Page 1

KATALOG CATALOGUE


Ostrava podporuje bezpečnou dopravu. Nacházíme se v roce poznamenaném mnoha škrty v oblasti financování dopravní infrastruktury ze strany státu a nikdo se dnes netají s tím, že následující období může být ještě složitější. Nepochybuji o tom, že Ostrava bude průběžně patřit mezi města, která činí významné kroky pro zkvalitnění dopravy při současném zohledňování vlastních specifik a zároveň s přihlédnutím k nutnému zvýšení její bezpečnosti. Jde nejen o samotnou dopravu, ale i o oblast prevence a dostupné podpory všech smysluplných projektů, opatření a akcí s cílem dosáhnout v co nejkratším časovém horizontu konkrétní žádoucí výsledky. Nutno podotknout, že naše aktivity napojené na mnohé další odborné subjekty mají mimořádný ohlas i na evropské úrovni. Pochopitelně je nedílnou součástí záměrů a plánů také systém hromadné dopravy včetně kolejové. Jedním z projektů, které po letech spojených s problémy kolem výkupu pozemků i následného pozdržení způsobeného odvoláním neúspěšných účastníků výběrového řízení pro samotnou realizaci, je rozsáhlá rekonstrukce Svinovských mostů včetně přednádražního prostoru. Regionální rada Moravskoslezsko přerozdělující peníze z fondů EU schválila dne 30. 11. 2009 přidělení dotace z evropských zdrojů na rekonstrukci celého terminálu a již loni na podzim konečně zmizelo monstrum nikdy nedokončeného spojovacího plata z konce 80. let minulého století. Letošní červen tak bude pro Ostravu nejen ve znamení 12. ročníku veletrhu Czech Raildays, ale i zahájení prací na tomto významném projektu, který by měl být naplněn v březnu 2013. Přestup mezi vlaky a spoji MHD bude komfortnější a v souladu s požadavky doby bezbariérový. Vznikne i zcela nové autobusové nástupiště. Investice v celkové výši 400 milionů Kč je přitom zhruba poloviční oproti původním odhadům a těží i z dopadů hospodářské krize, díky níž se mnohé firmy spokojí s minimální marží. Modernizované vlakové nádraží tak získá po letech důstojného partnera. A věřím, že se podaří naplnit i záměr soukromého investora postavit v proluce po odstraněném platu polyfunkční objekt, který umožní lidem dostat se „suchou nohou“ z mostů až na vlakové nádraží.

2

Dalším úspěchem na dopravním poli je realizace druhé etapy zavádění inteligentního dopravního systému, která bude financována z fondů EU (ROP) částkou 184 mil. Kč a Ostrava se bude podílet částkou 73 mil. Kč. Nový systém upřednostní městskou hromadnou dopravu před automobilovou, zkvalitní cestování a zvýší informovanost cestujících. Termínově bude s měsíčním posunem téměř ve shodě s předchozím projektem. Systém umožní lépe plánovat hromadnou dopravu. Zajistí průjezdnost trolejbusů a autobusů při zachování plynulosti dopravy a prostřednictvím informačních LCD displejů na zastávkách MHD na dvaceti nejvytíženějších uzlech dá lidem přehled o tom, kde se jejich spoj aktuálně nachází. Systém předpokládá mimo jiné vznik tzv. centrální serverové farmy s možností zapojení dalších dopravců mimo dopravní podnik. Navíc je připravována i třetí etapa, která má díky projektu IT4Inovations umožnit automatizované řízení dopravy. Pokud k uvedeným skutečnostem připočtu fakt, že ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava budeme pokračovat v ekologizaci městské hromadné dopravy, je nasnadě, že Ostrava se v této oblasti skutečně nemá za co stydět.

Bc. Aleš Boháč náměstek primátora statutárního města Ostrava


Vítáme Vás na dvanáctém ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Welcome to the 12th international trade fair of the railway technology, products and services for the rail and city transport

CZECH RAILDAYS 2011 14. - 16. 6. 2011 OSTRAVA Veletrh pořádá: The trade fair organised by:

M-Presse plus, s. r. o. ČD Cargo, a. s. České dráhy, a. s. Správa železniční dopravní cesty, s. o. M-Presse plus, s.r.o. ČD Cargo, a.s. Czech Railways Co. Railway Infrastructure Administration, state organization

Ve spolupráci s: In the collaboration with:

Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje Dopravním podnikem Ostrava a.s. Institutem dopravy při VŠB – TU Ostrava The Union for Development of the Moravian-Silesian Region The Urban Transport Company, Ostrava VŠB - Technical University of Ostrava - Institute of Transport

Mediální partner: The medial partner:

Železniční magazín, Railvolution, TransUrban, Komunikace a doprava, Raport kolejowy

3


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


member of www.e-carbon.net

CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. Sedlec 42 332 02 Starý Plzenec, CZ Tel.: +420 377 183 371 Fax: +420 377 183 386 cz-carbon@cz-carbon.cz www.cz-carbon.cz

PanTrac GmbH Vulkanstraße 13, D-10367 Berlin, Německo Tel. : +49 30 55497 0 Fax: +49 30 55497 300 central@pantrac.com www.pantrac.com

Spolehlivý výrobce Firmy CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. a PanTrac GmbH se specializují na výrobu elektrických uhlíkových kontaktů pro dopravní techniku, dráhy, výrobce elektromotorů a další zákazníky po celém světě.

