Page 98

ACHTERGROND Alles over streaming

apparatuur aan te sluiten op een HD-televisie.

is geschikt voor surroundgeluid in het normale

met Googles Chromecast, een

HDMI is er in verschillende versies, vanaf versie

Dolby Digital of DTS. Wil je beter geluid, dan kun

HDMI-mediaspeler zonder ei-

1.3 worden de hoge resolutie geluidscodecs

je gebruik maken van HDMI.

gen interface. In een geschikte app zoals Netflix of Plex zoek

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio ondersteund. HDMI 1.4 is nodig voor ARC (zie ARC) en 3D-weergave. De huidige 4K UHD-televisies zijn uitgerust met HDMI 2.0, dat nodig is voor

Streaming

je op je smartphone of tablet uit wat je wilt kijken, waarna de opdracht naar de Chromecast wordt gestuurd die de weergave

4K UHD-weergave met 60 beelden per seconde.

AirPlay

Officieel mogen de versienummers niet meer

AirPlay is een streamingproto-

casten vaak ook in combinatie met de Netflix-

gebruikt worden om een kabel aan te duiden. In

col van Apple waarmee onder

afspeel-app op je smart-tv of spelcomputer.

plaats daarvan worden kabels aangeduid met

andere audio en video ge-

Deze afspeel-app wordt herkend door de Netflix-

een snelheidsgraad, bijvoorbeeld High Speed of

streamd kunnen worden tus-

app op je smartphone of tablet, zodat je films of

Standard. Een Standard-kabel kan overweg met

sen apparaten. AirPlay-servers

series kunt casten naar je afspeelapparaat.

maximaal 1080i of 720p, terwijl je met een High

zitten ingebouwd in iTunes (OS X en Windows)

Speed-kabel juist weer 1080p, 4K en 3D-beelden

en iOS. Voor audio via AirPlay is er veel keuze.

DLNA

kunt doorsturen. En dan is er van beide kabels

Er zijn luidsprekers met AirPlay-ondersteuning,

DLNA (Digital Living Network Alliance) is een

ook nog een Ethernet-variant: hierbij deze kabel

losse ontvangers met een geluidsuitgang, Apples

standaard om mediabestanden te delen over

ook geschikt voor netwerkverkeer. Koop je een

AirPort Express en mediaspeler Apple TV. Wil je

verschillende apparaten. DLNA werkt met

nieuwe HDMI-kabel, dan doe je er eigenlijk altijd

AirPlay gebruiken voor beeld, dan is er maar één

servers, spelers en controllers. Een DLNA-server

goed aan om te kiezen voor een High Speed

keuze: de mediaspeler Apple TV, waarmee je

draait op bijvoorbeeld je NAS of pc en indexeert

with Ethernet-kabel, dan ben je voorbereid

films vanaf je Mac, pc met iTunes, iPhone of iPad

je films en muziek. Een DLNA-speler is bijvoor-

op de toekomst. Laat je niks wijsmaken door

op je televisie kunt afspelen.

beeld ingebouwd in je mediaspeler of smart-tv

winkels die je proberen een hele dure kabel aan

zelfstandig start. Gebruik je Netflix, dan gaat het

en kan verbinding maken met de DLNA-server

te smeren, een High Speed with Ethernet-kabel

Bitrate

hoeft niet meer dan 10 euro te kosten.

Bitrate drukt uit hoeveel data een stream of

aangeboden films en muziek. Een controller is

mediabestand gebruikt in megabit/s. In de basis

afspeelsoftware waarmee je de inhoud van een

geldt dat hoe hoger deze bitrate is, des te hoger

DLNA-server kunt zien en deze inhoud vervol-

de kwaliteit van het beeld is. Uiteraard is een

gens afspeelt op een speler. Dit is in de praktijk

directe vergelijking tussen twee bestanden alleen

een DLNA-app op je smartphone waarmee je

mogelijk als dezelfde codec gebruikt wordt. De

bijvoorbeeld films op je smart-tv of mediaspe-

bitrate van een stream hangt uiteraard af van de

ler afspeelt. De smart-tv of mediaspeler maakt

resolutie, maar er is geen directe relatie. Ook de

vervolgens zelf contact met de DLNA-server.

kwaliteit of de mate van compressie speelt mee.

Functies kunnen ook gecombineerd worden,

Vergelijk het met een jpeg-afbeelding van 1920 x

een DLNA-app kan vaak ook dienstdoen als

1080 pixels. Afhankelijk van de jpeg-compressie

DLNA-server. DLNA is heel handig voor het

S/PDIF

waarbij je een menu te zien krijgt met alle

die je instelt, kan diezelfde afbeelding 1,3 mega-

streamen van video en audio binnen je thuisnet-

S/PDIF staat voor Sony/Philips Digital Interface

byte of slechts 111 kilobyte innemen. De resolutie

werk. Je zet je films op je NAS of pc en je kunt

Format. Het is een digitale geluidsaansluiting om

van de afbeelding is hetzelfde, de kwaliteit ver-

ze op je mediaspeler of smart-tv eenvoudig uit

bijvoorbeeld je televisie of mediaspeler op een

schilt sterk. Bij Full HD-video is dit niet anders. Een

een bibliotheek kiezen. In de praktijk is het zeker

surroundreceiver aan te sluiten. De aansluiting

Full HD-film op een blu-ray heeft een bitrate tus-

in combinatie met een smart-tv lastiger, omdat

is beschikbaar in een coaxiale variant die aan-

sen de 25 en 40 Mbit/s, terwijl een Full HD-stream

het per mediaspeler of smart-tv verschilt welke

gesloten wordt met een koperen kabel of een

op Netflix zo’n 7 Mbit/s vereist. In beide gevallen

bestandsformaten kunnen worden afgespeeld.

optische variant (ook wel TOSLINK genoemd)

wordt een H.264-codering gebruikt. Kijk je kritisch

Zo is het prima mogelijk dat mkv qua beeld en

die aangesloten wordt met een glasvezelkabel.

naar het beeld, dan is het verschil tussen een blu-

geluid werkt, maar dat ondertiteling niet wordt

Qua mogelijkheden maakt het niet uit of je voor

ray (of een blu-ray-rip) en een streamingdienst als

weergegeven. Een oplossing hiervoor is een

de coaxiale of optische variant kiest, al hebben

Netflix zeker zichtbaar.

DLNA-server die zelf beelden kan transcoderen.

televisies doorgaans de optische variant. S/PDIF

Casten

DLNA is nauwverwant aan UPnP en is op mediagebied tegenwoordig hetzelfde.

Casten is het geven van een afspeelopdracht aan je mediaspeler, waarna de mediaspeler zelfstandig de stream van een streamingdienst start. In de praktijk geef je de opdracht met je smartphone of tablet, die vervolgens niet heel de tijd aan hoeft te staan. Casten is nauw verbonden

98

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

PCM08_094-099_Achtergrond - Streaming van A tot Z (JP).indd 98

WWW.PCMWEB.NL

30-06-16 15:28

8__  
8__  
Advertisement