademinio sąžiningumo pasižadėjimas; surašytas akademinio sąžiningumo planas.

SENIŪNŲ MODELIO TOBŪLINIMAS Organizuoti susitikimai ir išvažiuojamieji mokymai seniūnams, toliau tęsiama motyvavimo programa kartu su Hotel Simple dalinant stipendijas mėnesio pirmakursiams seniūnams, tęsiama sklandi komunikacija facebook grupėje, išplatinta seniūno atmintinė naujiems pirmų kursų seniūnams.

GYVOJI BIBLIOTEKA Tęsiama graži akcija, kuri, tikimasi, taps tradicija – kelioms valandoms kviečiamos „gyvosios knygos“, kad papasakotų savo istorijas. „Gyvosios knygos“ – tai žmonės iš pažeidžiamų socialinių sluoksnių, kurie neretai jaučia tolerancijos stoką, yra gaubiami įvairių stereotipų, kartais ir patyčių.

STUDENTŲ NAMŲ GYVENTOJŲ PRIEŽIŪRA Kadangi ARK patys neįžvelgia rimtesnių problemų, kurias turėtų studentų namų gyventojai, todėl kiekvienuose MRU studentų namuose pakabinti plakatai su raginimu kreiptis į MRUSA vos kilus klausimams/problemoms/nusiskundimams.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


STUDENTŲ INFORMAVIMAS AKADEMINIAIS KLAŪSIMAIS Tiesiogiai ir elektroninėje erdvėje nuolatos palaikytas ryšys su klausimų/problemų turinčiais studentais, skelbiama akademinė informacija elektroninėje MRUSA erdvėje.

STUDENTŲ POREIKIŲ TYRIMAS Buvo surengtos apklausos dėl egzaminų stebėjimo, dėl MRU metų apdovanojimų, bendra apklausa dėl socialinių ir akademinių reikalų, renkami parašai dėl naujų Apeliacijų nuostatų pakeitimų bei suorganizuota diskusija gyvai ir elektroninėje erdvėje dėl pakeitimų klausytojo statusui.

REZULTATAI:       

Tęsiamas sėkmingas ir glaudus bendradarbiavimas su administracija; Sėkmingai tęsiamas vis naujų (kartu ir senų) MRUSA narių/savanorių akademinių žinių bagažo pildymas; Mažais žingsniais, tačiau judama akademinės etikos gerinimo link; Surengti pirmieji išvažiuojamieji seniūnų mokymai, Seniūnų modelis labai patobulėjęs; Pagyvėjusi socialinė plotmė, labiau rūpinamasi socialiai pažeidžiamais sluoksniais, universiteto bendruomenės švietimu šiuo klausimu bei studentų su specialiais poreikiais studijomis; Ne vienam studentui tiesiogiai padėta išspręsti kilusias problemas; Išsiaiškinta, kad studentai nenori egzaminų stebėjimo; pateikta studentų nuomonė dėl MRU metų apdovanojimų nominacijų; surinkta apie 1100 studentų parašų dėl Apeliacijų nuostatų keitimo; išgryninta pozicija dėl pakeitimų klausytojų statusui.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


RYŠIAI SU VISUOMENE Ryšių su visuomene komitetas (RsV) – tai išradingų, aktyvių, linksmų žmonių komanda, kurie kartu kuria Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės įvaizdį. Palaikydamas glaudžius ryšius su vidinėmis ir išorinėmis Universiteto publikomis, Ryšių su visuomene komitetas rūpinasi, kad visa svarbi informacija pasiektų kiekvieną MRU studentą.

Ataskaitiniu laikotarpiu komiteto veiklą koordinavo Maksas Gavula (2013.04 —2013.12) ir Aurelija Okunytė (2013.12 – 2014.03).

Ryšių su visuomene komiteto veikla:           

SA nuotraukų, plakatų, skrajučių, vaizdo ir garso medžiagos saugojimas ir archyvavimas; Studentams aktualios informacijos sklaida SA tinklapyje, facebook paskyroje, el.paštu; Organizuojamų renginių ir projektų reklama; Teigiamo SA įvaizdžio formavimas, pasitelkiant visas viešųjų ryšių priemones; Studentų informavimas apie SA veiklą; MRUSA savireklamos strategijos formavimas bei įgyvendinimas; Bendradarbiavimas su kitais universitetais ir organizacijomis; Pagrindinio www.mrusa.lt puslapio administravimas; Socialinio portalo facebook.com/MRUStudentuatstovybe administravimas; MRU`NIS studentiško laikraščio koordinavimas bei straipsnių rašymas aktualiomis temomis; Rūpinimasis vidine komunikacija, Studentų atstovybės narių informavimu apie svarbiausius įvykius bei naujoves.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