Silný partner Uhlíkové kartáče pro drážní a průmyslové použití Elektrické kontakty vyrábíme zásadně z kvalitních materiálů firmy SGL Carbon GmbH (dřív Ringsdorff). Naše výrobky jsou prověřeny dlouhodobým provozem u zákazníků po celé Evropě.

Mezinárodní zázemí Společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. a PanTrac GmbH jsou dceřinnými firmami společného podniku E-Carbon S.A. založeného společnostmi Gerken S.A., Belgie a Helwig Carbon Products Inc., USA.

Uhlíkové lišty a smykadla pro železniční, dopravní a jeřábovou techniku


25


27


28


29


30


Antény Dispeãerské systémy Mikrovlnná technika Radiostanice Telemetrie a fiídicí systémy DCom, spol. s r. o. K‰írova 32, 619 00 Brno Tel: +420 543 255 191 +420 543 255 056 Fax:+420 543 255 189 obchod@dcom.cz http://www.dcom.cz

SLOVENSKO: DCom sk, spol. s r.o. Radlinského 10 901 01 Malacky, Slovensko Tel: +421 347722939 Fax: +421 347722939 http://www.dcomsk.sk dcomsk@dcom.cz

POLSKA: RCS POLSKA Sp. z .o.o. ul. W. Korfantego 13, 53-021 Wroclaw, Polsko Tel: +48 713399174 Fax: +48 713399174 http://www.rcspolska.pl rcs@rcspolska.pl

V˘voj, v˘roba, montáÏ a servis klimatizací pro vozidla - kolejová vozidla - trolejbusy - autobusy, minibusy - pracovi‰tû fiidiãe MHD - nákladní automobily - vojenská a policejní technika - sanitní a pohfiební vozy - stavební a zemûdûlské stroje

EKOKLIMA A/C s.r.o., T. N. Kautníka 111, 565 01 ChoceÀ Tel.: 776 658 882, fax.: 465 472 490, ekoklima-ac@ekoklima-ac.cz, www.ekoklima-ac.cz

31


32


33


ELEKTRON-ETTO, s. r. o Školní 185, 753 66 Hustopeče nad Bečvou Výrobce elektrických odporových topných těles tel./fax: +420 581 626 366 e-mail: etto@etto.cz, www.etto.cz - vybavení pro železnice - topná tělesa pro ohřev vody a podobných kapalin - topná tělesa pro ohřev vzduchu - topná tělesa pro kontaktní ohřev - vysoce zatížené topné patrony a topné pásy

34


VŠE OD VELKÉ ENERGETIKY AŽ PO ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Tel: 596 312 534, 777 161 069 www.ekn.cz, E-mail: s123@volny.cz 35


36


37


FERROINVENT ROLL spol. s r.o. je dominantnou obchodnou spoločnosťou, zameranou na distribúciu valivých ložísk všetkých typov normalizovaných i špeciálnych a ich príslušenstva s obchodnou značkou ZKL, ZVL, KLF, FAG, SKF, SNR a DKFL. Ferroinvent Roll, spol. s r.o. Košická 3 045 01 Moldava nad Bodvou Slovenská republika fax: +421 41 5650130 e-mail: info@ferroinvent.sk, MPokrievka@ferroinvent.sk Pre našich zákazníkov poskytujeme: - konzultačno-poradenské služby - finančné služby - konsignačný sklad Pre poskytnutie technických rád a vypracovanie návrhov uloženia s valivými ložiskami ZKL je k dispozícii technicko-konzultačná služba, ktorá má rozsiahle skúsenosti s technikou uloženia valivých ložísk a ich použitím vo všetkých priemyselných oboroch.


39


40


41


42


Hobby Shop s. r. o.

Nabízíme - prodej železničních modelů a příslušenství - prodej modelů autíček - prodej rukodělných modelů - zajištění servisu - prodej literatury, odb. časopisů - prodej modelářských potřeb Na přání zajistíme zhotovení reklamních modelů vagónů, lokomotiv či aut!

Prodejna železničních modelů Žst. Ostrava hl.n. Nádražní 164/215 702 00 Ostrava otevřeno: pondělí - pátek 10-17 hod. sobota 9-12 hod. Tel. +420 774 442 077 www.hobby-shop.cz www.modelshop.cz e-mail: info@hobby-shop.cz

43


¤e‰ení pro oblast trakãní a záloÏní energie Gelové baterie Sonnenschein pro dráÏní aplikace ZáloÏní zdroje, UPS, nabíjeãe, pfiíslu‰enství servis, revize, inÏen˘ring, technická podpora

IBG Praha s. r. o., Na Cukrovaru 74, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: + 420 315 721 445-7, fax: + 420 315 726 505 email: info@ibg.cz, web: www.ibg.cz

44


45


46


47


48


Pohon je na‰e síla pro dráhová vozidla pro v˘robu elektrické energie pro prÛm ysl pro lodû a pro m noho dal‰ího...

Knopfund W allisch Getriebe und Motoren Vertriebs-GmbH A-1230 Wien, Forchheimergasse 32 Telefon (+43) 1-8694301-0 Fax (+43) 1-8694301-17+41 Mail office@kwds.at http www.kwds.at

49


50


51


Kovárna MSV s. r. o.

