Page 1

KÜTLE 1. Kütle ne demektir? Tanımlayarak formülize ediniz. Cismin değişmeyen madde miktarına kütle denir. Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür. Bulunulan yere ve sıcaklığa göre değişmez Gazın kütlesini veren formülde

m = Kütle (kg), G = Ağırlık (N), g = Yerçekimi ivmesi (m/sn.²) M = Gazın mol veya moleküler kütlesi (kg/kmol), n = Mol miktarı (mol veya kmol) buna göre kütle birimi (m) de kg’dır.

2.Kütle birimi ve dönüşüm çarpanları nelerdir? Yazınız. Kütle birimi (m) de kg’dır. 1 kg = 1000 g 3. Özgül kütle ne demektir? Tanımlayarak formülize ediniz. Bir cismin birim hacminin kütlesine özgül kütle veya yoğunluk denir. Özgül kütle maddenin büyüklüğünden bağımsız bir özelliktir.

1 ton = 1000 kg

ρ= Özgül kütle (kg/m3) m = Kütle (kg) V = Hacim (m³)

4.Özgül kütle birimi ve dönüşüm çarpanları nelerdir? Yazınız. Özgül kütle birimi de kg/m³tür. 1 g/cm³ = 1 kg/L = 5.Aşağıda bazı maddelere ait özgül kütleler verilmiştir. Madde Su Alkol Zeytinyağı Cıva Cam Buz Aseton Bakır

1000 kg/m³ Özgül kütle (g/cm³) 1,00 0,78 0,92 13,65 2,5 0,91 0,79 8,9

6. Yerçekimi ivmesinin 9,8m/sn² olduğu bir ortamda ağırlığı 700 N olan bir cismin kütlesi kaç kg’dır? VERİLER: g = 9,8m/sn.² G = 700 N m=? 7. Bir cismin kütlesi 80 kg, hacmi de 0,6 m³ ise bu cismin özgül kütlesini (yoğunluk) hesaplayınız. VERİLER: m = 80 kg V = 0,6 m³ ρ=? 8. Özgül kütlesi 2,5 g/cm³ olan bir cam tabakasının 54 gramının hacmi kaç cm³tür? VERİLER: ρ = 2,5 g/cm³ m = 54 g V=?


9. Herhangi bir karışımın mol miktarı 0,22 kmol, mol kütlesi 35,15 kg/kmol ise bu karışımın kütlesini bulunuz. VERİLER: n = 0,22 kmol M = 35,15 kg/kmol m=? 10.Aşağıdakilerden hangisi kütlenin tanımıdır? A) Cismin değişmeyen madde miktarıdır. B) Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir. C) Bir cismin birim hacminin kütlesidir. D) Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir. 11. Aşağıdakilerden hangisi özgül kütlenin tanımıdır? A) Bir cismin birim kütlesinin hacmidir. B) 1 kg kütleye 1 m/sn.²lik ivme kazandırmak için gerekli olan kuvvettir. C) Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir. D) Bir cismin birim hacminin kütlesidir. 12. Aşağıdakilerden hangisi kütle birimidir? A) N (Newton) B) Kg C) m/sn. D) kg.m 13. Aşağıdakilerden hangisi ivme’nin birimidir? A) N/m² B) kg.m C) m/sn. D) m/sn.² 14. Yer çekimi ivmesinin 9,81 m/sn.² olduğu bir ortamda ağırlığı 680 N olan bir cismin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 69,31 kg B) 70,15 kg C) 68,45 kg D) 71,41 kg 15. Bir cismin kütlesi 85 kg, hacmi ise 0,6 m³ ise bu cismin özgül kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 150 kg/m³ B) 145,45 kg/m³ C) 141,66 kg/m³ D) 139,23 kg/m³ 16. Özgül kütlesi 2,5 g/cm³ olan bir cam tabakasının 45 gramının hacmi aşağıdakilerden hangisidir? A) 20 cm³ B) 15 cm³ C) 18 cm³ D) 19 cm³

Kütle