INFORMACINES SISTEMOS TOBŪLINIMAS - KŪRIAMAS NAŪJAS WWW.MRUSA.LT PUSLAPIS RsV vienas iš pagrindinių tikslų – aktualios informacijos studentams skleidimas universitete (jos skleidimas SA tinklapyje, socialiniame portale ir t.t.). Šiuo metu yra kuriamas naujas MRUSA tinklapis, kuriame informacija būtų pasiekiama dar lengviau. Informacija bus pasiekiama ir suprantama kiekvienam studentui. Kuriant naują tinklapį siekiama jame talpinti tik naujausią informaciją, kartu atsižvelgiant į studentų poreikius (išanalizavus kokios informacijos daugiausiai studentai ieško mrusa.lt tinklapyje.

INFORMACIJOS SKLAIDOS KANALAI Buvo atgaivintas studentiškas nemokamas laikraštis—MRU`NIS. Laikraštyje publikuojama informacija apie vykusius renginius universitete, interviu su įdomiais universiteto bendruomenės nariais, atstovybės pasiekimai bei aktualiausi pasikeitimai universitete. Studentai turi galimybę parodyti savo kūrybą—siųsdami ją laikraščio kūrybinei grupelei , kuri ją publikuoja. Kadangi mažėja susidomėjimas socialiniais tinklais, tai MRU`NIS—puiki galimybė įdomiau pateikti studentams aktualią informaciją. Taip pat ryšių su visuomene komitetas rūpinasi, kad visa nauja ir įdomi informacija būtų pateikiama video formatu, talpinama į internetinius kanalus ir puikiai matoma.

ĮVAIZDZIO FORMAVIMAS Vienas iš Ryšių su visuomene komiteto tikslų yra MRUSA įvaizdžio formavimas ir savireklama ne tik universiteto bendruomenėje, bet ir platesnėse auditorijose siekiant sustiprinti Studentų atstovybės ryšį su studentais, administracija, kitų aukštųjų mokyklų atstovybėmis bei organizacijomis. Įvaizdžio formavimo tikslui įgyvendinti naudojamos tokios priemonės, kaip sveikinimai studentams, dėstytojams, vaizdiniai pasveikinimai įvairiomis progomis (pvz. kovo 8-oji, Valentino diena, Kalėdos). Norint mūsų studentams parodyti ką veikia atstovybė ir kad tai nėra tik draugų kompanija, o vieta, kur kiekvienas atėjęs gali surasti savo vietą ir realizuoti savo idėjas, buvo kuriami plakatai, kuriuose nurodyta konkreti komitetų veikla.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


Rezultatai:   

        

Suorganizuoti vietiniai maketavimo mokymai; Svarbiausia informacija studentus pasiekia laiku (el.paštu); Pradėta intensyvesnė akademinė ir socialinė informacijos sklaida studentams; (akademinių žinių kalendorius, akademiniai skirtukai knygoms, plakatai bendrabučiams ir t.t.); Sukurtos 2013 m. pirmakursių studentų fakultetinės grupės efektyvesniai komunikacijai ; MRUSA facebook paskyra tapo labiau matoma, išaugo puslapio lankomumas; Atgaivintas studentiškas laikraštis MRUNIS; Informacija pateikiama video formatu; Pagamintas MRUSA stendas, kuriame bus talpinama informacija apie atstovybę bei atstovybės leidiniai; Komitetas atnaujino visų Lietuvos studentų atstovybių kontaktų lentelę, kad informacija būtų greit surandama; Užmegzti nauji kontaktai su kitų atstovybių ryšių su visuomene komitetais, bendradarbiaujama skleidžiant informaciją; Bendradarbiavimas su universiteto institucijomis ir padaliniais dalinantis ir skleidžiant informaciją; Socialinės akcijos prieš rūkymą bei ne vietoje ir draudžiamose vietose paliktus automobilius.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS Žmonių išteklių komitetas (ŽIK) – gerą organizacijos mikroklimatą puoselėjantis komitetas, atsakingas už narių pritraukimą ir išlaikymą. Visi vykdomi darbai lieka organizacijos viduje, mat visos organizuojamos ŽIK veiklos skirtos formuoti ir išlaikyti vieningą MRUSA komandą. Pagrindiniai uždaviniai – motyvuoti narius, rūpintis jų kompetencijomis, kurti palankias sąlygas narių bei savanorių savirealizacijai. Kiekvienas MRUSA narys – sraigtelis, atsakingas už viso mechanizmo darnų darbą.