Subdodávky komponentů Konstrukční dokumentace

Tovární342 742 13 Studénka C zech Republic

Tel: +420 556 402 827 Fax: +420 556 402 312 E-mail: kovarnamsv@centrum.cz

• Vývoj, výroba a prodej přístrojových transformátorů proudu a napětí • Transformátory proudu v rozsahu 1 až 40.5 kV v provedení - venkovní a vnitřní • Transformátory napětí v rozsahu 1 až 40.5 kV v provedení - venkovní a vnitřní • Speciální transformátory, výroba epoxidových dílců KPB INTRA s.r.o. Ždánská 477 CZ-685 01 Bučovice Česká Republika Tel.: +420 517 380 388 Fax: +420 517 381 433 E-mail: info@kpbintra.cz, http://www.kpbintra.cz

52


53


54


55


56


57


58


59


60


62


64


NAGARA s. r. o. Již od roku 2000 POSKYTUJE FIRMA NAGARA ty nejlepší patentované produkty vyrobené špičkovou technologií z oblasti stavebnictví, strojírenství a ekologie. SIO-MATERIÁLY Tepelně izolační a protipožární materiály a technologie.

RVS MASTER Nanotechnologie pro vytváření nadstandardně odolných ploch zabraňujících opotřebení.

Stavební materiál SIOPOR: - ekologicky čistý a nehořlavý - keramický materiál, - = 60 kg.m3, _=0,039 W.m-1K-1.

RVS kovokeramika: - nepodléhá korozi, - neodštěpuje se v nárazech, - odstraňuje pitting, - velmi vysoká tvrdost (HRC=63-70), - teplota tání kovokeramiky (1575-1600°C), - nárůst povrchu od 0,002 až 1,5 mm.

Protipožární nátěr a lepidlo SIOFARB: - ekologicky čisté lepidlo, - unikátní materiál, který zachrání i papír proti autogenu. N A G A R A, s. r. o. Head office: Na Šibeníku 1, CZ 77900 Olomouc Czech republic Tel: +420 774 74 67 67 (Sio), +420 776 112 990 (RVS) Fax: +420 588 504 272, www.nagara.cz, e-mail: nagara@nagara.cz

65


Adresa

NEDELKO CZ s. r. o. Vodnickรก 437 149 00 PRAHA 4

Tel. +420 272 651 578 Fax +420 272 657 330 Internet www.nedelko.cz


NEJLEPŠÍ SYSTÉM JISTĚNÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ

NORD-LOCK je unikátní systém zajištění šroubových spojů. Stoprocentního účinku je dosaženo jedinečnou konstrukcí zvyšující předpětí ve spoji právě v okamžiku, kdy je spoj namáhán vibracemi. Více informací o našem systému se dozvíte na www.nord-lock.cz nebo na e-mailu info@nord-lock.cz.

www.nord-lock.cz 67


Petr Ha‰ek - RYDOS CZ - 190 12 PRAHA 9, V pafiezinách 547 TEL., FAX: 281 931 278, e-mail: hasekpetr@tiscali.cz Úpravy interiérÛ kolejov˘ch vozidel Grafika - nápisy kol. vozidel Renovace a v˘roba náhradních dílÛ Opravy VN spojek VSET 8 a SCHALTBAU


70


71


72


73


RADOM, s. r. o. Jifiího PotÛãka 259, 530 09 Pardubice Tel.: +420 466 414 211 Fax: +420 466 413 315 E-mail: info@radom.eu

RAL 5005 signal blue

Zaji‰Èujeme v˘voj hardware a software, projekãní ãinnost, v˘robu, dodávky, montáÏ, poskytování sluÏeb, poskytování servis pro tyto oblasti: -

rádiové pfienosy dat radiotelemetrické systémy systémy stfieÏení objektÛ systémy pro pfiivolání pomoci fonické radiové sítû pozemní pohyblivé sluÏby

-

satelitní komunikace systémy urãení polohy na bázi GPS vysokofrekvenãní a anténní technika speciální komunikaãní technika pro kolejová vozidla

ROT-HSware, spol. s r. o. Mezi Mosty 176, 530 03 Pardubice 3 Tel.: 466 613 532, Fax: 466 613 868 E-mail: obchod@rothsware.cz Vývoj, výroba a montáž měřicích a řídicích systémů

• • • •

všechny systémy dodáváme na klíč záruka až 10 let výroba průmyslových měřicích systémů, včetně laserových v současné době dodáváme do předních průmyslových zemí zařízení KM13, které je určeno pro měření statické přítlačné síly sběračů

Distribuce elektronických a elektrotechnických součástek předních světových výrobců

• nabídka elektro komponent s více než 2 500 000 produktů • dodání do 3 dnů • 20 let tradice na trhu

