Page 46

MILES & MORE

MILES & MORE

Miles & More program je nagraðivanja putnika Croatia Airlinesa. U tom programu, èlanovi prikupljaju nagradne milje koje zamjenjuju za razlièite nagrade, a nude im se i mnoge pogodnosti pri putovanjima. Da biste postali èlan, trebate popuniti on-line pristupnicu na web stranici www.croatiaairlines.com > Miles & More > program > uèlanite se, ili tiskanu pristupnicu koju moete pronaæi u svim poslovnicama i zrakoplovima Croatia Airlinesa. Miles & More is Croatia Airlines’ frequent flyer programme. In this programme, members collect award miles, exchange them for various awards, and they are also offered many attractive benefits on their travels. In order to join Miles & More, you can apply online at www.croatiaairlines.com > Miles & More > programme > Join the programme, or fill in a printed application form that can be found in all our sales offices and aboard Croatia Airlines aircraft. PRIKUPLJANJE NAGRADNIH MILJA COLLECTING AWARD MILES U programu Miles & More nagradne milje prikupljate leteæi, kupujuæi i putujuæi. Milje se biljee na vaš èlanski raèun u tom programu. In the Miles & More programme, you collect award miles by flying, travelling and shopping. Miles will be credited to your Miles & More membership account. Letovi Flights Nagradne milje ubiljeavaju se za letove Croatia Airlinesom, svim èlanicama Star Alliancea i drugim zrakoplovnim partnerima programa. Iznosi milja koji æe vam biti ubiljeeni za let Croatia Airlinesom, ovise o klasi knjienja vaše karte i prikazani su u tablici. Iznose milja koji se dodijeljuju za letove ostalih zrakoplovnih kompanija pogledajte na www.croatiaairlines.com ili www.miles-and-more.com. Da bi vam se milje registrirale na raèun, prilikom rezervacije leta trebate navesti broj svoje èlanske kartice ili predoèiti karticu pri prijavi za let (check-in). Award miles are credited for your flights with Croatia Airlines, all Star Alliance carriers and other Miles & More airline partners. The amount of miles that will be credited on Croatia Airlines flight depends on the booking class of your ticket and is shown in the chart. The amount of miles that is assigned for the flights on other airlines are available on www.croatiaairlines.com or www.miles-and-more.com. To ensure mileage accrual, you need to quote your membership number when making reservations or present the card at check-in. 43

Red letenja 2011 zima  

Red letenja 2011 zima