Ataskaitiniu laikotarpiu komiteto veiklą koordinavo Arneta Matuzevičiūtė (2013.04.01 – 2014.03.20) Žmonių išteklių komiteto veikla:             

Rūpinasi nuolatiniu organizacijos narių kompetencijos kėlimu. Puoselėja vidines organizacijos tradicijas, vienijančias MRUSA narius, savanorius ir Alumni klubo narius. Nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su MRUSA Alumni klubu. Rūpinasi MRUSA priklausančių kabinetų tvarka ir bendra aplinka juose. Vykdo agitaciją tapti Studentų atstovybės nariu/ savanoriu. Tvarko visų MRUSA narių ir savanorių duomenų bazę. Organizuoja MRUSA mokymus (bendruosius ir atskirų komitetų). Inicijuoja bendrus MRUSA susirinkimus. Remiantis mikroklimato analize, palaiko pozityvią nuotaiką organizacijoje, ieškoti būdų, kaip motyvuoti narius. Stebi organizacijoje vykstančias veiklas, siekia išvengti konfliktų. Inicijuoja bendrus MRUSA susirinkimus. Skatina naujų idėjų generavimą ir jų įgyvendinimą. Skleidžia MEILĘ MRUSA‘oje!

GERO MIKROKLIMATO MRUSA PALAIKYMAS Atspausdintos nuotraukos iš SA gyvenimo ir sukabintos MRUSA auditorijose. ,,Ačiū‘‘ lenta – padėkai atstovybės nariui išreikšti. ,,MRUSA narių kontaktų‘‘ knyga – galimybė rasti ir telefoną ir žmogų, galintį pagelbėti tam tikrais klausimais. ,,Frazių‘‘ lenta – geriausių minčių atstovybėje gaudyklė. ,,Naujienų bumo‘‘ vidinis savaitraštis – sukonspektuojami visi protokolai, pateikiamos visos naujienos atstovybėje bei universitete, vienu dokumentu elektroninėje versijoje (vidinei komunikacijai stiprinti). ,,Idėjų knyga‘‘ – šaunių minčių išsaugojimas rašytine forma.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


MRUSA METRASTIS MRUSA metraštis savo formą įgavo elektroninėje erdvėje – tai internetinis blog‘as kuriame talpinama informacija apie organizacijoje vykstančias/vykusias veiklas. Tai, tarsi, MRUSA istorija su nuotraukomis, straipsniais, žmonių atsiminimais, sugulusi rašytine forma. Nesenai pradėtas pildyti Metraštis dar tik žengia pirmuosius ,,informacinius žingsnelius‘‘.

GRAND ZIK‘AS Viena gražiausių MRUSA tradicijų – GrandŽIKo mokymai visos Lietuvos studentų savivaldų nariams. Gegužės viduryje iš įvairių Lietuvos miestų į MRU sugužėjo būrys žingeidžių studentų. Kalbėta apie atstovybių narių motyvaciją, problemas, kylančias organizacijos viduje, konfliktų sprendimą, dalytasi gerąją patirtimi. Užmegsti kontaktai, socializacijos metu ,,užgimė‘‘ gražios draugystės!

MRUSA KETVIRTAKURSIŲ ISLEISTŪVES Baigiančiuosius Mykolo Romerio universiteto studentus, kažkada veikusius ar tebeveikiančius MRUSA, iškilmingai pasveikinome ir ,,pakrikštyjome‘‘ Alumni klubo nariais ,,Ketvirtakursių išleistuvių‘‘ vakaro metu. Tradicinis renginys vyko Vilniaus naktiniuose klubuose, mat išleistuvės, šį kartą, vyko net du kartus (vieni baigė universitetą mokęsi 4 metus, kiti universitetą, pirmą kartą MRU istorijoje, baigė po 3,5 metų). Muzikiniai kūriniai, padėkos už indėlį atstovybės gyvenime, prisiminimai bei gera nuotaika lydėjo visą išleistuvių vakarą!

TARPATSTOVYBINE SAVAITE Ne paslaptis, kad dauguma atstovybių susiduria su panašiomis problemomis: narių pasyvumas, motyvacijos stoka, komunikacijos trūkumas… Norint išspręsti kuo daugiau tokių problemų, naudojant kitų atstovybių gerąją patirtį, lapkričio pabaigoje MRUSA suorganizavo Tarpatstovybinę savaitę Vilniaus regione. Kiekvienos savaitės dienos vakarą MRU auditorijose rinkosi SA atstovai pakalbėti apie tam tikro komitetos veiklas, laimėjimus, problemas (pvz. Pirmadienį – TRK, antradienį –RsV, trečiadienį – RK…). Po šios iniciatyvos užsimezgė gražios draugystės patirties dalijimosi atžvilgiu, išliko bendravimo tęstinumas!