74


76


V ˘jimeãná spolehlivost pr o Ïeleznici a mûstskou hr omadnou dopravu

Svûtové Ni-Cd baterie z âeské r epubliky

Saft Ferak a. s. je souãástí skupiny Saft a nabízí ‰irok˘ sortiment prÛmyslov˘ch baterií a bateriov˘ch systémÛ, urãen˘ch k zaji‰tûní bezpeãnosti a potfiebného záloÏního v˘konu v Ïelezniãních aplikacích a mûstské hromadné dopravû. V˘robkové fiady Ferak KPL, KPM a KPH s plastov˘mi nádobami ãlánkÛ a Saft SCH a SCM v ocelov˘ch nádobách, vyrábûné kapsovou technologií v âeské republice, vyhovují nejpfiísnûj‰ím mezinárodním standardÛm pro v˘robu, provoz a

recyklaci. Nabízejí v˘jimeãnou kombinaci ‰piãkového v˘konu, nízké údrÏby, dlouhé Ïivotnosti a nízk˘ch nákladÛ Ïivotního cyklu, coÏ pfiedstavuje v˘znamn˘ pfiínos pro jejich uÏivatele. SníÏená hmotnost a objem, ‰iroké rozmezí pracovních teplot a vynikající nabíjecí schopnost umoÏÀují plastov˘m fiadám Saft SRX, SRM a MRX, vyrábûn˘m technologií sinter/pbe ve Francii, poskytovat optimální fie‰ení pro mimofiádnû nároãné Ïelezniãní aplikace.

Saft Ferak a. s., Ra‰kovice 247, 739 04 PraÏmo Tel.: +420 558 426 111 Fax: +420 558 692 226 e-mail: office@saft-ferak.cz

Saft Ferak a. s., Obchodní kanceláfi Praha, Pekafiská 12, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 257 013 260 Fax: +420 257 013 261 e-mail: praha@saft-ferak.cz

www.saft-ferak.cz

www.saftbatteries.com


78


79


- opravy náhradních dílÛ pro âD a.s. - renovace a opravy dílÛ HKV - opravy hlavních kontrolérÛ a jejich dílÛ SELP Servis s. r. o., Zahradní 478/14, 783 35 Horka nad Moravou tel.: 585 155 082, e-mail: ladislav.pikal@gmail.com

- opravy schuntovacích kontrolérÛ a jejich dílÛ - opravy sbûraãÛ proudu trolejového napûtí a jejich dílÛ - opravy ostatních dílÛ

Siãova drobná Ïeleznice, o. s. Krmelínská 203/236, Ostrava – Nová Bûlá Tel.: +420 724 455 354. www.sicova-drobna-zeleznice.cz Provozujeme zahradní modelovou železnici v měřítku 1:8. Dokonalé modely jsou příjemným zpestřením na různých akcí – rádi se s námi povozí nejen děti, ale i dospělí. Chtěli byste mít na své akci zajímavou atrakci v podobě našeho vláčku? Neváhejte a kontaktujte nás...

80


81


83


85


Slezskomoravská dráha a. s. Michálkovická 86, 710 00 Ostrava 10

tel.: 569 113 140, 569 126 150

Společnost nabízí v oblastech železničních činností tyto služby:

- Provozování vlečkových drah na území celé České republiky (v současné době co do počtu provozovaných drah je jedním z největších provozovatelů)

- Provozování drážní dopravy na drahách a vlečkových drahách - Technická a legislativní pomoc jiným provozovatelům vlečkových drah - Technická a legislativní pomoc jiným provozovatelům drážní dopravy - Poskytnutí výkonů hnacích vozidel - Zajištění přeprav po železnicia - Poradenská činnost při zpracovávání ekonomických projektů v oblasti provozování drah a drážní dopravy

86


s.r.o.

V¯ROBCE A DODAVATEL VÁÎÍCÍCH SYSTÉMÒ PRO ÎELEZNIâNÍ P¤EPRAVU A Mù¤ÍCÍ TECHNIKY PRO KONTROLU KOLEJOV¯CH VOZIDEL • Kolejové mostové váhy pro váÏení v klidu (statické váhy) i pro váÏení za jízdy (dynamické váhy) • VáÏící systémy pro mûfiení kolov˘ch/nápravov˘ch/podvozkov˘ch zatíÏení hnacích i hnan˘ch kolejov˘ch vozidel • Plnû automatické vysokorychlostní váÏicí a monitorovací systémy (detekce ploch˘ch kol vãetnû délky plo‰ek, mûfiení ovality, kontrola nesprávného loÏení, ...) TAMTRON s. r. o., U D˘hárny 1162, Kralupy nad Vltavou 278 01 Tel. 315 733 201, Fax: 315 733 202, info@tamtron.cz, IâO: 25073443, DIâ: CZ25073443 âlen Unie v˘robcÛ vah âR, ãlen skupiny EKONOM


