Page 1

HAVA YASTIĞI (AIRBAG) SİSTEMİ ÇALIŞMA SORULARI 1.Hava yastığı (AIRBAG) nedir? Tanımlayınız. Hava Yastığı; önden çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek, ilgili şahısların vücutları ile yolcu kabininin ön tarafında yer alan parçalar arasında bir engel teşkil eden, bir veya iki yastıktan oluşan pasif bir güvenlik sistemidir. 2.Şekilde görülen hava yastığını (AIRBAG) oluşturan parçalar nelerdir? Yazınız.

1. Elektronik kontrol ünitesi 2. Gösterge tablosu üzerinde yer alan ve sistem arızaları ile diagnostik kotları bildiren uyarı lambası 3. Sürücü tarafındaki hava yastığı modülü 4. Yolcu tarafındaki hava yastığı modülü 5. Test cihazları için bağlantı soketi

3.Şekilde görülen hava yastığı elektronik kontrol ünitesinin yerini bağlantılarını ve çalışmasını açıklayınız.

Elektronik kontrol ünitesi (1), orta konsol üzerinde yar alır ve güvenli bir şekilde tabana monte edilmiştir. Kontrol ünitesi, elektrik sistemine 30 uçlu bir soket (2) vasıtası ile bağlanmıştır. Kontak anahtarı açık pozisyonuna çevrildiğinde, elektronik kontrol ünitesi 12V gerilim ile beslenir. Çarpışma nedeniyle elektrik beslemenin kesilmesi durumunda da, elektronik kontrol ünitesi 100 milisaniye süre ile çalışmaya devam eder. Bu durum, elektronik kontrol ünitesinin devreleri içinde yer alan bir şönt kondansatörü ile mümkün olur. Bu kondansatör, kontrol ünitesinin normal olarak çalışması ve patlayıcı kapsüllerin patlama sinyali için gereken elektrik enerjisini biriktirir. Eğer çarpışma sebebiyle sistem voltajında bir düşme görülürse (akünün hasar görmesi veya bağlantılarının kopması, besleme kablolarının kopması gibi durumlarda) bile, bu hava yastığı sisteminin çalışmasını sağlar. Kontrol ünitesi; üzerinde yer alan ok (3), aracın hareket yönünü gösterecek şekilde monte edilmelidir.


4. Elektronik kontrol ünitesini oluşturan elemanlar nelerdir? Yazınız. 1.Muhafazaya sabit olarak bağlanmış piezoelektrikli tipte bir ivme sensörü, 2. Güvenlik fonksiyonlarına sahip olan ve birinci sensörü kontrol eden, piezoelektrik sensörden daha çabuk devreye giren, hava yastığı modüllerinin devreye girmelerine kumanda eden elektro-mekanik tipte ikinci bir ivme sensörü 3.Hız azalma sinyalini işleme tabi tutan ve sistemin ne zaman devreye gireceğini belirleyen bir mikroişlemci, 4.Arızaların kaydedildiği sürekli bellek (ARIZA BELLEĞİ) 5.Çarpışmaların kaydedildiği sürekli bellek (ÇARPIŞMA BELLEĞİ) 5.Şekilde görülen sürücü hava yastığı tertibatının kısımları nelerdir? Yazınız.

1.HAVA YASTIĞI MODÜLÜ 2.HAVA YASTIĞI 3.ŞİŞİRME TERTİBATI 4.PATLAMA TERTİBATI 5.MONTAJ PLAKASI 6.Şekilde görülen sürücü hava yastığı tertibatının yapısını kısaca açıklayınız. Hava yastığı modülü, direksiyon simidi içinde yer alır ve direksiyon simidinin arka kısmına iki adet cıvata ile bağlanmıştır. Modül (1); direksiyon simidinin orta kısmını oluşturan plastik bir muhafaza tarafından örtülmüş çelik bir plakadan meydana gelir. Muhafaza, katlanmış - 42 litre hacminde- hava yastığını (2) ve şişirme tertibatını (3) içerir. Şişirme tertibatı, elektrik kumandalı patlatma tertibatı ve gaz (azot) oluşumunu sağlayan kimyasal bir bileşikten (sodyum nitrit) meydana gelir. Hava yastığının arka kısmında, şiştikten sonra hızlı bir şekilde inmesini sağlamak için uygun boyutlu delikler mevcuttur.