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


MRUSA ALUMNI SIMPOZIUMAS MRUSA Alumni patys pasisiūlė, iniciavo ir įgyvendino prisiminimų vakarą atstovybės nariams, savanoriams. Pagrindinė tikslinė grupė – nauji atstovybės nariai. Norėta supažindinti su atstovybės svarba universitete, nuo ko prasidėjo pati SA istorija, kodėl dabar yra vykdomos vienokios ar kitokios veiklos. Gausus būrys alumnių pasakojo apie ,,savo laikų atstovybę‘‘, užsiminė apie tai, kuo SA dabar atrodo kitokia. Tai proga – seniesiams organizacijos nariams susipažinti su naujaisiais nariais.

Rezultatai: 

Padėti pagrindai MRUSA narių bei savanorių pritraukimo ir išlaikymo sistemos pagrindai.

Organizacijos nariai kompetencijų įgavo studentų atstovavimo, motyvacijos kėlimo, įvaizdžio formavimo srityse, lankėsi kitų organizacijų organizuotuose mokymuose.

Socialinių vakarų metu kūrė šiltus santykius ne tik komitetų ,,viduje’’, bet ir tarp komitetų, nariai drauge leido laisvalaikį.

Kalėdiniai bei išleistuvių padėkos vakarai kūrė prisiminimus, sentimentus bei gerą nuotaiką spinduliuojančią aplinką.

Susitikimai su Alumni klubo nariais skatino komunikaciją tarp senųjų ir naujųjų narių, suteikė galimybę pasimokyti iš anksčiau patirtų klaidų, sulaukti vyresniųjų patarimo.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


KULTŪRA—STUDENTŲ LAISVALAIKIS

Kultūros komitetas (KK) yra atsakingas už studentų kultūrinę veiklą, renginių ir švenčių organizavimą, bei kultūrinį studentų ugdymą. Komitetas siekia atskleisti studentų meninius sugebėjimus bei didinti iniciatyvumą organizuojant studentiškus renginius, kurie plėstų ne tik akiratį, bet ir ugdytų kultūringą studentą. Viena iš pagrindinių vertybių yra tradicijų saugojimas bei naujų kūrimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu komiteto veiklą koordinavo Aneta Šablovskaja (2013.03—2014.03).

Kultūros komiteto veikla:          

Skatina studentų aktyvumą ir iniciatyvumą universiteto bendruomenėje; Tobulina tradicinius renginius; Realizuoja daugiakartinio pobūdžio socialines akcijas; Skatina studentus domėtis aktualiais visuomenei klausimais; Didina motyvaciją, domėjimąsi karjeros galimybėmis; Skatina ugdyti kulturingą studentą; Organizuoja naujus renginius su išliekamąja verte; Suteikia galimybę studentui save realizuoti meninėje erdvėje; Bendradarbiauja su kitomis aukštosiomis mokyklomis tarpuniversitetiniuose renginiuose; Bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, universitetais bei universiteto administracija.

GRAND CEMENTUOTE‘14 Rugsėjo 26 d. „Exit“ naktiniame klube įvyko pirmakursių cementuotė. Vakaro tema - Geeks and Beauties. Susirinko beveik pusantro tūkstančio studentų! Tą vakarą netrūko mergaičių su akinukais, languotais sijonukais ir pieštuku tarp garbanų. Pirmakursiai įrodė, kad tikrai yra viena didelė bendruomenė – opa opa opapa juda juda MRU.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


KŪRYBOS MŪŽŲ VAKARAS Tai vienas iš tradicinių renginių, kuomet studentai atskleidžia visus savo slaptus, o kartais ir kitiems žinomus talentus. Šiais metais į kelionę ieškoti pamesto talentų žemėlapio prisijungė pats Šerlokas Holmsas, Margo ir Vatsonas. Buvo tiek daug dalyviu, jog renginys užsitęsė iki vėlumos. O buvo visko : nuo liaudiškų šokių iki repuojančio jaunimo.

FUXŲ KRIKSTYNOS Labai svarbi akimirka, kai kievienas nulis įrodo, kad yra vertas fuxo vardo. Pirmakursiai keliavo per paslapčių mišką, kuriame jų laukė išbandymai ir nuotykiai. Tie kas pasiekė finišą (o pasiekė visi, nes mūsų studentai ištvermingiausi) buvo pakrikštyti į MRU fuxiukus. Vakare visi susitiko “Exit” klube atšvęsti savo naujojo etapo studentiškoje sferoje. Vakarėlio metų studentai turėjo dėvėti baltus marškinėlius ant kurių jų draugai ar nepažįstami žmonės galėjo palikti “žinutes”.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


TREČIAKURSIŲ MEDIUMAS Tai renginys, kuriame visada galima rasti daug juoko, linksmų juokelių ir net ašarų. Akimirka, kai supranti , kad liko visai nebedaug iki universiteto pabaigimo. Pasipuošę The great Gatsby tematika visi susirinko “Comedy club” ir šėlo iki ryto už paskutinius metus, smagias akimirkas bei naujus išūkius, kurie dar laukia.