91


92


93


94


95


TRAKCE a. s. – spolehlivý obchodní partner Trakce, a. s. pat í mezi významné dodavatele v oblasti zabezpe ovací a sd lovací techniky v doprav , montáží trak ního vedení a p i výstavb a rekonstrukcích silni ních a železni ních most , propustk a ostatních dopravních staveb. V daných oborech realizuje zakázky kompletn od projektu, p ípravy stavby až po vlastní realizaci. Je držitelem certifikát ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999. ELEKTRO DIVIZE Slaboproudá technika: - zabezpe ovací za ízení drah a vle ek - sd lovací za ízení, telekomunikace, slaboproudé rozvody - kabelizace metalická i optická v etn m ení - po íta e, po íta ové sít , strukturované kabeláže - EZS, EPS, CCTV, ACCESS Silnoproudá technika: - trak ní vedení - technologie NN, VN, VVN (trafostanice, m nírny, rozvodny) - silnoproudé rozvody - dodávky a montáž elektrických za ízení (EOV apod.) STAVEBNÍ DIVIZE Zajiš ujeme stavby a opravy mostních konstrukcí, obnovy železni ních p ejezd a nástupiš a zárove provádíme výstavbu rodinných dom na klí , zateplování, rekonstrukci budov. VÝVOJ Zabýváme se vývojem železni ních zabezpe ovacích a sd lovacích za ízení. Spole n s VŠB-TU Ostrava jsme úsp šnými ešiteli dvou projekt Ministerstva pr myslu a obchodu R. Mezi naše systémy a za ízení pat í: - FARCOM – systém dálkového ovládání elektrických za ízení infrastruktury (www.farcom.cz) - Po íta náprav PN-02 - EOV-TRAKCE – elektrický oh ev vým n s odd l. transformátory - CM-HIS - p epína hlída e izola ního stavu - M ící pracovišt pro fázová relé typu DSŠ a DSR - Digitální luxmetr LX-2 - GATEWAY-X – víceú elový programovatelný modul - ZPA-MB – modul pro ode et spot eby z elektrom ru pomocí sériového rozhraní - MPC - modul pro ízení tramvajové výhybky

96


TIS Praha s. r. o. CZ - 100 00 Praha 10, Solidarity 101 Tel. 605 766 908, Fax: 274 818 107 E-mail: cizek@milancizek-tis.cz Projektování změn schváleného stavu kolejových vozidel, projednání na DÚ a jejich realizace. Proudová čerpadla pro odčerpání vakuových WC. Jednotky blokování nástupních dveří osobních vozů. Automatické odvodňování kolejových vozidel. Xenonové reflektory pro kolejová vozidla. Čidla vodoznaků.

je na českém trhu výhradním zástupcem celosvětově působících německých firem Bott a Kerstner. V oblasti příslušenství vozidel zajišťuje dodávky a montáže dílenských a izotermických vestaveb do různých typů užitkových vozidel a dílenského vybavení do provozů. Rozsahem nabízených služeb, kvalitou montáží a dlouholetými zkušenostmi se firma v ČR řadí k předním dodavatelům v tomto oboru. Koncem loňského firma uvedla na český trh novou generaci vestaveb do vozidel bott Vario. Tento inovovaný systém se vyznačuje především vysokou kvalitou zpracování, inteligentním materiálovým mixem, revolučním designem a výrazně nižší hmotností nejenom oproti předchozímu systému, ale i v porovnání s jinými systémy na našem trhu.

97


98


UNITIP s. r. o. Příčná 537 500 11 Hradec Králové Česká republika tel. + 420 495 213 388 fax: + 420 495 212 985 mobil: + 420 777 744 519 UNITIP s. r. o. Neresnická cesta 3 960 01 Zvolen Slovenská republika tel. + 421 45 525 01 15 fax: + 421 45 547 96 03 mobil: + 421 905 389 610

www.unitip.eu elektro@unitip.eu

99


100


VARIEL, a. s. Průmyslová 1034 285 22 Zruč nad Sázavou variel@variel.cz, www.variel.cz

Tel.: 327 536 111, 327 536 200 Fax: 327 531 914, 37 531 505

Výrobní program: - technologické domky - technologické kontejnery - zastávkové přístřešky - mobilní tribuny - bezobslužné toalety - komponenty dopravních prostředků - Celkové repase domku Ex a OPD přímo

Certifikáty: ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 AQAP 2110 Velký svářečský průkaz Certifikace dle DIN EN (ČSN) 15085 Certifikace dle předpisu ČD V95/5

na místě instalace bez nutnosti odpojení

Číslo stánku: E 02

102


VÍTKOVICE Doprava, a. s. âLEN SKUPINY VÍTKOVICE MACHINERY GROUP Ul. 1. máje 3302/102 A 703 00 Ostrava, Moravská Ostrava

- provozování dráhy na vleãkách ve smyslu zákona ã. 266/1994 Sb. - bûÏné, stfiední a generální opravy a údrÏba koleji‰tû - v˘stavba nov˘ch tratí - likvidace nepotfiebného koleji‰tû

- pfiestavby osobních a uÏitkov˘ch automobilÛ na pohon stlaãen˘m zemním plynem (CNG) - automobilová pfieprava nákladÛ a osob, autopÛjãovna - servis a údrÏba osobních automobilÛ - automyãka a hloubkové ãi‰tûní - montáÏ GPS


VOSSLOH DRÁÎNÍ TECHNIKA, s. r. o., Zelen˘ pruh 99, 140 50 Praha 4 Tel.: 241 44 51 59, Fax: 241 44 51 66, Mobil: 602 824 524 E-mail: vosslohdt@cmail.cz, www.vossloh.com

Systémy pruÏného upevnûní kolejnic pro Ïeleznici, metro a tramvaje (prodej systémÛ, komponentÛ, technická podpora, fie‰ení konkrétních problémÛ)

Systém 300 – standardní systém upevnûní pro kolej s pevnou jízdní dráhou v Evropû, âínû, JiÏní Koreji a v dal‰ích zemích

Systém W-Tram – standardní systém upevnûní kolejnic tramvajov˘ch tratí na betonové desce (zejména v centru mûsta)


Vossloh Locomotives GmbH Falckensteiner Str. 2 D-24159 Kiel Prodej: Tel.:+49(0)431 3999-3437 Fax:+40(0)431 3999-2274 www.vossloh-locomotives.com

Diesel – hydraulické a diesel – elektrické lokomotivy s v˘konem 600 - 1800 kW pro posun a traÈovou sluÏbu homologované v celé Evropû, ohleduplné k Ïivotnímu prostfiedí. Mobilní a stacionární servis s moÏností konceptu plné údrÏby vãetnû generálních oprav a zlep‰ení v˘konnosti. Konsultace pro provoz hnacích vozidel.