7. Elektronik kontrol ünitesi…………….12…………………… Voltluk gerilim ile beslenir. 8. Sürücü hava yastığı modülü……………………. DİREKSİYON SİMİDİ……………….. içinde yer alır. 9. Sürücü hava yastığının hacmi………………….42………………………..litredir. 10. Elektrik kumandalı patlatma tertibatı ve gaz (azot) oluşumunu sağlayan kimyasal bir bileşikten (sodyum nitrit) meydana gelen kısım………….… ŞİŞİRME……..…….tertibatıdır 11. Hava yastığı şiştikten sonra uygun bir şekilde inmesini sağlayan tertibat nedir? Yazınız. Hava yastığının arka kısmında, şiştikten sonra hızlı bir şekilde inmesini sağlamak için uygun boyutlu delikler mevcuttur.


12.Şekilde görülen yolcu hava yastığı tertibatının kısımları nelerdir? Yazınız.

1.HAVA YASTIĞI MODÜLÜ 2.HAVA YASTIĞI 3.ŞİŞİRME TERTİBATI 4.BAĞLANTI BRAKETİ

13.Şekilde görülen yolcu hava yastığı tertibatının yapısını kısaca açıklayınız.

Yolcu tarafındaki hava yastığı modülü, parçalar ve çalışma açısından sürücü tarafındaki hava yastığı modülüne benzerdir. Boyutları daha büyük olup, 90 litre civarındadır. Bu modül, ön göğüs üzerine metal bir braket (4) vasıtası ile monte edilmiştir. Şişirme tertibatı (3); sürücü tarafındaki hava yastığı modülündekinden daha büyük boyutta çelik bir silindir içerir. Patlayıcı kimyasal bileşik, sürücü tarafındaki hava yastığı modülün de kullanılana benzerdir.

14. Hava yastığı sisteminin ana güç kaynağı olan akü ile bağlantısı kesilse bile belirli bir süre daha çalışmasını sağlayan parça………….ŞÖNT KONDANSATÖRÜ………….dır. 15.Arızaların kaydedildiği sürekli bellek……………. ARIZA………………belleğidir. 16.Çarpışmaların kaydedildiği sürekli bellek…………….ÇARPIŞMA………………belleğidir. 17. Yolcu tarafındaki hava yastığı modülü……………90………….litredir.


18. Şekilde görülen hava yastığı sistemi tesisat şemasındaki rakamlar neyi ifade eder? Yazınız.

13 AKÜ 22 MAKSİ (BÜYÜK) SİGORTA TAŞIYICISI 34 HAVA YASTIĞI SİSTEMİ KABLOLARININ BAĞLANTISI 35 MOTOR ÜZERİNDEKİ ŞASİLEME NOKTASI 40 AKÜ İÇİN ŞASİ BAĞLANTISI 50 KONTAK ANAHTARI 51KUMANDA KOLLARI ÜNİTESİ 53 SİGORTA VE RÖLE ÜNİTESİ

55 GÖSTERGE TABLOSU 73 ÖN GÖĞÜS KABLOSU/ÖN KABLOLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI 148 HAVA YASTIĞI KONTROL ÜNİTESİ 149 SÜRÜCÜ TARAFINDAKİ HAVA YASTIĞI ŞARJI 150 YOLCU TARAFINDAKİ HAVA YASTIĞI ŞARJI 151 HAVA YASTIĞI SİSTEMİ TEST SOKETİ 152HAVA YASTIĞI SİSTEMİ ŞASİ BAĞLANTISI N.D. SOKETLER

EĞER YOLCU TARAFINDA HAVA YASTIĞI YOKSA YERİNE BİR SİMİLASYON DİRENCİ KONUR. SİSTEM KABLOLARI KOLAY TANINMALARI İÇİN SARI RENKTEDİR.

HAVA YASTIĞI (AİRBAG) ÇALIŞMA SORULARI  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you