Rezultatai:             

Grand cementuotė Paskaitos su MRUSA- kiekvieną dieną po naujieną Protmūšis „Moterys vs vyrai“ Įdomių žmonių- įdomios paskaitos Pirmakursių krikštynos Kūrybos mūzų vakaras Trečiakursių mediumas Socialinė akcija draugų dienai paminėti Kalėdinės eglės puošimas Kalėdinė labdaros akcija Kalėdinis paštas Bendradarbiaujant su universitetu surengtos turkų dienos Stalo futbolo turnyras.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


PROJEKTŲ GRUPĖS VEIKLA Projektų grupė veikia prasidėjo nuo 2013 m. spalio 10d.

Iš LSS paramos fondo 2013-2014m. gautos lėšos šių projektų įgyvendinimui: 

„Grand Marketing Sąskrydis 2014“ – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų Rinkodaros komitetų suvažiavimas. Gauta: 3325,00 Lt.

„MRUSA komitetų mokymai: 3x2“ – Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės komitetų mokymai, skirti komunikacijai tarp komitetų ir specialiųjų žinių gerinimui. Gauta: 6600,00 Lt.

„5-asis Grand ŽIK: Žmogiškųjų išteklių komitetų sąskrydis“ - Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų Žmonių išteklių komitetų suvažiavimas. Gauta: 5300,00 Lt.

Iš viso per penkių mėnesių grupės veiklos laikotarpį gauta 15 225,00 Lt.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


TARPTAUTINIAI RYŠIAI Tarptautinių ryšių komitetas (TRK) —tai pozityvių, aktyvių ir tarptautiškų žmonių komanda, kuri kartu kuria MRUSA įvaizdį universitete bei užsienyje. Jie rūpinasi, jog būtų užmegzti ir palaikomi tarptautiniai ryšiai su jaunimo organizacijomis iš įvairių šalių (Turkija, Italija, Makedonija, Lenkija, Gruzija ir kt.), taip pat nuolat dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, juos kuria bei įgyvendina.

Ataskaitiniu laikotarpiu komiteto veiklą koordinavo Ovidijus Varanauskas (2013.03—2013.11), Linas Šapoka (2013.11—2014.02), Gustė Jakubauskaitė (2014.02—2014.03).

RYSIAI SU TARPTAUTINIAIS SKYRIAIS MRUSA TRK ne tik bendrauja su užsienio atstovybėmis, tokiomis kaip Malaizijos, Gruzijos, Singapūro ar Indonezijos, bet užmezga ryšius ir su Lietuvos studentų atstovų tarptautinių ryšių skyriais iš Kauno Technologijos universiteto, Lietuvos Sporto universiteto ir ISM ekonomikos ir vadybos fakulteto (Vilniaus f.). 2013 m. pavasarį surengtas pirmasis TRK Lietuvos atstovybių susitikimas. Jame dalyvavo 4 šalies universitetų atstovai iš KTUSA, KTU BEST, LSUSA ir ISMSA.

STUDENTŲ INFORMAVIMAS APIE TARPTAŪTINES GALIMYBES Tarptautinių ryšių komitetas taip pat aktyviai prisideda prie studentų informavimo apie tarptautines galimybes bei suteikia pagalbą naudojantis jomis. Internetiniame bloge yra skelbiami įvairūs pasiūlymai išvykti į tarptautinius projektus pagal jaunimo Salto Youth, Youth in Action ir kt. programas. MRU studentai jau išvyko praeitais metais į Makedoniją, Italiją, Turkiją bei kitas Europos ir šalis.

UZSIENIO STUDENTŲ ĮTRAŪKIMAS Į BENDRŪOMENES VEIKLĄ Aktyviai stengiamasi MRU užsienio studentus įtraukti į universiteto bendruomenės veiklą. TRK komanda kas mėnesį daro susitikimus universitete taip siekiant gerinti komunikaciją, išsiaiškinti esamas problemas bei padėti jas spręsti. Taip pat nauji studentai yra kviečiami prisijungti ir prie MRUSA veiklos.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


ERASMUS INFORMACINES DIENOS TRK komanda taip pat aktyviai prisideda prie Erasmus informacinės dienos vykdymo bei skatina MRU studentus pagal Erasmus studijų ar praktikos mainų programą į užsienį. 2013 pavasario mėnesį sėkmingai įgyvendinta Erasmus studijų mainų informacinė diena. 2013 rudenį aktyviai prisidėta prie Erasmus praktikos informacinės dienos rengimo ir viešinimo MRU studentų bendruomenei.