107


109


110


111


112


113


NOVÉ SMĚRY v železniční dopravě konaný ve dnech 14. - 15. 6. 2011 v konferenčním sále hotelu Imperial v rámci 12. ročníku mezinárodní veletrhu Czech Raildays

14. 6. 2011: 9.00 – 9.30 1. blok

zahájení konference (moderátor) organizační záležitosti, témata a cíl konference

9.30 – 13.00

1.1 Strategie rozvoje železniční dopravy v ČR Ing. Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy ČR 1.2 Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR

Přestávka (10.30 – 10.45)

2. VIP blok

14.00 – 15.20

Ministerstvo dopravy ČR Generální ředitelství ČD, a.s. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace hlavní hygienik ČR, MUDr. Michael Vít, Ph.D. Paralelní tisková konference (15.20 – 16.00) VIP + někteří přednášející

Přestávka (15.20 – 15.40)

1.3 Požadavky na systém veřejné dopravy Ing. František Vichta, Ministerstvo dopravy ČR

3. blok

1.4 Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC Ing. Jan Ilík, Ministerstvo dopravy ČR

3.1 Strategie železniční dopravy na Slovensku Ing. Milan Mečár, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

1.5 Návrh kvalitního systému regionální železniční osobní dopravy v MS kraji Ing. Miroslav Fabian, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského. kraje

3.2 Strategie dopravního podnikání ZSSK Ing. Igor Chovanec, Železničná spoločnosť Slovensko

Moderovaná diskuse k 1. bloku (12.15 – 13.00)

15.40 – 17.30

3.1 Nevyužité potenciály možných řešení v dálkové a regionální dopravě v ČR, SR a vzájemné dopravě mezi nimi Ing. Josef Bosáček, dopravní specialista, Belince Moderovaná diskuse ke 3. bloku (16.40 – 17.30)

114


NOVÉ SMĚRY v železniční dopravě konaný ve dnech 14. - 15. 6. 2011 v konferenčním sále hotelu Imperial v rámci 12. ročníku mezinárodní veletrhu Czech Raildays

15. 6. 2011: 8.15 – 8.30 4. blok

zahájení 2. dne (moderátor)

(8.30 – 13.00)

4.1 Efektivní železniční doprava Ing. Petr Šlegr, CEDOP 4.2 Odlišnost technických požadavků na železniční subsystémy na interoperabilních a neinteroperabilních tratích Ing. Mgr. Radek Čech, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 4.3 Železniční vozidla pro interoperabilní i neinteroperabilní železniční síť Ing. Jiří Pohl, Siemens s. r. o. 4.4 Moderní železniční nákladní doprava Ing. Jiří Samek, Metrans Praha 4.5 Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Ing. Michal Roh, ČD Cargo

4.6 Smysluplné uplatnění regionálních drah v jednotném dopravním systému Ing. Jan Šatava, JHMD 4.7 Rozvojové záměry dopravce Viamont Regio Jan Chudina, Viamont Regio 4.7 Krkonošské metro Karel Jakubů, student DF ČVUT, Praha 4.8 Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů Ing. arch. Karel Hájek, Ph. D., DF ČVUT, Praha Diskuse ke 4. bloku, závěrečná diskuse, závěr konference, usnesení (11.50 – 13.00) Oběd (13.00 – 13.45)

Přestávka (10.10 – 10.30)

115


„Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel 2011“ konaný dne 15. 6. 2011 v konferenčním sále pavilonu A – výstaviště Černá louka v rámci 12. ročníku mezinárodní veletrhu Czech Raildays

1. blok

9.00 – 10.50

Ing. Jan Matouš, SŽDC, s. o., Technická ústředna dopravní cesty (9.00 - 9.18) Měření elektrických veličin na stejnosměrně elektrizovaných tratích Ing. Peter Stopka, IPESOFT s. r. o. (9.18 - 9.36) REMS Diesel (Railway Energy Managment System) Informační systém pro úsporu nafty železničního přepravce Ing. Tomáš Heptner, Ing. Jan Malinský, VÚKV a. s. (9.36 – 9.54) Podvozek GP 200 minulost - současnost - budoucnost Ing. Miroslav Šídlo, SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty (9.54 – 10.12) Management rizik ve smyslu Nařízení komise ES č. 352/2009 Ing. Jiří Vodák,MBA, BONATRANS GROUP a. s. (10.12 – 10.30) Požadavky zákazníků a norem v oblasti železničních dvojkolí Ing. Michal Seltenreich, PhD., BORCAD cz s. r. o. (10.30 – 10.48) Železniční sedadlo jako prvek pasívní bezpečnosti