ĮGYVENDINTAS PIRMĄ KARTĄ MRUSA RENGIAMAS PROJEKTAS Vasarą buvo įgyvendintas Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų projektas „Stop Discrimination – Start Cooperation“. Jame dalyvavo 7 iš Lenkijos ir 7 iš Lietuvos dalyviai. Taip pat buvo sukurtas blogas geriausiems momentams prisiminti http://ltplproject.blogspot.hu/

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


RINKODARA Norint įgyvendinti visas MRUSA idėjas reikia lėšų: mokymams, renginiams ir pan. Rinkodaros komitete dirba žmonės, kurie kasdien suka galvas iš kur tų lėšų gauti. Kiekvienas komiteto narys daug bendrauja su įvairiomis Lietuvos įmonėmis, taip pat Valstybės institucijomis – dauguma jų tampa mūsų rėmėjais ir partneriais.

Ataskaitiniu laikotarpiu komiteto veiklą koordinavo Inesa Trubickaitė nuo 2013m. kovo mėn. iki 2014m. kovo mėn. Rinkodaros komiteto veikla:  Atsižvelgiant į poreikį, ieškoma trumpalaikių rėmėjų atstovybės organizuojamiems renginiams;  Ieškoma ilgalaikių partnerių, rėmėjų ir nuolat su jais palaikomas ryšį;  Derinamos ir rengiamos sutarčių su rėmėjais ir partneriais projektai;  Ieškoma socialinių partnerių ir nuolat palaikomas su jais ryšį;  Tikrinama ir prižiūrima universitete platinama reklama;  Kuriami nauji reklaminiai plotai;  Platinama reklama Universitete ir internetinėje erdvėje.

ILGALAIKIŲ REMEJŲ PAIESKA Norėdami turėti nuolatinį pajamų užtikrinimą, siūlome įmonėms ilgalaikį bendradarbiavimą. Su ilgalaikiais partneriais nuolat bendraujame, dalinamės rezultatais, tokiu būdu gauname grįžtamąjį ryšį. Tai padeda mums tobulėti ir siekti užtikrinti kuo geresnes sąlygas visiems mūsų organizacijos rėmėjams, partneriams.

KOKYBISKA REKLAMOS SKLAIDA Norėdami sudaryti patikimos organizacijos įvaizdį, svarbu užtikrinti, kad studentus pasiektų tik kokybiška ir jiems aktuali informacija, todėl Rinkodaros komiteto nariai nuolat prižiūri reklaminius plotus, atsakingai atrenka reklamos turinį, stebi, kad universitete nebūtų platinama netinkama informacija. Turėdami nemažai patirties bendradarbiaujant su įvairiomis įmonėmis/organizacijomis, siekiame, kad ateinančioms kartoms būtų lengviau atsirinkti ir pastebėti su kuriomis įmonėmis nėra patikima bendradarbiauti, todėl nuolat papildome įmonių ,,Juodąjį sąrašą“, kuris tikimės, kad padės ateityje turėti tik patikimus ir atsakingus partnerius.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


TRUMPALAIKIŲ REMEJŲ PAIESKA Nuolat domimės Lietuvos įmonių ir organizacijų reklamos poreikiais ir siūlome jiems reklamą mūsų universitete. Dažniausiai trumpalaikiai rėmėjai prisideda prie mūsų renginių organizavimo, trumpalaikių projektų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į studentų poreikius suteikia prizus universiteto studentams ir Studentų atstovybės aktyviausiems nariams. Stengiamės sudaryti patikimos ir atsakingos organizacijos įvaizdį, todėl dažnai trumpalaikis bendradarbiavimas išsivysto į ilgalaikį.

REZULTATAI:         

Įkurtas įmonių su kuriomios bendradarbiavome ,,Juodasis sąrašas“. Ieškomi ir atrasti nuolatiniai rėmėjai tik renginių metu. Įkurta Vilniaus Studentų atstovybių marketingo komitetų Facebook‘o grupė kur palaikomas ryšys ir dalinamasi aktualia informacija su kitomis Studentų atstovybėmis. Rėmėjams prie komercinių pasiūlymu pradėti siųsti visų ateinančių metų renginių kalendorius. Sėkmingai kaupiami įmonių/organizacijų kontaktai siekant užtikrinti galimą bendradarbiavimą ateityje. Sukurtas ,,Lounge zonos“ vizualus planas. Patalpų atradimas MRUSA renginiams. Barteriniais mainais pritraukta vertė – 24 197Lt Ataskaitiniu laikotarpiu Rinkodaros komiteto pritrauktos lėšos – 15 270Lt

,,Lounge“ zonos vizualus planas MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETAS MRU VSF SA – tai yra MRUSA padalinys, esantis Kaune – Viešojo Saugumo fakulteto Studentų atstovybė. Ši atstovybė atsakingai atstovauja Viešojo Saugumo fakulteto studentų interesams bei vienija jaunatviškus, veržlius ir originalius studentus. Atstovybė skirta iškelti problemas fakultete ir jas spręsti, atskleisti studentų neribotas galimybes, sukuriant laisvę savarankiškam tobulėjimui, ūgdant svarbias vertybes, tokias kaip pilietiškumą, atsakomybę, bei kūrybiškumą. Be studentų atstovavimo MRU SA VSF organizuoja studentiškus renginius fakulteto bendruomenei ir ne tik.

Ataskaitiniu laikotarpiu atstovybės veiklą koordinavo: Mindaugas Ražauskas (2013m. Balandis - lapkritis) Diana Ostreikaitė (2013m. Lapkritis – 2014m. kovas)

Viešojo Saugumo fakulteto studentų atstovybės veikla:  Fakulteto studentų atstovavimas, jų teisių bei interesų ginimas.  Studentų informavimas apie SA ir jos veiklą, skatinimas prisijungti.  Studentams aktualios informacijos sklaida facebook paskyroje, el.paštu.  Socialinio portalo facebook.com/MRU-SA-ViešojoSaugumoFakultetas administravimas.  Universiteto bendruomenės laisvalaikio organizavimas, bei kultūrinės veiklos skatinimas.  Organizuojamų renginių, akcijų, laisvalaikio veiklos relama.  Dalyvavimas studijų tobulinimo procese universitete.  Žmogiškųjų vertybių ir tradicijų skatinimas.  Bendradarbiavimas su Lietuvos bei užsienio valstybėse veikiančiomis studentų organizacijomis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


Rezultatai: Ataskaitinio laikotarpio metu buvo organizuojami ne tik numatyti tradiciniai fakulteto bendruomenės renginiai, tačiau atstovybės veikla pasipildė naujomis iniciatyvomis, tokiomis kaip protų mūšiai fakultete, studentų susitikimai su beglobių gyvūnų ne pelno siekiančia organizacija „5 koja“, su tikslu pagelbėti, susitikimai bei diskusijos su fakulteto kapelionu T.Karkliu, motyvaciniai mokymai studentų atstovybės nariams bei savanoriams. 2013/2014 aktyvesnis bendradarbiavimas su kitomis studentų atstovybėmis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis, įsiliejimas į jų veiklą. Pradėta bendradarbiauti su ELSA (gerumo diena), BaltaiJuoda (stipri širdis, išsigelbėk per 30s.), dalyvavimas tarpatstovybiniame krepšinio turnyre, kuriame laimėjome 1 vietą. Taip pat vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su policijos komisariatais, vykdant prevencines akcijas. Per ataskaitinį laikotarpį gerinti ryšiai su universiteto administraciją, buvo dalyvauta fakulteto tarybos posėdžiuose. Naujo tarnybos vadovo supažindinimas su kilusiomis problemomis ir jų sprendimas. Aktyviai įsilieta į fakultete veikiančių komisijų darbą: dalyvauta posėdžiuose dėl stipendijų skyrimo komisijoje, bendrabučių skyrimo komisijoje bei socialinių reikalų komisijoje. Norint gerinti informacijos sklaidą ir geresnį bendradarbiavimą su fakulteto administracija, studentų atstovybe bei būrio vadais (seniūnais), kiekvieną mėnesio paskutinį trečiadienį vyksta susitikimas, kuriuo siekiama išspręsti kilusius klausimus, išsakyti problemas. Ataskaitinio laikotarpio metu sistemingai bendradarbiauta su Mykolo Romerio universiteto atstovybe, dalintasi patirtimi, patarimais, dalyvauta bendruose mokymuose, organizuoti vidiniai VSF motyvaciniai mokymai.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