Přestávka 116

10.50 – 11.10

2. blok

11.10 – 13.10

Ing. Bohumil Skála, Ing. Jiří Štěpánek, CZ LOKO, a. s. (11.10 – 11.40) Modernizované motorové lokomotivy CZ LOKO Lokomotivy CZ LOKO pro východní trhy Ing. Jiří Segeťa, ŠKODA VAGONKA a. s. (11.40 – 11.58) Jednopodlažní regionální soupravy pro České dráhy Ing. Jiří Pohl, Siemens s. r. o. (11.58 – 12.16) Druhá generace interoperabilních lokomotiv Dr. Ing. Ladislav Sobotka, ŠKODA ELECTRIC a. s. (12.16 – 12.34) Trakční výzbroje pro střídavé elektrické lokomotivy Ing. Mojmír Nejezchleb, ŽPSV, a. s. (12.34 – 12.52) Prvky pro pevnou jízdní dráhu; železniční pražce z pohledu evropské legislativy Ing. Miloš Zelingr, VÚKV a. s. (12.52 – 13.10) Tramvaj 15T ForCity - 100% nízkopodlažní tramvaj s otočnými podvozky


Abecední seznam vystavovatelů a inzerentů Vystavovatel (inzerent)

stánek

stránka

3M ČESKO, spol. s r. o.

A1-17

4

Advanced World Tansport a. s.

B-10

5

AG-Autolift spol. s r. o.

A2-03

7

Alfa Union, a. s.

A1-03

6

ALKAL Baterie spol. s r. o.

A1-45

8

ALTO SYSTEMS s. r. o.

D-04, K-21

9

AMiT, spol. s r. o.

A-07

10

AMTEK, spol s r. o.

A2-01

12

ANVI TRADE, s. r. o.

D-03

11

ATE, s. r. o.

A1-15

12

Atelier Gergely CZ, s. r. o.

C-09

14

AUTO - COLOR spol. s r. o.

A2-09

13

AXIMA, spol. s r. o.

A2-06

15

AŽD Praha, s. r. o.

A1-08

14

BMC BALTAS, s. r. o.

A1-43

Bombardier Transportation Czech Republic a. s.

C-04, K-15

124

14

BONATRANS GROUP a. s.

C-03, K-14

17

BORCAD cz s. r. o.

A1-11

20

BOS tuning spol. s r. o.

B-07

16

Cegelec a. s.

D-01, K-19

18

Clarion Congress Hotel

H-01

19

Cominvest CZ, s. r. o.

B-12, K-05

20

CRESSTO, s. r. o.

A1-23

21

CZ-CARBON PRODUCTS s. r. o.

A1-16

23

CZ LOKO, a. s.

K-13

24

České dráhy, a. s.

A1-42, K-04, K-24

25

ČD Cargo, a. s.

A1-42, K-06, K-23

26

ČD-Telematika, a. s.

A1-42

27

DAKO-CZ, a. s.

A1-04

28

117


DCom, spo. s r. o.

A1-08, A1-10

31

DOPP TRADE CZ s. r. o.

A1-34

28

Dopravní podnik Ostrava, a. s.

D-01, K-19

29

DPOV, a. s.

A1-42, K-18

30

DT výhybkárna a strojírna, a. s.

D-02

21

EKOKLIMA A/C s. r. o.

C-06

31

Eiffage Construction Česká republika, s. r. o.

A-41

33

EKOVA ELECTRIC a. s.

D-01, K-19

34

ELEKTRON - ETTO s. r. o.

A1-33

34

ELMESY s. r. o.

B-02

32

EVPÚ, a. s.

C-05

36

EVPÚ ČR, s. r. o.

C-05

36

Energie kolem nás

35

EXPONICA, s. r. o.

34

FAIVELEY TRANSPORT LEKOV, a.s.

A1-23

37

FERROINVENT ROLL, spol. s r. o., Slovakia

B-08

38

GLASSPORT, s. r. o., Slovakia

A1-45

G&P SERVIS - Martin Przybyla

D-10

41

GX CORPFIN, a. s.

A2-04

39

Hey Média, s. r. o. HMH s. r. o., Slovakia

42 A2-11

43

Hobby shop s. r. o.

43

HoldFast Level Crossings Ltd., England

73

Hriadeľ spol. s r. o.

A1-28

38

IBG Praha s. r. o.

A2-12

44

IGE-CZ s. r. o.

B-04

44

ING Lease (C. R.), s. r. o.

A1-40

45

INGTOP METAL, s. r. o.

A1-37

46

Institut dopravy, VŠB - TU Ostrava

47

IPESOFT spol. s r. o., Slovakia

48

Jaroslav Vraštil KOVOOBRÁBĚNÍ

A1-32

48

K & W Drive Systems GmbH, Austria

D-05

49

KABELOVNA Děčín Podmokly, s. r. o.

A2-07

KINEX BEARINGS, a. s., Slovakia

B-08

49

KMFIRELAB

A2-05

50

118


KNORR-BREMSE

B-04

KONI - ITT Holdings s. r. o.

A1-22

50

Kovárna MSV s. r. o.

A1-34

52

KOVIS d.o.o., Slovenija

A1-02

51

KPB INTRA s. r. o.