KURATORIŲ PROGRAMA Kiekvienais metais vyksta kuratorių atranka, kurią vykdo kasmet naujai išrenkami kuratorių koordinatoriai. Kiekvienas kandidatas turi užpildyti anketą bei dalyvauti atrankos pokalbyje, po kurio ir paaiškėja, kurie iš jų turės galimybę būti pirmakursių vedliais. Kuratorių programos tikslas - formuoti pirmakursį kaip savarankišką asmenybę. Kuratorių misija yra ne tik supažindinti pirmakursius su pačiu universitetu, bet ir padėti jiems suprasti naują akademinę informaciją, apšviesti rūpimais klausimais, papasakoti apie popaskaitinę veiklą ir padėti surasti savo vietą universiteto bendruomenėje. Džiaugiamės, kad kasmet susidomėjimas kuratorių programa vis didėja, atrankose dalyvauja vis daugiau antro ir vyresnio kurso studentų, kurie rodo didelę motyvaciją ir norą pagelbėti pirmakursiams pirmaisiais mėnesiais universitete. Tad šiemet praėjo dar vieni sėkmingi kuratorių programos metai. Lygiai prieš metus buvo išrinkta stipri kuratorių koordinatorių komanda, kuriai teko pasirinkti naują visos programos strategiją ir ieškoti atsakymų į pačius netikėčiausius klausimus. Dar pačioje pradžioje buvo gautas rekordiškas skaičius anketų iš savanorių, kurie norėtų tapti pirmakursių kuratoriais ir dalyvauti programoje. Kadangi vertų dėmesio ir motyvuotų kandidatų buvo daugiau nei planavome tad dalis jų kuravo vieną grupę dviese.. Šiemet, tęsdami tradicijas, išvažiuojamuosius mokymus organizavome kartu su ISM kuratoriais. Mokymus jau trečius metus iš eilės vedė puikiai išmanantis savo darbą ir mokantis motyvuoti jaunimą lektorius Paulius Jonis. Akademines žinias patobulinti padėjo MRUSA Akademinių reikalų komitetas. Prieš Kalėdas programos koordinatoriai išsiuntė anketas, kurias galėjo pildyti visi pirmakursiai, norėdami pasisakyti apie savo grupės kuratorius. Iš gautų atsiliepimų supratome, kad ir šiemet kuratoriai padirbėjo iš peties! Dauguma pirmakursių labai šiltai atsiliepė apie savo „vedlius“, teigė, kad jie padėjo tvirčiau jaustis Mykolo Romerio universitete ir greičiau priimti naują informaciją. Kuratorių koordinatoriai (2013.04—2014.03): Evelina Čerepan Aurelija Okunytė Gintarė Šaltytė Lešek Jankovskij

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


AKADEMINIS SĄŽININGUMAS Bendradarbiaujant su Lietuvos studentų sąjunga, Mykolo Romerio universiteto Studentų mokslinė draugija, Akademinių reikalų centru, sukurtas egzamino lapas, kuriame figuruoja pasižadėjimas atsiskaitymo metu būti sąžiningam. Deja žiemos sesijos metu šis lapas dar nebuvo pritaikytas praktikoje. Imadamasi iniciatyvos Studentų atstovybė Akademinio sąžiningumo deklaraciją įveda privalomą visiems nariams tai įtvirtinant Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės Etikos kodekso normomis. Atkreipant dėmesį, kad akademinis nesąžiningumas yra didelė problema ne tik mūsų Universitete dalyvauta Šiaurės šalių studentų sąjungų susitikime, kuriame pasirašyta rezoliucija, kurioje minima, kad akademinis nesąžiningumas kuria sukčiavimo kultūrą, didina korupciją ir daro įtaką aukštojo mokslo nuvertėjimui. Pasisakyta už tai, kad akademinis nesąžiningumas turi būti visiškai netoleruojamas. To pasekoje pasiekta, kad studijų tvarkoje būtų įtrauktos normos užtikrinančios, kad studentai atsiskaitymo metu veiktų sąžiningai, vertinant studijų rezultatus būtų užtikinamas išorinis vertinimas, studijų rezultatų vertinimo stebėsena, o esant poreikiui būtų organizuojamas auditas skaidriems studijų rezultatams ištirti. Užtikrinta, kad kursiniai darbai po jų įkėlimo į informacinę sistemą „Studijos“ būtų saugomi vienerius metus, o baigiamieji darbai visus penkis metus po sesijos, kurioje numatytas darbo gynimas pabaigos. Svarbu paminėti, kad išaiškėjus akademinio nesąžiningumo faktams, studijų rezultatų įvertinimai gali būti peržiūrėti. Įvertinimus peržiūri dekano sudaryta komisija.

MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03


Gaudeamus Igitur

Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus! Post incundam iuventutem, Post molestam senectutem Nos habebit humus. Vita nostra brevis est, brevi finietur, venit mors velociter, Rapit nos atrociter, Nemini parcetur. Vivat academija! Vivat professores! Vivat membrum quodlibet! Vivant membra quaelibet! Semper sint in flore! Vivat et respublica Et qui illam regunt! Vivat nostra civitas Maecenatum caritas, Qui nos hic protegunt! Vivant omnes virgines, Graciles formosae. Vivant et mulieres, tenerae, Amabiles, bonae, laboriosae.

Be standartų—dėl studentų! MRUSA VEIKLOS ATASKAITA 2013 03—2014 03

Metinė MRUSA veiklos ataskaita  
Advertisement