A1-33

52

Krnovské opravny a strojírny s. r. o.

D-01, K-19

71

Lagermax spedice a logistika s. r. o.

A1-09

53

LEGIOS, a. s.

D-06, K-22

54

Libor Hubert

55

LOVATO, spol. s r. o.

56

LUBRICANT s. r. o.

A2-08

57

MAHA Consulting s. r. o.,

A1-37

58

Mamaison Imperial Hotel, ORCO Hotel Ostrava a.s.

59

MED Elektronik s. r. o.

A2-16

56

MESIT přístroje spol. s r. o.

A1-24

60

Mikroelektronika spol. s r. o.

A1-12

60

MITERAL

E-04

61

MOLPIR s. r. o.

D-07

63

MOVO spol. s r. o.

B-05

88 - 89

MSV elektronika s. r. o.

A1-34

62

MSV interier s. r. o.

A1-34

64

MSV Metal Studénka, a.s.

A1-01

64

MSV Studénka s. r. o.

A1-34

62

Nadace Okřídlené kolo

65

NAGARA s. r. o.

A1-21

65

NEDELKO CZ s. r. o.

A2-15

66

NORD-LOCK s. r. o.

A2-13

67

OEZ s. r. o. Ostravské opravny a strojírny, s. r. o.

68 B-09, K-03

69

PanTrac GmbH, Berlin, Germany

A1-16

23

Pars Komponenty s. r. o.

B-03

69

Pars nova a. s.

B-05, K-02

Petr Hašek – RYDOS

A1-33

69

PKP Intercity Spółka Akcyjna

K-10

70

88 - 89

119


Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

D-01, K-19

71

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Poland

A2-18

Pragoimex a. s.

D-01, K-19

71

PRESTRADE CZ s. r. o.

72

PROKOP RAIL, a. s.

73

Raben Logistics Czech a. s.

75

RADOM, s. r. o.

A1-10

RAPID Express a. s.

B-11, K-11

REGONIK CZ s. r. o.

C-05

74 122-123 76

REGONIK spol. s r. o., Slovakia

C-05

76

ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH, Germany

C-10

103

ROT-HSware spol. s r. o.

A2-14

74

Saft Ferak a. s.

A1-30

77

SANRE spol. s r. o. SaZ, s. r. o.

78 E-05, K-08

SD - Kolejová doprava, a. s.

79 82

SEC, s. r. o.

80

SELP Servis s. r. o.

A1-32

80

Sičova drobná železnice, o. s.

K-25

80

Siemens s. r. o.

A1-05, K-09

81

Signalbau a. s.

A1-39

79

Signal Mont s. r. o.

A1-08

82

SKD TRADE, a. s.

B-01

83

Slezskomoravská dráha a. s.

86

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a. s., SUB - ZÁVOD 07 MEP POSTŘELMOV

A1-22

87

Sklenář s. r. o.

A1-14

84 - 85

40 - 41

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS L. GEISMAR, Colmar, FRANCE

E-03, K-07

STARMON s. r. o.

A2-02

82

Stemmann - Technik Gmbh, Berlin, Germany

A1-16

22

Střední odborná škola dopravní ŠKODA ELECTRIC a. s.

120

85 B-05, K-01, K-12

88 - 89


ŠKODA TRANSPORTATION s. r. o.

B-05, K-01, K-12

88 - 89

ŠKODA VAGONKA a. s.

B-05, K-01, K-06

88 - 89

T - CZ, a. s.

A1-25

92 90

TAMTRON s, r. o.

A2-10

TATRA-YUG, Odessa, Ukraina

C-08

TEDOM a. s.

C-02

TECHMAGAZÍN

92 91

Techklima, s. r. o., Slovakia

C-05

90

TIS Praha s. r. o.

A1-33

97

TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o.

94

TOP CENTRUM Jaroslav Novák

C-01

95

Top-Gain, s. r. o.

D-01, K-19

93

TRAKCE, a. s.

A1-38

96

Traťová strojní společnost, a. s.

B-09, K-03

97

TRIBOTEC, spol. s r. o.

A1-36

93

UniControls a. s.

A1-13

98

UNIOWER Czech s. r. o.

C-07

99

UNIT PLUS s. r. o.

100

UNITIP spol. s r. o.

A1-26

99

UNIVEST CZ s. r. o.

E-01

97

URRO service s. r. o.

D-08

101

VARIEL, a. s.

E-02

102

VHC Trade spol. s r. o.

C-10

103 104

VÍTKOVICE Doprava, a. s.

K-20

VKV Praha, s. r. o.

D-01, K-19

71

Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH, Kiel, Germany

B-11, K-11

122 - 123

Vossloh Drážní Technika s. r. o.

A1-20

106 - 107

Vossloh Locomotives GmbH, Kiel, Germany

A1-20

106 - 107

Výzkumný ústav železniční, a. s.

A1-42, K-17

105

Wikov MGI a. s.

A1-06

108

WÜRTH, spol. s r. o.

A1-29

ZEPHYR, s. r. o.

107 109

ZKL, a. s.

B-06

110

ZNTK Oleśnica S. A., Oleśnica, Poland

K-10

111

ZTC electronic Praha, s. r. o.

A1-19

112

121


122


123


Katalog Czech Raildays 2011  

Katalog Czech Raildays 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you